Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι;"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 2 Οι μακροοικονομικές παραδοχές του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας στην Ελλάδα: Πόσο ρεαλιστικές είναι; ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Ένα θεμελιώδες ζήτημα για την αξιολόγηση του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόζεται στην ελληνική οικονομία από το 2010 και μετά είναι ο βαθμός ρεαλισμού των μακροοικονομικών παραδοχών στις οποίες αυτό στηρίζεται. Εάν οι παραδοχές αυτές είναι υπερβολικά αισιόδοξες, τότε ανακύπτει σε συστηματική βάση η ανάγκη για λήψη περαιτέρω δημοσιονομικών μέτρων από αυτά που έχουν σχεδιαστεί αρχικά. Ο λόγος είναι ότι η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε υψηλότερο βαθμό από τον προβλεπόμενο οδηγεί σε αποκλίσεις από τους στόχους για το δημοσιονομικό έλλειμμα, αφού υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα και στις δαπάνες για κοινωνική προστασία (λόγω των επιδομάτων ανεργίας). Κατ επέκταση, εμφανίζεται ως αναγκαία η λήψη νέων δημοσιονομικών μέτρων προκειμένου να αμβλυνθούν οι συγκεκριμένες αποκλίσεις. Επιπρόσθετα, οι αισιόδοξες παραδοχές έχουν ως αποτέλεσμα να υπερεκτιμάται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας όσον αφορά τη δυνατότητά του να επαναφέρει την οικονομία σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Με αυτό τον τρόπο αποκρύπτονται τα αδιέξοδα στα οποία μπορεί να οδηγεί η πολιτική της δημοσιονομικής λιτότητας στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να αξιολογηθεί ο βαθμός ρεαλισμού των μακροοικονομικών παραδοχών που υιοθετούνται στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα τα στοιχεία του Διαγράμματος 1 είναι αποκαλυπτικά. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 Διάγραμμα 1: Διαχρονική εξέλιξη των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για τα έτη 2011 και 2012 Πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης (%) ,1 1,1 1,1 1,1-2,6-2,6 Μάιος 2010 Προβλέψεις για το 2012 Προβλέψεις για το 2011 Αύγουστος ,0-3,0 Δεκέμβριος 2010 Φεβρουάριος 2011 Πηγή: European Commission (2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 2011c) (European Commission) για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας τα έτη 2011 και Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τον Μάιο του 2010, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του Μνημονίου, οι προβλέψεις του μακροοικονομικού σεναρίου για τον πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ήταν -2,6% για το 2011 και 1,1% για το Ωστόσο, έπειτα από ενάμιση περίπου χρόνο οι συγκεκριμένες προβλέψεις έχουν διαψευστεί ολοκληρωτικά: οι εκτιμήσεις του Οκτωβρίου του 2011 (οι οποίες αποτυπώνονται και στον Προϋπολογισμό του 2012) 1 κάνουν λόγο για ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ίσο με -5,5% το 2011 και -2,8% το Επιπλέον διαπιστώνεται ότι όσο πλησιάζει ο χρόνος στον οποίο αναφέρονται οι σχετικές εκτιμήσεις καταγράφεται μία συνεχής προς τα κάτω αναθεώρησή τους, ώστε να προσαρμόζονται στη νέα δυσχερέστερη από την αναμενόμενη πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Φανερώνεται συνεπώς μια συστηματική υποεκτίμηση των αρνητικών μακροοικονομικών εξελίξεων. Αυτό καθιστά αναγκαία την εξέταση των επιμέρους παραδοχών των μακροοικο- 1. Βλ. Υπουργείο Οικονομικών (2011). 2. Ακόμη δυσμενέστερες είναι οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, με βάση τις οποίες ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης θα είναι -6,1% το 2011 και -3% το 2012 (OECD, 2011). 0,6-3,8 Ιούλιος ,8-5,5 Οκτώβριος 2011 νομικών προβλέψεων που έχουν υιοθετηθεί προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι πιθανές αιτίες αυτής της υποεκτίμησης. Οι μακροοικονομικές παραδοχές για το 2011 Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας το Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι προβλέψεις που διατυπώθηκαν στην Έκθεση της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2011 και γίνεται σύγκριση με τις πρόσφατες εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στην Έκθεση του Οκτωβρίου του Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε διάστημα μόλις τριών μηνών και χωρίς να υπάρξει κάποια σημαντική διαφοροποίηση στα μέτρα που είχαν προγραμματιστεί οι μακροοικονομικές προβλέψεις τροποποιήθηκαν δραματικά. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του Πίνακα 1 διαφαίνεται ότι η απόκλιση στο ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ είναι ίση με -1,7%. Με βάση τις προβλέψεις του Οκτωβρίου, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αναμένεται να διαμορφωθεί το 2011 στα 217,8 δισ. ευρώ αντί για 225 δισ. ευρώ όπως είχε προβλεφθεί τον Ιούλιο του Επιπλέον, η ανεργία εκτιμάται ότι θα είναι ίση με 15,7% αντί για 14,5%. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, η βασική αιτία για την εμφάνιση υψηλότερης ύφεσης από αυτήν που αναμενόταν είναι η αδυναμία πρόβλεψης της συρρίκνωσης στην ιδιωτική κατανάλωση. Η απόκλιση πλησιάζει τα 6 δισ. ευρώ. Η υπερεκτίμηση για την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι δεν αξιολογήθηκε ορθά η εξέλιξη στις αμοιβές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του επι- 3. Στο παρόν κείμενο τα μακροοικονομικά μεγέθη παρουσιάζονται σε ονομαστικούς όρους προκειμένου να είναι ευκολότερη η σύγκριση με τα δημοσιονομικά μεγέθη, τα οποία εκφράζονται σε ονομαστικούς όρους στο σχεδιασμό του προγράμματος λιτότητας. Λόγω του χαμηλού πληθωρισμού στην υπό εξέταση περίοδο, οι διαφορές μεταξύ ονομαστικών και πραγματικών μεταβλητών δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές ώστε να τροποποιούνται τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης. ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (POLICY BRIEFS) / 2

3 Πίνακας 1: Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, 2011 (τα μεγέθη είναι σε δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά) Προβλέψεις Ιουλίου 2011 Προβλέψεις Οκτωβρίου 2011 Αποκλίσεις Συνολική κατανάλωση (1) 207,2 200,3-6,9 Ιδιωτική κατανάλωση 169,2 163,6-5,6 Δημόσια κατανάλωση 38,0 36,7-1,3 Συνολικές επενδύσεις (2) Ιδιωτικές επενδύσεις Δημόσιες επενδύσεις 31,1 32,1 1,0 26,2 26,4 0,2 4,9 5,7 0,8 Εμπορικό ισοζύγιο (3) -14,4-14,6-0,2 Εξαγωγές 52,4 52,8 0,4 Εισαγωγές 66,8 67,4 0,6 Μεταβολή αποθεμάτων (4) 1,1 0,0-1,1 ΑΕΠ=(1)+(2)+(3)+(4) 225,0 217,8-7,2 Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (%) -3,8-5,5-1,7 Ανεργία (%) 14,5 15,7 1,2 Πληθωρισμός (%) 2,9 3,0 0,1 (σύνολο της οικονομίας) (δημόσιος τομέας) (ιδιωτικός τομέας) Αμοιβές ανά εργαζόμενο (σε χιλ. ευρώ) Μοναδιαίο κόστος εργασίας (1995=100) 79,6 77,4-2,2 25,4 25,3-0,1 54,2 52,1-2,1 27,1 25,6-1,5 83,0 69,6-13,4 Πηγή: European Commission (2011b, 2011c) και υπολογισμοί συγγραφέων πέδου της κατανάλωσης στην οικονομία. Ενώ τον Ιούλιο οι αμοιβές αυτές προβλεπόταν ότι θα είναι 54,2 δισ. ευρώ, η εκτίμηση του Οκτωβρίου κάνει λόγο για 52,1 δισ. ευρώ. Η απόκλιση αυτή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη μείωση των αμοιβών ανά εργαζόμενο. Η υψηλότερη αυτή μείωση θα έπρεπε ωστόσο να είχε προβλεφθεί, αφού η εφαρμογή μέτρων που εντατικοποίησαν την ευελιξία στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ήταν λογικό ότι θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των απολαβών των εργαζομένων. Επιπλέον, η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε υψηλότερο από τον αναμενόμενο βαθμό πιθανότατα συνδέεται και με ότι υποεκτιμήθηκε το μέγεθος της συρρίκνωσης των καταναλωτικών δανείων, η οποία συνεχώς εντείνεται. 4 Εντούτοις, η ένταση αυτής της συρρίκνωσης θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί και να είχε ενσωματωθεί στις προβλέψεις για την ιδιωτική κατανάλωση: από τον Ιούλιο ήταν γνωστή τόσο η μειωμένη ζήτηση για δάνεια από την πλευρά των νοικοκυριών, λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας, όσο και η απροθυμία των τραπεζών για χορήγηση νέων δανείων εξαιτίας της επιδεινούμενης χρηματοοικονομικής τους κατάστασης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η υποεκτίμηση για την ιδιωτική κατανάλωση ίσως οφείλεται και σε μη ορθές προβλέψεις για το μέγεθος της μείωσης του πλούτου των νοικοκυριών. Οι μακροοικονομικές παραδοχές για την περίοδο Τα βασικά στοιχεία του μακροοικονομικού σεναρίου για το διάστημα αποτυπώνονται στον Πίνακα 2. Με βάση το σενάριο αυτό, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το 2013, ενώ το 2015 ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,9%. Οι βασικές επιμέρους παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η εκτίμηση για την ανάκαμψη του ΑΕΠ είναι κυρίως οι εξής: 1) η ιδιωτική κατανάλωση θα σταθεροποιηθεί το 2013 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια ανοδική πορεία, φτάνοντας τα 161,4 δισ. ευρώ το 2015, 2) οι ιδιωτικές επενδύσεις θα αυξηθούν σταδιακά και 3) θα συνεχιστεί η σημαντική άνοδος των εξαγωγών τα επόμενα χρόνια. Χωρίς την επαλήθευση των συγκεκριμένων μακροοικονομικών παραδοχών το ΑΕΠ δεν μπορεί να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς, δεδομένης της σημαντικής συρρίκνωσης της δημόσιας κατανάλωσης και της 4. Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος (2011). ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

4 Πίνακας 2: Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, (τα μεγέθη είναι σε δισ. ευρώ, τρέχουσες τιμές, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά) έλλειψης κάποιας σημαντικής αύξησης στις δημόσιες επενδύσεις Συνολική κατανάλωση (1) 190,5 187,9 188,7 190,7 Ιδιωτική κατανάλωση 157,8 157,4 159,3 161,4 Δημόσια κατανάλωση 32,7 30,5 29,4 29,3 Συνολικές επενδύσεις (2) Ιδιωτικές επενδύσεις Δημόσιες επενδύσεις 31,2 33,4 36,4 39,6 25,5 27,6 30,4-5,7 5,8 6,0 - Εμπορικό ισοζύγιο (3) -9,7-7,0-4,8-2,2 Εξαγωγές 56,4 60,4 64,9 69,8 Εισαγωγές 66,1 67,4 69,7 72,0 Μεταβολή αποθεμάτων (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 ΑΕΠ=(1)+(2)+(3)+(4) 212,0 214,3 220,3 228,1 Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (%) -2,8 0,7 2,4 2,9 Ανεργία (%) 17,5 17,5 16,9 16,3 Πληθωρισμός (%) 0,7 0,8 1,0 1,1 (σύνολο της οικονομίας) (δημόσιος τομέας) (ιδιωτικός τομέας) Αμοιβές ανά εργαζόμενο (σε χιλ. ευρώ) Μοναδιαίο κόστος εργασίας (1995=100) Ρυθμός πιστωτικής επέκτασης (ιδιωτικός τομέας) 72,2 71,7 72,3 73,6 22,3 22,7 22,9-49,9 49,0 49,4-24,9 24,6 24,7 25,0 67,5 66,5 65,9 65,5-2,6 1,5 3,0 3,6 Πηγή: European Commission (2011c), υπολογισμοί συγγραφέων και IMF (2011) για το ρυθμό πιστωτικής επέκτασης Το Διάγραμμα 2 μας δίνει τη δυνατότητα να στοιχειοθετήσουμε τη συνεισφορά των επιμέρους μακροοικονομικών μεγεθών στο ρυθμό μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ. 5 Φαίνεται με σαφήνεια ότι η ανάκαμψη 5. Λόγω της έλλειψης στοιχείων για τις δημόσιες επενδύσεις το 2015, υιοθετείται η υπόθεση ότι ο λόγος των δημόσιων επενδύσεων προς τις ιδιωτικές είναι ίδιος με αυτόν του Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία (%) συνεισφορά των μακροοικονομικών μεγεθών στο ρυθμό μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ, Ποσοστό (%) , Ιδιωτική κατανάλωση Δημόσια κατανάλωση Ιδιωτικές επένδυσεις Δημόσιες επενδύσεις Εμπορικό ισοζύγιο ΑΕΠ Πηγή: European Commission (2011c) και υπολογισμοί συγγραφέων που προβλέπεται από το 2013 και μετά βασίζεται στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου καθώς και στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης (η τελευταία από το 2014 και έπειτα). Αντίθετα, σχεδόν μηδαμινή αναμένεται να είναι η συμβολή των δημόσιων επενδύσεων, ενώ αρνητική θα είναι με βάση τις προβλέψεις η συνεισφορά της δημόσιας κατανάλωσης (μέχρι και το 2014) λόγω του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας. 1,1 Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, είναι κρίσιμο να εξεταστεί κατά πόσο οι παραδοχές για την εξέλιξη των ιδιωτικών δαπανών και των εξαγωγών ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικές προσδοκίες. Έχοντας ως αναφορά τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις: Πρώτον, η υπόθεση για τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης φαίνεται να συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την παραδοχή ότι το σύνολο των αμοιβών των εργαζομένων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα της οικονομίας θα σταθεροποιηθεί ως ποσό και θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2014 και έπειτα. Αυτό προϋποθέτει ότι οι αμοιβές ανά εργαζόμενο θα παραμείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα παρά την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας καθώς και ότι σταδιακά θα υπάρξει ανάκαμψη στην απασχόληση, που θα οδηγήσει σε 2,8 3,5 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (POLICY BRIEFS) / 2

5 μείωση του ποσοστού ανεργίας από το 2014 και μετά. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η μείωση της ανεργίας έχει ως αναγκαία προϋπόθεση αφενός ότι δεν θα προχωρήσουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες συρρίκνωσης του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων και αφετέρου ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα θα αρχίσει να αυξάνεται σχετικά σύντομα. Μία επιπλέον κρίσιμη παραδοχή η οποία κρίνεται αναγκαία για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι ότι θα αυξηθεί η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα από το 2013 και έπειτα, μέρος της οποίας αναμένεται να απορροφηθεί και από τα νοικοκυριά. Είναι προφανές ότι αυτή η παραδοχή βασίζεται στη θεώρηση ότι θα υπάρξει σταθεροποίηση στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, που θα τον οδηγήσει να χορηγήσει νέα δάνεια. Αυτό ωστόσο φαίνεται αρκετά αισιόδοξο ως εκτίμηση, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ισολογισμοί των τραπεζών εξαιτίας των μειωμένων καταθέσεων και της υψηλής έκθεσής τους σε επισφαλή δάνεια και ομόλογα. Δεύτερον, η υπόθεση για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων μετά το 2013 στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην υπόθεση ότι η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας θα συνεχιστεί για όλο το υπό εξέταση διάστημα, καθώς και ότι αυτή η μείωση θα ωθήσει σε σημαντικό βαθμό τους επιχειρηματίες σε νέες επενδύσεις. 6 Βασίζεται ακόμη στην παραδοχή ότι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα καταγραφεί πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι, αν δεν ανατραπεί το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, που αποτρέπει νέες επενδύσεις τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των τραπεζών, είναι αρκετά δύσκολο να καταγραφεί ανάκαμψη στις ιδιωτικές επενδύσεις. 6. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας είναι ίσο με το λόγο των αμοιβών ανά εργαζόμενο προς την παραγωγικότητα της εργασίας. Όσο χαμηλότερο είναι το κόστος αυτό τόσο μεγαλύτερα είναι τα περιθώρια κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες. Τρίτον, η σημαντικότατη αύξηση των εξαγωγών που αποτυπώνεται στο μακροοικονομικό σενάριο ουσιαστικά προϋποθέτει τα εξής: (α) να υπάρξει ανάκαμψη της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας προκειμένου να αυξηθούν τα εισοδήματα στο εξωτερικό (β) η μείωση στο κόστος ανά μονάδα εργασίας να «περάσει» στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που εξάγει η χώρα (γ) να διευρυνθεί η παραγωγική βάση της ελληνικής οικονομίας ούτως ώστε να αυξηθεί το εύρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που εξάγονται. Το (α) δεν φαίνεται τόσο πιθανό, αν ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών 7 και η γενίκευση των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στην Ευρωζώνη. Το (β) συνεπάγεται ότι τα περιθώρια κέρδους θα πρέπει να μείνουν σταθερά ή να μειωθούν, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να συμβεί, αν ληφθεί υπόψη ότι τα περιθώρια κέρδους στην Ελλάδα αυξήθηκαν το διάστημα Το (γ) προϋποθέτει επενδύσεις σε νέους τομείς ωστόσο, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης στο εσωτερικό της χώρας, ο μόνος τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να λάβουν χώρα επενδύσεις από το εξωτερικό. Συνεπώς, με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι υποθέσεις του μακροοικονομικού σεναρίου που έχει αναπτυχθεί για την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και βασίζονται σε αρκετά αισιόδοξες παραδοχές. Είναι επίσης σημαντικό ότι, αν κάποια από τις υποθέσεις αυτές δεν επιβεβαιωθεί στην πράξη (π.χ. η υπόθεση για την πιστωτική επέκταση ή για την αύξηση των επενδύσεων λόγω μειωμένου κόστους εργασίας), η υψηλή αλληλεξάρτηση των μακροοικονομικών μεταβλητών ενδέχεται να οδηγήσει το ΑΕΠ σε αρκετά μικρότερο επίπεδο από αυτό που έχει προβλεφθεί. 7. Βλ. για παράδειγμα European Commission (2011d). 8. Βλ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2011). ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6 Συμπεράσματα Ο βαθμός ρεαλισμού των μακροοικονομικών παραδοχών στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας είναι θεμελιώδους σημασίας. Αν οι μακροοικονομικές παραδοχές χαρακτηρίζονται από υπερβολική αισιοδοξία και δεν επαληθεύονται στην πράξη, αυτό συνεπάγεται αφενός την επαναλαμβανόμενη ανάγκη λήψης νέων δημοσιονομικών μέτρων (πέραν των όσων έχουν προβλεφθεί σε πρώτο στάδιο) και αφετέρου τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για τις προοπτικές που δημιουργούνται για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής λιτότητας. Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση αναδείχθηκαν οι αδυναμίες και ο υψηλός βαθμός αισιοδοξίας των μακροοικονομικών παραδοχών στις οποίες στηρίχθηκε η μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική. Επισημάνθηκε επιπλέον η υψηλή πιθανότητα να μην επαληθευτεί το τρέχον μακροοικονομικό σενάριο για το διάστημα Το συγκεκριμένο σενάριο φαίνεται να υποεκτιμά τις δυσμενείς επιπτώσεις των πολιτικών δημοσιονομικής λιτότητας, με συνέπεια να αποκρύπτονται η αναποτελεσματικότητα και τα αδιέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Ένα πιο ρεαλιστικό μακροοικονομικό σενάριο θα καταδείκνυε ότι χωρίς τη χαλάρωση των μέτρων λιτότητας η οικονομία είναι σχεδόν αδύνατον να επιτύχει τους επιθυμητούς ρυθμούς μεγέθυνσης, οι οποίοι είναι αναγκαίοι τόσο για τη βιωσιμότητά της όσο και για τη μεσοπρόθεσμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Σε μια οικονομία όπου το επενδυτικό κλίμα έχει καταρρεύσει, όπου οι τράπεζες δεν παρέχουν ρευστότητα και όπου τα νοικοκυριά έχουν μειώσει δραστικά την κατανάλωσή τους, οι περικοπές στη δημόσια κατανάλωση και επένδυση σε συνδυασμό με την υψηλότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας επιτείνουν την οικονομική ύφεση. Η χαλάρωση των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας εμφανίζεται ως αναγκαία όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για το σύνολο της Ευρωζώνης: σε διαφορετική περίπτωση η επιθυμητή άνοδος των εξαγωγών στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, ακόμη και αν γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο παραγωγικό πρότυπο και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς είναι απαραίτητο η Ελλάδα να επιδιώξει, σε συνεργασία με άλλες χώρες, την αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής στην Ευρωζώνη προς τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, κατευθύνσεις: 9 Πρώτον, να αναστραφεί η υπάρχουσα τάση δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη. Αυτό εντάσσεται στη λογική ότι η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων πρέπει να συνδέεται με το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στον ιδιωτικό τομέα. Όταν η ιδιωτική επένδυση είναι αναιμική, όπως στην παρούσα συγκυρία, οι στόχοι για τα δημοσιονομικά ελλείμματα θα πρέπει να προσαρμόζονται καταλλήλως έτσι ώστε ο δημόσιος τομέας να μπορεί να αναπληρώνει το κενό που δημιουργείται στην οικονομική δραστηριότητα. Μια τέτοια πολιτική θα δώσει συγχρόνως τη δυνατότητα για την υλοποίηση δημόσιων επενδύσεων οι οποίες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης κυρίως των αδύναμων οικονομικά χωρών (όπως η Ελλάδα), μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των ανισορροπιών στα εμπορικά ισοζύγια εντός της Ευρωζώνης. Δεύτερον, η χρηματοδότηση της δημοσιονομικής επέκτασης να εξασφαλιστεί με τις κατάλληλες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία χρειάζεται εντός ενός νέου θεσμικού πλαισίου να αναλάβει το ρόλο του «δανειστή της εσχάτης προσφυγής». Κάτι τέτοιο θα αποσυνδέσει τη χρηματοδότηση των αναγκαίων δημοσιονομικών δαπανών από τις κερδοσκοπικές κινήσεις στις αγορές κεφαλαίου και από την αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε αυτές σε περιόδους οικονομικής συρρίκνωσης. 9. Για ορισμένες πιο ολοκληρωμένες προτάσεις που κινούνται σε μια παρόμοια λογική βλ. Hein et al. (2011) και Papadimitriou and Wray (2011). ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (POLICY BRIEFS) / 2

7 Βιβλιογραφία European Commission (2010a). The economic adjustment programme for Greece, Occasional Papers 61. European Commission (2010b). The economic adjustment programme for Greece: First review, Occasional Papers 68, Summer European Commission (2010c). The economic adjustment programme for Greece: Second review, Occasional Papers 72, Autumn European Commission (2011a). The economic adjustment programme for Greece: Third review, Occasional Papers 77, Winter European Commission (2011b). The economic adjustment programme for Greece: Fourth review, Occasional Papers 82, Spring European Commission (2011c). The economic adjustment programme for Greece: Fifth review, draft, October European Commission (2011d). European economic forecast, provisional version, Autumn Hein, E., Truger, A. and van Treeck, T. (2011). The European financial and economic crisis: Alternative solutions from a (Post-) Keynesian perspective, Working Paper 9, Macroeconomic Policy Institute. IMF (2011). Greece: Fourth review under the stand-by arrangement and request for modification and waiver of applicability of performance criteria, Country Report 175, Washington, DC. OECD (2011). Statistical annex, Economic Outlook, 90 (2), Paris: OECD, preliminary version. Papadimitriou, D. and Wray, R. (2011). Euroland in crisis as the global meltdown picks up speed, Working Paper 693, The Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson. ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2011). Η Ελληνική Οικονομία και η Απασχόληση, Ετήσια Έκθεση 2011, Ινστιτούτο Εργασίας, ΓΣΕΕ. Τράπεζα της Ελλάδος (2011). Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση Υπουργείο Οικονομικών (2011). «Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2012». ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

8 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α , Αθήνα Τηλ Fax Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν κείμενο είναι των συγγραφέων και δεν εκφράζουν κατ ανάγκη τις θέσεις της ΓΣΕΕ. Γλωσσική επιμέλεια Διορθώσεις: Γιώτα Γ. Χρόνη Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Γιάννης Παπαδημητρόπουλος Εκτύπωση Παραγωγή: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ISSN:

Οικονομική κρίση και πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα: Ποιες είναι οι προοπτικές;

Οικονομική κρίση και πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα: Ποιες είναι οι προοπτικές; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 6 Οικονομική κρίση και πολιτικές λιτότητας στην Ελλάδα: Ποιες είναι οι προοπτικές; ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας;

Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 5 Πώς μπορεί να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη;

Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 12 Η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα της Ελλάδας Είναι βιώσιμη; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Σπουδαστής Χάντικας Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 8 Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝIΔΗΣ KAI ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα

Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 4 Απασχόληση, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη: Υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση

Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική ανάλυση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 23 Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα Μια θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 Θέσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1

S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 S.U.C.C.E.S.S. S.T.O.R.Y.: Μια διαφορετική ανάγνωση 1 Ως «ιστορία επιτυχίας» (success story) χαρακτηρίζεται, συχνά, η πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα επιτεύγματά της, τα τελευταία χρόνια. Οι αφηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής»

Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας: «Το Μνημόνιο ως εργαλείο πολιτικής» Πέτρος Κατσιμάρδος Κωνσταντίνος Μπούας Απρίλιος 2013 [ Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Δ. B. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Gennaro Zezza

Levy Economics Institute of Bard College. Δ. B. Παπαδημητρίου, Μ. Νικηφόρος και Gennaro Zezza Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Στρατηγική Ανάλυση Φεβρουάριος 2014 Προοπτικές και εναλλακτικές πολιτικές για την ελληνική οικονομία Δ. B. Παπαδημητρίου,

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/13 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/13 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 74, Ιανουάριος 2014 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe.

Νο 6 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. www.kepe. Νο 6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μηνιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύµβουλοι έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μάιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 4/14 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 4/14 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 78, Ιανουάριος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 22, Οκτώβριος 2013 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομικήανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis

Levy Economics Institute of Bard College. Strategic Analysis Levy Economics Institute of Bard College Levy Economics Institute of Bard College Strategic Analysis Ιούλιος 213 Greece Η ελληνική οικονομική κρίση και η εμπειρία με τις πολιτικές λιτότητας: Μια στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2015 Τεύχος 01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. Γιώργος Μαυραγάνης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιάννης Στουρνάρας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Χρήστος Σταϊκούρας ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γιώργος Μαυραγάνης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας

Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης της ελληνικής οικονοµίας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ NOEΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 24 Η επίδραση της λειτουργικής διανοµής εισοδήµατος στις συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα