«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου"

Transcript

1 «ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου Γερμανού Καραβαγγέλη 8, Αθήνα Περίληψη Η κρίση αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικονομία, φέρνοντας στην επιφάνεια δομικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες. Με δεδομένες τις ιδιομορφίες της εγχώριας οικονομίας, η κρίση έπληξε τη χώρα μας κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που τη καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη στην οικονομία, και κατ επέκταση και στην κοινωνία, όπως μεταξύ άλλων οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, οι δυσχέρειες στις χρηματοδοτήσεις, το υψηλό δημόσιο χρέος και η εύθραυστη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του θεσμικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, συγκαταλέγονται στους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί και μηχανισμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Στην παρούσα εισήγηση επισημαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα μέσα από ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά και μια πραγματική ενεργοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη, Αποκέντρωση, Έξυπνη Εξειδίκευση, Πολιτική Συνοχής, Έρευνα Καινοτομία 1. Περί συνοχής και τοπικής ανάπτυξης Η μεγαλύτερη Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, μεταξύ των διαφορετικών Kρατών Mελών και των Περιφερειών της Ευρώπης, διατυπώθηκε ως κορυφαίος στόχος, στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European Act) από το Η πολιτική συνοχής αποτελεί και στη νέα προγραμματική περίοδο , ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά εργαλεία της ΕΕ. Όμως παρ όλες τις διαβεβαιώσεις και τους αριθμούς, η Συνοχή τόσο ως Ευρωπαϊκός στόχος όσο και ως Ευρωπαϊκή πολιτική, διακυβεύεται όχι μόνο από την παρατεταμένη κρίση αλλά και από μειωμένους ρυθμούς και αντικρουόμενες στοχοθεσίες, που προτάσσονται μέσω άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως πχ ο στόχος της Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτός εξειδικεύεται κυρίως μέσα από τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Για τον Μάριο Καμχή 1 (2007), η πολιτική συνοχής, για την περίοδο , ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Ανερχόταν σε τιμές 2007 στα 347,41 δισ. ευρώ, δηλ. 35,7% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη 1 Καμχής Μ., (2007), «Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου Ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας», Εκδόσεις Κριτική.

2 των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενθάρρυνση της απασχόλησης στο πλαίσιο περίπου 450 επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σύμφωνα τώρα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο , στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, θα επενδυθεί ποσό ύψους 325 δισ. Ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός 2. Το θεσμικό πλαίσιο για την περίοδο ενσωματώνει ρυθμίσεις για την χωρική ανάπτυξη, στο στρατηγικό πλαίσιο, σε διάφορα επίπεδα (λήψης απόφασης). Αυτό το (εσωτερικό της ΕΕ) κείμενο, ειδικότερα εστιάζει σε διευθετήσεις που αφορούν προγράμματα υπό τον επενδυτικό στόχο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και τα σχετικά με αυτόν επιχειρησιακά προγράμματα, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα της χωρικής ανάπτυξης αφορούν εξίσου τόσο τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της εδαφικής διάστασης δεν είναι νέο στοιχείο, βρίσκεται στον πυρήνα των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ ευθύς εξαρχής. ιάφορες τοµεακές πολιτικές έχουν επίσης συγκεκριμένο εδαφικό αντίκτυπο και ορισμένες από αυτές διαθέτουν στοιχεία που καλύπτουν συγκεκριμένα εδαφικά προβλήματα. Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, η επιλεξιµότητα για την παροχή στήριξης καθορίζεται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη να πλαισιώσουν οι αναπτυξιακές στρατηγικές τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία των περιοχών, το φυσικό, το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιό τους καθώς επίσης και τους φυσικούς πόρους τους. Επιπλέον, µε την πάροδο των ετών, οι διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ έχουν υπερασπιστεί µια πολυτοµεακή, ολοκληρωµένη προσέγγιση στην οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ 4. Ο Philippe Bourdeau 5 εξηγεί πως η χωρική ανάπτυξη στοχεύει σε μια βέλτιστη κατανομή προσώπων και δραστηριοτήτων σε μια δεδομένη χωρική μονάδα. Από δω και στο εξής θα πρέπει να ενσωματώνει και τις αρχές της αειφορίας. Η χωρική ανάπτυξη όντας ένα δύσκολο εγχείρημα σύγκλισης των δυνάμεων της αγοράς, της ιδιότητας του πολίτη αλλά και των φυσικών δεδομένων, εκ των οποίων και η οικονομία του εδάφους, μπορεί ακόμη να ειδωθεί και υπό ένα κοινωνικόοικονομικό πρίσμα. Με αυτή την έννοια η ενδογενής ανάπτυξη, αποτελεί ενδιαφέρουσα θεωρία που μπορεί να ορισθεί ως ακολούθως: «η ενδογενής ανάπτυξη εδράζεται στη χρήση των τοπικών πηγών, στον έλεγχο της καινοτομίας, στην ικανότητα αντίδρασης σε εξωτερικές πιέσεις και στην ικανότητα εισαγωγής ειδικών μορφών κοινωνικών ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο που να 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, MEMO13/878, (2013), Επανακαθορισμός των στόχων της Ενωσιακής Πολιτικής για τη Συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου European Commission, (2014), «Arrangements on territorial development», Draft Guidance fiche for Desk Officers, Version Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008), Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή. Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα {SEC(2008) 2550}, COM (2008) 616 τελικό, Βρυξέλλες, Απόσπασμα από το άρθρο του με τίτλο «Intégrer les recherches en environnement et en développement durable des territoires» στο βιβλίο «Le développement durable des territoires» επιμέλεια από τον Christian Vandermotten, Εκδόσεις Université de Bruxelles.

3 διευκολύνει τις παραπάνω παραμέτρους» 6. Αυτή η οπτική, επιφέρει επιπρόσθετα μια κάποια αποϋλοποίηση αυτού του ίδιου του χώρου και κατά συνέπεια, αυτής της ίδιας της αναφοράς της, σε μια κλειστή φυσική ενότητα. Για τους Λουκάκη Π., και Θεοδωρά Γ., (2009), «εξίσου σημαντική εκτιμάται και η προσέγγιση του περιεχομένου της τοπικής ανάγκης. Για να γίνει όμως με επιτυχία απαιτείται ο προσδιορισμός και στη συνέχεια η σύνθεση των δυο συστατικών εννοιών, δηλ. τι είναι ανάγκη και τι σημαίνει τοπικότητα. Στην προσέγγιση αυτή προηγείται η ανάγκη. Σε μια προσπάθεια ορισμού της θα λέγαμε ότι η ανάγκη απορρέει σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο κάθε μορφής, από υποχρέωση της Πολιτείας, και το δικαίωμα των πολιτών, διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, μόρφωσης, υγείας, εργασίας, ψυχικής και φυσικής αναψυχής, ευημερίας και όσων άλλων συμπυκνώνονται στην έννοια της ποιότητας ζωής. Συνθήκες οι οποίες εκφράζονται εν τέλει μέσα από την ανάγκη για κατοικία, παροχή υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, διασφάλιση μετακινήσεων προσώπων και μεταφοράς αγαθών, οργάνωση του δομημένου χώρου και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την αειφορική διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων...για να διασφαλισθούν όμως ικανοποιητικές συνθήκες κάλυψης των πιο πάνω αναγκών η καταγραφή και αξιολόγησή τους πρέπει να πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο που ορίζουν τρεις παράμετροι άρρηκτα μεταξύ τους συνδεδεμένοι παρά τη διαφορετικότητά τους. Πρόκειται για : α) τον τόπο εγκατάστασης ή / και χωροθέτησης των ανθρώπινων λειτουργιών, β) το ελάχιστο απαιτούμενο για την κάλυψη της ανάγκης λειτουργικό, επιχειρηματικό, πληθυσμιακό μέγεθος, και γ) τη χρονική και ποσοτική συχνότητα κάλυψης των αναγκών σε ημερήσια, σε εβδομαδιαία, τακτή, εποχιακή ή άτυπη βάση. Η έννοια της τοπικότητας συναρτάται με αυτές τις τρεις παραμέτρους. Έτσι, ουσιαστικά, το σύνολο των αναγκών διατρέχεται από την έννοια της τοπικότητας, δηλαδή ενός χώρου ζωής, δράσης, εργασίας, αναψυχής, κ.ά. μόνιμων κατοίκων και κινητικού πληθυσμού. Οι δυο άλλες παράμετροι αμβλύνουν ή ατονούν την τοπικότητα και μπορεί αν αναφέρονται σε ανώτερα γεωγραφικά επίπεδα. Πέραν αυτών η κάλυψη των αναγκών σχετίζεται και με το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης [κεντρικής, και αυτοδιοίκησης] και το κατ αναλογία προς αυτό σύστημα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών. Η συσχέτιση τοπικότητας διοικητικού συστήματος προκύπτει, επομένως, ως αναγκαία. Η έννοια της τοπικότητας για την κάλυψη των αναγκών συνδέεται όμως και με τα γεωγραφικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κυρίως στα μικρά χωρικά επίπεδα. όταν μιλάμε για ήπια ανάπτυξη 7, στην ουσία, αναφερόμαστε σε εφαρμογή διαδικασιών 6 Απόσπασμα από «Une description à priori de facteurs de développement économique local et régional», ορισμός των Courlet et Garofoli (1995) στο βιβλίο «Le développement durable des territoires» επιμέλεια από τον Christian Vandermotten, Εκδόσεις Université de Bruxelles. 7 «η ήπια ανάπτυξη θα πρέπει : πρώτον στις ελλειμματικές ομοιογενείς περιοχές να επιδιώκεται με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο συνθετικό [όχι αντιθετικό στο όνομα του ανταγωνισμού] που στοχεύει στη συγκράτηση του πληθυσμού [σε πρώτη φάση] και στην ανάκαμψη των αρνητικών σε θετικές ρυθμίσεις αύξησης [σε δεύτερη φάση με τη δημιουργία των αναγκαίων θέσεων εργασίας]. Ως αξιοσημείωτοι πόροι θεωρούνται εκείνοι που προσφέρονται από το φυσικό περιβάλλον [π.χ. παράκτιες, πεδινές, ορεινές περιοχές, κλίμα, τοπίο], από το υφιστάμενο οικιστικό δίκτυο και το πολιτισμικό απόθεμα. Δεύτερον στις υπερανεπτυγμένες ή εντατικής οικονομικής, κυρίως, ανάπτυξης περιοχές να στοχεύει στην αναστολή των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και της διαρκούς εισροής πληθυσμού σε βάρος των ελλειμματικών περιοχών. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μέσο ελέγχου των υπερσυγκεντρώσεων πληθυσμού και υπηρεσιών χωρίς να δημιουργούνται συνέπειες στο παραγωγικό σύστημα».

4 περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης σε ομοιογενές από πλευράς γεωγραφικών, φυσικών πόρων και οικιστικού δικτύου περιβάλλοντος με ρυθμίσεις / εντάσεις ανάπτυξης του φυσικού, ανθρωπογενούς, πολιτιστικού ιστορικού αποθέματος κατά συνθετικό και συμβατό μεταξύ τους τρόπο. Οι ρυθμίσεις αυτές αναλύονται με ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη, είτε σημειακά, είτε εκτατικά, τέτοια ώστε κατά περίπτωση να διατηρείται και να μην αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, να μην καταστρέφονται ή εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και να μη δημιουργούνται ανεπιθύμητες υπερσυγκεντρώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 8». Με την εφαρμογή καταξιωμένων αρχών, όπως αυτών της συντονισμένης δράσης, της κοινωνικής συναίνεσης, της αποτελεσματικής διοίκησης, της αναπτυξιακής ισορροπίας, της δημοκρατικής και εγγυημένης αντιπροσώπευσης και μέσα από τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος και την γενικότερη αναβάθμιση του Τοπικού πολιτικού συστήματος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναχθεί σε μοναδικό εργαλείο σχεδιασμού και υποστήριξης της Τοπικής και Περιφερειακής ανάπτυξης, γεγονός που συμβαδίζει απόλυτα τόσο με την Ιστορική αλλά και με τη συνταγματική της αποστολή. Οι Πετράκος Γ., & Ψυχάρης Γ., (2009) 9, υπογραμμίζουν πως κατά τη δεκαετία του 90 έγιναν σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν, πρωτίστως, μια αναδιάταξη συσχετισμών στο εσωτερικό της περιφερειακής κρατικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Η ανάδειξη της περιφέρειας ως βαθμού αποκέντρωσης της διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική θεσμική μεταβολή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού, αναβαθμίζει το ρόλο της, τόσο ως προς τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας της, όσο και ως προς την πολιτική κινητικότητα και την παραγωγή πολιτικού προσωπικού. Εναρμονιζόμενοι έτσι με τις Ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές επιταγές για την ισχυροποίηση, ενδυνάμωση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος καλείται να υποστηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής αναφοράς του, ν αποκτήσει και ν αξιοποιήσει τις σύγχρονες μορφές διοικητικής οργάνωσης, να λειτουργήσει τελικά ως μονάδα αποτελεσματικής διοίκησης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες, να συμβάλλει στην αυξημένη αποδοτικότητα των τοπικών επενδύσεων, ασκώντας ουσιαστική πολιτική και έχοντας τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση του δικού του μέλλοντος. Για τον Λουκάκη Π 10., οι Νέοι Δήμοι «συγκροτούν γεωγραφικές, πληθυσμιακές ενότητες μείζονος κλίμακας, οικονομικές ενότητες με πιο πολυσύνθετες κοινωνικές ανάγκες και στις οποίες προκύπτει ως συνεπαγόμενο ερώτημα η δημοκρατική εκπροσώπηση, η κοινωνική διαβούλευση και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που πολύ απέχουν από εκείνες των «παραδοσιακών» δημοτικών συμβουλίων. Εύλογα τίθεται και το ερώτημα κατά πόσον ανομοιογενείς πληθυσμιακές ομάδες, 8 Λουκάκης, Π. Θεοδωρά, Γ. (2009) Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές ρυθμίσεις και προοπτικές εφαρμογής, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο στην Ελλάδα στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Λουκάκης, Π. (2012) Ζητήματα Εδαφικής και Κοινωνικής συνοχής και χωρικών ρυθμίσεων στους Καλλικρατικούς Δήμους, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία 2012.

5 ανταγωνιζόμενες ή/και αντιτιθέμενες, μπορεί να καταλήξουν σε ένα νέο «τοπικό δυναμικό» και με τι μορφή κοινωνικής συνοχής και ομοιογένειας αυτό θα επιδιώξει μια σύγχρονη μονάδα «ενδογενούς ανάπτυξης»; Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι Δήμοι, πέραν των αρμοδιοτήτων που καλούνται να υπηρετήσουν στην άσκηση της «τοπικής διοίκησης» συγχρόνως στις νέες τους διαστάσεις, αποτελούν ή θα πρέπει να αποτελούν πλέον και χώρους οικονομικούς, με μονοσήμαντες ή συνθετότερες παραγωγικές δραστηριότητες, που καθορίζουν και απαιτούν οργάνωση ανάλογη προς την παραγωγική δομή τους. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία αστικοποίησης και την οργάνωση της παραγωγής αλλά και της εξασφάλισης ποιότητας ζωής στους κατοίκους των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, οι οικισμοί στην εσωτερική δομή τους «τριτογενοποιούνται», η μεταποίηση συγκεντρώνεται και οργανώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ πολλοί Δήμοι αγροτικών περιοχών γίνονται υποδοχείς δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρεμπορίου, 1 ης και 2 ης κατοικίας, αναψυχής, καθιστάμενοι, έτσι, πιο πολυσύνθετοι από τους παραδοσιακούς δήμους με κυριαρχία του πρωτογενούς τομέα παραγωγής». Με την προοπτική λοιπόν μιας σε βάθος εφαρμογής των αρχών της τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και κατάλληλο τρόπο και με στόχο την καλύτερη διαχείριση των φυσικών, ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων, το σεβασμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιφερειακής ποικιλομορφίας, την πρόβλεψη του πολυσύνθετου χαρακτήρα των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, επισημαίνονται εκείνες οι δράσεις που να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας δυναμικής για την περιοχή η οποία να αγγίζει το σύνολο των τοπικών πόρων, των γεωγραφικών τομέων αναφοράς, όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, τις υπάρχουσες δυνάμεις αλλαγής, τους αναπτυξιακούς στόχους αλλά και όλα τα προβλήματα που καταγράφονται από τις πρώτες προσπάθειες μιας πρώτης προσέγγισης της περιοχής και που εντάσσονται σε μια γενικευμένη αναζήτηση της απόκτησης μιας συνολικής, συγκεκριμένης και ρεαλιστικής εικόνας για την υπάρχουσα κατάσταση. Οι νέες αυτές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την προτεινόμενη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, αξιοποιώντας ίδιους, ενδογενείς πόρους και διαμέσου της επισφράγισης της καλής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούν υπό συνθήκες να οδηγήσουν στην εδραίωση του Δήμου ως νέου χώρου κοινωνικής και πολιτισμικής ολοκλήρωσης, ως ανανεώσιμης πηγής οικονομικής ευημερίας, με διάρκεια στο χρόνο, κοιτίδας ενθάρρυνσης της καινοτομίας και αύξησης των εναλλακτικών πηγών απασχόλησης. Προσβλέποντας λοιπόν στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην προαγωγή της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ του συνόλου των δημόσιων αρχών, στην ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η Ε.Ε. στοχεύοντας την απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της Επικουρικότητας, επιταχύνει την ανάπτυξη των διαδικασιών για την αποκέντρωση στα κράτη μέλη της και αναθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές να προωθήσουν την περιφερειακή συνοχή, τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, προς όφελος των πολιτών και του δυναμισμού, από τον οποίο απορρέει ο πολιτιστικός και οικονομικός πλούτος της Ευρώπης. 2. Η Ελλάδα, η ΕΕ και η κρίση Οι περιφερειακές περιοχές του Νότου της Ευρώπης αποτελούν μια ζώνη ιδιαίτερης δυναμικής που διαμέσου ενεργειών θωράκισης της συνοχής των πολιτικών που αφορούν στην εδαφική ανάπτυξη, την βελτίωση αξιοποίησης της γειτνίασης και των κοινών πολιτισμικών αναφορών της Μεσογείου, μπορούν ν απαντήσουν στις προκλήσεις του αιτήματος για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και

6 Ευρωπαϊκή Συνοχή. Η ζώνη αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, με μια ιδιαίτερη απαίτηση για ειρήνη και σταθερότητα. Χαρακτηρίζεται ακόμη και ως ακραία πολυμορφική, λόγω των τύπων των χώρων της που κατοικούνται αλλά και της φυσικής και πολιτισμικής της κληρονομιάς. Έρχεται επίσης αντιμέτωπη με χρόνιες ελλείψεις όπως η έντονη διοικητική συγκέντρωση, ο αποδυναμωμένος ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε σχέση με τις κρατικές δομές, οι οικονομικές ανισότητες και η συχνή απουσία βιώσιμης στρατηγικής, ή /και αναζήτησης ποιότητας στις δομές που ευθύνονται για τη λήψη της απόφασης και η ανεξέλεγκτη θέληση για κέρδος και εξουσία εις βάρος όλων. Για τον Γ. Πετράκο, (2009) 11, γενικά οι περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ 27 είναι σημαντικές και ακολουθούν ένα μικτό πρότυπο κέντρου περιφέρειας, Δύσης Ανατολής, Βορρά Νότου. Σήμερα όμως, η οικονομία της γνώσης, τα δίκτυα, είτε με την μορφή της συνεργασίας για την ανάπτυξη, είτε με την μορφή της επικοινωνίας, η μείωση του χρόνου των μετακινήσεων και ο πολλαπλασιασμός των εφαρμογών των τεχνολογικών ανακαλύψεων, για την μετάβαση σε ένα ποιοτικότερο αύριο, είναι δεδομένα που πλέον καθορίζουν την ζωή μας, που ορίζονται όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε παγκόσμιο και εμείς δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Η Ένωση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, της Ευρώπης των περιφερειών και των πόλεων, με τη δυναμική της εξάπλωση σε αύξουσα πορεία, διευρύνθηκε και απαντά νέες δύσκολες προκλήσεις. Η διεύρυνση, πέρα από το ιστορικό καθήκον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση υπό την οικονομική, τεχνολογική, πολιτισμική και κοινωνική σκοπιά. Πρόκληση αποτελεί ωστόσο και για την Αυτοδιοίκηση, η οποία κλήθηκε να πάρει αφ ενός το μερίδιο που της αξίζει, από το αυξημένο πολιτικό βάρος που αντικειμενικά προκύπτει, από την τροποποίηση των πλανητικών ισορροπιών, αλλά αφ ετέρου να παίξει τον πρώτο ρόλο σε μια δυναμική διαδικασία τόσο της αποκέντρωσης (η οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτραπεί, όπως δυστυχώς όμως επιχειρείται) όσο και της βέλτιστης προσαρμογής, καλλιέργειας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο νέο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Το ενιαίο νόμισμα το ΕΥΡΩ, έγινε πραγματικότητα με την αλλαγή της χιλιετίας, ωστόσο ο στόχος της εξισορρόπησης και της συνοχής παραμένει και σήμερα ζητούμενο ενώ μεγάλη ανάγκη συνεχίζει να αποτελεί και η υιοθέτηση εκείνων των ειδικών δράσεων, που ελαχιστοποιούν την απόσταση ανάμεσα στην ουτοπία του σχεδιασμού και στον ρεαλισμό της καθημερινότητας, ανάμεσα στους πολιτικούς λόγους και τα έργα. Μέσα και από το καθολικό σχέδιο καλύτερης οργάνωσης, καλύτερης διακρατικής ενσωμάτωσης, προώθησης ενός πολυκεντρικού και ισόρροπου μοντέλου εδαφικής ανάπτυξης, διερεύνησης και αξιοποίησης μιας καινούργιας διασύνδεσης αστικού και αγροτικού χώρου, σύμφωνου πάντοτε με τις επιλογές του ΣΑΚΧ και της τελικής έκδοσης του στο Πότσνταμ (1999), μπορεί ακόμη σήμερα να συνεχίσει να αποτελεί την στρατηγική εκείνη παρέμβαση, που θα ήταν ικανή να άρει τις αδυναμίες που συνδέονται με την περιφερειακότητα και να οδηγήσει στην ενδυνάμωση μιας ενδογενούς ανάπτυξης που είναι επιθυμητή και φανερώνει την αξία της Αρχής της Επικουρικότητας Πετράκος Γ., (2009), Περιφερειακές Ανισότητες και Επιλεκτική Ανάπτυξη: Οι οικονομικές δυναμικές του χώρου και οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής Περιφερειακής Πολιτικής, στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Moraitou I., (2002), «Des nouveaux territoires ecosymboliques pour la périphérie sud européenne», «Νέα Οικοσυμβολικά Εδάφη για τη Νότιο Ευρωπαϊκή Μεθόριο». Edition of the Restauro project, INTERREG IIC

7 Ειδικότερα, για τον Π. Λουκάκη, (1976) «αν θέλει κανείς να εξετάσει συνολικά την περιφερειακή προβληματική και ανάπτυξη μιας χώρας και να προσπαθήσει να βρει βασικά σημεία αναφοράς, τότε είναι αδύνατο να περιοριστεί στενά στα όρια της χώρας αυτής. Μεταξύ των διαφόρων μεγάλων ενοτήτων χώρου, στοιχεία όπως ή γεωγραφική θέση και μορφολογία, τα ιστορικά γεγονότα, ή παράδοση και νοοτροπία, ή κουλτούρα ενός λαού, το τεχνολογικό οικονομικό επίπεδο, ή κοινωνική δομή, οι δυνατότητες επικοινωνίας, προσφέρουν τη βάση της διαλεκτικής συνέχειας στη διαδικασία της εξέλιξης τους Είναι γεγονός πως o ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες περιφερειακές ανισότητες. Ανισότητες πού εκφράζονται με τον υδροκεφαλικό όγκο της πρωτεύουσας και την πρόσφατη μετάσταση του στη Θεσσαλονίκη, με την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών, με την ανισορροπία στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις, με «αναπτυσσόμενες», «υπό ανάπτυξη» και «εγκαταλείψιμες» περιοχές με έντονες, τελικά, εισοδηματικές διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια, από πόλη σε πόλη και μέσα στις ίδιες τις πόλεις μας 13...» Αντίστοιχα ο Γ. Πετράκος, (2009) επισημαίνει και αυτός πως η χώρα μας είναι μια χώρα με έντονες και αυξανόμενες περιφερειακές ανισορροπίες σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, η χωρική κατανομή του πληθυσμού της χώρας αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο φαίνεται να έχει δύο σκέλη: τη διαχρονική συρρίκνωση του πληθυσμού της περιφέρειας και την έλλειψη αστικών κέντρων σημαντικού μεγέθους, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενώ, συνολικά, η εικόνα εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα μας, δεν είναι ευνοϊκή. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ελληνικής περιφέρειας φαίνεται ότι συνοδεύεται και από υψηλές ανισότητες στις ευκαιρίες και τα επίπεδα ανάπτυξης. Η κρίση όμως αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικονομία, φέρνοντας στην επιφάνεια δομικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες. Με δεδομένες τις ιδιομορφίες της εγχώριας οικονομίας, η κρίση έπληξε τη χώρα μας κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που τη καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη στην οικονομία, και κατ επέκταση και στην κοινωνία όπως μεταξύ άλλων οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, οι δυσχέρειες στις χρηματοδοτήσεις πχ της υγείας και της πρόνοιας, της παιδείας, το υψηλό δημόσιο χρέος και η εύθραυστη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του θεσμικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, συγκαταλέγονται στους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί και μηχανισμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράλειψη, να μην σταθούμε και στο γεγονός πως μέρος της επιστημονικής κοινότητας επισημαίνει τους όποιους κινδύνους ελλοχεύουν στις επιλογές της λιτότητας, της ύφεσης, της ανεργίας, που επιβλήθηκε στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα,. Οι κίνδυνοι αυτοί αποτυπώνονται, ως συνέπεια της κρίσης, με τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης (πχ για την Ελλάδα και στο διάστημα η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά Medoc, the Greek Ministry of National Economy and the Municipality of Xanthi, Xanthi, Greece, δίγλωσση έκδοση στα Γαλλικά και τα Ελληνικά. 13 Λουκάκης Π., 1976, «Προβλήματα της περιφερειακής δομής του ελληνικού χώρου. Προοπτικές Αναδιάρθρωσης», Πολίτης 07/08/1976.

8 16,4%) με τις πιθανές Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές συνέπειες (κατ άλλους επιλογές) για τη μετατροπή των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου σε οικονομίες της προσφοράς «άνευ όρων», που δυστυχώς εντέλει ενθαρρύνουν μια ανάπτυξη λιγότερο «ισόρροπη», αφαιρώντας εντέλει τα επιδιωκόμενα «βιώσιμα» χαρακτηριστικά της. Οι παραπάνω επισημάνσεις παραμένουν κρίσιμες και προς περαιτέρω διερεύνηση. Ενώ τίθενται πλέον επιτακτικά τα ερωτήματα: τι προκύπτει εντέλει σήμερα, υπό τη συνεχιζόμενη απειλή της κρίσης, από την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχής και την αποκέντρωση; Ποιος ο ρόλος και η θέση της τοπικής ανάπτυξης στην φαρέτρα των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτεραιοτήτων πολιτικής; Η μη παρέκκλιση από τους στόχους της «ισόρροπης» και «βιώσιμης» εκδοχής της ανάπτυξης είναι όχι μόνο πλέον θεσμική επιταγή αλλά μάλλον και ο μονόδρομος εξόδου από την κρίση τόσο της Ελλάδας όσο όμως και της ίδιας της ΕΕ. Επομένως, η θεματική έξυπνη εξειδίκευση πολιτικών και στρατηγικών για την επίτευξη του στόχου της συνοχής και την αξιοποίηση των προσεγγίσεων της τοπικής ανάπτυξης, μέσα και από την ποικιλομορφία της τοπικής γεωγραφικής κλίμακας (Πολιτιστική κληρονομιά πολιτιστικές βιομηχανίες, εδαφικό μάρκετινγκ, περιβαλλοντική καινοτομία, ορεινότητα, νησιωτικότητα κλπ) παραμένει το κλειδί για την επαναφορά της χώρας μας σε ορθή αναπτυξιακή τροχιά. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε πως οι περιφέρειες και οι περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι συνήθως αυτές οι οποίες αντιδρούν λιγότερο στην άσκηση των πολιτικών και ότι συχνά συγχέουμε τις πετυχημένες πολιτικές με τις πολιτικές που ασκήθηκαν σε πετυχημένες περιοχές (βλέπε σημ.10, Πετράκος Γ., 2009). 3. Αναγκαίες πολιτικές, θεσμοί και εργαλεία για την υπέρβαση της κρίσης Συμβάλλοντας στη διερεύνηση μιας προϊούσας παθογένειας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθεί κανείς και να μην επισημάνει, για πολλοστή φορά, τα όσα πολύ εύστοχα και μεστά επεσήμαινε στα 1979, ο καθηγητής Παύλος Λουκάκης 14, πως «είναι ανάγκη δηλαδή να διερευνηθεί σε βάθος γιατί αντιμετωπίζονται τα προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης και όχι μόνο αυτά με τον ίδιο, σε γενικές γραμμές εδώ και είκοσι χρόνια, τρόπο. Είναι όμως ανάγκη να αναζητήσουμε γιατί κάθε φορά τρέχουμε πίσω από τα οποία μέτρα, ακολουθούμε δηλαδή τούς κανόνες τού παιχνιδιού πού άλλοι καθορίζουν. Κάθε φορά λοιπόν πού γίνονται συζητήσεις για την πολιτική και τα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, ξεχνάμε ή αγνοούμε τον προηγούμενο αντίλογο και όποιες αναλύσεις έχουν γίνει και ξεκινάμε από την αρχή, όπως περίπου εισάγονται τα «καινούργια μέτρα» για να ξεκινήσει η «προσπάθεια» πού «μέχρι τότε δεν έγινε» για να λυθούν τα προβλήματα. Κάθε φορά «διατυμπανίζεται» μια «νέα εποχή» και «αρχίζει» ή συζήτηση. Σπάνια «έχει συνεχιστεί». Έτσι κάθε φορά, και πολύ περισσότερο σήμερα, ξεχνάμε ή δεν ξέρουμε, ή όσο και αν είναι σκληρό αυτό «αγνοούμε» μια δουλειά πού έχει γίνει έστω και αποσπασματικά, σε ατομικό ή γενικότερο επίπεδο. Στα είκοσι και περισσότερα χρόνια πού πέρασαν έχει γίνει πολύ δουλειά στον τόπο μας πού είναι σκόρπια και πρέπει να μαζευτεί, να αναλυθεί, να κωδικοποιηθεί για να δώσει μια σημαντική βοήθεια σε όσα θα χρειαστεί να πει κανείς για το μέλλον. Είκοσι και περισσότερα χρόνια δεν είναι λίγα για να στηθεί ή «ιστορία του προγραμματισμού» στην Ελλάδα. Είκοσι και περισσότερα χρόνια δεν είναι λίγα για να δει κανείς τί προβλέψεις έγιναν τότε για το μέλλον της προσεχούς εικοσαετίας, δηλαδή για σήμερα. Μέσα στα είκοσι χρόνια πού πέρασαν πολλοί 14 Λουκάκης Π., «Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία. Τι έχει μελετηθεί σήμερα στην Ελλάδα?» Εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Σεπτέμβριος Νοέμβριος 1979.

9 δούλεψαν και κάτι είπαν για τη μικρή ή μεγάλη κλίμακα της περιφέρειας, για την πόλη και τα χωριά, για τις κοινωνικές σχέσεις και ανάγκες, και για πολλά άλλα ακόμη». Είναι λοιπόν κρίσιμο να επικεντρώσουμε την προσέγγισή μας στα παρακάτω κομβικά ζητούμενα: ποια θα είναι η θέση και ο ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα η συμπύκνωση του συνόλου των ιδεών και της αναπτυξιακής δραστηριοποίησης στη γηραιά ήπειρο; Μπορεί η Ευρώπη να μην απαντά με όρους πολιτικής ουσίας στην κριτική που δέχεται πως οι πολιτικές της εξυπηρετούν μονάχα το γεγονός ότι τα ελλείμματα του Νότου να μετατρέπονται στα πλεονάσματα του Βορρά; Υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά, μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του ρυθμού απασχόλησης, ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και δημιουργία εισοδημάτων, βελτίωση της ποιότητας ζωής με σαφείς αναδιανεμητικούς στόχους και εφαρμογές συγκεκριμένες μέσα από ένα πλαίσιο αναδιανεμητικών πολιτικών και μια πραγματική ενεργοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής, μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να επιφέρουν πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η σχετικές με την αειφορία και πιο πρόσφατα με τις κλιματικές αλλαγές μακροχρόνιες ρητορείες της πολιτικής, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, πρέπει να πάρουν επιτέλους σάρκα και οστά και να μετουσιωθούν σε ουσιαστικές πράξεις στο πεδίο. Τέλος, η μη παρέκκλιση από τους στόχους της «ισόρροπης» και «βιώσιμης» εκδοχής της ανάπτυξης είναι όχι μόνο πλέον θεσμική επιταγή αλλά μάλλον και ο μονόδρομος εξόδου από την κρίση τόσο της Ελλάδας όσο όμως και της ίδιας της ΕΕ. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό μας, με την παραδοχή πως ο ρόλος των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου, στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής, με στόχο την επίτευξη της στήριξης της ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός, σύνθετος αλλά και κρίσιμος, σε αυτή την ιδιάζουσα δύσκολη συνθήκη για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. O Γ. Ψυχάρης (2009) 15, επισημαίνει πως κοινωνικοί, δημογραφικοί και πολιτικοί παράγοντες αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων που ερμηνεύουν την κατανομή των δημόσιων δαπανών στο χώρο και ότι η περιφερειακή κατανομή των δημόσιων επενδύσεων επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα τη δυνατότητα των περιφερειών για ανάπτυξη με δυο τρόπους. Πρώτον: μέσω της μεταβολής της ζήτησης που προκαλείται σε μια περιοχή, και δεύτερον, μέσω της μεταβολής του κεφαλαιακού αποθέματος που δημιουργείται σε αυτή τη περιοχή όμως οι δημόσιες επενδύσεις επηρεάζουν την τοπική οικονομία και με άλλο έμμεσο τρόπο, μέσω δηλαδή της μεταβολής του κεφαλαιακού αποθέματος που συσσωρεύεται σε μια περιοχή. Είναι γνωστό πως οι δημόσιες επενδύσεις αφορούν κυρίως σε υποδομές (σε δρόμους, εγγειοβελτιωτικά έργα, κατασκευές σχολείων, νοσοκομείων κλπ.). Οι δημόσιες επενδύσεις επομένως, διαμορφώνουν 15 Ψυχάρης Γ., (2009), «Η γεωγραφική διάσταση των δημόσιων δαπανών: επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα», στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2009.

10 ένα κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο επηρεάζει τις συνθήκες ζωής καθώς και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Μέσα στο δεδομένο, ξαφνικά ρευστό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, της Ελλάδας και της Ευρώπης, το αίτημα του πολίτη για βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτική, είναι τόσο στρατηγικό ζήτημα όσο και θέμα εφαρμογής των σχεδιασμένων πολιτικών, στο πεδίο. Το στοίχημα της «πράσινης ανάπτυξης» περνάει από τα διαθέσιμα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, της έρευνας της έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης και της υλοποίησής τους. Είναι ζήτημα ποιότητας αλλά και ουσίας στην παραγωγή έργου και όχι μόνο αύξησης της απορροφητικότητας, αλλά πάνω από όλα είναι θέμα μιας επιθετικής και όχι φοβικής, μιας «επιχειρηματικού τύπου» θα λέγαμε, «χρηστής» διαχείρισης, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Όταν το 2007 πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ΕΕ. Η οικονομική κρίση δεν είχε ξεσπάσει όταν το ΕΣΠΑ συντάχθηκε. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει τις όποιες απαιτούμενες αποδόσεις όχι μόνο όμως Αν κανείς αναζητήσει περισσότερο σε βάθος στους διαθέσιμους πίνακες και τα μεγέθη, θα δει ότι οι αρχές της 3 ης περιόδου (που τελικά οικονομικά «έκλεισε», κατ εξαίρεση για την Ελλάδα, κάπου στα τέλη του 2010) εμφανίζουν λίγο ως πολύ, παρόμοιες ελλείψεις και προβλήματα με αυτά της 4 ης περιόδου Τα δύο παραπάνω δεδομένα οδηγούν τη σκέψη μας πως μάλλον είναι συγκεκριμένες, πάγιες και διόλου ευκαταφρόνητες οι ελλείψεις και οι πρακτικές που ακολουθούνται και που ευθύνονται κυρίως για τις ανεπιθύμητες, από διαχειριστικής άποψης, ομοιότητες αυτές παρά το αντικειμενικά δυσμενές και απαισιόδοξο οικονομικό κλίμα που εξορισμού παράγεται από την κρίση. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του νομοθετικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, είναι κάποιοι από τους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Σε ότι αφορά στις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη, ο χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγοντας στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια επιχειρείται. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Για τους Πετράκο Γ., & Ψυχάρη Γ., (2009) 16, δυο σημεία έχουν σημασία για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Το πρώτο σημείο αφορά την επιλογή των κατάλληλων μέσων. Θέτοντάς το με απλά λόγια, ποιος συνδυασμός μέσων και σε ποιες αναλογίες είναι κάθε φορά κατάλληλος για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής. Εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε καθαρά ότι δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες τους οποίους μπορεί με ασφάλεια να ακολουθήσει κανείς. Πολλά εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της περιφέρειας χρειάζεται σωστή διάγνωση των προβλημάτων, κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται και αξιοποίηση ή ενεργοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Χρειάζεται πάνω από όλα, κριτική σκέψη και αξιολόγηση της κάθε πολιτικής σε σχέση με τους στόχους που τίθενται. 16 Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., (2009), «Τα μέσα άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής: θεωρητική θεμελίωση και κριτική αξιολόγηση» στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004.

11 Συνεχίζοντας έτσι μια σε βάθος αναζήτηση του πως η Πολιτική της Συνοχής μπορεί καλύτερα να εξειδικευτεί σε τοπικό επίπεδο, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως εντέλει η επιτυχία της πολυσυζητημένης βιώσιμης ανάπτυξης είναι τελικά θέμα εμβάθυνσης, εξειδίκευσης, και ποιότητας στην παραγωγή έργου. Μέσω μιας ποιοτικής αλλά και ευέλικτης μορφής διαχείρισης που να κινητοποιεί ιδέες, να αναζητεί και να χρηματοδοτεί την καινοτομία, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομίας, να αξιοποιεί τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, να χρησιμοποιεί και να διευκολύνεται από τα εργαλεία ενός απλουστευμένου και πιο ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, χωρίς να φαλκιδεύει την ποιότητα του περιβάλλοντος, ούτε να φοβάται να προγραμματίζει, να εκτελεί και να διαχειρίζεται τις όποιες απαραίτητες δράσεις για την προστασία του. Κατά συνέπεια, η γνώση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, εργαλείων και πρωτοβουλιών, των διάφορων Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών παραδειγμάτων αλλά και η ενδελεχής διερεύνηση των εγγενών υφιστάμενων προβλημάτων στη χώρα μας, αποτελούν τα συνθετικά συστατικά της επανεκκίνησης μιας νέας προσπάθειας, με στόχο τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή, τόσο σε εθνικό, όσο όμως σε περιφερειακό αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα πρέπει α) να ξανασκεφτούμε τις διαχειριστικές δομές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο και των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων συνολικά. Ορθή διοικητική πρακτική μπορεί να επιτευχθεί σε μόλις 3 βήματα. Πρέπει να ενισχυθεί συνολικά το εγχείρημα της δημιουργίας εκείνης της υπηρεσίας που σχεδιάζει και υλοποιεί αλλά και της υπηρεσίας που ελέγχει, β) να προτείνουμε κυκλική μετάταξη «rotation» (κάθε 5 χρόνια) των δημόσιων λειτουργών, από πολιτική σε πολιτική, που θα απέτρεπε ίσως φαινόμενα αυθαιρεσιών, μονοπωλίου, κινούμενοι στον αντίποδα μιας πολιτικής υπερβολικής εξοικείωσης με ένα μόνο αντικείμενο και τυχόν διαπλοκής, γ) να θεσμοθετήσουμε την ουσιαστική αξιοποίηση έμπειρων και αξιόλογων εξωτερικών συμβούλων από την Ελλάδα αλλά και την ΕΕ, με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα της ΕΕ ή/ και στα Όργανα της ΕΕ, με στόχο να ανανεώσουν από κοινού το κλίμα στην Ελληνική Διοίκηση, με το να τους επιτραπεί να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και που οι υφιστάμενοι μηχανισμοί θα αναγκαστούν να δουλέψουν μαζί τους, χωρίς μπλοκαρίσματα και κωλυσιεργίες, δ) να ζητήσουμε καλύτερη δικαστική παρέμβαση για κατεπείγουσα εκδίκαση των υποθέσεων, τον συντομότερο δυνατό προσυμβατικό έλεγχο αλλά και την αντιμετώπιση των ενστάσεων. Η μεγάλη αύξηση των παραβόλων για την κατάθεση ενστάσεων είναι ένα ακόμη μέτρο ώστε να σπάσει η υφιστάμενη κουλτούρα της εύκολης ένστασης (προτείνεται επίσης και η σύσταση Ειδικού Σώματος Δικαστών με ικανό αριθμό στελεχών, διαθέσιμων και εξειδικευμένων, ανά πολιτική (Υπουργείο), εφοδιασμένων με τη δυνατότητα ουσιαστικής χρήσης «τεχνικών/επιστημονικών συμβούλων», όταν απαιτείται ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση που δεν διαθέτουν οι ίδιοι πάντα), ε) να στηρίξουμε τη σύσταση Εθνικής Αρχής Προμηθειών και της μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (που αναζητείται από το 2004 ) για την απλούστευση του υφιστάμενου προγράμματος προμηθειών και του υπερβολικού κατακερματισμού του ανά υπουργείο, ζ) να στηρίξουμε την εμπλοκή ελλήνων επιστημόνων αλλά και ευρωπαίων τεχνοκρατών με ουσιαστικά όμως προσόντα από το πεδίο (είτε μέσω διακρατικών, είτε μέσω διμερών συμφωνιών) για τη στήριξη του εγχειρήματος σύνταξης προδιαγραφών και της εν γένει αξιοποίησης υφιστάμενων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανά τομέα πολιτικής, η) να φροντίσουμε για την απλοποίηση των τεχνικών δελτίων ενώ παράλληλα θα ήταν καλό τα τεύχη διακήρυξης να είναι κατά το μέγιστο δυνατό τυποποιημένα, θ) να φροντίσουμε σε ότι

12 αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις χρήσεις γης, οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες ι) να συνδράμουμε τέλος, την όποια συνέχεια στη προσπάθεια για τη γνώση, τη καταγραφή και τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων. 4. Συμπεράσματα Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις, τους Στρατηγικούς χειρισμούς και επιλογές, οι ενώσεις Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών έχουν κληθεί ν αναλάβουν να ενεργούν, ως δυναμικοί μοχλοί ανάπτυξης, και να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα που η φύση, η οργάνωση, ο ρόλος τους, η προσέγγισή τους με τη βάση και η συνεχής επαφή τους με τα τοπικά προβλήματα, τους αποδίδουν. Στην παρούσα εισήγηση επισημαίνονται εκείνες οι προϋποθέσεις που μπορούν με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών κριτικής και ποιότητας να επιτρέψουν να επιτευχθεί πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα, μέσα από ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά, μέσα από τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την αύξηση του ρυθμού απασχόλησης, την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και τη δημιουργία εισοδημάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αξιοποίηση ενός πλαισίου αναδιανεμητικών πολιτικών και μιας πραγματικής ενεργοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Η επίγνωση της δυσκολίας της επιτυχίας του στόχου της αλλαγής παγιωμένων και ξεπερασμένων πρακτικών είναι χρήσιμη αλλά και δεδομένη, όσο όμως δεδομένη είναι και η μονοσήμαντη παραδοχή πως για την επίτευξη της «επανάστασης του αυτονόητου», η επίγνωση αυτή δεν πρέπει να είναι αποτρεπτική αλλά χρήσιμη, ή ακόμα καλύτερα και γόνιμη. Βιβλιογραφία Bourdeau, Ph. (2006), Intégrer les recherches en environnement et en développement durable des territoires in Christian Vandermotten (ed.) Le développement durable des territoires, Editions Université de Bruxelles. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2013) Επανακαθορισμός των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία, MEMO 13/878, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου European Commission, (2014) Arrangements on territorial development, Draft Guidance fiche for Desk Officers, Version 2, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008) Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή. Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα, {SEC(2008) 2550}, COM (2008) 616 τελικό, Βρυξέλλες, Καμχής Μ., (2007) Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου Ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, Εκδόσεις Κριτική. Λουκάκης, Π. (1976) Προβλήματα της περιφερειακής δομής του ελληνικού χώρου. Προοπτικές Αναδιάρθρωσης, Πολίτης 07/08/1976 Λουκάκης, Π. (1979) Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία. Τι έχει μελετηθεί σήμερα στην Ελλάδα?, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Σεπτέμβριος Νοέμβριος Λουκάκης, Π. (2005) Οι Περιφέρειες ως πεδία σύγκλισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού και χωρικού σχεδιασμού, τιμητικός τόμος Ν. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

13 Λουκάκης, Π. (2012) Ζητήματα Εδαφικής και Κοινωνικής συνοχής και χωρικών ρυθμίσεων στους Καλλικρατικούς Δήμους, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία Λουκάκης, Π. Θεοδωρά, Γ. (2009) Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές ρυθμίσεις και προοπτικές εφαρμογής, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου Moraitou, I. (2002) Des nouveaux territoires ecosymboliques pour la périphérie sud européenne, Νέα Οικοσυμβολικά Εδάφη για τη Νότιο Ευρωπαϊκή Μεθόριο. Edition of the Restauro project, INTERREG IIC Medoc, the Greek Ministry of National Economy and the Municipality of Xanthi, Xanthi, Greece, δίγλωση έκδοση στα Γαλλικά και τα Ελληνικά. Moraitou, I. (2009) The Heritage as an Object of the EU Policies; What are the Consequences in the Development Process and in the Quality of Life in the Southeast Mediterranean Space of the EU. Case Studies. ULB Faculty of Science, 3/2009, Brussels Πετράκος, Γ. (2009) Περιφερειακές Ανισότητες και Επιλεκτική Ανάπτυξη. Οι οικονομικές δυναμικές του χώρου και οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής Περιφερειακής Πολιτικής στο Συλλογικό Τόμο «5 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Τα μέσα άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής: θεωρητική θεμελίωση και κριτική αξιολόγηση στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο στην Ελλάδα στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Ψυχάρης, Γ. (2009) Η γεωγραφική διάσταση των δημόσιων δαπανών: επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2009.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη»

«Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του στην Τοπική Ανάπτυξη» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Διπλωματική εργασία «Το Λιμάνι του Πειραιά και η συμβολή του

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα