ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ"

Transcript

1 Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχείρηση Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) Παραδείγματα επιχειρήσεων Δραστηριότητες Επιχείρησης (Επιχειρηματικές Λειτουργίες) Διοίκηση Επιχείρησης Διοικητικές Στάθμες (Επίπεδα Διοίκησης) Διαγραμματικός συνδυασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών και Επιπέδων Διοίκησης Αντικείμενα δράσης σε Λειτουργική Στάθμη Αντικείμενα δράσης σε Διοικητική Στάθμη Αντικείμενα δράσης σε Στρατηγική Στάθμη Αντικείμενα δράσης σε Γνωστική Στάθμη Πως αποτυπώνεται η δομή της επιχείρησης 1.2 Σύστημα Τι είναι σύστημα (μια πρώτη ιδέα) Τι είναι υποσύστημα (μια πρώτη ιδέα) Τι είναι σύστημα (μια εξελιγμένη αντίληψη) Παράγοντες που επηρεάζουν / συντελούν στη λειτουργία ενός συστήματος Εισερχόμενα Συστήματος Εξερχόμενα Συστήματος Ανάδραση Συστήματος Περιβάλλον Συστήματος Σχηματική σύνοψη Συστημάτων 1.3 Πληροφοριακό Σύστημα Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) Απόψεις εμπλεκομένων για τα ΠΣ Θεμελιώδη μορφή λειτουργίας ΠΣ 1.4 Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (ΠΣΔ) Τύποι (κατηγορίες) Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Κατηγορίες ΠΣΔ, Χρήστες και Είσοδος-Επεξεργασία-Έξοδος Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων σε κάθε επίπεδο Διοίκησης ΠΣΔ της Λειτουργικής Στάθμης

2 4 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση ΠΣΔ της Διοικητικής Στάθμης ΠΣΔ της Στρατηγικής Στάθμης Συμπεράσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ευρετήριο Συστημάτων DSS Πηγές 2.2 MIS ESS Πηγές 2.4 KWS Πηγές 2.5 OAS TPS ERP Πηγές 2.8 SCM CRM Πηγές 2.10 HRM Πηγές 2.11 Άλλα καθιερωμένα πληροφοριακά συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Κύκλος ζωής Πληροφοριακών Συστημάτων Μεθοδολογίες Ανάλυσης SSADM Ανάλυση Απαιτήσεων Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων Προβλήματα Περιορισμοί συστήματος Εξακρίβωση Αναγκών Καταγραφή Απαιτήσεων και Αναγκών 3.5 Η επιχειρούμενη προσέγγιση στο βιβλίο... 85

3 Περιεχόμενα Εντοπισμός Προβλήματος Αναγνώριση Προβλήματος (1) Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (2) Προδιαγραφές των Απαιτήσεων (6) Λογικός Σχεδιασμός (7) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Λεκτική Ανάπτυξη Λεκτική Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης οφειλών Εντοπισμός του προβλήματος και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης Προδιαγραφές των Απαιτήσεων 4.2 Λεκτική Ανάπτυξη συστήματος Ληξιαρχείου Μαιευτικής Κλινικής Εντοπισμός του προβλήματος και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης Προδιαγραφές των Απαιτήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κατασκευή Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων Ορισμός και αναγκαιότητα διαγραμμάτων ροής δεδομένων Συστατικά διαγραμμάτων ροής δεδομένων Διαδικασία Ροή Αποθήκη δεδομένων Πράκτορας (Terminator) 5.3 Ιεραρχική Δομή Καλές Πρακτικές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κατασκευή Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων Σχεδίαση Μοντελοποίηση δεδομένων Εννοιολογική σχεδίαση (conceptual design) Λογική σχεδίαση (logical design) Φυσική σχεδίαση (physical design) 6.2 Εννοιολογικό Μοντέλο (Σχήμα) Οντότητες και Γνωρίσματα (απλά και σύνθετα) Δυαδικές Συσχετίσεις Τριαδικές Συσχετίσεις Ιεραρχικές Συσχετίσεις Προσδιορίζουσες Συσχετίσεις (Identifying Relationships)

4 6 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση 6.8 Συμμετοχή οντοτήτων σε συσχετίσεις Εννοιολογικό μοντέλο για ένα σύστημα ηλεκτρονικής εμπορικής επιχείρησης eshop ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Επιχείρηση Στοιχεία Λογιστικής Νομικές μορφές Επιχειρήσεων Στοιχεία Λογιστικής Βιβλία και κατηγορίες Βιβλίων Σκοπός λογιστικής παρακολούθησης με βιβλία τρίτης κατηγορίας Λογαριασμοί Κωδικοποίηση Λογαριασμών Λογιστικό Σχέδιο Ενεργητικό, Παθητικό και Καθαρή Θέση Λογιστικά γεγονότα και ημερολογιακές εγγραφές Τήρηση Λογαριασμών Χρεωστικοί λογαριασμοί και Πιστωτικοί λογαριασμοί Χρέωση = Πίστωση Μεγιστοβάθμιοι και Ελαχιστοβάθμιοι Λογαριασμοί Γενικό Καθολικό Αναλυτικά Καθολικά Ισοζύγια Χρήση Αποτέλεσμα Χρήσης και Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης Εγγραφές κλεισίματος χρήσης Εγγραφές ανοίγματος χρήσης Ισολογισμός Συμπεράσματα Προτάσεις 7.3 Βιβλιογραφία ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Τεχνική Αποτύπωση ΠΣ Επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Πληροφοριακά συστήματα Γενικής Λογιστικής Γενικά Χρήσεις Άρθρα Ημερολόγια Ισοζύγια Σχέσεις ημερολογίων με ισοζύγια

5 Περιεχόμενα Οριστικοποίηση εγγραφών (άρθρων) ημερολογίων Συμπεράσματα για τη λογική σχεδίαση της εφαρμογής Γενικής Λογιστικής161 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Λογικός Σχεδιασμός ΠΣ Γενικής Λογιστικής Επεξεργασίες Γενικής Λογιστικής Δεδομένα Γενικής Λογιστικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Πληροφοριακά Συστήματα Εμπορικής Διαχείρισης Τιμολόγηση Πωλήσεις (σε πελάτες) Απευθείας τιμολόγηση και αποστολή Αποστολή χωρίς τιμολόγηση Μετατροπή δελτίου αποστολής σε τιμολόγιο Διαχείριση παραμέτρων τιμολόγησης Καταχώρηση πωλήσεων ημέρας από Ταμειακή μηχανή Αυτόματη ενημέρωση αρχείων (ειδών, κινήσεων, πελατών, κλπ) από εξελιγμένη ταμειακή μηχανή Πωλήσεις Λιανικής 10.2 Εισπράξεις (από πελάτες) Είσπραξη Μετρητών Είσπραξη με Επιταγές ή/και Συναλλαγματικές Μικτές Εισπράξεις (Μετρητών και Επιταγών/Συναλλαγματικών) 10.3 Αγορές (από προμηθευτές) Αγορές με τιμολόγιο δελτίο αποστολής Αγορές με δελτίο αποστολής Καταχώρηση τιμολογίου για αγορές με δελτίο αποστολής 10.4 Πληρωμές (προμηθευτών) Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών Δημιουργία παραγγελίας Εκτέλεση παραγγελίας Μερική εκτέλεση παραγγελίας 10.6 Διαχείριση Πελατών Δημιουργία Αναζήτηση Προβολή Μεταβολή Διαγραφή Έκδοση κατάστασης πελατών διατεταγμένης κατά κωδικό

6 8 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση Έκδοση κατάστασης πελατών διατεταγμένης κατά επωνυμία Έκδοση ισοζυγίου πελατών διατεταγμένου κατά κωδικό Έκδοση καρτέλας πελάτη 10.7 Διαχείριση Ειδών Δημιουργία Αναζήτηση Προβολή Μεταβολή Διαγραφή Άλλες μεταβολές Έκδοση καρτέλας είδους 10.8 Διαχείριση Πωλητών Διαχείριση Προμηθευτών Δημιουργία Αναζήτηση Προβολή Μεταβολή Διαγραφή Έκδοση κατάστασης προμηθευτών διατεταγμένης κατά κωδικό Έκδοση κατάστασης προμηθευτών διατεταγμένης κατά επωνυμία Έκδοση ισοζυγίου προμηθευτών διατεταγμένου κατά κωδικό Έκδοση καρτέλας προμηθευτή Ενημέρωση με χειρόγραφα παραστατικά Ενημέρωση με χειρόγραφα τιμολόγια δελτία αποστολής Ενημέρωση με χειρόγραφα δελτία αποστολής Ενημέρωση με χειρόγραφα τιμολόγια Ενημέρωση με χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης Ενημέρωση με χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης Μετρητοίς Ενημέρωση με χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης με Επιταγές ή/και Συναλλαγματικές Ενημέρωση με χειρόγραφες αποδείξεις είσπραξης Μικτές Έκδοση καταστάσεων πωλήσεων Κατάσταση πωλήσεων ανά πελάτη Κατάσταση πωλήσεων ανά είδος Κατάσταση πωλήσεων ανά πελάτη και ανά είδος Κατάσταση πωλήσεων ανά είδος και πελάτη Κατάσταση πωλήσεων ημέρας Κατάσταση πωλήσεων ανά μήνα Κατάσταση εκδοθέντων παραστατικών

7 Περιεχόμενα Έκδοση καταστάσεων αγορών Κατάσταση αγορών ανά προμηθευτή Κατάσταση αγορών ανά είδος Κατάσταση αγορών ανά μήνα Κλείσιμο Περιόδου Κλείσιμο Περιόδου και τακτοποίηση αρχείου Πελατών Κλείσιμο Περιόδου και τακτοποίηση αρχείου Προμηθευτών Κλείσιμο Περιόδου και τακτοποίηση αρχείου Ειδών Κλείσιμο Χρήσης (αρχεία Πελατών, Προμηθευτών & Κινήσεων) Κλείσιμο Χρήσης και τακτοποίηση αρχείου Πελατών Κλείσιμο Χρήσης και τακτοποίηση αρχείου Προμηθευτών Κλείσιμο Χρήσης και τακτοποίηση αρχείου Ειδών Κλείσιμο Χρήσης και τακτοποίηση αρχείου Αγορών-Πωλήσεων Κλείσιμο Χρήσης και τακτοποίηση αρχείου Καταβολών-Εισπράξεων Απογραφή (αρχείο Ειδών) Καταχώρηση ελλειπόντων ποσοτήτων (κινήσεις απογραφής) Δημιουργία εγγραφών για τη Γενική Λογιστική Λογιστικοποίηση τιμολογίων πωλήσεων επί πιστώσει Λογιστικοποίηση τιμολογίων πωλήσεων της μετρητοίς Λογιστικοποίηση τιμολογίων αγορών επί πιστώσει Λογιστικοποίηση τιμολογίων αγορών της μετρητοίς Λογιστικοποίση προμήθειας πωλητή Λογιστικοποίση κόστους πωλήσεων Άλλες Απαιτήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Λογική Σχεδίαση Εμπορικής Διαχείρισης Επεξεργασίες Εμπορικής Διαχείρισης Δεδομένα Εμπορικής Διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Παγίων Εντοπισμός Προβλήματος Αναγνώριση Προβλήματος Πάγια στοιχεία Περιουσιολόγιο 12.2 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης Υπολειμματική αξία Αποσβεστέα αξία Μέθοδοι απόσβεσης

8 10 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση Νομοθετικές ρυθμίσεις Λογιστική απεικόνιση των αποσβέσεων: 12.3 Προδιαγραφές νέου μηχανογραφημένου συστήματος για τη γενικευμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης παγίων Πώληση Καταστροφή και παράνομη αφαίρεση Αδρανοποίηση και εγκατάλειψη Επεξεργασίες του Π.Σ. Διαχείρισης Παγίων 12.4 Πηγές Ενδεικτικές διευθύνσεις ιστού: Βιβλιογραφία: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Λογική Σχεδίαση Διαχείρισης Παγίων Επεξεργασίες Διαχείρισης Παγίων Δεδομένα Διαχείρισης Παγίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σκοπιμότητα Επένδυσης Α.1 Παρούσα Αξία Α.2 Σκοπιμότητα Επένδυσης Α.3 Έναρξη Κερδοφορίας Α.4 Σύγκριση Εναλλακτικών Επενδύσεων Α.5 Μεγιστοποίηση κερδών επενδύσεως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Λογική σχεδίαση συστήματος οφειλών και συστήματος ληξιαρχείου Β.1 Λογική σχεδίαση συστήματος παρακολούθησης οφειλών Β.2 Λογική σχεδίαση συστήματος Ληξιαρχείου Μαιευτικής Κλινικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μετάβαση από εννοιολογικά μοντέλα σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων Γ.1 Κανόνες μετάβασης από Εννοιολογικό Μοντέλο σε Σχεσιακό Σχήμα Γ.2 Σχεσιακό Μοντέλο για Ηλεκτρονικό κατάστημα Γ.3 Σχεσιακό Μοντέλο για Εργαστηριακές εξετάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 16 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενότητα 3 Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Ανεύρεση στοιχείων Δειγματοληψία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2015 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 35.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας

N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία. Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία Συμμετέχουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της εταιρείας σας N E T S E M A N T I C S nstravel H Εταιρεία H Εταιρεία Βασικό σκοπό και αποστολή της Netsemantics αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 4 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 5 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Η προσπάθεια απλούστευσης των λογιστικών κανόνων και των κανόνων απεικόνισης των συναλλαγών Ασπασίας Μάλλιου 1505 Οι κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υποσυστημάτων

Περιγραφή Υποσυστημάτων Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 5 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 6 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους... 8 Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απλούστευση της λογιστικής εργασίας των οικονομικών μονάδων (με την εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου) και αποβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.510 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 8 1. Αντιγραφή γέφυρας λογιστικής σε εταιρείες... 8 2. Ιστορικό Μετασχηματισμών... 9 3. Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1.1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 1.1.1.1 Παροχή εξειδικευμένων λογιστικών σχεδίων κατά είδος δραστηριότητας 1.1.1.2 Καθορισμένα από τον χρήστη μήκη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα

Εισαγωγή στα. Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 4. Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Στόχοι Παράδοσης. Εισαγωγή στα Στόχοι Παράδοσης Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής Οι στόχοι της παράδοσης είναι: Κατανόηση του τρόπου μετασχηματισμού των Λογιστικών Πληροφοριών στα πλαίσια ενός Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα