Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα"

Transcript

1 ΦΥΣ Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται με μεταβολές πίεσης ενός συμπιεστού μέσου. Το τμήμα της διαφορετικής πίεσης δημιουργεί μεταβολές πίεσης στο χώρο και έτσι μεταδίδεται ένα κύμα εκτόπισης Το κύμα εκτόπισης είναι: s = s m sin( kx ωt) = s( x,t) Δηλαδή η εκτόπιση είναι κατά μήκος της διεύθυνσης x από τη θέση ισορροπίας. ΔP s Η μεταβολή της πίεσης είναι: ΔP = ΔP m cos( kx ωt) To κύμα της πίεσης είναι σε διαφορά φάσης από το κύμα εκτόπισης Μέγιστο πλάτος πίεσης ΔP m = ρυωs m

2 ΦΥΣ Διαλ.38 2 Ταχύτητα του ήχου Η ταχύτητα του ήχου εξαρτάται από το μέτρο της ελαστικότητας του μέσου στο οποίο διαδίδεται το ηχητικό κύμα. Ανάλογα είχαμε και για την γενική περίπτωση κυμάτων σε χορδή Η ταχύτητα των μηχανικών κυμάτων εξαρτάται από τις ελαστικές ιδιότητες του μέσου και από την πυκνότητα μάζας του μέσου (ρ, μ) υ = dp dρ όπου dp η μεταβολή της πίεσης dρ η μεταβολή της πυκνότητας π.χ αέρας: υ=331m/sec Η μεταβολή της πίεσης δείχνει τη συμπιεστότητα ενός αερίου μέσου Για στερεά μέσα η ταχύτητα του ήχου είναι: υ = Y ρ όπου Υ: η ελαστικότητα του στερεού ρ: η πυκνότητα π.χ σίδηρος: υ=5130m/sec Για υγρά μέσα η ταχύτητα του ήχου είναι: υ = B ρ όπου B: η ελαστικότητα όγκου του υγρού ρ: η πυκνότητα π.χ νερό: υ=1493m/sec

3 ΦΥΣ Διαλ.38 3 Ηχητικά κύματα Ειδικές περιπτώσεις y(x,t) = 2Asinkx sinω t Είδαμε την περίπτωση της χορδής με το ένα ή και τα δύο άκρα της ακλόνητα. Στην περίπτωση αυτή το (τα) άκρα της χορδής δεν κινούνται Ηχητικό κύμα πάνω σε ακλόνητο τοίχωμα. Τα μόρια του μέσου δεν μπορούν να κινηθούν Σε ένα κλειστό σωλήνα (τοίχωμα) υπάρχει ένας δεσμός μετατόπισης αλλά η πίεση αλλάζει μέγιστα (αντι-δεσμός πίεσης) Στο ανοιχτό άκρο υπάρχει ένας αντι-δεσμός εκτόπισης και επομένως ένας δεσμός πίεσης!! (η πίεση είναι σταθερή) Ανοιχτός σωλήνας λ m = 2L m Κλειστός σωλήνας λ m = 4L (2m 1) Όλες οι αρμονικές πίεση m=1 L=λ/2 m=2 L=λ m=3 L=3λ/2 εκτόπιση πίεση m=1 L=λ/4 m=2 L=3λ/4 m=3 L=5λ/4 εκτόπιση Περιττές αρμονικές

4 Παράδειγμα: Συμβολή ηχητικών κυμάτων ΦΥΣ Διαλ.38 4 Θεωρήστε δύο ηχεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ίδια ηχητική πηγή και έχοντας την ίδια φάση. L r 1 d r 2 P y(x,t) = 2Acos ϕ 2 sin kx ω t ϕ 2 Η διαφορά διαδρομής των δύο κυμάτων στο σημείο P, r 2 -r 1 = Δr έχει σαν αποτέλεσμα τα κύματα να φθάνουν στο P με διαφορά φάσης. Επομένως ανάλογα με την διαφορά της απόστασης Δr θα έχουμε ενισχυτική ή καταστρεπτική συμβολή. Δr = λ 2π ϕ Αν Δr = 0 ή Δr = nλ τότε τα κύματα συμβάλουν ενισχυτικά Αν Δr = mλ/2 m=1,3,5,7,, τότε τα κύματα συμβάλουν καταστρεπτικά P πλάτος κύματος Αν το πρώτο ελάχιστο είναι στο P τότε: Δr = λ 2 λ = 2Δr υ s = λf f = υ s λ = 343 2Δr

5 Ένταση ήχου - Decibels Πως μπορούμε να περιγράψουμε πόσο δυνατός είναι ένας ήχος? Η δύναμη του ήχου σχετίζεται με την ισχύ του κύματος. Όσο απομακρυνόμαστε από την πηγή, το κύμα δεν είναι τόσο δυνατό Θυμηθείτε ότι η ένταση κύματος δίνεται από I = P Eµβαδο = ΦΥΣ Διαλ.38 5 P 4πR 2 Είναι η ένταση του ηχητικού κύματος που χαρακτηρίζει το πόσο δυνατό είναι. Διαφοροποιείται σα 1/R 2 To ανθρώπινο αυτί είναι ένας τόσο καλός ανιχνευτής ήχων που είναι εφοδιασμένος με μια ευαισθησία που καλύπτει μια δυναμική ζώνη εντάσεων που εκτείνονται σε 10 τάξεις μεγέθους (δηλαδή 10 10!!) Η ένταση επομένως δεν είναι η κατάλληλη τιμή για να εκφράσουμε πόσο δυνατό είναι ένα ηχητικό κύμα. Αντίθετα χρησιμοποιούμε λογαριθμική κλίμακα για να ορίζουμε το decibel Decibel I β 10log 10 I 0 όπου Ι 0 = W/m 2 (κατώφλι ακοής) Το αυτί μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολές πίεσης ΔP~ ατμ, Δx~ m

6 ΦΥΣ Διαλ.38 6 Φαινόμενο Doppler Tο φαινόμενο εμφανίζεται όταν η πηγή του ηχητικού κύματος, ή ο δέκτης του κύματος (π.χ. ακροατής) κινούνται με κάποια ταχύτητα το ένα προς το άλλο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η αντιλαμβανόμενη συχνότητα του κύματος μετατοπίζεται. Για να γίνει κατανοητό αυτό, θυμηθείτε την εξίσωση της ταχύτητας του κύματος = λf Λύνοντας ως προς τη συχνότητα γράφουμε: f = λ Επομένως αν η παρατηρούμενη ή μετρούμενη ταχύτητα του κύματος ή το μετρούμενο μήκος κύματος διαφέρουν ως προς αυτό που εκπέμπεται από την πηγή τότε και η συχνότητα θα είναι διαφορετική

7 ΦΥΣ Διαλ.38 7 Πρώτα η εύκολη περίπτωση Πηγή και παρατηρητής είναι και τα δύο σε κατάσταση ηρεμίας (σχετικά με το μέσο διάδοσης του κύματος, π.χ. αέρας) μέτωπο κύματος λ πηγή Στην περίπτωση αυτή ούτε η ταχύτητα του κύματος (ταχύτητα ήχου) αλλά ούτε και το μήκος κύματος αντιλαμβάνονται διαφορετικά από τον παρατηρητή. παρατηρητής Επομένως: f πηγης = f παρατηρητη

8 ΦΥΣ Διαλ.38 8 Παρατηρητής κινείται προς ακίνητη πηγή Tι συμβαίνει όταν ο παρατηρητής κινείται με ταχύτητα V παρ προς την πηγή του κύματος η οποία παραμένει ακίνητη. O παρατηρητής αντιλαμβάνεται την ταχύτητα του κύματος να είναι η ταχύτητα του κύματος στο μέσο διάδοσης,, προστιθέμενη στην δική του ταχύτητα κίνησης Ωστόσο το παρατηρούμενο μήκος κύματος, λ, παραμένει αναλλοίωτο. Επομένως αντικαθιστώντας στην εξίσωση της συχνότητας έχουμε: f παρατηρητη = ( + V παρ ) λ = 1+ V παρ λ V παρ f παρατηρητη = 1 + V παρ f πηγη

9 Παρατηρητής και πηγή κινούνται ΦΥΣ Διαλ.38 9 Η παρατηρούμενη ταχύτητα είναι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση V=V παρ + Στην περίπτωση αυτή το μήκος κύματος αλλάζει επίσης. O λόγος; Στον χρόνο Τ που απαιτείται ώστε το μέτωπο κύματος να κινηθεί κατά απόσταση ίση με το μήκος κύματος, η πηγή κινήθηκε απόσταση s π =V πηγ Τ Αλλά T = λ και τότε δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος θα έχουν απόσταση λ λ = λ + V πηγ Τ = λ + V πηγ = λ 1+ V πηγ V παρ V πηγ Η συχνότητα που θα αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής θα είναι τότε: ( f παρ = + V παρ ) λ = 1 + V παρ 1 + V πηγη = λ 1 + V παρ 1 + V πηγ f πηγη

10 Πρόσημα στη μετατόπιση Doppler Γενική εξίσωση για φαινόμενο Doppler: f παρ = ± V παρ V f πηγη πηγη ΦΥΣ Διαλ Τα πρόσημα που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των σχετικών ταχυτήτων στο φαινόμενο Doppler έχουν την ακόλουθη σύμβαση: Θεωρούμε πάντοτε την κίνηση στην διεύθυνση από τον παρατηρητή προς την πηγή σαν θετική. Θετική κίνηση του παρατηρητή είναι αυτή προς την πηγή Θετική κίνηση της πηγής είναι η απομακρυνόμενη από το παρατηρητή Όταν η σχετική κίνηση είναι προς συγκλίνουσα κατεύθυνση, ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται μια αυξάνουσα συχνότητα. Όταν η σχετική κίνηση είναι αποκλίνουσα τότε η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής, ελαττώνεται. Τα πάνω πρόσημα ( +, - ) χρησιμοποιούνται όταν πηγή και παρατηρητής πλησιάζουν και τα κάτω ( -, + ) όταν απομακρύνονται

11 ΦΥΣ Διαλ Κρουστικά κύματα Αν η πηγή κινείται τόσο γρήγορα ώστε η ταχύτητά της να ξεπερνά την ταχύτητα διάδοσης του κύματος μέσα στο μέσο τότε ένας κρουστικός κώνος δημιουργείται πίσω από την πηγή. Όλα τα κυματικά μέτωπα εφάπτονται αυτού του κώνου ο οποίος έχει γωνία κορυφής 2θ που υπολογίζεται από τη σχέση: sinθ = t V πηγη t = V πηγη = 1 αριθµος Mach

12 ΦΥΣ Διαλ Ωστικά κύματα Όταν κρουστικό κύμα δημιουργείται πηγης > τότε το κύμα λέγεται ωστικό. Το ωστικό κύμα έχει μεγάλες ποσότητες ενέργειας συγκεντρομένες στην επιφάνεια του κώνου

13 ΦΥΣ Διαλ Ιατρικές εφαρμογές ηχητικών κυμάτων 3-D ultra-sound απεικόνιση: Πως δουλεύει: Τα ηχητικά κύματα ανακλώνται στα σύνορα μεταξύ δύο υλικών μέσων που έχουν διαφορετικές πυκνότητες. Πολλαπλές σαρώσεις της ίδιας περιοχής καταγράφονται και κατόπιν επεξεργάζονται από υπολογιστή για να δημιουργηθεί μια 3-D απεικόνιση Doppler ultra-sound: Πως δουλεύει: Παλμοί ultrasound κυμάτων ανακλώνται από κινούμενα ερυθρά κύτταρα του αίματος, επιστρέφοντας Doppler μετατοπισμένα κύματα. Μεταβολές στην συχνότητα μετρούνται και απεικονίζονται δηλώνοντας την ταχύτητα κίνησης των ερυθρών κυττάρων σε μια περιοχή του σώματος. Η μέθοδος χρησιμοποιείται για ανίχνευση φραγμένων αρτηριών, φλεβών, παρακολούθηση καρδιακού παλμού εμβρύων κλπ. Λιθότριψη με κρουστικά κύματα: Πως δουλεύει: Yψηλής ενέργειας κρουστικά κύματα εστιάζονται σε πέτρες νεφρών, με αποτέλεσμα να τα τις διαλύουν σε κομμάτια αρκετά μικρά ώστε να αποβληθούν από το σώμα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γενικής Παιδείας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΥΠOΥΡΓΕIO ΠΑIΔΕIΑΣ ΚΑI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά)

(Ένας πίνακας τιµών διάδοσης σε διάφορα υλικά) Ηχορύπανση Οµάδα 2 ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Μειµάρογλου Ντουρτόγλου Λουβερδής Νίκας Αναστασία Μιχαήλ Μελέτιος Αλέξανδρος Κεφάλαιο 1 1.1 Τι είναι ήχος Ο ήχος είναι η αίσθηση που προκαλείται λόγω της διέγερσης των αισθητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου

6.8 Συµβολή Κυµάτων. y = y 1 + y 2 +... http : //perif ysikhs.wordpress.com 55 Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου 6.8 Συµβοή Κυµάτων Οταν δύο ή περισσότερα κύµατα διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο εαστικό µέσο έµε ότι συµβάουν. Εχει διαπιστωθεί ότι για την κίνηση των σωµατιδίων του µέσου τα κύµατα ακοουθούν την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα