ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1988

2 Ένα φέιγ βολάν που κυκλοφόρησε πρόσφατα Εάν νομίζεις ότι όλα αυτά είναι ένα αστείο μιά φάρσα, δεν πειράζει. Ζησε όπως θέλεις. Εγώ είπα, έκανα και θά κάνω μέ τή βοήθεια του Θεου τό μερτικό μου. Τώρα ήρθε ή δική σου σειρά...

3 Η Φωτογραφία αυτή είναι απο το περιοδικό «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ για όλους - Αρ. 149» η οποία δείχνη το χάραγμα στο μέτωπο με το γραμμωτό κώδικα

4 Λέγομαι Παρθένιος. Είμαι μοναχός στο Άγιο Όρος. Πριν γνωρίσω τή μοναχική ζωή έψαχνα γιά μερικές γήινες παρηγοριές. Έτσι, σπούδασα οικονομικά στο έξωτερικό. Όταν έγινα μοναχός ήλπιζα ότι δεν θά χρειαζόμουν τίς οικονομικές μου γνώσεις ξανά, άλλά θα άρχιζα να πηγαίνω στά νήπια τής μοναχικής ζωής. Πρίν ένάμισυ χρόνο κάποιος φίλος μου έστειλε όρισμένα βιβλία μέ την παράκληση να τά μεταφράσω. Στή μελέτη αυτή πού κρατατε στά χέρια σας περιέχονται άποσπάσματα από αυτά τά βιβλία σέ έλεύθερη μετάφραση, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες που μάζεψα προσωπικά ή μου τίς έστειλαν φίλοι. Οί πληροφορίες - ντοκουμέντα πού περιέχονται σ αυτή είναι οικονομικά, ηλεκτρονικά, έπιστημονικά στοιχεία. Αυτά τά στοιχεία πιστεύω πώς έπαληθευουν προφητείες πού άναφέρουν ή Αγ. Γραφή και οί Πατέρες. Στήν πραγματεία αυτή δεν θά βρήτε μια θεολογική προσέγγιση του θέματος. Δέν προσπαθεί να δώση λύσεις. Αρμόδιος φορέας γιά να δώση τις λύσεις στά προβλήματα αυτά πού δημιουργούνται από αυτήν την παρουσίαση είναι ὴ Εκκλησία. Γι' αυτά και κατά πρώτον και κύριον λόγον την ύποβάλλω σ' Αύτήν. Παρακαλώ τον θεό να δίδη φωτισμό στούς Υπευθύνους Της γιά να φωτίζουν και μάς.-

5 Καί υποχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, έλευθέρους και δούλους, να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε να μήν μπορεί κανείς να άγοράση ή να πωλήση παρά έκείνος που έχει χαραγμένο τά σημάδι, δηλαδή τό όνομα του θηρίου ή τον άριθμόν του όνόματός του. Εδώ είναι άναγκαία ή σοφία. Εκείνος πού έχει νοήση άς λογαριάση τον άριθμό του θηρίου είναι άριθμός άνθρώπου και ο άριθμός του είναι 666". Άποκάλυψις κεφ. 13, Αύτά έγραψε ο Απόστολος και Εύαγγελιστής Ιωάννης λίγο πρίν από το 100 μ.χ Η ξαφνική χρησιμοποίηση και γρήγορη εξάπλωσή του σε παγκόσμια κλίμακα. Ι. Στο εξωτερικό 1. Πλακίδια δαπέδου της εταιρείας Armstrong έχουν σαν κωδικό τό Ανδρικά υποκάμισα πού κατασκευάσθηκαν στην Ερυθρά Κίνα φέρουν τό 666 στην ετικέττα τους σαν σήμα κατατεθέν. Αγοράσθηκαν διά μέσου ένός άντιπροσώπου στο Χόνκ Κόνγκ και πωλήθηκαν στίς Η.Π.Α. 3. Στήν έπίσημη έπαναλειτουργία της Διώρυγος του Σουέζ, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ έπέβαινε τής ναμαρχίδος τής χώρας του. Στήν πλώρη της ήταν γραμμένο μέ μεγάλα εμφανή ψηφία τό Ό κωδικός άριθμός τής Διεθνούς Τραπεξης είναι ο Οί πιστωτικές κάρτες τής Εθνικής Τραπεξης τής Αύστραλίας έχουν έπάνω τους τό 666.

6 6. Τό σύστημα κομπιούτερ Ρ6060 τής έταιρείας OLIVETTI, χρησιμοποιεί άριθμούς έπεξεργασίας παύ άρχίζουν μέ τό Τά κεντρικά κομπιούτερ των έταιρειών SEARS, BELK, MONTGOMERY HARD και J.C.PSNNY (άμερικανικές άλυσίδες πολυκαταστημάτων) προτάσσουν στίς συναλλαγές τους τό 666 σαν άπαραίτητο στοιχείο γιά τά προγράμματα πού χρησιμοποιούν. 8. Παπούτσια πού κατασκευάσθηκαν στην Ιταλία, έχουν σαν σήμα κατατεθέν τό Ο άριθμός του τμήματος των ύπαλλήλων γιά την ίατρική περίθαλψη των μελών τής όμοσπονδιακής κυβερνήσεως τών Η.Π.Α. είναι ο Οί έργαζόμενοι στην έφορία ποτών, καπνού και όπλων τών Η.Π.Α. φορούν σαν έμβλημά τους τό Η έφορία τών Η.Π.Α. από τό 1977 άπαιτεί τό πρόθεμα 666 γιά μερικούς τύπους δηλώσεων. Π.χ. ή δήλωση γιά άναπηρία είναι ή 666.3, γιά θάνατο κ.ο.κ. 12. Οί άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ φορούσαν σαν έμβλημά τους τό Τά τάνκς πού κατασκευάσθησαν από την έταιρεία Chrysler γιά τούς άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ, έφεραν στόν πυργίσκο τους τό Λαχεία τά οποία κυκλοφόρησαν στο Ισραήλ τον Μάρτιο του 1981 έφεραν σαν κωδικό άριθμό έπάνω τους τό 666.

7 15. Μία διαφήμιση ένός διαγωνισμού σέ Εβραίκή Εθνική κλίμακα έφερε τίτλο "ξεσκεπάστε τό 666 και κερδίστε". Τόν διαγωνισμό αυτό διηύθυνε και ύποστήριξε τό Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. Είχε σαν σκοπό να "μορφώση", να προετοιμάση και να προίδεάσει τούς Εβραίους να δεχθούν τό 666 (πού θά είναι ο άριθμός του ψευτομεσσία τους, δηλαδή του άντιχρίστου και του συστήματος παγκοσμίου διακυβερνήσεως). Η έν λόγω διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα Jerusalem Post στις Η έταιρεία έτοιμων ένδυμάτων McGregor παρουσίασε μια κολλεξιόν γιά άνδρες, την Οί έτικέττες προσδιορισμού όλων τών ξένων έξαρτημάτων πού κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, γιά λογαριασμό τής έταιρείας Caterpillar Co, Peoria 111, περιέχουν τον άριθμό Η πιστωτική κάρτα μιας τηλεφωνικής έταιρείας τών κεντρικών πολιτειών τών Η.Π.Α. έχει κωδικό Γάντια έργασίας πού κατασκευάζονται από την Boss Glove Co, έχουν σφραγίδα τό Η Crows Hybrid Corn Corp of Nevada προσφέρει τούς σπόρους καλαμποκιού μάρκας 666, σαν τον σπόρο-ύβρίδιο μέ τή μεγαλύτερη παραγωγή. 21. Ένα τελειοποιημένο λίπασμα τής έταιρείας Scotty είναι τό Οί κινηματογραφικές ταινίες "Προφητεία No 1, No 2, No 3" άναφέρονται σέ έναν παγκόσμιο δικτάτορα και στόν

8 άριθμό 666. Η φωτογραφία δείχνει την Σιωνιστική προπαγάνδα μέσα στο κράτος του Ίσραήλ. Ας μή νομίζουμε ότι μόνο ο υπόλοιπος κόσμος εύρίσκεται κάτω από τά καταιγιστικά πυρά τών Σιωνιστών. Δυστυχώς οι ίδιοι αύτοί Σίωνισταί προσπαθούν και στή δική τους χώρα να κερδίσουν όπαδούς. Η μικρή φωτογραφία είναι λαχείο πού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1981 και δείχνει τό έθνικό λαχείο τής χώρας αυτής να έχει τύπωμένο σέ κάθε άπόκομμα τό 666. Η μεγάλη φωτογραφία είναι ή διαφήμιση του άριθμού 15 και άναφέρεται σ ένα διαγωνισμό σέ Εβραίκή Εθνική Κλίμακα. Τό διαγωνισμό διηύθυνε και ύποστήριξε τό ύπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. η διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα JEROUSALEM POST.

9 23. Οί κάρτες προσκλήσεως γιά κατάταξη στο στρστο των Κ.Π.Α. Εχουν έπάνω τους τον άριθμό τό νούμερο κλήσεως τής τηλεφωνήτριας γιά τηλεφωνήματα έξωτερικού από τό Ισραήλ, είναι τό Τά αύτοκίνητα Αραβικής ιδιοκτησίας στην Ιερουσαλήμ έχουν στίς πινακίδες τους τό πρόθεμα 666. σέ περίπτωση πολέμου οί Ισραηλίτες θά ξέρουν ότι ο οδηγός του αύτοκινήτου διάκειται έχθρικώς πρός αύτούς. 26. Ένας δίσκος πού κυκλοφόρησε από τό συγκρότημα μουσικής Ρόκ Black Sabbath, έχει τίτλο 666. (Τά μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι Σατανολάτρες). Αύτά είναι μερικά ένδείκτικά παραδείγματα από την χρήση του 666 στο έξωτερικό. II. Στήν Ελλάδα : 1. Στό πεντοχίλιαρο. 2. Στά εισιτήρια τών λεωφορείων τής πρωτευρυσας. 3. Σέ διάφορα καταστήματα πού ξεφυτρώνουν σέ όλη την Ελλάδα. 4. Σέ πολλά είδη Ελληνικών και ξένων προίόντων πού χρησιμοποιούν τον γραμμωτό κώδικα. 5. Καί τό πιό σημαντικό, στή νέα μας ταυτότητα. Β. Πιστωτικές κάρτες - Ταυτότης 1. Νομίζω ότι ο κόσμος μπήκε στην τελική εύθεία πρίν από τό τέρμα στή δεκαετία του '60, όταν πιστωτικές έταιρείες, έταιρείες πετρελαιοειδών, άλυσίδες πολυκαταστημάτων και

10 Σουπερ Μάρκετς κατέκλυσαν την παγκόσμια άγορά με πιστωτικές κάρτες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και στή δεκαετία του '70. Έτσι ο κόσμος συνήθισε στή χρήση τής πολύ "άθωας" πιστωτικής κάρτας. Στίς άρχές τής δεκαετίας ταύ '80 άρχιζει ή έπικράτηση όρισμένων πιστωτικών καρτών, τής VISA, τής MASTER CARD και τής AMERICAN EXPRESS. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα κομμάτι πλαστικό μέ τό δνομα του κατόχου και όρισμένα άλλα στοιχεία έπάνω της. Έχει έναν τριψήφιο ύπηρεσιακό άριθμό πού κάνει τίς κάρτες αυτές ικανές χιά χρήση σέ διεθνή κλίμακα και μετά τον κωδικό του πελάτου. Αύτός ο τριψήφιος ύπηρεσιακός άριθμός είναι ο 666. Μέχρι τό 1982 ήταν άνάγλυφος στο μπροστινό μέρος της. Έτσι, όταν τό 1980 μερικοί Χριστιανοί στίς Η.Π.Α. παρέλαβαν τίς κάρτες τους και είδαν τό 666, τίς έπέστρεψαν, μέ την άπαίτηση να άλλάξη αυτός ο προθεματικός τριψήφιος άριθμός. Η αίτησίς τους έγινε δεκτή, άλλά τούς δηλώθηκε ότι όλες οί κάρτες θά έχουν τό 666 μέχρι τό Αύτό όμως πού δεν τούς δηλώθηκε ήταν ότι μετά τό 1982 ο άριθμός δεν θά είναι ανάγλυφος στο μπροστινό μέρος, άλλά κωδικοποιημένος στο πίσω μέοος, άόρατος στο γυμνό μάτι. Όταν όλος ο προηγμένος κόσμος θά δουλεύη μέ την κάρτα, σιγά-σιγά θά ύποχρεωθη και ο ύπόλοιπος να την χρησιμοποιή, μιά πού έξαρτάται, συναλλάσσεται, έπικοινωνεί και προσβλέπει στόν προηγμένο, Έμείς δεν ύπαχθήκαμε σ' αυτήν την προσπάθεια έλέγχου διά μέσου τών πιστωτικών καρτών, νομίζω, λόγω τής

11 ψυχοσύνθεσής μας ώς λαού και έξαιτίας τών πολλών δεινών πού έχουμε περάσει. Άκούς τον λαό να λέη: "Έχω, άγοράζω, δεν έχω, δεν άγοράζω, άπλώνω τά πόδια μου μέχρι έκεί πού φτάνει τό πάπλωμα. Τά θέλω τά λεφτά μου μασούρι στίς τσέπες μου". Έπειτα ήταν οί "δοσατζήδες", ήταν τά "μπακαλοτέφτερα"... 0 πρωθυπουργός του Καναδά Πιέρ Τρυντώ είναι θερμός ύποστηρικτής τής ιδέας τής "Ενωμένης Γης". Η φωτογραφία αυτή έχει παρθεί μετά από την συνάντηση τών Πρωθυπουργών τών 9 βιομηχανικών κρατών στην Οττάβα. Όπως βλέπετε, την πίστη του αυτή γιά μιά "Ενωμένη Γή" την διακηρύσσει, άκόμη και μέ τίς πινακίδες του αύτοκινήτου του, πού έχουν τον άριθμό 666.

12 Έτσι, ενώ διεθνώς προσπαθούσαν να έλαττώσουν την κυκλοφορία των μετρητών, έμείς μείναμε προσκολημμένοι σέ αυτά και στόν χρυσά και δεν συγχρωτιστήκαμε μέ αύτές τίς ιδέες. Ένώ ο ύπόλοιπος άναπτυγμένος κόσμος θά προχωρήση από την κάρτα στην ταυτότητα, έμείς θά πάμε άντιστρόφως, από την ταυτότητα στην κάρτα. Τί έννοώ: Περιμένετε λίγο να κάνω άκόμη ένα σχόλιο και μετά θά δουμε πώς θά ταυτισθή ή πιστωτική χάρτα μέ την ταυτότητα. Ήδη η νομοθεσία στην Ελλάδα έπιτρέπει στόν κάτοχο οποίασδήποτε πιστωτικής κάρτας πού ταξιδεύει στο έξωτερικὀ να φέρη μαζί του έκτός από τά 700 δολλαρια γιά τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. και άλλα 700, πού μπορεί να τά ξοδέψη κάνοντας χρήση τής πιστωτικής του κάρτας. Καί γεννάται τό έρώτημα: Πώς συμβαίνει ενώ βρισκόμαστε σέ μιά τέτρια οικονομική κρίση, ενώ τό ισοζύγιο έξωτερικών πληρωμών τής Ελλάδος έχει ένα έλλειμμα άνευ προηγουμένου και οί τελωνειακοί ύπάλληλοι ψάχνουν και στέλνουν σέ δικαστήρια μέ την κατηγορία έξαγωγής συναλλάγματος άνθρώπους πού προσπάθησαν να έξαγάγουν μικροποσά, πως συμβαίνει οί κάτοχοι πιστωτικών καρτών να βγάζουν έξω από την Ελλάδα 700 δολλάρια; Ποιός κατευθύνει την Ελληνική οικονομία» Οί κατασκευαστές - έκδότες πιστωτικών καρτών διαφήμιζαν τό 1981 στην Αμερική τὴν μεγάλη τους έπιτυχία. Η DEXLER TECHNOLOGY CORP., έχει έφεύρει μία λωρίδα πλάτους 1,25 έκ. και μήκους 7,5 έκ. ή οποία μπορεί να φέρη έπάνω της χαρακτήρες ή λέξεις, ένα ολόκληρο βιβλίο. Αύτή ή καταπληκτική έξέλιξη τής κάρτας έχει ξεπεράσει ηρό

13 πολλού τό στάδιο τών δοκιμών. "Τώρα πουλάμε αυτά τά συστήματα" δήλωσε ο κύριος DEXLER (Πρακτορείο ειδήσεων UPI, έφημερίς DAILY NEWS, van NUYS CA, 26 Αύγούστου 1981). Τί θά γράψουν πάνω σ' αυτή την λωρίδα; Ο μέσος Αμερικανός κάνει, δώδεκα έμπορικές συναλλαγές τό μήνα μέ άντίστοιχες έγγραφές στην κάρτα του. Τί θά γίνη μέ τό ύπολοιπο άγραφο κομμάτι; Λένε ότι μπορούν να περάσουν τό ίατρικό δελτίο του κατόχου μέ τά καρδιογραφήματα και τίς άκτινογραφίες, τό στρατολογικό του μητρώο, τό ποινικό του μητρώο. Ανάλογα μέ τό πoιός κυβερνά και τό πώς κυβερνά γεμίζει ή όχι τό ποινικό σου μητρώο. Καί όλα αυτά τό Πόσο έχουμε προχωρήσει σήμερα; Τά ύποκαταστήματα τών τραπεζών στο έξωτερικό κλείνουν τό ένα μετά τό άλλο και άντικαθίστανται από τά κομπιουτερς έπί του τόπου πωλήσεως, τις γνωστές μας άλλοτε ταμειακές μηχανές. Αυτά τά κομπίουτερ, άμέσως μετά την άθροιση τών τιμών τών προίόντων πού άγοράσθηκαν, δέχονται σέ μιά είδική σχισμή την πιστωτική κάρτα, και άφού έλέγξουν έαν ύπάρχει ύπόλοιπο χρημάτων στόν λογαριασμό καταθέσεώς σας, άφαιρούν αυτόματα τό ποσό τών προίόντων πού άγοράστηκαν από την κάρτα σας που πιστώνουν τον λογαριασμό του καταστήματος στην τράπεζα μέ την όποία είναι συνδεδεμένο τό κομπιούτερ. Όμως, πιστεύω ότι έσκεμμένα έχουν έπιτρέψει να ύπάρχουν ορισμένα τρωτά σημεία στίς κάρτες, ώστε σήμερα σέ όρισμένα μέρη του κόσμου, όπως στή Γαλλία, κάθε χρόνο να γίνονται ήλεκτρονικές ληστείες και κλοπές, πού άνέρχονται σέ έκατομμύρια φράγκα. Γιατί τά είπαμε όλα αυτά; Διότι μεθαύριο η πιστωτική μας

14 κάρτα, ή ταυτότητά μας, τό διαβατήριό μας και τό βιβλιαριο καταθέσεων θά είναι ένα και τό αυτό πράγμα. Θά έλέγχονται οί κινήσεις σας, τά χρήματά σας, τά ψώνια σας# ή ζωή σας. Πώς; Είναι γνωστό ότι ή Μασσονία είναι δημιούργημα του Σιωνισμού. Όπως έπίσης είναι γνωστό ότι την Αμερικανική Οίκονομία την κινούν Εβραίοι Τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευσθεί ή δημοσίευση σέ όρισμένες έφημερίδες ότι ο σημερινός πρωθυπουργός τής Ελλάδος είναι Μασσώνος, μέλος της στοάς "Του Βασιλιά Δαυίδ" τής Βοστώνης. Καί άκούμε να λέει ο κόσμος: "Μετά από τον Καραμανλή και τον Ράλλη, άκόμη ένας πρωθυπουργός κυβερνά την Ελλάδα παίρνοντας έντολές και υλοποιώντας τά σχέδια τών Σιωνιστών".

15 2. Το θηρίο του Λουξεμβούργου ή τών Βρυξελλών (Τά άλαλα και τά μπαλαλα θά κυβερνούν τον κόσμο. Άγιος Κοσμάς ο Αίτωλός). Στό Λουξεμβούργο υπάρχει ένα τριώροφο κτίριο τής Ε.Ο.Κ. Διευθυντής του εύναι ο κύριος άναλυτής και σχολιαστής τής Ε.Ο.Κ., ο Dr. HanricX Elderaan, Εβραίος. Τό κτίριο αυτό στεγάζει τό μεγαλύτερο κομπίουτερ του κόσμου. Είναι ένα γιγαντιαίο, αύτοπρογραμματιζόμενο κομπίουτερ πού άναπτύχθηκε από την έταιρεία Burroughs. *Ο Dr. Eldeman τό όνομάζει χαίδευτικά "τό Θηρίο". Μά και ο Εύαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μιλά γιά κάποιο "θηρίο". Τί παράξενη σύμπτωση! Έχει την ικανότητα να φακελλώση ήλεκτρονικά σήμερα 5 δις άνθρώπους. Όπως δήλωσε ο ίδιος, χρησιμοποιεί μιά τριεξαψήφίο μονάδα γιά να δώση έναν αριθμό σέ κάθε άνθρωπο στή γη (6+6+6=18 Ψηφία). Η έργασία αυτή άρχισε τό Διά μέσου του αριθμού κοινωνικών άσφαλίσεων, ταυτότητας, διπλώματος όδηγήσεως, πιστοποιητικού γεννήσεως, άριθμού διαβατηρίου ή χρήσεως πιστωτικών καρτών, όλοι οί κάτοικοι των προηγμένων βιομηχανικών κρατών είναι φακελλωμένοι και συνεχώς παρακολουθούνται από τό τέλος του Σήμερα, ίσως να εχη τελειώση τό φακέλλωμα αυτό και γιά τον ύπόλοιπο πληθυσμό της γης. Εκεί είμαστε γραμμένοι όλοι έμείς και σέ λίγο μέ τη νέα μας ταυτότητα θά τροφοδοτουμε καθημερινά τό "θηρίο". Η κάθε χρήση τής νέας μας ταυτότητας, πού φέρει επάνω της τον γραμμωτό κώδικα και τό 666. θά περνά τελικά στο φάκελλο του καθενός μας στις Βρυξέλλες. Εκεί όπως είναι γνωστό ύπάρχει τό κτίριο διοικήσεως τής Ε.Ο.Κ. Στούς τρείς από

16 τούς 13 όρόφους του, είναι έγκατεστημένο ένα όμριο κομπιούτερ με έκείνο του Λουξεμβούργου. Σέ περίπτώση καταστροφής ή βλάβης του ένός κέντρου ύπάρχουν όλες οι πληροφορίες, δεδομένα (DATA) στο δεύτερο. Αυτές τίς πληροφορίες τις έδωσε ο κ. Charles Dauncube του δικτύου CNF και ο Dr. Patric Fisher σε μια συνέντευξη πού έδωσε στο Southwest Radio Church. Η νέα μας ταυτότητα είναι τό τελευταίο σκαλοπάτι πριν από τό χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Η ταυτότητά μας ίσως μπορεί να χαθή, να κλαπή, να ξεχαστη, τό χέρι και τό μέτωπο ποτέ. Τό σφράγισμα θά γίνη μέ άκτίνες λέηζερ. Είναι καρκινογόνο και πομπός ίσχύος 1 Watt. Η τεχνολογία σήμερα είναι τέτρια πού ή έκπομπή αυτή μπορεί να άνιχνευθή από ένα δορυφόρο. ο όποίος τό 1983 ένετόπιζε από τό διάστημα τον άνθρωπο Λ τό άντικείμενο μέ άκρίβεία +100μ. Κανείς δεν θά μπορή να κρυφτή από τον παγκόσμιο δικτάτορα. 3. Γιατί 666; Μία έξήγηση από τεχνολογικής άπόψεως Η έταιρεία κομπιούτερ IBM έχει ένα έκτεταμένο κωδικό σύστημα. Όλα της τά προίόντα στή δεκαετία του '60 είχαν πρόθεμα τό ψηφίο 2. δτή δεκαετία του '70 είχαν τό πρόθεμα 3. κατά τον ίδιο τρόπο, διεθνείς πιστωτικές κάρτες είχαν σαν πρόθεμα τό 2 στην δεκαετία του '60 και προχώρησαν στούς άριθμούς 3, 4 και 5 στή δεκαετία του '70. Κατά την παρούσα δεκαετία, τά συστήματα κομπιούτερ έφθασαν σέ ένα τέτοιο έξελικτικό περίπλοκο έπίπεδο, πού ένα άλλο

17 ψηφίο ήταν άπαραίτητο, τέτοιο πού θά μπορούσε να προγραμματισθή και ή κανονική του γραφή και ή άνάπσόη. Τό ιδανικό ψηφίο ήταν ο αριθμός 6, πού όταν άντιστραφή είναι έπίσης ένας άκόμη χρήσιμος άριθμός, ο 9. Η έταιρεία Apple κατασκευάζει κομπιούτερ. Γιόρτασε την άνακάλυψη τής χρήσεως του άριθμού "6" πουλώντας τά πρώτα 200 κομπιούτερ της, μοντέλο "Apple I" γιά $ (εφημερίδα Wall Street Journal ). Η IBM και NCR είναι πρωτοπόρες στην κατασκευή "συστημάτων ήλεκτρονικών ύπολογιστών έπί του τόπου πωλήσεως", τά όποία άκόμη προτιμούμε να τά άποκαλούμε ταμειακές μηχανές. Τό μοντέλο 304 τής NCR, ένα δημοφιλές σύστημα γιά σούπερ Μάρκετς, τώρα δουλεύει μέ 6 πυρήνες. Ένας πυρήνας είναι Φερομαγνητικός βρόγχος με δύο καταστάσεις πολαρισμού, έπιτρέποντας την άλλαγή κατεύθυνσης του ὴλεκτρικού ρεύματος πρός έκτέλεση άντιστρόφων λειτουργιών, δηλαδή πιστώσεων και χρεώσεων. Οί έξι πυρήνες δουλευρυν σέ συνεργασία με 60 έκτοπίσεις έπί 6, τό οποίο ίσούται μέ ένα χαρακτήρα ή τεμάχιο πληροφορίας. Ο τύπος γι' αυτό τό σύστημα απλά είναι Γιά να δώσουμε έναν αριθμό σέ ένα προίόν ή κάρτα άνθρώπου, ή συναλλαγή πρέπει να προθεματισθή οπωσδήποτε με τό 666. Τά καινούργια ηλεκτρονικά μάτια-άνιχνευτές άκτίνων λέηζερ πού έχουν έγκατασταθεί σ' αυτές τίς ταμειακές μηχανές (πρόκειται να δοθούν πολύ σύντομα και στην Ελλάδα) δεν καταλαβαίνουν από άριθμούς, μόνο διαβάζουν σημάδια τά οποία μετασσάζονται σέ ψηφία αέ νόημα. Αύτοί οί άνιχνευτές δεν γνωρίζουν τί να κάνουν μέ μιά τιμή π.χ. 135 δρχ. πάνω σέ ένα σωληνάριο όδοντόπαστας πού

18 τοποθετήθηκε όχι γιά τά δικά τους μάτια άλλά γιά τά δικά σας. Αυτά τά ήλεκτρονικά μάτια άνιχνευρυν τό προίόν μέχρις ότου βρούν την Ε.Α.Ν. (European Article Numbering - Ευρωπαίκή άρίθμηση προίόντων) προκειμένου γιά την Ευρώπη, ή τον U.P.C. (Universal Product Code - Παγκόσμιο Κωδικό Προίόντων), προκειμένου γιά την Άμερική. Καί στις δύο περιπτώσεις σταματούν μπροστά σέ ένα τετράγωνο μιας ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών, οί όποιες παρέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, πού προγραμματίζουν τον ήλεκτρονικό υπολογιστή: 1. νά ύπολογίση την τιμή πωλήσεως σέ κάθε προίόν, 2. να αφαιρέση τό προίόν από την άποθήκη, 3. νά τοποθετήση τό προίόν σ' ένα καινούργιο φύλλο παραγγελίας, 4. νά προσθέση τίς τιμές όλων τών προίόντων πού άνιχνεύθηκαν. 5. Ακόμη, αύτοί οί ήλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν έξοπλιστεί να δέχονται τίς προσωπικές μας ταυτότητες ή τίς διεθνείς πιστωτικές κάρτες, πού όταν είσέλθουν στην ειδική σχισμή τσύ μηχάνήματος άμέσως χρεώνουν τίς καταθέσεις μας και πιστώνουν τίς καταθέσεις του Σούπερ Μάρκετ στην Τράπεζα μέ την οποία αυτό συνεργάζεται. Αύτά τά συστήματα είναι σχεδιασμένα να πάνε ένα βήμα πιό μπροστά. Τό ίδιο ήλεκτρονικό μάτι πού άνιχνεύει τά σημάδια Της ΕΑΝ ή του UPC, στο προσεχές μέλλον θά

19 άνιχνεύη να σημάδια πού θά άπαιτουνται να είσχωρήσουν στο σώμα μας (σφράγισμα). Αύτό θα έξαλείψη την άναγκαιότητα τής προσθέτου κινήσεως πού γίνεται από την ταμία παίρνοντας την πιστωτική μας κάρτα και βάζοντάς την στην ειδική σχισμή του μηχανήματος. Ο David Webber, σε μια εκπομπή του ραδιοφωνικού στάθμου Southwest Radio Church, άναφέρει: "Ένας καθηγητής του Πανεστημίου της Πολιτείας Washington, ο Keith Farell, έφεύρε ένα πιστόλι άκτίνων λέηζερ τό 1974, μέ τό οποίο έχει σφραγίσει πολυάριθμα ψάρια σέ ένα τριακοστό δισεκατομμυριοστό του δεύτερολέπτου. Όταν έρωτήθηκε έαν αυτό τό πιστόλι μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά να σφραγισθή, να δοθή ένας αριθμός σέ κάθε άνθρωπο του πλανήτη μας, ο Δρ. Farell άπήντησε: "Πράγματι, θά μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά έναν τέτοιο σκοπό". Ο άνιχνευτής χειρός είναι τώρα μιά ζωντανή πραγματικότητα". Αυτά δήλωσε ένας σημαίνων τραπεζικός, ο κ. Lowell R. Brisben, στις 31 Μαρτίου του 1980, σέ ένα μεγάλο άνεξάρτητο σταθμό τηλεοράσεως. Πρόσθεσε ότι αυτό τό μηχάνημα έξαλείφει την άνάγκη χρησιμοποιήσεως καρτών, άλλά έξακριβώνει "τόν μυστικό άριθμό του άτόμου καθώς άνιχνεύπ ήλεκτρονικώς τό δεξί χέρι". Σέ ένα διαφημιστικό προσπέκτους γιά τίς ήλεκτρονικές ταμειακές μηχανές μέ λέηζερ. βρήκαμε τά έξής: "Οί ακτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάσουν τούς γραμμωτούς κώδικες πού είναι πίσω από πλαστικό ft γυαλί από μερικά έκατοστά μέχρι μερικά μέτρα μακρυά".

20 Εάν οί άκτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάζουν μερικά υέτρα μακουά, μέ άοκετή συγκέντρωση άκτίνων ώστε να διαβάζουν τά μικρά σύμβολα, τότε ή άκτινοβολία έπίσης φθάνει, διαπερνά και περιβάλλει τούς ύπαλλήλους και τούς πελάτες μέ την ίδια πυκνότητα μέχρι μερικά μέτρα μακρυά και με μικρότερο. "άποτελεσματικό βομβαρδισμό" σέ πιο μακρυνές άποστάσεις. Οι ταμίες θά είναι οί πρώτοι πού θά "γνωρίσουν" μέ άνεπανόρθωτες καταστροφές τί σημαίνει να είσαι κάτω από τή συνεχή άκτινοβολία των άκτίνων λέηζερ. Αλλά, όπως μέ τίς καταστροφές πού προέρχονται από τον μόλυβδο και την άσβεστο, αυτό μπορεί να πάρη μερικά χρόνια. Τί θά γίνη μέ τίς έγκυες ταμίες: Μέ άκτίνες λέηζερ από τό διάστημα μπορούν να "βομβαρδιστουν" και να καταστραφούν όλόκληροι πληθυσμοί. Βεβαίως, οί κατασκεμαστές των ταμειακών μηχανών μέ λέηζερ πιστευουν αυτό πού δηλώνουν, ότι δηλαδή ή έπίδραση τών άκτίνων λέηζερ είναι άμελήτέα. Τριάντα χρόνια πριν οί κατασκεμαστές μηχανημάτων άκτίνων X έκαναν παρόμοιες ύμλώυ«.ι^ γιά τα μηχανήματά τους. Είκοσι χρόνια αργότερα, οί πωλήσεις αύτών τών μηχανημάτων συνοδευονταν ύποχρεωτικά μέ μιά διαδικασία κατασκευής 30 έκ. συμπαγούς άτσαλιου γιά μόνωση όλόκληρου του δωματίου όπου ύπήρχαν τέτοια μηχανήματα. Δυστυχώς οί κανονισμοί άσφαλείας ήρθαν πολύ άργά γιά πολλούς τεχνικούς και γιατρούς. Στή χειρότερη περίπτωση πέθαιναν από λευχαιμία. Άλλοι είχαν μικρότερες καταστροφές στο σώμα τους, άνάλογα μέ τό χρόνο έκθέσεώς τους στίς άκτίνες X. 4. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα Εάν σ' έναν άρχαίο Έλληνα έδειχναν τό αραβικό σύστημα

21 άριθμήσεως, δηλ. τό 1, 2, 3 κ.λ.π., δεν θά καταλάβαινε τίποτα. Διάτι Yt' αυτόν ο αριθμός ένα άπεικονιζόταν μέ τό Α, ο δύο μέ τό Β, κ.ο.κ. Τό ίδιο θά συνέβαινε εάν σέ ένα Άραβα δείχνατε τό Ρωμαίκό σύστημα αριθμήσεως. Δέν θά σήμαινε γι' αυτόν τίποτα. Ο γραμμωτός κώδικας είναι ένα σύστημα αριθμήσεως. Ζεύγη γραμμών και διάκενα μεταξύ των διαφορετικού πάχους άντιπροσωπευρυν άριθμούς. Εάν έμείς δεν έχουμε την παιδεία και τή γνώση γιά να τούς διαβάζουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι άριθμοί και ότι ο συνδμασμός όμάδων αριθμών δεν περιέχει και μεταφέρει όρισμένες πληροφορίες, γι' αυτούς πού γνωρίζουν τά πράγματα. Όπως άνάφερα και προηγουμένως, ο UPC (Παγκόσμιος Κωδικός Προίόντων) είναι ένα τετράγωνο μιάς ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών. Η κ. Mary S. Relfe διηγείται τά έξης: "Ξόδεψα χιλιάδες δολλαρια γιά να έρευνήσω την προέλευση και την έξέλιξη του γραμμωτού κώδικα. Έψαξα σέ βιβλιοθήκες, άγόρασα καινούργιες έγκυκλοπαίδειες, έψαξα σέ βιομηχανικά περιοδικά. Απόκτησα νέα βιβλία και τελικά άγόρασα ένα λεξικό του Random House πού ύποτίθεται ότι περιέχει κάθε λέξη τής Αγγλικής γλώσσας. Κατά έναν ύποπτο τρόπο, άπ' όλα έλλειπαν οί πληροφορίες πού ζητούσα γιά τον γραμμωτό κώδικα, ο όποιος ήταν τόσο κοινός και σέ μεγάλη χρήση. Τό πρώτο φώς γιά τό "σπάσιμο" του γραμμωτού κώδικα έπεσε όταν έφθασε στά χέρια μου ένα σέτ από γραμμές πού άντιπροσώπεμαν τούς αριθμούς από μηδέν έως έννιά. Η άναγνώριση όπτικών χαρακτήρων προσδιορίζει αρίθμούς με γραμμές. Μέ αυτό τον πίνακα μετατροπής τών γραμμών

22 σέ αρίθμούς έγινε εμφανές ότι δύο όμοιες γραυμές έχρησιμοποιούντο γιά να άπεικονίσουν τον αριθμό έξη στόν UPC, τον πιό γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο κώδικα". Σχήμα 1. Όλες οί γραμμές στόν Κώδικα προσδιορίζονται μέ αρίθμούς στή βάση του έκτός από τρείς όμάδες, δύο όμοιων γραμμών πού έμφανίζονται και είναι ίδιες μέ τον αριθμό Ιξη (6). Σχήμα 2. Οί μόνες άπροσδιόοιστες γραμμές (που δεν έχουν στή βάση τους αριθμούς) φαίνονται άπομονωμένες στίς θέσεις 1, 2 και 3). Σχήμα 3. Ένας όπτικός έλεγχος αύτών τών άπροοδιοριστών γραμμών, σέ σύγκριση μέ τίς γραμμές πού άντιπροσωπευουν τον αριθμό 6 μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα. Βλέπουμε ότι τό ζεύγος γραμμών μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα πού άντιστοιχεί στόν άριθμό 6 είναι τό ίδιο μέ τά τρία ζεύγη τών άπροσδιόοιστών γραμμών στίς θέσεις l, 2 και 3.

23 Πώς να προσδιορίσετε τό 666 σέ όλους τούς κρυπτογραφημένους γραμμωτούς κώμκες του DPC. (Η άποκρυπτογράφηση έγινε από κάποιον Φίλο). Υπάρχουν τρία σέτ από ζεύγη γραμμών γιά τούς αρίθμούς από τό μηδέν εως τό έννέα. Αλλά μόνο 20 διαφορετικά ζεύγη γραμμών χρησιμοποιούνται. (Βλέπε έξήγηση στο τέλος του κεφαλαίου). Μπορεί τε να άποκουπτογραφήσετε κάθε κώδικα UPC μέ αυτά τά τρία σέτ. Τό σέτ νούμερο 1 προσδιορίζεται με τον αριθμό 1. Τό σέτ νούμερο 2 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 2. Τό σέτ νούμερο 3 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 3. Τό σέτ νούμερο 1 απομονωμένο Τό σέτ νούμερο 2 απομονωμένο

24 Τό σέτ νούμερο 3 απομονωμένο Τό παραπλευρως είκονιζόμενο σχήμα, είναι, ένα άντίγραφο από τον πιό συχνά χρησιμοποιούμενο γραμμωτό κώδικα UPC. Μερικές σταθερές πού χαρακτηρίζουν την δομή του είναι: 1. Οί μόνες χωρίς άριθμούς γραμμές στὴ βάση του σχεδίου είναι πάντοτε τά τοία έξαρία από τό σέτ νούμερο Αύτός ο τύπος UPC πάντοτε διαιρείται σε ουρ ν* ες χωρίζονται στο μέσον και έπίσης περικλείονται από τά όμοια ζεύγη τών άπροσδιορίστων γραμιχών πού άντιστοιχούν στόν αρίθμό 6 του σέτ 2 και σχηματίζουν τον αρίθμό Δέκα χτυπητοί αρίθμοί τυπώνονται στην βάση αύτου του πιό συχνά χρησιμρπριούμενου τύπου UPC. 4. Μόνο γραμμές από τά σέτ I και 2 χρηριμριούνται σ αυτό τό σχέδιο. 5. Οί δέκα αρίθμοί έμφανίζονται από 5 σέ κάθε πλευρά. Εδώ έχουμε τούς στην αρίστερή πλευρά και στην δεξιά πλευρά.

25 6. Η άριστερή πλευρά χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ 1. Η δεξιά πλευρά από τό σέτ 2. Το μικρό 0 είναι ένας άριθμός του συστήματος, τό δέ μικρό 5 είναι ένας άλλος συμπτωτικός αρίθμός. Μιά και ένας βασικός τύπος μπορούσε τυχόν να άποκρυπτογραφηθή, έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι τύποι πού θά έξασφάλιζαν την συνεχή μυστικότητα από τό κοινό. Θά εξετάσουμε τον δεύτερο πιό συνήθη χρησιμοπριούμενο τύπο ο όποιος έχει έξη (6),όχι δέκα, χτυπητούς αρίθμούς τυπωμένους στή βάση του. Αύτός ο τύπος είναι άκριβώς τό μισό του τύπου 1 ή ή μία πλευρά του. Έχει έξη γραμμές σύν τρεις πού φτιάχνουν τό πλαίσιο. Εμφανίζεται στά είδη γενικού έμπορίου. Όλες οί γραμμές προσδιορίζονται μέ αρίθμούς κάτω από τό σχέδιο, στή βάση του, έκτός από 5 γραμμές, 2 αρίστερά και 3 δεξιά. Γυρίστε πίσω στο σχήμα τής σελίδας 13 για να παρατηρήσετε την μονή γραμμή. πού άντιστοιχεί στόν αριθμό 6 από τό σέτ νούμερο 3, τό οποίο χρησιμοποιείται γιά να παραστήση τό δεύτερο έξάρι στόν αριθμό 666.

26 Οί τρείς δεξιά και οί δύο αριστερά άπροσδιόριστες γραμμές άπομονωμένες. Ό κωδικός 666 έμφονίζεται σέ ένα διαφορετικό σχηματισμό σ' αυτό τό σχέδιο. Τό κομπιούτερ γνωρίζει τή διαφορά στούς τύπους του 0PC (έκτός από τούς τύπους 1 και 2 στούς οποίους άναφέρθηκα παραπάνω, ύπάρχουν και άλλοι τύποι του UPC). Στην πραγματικότητα, ύπάρχουν μόνο 2 σέτ γραμμών. Ένα γιά τον τύπο UPC-1, τό οποίο άποτελείται από τά 2 πρώτα σέτ γραμμών (δηλαδή σέτ 1 και σέτ 2) και μέ σύνολο 20 ζευγών γραμμών. Τό τρίτο σέτ χρησιμοποιείται άποκλειστικά γιά τον τύπο UPC-2. Ο τύπος UPC-1 ποτέ δεν χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ voύμερο 3. Ο τύπος UPC-2 ποτέ δεν χρησιμοποιεί τά έξής ζεύγη γραμμών πού άντιπροσωπευουν τούς αριθμούς 2, 0, 4 και 5 από τό σέτ νούμερο 2. Οί άνωτέρω άριθμοί λαμβάνονται από τό σέτ νούμερο 2 και άντιπροσωπευρυν άλλους αριθμούς στο σέτ νούμερο 3. Σετ 2 Σετ γίνεται γίνεται γίνεται γίνεται... 4 Τό περιοδικό "Κομπιούτερ γιά όλους", τον Φεβρουάριο του 1985, παρουσίασε ένα άφιέρωμα στο σύστημα BAR

27 CODE. Μέ την εύκαιρία του άφιερώματος αύτού μίλησε μέ την Κα Δήμου, Γεν. Δ/ντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Ε.Ε.Β.Τ.). Ας σημειωθεί πώς ο Ε.Ε.Β.Τ. ήταν έκείνος πού πήρε την πρωτοβουλία και έκανε τίς περισσότερες ένέργειες γιά τή δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Σήμανσης Προίόντων. Η ίδρυση του κέντρου αύτού άποτελεί τό πρώτο και σπουδαιότερο βήμα γιά την έφαρμογή και εύρεία διάδοση του BAR CODE στην Ελλάδα. Επίσης, στο ίδιο τεύχος παρουσιάσθηκαν σφραγισμένοι μέ BAR CODE στο κεφάλι σέ 6 όμοιες φωτογραφίες. Μεταξύ άλλων δηλώθηκαν τά έξης: Ο Ε.Α.Ν. (Εύρωπαίκή Αρίθμησις Προίόντων) ιδρύθηκε τό 1978 και αριθμεί μέλη - κατασκευαστές πού είναι διασκορπισμένα σέ όλες τίς ήπείρους. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ. συνεργάζεται και είναι κατά κάποιο τρόπο μέλος του Ε.Α.Ν. Σκοπός τσύ Ε.Α.Ν. είναι να έξασφαλίση τή συμμετοχή όχι μόνον τών βιομηχανιών άλλά και τών όργανώσεων του έμπορίου. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ άρχισε από τίς 10 Φεβρουαρίου 1986 να διανέμη τούς κωδικούς στίς έταιρείες - μέλη. Οι τομείς τών έφαρμογών του είναι πάρα πολλοί, όπως παρακολούθηση τών φάσεων παραγωγής, έλεγχος άποθεμάτων, ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος άλλαγών, έλεγχος άποστολών και είσαγωγών, έλεγχος και παρακολούθηση παραγγελιών κ.ά.

28 ΔΗΜΟΥ: "Ολα τά είσαγόμενα σήμερα, έχουν bar code. Από κεί και πέρα είναι άλήθεια, ότι δεν συμφέρει στόν ιδιοκτήτη ένός super-market να κολλά ετικετούλες στά είδη πού δεν έχουν κωδικούς και ιδιαίτερα, άν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Πιστεύω ότι ή κατάσταση θά έξελιχθεί ώς έξης: Οί μεγάλες έπιχειρήσεις (Βιομηχανίες Βιοτεχνίες) πού είναι έξαγωγικές θά τό καθιερώσουν όπωσδήποτε, καθώς ο αριθμός τους θά μεγαλώνει, θά άποφασίσουν να τό χρησιμοποιήσουν και οί μεγάλες άλυσίδες τών super markets. Αύτοί οί τελευταίοι έχουν δύναμη έπιρροής και στούς ύπόλοιπους. Εάν μέινει δηλαδή, κάποιο ποσοστό Ελληνικών - ειδών πού δεν τό έχει βάλει γιά οποίονδήποτε λόγο, από κεί και πέρα, όπως στά δικά μας προίόντα τό άπαιτουν οί ξένοι άγοραστές, έτσι μπορούν να τό άπαιτούν και τά super markets από τούς Ελληνες παραγωγούς. Κ.Γ.Ο. Δηλαδή, θά πηγαίνει κάπως "εκβιαστικά" τό πράγμα; ΔΗΜΟΥ: Δέν είναι έκβιαστικά. Μολονότι και or. μάς. στλν άρχή, ή άπαίτηση τών ξένων άγοραστών φάνηκε κάπως έτσι. τελικά δεν είναι. Διότι τό bar code και έχει τεράστιες έφαρμογές και πραγματικά διευκολύνει τίς έπιχειρήσεις και ίδιαίτερα τίς μικρομεσαίες. Μιά μεγάλη έπιχείρηση έχει και τά χρήματα και την ύποδομή να άπασχολήοει προσωπικό σέ μηχανογραφικές έργασίες, ενώ μιά μικρομεσαία επιχείρηση πού δεν έχει την παραπάνω ύποδομή μπορεί να γίνει πολύ πιό άνταγωνιστική μέ ένα τέτοιο σύστημα. Επομένως μόνο από άγνοία μπορεί να όδηγηθεί κανείς σέ τέτοιο συμπέρασμα.

29 Κ.Γ.Ο. Γιά πείτε μας κα Δήμου, τι περίπου θά κοστίσει στόν ένδιαφερόμενο, είτε είναι έμπορος, είτε παραγωγός, τό να χρησιμοποιήσει τό bar code ή να τό βάλει στά προίόντα του; ΔΗΜΟΥ: Τό κόστος δεν είναι καθόλου μεγάλο. Γιά μέν τούς παραγωγούς, τό μόνο κόστος είναι αυτό του film master για να βγει ο γραμμωτός κώδικας στή συσκεμασία του προίόντος πού είναι της τάξης τών δρχ. Αλλά και γιά τον έμπορο πού θά έπιβαρυνθεί μέ τά έξοδα τής άγοράς τών μηχανημάτων και τών προγραμμάτων, είναι τέτρια τά όφέλη, πού σέ έλάχιστο χρόνο, θά γίνει ή απόσβεση και θά ύπάρχει και κέρδος". Σχόλιο Ομως ή άλήθεια είναι ότι οί έφαρμογές σέ μία βιομηχανία του bar code δεν προύποθέτουν μόνο την κατασκευή του film master, προύποθέτουν πιστόλια άναγνώρεων σέ κάθε φάση παραγωγής, ένα πλήρες σύστημα computer και ένα άναπτυγμένο πρόγραμμα γιά την παρακολούθηση όλων των πληροφοριών σέ κάθε φάση παραγωγής. Αύτό μεταφράζεται σέ ένα ύψηλό κόστος γιά τή λειτουργία αύτών τών συστημάτων. Όσο γιά τά σούπερ μάρκετς, μιά τετράδα τέτοιων "ταμειακών μηχανών" κοστίζει μέ τά σημερινά δεδομένα πάνω από δρχ. Τελικά, όλη αυτή την ύψηλή τεχνολογία την πληρώνει ο κοινός καταναλωτής, μιά και τό κόστος όλων αύτών τών μηχανημάτων περνά και ένσωματώνεται στην τιμή πωλήσεως τών προίόντων τής βιομηχανίας ή του σούπερ μάρκετ πού τά χρησιμοποιεί.

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΚΑΝΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού

ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LOGISTICS MANAGEMENT & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....4 ΜΕΡΟΣ Α LOGISTICS MANAGEMENT Εισαγωγή. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Logistics Management

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ των σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ EIΣΑΓΩΓΗ Η επιρροή της διαφήμισης υπήρξε κι εξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα αισθητή, τόσο σε οικονομικά και επιχειρηματικά πλαίσια, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ)» Ηλιάδου Ιωάννα (Α.Μ.: 9941) Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση

Θέμα. E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Θέμα E-BANKING: Συγκριτική ανάλυση και κρυπτογράφηση Εισηγητές: Χατζής Βασίλειος Σπουδάστρια: Ανασοντζή Δήμητρα Καβάλα 2005 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ο... - 1 - Η εξέλιξη των τραπεζικών συναλλαγών... - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ

οnline real Ασφάλεια Σύνδεση Ψηφιακή Ελλάδα στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε γρήγορα και οικονομικά με τον ψηφιακό κόσμο στο ίντερνετ real οnline ΕΚΔΟΣΗ #1 KYΡΙΑΚΗ 27.9.2009 Ασφάλεια στο ίντερνετ Τρόποι, προφυλάξεις, κατευθύνσεις και μυστικά για τις ψηφιακές αναζητήσεις στον Κυβερνοχώρο Σύνδεση στο διαδίκτυο Απλές οδηγίες για να συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή: Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών. Π τυ χ ιακ ή Ερ γασία Θέμα: Συγκριτική μελέτη των τρόπων διαφήμισης στο διαδίκτυο. Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η τηλεργασία εξέλιξη. από τον Stefano Berti ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τον Stefano Berti Αρχίζω να γράψω αυτό πρόλογο στο ήμισυ του Ιουλίου 2010, εν αναμονή για δύο νέα επίσημη: από τη μία πλευρά ότι το Facebook έχει φτάσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμένους

Διαβάστε περισσότερα

BITCOIN ΟΝΟΜΑ: ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 12912 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΑ: BITCOIN

BITCOIN ΟΝΟΜΑ: ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 12912 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΑ: BITCOIN BITCOIN ΟΝΟΜΑ: ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ 12912 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΜΑ: BITCOIN 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BITCOIN ΚΑΙ ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 1.1. Τί είναι το Bitcoin

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ»

ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: «INTERNET KAI ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων Σπουδάστρια Εμμανουηλίδου Παναγιώτα Επιβλέπων Αθανασίου Δημήτριος 1 0BΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1BΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής FRANCHISING: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Υποβληθείσα στον Αναπλ. Καθηγητή ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Κινητή τηλεφωνία, εφαρμογές και προοπτικές της. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων ερωτηματολογίου»

Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Κινητή τηλεφωνία, εφαρμογές και προοπτικές της. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων ερωτηματολογίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Κινητή τηλεφωνία, εφαρμογές και προοπτικές της. Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων ερωτηματολογίου»

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δημιουργώντας και ελέγχοντας το χρηματικό απόθεμα, οι αποκαλούμενοι "Αργυραμοιβοί" διατηρούν πλήρη έλεγχο πάνω σε κυβερνήσεις και πολίτες εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ;

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ; ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET Πτυχιακή εργασία των : Μακρυγιάννη Κωνσταντίνα και Μπιμπούδη Παναγιώτα Επιβλέπων : Αθανασίου ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα