Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών 1985-2009"

Transcript

1 Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εισαγωγή Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της στάσης των πολιτών απέναντι σε πολιτικούς θεσμούς όπως είναι τα πολιτικά κόμματα και οι ηγεσίες των κομμάτων και η σχέση αυτής της στάσης με το βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Η μέτρηση της στάσης απέναντι στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική, γιατί οι πολίτες που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι έχουν αυξημένη πιθανότητα να επιλέξουν στάσεις και συμπεριφορές που μπορεί να βλάψουν τη δημοκρατία. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν αυτήν την στάση, και να περιορίσουμε τις συνθήκες που συνδράμουν στην μείωση της ικανοποίησης των πολιτών. Οι Karp, Banducci και Bowler 1 μελετώντας την ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν ότι αυτή συνδέεται στενά με την αξιολόγηση των πολιτικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες μίας χώρας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανοποίησης των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Για να αξιολογήσουν και να μοντελοποιήσουν την επίδραση της οικονομίας στην ικανοποίηση με τη δημοκρατία χρησιμοποιούν ένα δείκτη δυστυχίας φτώχιας (misery index) που συνδυάζει μετρήσεις πληθωρισμού και ανεργίας. Χρησιμοποιώντας αυτό το δείκτη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία είναι χαμηλότερη στις φτωχότερες χώρες. 1 Karp, J. A., S. A. Banducci, and S. Bowler. (2003), To know it is to love it? Comparative Political Studies 36 (3) σελ. 271.

2 Οι Anderson και Guillory 2 αναλύοντας δεδομένα από χώρες της δυτικής Ευρώπης, υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία είναι διαφορετική μεταξύ νικητών και ηττημένων των εκλογών. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: α) οι ψηφοφόροι του κόμματος που νίκησε στις εκλογές, προσπαθώντας να υποστηρίξουν το κόμμα τους που βρίσκεται στην κυβέρνηση, αναμένεται να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία και με περισσότερη επιείκεια πιθανά αρνητικά στοιχεία που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της χώρας και β) οι νικητές των εκλογών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δουν να εφαρμόζεται μία πολιτική που θα προστατεύει τα συμφέροντά τους. Οι Linde και Ekman 3 επιβεβαιώνουν τη διαφορά μεταξύ νικητών και ηττημένων των εκλογών και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω υποθέσεις και στην Ελλάδα στη χρονική περίοδο Επιπλέον στην παρούσα εργασία διατυπώνεται η υπόθεση ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία σχετίζεται και με τη στάση που έχει ο κάθε πολίτης απέναντι στο κόμμα που κυβερνά. Η δομή των ενοτήτων που ακολουθούν έχει ως εξής: Πρώτα παρουσιάζεται η διαχρονική ( ) εξέλιξη της στάσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα και μετά ακολουθεί ενότητα που αφορά στη στάση των πολιτών απέναντι στους ηγέτες των κομμάτων. Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στην ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που αφορούν στην σημερινή κρίση του πολιτικού συστήματος και στην αναγκαιότητα σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας που να εκφράζουν ή τουλάχιστον να είναι αποδεκτά από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Στάση απέναντι στα κόμματα Ερωτήσεις αξιολόγησης των πολιτικών κομμάτων εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική Εκλογική Έρευνα των ΗΠΑ του και είναι γνωστές στη σχετική βιβλιογραφία ως (feeling thermometer) δηλαδή ως θερμόμετρο στάσης απέναντι στα 2 Anderson, C. J., and C. A. Guillory. (1997), Political institutions and satisfaction with democracy: A cross-national analysis of consensus and majoritarian systems. The American Political Science Review 91 (1) σελ Linde, J., and J. Ekman. (2003), Satisfaction with democracy: A note on a frequently used indicator in comparative politics. European Journal of Political Research 42 (3): Για την εξέλιξη της στάσης των πολιτών των ΗΠΑ απέναντι σε Φιλελεύθερους και Συντηρητικούς από το 1964 μέχρι το 2008 βλ. (15/5/2012)

3 πολιτικά κόμματα. Ο όρος θερμόμετρο χρησιμοποιήθηκε γιατί η διατύπωση της ερώτησης χρησιμοποιούσε μία κλίμακα από 0 μέχρι 100 βαθμούς, όπου το 0 αντιστοιχεί σε πολύ αρνητική άποψη (very cold or unfavorable feeling), το 100 σε πολύ θετική άποψη (very warm or favorable feeling), ενώ το 50 σε ουδέτερη στάση (no feeling at all). Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου ενσωματώθηκαν στη συνέχεια και σε πολλές εθνικές εκλογικές έρευνες ευρωπαϊκών χωρών, όπου συνηθίζεται να ζητείται η στάση των πολιτών απέναντι σε όλα τα σημαντικά πολιτικά κόμματα της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να γνωρίζουν αν ο ερωτώμενος έχει θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε ένα κόμμα, την ένταση αυτής της στάσης, καθώς και αν υπάρχει μόνο ένα κόμμα που συμπαθεί ή αν υπάρχουν περισσότερα κόμματα που αντιμετωπίζει θετικά. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο εκλογικής συμπεριφοράς των Rabinowitz και Macdonald 5 (directional voting). Το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζεται η χρήση των συγκεκριμένων ερωτήσεων στα μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς είναι ότι η αξιολόγηση των πολιτικών κομμάτων εκλαμβάνεται ως έκφραση της συνολικής εκλογικής επιρροής του κάθε κόμματος. Η υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται η χρήση αυτών των ερωτήσεων για την ανάλυση μοντέλων εκλογικής συμπεριφοράς είναι ότι οι ψηφοφόροι αξιολογούν όλα τα σημαντικά κόμματα και τελικά ψηφίζουν το πολιτικό κόμμα στο οποίο έχουν δώσει τη μεγαλύτερο βαθμό. Συνεπώς οι αξιολογήσεις των πολιτικών κομμάτων συνδέονται στενά με την επιλογή ψήφου. Αν έχουμε στη διάθεσή μας την αξιολόγηση των κομμάτων από τους ψηφοφόρους, μπορούμε να εκτιμήσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια την εκλογική στάση τους. Παράλληλα, έχοντας στη διάθεσή μας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδικασία με την οποία οι ψηφοφόροι αποφάσισαν την εκλογική τους στάση. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις και να εξάγουμε συμπεράσματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν το μόνο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η τελική επιλογή ψήφου. Στη μετεκλογική έρευνα του περιλαμβάνεται η παρακάτω ερώτηση: "Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας. Για 5 Rabinowitz, G. and S.E. Macdonald (1989), A Directional Theory of Issue Voting, American Political Science Review, 83, σελ Η εργασία βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια εκλογικών ερευνών που διεξήχθησαν από το 1985 μέχρι το Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες οργανώθηκαν από το ΕΚΚΕ και αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος "True European Voter" (http://true-

4 ότι το «συμπαθείτε πάρα πολύ»". 7 << Πίνακας 1>> να μου πείτε τη γνώμη σας χρησιμοποιήστε μια κλίμακα από το 0 ως το 10, όπου το 0 σημαίνει ότι «δεν συμπαθείτε καθόλου το συγκεκριμένο κόμμα» και το 10 σημαίνει Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι μέσες τιμές των απαντήσεων που έχουν δώσει οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος για το κόμμα τους αλλά και για κάθε ένα από τα άλλα κόμματα. Ο βαθμός του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στους ψηφοφόρους του είναι 8,14. Ο αμέσως υψηλότερος βαθμός αξιολόγησης του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (5,45). Αυτή η τοποθέτηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν στη μεσαία τιμή της κλίμακας, δηλώνει πως το ΠΑΣΟΚ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να μην απολαμβάνει την υποστήριξη των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ούτε εχθρικά, δηλαδή παρατηρείται μία στάση ανοχής απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Σχεδόν η ίδια εικόνα ανοχής παρατηρείται και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ με μέση τιμή συμπάθειας προς το ΠΑΣΟΚ ίση με 5,39. Ελαφρώς μικρότερη είναι η τιμή ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ (4,84), ενώ ο χαμηλότερος βαθμός αποδοχής του ΠΑΣΟΚ παρατηρείται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (4,29). Η Νέα Δημοκρατία αξιολογείται θετικά από τους ψηφοφόρους της (7,82) αλλά και από τους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ (5,58), αλλά εμφανίζεται με αρνητική εικόνα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,82) και ακόμα πιο αρνητική εικόνα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (3,23) και του ΚΚΕ (2,85). Το ΚΚΕ αξιολογείται από τους ψηφοφόρους του με τον υψηλότερο βαθμό (8,49) από οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε οποιαδήποτε υποομάδα ψηφοφόρων. Αυτό το στοιχείο δηλώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχει το ΚΚΕ με τους ψηφοφόρους του, γεγονός που προκύπτει και από τα μεγαλύτερα ποσοστά συσπείρωσης που συνήθως απολαμβάνει το ΚΚΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν μία ουδέτερη στάση απέναντι στο ΚΚΕ (5,43), ενώ η εικόνα του είναι european-voter.eu). Τα δεδομένα του 2009 προέρχονται από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο CSES (http://cses.org/) ένα διεθνές πρόγραμμα μετεκλογικών ερευνών στο οποίο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ να τη χρηματοδοτήσει. 7 Σε όλες τις υπόλοιπες εκλογικές έρευνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία η κλίμακα μέτρησης συμπάθειας απέναντι στα κόμματα έχει ως κάτω άκρο την τιμή 1 αντί της τιμής 0. Για να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα αποτελέσματα, οι δείκτες συμπάθειας της εκλογικής έρευνας του 2009 μετασχηματίστηκαν με τη βοήθεια του τύπου ΝΤ=1+0,9*ΑΤ, όπου ΝΤ είναι η νέα τιμή, ΑΤ είναι η αρχική τιμή και * συμβολίζει την πράξη του πολλαπλασιασμού.

5 αρνητική στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,69), της ΝΔ (3,55), και του ΛΑΟΣ (3,55). Ο ΛΑΟΣ εμφανίζεται με θετική εικόνα στους ψηφοφόρους του (8,16), ελαφρώς αρνητική στους ψηφοφόρους της ΝΔ (4,68), αρνητική στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,03), ενώ τους χαμηλότερους βαθμούς συμπάθειας που εμφανίζει οποιοδήποτε κόμμα σε οποιαδήποτε ομάδα ψηφοφόρων τους παρατηρούμε στις στάσεις απέναντι στο ΛΑΟΣ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ (2,12) και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (2,44). Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τον πιο χαμηλό βαθμό συμπάθειας από τους ψηφοφόρους του (7,32). Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα που καταδεικνύουν τη χαλαρή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του, η οποία προκύπτει και από τα χαμηλά ποσοστά συσπείρωσης και το μεγάλο ποσοστό ανανέωσης της εκλογικής βάσης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ταξινομώντας σε φθίνουσα σειρά τον βαθμό συμπάθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους ψηφοφόρους του, συναντούμε τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (4,67) του ΠΑΣΟΚ (4,06), της ΝΔ (3,32) και τέλος του ΛΑΟΣ (2,50). Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η χαμηλότερη τιμή του πίνακα (δηλαδή ο μεγαλύτερος βαθμός αντιπάθειας) παρατηρείται στην αξιολόγηση του ΛΑΟΣ από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ, η στάση αυτή δεν είναι αμοιβαία, δηλαδή το ΚΚΕ δεν προκαλεί ίδιας έντασης αρνητικά συναισθήματα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ. Η πιο έντονη αντιπαράθεση παρατηρείται ανάμεσα στο ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ερμηνεύεται από τις τοποθετήσεις αυτών των δύο κομμάτων στα δύο άκρα του άξονα πολιτικού ανταγωνισμού που ορίζεται από το δίπολο του κοινωνικού φιλελευθερισμού με τον κοινωνικό συντηρητισμό 8, αλλά και από τις διαφορετικές κοινωνικές αναφορές που έχουν, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσελκύει περισσότερο ψηφοφόρους με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ενώ ο ΛΑΟΣ βρίσκεται πιο κοντά στην εργατική τάξη 9. <<Πίνακας 2>> Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των αξιολογήσεων που κάνουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ το 2009 που κέρδισε τις 8 Ανδρεάδης, Ι., Τεπέρογλου, Ε. και Τσατσάνης, Μ., (2011), Η δομή του ιδεολογικού χώρου στην Ελλάδα: χαρτογράφηση των προτιμήσεων πολιτικής κομμάτων και ψηφοφόρων, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 38, σελ Τεπέρογλου, Ε., Χατζηπαντελής, Θ. και Ανδρεάδης, Ι., (2010), Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: συγκλίσεις και αποκλίσεις, Επιστήμη και Κοινωνία 2010, 25, σελ

6 εκλογές το ΠΑΣΟΚ με τις αντίστοιχες τιμές των εκλογών του 2004 που είχε κερδίσει η ΝΔ και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή είναι ότι οι ψηφοφόροι και των δύο μεγάλων κομμάτων το 2009 βαθμολογούν τα κόμματά τους χαμηλότερα από ότι τα είχαν βαθμολογήσει το Αυτή η παρατήρηση σε συνδυασμό με τη μείωση του αθροίσματος των ποσοστών αυτών των δύο κομμάτων από περίπου 86% στις εκλογές του 2004 σε περίπου 77% στις εκλογές του 2009 δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχει πτώση της δύναμης του δικομματισμού αλλά και ότι όσοι διατήρησαν την επαφή, τη διατήρησαν με πιο χαλαρούς δεσμούς. Αυτό που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε πολύ καλύτερη θέση από τη ΝΔ το 2009 είναι η σημαντική αύξηση που καταγράφει στην αξιολόγηση των ψηφοφόρων όλων των άλλων κομμάτων. Μπορεί η αύξηση συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ να είναι μικρή (από 3,86 σε 4,29) αλλά στους ψηφοφόρους ΝΔ (από 3,33 σε 4,84) και ΣΥΝ/ ΣΥΡΙΖΑ (από 4,07 σε 5,45) καταγράφεται αύξηση περίπου 1,5 μονάδας, ενώ οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ μετακινούνται από μία καθαρά αρνητική στάση (3,48) σε μία στάση ανοχής απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (5,39). Αντίθετα η θετική αξιολόγηση της ΝΔ ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ από 6,42 το 2004 πέφτει στο 5,58 το 2009, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ το 2009 να έχουν σχεδόν την ίδια απόσταση από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τέλος, σημασία έχει και η σειρά των ψηφοφόρων των κομμάτων όταν ταξινομούνται κατά τον βαθμό συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το 2004 η σειρά αυτή είναι ΣΥΝ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΝΔ. Η σειρά αυτή υποδηλώνει ότι το 2004 το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο συμπαθές στους ψηφοφόρους των αριστερών κομμάτων από ότι στους ψηφοφόρους των δεξιών κομμάτων. Το 2009 η αντίστοιχη σειρά των κομμάτων είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, ΝΔ, ΚΚΕ. Αυτή η ταξινόμηση προέκυψε εξαιτίας της πολύ μεγαλύτερης βελτίωσης της εικόνας του ΠΑΣΟΚ στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ και της ΝΔ σε σχέση με τη μικρή βελτίωση στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Διαχρονική εξέλιξη της στάσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα Ο περιορισμένος χώρος της παρούσας εργασίας δεν επιτρέπει τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της στάσης των πολιτών απέναντι στο κόμματα ανά ομάδα ψηφοφόρων. Για αυτό για τη διαχρονική ανάλυση ο δείκτης που χρησιμοποιείται για κάθε κόμμα είναι η γενική μέση τιμή της στάσης όλων των πολιτών σε κάθε χρονικό σημείο. Αυτή η γενική μέση τιμή διαμορφώνεται όχι μόνο από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων του κόμματος, αλλά και από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων. Για να έχει ένα κόμμα υψηλή γενική μέση τιμή δεν αρκεί να έχει την

7 απόλυτη αποδοχή των ψηφοφόρων του. Πρέπει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων να αντιμετωπίζει τις θέσεις του θετικά ή το λιγότερο να επιδεικνύει ανοχή απέναντι τους. <<Διάγραμμα 1>> Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της στάσης του συνόλου των ψηφοφόρων απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Στις εκλογές του 2009 τo ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με το μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας (5,95) ανάμεσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι μάλιστα η υψηλότερη τιμή που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ από το 1985 που είχε δείκτη συμπάθειας 6,94. Διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας από τη Νέα Δημοκρατία στις περισσότερες από τις εκλογικές έρευνες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται δείκτης συμπάθειας των κομμάτων 10. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και στην έρευνα των εκλογών του 2004 που κέρδισε η ΝΔ, ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (5,53) είναι λίγο μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη για τη ΝΔ (5,31). Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος των τριών συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων από τον Ιούνιο του 1989 μέχρι τον Απρίλιο του 1990, όπου η ΝΔ εμφανίζει υψηλότερους δείκτες συμπάθειας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως ακόμη και σε αυτήν την περίοδο εμφανίζεται με δείκτη συμπάθειας που δεν πέφτει κάτω του 5. Η μοναδική τιμή κάτω του 5 για το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται το 1996 (4,86). Για τη ΝΔ η χειρότερη καταγραφή είναι το 1985 (4,14) όπου εμφανίζεται πίσω από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΚΚΕ, δηλαδή στην τρίτη θέση της σειράς κατάταξης που προκύπτει από την ταξινόμηση των βαθμών συμπάθειας σε φθίνουσα σειρά. Από τη διαχρονική μελέτη των στάσεων των πολιτών απέναντι στα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα στην υπό μελέτη περίοδο, προκύπτει ότι ο βαθμός συμπάθειας του κόμματος που κυβερνά μειώνεται. Αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι το ΠΑΣΟΚ στην χρονική περίοδο από το 1996 μέχρι το Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίοδο αυξάνεται ο βαθμός συμπάθειας για όλα τα κόμματα. Άρα η αύξηση της συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ παρά τα 8 χρόνια συνεχόμενης διακυβέρνησης που ασφαλώς έχουν πολιτικό κόστος, εν μέρει οφείλεται και στη γενικότερη βελτίωση του κλίματος στη χώρα με την οικονομία να κινείται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος (τότε με θετικό τρόπο) εξαιτίας της διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα. 10 Στις εκλογικές έρευνες του 2000 και του 2007 δεν υπάρχουν οι σχετικές ερωτήσεις

8 Ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΚΚΕ από το 1993 που εμφανίζεται με την ελάχιστη καταγεγραμμένη τιμή (3,14) μέχρι το 2009 (που κατορθώνει να αγγίξει την τιμή 4) παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική τάση. Το 1993 είναι η χρονιά που έχει καταγραφεί και η ελάχιστη τιμή του δείκτη συμπάθειας απέναντι στο Συνασπισμό (3,43). Αν θεωρήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2009 είναι η συνέχεια του Συνασπισμού του 1993, τότε μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις. Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μία σημαντική πτώση το 2009 (δείκτης συμπάθειας 3,86) σε σχέση με το 2004 (δείκτης συμπάθειας 4,20). Το 2009 είναι η πρώτη φορά από το 1993 που ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με μικρότερο δείκτη συμπάθειας από το δείκτη συμπάθειας απέναντι στο ΚΚΕ. Έτσι όσον αφορά στο δείκτη συμπάθειας το 2009, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τέταρτος μεταξύ των πέντε κομμάτων της Βουλής και μάλιστα με μικρή απόσταση από το πέμπτο (ΛΑΟΣ: 3,72). Ο μεγαλύτερος δείκτης συμπάθειας στο χώρο της Αριστεράς εμφανίζεται απέναντι στον Συνασπισμό Κ.Κ.Ε. και Ε.ΑΡ. (5,27) στην προεκλογική έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο του Σε αυτή τη μέτρηση ο Συνασπισμός εμφανίζεται με μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας από το ΠΑΣΟΚ (5,04) και αρκετά κοντά στην πρώτη ΝΔ (5,51). Μετά τη συμμετοχή στην οικουμενική κυβέρνηση ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο Συνασπισμό ελαττώνεται και καταλήγει κάτω από το δείκτη συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (4,72 και 5,00 αντίστοιχα). Στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς ηγέτες Με την αυξανόμενη σημασία των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διεξαγωγή του πολιτικού ανταγωνισμού, την επικέντρωση της προσοχής πάνω στους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, τη διοργάνωση τηλεμαχιών (debate) και την αναγωγή σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της προεκλογικής περιόδου, αυξήθηκε ο ρόλος που παίζει στην επιλογή ψήφου των πολιτών, η άποψη τους για τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων. 11 Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η διαχρονική στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς στην υπό μελέτη χρονική περίοδο. Η στάση απέναντι στην ηγεσία ενός κόμματος σχετίζεται με τη στάση απέναντι στο κόμμα, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Για παράδειγμα, από τη μετεκλογική έρευνα του 2009 προκύπτει ότι ανάμεσα στις αξιολογήσεις των κομμάτων και των προσώπων 11 Aarts, Κ., Blais, Α., and Schmitt Η. (επιμ) (2011) Political Leaders and Democratic Elections, Oxford University Press, Oxford και Evans, G., Andersen, R. (2005) The Impact of Party Leaders: How Blair Lost Labour Votes Parliamentary Affairs, 58(4), σελ. 828.

9 που βρίσκονται στην ηγεσία των κομμάτων οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης είναι για το ΠΑΣΟΚ: 0,832, για τη ΝΔ: 0,615 για το ΚΚΕ: 0,743, για το ΛΑΟΣ: 0,806 και για το ΣΥΡΙΖΑ: 0,783. Η μη ταύτιση του βαθμού συμπάθειας προς το κόμμα με το βαθμό συμπάθειας προς τον ηγέτη μπορεί να γίνει αντιληπτή από την παρατήρηση των διαφορών των μέσων τιμών του Καραμανλή και της ΝΔ στους ψηφοφόρους κάθε κόμματος. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η μέση τιμή του Καραμανλή είναι ίση με 5,67 δηλαδή μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της ΝΔ κατά 1,86 μονάδες. Θετική είναι η διαφορά υπέρ του Καραμανλή και στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (3,68: αύξηση 0,83), του ΛΑΟΣ (6,59: αύξηση 1,01) και του ΣΥΡΙΖΑ (4,08: αύξηση 0,85). Αντίθετα, στους ψηφοφόρους της ΝΔ η διαφορά είναι αρνητική (7,55: μείωση 0,27), δηλαδή η συμπάθεια για τον Καραμανλή είναι χαμηλότερη από την συμπάθεια για τη ΝΔ, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ φαίνεται να χρεώνουν στον απερχόμενο ηγέτη της ΝΔ ένα σημαντικό μερίδιο της εκλογικής ήττας. << Διάγραμμα 2>> Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του βαθμού συμπάθειας απέναντι στα πρόσωπα που ηγούνται ή ηγήθηκαν των πολιτικών κομμάτων στη χρονική περίοδο από το 1985 μέχρι το Την υψηλότερη τιμή σημειώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 (7,32), ο οποίος στις εκλογικές έρευνες των ετών εμφανίζεται με σημαντικά χαμηλότερες τιμές (λίγο μεγαλύτερες του 5), ενώ ακολουθεί ο Γιώργος Παπανδρέου με δείκτη συμπάθειας 6,49 το 2004 και 6,38 το Ο Κώστας Σημίτης το 1996 έχει δείκτη συμπάθειας 5,45. Από τους προέδρους της ΝΔ τον υψηλότερο βαθμό συμπάθειας εμφανίζει ο Κώστας Καραμανλής το 2004 (6,07), που το 2009 εμφανίζει μικρή μείωση (5,88). Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εμφανίζεται με τιμές που κυμαίνονται από 4,02 μέχρι 5,38. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις τρεις εκλογικές έρευνες των ετών , ο βαθμός συμπάθειας απέναντι στο Μητσοτάκη είναι στα ίδια επίπεδα με το βαθμό συμπάθειας απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα στις δύο από τις τρεις έρευνες εμφανίζεται (έστω και με μικρή διαφορά) να ακολουθεί δεύτερος πίσω από τον Παπανδρέου. Τέλος, το 1996 ο Μιλτιάδης Έβερτ καταγράφει το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη συμπάθειας (4,49) που είχε πρόεδρος της ΝΔ μετά το 1985, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σημείωσε την ελάχιστη τιμή (4,02). Το 1996 ο Σημίτης έχει διαφορά περίπου μίας μονάδας από τον Έβερτ, ενώ το 2004 υπερέχει ο Γιώργος Παπανδρέου του Κώστα Καραμανλή αλλά η διαφορά τους είναι μικρότερη της μισής μονάδας.

10 Στο ΚΚΕ η Αλέκα Παπαρήγα εμφανίζεται με τιμές που ξεκινούν το 1996 από 3,38 και αυξάνονται μέχρι 4,07 (το 2009) αλλά δεν φτάνουν τους δείκτες συμπάθειας του Χαρίλαου Φλωράκη, ο οποίος είτε ως γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, είτε ως πρόεδρος του Συνασπισμού Κ.Κ.Ε. και Ε.ΑΡ. καταγράφει δείκτες συμπάθειας από 4,51 μέχρι 5,18. Για την ηγεσία του Συνασπισμού ο υψηλότερος βαθμός συμπάθειας καταγράφεται το 1996, όταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος με τιμή 5,04 κατατάσσεται δεύτερος αφήνοντας πίσω του Παπαρήγα και Έβερτ. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2009 εμφανίζεται με δείκτη συμπάθειας που δεν ξεπερνά το 4,30 και αποτελεί την ελάχιστη τιμή που καταγράφεται για την ηγεσία του Συνασπισμού. Ο Λεωνίδας Κύρκος είτε ως γραμματέας του Συνασπισμού Κ.Κ.Ε. και Ε.Α.Ρ. (έρευνες ) είτε ως πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού (έρευνα 1985) εμφανίζεται με δείκτες συμπάθειας από 4,31 μέχρι 4,92. Ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η ημοκρατία Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε ο βαθμός συμπάθειας των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα ή για τα ηγετικά στελέχη των κομμάτων. Σε αυτήν την ενότητα τίθεται το ερώτημα αν οι κομματικές προτιμήσεις επηρεάζουν τη γενικότερη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα την ικανοποίηση των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία. Επίσης γίνεται διερεύνηση και άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Τα ερωτηματολόγια των εκλογικών ερευνών 1993, 1996, 2000, 2004 και 2009 περιέχουν την παρακάτω ερώτηση: «Συνολικά, είστε πολύ ικανοποιημένος-η, αρκετά/σχετικά ικανοποιημένος-η, λίγο/όχι και τόσο ικανοποιημένος-η ή καθόλου ικανοποιημένος-η από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα;» Στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως το άθροισμα των ποσοστών των πολιτών που απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα χρησιμοποιείται ως δείκτης υποστήριξης του πολιτικού συστήματος. Η διαχρονική εξέλιξη αυτού του δείκτη από το 1993 μέχρι το 2009 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Ο δείκτης το 1993 και το 1996 κυμαίνεται γύρω στο 30% ενώ το 2000 και το 2004 μετά από συνεχόμενα έτη με θετικούς ρυθμούς 12 Πριν από το 1993 οι εκλογικές έρευνες συμπεριλαμβάνουν σχετικές ερωτήσεις αλλά η διατύπωση είναι διαφορετική με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα.

11 ανάπτυξης του ΑΕΠ ο δείκτης αυξάνεται με τιμές άνω του 40% ενώ στη μετεκλογική έρευνα του 2009 μετά από δύο χρόνια οικονομικής ύφεσης (2008: -0,14%, 2009: -3,26%) ο δείκτης πέφτει δραματικά στο 24,1%. Συνεπώς τα διαχρονικά στοιχεία στην Ελλάδα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση της σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η υπόθεση ότι οι ηττημένοι των εκλογών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία μπορεί να ελεγχθεί μελετώντας την κατανομή των απαντήσεων ξεχωριστά για τους ψηφοφόρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 13. Από τα δεδομένα του 2009 προκύπτει ότι περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ικανοποιητικό (πολύ ή αρκετά) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ μόνο 1 στους 4 εμφανίζεται με θετική στάση. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες πολιτών έχει σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Στην εκλογική έρευνα του 2004 η ερώτηση διατυπώθηκε στο προεκλογικό κομμάτι της έρευνας και ενώ οι ψηφοφόροι της ΝΔ δεν ξέρουν ακόμα το νικηφόρο για αυτούς αποτέλεσμα των εκλογών, εμφανίζονται σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένοι με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (περίπου 7 στους 10). Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης του εκλογικού αποτελέσματος στην ικανοποίηση των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων κομμάτων από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, αποτελεί η σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν στο υπό μελέτη ερώτημα σε δύο έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσια της σειράς ερευνών Ευρωβαρόμετρο το Η πρώτη έρευνα ολοκληρώθηκε δύο μέρες πριν από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Απριλίου 1990 (η τρίτη μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο). Οι Δεμερτζής και Καφετζής παρατηρούν ότι σε αυτό το χρονικό σημείο ο δείκτης ικανοποίησης από τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος μειώνεται αισθητά και εντάσσουν αυτήν την παρατήρηση σε μία γενικότερη εικόνα πολιτικής αποξένωσης και πολιτικού κυνισμού από την πλευρά 13 Διαφορά ικανοποίησης από τη δημοκρατία ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους των εκλογών έχει διαπιστωθεί ακόμα και για τους υποψήφιους βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, βλ. Andreadis Ι., (2011), A comparison of voters and party elites: evidence from political surveys in Greece, 1st Annual General Conference of the European Political Science Association, June , Guinness Storehouse Conference Centre, Dublin, Ireland και Andreadis, Ι. (2012), Satisfaction with Democracy among Candidates: The Impact of the Electoral Outcome, The Comparative Analysis of Political Attitudes and Behaviours of Candidates Standing for Office in National Parliament Elections, 2nd Plenary Conference of the CCS, MZES, University of Mannheim, January 2012.

12 των ψηφοφόρων ανεξάρτητα από την κομματική τους ένταξη 14. Η ανεξαρτησία από την κομματική ένταξη δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, αφού στην πρώτη έρευνα ο δείκτης ικανοποίησης είναι περίπου στο 52% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και 24% για τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Η δεύτερη έρευνα ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1990 με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στην Κυβέρνηση. Μέσα σε 8 μήνες η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως και ο δείκτης ικανοποίησης είναι 26% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και 70% για τους ψηφοφόρους της ΝΔ (Πίνακας 3). Τελευταία υπόθεση που ελέγχεται σε αυτήν την ενότητα είναι η υπόθεση της ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στην συμπάθεια για το κόμμα που κυβερνά και ικανοποίηση από τη δημοκρατία. Κίνητρο για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης αποτελεί η ταυτόχρονη παρατήρηση της διαχρονικής εξέλιξης των δύο μεταβλητών σε συνδυασμό με την εξέταση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας στην ίδια χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία από 33,4% το 1993 και ενώ μέχρι το 1996 μεσολαβούν τρία χρόνια με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας (1994: 2%, 1995: 2,1%, 1996: 2.4%), το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει 27,7%. Παράλληλα η συμπάθεια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην κυβέρνηση μειώνεται από 5,59 σε 4,86 και οφείλεται κυρίως σε μείωση της συμπάθειας εκ μέρους των ψηφοφόρων των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν η μείωση του δείκτη συμπάθειας ή της ανοχής απέναντι στο κόμμα που κυβερνά από τους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει ως συνέπεια την μείωση του δείκτη ικανοποίησης από τη δημοκρατία. << Πίνακας 4>> Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η στάση των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης του Ανάμεσα σε αυτούς που συμπαθούν το ΠΑΣΟΚ το ποσοστό αυτών που είναι ικανοποιημένοι ανέρχεται στο 24,5% και είναι ίσο με το ποσοστό αυτών που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς που αντιπαθούν το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό των ικανοποιημένων πέφτει στο 12% ενώ το ποσοστό αυτών που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι εκτινάσσεται στο 47,2%. Συνεπώς φαίνεται να υπάρχει μία ισχυρή σχέση ανάμεσα στη στάση των ψηφοφόρων 14 Δεμερτζής, Ν., και Καφετζής, Π., (1996), Πολιτικός Κυνισμός, Πολιτική Αλλοτρίωση και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, στο: Χρ. Λυριντζής- Ηλ. Νικολακόπουλος- Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ' Eλληνικής Δημοκρατίας (Αθήνα: Θεμέλιο, 1996), σελ. 193.

13 της αντιπολίτευσης απέναντι στο κυβερνών κόμμα και στην άποψή τους για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα. Συμπεράσματα Το σημαντικότερο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι η ικανοποίηση των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα μειώνεται όταν η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει. Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη στους ηττημένους των εκλογών και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην μερίδα των ηττημένων που αντιπαθούν περισσότερο το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Το πρωθυπουργοκεντρικό, δικομματικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από το 1985 μέχρι το 2009 ευνοούσε το σχηματισμό μονοκομματικών κυβερνήσεων, στις οποίες μάλιστα έδινε μεγάλη εξουσία χωρίς την ύπαρξη σημαντικών θεσμών ελέγχου που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Αυτό το μοντέλο εξουσίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε έντονη δυσαρέσκεια και δυναμικές αντιδράσεις από την πλευρά των υποστηρικτών των κομμάτων που έχασαν τις εκλογές. Αυτό δεν συνέβη στην περίοδο από το 1985 μέχρι το 2009 γιατί όπως δείχνουν τα ευρήματα της παρούσας εργασίας το πολιτικό κόμμα που κέρδιζε τις εκάστοτε εκλογές εμφανιζόταν με υψηλό γενικό δείκτη συμπάθειας. Μετά το 2009 το πολιτικό σύστημα πέρασε σε μία δύσκολη χρονική περίοδο. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε μείωση του βαθμού ικανοποίησης από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στη χώρα. Αν σε αυτό προστεθεί η αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών που ψήφισαν κόμματα που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, το κλίμα επιβαρύνεται περισσότερο. Αν μάλιστα το κόμμα ή τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση δεν απολαμβάνουν τη συμπάθεια ή τουλάχιστον την ανοχή του ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυσαρέσκειας τους. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας δηλώνουν την ανάγκη για κυβερνήσεις συνεργασίας που να εκπροσωπούν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και την ανάγκη υιοθέτησης μία ήρεμης πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν θα προκαλεί έντονα συναισθήματα στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα της χώρας πρέπει να κατανοήσουν ότι σε δύσκολες περιόδους, όπως η σημερινή της οικονομικής αλλά και πολιτικής κρίσης, απαιτείται να προσεγγίζουν τα θέματα πολιτικού ανταγωνισμού με κουλτούρα συνεργασίας και όχι με τακτικές περιχαράκωσης της κομματικής βάσης και κινήσεις που αποσκοπούν μόνο στη μεγιστοποίηση της εκλογικής δύναμης αλλά ταυτόχρονα

14 βλάπτουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς η συναίνεση ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας φαίνεται να είναι πιο δύσκολη από ότι σε άλλες χώρες 15. Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, η διαχρονική παρατήρηση της στάσης των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις απόψεις και τις συμπεριφορές των πολιτών. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης του πολιτικού συστήματος είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα. Για παράδειγμα, το 2009 ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ χαμηλά. Πόσο έχει αυξηθεί σήμερα; Πως αντιμετωπίζουν το κάθε κόμμα οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων; Υπάρχει κόμμα σήμερα με υψηλό γενικό δείκτη συμπάθειας έτσι ώστε να μπορεί να κυβερνήσει μόνο του; Αυτά τα ερωτήματα και πολύ περισσότερα θα μπορέσουν να απαντηθούν αν βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης της εκλογικής έρευνας του Teperoglou Ε. and I. Andreadis, (2012), Consensus or conflict among Greek and Portuguese political elites during the financial crisis: a matter of ideology? The Comparative Analysis of Political Attitudes and Behaviours of Candidates Standing for Office in National Parliament Elections, 2nd Plenary Conference of the CCS, MZES, University of Mannheim, January 2012

15 Πίνακες Πίνακας 1 Βαθμός συμπάθειας των κομμάτων ανά ομάδα ψηφοφόρων το 2009 ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 8,14 3,82 3,69 3,03 4,06 Ψηφοφόροι ΝΔ 4,84 7,82 3,55 4,68 3,32 Ψηφοφόροι ΚΚΕ 4,29 2,85 8,49 2,12 4,67 Ψηφοφόροι ΛΑΟΣ 5,39 5,58 3,55 8,16 2,50 Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ 5,45 3,23 5,43 2,44 7,32 Πίνακας 2 Βαθμός συμπάθειας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ανά ομάδα ψηφοφόρων το 2004 ΠΑΣΟΚ ΝΔ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 8,44 3,71 Ψηφοφόροι ΝΔ 3,33 8,10 Ψηφοφόροι ΚΚΕ 3,86 2,64 Ψηφοφόροι ΛΑΟΣ 3,48 6,42 Ψηφοφόροι ΣΥΝ 4,07 3,50 Πίνακας 3 Μεταβολή στάσης λόγω του εκλογικού αποτελέσματος Ικανοποίηση από τη Δημοκρατία Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 3/ % 36% 26% 22% Ψηφοφόροι ΝΔ 3/1990 3% 21% 27% 49% Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 11/1990 4% 22% 42% 33% Ψηφοφόροι ΝΔ 11/ % 53% 24% 6% Πίνακας 4 Στάση των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης απέναντι στο κυβερνών κόμμα και ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στη χώρα Πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι Λίγο ικανοποιημένοι Καθόλου ικανοποιημένοι Αντιπάθεια 12,0% 40,8% 47,2% Ουδέτερη στάση 20,3% 48,4% 31,4% Συμπάθεια 24,5% 50,9% 24,5%

16 ιαγράμματα 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, b 1989a 1985 ΠΑΣΟΚ Ν ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ Διάγραμμα 1 Βαθμός συμπάθειας απέναντι στα πολιτικά κόμματα ( ) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, b 1989a 1985 ΠΑΣΟΚ Ν ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Διάγραμμα 2 Βαθμός συμπάθειας απέναντι στους πολιτικά ηγέτες ( )

17 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Διάγραμμα 3 Ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 94

Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Πολιτικό Βαρόμετρο 94 Σεπτέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Απρίλιος Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 85

Πολιτικό Βαρόμετρο 85 Πολιτικό Βαρόμετρο 85 Δεκέμβριος 2010 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε; Δυσαρεστημένοι 76% 75% Ικανοποιημένοι 24% Δ.2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο102

Πολιτικό Βαρόμετρο102 Πολιτικό Βαρόμετρο102 2 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Μαρτίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 91

Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Πολιτικό Βαρόμετρο 91 Ιούνιος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 87% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Ιανουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ 100,3. Δευτέρα 15/3/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ 100,3. Δευτέρα 15/3/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Μάρτιος 2010 Παρουσίαση ΣΚΑΪ 100,3 Δευτέρα 15/3/2010 Δ.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν σκέπτεστε το μέλλον σας τα επόμενα χρόνια, πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε; Σεπτέμβριος 2009 Μάρτιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012

Πρόθεση ψήφου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τη Real News Συλλογή στοιχείων: Σεπτεμβρίου 2012 Πρόθεση ψήφου 1 Πρόθεση ψήφου Εκλογών Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την Επόμενη Κυριακή. Από τα παρακάτω κόμματα σας παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που ανταποκρίνεται στο κόμμα που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο100

Πολιτικό Βαρόμετρο100 Πολιτικό Βαρόμετρο100 1 ο έκτακτο κύμα Β 15νθήμερο Φεβρουαρίου 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Τι γνώμη έχετε για την απόφαση της Βουλής να εγκρίνει τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της Για λογαριασμό της εφημερίδας 11-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ» Από την ερώτηση: «Μεταξύ του κ. Τσίπρα και του κ. Μεϊμαράκη, ποιος θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Σεπτέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Σεπτέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Σεπτέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Mάρτιος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Mάρτιος 2012 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά

Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Αρχή φόρμας Τέλος φόρμας Δημοσκόπηση της Metron Analysis για τα Παραπολιτικά Του Στράτου Φαναρά, Προέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου της Metron Analysis Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές και την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 96

Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Πολιτικό Βαρόμετρο 96 Νοέμβριος 2011 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Η απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου να δεχθεί κυβέρνηση κοινής αποδοχής με τον Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα»

Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα» Έρευνα της Alco για το «Πρώτο Θέμα» Στο 1,1% η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ με ΝΔ, το «Ποτάμι» τρίτο κόμμα, πάει να γίνει ρυθμιστής κόβοντας τη ροή ψηφοφόρων από τη ΝΔ στο ΣΥΡΙΖΑ - Πιο ικανοποιημένοι οι πολίτες με την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV. Παρασκευή 12/3/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV. Παρασκευή 12/3/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Μάρτιος 2010 Παρουσίαση ΣΚΑΪ TV Παρασκευή 12/3/2010 Δ.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν σκέπτεστε το μέλλον σας τα επόμενα χρόνια, πόσο σίγουρος/η αισθάνεστε; Σεπτέμβριος 2009 Μάρτιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 16/5/2010.

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάιος Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Κυριακή 16/5/2010. Πολιτικό Βαρόμετρο Μάιος 2010 Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 16/5/2010 Δ.1 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Από τη ζωή που ζείτε σήμερα, πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεστε; Δυσαρεστημένοι 72% 71% Ικανοποιημένοι 28%

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 111

Πολιτικό Βαρόμετρο 111 Πολιτικό Βαρόμετρο 111 Ιούλιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Πριν & μετά τις εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 120

Πολιτικό Βαρόμετρο 120 Πολιτικό Βαρόμετρο 10 Μάιος 013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Οι αλλαγές που έχει φέρει η οικονομική κρίση στη ζωή σας, μέχρι σήμερα, είναι πολύ μεγάλες, μάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 213 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής

Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής Εκλογικό Περιβάλλον & Εκλογές στην Περιφέρεια Αττικής VPRC ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 / 2 Εταιρεία: VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9) / Μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR Ανάθεση: Διαδικτυακή Τηλεόραση «TV ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία»

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Παρά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της κυβέρνησης και την προπαγάνδα της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές συνιστούν τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website:

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: τηλ.: website: Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008

Συλλογή στοιχείων 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Νοέμβριος 2008 1 Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Ταυτότητα της έρευνας Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 3 έως και 6 Νοεμβρίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ PUBLIC OPINION ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 GREEK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 122

Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Ιούλιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που έγινε πρόσφατα, τι εντύπωση σας έκανε; Γενικά θετική, ή γενικά αρνητική;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Νοέμβριος / Διάγραμμα 1

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Νοέμβριος / Διάγραμμα 1 Πολιτικό Βαρόμετρο Μηνιαίοι Δείκτες ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Νοέμβριος 2009 09119/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθµός των κυνηγετικών όπλων στην χώρα µας είναι πολύ µεγάλος, αρκετά µεγάλος, όχι και τόσο µεγάλος, ή καθόλου µεγάλος;

Ο αριθµός των κυνηγετικών όπλων στην χώρα µας είναι πολύ µεγάλος, αρκετά µεγάλος, όχι και τόσο µεγάλος, ή καθόλου µεγάλος; ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Ο αριθµός των κυνηγετικών όπλων στην χώρα µας είναι πολύ µεγάλος, αρκετά µεγάλος, όχι και τόσο µεγάλος, ή καθόλου µεγάλος; 28 30 30 9 2 Πολύ µεγάλος Αρκετά µεγάλος Όχι και τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος Απρίλ 200 ιος 2008 Έρευνα 1-3/4 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Απρίλιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 1 έως και 3 Απριλίου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ( Πρόθεση ψήφου ) Εκλογική συµπεριφορά. Συλλογή Στοιχείων 24 Νοεµβρίου έως 5 εκεµβρίου 2005

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ( Πρόθεση ψήφου ) Εκλογική συµπεριφορά. Συλλογή Στοιχείων 24 Νοεµβρίου έως 5 εκεµβρίου 2005 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ( Πρόθεση ψήφου ) 1 Ι. Πρόθεση ψήφου Μετακινήσεις ψηφοφόρων Συσπειρώσεις κοµµάτων Πολιτικός αυτοπροσδιορισµός ερωτώµενων 2 Ι. Πρόθεση ψήφου Ας υποθέσουµε ότι είχαµε Βουλευτικές Eκλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue.

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue. Αφιέρωμα ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση χρόνια 9- Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ

Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ Στάσεις της Κοινής Γνώμης απέναντι στην εκλογή Προέδρου στη ΝΔ Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος 2009 PI09112 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016

Έρευνα κοινής γνώμης για τις πολιτικές εξελίξεις άτομα στις 13 περιφέρειες της χώρας. 7 9 Ιουνίου 2016 Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 27 ΜΑΙΟΥ 13 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Aύγουστος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 21 έως και 23 Αυγούστου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5

Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 200 Μάιος 2008 Έρευνα 6-8/5 Πανελλαδική πολιτική έρευνα γνώμης Μάιος 2008 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 6 έως και 8 Μαΐου 2008. Τύπος έρευνας: Tηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο104

Πολιτικό Βαρόμετρο104 Πολιτικό Βαρόμετρο0 3 ο έκτακτο κύμα Β 5νθήμερο Απριλίου 202 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ «Θα σας διαβάσω τώρα έναν κατάλογο με ονόματα πολιτικών προσώπων και θα ήθελα να μου πείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εφαρμοσμένης. Ενότητα 3 : Κόμματα ή Πρόσωπα. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θέματα Εφαρμοσμένης. Ενότητα 3 : Κόμματα ή Πρόσωπα. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θέματα Εφαρμοσμένης Πολιτικής Ανάλυσης Ενότητα 3 : Κόμματα ή Πρόσωπα. Θεόδωρος Χατζηπαντελής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΜΑΪΟΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου (οι πολιτικοί αρχηγοί/ η διαφημιστική καμπάνια) 3. Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2012 Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικό Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κύµα 1ο, Αυγούστου 2007

Εκλογικό Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κύµα 1ο, Αυγούστου 2007 ΕκλογικόΒαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη Κύµα 1 ο, 22-24 Αυγούστου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ : PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣΡ: 8) / VPRC (Α.Μ. ΕΣΡ: 9). Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR.

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr

για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr για λογαριασμό του pelop.gr www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία DATA R.C. για λογαριασμό του pelop.gr. Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές

Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στις πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριος 2009 PI0979 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου έκλεισαν ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος 2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Μάρτιος 2015 Πολιτικό Βαρόμετρο Μάρτιος 2015 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο142 3-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Δείκτες κοινωνικού & πολιτικού κλίματος. Νοέμβριος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Δείκτες κοινωνικού & πολιτικού κλίματος. Νοέμβριος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 6 Δείκτες κοινωνικού & πολιτικού κλίματος ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο6-06 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Βουλευτικές Εκλογές 2015-1 2 ο κύμα: 10-15/1/2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ GREEK PUBLIC OPINION ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009

1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1. Πρόθεση Βουλευτικών Εκλογών Οκτωβρίου 2009 1 Πρόθεση Ψήφου Βουλευτικές Εκλογές 2 Πρόθεση ψήφου σε Βουλευτικές Εκλογές Ας υποθέσουμε ότι είχαμε Βουλευτικές Εκλογές την επόμενη Κυριακή. Πείτε μου παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούνιος 2015 Πολιτικό Βαρόμετρο ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο145 6-2015 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από το 2004 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Δείκτες κοινωνικού, οικονομικού & πολιτικού κλίματος. Οκτώβριος 2016

Πολιτικό Βαρόμετρο. Δείκτες κοινωνικού, οικονομικού & πολιτικού κλίματος. Οκτώβριος 2016 Πολιτικό Βαρόμετρο 160 Δείκτες κοινωνικού, οικονομικού & πολιτικού κλίματος ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο160 10-2016 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public Issue πραγματοποιείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. για τις πολιτικές εξελίξεις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τις πολιτικές εξελίξεις Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 11-12 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) Διοργάνωση: Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014 10-12 Ιανουαρίου 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 89.101 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.105 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 1 & 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ - As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice

Διαβάστε περισσότερα

πριν, έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει, ή έχουν παραµείνει στάσιµες;

πριν, έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει, ή έχουν παραµείνει στάσιµες; Οι σχέσεις Ελλάδας Τουρκίας, σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν, έχουν καλυτερέψει, έχουν χειροτερέψει, ή έχουν παραµείνει στάσιµες; Έχουν παραµείνει στάσιµες 64 6 Έχουν καλυτερέψει Έχουν χειροτερέψει 18 12

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 123

Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Σεπτέμβριος 2013 ΣΚΑΪ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% Ούτε σωστή - ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα