AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê AÑ. ÖÕËËÏÕ 2391 Tετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï ôçë.: ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Θα παρέχεται συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας Σåë. 5 των κατοίκων της πόλης HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Αέρας 2 µηνών στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων προς τρίτους ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Óåë. 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Κατά λιγότεροι οι δηµόσιοι υπάλληλοι από το 2009 Óåë. 2 Άλλαξε όψη το Γυµνάσιο-Λύκειο Βιλίων ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ιπλή η πρώτη πεζοπορική βόλτα του 2014 Óåë. 3 Σåë. 7 Στο «τραπέζι» του διαλόγου το άνοιγµα καταστηµάτων περισσότερες Κυριακές του χρόνου - Πληθαίνουν τα αιτήµατα µετά την επιτυχηµένη λειτουργία τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι προτάσεις των ΟΤΑ για Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Παράταση µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας. ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αναβίωση εθίµων, χορός και γλυκά σε µια εκπληκτική παράσταση Σåë. 4 Σåë. 5 Αυξηµένα τα µπλόκα της Τροχαίας Απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά την Πέµπτη 2/1/14 Σåë. 7 Σåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΧΑΡΝΑ ΚΟ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΦΤΙΑΞΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ Óåë

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÁΤΤΙΚΗ Τετάρτη Καιρός : Συννεφιά και κρύο 'Ανεµοι: ανατολικοί 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 07 έως 17 βαθµούς κελσίου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ λιγότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι από το 2009 ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Βασίλης, Βασιλική ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 Ελευσίνα Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8, Ώρες Εφηµερίας:08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρίστος Περικλέους 1 Τηλέφωνο: Φυλή - Άνω Λιόσια Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Αχαρνές ΝΤΟΥΣΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας Κόκκινος Μύλος Ώρες Εφηµερίας: Τρίτη 31/12/ :00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: ΙΟΡ ΑΝΙ ΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων Πολυτεχνείου 51, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Μάνδρα Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ήλου Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Περικλής Ι. Μαραγκός Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Οι προτεραιότητες του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ και εντός του µεσοπρόθεσµου δεκαοκτάµηνου προγράµµατος που έχουν αναλάβει η Λιθουανία, η Ελλάδα και η Ιταλία (η οποία ακολουθεί στην προεδρία), είναι η διοικητική µεταρρύθµιση, η µείωση των διοικητικών βαρών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης, σύµφωνα µε πηγές του, θα προσπαθήσει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες και θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις: - Στο αν η παρούσα κρίση µπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για δραστικές αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση. - Στο αν η µείωση των οργανωτικών δοµών συµβαδίζει µε µία πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. - Στο πως θα είναι η δηµόσια διοίκηση µετά το τέλος της κρίσης. Το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και µεταρρυθµίσεις στις οποίες έχει προβεί, ενώ θα εστιάσει και στον ανασχεδιασµό της δηµόσιας διοίκησης, στη µείωση των οργανωτικών δοµών στα υπουργεία κατά 40%, αλλά και στη µείωση του προσωπικού κατά , από το 2009 µέχρι σήµερα, µε αποχωρήσεις - αναγκαστικές ή µη- µόνιµων ή έκτακτων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Επίσης, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα αναδείξει το σχέδιο που έχει για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς θα έχει κεντρικό ρόλο στις προσλήψεις (δεν θα µπορεί αυθαίρετα κάθε υπουργείο να προσλαµβάνει προσωπικό), καθώς και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής προ σταµένων στο δηµόσιο. Σύµφωνα, τέλος, µε τις ίδιες πηγές, σηµειώνεται ότι µε το νέο έτος, το υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθ- µισης θα προωθήσει δύο νοµοσχέδια: το πρώτο θα αφορά τη συγχώνευση και κατάργηση 12, συνολικά, νοµικών προσώπων (ΝΠΙ και ΝΠ ), ενώ το δεύτερο θα βάζει σε νέες βάσεις την αλλαγή του τρόπου επιλογής προ σταµένων στο δηµόσιο, καταργώντας την επετηρίδα και αντικαθιστώντας την µε ένα αδιάβλητο αξιοκρατικό σύστηµα, βάσει των προσόντων των στελεχών της δηµόσιας διοίκησης. Στο «τραπέζι» του διαλόγου το άνοιγµα καταστηµάτων περισσότερες Κυριακές του χρόνου - Πληθαίνουν τα αιτήµατα µετά την επιτυχηµένη λειτουργία τους την τελευταία Κυριακή του χρόνου Ηεµπειρία της λειτουργίας των καταστηµάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου (29 εκεµβρίου 2013) οδηγεί εµπορικούς συλλόγους να ζητήσουν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας την επανεξέταση του νόµου, ώστε από το 2014 να επιτρέπεται να λειτουργούν τα καταστήµατα τρεις Κυριακές µέσα στις γιορτές. Συγκεκριµένα ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Γ. Τσαµασλής υπογράφει έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο οποίο υπογραµµίζει ότι -µετά την επιτυχηµένη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων την τελευταία Κυριακή του χρόνου και µε τη σύµφωνη γνώµη των καταστηµαταρχών- κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της σχετικής απόφασης της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ώστε τα εµπορικά καταστήµατα να µπορούν να ανοίγουν περισσότερες Κυριακές µέσα στο χρόνο. Το υπουργείο έχει επισηµάνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ότι είναι πρόθυµο να ξεκινήσει νέο γύρο διαλόγου, σε περίπτωση που εκφραστούν σχετικά αιτήµατα από τις περιφέρειες και να καταστεί εφικτό να ανοίγουν τα καταστήµατα περισσότερες Κυριακές µέσα στο χρόνο, από το 2014.

3 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Αέρας 2 µηνών στους ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων προς τρίτους ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) Παράταση µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014 δόθηκε στους ΟΤΑ προκειµένου να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τρίτους. Το 2013 δόθηκαν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων συνολικά 763 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 634 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους. Τα υπόλοιπα 129 εκατ. ευρώ θα πρέπει να καταβληθούν από ήµους και Περιφέρειες προς τους προµηθευτές τους µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου προκειµένου οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις να προσµετρηθούν στον προ πολογισµό του Tο υπόλοιπο των ληξιπροθέσµων οφειλών των ΟΤΑ έχει µειωθεί από τα 1,07 δισ. ευρώ το εκέµβριο του 2012 στα 677,1 εκατ. ευρώ σήµερα. Άλλαξε όψη το Γυµνάσιο-Λύκειο Βιλίων Π ραγµατοποιή θ η κ α ν εργασίες ανακατασκευής από το ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Συγκεκριµένα, οι εργασίες περιελάµβαναν πέρα από την τοποθέτηση του πλακόστρωτου στην είσοδο, την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου που παρουσίαζε σηµάδια φθοράς, µονώσεις, ελαιοχρωµατισµούς και όλα αυτά µε µηδενικό κόστος για τον δηµοτικό προ πολογισµό και τους δηµότες. Σπουδαία ήταν η συµβολή της αντιδηµάρχου, κας Αγγελικής Παπακωνσταντίνου και του Πρόε δρου της ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιάννη Με ντάνη. Η ηµοτική Αρχή µε την πολιτική της επιθετικής λιτότητας που συνιστά την αξιοποίηση έµψυχου και άψυχου υλικού µε το καλύτερο δυνατό τρόπο έχει καταφέρει να µειώσει τις λειτουργικές δαπάνες και βελτιώνει τις συνθήκες εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων της περιοχής. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 εν αυξάνεται η τιµή των διοδίων στις Eθνικές Oδούς Η µόνη διαφοροποίηση, από τη νέα χρονιά, θα προέλθει από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή εν αυξάνεται η τιµή των διοδίων στις εθνικές οδούς από την 1η Ιανουαρίου, όπως αρχικά προγραµµατιζόταν και είχε ανακοινώσει, αρχές του µήνα, το υπουργείο Υποδοµών. Η επανεκκίνηση δηλαδή των κατασκευαστικών εργασιών δεν θα συνοδευθεί µε άµεση ανατίµηση των τιµών των διοδίων, καθώς σε πολιτικό επίπεδο, επιδιώκεται να αποφευχθεί η «αναθέρµανση» των κινηµάτων «δεν πληρώνω», όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, τα έσοδα από διόδια αποτελούν βασικό πυλώνα χρηµατοδότησης των οδικών έργων παραχώρησης και γιʼ αυτό η αναπροσαρµογή τους δεν θα µπορούσε να τοποθετηθεί αργότερα από τα τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου. Η µόνη διαφοροποίηση, από τη νέα χρονιά, στο ύψος των διοδίων θα προέλθει από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή (βάσει του πληθωρισµού) η οποία, για διαδικαστικούς λόγους, δεν θα εφαρµοστεί από την Τετάρτη ενιαία, δηλαδή για το σύνολο των τεσσάρων οδικών αξόνων (Ολυµπία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Ε-65, Ιόνια Οδός). Πάντως, η αναπροσαρµογή των διοδίων βάσει του δείκτη τιµών καταναλωτή αναµένεται να φέρει για ορισµένες κατηγορίες οχηµάτων οριακές µειώσεις, δεδο- µένου ότι καταγράφεται αποπληθωρισµός. Έµφαση στα e-διόδια-πώς διαµορφώνεται ο χάρτης των διοδίων; Στα διόδια Ζευγολατιού και Ρίου, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, το αντίτιµο για τα επιβατικά ΙΧ µειώνεται κατά 20% και διαµορφώνεται στα 2,50 ευρώ από 3,10 ευρώ, ενώ για τους χρήστες ποµποδέκτη η επιβάρυνση µειώνεται επιπρόσθετα κατά 10%. Το τίµηµα θα παραµείνει µειωµένο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του δρό- µου Κόρινθος-Πάτρα, ο οποίος όταν αποπερατωθεί θα τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα χρέωσης διπλής κατεύθυνσης και το τίµηµα θα ανέλθει στα 0,04 ευρώ. Πέραν της έκπτωσης ύψους 10% που δικαιούνται οι ηλεκτρονικοί χρήστες, όταν αποπερατωθεί η Ολυµπία Οδός θα τεθεί σε εφαρµογή υβριδικό σύστηµα χρέωσης που θα προβλέπει αναλογική χιλιοµετρική χρέωση. Στο τµήµα Αντίρριο-Γιάννενα, δεν θα υπάρξει αναπροσαρµογή του ύψους των διοδίων που διαµορφώνεται σήµερα στα 0,04 ευρώ ανά χλµ. Στο τµήµα ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόµβο Μεταµόρφωσης έως την Σκάρφεια, τα διόδια, που παραµένουν αµετάβλητα στα 0,025 ευρώ από το 2010, αναµένεται να αναπροσαρµοστούν -όχι µέσα στον Ιανουάριο- στα 0,04 ευρώ. Στο συγκεκριµένο αυτοκινητόδροµο λειτουργούν σταθµοί διοδίων σε Αφίδνες, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Οινόφυτα, Θήβα και Τραγάνα, ενώ ο υφιστάµενος σταθµός στο Σχηµατάρι θα καταργηθεί. Επίσης, µετά το πρώτο εξάµηνο του 2014, προγραµ- µατίζεται να κατασκευαστεί νέος σταθµός διοδίων στον Άγιο Στέφανο. Η κοινοπραξία έχει χορηγήσει ειδικές κάρτες διέλευσης στους µόνιµους κατοίκους, ενώ η ολοκλήρωση των παραδρόµων στη Νέα Οδό αποτελεί ευθύνη του ηµοσίου. Όσοι διέρχονται συχνά από τους σταθµούς διοδίων Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Οινοφύτων δικαιούνται έκπτωση από 5% (για 1 έως 10 µηνιαίες διελεύσεις) έως 50% (για 51 και περισσότερες διαδροµές). Στον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου (Μαλιακός-Κλειδί), αναµένεται να υπάρξει µείωση των διοδίων στις κατηγορίες 3 και 4 των οχηµάτων λόγω του αρνητικού δείκτη τιµών καταναλωτή, η οποία δεν θα «φανεί» στα Ι.Χ. λόγω στρογγυλοποίησης. Αύξηση διοδίων σε 0,040 ευρώ / χλµ θα υπάρξει µόνο στους σταθµούς Πελασγίας και Μοσχοχωρίου και για όσους πληρώνουν µετρητά. Για όσους, δηλαδή, διαθέτουν ποµποδέκτη, οι τιµές των διοδίων θα παρα- µείνουν αµετάβλητες στα 2,70 και 3,10 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι χρήστες ποµποδέκτη δικαιούνται έκπτωσης από 15% (11-20 διελεύσεις) έως 60% (31-60 διελεύσεις) στους µετωπικούς σταθµούς διοδίων Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Λεπτοκαρυάς. Στο µετωπικό σταθµό Αιγινίου η έκπτωση κυµαίνεται από 10% (6 έως 10 διελεύσεις) µέχρι 80% (31 έως 60 διελεύσεις). Ας σηµειωθεί ότι η αύξηση της τιµής των διοδίων θα µπορούσε να απορροφηθεί, σε µεγάλο βαθµό, µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ποµποδέκτη. Παράταση µέχρι την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, "επειδή η προσέλευση παραµένει πολύ υψηλή και προς διευκόλυνση των πολιτών την ηµέρα της παραµονής του νέου, έτους η εµπρόθεσµη πληρωµή θα µπορεί να γίνεται µέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου Είναι πραγµατικά αξιέπαινη η προσέλευση των πολιτών στα σηµεία πληρωµής των τελών κυκλοφορίας. Ευχαριστούµε πολύ όσους ήδη ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και µε συνέπεια στην υποχρέωσή τους". "Παίζει" σιωπηλή παράταση για κλειδάριθµο Εν τω µεταξύ σε σιωπηρή παράταση για την παραλαβή νέων κλειδαρίθµων από τις.ο.υ προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονοµικών, την ώρα που χιλιάδες φορολογούµενοι στοιβάζονται και σήµερα σε ατελείωτες ουρές τις εφορίες. Η παράταση για τον κλειδάριθµο, είναι η τρίτη κατά σειρά, µε την πρώτη να λήγει εδώ και περίπου δύο χρόνια, στερώντας την όποια δικαιολογία σε όσους διαµαρτύρονται για την ταλαιπωρία. Από τους υπόχρεους σε παραλαβή νέων κλειδαρίθµων εκτιµάται πως παραπάνω από τους µισούς, µέχρι σήµερα δεν έχουν προσέλθει στο τµήµα Μητρώου των.ο.υ. Όσοι δεν λάβουν εγκαίρως τους νέους κλειδαρίθµους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποστούν κανένα οικονοµικό πρόστιµο. εν θα µπορούν, όµως, να µπουν στο σύστηµα taxis, για οποιαδήποτε φορολογική τους υποχρέωση και θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για τη λήψη νέων κλειδαρίθµων. Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Οικονοµικών εκτιµάται πως αρκετές χιλιάδες φορολογουµένων δεν θα προσέλθουν καθόλου στις.ο.υ καθώς οι κλειδάριθµοι που διαθέτουν, είτε δεν χρησιµοποιούνται πια (π.χ λόγω θανάτου) ή αντιστοιχούν σε «µα µού» ΑΦΜ. Οι φορολογούµενοι πάντως θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι.ο.υ θα παραµείνουν κλειστές την ερχό- µενη Πέµπτη και Παρασκευή προκειµένου να γίνει προσαρµογή των συστηµάτων τους στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών ιαδικασιών που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου. Εποµένως αν σκοπεύουν να πάνε στην εφορία τους για κλειδάριθµο από το νέο έτος, θα πρέπει να το σκεφτούν για µετά τα Φώτα. Επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του λιανεµπορίου τον Οκτώβριο Τη µικρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2010 κατέγραψε ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων τον περασµένο Οκτώβριο χάρη στην ανάκαµψη των καυσίµων, σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε σήµερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ετήσια πτώση 1,0% του δείκτη όγκου λιανικών πωλήσεων τον Οκτώβριο έναντι ελαφρά αναθεωρηµένης συρρίκνωσης 5,2% τον Σεπτέµβριο. Ο δείκτης όγκου είναι συνεχώς αρνητικός από το Απρίλιο Η πτώση του ωστόσο τον Οκτώβριο ήταν η µικρότερη που σηµειώθηκε την περίοδο αυτή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάκαµψη της κατηγορίας των καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων που αυξήθηκε κατά 7,2%, σηµειώνοντας την µεγαλύτερη αύξησή του από τον εκέµβριο του Το διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά µέσο όρο 9,2%, σε σύγκριση µε πτώση 12% στο σύνολο του 2012.

5 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-5 ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Θα παρέχεται συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης Ο ήµος Μεγαρέων έχοντας στὀχο τη δηµιουργία ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης για την παροχή συµβουλευτικής υπηρεσίας στους δηµότες. Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µέσα από την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, παρέµβασης, συµβουλευτικής και ενηµέρωσης, σε όσους έχουν ανάγκη ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που τους απασχολούν. Το Κέντρο πραγµατοποιεί διαγνωστικό, και συµβουλευτικό έργο σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους, γονέων και οικογένειας, µε στόχο την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης. Απευθύνεται σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Μεγαρέων, κάθε ηλικίας. Ανάπτυξη συµβουλευτικής δράσης Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Συµβουλευτική και υποστήριξη σε επίπεδο ατόµου, ζεύγους και οικογένειας. Συµβουλευτική γονέων. Αξιολόγηση δυσκολιών στη µάθηση. Στόχοι του Κέντρου είναι: Η παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης σε όσους δηµότες το έχουν ανάγκη Η καταγραφή, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των δηµοτών Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δικαιωµάτων ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες Η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών σε σχέση µε τα κοινωνικά προβλήµατα και τα ζητήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης παρέχονται δωρεάν και απευθύνονται σε δηµότες και κατοίκους του ήµου Μεγαρέων κάθε ηλικίας και εθνικότητας. Υπηρεσίες και αρµοδιότητες Οι αρµοδιότητες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Κέντρου είναι ανάλογες µε το στελεχικό διναµικό του και µπορεί να είναι: Συµβουλευτική υποστήριξη σε επίπεδο ατόµου και οικογένειας όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, τα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθηµατικών διαταραχών, Συµβουλευτική υποστήριξη του ατόµου στην αντιµετώπιση προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών και οικονοµικών δυσκολιών, Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, Συµβουλευτική γονέων (βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των γονιών σε σχέσεις µε τις ψυχοκοινωνικές και πνευµατικές ανάγκες των παιδιών τους, ενηµέρωση των γονιών για τρόπους προφύλαξης των παιδιών από τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών κτλ.) Αξιολόγηση ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών στη µάθηση για παιδιά και εφήβους Συγκρότηση «οµάδων» ενίσχυσης και αυτογνωσίας εφήβων για θέµατα όπως: σχέσεις µε τους γονείς, επιρροή της παρέας, σεξουαλικότητα, σχέση µε τον εαυτό µου κ.α. Συνεργασία µε τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την αντιµετώπιση περιστατικών από ανήλικα παιδιά. Για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες: Ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόµων µε αναπηρία ή σοβαρών προβληµάτων υγείας και των οικογενειών τους και γενικότερα των ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες (άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, µέλη µονογονε κών οικογενειών, αποφυλακισµένοι, εξαρτηµένα απεξαρτηµένα άτοµα, τσιγγάνοι, οικονοµικοί µετανάστες πρόσφυγες κτλ.) Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη ανύπανδρων µητέρων και ατόµων που δέχονται ψυχολογική και σωµατική βία, Ψυχοκοινωνική στήριξη ανέργων όσον αφορά τη δρο- µολόγηση νέων κατευθύνσεων, την ενθάρρυνση και απόκτηση αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη διεκδικητικής ικανότητας, Ενηµέρωση για παροχές κοινωνικής φροντίδας (επιδόµατα, προγράµµατα κατάρτισης απασχόλησης κ.α.) Καθοδήγηση και διασύνδεση µε φορείς και υπηρεσίες σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο για ζητήµατα κοινωνικών παροχών, εκπαίδευσης, απασχόλησης κτλ. ράσεις ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης των δηµοτών σε κοινωνικά ζητήµατα (εκδηλώσεις, ηµερίδες, διανοµή έντυπου υλικού κ.α.). ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΧΙΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Mε τα 'καράβια χιώτικα' έκλεισε η χρονιά 2013 για την παρουσίαση των εθνικοτοπικών συλλόγων στο καραµελοχωριό της Ελευσίνας. Μια ιδιαίτερα ζωντανή και ευχάριστη παράσταση, µε παραδοσιακά κάλαντα από τη Χίο, µε 'παινέµατα' όπως ψάλλουν στο νησί αυτές τις µέρες αλλά και πολύ-πολύ χορό, µαστίχα και γλυκά για τους χορευτές και τους παρευρισκόµενους. Η χοροδιδάσκαλος κ.τριλίκη Ντίνα παρουσίασε µια καλοφτιαγµένη παράσταση που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα, σε ένα σπιτικό του νησιού που µαζεύτηκε η οικογένεια αλλά και η γειτονιά να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Το παραδοσιακό καραβάκι, έθιµο της Χίου, έκανε την παρουσία του, ενώ ο πατέρας και δάσκαλος του χωριού, γύριζε µε τους µαθητές του να πουν τα κάλαντα και να ευχηθούν. Κλείνοντας τα 'καράβια χιώτικα', ζήτησαν από τον Πρόεδρο κ.κώστα Μαλαχιά να πει τις ευχές και να σταυρώσει την πίττα. Ο Πρόεδρος του Σ κ. Παπαδόπουλος, ο Αντιδήµαρχος κ.καµπάνης και ο Σ κ.κοντούλης παρευρέθηκαν µαζί µε εκπροσώπους των Σ των Συλλόγων Α ΡΑΧΤΙ, Πελοποννησίων και του Μουσικού Συλλόγου ΟΡΦΕΑΣ καθώς και Χιακών Σωµατείων της Αττικής. Γέλιο και 'ξάφνιασµα' έφεραν τα κάλαντα και τα παινέµατα που έγραψε για την βραδυά η υπεύθυνη χοροδιδάσκαλος την οποία τίµησαν µε µία Εικόνα για το καλό του χρόνου. Με αυτά τα παινέµατα δίνει και η εφηµερίδα µας ευχές για καλή χρονιά και ευτυχία στο 2014 αφιερώνοντας ένα µόνο στίχο: Όσων τα µάτια εδάκρυσαν µες το παλιό το έτος να πληµµυρίσουν µε χαρές και ευτυχία φέτος

6 6 -ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι προτάσεις των ΟΤΑ για Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», απευθύνει το υπουργείο Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ όλης της χώρας. Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (από συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητας) που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): «Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ» «Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ» «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες για τις οποίες οι ΟΤΑ της χώρας καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις αφορούν σε: ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδοµικών δεδοµένων Οδηγός πόλης ιαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας/απασχόλησης ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ιαχείριση σήµανσης και οδικού δικτύου Ψηφιακή πύλη ενηµέρωσης του Πολίτη Αγροτική παραγωγή-τουρισµός(ανάδειξη ευκαιριών) Αθλητικές ραστηριότητες Προώθηση τοπικού εµπορίου Τηλεµατική ιαχείριση απορριµµατοφόρων Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται από τους ΟΤΑ έως την 31η Ιανουαρίου Συλλογική προσπάθεια στη Νέα Πέραµο για την τελευταία δεντροφύτευση του έτους Με τη συλλογική προσπάθεια της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου και της Ένωση Παλαιών Προσκόπων Νέας Περάµου, στέφθηκε µε επιτυχία η τελευταία δενδροφύτευση του έτους στην περιοχή. Συνολικά φυτεύτηκαν 70 δέντρα (κουκουναριές, αλµυρίκια, ευκάλυπτοι και µουριές) στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του λιµανιού, και του ΚΑΠΗ Νέας Περά- µου στα παρτέρια του πάρκινγκ στο καρνάγιο καθώς και στη παραλία της περιοχής Πούντα. Παράλληλα µε την δενδροφύτευση έγινε και κοπή 3 ξερών δέντρων (πεύκων) που βρισκόντουσαν στο αλσύλλιο στη συµβολή των οδών. Νιού και Εθνικής Αντιστάσεως. Στον ίδιο χώρο φυτεύτηκαν 15 κουκουναριές. Η ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερµά: την Ένωση Παλαιών Προσκόπων Νέας Περάµου τα µέλη της οποίας για άλλη µια φορά απέδειξαν την αγάπη τους για την πόλη. τον κύριο Ιωσήφ Μουσκάτ που διάθεσε αφιλοκερδώς σκαπτικό µηχάνηµα ιδιοκτησίας του για να ανοιχτούν οι λάκκοι για την φύτευση των δέντρων. τον δηµοτικό υπάλληλο κ. Βασίλη Σαλιαγκάκη για την συµβολή του στην επιτυχία της εκδήλωσης. ΕΛΠΕ: Έως 13/1 οι "δηλώσεις" για stock options Τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν πως στο πλαίσιο της εφαρµογής του Προγράµµατος Παροχής ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών του Οµίλου όπως αυτό υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση µε σχετική απόφαση της την και τροποποιήθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της 19 εκεµβρίου 2013, τα στελέχη της Εταιρίας που είναι δικαιούχοι ικαιωµάτων Προαίρεσης επί µετοχών της Εταιρίας, καλούνται από 1 Νοεµβρίου 2013 έως 13 Ιανουαρίου 2014 να δηλώσουν στη ιοίκηση της Εταιρίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Πρόγραµµα, την πρόθεση τους να ασκήσουν µέρος η το σύνολο των δικαιωµάτων τους. Το δικαίωµα άσκησης για την περίοδο αφορά σε δικαιώµατα προαίρεσης που χορηγήθηκαν το 2009, και αφορά σε νέες Κοινές Ανώνυµες µετοχές της Εταιρίας ονοµαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεµία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την εξάσκηση των δικαιωµάτων. Μετά την άσκηση από τους δικαιούχους των δικαιωµάτων προαίρεσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ανάλογα µε τον αριθµό δικαιωµάτων που θα έχουν ασκηθεί µε τις ως άνω δηλώσεις και χωρίς δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων κατά την έκδοση µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920. Ακολούθως, το ιοικητικό Συµβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε οι µετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώµατα να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των ,30 Ευρώ, διαιρούµενο σε Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,18 Ευρώ η καθεµία. Με βάση το Πρόγραµµα η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών έχει ορισθεί σε 7,62 Ευρώ ανά µετοχή. Ο αριθµός των νέων µετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωµα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο κος Σκαµάγκος Θεόδωρος (αποθήκη τροφίµων) δώρισε δύο παλέτες τροφίµων διαφόρων ειδών, που µοίρασε ο παπα-τσάκαλος σε ανθρώπους της περιοχης Ρουπακίου, Μελισσίου και Λ. Κυρίλλου την περασµένη Κυριακή ΚΕ Ε: Καταδίκη της επίθεσης στην οικία του Γερµανού πρέσβη Την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης στην οικία του πρέσβη της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, Βόλφγκανγκ Ντολτ εκφράζει µε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΚΕ Ε Κώστας Ασκούνης. Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ασκούνη είναι η εξής: «Καταδικάζουµε απερίφραστα την επίθεση στην οικία του πρέσβη της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας στην Αθήνα, Βόλφγκανγκ Ντολτ, στο Χαλάνδρι. Τέτοιου είδους τροµοκρατικές ενέργειες θέτουν σε άµεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πλήττουν τη δηµοκρατία και την ασφάλεια της χώρας και την εκθέτουν διεθνώς και µάλιστα λίγες µόλις ηµέρες πριν την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπα κή Ένωση.»

7 Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2014 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σας κάνουµε γνωστό ότι όσοι είναι γεννηµένοι το έτος 1996 πρέπει να παρουσιαστείτε στα κατά τόπους ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) των δήµων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 2 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 ή στο Στρατολογικό Γραφείο υτικής Αττικής, στο Στρατόπεδο «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ», στο Ρούφ (είσοδος από την πύλη της οδού Π.Ράλλη 2),α) την 11/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Α-Θ, β) την 12/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Ι- Ρ και γ) την 13/02/2014 όσοι το επώνυµο τους αρχίζει από Σ-Ω, από ώρα 10:00 µέχρι 12:00 κατά τις εργάσιµες ηµέρες, για να συµπληρώσετε και να καταθέσετε το ελτίο Απογραφής. Κατά την παρουσίασή σας, πρέπει απαραίτητα να έχετε µαζί : Α) Το ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό ήµου από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Β) Ιατρική γνωµάτευση ή βεβαίωση, εφόσον υπάρχουν προβλήµατα υγείας. Από το καταφύγιο Φλαµπούρι, θα κάνουµε µια όµορφη βόλτα στον Εθνικό ρυµό της Πάρνηθας και σας προσκαλούµε, να γνωρίσετε το βουνό αλλά και να έρθετε πιο κοντά στην φύση. Η διαδροµή θα είναι κυκλική µε σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού το Φλαµπούρι. Οι διαδροµές µας θα είναι κοινές αρχικά. Στην µικρή διαδροµή θα υπάρχουν µικρές υψοµετρικές διαφορές, θα κινηθούµε σε ήπιο ρυθµό και µπορούν να λάβουν µέρος αρχάριοι και παιδιά 8-9 ετών και άνω, µε κανονική φυσική κατάσταση! Στην µεγαλύτερη διαδροµή θα έχουµε µεγαλύτερες υψο- µετρικές διαφορές, θα κινηθούµε σε γρήγορο ρυθµό και µπορούν να λάβουν µέρος άτοµα µε καλή φυσική κατάσταση και εµπειρία! Πάρετε λοιπόν την παρέα σας, ή και µόνοι σας και θα γίνουµε όλοι µια παρέα, για µια βόλτα στο µοναδικού κάλλους ελατόδασος, του δρυµού της Πάρνηθας. Η βόλτα αυτή είναι προσφορά από το καταφύγιο Φλαµπούρι µε δωρεάν συµµετοχή!!! Λεπτοµέρειες Ώρα συγκέντρωσης στο Φλαµπούρι ~11:00 Ώρα εκκίνησης από το Φλαµπούρι 11:30 Ώρες πεζοπορίας µικρής διαδροµής ~2:30 ώρες, βαθµός δυσκολίας Α' Ώρες πεζοπορίας µεγαλύτερης διαδροµής ~4:00 ώρες, βαθµός δυσκολίας Β' Βαθµός δυσκολίας Α (Εύκολη πεζοπορική διαδροµή, διάρκειας µέχρι 5 ωρών και µέχρι 300µ. θετική υψοµετρική διαφορά. Μπορούν να συµµετέχουν και αρχάριοι). Μόλις φτάσετε στο καταφύγιο θα πρέπει να δηλώσετε συµµετοχή, γράφοντας το όνοµα σας µέσα στο καταφύγιο, στην λίστα συµµετεχόντων της πεζοπορίας. Βασικός Εξοπλισµός Η κατάθεση του ελτίου Απογραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Οι στρατεύσιµοι πρέπει να γνωρίζουν : α) Κανένας απολύτως δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης ελτίου Απογραφής. β) Όσοι καταθέσουν εκπρόθεσµα.α. (µετά την 1η Μαρτίου 2014) και µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας που θα κατατάσσεται στις Ένοπλες υνάµεις η κλάση τους, υπέχουν µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. γ) Όσοι αρνούνται να συµπληρώσουν όλα τα στοιχεία στο.α. θεωρούνται ότι δεν το υπέβαλαν. δ) Όσοι δεν καταθέσουν.α. υπέχουν δίµηνη πρόσθετη υπηρεσία. ε) Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία υπέχουν τρίµηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση. Ορειβατικά µποτάκια ή αθλητικά, Σακίδιο πλάτης, Τζάκετ-Αδιάβροχο, Νερό, Φαρµακείο. Να υπολογίζετε ότι στο βουνό η θερµοκρασία είναι 5-6 βαθµούς πιο χαµηλή από την πόλη. ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙ ιπλή η πρώτη πεζοπορική βόλτα του 2014 Πληροφορίες: Τηλέφωνα επικοινωνίας: και Αυξηµένα τα µπλόκα της Τροχαίας Απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά την Πέµπτη 2/1/14 Έντονη θα είναι και σήµερα Τετάρτη η παρουσία της Τροχαίας στα εθνικά οδικά δίκτυα για όσους θα ταξιδέψουν. Από τις 16:00-21:00 θα απαγορεύεται στις εξόδους των εθνικών οδών η κίνηση φορτηγών µε ωφέλιµο φορτίο άνω του 1,5 τόνου: -Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών Κορίνθου Πατρών, από τα ιόδια Ελευσίνας µέχρι τα ιόδια Ρίου, εξαιρούµενου του τµήµατος από τη Χ/Θ 145 έως τη Χ/Θ (κόµβος Ρίου). -Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης, από τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) µέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου, από τον κόµβο Λαµίας µέχρι τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ ) µέχρι την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410). -Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ν. Μουδανιών, από την αερογέφυρα Θέρµης µέχρι το 34ο χλµ. -Στην Εθνική Οδό Σχηµαταρίου Χαλκίδας, από τη διασταύρωσή της µε τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης µέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ ). Την Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 και τη ευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014 για το ρεύµα εισόδου από 15:00-22:00, θα ισχύσουν οι απαγορεύσεις: -Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών Κορίνθου Αθηνών, από τα ιόδια Ρίου µέχρι τα ιόδια Ελευσίνας, εξαιρούµενου του τµήµατος από τη χ.θ. 145 έως τη χ.θ (κόµβος Ρίου). -Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύµα προς Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410) µέχρι τη Λάρισα (Χ.Θ ), από τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας µέχρι τον κόµβο Λαµίας και από τη διασταύρωση του Μπράλου µέχρι τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι). -Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών Θεσσαλονίκης, από το 34ο χλµ. µέχρι την αερογέφυρα Θέρµης. -Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Σχηµαταρίου, από την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ ) µέχρι τη διασταύρωσή της µε τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Θεσσαλονίκης. Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Φ.437/ 1 /26937 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίµων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας

Η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας Η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα Τύπου στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Κρητικό, τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΕ Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Όραµα της Διοίκησης είναι η υλοποίηση των επιταγών των άρθρων 2 & 3 του Καταστατικού του Οµίλου µας και του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας

Στη Β Αθήνας. Νίκος Δένδιας. Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! Υποψήφιος Βουλευτής Β Αθήνας Στη Β Αθήνας Νίκος Δένδιας Μπορεί! 11 βασικές θέσεις του Νίκου Δένδια, για τους πολίτες της Β Αθήνας Έχουμε ένα μεγάλο πατριωτικό καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»;

Πως όμως τα ταλεντάκια της Παιανίας κατάφεραν μέσα σε μερικούς μόλις μήνες να γίνουν μέλη της πρώτης ομάδας του «τριφυλλιού»; Η νέα ποδοσφαιρική χρονιά ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με πολλές δυσκολίες, καθώς δεν υπήρχε η οικονομική άνεση για ακριβές κινήσεις... Έτσι, ο Ζεσουάλδο Φερέιρα αποφάσισε να δουλέψει ακόμα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κ. Χ. Ψ. Ο Νεϊμάρ ντα Σύλβα Σάντος Τζούνιορ ή απλώς Νεϊμάρ (Neymar) είναι βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής και γεννήθηκε στο Σάο Πάολο στις 5 Φεβρουαρίου του 1992. Αγωνίζεται με την ομάδα της Σάντος και η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS www.olympiaodos.gr Ευχαριστούµε Που επιλέξατε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον ηλεκτρονικό ποµποδέκτη της Ολυµπίας Οδού. Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει!

Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο Καρνέζης στα Γιάννενα έφτασε τις 11 συμμετοχές σε πέντε σεζόν με τον Παναθηναϊκό και είναι ο πορτιέρο που έχει καταφέρει να διχάσει! Ο 27χρονος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σίγουρα από το βράδυ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 24 Oκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Γραφείο ηµάρχου. Πρόσκληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 24 Oκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Γραφείο ηµάρχου. Πρόσκληση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 24 Oκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Γραφείο ηµάρχου Πρόσκληση Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο ήµο Αστερουσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν.

Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη να ξεχωρίζουν. Τα στατιστικά της Α2 κατηγορίας Τρεις παίκτες του Αρκαδικού στα ΤΟΡ-10 Ο Αρκαδικός έχει τρεις παίκτες στα ΤΟΡ-10 των στατιστικών κατηγοριών, με τον Δημήτρη Κατιάκο, τον Γιώργο Μπρόζο και τον Μύρωνα Παπαδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς,

***** ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί γονείς, Το Σχολείο μας έκλεισε για τις καλοκαιρινές διακοπές!!! Από όλους τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του Σχολείου μας πολλές ευχές για Καλό Καλοκαίρι σε όλους!!! Θα τα ξαναπούμε την 1η Σεπτεμβρίου!!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την εισήγησησυνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Προκήρυξη του 3 ου «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ Ο Σύλλογος Δρομέων Πρέβεζας σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ Πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουλίου στο Βόλο εκδήλωση της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2018 στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση ελτίου Απογραφής ( Α) ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Όπως Πίνακας Αποδεκτών Τμημα 2 Ο Τηλ. 2313320830, FAX : 2310256823 ΚΟΙΝ: Φ. 437/ 1 / 9683 Σ. 3472 Θεσ/νίκη, 02 Απρ 2015 Συν.: ύο (2) Φύλλα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Πρώτη διδακτική πρόταση ΠΡΟΠΟ Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικοι μαθητές Γ επιπέδου κατανόηση αθλητικής εκπομπής (τυχερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΟΥ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ- ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2008 Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια

Διαβάστε περισσότερα

και χιλιάδες φίλοι...

και χιλιάδες φίλοι... ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 και χιλιάδες φίλοι... Ενίσχυσε την Ομάδα στη Νέα Εποχή! Απόκτησε την Κάρτα Διαρκείας 2012/13 ΚΑΡΤEΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2012/13 Η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αντιλαμβανόμενη τις δύσκολες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους

Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους Greek Interoperable Tolling Systems (GRITS) Διαλειτουργικότητα Ταξιδέψτε άνετα με έναν πομποδέκτη σε πολλούς αυτοκινητόδρομους Η υπηρεσία που εξασφαλίζει άνετες διελεύσεις με έναν πομποδέκτη στις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού!

Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Ένα γιορτινό καράβι «έδεσε» στην πλατεία του Ορχομενού! Για πρώτη φορά την κεντρική πλατεία του Ορχομενού δεν στολίζει για τις γιορτές ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ένα πραγματικά εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΩΡΑ 4.30ΜΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης ήµαρχος Αµαρουσίου, Πρόεδρος 2. κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 40 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Π.Ο.Σ.Τ. ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μετά την έκδοση των 2 πινάκων με τα νέα όρια ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΟ ΕΙΟ FUN 2013 26-27-28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (Ε.Ι.Ο.) και ο Όμιλος Ιστιοσανίδας Ηρακλείου (Ο.Ι.Η.) διοργανώνουν το Πανελλήνιο Κύπελλο FUN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ήµος Χερσονήσου, 16/09/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η παροχή Αποτελεσματικής Αξιοπρεπούς Υποστήριξης στις ευπαθείς &

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟ ΓΙΚ Η ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟ ΓΙΚ Η ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 από 6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟ ΓΙΚ Η ΣΥΜ ΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα..., ημέρα... και ώρα... στην έδρα της Διοίκησης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι: α. Ο Κωστής Μελαχροινός Πρόεδρος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα. Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 2014 2015 Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Φώτα Εκδηλώσεις Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτισσες, τα φετινά Χριστούγεννα είναι από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών για την πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα