Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης"

Transcript

1 Υποβοήθηση της επιχειρηματικότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα "Φυτώριο Ιδεών" των Ιδρυμάτων της Κρήτης Β. Χ. Κελεσίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης), Α. Σαϊτάκης (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας /Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης), Ι. Φραγγιαδάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ζ. Ατσαλάκη (Πολυτεχνείο Κρήτης), Α. Φουρφουλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Γ. Παπαδάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) H παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ημερίδας που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με θέμα Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών, Αθήνα, 24 Ιανουαρίου, 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος, το Φυτώριο Ιδεών, που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών / ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας. Αναφέρονται οι στόχοι του έργου, η μεθοδολογία υλοποίησης και τα αποτελέσματα. Το Φυτώριο Ιδεών δίδει την δυνατότητα στους φοιτητές / ερευνητές των Ιδρυμάτων να υλοποιήσουν μία καινοτόμο ιδέα τους αναπτύσσοντας ένα πρωτότυπο που πιθανόν να είναι πρόπλασμα για δημιουργία νέας επιχείρησης, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την άριστη υλικοτεχνική υποδομή των Ιδρυμάτων, ιδιαίτερα τα μεγάλα όργανα, και την τεχνογνωσία του προσωπικού. Παράλληλα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας, ίδρυσης και χρηματοδότησης νέων εγχειρημάτων, νομικές συμβουλές και υποβοήθηση για ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Το έργο αυτό είναι μία πιλοτική δράση, υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια / CRINNO, και στοχεύει στην δημιουργία θετικού κλίματος ανάπτυξης επιχειρηματικότητας μεταξύ των φοιτητών Πανεπιστημίων. Χρηματοδοτείται κατά 65% από την ΕΕ και 35% από το Ελληνικό κράτος και υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Οι Έλληνες φοιτητές λαμβάνουν καλή εκπαίδευση αλλά η επιχειρηματική κουλτούρα είναι ακόμη χαμηλή. Με την υποβοήθηση κατάλληλα διαμορφωμένων και εστιασμένων σεμιναρίων και την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών επιχειρείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών των Ιδρυμάτων της Κρήτης. Δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον με βασική υποδομή όπου ομάδες φοιτητών αναπτύσσουν και δοκιμάζουν ένα πρωτότυπο που βασίζεται σε μία ιδέα τους (νέο προϊόν ή υπηρεσία). Τα Ιδρύματα παρέχουν πρόσβαση στην χρήση μεγάλων οργάνων των εργαστηρίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων. Παρουσιάζουμε την μεθοδολογία υλοποίησης, τα επιτυχημένα αποτελέσματα καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τους λόγους επιτυχίας και θέματα βελτίωσης της μεθοδολογίας. Διαφαίνεται ότι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος είναι μεταξύ άλλων η καλή οργάνωση του έργου, η πλήρης υποστήριξη των Ιδρυμάτων, η άριστη συνεργασία με τα εργαστήρια και η υπολανθάνουσα επιχειρηματικότητα ορισμένων φοιτητών / ερευνητών των Ιδρυμάτων. Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν περιλαμβάνουν την κινητοποίηση των φοιτητών, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πιθανή χρηματοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της καινοτομίας έχει αναγνωρισθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία (COM96) και αργότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας που προέτρεπε στην δημιουργία ενός φιλόδοξου προγράμματος για το χτίσιμο υποδομής γνώσης και την διεύρυνση της καινοτομίας και οικονομικού μετασχηματισμού (COM200, 567). H EE έχει βοηθήσει στην υλοποίηση εκατοντάδων μέτρων που αφορούν την καινοτομία, μία εκ των οποίων είναι η Καινοτόμος Δράση για την Περιφέρεια της Κρήτης, CRINNO Κρήτης Καινοτόμος Περιφέρεια για την περίοδο που συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και περιλαμβάνει 13 δράσεις. Μία εκ των δράσεων είναι και η Επιχειρηματικότητα Φοιτητών Πανεπιστημίων UNISTEP που υλοποιεί το Φυτώριο Ιδεών. Η παρούσα εργασία αφορά στην περιγραφή του έργου ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ που στόχο έχει την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια καινοτόμων ιδεών σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ώστε να επιτρέψει την ταχύτερη εκμετάλλευση εμπορικά αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και να πετύχει την προετοιμασία δυνητικών επιχειρηματιών υψηλής ποιότητας. Υπάρχει μία σημαντική και αυξανόμενη έμφαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα (Liu and Jiang, 2001; Donzuau et al., 2002) και εν πολλοίς υπάρχει κοινωνική ανάγκη ώστε τα Ιδρύματα αυτά να συντελέσουν και στην οικονομική ανάπτυξη (Powers and McDougall, 2005). Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι οι χαμηλοί ρυθμοί μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από τα Ιδρύματα στην παραγωγική και κοινωνική αλυσίδα είναι κανόνας και όχι η εξαίρεση, παρά την πληθώρα, σήμερα, υποστηρικτικών μηχανισμών τέτοιων δράσεων για δημιουργία τεχνοβλαστών, τεχνική υποστήριξη, γραφεία διαμεσολάβησης (Donzuaou et al., 2002). Έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο για την υποστήριξη αυτών των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας και ιδιαίτερα μέσω επιχειρηματικότητας των φοιτητών και των ερευνητών σε Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ολλανδία. Κατά την θεώρηση των συγγραφέων είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται δραστηριότητα όπως το Φυτώριο Ιδεών στην Ελλάδα. Στην Νορβηγία το 1982 άρχισε το πρόγραμμα υποτροφιών που στόχευε στην παροχή χρόνου, δεξιοτήτων και χρημ ατων σε επιστήμονες και ακαδημαϊκούς για να προσδιορίσουν εάν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για το ξεκίνημα μίας επιχείρησης. Έχει θεωρηθεί ως μεγάλη επιτυχία, με ρυθμό δημιουργίας επιχειρήσεων 89% και 74% ρυθμό επιβίωσης, αλλά παραδόξως, δεν θεωρήθηκε ότι συνέβαλλε σημαντικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας (Reitan, 1997). Το Πανεπιστήμιο Arkansas και η Αρχή Επιστήμης και Τεχνολογίας στις ΗΠΑ εφήρμοσε το I 2 (Innovation Incubation), Καινοτομία Τοποθέτηση σε Θερμοκοιτίδα, με στόχο την αύξηση έναρξης νέων επιχειρήσεων στην Πολιτεία του Arkansas. Λειτουργεί ως υπηρεσία ταιριάσματος των αναγκών των βασισμένων στην γνώση νέων επιχειρήσεων με εξοπλισμό των εργαστηρίων και προσωπικό του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και το πρόγραμμα θεωρείται πολύ μεγάλη επιτυχία (www.innovationincubator.org). Στο Πανεπιστήμιο Bielefeld της Γερμανίας, το Ινστιτούτο για Μεταφορά Καινοτομίας λειτουργεί μία προ-θερμοκοιτίδα για την ενίσχυση δημιουργίας τεχνοβλαστών από το Πανεπιστήμιο με ομάδες στόχους φοιτητές, αποφοίτους, επιστημονικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ. Παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη δίδοντας επίσης μία νομική ομπρέλα για την λειτουργία των εγχειρημάτων όπως και πρόσβαση σε μεγάλα όργανα. Η βασική ιδέα ακολουθήθηκε και από μία Κοινοπραξία Πανεπιστημίων, συντονιζόμενου από το Πανεπιστήμιο της Βόννης με το πρόγραμμα USINE σε 2

3 Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία. Το πρόγραμμα θεωρήθηκε επίσης μεγάλη επιτυχία ενώ μεθοδολογία και καλές πρακτικές παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου (www.usine.uni-bonn.de). Στην Σουηδία, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (CIE) στο Πανεπιστήμιο Linkoping προσφέρει σε φοιτητές και ερευνητές μάθημα ενός έτους σε δυνητικούς επιχειρηματίες παρέχοντας πρόσβαση σε καθοδηγητές, υποστήριξη για συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων και ομαδικές συναντήσεις υποστήριξης. Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 40 εταιρείες στα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του έργου. Αντίστοιχα στην Φιλανδία εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα SPINNO που παρέχεται σε επίδοξους επιχειρηματίες δικτύωση, εκπαίδευση, πρόσβαση σε μεγάλα όργανα και ταυτόχρονα υπάρχει μία ευελιξία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στην δε Ολλανδία εφαρμόσθηκε το TOPS, Προσωρινές Θέσεις Επιχειρηματικότητας, ένα έργο που θεωρήθηκε ως πολύ σημαντική επιτυχία, παρέχοντας πάλι σε επίδοξους επιχειρηματίες υποστήριξη για ένα έτος μέσω πρόσβασης σε μεγάλα όργανα, τεχνικό προσωπικό, καθοδηγητές και άτοκα δάνεια. Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες στοχεύουν στην δημιουργία του ευνοϊκού κλίματος για την καλλιέργεια της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε χώρους όπου αναπτύσσεται γνώση και είναι αναμενόμενο από την κοινωνία ότι οι νέοι επιχειρηματίες που θα στηρίξουν την τοπική αλλά και εθνική οικονομία θα προέλθουν από τους χώρους αυτούς. ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Το UNISTEP είναι μία πιλοτική δράση, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό κράτος μέσω του CRINNO. Εστιάζει στην ανάπτυξη θετικού κλίματος για καλλιέργεια επιχειρηματικότητας των φοιτητών των Πανεπιστημίων. Είναι διαπιστωμένο ότι οι Έλληνες φοιτητές λαμβάνουν καλή εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς και τομείς μηχανικών αλλά η επιχειρηματικότητα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως και σε άλλες χώρες, π.χ. η Γαλλία (Carayannis et al., 2003), αλλά πολύ διαφορετικά από άλλες χώρες όπως για παράδειγμα ΗΠΑ και Σιγκαπούρη (Carayannis et al., 2003; Wang and Wong, 2004). Με την βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένων και στοχευμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης και την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών, το έργο αυτό αποβλέπει στην δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας σε φοιτητές και ερευνητές. Είναι μία κοινή προσπάθεια του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας / Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης. Περιλαμβάνει την δημιουργία χώρων εργαστηριακού τύπου όπου φοιτητές ή ομάδες φοιτητών δουλεύουν δημιουργώντας, αναπτύσσοντας και δοκιμάζοντας ένα πρωτότυπο βασισμένου σε μία ιδέα τους, όπου το πρωτότυπο μπορεί να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία νέα επιχείρηση. Δημιουργούνται χώροι εργασίας όπου παρέχονται βασικά εργαλεία και υποδομή. Παράλληλα, μέσω των συμμετεχόντων εργαστηρίων των Ιδρυμάτων παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλα όργανα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των πρωτοτύπων, υπό την καθοδήγηση και επιτήρηση των μελών ΔΕΠ αλλά και του τεχνικού προσωπικού. Η βασική ιδέα με τα κύρια βήματα για το Φυτώριο Ιδεών δίδεται στο Σχήμα 1, όπου φαίνεται ότι δίδεται οικονομική βοήθεια ύψους 6.000, για την αγορά απαραίτητων υλικών, μικρών οργάνων, βιβλίων, υλοποίηση μετρήσεων αλλά δεν περιλαμβάνονται αμοιβές, ενώ η τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει μία οικονομική βοήθεια ύψους προς τον τεχνικό υποστήριξης ή το μέλος ΔΕΠ, σύμφωνα με την επιλογή του ιδίου του φοιτητή. Δημιουργούνται συνολικά δέκα χώροι εργασίας με την προμήθεια βασικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού

4 Ομάδα φοιτητών Ιδέα / πρόταση Επιλογή Επιστημονική Επιτροπή Κριτήρια Υλοποίηση / 8 μήνες + Πρωτότυπα 6000 Τεχνική Υποστήριξη Σχήμα 1. Βασικά βήματα για την υλοποίηση του Φυτωρίου Ιδεών Το περιβάλλον υποστήριξης περιλαμβάνει την επιμόρφωση των φοιτητών με την υλοποίηση τεσσάρων ενοτήτων: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, Ο Επιχειρηματίας και το Νομικό καθεστώς, Χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων και Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου. Επιπρόσθετα δημιουργείται ένα δίκτυο επιχειρηματιών καθοδηγητών για υποβοήθηση των φοιτητών στα πρώτα βήματά τους, που δυνητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην κατασκευή του πρωτοτύπου αλλά και στην έναρξη των νέων επιχειρήσεων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Το πρόγραμμα στόχευε στην δημιουργία 20 πρωτοτύπων σε μία περίοδο 24 μηνών με συνολικό προϋπολογισμό Το έργο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Οι πρώτοι έξι μήνες αφιερώθηκαν στην προετοιμασία και του έργου αλλά και του περιβάλλοντος. Υπήρξαν δύο κύκλοι των οκτώ μηνών έκαστος για την ανάπτυξη 10 και 10 πρωτοτύπων (σύνολο 16 μήνες) και οι τελευταίοι δύο μήνες είναι αφιερωμένοι στην τελική αποτίμηση και την προετοιμασία της έκθεσης προόδου. Επιπρόσθετος στόχος ήταν η επιμόρφωση 80 φοιτητών στα ανωτέρω περιγραφέντα θέματα επιχειρηματικότητας. Τα πρώτα βήματα υλοποίησης ήταν αναφορικά με την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την πληροφόρηση της φοιτητικής και ακαδημαϊκής / ερευνητικής κοινότητας. Θεωρήθηκε αναγκαίο, και κρίνεται επιτυχημένη κίνηση, η δημιουργία λογοτύπου (Σχήμα 1) από την έναρξη του έργου. Παράλληλα αναπτύχθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τις προμήθειες, διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, ανάπτυξης θεματολογίας και αξιολόγησης των σεμιναρίων, εκθέσεων προόδου εργασιών των πρωτοτύπων. Δημιουργήθηκαν οι επιστημονικές επιτροπές με μέλη ΔΕΠ των Ιδρυμάτων. 4

5 Έγιναν δύο προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης πρωτοτύπων και υποβλήθηκαν συνολικά 40 προτάσεις, εγκρίθηκαν δε οι 20. Οι τίτλοι των εγκεκριμένων προτάσεων και των πρωτοτύπων που αναπτύχθηκαν αναφέρονται στο Παράρτημα. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 25 φοιτητές σε Χανιά και 25 φοιτητές σε Ηράκλειο, και με την υλοποίηση των δύο κύκλων σεμιναρίων, η συνολική παρακολούθηση των φοιτητών ανέρχεται σε 100 και στις δύο πόλεις. Η αποτίμηση των σεμιναρίων εκ μέρους των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα θετική, με περισσότερο από 80% να είναι ικανοποιημένοι για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τους εισηγητές, ενώ ιδιαίτερη μνεία δίδεται στο γεγονός της ιδιαίτερης ικανοποίησης κατά την παρακολούθηση των τμημάτων όπου στελέχη επιχειρήσεων παρουσίαζαν τις δικές τους εμπειρίες από την έναρξη αλλά και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι ίσως η ενότητα που τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον από τις υπόλοιπες ήταν η ενότητα για το Νομικό καθεστώς, καθώς είναι ένα αντικείμενο με το οποίο φοιτητές θετικών επιστημών δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι παράγοντες επιτυχίας για τέτοιες δραστηριότητες που έχουν προσδιορισθεί είναι η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μελών ΔΕΠ, καλώς οργανωμένα γραφεία διαμεσολάβησης αλλά και συμμετοχή επιχειρήσεων δια της συγχρηματοδότησης (Powers and McDougall, 2005). Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα μπορεί να είναι οι καταλύτες για επιτυχή μεταφορά τεχνολογίας και δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Kelessidis, 1998; Kelessidis et al., 1999; Saitakis, 2003). Με την ολοκλήρωση του έργου και την ανάπτυξη συνολικά των 20 πρωτοτύπων, εκτιμάται ότι το έργο είναι επιτυχία. Οι φοιτητές που υλοποίησαν το πρόγραμμα κρίνουν ότι είναι επιτυχές, βάσει των εκθέσεων αποτίμησης που υπέβαλλαν αλλά και της συνεχούς επικοινωνίας κατά την υλοποίηση του έργου. Υπήρξε η πρώτη ομαδική συμμετοχή στην έκθεση πεπραγμένων του έργου CRINNO όπου παρουσιάσθηκε και το UNISTEP με παράλληλη έκθεση των πρωτοτύπων στο Ηράκλειο, το τέλος Νοεμβρίου. Η συμμετοχή του κόσμου στο χώρο των εκθεμάτων ήταν πολύ ενθαρρυντική με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια. Παράλληλα ετοιμάζονται οι δύο ημερίδες πλήρους παρουσίασης των πρωτοτύπων, σε Ηράκλειο την 5η Δεκεμβρίου και σε Χανιά την 9η Δεκεμβρίου. Οι παράγοντες επιτυχίας φαίνεται να είναι ο συνολικός σχεδιασμός, η κατάλληλη οργάνωση και η κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υλοποίηση του στόχου, η πλήρης υποστήριξη από τα Ιδρύματα (Πρυτανικές, Διοικητικές, Επιστημονικές αρχές), η διαθεσιμότητα δυνητικών επιχειρηματιών, η υποστήριξη και συνεργασία με τα εργαστήρια των Ιδρυμάτων που παρείχαν πρόσβαση στα μεγάλα όργανα και η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη που δόθηκε είτε μέσω του τεχνικού προσωπικού είτε μέσω των μελών ΔΕΠ. Όλοι οι φοιτητές των Ιδρυμάτων έχουν καλό τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο αλλά έχουν μικρή έκθεση σε θέματα όπως έναρξη νέων επιχειρήσεων ή λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης βοήθησαν σημαντικά στον τομέα αυτό, καθώς τέτοια σεμινάρια έχουν αναγνωρισθεί ως σημαντικά συστατικά επιτυχίας τέτοιων έργων (Reitan, 1997). Το UNISTEP είναι το πρώτο πρόγραμμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών μέσω ανάπτυξης πρωτοτύπων στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει διάφορα εργαλεία και προγράμματα υλοποιούμενα μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας αλλά και του Υπουργείου Παιδείας, για υποστήριξη παρόμοιων δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον ακαδημαϊκό χώρο, μέσω των γραφείων διασύνδεσης, μέσω του έργου Επιχειρηματικότητας, βασισμένων όμως μόνο σε μαθήματα, μέσω διοργάνωσης κοινών ημερίδων με την επιχειρηματική κοινότητα, την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και την λειτουργία των γραφείων διαμεσολάβησης. 5

6 Παράλληλα έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα φορέων και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην υποβοήθηση φυσικών προσώπων στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της νέας οικονομίας. Έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες για επίδοση βραβείων σε επιχειρηματικά σχέδια από Πανεπιστήμια αλλά και άλλους φορείς της χώρας. Το νέο αυτό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικό για τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Το τι απαιτείται για την επιτυχή συνέχιση του έργου UNISTEP είναι η συνεχής υποστήριξη για την δημιουργία νέας επιχειρηματικής κουλτούρας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, μειώνοντας την γραφειοκρατία. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Υπήρχαν σημαντικές ανησυχίες κατά τον σχεδιασμό του έργου για την αποδοχή ενός τέτοιου εγχειρήματος στον ακαδημαϊκό χώρο για πρώτη φορά, με προσδοκώμενη αντίδραση από μέλη ΔΕΠ αλλά και από φοιτητές, που θεωρούν ότι ο ρόλος των Ιδρυμάτων είναι η διδασκαλία και η έρευνα και όχι η συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη μέσω παρόμοιων δραστηριοτήτων, μία θεώρηση που δεν είναι μόνον ελληνική αλλά παρατηρείται και σε άλλες χώρες (Rasmussen et al., 2005). Για τους λόγους αυτούς η λειτουργία του έργου άρχισε με μικρά προσεκτικά βήματα, με παροχή και διάχυση της πληροφορίας προς όλους ανεξαιρέτως με συνέπεια την ομαλή έναρξη του έργου. Οπωσδήποτε όμως, υλοποίηση παρόμοιων έργων δεν μπορεί να μην παρουσιάζει προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου είχαν να κάνουν με διαχειριστικά θέματα και θέματα διοίκησης. Τα προβλήματα ήταν τα παρακάτω: Πλήρης κινητοποίηση των φοιτητών για την υλοποίηση ενός καινούργιου έργου διαφορετικής κουλτούρας από την υφιστάμενη μεταξύ των σημερινών φοιτητών των Πανεπιστημίων. Ο χρόνος υλοποίησης ήταν επίσης μικρός και απαιτήθηκε σημαντική προσπάθεια και η πλήρης υποστήριξη από ένα άτομο, Product champion, για την προώθηση του έργου στα Ιδρύματα, για απευθείας επαφές. Θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που δεν είναι ξεκάθαρα στα Ελληνικά Ιδρύματα, αλλά και δεν ήταν ξεκάθαρα βάσει της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των Ιδρυμάτων και της Περιφέρειας Κρήτης, σε ακολουθία με την σύμβαση της ΕΕ με την Περιφέρεια Κρήτης. Υπήρξε ένας σκεπτικισμός σχεδόν από όλους τους συμμετέχοντες καθώς θεωρούσαν, και δικαίως, ότι η μικρή ενίσχυση που έλαβαν δεν συνηγορούσε στο από κοινού ιδιοκτησία πιθανών δικαιωμάτων. Υπήρξε σημαντικός σκεπτικισμός σχετικά με την συνέχεια εκάστου εκ των αναπτυγμένων πρωτοτύπων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την συνέχιση. Το έργο παρείχε υποστήριξη στο θέμα αυτό με την αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά τυχόν χρηματοδοτήσεις τέτοιου είδους και ιδιαίτερα από πλευράς ελληνικού κράτους δεν έχουν και την καλύτερη φερεγγυότητα όσον αφορά την χρονική περίοδο που πιθανόν να είναι διαθέσιμα. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Η υλοποίηση του UNISTEP ήταν η πρώτη προσπάθεια στην δημιουργία επιχειρηματικής κουλτούρας σε φοιτητές των Ιδρυμάτων της Κρήτης. Η επιτυχής υλοποίηση του έργου με την ανάπτυξη των 20 πρωτοτύπων με την παράλληλη συνέχιση του έργου θα συνεισφέρει στην δημιουργία καλύτερου κλίματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Ιδρύματα της Κρήτης. Οι φοιτητές πρέπει και θα ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους και με το πέρας του έργου, με την δικτύωσή τους με επιχειρηματικούς αγγέλους και χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Στις δύο ημερίδες που διοργανώνονται έχουν κληθεί και θα παραστούν εκπρόσωποι των φορέων αυτών για να ακούσουν τους ίδιους τους φοιτητές που θα παρουσιάσουν όχι μόνο τα πρωτότυπα αλλά και ένα μικρό επιχειρηματικό σχέδιο ζητώντας την χρηματοδότηση της περαιτέρω πορείας. 6

7 Επόμενα βήματα έχουν γίνει και από τέσσερις ομάδες που ανέπτυξαν πρωτότυπα, και πιο συγκεκριμένα: για το πρωτότυπο Λογισμικό και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύνθεσης επίπλων έχει γίνει υποβολή πρότασης προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΑΝ, Διεθνής Συνεργασία Βιομηχανικής Έρευνας, για το πρωτότυπο Ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων για την παραγωγή Βιοντίζελ έχει γίνει συμμετοχή και βράβευση στον πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό επιχειρηματικού σχεδίου Ιδεόπολης 2004 από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και υπάρχει συζήτηση για υποβολή πρότασης σε Life Environment, για το πρωτότυπο Αυτόνομο και πολλαπλών εφαρμογών ολοκληρωμένο σύστημα για επίβλεψη, ανίχνευση και αποστολή δεδομένων έχει γίνει υποβολή πρότασης ώστε να περιληφθεί στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομία Κρήτης, για το πρωτότυπο Πυρηνική ενέργεια ροδάκινου έχει γίνει πρόταση για να περιληφθεί στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης ως ΠΡΑΞΕ Α. Η νέα εθνική στρατηγική που επιδιώκει την δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας με στόχο την συνεργασία όλων των φορέων της Περιφέρειας για την οικονομική ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας είναι ένα εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα όχι μόνο από τους επίδοξους επιχειρηματίες αλλά και από τα ίδια τα Ιδρύματα. Το UNISTEP έχει αποδείξει στην πιλοτική του εφαρμογή ότι είναι ουσιαστικό εργαλείο και μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και για τον λόγο αυτό έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για να συμπεριληφθεί στην υπό υποβολή πρόταση για τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κρήτης, με την συμμετοχή και του ΤΕΙ Κρήτης. Η δυναμική που αναπτύχθηκε ίσως μπορέσει να ενισχυθεί και από τα ίδια τα Ιδρύματα με την συγχρηματοδότηση της δράσης από τον προϋπολογισμών των Ειδικών Κονδυλίων Έρευνας ως είδος υποτροφίας. Η συγκεκριμένη δράση καθώς και άλλες οριζόντιες δράσεις του Πόλου δημιουργούν την συνέργια μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αναπτύσσοντας έτσι μία σοβαρή υποδομή υποστήριξης καινοτομίας που έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για δημιουργία νέων Θερμοκοιτίδων για στέγαση τέτοιων δραστηριοτήτων που με την περαιτέρω επέκτασή τους θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τεχνολογικές νησίδες για πλήρη αξιοποίηση υφιστάμενης γνώσης επιτρέποντας όχι μόνον τους αποφοίτους να παραμείνουν στην περιοχή αλλά και προσελκύοντας φοιτητές και επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υποστήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων πρέπει να είναι συμβατά με άλλες ενέργειες που στοχεύουν στις ίδιες ομάδες με παραπλήσιους στόχους. Εάν θεωρήσουμε την δημιουργία επιχειρήσεων νέας οικονομίας ως μία σκυταλοδρομία, τότε πρέπει να υπάρξουν και επιπρόσθετες φάσεις υποστήριξης, πέρα από το Φυτώριο Ιδεών, προερχόμενες είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς (Reitan, 1997). Ο χρόνος υλοποίησης ήταν συγκεκριμένος για όλους όσους συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή αλλά οι ανάγκες κάθε έργου είναι διαφορετικές και ένα τέτοιο νέο πρόγραμμα πρέπει να είναι ευέλικτο με την αποδοχή διαφορετικών χρόνων υλοποίησης. Από την εμπειρία μας, μετά την επιτυχή υλοποίηση του UNISTEP αλλά και από την διεθνή βιβλιογραφία, έγινε αντιληπτό ότι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προγράμματος φοιτητικής επιχειρηματικότητας μέσω του Φυτωρίου Ιδεών απαιτεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επιχειρηματική κουλτούρα μεταξύ των φοιτητών αλλά και των ακαδημαϊκών 7

8 Επιμόρφωση επίδοξων επιχειρηματιών με μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις στην επιχειρηματικότητα, σχεδιασμό, χρηματοδότηση και διαχείριση νέων εγχειρημάτων Υποστήριξη των Ιδρυμάτων, που προσφέρουν επίσης πρόσβαση σε όργανα, καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη Ύπαρξη υποστηρικτικών ενδιάμεσων φορέων και μηχανισμών όπως γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, γραφεία διαμεσολάβησης, Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα Διαθεσιμότητα κεφαλαίου εκκίνησης και χρηματοδότησης, επιχειρηματικούς αγγέλους και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς Πλήρη λειτουργία δικτύου καθοδηγητών για την υποστήριξη των επίδοξων επιχειρηματιών στα πρώτα τους βήματα Η τελική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου που προτείνεται παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Επιμόρφωση Φοιτητών Πανεπιστήμιο 3-6 μήνες Υποστηρικτικό Περιβάλλον Ανάπτυξη πρωτοτύπων Επιχειρηματικός σχεδιασμός Επιχειρηματική ανάπτυξη Εργαστήριο / Θερμοκοιτίδα Εργαστήριο / Θερμοκοιτίδα Θερμοκοιτίδα / Τεχν. Πάρκο / Αγορά 8-12 μήνες 4-8 μήνες Σχήμα 2. Μεθοδολογία υλοποίησης Φυτωρίου Ιδεών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το UNISTEP υλοποίησε ένα έργο που έχει υλοποιηθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου σε διαφορετικές εκφάνσεις για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την αξιοποίηση ιδεών φοιτητών Πανεπιστημίων στην μορφή του Φυτωρίου Ιδεών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επιδιώχθηκε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στον ακαδημαϊκό χώρο δεκτικό στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων από φοιτητές αξιοποιώντας την εργαστηριακή υποδομή των Ιδρυμάτων και υποβοηθώντας τους φοιτητές να αναπτύξουν ένα πρωτότυπο βασισμένου σε μία ιδέα τους. Το έργο υλοποιήθηκε επιτυχώς κατά την προηγούμενη διετία με την ανάπτυξη 20 πρωτοτύπων από ομάδες φοιτητών και την 8

9 επιμόρφωση 100 φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Οι κρίσεις των φοιτητών αλλά και του περιβάλλοντος χώρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την συνέχιση της δράσης μέσω του επικείμενου Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε Ιδρύματα της Κύπρου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική κυβέρνηση για την χρηματοδότηση του έργου. Ευχαριστούν την Περιφέρεια Κρήτης, τους δύο ΓΓ, κ. Α. Καρούντζο και κ. Σ. Τσόκα, τους δύο συντονιστές του έργου CRINNO, την Δρ. Μ. Κασσωτάκη και τον Δρ. Κ. Στραταριδάκη και το προσωπικό της Περιφέρειας Κρήτης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις Πρυτανικές, Επιστημονικές και Οικονομικές αρχές των Ιδρυμάτων για την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου καθώς και στα μέλη ΔΕΠ που αγκάλιασαν την προσπάθεια αλλά και τις Επιστημονικές Επιτροπές που συνέβαλαν στην οριστικοποίησης της μεθοδολογίας και στην επιλογή των προτάσεων. Οι κύριες ευχαριστίες όμως είναι για τους φοιτητές που συμμετείχαν στο Φυτώριο Ιδεών, που πίστεψαν στην αρχική ιδέα και κατάφεραν να το φέρουν σε πέρας, βασισμένοι κυρίως στις δικές τους δυνάμεις με την μικρή υποστήριξη του UNISTEP. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Carayannis, E.G., Evans, D. and Hanson, M., A cross-cultural learning strategy for entrepreneurship education: outline of key concepts and lessons learned from a comparative study of entrepreneurship students in France and the US, Technovation, 24, Commission of the European Communities, First Action Plan on Innovation, COM(96) 589 (final). 3. Commission of the European Communities, Innovation in a knowledge-driven society, COM(2000) 567 (final). 4. Donzuau, F.N. F. Pimay and B. Surlemont, A stage model of academic spin-off creation, Technovation, 22, Kelessidis, V.C., The role of technology parks in regional development - the case of northern Greece, Paper presented at the XV IASP World Conference on Science & Technology Parks, Perth, Western Australia, October. 6. Kelessidis, V.C., J. Vasalos, and N. Komninos, Planning for Science & Technology Parks in southern Europe: experiences from Spain, Italy and Greece, paper presented at the XVI IASP World Conference on Science & Technology Parks, Instabul, Turkey, 7. Liu, H., Y. Jiang, Technology transfer from higher education institutions to industry in China: nature and implications, Technovation 21, Powers, J. B., P.P. McDougall, University start-up formation and technology licencing with firms that go public: a resource based view of academic entrepreneurship, J. of Business Venturing, 20, Rasmussen, E., O. Moen and M. Gulbrandsen, Initiatives to promote commercialization of University knowledge, Technovation (article in press). 10. Reitan, B., Fostering technical entrepreneurship in research communities: granting scholarships to would-be entrepreneurs, Technovation, 17, Saitakis, A Catalysts of innovation in the periphery of Europe, Paper presented at the XX IASP World Conference on Science & Technology Parks, Lisboa, Portugal. 12. Wang, C.K, and Wong, P-K., Entrepreneurial interest of university students in Singapore, Technovation, 24,

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αυτόνομο και πολλαπλών εφαρμογών ολοκληρωμένο σύστημα για επίβλεψη, ανίχνευση και αποστολή δεδομένων, Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέϊζερ, Τηλ Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος πλοήγησης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κάθετης απο-προσγείωσης, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, Τηλ Aνάπτυξη συστήματος σεισμικού αποσβεστήρα με τη χρήση «έξυπνων» ηλεκτρορεολογικών υλικών. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τηλ Προγραμματισμός αναδιατασσόμενης λογικής με χρήση πρωτοκόλλου Bluetooth, Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, Τηλ Πυρηνική ενέργεια Ροδάκινου, Εργαστήριο Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων, Τηλ Σύστημα δημιουργίας και ανίχνευσης ακουστικών κυμάτων ευρέος φάσματος, Εργαστήριο Δομής της Υλης και Φυσικής Λέϊζερ, Τηλ Λογισμικό και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύνθεσης επίπλων, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών, Τηλ Αυτόνομο ρομποτικό όχημα ΑΛΕ, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής, Τηλ Πιλοτική εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων σε χώρο ανέγερσης κτιρίου στην Πολυτεχνειούπολη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Τηλ Παραγωγή οικολογικής υδραυλικής ασβέστου, Εργαστήριο Πετρολογίας και Οικονομικής Γεωλογίας, Τηλ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δημιουργία ιδιοσκευάσματος για την Αντιμετώπιση του Παρασίτου της μέλισσας Varroa destructor, Εργαστήριο Οργανικής Σύνθεσης Τμήματος Χημείας, Τηλ Πλατφόρμα location-aware υπηρεσιών για κινητές συσκευές, Εργαστήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλ Σύστημα για την αξιοποίηση της όρασης κατά την νυχτερινή οδήγηση, Εργαστήριο μεταμοσχεύσεων και μικροχειρουργικής, Τηλ Ανάκτηση και αξιοποίηση χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων για την παραγωγή Βιοντίζελ, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών, Τηλ ΙΤΕ / Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 10

11 Σύστημα διαχείρισης συνεδρίων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Τηλ Δημιουργία καλλιεργημένου δέρματος για αυτομεταμόσχευση, Εργαστήριο ενδοκρινολογίας, Τηλ Σύστημα αυτόματης ρύθμισης θερμοκρασίας, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Τηλ Αναδυόμενες Εφαρμογές της Γονιδιωματικής Έρευνας σε φυτά και παθογόνους μικροοργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος, Τμήμα Βιολογίας, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τηλ.: Άμεσος ποιοτικός έλεγχος υδάτινων συστημάτων με την καταγραφή της φωτοσυνθετικής ροής ηλεκτρονίων μέσω επαγωγικού φθορισμού, Εργαστήριο Βιοχημείας Φυτών & Φωτοβιολογίας, τηλ.: & Βιοσύνθεση φυτικών φλαβονοειδών από το σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae με βιοτεχνολογικές μεθόδους, Τμήμα Βιολογίας, τηλ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Επιχειρηματικότητα στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής, Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Εσπερίδα: Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης, Ηράκλειο 14 Μαΐου 2010 Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»?

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»? ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2012-2013 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής.

Η δυνατότητα εγγραφής και επικαιροποίησης του μητρώου θα είναι συνεχής. Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδων Τεχνολογικών πάρκων Εκκολαπτηρίων Incubators, χώρων Coworking spaces, Προγραμμάτων Accelerators κ.λπ.) Το μητρώο δομών στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης

Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Κλεάνθη Λακιωτάκη, M.Sc, Ph.D Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Γενικό Παραγωγής και Διοίκησης Ορυκτών Πόρων Ηλεκτρονικών και Υπολογιστών Περιβάλλοντος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα ΦΟΙΤΩ 2017» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα ΦΟΙΤΩ 2017» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Φοιτητές στην Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας MESUP. MESUP Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας. Παραδοτέο Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας

Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας MESUP. MESUP Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας. Παραδοτέο Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας MESUP Παραδοτέο 4.2.1 Σχέδιο Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών.

Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών. Από το Επιμελητήριο και το Πολυτεχνείο Κρήτης Προκήρυξη Διαγωνισμού Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών. Με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του έργου Enterprise+ - Καινοτόμες δυνατότητες συναντούν την εμπειρία

Επισκόπηση του έργου Enterprise+ - Καινοτόμες δυνατότητες συναντούν την εμπειρία Επισκόπηση του έργου Enterprise+ - Καινοτόμες δυνατότητες συναντούν την εμπειρία Institute for Work Science Ruhr-University Bochum Dr. Martin Kröll Ηράκλειο, 6 Μαΐου 2015 Το έργο χρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη

Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Μην αφήνεις την έρευνά σου στο ράφι και την ιδέα σου αναξιοποίητη Δρ Ιωάννα Καστέλλη, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΕΜΠ Επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική Η Ελλάδα έχει σήμερα έναν (αναλογικά)

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος θα βρείτε Η ΜΟΚΕ διαθέτει ιστότοπο www.moke.teiath.gr ο οποίος σχεδιάστηκε, αναπτύσσεται και οργανώνεται δυναμικά. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου είναι πλούσια και η περιήγηση του είναι φιλική προς τον χρήστη. O ιστότοπος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον

πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον Τεχνολογία και «έξυπνες πόλεις» : Μια πρόκληση για το μέλλον (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΠ-Κ AE ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 6 ΝΟΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2000 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO Δρ. Κων/νος Στραταριδάκης Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής Περιφέρειας Κρήτης Συντονιστής Προγράμματος CRINNO Τελική Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων

RTD Talos. Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Χρηματοδότηση Νέων Επιχειρήσεων RTD Talos RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Πανεπιστήμιο Κύπρου-10/04/2014 Σχέδια Χρηματοδότησης Κυπριακός

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας ΜΚΕ Παν.Αιγαίου ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! σε συνεργασία με τα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» E ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 ου φοιτητικού ιαγωνισμού Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων στο Τ. Ε.Ι. Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Προτάσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές από 01/06/2013 μέχρι 30/07/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία.

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Λ. Παπαγιαννάκης, καθηγητής ΕΜΠ Δ. Δαμίγος, λέκτορας ΕΜΠ Ι. Καστέλλη, ερευνήτρια ΕΜΠ Γ. Μαυρωτάς, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καθηγητής Νικόλαος Οικονόμου Διευθυντής Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Η εκπαίδευση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ www.eltrun.gr Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση 10.3.2017 Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφ.: κ. Γεράσιμος Μεντζελόπουλος Τ.: 2610-911.557, F: 2610-994.106 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μια νέα προσέγγιση στην σύνδεση δευτεροβάθμιας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αγορά εργασίας Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Access to to Knowledge

Access to to Knowledge Access to to Knowledge Η σημασία της Ανοικτής Επιστήμης και ο ρόλος του ΕΚΤ στη διάχυση και προβολή της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής Δρ Εύη Σαχίνη Διευθύντρια Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 1 Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. Επιστημονικώς υπεύθυνη : ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟY Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Δημιουργούμε το Μέλλον Δρ Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας Ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΑΙΔΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 08/07/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552

Διαβάστε περισσότερα