Η σειριακή απλή ακτινογραφία στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι: Μια αξιόλογη προσέγγιση σε εποχή λιτότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σειριακή απλή ακτινογραφία στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι: Μια αξιόλογη προσέγγιση σε εποχή λιτότητας"

Transcript

1 : , 2013 Πρωτότυπη εργασία Η σειριακή απλή ακτινογραφία στη διάγνωση της οστεομυελίτιδας σε διαβητικό πόδι: Μια αξιόλογη προσέγγιση σε εποχή λιτότητας Χ. Λούπα 1 Ε. Κουτσαντωνίου 2 Ε. Βογιατζόγλου 1 Ε. Παπαδάκης 2 Α. Δώνου 1 Σ. Χριστάκη 1 Σ. Λαφογιάννη 2 1 Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου», ΓΝΜ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» Αθήνα 2 Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, ΓΝΜ «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» Αθήνα Περίληψη Εισαγωγή-Σκοπός: Σε εποχή λιτότητας, διερευνήθηκε κατά πόσον η απλή ακτινογραφία (Α/Α), εξέταση χαμηλού κόστους, μπορεί να υποκαταστήσει τη μαγνητική τομογραφία (MRI) στη διάγνωση οστεομυελίτιδας (OΜ), χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος του ασθενούς. Το κόστος της Α/Ας είναι 2,88 euro x2 (F+P), ενώ το κόστος της MRI είναι 236,95 euro. Ασθενείς-Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη όλων των διαβητικών ατόμων που προσήλθαν στο Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» την περίοδο 15/11/ /9/2012 (439 ασθενείς). Όλα τα άτομα με λοίμωξη PEDIS 3 ή 4 και αυτά με θεωρούμενη λοίμωξη PEDIS 2 με υποψία OΜ (κλινικά κριτήρια ή/και θετικό probe-to-bone test) υποβάλλονταν σε Α/Α, και επί αρνητικών ευρημάτων σε επανάληψη της Α/Ας πριν τη διακοπή της αντιμικροβιακής αγωγής. Αποτελέσματα: 36 ασθενείς (26 άνδρες & 10 γυναίκες, ηλικίας ετών) παρουσίαζαν OΜ (διάγνωση με Α/Α ή/και MRI). Σε 35 από αυτούς έγινε Α/Α κατά την πρώτη επίσκεψη, και ήταν θετική για OΜ στους 21 (ευαισθησία 60%), αρνητική σε 13 και ύποπτη σε 1. Η Α/Α επαναλήφθηκε στους 14/15 ασθενείς με αρνητική / ύποπτη / μη εκτελεσθείσα Α/Α και ήταν θετική στους 13/14. O 14ος ασθενής, λόγω ισχυρής κλινικής υποψίας, υποβλήθηκε σε MRI που ήταν θετική. Στους 11/13 ασθενείς, η επανάληψη της Α/Ας έγινε πριν η θεραπεία διακοπεί και έτσι η αγωγή συνεχίστηκε απρόσκοπτα. Σε 2 ασθενείς η επανάληψη διενεργήθηκε σε μεγαλύτερο διάστημα, οπότε η θεραπεία είχε διακοπεί. Δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί η πιθανότητα η OΜ να συνέβη επιγενώς. Τέλος, υπήρξε ένας άλλος ασθενής με ψευδώς ύποπτη Α/Α (υπεβλήθη σε MRI που ήταν αρνητική). Συνολικά εκτελέστηκαν MRI μόνον σε 7/36 ασθενείς, κυρίως λόγω επιπλοκών. Συμπεράσματα: Η παρακολούθηση με Α/Α του διαβητικού ποδιού με υποψία OΜ είναι μέθοδος με χαμηλό κόστος, με μέτρια ευαισθησία αρχικά, που όμως αυξάνεται σημαντικά με την επανάληψη (θετική στους 34/36 ασθενείς με OΜ, ευαισθησία 94,4%). Σε υποψία OΜ με αρνητική αρχική Α/Α απαιτείται επανάληψη πριν τη διακοπή της αγωγής, και επί εκ νέου αρνητικής Α/Ας και ισχυρής υποψίας OΜ δικαιολογείται MRI. Βεβαίως, αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί η μακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενούς και η ικανοποιητική εμπειρία του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος.

2 Εισαγωγή επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα Είναι γνωστό ότι, για να γίνουν εμφανείς στην απλή ακτινογραφία (Α/Α) αλλοιώσεις ενδεικτικές οστεομυελίτιδας (OM), απαιτείται απασβέστωση του οστού κατά 30-50%, γεγονός που απαιτεί 2 με 3 εβδομάδες 1,2 (δηλαδή η Α/Α «καθυστερεί» ή παρουσιάζει «διαφορά φάσεως» με τη νόσο 2 με 3 εβδομάδες). Για αυτό, απεικονιστική εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της OΜ αποτελεί η μαγνητική τομογραφία (MRI) 2,3, με αναφερόμενη ευαισθησία 90% και ειδικότητα 79% 4. Ωστόσο, η σημερινή εποχή είναι εποχή λιτότητας. Τα κονδύλια για την υγεία περικόπτονται συνεχώς, ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία αδυνατούν σε πολλές περιπτώσεις να αντεπεξέλθουν. Είναι γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς αδυνατούν να πληρώσουν ακόμα και τις συμμετοχές ακριβών εξετάσεων, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανασφάλιστων ατόμων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Α/Α παρουσιάζει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: το μικρό κόστος. Το κόστος της Α/Ας είναι 2,88 euro (δηλαδή λιγότερο από 6 euro για F+P), ενώ το κόστος της MRI ανέρχεται σε 236,95 euro (40 φορές υψηλότερο, τιμές ΕOΠΥΥ) 5. Το κόστος του απλού σπινθηρογραφήματος οστών τριών φάσεων, που αποτελεί επικουρική μέθοδο στη διάγνωση της OΜ, ανέρχεται σε 85 euro (14 φορές υψηλότερο), του δε σπινθηρογραφήματος με σεσημασμένα λευκοκύτταρα σε πολύ μεγαλύτερο ποσόν. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσον η Α/Α μπορεί να υποκαταστήσει την MRI στη διάγνωση της OΜ, χωρίς αυτό βεβαίως να αποβαίνει σε βάρος του ασθενούς. οστούν, sausage toe, probe-to-bone θετικό 2,3,7, πίνακας 1), υποβάλλονται κατά την αρχική επίσκεψη σε Α/Α. Εάν η Α/Α είναι αρνητική, τότε αυτή επαναλαμβάνεται σε δεύτερο χρόνο, συνήθως μετά παρέλευση 1 ή 2 εβδομάδων, και ενόσω ακόμη ο ασθενής ευρίσκεται υπό αντιμικροβιακή αγωγή για λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων. Πίνακας 1. Ευρήματα που θέτουν την υποψία οστεομυελίτιδος (προσαρμογή από 2,3,8)*. 1. Εκτεθειμένο (ορατό) οστούν 2. Θετικό probe-to-bone test (δοκιμασία μήλης προς οστούν) 3. Έλκος μακροχρόνιο (>6 εβδ.), μεγάλο (>2 cm 2 ), βαθύ 4. Έλκος ή λοίμωξη για >2 εβδομάδες, ιδίως πάνω σε οστικές προεξοχές 5. Ιστορικό OΜ 6. ΤΚΕ 7. Sausage toe («αλλαντοειδής δάκτυλος») * Τα ανωτέρω ευρήματα είναι συνηγορητικά, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικά κριτήρια διάγνωσης OΜ. Αποτελέσματα Από τους 439 εξετασθέντες ασθενείς, οι 36 παρουσίαζαν οστεομυελίτιδα (διάγνωση βάσει ευρημάτων στην Α/Α ή/και στην MRI). Oι 26 ήταν άνδρες και οι 10 γυναίκες, ηλικίας ετών. Τα ευρήματα της Α/Ας που ζητήθηκε στην 1η επίσκεψη φαίνονται στο σχήμα 1: Θετική Α/Α για OΜ ήταν σε 21/35 ασθενείς που πραγματοποιήθηκε Α/Α (ευαισθησία 60%). Να σημειωθεί ότι σε 1/21 τα ευρήματα διέλαθαν και ευρέθηκαν σε επανεκτίμηση της αρχικής Α/Ας. Oι 21 αυτοί ασθενείς έλαβαν αμέσως αγωγή οστεομυελίτιδας. Oι 14/15 Ασθενείς Μέθοδος Πρόκειται για αναδρομική μελέτη. Ερευνήθηκαν οι φάκελοι όλων των ατόμων που επισκέφθηκαν το Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου» του ΓΝΜ «Α. Φλέμιγκ» κατά την 34μηνη περίοδο 15/11/ /9/2012. Βάσει πρωτοκόλλου, όλα τα άτομα που παρουσιάζουν λοίμωξη PEDIS 3 ή 4 κατά International Working Group on Diabetic Foot 6 (λοίμωξη που επεκτείνεται πέραν του δέρματος και του υποδορίου ιστού ή/και συστηματικά συμπτώματα και σημεία) ή φαινομενικά λοίμωξη PEDIS 2 (περιοριζόμενη στο δέρμα και τον υποδόριο ιστό) αλλά με υποψία οστεομυελίτιδας βάσει κλινικών κριτηρίων (έλκος κοντά σε οστική προεξοχή, εκτεθειμένο Θετική* Αρνητική Ύποπτη Δεν έγινε * σε 1/21 τα ευρήματα διέλαθαν και ευρέθηκαν σε επανεκτίμηση της αρχικής Α/Ας Σχήμα 1. Η απλή ακτινογραφία κατά την πρώτη επίσκεψη των ασθενών (n = 36 άτομα με οστεομυελίτιδα): Ευαισθησία 60%. 238

3 ασθενείς με αρνητική, ύποπτη ή μη πραγματοποιηθείσα ακτινογραφία έλαβαν και αυτοί αντιμικροβιακή αγωγή για λοίμωξη μαλακών μορίων και υποβλήθηκαν σε νέο ακτινολογικό έλεγχο σε δεύτερο χρόνο (ο 15ος ασθε νής λόγω νεκρωτικής λοίμωξης υποβλήθηκε κατευθείαν σε MRI που ήταν θετική για OΜ και στη συνέχεια σε ακρωτηριασμό). Τα ευρήματα φαίνονται στο σχήμα 2: Θετική Α/Α παρουσίαζαν οι 13/14 ασθενείς. O 14ος ασθενής με δεύτερη Α/Α αρνητική υποβλήθηκε λόγω ισχυρής υποψίας σε MRI, η οποία και ανέδειξε οστεομυελίτιδα. Όσον αφορά στους 13 ασθενείς που σε δεύτερο χρόνο παρουσίαζαν θετική για OΜ Α/Α, στους 11 η επανάληψη της Α/Ας έγινε πριν η θεραπεία διακοπεί και έτσι η αντιμικροβιακή αγωγή συνεχίστηκε απρόσκοπτα, δεδομένου του ότι η κύρια διαφορά στην αγωγή για OΜ από την αγωγή για λοίμωξη μαλακών μορίων έγκειται στη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών 2. Στις λοιπές 2 περιπτώσεις η επανάληψη διενεργήθηκε σε μεγαλύτερο διάστημα λόγω κακής συνεργασίας με τον ασθενή, οπότε η θεραπεία είχε διακοπεί (Σχ. 3). Δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί η πιθανότητα η OΜ να συνέβη επιγενώς. Υπήρξε ένας μόνον ασθενής με ψευδώς ύποπτη Α/Α (πέραν των 36 με OΜ). O ασθενής αυτός υπεβλήθη σε MRI που ήταν αρνητική για OΜ. Συνολικά εκτελέστηκαν MRI μόνον σε 7/36 ασθενείς, στην πλειοψηφία τους όχι για τη διάγνωση ή αποκλεισμό OΜ, αλλά λόγω επιπλοκών της λοίμωξης (αποστήματος, συλλογής υγρού ή νεκρωτικής λοίμωξης μαλακών μορίων) % 1 1 Θετική Αρνητική* Δεν έγινε * λόγω ισχυρής κλινικής υποψίας, ο ασθενής υποβλήθηκε στη συνέχεια σε ΜRI που ήταν θετική για ΟΜ ** ο ασθενής λόγω νεκρωτικής λοίμωξης μετά από MRI είχε ήδη υποβληθεί σε ακρωτηριασμό Σχήμα 2. Επανάληψη απλής ακτινογραφίας σε δεύτερο χρόνο (n = 15 ασθενείς με αρνητική / ύποπτη / μη εκτελεσθείσα ακτινογραφία). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 94% Α/Α θετική Συζήτηση Συμπεράσματα Η συμβατική απλή ακτινογραφία (Α/Α) είναι εξέταση χαμηλού κόστους που μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως, σε αντίθεση με πιο ειδικές εξετάσεις όπως η MRI και το σπινθηρογράφημα οστών. Η Α/Α μπορεί να αναδείξει ευρήματα χρονίας οστεομυελίτιδος, όπως διάβρωση φλοιού, περιοστική αντίδραση, διαυγάσεις και σκλήρυνση 2. Στην περίπτωση όμως της αρχικής φάσης της νόσου, η χρήση της Α/Ας περιορίζεται από τη σχετικά χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, καθόσον οι απεικονιστικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι ανεπαίσθητες ή και να απουσιάζουν. Oστικές αλλοιώσεις αποδιδόμενες σε οστεομυελίτιδα μπορεί να μην είναι εμφανείς στην απλή Α/Α τις πρώτες ημέρες από την εισβολή της νόσου, μέχρι δηλαδή να απασβεστωθεί το 30-50% του οστού. Το πρώτο εύρημα (ήπιο και μη ειδικό) μπορεί να είναι απλά τοπική οστεοπενία 1,8. Στην παρούσα μελέτη, συνολικά, στα 36 άτομα με OΜ, η Α/Α παρουσίασε ενδεικτικά ευρήματα στα 34 (Εικ. 1). Από τους ασθενείς αυτούς, στους 32 (ποσοστό 89%) τα ευρήματα έθεσαν τη διάγνωση της OΜ έγκαιρα, δηλαδή είτε κατά την αρχική επίσκεψη, είτε πριν η αντιμικροβιακή θεραπεία διακοπεί, και έτσι η αντιβιοτική αγωγή τροποποιήθηκε ανάλογα και συνεχίστηκε απρόσκοπτα. Σε 2 ασθενείς με αρνητική αρχικά Α/Α, η επανάληψη της Α/Ας που ανέδειξε ευρήματα διενεργήθηκε σε μεγαλύτερο διάστημα, οπότε η θεραπεία είχε διακοπεί. Αυτό συνέβη γιατί οι ασθενείς δεν προσήλθαν για παρακολούθηση και επανεξέταση στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί όμως να 4 Α/Α θετική έγκαιρα Σχήμα 3. Συνολικά αποτελέσματα όσον αφορά στην απλή ακτινογραφία (n = 36 ασθενείς με οστεομυελίτιδα): Ευαισθησία 94%. 239

4 Εικόνα 1. Χαρακτηριστική περίπτωση ασθενούς με υποψία οστεομυελίτιδος. α: Ασθενής με sausage toe, κλινικό στοιχείο ύποπτο για οστεομυελίτιδα (4ο δάκτυλο). β: Αρχική ακτινογραφία του ασθενούς χωρίς αλλοιώσεις. γ: Επανάληψη της ακτινογραφίας μετά 2 εβδομάδες και ενόσω ο ασθενής ευρίσκετο υπό αντιμικροβιακή αγωγή ανέδειξε ευρήματα οστεομυελίτιδος. αποκλεισθεί η πιθανότητα η OΜ να μην προϋπήρχε, αλλά να συνέβη αργότερα στην πορεία. Στη βιβλιογραφία, η ευαισθησία της Α/Ας για τη διάγνωση OΜ κυμαίνεται από 28% έως 75%, πιθανώς λόγω του διαφορετικού χρόνου παραγγελίας της Α/Ας σε σχέση με την έναρξη της νόσου στις διάφορες μελέτες. Σε μετα-ανάλυση του 2008, η συγκεντρωτική (pooled) ευαισθησία και ειδικότητα υπολογίστηκαν σε 54% και 68%, αντίστοιχα, ενώ μια πιο πρόσφατη μελέτη (2010) ανεβάζει την ειδικότητα στο 87% 4,9,10. O λόγος που στη μελέτη μας το ποσοστό ευρημάτων OΜ στην 1η Α/Α (21/35 ακτινογραφίες, ευαισθησία 59%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο από την αναφερθείσα συγκεντρωτική ευαισθησία, εικάζεται ότι είναι η μη έγκαιρη προσέλευση των ασθενών, είτε διότι δεν αξιολογούν τη βλάβη, είτε διότι καθυστερούν να προσέλθουν σε εξειδικευμένο ιατρείο. Η παρούσα μελέτη οδήγησε στα συμπεράσματα ότι η παρακολούθηση με Α/Α του διαβητικού ποδιού με υποψία OΜ (μέθοδος με χαμηλό κόστος), έχει μέτρια ευαισθησία αρχικά, που όμως αυξάνεται σημαντικά με την επανάληψη (θετική σε περίπου 95% των ασθενών με OΜ). Δηλαδή, η ευαισθησία της μεθόδου των σειριακών απλών ακτινογραφιών (serial plain radiographs) στη διάγνωση της OΜ υπολογίστηκε στο 94% (εφάμιλλη της αναφερόμενης ευαισθησίας της MRI). Σε υποψία OΜ με αρνητική αρχική Α/Α απαιτείται επανάληψη πριν τη διακοπή της αγωγής, και επί εκ νέου αρνητικής Α/Ας και ισχυρής υποψίας δικαιολογείται MRI. Πρακτικά, σαν πρώτη προσέγγιση συνιστάται η παραγγελία απλής Α/Ας κατά την 1η επίσκεψη ασθενούς με έλκος με λοίμωξη PEDIS 3/4 ή PEDIS 2, που όμως υπάρχει η υποψία OΜ (Πίν. 1). Αν η Α/Α είναι αρνητική, συνιστάται επανάληψη σε περίπου 2 εβδομάδες και ενώ ο ασθενής τελεί ακόμη υπό αντιμικροβιακή αγωγή για τη λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων (Εικ. 1 α-γ). Αν και η 2η Α/Α είναι αρνητική και υπάρχει ισχυρή υποψία OΜ, τότε δικαιολογείται η πραγματοποίηση MRI, όπως έγινε και σε δικό μας ασθενή. Βεβαίως, εν - νοείται ότι MRI δυνατόν να απαιτηθεί ασχέτως διάγνωσης OΜ, λόγω επιπλοκών της λοίμωξης, όπως αποστήματος ή συλλογής υγρού. Η προσέγγιση αυτή εναρμονίζεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμώξεων (IDSA), ήδη από το 2004 και πριν την οικονομική κρίση (είναι γνωστή η σημασία που έδιδαν 240

5 ανέκαθεν οι Αμερικανοί στο θέμα του κόστους) 2. Η προσέγγιση αυτή επικαιροποιείται και στις ανανεωμένες κατευθυντήριες οδηγίες του 2012 της IDSA 14. Αυτά βεβαίως ισχύουν για την OΜ. Σε περίπτωση υποψίας οστεοαρθροπάθειας Charcot, η διαφορική διάγνωση μπορεί να μην είναι δυνατή με την απλή Α/Α και να απαιτηθούν και άλλες συμπληρωματικές απεικονιστικές εξετάσεις 2,3. Να σημειωθεί ότι η διαγνωστική προσέγγιση της OΜ με τη μέθοδο των σειριακών απλών ακτινογραφιών που περιγράφεται υπόκειται σε δύο περιορισμούς. Πρώτον, για την αξιολόγηση της Α/Ας απαιτείται ακτινολόγος με τη σχετική εμπειρία, ο οποίος να διαθέσει και τον ανάλογο χρόνο 15. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε έναν από τους ασθενείς μας, η Α/Α της 1ης επίσκεψης χαρακτηρίσθηκε ως άνευ παθολογικών ευρημάτων, ενώ σε επανεκτίμηση της ιδίας Α/Ας σε δεύτερο χρόνο διακρίθηκαν ακτινολογικά ευρήματα. Βεβαίως, στα εξειδικευμένα ιατρεία, οι σύμβουλοι ακτινολόγοι έχουν την ανάλογη πείρα. Δεύτερον, η προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον εφόσον έχει εξασφαλιστεί η μακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενούς και η καλή συνεργασιμότητα με τον ιατρό. Abstract Loupa CV, Koutsantoniou E, Voyatzoglou E, Papadakis E, Donou A, Christaki S, Lafoyanni S. Evaluation of the role of serial plain radiographs in the diagnosis of diabetic foot osteomyelitis. Hellenic Diabetol Chron 2013; 4: Introduction-Aim: Greece, like many European countries, has to deal with the financial crisis. With this in mind, we examined whether plain radiograph (X/R), a low-cost examination (2,88 euros x2, for F+P), can be useful in diagnosing diabetic foot osteomyelitis (OM), and whether it can provide a satisfactory substitute for MRI (cost: 236,95 euros). Prementioned costs are based on Greek National Health Insurance (EOPYY) prices. Patients and Methods: This is a retrospective study of all 439 diabetic Px that visited diabetic foot clinic for a 34-month period (15/11/ /9/2012). Ac - cording to our therapeutic protocol, for all Px with PEDIS 3 or 4 infection and for those with presumed PEDIS 2 with suspected OM (clinical criteria and/or positive probe-to-bone test) an X/R was ordered, and if there were no OM findings the X/R was repeated before antimicrobial treatment was discontinued. Results: 36 Px, age yrs (26 men) had OM (diagnosed by X/R and/or MRI). X/R of the initial visit was positive for OM in 21/36 Px (sensitivity 59%), negative in 13, and suspicious in 1; in 1 Px X/R was not performed. X/R was repeated in 14/15 Px with negative / suspicious / not done initial X/R, and it was positive in 13/14. In the one Px with negative X/R, an MRI was asked because of strong OM suspicion, and this exam was positive. In 11/14 Px, X/R was repeated before antimicrobial therapy (given for SSTIs) was dis - continued, and thus treatment could be continued following OM protocols. There were only 3 Px that X/R was repeated after treatment was discontinued. Of course, the possibility that OM occurred at a later time during disease course cannot be ruled out. Finally, another Px (not belonging to the 36 with OM) had falsely suspicious X/R (an MRI that was ordered was normal). We performed MRI in only 7/36 patients with suspected OM, and mostly to diagnose potential complications. Conclusions: Follow-up of suspected diabetic foot OM with serial plain radiographs has moderate sensitivity at the initial visit, but the sensitivity increases substantially in repeated radiographs (positive in our 34/36 Px with OM), while the cost is very reasonable. In cases of suspected OM and normal initial X/R, the X/R must be repeated while Px is still on antibiotic therapy. If again it is normal and OM suspicion index is high, an MRI must be ordered. This diagnostic approach can only be implicated if Px compliance and long-time follow-up are guaranteed, and of course in collaboration with an experienced radiologist. Βιβλιογραφία 1. Κανελλακοπούλου Κ. Λοιμώξεις οστών. Στο: Γιαμα ρέλ - λου Ε (εκδ.). Λοιμώξεις και αντιμικροβιακή χημειο - θεραπεία. Αθήνα: ΠΧ Πασχαλίδης, 2009; Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, et al. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis 2004; 39: Lipsky BA. Osteomyelitis of the foot in diabetic patients. Clin Infect Dis 1997; 25: Dinh MT, Abad CL, Safdar N. Diagnostic accuracy of the physical examination and imaging tests for osteo - myelitis underlying diabetic foot ulcers: meta-analysis. Clin Infect Dis 2008; 47: Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. https://www.e-syntago gra - fisi.gr. Επίσκεψη 22/4/ International Working Group on the Diabetic Foot: International Consensus on the Diabetic Foot & Practical Guidelines on the Management and Prevention of the Diabetic Foot 2011 (DVD). International Diabetes Federation, Brussels

6 7. Jeffcoate WJ, Lipsky BA. Controversies in diagnosing and managing osteomyelitis of the foot in diabetes. Clin Infect Dis 2004; 39: S Oyen WJG, Netten PM, Lemmens JAM, et al. Evaluation of infectious diabetic foot complications with indium-111- labeled human nonspecific immunoglobulin G. J Nucl Med 1992; 33: Μεταξάς Φ, Μιχαηλίδου Μ, Γιαννακοπούλου Λ, Κελε - μουρίδου Μ, Άρσος Γ, Χαριτάντη Α. Διαβητικό πόδι: απεικονιστική διαγνωστική προσέγγιση. Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 2012; 25: Nawaz A, Torigian DA, Siegelman ES, Basu S, Chryssikos T, Alavi A. Diagnostic performance of FDG-PET, MRI, and plain film radiography (PFR) for the diagnosis of osteomyelitis in the diabetic foot. Mol Imaging Biol. 2010; 12: Becker W. Imaging osteomyelitis and the diabetic foot. Q J Nucl Med. 1999; 43: Gold RH, Tong DJ, Crim JR, Seeger LL. Imaging the diabetic foot. Skeletal Radiol. 1995; 24: Aragόn-Sánchez J, Lipsky BA, Lázaro-Martínez JL. Diagnosing diabetic foot osteomyelitis: is the combination of probe-to-bone test and plain radiography sufficient for high-risk inpatients? Diabet Med. 2011; 28: Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, et al Infectious Diseases Society of America clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis. 2012; 54: Álvaro-Afonso FJ, Lázaro-Martínez JL, Aragón-Sánchez J, García-Morales E, Cecilia-Matilla A, Beneit-Montesinos JV. Interobserver and intraobserver reproducibility of plain X-rays in the diagnosis of diabetic foot osteomyelitis. Int J Low Extrem Wounds. 2013;12: Λέξεις-κλειδιά: Διαβητικό πόδι Oστεομυελίτις Απλή ακτινογραφία Key-words: Diabetic foot Osteomyelitis Plain radiograph 242

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. TOMOΣ 24, Τεύχος 1 2011 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 24 Τεύχος 1 2011 Περιεχόμενα 8 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος Ανασκοπήσεις 9 Τριάδα των αθλητριών

Διαβάστε περισσότερα

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ

15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Åíùóç Åðéóôçìïíéêïý Ðñïóùðéêïý Íïóïêïìåßïõ Ï Åõáããåëéóìüò (ÅÅÐÍÅ) 15 ï ÅÔÇÓÉÏ ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ ÓÕÍÅ ÉÆÏÌÅÍÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ Å Ê Ð Á É Ä Å Õ Ó Ç Ó Γ. Ν. Α. Ï Å Õ Á Ã Ã Å Ë É Ó Ì Ï Ó ÁÈÇÍÁ 22-26 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2010 Äþìá

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Δρ. Χ. Μανές Δρ. Ν. Τεντολούρης 3

Χαιρετισμός. Δρ. Χ. Μανές Δρ. Ν. Τεντολούρης 3 Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού (ΕΜΕΔΙΠ) συστάθηκε αφενός για να συντονίσει τις προσπάθειες όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και παραϊατρικών εξειδικεύσεων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο

ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο ιερεύνηση Επίπτωσης της Φυµατίωσης στον Ελλαδικό Χώρο Κωνσταντίνα Γκουγκουµάτη 1, ηµήτριος Ζήκος 2, Μαριάννα ιοµήδους 3 1. Νοσηλεύτρια, Msc ηµόσιας Υγείας, email: gougou_eye@hotmail.com 2. Νοσηλευτής ΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 155-172, 2012 Κλινική Μελέτη Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου

Διαβάστε περισσότερα

Oστεονέκρωση των γνάθων από διφωσφονικά Κλινική μελέτη 21 περιπτώσεων

Oστεονέκρωση των γνάθων από διφωσφονικά Κλινική μελέτη 21 περιπτώσεων Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 3, 141-154 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 3, 141-154 141 Oστεονέκρωση των γνάθων από διφωσφονικά Κλινική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση : 19-21, 214 Ανασκόπηση Πρόληψη, διάγνωση και διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην Ελλάδα: μια βιβλιογραφική ανασκόπηση Β. Τσιάντου Ε. Καραμπλή Ε. Πάβη Γ. Κυριόπουλος Περίληψη Σκοπός της έρευνας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,22(1):23-33 Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Χαράλαμπος Γεροδήμος 1 Λάζαρος Ι. Σακκάς 2 Περίληψη Τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια ΓΡΑΦΕΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε κλινικά και μη κλινικά πλαίσια Με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ πρωτοβαθμια ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Τόμος 20, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008, Volume 20, Number 1, January - March 2008 Της Σύνταξης 4 Χ. Λιονής: Η χαμένη «τιμή» (αποτελεσματικότητα) της Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ;

3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; 113 3. Η Χρήση του Petscan στη Διάγνωση Λοιμώξεων Εξέταση Πολυτελείας ή Διαγνωστικό Εργαλείο ; Κολοκυθά Σταυρούλα Κλινική Εντατικής Θεραπείας Πνευμονολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα

Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 6, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 327-338, 2008 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της κιρσοκήλης στην ανδρική υπογονιμότητα Περσεφόνη - Δήμητρα Κανταρτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου;

Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το κλειδί για τη λύση του γρίφου; Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 2, 75-83 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 2, 75-83 75 Άτυπη φυµατίωση κεφαλής και τραχήλου. Είναι η βιοψία το

Διαβάστε περισσότερα

2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα 15-17. Τελικό. διεθνή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Απριλίου. & Βιβλίο Περιλήψεων ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ

2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα 15-17. Τελικό. διεθνή ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. Απριλίου. & Βιβλίο Περιλήψεων ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ 2o Με ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟ ΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ διεθνή συµµετοχή 15-17 Απριλίου 2010 Ξενοδοχείο Crowne Plaza Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων Οργάνωση-Γραµµατεία Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά λάθη στη φυματίωση

Διαγνωστικά λάθη στη φυματίωση 17 Ανασκόπηση Διαγνωστικά λάθη στη φυματίωση Απόστολος Παπαβασιλείου 1, Αιμιλία Τσαρουχά 2, Ηλίας Μανιαδάκης 2 1 Αντιφυματικό τμήμα & Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης 2 8η Πνευμονολογική κλινική ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Διαβάστε περισσότερα

6-8. Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων. Πανελλήνιο Συνέδριο. Φεβρουαρίου 2014. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού.

6-8. Τελικό Πρόγραµµα & Βιβλίο Περιλήψεων. Πανελλήνιο Συνέδριο. Φεβρουαρίου 2014. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή Οργάνωση - Γραµµατεία 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Τελικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 21, 2008. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 21, 2008. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 21, No 4-2008 ΤΟΜΟΣ 21, Τεύχος 4-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013

Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Τόμος 21, Τεύχος 1, 2013 Volume 21, Number 1, 2013 Ελληνικά Αρχεία AIDS Hellenic Archives ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας:

Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση. της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας. στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τη διαχείριση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας: Αποτελέσµατα µιας συστηµατικής ανασκόπησης ΑΡΧΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SOLIDARITY ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) HELLENIC CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION (H.C.D.C.P.) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα