ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014"

Transcript

1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της. Οι εισερχόμενες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι η συγκρατημένη ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ προχωρεί σύμφωνα με την προγενέστερη εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, οι πιο πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της, οι οποίες καλύπτουν πλέον την περίοδο έως το τέλος του 2016, στηρίζουν τις προηγούμενες προσδοκίες για παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού την οποία θα διαδεχθεί μια σταδιακά ανοδική πορεία των ρυθμών πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) προς επίπεδα πλησιέστερα στο 2%. Συνάδοντας με αυτή την εικόνα, η δυναμική των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών συνεχίζει να είναι υποτονική. Οι μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σταθεροποιημένες σε επίπεδα συμβατά με την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2%. Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις τιμές και την ανάπτυξη, οι διαθέσιμες πληροφορίες και αναλύσεις επιβεβαιώνουν πλήρως την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να διατηρήσει τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο, συμβάλλοντας κατ αυτόν τον τρόπο στη σταδιακή οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει σθεναρά τις ενδείξεις που έχει παράσχει για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Συνεχίζει δηλαδή να αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της θα παραμείνουν στα σημερινά ή σε χαμηλότερα επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η προσδοκία αυτή βασίζεται στις συνολικά συγκρατημένες προοπτικές για τον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα, με δεδομένη τη γενικότερη αδυναμία της οικονομίας, το υψηλό ποσοστό αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού και την υποτονική δυναμική των νομισματικών και πιστωτικών μεγεθών. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές χρήματος και είναι έτοιμο να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης όλων των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής. Γενικώς, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει αποφασισμένο να διατηρήσει τον κατ εξοχήν διευκολυντικό χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής και να προβεί στη λήψη περαιτέρω αποφασιστικών μέτρων, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Όσον αφορά την οικονομική ανάλυση, το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,3%, σε τριμηνιαία βάση, τους τελευταίους τρεις μήνες του 2013, σημειώνει δηλαδή άνοδο επί τρία συναπτά τρίμηνα. Οι εξελίξεις στους βασιζόμενους σε έρευνες δείκτες εμπιστοσύνης έως τον Φεβρουάριο συνάδουν με μια εικόνα μέτριας ανάπτυξης και το α τρίμηνο του Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η ήδη συντελούμενη ανάκαμψη αναμένεται να προχωρήσει, αν και με βραδύ ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να υλοποιηθεί κάποια περαιτέρω βελτίωση της εγχώριας ζήτησης, την οποία στηρίζουν η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, η βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επιπλέον, τα πραγματικά εισοδήματα στηρίζονται από τις χαμηλότερες τιμές της ενέργειας. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται επίσης να ωφεληθεί από μια σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης εξαγωγών της ζώνης του ευρώ. Ταυτόχρονα, παρόλο που η ανεργία στη ζώνη του 1

2 ευρώ σταθεροποιείται, εξακολουθεί να είναι υψηλή, ενώ οι αναγκαίες προσαρμογές των ισολογισμών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή η αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τις οποίες το ετήσιο πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,2% το 2014, 1,5% το 2015 και 1,8% το Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2013, η προβολή για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014 έχει αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα άνω. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές στη ζώνη του ευρώ εξακολουθούν να είναι καθοδικοί. Οι εξελίξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και γεωπολιτικοί κίνδυνοι, θα μπορούσαν ίσως να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές συνθήκες. Άλλοι καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται μεταξύ άλλων με το ενδεχόμενο υποτονικότερης από το αναμενόμενο αύξησης της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, καθώς και ανεπαρκούς υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ ήταν 0,8% τον Φεβρουάριο του 2014, παρέμεινε δηλαδή αμετάβλητος από το (προς τα άνω αναθεωρημένο) επίπεδο του Ιανουαρίου. Αν και οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν εντονότερα τον Φεβρουάριο από ό,τι τον προηγούμενο μήνα, οι αυξήσεις των τιμών των βιομηχανικών αγαθών και των υπηρεσιών ήταν μεγαλύτερες από ό,τι τον Ιανουάριο. Με βάση τις σημερινές πληροφορίες και τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί της ενέργειας, οι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ) αναμένεται να παραμείνουν περίπου στα τρέχοντα επίπεδα τους επόμενους μήνες. Στη συνέχεια, οι ρυθμοί πληθωρισμού αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά και να διαμορφωθούν σε επίπεδα πλησιέστερα στο 2%, σύμφωνα με τις μεσομακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η αξιολόγηση αντικατοπτρίζεται επίσης σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 1,0% το 2014, 1,3% το 2015 και 1,5% το Το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί βάσει των προβολών σε 1,7%. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου 2013, η προβολή για τον πληθωρισμό το 2014 έχει αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα κάτω. Δεδομένου ότι στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της του Μαρτίου 2014 δημοσιεύεται για πρώτη φορά τριετής χρονικός ορίζοντας προβολής, θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτές υπόκεινται σε διάφορες τεχνικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για αμετάβλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες και φθίνουσες τιμές του πετρελαίου, καθώς και ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας προβολής τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προβολές. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο οι ανοδικοί όσο και οι καθοδικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την εξέλιξη των τιμών κρίνονται περιορισμένοι και σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι μεσοπρόθεσμα. 2 Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, τα στοιχεία για τον Ιανουάριο 2014 επιβεβαιώνουν την εκτίμηση για υποτονικό υποκείμενο ρυθμό αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) και πιστωτικής επέκτασης. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Μ3 επιταχύνθηκε σε 1,2% τον Ιανουάριο, από 1,0% τον Δεκέμβριο. Οι μηνιαίες εισροές στο Μ3 τον Ιανουάριο ήταν σημαντικές και αντιστάθμισαν τις έντονες εκροές που είχαν σημειωθεί τον Δεκέμβριο. Η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του Μ3 αντανακλούσε την ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού ανόδου του Μ1, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 6,2% από 5,7% τον Δεκέμβριο. Όπως και τους προηγούμενους μήνες, ο κυριότερος παράγοντας που στηρίζει την ετήσια αύξηση του Μ3 ήταν η άνοδος των καθαρών απαιτήσεων των ΝΧΙ έναντι του εξωτερικού, η οποία συνέχισε να

3 αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για περιουσιακά στοιχεία της ζώνης του ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα εξακολούθησε να συρρικνώνεται. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (διορθωμένος ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) ήταν -2,9% τον Ιανουάριο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Η υποτονική δυναμική των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να αντανακλά τη χρονική υστέρηση που παρουσιάζουν οι εξελίξεις των δανείων σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο, ενώ επίσης αντανακλά τον πιστωτικό κίνδυνο και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των ισολογισμών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά (διορθωμένος ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων) ήταν 0,2% τον Ιανουάριο του 2014, σε γενικές γραμμές αμετάβλητος από την αρχή του Από το καλοκαίρι του 2012 και μετά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την άντληση ρευστών διαθεσίμων εκ μέρους των τραπεζών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής μετάδοση της νομισματικής πολιτικής προς τις συνθήκες χρηματοδότησης στις χώρες της ζώνης του ευρώ, είναι απαραίτητο να περιοριστεί περαιτέρω ο κατακερματισμός των πιστωτικών αγορών της ζώνης του ευρώ και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών, όπου χρειάζεται. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός της συνολικής αξιολόγησης των τραπεζών που διενεργεί ήδη η, ενώ η έγκαιρη υλοποίηση πρόσθετων μέτρων για τη θέσπιση τραπεζικής ένωσης θα συμβάλει περαιτέρω στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνοπτικά, η οικονομική ανάλυση επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου για μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού, την οποία θα διαδεχθεί μια σταδιακή ανοδική κίνηση των ρυθμών πληθωρισμού προς επίπεδα πλησιέστερα στο 2%. Η διασταύρωση με τις ενδείξεις της νομισματικής ανάλυσης επιβεβαιώνει την εικόνα συγκρατημένων υποκείμενων πιέσεων στις τιμές στη ζώνη του ευρώ μεσοπρόθεσμα. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, οι μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της υποδεικνύουν συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ. Το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 3,2% του ΑΕΠ το 2013, ενώ βάσει των προβολών αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο στο 2,7% του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να κορυφωθεί στο 93,5% του ΑΕΠ το 2014 και να υποχωρήσει ελαφρώς το Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, οι χώρες της ζώνης του ευρώ πρέπει να μην αναστρέψουν τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει στον τομέα της δημοσιονομικής προσαρμογής και να θέσουν το υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε καθοδική τροχιά μεσοπρόθεσμα. Οι δημοσιονομικές στρατηγικές πρέπει να εναρμονίζονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να διασφαλίζουν ότι η σύνθεση της δημοσιονομικής προσαρμογής ευνοεί την ανάπτυξη και συνδυάζει τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών με την ελαχιστοποίηση των στρεβλωτικών επιδράσεων της φορολογίας. Οι εθνικές αρχές πρέπει επίσης να συνεχίσουν την αποφασιστική εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να προαγάγουν την απασχόληση, ενισχύοντας έτσι το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ και περιορίζοντας την ανεργία στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Προς τον σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 5 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, είναι καίριας σημασίας να εφαρμοστεί πλήρως και με συνέπεια το πλαίσιο μακροοικονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά έπειτα από την κρίση δημόσιου χρέους. Το παρόν τεύχος του Μηνιαίου Δελτίου περιέχει ένα άρθρο, με τίτλο Μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της για τη ζώνη του ευρώ του Μαρτίου

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται, αν και με μέτριο ρυθμό, που εν μέρει αντανακλά μεταβολές στη δυναμική της ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών. Ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνεται στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες, παρέχοντας έτσι αυξανόμενη ώθηση στην παγκόσμια ανάκαμψη, η δυναμική της ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η βελτίωση των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα και η διευκολυντική πολιτική εξακολουθούν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα στις προηγμένες οικονομίες, ενώ τα διαρθρωτικά εμπόδια και οι συνθήκες χρηματοπιστωτικής στενότητας, σε συνδυασμό με το μικρό περιθώριο πολιτικών ελιγμών, έχουν οδηγήσει σε επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη παραμένει σχετικά ισχυρή από τις αρχές του έτους, γεγονός που υποδεικνύει συνεχιζόμενη επέκταση του εμπορίου και της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και οι πρόσφατες αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές ορισμένων αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς έχουν οδηγήσει σε κάποια αύξηση της αβεβαιότητας, οι εντάσεις έχουν μέχρι τώρα παραμείνει σε στενά γεωγραφικά όρια, με αποτέλεσμα να περιορίζονται και οι παγκόσμιες συνέπειες. Ο παγκόσμιος πληθωρισμός υποχώρησε το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και παρέμεινε συγκρατημένος στις αρχές του έτους, σε ένα περιβάλλον άφθονου πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού και χαμηλότερων τιμών ενέργειας. 1.1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται σταδιακά, αντανακλώντας, σε κάποιο βαθμό, μεταβολές στη δυναμική της ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών. Συνολικά, κυκλικοί και διαρθρωτικοί παράγοντες, σε συνδυασμό με την ασκούμενη πολιτική και τις αντιδράσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών σε επίπεδο επιμέρους χωρών, εξηγούν τις αποκλίνουσες πορείες της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ενώ η δυναμική της ανάπτυξης εντείνεται σταθερά στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες, στηριζόμενη από τη βελτίωση των ισολογισμών του ιδιωτικού τομέα και τη διευκολυντική πολιτική, παρουσιάζει επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, εξαιτίας επίμονων διαρθρωτικών κωλυμάτων, πολιτικής αβεβαιότητας και ευμετάβλητων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, που επηρεάζουν κυρίως τις χώρες με εσωτερικές ευπάθειες. Σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις για το δ τρίμηνο του 2013, ο τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες του G20 εκτός της ζώνης του ευρώ ήταν 0,9%, σημαντικά χαμηλότερος από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των χωρών (βλ. Πίνακα 1). Στις ΗΠΑ, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ παρέμεινε εύρωστη το δ τρίμηνο του 2013, στηριζόμενη στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις εκτός κατοικιών και τις εξαγωγές. Μολονότι οι πρόσφατοι δείκτες υποδεικνύουν μετριασμό το α τρίμηνο του 2014, αντανακλώντας τη δημιουργία υψηλών αποθεμάτων τα προηγούμενα τρίμηνα και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, αναμένεται ότι αυτή η εξέλιξη θα είναι παροδική. Στην Ιαπωνία, η ταχεία επέκταση το πρώτο εξάμηνο του 2013 ακολουθήθηκε από βραδύτερη ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο, κυρίως λόγω των ασθενών εξαγωγών και υποτονικών εταιρικών επενδύσεων. Ωστόσο, αναμένεται ανάκαμψη το α τρίμηνο του 2014, η οποία θα στηρίζεται στην ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση εν όψει της επικείμενης αύξησης του φόρου κατανάλωσης. Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταγράψει έντονη ανάπτυξη τα τελευταία τρίμηνα και οι δείκτες υψηλής συχνότητας σηματοδοτούν εύρωστη δραστηριότητα βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα, αρκετοί δείκτες στην Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς υποδεικνύουν επιβράδυνση της αναπτυξιακής δυναμικής στις αρχές του 2014, παρά τις απροσδόκητα θετικές εξελίξεις σε ορισμένες οικονομίες της Ασίας στο τέλος του προηγούμενου έτους. 4

5 Οι πρόσφατες αναταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές ορισμένων αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς οδήγησαν σε αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με τις παγκόσμιες προοπτικές, αλλά οι εντάσεις περιορίστηκαν κυρίως σε χώρες με ασθενή θεμελιώδη μεγέθη και εσωτερικές ανισορροπίες (βλ. Πλαίσιο 1). Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία υπήρξαν μέχρι στιγμής περιορισμένες, και μάλιστα πρόσφατα υποχώρησαν. Βραχυπρόθεσμα, οι παγκόσμιοι δείκτες εμπιστοσύνης υποδηλώνουν συνολικά εύρωστες επιχειρηματικές συνθήκες στις αρχές του 2014 και διατήρηση της σταδιακής ανάκαμψης της δραστηριότητας. Ο παγκόσμιος σύνθετος δείκτης ΡΜΙ εκτός της ζώνης του ευρώ, παρά την υποχώρησή του το Φεβρουάριο εξαιτίας της σημαντικής πτώσης των δεικτών για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, εξακολουθεί να δείχνει διατήρηση της παγκόσμιας επέκτασης το α τρίμηνο του 2014 ιδίως αν συνδυαστεί με τις καλές επιδόσεις τον Ιανουάριο (βλ. Διάγραμμα 1). Παρομοίως, το Δεκέμβριο του 2013 ο σύνθετος προπορευόμενος δείκτης του ΟΟΣΑ συνέχισε να σηματοδοτεί βελτίωση της ανάπτυξης στις περισσότερες μεγάλες χώρες του ΟΟΣΑ, ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, αλλά υποτονικές προοπτικές στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης κινήθηκε γύρω από την τάση στην Κίνα, τη Βραζιλία και τη Ρωσία και κάτω από την τάση στην Ινδία (βλ. Διάγραμμα 2). Επίσης, ο δείκτης Ifo World Climate κατέγραψε θετικότερες προοπτικές για τις προηγμένες οικονομίες, αλλά και μια ελαφρά υποχώρηση των οικονομικών προσδοκιών για τις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Συμβαδίζοντας με την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου επιταχύνθηκε το 2013, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο μέτριων εξελίξεων. Σύμφωνα με το CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, η δυναμική της αύξησης των εισαγωγών αγαθών διατηρήθηκε το δ τρίμηνο του 2013 και καταγράφηκε τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης 1,2%, έναντι 1,3% το προηγούμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η ετήσια άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου να διαμορφωθεί σε 2,8% το 2013, από 1,9% το Το Φεβρουάριο του 2014, ο παγκόσμιος δείκτης ΡΜΙ για τις νέες παραγγελίες εξαγωγών της μεταποίησης αυξήθηκε ελαφρά, σηματοδοτώντας τη συνεχιζόμενη και μέτρια ανάκαμψη των παγκόσμιων εμπορικών συναλλαγών. Όσον αφορά το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της του Μαρτίου 2014 (βλ. σχετική ενότητα), η παγκόσμια ανάκαμψη θα εξακολουθήσει να ενισχύεται, αλλά μόνο σταδιακά, καθώς υπάρχουν εμπόδια που συνεχίζουν να περιορίζουν, αν και σε μικρότερο βαθμό, τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Η γενικότερη εικόνα της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη βραχυπρόθεσμα, αλλά έχει αναθεωρηθεί ελαφρά προς τα κάτω μεσοπρόθεσμα σε σύγκριση με τις προβολές του Δεκεμβρίου Στις προηγμένες οικονομίες, η μείωση της απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα και η δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται ότι θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και θα στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση. Η υψηλότερη εξωτερική ζήτηση στις προηγμένες οικονομίες θα πρέπει να στηρίξει τις εξαγωγές στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, αντισταθμίζοντας εν μέρει τον αρνητικό αντίκτυπο που των διαρθρωτικών εμποδίων και της μεταρρυθμιστικής απραξίας στη δυνητική ανάπτυξη. Όσον αφορά τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης, οι καθοδικοί κίνδυνοι φαίνεται να επικρατούν των ανοδικών. Οι εξελίξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς, σε συνδυασμό με τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές συνθήκες. Άλλοι καθοδικοί κίνδυνοι αφορούν τις υψηλότερες τιμές των εμπορευμάτων και την ασθενέστερη από ό,τι αναμένεται παγκόσμια ζήτηση. 5

6 Πλαίσιο 1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές των αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς εμφάνισαν νέα έξαρση στις αρχές του 2014, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές αυτών των χωρών και ευρύτερα την παγκόσμια ανάκαμψη. Συγκριτικά με τα περυσινά επεισόδια εντάσεων, η πρόσφατη αναταραχή ήταν ασθενέστερη και λιγότερο εξαπλωμένη, καθώς έπληξε μόνο ένα μικρό αριθμό αναδυόμενων οικονομιών (βλ. Διάγραμμα Α). Από μια πιο μακροχρόνια σκοπιά, η αναταραχή αυτή πιθανόν να ενισχύει τη γενικότερη τάση επιβράδυνσης της ανάπτυξης που παρατηρείται στις αναδυόμενες οικονομίες την τελευταία τετραετία, η οποία εν μέρει αντανακλά μια διαρθρωτική επιβράδυνση σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες. Το παρόν πλαίσιο εξετάζει τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις στις αναδυόμενες οικονομίες και τις πιθανές επιπτώσεις από τις πρόσφατες εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους. Ο ρόλος διαρθρωτικών και κυκλικών παραγόντων στην επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για τις αναδυόμενες οικονομίες ως σύνολο παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση τα τελευταία χρόνια, υποχωρώντας από 7,6% το 2010 σε 4,7% το Ο ρυθμός αυτός είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνους που καταγράφονταν τα χρόνια πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, όταν ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για το σύνολο των αναδυόμενων οικονομιών ήταν κατά μέσο όρο γύρω στο 6% μεταξύ 2000 και 2007 (βλ, Διάγραμμα Β). Η επιβράδυνση αυτή αφορούσε τις περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες και ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στις προηγμένες οικονομίες. Η πρόσφατη επιβράδυνση χαρακτηρίστηκε και από την υποχώρηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης. Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν πλέον μέτρια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια οι μακροπρόθεσμες (για ορίζοντα πέντε ετών) προβλέψεις του Consensus Economics έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για πολλές από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Η ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας κατέγραψε ιδιαίτερα έντονη επιβράδυνση από το 2012 και μετά, καθώς γίνονται εμφανή τα όρια του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, χαρακτηριστικά του οποίου είναι η σημαντική εξάρτηση από τη συσσώρευση κεφαλαίου και η μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τον αγροτικό τομέα σε αστικούς τομείς της μεταποίησης. 1 Τα προσεχή έτη ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας πιθανώς θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, λόγω της μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και της βαθμιαίας μετατόπισης της ζήτησης από τις κεφαλαιακές δαπάνες προς τη δαπάνη των νοικοκυριών. Σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες οι ανεπαρκείς υλικές υποδομές, το δυσμενές επιχειρηματικό κλίμα,, σε συνδυασμό με την εξασθένηση του δυναμισμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες, έχουν επίσης συμβάλει στη μείωση του αναπτυξιακού δυναμικού. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της επιβράδυνσης αποδίδεται σε κυκλικούς παράγοντες. Οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν πληγεί από την εξασθένηση της ζήτησης στις προηγμένες οικονομίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το ήμισυ των εξαγωγών τους. Επιπλέον, πολλές επηρεάστηκαν αρνητικά και από την επιβράδυνση της ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Σε σχέση με αυτήν τη εξέλιξη, η χαμηλότερη ζήτηση εμπορευμάτων συνεπάγεται ότι οι χώρες που τα εξάγουν δεν επωφελούνται πλέον από τις έντονες αυξήσεις των τιμών τους. 6 Ταυτόχρονα, για μεγάλο μέρος της περιόδου από το 2010 και μετά, οι αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς επηρεάστηκαν ευνοϊκά από διάφορους αντισταθμιστικούς παράγοντες και κυρίως από τις χαλαρές παγκόσμιες και εγχώριες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στις προηγμένες οικονομίες μείωσε τα παγκόσμια

7 επιτόκια και τόνωσε τις ροές κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες οικονομίες. Εγχώριες πολιτικές, όπως μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, έτειναν επίσης να ενισχύσουν την ανάπτυξη αμέσως μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Καθώς σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες επικράτησαν χαμηλά πραγματικά επιτόκια την ίδια περίοδο, οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες σε αυτές τις οικονομίες ήταν μάλλον χαλαρές και η πιστωτική επέκταση ήταν ραγδαία σε ορισμένες χώρες. Αυξανόμενες εξωτερικές και εσωτερικές ευπάθειες σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες Οι ίδιοι παράγοντες που βοήθησαν να συνεχιστεί η ανάπτυξη μετά την παγκόσμια ύφεση του οδήγησαν επίσης και σε αυξανόμενες ανισορροπίες σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, κυρίως χειροτέρευση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Νότιος Αφρική, Ινδονησία, Ινδία και Τουρκία), επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα (Αργεντινή και Ινδία) και υπερβολικά χρηματοδοτικά ανοίγματα των χρηματοπιστωτικών τομέων μετά από περιόδους πολύ έντονης πιστωτικής επέκτασης (Βραζιλία, Ινδονησία και Τουρκία). Από τον Μάιο του 2013 και μετά οι χρηματοπιστωτικές αγορές φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις ευπάθειες. Η πλειοψηφία των χωρών που καταγράφουν μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επηρεάστηκε δυσμενώς από τις εντάσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών (βλ. Διάγραμμα Γ). Τα νομίσματά τους είχαν υποτιμηθεί έως και κατά 25% σε όρους σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά μέσο όρο σε σχέση με τον Μάιο του Άλλοι παράγοντες όπως οι εγχώριες και οι πολιτικές αβεβαιότητες (π.χ. στην Αργεντινή και την Τουρκία) φαίνεται ότι συνέβαλαν και αυτοί στην όξυνση των ανησυχιών των αγορών σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές. Κίνδυνοι και επιπτώσεις Οι παγκόσμιες επιπτώσεις των συνεχιζόμενων εντάσεων μάλλον θα είναι περιορισμένες αν οι εντάσεις δεν οξυνθούν και συνεχίσουν να αφορούν μόνο ένα μικρό αριθμό χωρών. Η έως σήμερα περιορισμένη μετάδοση των εντάσεων στα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών δείχνει ότι οι πρόσφατες αθρόες ρευστοποιήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές προήλθαν από ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες στις επιμέρους χώρες. Ταυτόχρονα, υπάρχει κίνδυνος η παρατηρούμενη κατά τα τελευταία χρόνια επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες να αντανακλά διάφορα βαθύτερα και περισσότερο διαρθρωτικά προβλήματα ενός μεγαλύτερου αριθμού αναδυόμενων οικονομιών. Συνεπώς, εν όψει της πρόσφατης αύξησης των ευπαθειών σε κάποιες αναδυόμενες οικονομίες, συνεχίζει να υπάρχει ο κίνδυνος ενός ακραίου σεναρίου σύμφωνα με το οποίο θα ήταν δυνατόν να εξαπλωθούν τα τοπικά προβλήματα, προκαλώντας μια πιο γενικευμένη φυγή κεφαλαίων από τις αναδυόμενες οικονομίες. Σε ένα τέτοιο ακραίο σενάριο, η συνακόλουθη γενικότερη επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών θα μπορούσε να επηρεάσει ανασταλτικά την παγκόσμια ανάπτυξη. 1 Βλ. το πλαίσιο με τίτλο Κύριοι παράγοντες της ανάπτυξης και των προοπτικών της Κίνας,, Δεκέμβριος ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ Η επιβράδυνση του παγκόσμιου πληθωρισμού που παρατηρείται από το 2011 διατηρήθηκε και το 2013, πρωτίστως λόγω της ασθενέστερης συμβολής των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και του άφθονου πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού. Ο ετήσιος μετρούμενος πληθωρισμός τιμών καταναλωτή στις χώρες του ΟΟΣΑ επιταχύνθηκε ελαφρά τους τελευταίους μήνες του 2013 και στις αρχές του 2014 και διαμορφώθηκε σε 1,7%, καθώς άρχισαν να υποχωρούν οι αρνητικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης από τις χαμηλότερες τιμές της ενέργειας (βλ. Πίνακα 2). Ο ετήσιος πληθωρισμός, χωρίς τα είδη διατροφής και την ενέργεια, στις χώρες του ΟΟΣΑ παρέμεινε σταθερός στο 1,6% τον Ιανουάριο. Στις αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς 7

8 εκτός ΟΟΣΑ, ο πληθωρισμός υποχώρησε στις περισσότερες χώρες τον Ιανουάριο, αλλά παρέμεινε αμετάβλητος στην Κίνα. Όσον αφορά το προσεχές διάστημα, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει περιορισμένος, ιδίως στις προηγμένες οικονομίες, σε ένα περιβάλλον σχετικά σταθερών τιμών των βασικών εμπορευμάτων, άφθονου πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού και σταθερών προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Οι προοπτικές για τον παγκόσμιο πληθωρισμό επηρεάζονται σημαντικά από την εξέλιξη των τιμών των εμπορευμάτων και, κυρίως, των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές περί τα δολ. ΗΠΑ/βαρέλι τους τελευταίους μήνες (βλ. Διάγραμμα 3). Συγκεκριμένα, στις 5 Μαρτίου 2014 ήταν στα 109 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι, δηλ. 1% χαμηλότερα από ό,τι ένα χρόνο πριν. Όσον αφορά τα θεμελιώδη μεγέθη, οι παγκόσμιες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης υποδηλώνουν σχετικά ικανοποιητική προσφορά πετρελαίου. Σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή Ενέργειας (ΙΕΑ), η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσει το α τρίμηνο του 2014 έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι η προσφορά από χώρες εκτός ΟΠΕΚ εξακολούθησε να αυξάνεται το πρώτο τρίμηνο του έτους, πρωτίστως λόγω της έντονης αύξησης της προσφοράς σχιστολιθικού πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Το προσεχές διάστημα, οι συμμετέχοντες στην πετρελαιαγορά αναμένουν χαμηλότερες τιμές μεσοπρόθεσμα, καθώς οι τιμές διαπραγμάτευσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί πετρελαίου τύπου Brent για το Δεκέμβριο του 2015 διαμορφώθηκαν σε 99 δολ. ΗΠΑ/βαρέλι. Οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων εκτός ενέργειας, συνολικά, έχουν επιδείξει σχετική σταθερότητα τους τελευταίους μήνες. Αυτό ισχυροποιεί την πορεία σταθεροποίησης που παρατηρείται από τα μέσα του 2013, αν και υπήρξε κάποια μεταβλητότητα τους θερινούς μήνες. Συνολικά, ο δείκτης τιμών βασικών εμπορευμάτων εκτός ενέργειας (σε δολ. ΗΠΑ) είναι επί του παρόντος 4% χαμηλότερα από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα. 1.3 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΗΠΑ Στις ΗΠΑ, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ παρέμεινε εύρωστη το δ τρίμηνο του Σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ανηγμένο σε ετήσια βάση ρυθμό 2,4% (0,6% σε τριμηνιαία βάση), από 4,1% (1,0% σε τριμηνιαία βάση) το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε από την έντονη άνοδο των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης, των επενδύσεων εκτός κατοικιών και των εξαγωγών σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο σχηματισμός αποθεμάτων εξακολούθησε να συμβάλει στην ανάπτυξη για τέταρτο συνεχές τρίμηνο. Οι επενδύσεις σε κατοικίες και οι δημόσιες δαπάνες υποχώρησαν, στη δεύτερη περίπτωση λόγω της μείωσης των δημόσιων δαπανών τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο. 8 Οι πλέον πρόσφατοι δείκτες ήταν ασθενέστεροι από ό,τι αναμενόταν, υποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να επιβραδύνεται προσωρινά το α τρίμηνο του Οι διαθέσιμοι δείκτες υψηλής συχνότητας για τον Ιανουάριο, που περιλαμβάνουν στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις, τη βιομηχανική παραγωγή και τη στέγαση, ήταν γενικώς υποτονικοί. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδεχομένως να αποτελούν την κύρια αιτία που εξηγεί την πρόσφατη αδυναμία, καθώς αυτός ο χειμώνας υπήρξε ένας από τους δριμύτερους που έχουν ποτέ καταγραφεί, και αναμένεται ότι με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα ανακάμψει και ο ρυθμός ανάπτυξης. Συνολικά, αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας το τρέχον έτος, που θα στηριχθεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ιδιωτικής εγχώριας ζήτησης λόγω της διατήρησης διευκολυντικών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και της βελτίωσης της εμπιστοσύνης και στη μειούμενη δημοσιονομική απορρόφηση. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη δημοσιονομική πολιτική έχουν υποχωρήσει πρόσφατα, κάτι στο οποίο συνέβαλε η χρονική μετάθεση της συμφωνίας για αύξηση του ορίου του χρέους των ΗΠΑ στο Μάρτιο του Όσον αφορά την αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε περαιτέρω σε 6,6% τον Ιανουάριο. Εν τω μεταξύ, άλλοι δείκτες υποδεικνύουν λιγότερο θετική εικόνα στην αγορά εργασίας, με αύξηση της μακροχρόνιας

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E Ετήσια Έκθεση 2014 30 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση: 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος: www.ecb.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999 11) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤOΚΙΩΝ ΤOΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ Το συνολικό πλέγμα των ρυθμίσεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος υπήρξε αποτελεσματικό. Σημειώθηκε σύγκλιση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 SWD(2012) 152 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την ΚΥΠΡΟ σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011

Διαβάστε περισσότερα