Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις αναπτύσσουν μια πολυποίκιλη δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και της δημόσιας σφαίρα. Το πρώτο μέρος της ανακοίνωσης εξετάζει τη σχέση των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Το δεύτερο μέρος αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη με στόχο να εξεταστεί σε ποια έκταση η σύμπραξη των ελληνικών ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις σε προγράμματα ΕΚΕ ήταν επιτυχή ή όχι. Λέξεις κλειδιά: επιχειρήσεις, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, Ελλάδα Charalambos Tsardanidis CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, GREEK ENTRERPRISES AND NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ABSTRACT The economic crisis has pushed many enterprises to consider seriously that cooperation with the NGOs is valuable in order to implement successfully their programs of Corporate Social Responsibility (CSR) as in recent years many Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διευθυντής, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. 1 Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον Ηλία Μπαμπαγενέ για την αρχική επεξεργασία και σχολιασμό του ερωτηματολογίου καθώς και τους ανώνυμους κριτές για τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. Associate Professor, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean. Director, Institute of International Economic Relations

2 2 companies has been engaged in various activities of the social life and the public sphere. The first part of the article analyses the relationship of the NGOs with companies in the framework CSR. The second part examines the outcomes of a survey which was conducted in order to find out to what extent the partnerships between Greek NGOs and companies in CSR programs was successful or not. Κeywords: enterprises, Corporate Social Responsibility, Non Governmental Organizations, Greece Σημείωση: Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων» 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εντάσσουν στις πολιτικές και στρατηγικές που ακολουθούν στο πεδίο δράσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ορισμένες νέες αντιλήψεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνεργασία τους με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Αυτό συνέβη εξαιτίας των κοινωνικών και των πολιτικών πιέσεων που υπήρξαν από ορισμένα δίκτυα ΜΚΟ στις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕΕ). «Υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση στις πολυεθνικές επιχειρήσεις από τις ΜΚΟ να διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους υπεύθυνα και σύμφωνα με την επιχειρηματική ηθική» (Derikson et al., 2007: 39). Σταδιακά δε η εχθρότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις μεταξύ των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων έδωσε την θέση της, σε πολλές περιπτώσεις, στη συνεργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αντιπαραθέσεις έχουν εντελώς εκλείψει. Έτσι, πολλές ΜΚΟ, χωρίς να εγκαταλείπουν τις βασικές τους θέσεις αποδέχονται σήμερα και επιδιώκουν τη συνεργασία με επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρηματιών. Από την

3 3 άλλη μεριά δε διευκολύνουν ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό και τις δραστηριότητές τους. Λόγου χάρη οι ΜΚΟ μπορούν να συνεργαστούν με εταιρίες στο πλαίσιο της ΕΚΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και για δράσεις που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορούν, επίσης, να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση προγραμμάτων ΕΚΕ Αυτές οι νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ αντανακλούν, βέβαια, ευρύτερες μεταβολές που παρατηρούνται στο πεδίο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Συμβάλλουν δε σε μια αναδιαμόρφωση των σχέσεων των ΜΚΟ, ιδιαίτερα των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΔΜΚΟ), με τις επιχειρήσεις. Έτσι, κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ (Bendell, 2000 Svendsen, Laberge, 2005). Ωστόσο, οι σχέσεις των με τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσδιορίζονται από την αμφιβολία που απασχολεί πολλές ΜΚΟ για το εάν είναι ηθικά αποδεκτό να συνεργάζονται με επιχειρήσεις. Πολλές ΜΚΟ έχουν σοβαρές αντιρρήσεις για την έκταση στην οποία η κοινωνική και περιβαλλοντολογική τους δράση θα πρέπει να «ενοποιείται» με επιχειρηματικές δραστηριότητες και με την εταιρική διακυβέρνηση.ιδιαίτερα όταν πολλές ΜΚΟ προσπαθούν να πιέσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις ώστε να μην ακολουθούν αθέμιτες εταιρικές πρακτικές (Arenas, Lozano, Albareda, 2009 : ). Παρ όλα αυτά, λίγες εμπειρικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να διευρυνθεί σε βάθος η ευρύτερη σχέση μεταξύ των εταιριών, των ΜΚΟ και άλλων θεσμών, όπως των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά ακόμα και των δημοσίων φορέων (Aras, Crowther, 2010:19).

4 4 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα φέρνει στην επιφάνεια νέα προβλήματα αλλά και νέους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η μεγάλη πρόκληση για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι να αναλάβουν ουσιαστικότερα μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης και να διευρύνουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Από την άλλη μεριά, το κοινωνικό σύνολο ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο να παρακολουθήσει αλλά και να ελέγξει την κοινωνική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ο αναδυόμενος ρόλος, τα τελευταία χρόνια, των ΜΚΟ στις τοπικές κοινωνίες μπορεί, ωστόσο, να δημιουργήσει έναν κοινό τόπο για σύζευξη των δράσεων των επιχειρήσεων και των ΜΚΟ στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Άλλωστε, η ενδυνάμωση του θεσμού της ΕΚΕ οφείλεται σε μεγάλη έκταση στις απαιτήσεις των ΜΚΟ για μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτήσεις που αντικατοπτρίζουν τα αιτήματα του κοινωνικού συνόλου. Η οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα έχει συμβάλει, επίσης, ώστε πολλές επιχειρήσεις να θεωρούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΚΕ, καθώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσουν μια πολυποίκιλη δράση σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Η εργασία αυτή ως στόχο έχει να εξετάσει τις σχέσεις των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ στην Ελλάδα και να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η συνεργασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στηνανάσχεση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που η χώρα αντιμετωπίζει. Το πρώτο μέρος εξετάζει τη σχέση των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Το δε δεύτερο μέρος αναλύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, με στόχο να διερευνηθεί η εμπειρία των ΜΚΟ και των επιχειρήσεων από τις συμπράξεις τους σε προγράμματα ΕΚΕ στην Ελλάδα και ποιες μπορεί είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη σχέση αυτή.

5 5 2. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2.1.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οι δραστηριότητες και η συμπεριφορά των εταιριών ενδιαφέρουν ολοένα και περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, ειδικότερα όταν αυτές συναρτώνται με την απασχόληση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνία σήμερα φαίνεται να προσδοκά από τις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν με ένα ευρύ πνεύμα την έννοια της κερδοφορίας και να λαμβάνουν υπ όψη τις κοινωνικές ανάγκες με μεγαλύτερη προσοχή. Γίνεται προφανές, λοιπόν, ότι η επίδειξη καλής κοινωνικής συμπεριφοράς εκ μέρους των επιχειρήσεων είναι πλέον επιτακτική. Οι τεχνολογικές εξελίξεις προκαλούν, επίσης, παγκοσμίως ραγδαίες και ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Πληθώρα προβλημάτων ανακύπτουν (περιβαλλοντικές καταστροφές, φτώχεια, έλλειψη κοινωνικής συνοχής, οικονομικά σκάνδαλα κ.λπ.) και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη ολοένα και αυξάνεται. Μέσα από αυτές τις ζυμώσεις προέκυψε η έννοια της ΕΚΕ, της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης για κάθε εταιρία που θέλει να εισέλθει ή να παραμείνει ανταγωνιστική στο σύγχρονο σύνθετο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η έννοια της ΕΚΕ έχει συνδεθεί άμεσα με την ανάπτυξη του κοινωνικού ρόλου των εταιριών, δηλαδή με την εθελοντική τους δέσμευση σε στρατηγικές που καταδεικνύουν την κοινωνική και την περιβαλλοντική ανησυχία τους και εκφράζεται συνήθως μέσω προγραμμάτων και άλλων συναφών πρακτικών προς τους εργαζόμενους, και προς την κοινωνία, με μορφές που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε πολλούς κοινωνικούς τομείς (Kotler, Lee, 2005:3). Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται δραματικά, και μαζί με αυτές αλλάζουν και οι προτεραιότητες των εταιριών, καθιστώντας την

6 6 ΕΚΕ μία έννοια διαρκώς εξελισσόμενη. Εφεξής, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και οι διευθυντές τους και οι μέτοχοί τους καλούνται να διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομίας, της κοινωνίας και της περιβαλλοντικής προόδου σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ηγετικές επιχειρήσεις του μέλλοντος θα είναι αυτές οι οποίες θα βασίζουν τις αποστολές τους και τις εταιρικές στρατηγικές τους στην ενδυνάμωση συγκεκριμένων κοινωνικών αξιών. Οι επιχειρήσεις αυτές όχι μόνο θα επιδιώκουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους τους, αλλά θα αναγνωρίζουν παράλληλα, ως αναπόσπαστο τμήμα της ίδιας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, και τη δυνατότητα δημιουργίας κοινωνικής προστιθέμενης αξίας. Για να είναι μια εταιρεία, συνεπώς, βιώσιμη και αποτελεσματική δεν πρέπει να είναι μόνον οικονομικά ασφαλής αλλά και να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις, λόγου χάρη στο περιβάλλον. Να δρα λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αφενός τις ανάγκες της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί, αφετέρου τις προσδοκίες της για το μέλλον (Τσαρδανίδης, 2009:1073). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΕ συνίσταται στην «ενσωμάτωση, σε εθελοντική βάση, θεμάτων κοινωνικής και περιβαλλοντικής μέριμνας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων καθώς και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Η αποτελεσματική εφαρμογή της έννοιας της ΕΚΕ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που διατυπώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας να γίνει η ΕΕ η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Από τη δεκαετία του 90 η ΕΚΕ, συνεπώς, απέκτησε μεγαλύτερες διαστάσεις στον χώρο των επιχειρήσεων, εδραιώθηκε ως πρακτική, ενώ νέα θεωρητικά μοντέλα

7 7 αναπτύχθηκαν, όπως της εταιρικής κοινωνικής επίδοσης, της «ηθικής των επιχειρήσεων», της αειφόρου βιωσιμότητας και του εταιρικού πολίτη. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση των εταιρικών παροχών και οι επιχειρήσεις στράφηκαν προς τις βέλτιστες πρακτικές ΕΚΕ (Βαξεβανίδου, 2011:36-37) ΜΚΟ και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οι ΜΚΟ αναγνωρίζονται πλέον από όλους εκείνους που ενδιαφέρονται (stakeholders) να επωφεληθούν από προγράμματα ΕΚΕ ως ένας σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του θεσμού της ΕΚΕ. Η αποδυνάμωση του παραδοσιακού ρόλου του κράτους (ιδιωτικοποιήσεις, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, μείωση του κράτους πρόνοιας κ.λπ.), ιδιαίτερα στην Ελλάδα, εξ αιτίας των προγραμμάτων προσαρμογής και οικονομικής σταθεροποίησης ακόμα και πριν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης-, η ενδυνάμωση της κοινωνίας πολιτών 2 και η διάχυση της κοινωνίας της πληροφορίας, 3 σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού και της δύναμης των ΜΚΟ καθώς και με την επιδείνωση της κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στις επιχειρήσεις, συνθέτουν ένα πλέγμα καταστάσεων που οδηγούν τις σύγχρονες εταιρίες στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην υιοθέτηση πρακτικών που αποβλέπουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και η βελτίωση του μορφωτικού και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Οι πολίτες πλέον στηρίζουν 2 Με τον όρο «κοινωνία πολιτών» εννοούμε τη γενικότερη στάση, οργάνωση και δράση των πολιτών που συμμετέχουν στα κοινά, όχι για προσωπικό όφελος αλλά για να προωθήσουν τα συμφέροντα της κοινότητας στο σύνολό της. Βέβαια, οι ΜΚΟ αποτελούν μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Για πολλούς, ωστόσο, η σχέση της κοινωνίας των πολιτών με τις ΜΚΟ, ιδιαίτερα δε με τις διεθνείς ΜΚΟ, είναι περισσότερο περίπλοκη, όταν για πολλές από αυτές υπάρχει μια έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας, εξ αιτίας της ετερογένειας που χαρακτηρίζει πολλές από αυτές (Tvedt, 2002 : ). 3 Με τον όρο Κοινωνία της Πληροφορίας εννοούμε την κοινωνία, τα μέλη της οποίας έχουν απρόσκοπτη και συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση.

8 8 έμπρακτα τις δράσεις των ΜΚΟ και εμφανίζονται να ενδιαφέρονται και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα, λόγου χάρη, σεβασμού της προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, όπως η φτώχεια (Τοπαλίδης, 2013:23). Για πολλά επαγγελματικά, επίσης, στελέχη των επιχειρήσεων που απασχολούνται σε τμήματα ΕΚΕ, οι ΜΚΟ έχουν καταστεί κύριοι συνομιλητές τους. Οι επιχειρήσεις ολοένα και συχνότερα συμβουλεύονται τις ΜΚΟ όσον αφορά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων ΕΚΕ, τους επιτρέπουν να αξιολογήσουν αυτά τα προγράμματα και αρκετά συχνά τους ζητούν ακόμα να συμβάλουν στη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεών τους. Φυσικά, όλες οι ΜΚΟ δεν έχουν παίξει ούτε επιθυμούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της ΕΚΕ. Οι μικρές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό ή στενά εθνικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί ότι έχουν μικρότερη συμμετοχή σε προγράμματα ΕΚΕ. Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται διεθνώς φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο. 3. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ Ο ρόλος των ΜΚΟ στην εξέλιξη της ΕΚΕ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν σημαντικός, όπως εξάλλου υπογραμμίστηκε και παραπάνω. Η σύζευξη της δράσης των ΜΚΟ με τις εταιρίες αποτελεί μια νέα, καινοτόμα μορφή υλοποίησης της ΕΚΕ, πέραν της παραδοσιακής των απευθείας παροχών εκ μέρους της επιχείρησης ή της νεότερης αλλά ριψοκίνδυνης δράσης της μονομερούς αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσεων, η οποία δεσμεύει σε υψηλό βαθμό παραγωγικές δυνάμεις και αυξάνει το κόστος παραγωγής. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις βρίσκονται

9 9 μπροστά σ ένα δίλημμα: εάν υιοθετήσουν την ΕΚΕ αυξάνουν το κόστος παραγωγής και γίνονται βραχυπρόθεσμα πιο ευάλωτες επικοινωνιακά σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου. Εάν, όμως, αδιαφορήσουν κινδυνεύουν να δουν τη δημόσια εικόνα τους σε ολική κατάρρευση, με σοβαρές για τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις. Σε αυτές τις συνθήκες, η καινοτομική μορφή προώθησης της ΕΚΕ μέσω των συμπράξεων του ιδιωτικού τομέα με τις ΜΚΟ - στη βάση ενός κοινού προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα - αποτελεί μια ικανοποιητική διέξοδο στο παραπάνω δίλημμα. Για τις περισσότερες, ωστόσο, ΜΚΟ οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι Πολυεθνικές Εταιρίες (ΠΕΕ) δραστηριοποιούνται με αποκλειστικό στόχο την οικονομική εκμετάλλευση των ανθρώπων και τη μεγιστοποίηση των κερδών για τους μετόχους τους (Servos, Marcuello, 2007:395). Υπήρχε διάχυτη η εντύπωση σε πολλές ΜΚΟ ότι μια τέτοια συνεργασία με τις επιχειρήσεις, ακόμα και για προγράμματα ΕΚΕ, θα διευκόλυνε τις επιχειρήσεις να αντισταθούν πιο αποτελεσματικά είτε σε κυβερνητικές και διακρατικές πιέσεις είτε σε εκείνες της κοινωνίας πολιτών για κάποιο έλεγχο των δραστηριοτήτων τους (Bendell, ό.π.: 33 ). Ωστόσο, πολλές ΜΚΟ θεωρούν πλέον ότι ο τελικός στόχος της επιβολής στις ΠΕΕ με νομικό τρόπο των κοινωνικών υποχρεώσεών τους δεν υπονομεύεται από την εφαρμογή εθελοντικά από τις επιχειρήσεις προγραμμάτων ΕΚΕ (Winston, 2002: 76). Η πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση που ασκήθηκε, και ακόμα ασκείται, στις επιχειρήσεις προσλαμβάνει ποικίλες μορφές οι κυριότερες από τις οποίες εντοπίζονται στις εξής δράσεις των ΜΚΟ: Πολλές ΜΚΟ δρουν με στόχο την προστασία των καταναλωτών και προωθούν το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο (fair trade). Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο είναι μια πρόταση για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η απουσία των μεγάλων μεσαζόντων από τον κύκλο αλλάζει ριζικά τον τρόπο

10 10 διανομής των κερδών και αφήνει αρκετά χρήματα στους παραγωγούς για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Το δίκαιο εμπόριο δεν στοχεύει στο μέγιστο κέρδος αλλά στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτό, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί του αναπτυγμένου κόσμου προμηθεύονται προϊόντα από μικρούς παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών που σ όλον τον κύκλο παραγωγής τηρούν ορισμένα κριτήρια, όπως η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο σεβασμός προς το περιβάλλον Άλλες πάλι ΜΚΟ έχουν υιοθετήσει τον «μετοχικό ακτιβισμό». Αγοράζουν πακέτο μετοχών επιχειρήσεων και, έχοντας δικαιώματα μειοψηφίας στην γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατακρίνουν τυχόν παραβάσεις της επιχειρηματικής ηθικής από αυτές τις επιχειρήσεις και προτείνουν μεταβολές στην εταιρική πολιτική Mερικές ΜΚΟ χρησιμοποιούν ένδικα μέσα, όπου εθελοντικά υποστηρίζουν εκείνους που έπεσαν θύματα των αθέμιτων εταιρικών πρακτικών, κυρίως από μεγάλες ΠΕΕ Πολλές ΜΚΟ είναι δραστήριες στον εντοπισμό και τη δημοσιοποίηση αθέμιτων εταιρικών πρακτικών, κατονομάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές και διαπομπεύοντάς τις στη διεθνή κοινή γνώμη (name and shame) (Τσαλαμπούνη, 2012:22) Άλλες, τέλος, ΜΚΟ διεξάγουν έρευνες ή υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης και δημόσιας εκπαίδευσης σχετικά με τις άνομες δραστηριότητες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), επιδιώκοντας να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και τους διαμορφωτές αποφάσεων (Schepers, 2006:297). Από τη δεκαετία του 90, ένας σημαντικός

11 11 αριθμός ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν διεθνώς άρχισαν εκστρατείες για θέματα που σχετίζονταν με τη βιομηχανία πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ανάμεσα σ αυτές ήταν η Greenpeace, οι Φίλοι της Γης, η Global Witness, η BUND και πολλές άλλες. Έτσι, οι ΜΚΟ διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο να στραφεί η προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης στις δραστηριότητες της Royal Dutch/Shell Group στο δέλτα του ποταμού Νίγηρα και για τις απαιτήσεις αποζημίωσης μελών της εθνοτικής ομάδας των Ogoni, η οποία δεν είχε τα ανάλογα οφέλη από την εξαγωγή πετρελαίου από τη γη τους. Η διαμάχη αυτή διεθνοποιήθηκε χάρη στην κινητοποίηση των ΜΚΟ και κατέληξε σ ένα διεθνές μποϋκοτάζ των προϊόντων της Shell (Ireland, Pillay, 2010:88). Χαρακτηριστική, επίσης, ήταν η εκστρατεία της Greenpeace το 1995 εναντίον της κατασκευής της πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου Brent Spar της Shell στον Βόρειο Ατλαντικό. H Shell αντιμετώπισε τη διαμαρτυρία της Greenpeace με υπεροψία, με αποτέλεσμα η διαμάχη αυτή να γίνει ένας από τους βασικούς λόγους για να ενισχυθεί η αναγκαιότητα της ΕΚΕ. Πρόκειται για τον κανόνα των «απρόβλεπτων συνεπειών» (unintended consequences). Η Shell δεν είχε κατανοήσει ότι ήδη ο κόσμος είχε μεταβληθεί και ότι οι ΜΚΟ είχαν ενδυναμωθεί εντυπωσιακά. Πλήρωσε το λάθος της με δυσφήμηση της δημόσιας εικόνας της (Zyglidopoulos, 2002). Tέλος, άλλες ΜΚΟ επικρίνουν την ΕΚΕ, υποστηρίζοντας ότι για να λειτουργήσουν τα προγράμματα ΕΚΕ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης με τρόπο ικανοποιητικό και αποτελεσματικό, θα πρέπει να μην περιοριστούν στη βελτίωση επιλεγμένων τομέων, όπως των συνθηκών εργασίας ή της σχέσης επιχειρήσεων και κοινωνίας. Η κοινωνική ευθύνη των εταιρειών θα πρέπει να συνδεθεί με τα μακρο-οικονομικά προβλήματα καθώς και με τα διαρθρωτικά

12 12 προβλήματα μιας οικονομίας, καθώς τα στρεβλά πρότυπα ανάπτυξης που επέφερε η οικονομική απορρύθμιση ενδυνάμωσαν την ισχύ των εταιρειών. To αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων είναι οι ΠΕΕ να παραδέχονται ότι πήραν το «μάθημά τους». Ο Γενικός Διευθυντής της BP David Rice είχε παραδεχθεί ότι η εταιρεία του έμαθε από τα λάθη της, κυρίως επειδή έχει αμφισβητηθεί από τις ΜΚΟ. «Στην Κολομβία είχαμε κατηγορηθεί ότι είχαμε στενές σχέσεις με τον στρατό και την αστυνομία, προκειμένου να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας. Πλησιάσαμε και συμβουλευθήκαμε τη ΜΚΟ Human Rights Watch και, στη συνέχεια, διαμορφώσαμε ένα νέο οργανωμένο πλαίσιο ασφαλείας για το προσωπικό μας» (Frynas, 2009:28). Συνεπώς, η ενδυνάμωση του θεσμού της ΕΚΕ τα τελευταία χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ως η απάντηση των επιχειρήσεων στα αιτήματα των ΜΚΟ για καθαρότερο περιβάλλον και δικαιότερη κοινωνία (Τσιλιώνη,2013:84). Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν παύσει να αντιμετωπίζουν την ΕΚΕ ως ένα μέσο αποκλειστικά για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων τους και ως ένα φτωχό υποκατάστατο μιας αυστηρότερης εφαρμογής των νομοθετημένων ρυθμίσεων των κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Μερικοί αναλυτές υποστηρίζουν, ότι τα κίνητρα ορισμένων επιχειρήσεων μπορεί να είναι η επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Ωστόσο, άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα περισσότερο ωφελιμιστικά, καθώς κατανοούν - με βάση την προσέγγιση κόστους/ωφέλειας - ότι η επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης απαιτεί όχι μόνο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΚΕ αλλά και τη σύμπραξη με τις ΜΚΟ. Ο απώτερος, βέβαια, στόχος παραμένει αναλλοίωτος: η αύξηση των κερδών τους και της δυνατότητάς τους να είναι ανταγωνιστικές (Cardoso Brum, Regil Castilla, 2007:2).

13 13 Ανεξάρτητα, πάντως, από τις προθέσεις των επιχειρήσεων, αποτελέσματα ερευνών καταδεικνύουν ότι, όταν οι επιχειρήσεις συνεργαστούν με ΜΚΟ σε θέματα ΕΚΕ, οι δράσεις γίνονται περισσότερες αποτελεσματικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς ο λόγος ύπαρξης των ΜΚΟ είναι η επίτευξη της κοινωνικής τους αποστολής, είναι εκείνες που διαθέτουν τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και έχουν επαρκή εμπειρία για την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Αυτά τα χαρακτηριστικά επιτρέπουν στις ΜΚΟ να στοχεύουν και να δημιουργούν ικανοποιητικές συνθήκες συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, ώστε οι κοινωνικές δράσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα (Mitra, Borza, 2011: 253). Η συνεργασία των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση αλλά και τη μετεξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών προς το πρότυπο των σύγχρονων κοινωνιών της Γνώσης. Ένα τέτοιο θετικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας (νέες επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αγροτουρισμός κα) διαμέσου ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων (venture capital) αλλά και στο πλαίσιο της ΕΚΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (βλέπε πλαίσιο «κοινωνική οικονομία») από κοινού με δημόσιους φορείς και ΜΚΟ. 4 Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αντλούν οφέλη, επίσης, τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητά τους όσο και σχετικά με τη φήμη και την εικόνα της επιχείρησης. Προκύπτει, έτσι, η θετική ανταπόκριση της κοινής γνώμης μέσα από αυτή τη βελτίωση της εταιρικής εικόνας. Μια «κοινωνικά υπεύθυνη» επιχείρηση καλλιεργεί, επίσης, στους εργαζομένους την αντίληψη ότι δεν 4 Βλ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι ΜΚΟ σύμμαχοι στην ανάπτυξή της. Βλ. διαδικτυακό τόπο της Ένωσης Δικτύων Οικοπροστασίας,

14 14 αποτελούν απλώς γρανάζια μιας απρόσωπης μηχανής αλλά ότι συνεισφέρουν σε μια συλλογική προσπάθεια. 5 Μια άλλη διάσταση που λαμβάνεται υπόψη από τις επιχειρήσεις είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ΜΚΟ απολαμβάνουν σε πολλές κοινωνίες μια ευρεία κοινωνική αναγνώριση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ) δείχνουν μεγαλύτερη συμπάθεια στις ΜΚΟ σε σχέση με την κοινωνική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και έτσι ο βαθμός αξιοπιστίας τους ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που μετρούν και ενδιαφέρονταιη κοινωνική τους δραστηριότητα να έχει ευρύτερη κοινωνική προβολή, επιδιώκουν τη συνεργασία με τις ΜΚΟ σε προγράμματα ΕΚΕ, ώστε να αποκτήσουν, μέσω των ΜΚΟ, μια καλύτερη εικόνα στα ΜΜΕ. Θεωρούν ότι έτσι αναβαθμίζεται η άποψη που έχουν γι αυτές οι πελάτες τους, οι προμηθευτές τους, το προσωπικό τους, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι καταναλωτές και οι συνδικαλιστικές ενώσεις. Σε έρευνα που παρουσιάστηκε στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για την ΕΚΕ (2012) από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και σε ερώτημα για τις πηγές ενημέρωσης του κοινού για θέματα ΕΚΕ 77,7% απάντησαν ότι η πληροφόρησή τους το 2011 είχε ως πηγή τις ειδήσεις των ΜΜΕ, ενώ δεύτερη πηγή ήταν η διαφήμιση με 69,9 %. 6 Τέλος, η οικονομική κρίση που μαστίζει από το 2008 τις δυτικές οικονομίες, έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις να εκτιμούν ότι η συνεργασία με τις ΜΚΟ είναι πολύτιμη για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΚΕ. Δύο αναλυτές συμπεριλαμβάνουν ανάμεσα στις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΚΕ στην εποχή της σημερινής οικονομικής κρίσης, και τη 5 Βλ. 6 Βλ.

15 15 δημιουργία μιας ικανοποιητικής εταιρικής σχέσης των επιχειρήσεων με τις ΜΚΟ (Giannakaris και Τheotokas, 2011:3). 4. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΜΚΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙXΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ Παράλληλα με την αύξηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, παρατηρείται ότι και οι ΜΚΟ, από τη μεριά τους, συνειδητοποιούν σταδιακά τη μεγαλύτερη δύναμη που τους εξασφαλίζουν οι νέες τεχνολογικές και πολιτικές συνθήκες έναντι των εταιριών και έτσι κινητοποιούνται εντονότερα για την προώθηση των αιτημάτων τους και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους ( Doh, Teegen, 2002:667-68). Πιο συγκεκριμένα, οι ΜΚΟ έχουν προχωρήσει στη σύμπραξη με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ για τους εξής λόγους : Έχουν διαμορφωθεί πια κοινοί στόχοι με την επιχειρηματική κοινότητα. Η ΕΚΕ υποδηλώνει ότι επιχειρήσεις έχουν επεκτείνει τις ευθύνες τους και πέραν εκείνων των μετόχων τους, σ άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως εργαζόμενοι, προμηθευτές και άλλοι. Συνεπώς, σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση η ΕΚΕ και η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης δεν αλληλοαναιρούνται και η ΕΚΕ μπορεί να δρα συμπληρωματικά (στο ίδιο:665). Η ανάδειξη σε διεθνές επίπεδο των ζητημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης. Μια σημαντική αιτία για την υιοθέτηση προγραμμάτων ΕΚΕ από πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ήταν το γεγονός ότι οι ΜΚΟ έθεσαν τα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης έντονα σε διεθνές επίπεδο και τα κατέστησαν μέρος της παγκόσμιας ημερήσιας διάταξης. Τόσο τα κράτη όσο και οι Διεθνείς ΜΚΟ ΔΜΚΟ επεδίωξαν και

16 16 πέτυχαν να υιοθετηθούν ορισμένοι κανόνες σε πολυμερές επίπεδο για την ΕΚΕ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι μια εθελοντική διεθνής πρωτοβουλία του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν θα πρέπει να λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να εφαρμόζουν υπεύθυνες συμπεριφορές και δράσεις. Αποτελείται από δέκα αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς (Mares, 2008:2). 7 Η ραγδαία επέκταση των ΜΚΟ και η ανάγκη εξασφάλισης πόρων. Η συνεργασία με τις επιχειρήσεις προσφέρει πόρους στις ΜΚΟ, σε μια περίοδο που οι συνεισφορές των μελών των ΜΚΟ μειώνονται. Επιτυγχάνεται, επίσης, η μείωση της εξάρτησης των ΜΚΟ είτε από τα κρατικά κονδύλια είτε από τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών για την υλοποίηση μεγάλων κοινωνικών προγραμμάτων (Αrenas, Lozan, Albareda, 2009: 184). Φυσικά, αυτές οι ΜΚΟ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να ασκούν πιέσεις και να υλοποιούν προγράμματα (Servos, Marcuello, ό.π: 401). Η αύξηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών καταστροφών που συνδέονται με μεγάλες επιχειρήσεις έγιναν διεθνή ζητήματα τα οποία ευαισθητοποίησαν τη διεθνή κοινωνία πολιτών και πολλές ΜΚΟ. Κατά τη δεκαετία του 80 η ατζέντα της ΕΚΕ διευρύνθηκε στον απόηχο των τραγικών 7 Tον Ιούλιο του 2000 στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πενήντα από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλά και σημαντικές για τη δράση τους σε διεθνές επίπεδο ΔΜΚΟ, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το WWF, κ.λπ. προσυπέγραψαν την Πρωτοβουλία του Οργανισμού για ένα Οικουμενικό Σύμφωνο. Παρόλη την έντονη κριτική που δέχτηκε η πρωτοβουλία αυτή, δεδομένου ότι δεν προβλέπει μηχανισμούς επιβολής των αρχών στις ενδιαφερόμενες και συμμετέχουσες επιχειρήσεις, σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό θεσμό με τη συμμετοχή πάνω από επιχειρήσεων απ όλο τον κόσμο.

17 17 οικολογικών καταστροφών στο Bhopal της Ινδίας 8 και της βύθισης του δεξαμενόπλοιου Exxon Valdez το Τότε το οικολογικό κίνημα πίεσε ώστε οι ΠΕΕ να λάβουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ΕΚΕ. Επίσης, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ΜΚΟ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών πίεζαν τις επιχειρήσεις να αποδεχθούν την ευθύνη τους και να ενσωματώσουν στην ΕΚΕ την υποβοήθηση προγραμμάτων για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Winston, ό.π.:75) Οι ΜΚΟ άρχισαν ολοένα και περισσότερο να έχουν επίγνωση του ρόλου των πολιτών όχι μόνο για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής αλλά και ως καταναλωτών. Από τη στιγμή που αυτή η διαπίστωση έγινε αποδεκτή από τις ΜΚΟ, η συμμετοχή τους σε προγράμματα ΕΚΕ δεν φαινόταν να προδίδει τους κοινωνικούς τους στόχους. Εξάλλου η έννοια της ΕΚΕ είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της κοινωνίας πολιτών. Η κατανόηση δε εκ μέρους των ΜΚΟ ότι, αντί να καταγγέλλουν γενικά τις επιχειρήσεις, θα ήταν πιο αποδοτικό να καταφέρουν να τις πιέσουν και να τις πείσουν να αλλάξουν την επιχειρηματική τους πρακτική φαίνεται να συνετέλεσε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων (που αποτελούν την εξωτερική πλευρά της ΕΚΕ) αλλά και στην επίτευξη καλύτερης μεταχείρισης των εργαζομένων (η εσωτερική πλευρά της ΕΚΕ). 8 Το τραγικό ατύχημα στο εργοστάσιο παρασκευής φυτοφαρμάκων Union Carbide στην Bhopal της Ινδίας που κατέληξε στη διαρροή σαράντα πέντε τόνων δηλητηριώδους μεθυλίου. 9 Έντεκα εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστου πετρελαίου διέρρευσαν στα παρθένα νερά της Αλάσκας και μόλυναν την περιοχή.

18 18 Τέλος, η αυξανόμενη παραδοχή εκ μέρους των ΜΚΟ ότι η παγκοσμιοποίηση και η απορρύθμιση των οικονομιών μεταβλήθηκαν κατά τρόπο αποφασιστικό υπέρ των συμφερόντων των ΠΕΕ, ανατρέποντας και υπονομεύοντας την κοινωνική ισορροπία πολλών κρατών. Οι ΠΕΕ άρχισαν να απολαμβάνουν νέων δικαιωμάτων και ελευθεριών αγνοώντας, ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και ευθύνες (Wadham, 2007: 28). Κρίθηκε ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων ΕΚΕ των ΠΕΕ με τις ΜΚΟ θα περιόριζαν την ανεξέλεγκτη δράση τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι, οι ΜΚΟ, δρώντας στις ανεπτυγμένες χώρες ως ένα οργανωμένο lobby και εκμεταλλευόμενες την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών είχαν μεγαλύτερες δυνατότητες να πιέσουν τις ΠΕΕ για τη δράση τους στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να επιβάλουν περισσότερο αποτελεσματικά προγράμματα ΕΚΕ ( Hasan, 2011:40). Η εμπλοκή των ΜΚΟ με τις επιχειρήσεις για δράσεις ΕΚΕ μπορεί να πάρει, μεταξύ άλλων, τις εξής μορφές: Χορηγία. Επιχειρήσεις παρέχουν οικονομική υποστήριξη σε μια ΜΚΟ, που ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνει συνεργασία στην προώθηση του προγράμματος ΕΚΕ. Παροχή συμβουλών. Μια επιχείρηση ζητά τις συμβουλές μιας ΜΚΟ για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΚΕ, όπως π.χ. για ένα πρόγραμμα που προτίθεται να εκπονήσει για την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεργασία στην έρευνα. Μια εταιρεία και μια ΜΚΟ από κοινού παρέχουν πόρους για ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Η επιχείρηση συνήθως προσφέρει χρηματοδότηση και οι ΜΚΟ τεχνογνωσία και στελέχη.

19 19 Κατάρτιση των εργαζομένων στην προώθηση του εθελοντισμού. Στελέχη των ΜΚΟ καλούνται να εκπαιδεύσουν το προσωπικό της επιχείρησης, ώστε να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους σε προγράμματα των ΜΚΟ. Ανάπτυξη συστηματικού διαλόγου. Μια επιχείρηση αναπτύσσει ένα συστηματικό διάλογο με ΜΚΟ, όπως διεξαγωγή συζητήσεων «στρογγυλής τράπεζας» για διάφορα ζητήματα ΕΚΕ. Επίσης, αρκετά συχνά μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε συμπράξεις με ΜΚΟ, με στόχο να διενεργηθούν ανεξάρτητες έρευνες για θέματα, όπως λόγου χάρη η εκπόνηση κανονισμών για την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των προμηθευτών (Διεθνής για την Κοινωνική Ευθύνη Social Accountability International, Πρωτοβουλία του Ηθικού Εμπορίου - Ethical Trading Initiative). Αυτές οι συμπράξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ένα είδος «εθελοντικής συν-ρύθμισης (voluntary co-regulation) (Mares, ό.π.: 100). Εκπόνηση κοινών προγραμμάτων ΕΚΕ. H συνεργασία παίρνει τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων και υλοποίησης κοινών προγραμμάτων. Στρατηγικές συνεργασίες. Μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ μιας ΜΚΟ και μιας επιχείρησης, που μπορεί να πάρει και τη μορφή μιας γραπτής συμφωνίας (Kouroula, Halme, 2008: 561). Πολλοί, θεωρούν, ωστόσο, ότι οι ΜΚΟ που συμμετέχουν στην προώθηση της ΕΚΕ θα ήταν καλύτερο να επιδιώκουν να έχουν με τις επιχειρήσεις συμφωνίες τομεακού χαρακτήρα αποφεύγοντας τις συμφωνίες με μεμονωμένες επιχειρήσεις (Tudler Van, 2010:151-79) Διαμεσολάβηση. Οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν να κινητοποιήσουν άλλους φορείς ή τοπικές ΜΚΟ στις φτωχές ή τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για να συμπράξουν με επιχειρήσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ

20 20 5. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η συνεργασία επιχειρήσεων με τις ΜΚΟ με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, δημιουργεί αναντίλεκτα ένα καινούργιο πλαίσιο στις μεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορετικές αντιλήψεις και αντιτιθέμενοι στόχοι και πολιτικές. Καθίσταται στις μέρες μας, ωστόσο, επιτακτική η ανάγκη σύμπραξης των φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ με στόχο την καταπολέμηση διακρίσεων και ανισοτήτων. Οι διεθνείς ΜΚΟ έχουν προσυπογράψει τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας, με σκοπό τον εντοπισμό και προσδιορισμό κοινών αρχών, πολιτικών και πρακτικών, την έμπρακτη ενίσχυση της διαφάνειας, της κοινωνικής ευθύνης και την υποχρέωση λογοδοσίας τόσο στο εσωτερικό των ΜΚΟ όσο και προς τρίτους, την ενθάρρυνση της επικοινωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ. Αναγνωρίστηκε, επίσης, ότι η διαφάνεια, η κοινωνική ευθύνη και η υποχρέωση λογοδοσίας είναι ουσιώδη στοιχεία της καλής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το εάν αυτή εφαρμόζεται από κυβερνήσεις, από επιχειρήσεις ή και από ΜΚΟ. 10 Στην Ελλάδα, όπως η Άννα Νικολαΐδη επισημαίνει, «οι ΜΚΟ συνιστούν πλέον ένα δυναμικό και υπολογίσιμο μέρος της κοινωνικής οικονομίας» (Νικολαΐδη, 2011:40). Αυτό καθίσταται ακόμα περισσότερο έκδηλο όταν, με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού το 2011, η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΕΜΚΟΕ) διακήρυξε ότι στόχος της είναι να 10 Βλ.

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ **

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ** Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 143 B, 2014, 85-120 Χαράλαμπος Τσαρδανίδης * ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικονομική κρίση έχει συμβάλει ώστε πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;* Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε/ΤΥΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟ 4 Ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK CSR FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ» ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, 27.5.14 «Με πολύ μεγάλη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νέα πρότυπα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας Προκλήσεις και προοπτικές Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Aθήνα, Ιούνιος 2013 Ένας κόσμος σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες

Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Η ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ - Στόχοι και προτεραιότητες Ομιλία του κ. Νίκου Αναλυτή στο Συνέδριο Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011 Το τέλος του εικοστού αιώνα επεφύλασσε στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 3: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Σύγχρονα Ζητήματα Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 7-8 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ VI/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο εθελοντικός τομέας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Ιστορικά προηγείται του κράτους πρόνοιας, ενώ συνυπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Συνέδριο «H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εποχή της Οικονομικής Κρίσης: Επανατοποθέτηση ή εγκατάλειψη;» Κεντρικά Γραφεία CYTA Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τρόποι Ενίσχυσης της Διαφάνειας: Η Περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάδος: Κράτος & Διαφθορά Θεσμοί: Από την πτώση

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα