Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες."

Transcript

1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Θέμα Α. Να απαντήσετε 30 από τις παρακάτω 35 ερωτήσεις. Η αξία κάθε ερώτησης είναι 0.2 μονάδες. (Σημείωση: Μόνο μία απάντηση είναι σωστή) 1. Η εύρυθμη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου: α. Προκαλεί πληθωρισμό. β. Προκαλεί αποπληθωρισμό. γ. Προκαλεί χρηματοοικονομικές κρίσεις. δ. Δημιουργεί προυποθέσεις οικονομικής μεγέθυνσης. 2. Δεδομένων των υπολοίπων παραγόντων (ceteris paribus) μία μείωση των επιτοκίων θα προκαλέσει στη δαπάνη για σπίτια: α. Μείωση. β. Καμμία μεταβολή. γ. Αύξηση, μείωση ή καμμια μεταβολή. δ. Αύξηση. 3. Δεδομένων των υπολοίπων παραγόντων (ceteris paribus) ένα ισχυρότερο Euro σημαίνει ότι: α. Οι διακοπές στις Η.Π.Α. είναι ακριβότερες. β. Οι διακοπές στις Η.Π.Α. είναι φθηνότερες. γ. Τα Κινέζικα προϊόντα γίνονται πιο ακριβά. δ. Τα Ιαπωνικά αμάξια γίνονται πιο ακριβά. 4. Μία αγορά στην οποία μόνο βραχυχρόνια εργαλεία χρέους γίνονται αντικέιμενο διαπραγμάτευσης καλείται: α. Αγορά ομολόγων. β. Αγορά χρήματος. γ. Αγορά κεφαλαίου. δ. Αγορά μετοχών. 5. Εάν το επίπεδο τιμών διπλασιάζεται, η αξία του χρήματος: α. Διπλασιάζεται. β. Υπερδιπλασιάζεται, εξαιτίας οικονομιών κλίμακας. γ. Αυξάνεται αλλά δεν διπλασιάζεται, εξαιτίας των φθινουσών αποδόσεων κλίμακας. δ. Μειώνεται κατά 50%. 1

2 6. Με επιτόκιο 6%, η παρούσα αξία 100 νομισματικών μονάδων τον επόμενο χρόνο είναι περίπου: α β γ. 94. δ Το επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των πληρωμών από ένα εργαλείο χρέους με τη σημερινή του αξία καλείται: α. Απλό επιτόκιο (simple interest rate). β. Τρέχουσα απόδοση (current yield). γ. Απόδοση μέχρι τη λήξη (yield to maturity). δ. Πραγματικό επιτόκιο (real interest rate). 8. Για απλά δάννεια (simple loans), το απλό επιτόκιο την απόδοση μέχρι τη λήξη. α. Είναι μεγαλύτερο από. β. Είναι μικρότερο από. γ. Είναι ίσο με. δ. Δεν είναι συγκρίσιμο με. 9. Εάν, το ποσό που θα έχει πληρωθεί σε δύο χρόνια, για ένα δάννειο νομισματικών μονάδων που συναπτεται σήμερα, είναι , το επιτόκιο είναι: α. 5%. β. 10%. γ. 22%. δ. 25%. 10. Εάν ένα coupon bond ονομαστικής αξίας 5000 νομισματικών μονάδων έχει coupon rate 13%, τότε το κουπόνι κάθε χρόνο θα είναι: α β γ δ Ποιο από τα ακόλουθα securities ονομαστικής αξίας 1000 νομισματικών μονάδων έχει την υψηλότερη απόδοση μέχρι τη λήξη (yield to maturity); α. Ένα 5% coupon bond με τιμή 600 νομισματικές μονάδες. β. Ένα 5% coupon bond με τιμή 800 νομισματικές μονάδες. α. Ένα 5% coupon bond με τιμή 1000 νομισματικές μονάδες. α. Ένα 5% coupon bond με τιμή 1200 νομισματικές μονάδες. 12. Εάν ο πλούτος αυξηθεί, τότε η ζήτηση για μετοχές ενώ η ζήτηση για μακροπρόθεσμα ομόλογα δεδομένων των άλλων παραγόντων. α. Αυξάνεται, αυξάνεται. β. Αυξάνεται, μειώνεται. γ. Μειώνεται, μειώνεται. δ. Μειώνεται, αυξάνεται. 2

3 13. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος είναι μία θεωρία σχετικά: α. Με το πως προσδιορίζεται η προσφορά χρήματος. β. Με το πως προσδιορίζονται τα επιτόκια. γ. Με το πως προσδιορίζεται η ονομαστική αξία του συνολικού προϊόντος. δ. Με το πως προσδιορίζεται η πραγματική αξία του συνολικού προϊόντος. 14. Εάν η προσφορά χρήματος είναι 500 και το ονομαστικό εισόδημα 4000, η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι: α. 1/20. β. 1/8. γ. 8. δ Οι κλασικοί οικονομολόγοι πίστευαν ότι εάν η ποσότητα του χρήματος διπλασιαζόταν: α. Το προϊόν θα διπλασιαζόταν. β. Οι τιμές θα έπεφταν. γ. Οι τιμές θα διπλασιαζόντουσαν. δ. Οι τιμές θα παρέμεναν σταθερές. 16. Επειδή ο Keynes υπέθετε ότι η αναμενόμενη απόδοση του χρήματος ήταν μηδέν, υποστήριξε ότι οι άνθρωποι: α. Δεν θα ζητούσαν ποτέ να παρακρατούν χρήμα. β. Δεν θα ζητούσαν να παρακρατούν ποτέ χρήμα σαν μέσο αποθήκευσης πλούτου. γ. Θα ζητούσαν να παρακρατούν χρήμα σαν μέσο αποθήκευσης πλούτου μόνο εάν η αναμενόμενη απόδοση των ομολόγων ήταν αρνητική. δ. θα ζητούσαν να παρακρατούν χρήμα σαν μέσο αποθήκευσης πλούτου μόνο εάν εξαναγκάζονταν από την κυβερνητική πολιτική. 17. Η Κεϋνσιανή θεωρία της ζήτησης χρήματος προβλέπει ότι οι άνθρωποι θα αυξήσουν την παρακράτηση χρήματος με τη μορφή ρευστών διαθεσίμων εάν πιστεύουν ότι: α. Τα επιτόκια πρόκειται να πέσουν. β. Οι τιμές των ομολόγων πρόκειται να αυξηθούν. γ. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί. δ. Οι τιμές των ομολόγων πρόκειται να μειωθούν. 18. Η Κεϋνσιανή θεωρία της ζήτησης χρήματος προβλέπει ότι η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι: α. Σταθερή. β. Θετικά σχετιζόμενη με τα επιτόκια. γ. Αρνητικά σχετιζόμενη με τα επιτόκια δ. Θετικά σχετιζόμενη με τις τιμές των ομολόγων. 19. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος ορίζεται ως: α. P+M+Y β. (P*M)/Y γ. (Y*M)/P δ. (P*Y)/M 3

4 20. Εάν αρχικά η προσφορά χρήματος είναι 2 τρισεκατομμύρια νομισματικές μονάδες, η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος 5, το επίπεδο τιμών 2, και το πραγματικό Α.Ε.Π. 5 τρισεκατομμύρια νομισματικές μονάδες, μία μείωση της προσφοράς χρήματος κατά 1 τρισεκατομμύριο νομισματικές μονάδες θα: α. Μειώσει το πραγματικό Α.Ε.Π. στα 2,5 τρισεκατομμύρια νομισματικές μονάδες. β. Θα προκαλέσει άνοδο της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος σε 10. γ. Θα μειώσει το επίπεδο τιμών σε 1. δ. Θα μειώσει το επίπεδο τιμών σε 1 και την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος σε 2, Εάν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι της μορφής: C = YD, τότε μία αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος κατά 100 νομισματικές μονάδες θα οδηγήσει σε μία αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης κατά: α. 25 νομισματικές μονάδες. β. 70 νομισματικές μονάδες. γ. 50 νομισματικές μονάδες. δ. 100 νομισματικές μονάδες. 22. Στο απλό υπόδειγμα του Κεϋνσιανού Σταυρού, όσο το προϊόν είναι κάτω από το επίπεδο ισορροπίας, η μη σχεδιασμένη επένδυση θα παραμένει και οι επιχειρήσεις θα συνεχίζουν να την παραγωγή. α. Αρνητική, μειώνουν. β. Αρνητική; αυξάνουν. γ. Θετική, μειώνουν..δ Θετική, αυξάνουν. 23. Ο πολλαπλασιαστής δαπάνης είναι το ποσοστό της μεταβολής σε μία μεταβολή. α. Του προϊόντος ισορροπίας, της νομισματικής βάσης. β. Της προσφοράς χρήματος, της νομισματικής βάσης. γ. Της προσφοράς χρήματος, της αυτόνομης δαπάνης. δ. Του προϊόντος ισορροπίας, της αυτόνομης δαπάνης. 24. Για οριακή ροπή προς κατανάλωση ίση με 0.75, η τιμή του πολλαπλασιαστή δαπάνης είναι: α. 0,25. β. 3. γ. 3,75. δ Υποθέστε ότι έχουμε μία κλειστή οικονομία χωρίς κυβέρνηση. Υποθέστε ότι η αυτόνομη κατανάλωση ισούται με 400 νομισματικές μονάδες, η σχεδιασμένη επένδυση ισούται με 500 νομισματικές μονάδες και η οριακή ροπή προς κατανάλωση ισούται με 0.9. Τότε: Εάν η αυτόνομη κατανάλωση αυξηθεί κατά 100 νομισματικές μονάδες, το προϊόν ισορροπίας θα μεταβληθεί κατά: α

5 β γ δ Εάν η σχεδιασμένη επένδυση μειωθεί κατά 100 νομισματικές μονάδες, το προϊόν ισορροπίας θα μεταβληθεί κατά: α β γ δ Στο απλό υπόδειγμα του Κεϋνσιανού Σταυρού, μία μείωση της σχεδιασμένης επένδυσης που προκαλεί υψηλή ανεργία είναι δυνατό να αντισταθμισθεί με αύξηση: α. Των φόρων. β. Της δημόσιας δαπάνης. γ. Της καταναλωτικής πίστης. δ. Της επιχειρηματικής πίστης. 27. Το απλό υπόδειγμα του Κεϋνσιανού Σταυρού υποδεικνύει ότι η κυβέρνηση μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του συνολικού προϊόντος: α. Μεταβάλλοντας το επίπεδο της δημόσιας δαπάνης ή της φορολογίας. β. Αυξάνοντας την καταναλωτική πίστη. γ. Αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. δ. Μεταβάλλοντας την προσφορά χρήματος και τα επιτόκια. 28. Η αρχική επίπτωση μιας μείωσης της φορολογίας είναι ότι: α. Αυξάνει την καταναλωτική δαπάνη κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο της μείωσης της φορολογίας. β. Αυξάνει την καταναλωτική δαπάνη κατά ένα ποσοστό ίσο της μείωσης της φορολογίας. γ. Αυξάνει την καταναλωτική δαπάνη κατά ένα ποσοστό μικρότερο της μείωσης της φορολογίας. δ. Δεν έχει επίπτωση στην καταναλωτική δαπάνη. 29. Υποθέστε ισορροπία στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης σε μία οικονομία η οποία χαρακτηρίζεται από το απλό Κεϋνσιανό υπόδειγμα. Εάν η κυβέρνηση αυξήσει τους φόρους προκειμένου να εξαλείψει το δημόσιο έλλειμμα, τότε: α. Το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί. β. Το επίπεδο προϊόντος θα αυξηθεί. γ. Το επίπεδο τιμών θα αυξηθεί. δ. Το επιτόκιο θα πέσει. 30. Όταν οι καμπύλες IS και LM συνδυάζονται στο ίδιο διάγραμμα, η τομή τους προσδιορίζει το επίπεδο ισορροπίας όπως επίσης και. α. Του συνολικού προϊόντος, του επιπέδου τιμών. β. Του συνολικού προϊόντος, του επιτοκίου. 5

6 γ. Της προσφοράς χρήματος, του επιπέδου τιμών. δ. Της καταναλωτικής δαπάνης, του επιτοκίου. 31. Το επίπεδο προϊόντος στο οποίο το επίπεδο τιμών δεν έχει πλέον την τάση να ανέβει ή να πέσει καλείται: α. Φυσιολογικό ποσοστό προϊόντος. β. Δυνητικό επίπεδο προϊόντος. γ. Επίπεδο μηδενικού πληθωρισμού. δ. Αποτελεσματικό επίπεδο προϊόντος. 32. Στην μακροχρόνια περίοδο, στο υπόδειγμα ISLM, και δεδομένων των υπολοίπων παραγόντων, όσο το επίπεδο του προϊόντος το φυσιολογικό ποσοστό, το επίπεδο τιμών θα συνεχίζει να, μετακινώντας την καμπύλη LM στα, μέχρι τελικά το προϊόν να είναι πίσω στο φυσιολογικό επίπεδο. α. Υπερβαίνει, ανεβαίνει, δεξιά. β. Υπερβαίνει, ανεβαίνει, αριστερά. γ. Υπολείπεται, πέφτει, αριστερά. δ. Υπολείπεται, ανεβαίνει, δεξιά. 33. Η μακροχρόνια ουδετερότητα του χρήματος αναφέρεται στο γεγονός ότι στην μακροχρόνια περίοδο, η νομισματική πολιτική: α. Μεταβάλλει μόνο το πραγματικό προϊόν. β. Μεταβάλλει μόνο το πραγματικό επιτόκιο. γ. Μεταβάλλει τόσο το πραγματικό προϊόν όσο και το πραγματικό επιτόκιο. δ. Δεν έχει επίπτωση ούτε στο πραγματικό προϊόν ούτε και στο πραγματικό επιτόκιο. 34. Στην μακροχρόνια περίοδο, στο υπόδειγμα ISLM, και δεδομένων των υπολοίπων παραγόντων, η μακροχρόνια επίπτωση μιας μείωσης της δημόσιας δαπάνης είναι: α. Αύξηση του πραγματικού προϊόντος και του επιτοκίου. β. Αύξηση του πραγματικού προϊόντος και καμία επίπτωση στο επιτόκιο. γ. Καμία επίπτωση στο πραγματικό προϊόν και αύξηση του επιτοκίου. δ. Καμία επίπτωση στο πραγματικό προϊόν και μείωση του επιτοκίου. 6

7 Θέμα Β. Απαντήστε υποχρεωτικά και τις δύο ασκήσεις. (Η αξία κάθε άσκησης είναι 2 μονάδες) 1. Υποθέστε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο απαρτίζεται από δύο αξιόγραφα, Χ και Υ, οι πιθανές αποδόσεις των οποίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Πιθανότητα Χ Υ α) Υπολογίστε την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο των Χ και Υ.(0.75) β) Υπολογίστε την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου εάν το 60% του πλούτου είναι επενδεδυμένο στο Χ. (0.5). γ) Υπολογίστε το άριστο χαρτοφυλάκιο με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.(0.75) 2. Υποθέστε ένα πενταετές 10% Coupon Bond ονομαστικής αξίας 1000 νομισματικών μονάδων. α) Εάν το επιτόκιο είναι 5%, υπολογίστε το duration αυτού του bond. Τι δείχνει το duration; (1.5) β) Τι θα συμβεί εάν το επιτόκιο αυξηθεί στο 10%; Συζητείστε. (0.5) 7

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στο προϊόν και στην απασχόληση καλούνται επιχειρηµατικός κύκλος (business cycle). Μέχρι τώρα αναπτύξαµε θεωρίες για να µελετήσουµε πως η

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα

Κεφάλαιο 14. Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα Κεφάλαιο 14 Ηνοµισµατική πολιτική και η κεντρική τράπεζα Περίγραµµα κεφαλαίου Αρχές προσδιορισµού της προσφοράς χρήµατος ΟνοµισµατικόςέλεγχοςστιςΗΠΑ Η άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής: Κανόνες ή διακριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα 2 από 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ... ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 3 1. ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΕΒΡ 2009... 4 2. ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία»

Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» 2011 / 4 Μια ανάλυση της εξέλιξης των απόψεων του Κέινς για τη νομισματική πολιτική από τη «Πραγματεία για το Χρήμα» στη «Γενική Θεωρία» Jan Kregel Εισαγωγή. Η πρόκληση του Κέινς πολιτική μηδενικών επιτοκίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Περίγραµµα κεφαλαίου Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί ηµόσιες δαπάνες, φόροι και µακροοικονοµία ηµόσια ελλείµµατα και χρέος Ελλείµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας

Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Οικονομική Κρίση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη: Μια Διερεύνηση των Προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας Περίληψη: Η οικονομική κρίση σήμερα αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ιδιαίτερα για τις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα