AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï ôçë.: ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Θα παρέχεται συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας Σåë. 5 των κατοίκων της πόλης HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Αέρας 2 µηνών στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων προς τρίτους ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Óåë. 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Κατά λιγότεροι οι δηµόσιοι υπάλληλοι από το 2009 Óåë. 2 Άλλαξε όψη το Γυµνάσιο-Λύκειο Βιλίων ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ιπλή η πρώτη πεζοπορική βόλτα του 2014 Óåë. 3 Σåë. 7 Στο «τραπέζι» του διαλόγου το άνοιγµα καταστηµάτων περισσότερες Κυριακές του χρόνου - Πληθαίνουν τα αιτήµατα µετά την επιτυχηµένη λειτουργία τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι προτάσεις των ΟΤΑ για Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Παράταση µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας. ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αναβίωση εθίµων, χορός και γλυκά σε µια εκπληκτική παράσταση Σåë. 4 Σåë. 5 Αυξηµένα τα µπλόκα της Τροχαίας Απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά την Πέµπτη 2/1/14 Σåë. 7 Σåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑ ΚΟ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ Óåë

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη Καιρός : Συννεφιά και κρύο 'Ανεµοι: ανατολικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 07 έως 17 βαθµούς κελσίου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ λιγότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι από το 2009 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Βασίλης, Βασιλική ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 Ελευσίνα Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8, Ώρες Εφηµερίας:08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρίστος Περικλέους 1 Τηλέφωνο: Φυλή - Άνω Λιόσια Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Αχαρνές ΝΤΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας Κόκκινος Μύλος Ώρες Εφηµερίας: Τρίτη 31/12/ :00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων Πολυτεχνείου 51, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Μάνδρα Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ήλου Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Περικλής Ι. Μαραγκός Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Οι προτεραιότητες του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ και εντός του µεσοπρόθεσµου δεκαοκτάµηνου προγράµµατος που έχουν αναλάβει η Λιθουανία, η Ελλάδα και η Ιταλία (η οποία ακολουθεί στην προεδρία), είναι η διοικητική µεταρρύθµιση, η µείωση των διοικητικών βαρών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης, σύµφωνα µε πηγές του, θα προσπαθήσει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες και θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις: - Στο αν η παρούσα κρίση µπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για δραστικές αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση. - Στο αν η µείωση των οργανωτικών δοµών συµβαδίζει µε µία πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. - Στο πως θα είναι η δηµόσια διοίκηση µετά το τέλος της κρίσης. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και µεταρρυθµίσεις στις οποίες έχει προβεί, ενώ θα εστιάσει και στον ανασχεδιασµό της δηµόσιας διοίκησης, στη µείωση των οργανωτικών δοµών στα υπουργεία κατά 40%, αλλά και στη µείωση του προσωπικού κατά , από το 2009 µέχρι σήµερα, µε αποχωρήσεις - αναγκαστικές ή µη- µόνιµων ή έκτακτων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Επίσης, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα αναδείξει το σχέδιο που έχει για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς θα έχει κεντρικό ρόλο στις προσλήψεις (δεν θα µπορεί αυθαίρετα κάθε υπουργείο να προσλαµβάνει προσωπικό), καθώς και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής προ σταµένων στο δηµόσιο. Σύµφωνα, τέλος, µε τις ίδιες πηγές, σηµειώνεται ότι µε το νέο έτος, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθ- µισης θα προωθήσει δύο νοµοσχέδια: το πρώτο θα αφορά τη συγχώνευση και κατάργηση 12, συνολικά, νοµικών προσώπων (ΝΠΙ και ΝΠ ), ενώ το δεύτερο θα βάζει σε νέες βάσεις την αλλαγή του τρόπου επιλογής προ σταµένων στο δηµόσιο, καταργώντας την επετηρίδα και αντικαθιστώντας την µε ένα αδιάβλητο αξιοκρατικό σύστηµα, βάσει των προσόντων των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης. Στο «τραπέζι» του διαλόγου το άνοιγµα καταστηµάτων περισσότερες Κυριακές του χρόνου - Πληθαίνουν τα αιτήµατα µετά την επιτυχηµένη λειτουργία τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου Ηεµπειρία της λειτουργίας των καταστηµάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου (29 εκεµβρίου 2013) οδηγεί εµπορικούς συλλόγους να ζητήσουν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την επανεξέταση του νόµου, ώστε από το 2014 να επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήµατα τρεις Κυριακές µέσα στις γιορτές. Συγκεκριµένα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γ. Τσαµασλής υπογράφει έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο οποίο υπογραµµίζει ότι -µετά την επιτυχηµένη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου και µε τη σύµφωνη γνώµη των καταστηµαταρχών- κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της σχετικής απόφασης της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ώστε τα εµπορικά καταστήµατα να µπορούν να ανοίγουν περισσότερες Κυριακές µέσα στο χρόνο. Το υπουργείο έχει επισηµάνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι είναι πρόθυµο να ξεκινήσει νέο γύρο διαλόγου, σε περίπτωση που εκφραστούν σχετικά αιτήµατα από τις περιφέρειες και να καταστεί εφικτό να ανοίγουν τα καταστήµατα περισσότερες Κυριακές µέσα στο χρόνο, από το 2014.

3 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Αέρας 2 µηνών στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων προς τρίτους ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) Παράταση µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014 δόθηκε στους ΟΤΑ προκειµένου να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τρίτους. Το 2013 δόθηκαν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων συνολικά 763 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 634 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους. Τα υπόλοιπα 129 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν από ήµους και Περιφέρειες προς τους προµηθευτές τους µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου προκειµένου οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις να προσµετρηθούν στον προ πολογισµό του Tο υπόλοιπο των ληξιπροθέσµων οφειλών των ΟΤΑ έχει µειωθεί από τα 1,07 δισ. ευρώ το εκέµβριο του 2012 στα 677,1 εκατ. ευρώ σήµερα. Άλλαξε όψη το Γυµνάσιο-Λύκειο Βιλίων Π ραγµατοποιή θ η κ α ν εργασίες ανακατασκευής από το ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Συγκεκριµένα, οι εργασίες περιελάµβαναν πέρα από την τοποθέτηση του πλακόστρωτου στην είσοδο, την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου που παρουσίαζε σηµάδια φθοράς, µονώσεις, ελαιοχρωµατισµούς και όλα αυτά µε µηδενικό κόστος για τον δηµοτικό προ πολογισµό και τους δηµότες. Σπουδαία ήταν η συµβολή της αντιδηµάρχου, κας Αγγελικής Παπακωνσταντίνου και του Πρόε δρου της ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιάννη Με ντάνη. Η ηµοτική Αρχή µε την πολιτική της επιθετικής λιτότητας που συνιστά την αξιοποίηση έµψυχου και άψυχου υλικού µε το καλύτερο δυνατό τρόπο έχει καταφέρει να µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες και βελτιώνει τις συνθήκες εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων της περιοχής. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 εν αυξάνεται η τιµή των διοδίων στις Eθνικές Oδούς Η µόνη διαφοροποίηση, από τη νέα χρονιά, θα προέλθει από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή εν αυξάνεται η τιµή των διοδίων στις εθνικές οδούς από την 1η Ιανουαρίου, όπως αρχικά προγραµµατιζόταν και είχε ανακοινώσει, αρχές του µήνα, το υπουργείο Υποδοµών. Η επανεκκίνηση δηλαδή των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα συνοδευθεί µε άµεση ανατίµηση των τιµών των διοδίων, καθώς σε πολιτικό επίπεδο, επιδιώκεται να αποφευχθεί η «αναθέρµανση» των κινηµάτων «δεν πληρώνω», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, τα έσοδα από διόδια αποτελούν βασικό πυλώνα χρηµατοδότησης των οδικών έργων παραχώρησης και γιʼ αυτό η αναπροσαρµογή τους δεν θα µπορούσε να τοποθετηθεί αργότερα από τα τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου. Η µόνη διαφοροποίηση, από τη νέα χρονιά, στο ύψος των διοδίων θα προέλθει από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή (βάσει του πληθωρισµού) η οποία, για διαδικαστικούς λόγους, δεν θα εφαρµοστεί από την Τετάρτη ενιαία, δηλαδή για το σύνολο των τεσσάρων οδικών αξόνων (Ολυµπία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Ε-65, Ιόνια Οδός). Πάντως, η αναπροσαρµογή των διοδίων βάσει του δείκτη τιµών καταναλωτή αναµένεται να φέρει για ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων οριακές µειώσεις, δεδο- µένου ότι καταγράφεται αποπληθωρισµός. Έµφαση στα e-διόδια-πώς διαµορφώνεται ο χάρτης των διοδίων; Στα διόδια Ζευγολατιού και Ρίου, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, το αντίτιµο για τα επιβατικά ΙΧ µειώνεται κατά 20% και διαµορφώνεται στα 2,50 ευρώ από 3,10 ευρώ, ενώ για τους χρήστες ποµποδέκτη η επιβάρυνση µειώνεται επιπρόσθετα κατά 10%. Το τίµηµα θα παραµείνει µειωµένο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του δρό- µου Κόρινθος-Πάτρα, ο οποίος όταν αποπερατωθεί θα τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα χρέωσης διπλής κατεύθυνσης και το τίµηµα θα ανέλθει στα 0,04 ευρώ. Πέραν της έκπτωσης ύψους 10% που δικαιούνται οι ηλεκτρονικοί χρήστες, όταν αποπερατωθεί η Ολυµπία Οδός θα τεθεί σε εφαρµογή υβριδικό σύστηµα χρέωσης που θα προβλέπει αναλογική χιλιοµετρική χρέωση. Στο τµήµα Αντίρριο-Γιάννενα, δεν θα υπάρξει αναπροσαρµογή του ύψους των διοδίων που διαµορφώνεται σήµερα στα 0,04 ευρώ ανά χλµ. Στο τµήµα ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόµβο Μεταµόρφωσης έως την Σκάρφεια, τα διόδια, που παραµένουν αµετάβλητα στα 0,025 ευρώ από το 2010, αναµένεται να αναπροσαρµοστούν -όχι µέσα στον Ιανουάριο- στα 0,04 ευρώ. Στο συγκεκριµένο αυτοκινητόδροµο λειτουργούν σταθµοί διοδίων σε Αφίδνες, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Θήβα και Τραγάνα, ενώ ο υφιστάµενος σταθµός στο Σχηµατάρι θα καταργηθεί. Επίσης, µετά το πρώτο εξάµηνο του 2014, προγραµ- µατίζεται να κατασκευαστεί νέος σταθµός διοδίων στον Άγιο Στέφανο. Η κοινοπραξία έχει χορηγήσει ειδικές κάρτες διέλευσης στους µόνιµους κατοίκους, ενώ η ολοκλήρωση των παραδρόµων στη Νέα Οδό αποτελεί ευθύνη του ηµοσίου. Όσοι διέρχονται συχνά από τους σταθµούς διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων δικαιούνται έκπτωση από 5% (για 1 έως 10 µηνιαίες διελεύσεις) έως 50% (για 51 και περισσότερες διαδροµές). Στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου (Μαλιακός-Κλειδί), αναµένεται να υπάρξει µείωση των διοδίων στις κατηγορίες 3 και 4 των οχηµάτων λόγω του αρνητικού δείκτη τιµών καταναλωτή, η οποία δεν θα «φανεί» στα Ι.Χ. λόγω στρογγυλοποίησης. Αύξηση διοδίων σε 0,040 ευρώ / χλµ θα υπάρξει µόνο στους σταθµούς Πελασγίας και Μοσχοχωρίου και για όσους πληρώνουν µετρητά. Για όσους, δηλαδή, διαθέτουν ποµποδέκτη, οι τιµές των διοδίων θα παρα- µείνουν αµετάβλητες στα 2,70 και 3,10 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι χρήστες ποµποδέκτη δικαιούνται έκπτωσης από 15% (11-20 διελεύσεις) έως 60% (31-60 διελεύσεις) στους µετωπικούς σταθµούς διοδίων Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Λεπτοκαρυάς. Στο µετωπικό σταθµό Αιγινίου η έκπτωση κυµαίνεται από 10% (6 έως 10 διελεύσεις) µέχρι 80% (31 έως 60 διελεύσεις). Ας σηµειωθεί ότι η αύξηση της τιµής των διοδίων θα µπορούσε να απορροφηθεί, σε µεγάλο βαθµό, µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ποµποδέκτη. Παράταση µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, "επειδή η προσέλευση παραµένει πολύ υψηλή και προς διευκόλυνση των πολιτών την ηµέρα της παραµονής του νέου, έτους η εµπρόθεσµη πληρωµή θα µπορεί να γίνεται µέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου Είναι πραγµατικά αξιέπαινη η προσέλευση των πολιτών στα σηµεία πληρωµής των τελών κυκλοφορίας. Ευχαριστούµε πολύ όσους ήδη ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και µε συνέπεια στην υποχρέωσή τους". "Παίζει" σιωπηλή παράταση για κλειδάριθµο Εν τω µεταξύ σε σιωπηρή παράταση για την παραλαβή νέων κλειδαρίθµων από τις.ο.υ προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονοµικών, την ώρα που χιλιάδες φορολογούµενοι στοιβάζονται και σήµερα σε ατελείωτες ουρές τις εφορίες. Η παράταση για τον κλειδάριθµο, είναι η τρίτη κατά σειρά, µε την πρώτη να λήγει εδώ και περίπου δύο χρόνια, στερώντας την όποια δικαιολογία σε όσους διαµαρτύρονται για την ταλαιπωρία. Από τους υπόχρεους σε παραλαβή νέων κλειδαρίθµων εκτιµάται πως παραπάνω από τους µισούς, µέχρι σήµερα δεν έχουν προσέλθει στο τµήµα Μητρώου των.ο.υ. Όσοι δεν λάβουν εγκαίρως τους νέους κλειδαρίθµους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποστούν κανένα οικονοµικό πρόστιµο. εν θα µπορούν, όµως, να µπουν στο σύστηµα taxis, για οποιαδήποτε φορολογική τους υποχρέωση και θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για τη λήψη νέων κλειδαρίθµων. Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών εκτιµάται πως αρκετές χιλιάδες φορολογουµένων δεν θα προσέλθουν καθόλου στις.ο.υ καθώς οι κλειδάριθµοι που διαθέτουν, είτε δεν χρησιµοποιούνται πια (π.χ λόγω θανάτου) ή αντιστοιχούν σε «µα µού» ΑΦΜ. Οι φορολογούµενοι πάντως θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι.ο.υ θα παραµείνουν κλειστές την ερχό- µενη Πέµπτη και Παρασκευή προκειµένου να γίνει προσαρµογή των συστηµάτων τους στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου. Εποµένως αν σκοπεύουν να πάνε στην εφορία τους για κλειδάριθµο από το νέο έτος, θα πρέπει να το σκεφτούν για µετά τα Φώτα. Επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του λιανεµπορίου τον Οκτώβριο Τη µικρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2010 κατέγραψε ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων τον περασµένο Οκτώβριο χάρη στην ανάκαµψη των καυσίµων, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ετήσια πτώση 1,0% του δείκτη όγκου λιανικών πωλήσεων τον Οκτώβριο έναντι ελαφρά αναθεωρηµένης συρρίκνωσης 5,2% τον Σεπτέµβριο. Ο δείκτης όγκου είναι συνεχώς αρνητικός από το Απρίλιο Η πτώση του ωστόσο τον Οκτώβριο ήταν η µικρότερη που σηµειώθηκε την περίοδο αυτή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάκαµψη της κατηγορίας των καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων που αυξήθηκε κατά 7,2%, σηµειώνοντας την µεγαλύτερη αύξησή του από τον εκέµβριο του Το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά µέσο όρο 9,2%, σε σύγκριση µε πτώση 12% στο σύνολο του 2012.

5 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Θα παρέχεται συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης Ο ήµος Μεγαρέων έχοντας στὀχο τη δηµιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για την παροχή συµβουλευτικής υπηρεσίας στους δηµότες. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσα από την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, παρέµβασης, συµβουλευτικής και ενηµέρωσης, σε όσους έχουν ανάγκη ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που τους απασχολούν. Το Κέντρο πραγµατοποιεί διαγνωστικό, και συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους, γονέων και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης. Απευθύνεται σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Μεγαρέων, κάθε ηλικίας. Ανάπτυξη συµβουλευτικής δράσης Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Συµβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους και οικογένειας. Συµβουλευτική γονέων. Αξιολόγηση δυσκολιών στη µάθηση. Στόχοι του Κέντρου είναι: Η παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης σε όσους δηµότες το έχουν ανάγκη Η καταγραφή, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των δηµοτών Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών σε σχέση µε τα κοινωνικά προβλήµατα και τα ζητήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Μεγαρέων κάθε ηλικίας και εθνικότητας. Υπηρεσίες και αρµοδιότητες Οι αρµοδιότητες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου είναι ανάλογες µε το στελεχικό διναµικό του και µπορεί να είναι: Συµβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθηµατικών διαταραχών, Συµβουλευτική υποστήριξη του ατόµου στην αντιµετώπιση προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και οικονοµικών δυσκολιών, Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, Συµβουλευτική γονέων (βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των γονιών σε σχέσεις µε τις ψυχοκοινωνικές και πνευµατικές ανάγκες των παιδιών τους, ενηµέρωση των γονιών για τρόπους προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών κτλ.) Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών στη µάθηση για παιδιά και εφήβους Συγκρότηση «οµάδων» ενίσχυσης και αυτογνωσίας εφήβων για θέµατα όπως: σχέσεις µε τους γονείς, επιρροή της παρέας, σεξουαλικότητα, σχέση µε τον εαυτό µου κ.α. Συνεργασία µε τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την αντιµετώπιση περιστατικών από ανήλικα παιδιά. Για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: Ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόµων µε αναπηρία ή σοβαρών προβληµάτων υγείας και των οικογενειών τους και γενικότερα των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες (άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, µέλη µονογονε κών οικογενειών, αποφυλακισµένοι, εξαρτηµένα απεξαρτηµένα άτοµα, τσιγγάνοι, οικονοµικοί µετανάστες πρόσφυγες κτλ.) Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη ανύπανδρων µητέρων και ατόµων που δέχονται ψυχολογική και σωµατική βία, Ψυχοκοινωνική στήριξη ανέργων όσον αφορά τη δρο- µολόγηση νέων κατευθύνσεων, την ενθάρρυνση και απόκτηση αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη διεκδικητικής ικανότητας, Ενηµέρωση για παροχές κοινωνικής φροντίδας (επιδόµατα, προγράµµατα κατάρτισης απασχόλησης κ.α.) Καθοδήγηση και διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο για ζητήµατα κοινωνικών παροχών, εκπαίδευσης, απασχόλησης κτλ. ράσεις ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε κοινωνικά ζητήµατα (εκδηλώσεις, ηµερίδες, διανοµή έντυπου υλικού κ.α.). ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Mε τα 'καράβια χιώτικα' έκλεισε η χρονιά 2013 για την παρουσίαση των εθνικοτοπικών συλλόγων στο καραµελοχωριό της Ελευσίνας. Μια ιδιαίτερα ζωντανή και ευχάριστη παράσταση, µε παραδοσιακά κάλαντα από τη Χίο, µε 'παινέµατα' όπως ψάλλουν στο νησί αυτές τις µέρες αλλά και πολύ-πολύ χορό, µαστίχα και γλυκά για τους χορευτές και τους παρευρισκόµενους. Η χοροδιδάσκαλος κ.τριλίκη Ντίνα παρουσίασε µια καλοφτιαγµένη παράσταση που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα, σε ένα σπιτικό του νησιού που µαζεύτηκε η οικογένεια αλλά και η γειτονιά να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Το παραδοσιακό καραβάκι, έθιµο της Χίου, έκανε την παρουσία του, ενώ ο πατέρας και δάσκαλος του χωριού, γύριζε µε τους µαθητές του να πουν τα κάλαντα και να ευχηθούν. Κλείνοντας τα 'καράβια χιώτικα', ζήτησαν από τον Πρόεδρο κ.κώστα Μαλαχιά να πει τις ευχές και να σταυρώσει την πίττα. Ο Πρόεδρος του Σ κ. Παπαδόπουλος, ο Αντιδήµαρχος κ.καµπάνης και ο Σ κ.κοντούλης παρευρέθηκαν µαζί µε εκπροσώπους των Σ των Συλλόγων Α ΡΑΧΤΙ, Πελοποννησίων και του Μουσικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ καθώς και Χιακών Σωµατείων της Αττικής. Γέλιο και 'ξάφνιασµα' έφεραν τα κάλαντα και τα παινέµατα που έγραψε για την βραδυά η υπεύθυνη χοροδιδάσκαλος την οποία τίµησαν µε µία Εικόνα για το καλό του χρόνου. Με αυτά τα παινέµατα δίνει και η εφηµερίδα µας ευχές για καλή χρονιά και ευτυχία στο 2014 αφιερώνοντας ένα µόνο στίχο: Όσων τα µάτια εδάκρυσαν µες το παλιό το έτος να πληµµυρίσουν µε χαρές και ευτυχία φέτος

6 6 -ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι προτάσεις των ΟΤΑ για Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», απευθύνει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ όλης της χώρας. Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (από συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητας) που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): «Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ» «Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ» «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες για τις οποίες οι ΟΤΑ της χώρας καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις αφορούν σε: ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδοµικών δεδοµένων Οδηγός πόλης ιαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/απασχόλησης ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ιαχείριση σήµανσης και οδικού δικτύου Ψηφιακή πύλη ενηµέρωσης του Πολίτη Αγροτική παραγωγή-τουρισµός(ανάδειξη ευκαιριών) Αθλητικές ραστηριότητες Προώθηση τοπικού εµπορίου Τηλεµατική ιαχείριση απορριµµατοφόρων Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται από τους ΟΤΑ έως την 31η Ιανουαρίου Συλλογική προσπάθεια στη Νέα Πέραµο για την τελευταία δεντροφύτευση του έτους Με τη συλλογική προσπάθεια της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου και της Ένωση Παλαιών Προσκόπων Νέας Περάµου, στέφθηκε µε επιτυχία η τελευταία δενδροφύτευση του έτους στην περιοχή. Συνολικά φυτεύτηκαν 70 δέντρα (κουκουναριές, αλµυρίκια, ευκάλυπτοι και µουριές) στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του λιµανιού, και του ΚΑΠΗ Νέας Περά- µου στα παρτέρια του πάρκινγκ στο καρνάγιο καθώς και στη παραλία της περιοχής Πούντα. Παράλληλα µε την δενδροφύτευση έγινε και κοπή 3 ξερών δέντρων (πεύκων) που βρισκόντουσαν στο αλσύλλιο στη συµβολή των οδών. Νιού και Εθνικής Αντιστάσεως. Στον ίδιο χώρο φυτεύτηκαν 15 κουκουναριές. Η ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερµά: την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Νέας Περάµου τα µέλη της οποίας για άλλη µια φορά απέδειξαν την αγάπη τους για την πόλη. τον κύριο Ιωσήφ Μουσκάτ που διάθεσε αφιλοκερδώς σκαπτικό µηχάνηµα ιδιοκτησίας του για να ανοιχτούν οι λάκκοι για την φύτευση των δέντρων. τον δηµοτικό υπάλληλο κ. Βασίλη Σαλιαγκάκη για την συµβολή του στην επιτυχία της εκδήλωσης. ΕΛΠΕ: Έως 13/1 οι "δηλώσεις" για stock options Τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν πως στο πλαίσιο της εφαρµογής του Προγράµµατος Παροχής ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών του Οµίλου όπως αυτό υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε σχετική απόφαση της την και τροποποιήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της 19 εκεµβρίου 2013, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 Νοεµβρίου 2013 έως 13 Ιανουαρίου 2014 να δηλώσουν στη ιοίκηση της Εταιρίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Πρόγραµµα, την πρόθεση τους να ασκήσουν µέρος η το σύνολο των δικαιωµάτων τους. Το δικαίωµα άσκησης για την περίοδο αφορά σε δικαιώµατα προαίρεσης που χορηγήθηκαν το 2009, και αφορά σε νέες Κοινές Ανώνυµες µετοχές της Εταιρίας ονοµαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεµία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την εξάσκηση των δικαιωµάτων. Μετά την άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ανάλογα µε τον αριθµό δικαιωµάτων που θα έχουν ασκηθεί µε τις ως άνω δηλώσεις και χωρίς δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων κατά την έκδοση µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακολούθως, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε οι µετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώµατα να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των ,30 Ευρώ, διαιρούµενο σε Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεµία. Με βάση το Πρόγραµµα η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών έχει ορισθεί σε 7,62 Ευρώ ανά µετοχή. Ο αριθµός των νέων µετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωµα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο κος Σκαµάγκος Θεόδωρος (αποθήκη τροφίµων) δώρισε δύο παλέτες τροφίµων διαφόρων ειδών, που µοίρασε ο παπα-τσάκαλος σε ανθρώπους της περιοχης Ρουπακίου, Μελισσίου και Λ. Κυρίλλου την περασµένη Κυριακή ΚΕ Ε: Καταδίκη της επίθεσης στην οικία του Γερµανού πρέσβη Την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης στην οικία του πρέσβη της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, Βόλφγκανγκ Ντολτ εκφράζει µε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕ Ε Κώστας Ασκούνης. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ασκούνη είναι η εξής: «Καταδικάζουµε απερίφραστα την επίθεση στην οικία του πρέσβη της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, Βόλφγκανγκ Ντολτ, στο Χαλάνδρι. Τέτοιου είδους τροµοκρατικές ενέργειες θέτουν σε άµεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πλήττουν τη δηµοκρατία και την ασφάλεια της χώρας και την εκθέτουν διεθνώς και µάλιστα λίγες µόλις ηµέρες πριν την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπα κή Ένωση.»

7 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σας κάνουµε γνωστό ότι όσοι είναι γεννηµένοι το έτος 1996 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) των δήµων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 ή στο Στρατολογικό Γραφείο υτικής Αττικής, στο Στρατόπεδο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», στο Ρούφ (είσοδος από την πύλη της οδού Π.Ράλλη 2),α) την 11/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Α-Θ, β) την 12/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Ι- Ρ και γ) την 13/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Σ-Ω, από ώρα 10:00 µέχρι 12:00 κατά τις εργάσιµες ηµέρες, για να συµπληρώσετε και να καταθέσετε το ελτίο Απογραφής. Κατά την παρουσίασή σας, πρέπει απαραίτητα να έχετε µαζί : Α) Το ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό ήµου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Β) Ιατρική γνωµάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήµατα υγείας. Από το καταφύγιο Φλαµπούρι, θα κάνουµε µια όµορφη βόλτα στον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας και σας προσκαλούµε, να γνωρίσετε το βουνό αλλά και να έρθετε πιο κοντά στην φύση. Η διαδροµή θα είναι κυκλική µε σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού το Φλαµπούρι. Οι διαδροµές µας θα είναι κοινές αρχικά. Στην µικρή διαδροµή θα υπάρχουν µικρές υψοµετρικές διαφορές, θα κινηθούµε σε ήπιο ρυθµό και µπορούν να λάβουν µέρος αρχάριοι και παιδιά 8-9 ετών και άνω, µε κανονική φυσική κατάσταση! Στην µεγαλύτερη διαδροµή θα έχουµε µεγαλύτερες υψο- µετρικές διαφορές, θα κινηθούµε σε γρήγορο ρυθµό και µπορούν να λάβουν µέρος άτοµα µε καλή φυσική κατάσταση και εµπειρία! Πάρετε λοιπόν την παρέα σας, ή και µόνοι σας και θα γίνουµε όλοι µια παρέα, για µια βόλτα στο µοναδικού κάλλους ελατόδασος, του δρυµού της Πάρνηθας. Η βόλτα αυτή είναι προσφορά από το καταφύγιο Φλαµπούρι µε δωρεάν συµµετοχή!!! Λεπτοµέρειες Ώρα συγκέντρωσης στο Φλαµπούρι ~11:00 Ώρα εκκίνησης από το Φλαµπούρι 11:30 Ώρες πεζοπορίας µικρής διαδροµής ~2:30 ώρες, βαθµός δυσκολίας Α' Ώρες πεζοπορίας µεγαλύτερης διαδροµής ~4:00 ώρες, βαθµός δυσκολίας Β' Βαθµός δυσκολίας Α (Εύκολη πεζοπορική διαδροµή, διάρκειας µέχρι 5 ωρών και µέχρι 300µ. θετική υψοµετρική διαφορά. Μπορούν να συµµετέχουν και αρχάριοι). Μόλις φτάσετε στο καταφύγιο θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή, γράφοντας το όνοµα σας µέσα στο καταφύγιο, στην λίστα συµµετεχόντων της πεζοπορίας. Βασικός Εξοπλισµός Η κατάθεση του ελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Οι στρατεύσιµοι πρέπει να γνωρίζουν : α) Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης ελτίου Απογραφής. β) Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσµα.α. (µετά την 1η Μαρτίου 2014) και µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες υνάµεις η κλάση τους, υπέχουν µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. γ) Όσοι αρνούνται να συµπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο.α. θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν. δ) Όσοι δεν καταθέσουν.α. υπέχουν δίµηνη πρόσθετη υπηρεσία. ε) Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίµηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Ορειβατικά µποτάκια ή αθλητικά, Σακίδιο πλάτης, Τζάκετ-Αδιάβροχο, Νερό, Φαρµακείο. Να υπολογίζετε ότι στο βουνό η θερµοκρασία είναι 5-6 βαθµούς πιο χαµηλή από την πόλη. ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ιπλή η πρώτη πεζοπορική βόλτα του 2014 Πληροφορίες: Τηλέφωνα επικοινωνίας: και Αυξηµένα τα µπλόκα της Τροχαίας Απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά την Πέµπτη 2/1/14 Έντονη θα είναι και σήµερα Τετάρτη η παρουσία της Τροχαίας στα εθνικά οδικά δίκτυα για όσους θα ταξιδέψουν. Από τις 16:00-21:00 θα απαγορεύεται στις εξόδους των εθνικών οδών η κίνηση φορτηγών µε ωφέλιµο φορτίο άνω του 1,5 τόνου: -Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών Κορίνθου Πατρών, από τα ιόδια Ελευσίνας µέχρι τα ιόδια Ρίου, εξαιρούµενου του τµήµατος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ (κόµβος Ρίου). -Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης, από τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) µέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόµβο Λαµίας µέχρι τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ ) µέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410). -Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρµης µέχρι το 34ο χλµ. -Στην Εθνική Οδό Σχηµαταρίου Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της µε τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης µέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ ). Την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 και τη ευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014 για το ρεύµα εισόδου από 15:00-22:00, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις: -Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών Κορίνθου Αθηνών, από τα ιόδια Ρίου µέχρι τα ιόδια Ελευσίνας, εξαιρούµενου του τµήµατος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ (κόµβος Ρίου). -Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύµα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410) µέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ ), από τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας µέχρι τον κόµβο Λαµίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου µέχρι τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι). -Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλµ. µέχρι την αερογέφυρα Θέρµης. -Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Σχηµαταρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ ) µέχρι τη διασταύρωσή της µε τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2304 Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Με 15 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 16

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 16 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3-4 Εξαρθρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Kανένας απολύτως λόγος ανησυχίας του κοινού που να συνδέεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2256 ευτέρα 3 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Φορτηγό µε 196 κιλά κάνναβη εντόπισε στα Μέγαρα η ίωξη Ναρκωτικών Σåë. 2 Συνελήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë.

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2216 Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σε συνεργασία µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων και την Τράπεζα Αττικής ΘΛΙΒΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κάλυψη κενών θέσεων αντί διαθεσιµότητας προτείνει η ΚΕ Ε «Έγδυσαν» πάλι τα καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Πύρινα µέτωπα σε Αγίους Θεοδώρους και Άστρος Κυνουρίας ώσε στο Μύθο φωνή HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ζοφερή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενέδρα σε 2 οδηγούς ταξί στα Άνω Λιόσια Νεαροί Ροµά τους οδήγησαν σε έρηµο σηµείο, αφαιρώντας τους κινητά τηλέφωνα και χρήµατα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παράδοση νέων αιθουσών σε Θρακοµακεδόνες και Ολυµπιακό Χωριό «Οµάδα κρούσης»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2324 Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Εκτός ΠΕΠ δυο έργα από τη υτική Αττική Η απένταξη προχώρησε µετά από

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2405 Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2405 Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2405 Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Ως κατ επάγγελµα ψεύτη και συκοφάντη κατηγορεί δηµοτικό σύµβουλο του «Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë.. 2 Έναρξη της 7ης περιόδου διαλέξεων στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ήµου Ασπροπύργου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου

ÈÑÉÁÓÉÏ. για το Εµπορευµατικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2388 Παρασκευή 27 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 Σε δηµόσιες υπηρεσίες πολύτεκνοι και ΑΜΕΑ διοριστέοι σε ΟΤΑ Λόγω αναστολής

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το συγκοινωνιακό δίκτυο του

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το συγκοινωνιακό δίκτυο του ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μόλις τέσσερις ηµέρες στη διάθεση των δήµων Για την κατάθεση των Ολοκληρωµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 Σåë. 3 Σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 Σåë. 3 Σε εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2321 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σπείρα εξαπατούσε

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Εγκαινιάζεται σήµερα η σύγχρονη. λόγω διατάραξης της ασφάλειας στα διόδια της Πάχης Μεγάρων

ÈÑÉÁÓÉÏ. Εγκαινιάζεται σήµερα η σύγχρονη. λόγω διατάραξης της ασφάλειας στα διόδια της Πάχης Μεγάρων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2427 ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 - Στη σηµερινή συνεδρίαση του.σ. ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων Η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2328 Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2328 Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2328 Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέα «κατάληψη» του ΧΥΤΑ από ρακοσυλλέκτες Γ. Σγουρός: «εν µπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1956 Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρατείνεται έως τις 30/9 η αγωνία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα