ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Α ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΛΗ24 1 η ΕΡΓΑΣΙΑ Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή: Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία αυτής της εργασίας, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται, είτε στο σημείο «Σχόλια προς καθηγητή», είτε μέσα στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς, είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα. Συμφωνώ και αποδέχομαι την ανωτέρω δήλωση Δε συμφωνώ και δεν αποδέχομαι την ανωτέρω δήλωση (στην περίπτωση αυτή, ο Κ-Σ έχει δικαίωμα να μην αξιολογήσει την εργασία του φοιτητή) Ημερομηνία ανακοίνωσης εργασίας: Παρασκευή 21//2011 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: Κυριακή 13/11/2011 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: Τρίτη 15/11/2011 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής σε περίπτωση ατομικής παράδοσης: Τρίτη 22/11/2011

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άσκηση Περιγραφή Ποσοστό Βαθμός 1.A Σύστημα Διαχείρισης Φακέλων Υποψήφιων Μελών ΕΠ Διάγραμμα ΠΧ 1.B Σύστημα Διαχείρισης Φακέλων Υποψήφιων Μελών ΕΠ Λεκτική Περιγραφή ΠΧ 1.Γ Σύστημα Διαχείρισης Φακέλων Υποψήφιων Μελών ΕΠ Διάγραμμα Κλάσεων 2.Α Ηλεκτρονικό Κατάστημα Πώλησης Προϊόντων Διάγραμμα ΠΧ 3.Α Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Διάγραμμα Ακολουθίας 4.Α Εύρεση της πιο Συμφέρουσας Προσφοράς Υλοποίηση Κλάσης «Προσφορά» 4.Β Εύρεση της πιο Συμφέρουσας Προσφοράς Υλοποίηση Μεθόδου main 30 5 Συμμόρφωση με τους Κανόνες Συγγραφής Σύνολο 0 ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 2

3 Εκφώνηση της άσκησης 1 Άσκηση 1 Σύστημα Διαχείρισης Φακέλων Υποψηφίων Μελών ΕΠ (30 μονάδες) Σε κάθε τμήμα ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) προσλαμβάνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ένας αριθμός διδασκόντων (Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ), οι οποίοι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες του τμήματος. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επιλεγούν ως ΕΠ υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος εντός καθορισμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας, οι αιτήσεις συλλέγονται και διαβιβάζονται σε τριμελή επιτροπή από ήδη υπηρετούντα μέλη ΕΠ του τμήματος, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων και συντάσσει σχετική έκθεση. Για τις ανάγκες ενός τμήματος ΑΕΙ, μας ζητείται να αναπτύξουμε ένα σύστημα διαχείρισης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), αλλά και της διαδικασίας επεξεργασίας των στοιχείων τους και τελικής κατάταξης. Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες: Ο διαχειριστής του συστήματος, ορίζει o τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κατά την οποία οι υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα για να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, και o τα δικαιώματα πρόσβασης των μελών ΕΠ που αποτελούν την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και σύνταξης της εισηγητικής έκθεσης, οι οποίοι θα μπορούν να επεξεργαστούν τα καταχωρημένα στοιχεία. Ο κάθε υποψήφιος δημιουργεί αρχικά ένα λογαριασμό στο σύστημα, μέσω του οποίου εξουσιοδοτείται για πρόσβαση στο σύστημα. Ο υποψήφιος μπορεί να εισαγάγει τα στοιχεία του τα οποία περιλαμβάνουν: o τα προσωπικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, τηλέφωνα, , κ.λπ.), o τα πτυχία του (βασικό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), o την επαγγελματική του προϋπηρεσία, o τη διδακτική του προϋπηρεσία, o την ερευνητική του δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια), o το συγγραφικό του έργο (βιβλία), o διακρίσεις και βραβεία. Θα μπορεί επίσης: να δηλώνει τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να είναι υποψήφιος, και να βλέπει τις εισηγητικές εκθέσεις που αφορούν στις θέσεις στις οποίες υπέβαλλε υποψηφιότητα. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής o επεξεργάζονται τα στοιχεία των υποψηφίων μέσω του συστήματος o με βάση τα στοιχεία των υποψηφίων δημιουργούν αξιολογικούς πίνακες (οι οποίοι ενσωματώνονται στην εισηγητική έκθεση), o συντάσσουν την εισηγητική έκθεση, την οποία αναρτούν στον ιστότοπο. Ερώτημα Α Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης Να σχεδιάσετε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του συστήματος που αντιστοιχεί στην πιο πάνω περιγραφή. Όπου θεωρείτε ότι απαιτείται, να κάνετε τις αναγκαίες παραδοχές ώστε το διάγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρες. Στη συνέχεια, να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. Εντοπίστε τους χειριστές του συστήματος και ορίστε τα όρια του συστήματος. Εισάγετε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, παρουσιάστε τις παραδοχές σας και τεκμηριώστε σύντομα τις επιλογές σας. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση γράψτε με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 3

4 Ερώτημα Β Λεκτική Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης Δώστε την αναλυτική λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης που περιγράφουν την παρακάτω λειτουργικότητα: (1) Ο διαχειριστής του συστήματος ορίζει τα δικαιώματα πρόσβασης των μελών της τριμελούς επιτροπής και των υποψηφίων στις εισηγητικές εκθέσεις. (2) Ο υποψήφιος εισάγει την επαγγελματική του προϋπηρεσία. Εισάγετε την αναλυτική λεκτική περιγραφή των αναγκαίων περιπτώσεων χρήσης. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση γράψτε με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ερώτημα Γ Διάγραμμα Κλάσεων Να σχεδιάσετε το διάγραμμα κλάσεων (εννοιολογικό μοντέλο) του συστήματος διαχείρισης στοιχείων που αντιστοιχεί στην πιο πάνω περιγραφή. Όπου θεωρείτε ότι απαιτείται, να κάνετε τις αναγκαίες παραδοχές ώστε το διάγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρες. Να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. Εισάγετε στον πίνακα τις εννοιολογικές κλάσεις (οντότητες του πεδίου του προβλήματος), προσδιορίστε τις συσχετίσεις τους και δώστε μια σύντομη περιγραφή / αιτιολόγησή τους. Σχεδιάστε το Διάγραμμα Κλάσεων που αντιστοιχεί στο εννοιολογικό μοντέλο. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση γράψτε με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Εννοιολογική κλάση Σχετίζεται με Περιγραφή / Αιτιολόγηση ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 4

5 Εκφώνηση της άσκησης 2 Άσκηση 2 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Πώλησης Προϊόντων Έστω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (e-shop) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Οι πελάτες πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα πριν αγοράσουν προϊόντα. Υπάρχουν δύο είδη εγγραφής - η απλή εγγραφή και η σύνθετη: o Στην απλή εγγραφή οι πελάτες παρέχουν το τους και τη διεύθυνσή τους. o Στη σύνθετη εγγραφή εκτελείται ότι και στην απλή εγγραφή και επιπλέον ο πελάτης δίνει τα στοιχεία του λογαριασμού του στην τράπεζα και συμφωνεί στη δυνατότητα του εμπόρου να επικοινωνήσει με την τράπεζα για περισσότερες πληροφορίες. Οι πελάτες μπορούν να αναζητήσουν προϊόντα. Η λειτουργία αναζήτησης προϊόντων περιλαμβάνει και τις εξής δύο υπο-λειτουργίες: o Τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης του ζητούμενου είδους, η οποία εκτελείται σε περίπτωση που το ζητούμενο είδος δεν βρεθεί. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα προτείνει παρόμοια προϊόντα. o Τη λειτουργία εμφάνισης παρόμοιων αποτελεσμάτων. Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα μετά την αναζήτησή τους. Το σύστημα σε κάθε αγορά μπορεί να προσφέρει πόντους επιβράβευσης ( bonus points) στον πελάτη ή να κάνει έκπτωση στο υπό αγορά προϊόν. Οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν με τους ακόλουθους τρόπους: o Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. o Πληρωμή με πιστωτικό τιμολόγιο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εγγραφή του πελάτη να είναι πλήρης (σύνθετη εγγραφή). o Πληρωμή με χρεωστική κάρτα. Ερώτημα Α Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης Να σχεδιάσετε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του συστήματος που αντιστοιχεί στην πιο πάνω περιγραφή. Να κάνετε τις αναγκαίες παραδοχές ώστε το διάγραμμα να είναι όσο το δυνατόν πλήρες. Χρησιμοποιήστε σχέσεις ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης, όπου είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, να τεκμηριώσετε τις επιλογές σας. Εντοπίστε τους χειριστές του συστήματος και ορίστε τα όρια του συστήματος Εισάγετε το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, παρουσιάστε τις παραδοχές σας και τεκμηριώστε σύντομα τις επιλογές σας. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση γράψτε με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 5

6 Εκφώνηση της άσκησης 3 Άσκηση 3 Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Έστω ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων σε μια πανεπιστημιακή σχολή, το οποίο υλοποιεί την ακόλουθη διαδικασία: (1) Όταν ο χρήστης επιλέξει τη διαχείριση πληροφορίας μαθημάτων, τότε ο διαχειριστής μαθημάτων εκτελεί τη μέθοδο διαχείριση μαθήματος (manage cource). (2) Η μέθοδος αυτή ενεργοποιεί, είτε τη μέθοδο δημιουργία μαθήματος (course creation), είτε τη μέθοδο τροποποίηση μαθήματος (course modification). (3) Στη συνέχεια (είτε ένα μάθημα δημιουργείται, είτε τροποποιείται) πραγματοποιείται διαχείριση θεμάτων μαθήματος (manage topic) και ο διαχειριστής καλεί, είτε τη μέθοδο δημιουργίας ενός θέματος (topic creation), είτε τη μέθοδο τροποποίησης ενός θέματος (topic modification). (4) Τέλος, ο διαχειριστής μαθημάτων καλεί τη μέθοδο ανάθεσης μαθημάτων σε καθηγητές (assign tutor to course) για την ανάθεση του μαθήματος σε ένα καθηγητή. Ερώτημα Α Διάγραμμα Ακολουθίας Να κατασκευάσετε το διάγραμμα ακολουθίας για την παραπάνω διαδικασία. Εισάγετε το διάγραμμα ακολουθίας, παρουσιάστε τις παραδοχές σας και τεκμηριώστε σύντομα τις επιλογές σας. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση γράψτε με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 6

7 Εκφώνηση της άσκησης 4 Άσκηση 4 Εύρεση της πιο Συμφέρουσας Προσφοράς (40 μονάδες) Σε δημόσιο διαγωνισμό για την υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι καταθέτουν προσφορές. Ανάδοχος του έργου ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που έχει καταθέσει την πιο συμφέρουσα προσφορά. Κάθε προσφορά περιλαμβάνει Τεχνική (Τ) και Οικονομική (F) προσφορά. Κάθε τεχνική προσφορά αξιολογείται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων και βαθμολογείται ως ποσοστό της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, ενώ κάθε οικονομική προσφορά βαθμολογείται ως ποσοστό της χαμηλότερης τιμής. Τελικά κάθε προσφορά βαθμολογείται (B) σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Όπου B i είναι η συνολική βαθμολογία της προσφοράς i, Τ max η βαθμολογία της καλύτερης Τεχνικής προσφοράς και F min η οικονομική προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ενώ η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι αυτή με το μεγαλύτερο Bi. Ερώτημα Α Υλοποίηση Κλάσης «Προσφορά» Κατασκευάστε κλάση με όνομα «CompanyOffer» (προσφορά εταιρείας), στην οποία υπολογίζουμε και αποθηκεύουμε τη βαθμολογία της κάθε εταιρείας (υποψήφιου αναδόχου) στο τεχνικό και οικονομικό μέρος της προσφοράς. Εισάγετε τον κώδικα java που αναφέρεται αποκλειστικά στην ζητούμενη κλάση. Φροντίστε ο κώδικας να είναι μορφοποιημένος κατάλληλα και να είναι ευανάγνωστος. Θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση με μορφή σχολίων. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 7

8 Ερώτημα B Υλοποίησης Μεθόδου main (30 μονάδες) Κατασκευάστε μια δεύτερη κλάση «OfferSystem» (σύστημα προσφορών), η οποία περιέχει τη μέθοδο main. Η μέθοδος main έχει την παρακάτω λειτουργία: 1) Διαβάζει από το πληκτρολόγιο για συνολικά τρείς εταιρείες το όνομα της προσφέρουσας εταιρείας καθώς και τις βαθμολογίες T i και F i που αυτή έλαβε στο τεχνικό και οικονομικό τμήμα της προσφοράς. 2) Δημιουργεί ένα αντικείμενο για την προσφορά της κάθε εταιρείας. 3) Υπολογίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά. 4) Τυπώνει αναλυτικά τη βαθμολογία της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Τα βήματα 1, 3 και 4 θα πρέπει να υλοποιηθούν υποχρεωτικά σε ανεξάρτητες μεθόδους (όχι μέσα στη μέθοδο main). Τελικά, η κλάση «OfferSystem» θα περιέχει τουλάχιστον τέσσερεις μεθόδους: τη μέθοδο main, τη μέθοδο getofferdata, τη μέθοδο calculatebestoffer και τη μέθοδο printbestoffer. Εισάγετε τον κώδικα java που αναφέρεται αποκλειστικά στην κλάση «OfferSystem». Φροντίστε ο κώδικας να είναι μορφοποιημένος κατάλληλα και να είναι ευανάγνωστος. Θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση με μορφή σχολίων. Στη συνέχεια εκτελέστε το πρόγραμμα και εισάγετε εικόνα ( screendump), όπου θα φαίνεται το αποτέλεσμα της εκτέλεσης. Εάν εν γνώση σας δίνετε ελλιπή απάντηση με κεφαλαία γράμματα, ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 8

9 Υποδείξεις για τη συγγραφή της εργασίας 1) Για την απάντηση της εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα της εργασίας. Στο υπόδειγμα: - Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία με κίτρινο. - Μην ξεχάσετε να δηλώσετε εάν η εργασία αποτελεί προϊόν αποκλειστικά δικής σας εργασίας. - Ενσωματώστε τις απαντήσεις (διαγράμματα ή/και κώδικα) μετά το κάθε ερώτημα. Δεν θα πρέπει να κάνετε παραπομπές της μορφής «βλέπε αρχείο». - Αν δεν έχετε απαντήσει σε ένα ερώτημα γράψτε «ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ». - Αν απαντήσατε με ελλείψεις σε ένα ερώτημα γράψτε «ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ». 2) Η συνεργασία στην ανάλυση της εργασίας επιτρέπεται, αλλά καλό είναι να αναφερθεί στον ειδικό χώρο στην πρώτη σελίδα της εργασίας. Η συνεργασία δεν πρέπει να οδηγεί σε από κοινού επίλυση και συγγραφή της εργασίας. Η υποβολή κοινών απαντήσεων από διαφορετικούς φοιτητές που συνεργάστηκαν δεν επιτρέπεται και θεωρείται ως ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Οι απαντήσεις ελέγχονται, τόσο μεταξύ των φοιτητών του ιδίου τμήματος, όσο και μεταξύ φοιτητών διαφορετικών τμημάτων. Η αντιγραφή έχει ως αποτέλεσμα το ΜΗΔΕΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και την παραπομπή των παραβατών στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΑΠ. 3) Η εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά με το εργαλείο Visual Paradigm για τη UML και Netbeans για τη Java. 4) Η εργασία θα υποβληθεί με τη χρήση του εργαλείου moodle (moodle.eap.gr). 5) Ο φοιτητής θα πρέπει να στείλει την εργασία με μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip ή rar. To όνομα του αρχείου θα είναι: PLH24_1ERG_EPITHETO_ONOMA.<rar zip>. Να γίνει χρήση λατινικών χαρακτήρων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την αποφυγή προβλημάτων με το moodle. 6) Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΜΒ. 7) Το συμπιεσμένο αρχείο θα πρέπει να αποτελείται από: Ένα αρχείο κειμένου με όνομα PLH24_1ERG_EPITHETO_ONOMA.doc που θα περιέχει την απάντηση της εργασίας. Τέσσερεις καταλόγους (έναν για κάθε άσκηση της εργασίας) που θα περιέχουν τα διαγράμματα ή τον κώδικα που ζητά ή κάθε άσκηση. Ο κατάλογος με τον κώδικα Java (άσκηση 4) θα πρέπει να περιλαμβάνει το project όπως αυτό δημιουργείται από το εργαλείο Netbeans και θα πρέπει να μπορεί να εκτελείται χωρίς αλλαγές από τον καθηγητή. H εφαρμογή των παραπάνω κανόνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και βαθμολογείται σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης. Η μη εφαρμογή του πρώτου κανόνα μπορεί να οδηγήσει σε συνολική απόρριψη της εργασίας. Ημερομηνία ανακοίνωσης εργασίας: Παρασκευή 21//2011 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: Κυριακή 13/11/2011 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής: Τρίτη 15/11/2011 Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής σε περίπτωση ατομικής παράδοσης: Τρίτη 22/11/2011 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1 9

10 ΕΡΓΑΣΙΑ Νο 1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Περιπτώσεις χρήσης (ΠΧ) συστήματος Video Club Ένα σύστημα λογισμικού για τη διαχείριση «Video Club» περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε. Αν τυπώσετε, χρησιμοποιήσετε το ελάχιστο δυνατό μελάνι και χαρτί.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανανέωση-αναβάθμισηανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια της Πράξης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα