Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Transcript

1 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλίας Π. Καρυδογιάννης Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος EGL Hellas SA Ημερίδα: ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Επιτροπή CIGRE Δίκτυα, Διασυνδέσεις & Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

2 Μετοχική Σύνθεση EGL Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG Private Shareholders 12,6% AXPO Holding 87.4 % 1956 η EGL AG ιδρύθηκε από την Kraftwerk Laufenburg πρώην Electrowatt 1984 έναρξη εμπορικών δραστηριοτήτων στην ΝΑ Ευρώπη

3 Παρουσία EGL στην Ευρώπη EGL AG (Dietikon, Laufenburg) EGL Albania (Tirana) Deriwatt AG (Dietikon) EGL Bulgaria (Sofia) EGL Grid AG (Laufenburg) EGL Belgrade (Belgrade) EGL Sverige (Malmö) EGL Romania (Bucarest) EGL Deutschland (Leipzig) EGL Turkey (Istanbul) EGL Austria (Vienna) EGL Slovensko (Bratislava) EGL Nordic (Oslo) EGL Espaňa (Madrid) EGL Italia (Genoa, Milan, Rome) Árpád Energia (Budapest) EGL Polska (Warsaw) EGL Hellas (Athens) EGL Česká Republika (Prague)

4 Δραστηριότητες EGL στην ΝΑ Ευρώπη Πωλήσεις ηλεκτρισμού Προμήθεια ηλεκτρισμού Θυγατρικές Προμήθεια Ηλεκτρισμού Θυγατρικές Προμήθεια ΦΑ

5 EGL Hellas ΑΕ Εταιρεία Προμήθειας ΗΕ & ΦΑ Έτος ίδρυσης 2005 Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 200 MW Δραστηριότητες Συμμετοχή στην αγορά χονδρεμπορίας ΗΕ Εισαγωγές / Εξαγωγές ΗΕ Πωλήσεις ΗΕ στη ΔΕΗ Παρακολούθηση λιανικής αγοράς ΗΕ (συμμετοχή όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν) Ανάπτυξη έργων παραγωγής ΗΕ με ΦΑ & ΑΠΕ

6 EGL Hellas Συνέργειες με τις θυγατρικές της EGL στην ΝΑ Ευρώπη EGL Romania EGL Albania EGL Bulgaria EGL Italia EGL Hellas

7 Περιορισμοί Διασυνοριακού Εμπορίου ΗΕ στην ΝΑΕ CZ PL DE SK UA AT MD IT SI HR BA HU AL RS FYROM RO BG Βουλγαρία & Ρουμανία: κύριες εξαγωγικές χώρες Σερβία: σημαντικότερη διαμετακομιστική χώρα Συνωστισμός διασυνδέσεων εμπόδιο στην ορθολογική & αποδοτική ροή φορτίου GR TR Εισαγωγή ΗΕ Εξαγωγή ΗΕ Συνωστισμός διασυνδέσεων Κύριες ροές φορτίου

8 Εταιρείες Προμήθειας στην Ελλάδα Εταιρείες με Άδεια Προμήθειας ΗΕ ΔΕΗ ΑΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ MW 47 Εταιρείες με Άδεια Εμπορίας MW Εταιρείες με έντονη δραστηριότητα 2008 & MW ΔΕΗ ΑΕ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ MW ATEL HELLAS ΑΕ 300 MW NECO SA 200 MW EFT HELLAS AE 150 MW EGL HELLAS AE 200 MW VERBUND ENERGA HELLAS AE 300 MW AGEAN ENERGY AE 100 MW Εταιρείες με περιορισμένη δραστηριότητα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 200 MW ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ 128 MW IBERDROLA GENERACION S.A.U. 300 MW EDF TRADING LIMITED (ΕDFT) 243 MW EZPADA S.R.O 200 MW DANSKE COMMODITIES A/S 100 MW

9 Λειτουργία Ημερήσια Αγοράς ΗΕ Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός Προηγούμενης Ημέρας Ημέρα Κατανομής Παραγωγοί Εισαγωγείς ΥΗΕ & ΑΠΕ ΔΕΣΜΗΕ Περιορισμοί Λειτουργίας Συστήματος ΟΤΣ P Ημερήσια Κατανομή Φορτίου Q Λαμβάνοντας Υπόψη: 1. Ωριαίες προσφορές Παραγωγών & Εισαγωγέων) 2. Τεχνικές / λειτουργικές παραμέτρους & διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής 3. Δηλώσεις φορτίου (προμηθευτών, εξαγωγέων, επιλεγόντων καταναλωτών & ΑΠΕ) 4. Περιορισμούς Συστήματος (Μεταφοράς, εφεδρειών, τεχνικών ελαχίστων, υποχρεωτικών νερών, φορτίο άντλησης) Κατανομής Φορτίου σε Πραγματικό Χρόνο Ex-post ΟΤΣ Προμηθευτές Εξαγωγείς Άντληση

10 Δομή Αγοράς Προμήθειας ΗΕ Χονδρεμπορική Αγορά ΗΕ Συμμετοχή στον ΗΕΠ Παραγωγή (ΔΕΗ, IPPs, ΑΠΕ, CHP) Εισαγωγές / εξαγωγές ΗΕ (ΔΕΗ, Ανεξάρτητοι) Αγορά Προμήθειας ΗΕ σε Καταναλωτές Παροχή από ΔΕΗ (ρυθμιζόμενα τιμολόγια) Παροχή Προμηθευτών σε Πελάτες Ενέργεια από Ημερήσια Αγορά Υπηρεσίες πρόσβασης στο δίκτυο από ΔΕΣΜΗΕ Τιμολόγηση βάσει διμερών συμφωνιών

11 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Δεσπόζουσα Θέση της ΔΕΗ Στρεβλώσεις στον ΗΕΠ Περιορισμός Εξαγωγών από τον ΔΕΣΜΗΕ Ο ρόλος των Επικουρικών Υπηρεσιών Υψηλές Χρεώσεις Πρόσβασης στο Δίκτυο ΔΕΣΜΗΕ & ΔΕΗ : ρόλοι & σχέσεις Ο ρόλος της ΡΑΕ & του ΥΠΑΝ

12 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Δεσπόζουσα Θέση της ΔΕΗ Κατέχει το σύνολο των χαμηλού κόστους μονάδων παραγωγής 4.800MW Λιγνιτικές 3.000MW ΥΗΕ Κατέχει το 100% του λιανεμπορίου Έλλειψη ενέργειας για να καλύψει το σύνολο των πελατών της Παραγωγή ΔΕΗ: 48 ΤWh (83,6%) Λιγνιτικές: 30 ΤWh (52,5%) ΥΗΕ: 3 ΤWh ( 5,2%) Παραγωγή από IPPs+Εισαγωγές+ΑΠΕ: 9 ΤWh (16,4% της Συνολικής ζήτησης)

13 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Δεσπόζουσα Θέση της ΔΕΗ Χειραγωγεί του ΗΕΠ με στόχο την αγορά της ελλειμματικής ενέργειας κάτω του ευλόγου τιμήματος της αγοράς, μέσω: Προσφορών ενέργειας μονάδων στο ελάχιστο κόστος καυσίμου και όχι στο πραγματικό Μεταβλητό Κόστος Πραγματική απόδοση CO 2 Πραγματικό συντελεστή φορτίου μονάδος παραγωγής Καθημερινής δήλωσης στον ΗΕΠ το σύνολο των ΥΗΕ παρόλο που δεν είναι διαθέσιμα Ο ΔΕΣΜΗΕ αποδέχεται τη δήλωση Δεν εφαρμόζονται πρόστιμα Η ΡΑΕ, το Μάρτιο 2008, είχε προτείνει Μηχανισμό Μέγιστης Ημερήσιας Δήλωσης ΥΗΕ αλλά μετά αντιδράσεων ΔΕΗ η πρόταση αποσύρθηκε Κατάχρησης υποχρεωτικής λειτουργίας ΥΗΕ (υποχρεωτικά νερά) Δηλώνονται μεγαλύτερες ποσότητες από τις ανάγκες που προβλέπονται στο ΚΔΣ&ΣΗΕ (αρ. 29) Δηλώνονται όχι σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά σύμφωνα με τη Καμπύλη φορτίου του Συστήματος

14 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Στρεβλώσεις στον ΗΕΠ (Νέα Πλατφόρμα ΔΕΣΜΗΕ) Η Δήλωση των Τεχνικών Ελαχίστων των Μονάδων της ΔΕΗ δεν είναι σύμφωνα με τον ΚΔΣ&ΣΗΕ αρ. 275 (ΤΕ<60%) Απόκλιση:~900MW (π.χ. Λαύριο V δηλώνει 315MW αντί 220MW Τεχνικά Ελάχιστα συμμετέχουν στην επίλυση του ΗΕΠ και επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογισμό της ΟΤΣ Πολλές ώρες η εκάστοτε Οριακή Μονάδα δεν ορίζει τιμή και εισπράττει προσφορά άλλου παραγωγού Η συμμετοχή των Εφεδρειών (Πρωτεύουσα, Δευτερεύουσα) στο αλγόριθμο επίλυσης του ΗΕΠ επηρεάζουν αρνητικά την ΟΤΣ (μέσω εικονικής χαμηλή τιμή λόγω έλλειψης πραγματικής αγοράς εφεδρειών) Η δυνατότητα της ΔΕΗ (βάσει του ΚΔΣ&ΣΗΕ) να προσφέρει το 30% της ισχύος των μονάδων κάτω του Μεταβλητού κόστους έχει ως αποτέλεσμα η ΟΤΣ πολλές ώρες της ημέρας να μην ορίζεται από την Οριακή Μονάδα Λόγω καθετοποιημένης δομής της ΔΕΗ, η επιχείρηση έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και προσφορές επίλυσης του ΗΕΠ

15 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Τακτικές ΔΕΣΜΗΕ για Εισαγωγές & Εξαγωγές Εισαγωγές στο μέγιστο της Διαθεσιμότητας των Διασυνδέσεων Συμμετοχή των Εισαγωγών με τιμή μηδέν στον ΗΕΠ ανεξαρτήτως τιμής αγοράς Η τιμή αγοράς της ΔΕΗ + Κόστος Δικαιώματος συνήθως είναι μεγαλύτερη από τη ΟΤΣ π.χ. 1: Εισαγωγές της ΔΕΗ από Ιταλία κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού με 160 /MWh ενώ η ΟΤΣ < 100 /MWh π.χ. 2: Εισαγωγές της ΔΕΗ (2009) από Βουλγαρία με κόστος περί τα 80 /MWh με ΟΤΣ Ιανουαρίου: 61 /MWh & Φεβρουαρίου: 54 /MWh Ο ΔΕΣΜΗΕ απαγορεύει τις εξαγωγές σχεδόν για όλες τις ώρες υψηλού φορτίου του έτους εκτός των περιόδων που υπάρχει υπερχείλιση των ΥΗΕ Ο διοικητικός περιορισμός των Εξαγωγών επιφέρει στρεβλώσεις στον ΗΕΠ και στην ΟΤΣ

16 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Ο Ρόλος των Επικουρικών Υπηρεσιών Πρωτεύουσα Εφεδρεία: H τιμή αμοιβής των ανεξάρτητων παραγωγών είναι περίπου στο μηδέν Δευτερεύουσα Εφεδρεία: H τιμή αμοιβής των ανεξάρτητων παραγωγών είναι περίπου στο μηδέν Τριτεύουσα Εφεδρεία (στρεφόμενη & μη στρεφόμενη): H βασικότερη εφεδρεία για την Ελληνική αγορά η οποία όμως δεν προβλέπεται να προσφέρεται με τιμή Παρέχεται Δωρεάν Ο ΔΕΣΜΗΕ την επικαλείται καθημερινά για να απαγορεύει τις Εξαγωγές και να χρησιμοποιεί, συνήθως, τους Ανεξάρτητους Παραγωγούς για την κάλυψη των αναγκών του Συστήματος χωρίς να τους αποζημιώνει

17 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Υψηλές Χρεώσεις Πρόσβασης στο Δίκτυο Υψηλές χρεώσεις λόγω αποτίμησης παγίων Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής με διψήφιο επιτόκιο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων Χρέωση Πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς ,20 /MW-έτος ,10 /MW-έτος /MW-έτος /MW-έτος? Αποτίμηση Παγίων με επιτόκιο 6,8% ΡΑΕ 294/2007 Αύξηση χρέωσης κατά 30% με αποτίμηση παγίων χωρίς ουσιαστικές επενδύσεις & χαμηλότερο επιτόκιο Αποτίμηση Παγίων με επιτόκιο 13,8% (ΡΑΕ) Πρόταση ΔΕΗ 14,8%

18 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Υψηλές Χρεώσεις Πρόσβασης στο Δίκτυο Στρεβλώσεις στην εμπορία = ανύπαρκτα περιθώρια κέρδους Καταναλωτής Μέσης Τάσης Εγκατεστημένη Ισχύς (KVA) 500 kva Συμφωνημένη Ισχύς 400 kw Συντελεστής Χρησιμοποίησης 50% Ενέργεια (Μήνα) kwh Μέγιστη Ζήτηση Μήνα 200 kva ΧΜΖ 179 kw Cos φ 0,95 Μέση Μηνιαία Χρέωση ΔΕΗ Τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 101,83 /MWh Τιμολόγιο ΔΕΗ Β2 104,93 /MWh Κόστος Παροχής από Ανεξάρτητο Προμηθευτή Μέση ΟΤΣ 70,00 /MWh Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς 2,10 /MWh Απώλειες Δικτύου Διανομής ΜΤ 3,50 /MWh Τέλη Χρήσης Συστήματος ΥΤ 5,21 /MWh Τέλη Υπέρ Τρίτων 1,15 /MWh Τέλη Χρήσης Δικτύου ΜΤ 5,14 /MWh ΣΔΙ 7,70 /MWh Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4,00 /MWh Σύνολο Χρεώσεων Δικτύου 28,79 /MWh Συνολικό Κόστος Παροχής 98,79 /MWh Έκπτωση Προμηθευτή 10% Περιθώριο Κέρδους Τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 Τιμολόγιο ΔΕΗ Β2-7,14 /MWh -4,36 /MWh

19 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Υψηλές Χρεώσεις Πρόσβασης στο Δίκτυο στρεβλώσεις στην αγορά + υψηλές χρώσεις = εμπορία χωρίς περιθώρια κέρδους Περιθώριο Κέρδους ( /MWh) Τιμολόγιο ΔΕΗ Β1 Τιμολόγιο ΔΕΗ Β Μέση ΟΤΣ ( /MWh)

20 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ: ρόλοι & σχέσεις Μετοχική σύνθεση ΔΕΣΜΗΕ: 49% ΔΕΗ, 51% Δημόσιο Στο Νόμο 2773/1999 (αρ. 16) προβλεπόταν συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στο ΔΣ του ΔΕΣΜΗΕ και Ανεξάρτητων Παραγωγών Στο Νόμο 3426/2005 (αρ. 31) το αρ. 16 του 2773 καταργείται Μεγάλο μέρος των εργαζομένων του ΔΕΣΜΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της Διοικήσεως, ανήκει στη ΔΕΗ και εργασιακά εκπροσωπούνται από την ΓΕΝΟΠ Ο ΔΕΣΜΗΕ εφαρμόζει μερικώς και επιλεκτικά την απόφαση 76/2007 της ΡΑΕ για θέματα δημοσιεύσεων στοιχείων του ΗΕΠ

21 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ ΔΕΣΜΗΕ ΔΕΗ: ρόλοι & σχέσεις Η έλλειψη διαχωρισμού Συστήματος Μεταφοράς από τη ΔΕΗ προκαλεί σοβαρές στρεβλώσεις στους ετήσιους, μηνιαίους και ημερήσιους πλειστηριασμούς για εισαγωγές & εξαγωγές (π.χ. ετήσιο δικαίωμα για εισαγωγές το ,24 /MWh) Βάσει του ισολογισμού του ΔΕΣΜΗΕ 2006, η ΔΕΗ ανταγωνίστηκε τους ανεξάρτητους προμηθευτές ΗΕ με περίπου μηδενικό κόστος δικαιώματος εισαγωγών και εξαγωγών Μέρισμα ΔΕΗ 49% = 5,06 εκατ. + χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

22 Ανασταλτικοί Παράγοντες Ανάπτυξης Τομέα Προμήθεια ΗΕ Ο Ρόλος της ΡΑΕ - ΥΠΑΝ ΡΑΕ είναι γνωμοδοτικό όργανο και δεν έχει καμιά εκτελεστική εξουσία Η ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ πρέπει να εξετάσουν σε βάθος τις περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ Η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει την απόσπαση του Συστήματος Μεταφοράς από τη ΔΕΗ, πλήρη ένταξη αυτού στον ΔΕΣΜΗΕ, αλλαγή μετοχικής σύνθεσης ΔΕΣΜΗΕ με το Κράτος να κατέχει το 100% των μετοχών

23 αντί συμπερασμάτων

24 αντί συμπερασμάτων Καθεστώς απορρύθμισης χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά ενέργειας στη χώρα μας, που λειτουργεί υπό την ανοχή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το «μάρμαρο» καλούνται να πληρώσουν πρώτα οι καταναλωτές, που δεν απολαμβάνουν, όπως θα έπρεπε, μειωμένα τιμολόγια ρεύματος, γιατί η ΔΕΗ επιδιώκει να διορθώσει τις ζημίες του παρελθόντος έτους, ενώ κινδυνεύουν με απαξίωση όχι μόνον οι υφιστάμενες ιδιωτικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και αυτές που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και φτάνουν το 1,5-2 δισ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Δρ. Νίκος Βασιλάκος Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω Οπως τόσα άλλα πράγματα στη χώρα μας, έτσι και η «απελευθέρωση» της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού βασίστηκε σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 52 16 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1023/2012 Έγκριση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΙΣΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΑΛΗ ΕΝΓΚΗΝ, ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΛΤΖΑΙ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΙΣΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΑΛΗ ΕΝΓΚΗΝ, ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΛΤΖΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ...2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων...2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος...4 1.3 Τεχνικά Ελάχιστα Μονάδων Παραγωγής...8

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσιος Απολογισμός 2011 Ιούνιος 2012 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 01.01-31.12.2011 ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Ετήσιος Απολογισμός 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΟΒΕ εκέµβριος 2011 Στην ερευνητική οµάδα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδικός Χάρτης και Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Ετήσια οικονομική έκθεση... 27 B MEΡΟΣ Α 1. Συνοπτικά στοιχεία κερδοφορίας και ισολογισμού...9

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα