ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια Σηλ Fax ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΦΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ το πλαίσιο ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης (τρατηγικός χεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας για την περίοδο , που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 625/2011 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμμετοχής των Πολιτών και των Υορέων στον καθορισμό της αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιοχή, ο Δήμος Αλεξάνδρειας καλεί Δημότες και εκπροσώπους τοπικών Υορέων να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων τους μέσω της συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου που ακολουθεί, με στόχο την πληρέστερη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σο συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο μπορεί να κατατεθεί: εγγράφως, με αποστολή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΔΗΜΑΡΦΕΙΟ, Εθνικής Αντίστασης 42, ΣΚ Αλεξάνδρεια (με την ένδειξη «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Σο πλήρες κείμενο του τρατηγικού χεδιασμού είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου: Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΥΩΣΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ελίδα 1 από 10

2 Σι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου; Σο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Περιλαμβάνει έργα και δράσεις, στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου, και μέτρα για τη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου. Με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία ενός «μηχανισμού προγραμματισμού» και παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των λειτουργιών του Δήμου. την ουσία, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ενοποιεί όλες τις επιμέρους διοικητικές διαδικασίες (αναπτυξιακός και λειτουργικός σχεδιασμός, τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογισμός, δημόσια λογιστική, απολογισμός, κ.λπ.) μέσω ενός συνεκτικού πλαισίου ευρύτερου σχεδιασμού κάτι ανάλογο του Επιχειρηματικού χεδιασμού (Business Plan) που εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Ποιοι είναι οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου; Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Να συμπεριλάβει δράσεις που αφορούν την εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου, ως Οργανισμού, και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες. Να συμπεριλάβει μέτρα και δράσεις που αφορούν την βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Να συμπεριλάβει ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στις υποδομές της πόλης και των οικισμών, οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση του δομημένου οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, τη συγκοινωνία, την καθαριότητα, την αποχέτευση, την ύδρευση και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Να αξιοποιήσει με πιο παραγωγικό τρόπο τους υλικούς και άυλους πόρους που διαθέτει ο Δήμος και που τον περιβάλλουν και να προσελκύσει περισσότερους. Να διαδραματίσει έναν πιο ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του μέλλοντος με προγραμματισμό και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα προβλήματα που απασχολούν τους δημότες και όχι με αποσπασματικά μέτρα. Να αναπτύξει συνέργιες με στόχο την επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων. Να συμπεριλάβει ενέργειες και παρεμβάσεις, που να ενισχύσουν τη θέση του Δήμου Αλεξάνδρειας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ελίδα 2 από 10

3 ΕΡΨΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Α) ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΨΣΗΘΕΝΣΟ: (η συμπλήρωση αυτού του πεδίου είναι προαιρετική) ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : ΥΤΛΟ : ΑΝΔΡΑ σημειώστε με Χ ΓΤΝΑΙΚΑ σημειώστε με Χ ΗΛΙΚΙΑ : χωριό / πόλη Προσωπικά τοιχεία (προαιρετικά) ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :* ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ΣΗΛΕΥΩΝΟ : Γι αυτούς / -ες που εκπροσωπούν κάποιον τοπικό Υορέα (παραγωγικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, κλπ) ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΥΟΡΕΑ : ΘΕΗ ΣΟ ΥΟΡΕΑ : * Σε περίπτωση που είστε συνταξιούχος, αναφέρατε το επάγγελμα που ασκούσατε. ελίδα 3 από 10

4 Β) ΕΡΨΣΗΕΙ: 1 Ποια είναι τα «ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ» της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, μέσω των οποίων πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της τοπικής ανάπτυξης ; Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα παρακάτω «δυνατό σημείο πλεονέκτημα», σημειώστε το βαθμό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίμακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ μεγάλο, 4 = μεγάλο, 3 = μέτριο, 2 = μικρό και 1 = καθόλου. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ Η κομβική θέση του Δήμου σε κύριους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες της χώρας Η εγγύτητα του Δήμου με το Πολεοδομικό υγκρότημα της Θεσσαλονίκης Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, με δυνατότητες πολυκαλλιέργειας και παραγωγής νέων προϊόντων Η αυξητική τάση πληθυσμού στην πόλη της Αλεξάνδρειας και η δυνατότητά της να αναδειχθεί σε ισχυρό αστικό κέντρο του Νομού Ημαθίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η ύπαρξη δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Η γειτνίαση του Δήμου με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους (Βεργίνα, Δίον, Πέλλα) και αναπτυσσόμενους τουριστικούς προορισμούς της ευρύτερης περιοχής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα) Η πολιτισμική κληρονομιά και η ποικιλομορφία της λαογραφικής παράδοσης του Δήμου Οι μονάδες παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και η προοπτική χωροθέτησης-ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές του Δήμου, στα πλαίσια του νέου Ρυθμιστικού χεδίου Θεσσαλονίκης Η εσωτερική προσβασιμότητα μεταξύ των οικισμών και της πόλης της Αλεξάνδρειας και η ύπαρξη προϋποθέσεων για πολυκεντρική ανάπτυξη του Δήμου Οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου (ποτάμια, υγρότοποι εθνικής σημασίας, κ.ά.) και οι δυνατότητες οικοτουριστικής ανάπτυξης που προσφέρουν Σο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αλεξάνδρειας και η ύπαρξη προϋποθέσεων χρήσης του ως εμπορευματικός αεροσταθμός περιφερειακής εμβέλειας Η αξιοποίηση και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια γεωθερμία βιομάζα) Η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου Η προστασία, ανάδειξη και προβολή τοπικών αρχαιολογικών μνημείων και κτηρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή/και ιστορικής αξίας Η ανάδειξη παλαιών Ιερών και Μοναστηριακών Ναών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη του «θρησκευτικού τουρισμού» Η «επένδυση» στην ονομασία του Δήμου (Αλεξάνδρεια Μέγας Αλέξανδρος), με στόχο την προβολή του Δήμου στη χώρα και στο εξωτερικό [ Διευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει θέση αξιολόγησης ως προς το βαθμό της εν δυνάμει συμβολής τους στην τοπική ανάπτυξη ] ελίδα 4 από 10

5 2 Ποια είναι τα «ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ» της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, με τη συμβολή του Δήμου ; Για κάθε ένα από τα αναφερόμενα παρακάτω «αδύνατο σημείο μειονέκτημα», σημειώστε το βαθμό της αξιολόγησης που δίνετε (από 5 έως 1), στην κλίμακα αξιολόγησης, όπου: 5 = πολύ μεγάλο, 4 = μεγάλο, 3 = μέτριο, 2 = μικρό και 1 = καθόλου. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ Έλλειψη ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ευκαιριών απασχόλησης Τψηλό ποσοστό ανεργίας Έλλειψη «κρίσιμης αγοραστικής δύναμης» για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και του εμπορίου Φαμηλή επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες παραγωγής Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος και χαμηλός δείκτης υιοθέτησης καινοτόμων προτάσεων στον παραγωγικό και επιχειρηματικό τομέα Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας για τη διασύνδεση των οικισμών με την πόλη της Αλεξάνδρειας Μείωση των επαγγελματιών αγροτών, υποβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων και μείωση του αγροτικού εισοδήματος Μεγάλη εξάρτηση της πλειονότητας του πληθυσμού από τον πρωτογενή τομέα και απουσία εναλλακτικών, προς τις παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες, μορφών απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας Ελλείψεις σε βασικές περιβαλλοντικές υποδομές (διαχείριση απορριμμάτων, ύδρευση αποχέτευση) Ελλείψεις σε υποδομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και ψυχαγωγίας, που συντηρούν σε χαμηλό επίπεδο την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου σε σχέση με τους κατοίκους μεγάλων αστικών κέντρων της περιοχής (Θεσσαλονίκη, Βέροια) Αδυναμία κατοχύρωσης και υποστήριξης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και προβολής τους στο εξωτερικό περιβάλλον Έλλειψη εξωστρέφειας, δικτύωσης και χρήσης νέων τεχνολογιών και μεθόδων στον τρόπο λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής Αδυναμία προσέλκυσης και εγκατάστασης μεγάλων μεταποιητικών μονάδων λόγω έλλειψης υποδομών (χωροθέτηση Βιοτεχνικών Πάρκων, οργανωμένα δίκτυα αποθήκευσης και διανομής, κ.ά.) [ Διευκρίνιση: η αναφορά των παραπάνω, κατά τη σειρά που διατυπώνονται, είναι τυχαία και δεν υπέχει καμία αξιολογική βαρύτητα ] ελίδα 5 από 10

6 3 Ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας ; Παρακαλούμε περιγράψτε τα, συνοπτικά, στον παρακάτω Πίνακα και σημειώστε δίπλα (με Φ στην αντίστοιχη στήλη), κατά τη γνώμη σας, το βαθμό σημαντικότητάς τους, σε κλίμακα από 5 μέχρι 1 (όπου: 5 = πολύ σημαντικό, 4 = αρκετά σημαντικό, 3 = σημαντικό 2 = σχετικά σημαντικό, 1 = όχι και τόσο σημαντικό). Α/Α ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΒΑΘΜΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ ελίδα 6 από 10

7 4 Κατά την άποψή σας, ποιες παρεμβάσεις (έργα δράσεις ενέργειες) πρέπει να συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αλεξάνδρειας , για την : Α/Α 2.1 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ Α/Α 2.2 ΕΝΙΦΤΗ ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ελίδα 7 από 10

8 Α/Α 2.3 ΤΓΕΙΑ/ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΧΗ, ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟ Α/Α 2.4 ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ελίδα 8 από 10

9 Α/Α 2.5 ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 5 Ποια ΤΟΠΙΚΑ στοιχεία χαρακτηριστικά, θεωρείτε ως συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής σας (οικισμός δημοτική ή τοπική κοινότητα δημοτική ενότητα) και τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν ΤΠΕΡ της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας ; ελίδα 9 από 10

10 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ / ΦΟΛΙΑ [ παρακαλούμε σημειώστε ό,τι κρίνετε απαραίτητο / χρήσιμο, γιαί να βοηθήσει στην καλύτερη διατύπωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ : ΕΤΦΑΡΙΣΟΤΜΕ για τη ΤΜΜΕΣΟΦΗ σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αλεξάνδρειας ελίδα 10 από 10

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης...

Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... Ενότητα 5... 144 5.1 Αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης... 144 Θεματικός Τομέας: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής... 146 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ανατολικής Μάνης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός Δήμου νατολικής Μάνης 2011-2014 1 Σ ε λ ί δ α Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου νατολικής Μάνης Β Φάση Επιχειρησιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Χ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝ ΚΡΙΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α. Θεματική Ομάδα - Αγροτικός τομέας 1 Κύρια Συμπεράσματα Αρνητική (ή σταθερή) εξέλιξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Μεγαλύτερα προβλήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader +

Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader + ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Κ.Π. LEADER + Εκθεση Ενδιάµεσης Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4 2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. 6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ.. 9 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα