ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)"

Transcript

1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ , ΣΑΕ ΕΠ0568, Κωδικός έργου: 2013ΕΠ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΒΟΪΚΗ συν-εργασια», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ », υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας την Πράξη «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «EYBOΪΚΗ συν-εργασια» απαρτίζεται από δέκα (10) τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ PRAXIS. Συγκεκριμένα, οι εταίροι που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «EYBOΪΚΗ συν-εργασια» είναι: 1. ΚΕΚ PRAXIS 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 6. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

2 7. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ευάγγελος Κάιλας & ΣΙΑ ΕΕ 8. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 9. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. Ι.Ι.Ε.Κ. PRAXIS Κύριοι στόχοι του σχεδίου είναι: Να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο εργασιακού και επιχειρηματικού αναπροσανατολισμού των τοπικών ανθρώπινων και υλικών πόρων, το οποίο θα δώσει παραδείγματα καλής πρακτικής και θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και ως σηματοδότης μιας νέας εποχής τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Να δοθούν εργασιακές διέξοδοι στις επιλεγμένες ομάδες στόχους, στην κατεύθυνση καινοτομικών εργασιακών κατευθύνσεων (εναλλακτικός τουρισμός, νέες μορφές εμπορίου, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων κλπ). Να ενισχυθεί αποφασιστικά ο λεγόμενος Κοινωνικός Τομέας της οικονομίας με την προώθηση συνεταιριστικής μορφής εταιρειών κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες με ευελιξία και αποτελεσματικότητα θα λειτουργήσουν για την διασφάλιση της απασχόλησης, του εισοδήματος των μελών τους. Να δημιουργηθούν παραδείγματα καλής πρακτικής αλλά και πολλαπλασιαστές κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, μέσω των οποίων θα παρακινηθούν και άλλοι άνεργοι, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής οικονομίας προς τις προτεινόμενες καινοτομικές κατευθύνσεις εργασιακής αποκατάστασης και βιώσιμης ανάπτυξης. Να ευαισθητοποιηθούν και να παρακινηθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής, με σκοπό να βελτιωθεί η προσοχή τους και η αποτελεσματικότητά τους, με την επιδίωξη να στρέψουν την δική τους παραγωγική οπτική σε καινοτόμες κατευθύνσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν βιώσιμες οικονομικές διεξόδους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: κατευθύνσεις που ενδυναμώνουν την τοπική ποιοτική παραγωγή, αλλά και ενισχύουν τους δεσμούς οικονομικής συνεργασίας και τοπικής αλληλεγγύης. Στα πλαίσια αυτά, τα παραγόμενα προϊόντα της πράξης θα είναι: 1. Η δημιουργία Επιχειρήσεων σε Καινοτομικούς Οικονομικούς Τομείς (εναλλακτικός τουρισμός, Βιολογικά Προϊόντα, νέες μορφές εμπορίου κλπ), από ανέργους. ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

3 2. Η προώθηση στην απασχόληση των υπολοίπων ανέργων ωφελούμενων μέσω δημιουργίας βιώσιμων Νέων Θέσεων Απασχόλησης. Οι Νέες Θέσεις Απασχόλησης θα εξασφαλιστούν μέσω της παροχής στις επιχειρήσεις της περιοχής, κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, που αν και θα προέρχεται από τις Ομάδες Στόχους του σχεδίου, οι οποίοι θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα γνώσεων και δεξιοτήτων, σε σύγχρονους εργασιακούς τομείς και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν σημαντικά τις κοινωνικές τους δεξιότητες, μέσω των οποίων θα μπορούν να συμβάλλουν πολύ αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. 3. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και διαρκούς δικτύου επιχειρηματικής και οικονομικής αλληλεγγύης με μέλη τους επαγγελματικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και των ανέργων. 4. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πληροφόρησης στους ωφελούμενους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα δημιουργηθούν πυρήνες ωφελουμένων και επιχειρήσεων που θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να αποτελέσουν - οι ίδιοι και οι Νέες Επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν - επιτυχημένα παραδείγματα καλής πρακτικής και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κρίσης, της ανεργίας και της ύφεσης, μέσα από νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας και νέες καινοτομικές προσεγγίσεις στα θέματα της παραγωγής, των υπηρεσιών, του εμπορίου κλπ. 5. Η ολόπλευρη ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των επιχειρήσεων για θέματα, συλλογικής αντιμετώπισης της κρίσης σε τοπικό επίπεδο, συνεργατικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας και γενικότερα νέων οικονομικών τομέων στην κατεύθυνση καταπολέμησης της ανεργίας. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους Δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα: Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης κατάλληλα δομημένα για τις ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων. Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στο να παρέχουν στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κομβικών δεξιοτήτων (keyskills), αλλά και των αντίστοιχων γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών που θα τους καταστήσουν ικανούς: να αναλάβουν καθήκοντα στις νέες επιχειρήσεις και δραστηριότητες που θα δημιουργηθούν, αλλά και να απασχοληθούν σε νέους οικονομικούς τομείς, βοηθώντας στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των ήδη

4 υπαρχόντων τοπικών επιχειρήσεων, με σκοπό να διασφαλίσουν την μακροβιότητα των θέσεων εργασίας στις οποίες θα τοποθετηθούν μετά το τέλος του προγράμματος δράσης. Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Αριθμός Ατόμων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩ Ν Διάρκεια σε ώρες Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα Εκπαιδευτικό Επίπεδο Κατάρτιση σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Υπηρεσίες Εστίασης και Εμπορίου - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 20 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) 50 5 / ώρα Απόφοιτοι Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου Κατάρτιση σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Υπηρεσίες Εστίασης και Εμπορίου - Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 20 Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) 50 5 / ώρα Απόφοιτοι Δημοτικού- Γυμνασίου- Λυκείου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Θα παρασχεθούν μικρά εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης (μικρότερα των 50 ωρών), σε κατάλληλα εργαστήρια, που θα ολοκληρώσουν τις γνώσεις των καταρτιζομένων και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό τους. Οι επιμορφώσεις θα γίνουν σε μικρά γκρούπ για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο κάθε αντικείμενο. Τίτλος Προγράμματος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

5 Τίτλος Προγράμματος ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) ΜΕΛΕΤΕΣ: Επικαιροποίηση / αναβάθμιση και κεφαλαιοποίηση υπαρχόντων μελετών και στοιχείων για την τοπική οικονομία και κοινωνία, τους κλάδους, την περιοχή παρέμβασης και τις ομάδες στόχους, την ζήτηση ειδικοτήτων και τις προοπτικές ανάπτυξης των προτεινόμενων κλάδων, με σκοπό να αποτελέσουν οδηγούς για το παρόν σχέδιο, αλλά και για μελλοντικές ενέργειες των εταίρων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους, με την μορφή ατομικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο. Η εκπόνηση business plan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση ή θα συμμετέχει στην κοινωνική επιχείρηση, καθώς και η υποστήριξη για την συμπλήρωση απαιτούμενων αιτήσεων υπαγωγής, επιδότησης κλπ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Με την Δικτύωση, επιδιώκεται η προώθηση ενεργειών συνεργασίας και επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των φορέων-εταίρων της παρούσας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όσο και με άλλους τοπικούς φορείς (επιχειρήσεις, επιμελητήρια, Κοινωνικοί εταίροι εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ κλπ) ή και άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Η δικτύωση θα είναι τόσο ηλεκτρονική όσο και φυσική και θα προωθεί καινοτόμες μορφές συνεργασίας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εντάσσονται όλα τα εργαλεία που θα συμβάλλουν: στην προβολή του Σχεδίου Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στα πλαίσια των ΤοπΣΑ και την ενημέρωση - πληροφόρηση των εν δυνάμει ωφελουμένων, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στην υλοποίηση της παρέμβασης

6 στην εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε αφενός να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς και η τοπική κοινωνία, εν γένει, ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και αφετέρου να ενημερωθούν οι δυνητικοί ωφελούμενοι και να δραστηριοποιηθούν κάνοντας χρήση των ευκαιριών του σχεδίου. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει αποτελεσματικές διαδικασίες συντονισμού και διαχείρισης: των εταίρων μεταξύ τους, των ωφελουμένων, των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν άτομα ή που θα ιδρυθούν, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και γενικότερα κάθε πτυχής που αφορά στα ανθρώπινα και υλικά μέσα του σχεδίου δράσης. Την ευθύνη του Συντονισμού θα έχει ο Συντονιστής εταίρος, ενώ η Αναπτυξιακή Σύμπραξη διαθέτει πλήρη εγχειρίδια διαδικασιών ποιότητας που εγγυώνται την διαχειριστική της επάρκεια και οργανωτική αυτοδυναμία. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι ωφελούμενοι να ανήκουν στις ομάδες στόχους του σχεδίου και να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην πρόσκληση. Δηλαδή Α)Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το ΚΕΚ) 2. Πρόσφατο Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) ενδιαφερόμενος/η ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα, β) εξουσιοδοτεί την Α.Σ. Ευβοϊκή συν-εργασία να χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς του προγράμματος τα προσωπικά στοιχεία που ο/η ενδιαφερόμενος/η της παρέχει 4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατήριου. 5. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Δήμου - εντός 6μηνών) ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον τόπο κατοικίας τους. 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ( στην περίπτωση προστατευόμενων μελών / μονογονεϊκής οικογένειας κλπ)

7 7. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2014) από την Εφορία (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια). 8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου ή Λυκείου) 9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν). 10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίες- ένσημα (εάν υπάρχουν) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία ομάδας / υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη). Διενέργεια ατομικών συνεντεύξεων / συνεδριών από τα Στελέχη Επιλογής με τους υποψηφίους που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις Η επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει την βαθμολογία κάθε υποψήφιου, σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης. Συντάσσει τους καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά κατηγορία ωφελουμένων και οι επιλαχόντες. Τελική επιλογή ωφελουμένων γίνεται από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΥΒΟΪΚΗ συν-εργασια», όπου συντάσσονται οι τελικοί κατάλογοι επιτυχόντων και επιλαχόντων. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΒΟΪΚΗ συν-εργασια» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου κάθε ωφελουμένου. Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στην ακόλουθη διεύθυνση

8 ΚΕΚ PRAXIS Διεύθυνση: ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 123 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΛΕΟΥΣ (ΦΑΝΑΡΙΑ ΔΑΡΙΓΚ), ΤΚ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ , Ώρες: 9:00-17:00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημερομηνία έναρξης υποβολής: Ημερομηνία λήξης υποβολής:

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάταξη και Τόνωση της Απασχόλησης στον Τουριστικό Κλάδο της Αττικής μέσα από την προώθηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης.

να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της παραπάνω πράξης. Αρχάνες, 16/07/2013 Αρ. Πρωτ: 129 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 Ελληνικό, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ. 48 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ:Β4ΣΩ469ΗΞΗ-45Χ Αριθμ. Πρωτ.: 3569 Χανιά, 13/11/2012 Πληρ. Ε.Μηλιδάκης τηλ.: 28210-29214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τίτλος : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ο διαγωνισµός ξεκινάει στις 19 Ιουνίου 2013 και λήγει στις 23 Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης). «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 17 ΙΟΥΛΪΟΣ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥ 2013" φωτογραφίες µε παραδείγµατα από ταµπέλες ή πινακίδες. Ο διαγωνισµός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή µου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα