ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ"

Transcript

1 ΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1988

2 Ένα φέιγ βολάν που κυκλοφόρησε πρόσφατα Εάν νομίζεις ότι όλα αυτά είναι ένα αστείο μιά φάρσα, δεν πειράζει. Ζησε όπως θέλεις. Εγώ είπα, έκανα και θά κάνω μέ τή βοήθεια του Θεου τό μερτικό μου. Τώρα ήρθε ή δική σου σειρά...

3 Η Φωτογραφία αυτή είναι απο το περιοδικό «ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ για όλους - Αρ. 149» η οποία δείχνη το χάραγμα στο μέτωπο με το γραμμωτό κώδικα

4 Λέγομαι Παρθένιος. Είμαι μοναχός στο Άγιο Όρος. Πριν γνωρίσω τή μοναχική ζωή έψαχνα γιά μερικές γήινες παρηγοριές. Έτσι, σπούδασα οικονομικά στο έξωτερικό. Όταν έγινα μοναχός ήλπιζα ότι δεν θά χρειαζόμουν τίς οικονομικές μου γνώσεις ξανά, άλλά θα άρχιζα να πηγαίνω στά νήπια τής μοναχικής ζωής. Πρίν ένάμισυ χρόνο κάποιος φίλος μου έστειλε όρισμένα βιβλία μέ την παράκληση να τά μεταφράσω. Στή μελέτη αυτή πού κρατατε στά χέρια σας περιέχονται άποσπάσματα από αυτά τά βιβλία σέ έλεύθερη μετάφραση, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες που μάζεψα προσωπικά ή μου τίς έστειλαν φίλοι. Οί πληροφορίες - ντοκουμέντα πού περιέχονται σ αυτή είναι οικονομικά, ηλεκτρονικά, έπιστημονικά στοιχεία. Αυτά τά στοιχεία πιστεύω πώς έπαληθευουν προφητείες πού άναφέρουν ή Αγ. Γραφή και οί Πατέρες. Στήν πραγματεία αυτή δεν θά βρήτε μια θεολογική προσέγγιση του θέματος. Δέν προσπαθεί να δώση λύσεις. Αρμόδιος φορέας γιά να δώση τις λύσεις στά προβλήματα αυτά πού δημιουργούνται από αυτήν την παρουσίαση είναι ὴ Εκκλησία. Γι' αυτά και κατά πρώτον και κύριον λόγον την ύποβάλλω σ' Αύτήν. Παρακαλώ τον θεό να δίδη φωτισμό στούς Υπευθύνους Της γιά να φωτίζουν και μάς.-

5 Καί υποχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, έλευθέρους και δούλους, να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε να μήν μπορεί κανείς να άγοράση ή να πωλήση παρά έκείνος που έχει χαραγμένο τά σημάδι, δηλαδή τό όνομα του θηρίου ή τον άριθμόν του όνόματός του. Εδώ είναι άναγκαία ή σοφία. Εκείνος πού έχει νοήση άς λογαριάση τον άριθμό του θηρίου είναι άριθμός άνθρώπου και ο άριθμός του είναι 666". Άποκάλυψις κεφ. 13, Αύτά έγραψε ο Απόστολος και Εύαγγελιστής Ιωάννης λίγο πρίν από το 100 μ.χ Η ξαφνική χρησιμοποίηση και γρήγορη εξάπλωσή του σε παγκόσμια κλίμακα. Ι. Στο εξωτερικό 1. Πλακίδια δαπέδου της εταιρείας Armstrong έχουν σαν κωδικό τό Ανδρικά υποκάμισα πού κατασκευάσθηκαν στην Ερυθρά Κίνα φέρουν τό 666 στην ετικέττα τους σαν σήμα κατατεθέν. Αγοράσθηκαν διά μέσου ένός άντιπροσώπου στο Χόνκ Κόνγκ και πωλήθηκαν στίς Η.Π.Α. 3. Στήν έπίσημη έπαναλειτουργία της Διώρυγος του Σουέζ, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ έπέβαινε τής ναμαρχίδος τής χώρας του. Στήν πλώρη της ήταν γραμμένο μέ μεγάλα εμφανή ψηφία τό Ό κωδικός άριθμός τής Διεθνούς Τραπεξης είναι ο Οί πιστωτικές κάρτες τής Εθνικής Τραπεξης τής Αύστραλίας έχουν έπάνω τους τό 666.

6 6. Τό σύστημα κομπιούτερ Ρ6060 τής έταιρείας OLIVETTI, χρησιμοποιεί άριθμούς έπεξεργασίας παύ άρχίζουν μέ τό Τά κεντρικά κομπιούτερ των έταιρειών SEARS, BELK, MONTGOMERY HARD και J.C.PSNNY (άμερικανικές άλυσίδες πολυκαταστημάτων) προτάσσουν στίς συναλλαγές τους τό 666 σαν άπαραίτητο στοιχείο γιά τά προγράμματα πού χρησιμοποιούν. 8. Παπούτσια πού κατασκευάσθηκαν στην Ιταλία, έχουν σαν σήμα κατατεθέν τό Ο άριθμός του τμήματος των ύπαλλήλων γιά την ίατρική περίθαλψη των μελών τής όμοσπονδιακής κυβερνήσεως τών Η.Π.Α. είναι ο Οί έργαζόμενοι στην έφορία ποτών, καπνού και όπλων τών Η.Π.Α. φορούν σαν έμβλημά τους τό Η έφορία τών Η.Π.Α. από τό 1977 άπαιτεί τό πρόθεμα 666 γιά μερικούς τύπους δηλώσεων. Π.χ. ή δήλωση γιά άναπηρία είναι ή 666.3, γιά θάνατο κ.ο.κ. 12. Οί άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ φορούσαν σαν έμβλημά τους τό Τά τάνκς πού κατασκευάσθησαν από την έταιρεία Chrysler γιά τούς άνδρες τής προσωπικής άσφαλείας του προέδρου Κάρτερ, έφεραν στόν πυργίσκο τους τό Λαχεία τά οποία κυκλοφόρησαν στο Ισραήλ τον Μάρτιο του 1981 έφεραν σαν κωδικό άριθμό έπάνω τους τό 666.

7 15. Μία διαφήμιση ένός διαγωνισμού σέ Εβραίκή Εθνική κλίμακα έφερε τίτλο "ξεσκεπάστε τό 666 και κερδίστε". Τόν διαγωνισμό αυτό διηύθυνε και ύποστήριξε τό Υπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. Είχε σαν σκοπό να "μορφώση", να προετοιμάση και να προίδεάσει τούς Εβραίους να δεχθούν τό 666 (πού θά είναι ο άριθμός του ψευτομεσσία τους, δηλαδή του άντιχρίστου και του συστήματος παγκοσμίου διακυβερνήσεως). Η έν λόγω διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα Jerusalem Post στις Η έταιρεία έτοιμων ένδυμάτων McGregor παρουσίασε μια κολλεξιόν γιά άνδρες, την Οί έτικέττες προσδιορισμού όλων τών ξένων έξαρτημάτων πού κατασκευάζονται στην Ιαπωνία, γιά λογαριασμό τής έταιρείας Caterpillar Co, Peoria 111, περιέχουν τον άριθμό Η πιστωτική κάρτα μιας τηλεφωνικής έταιρείας τών κεντρικών πολιτειών τών Η.Π.Α. έχει κωδικό Γάντια έργασίας πού κατασκευάζονται από την Boss Glove Co, έχουν σφραγίδα τό Η Crows Hybrid Corn Corp of Nevada προσφέρει τούς σπόρους καλαμποκιού μάρκας 666, σαν τον σπόρο-ύβρίδιο μέ τή μεγαλύτερη παραγωγή. 21. Ένα τελειοποιημένο λίπασμα τής έταιρείας Scotty είναι τό Οί κινηματογραφικές ταινίες "Προφητεία No 1, No 2, No 3" άναφέρονται σέ έναν παγκόσμιο δικτάτορα και στόν

8 άριθμό 666. Η φωτογραφία δείχνει την Σιωνιστική προπαγάνδα μέσα στο κράτος του Ίσραήλ. Ας μή νομίζουμε ότι μόνο ο υπόλοιπος κόσμος εύρίσκεται κάτω από τά καταιγιστικά πυρά τών Σιωνιστών. Δυστυχώς οι ίδιοι αύτοί Σίωνισταί προσπαθούν και στή δική τους χώρα να κερδίσουν όπαδούς. Η μικρή φωτογραφία είναι λαχείο πού κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1981 και δείχνει τό έθνικό λαχείο τής χώρας αυτής να έχει τύπωμένο σέ κάθε άπόκομμα τό 666. Η μεγάλη φωτογραφία είναι ή διαφήμιση του άριθμού 15 και άναφέρεται σ ένα διαγωνισμό σέ Εβραίκή Εθνική Κλίμακα. Τό διαγωνισμό διηύθυνε και ύποστήριξε τό ύπουργείο Παιδείας του Ισραήλ. η διαφήμιση δημοσιεύθηκε στην έφημερίδα JEROUSALEM POST.

9 23. Οί κάρτες προσκλήσεως γιά κατάταξη στο στρστο των Κ.Π.Α. Εχουν έπάνω τους τον άριθμό τό νούμερο κλήσεως τής τηλεφωνήτριας γιά τηλεφωνήματα έξωτερικού από τό Ισραήλ, είναι τό Τά αύτοκίνητα Αραβικής ιδιοκτησίας στην Ιερουσαλήμ έχουν στίς πινακίδες τους τό πρόθεμα 666. σέ περίπτωση πολέμου οί Ισραηλίτες θά ξέρουν ότι ο οδηγός του αύτοκινήτου διάκειται έχθρικώς πρός αύτούς. 26. Ένας δίσκος πού κυκλοφόρησε από τό συγκρότημα μουσικής Ρόκ Black Sabbath, έχει τίτλο 666. (Τά μέλη έχουν δηλώσει ότι είναι Σατανολάτρες). Αύτά είναι μερικά ένδείκτικά παραδείγματα από την χρήση του 666 στο έξωτερικό. II. Στήν Ελλάδα : 1. Στό πεντοχίλιαρο. 2. Στά εισιτήρια τών λεωφορείων τής πρωτευρυσας. 3. Σέ διάφορα καταστήματα πού ξεφυτρώνουν σέ όλη την Ελλάδα. 4. Σέ πολλά είδη Ελληνικών και ξένων προίόντων πού χρησιμοποιούν τον γραμμωτό κώδικα. 5. Καί τό πιό σημαντικό, στή νέα μας ταυτότητα. Β. Πιστωτικές κάρτες - Ταυτότης 1. Νομίζω ότι ο κόσμος μπήκε στην τελική εύθεία πρίν από τό τέρμα στή δεκαετία του '60, όταν πιστωτικές έταιρείες, έταιρείες πετρελαιοειδών, άλυσίδες πολυκαταστημάτων και

10 Σουπερ Μάρκετς κατέκλυσαν την παγκόσμια άγορά με πιστωτικές κάρτες. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και στή δεκαετία του '70. Έτσι ο κόσμος συνήθισε στή χρήση τής πολύ "άθωας" πιστωτικής κάρτας. Στίς άρχές τής δεκαετίας ταύ '80 άρχιζει ή έπικράτηση όρισμένων πιστωτικών καρτών, τής VISA, τής MASTER CARD και τής AMERICAN EXPRESS. Η πιστωτική κάρτα είναι ένα κομμάτι πλαστικό μέ τό δνομα του κατόχου και όρισμένα άλλα στοιχεία έπάνω της. Έχει έναν τριψήφιο ύπηρεσιακό άριθμό πού κάνει τίς κάρτες αυτές ικανές χιά χρήση σέ διεθνή κλίμακα και μετά τον κωδικό του πελάτου. Αύτός ο τριψήφιος ύπηρεσιακός άριθμός είναι ο 666. Μέχρι τό 1982 ήταν άνάγλυφος στο μπροστινό μέρος της. Έτσι, όταν τό 1980 μερικοί Χριστιανοί στίς Η.Π.Α. παρέλαβαν τίς κάρτες τους και είδαν τό 666, τίς έπέστρεψαν, μέ την άπαίτηση να άλλάξη αυτός ο προθεματικός τριψήφιος άριθμός. Η αίτησίς τους έγινε δεκτή, άλλά τούς δηλώθηκε ότι όλες οί κάρτες θά έχουν τό 666 μέχρι τό Αύτό όμως πού δεν τούς δηλώθηκε ήταν ότι μετά τό 1982 ο άριθμός δεν θά είναι ανάγλυφος στο μπροστινό μέρος, άλλά κωδικοποιημένος στο πίσω μέοος, άόρατος στο γυμνό μάτι. Όταν όλος ο προηγμένος κόσμος θά δουλεύη μέ την κάρτα, σιγά-σιγά θά ύποχρεωθη και ο ύπόλοιπος να την χρησιμοποιή, μιά πού έξαρτάται, συναλλάσσεται, έπικοινωνεί και προσβλέπει στόν προηγμένο, Έμείς δεν ύπαχθήκαμε σ' αυτήν την προσπάθεια έλέγχου διά μέσου τών πιστωτικών καρτών, νομίζω, λόγω τής

11 ψυχοσύνθεσής μας ώς λαού και έξαιτίας τών πολλών δεινών πού έχουμε περάσει. Άκούς τον λαό να λέη: "Έχω, άγοράζω, δεν έχω, δεν άγοράζω, άπλώνω τά πόδια μου μέχρι έκεί πού φτάνει τό πάπλωμα. Τά θέλω τά λεφτά μου μασούρι στίς τσέπες μου". Έπειτα ήταν οί "δοσατζήδες", ήταν τά "μπακαλοτέφτερα"... 0 πρωθυπουργός του Καναδά Πιέρ Τρυντώ είναι θερμός ύποστηρικτής τής ιδέας τής "Ενωμένης Γης". Η φωτογραφία αυτή έχει παρθεί μετά από την συνάντηση τών Πρωθυπουργών τών 9 βιομηχανικών κρατών στην Οττάβα. Όπως βλέπετε, την πίστη του αυτή γιά μιά "Ενωμένη Γή" την διακηρύσσει, άκόμη και μέ τίς πινακίδες του αύτοκινήτου του, πού έχουν τον άριθμό 666.

12 Έτσι, ενώ διεθνώς προσπαθούσαν να έλαττώσουν την κυκλοφορία των μετρητών, έμείς μείναμε προσκολημμένοι σέ αυτά και στόν χρυσά και δεν συγχρωτιστήκαμε μέ αύτές τίς ιδέες. Ένώ ο ύπόλοιπος άναπτυγμένος κόσμος θά προχωρήση από την κάρτα στην ταυτότητα, έμείς θά πάμε άντιστρόφως, από την ταυτότητα στην κάρτα. Τί έννοώ: Περιμένετε λίγο να κάνω άκόμη ένα σχόλιο και μετά θά δουμε πώς θά ταυτισθή ή πιστωτική χάρτα μέ την ταυτότητα. Ήδη η νομοθεσία στην Ελλάδα έπιτρέπει στόν κάτοχο οποίασδήποτε πιστωτικής κάρτας πού ταξιδεύει στο έξωτερικὀ να φέρη μαζί του έκτός από τά 700 δολλαρια γιά τις χώρες τής Ε.Ο.Κ. και άλλα 700, πού μπορεί να τά ξοδέψη κάνοντας χρήση τής πιστωτικής του κάρτας. Καί γεννάται τό έρώτημα: Πώς συμβαίνει ενώ βρισκόμαστε σέ μιά τέτρια οικονομική κρίση, ενώ τό ισοζύγιο έξωτερικών πληρωμών τής Ελλάδος έχει ένα έλλειμμα άνευ προηγουμένου και οί τελωνειακοί ύπάλληλοι ψάχνουν και στέλνουν σέ δικαστήρια μέ την κατηγορία έξαγωγής συναλλάγματος άνθρώπους πού προσπάθησαν να έξαγάγουν μικροποσά, πως συμβαίνει οί κάτοχοι πιστωτικών καρτών να βγάζουν έξω από την Ελλάδα 700 δολλάρια; Ποιός κατευθύνει την Ελληνική οικονομία» Οί κατασκευαστές - έκδότες πιστωτικών καρτών διαφήμιζαν τό 1981 στην Αμερική τὴν μεγάλη τους έπιτυχία. Η DEXLER TECHNOLOGY CORP., έχει έφεύρει μία λωρίδα πλάτους 1,25 έκ. και μήκους 7,5 έκ. ή οποία μπορεί να φέρη έπάνω της χαρακτήρες ή λέξεις, ένα ολόκληρο βιβλίο. Αύτή ή καταπληκτική έξέλιξη τής κάρτας έχει ξεπεράσει ηρό

13 πολλού τό στάδιο τών δοκιμών. "Τώρα πουλάμε αυτά τά συστήματα" δήλωσε ο κύριος DEXLER (Πρακτορείο ειδήσεων UPI, έφημερίς DAILY NEWS, van NUYS CA, 26 Αύγούστου 1981). Τί θά γράψουν πάνω σ' αυτή την λωρίδα; Ο μέσος Αμερικανός κάνει, δώδεκα έμπορικές συναλλαγές τό μήνα μέ άντίστοιχες έγγραφές στην κάρτα του. Τί θά γίνη μέ τό ύπολοιπο άγραφο κομμάτι; Λένε ότι μπορούν να περάσουν τό ίατρικό δελτίο του κατόχου μέ τά καρδιογραφήματα και τίς άκτινογραφίες, τό στρατολογικό του μητρώο, τό ποινικό του μητρώο. Ανάλογα μέ τό πoιός κυβερνά και τό πώς κυβερνά γεμίζει ή όχι τό ποινικό σου μητρώο. Καί όλα αυτά τό Πόσο έχουμε προχωρήσει σήμερα; Τά ύποκαταστήματα τών τραπεζών στο έξωτερικό κλείνουν τό ένα μετά τό άλλο και άντικαθίστανται από τά κομπιουτερς έπί του τόπου πωλήσεως, τις γνωστές μας άλλοτε ταμειακές μηχανές. Αυτά τά κομπίουτερ, άμέσως μετά την άθροιση τών τιμών τών προίόντων πού άγοράσθηκαν, δέχονται σέ μιά είδική σχισμή την πιστωτική κάρτα, και άφού έλέγξουν έαν ύπάρχει ύπόλοιπο χρημάτων στόν λογαριασμό καταθέσεώς σας, άφαιρούν αυτόματα τό ποσό τών προίόντων πού άγοράστηκαν από την κάρτα σας που πιστώνουν τον λογαριασμό του καταστήματος στην τράπεζα μέ την όποία είναι συνδεδεμένο τό κομπιούτερ. Όμως, πιστεύω ότι έσκεμμένα έχουν έπιτρέψει να ύπάρχουν ορισμένα τρωτά σημεία στίς κάρτες, ώστε σήμερα σέ όρισμένα μέρη του κόσμου, όπως στή Γαλλία, κάθε χρόνο να γίνονται ήλεκτρονικές ληστείες και κλοπές, πού άνέρχονται σέ έκατομμύρια φράγκα. Γιατί τά είπαμε όλα αυτά; Διότι μεθαύριο η πιστωτική μας

14 κάρτα, ή ταυτότητά μας, τό διαβατήριό μας και τό βιβλιαριο καταθέσεων θά είναι ένα και τό αυτό πράγμα. Θά έλέγχονται οί κινήσεις σας, τά χρήματά σας, τά ψώνια σας# ή ζωή σας. Πώς; Είναι γνωστό ότι ή Μασσονία είναι δημιούργημα του Σιωνισμού. Όπως έπίσης είναι γνωστό ότι την Αμερικανική Οίκονομία την κινούν Εβραίοι Τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα δεν έχει διαψευσθεί ή δημοσίευση σέ όρισμένες έφημερίδες ότι ο σημερινός πρωθυπουργός τής Ελλάδος είναι Μασσώνος, μέλος της στοάς "Του Βασιλιά Δαυίδ" τής Βοστώνης. Καί άκούμε να λέει ο κόσμος: "Μετά από τον Καραμανλή και τον Ράλλη, άκόμη ένας πρωθυπουργός κυβερνά την Ελλάδα παίρνοντας έντολές και υλοποιώντας τά σχέδια τών Σιωνιστών".

15 2. Το θηρίο του Λουξεμβούργου ή τών Βρυξελλών (Τά άλαλα και τά μπαλαλα θά κυβερνούν τον κόσμο. Άγιος Κοσμάς ο Αίτωλός). Στό Λουξεμβούργο υπάρχει ένα τριώροφο κτίριο τής Ε.Ο.Κ. Διευθυντής του εύναι ο κύριος άναλυτής και σχολιαστής τής Ε.Ο.Κ., ο Dr. HanricX Elderaan, Εβραίος. Τό κτίριο αυτό στεγάζει τό μεγαλύτερο κομπίουτερ του κόσμου. Είναι ένα γιγαντιαίο, αύτοπρογραμματιζόμενο κομπίουτερ πού άναπτύχθηκε από την έταιρεία Burroughs. *Ο Dr. Eldeman τό όνομάζει χαίδευτικά "τό Θηρίο". Μά και ο Εύαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη μιλά γιά κάποιο "θηρίο". Τί παράξενη σύμπτωση! Έχει την ικανότητα να φακελλώση ήλεκτρονικά σήμερα 5 δις άνθρώπους. Όπως δήλωσε ο ίδιος, χρησιμοποιεί μιά τριεξαψήφίο μονάδα γιά να δώση έναν αριθμό σέ κάθε άνθρωπο στή γη (6+6+6=18 Ψηφία). Η έργασία αυτή άρχισε τό Διά μέσου του αριθμού κοινωνικών άσφαλίσεων, ταυτότητας, διπλώματος όδηγήσεως, πιστοποιητικού γεννήσεως, άριθμού διαβατηρίου ή χρήσεως πιστωτικών καρτών, όλοι οί κάτοικοι των προηγμένων βιομηχανικών κρατών είναι φακελλωμένοι και συνεχώς παρακολουθούνται από τό τέλος του Σήμερα, ίσως να εχη τελειώση τό φακέλλωμα αυτό και γιά τον ύπόλοιπο πληθυσμό της γης. Εκεί είμαστε γραμμένοι όλοι έμείς και σέ λίγο μέ τη νέα μας ταυτότητα θά τροφοδοτουμε καθημερινά τό "θηρίο". Η κάθε χρήση τής νέας μας ταυτότητας, πού φέρει επάνω της τον γραμμωτό κώδικα και τό 666. θά περνά τελικά στο φάκελλο του καθενός μας στις Βρυξέλλες. Εκεί όπως είναι γνωστό ύπάρχει τό κτίριο διοικήσεως τής Ε.Ο.Κ. Στούς τρείς από

16 τούς 13 όρόφους του, είναι έγκατεστημένο ένα όμριο κομπιούτερ με έκείνο του Λουξεμβούργου. Σέ περίπτώση καταστροφής ή βλάβης του ένός κέντρου ύπάρχουν όλες οι πληροφορίες, δεδομένα (DATA) στο δεύτερο. Αυτές τίς πληροφορίες τις έδωσε ο κ. Charles Dauncube του δικτύου CNF και ο Dr. Patric Fisher σε μια συνέντευξη πού έδωσε στο Southwest Radio Church. Η νέα μας ταυτότητα είναι τό τελευταίο σκαλοπάτι πριν από τό χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Η ταυτότητά μας ίσως μπορεί να χαθή, να κλαπή, να ξεχαστη, τό χέρι και τό μέτωπο ποτέ. Τό σφράγισμα θά γίνη μέ άκτίνες λέηζερ. Είναι καρκινογόνο και πομπός ίσχύος 1 Watt. Η τεχνολογία σήμερα είναι τέτρια πού ή έκπομπή αυτή μπορεί να άνιχνευθή από ένα δορυφόρο. ο όποίος τό 1983 ένετόπιζε από τό διάστημα τον άνθρωπο Λ τό άντικείμενο μέ άκρίβεία +100μ. Κανείς δεν θά μπορή να κρυφτή από τον παγκόσμιο δικτάτορα. 3. Γιατί 666; Μία έξήγηση από τεχνολογικής άπόψεως Η έταιρεία κομπιούτερ IBM έχει ένα έκτεταμένο κωδικό σύστημα. Όλα της τά προίόντα στή δεκαετία του '60 είχαν πρόθεμα τό ψηφίο 2. δτή δεκαετία του '70 είχαν τό πρόθεμα 3. κατά τον ίδιο τρόπο, διεθνείς πιστωτικές κάρτες είχαν σαν πρόθεμα τό 2 στην δεκαετία του '60 και προχώρησαν στούς άριθμούς 3, 4 και 5 στή δεκαετία του '70. Κατά την παρούσα δεκαετία, τά συστήματα κομπιούτερ έφθασαν σέ ένα τέτοιο έξελικτικό περίπλοκο έπίπεδο, πού ένα άλλο

17 ψηφίο ήταν άπαραίτητο, τέτοιο πού θά μπορούσε να προγραμματισθή και ή κανονική του γραφή και ή άνάπσόη. Τό ιδανικό ψηφίο ήταν ο αριθμός 6, πού όταν άντιστραφή είναι έπίσης ένας άκόμη χρήσιμος άριθμός, ο 9. Η έταιρεία Apple κατασκευάζει κομπιούτερ. Γιόρτασε την άνακάλυψη τής χρήσεως του άριθμού "6" πουλώντας τά πρώτα 200 κομπιούτερ της, μοντέλο "Apple I" γιά $ (εφημερίδα Wall Street Journal ). Η IBM και NCR είναι πρωτοπόρες στην κατασκευή "συστημάτων ήλεκτρονικών ύπολογιστών έπί του τόπου πωλήσεως", τά όποία άκόμη προτιμούμε να τά άποκαλούμε ταμειακές μηχανές. Τό μοντέλο 304 τής NCR, ένα δημοφιλές σύστημα γιά σούπερ Μάρκετς, τώρα δουλεύει μέ 6 πυρήνες. Ένας πυρήνας είναι Φερομαγνητικός βρόγχος με δύο καταστάσεις πολαρισμού, έπιτρέποντας την άλλαγή κατεύθυνσης του ὴλεκτρικού ρεύματος πρός έκτέλεση άντιστρόφων λειτουργιών, δηλαδή πιστώσεων και χρεώσεων. Οί έξι πυρήνες δουλευρυν σέ συνεργασία με 60 έκτοπίσεις έπί 6, τό οποίο ίσούται μέ ένα χαρακτήρα ή τεμάχιο πληροφορίας. Ο τύπος γι' αυτό τό σύστημα απλά είναι Γιά να δώσουμε έναν αριθμό σέ ένα προίόν ή κάρτα άνθρώπου, ή συναλλαγή πρέπει να προθεματισθή οπωσδήποτε με τό 666. Τά καινούργια ηλεκτρονικά μάτια-άνιχνευτές άκτίνων λέηζερ πού έχουν έγκατασταθεί σ' αυτές τίς ταμειακές μηχανές (πρόκειται να δοθούν πολύ σύντομα και στην Ελλάδα) δεν καταλαβαίνουν από άριθμούς, μόνο διαβάζουν σημάδια τά οποία μετασσάζονται σέ ψηφία αέ νόημα. Αύτοί οί άνιχνευτές δεν γνωρίζουν τί να κάνουν μέ μιά τιμή π.χ. 135 δρχ. πάνω σέ ένα σωληνάριο όδοντόπαστας πού

18 τοποθετήθηκε όχι γιά τά δικά τους μάτια άλλά γιά τά δικά σας. Αυτά τά ήλεκτρονικά μάτια άνιχνευρυν τό προίόν μέχρις ότου βρούν την Ε.Α.Ν. (European Article Numbering - Ευρωπαίκή άρίθμηση προίόντων) προκειμένου γιά την Ευρώπη, ή τον U.P.C. (Universal Product Code - Παγκόσμιο Κωδικό Προίόντων), προκειμένου γιά την Άμερική. Καί στις δύο περιπτώσεις σταματούν μπροστά σέ ένα τετράγωνο μιας ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών, οί όποιες παρέχουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, πού προγραμματίζουν τον ήλεκτρονικό υπολογιστή: 1. νά ύπολογίση την τιμή πωλήσεως σέ κάθε προίόν, 2. να αφαιρέση τό προίόν από την άποθήκη, 3. νά τοποθετήση τό προίόν σ' ένα καινούργιο φύλλο παραγγελίας, 4. νά προσθέση τίς τιμές όλων τών προίόντων πού άνιχνεύθηκαν. 5. Ακόμη, αύτοί οί ήλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν έξοπλιστεί να δέχονται τίς προσωπικές μας ταυτότητες ή τίς διεθνείς πιστωτικές κάρτες, πού όταν είσέλθουν στην ειδική σχισμή τσύ μηχάνήματος άμέσως χρεώνουν τίς καταθέσεις μας και πιστώνουν τίς καταθέσεις του Σούπερ Μάρκετ στην Τράπεζα μέ την οποία αυτό συνεργάζεται. Αύτά τά συστήματα είναι σχεδιασμένα να πάνε ένα βήμα πιό μπροστά. Τό ίδιο ήλεκτρονικό μάτι πού άνιχνεύει τά σημάδια Της ΕΑΝ ή του UPC, στο προσεχές μέλλον θά

19 άνιχνεύη να σημάδια πού θά άπαιτουνται να είσχωρήσουν στο σώμα μας (σφράγισμα). Αύτό θα έξαλείψη την άναγκαιότητα τής προσθέτου κινήσεως πού γίνεται από την ταμία παίρνοντας την πιστωτική μας κάρτα και βάζοντάς την στην ειδική σχισμή του μηχανήματος. Ο David Webber, σε μια εκπομπή του ραδιοφωνικού στάθμου Southwest Radio Church, άναφέρει: "Ένας καθηγητής του Πανεστημίου της Πολιτείας Washington, ο Keith Farell, έφεύρε ένα πιστόλι άκτίνων λέηζερ τό 1974, μέ τό οποίο έχει σφραγίσει πολυάριθμα ψάρια σέ ένα τριακοστό δισεκατομμυριοστό του δεύτερολέπτου. Όταν έρωτήθηκε έαν αυτό τό πιστόλι μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά να σφραγισθή, να δοθή ένας αριθμός σέ κάθε άνθρωπο του πλανήτη μας, ο Δρ. Farell άπήντησε: "Πράγματι, θά μπορούσε να χρησιμοποιηθή γιά έναν τέτοιο σκοπό". Ο άνιχνευτής χειρός είναι τώρα μιά ζωντανή πραγματικότητα". Αυτά δήλωσε ένας σημαίνων τραπεζικός, ο κ. Lowell R. Brisben, στις 31 Μαρτίου του 1980, σέ ένα μεγάλο άνεξάρτητο σταθμό τηλεοράσεως. Πρόσθεσε ότι αυτό τό μηχάνημα έξαλείφει την άνάγκη χρησιμοποιήσεως καρτών, άλλά έξακριβώνει "τόν μυστικό άριθμό του άτόμου καθώς άνιχνεύπ ήλεκτρονικώς τό δεξί χέρι". Σέ ένα διαφημιστικό προσπέκτους γιά τίς ήλεκτρονικές ταμειακές μηχανές μέ λέηζερ. βρήκαμε τά έξής: "Οί ακτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάσουν τούς γραμμωτούς κώδικες πού είναι πίσω από πλαστικό ft γυαλί από μερικά έκατοστά μέχρι μερικά μέτρα μακρυά".

20 Εάν οί άκτίνες λέηζερ μπορούν να διαβάζουν μερικά υέτρα μακουά, μέ άοκετή συγκέντρωση άκτίνων ώστε να διαβάζουν τά μικρά σύμβολα, τότε ή άκτινοβολία έπίσης φθάνει, διαπερνά και περιβάλλει τούς ύπαλλήλους και τούς πελάτες μέ την ίδια πυκνότητα μέχρι μερικά μέτρα μακρυά και με μικρότερο. "άποτελεσματικό βομβαρδισμό" σέ πιο μακρυνές άποστάσεις. Οι ταμίες θά είναι οί πρώτοι πού θά "γνωρίσουν" μέ άνεπανόρθωτες καταστροφές τί σημαίνει να είσαι κάτω από τή συνεχή άκτινοβολία των άκτίνων λέηζερ. Αλλά, όπως μέ τίς καταστροφές πού προέρχονται από τον μόλυβδο και την άσβεστο, αυτό μπορεί να πάρη μερικά χρόνια. Τί θά γίνη μέ τίς έγκυες ταμίες: Μέ άκτίνες λέηζερ από τό διάστημα μπορούν να "βομβαρδιστουν" και να καταστραφούν όλόκληροι πληθυσμοί. Βεβαίως, οί κατασκεμαστές των ταμειακών μηχανών μέ λέηζερ πιστευουν αυτό πού δηλώνουν, ότι δηλαδή ή έπίδραση τών άκτίνων λέηζερ είναι άμελήτέα. Τριάντα χρόνια πριν οί κατασκεμαστές μηχανημάτων άκτίνων X έκαναν παρόμοιες ύμλώυ«.ι^ γιά τα μηχανήματά τους. Είκοσι χρόνια αργότερα, οί πωλήσεις αύτών τών μηχανημάτων συνοδευονταν ύποχρεωτικά μέ μιά διαδικασία κατασκευής 30 έκ. συμπαγούς άτσαλιου γιά μόνωση όλόκληρου του δωματίου όπου ύπήρχαν τέτοια μηχανήματα. Δυστυχώς οί κανονισμοί άσφαλείας ήρθαν πολύ άργά γιά πολλούς τεχνικούς και γιατρούς. Στή χειρότερη περίπτωση πέθαιναν από λευχαιμία. Άλλοι είχαν μικρότερες καταστροφές στο σώμα τους, άνάλογα μέ τό χρόνο έκθέσεώς τους στίς άκτίνες X. 4. Τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα Εάν σ' έναν άρχαίο Έλληνα έδειχναν τό αραβικό σύστημα

21 άριθμήσεως, δηλ. τό 1, 2, 3 κ.λ.π., δεν θά καταλάβαινε τίποτα. Διάτι Yt' αυτόν ο αριθμός ένα άπεικονιζόταν μέ τό Α, ο δύο μέ τό Β, κ.ο.κ. Τό ίδιο θά συνέβαινε εάν σέ ένα Άραβα δείχνατε τό Ρωμαίκό σύστημα αριθμήσεως. Δέν θά σήμαινε γι' αυτόν τίποτα. Ο γραμμωτός κώδικας είναι ένα σύστημα αριθμήσεως. Ζεύγη γραμμών και διάκενα μεταξύ των διαφορετικού πάχους άντιπροσωπευρυν άριθμούς. Εάν έμείς δεν έχουμε την παιδεία και τή γνώση γιά να τούς διαβάζουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι άριθμοί και ότι ο συνδμασμός όμάδων αριθμών δεν περιέχει και μεταφέρει όρισμένες πληροφορίες, γι' αυτούς πού γνωρίζουν τά πράγματα. Όπως άνάφερα και προηγουμένως, ο UPC (Παγκόσμιος Κωδικός Προίόντων) είναι ένα τετράγωνο μιάς ίντσας μέ κάθετες γραμμές διαφορετικού μήκους και πάχους και διαφορετικών κενών μεταξύ τών γραμμών. Η κ. Mary S. Relfe διηγείται τά έξης: "Ξόδεψα χιλιάδες δολλαρια γιά να έρευνήσω την προέλευση και την έξέλιξη του γραμμωτού κώδικα. Έψαξα σέ βιβλιοθήκες, άγόρασα καινούργιες έγκυκλοπαίδειες, έψαξα σέ βιομηχανικά περιοδικά. Απόκτησα νέα βιβλία και τελικά άγόρασα ένα λεξικό του Random House πού ύποτίθεται ότι περιέχει κάθε λέξη τής Αγγλικής γλώσσας. Κατά έναν ύποπτο τρόπο, άπ' όλα έλλειπαν οί πληροφορίες πού ζητούσα γιά τον γραμμωτό κώδικα, ο όποιος ήταν τόσο κοινός και σέ μεγάλη χρήση. Τό πρώτο φώς γιά τό "σπάσιμο" του γραμμωτού κώδικα έπεσε όταν έφθασε στά χέρια μου ένα σέτ από γραμμές πού άντιπροσώπεμαν τούς αριθμούς από μηδέν έως έννιά. Η άναγνώριση όπτικών χαρακτήρων προσδιορίζει αρίθμούς με γραμμές. Μέ αυτό τον πίνακα μετατροπής τών γραμμών

22 σέ αρίθμούς έγινε εμφανές ότι δύο όμοιες γραυμές έχρησιμοποιούντο γιά να άπεικονίσουν τον αριθμό έξη στόν UPC, τον πιό γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο κώδικα". Σχήμα 1. Όλες οί γραμμές στόν Κώδικα προσδιορίζονται μέ αρίθμούς στή βάση του έκτός από τρείς όμάδες, δύο όμοιων γραμμών πού έμφανίζονται και είναι ίδιες μέ τον αριθμό Ιξη (6). Σχήμα 2. Οί μόνες άπροσδιόοιστες γραμμές (που δεν έχουν στή βάση τους αριθμούς) φαίνονται άπομονωμένες στίς θέσεις 1, 2 και 3). Σχήμα 3. Ένας όπτικός έλεγχος αύτών τών άπροοδιοριστών γραμμών, σέ σύγκριση μέ τίς γραμμές πού άντιπροσωπευουν τον αριθμό 6 μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα. Βλέπουμε ότι τό ζεύγος γραμμών μέσα στο σώμα του γραμμωτού κώδικα πού άντιστοιχεί στόν άριθμό 6 είναι τό ίδιο μέ τά τρία ζεύγη τών άπροσδιόοιστών γραμμών στίς θέσεις l, 2 και 3.

23 Πώς να προσδιορίσετε τό 666 σέ όλους τούς κρυπτογραφημένους γραμμωτούς κώμκες του DPC. (Η άποκρυπτογράφηση έγινε από κάποιον Φίλο). Υπάρχουν τρία σέτ από ζεύγη γραμμών γιά τούς αρίθμούς από τό μηδέν εως τό έννέα. Αλλά μόνο 20 διαφορετικά ζεύγη γραμμών χρησιμοποιούνται. (Βλέπε έξήγηση στο τέλος του κεφαλαίου). Μπορεί τε να άποκουπτογραφήσετε κάθε κώδικα UPC μέ αυτά τά τρία σέτ. Τό σέτ νούμερο 1 προσδιορίζεται με τον αριθμό 1. Τό σέτ νούμερο 2 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 2. Τό σέτ νούμερο 3 προσδιορίζεται μέ τον αριθμό 3. Τό σέτ νούμερο 1 απομονωμένο Τό σέτ νούμερο 2 απομονωμένο

24 Τό σέτ νούμερο 3 απομονωμένο Τό παραπλευρως είκονιζόμενο σχήμα, είναι, ένα άντίγραφο από τον πιό συχνά χρησιμοποιούμενο γραμμωτό κώδικα UPC. Μερικές σταθερές πού χαρακτηρίζουν την δομή του είναι: 1. Οί μόνες χωρίς άριθμούς γραμμές στὴ βάση του σχεδίου είναι πάντοτε τά τοία έξαρία από τό σέτ νούμερο Αύτός ο τύπος UPC πάντοτε διαιρείται σε ουρ ν* ες χωρίζονται στο μέσον και έπίσης περικλείονται από τά όμοια ζεύγη τών άπροσδιορίστων γραμιχών πού άντιστοιχούν στόν αρίθμό 6 του σέτ 2 και σχηματίζουν τον αρίθμό Δέκα χτυπητοί αρίθμοί τυπώνονται στην βάση αύτου του πιό συχνά χρησιμρπριούμενου τύπου UPC. 4. Μόνο γραμμές από τά σέτ I και 2 χρηριμριούνται σ αυτό τό σχέδιο. 5. Οί δέκα αρίθμοί έμφανίζονται από 5 σέ κάθε πλευρά. Εδώ έχουμε τούς στην αρίστερή πλευρά και στην δεξιά πλευρά.

25 6. Η άριστερή πλευρά χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ 1. Η δεξιά πλευρά από τό σέτ 2. Το μικρό 0 είναι ένας άριθμός του συστήματος, τό δέ μικρό 5 είναι ένας άλλος συμπτωτικός αρίθμός. Μιά και ένας βασικός τύπος μπορούσε τυχόν να άποκρυπτογραφηθή, έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι τύποι πού θά έξασφάλιζαν την συνεχή μυστικότητα από τό κοινό. Θά εξετάσουμε τον δεύτερο πιό συνήθη χρησιμοπριούμενο τύπο ο όποιος έχει έξη (6),όχι δέκα, χτυπητούς αρίθμούς τυπωμένους στή βάση του. Αύτός ο τύπος είναι άκριβώς τό μισό του τύπου 1 ή ή μία πλευρά του. Έχει έξη γραμμές σύν τρεις πού φτιάχνουν τό πλαίσιο. Εμφανίζεται στά είδη γενικού έμπορίου. Όλες οί γραμμές προσδιορίζονται μέ αρίθμούς κάτω από τό σχέδιο, στή βάση του, έκτός από 5 γραμμές, 2 αρίστερά και 3 δεξιά. Γυρίστε πίσω στο σχήμα τής σελίδας 13 για να παρατηρήσετε την μονή γραμμή. πού άντιστοιχεί στόν αριθμό 6 από τό σέτ νούμερο 3, τό οποίο χρησιμοποιείται γιά να παραστήση τό δεύτερο έξάρι στόν αριθμό 666.

26 Οί τρείς δεξιά και οί δύο αριστερά άπροσδιόριστες γραμμές άπομονωμένες. Ό κωδικός 666 έμφονίζεται σέ ένα διαφορετικό σχηματισμό σ' αυτό τό σχέδιο. Τό κομπιούτερ γνωρίζει τή διαφορά στούς τύπους του 0PC (έκτός από τούς τύπους 1 και 2 στούς οποίους άναφέρθηκα παραπάνω, ύπάρχουν και άλλοι τύποι του UPC). Στην πραγματικότητα, ύπάρχουν μόνο 2 σέτ γραμμών. Ένα γιά τον τύπο UPC-1, τό οποίο άποτελείται από τά 2 πρώτα σέτ γραμμών (δηλαδή σέτ 1 και σέτ 2) και μέ σύνολο 20 ζευγών γραμμών. Τό τρίτο σέτ χρησιμοποιείται άποκλειστικά γιά τον τύπο UPC-2. Ο τύπος UPC-1 ποτέ δεν χρησιμοποιεί ζεύγη γραμμών από τό σέτ voύμερο 3. Ο τύπος UPC-2 ποτέ δεν χρησιμοποιεί τά έξής ζεύγη γραμμών πού άντιπροσωπευουν τούς αριθμούς 2, 0, 4 και 5 από τό σέτ νούμερο 2. Οί άνωτέρω άριθμοί λαμβάνονται από τό σέτ νούμερο 2 και άντιπροσωπευρυν άλλους αριθμούς στο σέτ νούμερο 3. Σετ 2 Σετ γίνεται γίνεται γίνεται γίνεται... 4 Τό περιοδικό "Κομπιούτερ γιά όλους", τον Φεβρουάριο του 1985, παρουσίασε ένα άφιέρωμα στο σύστημα BAR

27 CODE. Μέ την εύκαιρία του άφιερώματος αύτού μίλησε μέ την Κα Δήμου, Γεν. Δ/ντρια του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Ε.Ε.Β.Τ.). Ας σημειωθεί πώς ο Ε.Ε.Β.Τ. ήταν έκείνος πού πήρε την πρωτοβουλία και έκανε τίς περισσότερες ένέργειες γιά τή δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Σήμανσης Προίόντων. Η ίδρυση του κέντρου αύτού άποτελεί τό πρώτο και σπουδαιότερο βήμα γιά την έφαρμογή και εύρεία διάδοση του BAR CODE στην Ελλάδα. Επίσης, στο ίδιο τεύχος παρουσιάσθηκαν σφραγισμένοι μέ BAR CODE στο κεφάλι σέ 6 όμοιες φωτογραφίες. Μεταξύ άλλων δηλώθηκαν τά έξης: Ο Ε.Α.Ν. (Εύρωπαίκή Αρίθμησις Προίόντων) ιδρύθηκε τό 1978 και αριθμεί μέλη - κατασκευαστές πού είναι διασκορπισμένα σέ όλες τίς ήπείρους. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ. συνεργάζεται και είναι κατά κάποιο τρόπο μέλος του Ε.Α.Ν. Σκοπός τσύ Ε.Α.Ν. είναι να έξασφαλίση τή συμμετοχή όχι μόνον τών βιομηχανιών άλλά και τών όργανώσεων του έμπορίου. Τό ΕΛ.ΚΕ.ΣΗΠ άρχισε από τίς 10 Φεβρουαρίου 1986 να διανέμη τούς κωδικούς στίς έταιρείες - μέλη. Οι τομείς τών έφαρμογών του είναι πάρα πολλοί, όπως παρακολούθηση τών φάσεων παραγωγής, έλεγχος άποθεμάτων, ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος άλλαγών, έλεγχος άποστολών και είσαγωγών, έλεγχος και παρακολούθηση παραγγελιών κ.ά.

28 ΔΗΜΟΥ: "Ολα τά είσαγόμενα σήμερα, έχουν bar code. Από κεί και πέρα είναι άλήθεια, ότι δεν συμφέρει στόν ιδιοκτήτη ένός super-market να κολλά ετικετούλες στά είδη πού δεν έχουν κωδικούς και ιδιαίτερα, άν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Πιστεύω ότι ή κατάσταση θά έξελιχθεί ώς έξης: Οί μεγάλες έπιχειρήσεις (Βιομηχανίες Βιοτεχνίες) πού είναι έξαγωγικές θά τό καθιερώσουν όπωσδήποτε, καθώς ο αριθμός τους θά μεγαλώνει, θά άποφασίσουν να τό χρησιμοποιήσουν και οί μεγάλες άλυσίδες τών super markets. Αύτοί οί τελευταίοι έχουν δύναμη έπιρροής και στούς ύπόλοιπους. Εάν μέινει δηλαδή, κάποιο ποσοστό Ελληνικών - ειδών πού δεν τό έχει βάλει γιά οποίονδήποτε λόγο, από κεί και πέρα, όπως στά δικά μας προίόντα τό άπαιτουν οί ξένοι άγοραστές, έτσι μπορούν να τό άπαιτούν και τά super markets από τούς Ελληνες παραγωγούς. Κ.Γ.Ο. Δηλαδή, θά πηγαίνει κάπως "εκβιαστικά" τό πράγμα; ΔΗΜΟΥ: Δέν είναι έκβιαστικά. Μολονότι και or. μάς. στλν άρχή, ή άπαίτηση τών ξένων άγοραστών φάνηκε κάπως έτσι. τελικά δεν είναι. Διότι τό bar code και έχει τεράστιες έφαρμογές και πραγματικά διευκολύνει τίς έπιχειρήσεις και ίδιαίτερα τίς μικρομεσαίες. Μιά μεγάλη έπιχείρηση έχει και τά χρήματα και την ύποδομή να άπασχολήοει προσωπικό σέ μηχανογραφικές έργασίες, ενώ μιά μικρομεσαία επιχείρηση πού δεν έχει την παραπάνω ύποδομή μπορεί να γίνει πολύ πιό άνταγωνιστική μέ ένα τέτοιο σύστημα. Επομένως μόνο από άγνοία μπορεί να όδηγηθεί κανείς σέ τέτοιο συμπέρασμα.

29 Κ.Γ.Ο. Γιά πείτε μας κα Δήμου, τι περίπου θά κοστίσει στόν ένδιαφερόμενο, είτε είναι έμπορος, είτε παραγωγός, τό να χρησιμοποιήσει τό bar code ή να τό βάλει στά προίόντα του; ΔΗΜΟΥ: Τό κόστος δεν είναι καθόλου μεγάλο. Γιά μέν τούς παραγωγούς, τό μόνο κόστος είναι αυτό του film master για να βγει ο γραμμωτός κώδικας στή συσκεμασία του προίόντος πού είναι της τάξης τών δρχ. Αλλά και γιά τον έμπορο πού θά έπιβαρυνθεί μέ τά έξοδα τής άγοράς τών μηχανημάτων και τών προγραμμάτων, είναι τέτρια τά όφέλη, πού σέ έλάχιστο χρόνο, θά γίνει ή απόσβεση και θά ύπάρχει και κέρδος". Σχόλιο Ομως ή άλήθεια είναι ότι οί έφαρμογές σέ μία βιομηχανία του bar code δεν προύποθέτουν μόνο την κατασκευή του film master, προύποθέτουν πιστόλια άναγνώρεων σέ κάθε φάση παραγωγής, ένα πλήρες σύστημα computer και ένα άναπτυγμένο πρόγραμμα γιά την παρακολούθηση όλων των πληροφοριών σέ κάθε φάση παραγωγής. Αύτό μεταφράζεται σέ ένα ύψηλό κόστος γιά τή λειτουργία αύτών τών συστημάτων. Όσο γιά τά σούπερ μάρκετς, μιά τετράδα τέτοιων "ταμειακών μηχανών" κοστίζει μέ τά σημερινά δεδομένα πάνω από δρχ. Τελικά, όλη αυτή την ύψηλή τεχνολογία την πληρώνει ο κοινός καταναλωτής, μιά και τό κόστος όλων αύτών τών μηχανημάτων περνά και ένσωματώνεται στην τιμή πωλήσεως τών προίόντων τής βιομηχανίας ή του σούπερ μάρκετ πού τά χρησιμοποιεί.

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη»

[Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» [Συνέντευξη-Διαγωνισμός] Η Μεταξία Κράλλη και το βιβλίο της «Κάποτε στη Σαλονίκη» Από happytv - Τετάρτη 19/10/16 Η Μεταξία Κράλλη (ψευδώνυμο) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα!

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με αγορές, ενοικιάσεις και πωλήσεις ιδιοκτησιών σε όλη την Ελλάδα! ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γίνεις ο πλουσιότερος παίκτης αγοράζοντας, ενοικιάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν

Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν Από νωρίς συναντηθήκαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Πετάξαμε με το αεροπλάνο από Λάρνακα προς Αθήνα και από Αθήνα προς Φραγκφούρτη. Για όλους μας, ήταν η πρώτη φορά στη Γερμάνια και νιώσαμε ενθουσιασμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

SUPERMARKET SURVEY RESULTS

SUPERMARKET SURVEY RESULTS Είσαι οικολόγος καταναλωτής; 6 th grade pupils Iamatiki Primary School 2013 2014 SUPERMARKET SURVEY RESULTS Ερώτηση 1: Ετοιμάζετε λίστα με ό,τι χρειάζεστε πριν πάτε στην υπεραγορά; 45 40 42 35 30 25 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 376 ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ... ΡΟΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Κύρια εισήγηση: Ιωάννης Κλαψόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη CHIN ΡΑΔΙΟ Dr. Love Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη Ο Dr. LOVE ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHIN 1993 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΣΠΥΡΟ-ΠΗΤΕΡ ΓΟΥΔΑ Tο

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ!

ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΑ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΧΩΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ - 3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ! ΒΉΜΑ 1ο - ΠΡΟΑΧΘΕΙΤΕ ΣΕ TEAM COORDINATOR

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000

Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Α Περίοδος Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000 Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με την εκτίμηση υπολογισμών, δηλαδή με την εύρεση ενός αποτελέσματος στο «περίπου» ή «κατ εκτίμηση» ή «πάνω-κάτω» ή «χοντρά-χοντρά»,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις

γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις γραμμάτια Ορισμοί Προεξόφληση Αντικατάσταση Μέση λήξη Ασκήσεις Έντυπη Έκδοση Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010 Επιστρέψαμε στην εποχή του γραμματίου! Του ΜΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη

Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη Κ. Χατζηδάκης: Δεν κινδυνεύει η πρώτη κατοικία - Πλήρης συνέντευξη [04.11.2013] «Δεν θα αλλάξουν ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος 4161 για τους ενήμερους δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι κανένας φτωχός άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 9 ο, Τμήμα Α Γιατί νομίζετε ότι η άλγεβρα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα μαθηματικά; Είναι ένα από τα λίγα εργαλεία των μαθηματικών που το χρησιμοποιούνε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού Ε υρώπη, 1347. Μεγάλη καταστροφή πρόκειται να χτυπήσει. Ο Μαύρος Θάνατος πλησιάζει την Ευρώπη και μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια ο πληθυσμός της θα μείνει μισός. Οι παίκτες αποικούν στις διάφορες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω.

Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Το Jungle Speed είναι ένα παιχνίδι για 2 έως 10 παίκτες (ή και ακόμη περισσότερους!) ηλικίας 7 και άνω. Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφωρτωθεί όλες του τις κάρτες. Το τοτέμ τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2.59 Περιεχόμενα 1. Βελτίωση. Προσθήκη ελέγχου για την ημερομηνία των παραστατικών.... 3 2. Βελτίωση Εκτύπωσης. Προσθήκη φίλτρου στην εκτύπωση Απολογισμός Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15

πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 πίνακας του Χρίστου Πετρίδη Ενότητα 15 Εκφράζουμε τη γνώμη μας και την υποστηρίζουμε με επιχειρήματα Βρίσκουμε και περιγράφουμε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά Ξεχωρίζουμε τα ρήματα με κλίση όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων

Κεφάλαιο 9. Έλεγχοι υποθέσεων Κεφάλαιο 9 Έλεγχοι υποθέσεων 9.1 Εισαγωγή Όταν παίρνουμε ένα ή περισσότερα τυχαία δείγμα από κανονικούς πληθυσμούς έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίζουμε στατιστικά, όπως μέσους όρους, δειγματικές διασπορές

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab Τετράδια Κιθάρας Extra ενότητα Χρήση του PowerTab Ευγένιος Αστέρις 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εγκατάσταση του Power Tab... 4 Εισαγωγή ενός αρχείου midi στο Power Tab... 5 Μελέτη με το Power Tab... 9 Εξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά

Ο Παραμυθάς Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά 18 Ιαν 2014 Χανιά (18/1), Σταλός (19/1), Χανιά 18.01 έως 19.01 Ο "Παραμυθάς" Νίκος Πιλάβιος στα Χανιά Ο Παραμυθάς των παιδικών μας χρόνων έρχεται στην Κρήτη Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα να διευκρινίσουμε τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους εν ενεργεία υπαλλήλους του ΕΚΕΨΥΕ. Έχουν αποδεσμευτεί τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις

Ασκήσεις Ασκήσεις Μάθημα 1 ο 1. Να κάνεις τις προσθέσεις : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 548 921 916 943 955 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 + 249 + 237 + 185

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζετε εσείς τον αριθμό των ωρών που θέλετε ελάχιστος αριθμός 10 ώρες και αγορά ανά 10άδα ωρών

Ορίζετε εσείς τον αριθμό των ωρών που θέλετε ελάχιστος αριθμός 10 ώρες και αγορά ανά 10άδα ωρών Ώρες (ωρών που προστίθενται) Ελάχιστη παραγγελία Home Classic Ορίζετε εσείς τον αριθμό των ωρών που θέλετε ελάχιστος αριθμός 10 ώρες και αγορά ανά 10άδα ωρών 90 μέρες (περίπου 3 μήνες) Βίντεο μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ...KAI O ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 112 Πουλάτε αέρα Θα τύχει ενδεχομένως, ενώ συζητάμε με τον υποψήφιο πελάτη, να μας πει. ΠΕΛΑΤΗΣ: Απ ό,τι καταλαβαίνω κύριε, μάλλον πουλάτε αέρα. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Γρήγορα τεστ. Μαθηματικά ΣT Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Μαθηματικά ΣT Δημοτικού 1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ Δημοτικού No 1 Γιάννης Ζαχαρόπουλος Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 201, Εκδόσεις Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Θέματα: διασταύρωση σφαιρών, συστήματα με συντεταγμένες, απόσταση, ταχύτητα και χρόνος, μετάδοση σήματος Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 16+ Διαφοροποίηση: Πιο ψηλό επίπεδο: μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Αντί για κάποιον επίλογο σκέφτηκα να συλλέξω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω σε κάποιον ο οποίος αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

6η Δραστηριότητα. Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης. Περίληψη. Αντιστοιχία με το σχολικό πρόγραμμα * Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 6η Δραστηριότητα Ναυμαχία Αλγόριθμοι αναζήτησης Περίληψη Συχνά ζητάμε από τους υπολογιστές να ψάξουν πληροφορίες στο εσωτερικό μεγάλων αρχείων δεδομένων. Για να το καταφέρουν, απαιτούνται ταχείες και αποτελεσματικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη φυσικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 2 Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παπαντωνίου, τον Πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής για την πρόσκληση την οποία μου απηύθυνε να έρθω στο σημερινό Συνέδριο. Να ευχαριστήσω τους πρέσβεις της

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών

Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών Μάθημα 4.7 Θύρες περιφερειακών - Εισαγωγή - Η σειριακή θύρα - Η παράλληλη θύρα - Οι θύρες πληκτρολογίου και ποντικιού τύπου PS/2 - Ο διάδρομος USB Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα Εισαγωγή Το 1878, το Βασιλικό Μουσείο του Βερολίνου ξεκίνησε την ανάθεση των ανασκαφών στην Πέργαμο, μια περιοχή της νυν Τουρκίας. Η πόλη έφτασε στην κορυφή της ανάπτυξής της γύρω στο 200 π.χ. (στα Λατινικά

Διαβάστε περισσότερα