ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2011

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... i ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ορισµός Καινοτοµίας Ορισµός Επιχειρηµατικότητας ηµιουργικότητα Μελέτη δηµιουργικότητας σε 4 επίπεδα (τα 4Ρ της ηµιουργικότητας) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα, ηµιουργικότητα ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Καινοτοµία και πολιτική της Λισσαβόνας... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επιλογή του τύπου της επιχείρησης Ατοµική Επιχείρηση Εταιρική Επιχείρηση Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές εταιρίες Οµόρρυθµη -Βασικά Χαρακτηριστικά Ο.Ε Ετερόρρυθµη Εταιρία -Βασικά Χαρακτηριστικά Ε.Ε Σχετικά µε τις εταιρίες Ανώνυµη Εταιρία Βασικά Χαρακτηριστικά Α.Ε Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης Βασικά Χαρακτηριστικά Ε.Π.Ε Η διαχείριση της εταιρίας ιαδικασίες ίδρυσης κάποιων εξειδικευµένων µορφών επιχείρησης Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (http://observatory.eommex.gr/eommex/153_ell_html.aspx) Ορισµός των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΥΗΜΕΝΩΝ ΜΜΕ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ιαδικασίες ίδρυσης Μικρής-Μεσαίας Επιχείρησης σε 9 βήµατα ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ( ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΡΥΣΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε έναν και µόνο εταίρο: δωδέκατη οδηγία Επιχείρηση σε µία µέρα σε ένα σηµείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η εταιρία από την πλευρά του µάρκετινγκ Τα σχέδια του µάρκετινγκ (marketing plans) Ανάλυση SWOT (SWOT Analysis) Η Ανάλυση των Πέντε υνάµεων (Five Forces Analysis) Ανάλυση του περιβάλλοντος Η απειλή εισόδου Η δύναµη των αγοραστών Η δύναµη των προµηθευτών Η απειλή των υποκαταστάτων i

3 3.3.6 Ανταγωνισµός Έρευνες αγοράς στο Internet Το περιβάλλον της αγοράς Η ανάλυση της δοµής της αγοράς Το µέγεθος της αγοράς Η δυναµική της αγοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επιχειρηµατικό Σχέδιο (Business Plan) Γενικές Συµβουλές Αντιδράσεις αναγνωστών Ε.Σ Βασικές αρχές παρουσίασης Ε.Σ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Ε.Σ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ψηφιακό Outsourcing για τεχνολογίες αιχµής µε µικρό κόστος Τι είναι το outsourcing ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Τεκµηρίωση: Η επιχείρηση ως σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πηγές Χρηµατοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ii

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ- ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1.1 Ορισµός Καινοτοµίας Καινοτοµία: «η χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι καταναλωτές επιθυµούν» Η Καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε: ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές). Μια Καινοτόµα ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική, ή σταδιακή (ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης). Καινοτοµία είναι το ειδικό εργαλείο του επιχειρηµατία, είναι το µέσον µε το οποίο εκµεταλλεύεται την αλλαγή ως ευκαιρία για µια διαφορετική επιχείρηση ή διαφορετική υπηρεσία (P.Drucker 1985, p. 17) Καινοτοµία είναι διαδικασία αλλαγής, εφαρµογή της δηµιουργικότητας για τη λύση προβληµάτων και εκµετάλλευση των ευκαιριών. Σχετίζεται µε τελικά προϊόντα ή µε τις διαδικασίες µε τις οποίες αυτά δηµιουργούνται. 1.2 Ορισµός Επιχειρηµατικότητας Κάποιοι ορισµοί επιχειρηµατικότητας είναι οι εξής: Ορισµός 1: ιαδικασία δηµιουργίας καινούργιου που έχει αξία, µε την ορθολογική διαχείριση χρόνου, πόρων και ιδεών και την ανάληψη των συνοδευόµενων οικονοµικών, κοινωνικών, ψυχολογικών κινδύνων, που προσφέρει ανταµοιβές (οικονοµικές, ψυχολογικές) στον επιχειρηµατία και γενικότερα στην κοινωνία (Hisrich, 2007). Ορισµός 2: Με τον όρο «επιχειρηµατικότητα» εννοούµε τη δεξιότητα της οργάνωσης, του σχεδιασµού και της υλοποίησης µιας ιδέας, προκειµένου να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µε τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο, ανταγωνιστικό και αποτελεσµατικό. Ορισµός 3: Η έννοια της επιχειρηµατικότητας εµπεριέχει και τις διαδικασίες ανακάλυψης των ευκαιριών καθώς και αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων (ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 1

5 Επιχειρηµατίας είναι κάποιος, ο οποίος βρίσκεται σε επιφυλακή για να εντοπίσει επικερδείς ευκαιρίες συναλλαγής, Ο επιχειρηµατίας είναι καινοτόµος και επιφέρει την αλλαγή µε την εισαγωγή νέων τεχνολογικών διαδικασιών ή προϊόντων (Deakins, & Freel, 2007). Η ουσία της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς είναι η αναγνώριση ευκαιριών και η εφαρµογή καινοτόµων ιδεών (Ireland, Hitt, & Sirmon, 2003). Με την επιχειρηµατικότητα ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο. Η επιχειρηµατικότητα (entrepreneurship) περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες που συνδέονται µε τον εντοπισµό των ευκαιριών και τη δηµιουργία µιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί. Η «επιχειρηµατικότητα», έχει ονοµαστεί και τέταρτος συντελεστής της παραγωγής. Αναφέρεται σε: παραγωγή αξιών για άλλες παραγωγικές µονάδες ή για καταναλωτές ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου µετατροπή των συντελεστών της παραγωγής σε προϊόντα ορθολογική διάθεση των στοιχείων παραγωγής πραγµατοποίηση νέων συνδυασµών συντελεστών παραγωγής και στη συνεισφορά τους στην οικονοµική πρόοδο της επιχείρησης. 1.3 ηµιουργικότητα 2

6 1.3.1 Μελέτη δηµιουργικότητας σε 4 επίπεδα (τα 4Ρ της ηµιουργικότητας) Η ηµιουργική ιαδικασία (PROCESS) Το ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΤΟΜΟ (PERSON) Το ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Product) Το ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Press) Άτοµαο ιαδικασία Προϊόν Περιβάλλον 3

7 1.3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ MINDMAPPING BRAINSTORMING LATERAL THINKING SIX THINKING HATS SYNECTICS ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙΝΟΤΜΙΑ Ι ΕΑ ΕΝΝΟια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4

8 1.4 Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα, ηµιουργικότητα ύο είδη επιχειρηµατικότητας: Υψηλή δηµιουργικότητα, νέες ιδέες (καινοτόµος) Ή Προσαρµογή σε παλιές λύσεις Η συστηµατική εφαρµογή της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στην αγορά καταλήγει σε επιχειρηµατικότητα. ηµιουργικότητα: Η ικανότητα να σκέφτεσαι νέα πράγµατα. Καινοτοµία: Η ικανότητα να κάνεις νέα πράγµατα ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 5

9 1.5 Καινοτοµία και πολιτική της Λισσαβόνας ΣΤΟΧΟΣ Καθορισµός της διαδικασίας καινοτοµίας, της πολιτικής καινοτοµίας και παρουσίαση ενός προγράµµατος δράσης για την Κοινότητα και τα κράτη µέλη που θα έχει σκοπό να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων που επελέγησαν από τη στρατηγική της Λισσαβόνας. ΣΥΝΟΨΗ 1. Πλαίσιο. Η ανακοίνωση ενηµερώνει ως προς τη διαδικασία καινοτοµίας και τη στρατηγική της Λισσαβόνας που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2000, η οποία έχει στόχο να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναµικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονοµία του κόσµου µέχρι το Με την πράσινη Βίβλο σχετικά µε το επιχειρηµατικό πνεύµα και την επικοινωνία στη βιοµηχανική πολιτική µέσα σε µία διευρυµένη Ευρώπη η ανακοίνωση συµµετέχει στην ανάπτυξη της πολιτικής της επιχείρησης που είναι προσανατολισµένη προς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονοµική ανάπτυξη. 2. Ορισµός. Η καινοτοµία συνίσταται στην παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα. 3. Σηµασία της καινοτοµίας για τις επιχειρήσεις. Η καινοτοµία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατακτήσουν νέες αγορές ή να αντισταθούν στον ανταγωνισµό. Αυτή λαµβάνει ιδιαίτερα ποικίλες µορφές, οι οποίες φθάνουν από την εφεύρεση που προέρχεται από την έρευνα και την ανάπτυξη, περνώντας από την προσαρµογή των µεθόδων παραγωγής, την εκµετάλλευση νέων αγορών, τη χρησιµοποίηση νέων οργανωτικών προσεγγίσεων ή τη δηµιουργία νέων εννοιών διάθεσης στο εµπόριο. Ο συναγωνισµός στην καινοτοµία αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου σηµαντικός µε τον ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν λοιπόν να διαδραµατίσουν ρόλο στον τοµέα αυτό ιδίως για τη λήψη των αποτελεσµάτων της έρευνας και τη συµβολή στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Η πολιτική καινοτοµίας. Στο πολιτικό επίπεδο, η ποικιλοµορφία της καινοτοµίας δηµιουργεί δυσχέρειες για τη συµπερίληψη της διαδικασίας στο σύνολό της. Στην αρχή, ακολουθήθηκε µια δυναµική προσέγγιση, που λάµβανε ως βάση την έρευνα, 6

10 ενώ πλέον ενδεδειγµένη είναι µια συστηµατική διαδικασία που περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία συµµετέχουν στην καινοτοµία. Το συστηµατικό µοντέλο θα πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να επιτρέψει την κατανόηση όχι µόνο της τεχνολογικής καινοτοµίας, αλλά επίσης άλλων µορφών αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λοιπόν ως καθήκον την εµβάθυνση των γνώσεών της στη διαδικασία αυτή ώστε να εκπονήσει µια αποτελεσµατική πολιτική. Η ενσωµάτωση της καινοτοµίας στις διάφορες πολιτικές θα επέτρεπε την ενίσχυση της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας καινοτοµίας. Έτσι, η κατάρτιση του προσωπικού στο πνεύµα της επιχείρησης θα τους επέτρεπε να εκµεταλλευτούν καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την αγορά. Η επιτυχηµένη συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις και τις δηµόσιες αρχές επιβάλλει τη δηµιουργία συµπληρωµατικών, γεωγραφικά συγκεντρωµένων αλληλοεξαρτώµενων και ανταγωνιστικών «οµάδων επιχειρήσεων» (clusters). Οι συνθήκες της αγοράς και η ζήτηση από µέρους των καταναλωτών διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο. Ορισµένες παράµετροι όπως ο ανταγωνισµός, η προσφορά κεφαλαίων, το ελάχιστα δεσµευτικό κανονιστικό περιβάλλον, η ύπαρξη ειδικευµένων και ευχερώς µετακινούµενου εργατικού δυναµικού είναι επίσης απαραίτητες για την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων. Λόγω αυτού του πολύµορφου περιεχοµένου, η εφαρµογή της πολιτικής της καινοτοµίας λαµβάνει ευαίσθητο χαρακτήρα. Οι κοινοτικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν λοιπόν να την αντιµετωπίζουν µε τη µέγιστη δυνατή ευελιξία. 5. Οι προκλήσεις Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επανακτήσει την καθυστέρηση που εµφανίζει έναντι των κυριοτέρων της ανταγωνιστών, να βοηθήσει τα νέα κράτη µέλη να εξαλείψουν τα κενά τους να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες και να επωφεληθεί της οικονοµικής και κοινωνικής της κατάστασης. Έτσι, παρά ορισµένα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα που καταγράφηκαν κατά την εκπόνηση των πινάκων πορείας για την καινοτοµία 2001 και 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει πάντα σηµαντική καθυστέρηση ως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Εν τούτοις, ορισµένα κράτη µέλη προόδευσαν περισσότερο από άλλα, πράγµα που επιτρέπει στα λοιπά κράτη µέλη να προχωρήσουν ταχύτερα χάρη στη µέθοδο του ανοιχτού συντονισµού. 7

11 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να υπερνικήσει τους εσωτερικούς δισταγµούς για την προσαρµογή στις καινοτόµες µεθόδους. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλει την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων. Οι κάτοικοι των υποψηφίων χωρών συχνά επέδειξαν καινοτόµο πνεύµα προσαρµοζόµενοι στο µετασχηµατισµό της οικονοµίας τους. Αλλά και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι χώρες αυτές και τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι συχνά ταυτόσηµα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση, την προσαρµογή και την καθιέρωση κατάλληλων χρηµατοδοτικών κυκλωµάτων. Κατά γενικό κανόνα, τα ειδικά ή γενικά επαγγελµατικά προσόντα των ευρωπαίων εργαζοµένων θα πρέπει να βελτιωθούν. Επιπλέον, λόγω της δηµογραφικής εξέλιξης που οδηγεί σε γήρανση του πληθυσµού, η επαγγελµατική οργάνωση θα πρέπει να αναθεωρηθεί δίνοντας βάρος στην ελαστικότητα για να ενισχυθεί ειδικότερα η επαγγελµατική κατάρτιση. Εξάλλου, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αντληθούν οφέλη από τις ιδιαιτερότητες της ΕΕ όπως το µέγεθος του δηµόσιου τοµέα ή της αυξανόµενης αστικοποίησης. 6. Το πλαίσιο της πολιτικής της καινοτοµίας. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο καταβλήθηκαν προσπάθειες συντονισµού, κυρίως στο πλαίσιο των προγραµµάτων-πλαισίων έρευνας ώστε να βελτιωθεί η σχέση µεταξύ έρευνας και καινοτοµίας. Στους λοιπούς τοµείς θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η πλευρά «καινοτοµία». Οι 5 προτεραιότητες που ορίστηκαν από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την καινοτοµία σε µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση, παραµένουν πάντα επίκαιρες αλλά είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η προώθησή τους. Ένα κατάλληλο για το συντονισµό πλαίσιο δράσης πρόκειται να θεσπιστεί: Τα κράτη µέλη οφείλουν να εκπονήσουν και να ενισχύσουν τις εθνικές τους στρατηγικές καινοτοµίας και να συντονίσουν τη δράση των αρµοδίων υπουργείων. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η συστηµατική προσέγγιση θα πρέπει να ενισχυθεί χάρη στη θέσπιση του Συµβουλίου «ανταγωνιστικότητας» που συγκεντρώνει τις 8

12 δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται µε την εσωτερική αγορά, την έρευνα και τη βιοµηχανία. Επιπλέον, αφήνοντας συγχρόνως περιθώριο για τη δράση των κρατών µελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ενεργήσει ώστε να αντλήσει το µέγιστο των πλεονεκτηµάτων από την ευρωπαϊκή διάσταση της καινοτοµίας. Στο εθνικό και κοινοτικό επίπεδο θα πρέπει να βελτιωθούν οι γνώσεις επί της καινοτοµίας βελτιώνοντας ειδικότερα τα στατιστικά εργαλεία. Θα εφαρµοστούν σχετικά µέτρα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει την ενίσχυση της διαδικασίας µαθητείας. Ένα πιλοτικό σχέδιο θα έχει στόχο τη βελτίωση του συστήµατος υποστήριξης για την προώθηση της τεχνολογίας και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις υποψήφιες χώρες. 7. Άλλες δράσεις. Οι νέες ιδέες θα πρέπει να µπορούν να µελετούνται για την ενίσχυση της διαδικασίας της καινοτοµίας. Πρόκειται πρώτα από όλα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων ενισχύοντας τη διαδραστικότητα µε τις λοιπές πολιτικές όπως ο ανταγωνισµός, η εσωτερική αγορά, η περιφερειακή πολιτική, τα φορολογικά µέτρα, η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση, το περιβάλλον η τυποποίηση ή το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η καινοτοµία δεν θα προοδεύσει παρά µόνο αν γίνει θετικά δεκτή από την αγορά. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να µελετηθεί η αντίδραση των καταναλωτών στις πιλοτικές αγορές, οι οποίες από τα ίδια χαρακτηριστικά τους µπορούν να είναι ιδιαίτερα δεκτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει επίσης τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην παγκόσµια αγορά. Ο δηµόσιος τοµέας στην Ένωση αποτελεί επίσης πηγή για χρήση καινοτοµίας έστω και αν παραµένουν διάφορα εµπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί η πορεία προς την ίδια κατεύθυνση, προσφεύγοντας συγκεκριµένα στις µεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο περιφερειακό επίπεδο, όπου συχνά συλλαµβάνονται οι καινοτόµες µέθοδοι, θα πρέπει να αναληφθούν προσπάθειες για την αποφυγή πολυτεµαχισµού, ενισχύοντας συγχρόνως τη δηµιουργία «οµάδων επιχειρήσεων» και πυρήνων 9

13 κατάρτισης. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των περιφερειακών αρχών και τα ευρωπαϊκά δίκτυα. 8. Σχέδιο δράσης. Αν και η καθυστέρηση ως προς τις Ηνωµένες Πολιτείες στα θέµατα της καινοτοµίας δεν γίνεται ακόµη αισθητή, είναι σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει µια πολιτική της καινοτοµίας. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή οφείλουν λοιπόν να καταρτίσουν ένα πλαίσιο δράσης που θα περιλαµβάνει προτεραιότητες και στόχους. Τα κράτη µέλη οφείλουν, να ενισχύσουν την εθνική τους στρατηγική υπέρ της καινοτοµίας, να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για την καινοτοµία και να ενισχύουν τη συµµετοχή τους στη διαδικασία αµοιβαίας µαθητείας. Η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της συνοχής των διαφόρων διαθεσίµων δεδοµένων, θα βελτιώσει τη διαδικασία αµοιβαίας µαθητείας, θα αναλύσει µε τα κράτη µέλη τα αποτελέσµατα της διαδικασίας και θα ξεκινήσει µια πιλοτική πρωτοβουλία για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Στις υποψήφιες χώρες, θα εγκαταστήσει µία πλατφόρµα ανταλλαγών και θα επεκτείνει εκεί τον πίνακα της καινοτοµίας. Θα συντάξει µία έκθεση για την πολιτική καινοτοµίας στο εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και θα συµβάλει στην καινοτοµία στο δηµόσιο τοµέα. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα θεσπίσουν µία διαδικασία συντονισµού, θα ενισχύσουν την αµοιβαία µαθητεία και τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη της καινοτοµίας εντός της ΕΕ. 10

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επιλογή του τύπου της επιχείρησης Πάντα χρήζει προσεκτικής έρευνας από νοµικό και φοροτεχνικό σύµβουλο. Η επιλογή γίνεται βάσει κάποιων κριτηρίων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από αυτά τα κριτήρια: (α) Είδος δραστηριότητας, (β) ιαθέσιµο κεφάλαιο, (γ) Φορολογικό καθεστώς, (δ) Προσωπικότητα επιχειρηµατία, (ε) Αγορά στην οποία απευθύνεται, (στ) Κόστος σύστασης, (ζ) Κόστος λειτουργίας κ.α. 2.1 Ατοµική Επιχείρηση Η µορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Κύριο πλεονέκτηµά της είναι η µεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών µεθόδων και, ως ένα βαθµό, στο µέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις µικρές και µέσου µεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εµπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι µεγάλης σηµασίας. Όταν όµως το είδος της δραστηριότητας επιβάλλει την ανάπτυξη µεγάλου µεγέθους, τότε η εταιρική µορφή της επιχείρησης είναι συχνά η πιο κατάλληλη. Στο ερώτηµα αν θα πρέπει να προτιµηθεί η δηµιουργία ατοµικής ή εταιρικής επιχείρησης, η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κύριο πλεονέκτηµα: Μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών µεθόδων και, ως ένα βαθµό, στο µέγεθος της παραγωγής Μειονέκτηµα: Μειωµένη δυνατότητα προσαρµογής και αντίδρασης στον ολοένα αυξανόµενο ανταγωνισµό 2.2 Εταιρική Επιχείρηση Η εταιρική επιχείρηση ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτοµα, τους εταίρους, που συνδέονται µε εταιρική σχέση µεταξύ τους. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά µίας εταιρικής επιχείρησης συνοψίζονται στα εξής: Εµπλέκονται πολλά πρόσωπα, οπότε απαιτείται η συµφωνία τους, ώστε να υπάρξει η σύµπραξη κεφαλαίων και ικανοτήτων για την επίτευξη του κοινού σκοπού Τα ατοµικά συµφέροντα των µελών επιδιώκονται µέσα από τον κοινό σκοπό Απαιτείται προστασία, αφ ενός µεν για εταίρους από αυθαιρεσίες συνεταίρων, και αφ ετέρου των τρίτων µε τους οποίους έρχεται σε συναλλακτική επαφή το εταιρικό µόρφωµα. 11

15 2.3 Προσωπικές και Κεφαλαιουχικές εταιρίες Οι εταιρίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές. Το κύριο χαρακτηριστικό των προσωπικών εταιριών είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη, ενώ οι κύριες µορφές τους είναι: (α) η Οµόρρυθµη Εταιρία (Ο.Ε.), και (β) η Ετερόρρυθµη Εταιρία (Ε.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό των κεφαλαιουχικών εταιριών είναι η καταβολή κεφαλαίου, ενώ οι κύριες µορφές τους είναι: (α) η Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.) και (β) η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Όσον αφορά δε στις εµπορικές εταιρίες, το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η νοµική προσωπικότητα και η νοµική αυτοτέλεια έναντι τρίτων και εταίρων Οµόρρυθµη -Βασικά Χαρακτηριστικά Ο.Ε. Όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι µε όλη τους την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναµία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους. Η οµόρρυθµη εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου: Ετερόρρυθµη Εταιρία -Βασικά Χαρακτηριστικά Ε.Ε. ιαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθµης εταιρείας σε δύο κατηγορίες: τους οµόρρυθµους και τους ετερόρρυθµους. Η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη (ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος µε όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη µη εξόφλησή τους) Η ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων είναι περιορισµένη και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην εταιρία. Η ετερόρρυθµη εταιρεία δεν χρειάζεται συµβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συµφωνητικό Ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος µε όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη µη εξόφλησή τους. 12

16 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου: Σχετικά µε τις εταιρίες Πρέπει να γνωρίζετε ότι: Μία προσωπική εταιρία µπορεί να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα στις εξής περιπτώσεις: α) αν έχει εµπορικό σκοπό, β) αν τηρήσει ορισµένες προϋποθέσεις δηµοσιότητας Ο σκοπός των προσωπικών εταιριών µπορεί να είναι ευρύτατος. Η αναγραφή του αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τον κύκλο των πράξεων τις οποίες ο διαχειριστής διενεργεί εγκύρως Οι προσωπικές εταιρίες δεν είναι εκ του νόµου εµπορικές (όπως π.χ. οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε.) αλλά χαρακτηρίζονται ως εµπορικές από το σκοπό τους. εν αρκεί ο σκοπός τους να είναι η διενέργεια εµπορικών πράξεων, αλλά πρέπει πράγµατι να διενεργούν εµπορικές πράξεις Η διάρκεια ζωής της εταιρίας µπορεί να είναι ορισµένη ή αόριστη. Το να είναι ορισµένη σηµαίνει ότι και µόνο µε την παρέλευση του χρόνου διάρκειας η εταιρία λύεται χωρίς επιπλέον διατυπώσεις δηµοσιότητας. Με συµφωνία των εταίρων που είτε προβλέπεται στο καταστατικό είτε όχι (οπότε και ακολουθεί τροποποίηση και δηµοσίευση πριν τη πάροδο του χρόνου) µπορεί να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας. Πλεονέκτηµα της ορισµένης διάρκειας της εταιρίας είναι ότι παρελθόντος του χρόνου λύεται η σύµβαση και οι εταίροι µπορούν να αποχωρήσουν χωρίς διατυπώσεις δηµοσιότητας και ζητήµατα καταγγελιών. Το να είναι αόριστη η διάρκεια της εταιρίας σηµαίνει ότι δεν έχει προβλεφτεί ορισµένος χρόνος διάρκειας, οπότε αυτή συνεχίζει τη δράση της µέχρις ότου κάποιος από τους εταίρους καταγγείλει την εταιρική σύµβαση 2.4 Ανώνυµη Εταιρία Στις Α.Ε., που είναι µετοχικές, κάθε εταίρος (µέτοχος) είναι υπεύθυνος µόνο για το ποσοστό συµµετοχής του, δηλαδή για τον αριθµό των µετοχών τις οποίες διαθέτει. Σε περίπτωση ζηµιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος µέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις µετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι µετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. Ο µέτοχος συµµετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαµόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, 13

17 ανάλογα µε τον αριθµό των µετοχών που διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των µετόχων κάθε µέτοχος διαθέτει τόσες ψήφους όσες είναι οι µετοχές που κατέχει. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου: Απαιτείται συµβολαιογραφική σύνοψη καταστατικού Μέχρι την καταχώριση στο µητρώο Α.Ε., µπορούν να προβληθούν όλοι οι λόγοι ακυρότητας, ενώ οι πράξεις των ιδρυτών της Α.Ε. είναι δεσµευτικές πριν την ίδρυση Βασικά Χαρακτηριστικά Α.Ε. Το µεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται σε έγγραφα, τις µετοχές Οι αυστηροί όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της Η µακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) Η περιορισµένη ευθύνη των µετόχων Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ιοικητικού Συµβουλίου. 2.5 Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης Οι Ε.Π.Ε. είναι ένας ενδιάµεσος τύπος µεταξύ των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυµης εταιρίας. Το κύριο γνώρισµα των εταιριών αυτών είναι το σχετικά µικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους σήµερα- και η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων τους µέχρι το ύψος του κατατεθειµένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις ανώνυµες εταιρίες (σε αντίθεση µε τις προσωπικές εταιρίες) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου: 14

18 2.5.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Ε.Π.Ε. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε «µερίδες συµµετοχής» κάθε µία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά µερίδια, από τα οποία το καθένα δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 29,35 ευρώ Συγκεκριµένοι όροι δηµοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ όλη τη διάρκεια της ζωής της Η ορισµένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας) Η περιορισµένη ευθύνη των εταίρων Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του µισού του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του µισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του διαχειριστή ή διαχειριστών 2.6 Η διαχείριση της εταιρίας Η διαχείριση µίας εταιρίας αφορά στη διαδικασία λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων και χάραξη οικονοµικής πολιτικής. Ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές προς την αποτελεσµατική διαχείριση µίας εταιρίας παρουσιάζονται στη συνέχεια: Η λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων καλό θα είναι να γίνεται µόνο από διαχειριστές Ειδικότερα στις Α.Ε. υπάρχει ο χωρισµός των αρµοδιοτήτων που διασφαλίζεται από την ύπαρξη ιοικητικού Συµβουλίου Όσον αφορά τώρα στην Προσωπική Εταιρία, όπου δεν υπάρχει ειδικό όργανο, παρ όλο που η άσκηση εταιρικών υποθέσεων είναι ενιαία, είναι δυνατός ο συµβατικός χωρισµός (ενδοτικό δίκαιο) µε τον ορισµό διαχειριστή στην εταιρική σύµβαση ΑΚ 748: κατ αρχήν συλλογική άσκηση διαχείρισης (= απαιτείται η σύµφωνη απόφαση και σύµπραξη όλων των εταίρων)=> άκρως προσωποπαγής σχέση Στην προσωπική εταιρία εφαρµόζεται η ρύθµιση της ατοµικής διαχείρισης και εκπροσώπησης από τον ένα εταίρο µε δέσµευση όλης της εταιρίας (ευθύνη και των εταίρων µε την ατοµική τους περιουσία. Ασφαλιστική δικλείδα το δικαίωµα εναντιώσεως των εταίρων έναντι του εταίρουδιαχειριστή Συνέπειες: α) προς τα έσω: υποχρέωση υπακοής στην απαγόρευση και β) προς τρίτους: µη αντιτάξιµο στοιχείων που ο τρίτος δε γνώριζε 15

19 υνατή η µε πρόβλεψη συµβατικού όρου απόφαση κατά πλειοψηφία ικαίωµα διαχείρισης: δεκτικό αφαίρεσης υνατή η συµφωνία ατοµικής διαχείρισης εκτός της σύναψης συµφωνίας ορισµένου ποσού και άνω, οπότε θα απαιτείται υπογραφή. Πράξεις εκτός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού (στο βαθµό που αυτός είναι γνωστός ή προσβάσιµος στους τρίτους) δεν δεσµεύουν την εταιρία. Πάντως, για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις είτε αυτές εµφανίζονται στις συναλλαγές µε τη µορφή της ατοµικής εταιρικής επιχείρησης είτε µε κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόµενους στον ΕµπΝ είτε σε άλλα νοµοθετήµατα εταιρικό τύπο υποχρεούνται όταν παρουσιάζουν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 1 εκατ. να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες ρυθµίζονται ιδιαίτερα π.χ. επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα καπνού) 2.7 ιαδικασίες ίδρυσης κάποιων εξειδικευµένων µορφών επιχείρησης Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (http://observatory.eommex.gr/eommex/153_ell_html.aspx) Ορισµός των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Σύµφωνα µε την σύσταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2003 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_en.htm), ο ορισµός για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ο ακόλουθος: Ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που στο εξής θα καλούνται «ΜΜΕ», ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες: Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους, Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ή έχουν ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ., και πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας, δηλαδή δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). Η διάκριση µεταξύ πολύ µικρών, µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων γίνεται ως ακολούθως (Πίνακας 1): 16

20 Πολύ µικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα Μικρές επιχειρήσεις: απασχολούν λιγότερα από 49 άτοµα και έχουν είτε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 10 εκ., ή ένα ετήσιο σύνολο ισολογισµού που δεν ξεπερνά τα 10 εκ.. Μεσαίες επιχειρήσεις : απασχολούν λιγότερα από 249 άτοµα και έχουν είτε ένα ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκ., ή ένα ετήσιο σύνολο ισολογισµού που δεν ξεπερνά τα 43 εκ.. Κατηγορίες Επιχειρήσεων Αριθµός εργαζοµένων (αµετάβλητος) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κύκλος εργασιών Συνολικός Ισολογισµός Μεσαίες < 250 < 50 εκατ. < 43 εκατ. Μικρές < 50 < 10 εκατ. < 10 εκατ. Πολύ µικρές < 10 < 2 εκατ. < 2 εκατ Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα ΠΗΓΗ: Γ.Γ. ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ έτους

21 ΠΗΓΗ: Γ.Γ. ΕΣΥΕ / ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ έτους Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη ΠΗΓΗ: OBSERVATORY OF EUROPEAN SME's, SME's IN EUROPE

22 ΠΗΓΗ: OBSERVATORY OF EUROPEAN SME's, SME's IN EUROPE ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΥΗΜΕΝΩΝ ΜΜΕ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (http://observatory.eommex.gr/eommex/prosdiorismos_parametrwn_stratigikis_gia_ MME.pdf) ιαδικασίες ίδρυσης Μικρής-Μεσαίας Επιχείρησης σε 9 βήµατα Η δηµιουργία µιας Μικρο-µεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασµού και ανάπτυξής της καθώς και τυπικές, αλλά υποχρεωτικές, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Ι ΡΥΣΗΣ. Το παρακάτω κείµενο αποβλέπει σε µια πρώτη παρουσίαση των στοιχειωδών απαιτήσεων για την ίδρυση της επιχείρησης Επιπλέον ενηµέρωση παρέχεται από τους αρµόδιους φορείς που αναφέρονται στο έντυπο. Πληροφόρηση επίσης για πολλά θέµατα, διαδικαστικά και ουσιαστικά, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας µιας ΜΜΕ, δίδεται από τον ΕΟΜΜΕΧ BHMA 1o Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗΣ της επιχείρησης είναι απαραίτητο να είναι γνωστός και εξασφαλισµένος πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 19

23 BHMA 2o ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ BHMA 3o Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ίδρυσης επιχείρησης είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗTΗΡΙΟ (Ν.2081/92). BHMA 4o Εγγραφή στον οικείο ΑΣΦΑΛΙΣTΙΚΟ ΦΟΡΕΑ. Πληροφορίες δίδονται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την αίτηση εγγραφής και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά. BHMA 5o Οι περισσότερες επιχειρήσεις που θα ασκήσουν µεταποιητική δραστηριότητα υποχρεούνται σε έκδοση TΕΧΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΗΣ και στην συνέχεια TΕΧΝΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ (βάσει του Π.. 84/84 και του Ν. 2516/97). Οι ιευθύνσεις Βιοµηχανίας των κατά τόπους Νοµαρχιών είναι αρµόδιες για την πληροφόρηση των υπόχρεων ή µη κατηγοριών και για την έκδοση των αδειών. BHMA 6o Α ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑTΟΣ ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ. Η πλειοψηφία των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλµατος και των Ειδικών Αδειών Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρµόδιες για την δραστηριότητα ιευθύνσεις των κατά τόπους Νοµαρχιών, όπως ιευθύνσεις Βιοµηχανίας, Υγιεινής, Μεταφορών κ.λ.π., καθώς και από άλλες αρχές όπως Αστυνοµία (όπλα), Ε.Ο.T. (τουρισµός), ιεύθυνση Εµπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης κ.λ.π. Οι ίδιες αρχές ενηµερώνουν για την υποχρέωση ή όχι της επιχείρησης σε έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ορισµένες σχετικές πληροφορίες δίδονται επίσης από τα Επιµελητήρια. ΒΗΜΑ 7ο ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙTΗ ΕΥΜΑTΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗTΡΩΟΥ (ΑΦΜ) ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣTΟΙΧΕΙΩΝ ΒΗΜΑ 8ο ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Βουλιαγµένη Μάιος 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ Η ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 1. ΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ TRADE WITHOUT BORDERS FOR THE COMPANIES OF GREECE - The former Yugoslav Republic of Macedonia INTERREGIONAL AREA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. Κίνητρα ενασχόλησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Καβάλα 2007 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ INTERNET MARKETING Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα