Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, τα ακόλουθα στοιχεία µαζί µε την προσφορά τους : Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας και επικυρωµένη από αρµόδια αρχή, µε την οποία θα δηλώνουν ότι η εταιρία τους δεν εµπίπτει στην απαγόρευση των νόµων 3310/2005, Aρ.4,παργρ. 4 και 3414/2005 σχετικά µε εξωχώριες εταιρίες. Ο όρος αυτός αφορά αλλοδαπές εµπορικές επιχειρήσεις ήλωση ότι στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχει συµµετοχή Ανώνυµης Εταιρείας µε µερίδιο µεγαλύτερο του 1%. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία, αναλόγως την περίπτωση, για τις Ανώνυµες Εταιρείες. 1.3 Όσον αφορά τις Ανώνυµες Εταιρείες ισχύουν τα εξής: Οι µετοχές τους πρέπει να είναι ονοµαστικές, διαφορετικά θα απορρίπτονται οριστικά, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις, που αναφέρονται πιο κάτω στην παράγραφο Β2. Γι αυτό οι Ανώνυµες Εταιρείες µαζί µε την προσφορά τους θα υποβάλουν: Α. Ηµεδαπές Εταιρείες α. Πιστοποιητικό της Νοµαρχίας του τόπου που εδρεύουν ότι οι µετοχές τους είναι ονοµαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων όπως αυτά είναι καταχωρηµένα στα βιβλία της Εταιρείας. Β. Αλλοδαπές Εταιρείες 1. Όταν το δίκαιο της χώρας που εδρεύουν επιβάλει ονοµαστικοποίηση µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου: α. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο της χώρας τους ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων όπως αυτά είναι καταχωρηµένα στα βιβλία µετόχων της εταιρείας. 2. Όταν το δίκαιο της χώρας που εδρεύουν δεν επιβάλει ονοµαστικοποίηση των µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου: α. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι κατά το δίκαιο της χώρας τους δεν επιβάλλεται ονοµαστικοποίηση των µετοχών ή υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας νοµίµως επικυρωµένη. β. Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο από 1% των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Γ. Εταιρείες εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. α. Πιστοποιητικό του Χρηµατιστηρίου, µε το oποίο να βεβαιώνεται ότι η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο αυτό. β. Ενηµερωτικό δελτίο των µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας. 1.4 Οι καταστάσεις µετόχων ηµεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών µπορούν να υποβάλλονται σε c.d. 1.5 Όλα τα έγγραφα των αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να είναι επικυρωµένα και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. ΠΡΟΣΟΧΗ :Εφιστάται η προσοχή των διαγωνιζοµένων ότι τα ανωτέρω αναφερόµενα κατά περίπτωση στοιχεία πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά τους. Η εκ των υστέρων υποβολή δεν γίνεται δεκτή και σε περίπτωση ελλείψεων η προσφορά θα απορρίπτεται οριστικά. 2. ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3,4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. ΤΟΥ Ν.3310/2005 (ΦΕΚ/Α 30) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ν.3414/2005 (ΦΕΚ/Α 279) ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 3 ΤΟΥ Ν. 3414/2005)

2 Σελίδα 2 από ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν.1599/1986 Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει πριν την υπογραφή της σύµβασης, δια των νοµίµων εκπροσώπων του, σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, επικυρωµένη κατά νόµο από την αρµόδια αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας (προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου πρακτικού), µε την οποία θα δηλώνει, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005 όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το ν.3414/2005, η οποία αφορά στα πρόσωπα της εταιρείας (όπως αυτά αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο του νόµου) και ότι δεσµεύεται να γνωστοποιεί αµελλητί προς τoν A ΜΗΕ, µέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σχετικής σύµβασης, τυχόν έκδοση σχετικής καταδικαστικής απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου, σχετικά µε την συνδροµή των ασυµβίβαστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων των πιο πάνω άρθρων του νόµου και κατ εφαρµογή των παρ. 4&5 του τίτλου ΙΙ της ΚΥΑ20977/ΦΕΚ/Β/ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 5 ΤΟΥ Ν.3310/2005 ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ 2 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟ 3414/2005). Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση των νοµίµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συµβολαιογράφου ή ικαστικής Αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συµβολαιογράφο, ικαστική ή ιοικητική. 2.2 Κατά την υποβολή της προσφοράς θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που µειοδοτήσει θα προσκοµίσει πριν την υπογραφή της Σύµβασης την Υπεύθυνη ήλωση όπως αυτή αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 2.3 ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4, ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3414/2005, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ (OFF- SHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. Κατά την διαδικασία του διαγωνισµού, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, αν η συµµετοχή ενός διαγωνιζόµενου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του νόµου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 3414/2005 για τις εξωχώριες εταιρείες. Για τον σκοπό αυτό, οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, άρθρο 8, η οποία θα είναι επικυρωµένη από την αρµόδια αρχή, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής, ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο για τον σκοπό αυτό από το ιοικητικό Συµβούλιο, πρόσωπο, δυνάµει της οποίας θα δηλώνεται ότι η εταιρεία δεν εµπίπτει στις απαγορεύσεις του Άρθρου 4, παρ. 4 του νόµου 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο 3414/2005, αναφορικά µε τις εξωχώριες (off-shore) εταιρείες. 2.4 ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3310/2005 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3414/2005- ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αναφορικά µε διαγωνισµούς των οποίων το ύψος του τιµήµατος ή η αξία υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατοµµυρίου ( ) ΕΥΡΩ, οι ανώνυµες εταιρείες που συµµετέχουν στον διαγωνισµό είτε ανεξάρτητα είτε σε κοινοπραξία ή σε εταιρεία προσώπων, είτε ως νοµικό πρόσωπο οιασδήποτε µορφής, πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Οι Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Προεδρικού ιατάγµατος 82/1996, όπως τέθηκε σε ισχύ µετά την τροποποίησή του, δυνάµει του Άρθρου 8 του

3 Σελίδα 3 από 14 Νόµου 3310/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τόµος Α, τεύχος αρ. 30), όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάµει του Άρθρου 8 του Νόµου 3414/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τόµος Α, τεύχος αρ. 279). β) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, τα έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 8 του Νόµου 3310/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τόµος Α, τεύχος αρ. 30), όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Άρθρο 8 του Νόµου 3414/2005 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τόµος Α, τεύχος αρ. 279). Στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση οιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής συµµετέχει στο διαγωνισµό, η επιχείρηση αυτή υποχρεούται να υποβάλει µια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου θα δηλούται η µη συµµετοχή ανωνύµου εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο, ειδάλλως, θα εφαρµόζονται οι προαναφερόµενες παράγραφοι ( α ή β ), αναφορικά µε την ανώνυµη εταιρεία η οποία κατέχει µέρος του µετοχικού κεφαλαίου. 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες, κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα συνυπολογίζεται, κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Α ΜΗΕ ΑΕ, η δυσµενέστερη δυνατή εκδοχή. 3.2 Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση των προσφορών δεν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και αν τυχόν υποβληθούν τέτοια στοιχεία δεν θα υπολογίζονται στην αξιολόγηση των προσφορών. Συµπληρωµατικά στοιχεία γίνονται δεκτά µόνο στις περιπτώσεις που ζητηθούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Επιχείρησης και αφορούν διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων. 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προκειµένου να γίνει µία προσφορά ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΗ θα πρέπει κατ αρχάς να αποδεικνύεται ότι το εργοστάσιο κατασκευής : 4.1 Έχει βιοµηχανοποιήσει και πωλήσει την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 200tn χαλύβδινους δικτυωτούς πύργους µεταφοράς που να έχουν εγκατασταθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς και να λειτουργούν ικανοποιητικά. Ως χαλύβδινοι δικτυωτοί πύργοι νοούνται πύργοι Γραµµών Μεταφοράς, ικριώµατα Υ/Σ Μεταφοράς ή ΚΥΤ. 4.2 ιαθέτει τις κατάλληλες προς τούτο εγκαταστάσεις. 4.3 ιαθέτει το κατάλληλο προς τούτο προσωπικό. 4.4 Έχει ιδιόκτητο ή συνεργάζεται µε αναγνωρισµένο εργαστήριo δοκιµών. 4.5 Έχει ιδιόκτητο ή συνεργάζεται µε γαλβανιστήριο µε µήκος λουτρού µεγαλύτερου των 8m. 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προκειµένου να εξασφαλίζονται τα πιο πάνω κριτήρια, οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης, θα πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 5.1 Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ΕΝ που να πιστοποιεί κλάση εκτέλεσης (execution class) EXC 3. Οι προς προµήθεια πύργοι ΓΜ 400kV δεν περιλαµβάνουν συγκολλήσεις. Σηµειώνεται ότι η διάνοιξη οπών µε δραπανισµό (drilling) είναι υποχρεωτική µόνον στα ακόλουθα στοιχεία των πύργων:

4 Σελίδα 4 από 14 - Ορθοστάτες - Κύρια στοιχεία των ακρογεφυρίων (δεν περιλαµβάνεται η εσωτερική δικτύωση). - Οπές που γειτνιάζουν στην κάµψη γωνιακών και κοµβοελασµάτων. - Λοιπά στοιχεία που το πάχος τους υπερβαίνει τα 10mm ή 14mm για ποιότητα χάλυβα S355 ή S235 αντίστοιχα, σύµφωνα µε το ΕΝ Πίνακα χαλύβδινων δικτυωτών πύργων που έχει κατασκευάσει την τελευταία πενταετία ο προσφέρων και που περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία : α. Αγοραστής β. Τάση ικτύου (αν πρόκειται για πυλώνες ενέργειας ή ικριώµατα) γ. Ποσότητες σε βάρος, έτος πώλησης δ. Βεβαιώσεις από τους Χρήστες ότι το υλικό δεν παρουσιάζει προβλήµατα κατά την παραλαβή, την εγκατάστασή και την εκµετάλλευσή του Τοπογραφικό σχέδιο του υφισταµένου οικοπέδου χώρου µε τα υπάρχοντα κτίρια του κατασκευαστή. Οι χώροι πρέπει να είναι επαρκείς για την αποθήκευση τόσο των πρώτων υλών όσο και του ταξινοµηµένου έτοιµου υλικού. Σχέδια Κατόψεων µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, περιγραφή αυτού, τεχνικά στοιχεία κτλ. Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει, εκτός του γενικού εξοπλισµού, ειδικά αυτόµατα µηχανήµατα για την εν σειρά κοπή και διάτρηση γωνιακών, ελασµάτων και κοµβοελασµάτων προκειµένου να εξασφαλίζεται η εναλλαξιµότητα των στοιχείων των πύργων. Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι κατάλληλα για την βιοµηχανοποίηση του υλικού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ για κλάση εκτέλεσης EXC Πίνακας απασχολούµενου προσωπικού στον οποίο να παρουσιάζεται το σύνολο του προσωπικού και η σύνθεση του κατά κατηγορία Περιγραφή προτεινόµενου εργαστηρίου δοκιµών (ιδιόκτητου ή αναγνωρισµένου) Σχέδια κατόψεων του ιδιόκτητου υπάρχοντος γαλβανιστηρίου ή συµφωνητικό συνεργασίας µε τεχνικά αποδεκτό από τον Α ΜΗΕ γαλβανιστήριο. Για το συνεργαζόµενο γαλβανιστήριο πρέπει επίσης να υποβληθούν τα ανάλογα σχέδια, περιγραφές κλπ. Το µήκος του λουτρού του γαλβανιστηρίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 8m. Το γαλβανιστήριο πρέπει πιστοποιηµένα να έχει τη δυνατότητα να γαλβανίσει κατά ISO 1461, σύµφωνα µε το ΕΝ Περιγραφή και τοπογραφικό σχέδιο µε τα µέσα εξυπηρέτησης του χώρου όπου θα γίνεται : α Η ταξινόµηση και αποθήκευση του προς παράδοση χάλυβα. β. Η δοκιµή συναρµολόγησης κάθε τύπου πύργου και η δοκιµή εναλλαξιµότητας των τεµαχίων Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα του υπάρχοντος εξοπλισµού πρέπει να καλύπτει τη ετήσια προσφερόµενη ποσότητα. Η δηλωµένη ετήσια παραγωγική δυνατότητα των υλικών θα ελεγχθεί από τον Α ΜΗΕ κατά την τεχνική κρίση, προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της και να αποδειχθεί ότι είναι ίση ή µεγαλύτερη από την προσφερόµενη ποσότητα. Σε περίπτωση που ο Α ΜΗΕ αποδεχθεί µειωµένη ετήσια παραγωγική δυνατότητα και όχι την δηλωµένη, τότε η προσφορά θα ισχύει για την αποδεκτή ετήσια παραγωγική δυνατότητα. 5.2 Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001για το εργοστάσιο κατασκευής. 5.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO για το γαλβανιστήριο.

5 Σελίδα 5 από ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ΕΥΡΩ ως εξής : 6.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην Αποθήκη του Α ΜΗΕ, πάνω σε αυτοκίνητο του Προµηθευτή. - Οι προσφερόµενες τιµές θα είναι καθαρές για τον Α ΜΗΕ και θα περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και δαπάνες τις σχετικές µε την προµήθεια του υλικού, εκτός από τον ΦΠΑ του Ν. 1642/86 τον οποίο απαραίτητα θα πρέπει να δηλώνουν οι διαγωνιζόµενοι για το υλικό που προσφέρουν. - Όλες οι πιο πάνω τιµές µονάδας θα αναγραφούν στις αντίστοιχες στήλες της Συνοπτικής Προσφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 32.3Θ), η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - Προσφορές που εξαρτούν τις τιµές τους από την ισοτιµία µεταξύ του νοµίσµατος της προσφοράς και οποιουδήποτε άλλου νοµίσµατος, δε θα ληφθούν υπόψη. - Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσφέρουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της συνηµµένης Συνοπτικής προσφοράς (FORM ΥΠΜ 32.26L) και θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα κόστη που επωµίζεται ο Προµηθευτής (φόροι τελωνείου, δαπάνες εκτελωνισµού, αποθήκευτρα, χρεώσεις µεταφοράς κτλ) για την παράδοση των υλικών στις Αποθήκες του Α ΜΗΕ. 6.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Αν υποβληθούν, δεν θα αξιολογηθούν. 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1 Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαµηλότερη τιµή σε συνδυασµό µε τυχόν κόστος δοκιµών τύπου. 7.2 Η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του µειοδότη, θα γίνει στις τιµές για παράδοση του υλικού ΕΛΕΥΘΕΡΟ στην αποθήκη του Α ΜΗΕ στη Λάρισα πάνω σε αυτοκίνητο του Προµηθευτή. 8. ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης. Η συνολική ποσότητα του χάλυβα θα ανατεθεί σε δύο (2) διαφορετικούς προµηθευτές. Στον πρώτο θα ανατεθεί το 65% της ποσότητας στον δεύτερο το 35%. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα είναι η εξής: Μετά την οικονοµική αξιολόγηση των προσφορών, στον µειοδότη θα ανατεθεί το 65% της ποσότητας. Από του υπόλοιπους, τεχνικά και τυπικά αποδεκτούς οίκους, θα ζητηθεί να υποβάλλουν νέα βελτιωµένη οικονοµική προσφορά, σε σφραγισµένο φάκελο, σε καθορισµένη ηµεροµηνία. Από την οικονοµική αξιολόγηση των νέων οικονοµικών προσφορών που θα υποβληθούν θα προκύψει ο 2 ος µειοδότης, στον οποίο θα ανατεθεί το 35% της ποσότητας.

6 Σελίδα 6 από 14 Σε περίπτωση ισοτιµίας των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση παρουσία των ενδιαφεροµένων προµηθευτών ή θα επιµερισθεί µετά από συµφωνία του Α ΜΗΕ µε τους δύο µειοδότες προσφέροντες. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό ή να αναθέσει µέρος της ποσότητας, εφόσον θεωρήσει ότι δεν απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα η διαπραγµάτευση, χωρίς οι συµµετέχοντες να µπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζηµίωση. Επίσης η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει το υπόλοιπο 35% στον πρώτο µειοδότη, εφόσον κρίνει ότι οι υπόλοιπες προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές. 9. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1 εν χορηγείται προκαταβολή. Αν υποβληθεί προσφορά η οποία περιλαµβάνει προκαταβολή, τότε ο όρος αυτός ΕΝ θα ληφθεί υπόψη. 9.2 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 των Γενικών Όρων της σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ). Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται 100% την 20η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν στην αρµόδια Υπηρεσία του Αγοραστή τα σχετικά τιµολόγια, µαζί µε τα αποδεικτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και αποκοµιδής των υλικών, θεωρηµένα από εξουσιοδοτηµένο όργανο του Αγοραστή. Εάν η 20η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα δεν είναι εργάσιµη, τότε η πληρωµή θα γίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 9.3 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 των Γενικών Όρων της σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ S2/ ). Η πληρωµή θα γίνεται την 20η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από αυτόν κατά τον οποίο κατατέθηκαν όλα τα έγγραφα, στα γραφεία του Α ΜΗΕ στην Αθήνα, ( ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ) που αποδεικνύουν ότι τα υλικά έχουν παραδοθεί. Εάν η 20η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα δεν είναι εργάσιµη ηµέρα, τότε η πληρωµή θα γίνεται την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Όλα αυτά τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνοµα του Α ΜΗΕ. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος θα φέρει όλες τις επιβαρύνσεις, προµήθειες και έξοδα της Τράπεζας της Χώρας του, τις σχετικές µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωµής του Αγοραστή απέναντι στον Πωλητή. 10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 10.1 Οι τιµές που θα προσφερθούν θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο : Τ 1 = Τ 0 + 0,46(Σ 1 - Σ 0 ) +0,084(Ψ 1 - Ψ 0 ) Όπου : Τ 0 = Η τιµή της προσφοράς ΕΥΡΩ/Kgr που περιλαµβάνει όλες τις επιβαρύνσεις. Τ 1 = Η τιµή που θα προκύψει από την αναπροσαρµογή σε ΕΥΡΩ/Kgr. Σ 0 = Η τιµή του steel Billet (cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr µε βάση την ηµερήσια ισοτιµία ΕΥΡΩ ολαρίου ΗΠΑ στο LME µια µέρα πριν την υποβολή της προσφοράς. Σ 1 = Η τιµή του steel Billet (cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr µε βάση την ηµερήσια ισοτιµία ΕΥΡΩ ολαρίου ΗΠΑ στο LME είκοσι (20) ηµέρες µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Ψ 0 = Η τιµή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr µε βάση την ηµερήσια ισοτιµία ΕΥΡΩ ολαρίου ΗΠΑ µια µέρα πριν την υποβολή της προσφοράς.

7 Σελίδα 7 από 14 Ψ 1 = Η τιµή ψευδαργύρου (zinc: cash seller and settlement) στο LME σε ΕΥΡΩ/Kgr µε βάση την ηµερήσια ισοτιµία ΕΥΡΩ ολαρίου ΗΠΑ είκοσι (20) ηµέρες µετά την υπογραφή της Σύµβασης Η αναπροσαρµογή του τιµήµατος θα πληρωθεί µετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων µε την υπογραφή σχετικού συµπληρώµατος Προσφορές που θα διαφοροποιούν το πιο πάνω τύπο αναπροσαρµογής θα απορρίπτονται Η τυχόν επιβληθεισόµενη ποινική ρήτρα λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης του υλικού θα υπολογίζεται στις αρχικές συµβατικές τιµές µονάδας του υλικού ιευκρινίζεται ότι κατά τη σύγκριση των προσφορών θα χρησιµοποιηθεί η τιµή της προσφοράς του διαγωνιζοµένου χωρίς να ληφθεί υπόψη η αναπροσαρµογή Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα υλικά υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασµούς ο Πωλητής υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε κάθε τιµολόγιο της συµβατικής αξίας των υλικών και ξεχωριστό τιµολόγιο για την οριστική αναπροσαρµογή των τιµών, εφόσον όλοι οι δέικτες αναπροσαρµογής έχουν δηµοσιευθεί. Σε περίπτωση όµως που τυχόν δεν έχουν δηµοσιευθεί όλοι οι δείκτες αναπροσαρµογής. Ο Πωλητής υποχρεούται να δηλώνει µε σηµείωση πάνω στο αντίγραφο του τιµολογίου της συµβατικής αξίας των υλικών που υποβάλει για τελωνειακούς σκοπούς, την ενδεικτική αξία της αναπροσαρµογής, µε βάση τους πλέον πρόσφατους δείκτες αναπροσαρµογής, που δηµοσιεύονται πριν από τη φόρτωση των υλικών. Επισηµαίνεται ότι τα παραπάνω είναι απαραίτητα για τον εκτελωνισµό των υλικών, δεδοµένου ότι τόσο η αξία των υλικών όσο και η αναπροσαρµογή των τιµών υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασµούς. Κάθε δαπάνη που ήθελε επιβαρύνει τον Αγοραστή από τη µη συµµόρφωση του Πωλητή µε τα παραπάνω, θα καταλογισθεί σε βάρος του Πωλητή. 11. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 11.1 Το υλικό θα παραδοθεί σε 3 τριµηνιαίες τµηµατικές παραδόσεις συνεχούς διαδοχής. Η 1η παράδοση θα γίνει σε 5 µήνες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης των προς βιοµηχανοποίηση ποσοτήτων χάλυβα πύργων, η 2η σε 8 µήνες και η 3η σε 11 µήνες. Μέσα σε ένα (1) το πολύ µήνα από την υπογραφή της Συµβάσεως θα καθορισθούν οι προς βιοµηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα πύργων των 3 τριµηνιαίων παραδόσεων µε χωριστούς λεπτοµερείς πίνακες χάλυβα πύργων για κάθε τρίµηνη τµηµατική παράδοση. Ως ηµεροµηνία του καθορισµού αυτού λαµβάνεται η της σχετικής διαβιβαστικής επιστολής προς τον προµηθευτή. Σε περίπτωση επαύξησης της ποσότητας θα δοθούν οι προς βιοµηχανοποίηση ποσότητες χάλυβα τον πρώτο µήνα µετά την υπογραφή του σχετικού συµπληρώµατος της σύµβασης Ο Πωλητής είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το υλικό κάθε τριµηνιαίας παραδόσεως εξ ολοκλήρου διαφορετικά η παράδοση καθίσταται εκπρόθεσµη. Τυχόν ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης των τµηµατικών παραδόσεων θα υπολογίζονται µε βάση την τιµή µονάδας της παρούσας σύµβασης (ΕΥΡΩ/χλγρ.) και τα καθοριζόµενα στους Γενικούς Όρους Συµβάσεως (ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΜ-Σ2/ ) Ο Αγοραστής µπορεί κατά την κρίση του να διενεργεί απολήψεις υλικού από µη ολοκληρωµένους στις συµβατικές ηµεροµηνίες πίνακες, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου τιµήµατος µέχρις ολοκληρώσεως των υπόψη πινάκων. Η ταξινόµηση του έτοιµου υλικού κάθε πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παρέχεται ευχέρεια και τµηµατικής απολήψεως της συνολικής ποσότητας των βάσεων (θεµελιώσεις, σκέλη, πλαίσια) ή/και των κορµών οποιουδήποτε τύπου πύργου του πίνακα αυτού.

8 Σελίδα 8 από 14 Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει και τέτοιες τµηµατικές απολήψεις Ο ρυθµός παραδόσεων κάθε τρίµηνου θα γίνεται σε συνεργασία µε τις αποθήκες του Α ΜΗΕ ώστε να είναι δυνατή η σωστή ταξινόµηση και έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην Αποθήκη του Α ΜΗΕ στη Λάρισα επάνω σε κατάλληλο αυτοκίνητο του ΠΩΛΗΤΗ κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευχερή εκφόρτωση µε περονοφόρα οχήµατα. Τα υλικά θα µπορούν να παραδίδονται και στον ΤΟΠΟ των Έργων κατόπιν συµφωνίας της Επιχείρησης µε τον Προµηθευτή. 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12.1 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής (Ε.Ε.Σ.) σύµφωνα µε την παράγραφο 9 των Γενικών Όρων ιαγωνισµού (ΕΝΤΥΠΟ 2/ Τροποποιηµένο βάσει Έγκρισης Γενικών ιευθυντών ) για ποσό , Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, θα έχει ισχύ για δώδεκα (12) µήνες τουλάχιστον, από την ηµεροµηνία έκδοσής της, µε δυνατότητα παράτασης Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα τεθεί στο φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία. 13. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κάθε Οικονοµικός Φορέας ενδιαφερόµενος για σύναψη σύµβασης µε την A MΗE A.E., η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως µεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο µε το Π/ 59/2007 όπως εκάστοτε ισχύει, δικαιούται να προσβάλει µε προσφυγή κάθε εκτελεστή πράξη της Επιχείρησης, που σχετίζεται µε τη διαδικασία επιλογής, την οποία θεωρεί ότι θίγει, µη νόµιµα, τα συµφέροντά του. Η προσφυγή αυτή ασκείται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (σήµερα ο Νόµος 3886/2010) για την παροχή έννοµης προστασίας στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύµβασης. Οι προθεσµίες για την άσκηση της προσφυγής και των τυχόν επακόλουθων ασφαλιστικών µέτρων συνεπάγονται τα ανασταλτικά αποτελέσµατα και µόνο, που ο Νόµος προβλέπει. Κάθε, κατά τα ανωτέρω, προσφυγή απευθύνεται στην A MΗE A.E. και εξετάζεται από τα οριζόµενα στη ιακήρυξη όργανα (στην παρούσα ιακήρυξη από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο), τα οποία εκδίδουν αιτιολογηµένη απόφαση γι αυτήν σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της και την γνωστοποιούν εγγράφως στον οικείο Προσφέροντα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δεκαπέντε ηµερών, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. 14. ΟΚΙΜΕΣ 14.1 Στο υλικό κάθε τµηµατικής παράδοσης θα εκτελούνται οι δοκιµές που αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και των ειδικών τεχνικών απαιτήσεως της διακήρυξης Κατά τον ποιοτικό έλεγχο του υλικού ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Α ΜΗΕ ένα πλήρες σετ πιστοποιητικών ποιότητας της πρώτης ύλης. Ο εκπρόσωπος του Α ΜΗΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει επανάληψη δοκιµών της πρώτης ύλης 14.3 Η πρώτη ύλη που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή του ετοίµου χάλυβα πύργων Γ.Μ θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη ραδιενεργών καταλοίπων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να ελέγξει την ιδιότητα αυτή του χάλυβα ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε την οδηγία European Recommendation : Radiation Protection 89.

9 Σελίδα 9 από ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Με ποινή την ακυρότητα των αντιστοίχων προσφορών, οι προµηθευτές θα επισυνάψουν στις προσφορές τους Υπεύθυνη ήλωση του Ν /86 γραµµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα για το ότι στις Επιχειρήσεις τους δεν µετέχει µε τις ιδιότητες που αναφέρονται στο υπόδειγµα αυτό, Βουλευτής. 16. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Στις προσφορές τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να ονοµάζουν τον αντίκλητό τους. Ο παρακάτω ειδικός όρος θα περιληφθεί στη σύµβαση που θα συνταχθεί. «Ο αντισυµβαλλόµενος οίκος..., δηλώνει µε την παρούσα ότι διορίζει και αποκαθιστά αντίκλητό του τον κ.... (όνοµα, όνοµα πατρός, επώνυµο, επάγγελµα), κάτοικο... (πόλη, οδός, αριθµός, Ταχ. Κωδ.). Στον αντίκλητο που διορίζεται κατ αυτόν τον τρόπο και στην παραπάνω διεύθυνση του, θα επιδίδονται µε παραγγελία της Α ΜΗΕ ΑΕ η των καθολικών ή ειδικών διαδόχων και εκπροσώπων της και τα σύµφωνα µε το άρθρο 142 παράγραφος 4 του κώδικα Πολιτικής ικονοµίας έγγραφα, δηλαδή όλες οι σχετικές προς τη Σύµβαση εξώδικες και δικαστικές πράξεις, περιλαµβανοµένων και των εισαγωγικών εγγράφων δίκης ή διαιτησίας και των αποφάσεων (αναθέσεων) ή πράξεων, που επιβάλουν ενέργεια που µπορεί να γίνει µόνο προσωπικά από αυτόν στον οποίο έγινε η επίδοση, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύµβαση διαφορετικά. Σε περίπτωση αµφιβολίας, η επίδοση προς τον συµβατικά διορισµένο αντίκλητο είναι δυνητική, η δε ανάκληση ή παραίτηση του επιφέρει αποτελέσµατα κατά της Α ΜΗΕ ΑΕ των καθολικών ή ειδικών διαδόχων της, µόνο από της κοινοποίησης σ αυτήν και αυτούς της σχετικής γνωστοποιήσεως και µόνο αν περιλαµβάνει διορισµό άλλου αντίκλητου στην ίδια πόλη µε ακριβή αναγραφή της διευθύνσεώς του. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση µεταβολής της διευθύνσεως του διορισθέντος αντικλήτου, που αναγράφεται στη Σύµβαση ή σε µεταγενέστερο διορισµό». 17. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 17.1 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ) ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Σύµφωνα µε την παράγραφο 16 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ S2/ ). 18. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Σύµφωνα µε την παρ. 16 των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ 2/ ) ο Α ΜΗΕ έχει το δικαίωµα πριν, κατά ή µετά την ανάθεση της προµήθειας, να αυξοµειώσει την ποσότητα των υλικών µέχρι 30 % του συνολικού συµβατικού τιµήµατος αυτών, χωρίς να έχει ο Πωλητής το δικαίωµα να αυξήσει τις τιµές µονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές Η µετά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης ειδοποίηση του προµηθευτή για την αυξοµείωση των συµβατικών ποσοτήτων θα γίνεται 6 µήνες πριν τον επιθυµητό χρόνο παράδοσης του υλικού. Το δικαίωµα αύξησης της ποσότητας κατά 30% θα ισχύσει στην ποσότητα που ανατίθεται και όχι όπως θα διαµορφωθεί αυτή µε βάση τους πίνακες.

10 Σελίδα 10 από Το δικαίωµα µείωσης της ποσότητας θα ασκηθεί συγχρόνως µε την τοποθέτηση των τριµηνιαίων τµηµατικών παραδόσεων µε τον περιορισµό του βάρους της κάθε τµηµατικής παράδοσης. 19. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα, αφού προειδοποιεί τον Κατασκευαστή τρεις (3) µήνες πριν από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, να ζητήσει την επίσπευση των συµβατικών χρόνων παράδοσης ποσοτήτων των ειδών της σύµβασης ή την κατασκευή νέων ειδών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του. Η αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού ετήσιου τιµήµατος εκκίνησης. 20. ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝ ΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ 20.1 Στους πυλώνες των 400KV (είδος 2) ενδεικτικά αναφέρεται ότι: - Το 75% του βάρους είναι χάλυβας S 355 J R /Jo (κατά ΕΝ 10025) - Το 25% του βάρους είναι χάλυβας S 235 J R /Jν (κατά ΕΝ 10025) Κάθε πύργος αποτελείται από τα εξής τµήµατα: κορµό, επιµήκυνση κορµού, σκέλη για κορµό κανονικού ύψους, σκέλη για επιµεµηκυσµένο κορµό και θεµελιώσεις, των οποίων τα συµβατικά βάρη (περιλαµβανοµένων κοχλιών και επιψευδαργύρωσης) φαίνονται στον πίνακα βαρών τµηµάτων πύργων. Την ορθότητα των πινάκων αυτών αποδέχεται ο πωλητής χωρίς επιφυλάξεις Κάθε τµήµα πύργου αποτελείται από στοιχεία που φαίνονται στα λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια δηλ. Γωνιακά, κοµβοελάσµατα και εξαρτήµατα, υλικά συνδέσεως και πινακίδες κινδύνου κλπ Στα γωνιακά περιλαµβάνονται οι κάθε διάστασης και µορφής ράβδοι (ορθοστάτες, διαγώνιοι, αφόρτιστα στοιχεία) που συνιστούν περίγραµµα ή δικτύωση του υπόψη τµήµατος πύργου, που φέρουν κατάλληλες οπές, αποτµήσεις άκρων, κάµψεις κλπ., ώστε να γίνεται δυνατή και ευχερής η συναρµολόγηση Στα κοµβοελάσµατα και εξαρτήµατα περιλαµβάνονται τα κάθε µεγέθους, σχήµατος και µορφής ελάσµατα, γωνιακά ή λοιπά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συναρµολόγηση των πύργων, τα εξαρτήµατα προσδέσεως επί του πύργου των αγωγών φάσεως και προστασίας και οι ράβδοι γειώσεως των πύργων µαζί µε τις γέφυρες, δηλ. τα αντιστοιχούντα τεµάχια αγωγού συνδέσεως προς πύργο Στα υλικά συνδέσεως περιλαµβάνονται οι κάθε διάστασης και µορφής, κοχλίες, αντίστοιχα περικόχλια, παράκυκλοι, παράκυκλοι ασφαλείας και παρεµβλήµατα απαιτούµενα για τη συναρµολόγηση των πύργων, έστω και αν αυτά δεν εµφανίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια. Η παραδιδόµενη ποσότητα υλικών σύνδεσης είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη κατά 3%, δεδοµένου ότι αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των πινάκων βαρών, ο Αγοραστής δεν υπόκειται σε καµία πρόσθετη επιβάρυνση Στα λεπτοµερή σχέδια, τα οποία θα δοθούν στον Πωλητή καθορίζονται όλα τα παραπάνω, δηλαδή γωνιακά, κοµβοελάσµατα, αποτµήσεις κλπ. καθώς επίσης εξαρτήµατα πρόσδεσης αγωγών φάσεως και προστασίας, ράβδοι και γέφυρες γειώσεως, κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι και παρεµβλήµατα κλπ Για τον υπολογισµό του θεωρητικού βάρους των τµηµάτων πύργων χρησιµοποιούνται οι πίνακες διατοµών-βάρους γωνιακών που συνάπτονται στη Τεχνική Περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ. 400 KV, οι πίνακες βαρών κοχλιών-περικοχλιών (DIN 7990 & DIN 934), παρακύκλων (ISO 7089) και παράκυκλων ασφαλείας (DIN 127) και το ειδικό βάρος του χάλυβα 7,85 γρ./κυβ.εκατ.

11 Σελίδα 11 από 14 Σηµειώνεται ακόµη ότι δεν λαµβάνονται υπόψη οι αποµειώσεις βάρους λόγω αποτµήσεως, οπών κλπ. στα γωνιακά και τα κοµβοελάσµατα (για τα οποία λαµβάνονται υπόψη τα ορθογώνια από τα οποία προέρχονται) ενώ η λόγω επιψευδαργύρωσης αύξηση του βάρους θεωρείται ότι ανέρχεται σε 3%. Οι ανοχές πάχους γωνιακών ελασµάτων και των Λαµαρινών πρέπει να είναι τέτοιες ώστε τα πραγµατικά πάχη των γωνιακών και των κοµβοελασµάτων να µην υπολείπονται των αναφερόµενων στα λεπτοµερή σχέδια. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικών πύργων ή τµηµάτων ειδικών πύργων ο Πωλητής υποχρεούται να προβαίνει σε αντίστοιχες τροποποιήσεις των βασικών κατασκευαστικών σχεδίων, εφόσον του δοθούν έγκαιρα (δηλ. δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την έναρξη βιοµηχανοποίησης του αντίστοιχου πίνακα) τα σχετικά στοιχεία από τον Αγοραστή. Η τυχόν επιπλέον ή επί ελάτον προκύπτουσα διαφορά βάρους θα υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που έχουν υπολογισθεί τα θεωρητικά βάρη των τµηµατικών πύργων και θα πληρώνεται µε την ανά χλγρ. Βάρους τιµής της σύµβασης. Τα προκύπτοντα κατ αυτόν τον τρόπο νέα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να εγκριθούν από τον Αγοραστή πριν τη βιοµηχανοποίηση και αποτελούν εφεξής ιδιοκτησία του Στους κορµούς των πύργων περιλαµβάνεται και πινακίδα κινδύνου µε τα εξαρτήµατά της (ένα τεµάχιο ανά κορµό πύργου) καθώς και τα εξαρτήµατα πρόσδεσης επί των πύργων των συναρµογών των αγωγών φάσεως και προστασίας που εµφανίζονται στα σχέδια. Επίσης σε κάθε πύργο αντιστοιχούν και τέσσερις (4) ράβδοι γείωσης Τα αντιαναρριχητικά πλέγµατα που ενδεχοµένως θα απαιτηθούν, θα πληρώνονται στον Πωλητή µε βάση το αναφερόµενο στους πίνακες βαρών συµβατικό βάρος τους και την ανά χιλιόγραµµο χάλυβα τιµή της σύµβασης εν επιτρέπεται καµία αλλαγή χαρακτηριστικών των στοιχείων των πύργων. Σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογηµένες περιπτώσεις είναι δυνατές αλλαγές διατοµών µόνον κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως του Αγοραστή και εφόσον η αίτηση για το σκοπό αυτό συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και υπολογισµούς, καλύπτοντας και τις επιπτώσεις της αλλαγής. Η έγγραφη έγκριση είναι απαραίτητη ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία από την αλλαγή προκύπτει ενίσχυση του πύργου Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής κάποιας διατοµής στοιχείων ζητούµενης από τον προµηθευτή, αυτή θα γίνεται µε τουλάχιστον ισοδύναµη από κάθε άποψη αντοχής διατοµής µε την έγγραφη έγκριση του Αγοραστή. Κάθε δαπάνη οφειλόµενη ή συµπαροµαρτούσα στην αλλαγή αυτή, θα βαρύνει τον Πωλητή Η σειρά ισχύος των απαιτήσεων του Αγοραστή για την κατασκευή των στοιχείων είναι η εξής: (α) Ευχερής συναρµολόγηση και εναλλακτικότητα στοιχείων. (β) Κατασκευαστικά σχέδια. (γ) Τεχνική περιγραφή χαλύβδινων πύργων Γ.Μ 400KV και τα συνηµµένα της (δ) ιεθνώς παραδεκτοί κανόνες κατασκευής. 21. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ 21.1 Οι προς προµήθεια πύργοι θα κατασκευασθούν µε βάση λεπτοµερή σχέδια του Αγοραστή, που προέκυψαν από τη µελέτη και δοκιµή των πύργων µε βάση τις Προδιαγραφές Γ.Μ 400KV. Τα απαραίτητα για τον κατασκευαστή ενηµερωτικά και κατασκευαστικά στοιχεία της ανωτέρω προδιαγραφής περιλαµβάνονται στην τεχνική Περιγραφή των πύργων 400KV και τα συνηµµένα της που αποτελούν τµήµα της παρούσας σύµβασης.

12 Σελίδα 12 από Τα κατασκευαστικά σχέδια των πύργων αποτελούν ιδιοκτησία του Αγοραστή. Ο Πωλητής δεν µπορεί να κάνει χρήση των σχεδίων αυτών, πέραν των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφο συναίνεση του Αγοραστή. Ο Πωλητής έχει την ευθύνη της άρτιας και συµφώνου προς τους κανόνες της τέχνης κατασκευής του υλικού, της ευχερούς συναρµολόγησης των στοιχείων καθώς και της εναλλακτικότητας των οµοίων στοιχείων. Ως εκ τούτου ο Πωλητής υποχρεούται να διενεργήσει δοκιµή συναρµολόγησης κάθε τύπου και πύργου ή τµήµατος πύργου, προς τυχόν διόρθωση των κατασκευαστικών σχεδίων, πριν από την πρώτη παράδοση δεδοµένου ότι αυτός αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη του ελέγχου της ορθότητας των σχεδίων, βαρυνόµενος πλήρως για τις συνέπειες από τη µη καλή εναλλακτικότητα των στοιχείων. 22. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 22.1 Η συσκευασία του υλικού θα γίνει ως ακολούθως: (α) Των στοιχείων των πύργων και των κοµβοελασµάτων, εκτός από τα µικρά στοιχεία και µικρά κοµβοελάσµατα, σε δέµατα µέχρι βάρους περίπου χλγρ. αποτελούµενα από το ίδιο στοιχείο και δεµένα στα δύο άκρα δεµάτων, µε διπλό σύρµα γαλβανισµένο ή µε ανοξείδωτη ανθεκτική ταινία, έτσι ώστε τα δέµατα να µη διαλύονται αν ριχθούν στο έδαφος από ύψος 1 µέτρου. Όλα τα στοιχεία των πύργων, είτε σε δέµατα είτε µεµονωµένα θα είναι βαµένα και στις δύο ακραίες τοµές µε διακριτικό χρώµα, διαφορετικό για κάθε τύπο πύργου, ως εξής: Τύπος S κυανούν Τύπος R καστανόχρουν Τύπος T πορτοκαλόχρουν Τύπος Ζ λευκό (β) Των υλικών συνδέσεως και των εξαρτηµάτων πύργων και των µικρών κοµβοελασµάτων σε ξύλινα κιβώτια, επιµελούς κατασκευής και επαρκούς στερεότητας για µεταφορά µε αυτοκίνητο. Κάθε κιβώτιο πρέπει να περιέχει οµοειδές υλικό. Το µικτό βάρος κάθε κιβωτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εξήντα (60) περίπου χιλιόγραµµα και το περιεχόµενο µέσα σε αυτό το πλήθος οµοίων τεµαχίων πρέπει, αν είναι δυνατόν να είναι πολλαπλάσιο του 5. Κάθε κιβώτιο πρέπει να φέρει εξωτερικά στις δύο απέναντι πλευρές του ένδειξη που θα αναφέρει το είδος του περιεχοµένου υλικού, τον αριθµό τεµαχίων, το µικτό και καθαρό βάρος, τον αριθµό παραγγελίας και τον αριθµό του υλικού της ΕΗ, που θα καθοριστεί µε την υπογραφή της σύµβασης. Ο Πωλητής µε τον οποίο συνάπτεται η παρούσα σύµβαση, είναι υποχρεωµένος να πληροφορεί εγγράφως τον Αγοραστή, για οτιδήποτε τυχόν του ζητηθεί, σχετικά µε χρόνους προµήθειας πρώτων υλών, ποσότητες αυτών, προγραµµατισµό παραγωγής κλπ Για διευκόλυνση του έργου του ποιοτικού ελέγχου ο Πωλητής πρέπει να υποβάλει κατάσταση ταξινόµησης του υλικού και θα περιλαµβάνει για κάθε πίνακα, το χαρακτηριστικό αριθµό ( ή σύµβολο) κάθε δέµατος (ή κιβωτίου) µε την ανάλυση του περιεχοµένου. Τα δέµατα ή κιβώτια θα φέρουν πινακίδα µε τον αντίστοιχο χαρακτηριστικό αριθµό (ή σύµβολο). Το σύνολο των δεµάτων (και κιβωτίων) του υλικού κάθε πίνακα θα είναι ταξινοµηµένο χωριστά ώστε να διακρίνονται ευχερώς οι πίνακες 23. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Η ποινική ρήτρα για κάθε ολόκληρη εβδοµάδα καθυστέρησης των συµβατικών παραδόσεων του υλικού θα είναι 0,5% και θα έχει ως ανώτατο όριο το πέντε τοις εκατό (5%) του συµβατικού τιµήµατος της ποσότητας αυτής.

13 Σελίδα 13 από 14 Για τον υπολογισµό της ποινικής ρήτρας, που θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 των Γενικών Όρων της Σύµβασης (ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ ) θα λαµβάνονται υπόψη τα εξής : Για παράδοση στην Αποθήκη Α ΜΗΕ ΑΕ Η ηµεροµηνία παράδοσης στην Αποθήκη Α ΜΗΕ ΑΕ, αφού αφαιρεθεί το χρονικό διάστηµα από αναγγελία ετοιµότητας µέχρι την ηµεροµηνία επιθεώρησης του υλικού. 24. ΕΙ ΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ γίνονται δεκτές προσφορές, οι οποίες τηρούν εγκεκριµένα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και καλύπτουν κατά ισοδύναµο τρόπο τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις του αιτούµενου υλικού. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αποδεικνύουν κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον Αγοραστή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο ότι το προσφερόµενο προϊόν που τηρεί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές της διακήρυξης. Τα υπόψη αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν µε την προσφορά. Η εκ των υστέρων υποβολή αυτών δεν γίνεται αποδεκτή. 25. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες (συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ ) Σε περίπτωση παράτασης του διαγωνισµού, οι προσφορές που έχουν ήδη υποβληθεί, µπορούν να επιστραφούν στους προµηθευτές. Αν δεν ζητηθεί η επιστροφή τους και παραµείνουν στο αρµόδιο Γραφείο, θα ισχύουν, ως έχουν, και για την παράταση του διαγωνισµού, εκτός αν οι διαγωνιζόµενοι µε δήλωσή τους, που πρέπει να υποβληθεί µέχρι τη νέα ηµεροµηνία/ ώρα αποσφράγισης, τροποποιήσουν, συµπληρώσουν ή αποσύρουν την προσφορά τους. 26. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ακόλουθος όρος θα περιλαµβάνεται στη Σύµβαση, που θα υπογραφεί : Ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της σύµβασης, θα είναι η εικοστή (20η) ηµέρα, από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της σύµβασης. 27. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για Έλληνες προµηθευτές Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισµό περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ 2/ και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύµβαση περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ Σ2/ Για αλλοδαπούς προµηθευτές Οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τον παρόντα διαγωνισµό περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ 2/ και οι Γενικοί Όροι που ισχύουν για τη σύµβαση περιλαµβάνονται στο συνηµµένο ΕΝΤΥΠΟ S2/ Σε περίπτωση διάστασης ανάµεσα στους Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους της παρούσας ιακήρυξης, οι Ειδικοί Όροι θα υπερισχύουν. 29. Η παρούσα ιακήρυξη εκδίδεται σε ελληνικό και αγγλικό κείµενο για αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους. Σε περίπτωση διάστασης το ελληνικό κείµενο θα υπερισχύει.

14 Σελίδα 14 από Τα συνηµµένα στην παρούσα ιακήρυξη, έγγραφα και Προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 31. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ιακήρυξη αυτή συναποτελείται από τα ακόλουθα µέρη : 1. ΕΝΤΥΠΟ- 3/ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3. ΕΝΤΥΠΟ 21.15α 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ((ΕΝΤΥΠΟ 2-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ /ΝΤΩΝ / )) µε τα συνηµµένα τους. 5. ΕΝΤΥΠΟ Σ4/ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ-Σ2/ ), µε τα συνηµµένα τους. 7. Τεχνική Περιγραφή Πύργων ΓΜ 400kV απλού και διπλού κυκλώµατος µε δίδυµο αγωγό.

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 14 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 14 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. Σελίδα 1 από 20 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σελίδα 1 από 7 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Σελίδα 1 από 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1. Τα σχέδια που αναφέρονται στην περιγραφή των υλικών αφορούν στα σχέδια της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής TR-5/ Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2015. 2. Τα παραπάνω υλικά και εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ 20tnM

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ 20tnM Σελίδα 1 από 8 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 15 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 15 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 15 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών AΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΑΓΩΓΟΣ ACSR CARDINAL 1. ΥΠOΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΓΜ 150kV Σελίδα 1 από 8 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 6 Σελίδα 1 από 6 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 1.1. Στις προσφορές θα αναγραφούν υποχρεωτικά, µε ποινή ακυρότητας, τιµές σε ευρώ για παράδοση του υλικού Ελεύθερο στην 410 αποθήκη της Α Υ/Α ΜΗΕ, υρραχίου 89 & Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔ. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ.ΔΕΗ ΠΟΣ. ΤΕΜ. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Υ Λ Ι Κ Ο Υ 1 33000xxxx 18 Τριπολικός Αεριοδιακόπτης 170 kv, με βοηθητική τάση μηχανισμού λειτουργίας 110V DC, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, πέρα από άλλες συνέπειες,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 13 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1.1 Ο αγωγός ACSS/TW θα είναι ισοδύναμος ως προς τις μηχανικές ιδιότητες του ACSR LINNET, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή TR-20/March 2016 και το Πρότυπο EΝ 50540.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 11 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Μεταφοράς Σελίδα 1 από 13 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 6 0 0 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA

ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών Μεταφοράς Σελίδα 1 από 13 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4 0 6 0 0 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA Σελίδα 1 από 13 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες. Οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλουν επί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 440350 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ΚΠΒΕ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ-640250/29.03.2016 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΣΜ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 20.000,00 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΣΜ- 440960 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 11 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στον παρόντα διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, εκτός από εξωχώριες εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 611108 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07.04.2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55-ΑΘΗΝΑ 104 32 ΣΕΛΙ Α Νο 1 ΑΠΟ 26 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408619 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΑΠΜ 408620 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά ενός κινητού Υποσταθμού που αποτελείται από τρία (3) ανεξάρτητα τροχοφόρα μέρη, συνολικού βάρους 110 tn, με F/B ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 615104 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Οικονομικές Υπηρεσίες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΔΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 55 ΑΡΙΘΜΟΣ : 615104 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41209 ΕΡΓΟ : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα