ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Eπιβλέπων Καθηγητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα οικονομοτεχνική ανάλυση και χρηματοοικονομική αξιολόγηση για την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία στην Ελλάδα εκπονείται με σκοπό να διερευνηθεί, αφενός η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα και αφετέρου να αξιολογηθεί η επένδυση από Εθνικής και Κοινωνικής άποψης.

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 2. ΠΡΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι προεπενδυτικές μελέτες και οι λοιπές προεπενδυτικές ενέργειες που αφορούν στην κατασκευή της μονάδας παραγωγής Η/Ε από Φωτοβολταϊκά στοιχεία, αποτελούνται από την Οικονομοτεχνική μελέτη, τις προκαταρκτικές μελέτες οικοπέδου και τις τεχνικές προμελέτες εγκατάστασης (Τεχνική Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Προσομοίωση Απόδοσης), το κόστο των οποίων δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1: Κόστος προεπενδυτικών μελετών και άλλων προεπενδυτικών ενεργειών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Η/Ε από Φ/Β Στοιχεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Οικονομοτεχνική Μελέτη ( ) Προκαταρκτικές Μελέτες Οικοπέδου ( ) Τεχνικές Προμελέτες Εγκατάστασης ( ) Προεπενδυτικά Έξοδα (κυρίως παράβολα) ( ) Σύνολο ( ) 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί μια πρωτογενή μορφή ενέργειας και για την παραγωγή της γίνεται χρήση άλλων μορφών ενέργειας (πρωτογενών και μη). Η χρήση υδρογονανθράκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο καλύπτει ποσοστό 59% του συνόλου των μορφών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα ποσοστά των διαφορετικών μορφών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ΑΠΕ περιλαμβάνονται εντός της κατηγορίας «Λοιπές», η οποία αντιπροσωπεύει μόνο το 4% του συνόλου.

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 (%) / 36% 4% 18% 19% 10% 13% Σχήμα 1: Συμμετοχή (%) Πρωτογενών και Μη Μορφών Ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή Η/Ε Πηγή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ICAP, Δεκέμβριος 2006 Το επίπεδο ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ ως επί το πλείστον προσδιορίζεται από την εκάστοτε εθνική ενεργειακή πολιτική, ενώ διαμορφώνεται βάσει της ικανότητας του Διαχειριστή του Συστήματος να διαχειρισθεί τα χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους εντός του Συστήματος μεταφοράς. Μία ακόμα συνιστώσα, η οποία επηρεάζει τη ζήτηση της Η/Ε από ΑΠΕ είναι και το κόστος της Η/Ε από συμβατικές πηγές ενέργειας, καθώς αυτό επηρεάζεται άμεσα από κρατικές επιδοτήσεις, αλλά και από τη μη κοστολόγηση των εξωγενών επιπτώσεων που απορρέουν, όπως αυτές και διαμορφώνονται τόσο σε οικολογικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας. Η προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ προσδιορίζεται από την Εθνική Ενεργειακή Πολιτική η οποία καθορίζει τα επίπεδα ζήτησης, ενώ παράλληλα θέτει τις προϋποθέσεις και υποδομές για την υλοποίηση αυτών μέσω της δημιουργίας κατάλληλου επενδυτικού κλίματος, έτσι ώστε να έχουμε την υλοποίηση των ανάλογων επιπέδων προσφοράς. Η προσφορά ακόμα επηρεάζεται από τη διαδικασία αδειοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σε ένα σημαντικό βαθμό ένα παράγοντα που επιδρά αρνητικά σε ό,τι αφορά sτη διαμόρφωση του επιπέδου προσφοράς, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας που προκύπτει από την εμπλοκή πλήθους δημόσιων φορέων (επτά υπουργείων και περίπου σαράντα ενός

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 φορέων στο σύνολο). Τέλος, η προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ επηρεάζεται από τις δυνατότητες διασύνδεσης των μονάδων παραγωγής από ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς, καθώς το γεωγραφικό σημείο εγκατάστασης έργων ΑΠΕ υποδεικνύεται από το δυναμικό του σημείου και την ποιότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό και όχι βάσει των ενεργειακών αναγκών και της διαθέσιμης υποδομής του Συστήματος Μεταφοράς, της γεωγραφικής περιοχής εντός της οποίας βρίσκεται το γεωγραφικό σημείο εγκατάστασης έργων ΑΠΕ. ( /KWh) Σχήμα 2: Μέσο Εξισορροπημένο Κόστος Παραγωγής με και χωρίς την Κοστολόγηση Εξωγενών Επιπτώσεων των διάφορων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα Πηγή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ICAP, Δεκέμβριος ΠΡΩΤΕΣ YΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΦΟΔΙΑ Η μονάδα παραγωγής Η/Ε από Φωτοβολταϊκά στοιχεία δεν εξαρτάται από κάποια πρώτη ύλη και έτσι δεν υπάρχουν έξοδα που να αφορούν Πρώτες Ύλες. Η μοναδική ανάγκη της μονάδας παραγωγής Η/Ε σε επίπεδο εφοδίων είναι το νερό. Το νερό είναι αναγκαίο για τον καθαρισμό των Φωτοβολταϊκών πάνελ σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η σκόνη και η βρωμιά, η οποία επικάθεται στην επιφάνεια των πάνελ, μειώνει την απόδοσή τους. Η τοποθεσία στην οποία θα κατασκευασθεί η παραγωγική μονάδα δεν έχει παροχή νε-

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 ρού από το τοπικό δίκτυο, καθώς είναι σχετικά απομακρυσμένη από οικιστικές περιοχές (λεπτομέρειες δίνονται στο Κεφάλαιο 8, το οποίο αφορά στην τοποθεσία της μονάδας). Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς η απαραίτητη ποσότητα νερού είναι μικρή και μπορεί να μεταφερθεί με δοχείο (χωρητικότητα δοχείου: 200 κιλά) από τις δημόσιες πηγές χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Η παραγωγή Η/Ε από φωτοβολταϊκά στοιχεία στηρίζεται στη θεωρία των Αρχών του Φωτοβολταϊκού Φαινομένου, το οποίο επεξηγήθηκε διεξοδικά, σε θεωρητικό επίπεδο, από τον Albert Einstein (1904), εργασία για την οποία του απονεμήθηκε το βραβείο Nobel το Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο παρατηρείται εντός ειδικών διατάξεων και κατάλληλα εμπλουτισμένων ημιαγωγών, όπως αυτών του πυριτίου (Si), αρσενικού γάλλιου (GaAs), γερμανίου (Ge), χαλκού (Cu), ινδίου (In), σελινίου (Se) και καδμίου (Cd). Θα πρέπει, όμως, να επισημανθεί ότι το 90% των εμπορικά διαθέσιμων φωτοβολταϊκών κυψελών κατασκευάζεται από πυρίτιο. Γι αυτό το λόγο και η επεξήγηση του φωτοβολταϊκού φαινομένου θα γίνει βάσει φωτοβολταϊκού κυττάρου από πυρίτιο. Με τη νόθευση του καθαρού πυριτίου με άτομα φωσφόρου επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός ημιαγωγού ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλότερη αγωγιμότητα σε σχέση με αυτή του καθαρού πυριτίου, ενώ λόγω της αφθονίας ελεύθερων ηλεκτρονίων εντός αυτού αποκαλείται πυρίτιο τύπου n (N type silicon). Με τη νόθευση καθαρού πυριτίου με άτομα βορίου δημιουργείται ημιαγωγός πάλι υψηλής αγωγιμότητας, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ανεπάρκεια ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα να αποκαλείται πυρίτιο τύπου p (P type silicon). Όταν έλθουν σε επαφή οι δύο ημιαγωγοί πυριτίου (τύπου n και p) δημιουργείται μετακίνηση ηλεκτρονίων από τον ημιαγωγό τύπου n προς αυτόν τύπου p, με απώτερο στόχο την επίτευξη ηλεκτρικής ουδετερότητας. Η προκειμένη ουδετερότητα δεν γίνεται εφικτή

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 στην περιοχή επαφής των δύο ημιαγωγών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φυσικού διαρκούς ηλεκτρικού πεδίου (φωτοβολταϊκό φαινόμενο ένωσης). Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο δημιουργείται λόγω της παρουσίας του φυσικού διαρκούς ηλεκτρικού πεδίου που υφίσταται στην περιοχή επαφής μεταξύ των δύο ημιαγωγών πυριτίου και περιορίζεται εντός αυτής. Παρακάτω παρατίθεται σχηματικά το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Σχήμα 3: Σχηματική απεικόνιση Φωτοβολταϊκού φαινομένου Με την έκθεση του προαναφερθέντος συνδυασμού των δύο ημιαγωγών στην ηλιακή ακτινοβολία και το βομβαρδισμό αυτών από φωτόνια, έχουμε σαν αποτέλεσμα την απορρόφηση της ενέργειας αυτών από ηλεκτρόνια των δύο ημιαγωγών τα οποία απελευθερώνονται και κινούνται ελεύθερα. Αυτά που είναι εντός του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο επαφής των δύο ημιαγωγών αρχίζουν να κινούνται εντός αυτού με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος. Η σχεδιαζόμενη μονάδα είναι ισχύος 100 KWp και η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας (KWh ανά KWp) για την περιοχή της Κέας (Νότιο Αιγαίο) αναμένεται να είναι 1350 KWh. Έτσι, η συνολική ετήσια παραγωγή κυμαίνεται στο επίπεδο των KWh με μια απόκλιση της τάξης του 10%. Όσον αφορά στο πρόγραμμα παραγωγής, η εγκατάσταση θα παράγει Ηλεκτρική Ενέργεια όλες τις ημέρες του χρόνου και χωρίς να υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 του εικοσιτετραώρου σε βάρδιες, καθώς δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ανθρώπινου δυναμικού. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και η τεχνολογία επιλέχθηκαν ώστε να κυμαίνονται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου σε ποιότητα, αποσκοπώντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπιστία και στην όσο το δυνατόν μικρότερη ανάγκη για συντήρηση. Το κόστος του κύριου και βοηθητικού παραγωγικού εξοπλισμού ανέρχεται στις (μαζί με την εγκατάστασή του). Το κόστος των έργων Πολιτικού Μηχανικού (θεμελίωση των βάσεων στήριξης των Φωτοβολταϊκών πάνελ, συναρμολόγηση συστημάτων στήριξης και περίφραξη του οικοπέδου) ανέρχεται στα Παρακάτω, δίνονται οι πίνακες με αναλυτική παρουσίαση του παραγωγικού και του βοηθητικού εξοπλισμού. Πίνακας 2: Παρουσίαση Κύριου Παραγωγικού Εξοπλισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φωτοβολταϊκά panel (SunTechnics-STM 200) Σύστημα Στήριξης (STG 1000) Inverters (SunTechnics STZ 110) Κυτίο διασύνδεσης με προστασία υπέρτασης και τηλεέλεγχο Κεντρικό κυτίο διασύνδεσης με προστασία υπέρτασης ΤΕΜΑΧΙΑ 500 τεμάχια 20 τεμάχια 1 τεμάχιο 2 τεμάχια 1 τεμάχιο Καλώδια DC για σύνδεση Φ/Β panel μεταξύ τους και με τους inverters Καλώδια AC για σύνδεση inverters με πίνακα χαμηλής Καλώδιο DATA για σύστημα τηλεπαρακολούθησης Γειώσεις Αντικεραυνική προστασία Ολοκληρωμένος πίνακας χαμηλής τάσης με προστασία υπέρτασης και σύνδεση με το μετρητή της ΔΕΗ 1 τεμάχιο

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Πίνακας 3: Παρουσίαση Βοηθητικού Παραγωγικού Εξοπλισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SunTechnics SunReader ΤΕΜΑΧΙΑ 1 τεμάχιο Data logger Μετρητής ενέργειας Αισθητήρας θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας Modem 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Η οργάνωση της μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι ιδιαιτέρως απλή, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αποτελείται από τρία (3) άτομα. Οι λειτουργικοί τομείς της επιχείρησης μπορούν να χωρισθούν σε δύο (2) τμήματα/ διευθύνσεις. Στη διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών και στη διεύθυνση Παραγωγής. Παρά τους διακριτούς ρόλους των δύο παραπάνω διευθύνσεων, στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης, όπως η υπό συζήτηση, οι δραστηριότητες της κάθε διεύθυνσης δεν τυποποιούνται και παράλληλα διεκπεραιώνονται από τα ίδια άτομα. Αυτά τα δεδομένα κάνουν το διαχωρισμό της εταιρείας σε διευθύνσεις μη χρηστικό. Οι Διοικητικές και Διαχειριστικές λειτουργίες της εταιρείας θα διεκπεραιώνονται από τους υποστηρικτές του επενδυτικού προγράμματος, οι οποίοι είναι και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Η Χρηματοοικονομική διαχείριση θα αναλαμβάνεται από τους ίδιους (τράπεζες, υπηρεσίες, μισθοδοσία, διάφορα) και η λογιστική διαχείριση θα γίνεται από εξωτερικό συνεργάτη. Το τμήμα της παραγωγής λειτουργεί χωρίς την παρουσία εργατικού δυναμικού, εκτός ενός εργαζομένου. Τα γενικά έξοδα δίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 Πίνακας 4: Περιγραφή και Κόστος Γενικών Εξόδων ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση Ασφάλιστρα Μισθός Υπαλλήλου (βοηθητικό προσωπικό) Εξωτερικός συνεργάτης (Λογιστικά) Επικοινωνίες και ταξίδια ΚΟΣΤΟΣ( ) ( ) ανά έτος ( ) ανά έτος ( ) ανά έτος ( ) ανά έτος ( ) ανά έτος Νερό 0 ( ) Σύνολο Γενικών Εξόδων ( ) 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Για τη συγκεκριμένη μονάδα έχει αποφασισθεί η πρόσληψη ενός ανειδίκευτου εργάτη, του οποίου η περιγραφή των καθηκόντων είναι η εξής: Τρεις φορές την ημέρα θα είναι υποχρεωμένος να περνά από τις εγκαταστάσεις (όχι σε συγκεκριμένες ώρες) και να ελέγχει την ασφάλεια και την καθαριότητα της μονάδας. Σε περίπτωση προβλήματος ασφάλειας θα πρέπει να καλεί την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη-υπεύθυνο με αυτή τη σειρά. Κάθε δέκα μέρες θα καθαρίζει τα πάνελ με νερό. Ακόμη, ο περιφραγμένος χώρος της εγκατάστασης θα καθαρίζεται από τυχόν χόρτα, θάμνους ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει σκίαση. Η προσέλκυση του εργαζόμενου δεν θα έχει επίσημη μορφή και θα γίνει μέσω του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι μέλος της τοπικής κοινωνίας και γνωρίζει πιθανούς κατάλληλους υποψήφιους. Η παρακολούθηση των ενδείξεων λειτουργίας της μονάδας παραγωγής δεν απαιτεί οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του εργαζομένου, καθώς γίνεται και μέσω του βοηθητικού εξοπλισμού. Μέσω του SunReader της εταιρείας SunTechnics το οποίο αποτελεί κομμάτι του βοηθητικού εξοπλισμού που έχει επιλεγεί προς εγκατάσταση, οι ενδείξεις

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 λειτουργίας της εγκατάστασης παρουσιάζονται σε αληθινό χρόνο σε συγκεκριμένη σελίδα του διαδικτύου. Έτσι, ο ιδιοκτήτης-υπεύθυνος μπορεί να παρακολουθεί την εγκατάσταση μέσω κωδικού ο οποίος επιτρέπει μόνο σε αυτόν να έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία. Έτσι, στοιχεία μειωμένης απόδοσης ή τεχνικής δυσλειτουργίας μπορούν να ελεγχθούν από τον όποιο υπεύθυνο σε οποιοδήποτε σημείο της γης μέσω του διαδικτύου. 8. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το οικόπεδο το οποίο έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση της Φωτοβολταϊκής μονάδας βρίσκεται στο Νομό Κυκλάδων και πιο συγκεκριμένα στο νησί της Κέας (Τζιά). Η τοποθεσία στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση ονομάζεται Επισκοπή και βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα νοτιανατολικά της Ιουλίδας (Χώρα). Η επιλογή της γης και όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή, η γεωγραφία δηλαδή ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν όχι μόνο την αποδοτικότητα της επένδυσης από οικονομικής πλευράς, αλλά και τους χρόνους και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίησή της. Τα βασικά στοιχεία, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψη προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο Φωτοβολταϊκός σταθμός, είναι τα εξής: Το οικόπεδο να είναι ασκίαστο καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο προσανατολισμός του οικοπέδου να είναι νότιος. Η κλίση του οικοπέδου να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Θα πρέπει να επιλέγονται τοποθεσίες με υψηλή ηλιοφάνεια, διότι έτσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της Φωτοβολταϊκής μονάδας σε κιλοβατώρες (KWp) και μεγιστοποιείται η οικονομική του αποδοτικότητα. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ. Να αποφεύγεται η επιλογή οικοπέδων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Nα αποφεύγονται περιοχές του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και σε περιοχές RAMSAR, γνωστή και ως «Συμφωνία επί των Διεθνούς ενδιαφέροντος Υγροτόπων». Να αποφεύγεται επιλογή οικοπέδων σε Εθνικούς δρυμούς, παραδοσιακούς οικισμούς

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 και περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το οικόπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο Φωτοβολταϊκός σταθμός θα πρέπει, στην περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο, να είναι διαθέσιμο για όλη τη διάρκεια της οικονομικής ζωής του έργου (τουλάχιστον είκοσι χρόνια). 9. ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η φάση εκτέλεσης του προγράμματος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την απόφαση για την επένδυση μέχρι την έναρξη της εμπορικής παραγωγής της μονάδας. Αν δεν γίνει καλός προγραμματισμός αυτή, η φάση μπορεί να επεκταθεί σε μακρά χρονική περίοδο, έτσι που να κινδυνεύσει η όλη οικονομική λειτουργία του προγράμματος. Η φάση του προγραμματισμού για την υπό συζήτηση επένδυση είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς στο κομμάτι που αφορά στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παρατηρούνται προβλήματα, τα οποία εμποδίζουν τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό διεκπεραίωσης της κάθε απαραίτητης ενέργειας ως την έναρξη της εμπορικής παραγωγής της μονάδας. Τα βασικότερα προβλήματα στην αδειοδοτική διαδικασία είναι αφενός η πολυδιάσπαση και πολυπλοκότητα της διαδικασίας αυτής και αφετέρου ο έντονα υποκειμενικός χαρακτήρας αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης. Το τεχνικό κομμάτι της επένδυσης δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς είναι δυνατόν να υπολογισθεί το ακριβές χρονικό διάστημα στο οποίο θα έχει διεκπεραιωθεί. Η παρακάτω ενότητα αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του αδειοδοτικού, θεσμικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου υλοποίησης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και ειδικότερα των επενδύσεων που αφορούν Φωτοβολταϊκά συστήματα. Φωτοβολταϊκά Συστήματα με ισχύ από 20 έως 150 Κιλοβάτ (KWp) Για την αδειοδότηση και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με ισχύ από 20 έως 150 (KWp) απαιτούνται: Εξαίρεση της ΡΑΕ από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Ένταξη του επενδυτικού προγράμματος στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04. Σύμβαση σύνδεσης με τη ΔΕΗ. Σύμβαση αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), ή με τη ΔΕΗ για τα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Ενώ δεν απαιτούνται: Άδεια Παραγωγής Άδεια Εγκατάστασης Άδεια Λειτουργίας Άδεια Δόμησης Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος: 1. Σύσταση Εταιρείας: Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πρωτοδικείο και η έγκρισή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) εβδομάδων. 2. Εξαίρεση Λήψης Άδειας Παραγωγής: Ο φάκελος που αφορά στην Εξαίρεση Λήψης Άδειας Παραγωγής κατατίθεται στη ΡΑΕ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σαν διαδικασία εντός τριών (3) μηνών με πιθανή παράταση δύο (2) μηνών, καθώς ο φόρτος εργασίας της ΡΑΕ τη συγκεκριμένη εποχή είναι ιδιαιτέρως μεγάλος. 3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων: Είναι η πιο χρονοβόρα διαδικασία, καθώς αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις (4) μήνες και αναλόγως με το αν αντιμετωπιστούν προβλήματα, μπορεί να φθάσει μέχρι και τους οκτώ (8) μήνες. 4. Ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04: Αναμένεται να διαρκέσει έναν (1) με τρεις (3) μήνες, ανάλογα με το φόρτο εργασίας της τοπικής περιφέρειας. 5. Σύμβαση Σύνδεσης με τη ΔΕΗ: Παράλληλα με την κατάθεση του φακέλου για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 γίνεται και η αίτηση στη ΔΕΗ για τη Σύμβαση Σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει μια (1) εβδομάδα. 6. Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ: Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία Σύμβασης Σύνδεσης με τη ΔΕΗ, κατατίθεται η απαραίτητη αίτηση για τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήμα-

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 τος Μεταφοράς Ενέργειας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει μια (1) εβδομάδα 7. Χρηματοοικονομικές Διευθετήσεις: Η επαφή με τραπεζικούς οργανισμούς και η λήψη του απαραίτητου δανείου αναμένεται να γίνει αμέσως μετά τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Η/Ε με το ΔΕΣΜΗΕ, καθώς θα υπάρχει πλέον στα χέρια των υποστηρικτών του επενδυτικού σχεδίου έγγραφο, το οποίο θα πιστοποιεί πως για δέκα συν δέκα χρόνια η Ο.Ε θα έχει αγοραστή του προϊόντος της. Έτσι, η οποιαδήποτε τράπεζα εξασφαλίζει τα χρήματά της και η λήψη του δανείου δεν αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από μια εβδομάδα. 8. Απόκτηση και Μεταφορά Τεχνολογικού Εξοπλισμού: Παράλληλα με τις απαραίτητες αιτήσεις για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 θα γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση του εξοπλισμού, καθώς θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολη η μη ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, όταν έχουν ληφθεί η Εξαίρεση Λήψης Άδειας Παραγωγής και έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί όροι. Αναμένεται, λοιπόν, εντός ενός μηνός να συμπέσει η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο με την άφιξη του εξοπλισμού στο λιμάνι της Κέας. 9. Εργασίες κατασκευής της μονάδας: Η διάρκεια των εργασιών αναμένεται να είναι σαράντα πέντε με εξήντα ημέρες (ενάμιση με δύο μήνες). 10. Περίφραξη του οικοπέδου: Η περίφραξη του οικοπέδου αναλαμβάνεται από την εταιρεία που διεκπαιρεώνει την κατασκευή της Φωτοβολταϊκής μονάδας και θα γίνει παράλληλα με την κατασκευή από συνεργαζόμενο συνεργείο που θα προσληφθεί. Η διάρκεια των εργασιών δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις πέντε (5) ημέρες. Στην επόμενη σελίδα δίνεται το διάγραμμα Gantt, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τον χρονοπρογραμματισμό της ολοκλήρωσης του Φωτοβολταϊκού πάρκου. Οι χρονικές εκτιμήσεις ακολουθούν την κατανομή Β. Με βάση το γεγονός αυτό, η αναμενόμενη χρονική διάρκεια για την κάθε επιμέρους εργασία είναι δυνατόν να υπολογιστεί προσεγγιστικά από τη σχέση: Αναμενόμενος Χρόνος = (Αισιόδοξη Πρόβλεψη+4*Αναμενόμενη Πρόβλεψη+ Απαισιόδοξη Πρόβλεψη /6)

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 Σχήμα 4: Διάγραμμα Gantt για την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 10.1 Συνολικό Κόστος Επένδυσης Το συνολικό κόστος της επένδυσης αποτελείται από κόστη που αφορούν προπαραγωγικές δαπάνες, διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, παραγωγικό εξοπλισμό, εξοπλισμό εξυπηρέτησης και έργα Πολιτικού μηχανικού. Το συνολικό κόστος επένδυσης για την κατασκευή της μονάδας παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στοιχεία παρουσιάζεται συνολικά στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 5 : Συνολικό Κόστος Επένδυσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) Παραγωγικός Εξοπλισμός ( ) Εξοπλισμός Εξυπηρέτησης ( ) Έργα Πολιτικού Μηχανικού ( ) Τεχνικές Μελέτες Εγκατάστασης ( ) Προεπενδυτικές Μελέτες και Έρευνες Σύνταξη και Κατάθεση απαραίτητων Φακέλων που αφορούν στην Αδειοδότηση Προεπενδυτικά άλλα Έξοδα (κυρίως παράβολα) ( ) ( ) ( ) Μεταφορά Εξοπλισμού ( ) Σύνολο Παγίων Επενδύσεων ( ) Στο συνολικό κόστος της επένδυσης δεν παρουσιάζεται το κόστος του οικοπέδου στο οποίο θα κατασκευασθεί η μονάδα παραγωγής Η/Ε. Αυτό γίνεται διότι το οικόπεδο βρίσκεται στην ιδιοκτησία των υποστηρικτών του επενδυτικού προγράμματος και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα έξοδο το οποίο να αφορά στην απόκτηση του ακινήτου.

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Χρηματοδότηση του Προγράμματος Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούν οι πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος. Η επενδυτική αυτή προσπάθεια θα στηριχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.3299/04 που αφορά και στην επιχορήγηση επενδύσεων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Νομού Κυκλάδων. Ο αναπτυξιακός νόμος παρέχει χρηματοδότηση ύψους 40 % επί της ενισχυόμενης δαπάνης, προϋποθέτοντας τα ίδια κεφάλαια να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 25 % επί της ενισχυόμενης δαπάνης. Βάσει των παραπάνω, το χρηματοδοτικό σχήμα προτείνεται να αποτελείται από τα εξής μέρη: Πίνακας 6 : Πηγές Χρηματοδότησης Επενδυτικού Προγράμματος Πηγές Χρηματοδότησης Ποσοστό Ποσό 1. Ιδιοκτήτες (α) Μετοχικό Κεφάλαιο 25 % ( ) 2. Κυβέρνηση (α) Δάνεια (β) Επιχορήγηση 40 % ( ) 3. Εμπορικές Τράπεζες 35 % ( ) Σύνολο 100 % ( ) 10.3 Τοκοχρεολυτικές Υποχρεώσεις Οι Τοκοχρεoλυτικές Υποχρεώσεις αφορούν στο κομμάτι της χρηματοδότησης το οποίο θα καλυφθεί από Τραπεζικό Οργανισμό. Το ποσοστό του συνολικού κόστους επένδυσης το οποίο θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό είναι 35% και αντιστοιχεί στο ποσό των Η χρηματοδότηση γίνεται στην αρχή της νέας επένδυσης και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων διαρκεί συγκεκριμένο αριθμό ετών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα στοιχεία της τραπεζικής χρηματοδότησης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Πίνακας 7 : Παρουσίαση Στοιχείων Χρηματοδότησης Στοιχεία Χρηματοδότησης Ύψος Δανείου ( ) ( ) Διάρκεια Αποπληρωμής (n=έτη) 10 έτη Επιτόκιο (e) 6% Συντελεστής Παρούσας Αξίας Ράντας ΣΠΑΡn,e 7,3601 Τοκοχρεολύσιο =Ποσό Δανείου/ΣΠΑΡ Το Τοκοχρεολύσιο είναι μια σύνθετη λέξη η οποία προέρχεται από τα: Χρεολύσιο: Η επιστροφή του κεφαλαίου. Τόκος: Η αμοιβή του κεφαλαίου Κεφάλαιο Κίνησης Ως Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης θεωρούμε το τρέχον Ενεργητικό μείον το τρέχον Παθητικό. Το τρέχον Ενεργητικό περιλαμβάνει εισπρακτέα ποσά, αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.) και μετρητά. Το τρέχον Παθητικό περιέχει κυρίως πληρωτέους λογαριασμούς (πιστωτές) και είναι απαλλαγμένο τόκων. Λόγω του μεγέθους και της φύσης της επένδυσης, σχεδόν το σύνολο των στοιχείων, τα οποία αποτελούν το Κεφάλαιο Κίνησης (εισπρακτέα ποσά, αποθέματα πιστωτές), δεν δημιουργούνται σε καμία φάση της παρούσας επένδυσης. Το μοναδικό στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι ένα υποτυπώδες ποσό μετρητών στο ταμείο, το οποίο καλύπτει τις λιγοστές λειτουργικές ανάγκες της μονάδας. Βάσει αυτών, κάνουμε την παραδοχή πως δεν θα υφίσταται Κεφάλαιο Κίνησης Έσοδα Πωλήσεων Τα έσοδα πωλήσεων για την πρώτη δεκαετία αναμένεται να είναι σταθερά, καθώς η τιμή αγοράς της KWh (Feed in tariff) από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 σταθερή και ίση με 0,45 ( ) / KWh (Αναλυτική παρουσίαση των Νόμων και Κανονισμών βάσει των οποίων γίνεται η τιμολόγηση της Η/Ε δίνεται στην παράγραφο 9.5, η οποία υποστηρίζεται από το κείμενο των Νόμων στο Παράρτημα Ε). Η σταθερή τιμή πώλησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνδυασμό με την σχεδόν απολύτως προβλεπόμενη παραγωγή (αποκλίσεις ύψους 10 %) Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία υπολογίζεται στις KWh ανά έτος, μας δίνει το αποτέλεσμα των εσόδων πωλήσεων. Τα έσοδα πωλήσεων αναμένεται να κινηθούν στο ύψος των ( ) ανά έτος με μικρές αποκλίσεις. Έτσι, για την παρούσα μελέτη τα έσοδα πωλήσεων για την παραγωγή Η/Ε υπολογίζονται να είναι σταθερά και ίσα με ( ) ανά έτος Κόστος Παραγωγής Παρακάτω, έχει υπολογισθεί το Κόστος Παραγωγής για τα πρώτα δέκα χρόνια λειτουργίας της μονάδας. Δεν παρουσιάζονται αναλυτικά οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων της επένδυσης. Οι συντελεστές με τους οποίους έχει γίνει απόσβεση είναι: Για τον παραγωγικό εξοπλισμό εγκαταστάσεων παραγωγής Η/Ε από Φωτοβολταϊκά στοιχεία, ο κατώτερος συντελεστής απόσβεσης είναι πέντε τοις εκατό (5%) και ο ανώτερος επτά τοις εκατό (7%). Στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιηθεί το 5 %. Για Κόστη Προεπενδυτικών Μελετών και Ερευνών, ο συντελεστής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι έως και 20 % (στην περίπτωσή μας θα χρησιμοποιήσουμε 20 %). Για Έργα Πολιτικού Μηχανικού (θεμελίωση, περίφραξη), ο συντελεστής που θα χρησιμοποιηθεί είναι 20%. Τα έξοδα μεταφοράς του παραγωγικού εξοπλισμού αυξάνουν την αξία κτήσης του εξοπλισμού και γι αυτό ενοποιούνται με το κόστος παραγωγικού εξοπλισμού. Άρα, και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το 5 %.

19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 Πίνακας 8 : Κόστος Παραγωγής ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2008) Στοιχεία Κόστους Κεφάλαιο Κόστος ( ) Α. ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Εισροές Υλικών Κόστος Ανθρώπινου Παράγοντα (ενσωματώνεται σαν Γενικό Έξοδο) Περιβαλλοντικό Κόστος Β. Γενικά Έξοδα Μονάδας ( ) Γ. Γενικά Διοικητικά Έξοδα Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Α+Β+Γ) ( ) Ε. Κόστος Αποσβέσεων ( ) Ζ. Χρηματοοικονομικό Κόστος (Τόκοι) ( ) Η. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ+Ε+Ζ) ( ) Ομοίως, για τα επόμενα έτη θα δοθούν τα αποτελέσματα παρακάτω: Έτος 2009: = Έτος 2010: = Έτος 2011: = Έτος 2012: = Έτος 2013: = Έτος 2014: = Έτος 2015: = Έτος 2016: = Έτος 2017: =

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση Περίοδος Απόδοσης Κεφαλαίου (Payback Period) Η Περίοδος Απόδοσης Κεφαλαίου είναι ο χρόνος επιστροφής του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης, μέσω των κερδών του επενδυτικού προγράμματος. Εδώ, το κέρδος ορίζεται σαν Καθαρό Κέρδος μετά φόρων συν τα έξοδα χρηματοδότησης και την απόσβεση. Ο παρακάτω πίνακας δίνει την εξέλιξη των κερδών του επενδυτικού προγράμματος για τα πρώτα δεκατρία χρόνια λειτουργίας της μονάδας. Θεωρούμε : Συνολικό Κόστος Επένδυσης = ( ). Και υπολογίζουμε το Καθαρό Κέρδος για τα δεύτερα δέκα χρόνια λειτουργίας της μονάδας ως εξής: Έσοδα από πωλήσεις = ( ) - Γενικά έξοδα = ( ) - Αποσβέσεις = ( ) Αποτέλεσμα ( ) * 0,75 (διότι έχουμε 25 % Φορολόγηση κερδών) Καθαρό Κέρδος (για τα έτη λειτουργίας 11-20)= ( ). Στην επόμενη σελίδα δίνεται ο πίνακας βάσει του οποίου υπολογίζουμε την Περίοδο Απόδοσης του Κεφαλαίου. Παρατηρούμε πως η Περίοδος Απόδοσης του Κεφαλαίου είναι αρκετά μεγάλη (περίπου δώδεκα χρόνια). Για αυτό το λόγο, το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν ώθηση σε αυτού του είδους των επενδύσεων (επενδύσεις ΑΠΕ-«πράσινες» επενδύσεις) μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων. Και στην περίπτωση αυτού του επενδυτικού προγράμματος, το 40 % του Συνολικού Κόστους Επένδυσης ( ) θα προέλθει από τον Αναπτυξιακό νόμο Ν.3299/04 και έτσι το Συνολικό Κόστος της Επένδυσης μπορεί να θεωρηθεί πως αυτομάτως πέφτει στις ( ). Σε αυτή την περίπτωση η Περίοδος Απόδοσης του Κεφαλαίου είναι 7 με 8 χρόνια, η οποία θεωρείται μια καλή Περίοδος Απόδοσης του Κεφαλαίου.

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21 Πίνακας 9 : Υπολογισμός Περιόδου Απόδοσης Κεφαλαίου Έτος Καθαρό Κέρδος ( ) Αποσβέσεις ( ) Τόκοι ( ) Κέρδος ( ) Σύνολο ( )

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Καθαρή Παρούσα Αξία Για τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας της επένδυσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες υποθέσεις καθώς υπάρχουν πρακτικά προβλήματα που αφορούν στον ρεαλιστικό υπολογισμό της. Ο τύπος με τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός της ΚΠΑ είναι: ν ΚΠΑ = Σ [Κ.Τ.Ρτ *(ΣΠΑκ.ν)] Κ.Ε τ=1 ΚΠΑ = Καθαρή Παρούσα Αξία ΚΤΡτ = Καθαρή Ταμιακή Ροή στην περίοδο τα ΚΕ Κ Ν = Κόστος Επένδυσης = Ελάχιστη Αποδεκτή Απόδοση (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου) = Αριθμός περιόδων Θα πρέπει να υπολογιστούν οι Καθαρές Ταμιακές Ροές για τα έτη του επενδυτικού προγράμματος, οι οποίες ορίζονται σαν το Καθαρό Κέρδος, προσθέτοντας τις Αποσβέσεις της κάθε περιόδου. Αυτός ο υπολογισμός όμως καθίσταται δύσκολος, καθώς για τη δεύτερη δεκαετία ζωής του επενδυτικού προγράμματος δεν έχει δοθεί η ακριβής τιμή πώλησης της Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα παράγεται από τη μονάδα και θα διατίθεται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από τον υπεύθυνο φορέα. Οι υπολογισμοί μας θα γίνουν με την προκαθορισμένη τιμή πώλησης της Η/Ε (feed in tariff) να παραμένει 0,45 ( ) / KWh, την Ελάχιστη Αποδεκτή Απόδοση (Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου) να είναι Κ=8 % και το Συνολικό Κόστος Επένδυσης να είναι ίσο με ( ). Με αυτές τις υποθέσεις θεωρούμε πως ο υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας γίνεται όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικός.

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1 Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1. Γιατί να επιλέξετε τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυημένη απόδοση Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Τα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήµατα 1. Γιατί να επιλέξει κανείς Φωτοβολταϊκά Συστήµατα; Προσφέρουν υψηλή και εγγυηµένη απόδοση Έχουν ελάχιστη συντήρηση και εν γένει ενασχόληση µετά την

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µία από τις πλέον διαδεδοµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΨΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 20% ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΣΤΡΕΨΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 20% ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΤΡΕΨΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 20% ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δραστηριότητες Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας Φωτοβολταϊκά Μια νέα μορφή «Πράσινης» ενέργειας Η χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ»

TECHNODYNE. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» TECHNODYNE Ε.Π.Ε. Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας ΕΞΥΠΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ» ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα σήμερα Γιώργος Ανεμοδουράς Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Αθήνα, Απρίλιος 2008 Ήλιος: ητελικήλύση Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κίνητρα για επενδύσεις υψηλών αποδόσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Παράδειγμα διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kwp Βριλήσσια, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Solar Cells Hellas Group

Solar Cells Hellas Group Solar Cells Hellas Group Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου 3 η Εβδομάδα Ενέργειας, 9-2 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Εισαγωγή Παγκόσμια Αγορά Φ/Β Ευρωπαϊκή Αγορά Φ/Β Δυναμική Ανάπτυξης Φ/Β στην Ελλάδα Παρουσίαση Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10Kw 1. Ποιους αφορά το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια; Το πρόγραµµα αφορά εταιρίες οι οποίες είτε είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κάποιου κτιρίου. Θα µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Κερδίστε από τον... Ήλιο

Κερδίστε από τον... Ήλιο Κερδίστε από τον... Ήλιο Αυξήστε το ετήσιο εισόδημα σας πουλώντας ενέργεια από τον...ήλιο στην ΔΕΗ! Τώρα μπορείτε... εύκολα, γρήγορα και χωρίς να επενδύσετε χρήματα.. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ 1.ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp Η Χριστόπουλος Ενεργειακή μελετά, κατασκευάζει και τοποθετεί ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ υψηλής ποιότητας σε πάρκα, επαγγελματικές στέγες και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο»

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Φωτοβολταϊκά κελιά «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Το ενεργειακό πρόβληµα ιατυπώθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, και αφορούσε την εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β & Α.Θ.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φ/Β & Α.Θ. Μετά την θεσμοθέτηση της αυτοπαραγωγής (net metering) με φωτοβολταϊκά συστήματα, δίνεται η δυνατότητα να έχετε ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΖΝΧ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΛΥΣΗ NEW TIMES ΚΟΣΤΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ανά έτος Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών Ερωτήσεις - Απαντήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 10KW στις στέγες και ταράτσες σπιτιών Εγκατάσταση ΦΒ Συστημάτων : Επένδυση ή Κίνηση Οικολογικής συνείδησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων

Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Η τιµολογιακή πολιτική στις ΑΠΕ και η επιδότηση των επενδύσεων Γεωργία Λ. Γληνού «ΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ηµερίδα της Τ.Ε..Κ & Νοµαρχιακής Αυτ/σης Ν. Τρικάλων, Τρίκαλα Λάρισα 18-19.11.05 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΤΥΠΟ. Για τη συγγραφή Έκθεσης σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Έκθεσης (SRS)

Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΤΥΠΟ. Για τη συγγραφή Έκθεσης σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Έκθεσης (SRS) Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΤΥΠΟ Για τη συγγραφή Έκθεσης σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Έκθεσης (SRS) [Όραμα] 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 4 1. Αντικείμενο της Έκθεσης... 4 1.1. Έκταση Εφαρμογής 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία

Θεσμικό Καθεστώς. & Νομοθεσία Θεσμικό Καθεστώς & Νομοθεσία Δρ Εμμανουήλ Καραπιδάκης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ-ΤΑΚ Οδηγία 2001/77/ΕΕ «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΗΜ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΗΜ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΗΜ. ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση του έργου... Δ. Δαμίγος, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Οικονομική αποτίμηση του έργου... Δ. Δαμίγος, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οικονομική αποτίμηση του έργου... Δ. Δαμίγος, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οι οικονομικοί φορείς Βασικά οικονομικά μεγέθη Βασικά ερωτήματα Κοινές επιδιώξεις Ίδρυση Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου: Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα

Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Διεθνής Εμπειρία από Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών και Προτάσεις για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών στην Ελλάδα Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Παγκόσμια Αγορά Εγκατεστημένων Φ/Β Μέγεθος Αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group )

Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάπτυξη ΑΠΕ στη νησιωτική Ελλάδα Στέφανος Γαρυφαλάκης ( COO Eunice Energy Group ) Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 8: Αγορές κεφαλαίου και γης Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ

ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ ιαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών Οι προτάσεις του ΣΕΦ Μάιος 2004 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 περ. α) του Ν.2244/1994 Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 5: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

To net metering βήμα βήμα

To net metering βήμα βήμα To net metering βήμα βήμα Ένας πρακτικός οδηγός για την επιλογή, τη διαδικασία σύνδεσης, το κόστος και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής. Με

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις

Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. Δημήτρης Ασκούνης Εισαγωγή Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 12: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ανοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα