ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1988

2 Ένα φέιγ βολάν που κυκλοφόρησε πρόσφατα Εάν νομίζεις ότι όλα αυτά είναι ένα αστείο μιά φάρσα, δεν πειράζει. Ζησε όπως θέλεις. Εγώ είπα, έκανα και θά κάνω μέ τή βοήθεια του Θεου τό μερτικό μου. Τώρα ήρθε ή δική σου σειρά...

3 Η Φωτογραφία αυτή είναι απο το περιοδικό «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ για όλους - Αρ. 149» η οποία δείχνη το χάραγμα στο μέτωπο με το γραμμωτό κώδικα

4 Λέγομαι Παρθένιος. Είμαι μοναχός στο Άγιο Όρος. Πριν γνωρίσω τή μοναχική ζωή έψαχνα γιά μερικές γήινες παρηγοριές. Έτσι, σπούδασα οικονομικά στο έξωτερικό. Όταν έγινα μοναχός ήλπιζα ότι δεν θά χρειαζόμουν τίς οικονομικές μου γνώσεις ξανά, άλλά θα άρχιζα να πηγαίνω στά νήπια τής μοναχικής ζωής. Πρίν ένάμισυ χρόνο κάποιος φίλος μου έστειλε όρισμένα βιβλία μέ την παράκληση να τά μεταφράσω. Στή μελέτη αυτή πού κρατατε στά χέρια σας περιέχονται άποσπάσματα από αυτά τά βιβλία σέ έλεύθερη μετάφραση, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες που μάζεψα προσωπικά ή μου τίς έστειλαν φίλοι. Οί πληροφορίες - ντοκουμέντα πού περιέχονται σ αυτή είναι οικονομικά, ηλεκτρονικά, έπιστημονικά στοιχεία. Αυτά τά στοιχεία πιστεύω πώς έπαληθευουν προφητείες πού άναφέρουν ή Αγ. Γραφή και οί Πατέρες. Στήν πραγματεία αυτή δεν θά βρήτε μια θεολογική προσέγγιση του θέματος. Δέν προσπαθεί να δώση λύσεις. Αρμόδιος φορέας γιά να δώση τις λύσεις στά προβλήματα αυτά πού δημιουργούνται από αυτήν την παρουσίαση είναι ὴ Εκκλησία. Γι' αυτά και κατά πρώτον και κύριον λόγον την ύποβάλλω σ' Αύτήν. Παρακαλώ τον θεό να δίδη φωτισμό στούς Υπευθύνους Της γιά να φωτίζουν και μάς.-

5 Καί υποχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, έλευθέρους και δούλους, να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε να μήν μπορεί κανείς να άγοράση ή να πωλήση παρά έκείνος που έχει χαραγμένο τά σημάδι, δηλαδή τό όνομα του θηρίου ή τον άριθμόν του όνόματός του. Εδώ είναι άναγκαία ή σοφία. Εκείνος πού έχει νοήση άς λογαριάση τον άριθμό του θηρίου είναι άριθμός άνθρώπου και ο άριθμός του είναι 666". Άποκάλυψις κεφ. 13, Αύτά έγραψε ο Απόστολος και Εύαγγελιστής Ιωάννης λίγο πρίν από το 100 μ.χ Η ξαφνική χρησιμοποίηση και γρήγορη εξάπλωσή του σε παγκόσμια κλίμακα. Ι. Στο εξωτερικό 1. Πλακίδια δαπέδου της εταιρείας Armstrong έχουν σαν κωδικό τό Ανδρικά υποκάμισα πού κατασκευάσθηκαν στην Ερυθρά Κίνα φέρουν τό 666 στην ετικέττα τους σαν σήμα κατατεθέν. Αγοράσθηκαν διά μέσου ένός άντιπροσώπου στο Χόνκ Κόνγκ και πωλήθηκαν στίς Η.Π.Α. 3. Στήν έπίσημη έπαναλειτουργία της Διώρυγος του Σουέζ, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ έπέβαινε τής ναμαρχίδος τής χώρας του. Στήν πλώρη της ήταν γραμμένο μέ μεγάλα εμφανή ψηφία τό Ό κωδικός άριθμός τής Διεθνούς Τραπεξης είναι ο Οί πιστωτικές κάρτες τής Εθνικής Τραπεξης τής Αύστραλίας έχουν έπάνω τους τό 666.

6 6. Τό σύστημα κομπιούτερ Ρ6060 τής έταιρείας OLIVETTI, χρησιμοποιεί άριθμούς έπεξεργασίας παύ άρχίζουν μέ τό Τά κεντρικά κομπιούτερ των έταιρειών SEARS, BELK, MONTGOMERY HARD και J.C.PSNNY (άμερικανικές άλυσίδες πολυκαταστημάτων) προτάσσουν στίς συναλλαγές τους τό 666 σαν άπαραίτητο στοιχείο γιά τά προγράμματα πού χρησιμοποιούν. 8. Παπούτσια πού κατασκευάσθηκαν στην Ιταλία, έχουν σαν σήμα κατατεθέν τό Ο άριθμός του τμήματος των ύπαλλήλων γιά την ίατρική περίθαλψη των μελών τής όμοσπονδιακής κυβερνήσεως τών Η.Π.Α. είναι ο Οί έργαζόμενοι στην έφορία ποτών, καπνού και όπλων τών Η.Π.Α. φορούν σαν έμβλημά τους τό Η έφορία τών Η.Π.Α. από τό 1977 άπαιτεί τό πρόθεμα 666 γιά μερικούς τύπους δηλώσεων. Π.χ. ή δήλωση γιά άναπηρία είναι ή 666.3, γιά θάνατο κ.ο.κ. 12. Οί άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ φορούσαν σαν έμβλημά τους τό Τά τάνκς πού κατασκευάσθησαν από την έταιρεία Chrysler γιά τούς άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ, έφεραν στόν πυργίσκο τους τό Λαχεία τά οποία κυκλοφόρησαν στο Ισραήλ τον Μάρτιο του 1981 έφεραν σαν κωδικό άριθμό έπάνω τους τό 666.

7 15. Μία διαφήμιση ένός διαγωνισμού σέ Εβραίκή Εθνική κλίμακα έφερε τίτλο "ξεσκεπάστε τό 666 και κερδίστε". Τόν διαγωνισμό αυτό διηύθυνε και ύποστήριξε τό Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. Είχε σαν σκοπό να "μορφώση", να προετοιμάση και να προίδεάσει τούς Εβραίους να δεχθούν τό 666 (πού θά είναι ο άριθμός του ψευτομεσσία τους, δηλαδή του άντιχρίστου και του συστήματος παγκοσμίου διακυβερνήσεως). Η έν λόγω διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα Jerusalem Post στις Η έταιρεία έτοιμων ένδυμάτων McGregor παρουσίασε μια κολλεξιόν γιά άνδρες, την Οί έτικέττες προσδιορισμού όλων τών ξένων έξαρτημάτων πού κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, γιά λογαριασμό τής έταιρείας Caterpillar Co, Peoria 111, περιέχουν τον άριθμό Η πιστωτική κάρτα μιας τηλεφωνικής έταιρείας τών κεντρικών πολιτειών τών Η.Π.Α. έχει κωδικό Γάντια έργασίας πού κατασκευάζονται από την Boss Glove Co, έχουν σφραγίδα τό Η Crows Hybrid Corn Corp of Nevada προσφέρει τούς σπόρους καλαμποκιού μάρκας 666, σαν τον σπόρο-ύβρίδιο μέ τή μεγαλύτερη παραγωγή. 21. Ένα τελειοποιημένο λίπασμα τής έταιρείας Scotty είναι τό Οί κινηματογραφικές ταινίες "Προφητεία No 1, No 2, No 3" άναφέρονται σέ έναν παγκόσμιο δικτάτορα και στόν

8 άριθμό 666. Η φωτογραφία δείχνει την Σιωνιστική προπαγάνδα μέσα στο κράτος του Ίσραήλ. Ας μή νομίζουμε ότι μόνο ο υπόλοιπος κόσμος εύρίσκεται κάτω από τά καταιγιστικά πυρά τών Σιωνιστών. Δυστυχώς οι ίδιοι αύτοί Σίωνισταί προσπαθούν και στή δική τους χώρα να κερδίσουν όπαδούς. Η μικρή φωτογραφία είναι λαχείο πού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1981 και δείχνει τό έθνικό λαχείο τής χώρας αυτής να έχει τύπωμένο σέ κάθε άπόκομμα τό 666. Η μεγάλη φωτογραφία είναι ή διαφήμιση του άριθμού 15 και άναφέρεται σ ένα διαγωνισμό σέ Εβραίκή Εθνική Κλίμακα. Τό διαγωνισμό διηύθυνε και ύποστήριξε τό ύπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. η διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα JEROUSALEM POST.

9 23. Οί κάρτες προσκλήσεως γιά κατάταξη στο στρστο των Κ.Π.Α. Εχουν έπάνω τους τον άριθμό τό νούμερο κλήσεως τής τηλεφωνήτριας γιά τηλεφωνήματα έξωτερικού από τό Ισραήλ, είναι τό Τά αύτοκίνητα Αραβικής ιδιοκτησίας στην Ιερουσαλήμ έχουν στίς πινακίδες τους τό πρόθεμα 666. σέ περίπτωση πολέμου οί Ισραηλίτες θά ξέρουν ότι ο οδηγός του αύτοκινήτου διάκειται έχθρικώς πρός αύτούς. 26. Ένας δίσκος πού κυκλοφόρησε από τό συγκρότημα μουσικής Ρόκ Black Sabbath, έχει τίτλο 666. (Τά μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι Σατανολάτρες). Αύτά είναι μερικά ένδείκτικά παραδείγματα από την χρήση του 666 στο έξωτερικό. II. Στήν Ελλάδα : 1. Στό πεντοχίλιαρο. 2. Στά εισιτήρια τών λεωφορείων τής πρωτευρυσας. 3. Σέ διάφορα καταστήματα πού ξεφυτρώνουν σέ όλη την Ελλάδα. 4. Σέ πολλά είδη Ελληνικών και ξένων προίόντων πού χρησιμοποιούν τον γραμμωτό κώδικα. 5. Καί τό πιό σημαντικό, στή νέα μας ταυτότητα. Β. Πιστωτικές κάρτες - Ταυτότης 1. Νομίζω ότι ο κόσμος μπήκε στην τελική εύθεία πρίν από τό τέρμα στή δεκαετία του '60, όταν πιστωτικές έταιρείες, έταιρείες πετρελαιοειδών, άλυσίδες πολυκαταστημάτων και

10 Σουπερ Μάρκετς κατέκλυσαν την παγκόσμια άγορά με πιστωτικές κάρτες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και στή δεκαετία του '70. Έτσι ο κόσμος συνήθισε στή χρήση τής πολύ "άθωας" πιστωτικής κάρτας. Στίς άρχές τής δεκαετίας ταύ '80 άρχιζει ή έπικράτηση όρισμένων πιστωτικών καρτών, τής VISA, τής MASTER CARD και τής AMERICAN EXPRESS. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα κομμάτι πλαστικό μέ τό δνομα του κατόχου και όρισμένα άλλα στοιχεία έπάνω της. Έχει έναν τριψήφιο ύπηρεσιακό άριθμό πού κάνει τίς κάρτες αυτές ικανές χιά χρήση σέ διεθνή κλίμακα και μετά τον κωδικό του πελάτου. Αύτός ο τριψήφιος ύπηρεσιακός άριθμός είναι ο 666. Μέχρι τό 1982 ήταν άνάγλυφος στο μπροστινό μέρος της. Έτσι, όταν τό 1980 μερικοί Χριστιανοί στίς Η.Π.Α. παρέλαβαν τίς κάρτες τους και είδαν τό 666, τίς έπέστρεψαν, μέ την άπαίτηση να άλλάξη αυτός ο προθεματικός τριψήφιος άριθμός. Η αίτησίς τους έγινε δεκτή, άλλά τούς δηλώθηκε ότι όλες οί κάρτες θά έχουν τό 666 μέχρι τό Αύτό όμως πού δεν τούς δηλώθηκε ήταν ότι μετά τό 1982 ο άριθμός δεν θά είναι ανάγλυφος στο μπροστινό μέρος, άλλά κωδικοποιημένος στο πίσω μέοος, άόρατος στο γυμνό μάτι. Όταν όλος ο προηγμένος κόσμος θά δουλεύη μέ την κάρτα, σιγά-σιγά θά ύποχρεωθη και ο ύπόλοιπος να την χρησιμοποιή, μιά πού έξαρτάται, συναλλάσσεται, έπικοινωνεί και προσβλέπει στόν προηγμένο, Έμείς δεν ύπαχθήκαμε σ' αυτήν την προσπάθεια έλέγχου διά μέσου τών πιστωτικών καρτών, νομίζω, λόγω τής

11 ψυχοσύνθεσής μας ώς λαού και έξαιτίας τών πολλών δεινών πού έχουμε περάσει. Άκούς τον λαό να λέη: "Έχω, άγοράζω, δεν έχω, δεν άγοράζω, άπλώνω τά πόδια μου μέχρι έκεί πού φτάνει τό πάπλωμα. Τά θέλω τά λεφτά μου μασούρι στίς τσέπες μου". Έπειτα ήταν οί "δοσατζήδες", ήταν τά "μπακαλοτέφτερα"... 0 πρωθυπουργός του Καναδά Πιέρ Τρυντώ είναι θερμός ύποστηρικτής τής ιδέας τής "Ενωμένης Γης". Η φωτογραφία αυτή έχει παρθεί μετά από την συνάντηση τών Πρωθυπουργών τών 9 βιομηχανικών κρατών στην Οττάβα. Όπως βλέπετε, την πίστη του αυτή γιά μιά "Ενωμένη Γή" την διακηρύσσει, άκόμη και μέ τίς πινακίδες του αύτοκινήτου του, πού έχουν τον άριθμό 666.

12 Έτσι, ενώ διεθνώς προσπαθούσαν να έλαττώσουν την κυκλοφορία των μετρητών, έμείς μείναμε προσκολημμένοι σέ αυτά και στόν χρυσά και δεν συγχρωτιστήκαμε μέ αύτές τίς ιδέες. Ένώ ο ύπόλοιπος άναπτυγμένος κόσμος θά προχωρήση από την κάρτα στην ταυτότητα, έμείς θά πάμε άντιστρόφως, από την ταυτότητα στην κάρτα. Τί έννοώ: Περιμένετε λίγο να κάνω άκόμη ένα σχόλιο και μετά θά δουμε πώς θά ταυτισθή ή πιστωτική χάρτα μέ την ταυτότητα. Ήδη η νομοθεσία στην Ελλάδα έπιτρέπει στόν κάτοχο οποίασδήποτε πιστωτικής κάρτας πού ταξιδεύει στο έξωτερικὀ να φέρη μαζί του έκτός από τά 700 δολλαρια γιά τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. και άλλα 700, πού μπορεί να τά ξοδέψη κάνοντας χρήση τής πιστωτικής του κάρτας. Καί γεννάται τό έρώτημα: Πώς συμβαίνει ενώ βρισκόμαστε σέ μιά τέτρια οικονομική κρίση, ενώ τό ισοζύγιο έξωτερικών πληρωμών τής Ελλάδος έχει ένα έλλειμμα άνευ προηγουμένου και οί τελωνειακοί ύπάλληλοι ψάχνουν και στέλνουν σέ δικαστήρια μέ την κατηγορία έξαγωγής συναλλάγματος άνθρώπους πού προσπάθησαν να έξαγάγουν μικροποσά, πως συμβαίνει οί κάτοχοι πιστωτικών καρτών να βγάζουν έξω από την Ελλάδα 700 δολλάρια; Ποιός κατευθύνει την Ελληνική οικονομία» Οί κατασκευαστές - έκδότες πιστωτικών καρτών διαφήμιζαν τό 1981 στην Αμερική τὴν μεγάλη τους έπιτυχία. Η DEXLER TECHNOLOGY CORP., έχει έφεύρει μία λωρίδα πλάτους 1,25 έκ. και μήκους 7,5 έκ. ή οποία μπορεί να φέρη έπάνω της χαρακτήρες ή λέξεις, ένα ολόκληρο βιβλίο. Αύτή ή καταπληκτική έξέλιξη τής κάρτας έχει ξεπεράσει ηρό

13 πολλού τό στάδιο τών δοκιμών. "Τώρα πουλάμε αυτά τά συστήματα" δήλωσε ο κύριος DEXLER (Πρακτορείο ειδήσεων UPI, έφημερίς DAILY NEWS, van NUYS CA, 26 Αύγούστου 1981). Τί θά γράψουν πάνω σ' αυτή την λωρίδα; Ο μέσος Αμερικανός κάνει, δώδεκα έμπορικές συναλλαγές τό μήνα μέ άντίστοιχες έγγραφές στην κάρτα του. Τί θά γίνη μέ τό ύπολοιπο άγραφο κομμάτι; Λένε ότι μπορούν να περάσουν τό ίατρικό δελτίο του κατόχου μέ τά καρδιογραφήματα και τίς άκτινογραφίες, τό στρατολογικό του μητρώο, τό ποινικό του μητρώο. Ανάλογα μέ τό πoιός κυβερνά και τό πώς κυβερνά γεμίζει ή όχι τό ποινικό σου μητρώο. Καί όλα αυτά τό Πόσο έχουμε προχωρήσει σήμερα; Τά ύποκαταστήματα τών τραπεζών στο έξωτερικό κλείνουν τό ένα μετά τό άλλο και άντικαθίστανται από τά κομπιουτερς έπί του τόπου πωλήσεως, τις γνωστές μας άλλοτε ταμειακές μηχανές. Αυτά τά κομπίουτερ, άμέσως μετά την άθροιση τών τιμών τών προίόντων πού άγοράσθηκαν, δέχονται σέ μιά είδική σχισμή την πιστωτική κάρτα, και άφού έλέγξουν έαν ύπάρχει ύπόλοιπο χρημάτων στόν λογαριασμό καταθέσεώς σας, άφαιρούν αυτόματα τό ποσό τών προίόντων πού άγοράστηκαν από την κάρτα σας που πιστώνουν τον λογαριασμό του καταστήματος στην τράπεζα μέ την όποία είναι συνδεδεμένο τό κομπιούτερ. Όμως, πιστεύω ότι έσκεμμένα έχουν έπιτρέψει να ύπάρχουν ορισμένα τρωτά σημεία στίς κάρτες, ώστε σήμερα σέ όρισμένα μέρη του κόσμου, όπως στή Γαλλία, κάθε χρόνο να γίνονται ήλεκτρονικές ληστείες και κλοπές, πού άνέρχονται σέ έκατομμύρια φράγκα. Γιατί τά είπαμε όλα αυτά; Διότι μεθαύριο η πιστωτική μας

14 κάρτα, ή ταυτότητά μας, τό διαβατήριό μας και τό βιβλιαριο καταθέσεων θά είναι ένα και τό αυτό πράγμα. Θά έλέγχονται οί κινήσεις σας, τά χρήματά σας, τά ψώνια σας# ή ζωή σας. Πώς; Είναι γνωστό ότι ή Μασσονία είναι δημιούργημα του Σιωνισμού. Όπως έπίσης είναι γνωστό ότι την Αμερικανική Οίκονομία την κινούν Εβραίοι Τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευσθεί ή δημοσίευση σέ όρισμένες έφημερίδες ότι ο σημερινός πρωθυπουργός τής Ελλάδος είναι Μασσώνος, μέλος της στοάς "Του Βασιλιά Δαυίδ" τής Βοστώνης. Καί άκούμε να λέει ο κόσμος: "Μετά από τον Καραμανλή και τον Ράλλη, άκόμη ένας πρωθυπουργός κυβερνά την Ελλάδα παίρνοντας έντολές και υλοποιώντας τά σχέδια τών Σιωνιστών".

15 2. Το θηρίο του Λουξεμβούργου ή τών Βρυξελλών (Τά άλαλα και τά μπαλαλα θά κυβερνούν τον κόσμο. Άγιος Κοσμάς ο Αίτωλός). Στό Λουξεμβούργο υπάρχει ένα τριώροφο κτίριο τής Ε.Ο.Κ. Διευθυντής του εύναι ο κύριος άναλυτής και σχολιαστής τής Ε.Ο.Κ., ο Dr. HanricX Elderaan, Εβραίος. Τό κτίριο αυτό στεγάζει τό μεγαλύτερο κομπίουτερ του κόσμου. Είναι ένα γιγαντιαίο, αύτοπρογραμματιζόμενο κομπίουτερ πού άναπτύχθηκε από την έταιρεία Burroughs. *Ο Dr. Eldeman τό όνομάζει χαίδευτικά "τό Θηρίο". Μά και ο Εύαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μιλά γιά κάποιο "θηρίο". Τί παράξενη σύμπτωση! Έχει την ικανότητα να φακελλώση ήλεκτρονικά σήμερα 5 δις άνθρώπους. Όπως δήλωσε ο ίδιος, χρησιμοποιεί μιά τριεξαψήφίο μονάδα γιά να δώση έναν αριθμό σέ κάθε άνθρωπο στή γη (6+6+6=18 Ψηφία). Η έργασία αυτή άρχισε τό Διά μέσου του αριθμού κοινωνικών άσφαλίσεων, ταυτότητας, διπλώματος όδηγήσεως, πιστοποιητικού γεννήσεως, άριθμού διαβατηρίου ή χρήσεως πιστωτικών καρτών, όλοι οί κάτοικοι των προηγμένων βιομηχανικών κρατών είναι φακελλωμένοι και συνεχώς παρακολουθούνται από τό τέλος του Σήμερα, ίσως να εχη τελειώση τό φακέλλωμα αυτό και γιά τον ύπόλοιπο πληθυσμό της γης. Εκεί είμαστε γραμμένοι όλοι έμείς και σέ λίγο μέ τη νέα μας ταυτότητα θά τροφοδοτουμε καθημερινά τό "θηρίο". Η κάθε χρήση τής νέας μας ταυτότητας, πού φέρει επάνω της τον γραμμωτό κώδικα και τό 666. θά περνά τελικά στο φάκελλο του καθενός μας στις Βρυξέλλες. Εκεί όπως είναι γνωστό ύπάρχει τό κτίριο διοικήσεως τής Ε.Ο.Κ. Στούς τρείς από

16 τούς 13 όρόφους του, είναι έγκατεστημένο ένα όμριο κομπιούτερ με έκείνο του Λουξεμβούργου. Σέ περίπτώση καταστροφής ή βλάβης του ένός κέντρου ύπάρχουν όλες οι πληροφορίες, δεδομένα (DATA) στο δεύτερο. Αυτές τίς πληροφορίες τις έδωσε ο κ. Charles Dauncube του δικτύου CNF και ο Dr. Patric Fisher σε μια συνέντευξη πού έδωσε στο Southwest Radio Church. Η νέα μας ταυτότητα είναι τό τελευταίο σκαλοπάτι πριν από τό χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Η ταυτότητά μας ίσως μπορεί να χαθή, να κλαπή, να ξεχαστη, τό χέρι και τό μέτωπο ποτέ. Τό σφράγισμα θά γίνη μέ άκτίνες λέηζερ. Είναι καρκινογόνο και πομπός ίσχύος 1 Watt. Η τεχνολογία σήμερα είναι τέτρια πού ή έκπομπή αυτή μπορεί να άνιχνευθή από ένα δορυφόρο. ο όποίος τό 1983 ένετόπιζε από τό διάστημα τον άνθρωπο Λ τό άντικείμενο μέ άκρίβεία +100μ. Κανείς δεν θά μπορή να κρυφτή από τον παγκόσμιο δικτάτορα. 3. Γιατί 666; Μία έξήγηση από τεχνολογικής άπόψεως Η έταιρεία κομπιούτερ IBM έχει ένα έκτεταμένο κωδικό σύστημα. Όλα της τά προίόντα στή δεκαετία του '60 είχαν πρόθεμα τό ψηφίο 2. δτή δεκαετία του '70 είχαν τό πρόθεμα 3. κατά τον ίδιο τρόπο, διεθνείς πιστωτικές κάρτες είχαν σαν πρόθεμα τό 2 στην δεκαετία του '60 και προχώρησαν στούς άριθμούς 3, 4 και 5 στή δεκαετία του '70. Κατά την παρούσα δεκαετία, τά συστήματα κομπιούτερ έφθασαν σέ ένα τέτοιο έξελικτικό περίπλοκο έπίπεδο, πού ένα άλλο

17 ψηφίο ήταν άπαραίτητο, τέτοιο πού θά μπορούσε να προγραμματισθή και ή κανονική του γραφή και ή άνάπσόη. Τό ιδανικό ψηφίο ήταν ο αριθμός 6, πού όταν άντιστραφή είναι έπίσης ένας άκόμη χρήσιμος άριθμός, ο 9. Η έταιρεία Apple κατασκευάζει κομπιούτερ. Γιόρτασε την άνακάλυψη τής χρήσεως του άριθμού "6" πουλώντας τά πρώτα 200 κομπιούτερ της, μοντέλο "Apple I" γιά $ (εφημερίδα Wall Street Journal ). Η IBM και NCR είναι πρωτοπόρες στην κατασκευή "συστημάτων ήλεκτρονικών ύπολογιστών έπί του τόπου πωλήσεως", τά όποία άκόμη προτιμούμε να τά άποκαλούμε ταμειακές μηχανές. Τό μοντέλο 304 τής NCR, ένα δημοφιλές σύστημα γιά σούπερ Μάρκετς, τώρα δουλεύει μέ 6 πυρήνες. Ένας πυρήνας είναι Φερομαγνητικός βρόγχος με δύο καταστάσεις πολαρισμού, έπιτρέποντας την άλλαγή κατεύθυνσης του ὴλεκτρικού ρεύματος πρός έκτέλεση άντιστρόφων λειτουργιών, δηλαδή πιστώσεων και χρεώσεων. Οί έξι πυρήνες δουλευρυν σέ συνεργασία με 60 έκτοπίσεις έπί 6, τό οποίο ίσούται μέ ένα χαρακτήρα ή τεμάχιο πληροφορίας. Ο τύπος γι' αυτό τό σύστημα απλά είναι Γιά να δώσουμε έναν αριθμό σέ ένα προίόν ή κάρτα άνθρώπου, ή συναλλαγή πρέπει να προθεματισθή οπωσδήποτε με τό 666. Τά καινούργια ηλεκτρονικά μάτια-άνιχνευτές άκτίνων λέηζερ πού έχουν έγκατασταθεί σ' αυτές τίς ταμειακές μηχανές (πρόκειται να δοθούν πολύ σύντομα και στην Ελλάδα) δεν καταλαβαίνουν από άριθμούς, μόνο διαβάζουν σημάδια τά οποία μετασσάζονται σέ ψηφία αέ νόημα. Αύτοί οί άνιχνευτές δεν γνωρίζουν τί να κάνουν μέ μιά τιμή π.χ. 135 δρχ. πάνω σέ ένα σωληνάριο όδοντόπαστας πού

18 τοποθετήθηκε όχι γιά τά δικά τους μάτια άλλά γιά τά δικά σας. Αυτά τά ήλεκτρονικά μάτια άνιχνευρυν τό προίόν μέχρις ότου βρούν την Ε.Α.Ν. (European Article Numbering - Ευρωπαίκή άρίθμηση προίόντων) προκειμένου γιά την Ευρώπη, ή τον U.P.C. (Universal Product Code - Παγκόσμιο Κωδικό Προίόντων), προκειμένου γιά την Άμερική. Καί στις δύο περιπτώσεις σταματούν μπροστά σέ ένα τετράγωνο μιας ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών, οί όποιες παρέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, πού προγραμματίζουν τον ήλεκτρονικό υπολογιστή: 1. νά ύπολογίση την τιμή πωλήσεως σέ κάθε προίόν, 2. να αφαιρέση τό προίόν από την άποθήκη, 3. νά τοποθετήση τό προίόν σ' ένα καινούργιο φύλλο παραγγελίας, 4. νά προσθέση τίς τιμές όλων τών προίόντων πού άνιχνεύθηκαν. 5. Ακόμη, αύτοί οί ήλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν έξοπλιστεί να δέχονται τίς προσωπικές μας ταυτότητες ή τίς διεθνείς πιστωτικές κάρτες, πού όταν είσέλθουν στην ειδική σχισμή τσύ μηχάνήματος άμέσως χρεώνουν τίς καταθέσεις μας και πιστώνουν τίς καταθέσεις του Σούπερ Μάρκετ στην Τράπεζα μέ την οποία αυτό συνεργάζεται. Αύτά τά συστήματα είναι σχεδιασμένα να πάνε ένα βήμα πιό μπροστά. Τό ίδιο ήλεκτρονικό μάτι πού άνιχνεύει τά σημάδια Της ΕΑΝ ή του UPC, στο προσεχές μέλλον θά

19 άνιχνεύη να σημάδια πού θά άπαιτουνται να είσχωρήσουν στο σώμα μας (σφράγισμα). Αύτό θα έξαλείψη την άναγκαιότητα τής προσθέτου κινήσεως πού γίνεται από την ταμία παίρνοντας την πιστωτική μας κάρτα και βάζοντάς την στην ειδική σχισμή του μηχανήματος. Ο David Webber, σε μια εκπομπή του ραδιοφωνικού στάθμου Southwest Radio Church, άναφέρει: "Ένας καθηγητής του Πανεστημίου της Πολιτείας Washington, ο Keith Farell, έφεύρε ένα πιστόλι άκτίνων λέηζερ τό 1974, μέ τό οποίο έχει σφραγίσει πολυάριθμα ψάρια σέ ένα τριακοστό δισεκατομμυριοστό του δεύτερολέπτου. Όταν έρωτήθηκε έαν αυτό τό πιστόλι μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά να σφραγισθή, να δοθή ένας αριθμός σέ κάθε άνθρωπο του πλανήτη μας, ο Δρ. Farell άπήντησε: "Πράγματι, θά μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά έναν τέτοιο σκοπό". Ο άνιχνευτής χειρός είναι τώρα μιά ζωντανή πραγματικότητα". Αυτά δήλωσε ένας σημαίνων τραπεζικός, ο κ. Lowell R. Brisben, στις 31 Μαρτίου του 1980, σέ ένα μεγάλο άνεξάρτητο σταθμό τηλεοράσεως. Πρόσθεσε ότι αυτό τό μηχάνημα έξαλείφει την άνάγκη χρησιμοποιήσεως καρτών, άλλά έξακριβώνει "τόν μυστικό άριθμό του άτόμου καθώς άνιχνεύπ ήλεκτρονικώς τό δεξί χέρι". Σέ ένα διαφημιστικό προσπέκτους γιά τίς ήλεκτρονικές ταμειακές μηχανές μέ λέηζερ. βρήκαμε τά έξής: "Οί ακτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάσουν τούς γραμμωτούς κώδικες πού είναι πίσω από πλαστικό ft γυαλί από μερικά έκατοστά μέχρι μερικά μέτρα μακρυά".

20 Εάν οί άκτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάζουν μερικά υέτρα μακουά, μέ άοκετή συγκέντρωση άκτίνων ώστε να διαβάζουν τά μικρά σύμβολα, τότε ή άκτινοβολία έπίσης φθάνει, διαπερνά και περιβάλλει τούς ύπαλλήλους και τούς πελάτες μέ την ίδια πυκνότητα μέχρι μερικά μέτρα μακρυά και με μικρότερο. "άποτελεσματικό βομβαρδισμό" σέ πιο μακρυνές άποστάσεις. Οι ταμίες θά είναι οί πρώτοι πού θά "γνωρίσουν" μέ άνεπανόρθωτες καταστροφές τί σημαίνει να είσαι κάτω από τή συνεχή άκτινοβολία των άκτίνων λέηζερ. Αλλά, όπως μέ τίς καταστροφές πού προέρχονται από τον μόλυβδο και την άσβεστο, αυτό μπορεί να πάρη μερικά χρόνια. Τί θά γίνη μέ τίς έγκυες ταμίες: Μέ άκτίνες λέηζερ από τό διάστημα μπορούν να "βομβαρδιστουν" και να καταστραφούν όλόκληροι πληθυσμοί. Βεβαίως, οί κατασκεμαστές των ταμειακών μηχανών μέ λέηζερ πιστευουν αυτό πού δηλώνουν, ότι δηλαδή ή έπίδραση τών άκτίνων λέηζερ είναι άμελήτέα. Τριάντα χρόνια πριν οί κατασκεμαστές μηχανημάτων άκτίνων X έκαναν παρόμοιες ύμλώυ«.ι^ γιά τα μηχανήματά τους. Είκοσι χρόνια αργότερα, οί πωλήσεις αύτών τών μηχανημάτων συνοδευονταν ύποχρεωτικά μέ μιά διαδικασία κατασκευής 30 έκ. συμπαγούς άτσαλιου γιά μόνωση όλόκληρου του δωματίου όπου ύπήρχαν τέτοια μηχανήματα. Δυστυχώς οί κανονισμοί άσφαλείας ήρθαν πολύ άργά γιά πολλούς τεχνικούς και γιατρούς. Στή χειρότερη περίπτωση πέθαιναν από λευχαιμία. Άλλοι είχαν μικρότερες καταστροφές στο σώμα τους, άνάλογα μέ τό χρόνο έκθέσεώς τους στίς άκτίνες X. 4. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα Εάν σ' έναν άρχαίο Έλληνα έδειχναν τό αραβικό σύστημα

21 άριθμήσεως, δηλ. τό 1, 2, 3 κ.λ.π., δεν θά καταλάβαινε τίποτα. Διάτι Yt' αυτόν ο αριθμός ένα άπεικονιζόταν μέ τό Α, ο δύο μέ τό Β, κ.ο.κ. Τό ίδιο θά συνέβαινε εάν σέ ένα Άραβα δείχνατε τό Ρωμαίκό σύστημα αριθμήσεως. Δέν θά σήμαινε γι' αυτόν τίποτα. Ο γραμμωτός κώδικας είναι ένα σύστημα αριθμήσεως. Ζεύγη γραμμών και διάκενα μεταξύ των διαφορετικού πάχους άντιπροσωπευρυν άριθμούς. Εάν έμείς δεν έχουμε την παιδεία και τή γνώση γιά να τούς διαβάζουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι άριθμοί και ότι ο συνδμασμός όμάδων αριθμών δεν περιέχει και μεταφέρει όρισμένες πληροφορίες, γι' αυτούς πού γνωρίζουν τά πράγματα. Όπως άνάφερα και προηγουμένως, ο UPC (Παγκόσμιος Κωδικός Προίόντων) είναι ένα τετράγωνο μιάς ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών. Η κ. Mary S. Relfe διηγείται τά έξης: "Ξόδεψα χιλιάδες δολλαρια γιά να έρευνήσω την προέλευση και την έξέλιξη του γραμμωτού κώδικα. Έψαξα σέ βιβλιοθήκες, άγόρασα καινούργιες έγκυκλοπαίδειες, έψαξα σέ βιομηχανικά περιοδικά. Απόκτησα νέα βιβλία και τελικά άγόρασα ένα λεξικό του Random House πού ύποτίθεται ότι περιέχει κάθε λέξη τής Αγγλικής γλώσσας. Κατά έναν ύποπτο τρόπο, άπ' όλα έλλειπαν οί πληροφορίες πού ζητούσα γιά τον γραμμωτό κώδικα, ο όποιος ήταν τόσο κοινός και σέ μεγάλη χρήση. Τό πρώτο φώς γιά τό "σπάσιμο" του γραμμωτού κώδικα έπεσε όταν έφθασε στά χέρια μου ένα σέτ από γραμμές πού άντιπροσώπεμαν τούς αριθμούς από μηδέν έως έννιά. Η άναγνώριση όπτικών χαρακτήρων προσδιορίζει αρίθμούς με γραμμές. Μέ αυτό τον πίνακα μετατροπής τών γραμμών

22 σέ αρίθμούς έγινε εμφανές ότι δύο όμοιες γραυμές έχρησιμοποιούντο γιά να άπεικονίσουν τον αριθμό έξη στόν UPC, τον πιό γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο κώδικα". Σχήμα 1. Όλες οί γραμμές στόν Κώδικα προσδιορίζονται μέ αρίθμούς στή βάση του έκτός από τρείς όμάδες, δύο όμοιων γραμμών πού έμφανίζονται και είναι ίδιες μέ τον αριθμό Ιξη (6). Σχήμα 2. Οί μόνες άπροσδιόοιστες γραμμές (που δεν έχουν στή βάση τους αριθμούς) φαίνονται άπομονωμένες στίς θέσεις 1, 2 και 3). Σχήμα 3. Ένας όπτικός έλεγχος αύτών τών άπροοδιοριστών γραμμών, σέ σύγκριση μέ τίς γραμμές πού άντιπροσωπευουν τον αριθμό 6 μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα. Βλέπουμε ότι τό ζεύγος γραμμών μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα πού άντιστοιχεί στόν άριθμό 6 είναι τό ίδιο μέ τά τρία ζεύγη τών άπροσδιόοιστών γραμμών στίς θέσεις l, 2 και 3.

23 Πώς να προσδιορίσετε τό 666 σέ όλους τούς κρυπτογραφημένους γραμμωτούς κώμκες του DPC. (Η άποκρυπτογράφηση έγινε από κάποιον Φίλο). Υπάρχουν τρία σέτ από ζεύγη γραμμών γιά τούς αρίθμούς από τό μηδέν εως τό έννέα. Αλλά μόνο 20 διαφορετικά ζεύγη γραμμών χρησιμοποιούνται. (Βλέπε έξήγηση στο τέλος του κεφαλαίου). Μπορεί τε να άποκουπτογραφήσετε κάθε κώδικα UPC μέ αυτά τά τρία σέτ. Τό σέτ νούμερο 1 προσδιορίζεται με τον αριθμό 1. Τό σέτ νούμερο 2 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 2. Τό σέτ νούμερο 3 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 3. Τό σέτ νούμερο 1 απομονωμένο Τό σέτ νούμερο 2 απομονωμένο

24 Τό σέτ νούμερο 3 απομονωμένο Τό παραπλευρως είκονιζόμενο σχήμα, είναι, ένα άντίγραφο από τον πιό συχνά χρησιμοποιούμενο γραμμωτό κώδικα UPC. Μερικές σταθερές πού χαρακτηρίζουν την δομή του είναι: 1. Οί μόνες χωρίς άριθμούς γραμμές στὴ βάση του σχεδίου είναι πάντοτε τά τοία έξαρία από τό σέτ νούμερο Αύτός ο τύπος UPC πάντοτε διαιρείται σε ουρ ν* ες χωρίζονται στο μέσον και έπίσης περικλείονται από τά όμοια ζεύγη τών άπροσδιορίστων γραμιχών πού άντιστοιχούν στόν αρίθμό 6 του σέτ 2 και σχηματίζουν τον αρίθμό Δέκα χτυπητοί αρίθμοί τυπώνονται στην βάση αύτου του πιό συχνά χρησιμρπριούμενου τύπου UPC. 4. Μόνο γραμμές από τά σέτ I και 2 χρηριμριούνται σ αυτό τό σχέδιο. 5. Οί δέκα αρίθμοί έμφανίζονται από 5 σέ κάθε πλευρά. Εδώ έχουμε τούς στην αρίστερή πλευρά και στην δεξιά πλευρά.

25 6. Η άριστερή πλευρά χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ 1. Η δεξιά πλευρά από τό σέτ 2. Το μικρό 0 είναι ένας άριθμός του συστήματος, τό δέ μικρό 5 είναι ένας άλλος συμπτωτικός αρίθμός. Μιά και ένας βασικός τύπος μπορούσε τυχόν να άποκρυπτογραφηθή, έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι τύποι πού θά έξασφάλιζαν την συνεχή μυστικότητα από τό κοινό. Θά εξετάσουμε τον δεύτερο πιό συνήθη χρησιμοπριούμενο τύπο ο όποιος έχει έξη (6),όχι δέκα, χτυπητούς αρίθμούς τυπωμένους στή βάση του. Αύτός ο τύπος είναι άκριβώς τό μισό του τύπου 1 ή ή μία πλευρά του. Έχει έξη γραμμές σύν τρεις πού φτιάχνουν τό πλαίσιο. Εμφανίζεται στά είδη γενικού έμπορίου. Όλες οί γραμμές προσδιορίζονται μέ αρίθμούς κάτω από τό σχέδιο, στή βάση του, έκτός από 5 γραμμές, 2 αρίστερά και 3 δεξιά. Γυρίστε πίσω στο σχήμα τής σελίδας 13 για να παρατηρήσετε την μονή γραμμή. πού άντιστοιχεί στόν αριθμό 6 από τό σέτ νούμερο 3, τό οποίο χρησιμοποιείται γιά να παραστήση τό δεύτερο έξάρι στόν αριθμό 666.

26 Οί τρείς δεξιά και οί δύο αριστερά άπροσδιόριστες γραμμές άπομονωμένες. Ό κωδικός 666 έμφονίζεται σέ ένα διαφορετικό σχηματισμό σ' αυτό τό σχέδιο. Τό κομπιούτερ γνωρίζει τή διαφορά στούς τύπους του 0PC (έκτός από τούς τύπους 1 και 2 στούς οποίους άναφέρθηκα παραπάνω, ύπάρχουν και άλλοι τύποι του UPC). Στην πραγματικότητα, ύπάρχουν μόνο 2 σέτ γραμμών. Ένα γιά τον τύπο UPC-1, τό οποίο άποτελείται από τά 2 πρώτα σέτ γραμμών (δηλαδή σέτ 1 και σέτ 2) και μέ σύνολο 20 ζευγών γραμμών. Τό τρίτο σέτ χρησιμοποιείται άποκλειστικά γιά τον τύπο UPC-2. Ο τύπος UPC-1 ποτέ δεν χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ voύμερο 3. Ο τύπος UPC-2 ποτέ δεν χρησιμοποιεί τά έξής ζεύγη γραμμών πού άντιπροσωπευουν τούς αριθμούς 2, 0, 4 και 5 από τό σέτ νούμερο 2. Οί άνωτέρω άριθμοί λαμβάνονται από τό σέτ νούμερο 2 και άντιπροσωπευρυν άλλους αριθμούς στο σέτ νούμερο 3. Σετ 2 Σετ γίνεται γίνεται γίνεται γίνεται... 4 Τό περιοδικό "Κομπιούτερ γιά όλους", τον Φεβρουάριο του 1985, παρουσίασε ένα άφιέρωμα στο σύστημα BAR

27 CODE. Μέ την εύκαιρία του άφιερώματος αύτού μίλησε μέ την Κα Δήμου, Γεν. Δ/ντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Ε.Ε.Β.Τ.). Ας σημειωθεί πώς ο Ε.Ε.Β.Τ. ήταν έκείνος πού πήρε την πρωτοβουλία και έκανε τίς περισσότερες ένέργειες γιά τή δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Σήμανσης Προίόντων. Η ίδρυση του κέντρου αύτού άποτελεί τό πρώτο και σπουδαιότερο βήμα γιά την έφαρμογή και εύρεία διάδοση του BAR CODE στην Ελλάδα. Επίσης, στο ίδιο τεύχος παρουσιάσθηκαν σφραγισμένοι μέ BAR CODE στο κεφάλι σέ 6 όμοιες φωτογραφίες. Μεταξύ άλλων δηλώθηκαν τά έξης: Ο Ε.Α.Ν. (Εύρωπαίκή Αρίθμησις Προίόντων) ιδρύθηκε τό 1978 και αριθμεί μέλη - κατασκευαστές πού είναι διασκορπισμένα σέ όλες τίς ήπείρους. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ. συνεργάζεται και είναι κατά κάποιο τρόπο μέλος του Ε.Α.Ν. Σκοπός τσύ Ε.Α.Ν. είναι να έξασφαλίση τή συμμετοχή όχι μόνον τών βιομηχανιών άλλά και τών όργανώσεων του έμπορίου. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ άρχισε από τίς 10 Φεβρουαρίου 1986 να διανέμη τούς κωδικούς στίς έταιρείες - μέλη. Οι τομείς τών έφαρμογών του είναι πάρα πολλοί, όπως παρακολούθηση τών φάσεων παραγωγής, έλεγχος άποθεμάτων, ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος άλλαγών, έλεγχος άποστολών και είσαγωγών, έλεγχος και παρακολούθηση παραγγελιών κ.ά.

28 ΔΗΜΟΥ: "Ολα τά είσαγόμενα σήμερα, έχουν bar code. Από κεί και πέρα είναι άλήθεια, ότι δεν συμφέρει στόν ιδιοκτήτη ένός super-market να κολλά ετικετούλες στά είδη πού δεν έχουν κωδικούς και ιδιαίτερα, άν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Πιστεύω ότι ή κατάσταση θά έξελιχθεί ώς έξης: Οί μεγάλες έπιχειρήσεις (Βιομηχανίες Βιοτεχνίες) πού είναι έξαγωγικές θά τό καθιερώσουν όπωσδήποτε, καθώς ο αριθμός τους θά μεγαλώνει, θά άποφασίσουν να τό χρησιμοποιήσουν και οί μεγάλες άλυσίδες τών super markets. Αύτοί οί τελευταίοι έχουν δύναμη έπιρροής και στούς ύπόλοιπους. Εάν μέινει δηλαδή, κάποιο ποσοστό Ελληνικών - ειδών πού δεν τό έχει βάλει γιά οποίονδήποτε λόγο, από κεί και πέρα, όπως στά δικά μας προίόντα τό άπαιτουν οί ξένοι άγοραστές, έτσι μπορούν να τό άπαιτούν και τά super markets από τούς Ελληνες παραγωγούς. Κ.Γ.Ο. Δηλαδή, θά πηγαίνει κάπως "εκβιαστικά" τό πράγμα; ΔΗΜΟΥ: Δέν είναι έκβιαστικά. Μολονότι και or. μάς. στλν άρχή, ή άπαίτηση τών ξένων άγοραστών φάνηκε κάπως έτσι. τελικά δεν είναι. Διότι τό bar code και έχει τεράστιες έφαρμογές και πραγματικά διευκολύνει τίς έπιχειρήσεις και ίδιαίτερα τίς μικρομεσαίες. Μιά μεγάλη έπιχείρηση έχει και τά χρήματα και την ύποδομή να άπασχολήοει προσωπικό σέ μηχανογραφικές έργασίες, ενώ μιά μικρομεσαία επιχείρηση πού δεν έχει την παραπάνω ύποδομή μπορεί να γίνει πολύ πιό άνταγωνιστική μέ ένα τέτοιο σύστημα. Επομένως μόνο από άγνοία μπορεί να όδηγηθεί κανείς σέ τέτοιο συμπέρασμα.

29 Κ.Γ.Ο. Γιά πείτε μας κα Δήμου, τι περίπου θά κοστίσει στόν ένδιαφερόμενο, είτε είναι έμπορος, είτε παραγωγός, τό να χρησιμοποιήσει τό bar code ή να τό βάλει στά προίόντα του; ΔΗΜΟΥ: Τό κόστος δεν είναι καθόλου μεγάλο. Γιά μέν τούς παραγωγούς, τό μόνο κόστος είναι αυτό του film master για να βγει ο γραμμωτός κώδικας στή συσκεμασία του προίόντος πού είναι της τάξης τών δρχ. Αλλά και γιά τον έμπορο πού θά έπιβαρυνθεί μέ τά έξοδα τής άγοράς τών μηχανημάτων και τών προγραμμάτων, είναι τέτρια τά όφέλη, πού σέ έλάχιστο χρόνο, θά γίνει ή απόσβεση και θά ύπάρχει και κέρδος". Σχόλιο Ομως ή άλήθεια είναι ότι οί έφαρμογές σέ μία βιομηχανία του bar code δεν προύποθέτουν μόνο την κατασκευή του film master, προύποθέτουν πιστόλια άναγνώρεων σέ κάθε φάση παραγωγής, ένα πλήρες σύστημα computer και ένα άναπτυγμένο πρόγραμμα γιά την παρακολούθηση όλων των πληροφοριών σέ κάθε φάση παραγωγής. Αύτό μεταφράζεται σέ ένα ύψηλό κόστος γιά τή λειτουργία αύτών τών συστημάτων. Όσο γιά τά σούπερ μάρκετς, μιά τετράδα τέτοιων "ταμειακών μηχανών" κοστίζει μέ τά σημερινά δεδομένα πάνω από δρχ. Τελικά, όλη αυτή την ύψηλή τεχνολογία την πληρώνει ο κοινός καταναλωτής, μιά και τό κόστος όλων αύτών τών μηχανημάτων περνά και ένσωματώνεται στην τιμή πωλήσεως τών προίόντων τής βιομηχανίας ή του σούπερ μάρκετ πού τά χρησιμοποιεί.

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Α Περίοδος Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση υπολογισμών, δηλαδή με την εύρεση ενός αποτελέσματος στο «περίπου» ή «κατ εκτίμηση» ή «πάνω-κάτω» ή «χοντρά-χοντρά»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Οδηγός εγγραφής στο site της PCnews 3) Βρείτε τα καλύτερα του site Γίνετε φίλοι μας στο Facebook 4) Σχετικά με τον τύπο αρχείου PDF - 1 - Εισαγωγή Καλωσορίσατε

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab Τετράδια Κιθάρας Extra ενότητα Χρήση του PowerTab Ευγένιος Αστέρις 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εγκατάσταση του Power Tab... 4 Εισαγωγή ενός αρχείου midi στο Power Tab... 5 Μελέτη με το Power Tab... 9 Εξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά Ε Δημοτικού E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ E 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - Ε Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2013, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα Εισαγωγή Το 1878, το Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου ξεκίνησε την ανάθεση των ανασκαφών στην Πέργαμο, μια περιοχή της νυν Τουρκίας. Η πόλη έφτασε στην κορυφή της ανάπτυξής της γύρω στο 200 π.χ. (στα Λατινικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2

ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 13 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Παράγοντες που καθορίζουν την τελική τιμή πώλησης. Όταν αποφασίσετε ότι ήρθε η ώρα να πουλήσετε το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά

Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Αριθμοί Kοινωνικής Ασφάλισης για παιδιά Όταν αποκτήσετε παιδί, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι ν αποκτήσετε αριθμό Kοινωνικής Ασφάλισης για το παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Η πρόληψη των κυβερνοεγκλημάτων μπορεί να είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφημίσεις μπήκαν στο στόχαστρο της 12χρονης Κατερίνας: «Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημίσεων προσπαθούν να μας παραπλανήσουν και να μας κάνουν

Οι διαφημίσεις μπήκαν στο στόχαστρο της 12χρονης Κατερίνας: «Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημίσεων προσπαθούν να μας παραπλανήσουν και να μας κάνουν ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η μικρή Κατερίνα, μαθήτρια της 6 ης

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων...

707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1. Σοφία Σταμπολίτη. Καρκινικές Φράσεις. ...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 1 Σοφία Σταμπολίτη 707 Καρκινικές Φράσεις...ένα παιχνίδι λέξεων... 707_THEFINALBOOK_Layout 1 5/12/2012 8:44 πμ Page 2 707 Καρκινικές Φράσεις 2012 Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

News. Passion. Alfa. Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία. στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σειρά. Σειρά

News. Passion. Alfa. Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία. στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Σειρά. Σειρά News ΤΕΥΧΟΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 by Γνωρίστε τον κλιματισμό Γνωρίστε την Νέα μοντέλα Οικιακών Κλιματιστικών με κορυφαία τεχνολογία στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς Σειρά Passion Απόλυτος έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά!

Ξέρετε πότε έγινε η αίτηση για τη υλοποίηση αυτής της ιδιωτικής επένδυσης. Το 1997! 1 4 χρόνια μετά! Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Θάνου Μωραΐτη Κυρίες και κύριοι, πριν λίγες μέρες με ένα κλιμάκιο ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ επισκεφτήκαμε ένα νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Είναι ένα έργο το

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) 2. Παρουσίαση των εφαρμογών του λογισμικού

Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) 2. Παρουσίαση των εφαρμογών του λογισμικού 1. Εισαγωγή Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ)» είναι κυρίως κατάλληλο για τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου και ενισχύει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα