Eυρεία περίληψη. 1. Εισαγωγή ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 2, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eυρεία περίληψη. 1. Εισαγωγή ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 2, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 3"

Transcript

1 Κριτήρια ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 2, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 3 1 Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του ΤΕΕ για την ασφάλεια και υγεία στους εργασιακούς χώρους, τ. Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ Η) 2 Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ 3 Γιατρός Εργασίας, Μέλος ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Σκοπός της εργασίας είναι η συμβολή στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κριτηρίων για την αντιμετώπιση του θέματος. Εκτός από την ελληνική εμπειρία παρουσιάζονται και δεδομένα από την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας και του Γιατρού Εργασίας. Ακολουθεί ευρεία περίληψη της εργασίας και ενδεικτική βιβλιογραφία. 1. Εισαγωγή Eυρεία περίληψη Η τελευταία δεκαπενταετία στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από την προώθηση σειράς αναδιαρθρώσεων στις εργασιακές σχέσεις, τον εργάσιμο χρόνο, την οργάνωση της εργασίας, τις μορφές απασχόλησης και γενικότερα τη σχέση του εργαζόμενου με το εργασιακό περιβάλλον. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές προωθήθηκαν μέσω της εφαρμογής κοινοτικών οδηγιών στο πλαίσιο στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πλευρές των αναδιαρθρώσεων αυτών είναι, ενδεικτικά, οι ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η αύξηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης (π.χ. μερική απασχόληση, γραφεία ενοικίασης εργαζομένων, «οιονεί» μισθωτοί εργαζόμενοι, συμβασιούχοι εργαζόμενοι), η προώθηση της ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους, οι ιδιωτικοποιήσεις και η «απελευθέρωση» τομέων στρατηγικής σημασίας (ενέργεια, μεταφορές κλπ), οι μειώσεις προσωπικού, η αύξηση της έντασης της εργασίας, η απασχόληση νέων και ανειδίκευτου προσωπικού και η απασχόληση μεταναστών. Οι αλλαγές αυτές καταγράφονται στα στατιστικά στοιχεία σχετικών εκθέσεων που έχουν δημοσιευτεί από φορείς της ΕΕ για τις συνθήκες εργασίας (π.χ. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ) και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Aσφάλεια και την Yγεία στην Eργασία (European Αgency for Safety and Health at Work). Ήδη το 2005 σύμφωνα με την 4 η έκθεση για τις συνθήκες εργασίας στην ΕΕ 27, 50% του δείγματος εργαζομένων της συγκεκριμένης μελέτης εργάζονταν με ευέλικτο ωράριο εργασίας, 40% δεν είχαν συγκεκριμένο χρόνο έναρξης και παύσης της εργασίας (αναφερόμαστε στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο), 30% εργάζονταν με ευέλικτο ωράριο σε επίπεδο εβδομαδιαίας εργασίας, 20% εργάζονταν 1 3 Κυριακές το μήνα και περισσότεροι από 15% των 1

2 εργαζομένων εργάζονταν πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με άλλη μελέτη, το 2006, 18,1% των εργαζομένων εργάζονταν με μερική απασχόληση (part time) και συγκεκριμένα 31,1% γυναίκες και 7,7% άνδρες. Αύξηση καταγράφεται την προηγούμενη δεκαετία στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (προσωρινή απασχόληση, εργασία ορισμένου χρόνου, εργασία «on call», τηλεργασία). Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση για τις συνθήκες εργασίας της Eurοstat, μεταξύ 1994 και 2000 το ποσοστό των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου αυξήθηκε από 8,9% σε 15,1%. Σύμφωνα με άλλη μελέτη, το 2005, 7% των εργαζομένων εργάζονταν χωρίς σύμβαση, ενώ το ,2% των εργαζομένων εργάζονταν με προσωρινή σχέση εργασίας. Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο φαινόμενο του «οιονεί» μισθωτού εργαζόμενου, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες. Αναφερόμαστε στην περίπτωση όπου ο εργαζόμενος ενώ στην πραγματικότητα εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στον εργοδότη, εμφανίζεται τυπικά ως αυτοαπασχολούμενος και αμείβεται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αντί του μηνιαίου μισθού με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα (π.χ. 25% των νέων μηχανικών στη χώρα μας εργάζονται με αυτή τη μορφή σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΕ το 2009). Επίσης, αύξηση παρουσίασε η απασχόληση εργαζομένων σε γραφεία ενοικίασης (temporary agency workers), η οποία συνεπάγεται την κινητικότητα αυτών από κλάδο σε κλάδο. Σύμφωνα για παράδειγμα με μελέτη του 2002, περίπου 1,4 εκ. εργαζόμενοι στην ΕΕ εργάζονταν σε γραφεία ενοικίασης εργαζομένων (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2002). Μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων με ευέλικτες μορφές απασχόλησης αντιστοιχεί σε νέους εργαζόμενους και γυναίκες, ενώ έχει αυξηθεί και το ποσοστό των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας λόγω της αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Ιδιαίτερα πρέπει επίσης να τονιστεί η αύξηση της απασχόλησης μεταναστών και ειδικότερα το μεγάλο ποσοστό εργαζόμενων που είναι ανασφάλιστοι. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ του 2007, εκτιμάται ότι η «αδήλωτη» εργασία αντιστοιχεί σε εκ. εργαζόμενους στην ΕΕ Οι επιπτώσεις των αλλαγών του εργασιακού περιβάλλοντος Οι παραπάνω αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, οι κυλιόμενες βάρδιες και ιδιαίτερα η νυχτερινή εργασία οδηγούν σε μια σειρά προβλημάτων υγείας. Μεταξύ αυτών καταγράφονται τα αυξημένα επίπεδα ψυχικών διαταραχών (αϋπνία, κατάθλιψη, άγχος, burn out κ.ά.), η εκδήλωση διάφορων μορφών καρκίνου, καρδιακά προβλήματα, προβλήματα στο πεπτικό σύστημα, προβλήματα αναπαραγωγής κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Διεθνής Οργανισμός για την έρευνα για τον καρκίνο (IARC) κατατάσσει τη νυχτερινή εργασία στους πιθανά καρκινογόνους παράγοντες. Σε αντίστοιχα προβλήματα οδηγεί και η υπερωριακή απασχόληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιαπωνία, το σύνδρομο «Karoshi» περιλαμβάνει τους θανάτους ή τη σοβαρή αναπηρία από καρδιαγγειακά αίτια, που σχετίζονται με τις πολλές ώρες εργασίας. Τα ευέλικτα ωράρια και η υπερωριακή απασχόληση έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κόπωσης, τις διαταραχές στον ύπνο που με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη συγκέντρωσης και υπνηλία κατά τη διάρκεια της εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των κινδύνων πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών που 2

3 τεκμηριώνουν αύξηση της συχνότητας εργατικών ατυχημάτων για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε βάρδιες, με ευέλικτα ωράρια και με μικρό χρόνο ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών, τη νύχτα, πολλές ώρες και κάτω από συνθήκες αυξημένου άγχους. Η εργασιακή ανασφάλεια που συσχετίζεται με τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, οδηγεί επίσης σε ψυχικές διαταραχές όπως άγχος, κατάθλιψη και διαταραχές στον ύπνο που με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος, καθώς και σε καρδιακά και ορμονικά προβλήματα υγείας. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεριφορές που αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα την αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ και ψυχοφαρμάκων και σε αυτοκτονίες. Οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον, όπως ήδη αναφέρθηκε, οδηγούν σε μειώσεις προσωπικού και αύξηση της έντασης της εργασίας. Η διεθνής βιβλιογραφία και η ελληνική εμπειρία τεκμηριώνουν ότι οι παράγοντες αυτοί αυξάνουν την πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε κλάδους και δραστηριότητες όπου υπάρχει πίεση για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών (π.χ. εργασίες συντήρησης, ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες κ.ά.). Η πίεση χρόνου προκειμένου να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί παραγωγής και εργασίας σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια, πέραν των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που ήδη αναφέρθηκαν, οδηγούν σε ανασφαλείς πρακτικές εργασίας (π.χ. ακύρωση ασφαλιστικών διατάξεων στα μηχανήματα) και μείωση των απαιτήσεων των εργαζομένων για λήψη μέτρων ασφάλειας. Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται αυξημένη πιθανότητα εργατικών ατυχημάτων και χειρότερες συνθήκες εργασίας για του εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ο κίνδυνος εργατικού ατυχήματος είναι 3 φορές μεγαλύτερος για τους προσωρινά εργαζόμενους σε σχέση με τους μόνιμα απασχολούμενους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται ότι οι ευέλικτα εργαζόμενοι εργάζονται σε πιο επίπονες δραστηριότητες, εκτίθενται περισσότερο σε βλαπτικούς παράγοντες (χημικούς, φυσικούς κ.λπ.) και δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ). Αυξημένοι είναι και οι κίνδυνοι ΥΑΕ για τους μετανάστες εργαζόμενους. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων του ΙΚΑ για τη χώρα μας, την περίοδο η συχνότητα εργατικών ατυχημάτων στους μετανάστες είναι έως και 3,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τους έλληνες συναδέλφους τους. Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων και προβλήματα ως προς τη γλώσσα και την εκπαίδευσή τους σε θέμα ΥΑΕ. Τεκμηρίωση υπάρχει στη βιβλιογραφία και για την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας και της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων μετά από ιδιωτικοποιήσεις πρώην δημόσιων επιχειρήσεων. Tα προβλήματα από την κόπωση των εργαζόμενων αναμένεται να είναι και μεγαλύτερης έκτασης αλλά και με σημαντικότερες συνέπειες στην υγεία και την ασφάλεια, λόγω της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, της παράτασης του εργάσιμου βίου και της γήρανσης του εργαζόμενου πληθυσμού. Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι στους επαγγελματικούς κινδύνους λόγω της αναμενόμενης φυσικής φθοράς στην υγεία τους, της αθροιστικής επίπτωσης των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος και των συχνότερων χρονιών παθήσεων. Σχετίζονται επίσης και με αντικειμενικές δυσκολίες για την προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον και τους κινδύνους που εγκυμονεί (νέες τεχνολογίες, μειωμένη μυϊκή δύναμη, μειωμένα αντανακλαστικά κ.λπ.). Μια επίσης σημαντική πλευρά που έχει σημασία να αναδεχθεί είναι η αρνητική επίπτωση των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Αναφερόμαστε στην αύξηση της 3

4 πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες (π.χ. εργασία εργολάβων εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία Seveso). Με τη δημόσια ασφάλεια σχετίζονται και άλλες πλευρές, όπως για παράδειγμα η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος στις εγκαταστάσεις διανομής και μεταφοράς φυσικού αερίου στις πόλεις (π.χ. καταγράφεται σε μελέτες σε διεθνές επίπεδο ότι περίπου το 60% των ατυχημάτων οφείλεται σε εργασίες εργολάβων). Πέραν της αυξημένης πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων, αρνητική είναι η επίδραση των αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον και στη δυνατότητα ουσιαστικής προστασίας του πληθυσμού σε μια τέτοια περίπτωση. Το ζήτημα σχετίζεται αφενός με τις αυξημένες δυσκολίες σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων «σε πραγματικό χρόνο» (δυσκολία ενσωμάτωσης των αλλαγών σε κάθε δραστηριότητα στα σχέδια έκτακτης ανάγκης) και αφετέρου στην ουσιαστική ετοιμότητα των δυνάμεων άμεσης επέμβασης (π.χ. αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο προστασίας λόγω του μειωμένου προσωπικού και της μειωμένης χρηματοδότης για εξοπλισμό και μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα). Οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον γενικότερα, έχουν επίπτωση και στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων. Αναφερόμαστε στις δυσκολίες προγραμματισμού καθημερινών δραστηριοτήτων λόγω ευέλικτου ωραρίου, στη μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας (ανεργία, μειωμένο εισόδημα, ανασφάλιστη εργασία) κ.ά. 3. Η εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον Η επίδραση της οικονομικής κρίσης Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκαν συνοπτικά πλευρές των επιπτώσεων στην υγεία και ασφάλεια καθώς και στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων από τις αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Η αναφορά στο σύνολο αυτών των πλευρών έγινε διότι το κριτήριο αξιολόγησης της κατάστασης ως προς τις συνθήκες ΥΑΕ και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που μέχρι σήμερα έχουν προωθηθεί και εφαρμοστεί, δεν πρέπει να περιορίζεται στη διασφάλιση της ικανότητας του εργαζομένου προς εργασία. Σύμφωνα και με τον ορισμό που έχει υιοθετηθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας από τον άνθρωπο. Με βάση λοιπόν αυτήν την προσέγγιση, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου σε ένα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί πολυκριτηριακό πρόβλημα με πολλές παραμέτρους που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο εργασιακό περιβάλλον αυξάνουν τη δυσκολία ουσιαστικής εκτίμησης και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με τα υπάρχοντα μεθοδολογικά εργαλεία. Μια ουσιαστική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου απαιτεί να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες με τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα χώρο εργασίας. Πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των βλαπτικών παραγόντων, αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων για την ασφάλεια, στοχευμένο ιατρικό έλεγχο στους εργαζόμενους για την εκτίμηση της έκθεσής τους σε βλαπτικούς παράγοντες (μεμονωμένα ή αθροιστικά) κ.λπ. Η διαδικασία αυτή για να είναι ουσιαστική και όχι απλά να εξυπηρετεί μια νομοθετική απαίτηση, απαιτεί χρόνο και μέσα για να πραγματοποιηθεί, συμμετοχή των εργαζομένων, λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με βάση την εκτίμηση, κατάλληλη εκπαίδευση κ.ο.κ. Στη σημερινή πραγματικότητα οι παράγοντες όπως η ευέλικτη εργασία με συνεχείς αλλαγές χώρων, κλάδων και ωρών εργασίας, η ανασφάλιστη εργασία, η ελλιπής εκπαίδευση, η πίεση χρόνου, η ταυτόχρονη εργασία πολλών συνεργείων εργολάβων σε επικίνδυνες 4

5 εργασίες κ.λπ., αυξάνουν αντικειμενικά τις δυσκολίες εκτίμησης, σχεδιασμού και παρακολούθησης των μέτρων ασφάλειας και υγείας με βάση τους παραπάνω άξονες. Ιδιαίτερα αξίζει να σταθούμε στο πρόβλημα που δημιουργείται όσον αφορά στα υφιστάμενα όρια έκθεσης των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα σημερινά όρια βασίζονται σε 8ωρη έκθεση και η προσπάθεια αναγωγής τους σε περισσότερες ώρες εργασίας παρουσιάζει μεθοδολογικές δυσκολίες και προβλήματα αξιοπιστίας. Εξάλλου, στο σημερινό πλαίσιο δεν έχουμε απλά μια μικρή αύξηση των ωρών εντός μιας εργάσιμης ημέρας. Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από ελαστικά ωράρια λόγω των προβλέψεων που αφορούν στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ελαστική εργασία γενικότερα. Επιπλέον, οι αλλαγές από κλάδο σε κλάδο (π.χ. ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι εργολάβων) καθιστούν ανεφάρμοστη στην πράξη την πρόβλεψη για εκτίμηση της έκθεσής τους σε βλαπτικούς παράγοντες (είτε αναφερόμαστε στις μετρήσεις στο εργασιακό περιβάλλον, είτε στον ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων). Μια επιπλέον πλευρά αφορά στο γεγονός ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας στην πράξη δεν καλύπτονται ουσιαστικά από την υπάρχουσα νομοθεσία ΥΑΕ (π.χ. «οιονεί» μισθωτοί). Για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ΥΑΕ μέσα στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, την τελευταία δεκαπενταετία έχουν προωθηθεί διάφορες κατευθύνσεις που επικεντρώνουν στην αλλαγή της νομοθεσίας για την ΥΑΕ, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της «κουλτούρας ασφάλειας», σε εκπόνηση μεθοδολογιών, σε ανάπτυξη κινήτρων για τις επιχειρήσεις για εφαρμογή καλών πρακτικών πρόληψης, στην αναβάθμιση του ρόλου του ΤΑ και του ΓΕ κ.ά. Ωστόσο, τα στοιχεία που καταγράφονται διεθνώς, σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο ως προς τις συνθήκες εργασίας επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα αυτών των κατευθύνσεων στην πράξη. Σύμφωνα με τον ILO, κάθε 15 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια και κάθε 15 δευτερόλεπτα 160 εργαζόμενοι τραυματίζονται σε μετά από εργατικό ατύχημα (ILO 2009). Στη χώρα μας υπάρχει ελλιπής καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και στην ουσία απουσία καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών. Παρόλο όμως που η καταγραφή είναι ελλιπής, είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) από το 2000 μέχρι σήμερα τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι περισσότερα από Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια προωθούνται πολιτικές που επικεντρώνουν στον υποτιθέμενο συνδυασμό της «ευελιξίας» με την «ασφάλεια» με την υιοθέτηση ενός νεολογισμού, της λεγόμενης «ευελφάλειας» ( flexicurity ). Ωστόσο, δεν τεκμηριώνεται ότι η ευελιξία στην εργασία συνοδεύεται από μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια, αντιθέτως, συνοδεύεται από εργασιακή ανασφάλεια, αύξηση της ανεργίας, μειωμένο εισόδημα, μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και αύξηση των κινδύνων για την ΥΑΕ όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον επιταχύνονται με αποτέλεσμα την όξυνση των προβλημάτων που αφορούν στην ολοκληρωμένη εκτίμηση και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Οξύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μεθοδολογικές δυσκολίες ολοκληρωμένης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχείρησης κράτους, την προώθηση των αρχών της εγγενούς ασφάλειας στο επίπεδο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Στις συγκεκριμένες συνθήκες επιταχύνονται αναδιαρθρώσεις που έχουν σαν στόχο την ανάσχεση της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων, καθώς και την ελεγχόμενη απαξίωση υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Η άνοδος της ανεργίας, η αύξηση των απολύσεων και η πίεση για διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης συμβαδίζουν με εκπτώσεις στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και την προστασία του περιβάλλοντος. 5

6 Με βάση την εμπειρία που ήδη καταγράφεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, θα οξυνθούν τα προβλήματα που αφορούν στις επιπτώσεις στην ΥΑΕ των εργαζομένων, όπως και στις κοινωνικές επιπτώσεις. Ήδη μια σειρά στοιχεία το επιβεβαιώνουν, όπως για παράδειγμα η μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών εργαζομένων ή και παιδιών σε οικογένειες ανέργων. Επιπλέον, μεγάλη επιδείνωση υπάρχει όσον αφορά στα ζητήματα της ανεργίας, του εισοδήματος, της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας κλπ. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται (ΕΕ) να αυξηθεί σε 13,2% το 2011 (ΙΝΕ 2010). 4. Για το ρόλο του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) και του Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) Ήδη από τις δυο προηγούμενες δεκαετίες, έχει γίνει φανερό ότι παρόλο που υφίσταται μια εκτεταμένη νομοθεσία για την ΥΑΕ στη χώρα μας, στην πράξη δεν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Ο κρατικός έλεγχος είναι ελλιπής ενώ εμφανίζεται στην πράξη και το φαινόμενο της μετατόπισης της εργοδοτικής ευθύνης στον ΤΑ και το ΓΕ. Εκατοντάδες ΤΑ έχουν παραπεμφθεί στα ποινικά δικαστήρια για εργατικό ατύχημα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ΥΑΕ προβλέπει ότι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων είναι ο εργοδότης. Η πολιτεία στην ουσία έχει αναθέσει στον ΤΑ και το ΓΕ το κύριο βάρος της αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου μέσα στην επιχείρηση. Για ένα τόσο ευρύ σύνολο καθηκόντων, ο χρόνος που υποχρεούται ο εργοδότης να τους απασχολεί είναι ελάχιστος. Με βάση το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο ο ΤΑ και ο ΓΕ έχουν συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Τελούν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας προς τον εργοδότη και μπορεί να δεχθούν αντικειμενικά την εργοδοτική πίεση, στο βαθμό που οι επίσημες υποδείξεις τους και η δραστηριότητάς του αξιολογούνται σαν περιοριστικές για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Ειδικότερα για τον ΤΑ, το μεγάλο εύρος των τυπικών δυνατοτήτων και καθηκόντων του, καθιστά «εύκολη υπόθεση» τη μετατροπή του σε κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ποινές για τον εργοδότη σύμφωνα με την αρχή της εργοδοτικής ευθύνης για την εφαρμογή των μέτρων ΥΑΕ στον εργασιακό χώρο. Όμως ο Τ.Α. μπορεί να διωχθεί με βάση το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. αρθ. 314 και 315 του Ποινικού Κώδικα). Ταυτόχρονα, επωμίζεται στην πράξη σημαντικό μέρος της εργοδοτικής ευθύνης, αφού ο εργοδότης εύκολα μπορεί να επικαλεστεί ελλείψεις σχετικά με τις υποδείξεις και τις συμβουλές που δέχθηκε από τον ΤΑ. Η πληρότητα των συμβουλών και υποδείξεων του ΤΑ προς τον εργοδότη, σχετίζεται άμεσα με τους πραγματικούς όρους που υπάρχουν σήμερα για να παίξει το ρόλο του. Η ουσιαστική λύση δε μπορεί να αναζητηθεί βεβαίως στην κατεύθυνση μιας ψευδεπίγραφής διεύρυνσης του αποφασιστικού ρόλου του (π.χ. δυνατότηταυποχρέωση διακοπής επικίνδυνων εργασιών) μέσα στο σημερινό πλαίσιο. Ένα βήμα στην προαναφερόμενη κατεύθυνση του «αποφασιστικού» ρόλου ήταν το ΠΔ 70/90 για τις ναυπηγικές εργασίες. Η εφαρμογή του στη ζωή διαμόρφωσε ένα καθεστώς αυτεπάγγελτης δίωξης του Τ.Α. με διαδικασία αυτόφωρου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, και συνέβαλε στη μετατόπιση στην πράξη της βασικής νομικής ευθύνης απ τον εργοδότη στον Τ.Α. Αρνητική είναι και η κατάσταση όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης των ΤΑ και των ΓΕ. Από τη μια διατηρείται μια ετεροβαρής σχέση στο εκπαιδευτικό επίπεδο μεταξύ ΤΑ και ΓΕ (οι Πολυτεχνικές Σχολές δεν έχουν ακόμα συγκροτήσει προπτυχιακές κατευθύνσεις Μηχανικών Ασφάλειας στη χώρα μας.). Επιπλέον, ο ίδιος ο εργοδότης σε επιχειρήσεις Γ και Β κατηγορίας μπορεί να αναλάβει καθήκοντα ΤΑ μετά από επιμόρφωση. Η πολιτική αυτή οδηγεί σε άνιση μεταχείριση των εργαζομένων των μικρών 6

7 επιχειρήσεων καθώς και σε νέα συνολική υποβάθμιση του θεσμού του ΤΑ. Από την άλλη, ο αριθμός των ειδικευμένων ΓΕ είναι ελάχιστος σε σχέση με τις ανάγκες στη χώρα. Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων διαθέτουν υπηρεσίες ΓΕ, ενώ καθήκοντα ΓΕ εκτελούν άλλες ειδικότητες, ακόμη και γυναικολόγοι! 5. Πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης Οι κοινοτικές κατευθύνσεις για την ΥΑΕ (π.χ. στρατηγική ΕΕ για την ΥΑΕ ) εστιάζουν αποσπασματικά ή μονοδιάστατα στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, στη βελτίωση προτύπων και μεθοδολογιών, στην ενίσχυση της εκπαίδευσης κ.ά. Οι συγκεκριμένες προτάσεις, θεωρούν σαν βασικό κριτήριο αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Μ αυτό τον τρόπο το πλαίσιο λήψης αποφάσεων περιορίζεται στην ουσία σε μια απλή διαδικασία σύγκρισης του κόστους πρόληψης και του κόστους αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου, στο επίπεδο της επιχείρησης και του κράτους. Η στρατηγική αυτή βεβαίως δεν είναι καινούργια. Ουσιαστικά τις προηγούμενες δεκαετίες αυτός ήταν ο παράγοντας που καθόριζε τις πολιτικές των επιχειρήσεων στον τομέα της ΥΑΕ. Σε συνθήκες εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης αναδεικνύονται εντονότερα οι αντιφάσεις αυτής της αναποτελεσματικής στρατηγικής για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Για να διερευνήσουμε το θέμα πρέπει να εστιάσουμε στο βασικότερο παράγοντα που καθορίζει κάθε επιλογή της επιχείρησης, δηλ. την επίδραση που θα έχει η επιλογή της στο ποσοστό κέρδους της. Η επιλογή της για τα θέματα ΥΑΕ θα κριθεί στην καλύτερη περίπτωση απ το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κόστους οφέλους απ τη λήψη μέτρων για την οικονομική απόδοση της επιχείρησης (Cost Benefit Analysis). Η ανάλυση αυτή θα δείξει σε ποιο βαθμό συμφέρει τον εργοδότη να δαπανήσει γενικά για μέτρα ασφάλειας ώστε να αποφύγει τα μελλοντικά έξοδα επισκευών, αντικατάστασης εξοπλισμού και τις ζημιές από αναγκαστική μείωση της παραγωγής κ.λπ. Με κριτήριο την απόσβεση του κεφαλαίου που επένδυσε ο εργοδότης, αντιμετωπίζει διαφορετικά τη φθορά του μηχανήματος απ' τη φθορά της εργατικής δύναμης. Για το μηχάνημα επιδιώκει η φθορά να είναι όσο το δυνατόν πιο αργή. Η επιχείρηση σταματά να παίρνει μέτρα ασφάλειας μόλις το κόστος πρόληψης ξεπεράσει το κόστος του εργατικού ατυχήματος, και αυτό συμβαίνει στην καλύτερη περίπτωση. Γι αυτό και το πρόβλημα δεν λύνεται με τη γενικόλογη αναφορά σε αυτονόητους στόχους όπως η ανάγκη «πολιτικής πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου», η ανάγκη «βελτίωσης της ποιότητας εργασίας και της ικανοποίησης κατά την εργασία». Μια σειρά αλλαγές που προωθούνται σήμερα στη χώρα μας στο έδαφος της οικονομικής κρίσης για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας, έχουν αρνητική επίπτωση στις συνθήκες ΥΑΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η κατάργηση του θεσμού των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και μάλιστα χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, οι αλλαγές και οι περικοπές δαπανών στο δημόσιο τομέα που επιδρούν στην αρνητική κατάσταση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, η αποδυνάμωση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στον αντίποδα της κυρίαρχης στρατηγικής που προτάσσει τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτείται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου σαν πολυκριτηριακό πρόβλημα. Ένα στρατηγικό πλαίσιο που θα στοχεύει στη διασφάλιση της πλήρους σωματικής και ψυχικής ευεξίας του εργαζόμενου και στην προστασία του εργασιακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. 7

8 Η υλοποίηση αυτού του πλαισίου δεν αφορά μόνο την ουσιαστική παρέμβαση των προληπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαφύλαξη της ΥΑΕ. Αφορά αναγκαίες ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οργάνωσης της εργασίας και των σχέσεων παραγωγής, οι οποίες θα διασφαλίζουν εκτός των άλλων πλήρη και σταθερή εργασία. Αφορά σε τελευταία ανάλυση τον προσανατολισμό της ανάπτυξης με κριτήριο τη συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 6. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 1. Benavides, F.G., Benach, J., Muntaner, C., Delclos, G.L., Catot, N., Amable, M., Associations between temporary employment and occupational injury: what are the mechanisms? Occupational Environmental Medicine 63, Blanch A., Torrelles B., Aluja A., Antonio Salinas J., Age and lost working days as a result of an occupational accident: A study in a shiftwork rotation system. Safety Science 47, Bohle P., Willaby H., Quinlan M., McNamara M., Flexible work in call centres: Working hours, work life conflict & health. Applied Ergonomics, in press. 4. Caruso, C.C., Possible broad impacts of long work hours. Industrial Health 44, Chang S S, Gunnell D., Sterne J.A.C., Lu T H, Cheng A.T.A, Was the economic crisis responsible for rising suicide rates in East/Southeast Asia? A time trend analysis for Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore and Thailand. Social Science & Medicine 68, Commission of the European Communities, Improving quality and productivity at work: Community strategy on health and safety at work (COM (2007)62). 7. Corcoran P., Arensman E., Suicide and employment status during Ireland s Celtic Tiger economy. European Journal of Public Health, Daley M., Morin C.M., LeBlanc M., Gre goire J.P., Savard J., Baillargeon L., Insomnia and its relationship to health care utilization, work absenteeism, productivity and accidents, Sleep Medicine 10, Davis, S., Mirick, D.K., Circadian disruption, shift work and the risk of cancer: a summary of the evidence and studies in Seattle. Cancer Causes & Control 17 (4), Dechy N., Bourdeaux T., Ayrault N. Kordek M.A., & Le Coze J.C., First lessons of the Toulouse ammonium nitrate disaster, 21st September 2001, AZF plant, France. Journal of Hazardous Materials 111, Dembe, A.E., Erickson, J.B., Delbos, R.G., Banks, S.M., The impact of overtime and long work hours on occupational injuries and illnesses: new evidence from the United States. Occupational Environmental Medicine 62, Dong, X., Long workhours, work scheduling and work related injuries among construction workers in the United States. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 31, ELINYAE & ISSA Health Services Section, Risks for health care workers: prevention challenges. International Symposium, Proceedings, Athens, Greece. 14. European Agency for Safety and Health at Work, New trends in accident prevention due to the changing world of work. 15. European Agency for Safety and Health at Work, Research on changing world of work. 8

9 16. European Agency for Safety and Health at Work, European Risk Observatory report, Expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. 17. European Agency for Safety and Health at Work, Young workers Facts and figures Exposure to risks and health effects. Fact sheet European Agency for Safety and Health at Work, European Risk Observatory. Literature study on migrant workers. 19. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fatal accidents revives debate on safety standards for subcontractors. 20. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Fourth European Working Conditions Survey. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 21. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Annual review of work conditions in the EU European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Good practice guide to internal flexibility policies in companies. 23. Fabiano Β., Curro, F., Reverberi, A.P., Pastorino, R., Α statistical study on temporary work and occupational accidents: Specific risk factors and risk management strategies. Safety Science 46, Ferrie, J.E., Is job insecurity harmful to health? Journal of the Royal Society of Medicine 94, Folkard, S., Lombardi, D.A., Modeling the impact of the components of long work hours on injuries and "accidents". American Journal of Industrial Medicine 49, Georgiadou, P.S., Papazoglou, I.A., Kiranoudis, C.T., Markatos, N.C., Modeling emergency evacuation for major hazard industrial sites. Reliability Engineering & Systems Safety 92 (10), Guadalupe, M., The hidden costs of fixed term contracts: the impact on work accidents. Labour Economics 10, IARC, IARC Monographs Programme finds cancer hazards associated with shift work, painting and fire fighting. International Agency for Research on Cancer, Press Release N International Social security Association (ISSA), The impact of the financial crisis on safety and health at work. 30. International Labour Organization (ILO), Emerging risks and new patterns of prevention in a changing world of work, International Labour Organization, Geneva International Labour Organization (ILO), Health and life at work : A basic human right, International Labour Organization, Geneva Iwasaki, K., Takahashi, M., Nakata, A., Health problems due to long working hours in Japan: working hours, workers' compensation (Karoshi), and preventive measures. Industrial Health 44, Johnston, J.J., Occupational injury and stress. Journal of Occupational and Environmental Medicine 37, Kahn L.M., Employment protection reforms, employment and the incidence of temporary jobs in Europe: Labour Economics 17, Kivimaki, M., Vahtera, J., Virtanen, M., Elovainio, M., Pentti, J., Ferrie, J.E., Temporary employment and risk of overall and cause specific mortality. American Journal of Epidemiology 158,

10 36. Kõlves K., Child Suicide, Family Environment, and Economic Crisis. Crisis 31(3), Loudoun, R., Allan, C., The effect of time of day on injury patterns amongst adolescents in Australia. Applied Ergononomics 39, Mayhew C., Quinlan M., Ferris R., The Effects of Subcontracting/Outsourcing on Occupational Health and Safety: Survey Evidence from Four Australian Industries. Safety Science 25 (1 3), Mayhew, C., Quinlan, M., The effects of changing patterns of employment on reporting occupational injuries and making worker' compensation claims. Safety Science Monitor 5 (1), Mullen, J., Investigating factors that influence individual safety behavior at work. Journal of Safety Research 35, Papadopoulos G., Georgiadou P., Papazoglou Ch., Michaliou, K., Occupational and public health and safety in a changing work environment: an integrated approach for risk assessment and prevention. Safety Science 48, Papazoglou, Ch., Michaliou, K., in press. Contemporary labour market: new hazards for workers physical and mental health. In: Current perspectives in occupational health psychology, edited by Antoniou, A.S., Elsevier. 43. Quinlan, M., Organisational restructuring/downsizing, OHS regulation and worker health and wellbeing. International Journal of Law and Psychiatry 30, Rajaratnam, S.M.W., Arendt, J., Health in a 24 h society. Lancet 358, Saha, A., Kumar, S., Vasudevan, D.M., Factors of occupational injury: a survey in a chemical company. Industrial Health 46, Scopinho, R. A., Privatization, restructuring and changes in the working conditions: the case of the electric energy sector. In proceedings of: XVIth World Congress on Safety and Health at Work, Vienna, Austria. 47. Spurgeon, A., Working time, its impact on safety and health. International Labour Office. 48. Storrie, D., Temporary agency work in the European Union. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. 49. Sverke, M., Hellgren, J., Näswall, K., Job insecurity A literature review. Stockholm: National Institution of Working Life & The Swedish Trade Unions in Co operation. 50. Volkoff S., Buisset C., Mardon C., Does intense time pressure at work make older employees more vulnerable? A statistical analysis based on a French survey SVP50. Applied Ergonomics 41, / 51. Zwetsloot, G., Gort, J., Steijger, N., Moonen, C., Management of change: lessons learned from staff reductions in the chemical process industry. Safety Science 45, Zwetsloot, G.I.J.M., Hale, A.R., Safety and change: managing safety during change, in proceedings of: XVIth World Congress on Safety and Health at Work, Vienna, Austria. 53. Γεωργιάδου Ε., Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τη σήμανση υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 19, σ Γεωργιάδου Ε., Εργασίες συντήρησης: Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας 44, σ Γεωργιάδου Ε., Κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πυροσβεστών. Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας 41, σ

11 56. Γεωργιάδου Ε., Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης Μεθοδολογικός & Πληροφοριακός Οδηγός, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα Δρίβας Σ., Παπαδόπουλος Μ., Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. Από την έκδοση: «Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας για επιχειρήσεις β κατηγορίας (αρθ 2, Π.Δ. 294/1988)», ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα Επαγγελματικός κίνδυνος στη βιομηχανία μετάλλου και μεταλλικών προϊόντων, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας ως εργαλείο πρόληψης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2010, Αθήνα Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ), Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007, Αθήνα Κουκουλάκη Θ., Εκτίμηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στα εργοτάξια Οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση του ΠΔ 305/1996. Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας 19, σ Μαρξ Κ., Το Κεφάλαιο, τ. 1 3, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα Παπαδόπουλος M., Γεωργιάδου Ε., Η Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου (ΠΔ 17/96) σαν εργαλείο ελέγχου της επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων Δυνατότητες και Προβλήματα, Ημερίδα ΤΕΕ Επικινδυνότητα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Αθήνα, Ιανουάριος Παπαδόπουλος Μ., Ο στόχος της εγγενούς ασφάλειας και η ελληνική πραγματικότητα. Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας 9, σ Παπαδόπουλος Μ., Ο στόχος της εγγενούς ασφάλειας και ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας. Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας 13, σ Παπαδόπουλος Μ., Γεωργιάδου Ε., Πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Υγιεινή και Aσφάλεια της Eργασίας 24, σ Παπαδόπουλος Μ., Προστασία της υγείας από τον επαγγελματικό κίνδυνοι, από την έκδοση του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών: Προσεγγίσεις στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Σεπτέμβριος Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο τομέα μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα Χατζής Χρ., Η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, από την έκδοση ΕΛΙΝΥΑΕ ΕΚΑ: «Οδηγός για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», Αθήνα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Ελλάδα. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπαναχώρηση σε σχέση με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η αποστολή καλωσορίζει τον κοινωνικό διάλογο ως μέσο διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια

Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr Γενικό πλαίσιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο στα ερευνητικά εργαστήρια Εύη Γεωργιάδου Δρ. Χημικός Μηχανικός, Κέντρο Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2

Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πιρπινιά Θεοδώρα 1, Ξυδέα Κικεμένη Αναστασία 2 1. Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ. 2. Τομέας Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΕ Η Μ Ε Ρ Ι Α «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μακρόπουλος Βασίλειος, MD, PhD, Καθηγητής Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ορφανίδης Μωυσής, Ειδ/νος

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν

Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν Συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζοµένων και της νοµοθεσίας για τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης σαν εργαλείο πρόληψης (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών

Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών TEE ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Δελτίο Τύπου 28 Σεπτεμβρίου 2009 Σε ύψη ρεκόρ η ανεργία των διπλωματούχων μηχανικών Γενικώς δηλώνουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τις αμοιβές τους, απαισιόδοξοι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Υποψ.Δρ., Σχολή Χημικών Μηχ/κών ΕΜΠ Επιβλέπων IΠΤΑ: Ι.Α.Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών

Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Χώροι εργασίας στην Ευρώπη και ασφαλής χρήση αλκοόλ: Βασικά Αποτελέσματα Συμπεράσματα και Συστάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών Γενικό πλαίσιο Η Ευρώπη έχει το υψηλότερο και διαρκώς αυξανόμενο επίπεδο κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά)

Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά βιογραφικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κουζής Διευθύνσεις και τηλέφωνα Εργασίας: s Πάντειο Πανεπιστήμιο, Συγγρού 136, ΤΚ 176 71 - Καλλιθέα, Γραφείο Δ8 νέου κτιρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ:

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ EMPLOYEE ASSISTANCE, WORK-LIFE & WELLNESS PROGRAMS» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας µε κύριο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. (2) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. (3) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. (2) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε. (3) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2016-2017 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Η εργασία αίτιο ψυχικής πάθησης ; Γεώργιος Χρ Ντουνιάς Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Medici munus plebeios curantis est interrogare quas artes exerceant Εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, σ/φοι και σ/φες, Ήρθε η ώρα να πούμε «φτάνει, ως εδώ»! Οι δύο νεκροί του πρόσφατου εργοδοτικού εγκλήματος στα ΕΛΠΕ δεν είναι οι

Φίλες και φίλοι, σ/φοι και σ/φες, Ήρθε η ώρα να πούμε «φτάνει, ως εδώ»! Οι δύο νεκροί του πρόσφατου εργοδοτικού εγκλήματος στα ΕΛΠΕ δεν είναι οι Φίλες και φίλοι, σ/φοι και σ/φες, Ήρθε η ώρα να πούμε «φτάνει, ως εδώ»! Οι δύο νεκροί του πρόσφατου εργοδοτικού εγκλήματος στα ΕΛΠΕ δεν είναι οι πρώτοι, και δεν θα είναι και οι τελευταίοι αν δεν πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βάλια Τσοπόκη, Φωτεινή Τολίκα Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία Α.Ε. Νοσηλεύτριες Επαγγελματικής υγείας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νοσηλευτική επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ; 16 ΑΘΗΝΑ 2010 Π ε ρ ι ε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου

τη βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και του περιβάλλοντος την προώθηση της ενεργού συμμετοχής την ενθάρρυνση της εξέλιξης του εργαζόμενου Εισαγωγή Το δίκτυο και οι πρωτοβουλίες του (Διακήρυξη Λουξεμβούργου 1997) Η Προαγωγή της Υγείας στο χώρο Εργασίας (ΠΥΕ) είναι μια συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 Αθήνα, 1.7.2016 «Η ενδυνάμωση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Διαχείριση Κινδύνων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Ιωάννης Μιχαλόπουλος Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητας, Υγειάς & Ασφάλειας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΕΠΑ Θεσσαλίας Ορισμοί Διαχείριση Κινδύνων: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. M E E T H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2006 OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H M E E T E ISBN: 960-88513 - 4-3 ΟΨΕΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Υ Ν Α Ι Κ Α ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Γ Υ Ν Α Ι Κ Α ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ; 13 ΑΘΗΝΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/24/ΕΚ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/24/ΕΚ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/24/ΕΚ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γεώργιος Θεοδοσίου Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Βόλος Φώτιος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας στη συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον επαγγελµατικό κίνδυνο και των οδηγιών Seveso Προβλήµατα και υνατότητες

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας στη συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον επαγγελµατικό κίνδυνο και των οδηγιών Seveso Προβλήµατα και υνατότητες Σελ. 1 ΙΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ SEVESO I & II ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ» Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφάλειας στη συνδυασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας για τον επαγγελµατικό κίνδυνο και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος

Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος «Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης σε εταιρείες πληροφορικής: Μέσο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» Ονοματεπώνυμο: Γιαμαλής Γεώργιος Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/11/2005 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ξ Ο Υ Θ Ε Ν Ω Σ Η Θεματικό βιβλιογραφικό δελτίο ΣΕΙΡΑ : Τεκμηρίωση ΥΑΕ ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ, Ph.D. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Αθανάσιος Σιμιτζής Ειδικός Γιατρός Εργασίας, MSc Ορισμοί: Εργασιακό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΡ Disability Management Services: Successful retention & return-to-work of employees with chronic illness

ΕΑΡ Disability Management Services: Successful retention & return-to-work of employees with chronic illness ΕΑΡ Disability Management Services: Successful retention & return-to-work of employees with chronic illness Αναστασία Π. Rush Ph.D. Γεν. Διευθύντρια, Hellas EAP 13 Μαρτίου 2013, Νοσ. Η Σωτηρία Προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της ενεργούς γήρανσης στο χώρο εργασίας: πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Προαγωγή της ενεργούς γήρανσης στο χώρο εργασίας: πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Προαγωγή της ενεργούς γήρανσης στο χώρο εργασίας: πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Ντούση Σοφία / Κοινωνική λειτουργός Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γενική /νση Συνθηκών και Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΣΗ: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ΤΙΤΛΟΣ: ενεργός γήρανση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στον Τομέα Ελλάδος Πάτρα, 8/11/13 Ευστάθιος Πολίτης Τομέας Ελλάδος & αριθμοί 4 Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΩΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΩΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΩΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ Εκτίμηση της επίδρασης των αναδιαρθρώσεων και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην υγεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων Το προφίλ του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία;

Η Διαχείριση της Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Γνώση ή εμπειρία; ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 Πρακτικά διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.edde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη

Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία στην Ευρώπη Μάνος Ματσαγγάνης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 7 Μαΐου 2012 Η Μεγάλη Ύφεση στην Ευρώπη ΑΕΠ και απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την ΥΑΕ Παραδείγματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την ΥΑΕ Παραδείγματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτικές οικονομικών κινήτρων για την ΥΑΕ Παραδείγματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπύρος Δοντάς, Θεώνη Κουκουλάκη (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) Περίληψη Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Η εφαρμογή του δείκτη PATH στη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Τραυματισμοί από βελόνα Καλλιτσάρη Σταυρούλα Ειδικός Ιατρός Εργασίας Η ανάγκη λήψης μέτρων για πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα