Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών 1985-2009"

Transcript

1 Η Στάση των Πολιτών απέναντι στο Πολιτικό Σύστημα Συμπεράσματα από την Ανάλυση των Εκλογικών Ερευνών Ιωάννης Ανδρεάδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εισαγωγή Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της στάσης των πολιτών απέναντι σε πολιτικούς θεσμούς όπως είναι τα πολιτικά κόμματα και οι ηγεσίες των κομμάτων και η σχέση αυτής της στάσης με το βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Η μέτρηση της στάσης απέναντι στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική, γιατί οι πολίτες που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι έχουν αυξημένη πιθανότητα να επιλέξουν στάσεις και συμπεριφορές που μπορεί να βλάψουν τη δημοκρατία. Κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν αυτήν την στάση, και να περιορίσουμε τις συνθήκες που συνδράμουν στην μείωση της ικανοποίησης των πολιτών. Οι Karp, Banducci και Bowler 1 μελετώντας την ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν ότι αυτή συνδέεται στενά με την αξιολόγηση των πολιτικών θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές δυσκολίες μίας χώρας μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανοποίησης των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία. Για να αξιολογήσουν και να μοντελοποιήσουν την επίδραση της οικονομίας στην ικανοποίηση με τη δημοκρατία χρησιμοποιούν ένα δείκτη δυστυχίας φτώχιας (misery index) που συνδυάζει μετρήσεις πληθωρισμού και ανεργίας. Χρησιμοποιώντας αυτό το δείκτη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία είναι χαμηλότερη στις φτωχότερες χώρες. 1 Karp, J. A., S. A. Banducci, and S. Bowler. (2003), To know it is to love it? Comparative Political Studies 36 (3) σελ. 271.

2 Οι Anderson και Guillory 2 αναλύοντας δεδομένα από χώρες της δυτικής Ευρώπης, υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία είναι διαφορετική μεταξύ νικητών και ηττημένων των εκλογών. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: α) οι ψηφοφόροι του κόμματος που νίκησε στις εκλογές, προσπαθώντας να υποστηρίξουν το κόμμα τους που βρίσκεται στην κυβέρνηση, αναμένεται να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία και με περισσότερη επιείκεια πιθανά αρνητικά στοιχεία που αφορούν στην οικονομική κατάσταση της χώρας και β) οι νικητές των εκλογών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δουν να εφαρμόζεται μία πολιτική που θα προστατεύει τα συμφέροντά τους. Οι Linde και Ekman 3 επιβεβαιώνουν τη διαφορά μεταξύ νικητών και ηττημένων των εκλογών και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω υποθέσεις και στην Ελλάδα στη χρονική περίοδο Επιπλέον στην παρούσα εργασία διατυπώνεται η υπόθεση ότι η ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία σχετίζεται και με τη στάση που έχει ο κάθε πολίτης απέναντι στο κόμμα που κυβερνά. Η δομή των ενοτήτων που ακολουθούν έχει ως εξής: Πρώτα παρουσιάζεται η διαχρονική ( ) εξέλιξη της στάσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα και μετά ακολουθεί ενότητα που αφορά στη στάση των πολιτών απέναντι στους ηγέτες των κομμάτων. Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στην ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία και η εργασία ολοκληρώνεται με συμπεράσματα που αφορούν στην σημερινή κρίση του πολιτικού συστήματος και στην αναγκαιότητα σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας που να εκφράζουν ή τουλάχιστον να είναι αποδεκτά από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος. Στάση απέναντι στα κόμματα Ερωτήσεις αξιολόγησης των πολιτικών κομμάτων εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική Εκλογική Έρευνα των ΗΠΑ του και είναι γνωστές στη σχετική βιβλιογραφία ως (feeling thermometer) δηλαδή ως θερμόμετρο στάσης απέναντι στα 2 Anderson, C. J., and C. A. Guillory. (1997), Political institutions and satisfaction with democracy: A cross-national analysis of consensus and majoritarian systems. The American Political Science Review 91 (1) σελ Linde, J., and J. Ekman. (2003), Satisfaction with democracy: A note on a frequently used indicator in comparative politics. European Journal of Political Research 42 (3): Για την εξέλιξη της στάσης των πολιτών των ΗΠΑ απέναντι σε Φιλελεύθερους και Συντηρητικούς από το 1964 μέχρι το 2008 βλ. (15/5/2012)

3 πολιτικά κόμματα. Ο όρος θερμόμετρο χρησιμοποιήθηκε γιατί η διατύπωση της ερώτησης χρησιμοποιούσε μία κλίμακα από 0 μέχρι 100 βαθμούς, όπου το 0 αντιστοιχεί σε πολύ αρνητική άποψη (very cold or unfavorable feeling), το 100 σε πολύ θετική άποψη (very warm or favorable feeling), ενώ το 50 σε ουδέτερη στάση (no feeling at all). Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου ενσωματώθηκαν στη συνέχεια και σε πολλές εθνικές εκλογικές έρευνες ευρωπαϊκών χωρών, όπου συνηθίζεται να ζητείται η στάση των πολιτών απέναντι σε όλα τα σημαντικά πολιτικά κόμματα της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να γνωρίζουν αν ο ερωτώμενος έχει θετική ή αρνητική στάση απέναντι σε ένα κόμμα, την ένταση αυτής της στάσης, καθώς και αν υπάρχει μόνο ένα κόμμα που συμπαθεί ή αν υπάρχουν περισσότερα κόμματα που αντιμετωπίζει θετικά. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στο μοντέλο εκλογικής συμπεριφοράς των Rabinowitz και Macdonald 5 (directional voting). Το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίζεται η χρήση των συγκεκριμένων ερωτήσεων στα μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς είναι ότι η αξιολόγηση των πολιτικών κομμάτων εκλαμβάνεται ως έκφραση της συνολικής εκλογικής επιρροής του κάθε κόμματος. Η υπόθεση πάνω στην οποία βασίζεται η χρήση αυτών των ερωτήσεων για την ανάλυση μοντέλων εκλογικής συμπεριφοράς είναι ότι οι ψηφοφόροι αξιολογούν όλα τα σημαντικά κόμματα και τελικά ψηφίζουν το πολιτικό κόμμα στο οποίο έχουν δώσει τη μεγαλύτερο βαθμό. Συνεπώς οι αξιολογήσεις των πολιτικών κομμάτων συνδέονται στενά με την επιλογή ψήφου. Αν έχουμε στη διάθεσή μας την αξιολόγηση των κομμάτων από τους ψηφοφόρους, μπορούμε να εκτιμήσουμε με αρκετά μεγάλη ακρίβεια την εκλογική στάση τους. Παράλληλα, έχοντας στη διάθεσή μας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαδικασία με την οποία οι ψηφοφόροι αποφάσισαν την εκλογική τους στάση. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αναλύσεις και να εξάγουμε συμπεράσματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αν το μόνο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η τελική επιλογή ψήφου. Στη μετεκλογική έρευνα του περιλαμβάνεται η παρακάτω ερώτηση: "Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για κάθε ένα από τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας. Για 5 Rabinowitz, G. and S.E. Macdonald (1989), A Directional Theory of Issue Voting, American Political Science Review, 83, σελ Η εργασία βασίζεται σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια εκλογικών ερευνών που διεξήχθησαν από το 1985 μέχρι το Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες οργανώθηκαν από το ΕΚΚΕ και αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος "True European Voter" (http://true-

4 ότι το «συμπαθείτε πάρα πολύ»". 7 << Πίνακας 1>> να μου πείτε τη γνώμη σας χρησιμοποιήστε μια κλίμακα από το 0 ως το 10, όπου το 0 σημαίνει ότι «δεν συμπαθείτε καθόλου το συγκεκριμένο κόμμα» και το 10 σημαίνει Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι μέσες τιμές των απαντήσεων που έχουν δώσει οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματος για το κόμμα τους αλλά και για κάθε ένα από τα άλλα κόμματα. Ο βαθμός του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στους ψηφοφόρους του είναι 8,14. Ο αμέσως υψηλότερος βαθμός αξιολόγησης του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (5,45). Αυτή η τοποθέτηση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν στη μεσαία τιμή της κλίμακας, δηλώνει πως το ΠΑΣΟΚ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να μην απολαμβάνει την υποστήριξη των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ούτε εχθρικά, δηλαδή παρατηρείται μία στάση ανοχής απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Σχεδόν η ίδια εικόνα ανοχής παρατηρείται και ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ με μέση τιμή συμπάθειας προς το ΠΑΣΟΚ ίση με 5,39. Ελαφρώς μικρότερη είναι η τιμή ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ (4,84), ενώ ο χαμηλότερος βαθμός αποδοχής του ΠΑΣΟΚ παρατηρείται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (4,29). Η Νέα Δημοκρατία αξιολογείται θετικά από τους ψηφοφόρους της (7,82) αλλά και από τους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ (5,58), αλλά εμφανίζεται με αρνητική εικόνα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,82) και ακόμα πιο αρνητική εικόνα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (3,23) και του ΚΚΕ (2,85). Το ΚΚΕ αξιολογείται από τους ψηφοφόρους του με τον υψηλότερο βαθμό (8,49) από οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε οποιαδήποτε υποομάδα ψηφοφόρων. Αυτό το στοιχείο δηλώνει τους ισχυρούς δεσμούς που έχει το ΚΚΕ με τους ψηφοφόρους του, γεγονός που προκύπτει και από τα μεγαλύτερα ποσοστά συσπείρωσης που συνήθως απολαμβάνει το ΚΚΕ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν μία ουδέτερη στάση απέναντι στο ΚΚΕ (5,43), ενώ η εικόνα του είναι european-voter.eu). Τα δεδομένα του 2009 προέρχονται από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο CSES (http://cses.org/) ένα διεθνές πρόγραμμα μετεκλογικών ερευνών στο οποίο συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή αυτή κατέστη δυνατή χάρη στην απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ να τη χρηματοδοτήσει. 7 Σε όλες τις υπόλοιπες εκλογικές έρευνες που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία η κλίμακα μέτρησης συμπάθειας απέναντι στα κόμματα έχει ως κάτω άκρο την τιμή 1 αντί της τιμής 0. Για να είναι απολύτως συγκρίσιμα τα αποτελέσματα, οι δείκτες συμπάθειας της εκλογικής έρευνας του 2009 μετασχηματίστηκαν με τη βοήθεια του τύπου ΝΤ=1+0,9*ΑΤ, όπου ΝΤ είναι η νέα τιμή, ΑΤ είναι η αρχική τιμή και * συμβολίζει την πράξη του πολλαπλασιασμού.

5 αρνητική στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,69), της ΝΔ (3,55), και του ΛΑΟΣ (3,55). Ο ΛΑΟΣ εμφανίζεται με θετική εικόνα στους ψηφοφόρους του (8,16), ελαφρώς αρνητική στους ψηφοφόρους της ΝΔ (4,68), αρνητική στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (3,03), ενώ τους χαμηλότερους βαθμούς συμπάθειας που εμφανίζει οποιοδήποτε κόμμα σε οποιαδήποτε ομάδα ψηφοφόρων τους παρατηρούμε στις στάσεις απέναντι στο ΛΑΟΣ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ (2,12) και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ (2,44). Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τον πιο χαμηλό βαθμό συμπάθειας από τους ψηφοφόρους του (7,32). Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα που καταδεικνύουν τη χαλαρή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του, η οποία προκύπτει και από τα χαμηλά ποσοστά συσπείρωσης και το μεγάλο ποσοστό ανανέωσης της εκλογικής βάσης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ταξινομώντας σε φθίνουσα σειρά τον βαθμό συμπάθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους ψηφοφόρους του, συναντούμε τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (4,67) του ΠΑΣΟΚ (4,06), της ΝΔ (3,32) και τέλος του ΛΑΟΣ (2,50). Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η χαμηλότερη τιμή του πίνακα (δηλαδή ο μεγαλύτερος βαθμός αντιπάθειας) παρατηρείται στην αξιολόγηση του ΛΑΟΣ από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ, η στάση αυτή δεν είναι αμοιβαία, δηλαδή το ΚΚΕ δεν προκαλεί ίδιας έντασης αρνητικά συναισθήματα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ. Η πιο έντονη αντιπαράθεση παρατηρείται ανάμεσα στο ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ερμηνεύεται από τις τοποθετήσεις αυτών των δύο κομμάτων στα δύο άκρα του άξονα πολιτικού ανταγωνισμού που ορίζεται από το δίπολο του κοινωνικού φιλελευθερισμού με τον κοινωνικό συντηρητισμό 8, αλλά και από τις διαφορετικές κοινωνικές αναφορές που έχουν, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ προσελκύει περισσότερο ψηφοφόρους με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης που ανήκουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ενώ ο ΛΑΟΣ βρίσκεται πιο κοντά στην εργατική τάξη 9. <<Πίνακας 2>> Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των αξιολογήσεων που κάνουν οι ψηφοφόροι των κομμάτων για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ το 2009 που κέρδισε τις 8 Ανδρεάδης, Ι., Τεπέρογλου, Ε. και Τσατσάνης, Μ., (2011), Η δομή του ιδεολογικού χώρου στην Ελλάδα: χαρτογράφηση των προτιμήσεων πολιτικής κομμάτων και ψηφοφόρων, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 38, σελ Τεπέρογλου, Ε., Χατζηπαντελής, Θ. και Ανδρεάδης, Ι., (2010), Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: συγκλίσεις και αποκλίσεις, Επιστήμη και Κοινωνία 2010, 25, σελ

6 εκλογές το ΠΑΣΟΚ με τις αντίστοιχες τιμές των εκλογών του 2004 που είχε κερδίσει η ΝΔ και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τη σύγκριση αυτή είναι ότι οι ψηφοφόροι και των δύο μεγάλων κομμάτων το 2009 βαθμολογούν τα κόμματά τους χαμηλότερα από ότι τα είχαν βαθμολογήσει το Αυτή η παρατήρηση σε συνδυασμό με τη μείωση του αθροίσματος των ποσοστών αυτών των δύο κομμάτων από περίπου 86% στις εκλογές του 2004 σε περίπου 77% στις εκλογές του 2009 δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχει πτώση της δύναμης του δικομματισμού αλλά και ότι όσοι διατήρησαν την επαφή, τη διατήρησαν με πιο χαλαρούς δεσμούς. Αυτό που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε πολύ καλύτερη θέση από τη ΝΔ το 2009 είναι η σημαντική αύξηση που καταγράφει στην αξιολόγηση των ψηφοφόρων όλων των άλλων κομμάτων. Μπορεί η αύξηση συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ να είναι μικρή (από 3,86 σε 4,29) αλλά στους ψηφοφόρους ΝΔ (από 3,33 σε 4,84) και ΣΥΝ/ ΣΥΡΙΖΑ (από 4,07 σε 5,45) καταγράφεται αύξηση περίπου 1,5 μονάδας, ενώ οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ μετακινούνται από μία καθαρά αρνητική στάση (3,48) σε μία στάση ανοχής απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (5,39). Αντίθετα η θετική αξιολόγηση της ΝΔ ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ από 6,42 το 2004 πέφτει στο 5,58 το 2009, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι του ΛΑΟΣ το 2009 να έχουν σχεδόν την ίδια απόσταση από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τέλος, σημασία έχει και η σειρά των ψηφοφόρων των κομμάτων όταν ταξινομούνται κατά τον βαθμό συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το 2004 η σειρά αυτή είναι ΣΥΝ, ΚΚΕ, ΛΑΟΣ, ΝΔ. Η σειρά αυτή υποδηλώνει ότι το 2004 το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο συμπαθές στους ψηφοφόρους των αριστερών κομμάτων από ότι στους ψηφοφόρους των δεξιών κομμάτων. Το 2009 η αντίστοιχη σειρά των κομμάτων είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ, ΝΔ, ΚΚΕ. Αυτή η ταξινόμηση προέκυψε εξαιτίας της πολύ μεγαλύτερης βελτίωσης της εικόνας του ΠΑΣΟΚ στους ψηφοφόρους του ΛΑΟΣ και της ΝΔ σε σχέση με τη μικρή βελτίωση στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Διαχρονική εξέλιξη της στάσης των πολιτών απέναντι στα κόμματα Ο περιορισμένος χώρος της παρούσας εργασίας δεν επιτρέπει τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης της στάσης των πολιτών απέναντι στο κόμματα ανά ομάδα ψηφοφόρων. Για αυτό για τη διαχρονική ανάλυση ο δείκτης που χρησιμοποιείται για κάθε κόμμα είναι η γενική μέση τιμή της στάσης όλων των πολιτών σε κάθε χρονικό σημείο. Αυτή η γενική μέση τιμή διαμορφώνεται όχι μόνο από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων του κόμματος, αλλά και από τις απαντήσεις των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων. Για να έχει ένα κόμμα υψηλή γενική μέση τιμή δεν αρκεί να έχει την

7 απόλυτη αποδοχή των ψηφοφόρων του. Πρέπει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων να αντιμετωπίζει τις θέσεις του θετικά ή το λιγότερο να επιδεικνύει ανοχή απέναντι τους. <<Διάγραμμα 1>> Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της στάσης του συνόλου των ψηφοφόρων απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Στις εκλογές του 2009 τo ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με το μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας (5,95) ανάμεσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Είναι μάλιστα η υψηλότερη τιμή που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ από το 1985 που είχε δείκτη συμπάθειας 6,94. Διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας από τη Νέα Δημοκρατία στις περισσότερες από τις εκλογικές έρευνες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται δείκτης συμπάθειας των κομμάτων 10. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και στην έρευνα των εκλογών του 2004 που κέρδισε η ΝΔ, ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (5,53) είναι λίγο μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη για τη ΝΔ (5,31). Εξαίρεση αποτελεί η περίοδος των τριών συνεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων από τον Ιούνιο του 1989 μέχρι τον Απρίλιο του 1990, όπου η ΝΔ εμφανίζει υψηλότερους δείκτες συμπάθειας από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως ακόμη και σε αυτήν την περίοδο εμφανίζεται με δείκτη συμπάθειας που δεν πέφτει κάτω του 5. Η μοναδική τιμή κάτω του 5 για το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται το 1996 (4,86). Για τη ΝΔ η χειρότερη καταγραφή είναι το 1985 (4,14) όπου εμφανίζεται πίσω από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το ΚΚΕ, δηλαδή στην τρίτη θέση της σειράς κατάταξης που προκύπτει από την ταξινόμηση των βαθμών συμπάθειας σε φθίνουσα σειρά. Από τη διαχρονική μελέτη των στάσεων των πολιτών απέναντι στα δύο κόμματα που κυβέρνησαν την Ελλάδα στην υπό μελέτη περίοδο, προκύπτει ότι ο βαθμός συμπάθειας του κόμματος που κυβερνά μειώνεται. Αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι το ΠΑΣΟΚ στην χρονική περίοδο από το 1996 μέχρι το Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτήν την περίοδο αυξάνεται ο βαθμός συμπάθειας για όλα τα κόμματα. Άρα η αύξηση της συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ παρά τα 8 χρόνια συνεχόμενης διακυβέρνησης που ασφαλώς έχουν πολιτικό κόστος, εν μέρει οφείλεται και στη γενικότερη βελτίωση του κλίματος στη χώρα με την οικονομία να κινείται σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος (τότε με θετικό τρόπο) εξαιτίας της διεξαγωγής των ολυμπιακών αγώνων στην Αθήνα. 10 Στις εκλογικές έρευνες του 2000 και του 2007 δεν υπάρχουν οι σχετικές ερωτήσεις

8 Ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΚΚΕ από το 1993 που εμφανίζεται με την ελάχιστη καταγεγραμμένη τιμή (3,14) μέχρι το 2009 (που κατορθώνει να αγγίξει την τιμή 4) παρουσιάζει μία συνεχή ανοδική τάση. Το 1993 είναι η χρονιά που έχει καταγραφεί και η ελάχιστη τιμή του δείκτη συμπάθειας απέναντι στο Συνασπισμό (3,43). Αν θεωρήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2009 είναι η συνέχεια του Συνασπισμού του 1993, τότε μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις. Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μία σημαντική πτώση το 2009 (δείκτης συμπάθειας 3,86) σε σχέση με το 2004 (δείκτης συμπάθειας 4,20). Το 2009 είναι η πρώτη φορά από το 1993 που ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται με μικρότερο δείκτη συμπάθειας από το δείκτη συμπάθειας απέναντι στο ΚΚΕ. Έτσι όσον αφορά στο δείκτη συμπάθειας το 2009, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τέταρτος μεταξύ των πέντε κομμάτων της Βουλής και μάλιστα με μικρή απόσταση από το πέμπτο (ΛΑΟΣ: 3,72). Ο μεγαλύτερος δείκτης συμπάθειας στο χώρο της Αριστεράς εμφανίζεται απέναντι στον Συνασπισμό Κ.Κ.Ε. και Ε.ΑΡ. (5,27) στην προεκλογική έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο του Σε αυτή τη μέτρηση ο Συνασπισμός εμφανίζεται με μεγαλύτερο δείκτη συμπάθειας από το ΠΑΣΟΚ (5,04) και αρκετά κοντά στην πρώτη ΝΔ (5,51). Μετά τη συμμετοχή στην οικουμενική κυβέρνηση ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο Συνασπισμό ελαττώνεται και καταλήγει κάτω από το δείκτη συμπάθειας απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (4,72 και 5,00 αντίστοιχα). Στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς ηγέτες Με την αυξανόμενη σημασία των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διεξαγωγή του πολιτικού ανταγωνισμού, την επικέντρωση της προσοχής πάνω στους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, τη διοργάνωση τηλεμαχιών (debate) και την αναγωγή σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της προεκλογικής περιόδου, αυξήθηκε ο ρόλος που παίζει στην επιλογή ψήφου των πολιτών, η άποψη τους για τους ηγέτες των πολιτικών κομμάτων. 11 Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η διαχρονική στάση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς στην υπό μελέτη χρονική περίοδο. Η στάση απέναντι στην ηγεσία ενός κόμματος σχετίζεται με τη στάση απέναντι στο κόμμα, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Για παράδειγμα, από τη μετεκλογική έρευνα του 2009 προκύπτει ότι ανάμεσα στις αξιολογήσεις των κομμάτων και των προσώπων 11 Aarts, Κ., Blais, Α., and Schmitt Η. (επιμ) (2011) Political Leaders and Democratic Elections, Oxford University Press, Oxford και Evans, G., Andersen, R. (2005) The Impact of Party Leaders: How Blair Lost Labour Votes Parliamentary Affairs, 58(4), σελ. 828.

9 που βρίσκονται στην ηγεσία των κομμάτων οι συντελεστές γραμμικής συσχέτισης είναι για το ΠΑΣΟΚ: 0,832, για τη ΝΔ: 0,615 για το ΚΚΕ: 0,743, για το ΛΑΟΣ: 0,806 και για το ΣΥΡΙΖΑ: 0,783. Η μη ταύτιση του βαθμού συμπάθειας προς το κόμμα με το βαθμό συμπάθειας προς τον ηγέτη μπορεί να γίνει αντιληπτή από την παρατήρηση των διαφορών των μέσων τιμών του Καραμανλή και της ΝΔ στους ψηφοφόρους κάθε κόμματος. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η μέση τιμή του Καραμανλή είναι ίση με 5,67 δηλαδή μεγαλύτερη από τη μέση τιμή της ΝΔ κατά 1,86 μονάδες. Θετική είναι η διαφορά υπέρ του Καραμανλή και στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ (3,68: αύξηση 0,83), του ΛΑΟΣ (6,59: αύξηση 1,01) και του ΣΥΡΙΖΑ (4,08: αύξηση 0,85). Αντίθετα, στους ψηφοφόρους της ΝΔ η διαφορά είναι αρνητική (7,55: μείωση 0,27), δηλαδή η συμπάθεια για τον Καραμανλή είναι χαμηλότερη από την συμπάθεια για τη ΝΔ, καθώς οι ψηφοφόροι της ΝΔ φαίνεται να χρεώνουν στον απερχόμενο ηγέτη της ΝΔ ένα σημαντικό μερίδιο της εκλογικής ήττας. << Διάγραμμα 2>> Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του βαθμού συμπάθειας απέναντι στα πρόσωπα που ηγούνται ή ηγήθηκαν των πολιτικών κομμάτων στη χρονική περίοδο από το 1985 μέχρι το Την υψηλότερη τιμή σημειώνει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 (7,32), ο οποίος στις εκλογικές έρευνες των ετών εμφανίζεται με σημαντικά χαμηλότερες τιμές (λίγο μεγαλύτερες του 5), ενώ ακολουθεί ο Γιώργος Παπανδρέου με δείκτη συμπάθειας 6,49 το 2004 και 6,38 το Ο Κώστας Σημίτης το 1996 έχει δείκτη συμπάθειας 5,45. Από τους προέδρους της ΝΔ τον υψηλότερο βαθμό συμπάθειας εμφανίζει ο Κώστας Καραμανλής το 2004 (6,07), που το 2009 εμφανίζει μικρή μείωση (5,88). Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εμφανίζεται με τιμές που κυμαίνονται από 4,02 μέχρι 5,38. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις τρεις εκλογικές έρευνες των ετών , ο βαθμός συμπάθειας απέναντι στο Μητσοτάκη είναι στα ίδια επίπεδα με το βαθμό συμπάθειας απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα στις δύο από τις τρεις έρευνες εμφανίζεται (έστω και με μικρή διαφορά) να ακολουθεί δεύτερος πίσω από τον Παπανδρέου. Τέλος, το 1996 ο Μιλτιάδης Έβερτ καταγράφει το δεύτερο χαμηλότερο δείκτη συμπάθειας (4,49) που είχε πρόεδρος της ΝΔ μετά το 1985, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σημείωσε την ελάχιστη τιμή (4,02). Το 1996 ο Σημίτης έχει διαφορά περίπου μίας μονάδας από τον Έβερτ, ενώ το 2004 υπερέχει ο Γιώργος Παπανδρέου του Κώστα Καραμανλή αλλά η διαφορά τους είναι μικρότερη της μισής μονάδας.

10 Στο ΚΚΕ η Αλέκα Παπαρήγα εμφανίζεται με τιμές που ξεκινούν το 1996 από 3,38 και αυξάνονται μέχρι 4,07 (το 2009) αλλά δεν φτάνουν τους δείκτες συμπάθειας του Χαρίλαου Φλωράκη, ο οποίος είτε ως γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, είτε ως πρόεδρος του Συνασπισμού Κ.Κ.Ε. και Ε.ΑΡ. καταγράφει δείκτες συμπάθειας από 4,51 μέχρι 5,18. Για την ηγεσία του Συνασπισμού ο υψηλότερος βαθμός συμπάθειας καταγράφεται το 1996, όταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος με τιμή 5,04 κατατάσσεται δεύτερος αφήνοντας πίσω του Παπαρήγα και Έβερτ. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2009 εμφανίζεται με δείκτη συμπάθειας που δεν ξεπερνά το 4,30 και αποτελεί την ελάχιστη τιμή που καταγράφεται για την ηγεσία του Συνασπισμού. Ο Λεωνίδας Κύρκος είτε ως γραμματέας του Συνασπισμού Κ.Κ.Ε. και Ε.Α.Ρ. (έρευνες ) είτε ως πρόεδρος του Κ.Κ.Ε. εσωτερικού (έρευνα 1985) εμφανίζεται με δείκτες συμπάθειας από 4,31 μέχρι 4,92. Ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η ημοκρατία Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε ο βαθμός συμπάθειας των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα ή για τα ηγετικά στελέχη των κομμάτων. Σε αυτήν την ενότητα τίθεται το ερώτημα αν οι κομματικές προτιμήσεις επηρεάζουν τη γενικότερη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα την ικανοποίηση των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία. Επίσης γίνεται διερεύνηση και άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη στάση των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Τα ερωτηματολόγια των εκλογικών ερευνών 1993, 1996, 2000, 2004 και 2009 περιέχουν την παρακάτω ερώτηση: «Συνολικά, είστε πολύ ικανοποιημένος-η, αρκετά/σχετικά ικανοποιημένος-η, λίγο/όχι και τόσο ικανοποιημένος-η ή καθόλου ικανοποιημένος-η από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα;» Στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως το άθροισμα των ποσοστών των πολιτών που απαντούν ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα χρησιμοποιείται ως δείκτης υποστήριξης του πολιτικού συστήματος. Η διαχρονική εξέλιξη αυτού του δείκτη από το 1993 μέχρι το 2009 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα Ο δείκτης το 1993 και το 1996 κυμαίνεται γύρω στο 30% ενώ το 2000 και το 2004 μετά από συνεχόμενα έτη με θετικούς ρυθμούς 12 Πριν από το 1993 οι εκλογικές έρευνες συμπεριλαμβάνουν σχετικές ερωτήσεις αλλά η διατύπωση είναι διαφορετική με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα.

11 ανάπτυξης του ΑΕΠ ο δείκτης αυξάνεται με τιμές άνω του 40% ενώ στη μετεκλογική έρευνα του 2009 μετά από δύο χρόνια οικονομικής ύφεσης (2008: -0,14%, 2009: -3,26%) ο δείκτης πέφτει δραματικά στο 24,1%. Συνεπώς τα διαχρονικά στοιχεία στην Ελλάδα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση της σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η υπόθεση ότι οι ηττημένοι των εκλογών είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία μπορεί να ελεγχθεί μελετώντας την κατανομή των απαντήσεων ξεχωριστά για τους ψηφοφόρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 13. Από τα δεδομένα του 2009 προκύπτει ότι περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ικανοποιητικό (πολύ ή αρκετά) τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ μόνο 1 στους 4 εμφανίζεται με θετική στάση. Αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες πολιτών έχει σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Στην εκλογική έρευνα του 2004 η ερώτηση διατυπώθηκε στο προεκλογικό κομμάτι της έρευνας και ενώ οι ψηφοφόροι της ΝΔ δεν ξέρουν ακόμα το νικηφόρο για αυτούς αποτέλεσμα των εκλογών, εμφανίζονται σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένοι με τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (περίπου 7 στους 10). Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επίδρασης του εκλογικού αποτελέσματος στην ικανοποίηση των ψηφοφόρων των δύο μεγάλων κομμάτων από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, αποτελεί η σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν στο υπό μελέτη ερώτημα σε δύο έρευνες που διεξήχθησαν στο πλαίσια της σειράς ερευνών Ευρωβαρόμετρο το Η πρώτη έρευνα ολοκληρώθηκε δύο μέρες πριν από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 8 Απριλίου 1990 (η τρίτη μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο). Οι Δεμερτζής και Καφετζής παρατηρούν ότι σε αυτό το χρονικό σημείο ο δείκτης ικανοποίησης από τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος μειώνεται αισθητά και εντάσσουν αυτήν την παρατήρηση σε μία γενικότερη εικόνα πολιτικής αποξένωσης και πολιτικού κυνισμού από την πλευρά 13 Διαφορά ικανοποίησης από τη δημοκρατία ανάμεσα σε νικητές και ηττημένους των εκλογών έχει διαπιστωθεί ακόμα και για τους υποψήφιους βουλευτές ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, βλ. Andreadis Ι., (2011), A comparison of voters and party elites: evidence from political surveys in Greece, 1st Annual General Conference of the European Political Science Association, June , Guinness Storehouse Conference Centre, Dublin, Ireland και Andreadis, Ι. (2012), Satisfaction with Democracy among Candidates: The Impact of the Electoral Outcome, The Comparative Analysis of Political Attitudes and Behaviours of Candidates Standing for Office in National Parliament Elections, 2nd Plenary Conference of the CCS, MZES, University of Mannheim, January 2012.

12 των ψηφοφόρων ανεξάρτητα από την κομματική τους ένταξη 14. Η ανεξαρτησία από την κομματική ένταξη δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα, αφού στην πρώτη έρευνα ο δείκτης ικανοποίησης είναι περίπου στο 52% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και 24% για τους ψηφοφόρους της ΝΔ. Η δεύτερη έρευνα ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 1990 με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται στην Κυβέρνηση. Μέσα σε 8 μήνες η εικόνα αντιστρέφεται πλήρως και ο δείκτης ικανοποίησης είναι 26% για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και 70% για τους ψηφοφόρους της ΝΔ (Πίνακας 3). Τελευταία υπόθεση που ελέγχεται σε αυτήν την ενότητα είναι η υπόθεση της ύπαρξης σχέσης ανάμεσα στην συμπάθεια για το κόμμα που κυβερνά και ικανοποίηση από τη δημοκρατία. Κίνητρο για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης αποτελεί η ταυτόχρονη παρατήρηση της διαχρονικής εξέλιξης των δύο μεταβλητών σε συνδυασμό με την εξέταση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας στην ίδια χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των πολιτών που είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία από 33,4% το 1993 και ενώ μέχρι το 1996 μεσολαβούν τρία χρόνια με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας (1994: 2%, 1995: 2,1%, 1996: 2.4%), το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει 27,7%. Παράλληλα η συμπάθεια απέναντι στο ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην κυβέρνηση μειώνεται από 5,59 σε 4,86 και οφείλεται κυρίως σε μείωση της συμπάθειας εκ μέρους των ψηφοφόρων των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν η μείωση του δείκτη συμπάθειας ή της ανοχής απέναντι στο κόμμα που κυβερνά από τους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχει ως συνέπεια την μείωση του δείκτη ικανοποίησης από τη δημοκρατία. << Πίνακας 4>> Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η στάση των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης του Ανάμεσα σε αυτούς που συμπαθούν το ΠΑΣΟΚ το ποσοστό αυτών που είναι ικανοποιημένοι ανέρχεται στο 24,5% και είναι ίσο με το ποσοστό αυτών που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς που αντιπαθούν το ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό των ικανοποιημένων πέφτει στο 12% ενώ το ποσοστό αυτών που δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι εκτινάσσεται στο 47,2%. Συνεπώς φαίνεται να υπάρχει μία ισχυρή σχέση ανάμεσα στη στάση των ψηφοφόρων 14 Δεμερτζής, Ν., και Καφετζής, Π., (1996), Πολιτικός Κυνισμός, Πολιτική Αλλοτρίωση και ΜΜΕ: Η Περίπτωση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, στο: Χρ. Λυριντζής- Ηλ. Νικολακόπουλος- Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ' Eλληνικής Δημοκρατίας (Αθήνα: Θεμέλιο, 1996), σελ. 193.

13 της αντιπολίτευσης απέναντι στο κυβερνών κόμμα και στην άποψή τους για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα. Συμπεράσματα Το σημαντικότερο συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι η ικανοποίηση των πολιτών από τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα μειώνεται όταν η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει. Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη στους ηττημένους των εκλογών και γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην μερίδα των ηττημένων που αντιπαθούν περισσότερο το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Το πρωθυπουργοκεντρικό, δικομματικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από το 1985 μέχρι το 2009 ευνοούσε το σχηματισμό μονοκομματικών κυβερνήσεων, στις οποίες μάλιστα έδινε μεγάλη εξουσία χωρίς την ύπαρξη σημαντικών θεσμών ελέγχου που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο. Αυτό το μοντέλο εξουσίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε έντονη δυσαρέσκεια και δυναμικές αντιδράσεις από την πλευρά των υποστηρικτών των κομμάτων που έχασαν τις εκλογές. Αυτό δεν συνέβη στην περίοδο από το 1985 μέχρι το 2009 γιατί όπως δείχνουν τα ευρήματα της παρούσας εργασίας το πολιτικό κόμμα που κέρδιζε τις εκάστοτε εκλογές εμφανιζόταν με υψηλό γενικό δείκτη συμπάθειας. Μετά το 2009 το πολιτικό σύστημα πέρασε σε μία δύσκολη χρονική περίοδο. Η οικονομική κρίση οδηγεί σε μείωση του βαθμού ικανοποίησης από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στη χώρα. Αν σε αυτό προστεθεί η αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών που ψήφισαν κόμματα που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, το κλίμα επιβαρύνεται περισσότερο. Αν μάλιστα το κόμμα ή τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση δεν απολαμβάνουν τη συμπάθεια ή τουλάχιστον την ανοχή του ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυσαρέσκειας τους. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας δηλώνουν την ανάγκη για κυβερνήσεις συνεργασίας που να εκπροσωπούν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και την ανάγκη υιοθέτησης μία ήρεμης πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν θα προκαλεί έντονα συναισθήματα στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Τα πολιτικά κόμματα της χώρας πρέπει να κατανοήσουν ότι σε δύσκολες περιόδους, όπως η σημερινή της οικονομικής αλλά και πολιτικής κρίσης, απαιτείται να προσεγγίζουν τα θέματα πολιτικού ανταγωνισμού με κουλτούρα συνεργασίας και όχι με τακτικές περιχαράκωσης της κομματικής βάσης και κινήσεις που αποσκοπούν μόνο στη μεγιστοποίηση της εκλογικής δύναμης αλλά ταυτόχρονα

14 βλάπτουν το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς η συναίνεση ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας φαίνεται να είναι πιο δύσκολη από ότι σε άλλες χώρες 15. Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, η διαχρονική παρατήρηση της στάσης των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις απόψεις και τις συμπεριφορές των πολιτών. Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης του πολιτικού συστήματος είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα. Για παράδειγμα, το 2009 ο δείκτης συμπάθειας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ χαμηλά. Πόσο έχει αυξηθεί σήμερα; Πως αντιμετωπίζουν το κάθε κόμμα οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων; Υπάρχει κόμμα σήμερα με υψηλό γενικό δείκτη συμπάθειας έτσι ώστε να μπορεί να κυβερνήσει μόνο του; Αυτά τα ερωτήματα και πολύ περισσότερα θα μπορέσουν να απαντηθούν αν βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης της εκλογικής έρευνας του Teperoglou Ε. and I. Andreadis, (2012), Consensus or conflict among Greek and Portuguese political elites during the financial crisis: a matter of ideology? The Comparative Analysis of Political Attitudes and Behaviours of Candidates Standing for Office in National Parliament Elections, 2nd Plenary Conference of the CCS, MZES, University of Mannheim, January 2012

15 Πίνακες Πίνακας 1 Βαθμός συμπάθειας των κομμάτων ανά ομάδα ψηφοφόρων το 2009 ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 8,14 3,82 3,69 3,03 4,06 Ψηφοφόροι ΝΔ 4,84 7,82 3,55 4,68 3,32 Ψηφοφόροι ΚΚΕ 4,29 2,85 8,49 2,12 4,67 Ψηφοφόροι ΛΑΟΣ 5,39 5,58 3,55 8,16 2,50 Ψηφοφόροι ΣΥΡΙΖΑ 5,45 3,23 5,43 2,44 7,32 Πίνακας 2 Βαθμός συμπάθειας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ανά ομάδα ψηφοφόρων το 2004 ΠΑΣΟΚ ΝΔ Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 8,44 3,71 Ψηφοφόροι ΝΔ 3,33 8,10 Ψηφοφόροι ΚΚΕ 3,86 2,64 Ψηφοφόροι ΛΑΟΣ 3,48 6,42 Ψηφοφόροι ΣΥΝ 4,07 3,50 Πίνακας 3 Μεταβολή στάσης λόγω του εκλογικού αποτελέσματος Ικανοποίηση από τη Δημοκρατία Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 3/ % 36% 26% 22% Ψηφοφόροι ΝΔ 3/1990 3% 21% 27% 49% Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ 11/1990 4% 22% 42% 33% Ψηφοφόροι ΝΔ 11/ % 53% 24% 6% Πίνακας 4 Στάση των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης απέναντι στο κυβερνών κόμμα και ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία στη χώρα Πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι Λίγο ικανοποιημένοι Καθόλου ικανοποιημένοι Αντιπάθεια 12,0% 40,8% 47,2% Ουδέτερη στάση 20,3% 48,4% 31,4% Συμπάθεια 24,5% 50,9% 24,5%

16 ιαγράμματα 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, b 1989a 1985 ΠΑΣΟΚ Ν ΚΚΕ ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΟΣ Διάγραμμα 1 Βαθμός συμπάθειας απέναντι στα πολιτικά κόμματα ( ) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, b 1989a 1985 ΠΑΣΟΚ Ν ΚΚΕ ΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ Διάγραμμα 2 Βαθμός συμπάθειας απέναντι στους πολιτικά ηγέτες ( )

17 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Διάγραμμα 3 Ικανοποίηση από τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοκρατία

Πολιτικό Βαρόμετρο 87

Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Πολιτικό Βαρόμετρο 87 Φεβρουάριος 2011 ΣΚΑΪ -ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Παρουσίαση ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Κυριακή 13/2/2011 Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Οκτώβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Οκτώβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα;

Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ Τις τελευταίες µέρες γίνεται πολύς λόγος για τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Πόσο σηµαντικό θεωρείτε, πολιτικά, αυτό το ζήτηµα; 23 9 7 6 Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007

ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ. 8-10 Οκτωβρίου2007 ΒαρόµετρογιατονΣΚΑΪ καιτηνκαθημερινη 8-10 Οκτωβρίου2007 TΑΥΤΟΤΗΤΑΤΗΣΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ. ΕΣΡ: 8). ΑΝΑΘΕΣΗ: Τηλεοπτικός- Ραδιοφωνικός Σταθµός«ΣΚΑΪ»& εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 116

Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Πολιτικό Βαρόμετρο 116 Ιανουάριος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουνσε σωστή,ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 68% Ούτε σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα»

Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Πατάει γερά ο Σαμαράς, υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική σταθεροποίηση δείχνει το δημοσκοπικό «κύμα» Παρά την εμφανή οικονομική δυσπραγία και την προφανή δυσκολία της πλειονότητας των πολιτών να εκπληρώσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 114

Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Πολιτικό Βαρόμετρο 114 Νοέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1ΗΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Σχετικά με τα νέα μέτρα που σχεδιάζει να πάρει η

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη μέρα των εκλογών

Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επόμενη μέρα των εκλογών Η επίδραση της πολιτικής αλλαγής στο εκλογικό σώμα Η πρώτη μετεκλογική έρευνα της Public Issue Ιανουάριος 2015 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA 7, 8, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Νοέμβριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Νοέμβριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 106

Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Πολιτικό Βαρόμετρο 106 Μάιος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνηθίζετε να παρακολουθείτε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες, ή στο ίντερνετ ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue.

Αφιέρωμα. ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση 30 χρόνια 1981-2011. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. www.publicissue. Αφιέρωμα ΠΑΣΟΚ & Διακυβέρνηση χρόνια 9- Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Οκτώβριος Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: PUBLIC ISSUE(Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου

ΜΑΪΟΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ. 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΜΑΪΟΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου (οι πολιτικοί αρχηγοί/ η διαφημιστική καμπάνια) 3. Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 115

Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Πολιτικό Βαρόμετρο 115 Δεκέμβριος 2012 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ιούνιος-Δεκέμβριος 2012 88 Σε σωστή 66 74 80 79 75 Πριν τις εκλογές Σε λάθος 5 23 19 13 14 19 Ιουν-12 Ιουλ-12 Σεπ-12 Οκτ-12

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 122

Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Πολιτικό Βαρόμετρο 122 Ιούλιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που έγινε πρόσφατα, τι εντύπωση σας έκανε; Γενικά θετική, ή γενικά αρνητική;

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44%

Γ/ Α 2% Ναι, έτυχε να ακούσουν 54% Όχι, δεν έτυχε να ακούσουν 44% ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Το τελευταίο διάστηµα, έτυχε να δείτε, ή να ακούσετε κάτι στην τηλεόραση, ή στο ραδιόφωνο, ή στις εφηµερίδες, σχετικά µε τις ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές,

Διαβάστε περισσότερα

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr

για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr για λογαριασμό της εφημερίδας 11 Ιουλίου 2013 www.datarc.gr Ταυτότητα της έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Α.Μ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΣΚΠΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Ε.Σ.Ρ.: 2 ΣΚΟΠΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012

ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 23 24 Μαΐου 2012 ΕΡΕΥΝΑ 82.090 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.212 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 23 24 Μαΐου 2012 2 η έκδοση: με κάθε επιφύλαξη As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών

Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές του Ιουνίου 2012 μέσα από τις τάσεις των τελευταίων ημερών Οι εκλογές της 17 ης Ιουνίου έκλεισαν ένα μεγάλο πολιτικό κύκλο, επιβεβαιώνοντας τις ραγδαίες ανακατατάξεις στο κομματικό σύστημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALCO ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Συντριπτικά αρνητικοί είναι, επίσης, οι πολίτες και για τη δαπάνη, όπως αποκάλυψε το ΘΕΜΑ», 500 εκατ. δολαρίων σε εξοπλιστικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αεροσκαφών πεντηκονταετίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007

Βαρόµετρο της για τον ΣΚΑΪ και την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4-5 Ιουνίου 2007 Βαρόµετροτης γιατονσκαϊκαιτηνκαθημερινη 4-5 Ιουνίου 2007 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PUBLIC ISSUE/ VPRC Μέλος του ΣΕ ΕΑ, της ESOMAR και της WAPOR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: www.electionwatch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα

Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές. Ιανουάριος 2015. Συλλογή στοιχείων: 5 8 Ιανουαρίου 2015. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα Έρευνα καταγραφής Πολιτικών Εξελίξεων πριν τις Εκλογές Ιανουάριος 2015 Συλλογή στοιχείων: 5-8 Ιανουαρίου 2015 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: MRB HELLAS S.A. (Αριθμός Μητρώου ΕΣΡ:3) Β. ΕΝΤΟΛΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 14-15 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα Η Νέα Δημοκρατία σήμερα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 200 20009 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Το Ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 11-12 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) Διοργάνωση: Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη,

Brussels, 30 January 2013. Αξιότιμα Μέλη, Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Brussels, 30 January 2013 Αξιότιμα Μέλη, Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλω τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc AE Marketing Research Communication Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: : 211-120 120 2900 e-mail: info@marc.gr website 1 website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Κρήτη Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015 Εισαγωγή Ταυτότητα έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014. 10-12 Ιανουαρίου 2014 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2014 10-12 Ιανουαρίου 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τους επόµενους δύο τρεις µήνες τι προβλέπετε; Θα γίνουν αρκετές, ή λίγες απεργίες και κινητοποιήσεις; Γ/ Α 15% Αρκετές 60% Λίγες 25% Διάγραμμα 1

Τους επόµενους δύο τρεις µήνες τι προβλέπετε; Θα γίνουν αρκετές, ή λίγες απεργίες και κινητοποιήσεις; Γ/ Α 15% Αρκετές 60% Λίγες 25% Διάγραμμα 1 ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΜΗΝΕΣ Τους επόµενους δύο τρεις µήνες τι προβλέπετε; Θα γίνουν αρκετές, ή λίγες απεργίες και κινητοποιήσεις; 15% Αρκετές 60% Λίγες 25% Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας;

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Ποιό από τα παρακάτω ζητήματα είναι πιο κρίσιμο για την οικογένειά σας; ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλης αφέρµος ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ=1000 άτοµα ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: όλοι οι Νοµοί της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 123

Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Πολιτικό Βαρόμετρο 123 Σεπτέμβριος 2013 ΣΚΑΪ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% Ούτε σωστή - ούτε

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS (CSES) Module 3

COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS (CSES) Module 3 COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS (CSES) Module 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Μάρτιος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 17-18 Ιανουαρίου 2015 Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου για τις Βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 17-18 Ιανουαρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

18/Β/15. Οι Μεταμορφώσεις των Δημοσκοπήσεων για τις Eκλογές της 25 ης /1/2015. Κυριάκος Κωσταρέλος

18/Β/15. Οι Μεταμορφώσεις των Δημοσκοπήσεων για τις Eκλογές της 25 ης /1/2015. Κυριάκος Κωσταρέλος Οι Μεταμορφώσεις των Δημοσκοπήσεων για τις Eκλογές της 25 ης /1/2015 Κυριάκος Κωσταρέλος 18/Β/15 Ινστιτούτο Συντηρητικής Πολιτικής αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής έρευνας και τεκμηρίωσης conservatives.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών

Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Γνώμη για τα τεκμήρια διαβίωσης & τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Δεκέμβριος 2008 0869 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ελληνικό κοµµατικό σύστηµα µετά τις πρώτες εκλογές της «κρίσης»: οι εξελίξεις της περιόδου 2012-2014

Το ελληνικό κοµµατικό σύστηµα µετά τις πρώτες εκλογές της «κρίσης»: οι εξελίξεις της περιόδου 2012-2014 Το ελληνικό κοµµατικό σύστηµα µετά τις πρώτες εκλογές της «κρίσης»: οι εξελίξεις της περιόδου 2012-2014 3-4 Οκτωβρίου, 2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Αίθουσα Συνεδρίων (1 ος όροφος) Διοργάνωση: Δίκτυο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα επικαιρότητας

Θέματα επικαιρότητας ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Θέματα επικαιρότητας ΜΑΙΟΣ 2014 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 2014 1 Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014

Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014. Απρίλιος 2014 Πανελλαδική έρευνα εκτίμησης πολιτικών τάσεων για τις Ευρωεκλογές 2014 Απρίλιος 2014 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Φορέας Ανάθεσης Τύπος και Μέθοδος Πληθυσµός Κάλυψη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ. 17-21 Οκτωβρίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ 105108 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 1.222 ενήλικοι με δικαίωμα ψήφου 17-21 Οκτωβρίου 2014 As an ESOMAR Member, I comply with the ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκλογικές Εκστρατείες 1960 2004. Ποιοτική Έρευνα 75 ημι - δομημένων συνεντεύξεων

Προεκλογικές Εκστρατείες 1960 2004. Ποιοτική Έρευνα 75 ημι - δομημένων συνεντεύξεων Προεκλογικές Εκστρατείες 1960 2004 Ποιοτική Έρευνα 75 ημι - δομημένων συνεντεύξεων Θεματικές που διερευνήσαμε: Ενημέρωση Από πού επηρεάζονται Πολιτική διαφήμιση Δημοσκοπήσεις Προεκλογική περίοδος Μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Μάιος 2015 Ταυτότητα Έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 5 έως 7 Μαΐου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Εφορευτική Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.. Προς Τ.. Σας γνωρίζουμε ότι με σημερινή απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής που περιέχεται στο υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα

Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Το δίπολο δέον/είναι στην πρόσληψη της πολιτικής από μαθητές/τριες γυμνασίου και οι συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα Εισήγηση στο συνέδριο Θεματική ψήφος και κομματική ταύτιση, Θεσσαλονίκη, 16-17/6/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΕΣ Χαρακτηριστικά και πρότυπα της πολιτικής ηγεσίας στην Ελλάδα της κρίσης Πρώτες αντιδράσεις έναντι της αναγγελίας έναρξης της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015

Eκτίμηση πολιτικών τάσεων. 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Eκτίμηση πολιτικών τάσεων 17-18 Σεπτεμβρίου 2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1974-2012

Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1974-2012 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 16 (σσ. 82-90) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 16 (pp. 82-90) Συγκριτική Ανάλυση των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 1974-2012

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr

Γραφείο 312, κτήριο διοίκησης, 2 ος όροφος. 2385055163, 6972500862 dakrivoulis@uowm.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υπεύθυνος Μαθήματος Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 10:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Μπάμπης Παπαδημητρίου / Πάσχος Μανδραβέλης 21/01/2008 Μπάμπης Παπαδημητρίου: Ο κ. Γιάννης Μαυρής είναι κοντά μου. Γιάννη καλή σου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δημήτρης Κατσίκας

Ελλάδα, Γερμανία και ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δημήτρης Κατσίκας κατά τη διάρκεια της κρίσης Δημήτρης Κατσίκας Αντιλήψεις και Δημόσιος Διάλογος για την ΕΕ και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της κρίσης: Αντιλήψεις των ελίτ Αντιλήψεις του κοινού/ ψηφοφόρων Ο δημόσιος λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή

Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Το ΒΗΜΑ, 24/06/2007, Σελ.: A42 Μια Καραμανλή στη γαλλική Βουλή Η νεοεκλεγείσα βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας Μαριέττα Καραμανλή μιλάει για το όνομά της, την ελληνική κυβέρνηση, το ΠαΣοΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Ενότητα 7 Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες 7.1 Ιδεολογικοπολιτικά θέµατα και αξίες 168 Ιδεολογικο-πολιτικά ρεύµατα και αξίες Η σηµαντική κάµψη του φιλοευρωπαϊσµού στη χώρα µας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012

Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor 4 ο Κύμα. Απρίλιος 2012 Συνδρομητική Έρευνα Crisis Monitor ο Κύμα Απρίλιος 0 Η Ταυτότητα της Έρευνας Τύπος έρευνας: Δεκαπενθήμερη Συνδρομητική Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015

Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων. 336(Ιουνίου(2015 Εκτίμηση(πολιτικών(τάσεων 336(Ιουνίου(2015 Ταυτότητα της έρευνας Φορέας Διεξαγωγής Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Αρ. Μητρώου ΕΣΡ

Διαβάστε περισσότερα

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010

στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ελληνική Κοινή Γνώμη απέναντι στα νέα μέτρα, το έλλειμμα και το χρέος Φεβρουάριος 2010 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η Τελευταία Είδηση. Η Μεγαλύτερη Δημοσκόπηση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα Πανελλαδική Έρευνα Συμμετείχαν πάνω από 6.000 άτομα 2 Περιεχόμενα Ταυτότητα της Έρευνας 4 Έρευνα Ευρωβαρόμετρου: «Ποια είναι τα δύο πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή;»

Διαβάστε περισσότερα

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08)

(συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) (συνέντευξη: ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84, ο σφυγμός της μέρας, 06/02/08) Φ.Κ.: ας επιστρέψουμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας σε παγκόσμια κλίμακα, της Αμερικάνικές προκριματικές εκλογές. Πήραμε

Διαβάστε περισσότερα

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

IOYNIOΣ 2009. Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ Πανελλαδική Τηλεφωνική Έρευνα για τον EΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ IOYNIOΣ 2009 1. Ευρωεκλογές Εκλογική συμπεριφορά 2. Ευρωεκλογές Αξιολόγηση προεκλογικής περιόδου 3. Δείκτες πολιτικής συμπεριφοράς 3η προεκλογική μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1

Εκλογές 2009. Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ. Σεπτέμβριος 2009. PI0985/ Διάγραμμα 1 Εκλογές 2009 Στάσεις απέναντι στη συμμετοχή του Κ. Σημίτη στις εκλογές ΣΚΑΪ Σεπτέμβριος 2009 PI0985/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2015 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: «iefimerida.gr» Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη 11 και 12 Ιανουαρίου 2015. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 7η ιδακτική Ενότητα ΕΚΟΓΙΚΑ ΥΤΗΜΑΤΑ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις Παραθέτουµε απόσπασµα από το υνταγµατικό ίκαιο του Αθανασίου Γ. Ράικου, τόµος Α, εισαγωγή - οργανωτικό µέρος, τεύχος Α, καθώς και αποσπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 52, Τείχος 4ο, (2002), Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 52, No 4, (2002), University of Piraeus ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απογοητευμένοι με την Κυπριακή Δημοκρατία οι πολίτες

Απογοητευμένοι με την Κυπριακή Δημοκρατία οι πολίτες Απογοητευμένοι με την Κυπριακή Δημοκρατία οι πολίτες Την θεωρούν προβληματική Συντονισμός ανάλυση: Νίκος Περιστιάνης Κοινωνιολόγος Η 15 η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Διεθνής Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και η στάση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα «Ευρώπη» είναι τόσο παλιά όσο και η συγκρότηση της ΕΟΚ στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Τίτλος: «Η Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Πολιτικών Αποφάσεων στην Ελλάδα» Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου: Καθ. Ε. Αντζουλάτου-Ρετσίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: http://el.wikipedia.org. Οι εκλογικές αναµετρήσεις εν συντοµία. 1974: http://goo.gl/mgn0t. 1977: http://goo.gl/kzesv. 1981: http://goo.

Πηγή: http://el.wikipedia.org. Οι εκλογικές αναµετρήσεις εν συντοµία. 1974: http://goo.gl/mgn0t. 1977: http://goo.gl/kzesv. 1981: http://goo. Οι εκλογικές αναµετρήσεις εν συντοµία 1974: http://goo.gl/mgn0t 1977: http://goo.gl/kzesv 1981: http://goo.gl/w4hxr 1985: http://goo.gl/jbamu 1989: http://goo.gl/ancwj 1990: http://goo.gl/wuupe 1993: http://goo.gl/se7dh

Διαβάστε περισσότερα