PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara"

Transcript

1 PKU375V14E Elektrisk grill Sähkögrilli Elektrisk grill Elektrisk grill Ηλεκτρικό γκριλ Elektrikli Izgara [da] Brugsanvisning...3 [fi] Käyttöohje...9 [no] Bruksveiledning...15 [sv] Bruksanvisning [el] Οδηγíες χρήσεως [tr] Kullanma kιlavuzu... 34

2 2

3 Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Årsager for skader...4 Miljøbeskyttelse...4 Miljøvenlig bortskaffelse...4 Om apparatet... 5 Deres nye lavastengrill...5 Kontakt og indikatorlampe...5 Overophedningsbeskyttelse...5 Inden den første ibrugtagning... 5 Rengøring...5 Opvarme grillen...5 Grillning med vand og lavasten... 6 Efterfylde vand...6 Grilltabel...6 Efter grillning... 7 Tips og tricks... 7 Vedligeholdelse og rengøring... 7 Rengøre apparatet... 7 Disse rengøringsmidler må ikke benyttes... 8 Kundeservice... 8 Produktinfo Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: og Online-Shop: ã=vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugsog montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet. Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader. Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning. Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsigt, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs. Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening. Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt. Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning. Brandfare! Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt 3

4 flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende. Brandfare! Apparatet bliver meget varmt, brændbare materialer kan blive antændt. Opbevar og anvend aldrig brændbare genstande, f.eks. spraydåser, rengøringsmidler, under apparatet eller i umiddelbar nærhed af apparatet. Læg aldrig brændbare genstande på eller ind i apparatet. Brandfare! Apparatet bliver meget varmt, brændbare materialer kan blive antændt. Anvend aldrig trækul eller lignende brændsel i dette apparat. Fare for forbrænding! De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand. Fare for forbrænding! Dryppende fedt kan flamme kortvarigt op under grillningen. Bøj Dem ikke ind over apparatet. Hold en vis sikkerhedsafstand. Fare for forbrænding! Grillen er varm, i lang tid efter at den er blevet slukket. Undgå at berøre grillen i minutter efter slukning. Fare for forbrænding! Hvis apparatets afdækning lukkes, ophobes der varme. Luk først afdækningen, når apparatet er kølet af. Tænd aldrig apparatet med lukket afdækning. Apparatets afdækning må ikke anvendes til varmholdning eller afsætning. Fare for elektrisk stød! Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele. Fare for elektrisk stød! Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler. Årsager for skader Pas på! Skade på apparatet pga. ikke egnet tilbehør: Benyt kun det beregnede originaltilbehør. Benyt ingen grillskåle eller aluminiumsfolie. Herved beskadiges grillristen. Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på den glaskeramiske plade eller den glaskeramiske afdækning, kan det medføre skader. Miljøbeskyttelse Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste of electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet fastsætter rammen for en tilbagetagning og nyttiggørelse af WEEE i hele den Europæiske Union. 4

5 Om apparatet Her får De en oversigt over komponenter og funktioner på Deres nye apparat. Deres nye lavastengrill Nr. Betegnelse 1 Glaskeramisk afdækning 2 Grillrist 3 Lavasten 4 Lavastensbeholder 5 Kontakt 6 Indikatorlampe 7 Grillvarmelegeme 8 Grillbeholder (vandbad) Kontakt og indikatorlampe Med kontakten indstilles grillens varmeeffekt. Varmeeffekten kan indstilles trinløst. Når De er færdig med at grille, drejes kontakten til 0 for at slukke apparatet. Indikatorlampen lyser, når grillen er tændt. Bemærk: Grillen reguleres ved til- og frakobling af grillvarmelegemet. Selv ved den højeste effekt kan grillvarmelegemet til- og frakoble. Overophedningsbeskyttelse Overophedningsbeskyttelsen frakobler grillvarmen, hvis grillen bliver overophedet. Når grillen er tilstrækkelig afkølet, tilkobles grillvarmen automatisk igen. Inden den første ibrugtagning Her findes alle oplysninger om, hvad De skal gøre, inden De tilbereder retter på grillen for første gang. Læs først kapitlet Sikkerhedsanvisninger. Rengøring Rengør grillen og tilbehørsdelene grundigt med lunkent opvaskevand før første ibrugtagning. Opvarme grillen Varm grillen op på det højeste trin uden grillprodukter i nogle minutter. Derved fjernes lugten af nyt produkt. Ved første opvarmning er en let røgudvikling helt normal. 5

6 Grillning med vand og lavasten Fyld grillbeholderen med vand før hver brug. Vandmængden afhænger af, om De ønsker at anvende lavastenene. Lavastenene akkumulerer varmen fra grillvarmelegemet og sørger derved for en intensiv varmestråling og jævn varmefordeling. Fylde vand og lavasten i 1. Tag grillristen af, og vip grillvarmelegemet op. Tag lavastensbeholderen ud af apparatet. 2. Fyld vand i grillbeholderen. Grille med lavasten: 0,7 liter (nederste markering) Grille uden lavasten: 2,5 liter (øverste markering) 4. Vip grillvarmelegemet ned, læg grillristen på. Grillen er klar til brug. Efterfylde vand Hvis der er for lidt vand i grillbeholderen, frakobles apparatet af overophedningsbeskyttelsen. Hold derfor øje med vandstanden i grillbeholderen, mens De griller, og efterfyld om nødvendigt vand. Grille med lavasten: nederste markering Grille uden lavasten: øverste markering 3. For at grille med lavasten: Tag lavastenene ud af emballagen, og fyld dem i lavastensbeholderen. Sæt lavastensbeholderen ind i apparatet. ã=fare for skoldning! Hvis der ved efterfyldning af vand kommer vand på den varme grillrist eller grillvarmelegemet, opstår der varm vanddamp. Ved efterfyldning må De ikke række ind over grillen og ikke hælde vand over de varme komponenter. Grillmad 6 Forvarmningstid på trin 9 i minutter Grilltabel Angivelserne i tabellerne er vejledende værdier og gælder for en forvarmet grill. Værdierne kan variere afhængigt af grillmadens art og mængde. Læg først de madvarer, der skal grilles, på grillen, når tiden for forvarmning er gået. Vend madvarerne på grillen mindst én gang. Kontaktstilling ved grillning over lavasten Kontaktstilling ved grillning over vandbad Grilltid i minutter Oksesteak, medium, 2-3 cm tyk T-bone-steak, rosa, 3 cm tyk Nakkekotelet, uden ben Svinekoteletter*, 2 cm tykke Lammekoteletter, rosa, 2 cm tykke Kyllingebryst, 2 cm tykt Kyllingevinger, à 100 g Kalkunschnitzel, naturel, 2 cm tyk Laksesteak**, 3 cm tyk Tunfiskesteak**, 2 cm tyk Foreller***, hele, 200 g Kæmperejer, à 30 g Hakkebøf / frikadeller, 1 cm Grillspyd****, à 100 g Grillpølse, à 100 g Grøntsager***** * Skær et snit langs med knoglen ** Smør grillristen *** Smør overfladen godt med olie, smør igen før vending **** Vend ofte ***** f.eks. auberginer, squash i 1 cm tykke skiver, peberfrugter i kvarte

7 Efter grillning Læg først den glaskeramiske afdækning på, når grillen er helt afkølet. Lad fugtige lavasten tørre helt, inden De lægger den glaskeramiske afdækning på, da der ellers kan dannes skimmelsvamp. Hvis vandet fortsat er varmt, når det aftappes, skal De først blande koldt vand i for at køle vandet af! Stil en varmebestandig beholder under aftapningshanen, når vandet skal aftappes. Åbn hanen ved at dreje grebet 90 nedad. Luk derefter hanen ved at dreje grebet opad indtil anslag. Tips og tricks Sørg altid for at forvarme grillen. Den intensive varmestråling giver derved en hurtig stegeskorpe, så kødsaften ikke kan trænge ud. De kan før grillningen påføre grillproduktet en varmebestandig olie, f.eks. jordnøddeolie, eller marinere det. Det er med til at højne smagsoplevelsen. Undgå at bruge for meget olie / marinade, da det kan give flammer eller medføre en kraftig røgudvikling. Salt ikke kødet, før De griller det. Det kan trække opløselige næringsstoffer og kødsaft ud. Læg grillproduktet direkte på risten. Benyt hverken alufolie eller grillskåle. Vend først grillstykkerne, når de løsner sig let fra risten. Hvis kødet hænger fast i risten, ødelægges kødfibrene, og kødsaften løber ud. Stik ikke i kødet, mens De griller, da der ellers kan løbe kødsaft ud. Saltet kød såsom skinke eller hamburgerryg egner sig ikke til grillning. Der kan opstå en sundhedsskadelig forbindelse. Skær flere snit i koteletter ved benet og i fedtlaget, så de ikke bøjer, når de bliver grillet. Fjern hellere fedt efter grillningen end før, da kødet ellers mister både saftighed og aroma. Fjerkræstykker bliver særligt brune og sprøde, hvis man pensler det med smør, saltvand eller appelsinsaft hen mod slutningen af grilltiden. Frugt kan efter grillning smages til med honning, ahornsirup eller citronsaft alt efter personlig smag. Grøntsager med lang tilberedningstid (f.eks. majskolber) kan forkoges, før de lægges på grillen. Grill først fiskefileter på skindsiden. Pensl skindet med olie, så det ikke hænger fast i grillristen. Grillet mad skal serveres varmt. Hold det ikke varmt, da det ellers bliver sejt. Dryppende fedt kan antændes på varmelegemet og medføre kortvarig flamme- og røgdannelse. For at undgå dette i videst muligt omfang bør De grille fedtholdige madvarer over vandbadet. Vedligeholdelse og rengøring I dette afsnit finder De tips og henvisninger for en optimal vedligeholdelse og rengøring af Deres apparat. ã=fare for forbrænding! Apparatet bliver meget varmt under brugen. Lad apparatet køle af, inden det rengøres. ã=fare for elektrisk stød! Apparatet må aldrig rengøres med højtryks- eller dampstrålerenser. Rengøre apparatet Rengør apparatet hver gang efter brug, når det er kølet af. Derved undgår De, at madrester brænder fast. Hvis rester brænder sig fast flere gange, er de meget svære at fjerne. Fastbrændte rester må ikke skrabes af, men skal opblødes i vand med sulfo. Fjern grillristen, og vip varmelegemet op. Tag lavastensbeholderen med lavasten ud. Apparatdel/overflade Grillrist Lavastensbeholder og grillbeholder Anbefalet rengøring Fjern store rester med en opvaskebørste. Læg grillristen i blød i en opvaskebalje. Rengør risten med opvaskebørste og sulfo, og lad den tørre grundigt. Påfør genstridigt snavs vores rensegel til ovn/grill (bestillingsnummer ), og lad det virke i mindst 2 timer, ved kraftig tilsmudsning natten over. Skyl efterfølgende af, og tør efter. Følg anvisningerne på rensegelens emballage. Tåler ikke maskinopvask! Tag lavastenene ud, og tøm om nødvendigt vandet ud. Rengør i opvaskebalje med vand og sulfo ved hjælp af en opvaskebørste; tør efter med en blød klud. Genstridigt snavs skal opblødes eller fjernes med vores rensegel til ovn/grill (bestillingsnummer ). 7

8 Tør lejlighedsvis meget fugtige lavasten i ovnen ved 200 C. Derved kan en potentiel dannelse af skimmelsvamp undgås. Skift lavasten, når disse er sorte. Lavastenene er da mættet af fedt og kan ryge kraftigt under brugen, eller fedtet kan blive antændt. Passende lavasten får De hos Deres forhandler (bestillingsnummer LV ). Når De fylder lavasten efter, skal De passe på, at grillvarmelegemet ikke hviler direkte på lavastenene. Apparatdel/overflade Lavasten Betjeningspanel og glaskeramisk afdækning Anbefalet rengøring Rengør med en blød, fugtig klud og lidt sulfo; kluden må ikke være for våd. Tør efter med en blød klud. Disse rengøringsmidler må ikke benyttes Skurende eller skarpe rengøringsmidler Syreholdige rengøringsmidler (f.eks. eddike, citronsyre osv.) Klorholdige eller stærk alkoholholdige rengøringsmidler Ovnrens Hårde rengøringssvampe, børster eller skrubbesvampe, der efterlader ridser Nye svampeklude skal skylles grundigt inden brug Kundeservice Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. E-nummer og FD-nummer: Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer. Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert. Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse. Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten, kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. 8

9 Ý Sisällysluettelo[fi] Käytöohje Tärkeitä turvaohjeita... 9 Vaurioiden aiheuttajat Ympäristönsuojelu Ympäristöystävällinen jätteenpoisto Tutustu laitteeseen...11 Laavakivigrilli Valitsin ja toiminnan merkkivalo Ylikuumenemissuoja Ennen ensimmäistä käyttöä Puhdistaminen Grillin kuumentaminen Grillaus vettä ja laavakiviä käyttäen Veden lisääminen Grillaustaulukko Grillauksen jälkeen Ohjeita ja vihjeitä Hoito ja puhdistus Laitteen puhdistaminen Älä käytä alla mainittuja puhdistusaineita Huoltopalvelu Produktinfo Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: ja Online-Shopista: ã=tärkeitä turvaohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttöja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten. Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön. Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita. Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa. Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan. Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä. Palovaara! Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla. Palo vaara! Laite kuumenee hyvin kuumaksi, palavat materiaalit voivat syttyä. Älä säilytä tai käytä palavia 9

10 aineita (esim. spraypulloja, puhdistusaineita) laitteen alla tai sen välittömässä läheisyydessä. Älä laita palavia esineitä laitteen päälle tai sen sisään. Palovaara! Laite kuumenee hyvin kuumaksi, palavat materiaalit voivat syttyä. Älä käytä tässä laitteessa grillihiiliä tai vastaavia aineita. Palovamman vaara! Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä. Palovamman vaara! Grillituotteesta valuva rasva voi syttyä hetkeksi liekkeihin grillauksen aikana. Älä kumarru laitteen päälle. Noudata turvaetäisyyttä. Palovamman vaara! Grilli pysyy pois päältä kytkemisen jälkeen vielä kauan kuumana. Älä koske grilliin minuuttiin pois päältä kytkemisen jälkeen. Palovamman vaara! Kun laitteen kansilevy on kiinni, seurauksena on ylikuumeneminen. Sulje laitteen kansilevy vasta, kun laite on jäähtynyt. Älä kytke laitetta koskaan päälle siten, että kansilevy on kiinni. Älä käytä laitteen kansilevyä ruokien lämpimänä pitämiseen tai laskupintana. Sähköiskun vaara! Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun. Säh köisk un vaara! Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa. Säh köisk un vaara! Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua. Vaurioiden aiheuttajat Huomio! Sopimattomien lisätarvikkeiden aiheuttamat laitevauriot: Käytä vain alkuperäislisätarvikkeita. Älä käytä grillivuokia tai alumiinifoliota. Ne vaurioittavat grilliritilää. Jos kovat tai terävät esineet putoavat keraamiselle paneelille tai kansilevylle, seurauksena voi olla vaurioita. Ympäristönsuojelu Pura laite pakkauksesta ja hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Ympäristöystävällinen jätteenpoisto Laite vastaa tyyppimerkinnältään EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antamaa direktiiviä 2002/ 96/EY (WEEE - waste electrical an electronic equipment). Direktiivi antaa puitemääräykset koko EU-aluetta koskevalle laiteromun keräykselle, käsittelylle ja hyödyntämiselle. 10

11 Tutustu laitteeseen Tästä löydät yhteenvedon uuden laitteesi osista ja toiminnoista. Laavakivigrilli Nro Nimi 1 Keraaminen kansilevy 2 Grilliritilä 3 Laavakivet 4 Laavakivikaukalo 5 Valitsin 6 Toiminnan merkkivalo 7 Grillivastus 8 Grillikaukalo (vesihaude) Valitsin ja toiminnan merkkivalo Valitsimella säädetään grillin kuumennusteho. Voit säätää kuumennustehon portaattomasti. Kytke laite grillauksen jälkeen pois päältä kääntämällä valitsin asentoon 0. Toiminnan merkkivalo palaa, kun grilli on kytketty päälle. Huomautus: Grilli säätää lämpötilaa kytkemällä grillivastuksen päälle ja pois päältä. Grillivastus voi kytkeytyä päälle ja pois päältä myös, kun valittuna on täysi teho. Ylikuumenemissuoja Ylikuumenemissuoja kytkee grillivastuksen pois päältä, jos grilli ylikuumenee. Kun grilli on jäähtynyt riittävästi, grillivastus kytkeytyy automaattisesti taas päälle. Ennen ensimmäistä käyttöä Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa grillissä. Lue ensin luku Turvallisuusohjeet. Puhdistaminen Puhdista grilli ja varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti haalealla astianpesuaineliuoksella. Grillin kuumentaminen Kuumenna grilliä ilman grillituotetta muutaman minuutin ajan täydellä teholla. Näin uutuuden haju poistuu laitteesta. On normaalia, että laitteesta muodostuu ensimmäisellä kuumennuskerralla vähän savua. 11

12 Grillaus vettä ja laavakiviä käyttäen Täytä grillikaukalo aina ennen käyttöä vedellä. Vesimäärä riippuu siitä, haluatko käyttää laavakiviä. Laavakivet sitovat grillivastuksen lämmön itseensä ja huolehtivat siten tehokkaasta lämpösäteilystä ja lämmön tasaisesta jakautumisesta. Veden ja laavakivien laittaminen laitteeseen 1. Ota grilliritilä pois paikaltaan ja käännä grillivastus ylös. Ota laavakivikaukalo pois laitteesta. 2. Laita vesi grillikaukaloon. Grillaus laavakivillä: 0,7 litraa (alempi merkintä) Grillaus ilman laavakiviä: 2,5 litraa (ylempi merkintä) 4. Käännä grillivastus alas, laita grilliritilä paikalleen. Grilli on käyttövalmis. Veden lisääminen Jos grillikaukalossa on liian vähän vettä, ylikuumenemissuoja kytkee laitteen pois päältä. Tarkkaile sen tähden grillisäiliössä olevan veden määrää grillauksen aikana ja lisää tarvittaessa vettä. Grillaus laavakivillä: alempi merkintä Grillaus ilman laavakiviä: ylempi merkintä 3. Grillataksesi laavakivillä: ota laavakivet pakkauksesta ja laita ne laavakivikaukaloon. Laita laavakivikaukalo laitteeseen. ã=palovamman vaara! Jos vettä joutuu lisättäessä kuumalle grilliritilälle tai grillivastukselle, muodostuu kuumaa vesihöyryä. Älä pidä kättäsi täytettäessä grillin päällä äläkä kaada vettä kuumille rakenneosille. Grillituote 12 Esilämmitysaika teholla 9 minuutteina Grillaustaulukko Taulukon arvot ovat ohjearvoja ja koskevat esilämmitettyä grilliä. Arvot voivat vaihdella grillituotteen tyypin ja määrän mukaan. Laita grillattava tuote grilliin vasta, kun esilämmitysaika on kulunut. Käännä grillattava vähintään yhden kerran. Valitsimen asento laavakivillä grillattaessa Valitsimen asento vesihauteen päällä grillattaessa Grillausaika minuutteina Naudanpihvi, medium, 2-3 cm T-luupihvi, punertava, 3 cm Pihvi porsaan etuselästä, luuton Porsaankyljykset*, 2 cm Lampaankyljykset, punertavat, 2 cm Broilerinrinta, 2 cm Broilerinsiivet, à 100 g Kalkkunaleike, natur, 2 cm Lohipihvi**, 3 cm Tonnikalapihvi**, 2 cm Purotaimen***, kokonainen, 200 g Jättiläiskatkaravut, à 30 g Hampurilaispihvit/frikadellit, 1 cm Saslikkivartaat ****, à 100 g Grillimakkara, à 100 g Vihannekset***** * Tee viilto luuta myöten ** Öljyä grilliritilä *** Öljyä nahka hyvin, öljyä ennen kääntämistä uudelleen **** Käännä usein ***** Esim. munakoisot, kesäkurpitsa 1 cm paksuina viipaleina, paprika neljänneksinä

13 Grillauksen jälkeen Laita keraaminen kansilevy grillin päälle vasta, kun grilli on jäähtynyt kokonaan. Anna kosteiden laavakivien kuivua kokonaan ennen kuin laitat keraamisen kansilevyn päälle. Muutoin seurauksena voi olla homeen muodostuminen. Jos vesi on pois laskettaessa vielä kuumaa, jäähdytä se ensin lisäämällä kylmää vettä! Laske vesi pois laittamalla poistohanan alle kuumankestävä astia. Avaa hana kääntämällä vipua 90 alaspäin. Sulje sen jälkeen hana kääntämällä vipu ylöspäin vasteeseen saakka. Ohjeita ja vihjeitä Esilämmitä grilli aina. Siten pinta pääsee ruskistumaan ja kuorettumaan tehokkaan lämmön ansiosta, jolloin lihaneste ei pääse valumaan ulos. Voit sivellä tai marinoida kypsennettävän tuotteen ennen grillausta kuumankestävällä öljyllä (esim. maapähkinäöljyllä). Tämä parantaa makua. Varo käyttämästä liian paljon öljyä/ marinadia. Seurauksena voi olla liekkien muodostuminen ja voimakas savuaminen. Älä suolaa lihaa ennen grillausta. Lihasta pääsee muutoin valumaan ulos liukenevia ravinteita ja lihanestettä. Laita grillituote suoraan ritilälle. Älä käytä alufoliota tai grillikaukaloa. Käännä grillipalat vasta, kun ne irtoavat vähän ritilältä. Jos liha tarttuu ritilään, syyt vaurioituvat ja lihaneste valuu ulos. Älä pistele lihaan reikiä grillauksen aikana, koska lihaneste voi muutoin valua ulos. Suolattu liha kuten kinkku ja kassler eivät sovellu grillaukseen. Seurauksena voi olla terveydelle haitallisia yhdisteitä. Tee kyljyksiin luun viereen ja rasvakerrokseen useita viiltoja, jotta ne eivät käperry. Poista rasvakerrokset mieluummin grillauksen jälkeen kuin sitä ennen, muutoin liha menettää mehukkuutta ja makua. Linnunlihan paloista tulee erityisen rapean ruskeita, kun sivelet ne paistoajan loppupuolella voilla, suolavedellä tai appelsiinimehulla. Hedelmät voidaan maustaa grillauksen jälkeen maun mukaan hunajalla, vaahterasiirapilla tai sitruunanmehulla. Vihannekset, joiden kypsennysaika on pitkä (esim. maissintähkät) voidaan esikeittää ennen grillausta. Grillaa kalafilee ensin nahkapuolelta. Sivele nahka öljyllä, jotta se ei tartu grilliritilään. Tarjoa grillituotteet kuumina. Älä pidä niitä lämpiminä, sillä ne sitkistyvät. Grillituotteesta tippuva rasva voi syttyä vastuksen päällä ja aiheuttaa hetkeksi liekkien ja savun muodostusta. Voit vähentää tätä grillaamalla hyvin rasvaiset ruoat vesihauteen päällä. Hoito ja puhdistus Tässä luvussa annamme vinkkejä ja vihjeitä laitteen parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja puhdistukseen. ã=palovamman vaara! Laite kuumenee käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta. ã=sähköiskun vaara! Älä puhdista laitetta painepesurilla tai höyrysuihkulla. Laitteen puhdistaminen Puhdista laite aina käytön jälkeen, kun se on jäähtynyt. Näin vältät tähteiden kiinni palamisen. Jos tähteet ovat palaneet useaan kertaan kiinni, niiden poistaminen on vaikeaa. Älä raavi kiinni palaneita tähteitä pois, vaan liota ne vedessä astianpesuaineliuoksessa. Ota grilliritilä pois paikaltaan ja käännä vastus ylös. Ota laavakivikaukalo laavakivineen pois paikaltaan. Laitteen yläosa/ yläpinta Grilliritilä Suositeltu puhdistus Poista karkeat tähteet astianpesuharjalla. Liota grilliritilää pesualtaassa. Puhdista astianpesuharjalla ja astianpesuaineella ja kuivaa huolellisesti. Sivele itsepintaiseen likaan grillinpuhdistusgeeliämme (tilausnumero ) ja anna vaikuttaa vähintään 2 tuntia tai yön yli, jos likaa on runsaasti. Huuhtele ja kuivaa sen jälkeen huolellisesti. Noudata puhdistusainepakkauksessa olevia ohjeita. Älä puhdista astianpesukoneessa! Laitteen yläosa/ yläpinta Laavakivikaukalo ja grillikaukalo Laavakivet Ohjauspaneeli ja keraaminen kansilevy Suositeltu puhdistus Ota laavakivet pois paikoiltaan, tai laske vesi pois. Puhdista pesualtaassa astianpesuaineliuoksessa astianpesuharjalla; kuivaa pehmeällä liinalla. Liota itsepintainen lika tai poista se grillinpuhdistusgeelillämme (tilausnumero ). Kuivaa hyvin kosteat laavakivet silloin tällöin uunissa lämpötilassa 200 C. Näin vältetään mahdollinen homeen muodostuminen. Vaihda laavakivet, kun ne ovat mustat. Laavakivet ovat silloin imeneet itsensä täyteen rasvaa ja ne voivat savuta voimakkaasti käytön aikana tai rasva voi syttyä palamaan. Sopivia laavakiviä on saatavana alan liikkeistä (tilausnumero LV ). Varmista täyttäessäsi, että grillivastus ei ole suoraan laavakivien päällä. Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla ja pienellä määrällä astianpesuainetta; liina ei saa olla liian märkä. Kuivaa pehmeällä liinalla. 13

14 Älä käytä alla mainittuja puhdistusaineita Hankaavia tai väkeviä puhdistusaineita Happopitoisia puhdistusaineita (esim. etikkaa tai sitruunahappoa jne) Klooria tai voimakkaasti alkoholia sisältäviä puhdistusaineita Uunisuihkeita Kovia, naarmuttavia sieniä, harjoja tai hankaustyynyjä Pese uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä Huoltopalvelu Jos laitteesi täytyy korjata, huoltopalvelumme on käytettävissäsi. Mallinumero ja sarjanumero: Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero (E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Tyyppikilven ja numerot löydät laitepassista. Ota huomioon, että huoltoneuvojan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuaikana. Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta. Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa FIN Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%) Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%) Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. 14

15 ê Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning Viktige sikkerhetsanvisninger Årsaker for skader Miljøvern Miljøvennlig deponering Bli kjent med apparatet Din nye lavasteingrill Bryter og driftslampe Overopphetingsvern Før første gangs bruk Rengjøring Varme opp grillen Grilling med vann og lavasteiner Fylle på vann Grilltabell Etter grillingen Tips og råd Stell og rengjøring Rengjøre apparatet Benytt ikke disse rengjøringsmidler Kundeservice Produktinfo Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: og nettbutikk: ã=viktige sikkerhetsanvisninger Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet. Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport. Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien. Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom. Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring. Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne. Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen. Brannfare! Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene 15

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

ST 53E. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger ST 53E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 / HD8881

Type HD8752 / HD8881 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 / HD8881 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

Διαβάστε περισσότερα

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

PFRT550. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. PFRT550 Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2216CM 532 43 11-00. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Reference Guide GB HDD AUDIO PLAYER SYSTEM Referencevejledning Viiteopas Referensguide Guia de referência DK FI SE PT Οδηγός αναφοράς EL HAP-S1 WARNING Do not install the appliance in a confined space,

Διαβάστε περισσότερα

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR

Installation instructions VWZ MPS 40 DK FR NO SE GR Installation instructions VWZ MPS 0 DK FR NO SE GR Installations- og betjeningsvejledning Til vvs-installatøren Installationsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning VWZ MPS 0 DK INDHOLDSFORTEGNELSE

Διαβάστε περισσότερα

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy

Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius Galvo 1.5-1 / 2.0-1 2.5-1 / 3.0-1 / 3.1-1 Dummy DA EL Betjeningsvejledning Netkoblet vekselretter Οδηγίες χειρισμού Μετατροπέας

Διαβάστε περισσότερα

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL

UX-P410 FACSIMILE MODEL OPERATION MANUAL MODEL UX-P410 FACSIMILE OPERATION MANUAL 1. Installation 2. Sending Faxes 3. Receiving Faxes 4. Making Copies 5. Answering Machine Connection 6. Special Functions 7. Printing Lists 8. Maintenance 9. Troubleshooting

Διαβάστε περισσότερα

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry.

Compact Operating Instructions SIPART PS2 (6DR5...) Electropneumatic positioners. Edition 09/2014. Answers for industry. Electropneumatic positioners Compact Operating Instructions Edition 09/2014 Answers for industry. Dansk... 3 Ελληνικά... 52 Português... 105 Svenska... 156 Magyar... 206 1 SIPART Elektropneumatisk positionsregulator

Διαβάστε περισσότερα

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions

PKO 270 A1. COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions Anleitung_4010362:_ 27.05.2010 13:05 Uhr Seite 1 PKO 270 A1 COMPRESSOR Operation and Safety Notes Original operating instructions ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98

Maxi-Cosi CabrioFix. Maxi-Cosi CabrioFix. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. www.maxi-cosi.com. The safe world of Maxi-Cosi 72-84 85-98 POLAND Portugal Poltrade Waletko Dorel Portugal Spolka Jawna LDA Parque Chorzow Industrial da Varziela 41-500 Árvore, 4480 Vila do Conde Ul. Legnicka 84/86 Tel. 252 Tel. (032) 248 346 530 00 81 Fax (032)

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης

Telephone 10 DECT. Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης Telephone 10 DECT Vejledning Manual Εγχειρίδιο χρήσης tilbehør & indhold / ACCESsories Følgende er indeholdt i pakken, JACOB JENSEN TM Telefon 10 (inklusive dansk telefonadapter): 1. Telefon håndsæt 2.

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-745-12(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System 4-456-346-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System Reference Guide Referencevejledning Viiteopas Referensguide GB DK FI SE Guia de referência PT Οδηγός αναφοράς EL Başvuru Kılavuzu

Διαβάστε περισσότερα

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast

Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator Ψυγείο Koelkast F R D E D E N EL NL GUIDE D'INSTLLTION ET D'UTILISTION BEDIENUNGSNLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING INSTRUCTION FOR USE Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSNWIJZING Réfrigérateur Kühlschrank Køleskab Refrigerator

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082

Il tuo manuale d'uso. PHILIPS HR1613/00 http://it.yourpdfguides.com/dref/5477082 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di PHILIPS HR1613/00. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso (informazioni,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg)

Young Sport. Instruções de montagem e uso Sistema de retenção para crianças, Grupos I, II, III (9-36 kg) ECE 44/04 universal 9 36 kg E 1 04301171 Nr.... Young Sport FIN Asennus - Ohje Lastenistuin, Ryhmä I,II,III (9-36 kg) GR Οδηγία συναρμολόγησης Σύστημα συγκράτησης για παιδιά, Ομάδα I, ΙΙ, ΙΙΙ 9-36 χγρ.

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα