Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης"

Transcript

1 Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης Β. Χ. Κελεσίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Α. Σαϊτάκης (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας /Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης), Ι. Φραγγιαδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ζ. Ατσαλάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης), Α. Φουρφουλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γ. Παπαδάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) H παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ημερίδας που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με θέμα Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου, 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος, το Φυτώριο Ιδεών, που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών / ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Αναφέρονται οι στόχοι του έργου, η μεθοδολογία υλοποίησης και τα αποτελέσματα. Το Φυτώριο Ιδεών δίδει την δυνατότητα στους φοιτητές / ερευνητές των Ιδρυμάτων να υλοποιήσουν μία καινοτόμο ιδέα τους αναπτύσσοντας ένα πρωτότυπο που πιθανόν να είναι πρόπλασμα για δημιουργία νέας επιχείρησης, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την άριστη υλικοτεχνική υποδομή των Ιδρυμάτων, ιδιαίτερα τα μεγάλα όργανα, και την τεχνογνωσία του προσωπικού. Παράλληλα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και χρηματοδότησης νέων εγχειρημάτων, νομικές συμβουλές και υποβοήθηση για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Το έργο αυτό είναι μία πιλοτική δράση, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια / CRINNO, και στοχεύει στην δημιουργία θετικού κλίματος ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μεταξύ των φοιτητών Πανεπιστημίων. Χρηματοδοτείται κατά 65% από την ΕΕ και 35% από το Ελληνικό κράτος και υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Οι Έλληνες φοιτητές λαμβάνουν καλή εκπαίδευση αλλά η επιχειρηματική κουλτούρα είναι ακόμη χαμηλή. Με την υποβοήθηση κατάλληλα διαμορφωμένων και εστιασμένων σεμιναρίων και την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών επιχειρείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών των Ιδρυμάτων της Κρήτης. Δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον με βασική υποδομή όπου ομάδες φοιτητών αναπτύσσουν και δοκιμάζουν ένα πρωτότυπο που βασίζεται σε μία ιδέα τους (νέο προϊόν ή υπηρεσία). Τα Ιδρύματα παρέχουν πρόσβαση στην χρήση μεγάλων οργάνων των εργαστηρίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων. Παρουσιάζουμε την μεθοδολογία υλοποίησης, τα επιτυχημένα αποτελέσματα καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τους λόγους επιτυχίας και θέματα βελτίωσης της μεθοδολογίας. Διαφαίνεται ότι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος είναι μεταξύ άλλων η καλή οργάνωση του έργου, η πλήρης υποστήριξη των Ιδρυμάτων, η άριστη συνεργασία με τα εργαστήρια και η υπολανθάνουσα επιχειρηματικότητα ορισμένων φοιτητών / ερευνητών των Ιδρυμάτων. Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν περιλαμβάνουν την κινητοποίηση των φοιτητών, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πιθανή χρηματοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της καινοτομίας έχει αναγνωρισθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία (COM96) και αργότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας που προέτρεπε στην δημιουργία ενός φιλόδοξου προγράμματος για το χτίσιμο υποδομής γνώσης και την διεύρυνση της καινοτομίας και οικονομικού μετασχηματισμού (COM200, 567). H EE έχει βοηθήσει στην υλοποίηση εκατοντάδων μέτρων που αφορούν την καινοτομία, μία εκ των οποίων είναι η Καινοτόμος Δράση για την Περιφέρεια της Κρήτης, CRINNO Κρήτης Καινοτόμος Περιφέρεια για την περίοδο που συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και περιλαμβάνει 13 δράσεις. Μία εκ των δράσεων είναι και η Επιχειρηματικότητα Φοιτητών Πανεπιστημίων UNISTEP που υλοποιεί το Φυτώριο Ιδεών. Η παρούσα εργασία αφορά στην περιγραφή του έργου ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ που στόχο έχει την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια καινοτόμων ιδεών σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ώστε να επιτρέψει την ταχύτερη εκμετάλλευση εμπορικά αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και να πετύχει την προετοιμασία δυνητικών επιχειρηματιών υψηλής ποιότητας. Υπάρχει μία σημαντική και αυξανόμενη έμφαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (Liu and Jiang, 2001; Donzuau et al., 2002) και εν πολλοίς υπάρχει κοινωνική ανάγκη ώστε τα Ιδρύματα αυτά να συντελέσουν και στην οικονομική ανάπτυξη (Powers and McDougall, 2005). Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι οι χαμηλοί ρυθμοί μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από τα Ιδρύματα στην παραγωγική και κοινωνική αλυσίδα είναι κανόνας και όχι η εξαίρεση, παρά την πληθώρα, σήμερα, υποστηρικτικών μηχανισμών τέτοιων δράσεων για δημιουργία τεχνοβλαστών, τεχνική υποστήριξη, γραφεία διαμεσολάβησης (Donzuaou et al., 2002). Έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο για την υποστήριξη αυτών των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και ιδιαίτερα μέσω επιχειρηματικότητας των φοιτητών και των ερευνητών σε Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ολλανδία. Κατά την θεώρηση των συγγραφέων είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται δραστηριότητα όπως το Φυτώριο Ιδεών στην Ελλάδα. Στην Νορβηγία το 1982 άρχισε το πρόγραμμα υποτροφιών που στόχευε στην παροχή χρόνου, δεξιοτήτων και χρημ ατων σε επιστήμονες και ακαδημαϊκούς για να προσδιορίσουν εάν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για το ξεκίνημα μίας επιχείρησης. Έχει θεωρηθεί ως μεγάλη επιτυχία, με ρυθμό δημιουργίας επιχειρήσεων 89% και 74% ρυθμό επιβίωσης, αλλά παραδόξως, δεν θεωρήθηκε ότι συνέβαλλε σημαντικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας (Reitan, 1997). Το Πανεπιστήμιο Arkansas και η Αρχή Επιστήμης και Τεχνολογίας στις ΗΠΑ εφήρμοσε το I 2 (Innovation Incubation), Καινοτομία Τοποθέτηση σε Θερμοκοιτίδα, με στόχο την αύξηση έναρξης νέων επιχειρήσεων στην Πολιτεία του Arkansas. Λειτουργεί ως υπηρεσία ταιριάσματος των αναγκών των βασισμένων στην γνώση νέων επιχειρήσεων με εξοπλισμό των εργαστηρίων και προσωπικό του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και το πρόγραμμα θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία (www.innovationincubator.org). Στο Πανεπιστήμιο Bielefeld της Γερμανίας, το Ινστιτούτο για Μεταφορά Καινοτομίας λειτουργεί μία προ-θερμοκοιτίδα για την ενίσχυση δημιουργίας τεχνοβλαστών από το Πανεπιστήμιο με ομάδες στόχους φοιτητές, αποφοίτους, επιστημονικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ. Παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη δίδοντας επίσης μία νομική ομπρέλα για την λειτουργία των εγχειρημάτων όπως και πρόσβαση σε μεγάλα όργανα. Η βασική ιδέα ακολουθήθηκε και από μία Κοινοπραξία Πανεπιστημίων, συντονιζόμενου από το Πανεπιστήμιο της Βόννης με το πρόγραμμα USINE σε 2

3 Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία. Το πρόγραμμα θεωρήθηκε επίσης μεγάλη επιτυχία ενώ μεθοδολογία και καλές πρακτικές παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου (www.usine.uni-bonn.de). Στην Σουηδία, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (CIE) στο Πανεπιστήμιο Linkoping προσφέρει σε φοιτητές και ερευνητές μάθημα ενός έτους σε δυνητικούς επιχειρηματίες παρέχοντας πρόσβαση σε καθοδηγητές, υποστήριξη για συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων και ομαδικές συναντήσεις υποστήριξης. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 40 εταιρείες στα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του έργου. Αντίστοιχα στην Φιλανδία εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα SPINNO που παρέχεται σε επίδοξους επιχειρηματίες δικτύωση, εκπαίδευση, πρόσβαση σε μεγάλα όργανα και ταυτόχρονα υπάρχει μία ευελιξία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην δε Ολλανδία εφαρμόσθηκε το TOPS, Προσωρινές Θέσεις Επιχειρηματικότητας, ένα έργο που θεωρήθηκε ως πολύ σημαντική επιτυχία, παρέχοντας πάλι σε επίδοξους επιχειρηματίες υποστήριξη για ένα έτος μέσω πρόσβασης σε μεγάλα όργανα, τεχνικό προσωπικό, καθοδηγητές και άτοκα δάνεια. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες στοχεύουν στην δημιουργία του ευνοϊκού κλίματος για την καλλιέργεια της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε χώρους όπου αναπτύσσεται γνώση και είναι αναμενόμενο από την κοινωνία ότι οι νέοι επιχειρηματίες που θα στηρίξουν την τοπική αλλά και εθνική οικονομία θα προέλθουν από τους χώρους αυτούς. ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Το UNISTEP είναι μία πιλοτική δράση, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό κράτος μέσω του CRINNO. Εστιάζει στην ανάπτυξη θετικού κλίματος για καλλιέργεια επιχειρηματικότητας των φοιτητών των Πανεπιστημίων. Είναι διαπιστωμένο ότι οι Έλληνες φοιτητές λαμβάνουν καλή εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς και τομείς μηχανικών αλλά η επιχειρηματικότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως και σε άλλες χώρες, π.χ. η Γαλλία (Carayannis et al., 2003), αλλά πολύ διαφορετικά από άλλες χώρες όπως για παράδειγμα ΗΠΑ και Σιγκαπούρη (Carayannis et al., 2003; Wang and Wong, 2004). Με την βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένων και στοχευμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης και την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών, το έργο αυτό αποβλέπει στην δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας σε φοιτητές και ερευνητές. Είναι μία κοινή προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας / Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης. Περιλαμβάνει την δημιουργία χώρων εργαστηριακού τύπου όπου φοιτητές ή ομάδες φοιτητών δουλεύουν δημιουργώντας, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας ένα πρωτότυπο βασισμένου σε μία ιδέα τους, όπου το πρωτότυπο μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία νέα επιχείρηση. Δημιουργούνται χώροι εργασίας όπου παρέχονται βασικά εργαλεία και υποδομή. Παράλληλα, μέσω των συμμετεχόντων εργαστηρίων των Ιδρυμάτων παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλα όργανα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων, υπό την καθοδήγηση και επιτήρηση των μελών ΔΕΠ αλλά και του τεχνικού προσωπικού. Η βασική ιδέα με τα κύρια βήματα για το Φυτώριο Ιδεών δίδεται στο Σχήμα 1, όπου φαίνεται ότι δίδεται οικονομική βοήθεια ύψους 6.000, για την αγορά απαραίτητων υλικών, μικρών οργάνων, βιβλίων, υλοποίηση μετρήσεων αλλά δεν περιλαμβάνονται αμοιβές, ενώ η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει μία οικονομική βοήθεια ύψους προς τον τεχνικό υποστήριξης ή το μέλος ΔΕΠ, σύμφωνα με την επιλογή του ιδίου του φοιτητή. Δημιουργούνται συνολικά δέκα χώροι εργασίας με την προμήθεια βασικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού

4 Ομάδα φοιτητών Ιδέα / πρόταση Επιλογή Επιστημονική Επιτροπή Κριτήρια Υλοποίηση / 8 μήνες + Πρωτότυπα 6000 Τεχνική Υποστήριξη Σχήμα 1. Βασικά βήματα για την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών Το περιβάλλον υποστήριξης περιλαμβάνει την επιμόρφωση των φοιτητών με την υλοποίηση τεσσάρων ενοτήτων: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Ο Επιχειρηματίας και το Νομικό καθεστώς, Χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων και Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επιπρόσθετα δημιουργείται ένα δίκτυο επιχειρηματιών καθοδηγητών για υποβοήθηση των φοιτητών στα πρώτα βήματά τους, που δυνητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή του πρωτοτύπου αλλά και στην έναρξη των νέων επιχειρήσεων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Το πρόγραμμα στόχευε στην δημιουργία 20 πρωτοτύπων σε μία περίοδο 24 μηνών με συνολικό προϋπολογισμό Το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Οι πρώτοι έξι μήνες αφιερώθηκαν στην προετοιμασία και του έργου αλλά και του περιβάλλοντος. Υπήρξαν δύο κύκλοι των οκτώ μηνών έκαστος για την ανάπτυξη 10 και 10 πρωτοτύπων (σύνολο 16 μήνες) και οι τελευταίοι δύο μήνες είναι αφιερωμένοι στην τελική αποτίμηση και την προετοιμασία της έκθεσης προόδου. Επιπρόσθετος στόχος ήταν η επιμόρφωση 80 φοιτητών στα ανωτέρω περιγραφέντα θέματα επιχειρηματικότητας. Τα πρώτα βήματα υλοποίησης ήταν αναφορικά με την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την πληροφόρηση της φοιτητικής και ακαδημαϊκής / ερευνητικής κοινότητας. Θεωρήθηκε αναγκαίο, και κρίνεται επιτυχημένη κίνηση, η δημιουργία λογοτύπου (Σχήμα 1) από την έναρξη του έργου. Παράλληλα αναπτύχθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τις προμήθειες, διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, ανάπτυξης θεματολογίας και αξιολόγησης των σεμιναρίων, εκθέσεων προόδου εργασιών των πρωτοτύπων. Δημιουργήθηκαν οι επιστημονικές επιτροπές με μέλη ΔΕΠ των Ιδρυμάτων. 4

5 Έγιναν δύο προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης πρωτοτύπων και υποβλήθηκαν συνολικά 40 προτάσεις, εγκρίθηκαν δε οι 20. Οι τίτλοι των εγκεκριμένων προτάσεων και των πρωτοτύπων που αναπτύχθηκαν αναφέρονται στο Παράρτημα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 25 φοιτητές σε Χανιά και 25 φοιτητές σε Ηράκλειο, και με την υλοποίηση των δύο κύκλων σεμιναρίων, η συνολική παρακολούθηση των φοιτητών ανέρχεται σε 100 και στις δύο πόλεις. Η αποτίμηση των σεμιναρίων εκ μέρους των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα θετική, με περισσότερο από 80% να είναι ικανοποιημένοι για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τους εισηγητές, ενώ ιδιαίτερη μνεία δίδεται στο γεγονός της ιδιαίτερης ικανοποίησης κατά την παρακολούθηση των τμημάτων όπου στελέχη επιχειρήσεων παρουσίαζαν τις δικές τους εμπειρίες από την έναρξη αλλά και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι ίσως η ενότητα που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες ήταν η ενότητα για το Νομικό καθεστώς, καθώς είναι ένα αντικείμενο με το οποίο φοιτητές θετικών επιστημών δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι παράγοντες επιτυχίας για τέτοιες δραστηριότητες που έχουν προσδιορισθεί είναι η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μελών ΔΕΠ, καλώς οργανωμένα γραφεία διαμεσολάβησης αλλά και συμμετοχή επιχειρήσεων δια της συγχρηματοδότησης (Powers and McDougall, 2005). Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα μπορεί να είναι οι καταλύτες για επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας και δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Kelessidis, 1998; Kelessidis et al., 1999; Saitakis, 2003). Με την ολοκλήρωση του έργου και την ανάπτυξη συνολικά των 20 πρωτοτύπων, εκτιμάται ότι το έργο είναι επιτυχία. Οι φοιτητές που υλοποίησαν το πρόγραμμα κρίνουν ότι είναι επιτυχές, βάσει των εκθέσεων αποτίμησης που υπέβαλλαν αλλά και της συνεχούς επικοινωνίας κατά την υλοποίηση του έργου. Υπήρξε η πρώτη ομαδική συμμετοχή στην έκθεση πεπραγμένων του έργου CRINNO όπου παρουσιάσθηκε και το UNISTEP με παράλληλη έκθεση των πρωτοτύπων στο Ηράκλειο, το τέλος Νοεμβρίου. Η συμμετοχή του κόσμου στο χώρο των εκθεμάτων ήταν πολύ ενθαρρυντική με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Παράλληλα ετοιμάζονται οι δύο ημερίδες πλήρους παρουσίασης των πρωτοτύπων, σε Ηράκλειο την 5η Δεκεμβρίου και σε Χανιά την 9η Δεκεμβρίου. Οι παράγοντες επιτυχίας φαίνεται να είναι ο συνολικός σχεδιασμός, η κατάλληλη οργάνωση και η κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υλοποίηση του στόχου, η πλήρης υποστήριξη από τα Ιδρύματα (Πρυτανικές, Διοικητικές, Επιστημονικές αρχές), η διαθεσιμότητα δυνητικών επιχειρηματιών, η υποστήριξη και συνεργασία με τα εργαστήρια των Ιδρυμάτων που παρείχαν πρόσβαση στα μεγάλα όργανα και η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δόθηκε είτε μέσω του τεχνικού προσωπικού είτε μέσω των μελών ΔΕΠ. Όλοι οι φοιτητές των Ιδρυμάτων έχουν καλό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο αλλά έχουν μικρή έκθεση σε θέματα όπως έναρξη νέων επιχειρήσεων ή λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης βοήθησαν σημαντικά στον τομέα αυτό, καθώς τέτοια σεμινάρια έχουν αναγνωρισθεί ως σημαντικά συστατικά επιτυχίας τέτοιων έργων (Reitan, 1997). Το UNISTEP είναι το πρώτο πρόγραμμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών μέσω ανάπτυξης πρωτοτύπων στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει διάφορα εργαλεία και προγράμματα υλοποιούμενα μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και του Υπουργείου Παιδείας, για υποστήριξη παρόμοιων δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον ακαδημαϊκό χώρο, μέσω των γραφείων διασύνδεσης, μέσω του έργου Επιχειρηματικότητας, βασισμένων όμως μόνο σε μαθήματα, μέσω διοργάνωσης κοινών ημερίδων με την επιχειρηματική κοινότητα, την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και την λειτουργία των γραφείων διαμεσολάβησης. 5

6 Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα φορέων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην υποβοήθηση φυσικών προσώπων στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της νέας οικονομίας. Έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες για επίδοση βραβείων σε επιχειρηματικά σχέδια από Πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς της χώρας. Το νέο αυτό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Το τι απαιτείται για την επιτυχή συνέχιση του έργου UNISTEP είναι η συνεχής υποστήριξη για την δημιουργία νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, μειώνοντας την γραφειοκρατία. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Υπήρχαν σημαντικές ανησυχίες κατά τον σχεδιασμό του έργου για την αποδοχή ενός τέτοιου εγχειρήματος στον ακαδημαϊκό χώρο για πρώτη φορά, με προσδοκώμενη αντίδραση από μέλη ΔΕΠ αλλά και από φοιτητές, που θεωρούν ότι ο ρόλος των Ιδρυμάτων είναι η διδασκαλία και η έρευνα και όχι η συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω παρόμοιων δραστηριοτήτων, μία θεώρηση που δεν είναι μόνον ελληνική αλλά παρατηρείται και σε άλλες χώρες (Rasmussen et al., 2005). Για τους λόγους αυτούς η λειτουργία του έργου άρχισε με μικρά προσεκτικά βήματα, με παροχή και διάχυση της πληροφορίας προς όλους ανεξαιρέτως με συνέπεια την ομαλή έναρξη του έργου. Οπωσδήποτε όμως, υλοποίηση παρόμοιων έργων δεν μπορεί να μην παρουσιάζει προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου είχαν να κάνουν με διαχειριστικά θέματα και θέματα διοίκησης. Τα προβλήματα ήταν τα παρακάτω: Πλήρης κινητοποίηση των φοιτητών για την υλοποίηση ενός καινούργιου έργου διαφορετικής κουλτούρας από την υφιστάμενη μεταξύ των σημερινών φοιτητών των Πανεπιστημίων. Ο χρόνος υλοποίησης ήταν επίσης μικρός και απαιτήθηκε σημαντική προσπάθεια και η πλήρης υποστήριξη από ένα άτομο, Product champion, για την προώθηση του έργου στα Ιδρύματα, για απευθείας επαφές. Θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που δεν είναι ξεκάθαρα στα Ελληνικά Ιδρύματα, αλλά και δεν ήταν ξεκάθαρα βάσει της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των Ιδρυμάτων και της Περιφέρειας Κρήτης, σε ακολουθία με την σύμβαση της ΕΕ με την Περιφέρεια Κρήτης. Υπήρξε ένας σκεπτικισμός σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες καθώς θεωρούσαν, και δικαίως, ότι η μικρή ενίσχυση που έλαβαν δεν συνηγορούσε στο από κοινού ιδιοκτησία πιθανών δικαιωμάτων. Υπήρξε σημαντικός σκεπτικισμός σχετικά με την συνέχεια εκάστου εκ των αναπτυγμένων πρωτοτύπων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την συνέχιση. Το έργο παρείχε υποστήριξη στο θέμα αυτό με την αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά τυχόν χρηματοδοτήσεις τέτοιου είδους και ιδιαίτερα από πλευράς ελληνικού κράτους δεν έχουν και την καλύτερη φερεγγυότητα όσον αφορά την χρονική περίοδο που πιθανόν να είναι διαθέσιμα. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η υλοποίηση του UNISTEP ήταν η πρώτη προσπάθεια στην δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας σε φοιτητές των Ιδρυμάτων της Κρήτης. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου με την ανάπτυξη των 20 πρωτοτύπων με την παράλληλη συνέχιση του έργου θα συνεισφέρει στην δημιουργία καλύτερου κλίματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Ιδρύματα της Κρήτης. Οι φοιτητές πρέπει και θα ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και με το πέρας του έργου, με την δικτύωσή τους με επιχειρηματικούς αγγέλους και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Στις δύο ημερίδες που διοργανώνονται έχουν κληθεί και θα παραστούν εκπρόσωποι των φορέων αυτών για να ακούσουν τους ίδιους τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν όχι μόνο τα πρωτότυπα αλλά και ένα μικρό επιχειρηματικό σχέδιο ζητώντας την χρηματοδότηση της περαιτέρω πορείας. 6

7 Επόμενα βήματα έχουν γίνει και από τέσσερις ομάδες που ανέπτυξαν πρωτότυπα, και πιο συγκεκριμένα: για το πρωτότυπο Λογισμικό και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύνθεσης επίπλων έχει γίνει υποβολή πρότασης προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ, Διεθνής Συνεργασία Βιομηχανικής Έρευνας, για το πρωτότυπο Ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων για την παραγωγή Βιοντίζελ έχει γίνει συμμετοχή και βράβευση στον πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό επιχειρηματικού σχεδίου Ιδεόπολης 2004 από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και υπάρχει συζήτηση για υποβολή πρότασης σε Life Environment, για το πρωτότυπο Αυτόνομο και πολλαπλών εφαρμογών ολοκληρωμένο σύστημα για επίβλεψη, ανίχνευση και αποστολή δεδομένων έχει γίνει υποβολή πρότασης ώστε να περιληφθεί στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομία Κρήτης, για το πρωτότυπο Πυρηνική ενέργεια ροδάκινου έχει γίνει πρόταση για να περιληφθεί στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης ως ΠΡΑΞΕ Α. Η νέα εθνική στρατηγική που επιδιώκει την δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας με στόχο την συνεργασία όλων των φορέων της Περιφέρειας για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας είναι ένα εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα όχι μόνο από τους επίδοξους επιχειρηματίες αλλά και από τα ίδια τα Ιδρύματα. Το UNISTEP έχει αποδείξει στην πιλοτική του εφαρμογή ότι είναι ουσιαστικό εργαλείο και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και για τον λόγο αυτό έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για να συμπεριληφθεί στην υπό υποβολή πρόταση για τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης, με την συμμετοχή και του ΤΕΙ Κρήτης. Η δυναμική που αναπτύχθηκε ίσως μπορέσει να ενισχυθεί και από τα ίδια τα Ιδρύματα με την συγχρηματοδότηση της δράσης από τον προϋπολογισμών των Ειδικών Κονδυλίων Έρευνας ως είδος υποτροφίας. Η συγκεκριμένη δράση καθώς και άλλες οριζόντιες δράσεις του Πόλου δημιουργούν την συνέργια μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας έτσι μία σοβαρή υποδομή υποστήριξης καινοτομίας που έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για δημιουργία νέων Θερμοκοιτίδων για στέγαση τέτοιων δραστηριοτήτων που με την περαιτέρω επέκτασή τους θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τεχνολογικές νησίδες για πλήρη αξιοποίηση υφιστάμενης γνώσης επιτρέποντας όχι μόνον τους αποφοίτους να παραμείνουν στην περιοχή αλλά και προσελκύοντας φοιτητές και επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων πρέπει να είναι συμβατά με άλλες ενέργειες που στοχεύουν στις ίδιες ομάδες με παραπλήσιους στόχους. Εάν θεωρήσουμε την δημιουργία επιχειρήσεων νέας οικονομίας ως μία σκυταλοδρομία, τότε πρέπει να υπάρξουν και επιπρόσθετες φάσεις υποστήριξης, πέρα από το Φυτώριο Ιδεών, προερχόμενες είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς (Reitan, 1997). Ο χρόνος υλοποίησης ήταν συγκεκριμένος για όλους όσους συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή αλλά οι ανάγκες κάθε έργου είναι διαφορετικές και ένα τέτοιο νέο πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο με την αποδοχή διαφορετικών χρόνων υλοποίησης. Από την εμπειρία μας, μετά την επιτυχή υλοποίηση του UNISTEP αλλά και από την διεθνή βιβλιογραφία, έγινε αντιληπτό ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προγράμματος φοιτητικής επιχειρηματικότητας μέσω του Φυτωρίου Ιδεών απαιτεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επιχειρηματική κουλτούρα μεταξύ των φοιτητών αλλά και των ακαδημαϊκών 7

8 Επιμόρφωση επίδοξων επιχειρηματιών με μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις στην επιχειρηματικότητα, σχεδιασμό, χρηματοδότηση και διαχείριση νέων εγχειρημάτων Υποστήριξη των Ιδρυμάτων, που προσφέρουν επίσης πρόσβαση σε όργανα, καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη Ύπαρξη υποστηρικτικών ενδιάμεσων φορέων και μηχανισμών όπως γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, γραφεία διαμεσολάβησης, Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα Διαθεσιμότητα κεφαλαίου εκκίνησης και χρηματοδότησης, επιχειρηματικούς αγγέλους και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Πλήρη λειτουργία δικτύου καθοδηγητών για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα Η τελική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου που προτείνεται παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Επιμόρφωση Φοιτητών Πανεπιστήμιο 3-6 μήνες Υποστηρικτικό Περιβάλλον Ανάπτυξη πρωτοτύπων Επιχειρηματικός σχεδιασμός Επιχειρηματική ανάπτυξη Εργαστήριο / Θερμοκοιτίδα Εργαστήριο / Θερμοκοιτίδα Θερμοκοιτίδα / Τεχν. Πάρκο / Αγορά 8-12 μήνες 4-8 μήνες Σχήμα 2. Μεθοδολογία υλοποίησης Φυτωρίου Ιδεών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το UNISTEP υλοποίησε ένα έργο που έχει υλοποιηθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου σε διαφορετικές εκφάνσεις για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση ιδεών φοιτητών Πανεπιστημίων στην μορφή του Φυτωρίου Ιδεών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στον ακαδημαϊκό χώρο δεκτικό στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων από φοιτητές αξιοποιώντας την εργαστηριακή υποδομή των Ιδρυμάτων και υποβοηθώντας τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο βασισμένου σε μία ιδέα τους. Το έργο υλοποιήθηκε επιτυχώς κατά την προηγούμενη διετία με την ανάπτυξη 20 πρωτοτύπων από ομάδες φοιτητών και την 8

9 επιμόρφωση 100 φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Οι κρίσεις των φοιτητών αλλά και του περιβάλλοντος χώρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την συνέχιση της δράσης μέσω του επικείμενου Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε Ιδρύματα της Κύπρου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική κυβέρνηση για την χρηματοδότηση του έργου. Ευχαριστούν την Περιφέρεια Κρήτης, τους δύο ΓΓ, κ. Α. Καρούντζο και κ. Σ. Τσόκα, τους δύο συντονιστές του έργου CRINNO, την Δρ. Μ. Κασσωτάκη και τον Δρ. Κ. Στραταριδάκη και το προσωπικό της Περιφέρειας Κρήτης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις Πρυτανικές, Επιστημονικές και Οικονομικές αρχές των Ιδρυμάτων για την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου καθώς και στα μέλη ΔΕΠ που αγκάλιασαν την προσπάθεια αλλά και τις Επιστημονικές Επιτροπές που συνέβαλαν στην οριστικοποίησης της μεθοδολογίας και στην επιλογή των προτάσεων. Οι κύριες ευχαριστίες όμως είναι για τους φοιτητές που συμμετείχαν στο Φυτώριο Ιδεών, που πίστεψαν στην αρχική ιδέα και κατάφεραν να το φέρουν σε πέρας, βασισμένοι κυρίως στις δικές τους δυνάμεις με την μικρή υποστήριξη του UNISTEP. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Carayannis, E.G., Evans, D. and Hanson, M., A cross-cultural learning strategy for entrepreneurship education: outline of key concepts and lessons learned from a comparative study of entrepreneurship students in France and the US, Technovation, 24, Commission of the European Communities, First Action Plan on Innovation, COM(96) 589 (final). 3. Commission of the European Communities, Innovation in a knowledge-driven society, COM(2000) 567 (final). 4. Donzuau, F.N. F. Pimay and B. Surlemont, A stage model of academic spin-off creation, Technovation, 22, Kelessidis, V.C., The role of technology parks in regional development - the case of northern Greece, Paper presented at the XV IASP World Conference on Science & Technology Parks, Perth, Western Australia, October. 6. Kelessidis, V.C., J. Vasalos, and N. Komninos, Planning for Science & Technology Parks in southern Europe: experiences from Spain, Italy and Greece, paper presented at the XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Instabul, Turkey, 7. Liu, H., Y. Jiang, Technology transfer from higher education institutions to industry in China: nature and implications, Technovation 21, Powers, J. B., P.P. McDougall, University start-up formation and technology licencing with firms that go public: a resource based view of academic entrepreneurship, J. of Business Venturing, 20, Rasmussen, E., O. Moen and M. Gulbrandsen, Initiatives to promote commercialization of University knowledge, Technovation (article in press). 10. Reitan, B., Fostering technical entrepreneurship in research communities: granting scholarships to would-be entrepreneurs, Technovation, 17, Saitakis, A Catalysts of innovation in the periphery of Europe, Paper presented at the XX IASP World Conference on Science & Technology Parks, Lisboa, Portugal. 12. Wang, C.K, and Wong, P-K., Entrepreneurial interest of university students in Singapore, Technovation, 24,

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αυτόνομο και πολλαπλών εφαρμογών ολοκληρωμένο σύστημα για επίβλεψη, ανίχνευση και αποστολή δεδομένων, Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέϊζερ, Τηλ Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος πλοήγησης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κάθετης απο-προσγείωσης, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, Τηλ Aνάπτυξη συστήματος σεισμικού αποσβεστήρα με τη χρήση «έξυπνων» ηλεκτρορεολογικών υλικών. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τηλ Προγραμματισμός αναδιατασσόμενης λογικής με χρήση πρωτοκόλλου Bluetooth, Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, Τηλ Πυρηνική ενέργεια Ροδάκινου, Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων, Τηλ Σύστημα δημιουργίας και ανίχνευσης ακουστικών κυμάτων ευρέος φάσματος, Εργαστήριο Δομής της Υλης και Φυσικής Λέϊζερ, Τηλ Λογισμικό και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύνθεσης επίπλων, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών, Τηλ Αυτόνομο ρομποτικό όχημα ΑΛΕ, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, Τηλ Πιλοτική εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων σε χώρο ανέγερσης κτιρίου στην Πολυτεχνειούπολη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τηλ Παραγωγή οικολογικής υδραυλικής ασβέστου, Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας, Τηλ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δημιουργία ιδιοσκευάσματος για την Αντιμετώπιση του Παρασίτου της μέλισσας Varroa destructor, Εργαστήριο Οργανικής Σύνθεσης Τμήματος Χημείας, Τηλ Πλατφόρμα location-aware υπηρεσιών για κινητές συσκευές, Εργαστήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλ Σύστημα για την αξιοποίηση της όρασης κατά την νυχτερινή οδήγηση, Εργαστήριο μεταμοσχεύσεων και μικροχειρουργικής, Τηλ Ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων για την παραγωγή Βιοντίζελ, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών, Τηλ ΙΤΕ / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 10

11 Σύστημα διαχείρισης συνεδρίων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Τηλ Δημιουργία καλλιεργημένου δέρματος για αυτομεταμόσχευση, Εργαστήριο ενδοκρινολογίας, Τηλ Σύστημα αυτόματης ρύθμισης θερμοκρασίας, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλ Αναδυόμενες Εφαρμογές της Γονιδιωματικής Έρευνας σε φυτά και παθογόνους μικροοργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος, Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τηλ.: Άμεσος ποιοτικός έλεγχος υδάτινων συστημάτων με την καταγραφή της φωτοσυνθετικής ροής ηλεκτρονίων μέσω επαγωγικού φθορισμού, Εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών & Φωτοβιολογίας, τηλ.: & Βιοσύνθεση φυτικών φλαβονοειδών από το σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae με βιοτεχνολογικές μεθόδους, Τμήμα Βιολογίας, τηλ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Δρ Ιωάννα Καστέλλη, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ Επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν (αναλογικά)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.») ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής Περιφέρειας Κρήτης Συντονιστής Προγράμματος CRINNO Τελική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: ΔΑΣΤΑ 2,3 ΓΔ 3,4 ΠΑ 4 ΜΚΕ 5

Περιεχόμενα: ΔΑΣΤΑ 2,3 ΓΔ 3,4 ΠΑ 4 ΜΚΕ 5 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ () Περιοδική Έκδοση της ΔΑΣΤΑ Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2013 Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο ΔΑΣΤΑ: Τηλ.: 210-2896883-4 dasta_aspete@aspete.gr Καθ. Κεχαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΡΑ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2013-2014 Κωδικός Πρόσκλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Δημιουργούμε το Μέλλον Δρ Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν o o o o ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ: 1.Ανά ομάδα αγωνισμάτων. 2.Ανά αγώνισμα. Σε χρονικές περιόδους (διακοπές, χριστούγεννα,πάσχα) μόνο για τους Π/Κ-Ε/Ν) Σε προπονητικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Θέσεις Προτάσεις ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του κειμένου των βασικών χαρακτηριστικών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία «Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Παρουσίαση του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στοιχεία Επικοινωνίας +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Διευθυντής : Πάρις

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισαγωγή και ειδικά θέµατα Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάρισα, 30 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγικά Η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί µία στρατηγική προσέγγιση, µε στόχο τον οικονοµικό µετασχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος

Φωτο-βολταϊκά Συστήματα & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος Ιούλιος 1-10, 2013 Πάτρα, Ελλάδα Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κοινωνικούς Εταίρους Οργανώνει την Διεθνή Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Α.Π.Ε. 10 Μέρες Εντατικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες»

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Enterprise and Industry Directorate General Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία σε εποχές κρίσης Ευκαιρίες από το πρόγραμμα: «ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες» Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

«Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων»

«Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» «Βραβεία Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 10 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 13 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων

Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Τρόποι και μέσα χρηματοδότησης νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων Απρίλιος 2013 «SΕVE 2nd generation» Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Η κατάσταση σήμερα Γραφειοκρατία, απουσία παραγωγής και υγιούς επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας εντάχθηκε στο οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ 427-347 πχ Ένα αληθινό παράδειγμα στην πόλη μας Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης () Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα