Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων"

Transcript

1 Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρχές Πληροφοριακών Συστηµάτων Ενδεικτικό Παράδειγµα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση Παραδείγµατα Εφαρµογών / Συστηµάτων Πληροφοριακά Συστήµατα και Επιχειρήσεις ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Π.Σ. Βασικές Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστηµάτων Αρχιτεκτονικές και Περιβάλλοντα ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Π. Σ. Σχεδιασµός (plan) - Αναδιοργάνωση Πληροφοριακών Συστηµάτων Τάσεις, Μεθοδολογίες Περιβάλλοντα και Εργαλεία Ανάπτυξης Σύγχρονα Συστήµατα και Τάσεις Ψηφιακή Επιχείρηση: ERP, CRM, SCM Σύγχρονα Συστήµατα και Τάσεις Ψηφιακή Επιχείρηση: Business Intelligence ΜΕΡΟΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π. Σ. Επιπτώσεις Πληροφορικών Συστηµάτων Θέµατα Ασφαλείας - ιοίκηση Π.Σ. - ιαχείριση Αλλαγής Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 1

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ (Plan) - ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Π.Σ. - Ανάλυση, Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός, Έλεγχος - Μετάπτωση, Παραγωγή Συντήρηση ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - οµηµένες Τεχνολογίες (Structured) - Αντικειµενοστραφείς Τεχνολογίες (Object-Oriented) - Software Re-engineering - CASE: Repositories, Data Dictionaries ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - SDLC, Prototyping, RAD, JAD - Application Software Packages, User-Development - Outsourcing Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 2

3 ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1. Πώς η δηµιουργίαενόςνέοςσυστήµατος θα µπορούσε να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ένας οργανισµός; 2. Πώς µπορεί µια εταιρεία να βεβαιωθεί ότι το νέο πληροφοριακό σύστηµα πουδηµιουργεί ταιριάζει στο επιχειρηµατικό της πρόγραµµα; 3. Ποια είναι τα βήµατα που απαιτούνται για τη δηµιουργία ενός νέου πληροφορικού συστήµατος ; 4. Ποιες εναλλακτικές µέθοδοι υπάρχουν για τη δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων; 5. Υπάρχουν τεχνικές ή προσεγγίσεις για τη δηµιουργία συστηµάτων που βοηθούν να δηµιουργούνται ταχύτερα εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν; Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 3

4 Πληροφοριακά Συστήµατα: Σχεδιασµένη Επιχειρησιακή Αλλαγή Η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήµατος είναι µια ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ διαδικασία, όπου Νέα τεχνολογία και το Ανθρώπινο δυναµικό πάνε µαζί Νέο Σύστηµα και η Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης πάνε µαζί Στόχος της Ανάπτυξης είναι ο σύνδεσµος του Πληροφοριακού Συστήµατος µε τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό (Business Plan) H κλασσική τεχνική είναι: Πρώτα αναπτύσσονται τα πιο σηµαντικά για την επιχείρηση (υπό-) συστήµατα. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 4

5 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Managers System stakeholders Programmer s Systems analyst Users Vendors and suppliers Technical specialists Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 5

6 Σχεδιασµός του Π.Σ. (ΙS Plan) Στόχοι» επισκόπηση πλάνου, επιχειρησιακά σχέδια και επιδιώξεις,... Στρατηγικός Σχεδιασµός» η επιχείρηση σήµερα, αλλαγές στο περιβάλλον, επιδιώξεις Υπάρχοντα Συστήµατα (Υποδοµή)» υποστήριξη επιχειρηµατικών διαδικασιών, δυνατότητες (π.χ., σε Ηardware, Software, Databases, Τηλεπικοινωνίες) Νέες Εξελίξεις» νέα έργα, νέες απαιτήσεις υποδοµής, νέα τεχνολογικά επιτεύγµατα Στρατηγική της ιοίκησης» σχέδια προµηθειών, εσωτερική αναδιοργάνωση, στρατηγική για το προσωπικό, σηµαντικές επιδιώξεις µετεκπαίδευσης,... Σχεδιασµός της Υλοποίησης» λεπτοµερές πλάνο, επικείµενες δυσκολίες, αναφορές προόδου Απαιτήσεις (Κόστος)» προσδοκίες οικονοµίας, κύκλος προµήθειας,... Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 6

7 ιοίκηση της Ανάπτυξης ενός Π.Σ. ιοίκηση ΤΕΧΝΙΚΟΙ IS ΧΡΗΣΤΕΣ Corporate Strategic Group IS Steering Committee ιευθύνσεις IS Project Management User Project Management Τµήµατα IS Project Team User Project Team IS Project Ana- User Analysts Lysts /Designers/ Designers Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 7

8 Καθορισµός των Πληροφοριακών Απαιτήσεων του Οργανισµού Επιχειρησιακή ανάλυση (Enterprise Analysis) Ανάλυση των πληροφοριακών απαιτήσεων σε ολόκληρη την έκταση ενός οργανισµού Βοηθά στον καθορισµό των κυρίων οντοτήτων και των ιδιοτήτων των δεδοµένων του οργανισµού Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 8

9 Καθορισµός των Πληροφοριακών Απαιτήσεων του Οργανισµού Μέθοδοι για τη τησυλλογή Απαιτήσεων του Π.Σ ENTERPRISE SYSTEMS ANALYSIS Εξέταση της Επιχείρησης στο ΣΥΝΟΛΟ της Παράγοντες / ιαστάσεις» Οργανωτικά Τµήµατα» ιαδικασίες» Λειτουργίες» Βάσεις εδοµένων ηµιουργία µεγάλων πινάκων µε άξονες τους παραπάνω παράγοντες για συσχετισµούς Βοηθά στην εύρεση των σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ των διαφορετικών παραγόντων στην επιχείρηση Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ιαδικασιών // εδοµένων Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 10

11 Μέθοδοι για τη Συλλογή Απαιτήσεων του Π.Σ CRITICAL SUCCESS FACTORS (CSF) Ένας µικρός αριθµός από λειτουργικούς στόχους που είναι όλοι σηµαντικοί και εύκολα προσδιορίσιµοι Η εκπλήρωση των στόχων αυτών, πιστεύεται ότι θα οδηγήσει σε επιτυχία την επιχείρηση χρησιµοποιείται ευρύτατα για τον προσδιορισµό τωναπαιτήσεων ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την ανάπτυξη Decision Support Systems ή Executive Support Systems ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ:» Συλλογή των CSF από τους ιευθυντές,» Ανάλυση και Σύνθεση των ατοµικών CSF,» Συµφωνία στα CSF της Επιχείρησης,» Εξαγωγή προτεραιοτήτων,» Ορισµός των DSS και Βάσεων εδοµένων Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 11

12 Χρήση των Critical Success Factors Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 12

13 CSF Ενδεικτικά Παραδείγµατα ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΤΟΧΟΙ CSF Κερδοσκοπικοί Στόχοι Earnings/Share Return on Investment Market Share New Product Αυτοκινητοβιοµηχανία Styling Quality Dealer System Cost Control Energy Standards Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Στόχοι Excellent Health care Meeting Regulations Future Health Needs Regional Interaction with other Hospitals Efficient Use of Resources Improved Monitoring of regulations Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 13

14 Επιχειρησιακές Αλλαγές µε την Εισαγωγή ενός Π.Σ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Χρήση της Τεχνολογίας για την πιο αποδοτική εκτέλεση λειτουργιών ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ (Rationalization) Ορθολογικότητα στις Βασικές ιαδικασίες, απάλειψη Bottlenecks ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (Business Process Re-engineering) ραστικός ανασχεδιασµός των Λειτουργιών για µείωση κόστους, υψηλότερη ποιότητα, καλύτερες υπηρεσίες και ορθολογικότερη χρήση της νέας τεχνολογίας Χρήση της τεχνολογίας των Workflows PARADIGM SHIFT Πλήρης Επανεξέταση των στόχων και φύσης της Επιχείρησης και αναδιατύπωση του πως πρέπει να λειτουργεί Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 14

15 Ρίσκα και Αποδόσεις Ψηλό PARADIGM SHIFT ΡΙΣΚΟ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ Χαµηλό ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Χαµηλή ΑΠΟ ΟΣΗ Ψηλή Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 15

16 BPR ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ Τµήµα Α Τµήµα Β Τµήµα Γ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 16

17 Ενδεικτικό Παράδειγµα BPR Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 17

18 Ενδεικτικό Παράδειγµα - συνέχεια Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 18

19 Ενδεικτικό Παράδειγµα Μετά το BPR Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 19

20 BUSINESS PROCESS REENGINEERING (BPR) Μερικές έννοιες και Στρατηγικές ιαχείριση της Ροής της Εργασίας (Workflow Management) Η διαδικασία του εξορθολογισµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών έτσι ώστε τα έγγραφα για να µπορούν να µετακινούνται εύκολα και αποτελεσµατικά από µια θέση σε µια άλλη ιαχείριση Επιχειρηµατικών ιεργασιών (Business Process Management, ΒPM): Επιτρέπει στους οργανισµούς να διαχειρίζονται βαθµιαίες αλλαγές διεργασιών που απαιτούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Προσφέρει µια µεθοδολογία για αντιµετώπιση της συνεχούς ανάγκης του οργανισµού να αναθεωρεί τις πολυάριθµες εσωτερικές επιχειρηµατικές διεργασίες του και τις διεργασίες που µοιράζονταν µε άλλους οργανισµούς. Μάνατζµεντ ολικής ποιότητας (Total Quality Management, TQM): Μια θεωρία του αναθέτει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου από κοινού σε όλο το προσωπικό ενός οργανισµού Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 20

21 Με: Πώς τα Πληροφοριακά Συστήµατα Υποστηρίζουν τη Βελτίωση Ποιότητας Την απλοποίηση του προϊόντος ή της παραγωγικής εργασίας Τη συγκριτική αξιολόγηση Τη χρήση των απαιτήσεων των πελατών ως οδηγού για τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών Μείωση χρόνου κύκλου ανάπτυξης Βελτίωση της ποιότητας και της ακρίβειας του σχεδιασµού Βελτίωση της ακρίβειας της παραγωγής Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 21

22 Προβλήµατα διεργασιών (1) Σύµπτωµα 1: Πολλαπλή εισαγωγή στοιχείων. Χαρακτηριστικό του συµπτώµατος είναι η µεγάλη συχνότης ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τµηµάτων της επιχείρησης µε τη µορφή τηλεφωνηµάτων, memos, κλπ., καθώς και η εισαγωγή των ίδιων στοιχείων (π.χ. κινήσεις αποθήκης) από διαφορετικά τερµατικά (π.χ. από την παραγωγή και το λογιστήριο). Αιτία 1: Κατάτµηση µιάς φυσικής επιχειρησιακής διεργασίας. Το σύµπτωµα 1 εµφανίζεται όταν τµήµατα µιάς ενιαίας διεργασίας έχουν οργανωτικά ανατεθεί σε διαφορετικά τµήµατα της επιχείρησης. Η συγχώνευση τµηµάτων ή ουσιαστική βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ τους (π.χ. µέσω συστηµατικής οργάνωσης συχνότερων συνεδριάσεων) προσφέρονται ως λύσεις στο πρόβληµα. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 22

23 Προβλήµατα διεργασιών (2) Σύµπτωµα 2: Υπαρξη υπερβολικών αποθεµάτων. Τα αποθέµατα εµφανίζονται µε πολλές διαφορετικές µορφές. Αφορούν πρώτες ύλες, υλικά υπό κατεργασία, προϊόντα, χρήµατα, προσωπικό, χρόνους ασφαλείας στις παραδόσεις των προµηθευτών, χρόνους διελεύσεως στην παραγωγή και αρχεία πληροφοριών. Αιτία 2: Υπαρξη αβεβαιοτήτων. Τα αποθέµατα προσφέρουν ασφάλεια έναντι αβεβαιότητας στη ζήτηση των προϊόντων, στους χρόνους παράδοσης των προµηθευτών, στους χρόνους παραγωγής, κλπ. Η άρση των αβεβαιοτήτων αυτών µέσω της αναδιοργάνωσης οδηγεί σε πτώση της στάθµης των αποθεµάτων. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 23

24 Προβλήµατα διεργασιών (3) Σύµπτωµα 3. Υπερβολική επίβλεψη και έλεγχος. Η επίβλεψη και ο έλεγχος άν και απαραίτητες για την συνοχή ενός οργανωτικού σχήµατος έχουν εσωτερική αξία και δεν προσφέρουν προστιθέµενη αξία στο προϊόν από την σκοπιά του πελάτη. Εποµένως, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα µιάς επιχειρησιακής διεργασίας, ο χρόνος και το κόστος που αφιερώνονται σε επίβλεψη και έλεγχο θα πρέπει να έχουν αναλογική σχεση µε την προστιθέµενη αξία της δραστηριότητας, ώστε να µήν σκοτώνουν τη διεργασία µε υπερβολικά γενικά έξοδα. Αιτία 3. Κατάτµηση διεργασιών και εσωστρέφεια. Η ανάγκη για έλεγχο συχνά δηµιουργείται από την κατάτµηση των ενιαίων επιχειρησιακών διεργασιών σε πολλά τµήµατα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αυξηµένος έλεγχος προκειµένου να διασφαλισθεί η εκτέλεση και η περάτωση σε εύλογους χρόνους της διεργασίας. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις και οργανισµοί χαρακτηρίζονται από οργανωτική εσωστρέφεια, όπου για τα στελέχη είναι σηµαντικότερη η ικανοποίηση εσωτερικών στόχων της ιεραρχίας παρά εξωτερικών στόχων της επιχείρησης, όπως είναι ο υψηλός βαθµός ικανοποίησης του πελάτη. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 24

25 Προβλήµατα διεργασιών (4) Σύµπτωµα 4. Πολλές επανεπεξεργασίες και επαναλήψεις εργασιών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επανεπεξεργασία προϊόντων (π.χ. επαναφορά λανθασµένων διαστάσεων) ή επαναλαµβάνονται εργασίες που έχουν ήδη γίνει (π.χ. έντυπα που διορθώνονται ή συµπληρώνονται από την αρχή) λόγω αστοχίας. Αιτία 4. Συνήθως είναι η έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης (ανάδρασης) στα στάδια µιάς µακράς επιχειρησιακής διεργασίας. Τα προβλήµατα δεν αναγνωρίζονται στο στάδιο που δηµιουργούνται αλλά σε µεταγενέστερα στάδια µε αποτέλεσµα να απαιτείται επανάληψη των ενδιάµεσων σταδίων προκειµένου να διορθωθούν. Στόχος της ανδιοργάνωσης δεν είναι η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των επενεπεξεργασιών αλλά η απάλλειψή τους. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 25

26 Προβλήµατα διεργασιών (5) Σύµπτωµα 5. Υπαρξη πολλών ειδικών περιπτώσεων. Όταν πρωτοσχεδιάζονται διαδικασίες σε µία επιχείρηση είναι σχετικά απλές. Με την πάροδο όµως του χρόνου αυξάνει η πολυπλοκότητά τους µε την προσθήκη υποδιαδικασιών για την αντιµετώπιση εξαιρέσεων και ειδικών περιπτώσεων. Αιτία 5. Ιστορική αγκύλωση. Πολλές από τις εξαιρέσεις και τις ειδικές περιπτώσεις οφείλονται σε περιστασιακές συνθήκες ή στην οπτική γωνία και το στυλ διοίκησης του εκάστοτε διευθύνοντος. Οι διαδικασίες αυτές µπορούν να απλοποιηθούν σηµαντικά αν αποκατασταθεί η επιχειρησιακή διεργασία στην αρχική της βασική έκδοση. Οσες από τις ειδικές περιπτώσεις είναι απαραίτητες µπορούν να αποτελέσουν χωριστές επιχειρησιακές διεργασίες χωρίς να προσθέτουν πολυπλοκότητα στη βασική διεργασία. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 26

27 Βήµατα Επιχειρησιακού Ανασχεδιασµού (BUSINESS PROCESS REENGINEERING) Η διοίκηση πρέπει να αναπτύξει ένα ευρύ στρατηγικό όραµα Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να κατανοούν και να µετρούν την απόδοση των διαδικασιών που ήδη υπάρχουν ως βάση αναφοράς Η τεχνολογία πληροφοριών πρέπει να αφεθεί να επηρεάζει το σχεδιασµό διεργασιών από την αρχή Η υποδοµή τεχνολογίας πληροφοριών θα πρέπει να έχει δυνατότητες υποστήριξης αλλαγών σε επιχειρηµατικές διεργασίες Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 27

28 Αναδιοργάνωση µε τη βοήθεια Π.Σ. ΤΙ? ( ιαδικασίες) ΠΟΙΟΣ? (Οργάνωση) ΠΩΣ? (Συστήµατα IT) AS-IS TO-BE Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 28

29 Αναδιοργάνωση µε Reference Models συστηµάτων ERP ΤΙ? ( ιαδικασίες) ΠΟΙΟΣ? (Οργάνωση) ΠΩΣ? (Συστήµατα IT) IBM Compatible IBM Compatible AS-IS IBM Compatible TO-BE IBM Compatible Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 29

30 IT CAPABILITIES & IMPACTS ANALYTICAL: Can bring complex analytical methods to bear on process INFORMATIONAL: Makes vast amounts of detailed information available SEQUENTIAL: Enables changes in sequence, parallel tasks KNOWLEDGE MANAGEMENT: Allows capture, dissemination of knowledge, expertise TRACKING: Allows detailed tracking of task status, inputs, outputs DISINTERMEDIATION: Connects parties who otherwise depend on an intermediary Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 30

31 ιαδικασίες στην Ανάπτυξη ενός Π.Σ. ΑΝΑΛΥΣΗ (Systems Analysis) Μελέτη Σκοπιµότητας Έλεγχος αν είναι εφικτό Συλλογή Απαιτήσεων ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ (Systems Design) Λογικός, Φυσικός, Εναλλακτικές Λύσεις Ρόλος των Χρηστών ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Completion) Προγραµµατισµός Έλεγχος (Testing) ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ (migration, conversion) Παράλληλη Λειτουργία --- Direct Cutover Πιλοτική Λειτουργία -- Phased Approach ΠΑΡΑΓΩΓΗ και ΣΥNΤΗΡΗΣΗ (Production and Maintenance) Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 31

32 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Investigation Analysis Design Implementation Maintenance Time and review Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 32

33 ΑΝΑΛΥΣΗ (Systems Analysis) ΗΑνάλυσητουΠροβλήµατος που Επιλύεται µε τοπ.σ. Feasibility Study (Μπορεί να λυθεί το πρόβληµα???) Τεχνική εφικτότητα» Αποτίµηση των Hardware, Software Τεχνικών υποδοµών Οικονοµική εφικτότητα» Αποτίµησε τα οικονοµικά οφέλη και το Κόστος Λειτουργική εφικτότητα» Θα είναι δυνατή η λειτουργία του Π.Σ. κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες??? Συλλογή Απαιτήσεων» Λεπτοµερής απαρίθµηση των αναγκών του νέου συστήµατος Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 33

34 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ (Systems Design) Παρέχει Λεπτοµέρειες για το ΠΩΣ το σύστηµα θα αντιµετωπίσει τις ανάγκες ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Συνιστώσες, εδοµένα όπως χρειάζονται για εφαρµογές ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Φυσική θέση των συνιστωσών και των δεδοµένων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Ενεργός στον σχεδιασµό Κατανόηση του Π.Σ. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 34

35 Προδιαγραφές Σχεδιασµού Input Origins, flow, data entry User Interface simplicity, efficiency, logic, feedback, errors Database Design logical data relations volume and speed requirements file organization & design record specifications Processing Computations, program modules required reports, timing of outputs Manual Procedures what activities, who performs them, how, where Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 35

36 Προδιαγραφές Σχεδιασµού CONVERSION TRANSFER FILES INITIATE NEW PROCEDURES SELECT TESTING MODULES CUT OVER TO NEW SYSTEM TRAINING SELECT TRAINING TECHNIQUES DEVELOP TRAINING MODULES IDENTIFY TRAINING FACILITIES ORGANIZATIONAL CHANGES TASK REDESIGN JOB DESIGN PROCESS DESIGN OFFICE / ORGANIZATION STRUCTURE DESIGN REPORTING RELATIONSHIPS Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 36

37 ΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 37

38 ΦΥΣΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 38

39 ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 39

40 ΕΠΙΠΕ Ο ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 40

41 Προγραµµατισµός ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Completion) Μετάφραση των αναγκών σε κώδικα Έλεγχος (Testing) Αποδίδει το Π.Σ. τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα??? Unit Testing» Έλεγχος κάθε µονάδας ξεχωριστά System Testing» Έλεγχος λειτουργίας του κάθε υποσυστήµατος Acceptance Testing» Τελική Επιβεβαίωση (certification) Test Plan» Προετοιµασία για τους ελέγχους Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 41

42 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ (migration, conversion) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ασφαλής και συντηρητική µέθοδος µετατροπής, στην οποία το παλιό σύστηµα και αυτό που θα το αντικαταστήσει λειτουργούν ταυτόχρονα για ένα χρονικό διάστηµα µέχρι να είναι όλοι βέβαιοι ότι το νέο σύστηµα λειτουργεί σωστά DIRECT CUTOVER Μια επικίνδυνη διαδικασία µετατροπής, στην οποία το νέο σύστηµα αντικαθιστά εντελώς το παλιό σε µια καθορισµένη ηµεροµηνία PILOT Στρατηγική για την εισαγωγή του νέου συστήµατος σε έναν περιορισµένο τοµέα του οργανισµού, µέχρι να αποδειχθεί ότι είναι πλήρως λειτουργικό PHASED Εισαγωγή του Π.Σ. σταδιακά CONVERSION PLAN Χρονοδιάγραµµα µετάπτωσης Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 42

43 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (α) (α) CORE ACTIVITY SYSTEMS ANALYSIS SYSTEMS DESIGN PROGRAMMING DESCRIPTION IDENTIFY PROBLEM(S) SPECIFY SOLUTIONS ESTABLISH INFORMATION REQUIREMENTS CREATE LOGICAL DESIGN SPECS CREATE PHYSICAL DESIGN SPECS MANAGE TECHNICAL REALIZATION OF SYSTEM TRANSLATE DESIGN SPECS INTO PROGRAM CODE Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 43

44 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (β) (β) CORE ACTIVITY TESTING CONVERSION PRODUCTION & MAINTENANCE UNIT TEST SYSTEMS TEST ACCEPTANCE TEST DESCRIPTION PLAN CONVERSION PREPARE DOCUMENTATION TRAIN USERS & TECHNICAL STAFF OPERATE SYSTEM EVALUATE SYSTEM MODIFY SYSTEM Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 44

45 Εναλλακτικές Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Π.Σ. System Development Life Cycle (SDLC) Μοντέλο Καταρράκτης Κλασσική Μεθοδολογία Prototyping RAD -- Rapid Application Development End-User Development JAD -- Joint Application Development Application Software Packages Έτοιµα πακέτα στην αγορά Outsourcing Ανάθεση της Ανάπτυξης ή και της Λειτουργίας σε τρίτο (µε διαγωνισµό) New Methods: Using Web Services Λογισµικό µέσω του Internet Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 45

46 SDLC Πλάνο Στρατηγική ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΩΣ Προγραµµατισµός Τεκµηρίωση ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΟΥΛΕΨΕ Λειτουργία Συντήρηση ΣΥΝΕΧΙΣΕ Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 46

47 System Development Life Cycle Χρησιµοποιείται και σήµερα ευρύτατα, ειδικά για µεγάλα συστήµατα λειτουργίας (π.χ., TPS), παρότι θεωρείται ξεπερασµένο Χαρακτηριστική ιδιότητα η µεγάλη χρονική διάρκεια της Ανάπτυξης και οι σηµαντικές καθυστερήσεις όταν επιχειρούνται αλλαγές σε φάσεις που έχουν ήδη τελειώσει Είναι εντελώς ακατάλληλη µεθοδολογία σε περιπτώσεις ανάπτυξης Π.Σ. για DSS, ESS --- γενικά, για µηδοµηµένα προβλήµατα Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 47

48 PROTOTYPING Ταχύρυθµη Ανάπτυξη Πειραµατικού Συστήµατος Γρήγορη ανάλυση -- ραφινάρισµα αργότερα της ανάλυσης από τους χρήστες Αρχικά, το Σύστηµα δεν είναι πλήρες Demonstration, Evaluation Ιδιαίτερα κατάλληλη µεθοδολογία για Ανάπτυξη GUI ύσκολες / Ασαφείς Απαιτήσεις DSS Μπορεί να καταλήξει σε ΑΡΓΟ σύστηµα όταν πρόκειται για µεγάλο Π.Σ. Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 48

49 Define Prototyping Modify Code Accept Review Test USERS IT Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 49

50 Prototyping: RAD Ανάπτυξη λειτουργικών τµηµάτων του Π.Σ. σε ταχείς ρυθµούς -µε συνεχή αναδιοργάνωση λόγω επεµβάσεων από τους χρήστες RAD για το τελικό σύστηµα Κατάλληλη για µικρά συστήµατα µε µικρές απαιτήσεις ανάλυσης RAD µόνο για σχεδιασµό πρότυπα των µοντέλων και της βάσης δεδοµένων το Back-end του συστήµατος και το Front-end κωδικοποιούνται Ταιριάζει µε object-orientation (software from composition of pieces) και µε visual tools Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 50

51 End-User Development Οι ίδιοι οι τελικοί χρήστες αναπτύσσουν το Π.Σ. µε εργαλεία 4ης και 5ης γενεάς (µε κάποια βοήθεια ειδικών τεχνικών) query languages, graphics, report generators, application generators Μικροί χρόνοι ανάπτυξης Υψηλές πιθανότητες αποδοχής του συστήµατος υσκολίες Συνήθως, δεν είναι αποδοτική µεθοδολογία Πολύ αργή για Transaction Processing Systems Ηλογικήπουχρησιµοποιείται δεν είναι πάντα η καλύτερη Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 51

52 End-User Development vs. Traditional System Development Figure 12-9 Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 52

53 End-User Development: JAD Joint Application Development workshops χρησιµοποιούν µια top-down µεθοδολογία για την ΑΝΑΛΥΣΗ και τον ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ενός Π.Σ. Μεγάλη εµπλοκή των χρηστών στην ανάπτυξη Για µερικές συνεχόµενες ηµέρες γίνεται η παρακολούθηση των σεµιναρίων από ένα καλά ορισµένο γκρουπ χρηστών και τεχνικών σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα Ρόλοι: end-users, JAD leader, scribe (για σηµειώσεις), project manager, IT professionals Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 53

54 Application Software Packages Προδιαγεγραµµένο, κωδικοποιηµένο Λογισµικό που είναι εµπορικά διαθέσιµο για πώληση ή ενοικίαση Απευθύνεται σε ΚΟΙΝΕΣ απαιτήσεις Χρειάζεται CUSTOMIZATION για τις συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησης Αλλαγή του πακέτου χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία του ανεβάζει ψηλά το κόστος ανάπτυξης Χρειάζεται προσεκτική µελέτη του κόστους έναντι των πλεονεκτηµάτων Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 54

55 Application Software Packages: Τυπικές Περιπτώσεις Accounts Payable, Receivable, Banking Systems, Check Processing, CAD, Document Imaging, , Education, General Ledger, Inventory Control, Life Insurance, Payroll, Process Control, Tax Accounting, Savings Systems, Real Estate Management, etc. ιαλέγοντας Πακέτα RFP: Request for Proposal περιγραφή υποδοµής, αξιοπιστία, υπηρεσίες, system specifications, κριτήρια επιλογής, demonstration, benchmark, τιµή, εξειδικευµένες ερωτήσεις, τρόποι προσφοράς. Η Ανάπτυξη του Π.Σ. διαφοροποιείται Κλασσικό Παράδειγµα: mysap Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 55

56 Το Κόστος για Customization Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 56

57 OUTSOURCING Συµβόλαιο µε Ειδικευµένη Εταιρεία για µία ή περισσότερες των παρακάτω διαδικασιών: Ανάπτυξη Π.Σ. Τηλεπικοινωνιακά ίκτυα Λειτουργία Μηχανογραφικού Κέντρου Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων: οικονοµία, ποιότητα υπηρεσίας, ευελιξία, απελευθέρωση ανθρώπινου δυναµικού για άλλες εργασίες, απελευθέρωση κεφαλαίου για τον εξοπλισµό, προβλεψιµότητα Μεταξύ των µειονεκτηµάτων: Απώλεια ελέγχου, Εξάρτηση, Κίνδυνος στις Στρατηγικές Πληροφορίες, ύσκολη ιοίκηση Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 57

58 Πότε κάνουµε Outsourcing HIGH Penalty for Problems LOW Payroll High Outsourcing Potential Accounting Airline Reservations Low Potential Reward for Excellence Engineering Analysis HIGH Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 58

59 WEB SERVICES Software components deliverable over Internet Enable one application to communicate with another with no translation required Standards and protocols: XML, SOAP, WSDL, UDDI Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 59

60 ΠαράδειγµαΧρήσηςτωνWEB Services Southwest Airlines Systems Tour Operator's Systems Web Services Server Legacy Reservation System Travel Reservation System Dollar Rent A Car Systems Wireless Web Site Future Business Partners' Systems Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 60

61 Αρχιτεκτονική των WEB Services Application services Application service Application service Application service Application service Service grid Shared utilities Security, auditing and assessment of third-party performance, billing and payment Service management utilities Provisioning, monitoring, ensuring quality of service, synchronization, conflict resolution Resource knowledge management utilities Directories, brokers, registries, repositories, data transformation Transport management utilities Message queuing, filtering, metering, monitoring, routing, resource orchestration Standards and protocols Software standards WSDL (Web services description language) UDDI (universal description, discovery, and integration) XML (extensible markup language) Communication protocols SOAP (simple object access protocol) HTTP (hypertext transfer protocol) TCP/IP (transmission control protocol/ Internet protocol) Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 61

62 Επικρατούσες Τάσεις και καιτεχνολογίες Ανάπτυξης STRUCTURED METHODOLOGIES οµηµένη Ανάλυση, οµηµένος Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός, OBJECT-ORIENTED (Αντικειµενοστραφείς) COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING CASE, Αυτοµατοποίηση των µεθοδολογιών ανάπτυξης SOFTWARE RE-ENGINEERING Προσπάθεια διάσωσης του παλαιού λογισµικού µεταθέτει χρονικά την αντικατάσταση του REVERSE ENGINEERING» Μετατροπή των υπαρχόντων προγραµµάτων, αρχείων, βάσεων δεδοµένων για χρήση στο νέο σύστηµα FORWARD ENGINEERING» Χρήσηυπαρχόντωνυλικώνγιαανάπτυξηνέουδοµηµένου κώδικα Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 62

63 Structured Analysis Ορίζει τις Εισόδους - ιαδικασίες - Εξόδους του Π.Σ. Χωρίζει το Σύστηµα σευπό-συστήµατα / Modules Λογικό, Γραφικό Μοντέλο για την Ροή Πληροφορίας Data Flow Diagrams Γραφική παράσταση των επιµέρους τµηµάτων, των λειτουργιών, της µεταφοράς δεδοµένων Data Dictionary Ελεγχόµενοι Ορισµοί περιγραφών των δεδοµένων Process Specifications περιγράφουν την λογική των διαδικασιών σε επίπεδο module Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 63

64 Σύµβολα για Data Flow Diagrams DATA FLOW PROCESS SOURCE OR SINK FILE Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 64

65 Παράδειγµαενός Data Flow Diagram GENERATE BILL GENERATE BALANCE CUSTOMER FILE PAYMENT FILE GENERATE REPORT CUSTOMER j MANAGER Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 65

66 Structured Design Σχεδιασµός των κανόνων / τεχνικών για σχεδιασµό του συστήµατος top-down σε ιεραρχική µορφή Structured Chart Modules Sequence Construct Selection Construct Συµβατότητα µε τον οµηµένο Προγραµµατισµό Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 66

67 ΠαράδειγµαενόςStructured Chart PROCESS PAYROLL GET VALID INPUTS CALCULATE PAY WRITE OUTPUTS CALCULATE CALCULATE GROSS PAY NET PAY GET VALIDATE UPDATE WRITE INPUTS INPUTS MASTER FILE OUTPUTS (WHITE BOXES ARE MODULES) Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 67

68 Structured Programming Επικράτησε ιδιαίτερα στην δεκαετία Πειθαρχία στην οργάνωση του κώδικα του προγράµµατος Απλοποίηση των ροών λογικής και ελέγχου σειριακή εκτέλεση επιλογή: IF condition R is True THEN Action C ELSE Action D επανάληψη: WHILE condition is True DO Action E Ευκολία στην κατανόηση του κώδικα και στις αλλαγές Το MODULE έχει µόνο µια είσοδο και µόνο µία έξοδο Flow Charts Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 68

69 Σύµβολα για Program Flowchart BEGIN OR END INPUT OR OUTPUT DIRECTION SUBROUTINE PROCESS MANUAL OPERATION DECISION CONNECTOR Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 69

70 ΠαράδειγµαενόςProgram Flowchart START READ >$10,000 2 PROCESS A 1 PRINT REPORT <$10,000 PROCESS B 2 MORE? 1 END Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 70

71 PROCESS A SEQUENCE Ορολογία Program Flowchart PROCESS B R TRUE PROCESS E PROCESS D PROCESS C S TRUE SELECTION ITERATION Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 71

72 Σύµβολα για SYSTEM Flowchart INPUT/OUTPUT PROCESS MAGNETIC TAPE PUNCHED CARD MANUAL OPERATION ON-LINE STORAGE DOCUMENT DATABASE ON-LINE INPUT ON-LINE DISPLAY TELECOMMUNICATIONS LINK Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 72

73 ΠαράδειγµαενόςSYSTEM Flowchart HUMAN RESOURCES DATA TIME CARDS PAYROLL MASTER LOAD & VALIDATE PAYROLL SYSTEM VALID TRANS- ACTIONS PAYROLL MASTER COMPARE & UPDATE PAYROLL REPORTS & CHECKS DIRECT DEPOSITS GENERAL LEDGER UPDATED PAYROLL MASTER Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 73

74 Περιορισµοί µε οµηµένες Μεθοδολογίες Είναι κατά βάση Function-Oriented ως τρόπος ανάπτυξης Π.Σ. Οι σηµερινές απαιτήσεις για Π.Σ. οδηγούν σε Data-Oriented θεωρήσεις Οδηγεί σε πολύ αργή ανάπτυξη (κρατά µερικάχρόνιαγιαµεγάλα Π.Σ.) γιατί έχει σειριακό χαρακτήρα (πρέπει πρώτα να τελειώσει η ανάλυση για να αρχίσει ο σχεδιασµός, κλπ) Αλλαγές στις επιχειρηµατικές απαιτήσεις αποτυπώνονται µε µεγάλη δυσκολία εν επιτρέπεται η ανά-χρησιµοποίηση λογισµικού (reuse) Ι. Βασιλείου: Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ανάπτυξη 74

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Κεφάλαιο 6 Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 6.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιβλιογραφία Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ II ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Requirements Απαιτήσεις

Requirements Απαιτήσεις Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστηµάτων Information Systems Analysis and Design Requirements Engineering Data Flow Diagrams Process

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

ULTIMUS Adaptive BPM Suite

ULTIMUS Adaptive BPM Suite ULTIMUS Adaptive BPM Suite Η φιλοσοφία σχεδίασης και δόµησης του Λογισµικού ιαχείρισης Ροών Εργασίας Ultimus BPM βασίζεται στην ικανότητα και ευκολία προσαρµογής του στις εκάστοτε απαιτήσεις. Έτσι αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων;

Εισαγωγή. Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Εισαγωγή Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

LGAF Business Process Modeling Framework

LGAF Business Process Modeling Framework LGAF Business Process Modeling Framework Αθανάσιος Μώραλης, ATLANTIS Group (ΙΤΥ) Δήμητρα Μπέλια, Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) Πέτρος Καβάσαλης, ΙΤΥ & Παν. Αιγαίου (ΤΜΟΔ) ΕΛΛΑΚ 19/6/2009 Overview LGAF Process Modeling

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές

Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές Μελέτη περίπτωσης: Χρήση Spewak/ Zachman Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Εισαγωγή - Στόχοι Έχουμε ήδη δει σε θεωρητικό επίπεδοτόσοτοπλαίσιοzachman όσο και τη μεθοδολογία Spewak Πώς όμως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview

Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου. System Architecture Overview Πύλη Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Κύπρου System Architecture Overview CYPDIS Services Σύστημα Εγγραφής Φαρμάκων Drug Regulatory Authority Σύστημα Τιμολόγησης Price Control Σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400

ΕURO ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. Περιγραφή Εφαρµογή Σύµβαση 2.400 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασµών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προµηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr

«Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr «Καινοτόμες λύσεις λογισμικού, για αύξηση παραγωγικότητας και βέλτιστη διαχείριση» Βασίλειος Μαρούλης MG Code www.mgcode.gr Agenda 1 ο μέρος Σύγχρονες ανάγκες και λύσεις Πλήρης, Έγκυρη & Έγκαιρη Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας

Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας 4ήµερο Τεχνολογικής Αριστείας & Καινοτοµίας Αυτοµατισµός: Από την εγκατάσταση ως το λογισµικό Βαφείδης Γιώργος gvafi@tee.gr gvafidis@panelco.gr Θέµατα Εισαγωγή -Πως έχει εξελιχθεί ο αυτοµατισµός Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Τεχνολογία Λογισμικού-Software Engineering Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan...

Μετάβαση από MS Office / Commercial Programs σε OpenOffice - OpenSource Programs Migration Plan... Προσδιορισμός του Project Τι θέλουμε να πετύχουμε ; Τι πρέπει να γίνει ; Πως ; Τι resources έχουμε διαθέσιμα ; Ξεκάθαρη ενημέρωση υπερ/κατά Εναρμόνιση με το business need της εταιρείας Higher Management

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Τεχνολογία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με νέα εργαλεία Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION MANAGEMENT

INFORMATION MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος

DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS. Θάνος Αγγελόπουλος DATA QUALITY & ANALYTICS DRIVING BUSINESS GROWTH AT YDROGIOS Θάνος Αγγελόπουλος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ORSA ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ DATA POINT MODEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Reserves Pricing Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση AVECON A.E. Συστημάτων

Εταιρική Παρουσίαση AVECON A.E. Συστημάτων Εταιρική Παρουσίαση AVECON A.E Υλοποιητές Πληροφοριακών Υλοποιητές Πληροφοριακών Συστημάτων Agenda Η εταιρία Σκοπός Αξίες & Φιλοσοφία Πορεία και Υποδομή Υπηρεσίες ιαδικασίες Υλοποίησης Έργου Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες 210 050 ATLANTIS Entry III - Εµπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Πληρωμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος

Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας. Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Τελική Ηµερίδα των Αποτελεσµάτων της Ο 2 Επιχειρηµατική & Κλαδική Ευφυΐας Η Συµβολή του ΣΕΠΒΕ στην ανάπτυξη του ΠΠΚ ΚΜ Ιγνατιάδης Σπύρος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα