«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου"

Transcript

1 «ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ιουλία Μωραΐτου Γερμανού Καραβαγγέλη 8, Αθήνα Περίληψη Η κρίση αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικονομία, φέρνοντας στην επιφάνεια δομικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες. Με δεδομένες τις ιδιομορφίες της εγχώριας οικονομίας, η κρίση έπληξε τη χώρα μας κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που τη καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη στην οικονομία, και κατ επέκταση και στην κοινωνία, όπως μεταξύ άλλων οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, οι δυσχέρειες στις χρηματοδοτήσεις, το υψηλό δημόσιο χρέος και η εύθραυστη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του θεσμικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, συγκαταλέγονται στους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί και μηχανισμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Στην παρούσα εισήγηση επισημαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα μέσα από ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά και μια πραγματική ενεργοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακή Τοπική Ανάπτυξη, Αποκέντρωση, Έξυπνη Εξειδίκευση, Πολιτική Συνοχής, Έρευνα Καινοτομία 1. Περί συνοχής και τοπικής ανάπτυξης Η μεγαλύτερη Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, μεταξύ των διαφορετικών Kρατών Mελών και των Περιφερειών της Ευρώπης, διατυπώθηκε ως κορυφαίος στόχος, στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European Act) από το Η πολιτική συνοχής αποτελεί και στη νέα προγραμματική περίοδο , ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά εργαλεία της ΕΕ. Όμως παρ όλες τις διαβεβαιώσεις και τους αριθμούς, η Συνοχή τόσο ως Ευρωπαϊκός στόχος όσο και ως Ευρωπαϊκή πολιτική, διακυβεύεται όχι μόνο από την παρατεταμένη κρίση αλλά και από μειωμένους ρυθμούς και αντικρουόμενες στοχοθεσίες, που προτάσσονται μέσω άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως πχ ο στόχος της Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτός εξειδικεύεται κυρίως μέσα από τη στρατηγική της Λισσαβόνας. Για τον Μάριο Καμχή 1 (2007), η πολιτική συνοχής, για την περίοδο , ήταν η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Ανερχόταν σε τιμές 2007 στα 347,41 δισ. ευρώ, δηλ. 35,7% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη 1 Καμχής Μ., (2007), «Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου Ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας», Εκδόσεις Κριτική.

2 των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και για την ενθάρρυνση της απασχόλησης στο πλαίσιο περίπου 450 επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σύμφωνα τώρα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για την περίοδο , στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, θα επενδυθεί ποσό ύψους 325 δισ. Ευρώ στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και για να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός 2. Το θεσμικό πλαίσιο για την περίοδο ενσωματώνει ρυθμίσεις για την χωρική ανάπτυξη, στο στρατηγικό πλαίσιο, σε διάφορα επίπεδα (λήψης απόφασης). Αυτό το (εσωτερικό της ΕΕ) κείμενο, ειδικότερα εστιάζει σε διευθετήσεις που αφορούν προγράμματα υπό τον επενδυτικό στόχο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και τα σχετικά με αυτόν επιχειρησιακά προγράμματα, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα της χωρικής ανάπτυξης αφορούν εξίσου τόσο τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Η μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη συνοχή στοχεύει στο να εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που οφείλουν να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της εδαφικής διάστασης δεν είναι νέο στοιχείο, βρίσκεται στον πυρήνα των διαρθρωτικών πολιτικών της ΕΕ ευθύς εξαρχής. ιάφορες τοµεακές πολιτικές έχουν επίσης συγκεκριμένο εδαφικό αντίκτυπο και ορισμένες από αυτές διαθέτουν στοιχεία που καλύπτουν συγκεκριμένα εδαφικά προβλήματα. Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές πολιτικές, η επιλεξιµότητα για την παροχή στήριξης καθορίζεται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο και διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η ανάγκη να πλαισιώσουν οι αναπτυξιακές στρατηγικές τα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία των περιοχών, το φυσικό, το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιό τους καθώς επίσης και τους φυσικούς πόρους τους. Επιπλέον, µε την πάροδο των ετών, οι διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ έχουν υπερασπιστεί µια πολυτοµεακή, ολοκληρωµένη προσέγγιση στην οικονοµική και την κοινωνική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ 4. Ο Philippe Bourdeau 5 εξηγεί πως η χωρική ανάπτυξη στοχεύει σε μια βέλτιστη κατανομή προσώπων και δραστηριοτήτων σε μια δεδομένη χωρική μονάδα. Από δω και στο εξής θα πρέπει να ενσωματώνει και τις αρχές της αειφορίας. Η χωρική ανάπτυξη όντας ένα δύσκολο εγχείρημα σύγκλισης των δυνάμεων της αγοράς, της ιδιότητας του πολίτη αλλά και των φυσικών δεδομένων, εκ των οποίων και η οικονομία του εδάφους, μπορεί ακόμη να ειδωθεί και υπό ένα κοινωνικόοικονομικό πρίσμα. Με αυτή την έννοια η ενδογενής ανάπτυξη, αποτελεί ενδιαφέρουσα θεωρία που μπορεί να ορισθεί ως ακολούθως: «η ενδογενής ανάπτυξη εδράζεται στη χρήση των τοπικών πηγών, στον έλεγχο της καινοτομίας, στην ικανότητα αντίδρασης σε εξωτερικές πιέσεις και στην ικανότητα εισαγωγής ειδικών μορφών κοινωνικών ρυθμίσεων σε τοπικό επίπεδο που να 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, MEMO13/878, (2013), Επανακαθορισμός των στόχων της Ενωσιακής Πολιτικής για τη Συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου European Commission, (2014), «Arrangements on territorial development», Draft Guidance fiche for Desk Officers, Version Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008), Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή. Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα {SEC(2008) 2550}, COM (2008) 616 τελικό, Βρυξέλλες, Απόσπασμα από το άρθρο του με τίτλο «Intégrer les recherches en environnement et en développement durable des territoires» στο βιβλίο «Le développement durable des territoires» επιμέλεια από τον Christian Vandermotten, Εκδόσεις Université de Bruxelles.

3 διευκολύνει τις παραπάνω παραμέτρους» 6. Αυτή η οπτική, επιφέρει επιπρόσθετα μια κάποια αποϋλοποίηση αυτού του ίδιου του χώρου και κατά συνέπεια, αυτής της ίδιας της αναφοράς της, σε μια κλειστή φυσική ενότητα. Για τους Λουκάκη Π., και Θεοδωρά Γ., (2009), «εξίσου σημαντική εκτιμάται και η προσέγγιση του περιεχομένου της τοπικής ανάγκης. Για να γίνει όμως με επιτυχία απαιτείται ο προσδιορισμός και στη συνέχεια η σύνθεση των δυο συστατικών εννοιών, δηλ. τι είναι ανάγκη και τι σημαίνει τοπικότητα. Στην προσέγγιση αυτή προηγείται η ανάγκη. Σε μια προσπάθεια ορισμού της θα λέγαμε ότι η ανάγκη απορρέει σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο κάθε μορφής, από υποχρέωση της Πολιτείας, και το δικαίωμα των πολιτών, διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης, μόρφωσης, υγείας, εργασίας, ψυχικής και φυσικής αναψυχής, ευημερίας και όσων άλλων συμπυκνώνονται στην έννοια της ποιότητας ζωής. Συνθήκες οι οποίες εκφράζονται εν τέλει μέσα από την ανάγκη για κατοικία, παροχή υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, διασφάλιση μετακινήσεων προσώπων και μεταφοράς αγαθών, οργάνωση του δομημένου χώρου και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την αειφορική διαχείριση των φυσικών διαθεσίμων...για να διασφαλισθούν όμως ικανοποιητικές συνθήκες κάλυψης των πιο πάνω αναγκών η καταγραφή και αξιολόγησή τους πρέπει να πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο που ορίζουν τρεις παράμετροι άρρηκτα μεταξύ τους συνδεδεμένοι παρά τη διαφορετικότητά τους. Πρόκειται για : α) τον τόπο εγκατάστασης ή / και χωροθέτησης των ανθρώπινων λειτουργιών, β) το ελάχιστο απαιτούμενο για την κάλυψη της ανάγκης λειτουργικό, επιχειρηματικό, πληθυσμιακό μέγεθος, και γ) τη χρονική και ποσοτική συχνότητα κάλυψης των αναγκών σε ημερήσια, σε εβδομαδιαία, τακτή, εποχιακή ή άτυπη βάση. Η έννοια της τοπικότητας συναρτάται με αυτές τις τρεις παραμέτρους. Έτσι, ουσιαστικά, το σύνολο των αναγκών διατρέχεται από την έννοια της τοπικότητας, δηλαδή ενός χώρου ζωής, δράσης, εργασίας, αναψυχής, κ.ά. μόνιμων κατοίκων και κινητικού πληθυσμού. Οι δυο άλλες παράμετροι αμβλύνουν ή ατονούν την τοπικότητα και μπορεί αν αναφέρονται σε ανώτερα γεωγραφικά επίπεδα. Πέραν αυτών η κάλυψη των αναγκών σχετίζεται και με το υφιστάμενο σύστημα διοίκησης [κεντρικής, και αυτοδιοίκησης] και το κατ αναλογία προς αυτό σύστημα ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών. Η συσχέτιση τοπικότητας διοικητικού συστήματος προκύπτει, επομένως, ως αναγκαία. Η έννοια της τοπικότητας για την κάλυψη των αναγκών συνδέεται όμως και με τα γεωγραφικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κυρίως στα μικρά χωρικά επίπεδα. όταν μιλάμε για ήπια ανάπτυξη 7, στην ουσία, αναφερόμαστε σε εφαρμογή διαδικασιών 6 Απόσπασμα από «Une description à priori de facteurs de développement économique local et régional», ορισμός των Courlet et Garofoli (1995) στο βιβλίο «Le développement durable des territoires» επιμέλεια από τον Christian Vandermotten, Εκδόσεις Université de Bruxelles. 7 «η ήπια ανάπτυξη θα πρέπει : πρώτον στις ελλειμματικές ομοιογενείς περιοχές να επιδιώκεται με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων κατά τρόπο συνθετικό [όχι αντιθετικό στο όνομα του ανταγωνισμού] που στοχεύει στη συγκράτηση του πληθυσμού [σε πρώτη φάση] και στην ανάκαμψη των αρνητικών σε θετικές ρυθμίσεις αύξησης [σε δεύτερη φάση με τη δημιουργία των αναγκαίων θέσεων εργασίας]. Ως αξιοσημείωτοι πόροι θεωρούνται εκείνοι που προσφέρονται από το φυσικό περιβάλλον [π.χ. παράκτιες, πεδινές, ορεινές περιοχές, κλίμα, τοπίο], από το υφιστάμενο οικιστικό δίκτυο και το πολιτισμικό απόθεμα. Δεύτερον στις υπερανεπτυγμένες ή εντατικής οικονομικής, κυρίως, ανάπτυξης περιοχές να στοχεύει στην αναστολή των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και της διαρκούς εισροής πληθυσμού σε βάρος των ελλειμματικών περιοχών. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μέσο ελέγχου των υπερσυγκεντρώσεων πληθυσμού και υπηρεσιών χωρίς να δημιουργούνται συνέπειες στο παραγωγικό σύστημα».

4 περιφερειακής τοπικής ανάπτυξης σε ομοιογενές από πλευράς γεωγραφικών, φυσικών πόρων και οικιστικού δικτύου περιβάλλοντος με ρυθμίσεις / εντάσεις ανάπτυξης του φυσικού, ανθρωπογενούς, πολιτιστικού ιστορικού αποθέματος κατά συνθετικό και συμβατό μεταξύ τους τρόπο. Οι ρυθμίσεις αυτές αναλύονται με ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη, είτε σημειακά, είτε εκτατικά, τέτοια ώστε κατά περίπτωση να διατηρείται και να μην αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον, να μην καταστρέφονται ή εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι και να μη δημιουργούνται ανεπιθύμητες υπερσυγκεντρώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 8». Με την εφαρμογή καταξιωμένων αρχών, όπως αυτών της συντονισμένης δράσης, της κοινωνικής συναίνεσης, της αποτελεσματικής διοίκησης, της αναπτυξιακής ισορροπίας, της δημοκρατικής και εγγυημένης αντιπροσώπευσης και μέσα από τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος και την γενικότερη αναβάθμιση του Τοπικού πολιτικού συστήματος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναχθεί σε μοναδικό εργαλείο σχεδιασμού και υποστήριξης της Τοπικής και Περιφερειακής ανάπτυξης, γεγονός που συμβαδίζει απόλυτα τόσο με την Ιστορική αλλά και με τη συνταγματική της αποστολή. Οι Πετράκος Γ., & Ψυχάρης Γ., (2009) 9, υπογραμμίζουν πως κατά τη δεκαετία του 90 έγιναν σημαντικές αλλαγές στο διοικητικό σύστημα της χώρας. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν, πρωτίστως, μια αναδιάταξη συσχετισμών στο εσωτερικό της περιφερειακής κρατικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Η ανάδειξη της περιφέρειας ως βαθμού αποκέντρωσης της διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική θεσμική μεταβολή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α Βαθμού, αναβαθμίζει το ρόλο της, τόσο ως προς τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής δικαιοδοσίας της, όσο και ως προς την πολιτική κινητικότητα και την παραγωγή πολιτικού προσωπικού. Εναρμονιζόμενοι έτσι με τις Ευρωπαϊκές αλλά και τις εθνικές επιταγές για την ισχυροποίηση, ενδυνάμωση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος καλείται να υποστηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής αναφοράς του, ν αποκτήσει και ν αξιοποιήσει τις σύγχρονες μορφές διοικητικής οργάνωσης, να λειτουργήσει τελικά ως μονάδα αποτελεσματικής διοίκησης, να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες στους πολίτες, να συμβάλλει στην αυξημένη αποδοτικότητα των τοπικών επενδύσεων, ασκώντας ουσιαστική πολιτική και έχοντας τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση του δικού του μέλλοντος. Για τον Λουκάκη Π 10., οι Νέοι Δήμοι «συγκροτούν γεωγραφικές, πληθυσμιακές ενότητες μείζονος κλίμακας, οικονομικές ενότητες με πιο πολυσύνθετες κοινωνικές ανάγκες και στις οποίες προκύπτει ως συνεπαγόμενο ερώτημα η δημοκρατική εκπροσώπηση, η κοινωνική διαβούλευση και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που πολύ απέχουν από εκείνες των «παραδοσιακών» δημοτικών συμβουλίων. Εύλογα τίθεται και το ερώτημα κατά πόσον ανομοιογενείς πληθυσμιακές ομάδες, 8 Λουκάκης, Π. Θεοδωρά, Γ. (2009) Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές ρυθμίσεις και προοπτικές εφαρμογής, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο στην Ελλάδα στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Λουκάκης, Π. (2012) Ζητήματα Εδαφικής και Κοινωνικής συνοχής και χωρικών ρυθμίσεων στους Καλλικρατικούς Δήμους, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία 2012.

5 ανταγωνιζόμενες ή/και αντιτιθέμενες, μπορεί να καταλήξουν σε ένα νέο «τοπικό δυναμικό» και με τι μορφή κοινωνικής συνοχής και ομοιογένειας αυτό θα επιδιώξει μια σύγχρονη μονάδα «ενδογενούς ανάπτυξης»; Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι Δήμοι, πέραν των αρμοδιοτήτων που καλούνται να υπηρετήσουν στην άσκηση της «τοπικής διοίκησης» συγχρόνως στις νέες τους διαστάσεις, αποτελούν ή θα πρέπει να αποτελούν πλέον και χώρους οικονομικούς, με μονοσήμαντες ή συνθετότερες παραγωγικές δραστηριότητες, που καθορίζουν και απαιτούν οργάνωση ανάλογη προς την παραγωγική δομή τους. Έτσι, μέσα από τη διαδικασία αστικοποίησης και την οργάνωση της παραγωγής αλλά και της εξασφάλισης ποιότητας ζωής στους κατοίκους των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, οι οικισμοί στην εσωτερική δομή τους «τριτογενοποιούνται», η μεταποίηση συγκεντρώνεται και οργανώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ πολλοί Δήμοι αγροτικών περιοχών γίνονται υποδοχείς δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρεμπορίου, 1 ης και 2 ης κατοικίας, αναψυχής, καθιστάμενοι, έτσι, πιο πολυσύνθετοι από τους παραδοσιακούς δήμους με κυριαρχία του πρωτογενούς τομέα παραγωγής». Με την προοπτική λοιπόν μιας σε βάθος εφαρμογής των αρχών της τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και κατάλληλο τρόπο και με στόχο την καλύτερη διαχείριση των φυσικών, ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων, το σεβασμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιφερειακής ποικιλομορφίας, την πρόβλεψη του πολυσύνθετου χαρακτήρα των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, επισημαίνονται εκείνες οι δράσεις που να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας δυναμικής για την περιοχή η οποία να αγγίζει το σύνολο των τοπικών πόρων, των γεωγραφικών τομέων αναφοράς, όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, τις υπάρχουσες δυνάμεις αλλαγής, τους αναπτυξιακούς στόχους αλλά και όλα τα προβλήματα που καταγράφονται από τις πρώτες προσπάθειες μιας πρώτης προσέγγισης της περιοχής και που εντάσσονται σε μια γενικευμένη αναζήτηση της απόκτησης μιας συνολικής, συγκεκριμένης και ρεαλιστικής εικόνας για την υπάρχουσα κατάσταση. Οι νέες αυτές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από την προτεινόμενη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, αξιοποιώντας ίδιους, ενδογενείς πόρους και διαμέσου της επισφράγισης της καλής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μπορούν υπό συνθήκες να οδηγήσουν στην εδραίωση του Δήμου ως νέου χώρου κοινωνικής και πολιτισμικής ολοκλήρωσης, ως ανανεώσιμης πηγής οικονομικής ευημερίας, με διάρκεια στο χρόνο, κοιτίδας ενθάρρυνσης της καινοτομίας και αύξησης των εναλλακτικών πηγών απασχόλησης. Προσβλέποντας λοιπόν στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην προαγωγή της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ του συνόλου των δημόσιων αρχών, στην ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η Ε.Ε. στοχεύοντας την απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της Επικουρικότητας, επιταχύνει την ανάπτυξη των διαδικασιών για την αποκέντρωση στα κράτη μέλη της και αναθέτει πρωταγωνιστικό ρόλο στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές να προωθήσουν την περιφερειακή συνοχή, τη διαπεριφερειακή συνεργασία και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, προς όφελος των πολιτών και του δυναμισμού, από τον οποίο απορρέει ο πολιτιστικός και οικονομικός πλούτος της Ευρώπης. 2. Η Ελλάδα, η ΕΕ και η κρίση Οι περιφερειακές περιοχές του Νότου της Ευρώπης αποτελούν μια ζώνη ιδιαίτερης δυναμικής που διαμέσου ενεργειών θωράκισης της συνοχής των πολιτικών που αφορούν στην εδαφική ανάπτυξη, την βελτίωση αξιοποίησης της γειτνίασης και των κοινών πολιτισμικών αναφορών της Μεσογείου, μπορούν ν απαντήσουν στις προκλήσεις του αιτήματος για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και

6 Ευρωπαϊκή Συνοχή. Η ζώνη αυτή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, με μια ιδιαίτερη απαίτηση για ειρήνη και σταθερότητα. Χαρακτηρίζεται ακόμη και ως ακραία πολυμορφική, λόγω των τύπων των χώρων της που κατοικούνται αλλά και της φυσικής και πολιτισμικής της κληρονομιάς. Έρχεται επίσης αντιμέτωπη με χρόνιες ελλείψεις όπως η έντονη διοικητική συγκέντρωση, ο αποδυναμωμένος ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε σχέση με τις κρατικές δομές, οι οικονομικές ανισότητες και η συχνή απουσία βιώσιμης στρατηγικής, ή /και αναζήτησης ποιότητας στις δομές που ευθύνονται για τη λήψη της απόφασης και η ανεξέλεγκτη θέληση για κέρδος και εξουσία εις βάρος όλων. Για τον Γ. Πετράκο, (2009) 11, γενικά οι περιφερειακές ανισότητες στην ΕΕ 27 είναι σημαντικές και ακολουθούν ένα μικτό πρότυπο κέντρου περιφέρειας, Δύσης Ανατολής, Βορρά Νότου. Σήμερα όμως, η οικονομία της γνώσης, τα δίκτυα, είτε με την μορφή της συνεργασίας για την ανάπτυξη, είτε με την μορφή της επικοινωνίας, η μείωση του χρόνου των μετακινήσεων και ο πολλαπλασιασμός των εφαρμογών των τεχνολογικών ανακαλύψεων, για την μετάβαση σε ένα ποιοτικότερο αύριο, είναι δεδομένα που πλέον καθορίζουν την ζωή μας, που ορίζονται όχι μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε παγκόσμιο και εμείς δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Η Ένωση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, της Ευρώπης των περιφερειών και των πόλεων, με τη δυναμική της εξάπλωση σε αύξουσα πορεία, διευρύνθηκε και απαντά νέες δύσκολες προκλήσεις. Η διεύρυνση, πέρα από το ιστορικό καθήκον για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση υπό την οικονομική, τεχνολογική, πολιτισμική και κοινωνική σκοπιά. Πρόκληση αποτελεί ωστόσο και για την Αυτοδιοίκηση, η οποία κλήθηκε να πάρει αφ ενός το μερίδιο που της αξίζει, από το αυξημένο πολιτικό βάρος που αντικειμενικά προκύπτει, από την τροποποίηση των πλανητικών ισορροπιών, αλλά αφ ετέρου να παίξει τον πρώτο ρόλο σε μια δυναμική διαδικασία τόσο της αποκέντρωσης (η οποία δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτραπεί, όπως δυστυχώς όμως επιχειρείται) όσο και της βέλτιστης προσαρμογής, καλλιέργειας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο νέο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Το ενιαίο νόμισμα το ΕΥΡΩ, έγινε πραγματικότητα με την αλλαγή της χιλιετίας, ωστόσο ο στόχος της εξισορρόπησης και της συνοχής παραμένει και σήμερα ζητούμενο ενώ μεγάλη ανάγκη συνεχίζει να αποτελεί και η υιοθέτηση εκείνων των ειδικών δράσεων, που ελαχιστοποιούν την απόσταση ανάμεσα στην ουτοπία του σχεδιασμού και στον ρεαλισμό της καθημερινότητας, ανάμεσα στους πολιτικούς λόγους και τα έργα. Μέσα και από το καθολικό σχέδιο καλύτερης οργάνωσης, καλύτερης διακρατικής ενσωμάτωσης, προώθησης ενός πολυκεντρικού και ισόρροπου μοντέλου εδαφικής ανάπτυξης, διερεύνησης και αξιοποίησης μιας καινούργιας διασύνδεσης αστικού και αγροτικού χώρου, σύμφωνου πάντοτε με τις επιλογές του ΣΑΚΧ και της τελικής έκδοσης του στο Πότσνταμ (1999), μπορεί ακόμη σήμερα να συνεχίσει να αποτελεί την στρατηγική εκείνη παρέμβαση, που θα ήταν ικανή να άρει τις αδυναμίες που συνδέονται με την περιφερειακότητα και να οδηγήσει στην ενδυνάμωση μιας ενδογενούς ανάπτυξης που είναι επιθυμητή και φανερώνει την αξία της Αρχής της Επικουρικότητας Πετράκος Γ., (2009), Περιφερειακές Ανισότητες και Επιλεκτική Ανάπτυξη: Οι οικονομικές δυναμικές του χώρου και οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής Περιφερειακής Πολιτικής, στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Moraitou I., (2002), «Des nouveaux territoires ecosymboliques pour la périphérie sud européenne», «Νέα Οικοσυμβολικά Εδάφη για τη Νότιο Ευρωπαϊκή Μεθόριο». Edition of the Restauro project, INTERREG IIC

7 Ειδικότερα, για τον Π. Λουκάκη, (1976) «αν θέλει κανείς να εξετάσει συνολικά την περιφερειακή προβληματική και ανάπτυξη μιας χώρας και να προσπαθήσει να βρει βασικά σημεία αναφοράς, τότε είναι αδύνατο να περιοριστεί στενά στα όρια της χώρας αυτής. Μεταξύ των διαφόρων μεγάλων ενοτήτων χώρου, στοιχεία όπως ή γεωγραφική θέση και μορφολογία, τα ιστορικά γεγονότα, ή παράδοση και νοοτροπία, ή κουλτούρα ενός λαού, το τεχνολογικό οικονομικό επίπεδο, ή κοινωνική δομή, οι δυνατότητες επικοινωνίας, προσφέρουν τη βάση της διαλεκτικής συνέχειας στη διαδικασία της εξέλιξης τους Είναι γεγονός πως o ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες περιφερειακές ανισότητες. Ανισότητες πού εκφράζονται με τον υδροκεφαλικό όγκο της πρωτεύουσας και την πρόσφατη μετάσταση του στη Θεσσαλονίκη, με την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών, με την ανισορροπία στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις, με «αναπτυσσόμενες», «υπό ανάπτυξη» και «εγκαταλείψιμες» περιοχές με έντονες, τελικά, εισοδηματικές διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια, από πόλη σε πόλη και μέσα στις ίδιες τις πόλεις μας 13...» Αντίστοιχα ο Γ. Πετράκος, (2009) επισημαίνει και αυτός πως η χώρα μας είναι μια χώρα με έντονες και αυξανόμενες περιφερειακές ανισορροπίες σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, η χωρική κατανομή του πληθυσμού της χώρας αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο φαίνεται να έχει δύο σκέλη: τη διαχρονική συρρίκνωση του πληθυσμού της περιφέρειας και την έλλειψη αστικών κέντρων σημαντικού μεγέθους, πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενώ, συνολικά, η εικόνα εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων στη χώρα μας, δεν είναι ευνοϊκή. Η πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ελληνικής περιφέρειας φαίνεται ότι συνοδεύεται και από υψηλές ανισότητες στις ευκαιρίες και τα επίπεδα ανάπτυξης. Η κρίση όμως αποτυπώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε οικονομία, φέρνοντας στην επιφάνεια δομικές αδυναμίες και χρόνιες παθογένειες. Με δεδομένες τις ιδιομορφίες της εγχώριας οικονομίας, η κρίση έπληξε τη χώρα μας κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που τη καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη στην οικονομία, και κατ επέκταση και στην κοινωνία όπως μεταξύ άλλων οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, οι δυσχέρειες στις χρηματοδοτήσεις πχ της υγείας και της πρόνοιας, της παιδείας, το υψηλό δημόσιο χρέος και η εύθραυστη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του θεσμικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, συγκαταλέγονται στους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί και μηχανισμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράλειψη, να μην σταθούμε και στο γεγονός πως μέρος της επιστημονικής κοινότητας επισημαίνει τους όποιους κινδύνους ελλοχεύουν στις επιλογές της λιτότητας, της ύφεσης, της ανεργίας, που επιβλήθηκε στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα,. Οι κίνδυνοι αυτοί αποτυπώνονται, ως συνέπεια της κρίσης, με τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης (πχ για την Ελλάδα και στο διάστημα η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά Medoc, the Greek Ministry of National Economy and the Municipality of Xanthi, Xanthi, Greece, δίγλωσση έκδοση στα Γαλλικά και τα Ελληνικά. 13 Λουκάκης Π., 1976, «Προβλήματα της περιφερειακής δομής του ελληνικού χώρου. Προοπτικές Αναδιάρθρωσης», Πολίτης 07/08/1976.

8 16,4%) με τις πιθανές Ευρωπαϊκές αναπτυξιακές συνέπειες (κατ άλλους επιλογές) για τη μετατροπή των χωρών του Ευρωπαϊκού νότου σε οικονομίες της προσφοράς «άνευ όρων», που δυστυχώς εντέλει ενθαρρύνουν μια ανάπτυξη λιγότερο «ισόρροπη», αφαιρώντας εντέλει τα επιδιωκόμενα «βιώσιμα» χαρακτηριστικά της. Οι παραπάνω επισημάνσεις παραμένουν κρίσιμες και προς περαιτέρω διερεύνηση. Ενώ τίθενται πλέον επιτακτικά τα ερωτήματα: τι προκύπτει εντέλει σήμερα, υπό τη συνεχιζόμενη απειλή της κρίσης, από την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική συνοχής και την αποκέντρωση; Ποιος ο ρόλος και η θέση της τοπικής ανάπτυξης στην φαρέτρα των Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτεραιοτήτων πολιτικής; Η μη παρέκκλιση από τους στόχους της «ισόρροπης» και «βιώσιμης» εκδοχής της ανάπτυξης είναι όχι μόνο πλέον θεσμική επιταγή αλλά μάλλον και ο μονόδρομος εξόδου από την κρίση τόσο της Ελλάδας όσο όμως και της ίδιας της ΕΕ. Επομένως, η θεματική έξυπνη εξειδίκευση πολιτικών και στρατηγικών για την επίτευξη του στόχου της συνοχής και την αξιοποίηση των προσεγγίσεων της τοπικής ανάπτυξης, μέσα και από την ποικιλομορφία της τοπικής γεωγραφικής κλίμακας (Πολιτιστική κληρονομιά πολιτιστικές βιομηχανίες, εδαφικό μάρκετινγκ, περιβαλλοντική καινοτομία, ορεινότητα, νησιωτικότητα κλπ) παραμένει το κλειδί για την επαναφορά της χώρας μας σε ορθή αναπτυξιακή τροχιά. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε πως οι περιφέρειες και οι περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, είναι συνήθως αυτές οι οποίες αντιδρούν λιγότερο στην άσκηση των πολιτικών και ότι συχνά συγχέουμε τις πετυχημένες πολιτικές με τις πολιτικές που ασκήθηκαν σε πετυχημένες περιοχές (βλέπε σημ.10, Πετράκος Γ., 2009). 3. Αναγκαίες πολιτικές, θεσμοί και εργαλεία για την υπέρβαση της κρίσης Συμβάλλοντας στη διερεύνηση μιας προϊούσας παθογένειας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντισταθεί κανείς και να μην επισημάνει, για πολλοστή φορά, τα όσα πολύ εύστοχα και μεστά επεσήμαινε στα 1979, ο καθηγητής Παύλος Λουκάκης 14, πως «είναι ανάγκη δηλαδή να διερευνηθεί σε βάθος γιατί αντιμετωπίζονται τα προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης και όχι μόνο αυτά με τον ίδιο, σε γενικές γραμμές εδώ και είκοσι χρόνια, τρόπο. Είναι όμως ανάγκη να αναζητήσουμε γιατί κάθε φορά τρέχουμε πίσω από τα οποία μέτρα, ακολουθούμε δηλαδή τούς κανόνες τού παιχνιδιού πού άλλοι καθορίζουν. Κάθε φορά λοιπόν πού γίνονται συζητήσεις για την πολιτική και τα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, ξεχνάμε ή αγνοούμε τον προηγούμενο αντίλογο και όποιες αναλύσεις έχουν γίνει και ξεκινάμε από την αρχή, όπως περίπου εισάγονται τα «καινούργια μέτρα» για να ξεκινήσει η «προσπάθεια» πού «μέχρι τότε δεν έγινε» για να λυθούν τα προβλήματα. Κάθε φορά «διατυμπανίζεται» μια «νέα εποχή» και «αρχίζει» ή συζήτηση. Σπάνια «έχει συνεχιστεί». Έτσι κάθε φορά, και πολύ περισσότερο σήμερα, ξεχνάμε ή δεν ξέρουμε, ή όσο και αν είναι σκληρό αυτό «αγνοούμε» μια δουλειά πού έχει γίνει έστω και αποσπασματικά, σε ατομικό ή γενικότερο επίπεδο. Στα είκοσι και περισσότερα χρόνια πού πέρασαν έχει γίνει πολύ δουλειά στον τόπο μας πού είναι σκόρπια και πρέπει να μαζευτεί, να αναλυθεί, να κωδικοποιηθεί για να δώσει μια σημαντική βοήθεια σε όσα θα χρειαστεί να πει κανείς για το μέλλον. Είκοσι και περισσότερα χρόνια δεν είναι λίγα για να στηθεί ή «ιστορία του προγραμματισμού» στην Ελλάδα. Είκοσι και περισσότερα χρόνια δεν είναι λίγα για να δει κανείς τί προβλέψεις έγιναν τότε για το μέλλον της προσεχούς εικοσαετίας, δηλαδή για σήμερα. Μέσα στα είκοσι χρόνια πού πέρασαν πολλοί 14 Λουκάκης Π., «Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία. Τι έχει μελετηθεί σήμερα στην Ελλάδα?» Εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Σεπτέμβριος Νοέμβριος 1979.

9 δούλεψαν και κάτι είπαν για τη μικρή ή μεγάλη κλίμακα της περιφέρειας, για την πόλη και τα χωριά, για τις κοινωνικές σχέσεις και ανάγκες, και για πολλά άλλα ακόμη». Είναι λοιπόν κρίσιμο να επικεντρώσουμε την προσέγγισή μας στα παρακάτω κομβικά ζητούμενα: ποια θα είναι η θέση και ο ρόλος της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να είναι μόνο οικονομικού χαρακτήρα η συμπύκνωση του συνόλου των ιδεών και της αναπτυξιακής δραστηριοποίησης στη γηραιά ήπειρο; Μπορεί η Ευρώπη να μην απαντά με όρους πολιτικής ουσίας στην κριτική που δέχεται πως οι πολιτικές της εξυπηρετούν μονάχα το γεγονός ότι τα ελλείμματα του Νότου να μετατρέπονται στα πλεονάσματα του Βορρά; Υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά, μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, αύξηση του ρυθμού απασχόλησης, ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και δημιουργία εισοδημάτων, βελτίωση της ποιότητας ζωής με σαφείς αναδιανεμητικούς στόχους και εφαρμογές συγκεκριμένες μέσα από ένα πλαίσιο αναδιανεμητικών πολιτικών και μια πραγματική ενεργοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής, μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να επιφέρουν πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Η σχετικές με την αειφορία και πιο πρόσφατα με τις κλιματικές αλλαγές μακροχρόνιες ρητορείες της πολιτικής, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, πρέπει να πάρουν επιτέλους σάρκα και οστά και να μετουσιωθούν σε ουσιαστικές πράξεις στο πεδίο. Τέλος, η μη παρέκκλιση από τους στόχους της «ισόρροπης» και «βιώσιμης» εκδοχής της ανάπτυξης είναι όχι μόνο πλέον θεσμική επιταγή αλλά μάλλον και ο μονόδρομος εξόδου από την κρίση τόσο της Ελλάδας όσο όμως και της ίδιας της ΕΕ. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε τον προβληματισμό μας, με την παραδοχή πως ο ρόλος των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου, στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής, με στόχο την επίτευξη της στήριξης της ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός, σύνθετος αλλά και κρίσιμος, σε αυτή την ιδιάζουσα δύσκολη συνθήκη για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη, εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. O Γ. Ψυχάρης (2009) 15, επισημαίνει πως κοινωνικοί, δημογραφικοί και πολιτικοί παράγοντες αποτελούν ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων που ερμηνεύουν την κατανομή των δημόσιων δαπανών στο χώρο και ότι η περιφερειακή κατανομή των δημόσιων επενδύσεων επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξη και γενικότερα τη δυνατότητα των περιφερειών για ανάπτυξη με δυο τρόπους. Πρώτον: μέσω της μεταβολής της ζήτησης που προκαλείται σε μια περιοχή, και δεύτερον, μέσω της μεταβολής του κεφαλαιακού αποθέματος που δημιουργείται σε αυτή τη περιοχή όμως οι δημόσιες επενδύσεις επηρεάζουν την τοπική οικονομία και με άλλο έμμεσο τρόπο, μέσω δηλαδή της μεταβολής του κεφαλαιακού αποθέματος που συσσωρεύεται σε μια περιοχή. Είναι γνωστό πως οι δημόσιες επενδύσεις αφορούν κυρίως σε υποδομές (σε δρόμους, εγγειοβελτιωτικά έργα, κατασκευές σχολείων, νοσοκομείων κλπ.). Οι δημόσιες επενδύσεις επομένως, διαμορφώνουν 15 Ψυχάρης Γ., (2009), «Η γεωγραφική διάσταση των δημόσιων δαπανών: επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα», στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2009.

10 ένα κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο επηρεάζει τις συνθήκες ζωής καθώς και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Μέσα στο δεδομένο, ξαφνικά ρευστό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο, της Ελλάδας και της Ευρώπης, το αίτημα του πολίτη για βιώσιμη ανάπτυξη και προοπτική, είναι τόσο στρατηγικό ζήτημα όσο και θέμα εφαρμογής των σχεδιασμένων πολιτικών, στο πεδίο. Το στοίχημα της «πράσινης ανάπτυξης» περνάει από τα διαθέσιμα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, της έρευνας της έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης και της υλοποίησής τους. Είναι ζήτημα ποιότητας αλλά και ουσίας στην παραγωγή έργου και όχι μόνο αύξησης της απορροφητικότητας, αλλά πάνω από όλα είναι θέμα μιας επιθετικής και όχι φοβικής, μιας «επιχειρηματικού τύπου» θα λέγαμε, «χρηστής» διαχείρισης, των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων. Όταν το 2007 πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την ΕΕ. Η οικονομική κρίση δεν είχε ξεσπάσει όταν το ΕΣΠΑ συντάχθηκε. Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει τις όποιες απαιτούμενες αποδόσεις όχι μόνο όμως Αν κανείς αναζητήσει περισσότερο σε βάθος στους διαθέσιμους πίνακες και τα μεγέθη, θα δει ότι οι αρχές της 3 ης περιόδου (που τελικά οικονομικά «έκλεισε», κατ εξαίρεση για την Ελλάδα, κάπου στα τέλη του 2010) εμφανίζουν λίγο ως πολύ, παρόμοιες ελλείψεις και προβλήματα με αυτά της 4 ης περιόδου Τα δύο παραπάνω δεδομένα οδηγούν τη σκέψη μας πως μάλλον είναι συγκεκριμένες, πάγιες και διόλου ευκαταφρόνητες οι ελλείψεις και οι πρακτικές που ακολουθούνται και που ευθύνονται κυρίως για τις ανεπιθύμητες, από διαχειριστικής άποψης, ομοιότητες αυτές παρά το αντικειμενικά δυσμενές και απαισιόδοξο οικονομικό κλίμα που εξορισμού παράγεται από την κρίση. Γραφειοκρατία, πολυσύνθετο δύσχρηστο και αποπροσανατολισμένο από το στόχο του νομοθετικό πλαίσιο, έλλειψη ομαδικής δουλειάς και διοικητικές αγκυλώσεις, είναι κάποιοι από τους χρόνιους παράγοντες που φρενάρουν την ανάπτυξη. Σε ότι αφορά στις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη, ο χρόνος είναι ο κρισιμότερος παράγοντας στην όποια αναπτυξιακή προσπάθεια επιχειρείται. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και οι θεσμοί διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης είναι παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά την όποια διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αναπτυξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα. Για τους Πετράκο Γ., & Ψυχάρη Γ., (2009) 16, δυο σημεία έχουν σημασία για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Το πρώτο σημείο αφορά την επιλογή των κατάλληλων μέσων. Θέτοντάς το με απλά λόγια, ποιος συνδυασμός μέσων και σε ποιες αναλογίες είναι κάθε φορά κατάλληλος για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής. Εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε καθαρά ότι δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες τους οποίους μπορεί με ασφάλεια να ακολουθήσει κανείς. Πολλά εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της ίδιας της περιφέρειας χρειάζεται σωστή διάγνωση των προβλημάτων, κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται και αξιοποίηση ή ενεργοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. Χρειάζεται πάνω από όλα, κριτική σκέψη και αξιολόγηση της κάθε πολιτικής σε σχέση με τους στόχους που τίθενται. 16 Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., (2009), «Τα μέσα άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής: θεωρητική θεμελίωση και κριτική αξιολόγηση» στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2004.

11 Συνεχίζοντας έτσι μια σε βάθος αναζήτηση του πως η Πολιτική της Συνοχής μπορεί καλύτερα να εξειδικευτεί σε τοπικό επίπεδο, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως εντέλει η επιτυχία της πολυσυζητημένης βιώσιμης ανάπτυξης είναι τελικά θέμα εμβάθυνσης, εξειδίκευσης, και ποιότητας στην παραγωγή έργου. Μέσω μιας ποιοτικής αλλά και ευέλικτης μορφής διαχείρισης που να κινητοποιεί ιδέες, να αναζητεί και να χρηματοδοτεί την καινοτομία, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της οικονομίας, να αξιοποιεί τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση, να χρησιμοποιεί και να διευκολύνεται από τα εργαλεία ενός απλουστευμένου και πιο ξεκάθαρου νομοθετικού πλαισίου, χωρίς να φαλκιδεύει την ποιότητα του περιβάλλοντος, ούτε να φοβάται να προγραμματίζει, να εκτελεί και να διαχειρίζεται τις όποιες απαραίτητες δράσεις για την προστασία του. Κατά συνέπεια, η γνώση των Ευρωπαϊκών πολιτικών, εργαλείων και πρωτοβουλιών, των διάφορων Ευρωπαϊκών αναπτυξιακών παραδειγμάτων αλλά και η ενδελεχής διερεύνηση των εγγενών υφιστάμενων προβλημάτων στη χώρα μας, αποτελούν τα συνθετικά συστατικά της επανεκκίνησης μιας νέας προσπάθειας, με στόχο τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή, τόσο σε εθνικό, όσο όμως σε περιφερειακό αλλά και στο τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα πρέπει α) να ξανασκεφτούμε τις διαχειριστικές δομές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για την περίοδο και των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων συνολικά. Ορθή διοικητική πρακτική μπορεί να επιτευχθεί σε μόλις 3 βήματα. Πρέπει να ενισχυθεί συνολικά το εγχείρημα της δημιουργίας εκείνης της υπηρεσίας που σχεδιάζει και υλοποιεί αλλά και της υπηρεσίας που ελέγχει, β) να προτείνουμε κυκλική μετάταξη «rotation» (κάθε 5 χρόνια) των δημόσιων λειτουργών, από πολιτική σε πολιτική, που θα απέτρεπε ίσως φαινόμενα αυθαιρεσιών, μονοπωλίου, κινούμενοι στον αντίποδα μιας πολιτικής υπερβολικής εξοικείωσης με ένα μόνο αντικείμενο και τυχόν διαπλοκής, γ) να θεσμοθετήσουμε την ουσιαστική αξιοποίηση έμπειρων και αξιόλογων εξωτερικών συμβούλων από την Ελλάδα αλλά και την ΕΕ, με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή εξειδίκευση και προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα της ΕΕ ή/ και στα Όργανα της ΕΕ, με στόχο να ανανεώσουν από κοινού το κλίμα στην Ελληνική Διοίκηση, με το να τους επιτραπεί να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και που οι υφιστάμενοι μηχανισμοί θα αναγκαστούν να δουλέψουν μαζί τους, χωρίς μπλοκαρίσματα και κωλυσιεργίες, δ) να ζητήσουμε καλύτερη δικαστική παρέμβαση για κατεπείγουσα εκδίκαση των υποθέσεων, τον συντομότερο δυνατό προσυμβατικό έλεγχο αλλά και την αντιμετώπιση των ενστάσεων. Η μεγάλη αύξηση των παραβόλων για την κατάθεση ενστάσεων είναι ένα ακόμη μέτρο ώστε να σπάσει η υφιστάμενη κουλτούρα της εύκολης ένστασης (προτείνεται επίσης και η σύσταση Ειδικού Σώματος Δικαστών με ικανό αριθμό στελεχών, διαθέσιμων και εξειδικευμένων, ανά πολιτική (Υπουργείο), εφοδιασμένων με τη δυνατότητα ουσιαστικής χρήσης «τεχνικών/επιστημονικών συμβούλων», όταν απαιτείται ιδιαίτερη επιστημονική εξειδίκευση που δεν διαθέτουν οι ίδιοι πάντα), ε) να στηρίξουμε τη σύσταση Εθνικής Αρχής Προμηθειών και της μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (που αναζητείται από το 2004 ) για την απλούστευση του υφιστάμενου προγράμματος προμηθειών και του υπερβολικού κατακερματισμού του ανά υπουργείο, ζ) να στηρίξουμε την εμπλοκή ελλήνων επιστημόνων αλλά και ευρωπαίων τεχνοκρατών με ουσιαστικά όμως προσόντα από το πεδίο (είτε μέσω διακρατικών, είτε μέσω διμερών συμφωνιών) για τη στήριξη του εγχειρήματος σύνταξης προδιαγραφών και της εν γένει αξιοποίησης υφιστάμενων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών ανά τομέα πολιτικής, η) να φροντίσουμε για την απλοποίηση των τεχνικών δελτίων ενώ παράλληλα θα ήταν καλό τα τεύχη διακήρυξης να είναι κατά το μέγιστο δυνατό τυποποιημένα, θ) να φροντίσουμε σε ότι

12 αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις χρήσεις γης, οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες ι) να συνδράμουμε τέλος, την όποια συνέχεια στη προσπάθεια για τη γνώση, τη καταγραφή και τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Υπουργείων. 4. Συμπεράσματα Στα πλαίσια της εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις, τους Στρατηγικούς χειρισμούς και επιλογές, οι ενώσεις Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών έχουν κληθεί ν αναλάβουν να ενεργούν, ως δυναμικοί μοχλοί ανάπτυξης, και να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά τους πλεονεκτήματα που η φύση, η οργάνωση, ο ρόλος τους, η προσέγγισή τους με τη βάση και η συνεχής επαφή τους με τα τοπικά προβλήματα, τους αποδίδουν. Στην παρούσα εισήγηση επισημαίνονται εκείνες οι προϋποθέσεις που μπορούν με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών κριτικής και ποιότητας να επιτρέψουν να επιτευχθεί πραγματικό, θετικού πρόσημου, αναπτυξιακό αποτέλεσμα, μέσα από ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης συνολικά, μέσα από τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την αύξηση του ρυθμού απασχόλησης, την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και τη δημιουργία εισοδημάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αξιοποίηση ενός πλαισίου αναδιανεμητικών πολιτικών και μιας πραγματικής ενεργοποίησης της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής. Η επίγνωση της δυσκολίας της επιτυχίας του στόχου της αλλαγής παγιωμένων και ξεπερασμένων πρακτικών είναι χρήσιμη αλλά και δεδομένη, όσο όμως δεδομένη είναι και η μονοσήμαντη παραδοχή πως για την επίτευξη της «επανάστασης του αυτονόητου», η επίγνωση αυτή δεν πρέπει να είναι αποτρεπτική αλλά χρήσιμη, ή ακόμα καλύτερα και γόνιμη. Βιβλιογραφία Bourdeau, Ph. (2006), Intégrer les recherches en environnement et en développement durable des territoires in Christian Vandermotten (ed.) Le développement durable des territoires, Editions Université de Bruxelles. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2013) Επανακαθορισμός των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή με σκοπό τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία, MEMO 13/878, Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου European Commission, (2014) Arrangements on territorial development, Draft Guidance fiche for Desk Officers, Version 2, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2008) Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή. Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα, {SEC(2008) 2550}, COM (2008) 616 τελικό, Βρυξέλλες, Καμχής Μ., (2007) Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου Ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, Εκδόσεις Κριτική. Λουκάκης, Π. (1976) Προβλήματα της περιφερειακής δομής του ελληνικού χώρου. Προοπτικές Αναδιάρθρωσης, Πολίτης 07/08/1976 Λουκάκης, Π. (1979) Περιφερειακή Ανάπτυξη Χωροταξία. Τι έχει μελετηθεί σήμερα στην Ελλάδα?, Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Σεπτέμβριος Νοέμβριος Λουκάκης, Π. (2005) Οι Περιφέρειες ως πεδία σύγκλισης του αναπτυξιακού προγραμματισμού και χωρικού σχεδιασμού, τιμητικός τόμος Ν. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

13 Λουκάκης, Π. (2012) Ζητήματα Εδαφικής και Κοινωνικής συνοχής και χωρικών ρυθμίσεων στους Καλλικρατικούς Δήμους, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία Λουκάκης, Π. Θεοδωρά, Γ. (2009) Περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Θεσμικές ρυθμίσεις και προοπτικές εφαρμογής, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πολεοδομία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου Moraitou, I. (2002) Des nouveaux territoires ecosymboliques pour la périphérie sud européenne, Νέα Οικοσυμβολικά Εδάφη για τη Νότιο Ευρωπαϊκή Μεθόριο. Edition of the Restauro project, INTERREG IIC Medoc, the Greek Ministry of National Economy and the Municipality of Xanthi, Xanthi, Greece, δίγλωση έκδοση στα Γαλλικά και τα Ελληνικά. Moraitou, I. (2009) The Heritage as an Object of the EU Policies; What are the Consequences in the Development Process and in the Quality of Life in the Southeast Mediterranean Space of the EU. Case Studies. ULB Faculty of Science, 3/2009, Brussels Πετράκος, Γ. (2009) Περιφερειακές Ανισότητες και Επιλεκτική Ανάπτυξη. Οι οικονομικές δυναμικές του χώρου και οι προϋποθέσεις άσκησης αποτελεσματικής Περιφερειακής Πολιτικής στο Συλλογικό Τόμο «5 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Τα μέσα άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής: θεωρητική θεμελίωση και κριτική αξιολόγηση στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Πετράκος, Γ. Ψυχάρης, Γ. (2009) Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο στην Ελλάδα στο βιβλίο «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα Ψυχάρης, Γ. (2009) Η γεωγραφική διάσταση των δημόσιων δαπανών: επισκόπηση του ερευνητικού πεδίου σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα στο Συλλογικό Τόμο «25 κείμενα για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2009.

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 ΚΕΡΚΥΡΑ 6 3-2008 1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θεωρία Χωρικού Σχεδιασμού. 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 ο Μάθημα Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου για την πρόσκληση. Θεωρώ μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι η Κύπρος δίνει το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ K.ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST THE CYPRUS-EU PRESIDENCY SUMMIT: LEADERSHIP STRATEGY FOR STABILITY, PROGRESS AND PROSPERITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής ως προτεραιότητα για την ανάκαμψη της οικονομίας Κοινή παρέμβαση ΣΕΒ - Ελληνικής Παραγωγής - Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων και Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, για την θέσπιση εθνικού στόχου για τη μεταποίηση και την εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Στόχοι: Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρίες περιφερειακών ανισοτήτων Μια σύντομη παρουσίαση...................... 21 1.1 Εισαγωγή...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά στο Διεθνές Συνέδριο «Η κλιματική αλλαγή ως πρόκληση για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Tsimtsiridis

Georgios Tsimtsiridis Sustainable Touristic Development in the Municipality of Almopia Georgios Tsimtsiridis Vice Mayor of Almopia Δήμος Αλμωπίας Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Η τουριστική ανάπτυξη σε οποιαδήποτε μορφή της προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου)

ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ (Οµάδα Εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης Υλοποίηση Σχεδίου ράσης Φόρουµ Κοινωνικού ιαλόγου ΦΟΡΟΥΜ III: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

JMCE GOV / Newsletter

JMCE GOV / Newsletter JEAN MONNET CENTRE OF EXCELLENCE GOVERNANCE JMCE GOV ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Συντονιστική Επιτροπή Π. Λιαργκόβας, Α. Χουλιάρας, Μ. Παπάζογλου https://jmcegovernance.wordpress.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Υπάρχουσα κατάσταση 13 κρατικές Περιφέρειες 76 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The economist-21 st roundtable with the government of Greece June 29 2017 Lights on: Power energy in Europe What changes have been made in the regulatory framework? New Memorandum provisions and Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ομιλία Γ.Γ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Αλεξιάδη, για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας «Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Ε.Γ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Δρ Πέτρος Κουτσοβίτης Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αμαλία Ρούφη Δρ Παύλος Τυρολόγου Υπόβαθρο Το έργο INTRAW είναι μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ορίζοντας 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Η ΗΑΒΙΤΑΤ AGENDA ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Ιούνιο του 1996, στη Δεύτερη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (HABITAT II) που πραγματοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012

Προγραμματική Περίοδος Οκτώβριος 2012 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Οκτώβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Άμεση σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: τη στρατηγική Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών στόχων της, και τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα