PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara"

Transcript

1 PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning [el] Οδηγíες χρήσεως [tr] Kullanma kιlavuzu... 34

2 2

3 Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Årsager for skader...4 Miljøbeskyttelse...4 Miljøvenlig bortskaffelse...4 Om apparatet... 5 Deres nye lavastengrill...5 Kontakt og indikatorlampe...5 Overophedningsbeskyttelse...5 Inden den første ibrugtagning... 5 Rengøring...5 Opvarme grillen...5 Grillning med vand og lavasten... 6 Efterfylde vand...6 Grilltabel...6 Efter grillning... 7 Tips og tricks... 7 Vedligeholdelse og rengøring... 7 Rengøre apparatet... 7 Disse rengøringsmidler må ikke benyttes... 8 Kundeservice... 8 Produktinfo Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: og Online-Shop: ã=vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugsog montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet. Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader. Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning. Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs. Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening. Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt. Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning. Brandfare! Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt 3

4 flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende. Brandfare! Apparatet bliver meget varmt, brændbare materialer kan blive antændt. Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser, rengøringsmidler, under apparatet eller i umiddelbar nærhed af apparatet. Læg aldrig brændbare genstande på eller ind i apparatet. Brandfare! Apparatet bliver meget varmt, brændbare materialer kan blive antændt. Anvend aldrig trækul eller lignende brændsel i dette apparat. Fare for forbrænding! De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand. Fare for forbrænding! Dryppende fedt kan flamme kortvarigt op under grillningen. Bøj Dem ikke ind over apparatet. Hold en vis sikkerhedsafstand. Fare for forbrænding! Grillen er varm, i lang tid efter at den er blevet slukket. Undgå at berøre grillen i minutter efter slukning. Fare for forbrænding! Hvis apparatets afdækning lukkes, ophobes der varme. Luk først afdækningen, når apparatet er kølet af. Tænd aldrig apparatet med lukket afdækning. Apparatets afdækning må ikke anvendes til varmholdning eller afsætning. Fare for elektrisk stød! Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele. Fare for elektrisk stød! Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler. Årsager for skader Pas på! Skade på apparatet pga. ikke egnet tilbehør: Benyt kun det beregnede originaltilbehør. Benyt ingen grillskåle eller aluminiumsfolie. Herved beskadiges grillristen. Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på den glaskeramiske plade eller den glaskeramiske afdækning, kan det medføre skader. Miljøbeskyttelse Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste of electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet fastsætter rammen for en tilbagetagning og nyttiggørelse af WEEE i hele den Europæiske Union. 4

5 Om apparatet Her får De en oversigt over komponenter og funktioner på Deres nye apparat. Deres nye lavastengrill Nr. Betegnelse 1 Glaskeramisk afdækning 2 Grillrist 3 Lavasten 4 Lavastensbeholder 5 Kontakt 6 Indikatorlampe 7 Grillvarmelegeme 8 Grillbeholder (vandbad) Kontakt og indikatorlampe Med kontakten indstilles grillens varmeeffekt. Varmeeffekten kan indstilles trinløst. Når De er færdig med at grille, drejes kontakten til 0 for at slukke apparatet. Indikatorlampen lyser, når grillen er tændt. Bemærk: Grillen reguleres ved til- og frakobling af grillvarmelegemet. Selv ved den højeste effekt kan grillvarmelegemet til- og frakoble. Overophedningsbeskyttelse Overophedningsbeskyttelsen frakobler grillvarmen, hvis grillen bliver overophedet. Når grillen er tilstrækkelig afkølet, tilkobles grillvarmen automatisk igen. Inden den første ibrugtagning Her findes alle oplysninger om, hvad De skal gøre, inden De tilbereder retter på grillen for første gang. Læs først kapitlet Sikkerhedsanvisninger. Rengøring Rengør grillen og tilbehørsdelene grundigt med lunkent opvaskevand før første ibrugtagning. Opvarme grillen Varm grillen op på det højeste trin uden grillprodukter i nogle minutter. Derved fjernes lugten af nyt produkt. Ved første opvarmning er en let røgudvikling helt normal. 5

6 Grillning med vand og lavasten Fyld grillbeholderen med vand før hver brug. Vandmængden afhænger af, om De ønsker at anvende lavastenene. Lavastenene akkumulerer varmen fra grillvarmelegemet og sørger derved for en intensiv varmestråling og jævn varmefordeling. Fylde vand og lavasten i 1. Tag grillristen af, og vip grillvarmelegemet op. Tag lavastensbeholderen ud af apparatet. 2. Fyld vand i grillbeholderen. Grille med lavasten: 0,7 liter (nederste markering) Grille uden lavasten: 2,5 liter (øverste markering) 4. Vip grillvarmelegemet ned, læg grillristen på. Grillen er klar til brug. Efterfylde vand Hvis der er for lidt vand i grillbeholderen, frakobles apparatet af overophedningsbeskyttelsen. Hold derfor øje med vandstanden i grillbeholderen, mens De griller, og efterfyld om nødvendigt vand. Grille med lavasten: nederste markering Grille uden lavasten: øverste markering 3. For at grille med lavasten: Tag lavastenene ud af emballagen, og fyld dem i lavastensbeholderen. Sæt lavastensbeholderen ind i apparatet. ã=fare for skoldning! Hvis der ved efterfyldning af vand kommer vand på den varme grillrist eller grillvarmelegemet, opstår der varm vanddamp. Ved efterfyldning må De ikke række ind over grillen og ikke hælde vand over de varme komponenter. Grillmad 6 Forvarmningstid på trin 9 i minutter Grilltabel Angivelserne i tabellerne er vejledende værdier og gælder for en forvarmet grill. Værdierne kan variere afhængigt af grillmadens art og mængde. Læg først de madvarer, der skal grilles, på grillen, når tiden for forvarmning er gået. Vend madvarerne på grillen mindst én gang. Kontaktstilling ved grillning over lavasten Kontaktstilling ved grillning over vandbad Grilltid i minutter Oksesteak, medium, 2-3 cm tyk T-bone-steak, rosa, 3 cm tyk Nakkekotelet, uden ben Svinekoteletter*, 2 cm tykke Lammekoteletter, rosa, 2 cm tykke Kyllingebryst, 2 cm tykt Kyllingevinger, à 100 g Kalkunschnitzel, naturel, 2 cm tyk Laksesteak**, 3 cm tyk Tunfiskesteak**, 2 cm tyk Foreller***, hele, 200 g Kæmperejer, à 30 g Hakkebøf / frikadeller, 1 cm Grillspyd****, à 100 g Grillpølse, à 100 g Grøntsager***** * Skær et snit langs med knoglen ** Smør grillristen *** Smør overfladen godt med olie, smør igen før vending **** Vend ofte ***** f.eks. auberginer, squash i 1 cm tykke skiver, peberfrugter i kvarte

7 Efter grillning Læg først den glaskeramiske afdækning på, når grillen er helt afkølet. Lad fugtige lavasten tørre helt, inden De lægger den glaskeramiske afdækning på, da der ellers kan dannes skimmelsvamp. Hvis vandet fortsat er varmt, når det aftappes, skal De først blande koldt vand i for at køle vandet af! Stil en varmebestandig beholder under aftapningshanen, når vandet skal aftappes. Åbn hanen ved at dreje grebet 90 nedad. Luk derefter hanen ved at dreje grebet opad indtil anslag. Tips og tricks Sørg altid for at forvarme grillen. Den intensive varmestråling giver derved en hurtig stegeskorpe, så kødsaften ikke kan trænge ud. De kan før grillningen påføre grillproduktet en varmebestandig olie, f.eks. jordnøddeolie, eller marinere det. Det er med til at højne smagsoplevelsen. Undgå at bruge for meget olie / marinade, da det kan give flammer eller medføre en kraftig røgudvikling. Salt ikke kødet, før De griller det. Det kan trække opløselige næringsstoffer og kødsaft ud. Læg grillproduktet direkte på risten. Benyt hverken alufolie eller grillskåle. Vend først grillstykkerne, når de løsner sig let fra risten. Hvis kødet hænger fast i risten, ødelægges kødfibrene, og kødsaften løber ud. Stik ikke i kødet, mens De griller, da der ellers kan løbe kødsaft ud. Saltet kød såsom skinke eller hamburgerryg egner sig ikke til grillning. Der kan opstå en sundhedsskadelig forbindelse. Skær flere snit i koteletter ved benet og i fedtlaget, så de ikke bøjer, når de bliver grillet. Fjern hellere fedt efter grillningen end før, da kødet ellers mister både saftighed og aroma. Fjerkræstykker bliver særligt brune og sprøde, hvis man pensler det med smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af grilltiden. Frugt kan efter grillning smages til med honning, ahornsirup eller citronsaft alt efter personlig smag. Grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. majskolber) kan forkoges, før de lægges på grillen. Grill først fiskefileter på skindsiden. Pensl skindet med olie, så det ikke hænger fast i grillristen. Grillet mad skal serveres varmt. Hold det ikke varmt, da det ellers bliver sejt. Dryppende fedt kan antændes på varmelegemet og medføre kortvarig flamme- og røgdannelse. For at undgå dette i videst muligt omfang bør De grille fedtholdige madvarer over vandbadet. Vedligeholdelse og rengøring I dette afsnit finder De tips og henvisninger for en optimal vedligeholdelse og rengøring af Deres apparat. ã=fare for forbrænding! Apparatet bliver meget varmt under brugen. Lad apparatet køle af, inden det rengøres. ã=fare for elektrisk stød! Apparatet må aldrig rengøres med højtryks- eller dampstrålerenser. Rengøre apparatet Rengør apparatet hver gang efter brug, når det er kølet af. Derved undgår De, at madrester brænder fast. Hvis rester brænder sig fast flere gange, er de meget svære at fjerne. Fastbrændte rester må ikke skrabes af, men skal opblødes i vand med sulfo. Fjern grillristen, og vip varmelegemet op. Tag lavastensbeholderen med lavasten ud. Apparatdel/overflade Grillrist Lavastensbeholder og grillbeholder Anbefalet rengøring Fjern store rester med en opvaskebørste. Læg grillristen i blød i en opvaskebalje. Rengør risten med opvaskebørste og sulfo, og lad den tørre grundigt. Påfør genstridigt snavs vores rensegel til ovn/grill (bestillingsnummer ), og lad det virke i mindst 2 timer, ved kraftig tilsmudsning natten over. Skyl efterfølgende af, og tør efter. Følg anvisningerne på rensegelens emballage. Tåler ikke maskinopvask! Tag lavastenene ud, og tøm om nødvendigt vandet ud. Rengør i opvaskebalje med vand og sulfo ved hjælp af en opvaskebørste; tør efter med en blød klud. Genstridigt snavs skal opblødes eller fjernes med vores rensegel til ovn/grill (bestillingsnummer ). 7

8 Tør lejlighedsvis meget fugtige lavasten i ovnen ved 200 C. Derved kan en potentiel dannelse af skimmelsvamp undgås. Skift lavasten, når disse er sorte. Lavastenene er da mættet af fedt og kan ryge kraftigt under brugen, eller fedtet kan blive antændt. Passende lavasten får De hos Deres forhandler (bestillingsnummer LV ). Når De fylder lavasten efter, skal De passe på, at grillvarmelegemet ikke hviler direkte på lavastenene. Apparatdel/overflade Lavasten Betjeningspanel og glaskeramisk afdækning Anbefalet rengøring Rengør med en blød, fugtig klud og lidt sulfo; kluden må ikke være for våd. Tør efter med en blød klud. Disse rengøringsmidler må ikke benyttes Skurende eller skarpe rengøringsmidler Syreholdige rengøringsmidler (f.eks. eddike, citronsyre osv.) Klorholdige eller stærk alkoholholdige rengøringsmidler Ovnrens Hårde rengøringssvampe, børster eller skrubbesvampe, der efterlader ridser Nye svampeklude skal skylles grundigt inden brug Kundeservice Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. E-nummer og FD-nummer: Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer. Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert. Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse. Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten, kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. 8

9 Ý Sisällysluettelo[fi] Käytöohje Tärkeitä turvaohjeita... 9 Vaurioiden aiheuttajat Ympäristönsuojelu Ympäristöystävällinen jätteenpoisto Tutustu laitteeseen...11 Laavakivigrilli Valitsin ja toiminnan merkkivalo Ylikuumenemissuoja Ennen ensimmäistä käyttöä Puhdistaminen Grillin kuumentaminen Grillaus vettä ja laavakiviä käyttäen Veden lisääminen Grillaustaulukko Grillauksen jälkeen Ohjeita ja vihjeitä Hoito ja puhdistus Laitteen puhdistaminen Älä käytä alla mainittuja puhdistusaineita Huoltopalvelu Produktinfo Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: ja Online-Shopista: ã=tärkeitä turvaohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttöja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten. Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön. Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan. Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä. Palovaara! Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla. Palo vaara! Laite kuumenee hyvin kuumaksi, palavat materiaalit voivat syttyä. Älä säilytä tai käytä palavia 9

10 aineita (esim. spraypulloja, puhdistusaineita) laitteen alla tai sen välittömässä läheisyydessä. Älä laita palavia esineitä laitteen päälle tai sen sisään. Palovaara! Laite kuumenee hyvin kuumaksi, palavat materiaalit voivat syttyä. Älä käytä tässä laitteessa grillihiiliä tai vastaavia aineita. Palovamman vaara! Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Palovamman vaara! Grillituotteesta valuva rasva voi syttyä hetkeksi liekkeihin grillauksen aikana. Älä kumarru laitteen päälle. Noudata turvaetäisyyttä. Palovamman vaara! Grilli pysyy pois päältä kytkemisen jälkeen vielä kauan kuumana. Älä koske grilliin minuuttiin pois päältä kytkemisen jälkeen. Palovamman vaara! Kun laitteen kansilevy on kiinni, seurauksena on ylikuumeneminen. Sulje laitteen kansilevy vasta, kun laite on jäähtynyt. Älä kytke laitetta koskaan päälle siten, että kansilevy on kiinni. Älä käytä laitteen kansilevyä ruokien lämpimänä pitämiseen tai laskupintana. Sähköiskun vaara! Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun. Säh köisk un vaara! Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa. Säh köisk un vaara! Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua. Vaurioiden aiheuttajat Huomio! Sopimattomien lisätarvikkeiden aiheuttamat laitevauriot: Käytä vain alkuperäislisätarvikkeita. Älä käytä grillivuokia tai alumiinifoliota. Ne vaurioittavat grilliritilää. Jos kovat tai terävät esineet putoavat keraamiselle paneelille tai kansilevylle, seurauksena voi olla vaurioita. Ympäristönsuojelu Pura laite pakkauksesta ja hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Ympäristöystävällinen jätteenpoisto Laite vastaa tyyppimerkinnältään EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antamaa direktiiviä 2002/ 96/EY (WEEE - waste electrical an electronic equipment). Direktiivi antaa puitemääräykset koko EU-aluetta koskevalle laiteromun keräykselle, käsittelylle ja hyödyntämiselle. 10

11 Tutustu laitteeseen Tästä löydät yhteenvedon uuden laitteesi osista ja toiminnoista. Laavakivigrilli Nro Nimi 1 Keraaminen kansilevy 2 Grilliritilä 3 Laavakivet 4 Laavakivikaukalo 5 Valitsin 6 Toiminnan merkkivalo 7 Grillivastus 8 Grillikaukalo (vesihaude) Valitsin ja toiminnan merkkivalo Valitsimella säädetään grillin kuumennusteho. Voit säätää kuumennustehon portaattomasti. Kytke laite grillauksen jälkeen pois päältä kääntämällä valitsin asentoon 0. Toiminnan merkkivalo palaa, kun grilli on kytketty päälle. Huomautus: Grilli säätää lämpötilaa kytkemällä grillivastuksen päälle ja pois päältä. Grillivastus voi kytkeytyä päälle ja pois päältä myös, kun valittuna on täysi teho. Ylikuumenemissuoja Ylikuumenemissuoja kytkee grillivastuksen pois päältä, jos grilli ylikuumenee. Kun grilli on jäähtynyt riittävästi, grillivastus kytkeytyy automaattisesti taas päälle. Ennen ensimmäistä käyttöä Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa grillissä. Lue ensin luku Turvallisuusohjeet. Puhdistaminen Puhdista grilli ja varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti haalealla astianpesuaineliuoksella. Grillin kuumentaminen Kuumenna grilliä ilman grillituotetta muutaman minuutin ajan täydellä teholla. Näin uutuuden haju poistuu laitteesta. On normaalia, että laitteesta muodostuu ensimmäisellä kuumennuskerralla vähän savua. 11

12 Grillaus vettä ja laavakiviä käyttäen Täytä grillikaukalo aina ennen käyttöä vedellä. Vesimäärä riippuu siitä, haluatko käyttää laavakiviä. Laavakivet sitovat grillivastuksen lämmön itseensä ja huolehtivat siten tehokkaasta lämpösäteilystä ja lämmön tasaisesta jakautumisesta. Veden ja laavakivien laittaminen laitteeseen 1. Ota grilliritilä pois paikaltaan ja käännä grillivastus ylös. Ota laavakivikaukalo pois laitteesta. 2. Laita vesi grillikaukaloon. Grillaus laavakivillä: 0,7 litraa (alempi merkintä) Grillaus ilman laavakiviä: 2,5 litraa (ylempi merkintä) 4. Käännä grillivastus alas, laita grilliritilä paikalleen. Grilli on käyttövalmis. Veden lisääminen Jos grillikaukalossa on liian vähän vettä, ylikuumenemissuoja kytkee laitteen pois päältä. Tarkkaile sen tähden grillisäiliössä olevan veden määrää grillauksen aikana ja lisää tarvittaessa vettä. Grillaus laavakivillä: alempi merkintä Grillaus ilman laavakiviä: ylempi merkintä 3. Grillataksesi laavakivillä: ota laavakivet pakkauksesta ja laita ne laavakivikaukaloon. Laita laavakivikaukalo laitteeseen. ã=palovamman vaara! Jos vettä joutuu lisättäessä kuumalle grilliritilälle tai grillivastukselle, muodostuu kuumaa vesihöyryä. Älä pidä kättäsi täytettäessä grillin päällä äläkä kaada vettä kuumille rakenneosille. Grillituote 12 Esilämmitysaika teholla 9 minuutteina Grillaustaulukko Taulukon arvot ovat ohjearvoja ja koskevat esilämmitettyä grilliä. Arvot voivat vaihdella grillituotteen tyypin ja määrän mukaan. Laita grillattava tuote grilliin vasta, kun esilämmitysaika on kulunut. Käännä grillattava vähintään yhden kerran. Valitsimen asento laavakivillä grillattaessa Valitsimen asento vesihauteen päällä grillattaessa Grillausaika minuutteina Naudanpihvi, medium, 2-3 cm T-luupihvi, punertava, 3 cm Pihvi porsaan etuselästä, luuton Porsaankyljykset*, 2 cm Lampaankyljykset, punertavat, 2 cm Broilerinrinta, 2 cm Broilerinsiivet, à 100 g Kalkkunaleike, natur, 2 cm Lohipihvi**, 3 cm Tonnikalapihvi**, 2 cm Purotaimen***, kokonainen, 200 g Jättiläiskatkaravut, à 30 g Hampurilaispihvit/frikadellit, 1 cm Saslikkivartaat ****, à 100 g Grillimakkara, à 100 g Vihannekset***** * Tee viilto luuta myöten ** Öljyä grilliritilä *** Öljyä nahka hyvin, öljyä ennen kääntämistä uudelleen **** Käännä usein ***** Esim. munakoisot, kesäkurpitsa 1 cm paksuina viipaleina, paprika neljänneksinä

13 Grillauksen jälkeen Laita keraaminen kansilevy grillin päälle vasta, kun grilli on jäähtynyt kokonaan. Anna kosteiden laavakivien kuivua kokonaan ennen kuin laitat keraamisen kansilevyn päälle. Muutoin seurauksena voi olla homeen muodostuminen. Jos vesi on pois laskettaessa vielä kuumaa, jäähdytä se ensin lisäämällä kylmää vettä! Laske vesi pois laittamalla poistohanan alle kuumankestävä astia. Avaa hana kääntämällä vipua 90 alaspäin. Sulje sen jälkeen hana kääntämällä vipu ylöspäin vasteeseen saakka. Ohjeita ja vihjeitä Esilämmitä grilli aina. Siten pinta pääsee ruskistumaan ja kuorettumaan tehokkaan lämmön ansiosta, jolloin lihaneste ei pääse valumaan ulos. Voit sivellä tai marinoida kypsennettävän tuotteen ennen grillausta kuumankestävällä öljyllä (esim. maapähkinäöljyllä). Tämä parantaa makua. Varo käyttämästä liian paljon öljyä/ marinadia. Seurauksena voi olla liekkien muodostuminen ja voimakas savuaminen. Älä suolaa lihaa ennen grillausta. Lihasta pääsee muutoin valumaan ulos liukenevia ravinteita ja lihanestettä. Laita grillituote suoraan ritilälle. Älä käytä alufoliota tai grillikaukaloa. Käännä grillipalat vasta, kun ne irtoavat vähän ritilältä. Jos liha tarttuu ritilään, syyt vaurioituvat ja lihaneste valuu ulos. Älä pistele lihaan reikiä grillauksen aikana, koska lihaneste voi muutoin valua ulos. Suolattu liha kuten kinkku ja kassler eivät sovellu grillaukseen. Seurauksena voi olla terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tee kyljyksiin luun viereen ja rasvakerrokseen useita viiltoja, jotta ne eivät käperry. Poista rasvakerrokset mieluummin grillauksen jälkeen kuin sitä ennen, muutoin liha menettää mehukkuutta ja makua. Linnunlihan paloista tulee erityisen rapean ruskeita, kun sivelet ne paistoajan loppupuolella voilla, suolavedellä tai appelsiinimehulla. Hedelmät voidaan maustaa grillauksen jälkeen maun mukaan hunajalla, vaahterasiirapilla tai sitruunanmehulla. Vihannekset, joiden kypsennysaika on pitkä (esim. maissintähkät) voidaan esikeittää ennen grillausta. Grillaa kalafilee ensin nahkapuolelta. Sivele nahka öljyllä, jotta se ei tartu grilliritilään. Tarjoa grillituotteet kuumina. Älä pidä niitä lämpiminä, sillä ne sitkistyvät. Grillituotteesta tippuva rasva voi syttyä vastuksen päällä ja aiheuttaa hetkeksi liekkien ja savun muodostusta. Voit vähentää tätä grillaamalla hyvin rasvaiset ruoat vesihauteen päällä. Hoito ja puhdistus Tässä luvussa annamme vinkkejä ja vihjeitä laitteen parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja puhdistukseen. ã=palovamman vaara! Laite kuumenee käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. ã=sähköiskun vaara! Älä puhdista laitetta painepesurilla tai höyrysuihkulla. Laitteen puhdistaminen Puhdista laite aina käytön jälkeen, kun se on jäähtynyt. Näin vältät tähteiden kiinni palamisen. Jos tähteet ovat palaneet useaan kertaan kiinni, niiden poistaminen on vaikeaa. Älä raavi kiinni palaneita tähteitä pois, vaan liota ne vedessä astianpesuaineliuoksessa. Ota grilliritilä pois paikaltaan ja käännä vastus ylös. Ota laavakivikaukalo laavakivineen pois paikaltaan. Laitteen yläosa/ yläpinta Grilliritilä Suositeltu puhdistus Poista karkeat tähteet astianpesuharjalla. Liota grilliritilää pesualtaassa. Puhdista astianpesuharjalla ja astianpesuaineella ja kuivaa huolellisesti. Sivele itsepintaiseen likaan grillinpuhdistusgeeliämme (tilausnumero ) ja anna vaikuttaa vähintään 2 tuntia tai yön yli, jos likaa on runsaasti. Huuhtele ja kuivaa sen jälkeen huolellisesti. Noudata puhdistusainepakkauksessa olevia ohjeita. Älä puhdista astianpesukoneessa! Laitteen yläosa/ yläpinta Laavakivikaukalo ja grillikaukalo Laavakivet Ohjauspaneeli ja keraaminen kansilevy Suositeltu puhdistus Ota laavakivet pois paikoiltaan, tai laske vesi pois. Puhdista pesualtaassa astianpesuaineliuoksessa astianpesuharjalla; kuivaa pehmeällä liinalla. Liota itsepintainen lika tai poista se grillinpuhdistusgeelillämme (tilausnumero ). Kuivaa hyvin kosteat laavakivet silloin tällöin uunissa lämpötilassa 200 C. Näin vältetään mahdollinen homeen muodostuminen. Vaihda laavakivet, kun ne ovat mustat. Laavakivet ovat silloin imeneet itsensä täyteen rasvaa ja ne voivat savuta voimakkaasti käytön aikana tai rasva voi syttyä palamaan. Sopivia laavakiviä on saatavana alan liikkeistä (tilausnumero LV ). Varmista täyttäessäsi, että grillivastus ei ole suoraan laavakivien päällä. Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta; liina ei saa olla liian märkä. Kuivaa pehmeällä liinalla. 13

14 Älä käytä alla mainittuja puhdistusaineita Hankaavia tai väkeviä puhdistusaineita Happopitoisia puhdistusaineita (esim. etikkaa tai sitruunahappoa jne) Klooria tai voimakkaasti alkoholia sisältäviä puhdistusaineita Uunisuihkeita Kovia, naarmuttavia sieniä, harjoja tai hankaustyynyjä Pese uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä Huoltopalvelu Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi. Mallinumero ja sarjanumero: Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Tyyppikilven ja numerot löydät laitepassista. Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana. Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta. Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa FIN Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%) Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%) Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 14

15 ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger Årsaker for skader Miljøvern Miljøvennlig deponering Bli kjent med apparatet Din nye lavasteingrill Bryter og driftslampe Overopphetingsvern Før første gangs bruk Rengjøring Varme opp grillen Grilling med vann og lavasteiner Fylle på vann Grilltabell Etter grillingen Tips og råd Stell og rengjøring Rengjøre apparatet Benytt ikke disse rengjøringsmidler Kundeservice Produktinfo Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: og nettbutikk: ã=viktige sikkerhetsanvisninger Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet. Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport. Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien. Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom. Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring. Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne. Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen. Brannfare! Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene 15

16 forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende. Brannfare! Apparatet blir veldig varm, brennbart materiale kan ta fyr. Oppbevar eller bruk aldri brennbare gjenstander (f. eks. spraybokser, rengjøringsmidler) under eller i umiddelbar nærhet av apparatet. Legg aldri brennbare gjenstander på eller i apparatet. Brannfare! Apparatet blir veldig varmt, brennbart materiale kan ta fyr. Bruk ikke trekull eller annet lignende brennstoff i dette apparatet. Fare for forbrenning!! De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand. Fare for forbrenning!! Dryppende fett kan føre til flammer under grillingen. Ikke bøy deg over apparatet. Overhold sikkerhetsavstanden. Fare for forbrenning!! Grillen er fortsatt varm lenge etter at den er slått av. Ikke berør grillen minutter etter at den er slått av. Fare for forbrenning!! Dersom apparatet blir dekket til, oppstår det overoppheting. Ikke legg på dekselet før apparatet har avkjølt seg. Ikke slå på apparatet med dekselet på. Bruk ikke dekselet til å holde maten varm eller til å sette ting på. Fare for elektrisk støt! Ukyndige reparasjoner er farlig.reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss.dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk støt! Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler. Fare for elektrisk støt!! Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen. Årsaker for skader Obs! Skader på apparatet ved uegnet utstyr: Benytt bare det originale utstyret. Benytt verken grillskåler eller aluminiumsfolie. Grillristen skades ved dette. Harde eller spisse gjenstander som faller på glasskjeramikkpanelet eller glasskeramikkdekselet, kan gi skader. Miljøvern Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Miljøvennlig deponering Dette apparatet er i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF til avfall fra elektroniske og elektriske artikler (WEEE waste electrical and electronic equipment). Direktivet bestemmer rammen for innsamling og gjenvinning av brukte apparater innen EU. 16

17 Bli kjent med apparatet Her får du en oversikt over komponentene og funksjonene til det nye apparatet ditt. Din nye lavasteingrill Nr. Betegnelse 1 Glasskeramikkdeksel 2 Grillrist 3 Lavasteiner 4 Lavasteinbeholder 5 Bryter 6 Driftslampe 7 Grillelement 8 Grillbeholder (vannbad) Bryter og driftslampe Med bryteren stiller du inn varmeeffekten til grillen. Du kan stille inn varmeeffekten trinnløst. Vri bryteren til 0 etter grillingen for å slå av apparatet. Driftslampen lyser når grillen er på. Merk: Grillen regulerer ved å koble grillelementet inn og ut. Også ved høyeste effekt kan grillelementet koble inn og ut. Overopphetingsvern Ved overoppheting av grillen kobler overopphetingsvernet ut grillvarmen. Når grillen er tilstrekkelig avkjølt, slår grillvarmen seg automatisk på. Før første gangs bruk Her finner du informasjon om hva du må gjøre før du bruker grillen for første gang. Les først kapittelet Sikkerhetsanvisninger. Rengjøring Rengjør grillen og tilbehørsdelene grundig i lunkent såpevann før første gangs bruk. Varme opp grillen Varm opp grillen i noen minutter på høyeste nivå uten grillstykker. Dette vil få vekk lukten av nytt apparat. Første gang du varmer opp grillen er det normalt at det oppstår litt røyk. 17

18 Grilling med vann og lavasteiner Fyll grillbeholderen med vann før hvert bruk. Vannmengden avhenger av om du ønsker å benytte lavasteinene. Lavasteinene holder på varmen fra grillelementet og sørger dermed for en intensiv varmestråling og jevn varmefordeling. Fylle på med vann og lavasteiner 1. Fjern grillristen og klapp opp grillelementet. Ta lavasteinbeholderen ut av apparatet. 2. Fyll vann i grillbeholderen. Grill med lavasteiner: 0,7 liter (nederste merke) Grill uten lavasteiner: 2,5 liter (øverste merke) 4. Klapp ned grillelementet, legg på grillristen. Grillen er klar til bruk. 3. Til grilling med lavasteiner: ta lavasteinene ut av emballasjen og fyll dem i lavasteinbeholderen. Sett inn lavasteinbeholderen i apparatet. Fylle på vann Dersom det er for lite vann i grillbeholderen, slår overopphetingsvernet av apparatet. Vær derfor oppmerksom på vannstanden i grillbeholderen under grillingen og fyll eventuelt på med vann. Grilling med lavastein: nederste merke Grilling uten lavastein: øverste merke ã=fare for forbrenning! Det vil oppstå varm vanndamp dersom det havner vann på den varme grillristen eller grillelementet ved etterfylling. Ikke ta over grillen eller hell vann på de varme elementene ved etterfylling. Grillstykker Forvarmingstid i minutter på trinn 9 Grilltabell Opplysningene i tabellene er veiledende og gjelder for en forvarmet grill. Verdiene kan variere avhengig av grillstykkenes type og mengde. Ikke legg på grillstykkene før forvarmingstiden er utløpt. Snu grillstykket minst én gang. Bryterstilling ved grilling over lavasteiner Bryterstilling ved grilling over vannbad Grilltid i minutter Biff, medium, 2 3 cm T-bonesteak, rosa, 3 cm Nakkekoteletter av svin, uten bein Svinekoteletter*, 2 cm Lammekoteletter, rosa, 2 cm Kyllingbryst, 2 cm Kyllingvinger, à 100 g Kalkunschnitzel, naturell, 2 cm Lakseskiver**, 3 cm Tunfiskskiver**, 2 cm Ørret***, hel, 200 g Scampi, à 30 g Hamburger/kjøttkaker, 1 cm Grillspyd****, à 100 g Grillpølse, à 100 g Grønnsaker***** * Skjær langs benet ** Smør grillristen med olje *** Smør skinnet godt med olje og gjenta før du snur grillstykket **** Snu ofte ***** F. eks. auberginer, squash i 1 cm tykke skiver, paprika i terninger 18

19 Etter grillingen Ikke legg på glasskeramikkdekselet før grillen er fullstendig avkjølt. La fuktige lavasteiner tørke helt før du legger på glasskeramikkdekselet, ellers kan det oppstå muggdannelse. Dersom vannet fortsatt er varmt når det tappes ut, må du først tilsette kaldt vann for å avkjøle det. Sett et ildfast kokekar under kranen før du heller ut vannet. Åpne kranen ved å vri håndtaket 90 nedover. Du lukker kranen ved å vri den oppover til den stopper. Tips og råd Forvarm alltid grillen. På den måten danner det seg raskt en stekeskorpe ved hjelp av den intensive varmestrålingen og kjøttsaften renner ikke ut. Før grilling kan du pensle eller marinere maten med varmebestandig olje (f. eks. jordnøttolje). Derved blir smaken forbedret. Pass på å ikke benytte for mye olje/marinade, da dette kan føre til at det oppstår flammer og mye røyk. Ikke salt kjøttet før grilling. Ellers kan løselige næringsstoffer og kjøttsaft renne ut. Legg grillstykkene rett på risten. Bruk ikke aluminiumsfolie eller grillformer. Snu ikke grillstykkene før de løsner lett fra risten. Når det blir sittende fast kjøtt på risten, blir fibrene skadet og kjøttsaften renner ut. Stikk ikke i kjøttet under grillingen, ellers kan kjøttsaften renne ut. Saltet mat som skinke eller svinekam egner seg ikke til grilling. Dette kan føre til en helseskadelig forbindelse. Skjær flere snitt i fettlaget og ved benet på kotelettene, slik at de ikke krummer seg under grillingen. Vent helst med å fjerne fettlaget til etter grillingen, ellers mister kjøttet saft og aroma. Fjærkre blir særlig sprøtt dersom det blir smurt med smør, saltvann eller appelsinsaft mot slutten av grilltiden. Etter grilling kan frukt smakes til med honning, lønnesirup eller sitronsaft etter smak og behag. Grønnsaker med lang steketid (f. eks. maiskolber) kan forkokes før grilling. Fiskefilet grilles med skinnsiden ned først. Pensle skinnet med olje slik at det ikke blir hengende fast på grillristen. Server grillmaten varm. Hvis den blir holdt varmt, blir den seig. Fett som drypper ned på varmeelementet, kan antenne og danne kortvarige flammer elle røyk. For å redusere dette, bør veldig fettholdig mat grilles over vannbadet. Stell og rengjøring I dette kapittelet finner du tips og henvisninger for optimalt stell og rengjøring av apparatet. ã=forbrenningsfare! Apparatet blir varmt under bruk. Vent med rengjøring til apparatet er avkjølt. ã=fare for elektrisk støt! Det må ikke brukes høytrykksspyler eller damprenser til rengjøring av apparatet. Rengjøre apparatet Rengjør apparatet etter hver bruk når det er avkjølt. Dermed unngår du at rester brenner seg fast. Etter gjentatt fastbrenning er restene vanskelige å fjerne. Skrap ikke av fastbrente rester, men legg dem i bløt med tilsatt vaskemiddel. Ta av grillristen og løft opp varmeelementet. Ta ut karet med lavasteinene. Apparatdel/overflate Grillrist Lavasteinkar og grillbeholder Anbefalt rengjøring Fjern grove rester med en oppvaskbørste. Legg grillristen i bløt i vasken. Rengjør med oppvaskbørste og vaskemiddel og tørk grundig. Smør inn tilsmussinger som er veldig vanskelige å fjerne med vår gelé til rengjøring av stekeovnsgrill (bestillingsnummer ) og la virke i minst to timer, eller over natten ved kraftig tilsmussing. Skyll så og tørk grundig. Se anvisningene på pakningen til rengjøringsmiddelet. Må ikke rengjøres i oppvaskmaskin. Ta ut lavasteinene eller hell ut vannet. Rengjør i vasken med vann, vaskemiddel og oppvaskbørste, ettertørk med en myk klut. Legg vanskelig tilsmussing i bløt eller fjern det med vår gelé til rengjøring av stekeovnsgrill (bestillingsnummer ). 19

20 Betjeningsfelt og glasskeramikkdeksel Apparatdel/overflate Lavasteiner Anbefalt rengjøring Veldig fuktige lavasteiner kan tørkes i stekeovnen på 200 C med jevne mellomrom. Dermed kan man forhindre en mulig muggdannelse. Bytt lavasteiner når de har blitt svarte. Lavasteinene er da fulle av fett, og kan forårsake sterk røyk eller fettet kan antenne når de er i bruk. Passende lavasteiner får du hos din forhandler (bestillingsnummer LV ). Pass på at ikke grillelementet ligger direkte på lavasteinene når du fyller på. Rengjør med en myk og fuktig klut med litt vaskemiddel. Kluten må ikke være for våt. Tørk med en myk klut. Benytt ikke disse rengjøringsmidler Skurende eller skarpe rengjøringsmidler Syreholdige rengjøringsmidler (f. eks. eddik, sitronsyre, osv.) Klorholdige eller sterk alkoholholdige rengjøringsmidler Stekeovnsspray Harde, ripende oppvasksvamper, børster eller skureputer Vask nye svampkluter grundig før bruk Kundeservice Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. E nummer og FD nummer: Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E nr.) og produksjonsnummer (FD nr.) for apparatet. Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset. Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker på grunn av feilbetjening også under garantitiden. Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice. Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil N Du kan stole på produsentens kompetanse. Da kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler til å reparere husholdningsapparatet ditt. 20

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

HAND-HELD VACUUM CLEANER

HAND-HELD VACUUM CLEANER HAND-HELD VACUUM CLEANER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520

Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 Kummefryser Frys Arkkupakastin Fryseboks Καταψυκτησ Μπαουλο Congelador Horizontal HS210520 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige kølervæske R600a

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76

English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 English 5 Deutsch 11 Français 18 Italiano 24 Nederlands 31 Español 38 Português 45 Svenska 52 Norsk 58 Dansk 64 Suomi 70 Ελληνικά 76 2 3 4 SVENSKA Svenska Användningsområde Din Black & Decker figursåg

Διαβάστε περισσότερα

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN -

FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSBOX - SÄILIÖPAKASTIN - FRYSEBOKS - Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ECN 1155 ECN11111W BRUKSANVISNING ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BRUKS- OG INSTALLASJONSANVISNING BRUGSANVISNING ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ SV

Διαβάστε περισσότερα

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

SMA 35. c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt. d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja. G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set SMA 35 d Käyttöohje Manikyyri-/Pedikyyrisarja K W Οδηγίες χρήσεως Σετ μανικιούρ/πεντικιούρ S Brugsanvisning Manikyr/pedikyrset c Betjeningsvejledning Manicure-/Pedicure-sæt G W Operating Instructions Manicure/Pedicure-Set

Διαβάστε περισσότερα

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ

HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 47 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her

FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS. ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS ξεκινήστε εδώ start her aloita tästä start her FUSION 1000L A4& A3 LAMINATORS GR οδηγίες 36 DK brugsvejledning 40 FI käyttöopas 44 NO bruksanvisning 48 GR πανεύκολη πλαστικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet

Z29835 3. Teleskopstige af aluminium. Τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου. Alu-Teleskopleiter. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvallisuusohjeet Multi-Purpose Ladder Operation and Safety Notes Alumiiniset teleskooppitikkaat Käyttö- a turvallisuusoheet Teleskopstege av aluminium Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Teleskopstige af aluminium

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Käyttö- ja turvallisuusohjeet. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. Brugs- og sikkerhedsanvisninger Food Slicer Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin a tutustu kaikkiin laitteen toimintoihin.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-σουηδικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του σας.

Διαβάστε περισσότερα

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού

SecuTronic B. Electronic. combination lock. www.burg.biz. no Bruksanvisning dk Brugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού SecuTronic SecuTronic SecuTronic Electronic combination lock SecuTronic dp 03 / 2015 no ruksanvisning dk rugervejledning fi Käyttöohje el Οδηγίες χειρισμού UR-WÄCTER K ltenhofer Weg 15 58300 Wetter ermany

Διαβάστε περισσότερα

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21

BATTERI- OCH GENERATORTESTARE 9 BATTERI- OG GENERATORTESTER 13 EΛEΓKΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AYTOKINHTOY ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΟ 17 BATTERIE- UND LICHT- MASCHINENTESTER 21 3 BATTERY AND ALTERNATOR TESTER 1 Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever

Διαβάστε περισσότερα

Garden Cultivator FGH 700/10. garden CultiVator. kultivaattori. Vertikalskärare för trädgården. HaVekultiVator. gartenkultivator. Καλλιεργητης Κηπου

Garden Cultivator FGH 700/10. garden CultiVator. kultivaattori. Vertikalskärare för trädgården. HaVekultiVator. gartenkultivator. Καλλιεργητης Κηπου Garden Cultivator FGH 700/10 garden CultiVator Operation and Safety Notes kultivaattori Käyttö- ja turvaohjeet Vertikalskärare för trädgården Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar HaVekultiVator Brugs-

Διαβάστε περισσότερα

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

M95-66X. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger M95-66X Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

2592 / 014L 2592 / 016L

2592 / 014L 2592 / 016L 2592 / 014L 2592 / 016L Energy-Saving Under-Cupboard Light Energy-Saving Under- Cupboard Light Operation and Safety Notes Lågenergibelysning för underskåp Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Energiansäästövalaisin

Διαβάστε περισσότερα

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger

PPHSS 730 SE JIGSAW STIKSAV MED PENDULHUB ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ PENDELHUBSTICHSÄGE. Operation and Safety Notes. Brugs- og sikkerhedsanvisninger PPHSS 730 SE JIGSAW Operation and Safety Notes STIKSAV MED PENDULHUB Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας PENDELHUBSTICHSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

XQ90 CAR POLISHER KIILLOTUSKONE ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ POLERMASKIN POLIERMASCHINE. Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös XQ90 CAR POLISHER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual KIILLOTUSKONE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös POLERMASKIN Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως

Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje. Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως GBV 345 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu HK634200XB

www.eluxshop.hu HK634200XB HK634200XB FI EL HU LT SV INDUKTIOTASO ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP INDUKCINĖ KAITLENTĖ INDUKTIONSHÄLL KÄYTTÖOHJE ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA BRUKSANVISNING 2 16 32

Διαβάστε περισσότερα

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613

CL3.C18S 943463 1/2 NU-CL3.C18S/0613 1/2 CLE A CHOCS 18V KIT 18V IMPACT WRENCH-KIT 18V SCHLAGSCHRAUBERSATZ SLAGMOERSLEUTEL 18 V KIT LLAVE DE IMPACTOS 18 V KIT KIT AVVITATRICE A IMPULSI 18V KIT CHAVE DE IMPACTO 18V ZESTAW KLUCZY UDAROWYCH

Διαβάστε περισσότερα

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21

Operating Manual... 4-9 Betjeningsvejledning... 10-15 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 EQU2_dk.book Seite 2 Freitag, 16. April 2010 8:48 08 Operating Manual... 4-9 GB IE CY Betjeningsvejledning... 10-15 DK Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης... 16-21 GR CY 2 EQU2_dk.book Seite 3 Freitag, 16. April

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL

VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL 04577706 Formular P7490 -EU2 1. Udgave Juni, 2002 VEJLEDNING TIL REVERSIBLE VINKELSKRUETRÆKKERE OG VINKELSPÆNDERE AF SERIE 1RL DK BEMÆRK Vinkelskruetrækkere og vinkelspændere af serie 1RL er designet til

Διαβάστε περισσότερα

ST 2361. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

ST 2361. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. ST 2361 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου

Z29798 3. Aluminium Platform Ladder. Alumiiniset monitoimitikkaat. Arbetsställning av aluminium. Lille aluminiumsstillads. Μικρή σκαλωσιά αλουμινίου Aluminium Platform Ladder Assembly, operating and safety instructions Alumiiniset monitoimitikkaat Asennus-, käyttö- a turvallisuusoheet Arbetsställning av aluminium Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

timer Ora Professional Care timer

timer Ora Professional Care timer Ora Oral-B A B timer C Professional Care D E 1 timer 2 3 2 99570742_D16_cls_Euro_2.indd 207.06.2010 15:22:33 Uhr Français Lisez attentivement ce mode d emploi avant la première utilisation. Important Vérifiez

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU

VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU VEJLEDNING TIL SLIBEMASKINER, SERIE SC OG XC -EU Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll -Rands nærmeste kontor eller distributør. Ingersoll -Rand Company 2002 Trykt i Japan 04578217 Formular P7543

Διαβάστε περισσότερα

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse

brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse brushing très longue tenue : lissage, volume et souplesse very long lasting blow drying: straightening, volume and smoothness les gestes de votre coiffeur chez vous your hairdresser s skills at home SVENSKA

Διαβάστε περισσότερα

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

PAINT SPRay gun PFSPS150. Paint Spray Gun Operation and Safety Notes. Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar DREIECKSCHLEIFER PAINT SPRay gun Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

Orbital Sander XQ600. Orbital Sander Operation and Safety Notes

Orbital Sander XQ600. Orbital Sander Operation and Safety Notes Orbital Sander Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Manual de Instruções Favor

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation

RECHARGEABLE TORCH. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. User manual and service information. Brugervejledning og serviceinformation RECHARGEABLE TORCH GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587

aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 aprilia NA 850 Mana GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674587 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661

aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 aprilia Pegaso 650 Strada-Trail-Factory GR-DK 2006 Manual http://www.manuallib.com/file/2674661 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

P12597. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger 5000 P12597 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information

Wireless Doorbell HOME TECH. Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Wireless Doorbell. User manual and service information HOME TECH Wireless Doorbell GB IE CY SE Wireless Doorbell User manual and service information Radiostyrd dörrklocka Bruksanvisning och serviceinformation FI DK Radio-ohjattu ovikello Käyttöopas ja huolto-ohjeet

Διαβάστε περισσότερα

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och

Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT 2313 CA. 587 25 05-50 Rev. 1. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

TABLE LAMP. User manual and service information. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Brugervejledning og serviceinformation

TABLE LAMP. User manual and service information. Käyttöopas ja huolto-ohjeet. Brugervejledning og serviceinformation TABLE LAMP GB IE CY User manual and service information FI Käyttöopas ja huolto-ohjeet SE Bruksanvisning och serviceinformation DK Brugervejledning og serviceinformation GR CY Εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02

REFLEX. mod 3130. Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας. Rel. 0 10/02 REFLEX mod 3130 9003191 Betjenings vejledning Handbok - Οδηγιες λειτουργιας Rel. 0 10/02 1 11 2 3 4 19 5 20 6 7 8 9 10 21 14 12 13 15 16 17 18 22 49 48 49 50 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 48 61 62 63

Διαβάστε περισσότερα

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet

T4X SE AKUN LATAUSLAITE BATTERY CHARGER BATTERILADDARE BATTERIOPLADER BATTERIELADEGERÄT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Käyttö- ja turvaohjeet T4X SE BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes AKUN LATAUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet BATTERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar BATTERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

P51-450SM. 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz

P51-450SM. 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz P51-450SM 532 43 09-05 Printed 10.07.09 BY www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

M56-170AWFPX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M56-170AWFPX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M56-170AWFPX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være

Διαβάστε περισσότερα

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz

P56-675SMW. 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz P56-675SMW 532 41 61-79 Printed 13.04.07 TH www.partner.biz in U.S.A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst

Διαβάστε περισσότερα

AKKULATURI Käyttö- ja turvallisuusohjeet. BAT TERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. BAT TERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger

AKKULATURI Käyttö- ja turvallisuusohjeet. BAT TERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar. BAT TERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger BAT TERY CHARGER Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin a tutustu seuraavaksi

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE

04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE 04579272 Formular P7608-EU2 1. Udgave Marts, 2003 BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL BOREMASKINER OG VINKELBOREMASKINER AF 1 SERIE BEMÆRK Boremaskiner og vinkelboremaskiner af 1 serie er konstrueret

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας

AdvancedPunch. Operation Instructions Manual. Bruksanvisning. Brukerhåndbok. Käyttöopas. Betjeningsvejledning. Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB SV NO FI DA EL Operation Instructions Manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Käyttöopas Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο Οδηγιών Λειτουργίας GB English 3 Svenska 9 Norsk 15 Suomi 21 Dansk 27 Ελληνικά 33

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

English Dansk Suomi Ελληνικά Norsk Svenska

English Dansk Suomi Ελληνικά Norsk Svenska HP LaserJet 3050z Getting Started Guide Opsætningsvejledning Aloitusopas Εγχειρίδιο "Γρήγορα αποτελέσματα" Komme i gang Starthandbok מדריך תחילת העבודה Copyright Information 2006 Copyright Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A

Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A Washing Machine Vaskemaskine Pyykinpesukone Πλυντήριο Ρούχων WNF 7301 WNF 7321 A WNF 7341 A WNF 7361 A User s Manual Brugsanvisning Käyttöopas Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Warnings General Safety Never place your

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( )

VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) 04578407 VEJLEDNING TIL DOBBELTVIRKENDE, OSCILLERENDE PUDSEMASKINER, SERIES RS2( )B - ( ) - ( ) BEMÆRK Formular P7561 -EU2 2. Udgave Juni, 2002 Dobbeltvirkende, oscillerende pudsemaskiner series RS2( )B

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR

Installation instructions VWZ MPS 40. DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK, FR, CHfr, BEfr, NO, SE, GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM

VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM VEJLEDNING TIL ELEKTRISKE SKRUETRÆKKERE AF SERIE QS1L OG QS1T MED TANGENTARM Formular P7440-EU2 10. Udgave October, 2003 CCN 04576898 DA Parallelle skruetrækkere af serie QS1L og QS1T med tangentarm er

Διαβάστε περισσότερα

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS

Pressure transmitter. SITRANS P500 with HART. Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS Pressure transmitter SITRANS P500 with HART Compact Operating Instructions 09/2010 SITRANS English...3 Dansk...20 Ελληνικά...37 Português...56 Svenska...74 Magyar...91 SITRANS Pressure transmitter SITRANS

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg)

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg) ECE 44/04 universal 9 36 kg E 1 04301171 Nr.... Young Sport FIN Asennus - Ohje Lastenistuin, Ryhmä I,II,III (9-36 kg) GR Οδηγία συναρμολόγησης Σύστημα συγκράτησης για παιδιά, Ομάδα I, ΙΙ, ΙΙΙ 9-36 χγρ.

Διαβάστε περισσότερα

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 -

AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - AM 2000 INOX/INOX PRO AM 2000 INOX PRO Ex 07.05 - Driftsanvisning Manual de utilização Οδηγίες λειτουργίας Bruksanvisning Käyttöohjeet K P g N s Driftsanvisning S 51004516 07.08 e Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D820 Quick Reference Guide Model PP04X www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

R 53SV. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. R 53SV Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές δανέζικα-σουηδικά Ευχές : Γάμος Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag. Vi vill

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

www..eu D27300 D27300T

www..eu D27300 D27300T www..eu D27300 D27300T Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 8 Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15 English (original instructions) 23 Español (traducido de las instrucciones originales)

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU

VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU 03533015 Formular P6657-2 14. Udgave Oktober, 2001 VEJLEDNING TIL SUPERKRAFTIGE SLAGNØGLER TIL AUTOBRANCHEN, MODEL 261, 261-3, 261-6, 271, 261 -EU, 261-3 -EU, 261-6 -EU OG 271 -EU BEMÆRK Slagnøgler model

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35

Z29620A / Z29620B. 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620A / Z29620B 1 2 3 15 14 13 4 12 11 5 10 9 8 7 6 16 17 22 18 21 20 19 3 45981_Content_LB3.indd 3 11.01.10 08:35 Z29620C / Z29620D 1 2 3 15 14 13 4 7 12 11 5 10 9 8 6 16 22 21 17 18 19 19 20 4 45981_Content_LB3.indd

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα