Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ. για την Καλύτερη Άσκηση των Αθληµάτων του Βουνού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ. για την Καλύτερη Άσκηση των Αθληµάτων του Βουνού"

Transcript

1 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ για την Καλύτερη Άσκηση των Αθληµάτων του Βουνού «ιευρύνατε τα όριά σας, αναπτερώστε το ηθικό σας και στοχεύστε προς την κορυφή» Εισαγωγή Σε όλο τον κόσµο εκατοµµύρια ανθρώπων ασκούν την ορειβασία και την αναρρίχηση. Σε πολλές χώρες τα αθλήµατα βουνού έχουν γίνει σηµαντικός παράγοντας της καθηµερινής ζωής. Σπάνια κάποια άλλη δραστηριότητα περιλαµβάνει τόσο µεγάλο φάσµα κινήτρων όπως τα αθλήµατα του βουνού. Αυτά δίνουν την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκπληρώσουν προσωπικούς στόχους και να ακολουθήσουν µια δραστηριότητα µε νόηµα που διαρκεί για όλη τους τη ζωή. Τα κίνητρα για να παραµείνει κάποιος ενεργός στα βουνά και στους βράχους ποικίλουν από τα οφέλη για την υγεία, την ευχαρίστηση της κίνησης, την επαφή µε τη φύση καθώς και τα κοινωνικά κίνητρα µέχρι τη µαγεία της εξερεύνησης και της περιπέτειας. Η ιακήρυξη του Τυρόλου για την Καλύτερη Άσκηση των Αθληµάτων Βουνού που εγκρίθηκε από το Συνέδριο για το Μέλλον των Αθληµάτων Βουνού στο Ιnnsbruck στις 8 Σεπτεµβρίου 2002, περιλαµβάνει µια σειρά αξιών και αξιωµάτων για να δοθεί κάποια καθοδήγηση ως προς την καλύτερη άσκηση των αθληµάτων βουνού. Αυτά δεν αποτελούν κανόνες ή λεπτοµερείς οδηγίες αλλά : 1. Ορίζουν τις σηµερινές βασικές αρχές των αθληµάτων βουνού. 2. Περιέχουν αρχές και προδιαγραφές συµπεριφοράς. 3. ιατυπώνουν τα ηθικά κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σε αβέβαιες περιστάσεις. 4. Παρουσιάζουν τα ηθικά κριτήρια βάσει των οποίων το κοινό µπορεί να κρίνει τα αθλήµατα βουνού. 5. Μυούν τους αρχάριους στις αξίες και τις ηθικές αρχές που διέπουν το άθληµά τους. Στόχος της ιακήρυξης του Τυρόλου είναι να βοηθήσει στην πραγµάτωση του ενυπάρχοντος δυναµικού των αθληµάτων βουνού για αναψυχή και προσωπική ανάπτυξη καθώς και προβολή της κοινωνικής ανάπτυξης, της κατανόησης των διάφορων πολιτισµών και της περιβαλλοντικής συνείδησης. Προς αυτή την κατεύθυνση η ιακήρυξη του Τυρόλου αντλεί από τους άγραφους κώδικες συµπεριφοράς και τις αξίες που ενυπάρχουν στο άθληµα και τους διευρύνει για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής µας. Οι θεµελιώδεις αξίες στις οποίες στηρίζεται η ιακήρυξη του Τυρόλου, θεωρούν αληθές ότι όλοι όσοι ασχολούνται µε τα αθλήµατα βουνού παγκοσµίως - είτε είναι πεζοπόροι, οπαδοί της αθλητικής αναρρίχησης ή ορειβάτες - αναζητούν να διευρύνουν τα όριά τους στα µεγάλα υψόµετρα. Ακόµα και αν µερικές από τις βασικές αρχές συµπεριφοράς έχουν πρακτική αξία µόνο για µια µικρή ελίτ, πολλές από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη ιακήρυξη του Τυρόλου απευθύνονται συνολικά στην οικογένεια των αθληµάτων βουνού. Με αυτές τις προτάσεις ελπίζουµε ιδιαίτερα πως θα προσεγγίσουµε τους νέους διότι αυτοί αποτελούν το µέλλον των αθληµάτων βουνού. Η ιακήρυξη του Τυρόλου είναι έκκληση για : - Την αποδοχή των κινδύνων και την ανάληψη των ευθυνών µας. - Αντιστάθµισµα των στόχων µε την ικανότητα και τον εξοπλισµό. - Έντιµη συµπεριφορά και ειλικρινείς αναφορές στη δράση µας. - Αγώνα υπέρ της άριστης πρακτικής και διαρκούς γνώσης. - Ανοχή, κατανόηση των άλλων και αλληλοβοήθεια. - Την προστασία της άγριας και φυσικής µορφής των ορέων και ορθοπλαγιών. - Την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βιώσιµη ανάπτυξή τους.

2 H ιακήρυξη του Τυρόλου βασίζεται στην ακόλουθη ιεραρχία αξιών : Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια - η αρχή ότι τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώµατα και θα πρέπει να ενεργούν προς αλλήλους µέσα σε πνεύµα αδελφικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ίσα δικαιώµατα ανδρών και γυναικών. Ζωή, Ελευθερία, Ευτυχία - ως αναφαίρετα δικαιώµατα και µε την ιδιαίτερη ευθύνη των αθληµάτων βουνού απέναντι στους αυτόχθονες πληθυσµούς των ορεινών περιοχών για να προστατευθούν τα δικαιώµατα των κοινοτήτων που κατοικούν σε αυτές. Προστασία της Φύσης - ως δέσµευση για να διασφαλιστεί η οικολογική αξία και ο φυσικός χαρακτήρας στις ορεινές περιοχές και στα αναρριχητικά πεδία παγκοσµίως. Αυτό περιλαµβάνει την προστασία των επαπειλούµενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, τα οικοσυστήµατά τους και το τοπίο. Αλληλεγγύη - ως ευκαιρία µέσα από τη συµµετοχή στα αθλήµατα βουνού να προβληθεί η οµαδικότητα, η συνεργασία και η κατανόηση και να υπερπηδηθούν τα εµπόδια που συχνά προβάλλουν εξ αιτίας του φύλου, ηλικίας, χρώµατος, εθνικότητας, επιπέδου ικανότητας, κοινωνικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκεύµατος ή δόγµατος. Αυτο-πραγµατοποίηση - σαν µια ευκαιρία µέσα από τη συµµετοχή στα αθλήµατα βουνού να γίνει σηµαντική πρόοδος ως προς τους επιθυµητούς στόχους και να επιτευχθεί η προσωπική ικανοποίηση. Αλήθεια - ως αναγνώριση ότι στα αθλήµατα βουνού η εντιµότητα είναι πρωταρχικό στοιχείο για να αποτιµηθούν τα επιτεύγµατα. Αν η διαιτησία αντικαταστήσει την αλήθεια θα είναι πλέον αδύνατο να αξιολογηθούν οι αναρριχητικές επιδόσεις Υπεροχή - ως µία ευκαιρία, µέσα από τη συµµετοχή στα αθλήµατα βουνού, να αγωνισθούµε για στόχους που δεν έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν και να θέσουµε ανώτερα κριτήρια. Περιπέτεια - ως αναγνώριση ότι στα αθλήµατα βουνού η διαχείριση του κινδύνου µέσα από τη σωστή κρίση, τις ικανότητες και την ατοµική ευθύνη είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας. Η πολυµορφία των αθληµάτων βουνού επιτρέπει στον κάθε ένα να διαλέξει τη δική του µορφή περιπέτειας εφ' όσον η ικανότητα και οι πιθανοί κίνδυνοι αντισταθµίζονται. Τα Άρθρα της ιακήρυξης του Τυρόλου (Αξιώµατα) Άρθρο 1. Η Ατοµική Ευθύνη Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθληµά τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος και η εξωτερική βοήθεια µπορεί να µην είναι διαθέσιµη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή µε δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλειά τους. Οι ενέργειες των ατόµων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον. Άρθρο 2. Το Οµαδικό Πνεύµα Τα µέλη µιας οµάδας θα πρέπει να είναι έτοιµα να συµβιβαστούν, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες όλης της οµάδας. Άρθρο 3. Αναρριχητική και ορειβατική κοινότητα Οφείλουµε στα άτοµα που συναντάµε στα βουνά και στα βράχια τον απαιτούµενο σεβασµό. Ακόµα και σε συνθήκες αποµόνωσης και σε καταστάσεις ψυχικής έντασης θα πρέπει να φερόµαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονται. Άρθρο 4. Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες Ως φιλοξενούµενοι σε ξένους πολιτισµούς, θα πρέπει πάντα να φερόµαστε µε ευγένεια και µετριοπάθεια προς τους κατοίκους της χώρας - τους οικοδεσπότες µας. Θα δείξουµε σεβασµό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους, ενώ παράλληλα θα προσπαθούµε να ωφελήσουµε και να βοηθήσουµε την τοπική οικονοµία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισµού είναι µέρος της ολοκληρωµένης αναρριχητικής εµπειρίας.

3 Άρθρο 5. Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και Άλλων Αρχηγών Οι επαγγελµατίες οδηγοί βουνού, ή άλλοι αρχηγοί και µέλη οµάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους ρόλους τους και να δείχνουν σεβασµό στις ελευθερίες και τα δικαιώµατα άλλων οµάδων και ατόµων. Με στόχο να είναι άριστα προετοιµασµένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα µέλη οµάδων, θα πρέπει να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήµατός τους, να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εµπειρία και το σωστό εξοπλισµό και να ελέγχουν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες. Άρθρο 6. Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, Ετοιµοθάνατοι και Θάνατος Με σκοπό να είναι προετοιµασµένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που περιλαµβάνουν σοβαρά ατυχήµατα και θάνατο όλοι όσοι συµµετέχουν στα αθλήµατα βουνού θα πρέπει ξεκάθαρα να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισµό. Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι έτοιµοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήµατος και επίσης να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες µιας τραγωδίας. Άρθρο 7. Πρόσβαση και Προστασία Πιστεύουµε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια µε υπευθυνότητα είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα. Θα πρέπει πάντα να ασκούµε τις δραστηριότητές µας δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είµαστε προποµποί για την προστασία της φύσης. Σεβόµαστε τους περιορισµούς πρόσβασης και τους κανονισµούς που έχουν συµφωνηθεί µε τους αναρριχητές και τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης. Άρθρο 8. Tο Στυλ Η ποιότητα της εµπειρίας και το πως επιλύουµε ένα πρόβληµα είναι πιο σηµαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήµατος. Στηρίζουµε ένθερµα την αρχή του να µην αφήνουµε ίχνη. Άρθρο 9. Οι Πρώτες Αναβάσεις Η πρώτη ανάβαση µιας διαδροµής ή βουνού είναι µια πράξη δηµιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται µε τον καλύτερο τρόπο, συµβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να δείχνει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των µελλοντικών αναρριχητών. Άρθρο 10. Χορηγίες, ιαφήµιση και ηµόσιες Σχέσεις Η συνεργασία µεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι µια επαγγελµατική σχέση που υπηρετεί τα συµφέροντα των αθληµάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των ορεινών αθληµάτων, σε όλο το φάσµα της, να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τα µέσα ενηµέρωσης και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές.

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τα Αξιώµατα και οι Βασικές Αρχές της ιακήρυξης του Τυρόλου Άρθρο 1. Η Ατοµική Ευθύνη Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθληµά τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος και η εξωτερική βοήθεια µπορεί να µην είναι διαθέσιµη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη δραστηριότητα τους αυτή µε δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλειά τους. Οι ενέργειες των ατόµων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον. 1. Επιλέγουµε τους στόχους µας σύµφωνα µε τις δικές µας πραγµατικές ικανότητες ή εκείνες της οµάδας µας και ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Η αναβολή της ανάβασης αποτελεί επίσης έγκυρη επιλογή. 2. ιασφαλίζουµε ότι έχουµε την κατάλληλη εκπαίδευση για το στόχο µας, ότι έχουµε σχεδιάσει την ανάβαση και το ταξίδι µας προσεκτικά και έχουµε κάνει τις απαραίτητες προετοιµασίες. 3. ιασφαλίζουµε ότι είµαστε κατάλληλα εξοπλισµένοι σε κάθε εξόρµηση και ότι γνωρίζουµε πως να χρησιµοποιούµε τον εξοπλισµό µας. Άρθρο 2. Το Οµαδικό Πνεύµα Τα µέλη µιας οµάδας θα πρέπει να είναι έτοιµα να συµβιβαστούν, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες όλης της οµάδας. 1. Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να µεριµνά και να αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των υπολοίπων µελών της οµάδας του. 2. Κανένα µέλος της οµάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται µόνο του πίσω, εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την καλή κατάσταση της υγείας του. Άρθρο 3. Αναρριχητική και ορειβατική κοινότητα Οφείλουµε στα άτοµα που συναντάµε στα βουνά και στα βράχια τον απαιτούµενο σεβασµό. Ακόµα και σε συνθήκες αποµόνωσης και σε καταστάσεις ψυχικής έντασης θα πρέπει να φερόµαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαµε να µας συµπεριφέρονται. 1. Κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να µη θέσουµε σε κίνδυνο άλλους και τους προειδοποιούµε για τους πιθανούς κινδύνους. 2. Εξασφαλίζουµε ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος κανενός µέλους της οµάδας µας. 3. Ως επισκέπτες, σεβόµαστε τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή. 4. εν εµποδίζουµε και δεν ενοχλούµε τους άλλους περισσότερο απ ότι είναι απαραίτητο. Αφήνουµε τις ταχύτερες οµάδες να περάσουν. εν καταλαµβάνουµε διαδροµές που άλλοι περιµένουν να σκαρφαλώσουν. 5. Οι εκθέσεις µας για τις αναρριχήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά και λεπτοµερώς τα πραγµατικά γεγονότα. Άρθρο 4. Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες Ως φιλοξενούµενοι σε ξένους πολιτισµούς, θα πρέπει πάντα να φερόµαστε µε ευγένεια και µετριοπάθεια προς τους κατοίκους του κράτους - τους οικοδεσπότες µας. Θα δείξουµε σεβασµό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους, ενώ παράλληλα θα προσπαθούµε να ωφελήσουµε και να βοηθήσουµε την τοπική οικονοµία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισµού είναι µέρος της ολοκληρωµένης αναρριχητικής εµπειρίας. 1. Συµπεριφερόµαστε πάντα στους κατοίκους της χώρας που µας φιλοξενεί µε ευγένεια, ανοχή και σεβασµό. 2. Τηρούµε πιστά τους όποιους κανονισµούς αναρρίχησης επιβάλλει η χώρα που µας φιλοξενεί. 3. Συνιστάται να έχουµε ενηµερωθεί για την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική δοµή, τις τέχνες και τη θρησκεία της χώρας που επισκεπτόµαστε πριν αρχίσει το ταξίδι µας για να

5 αυξηθεί η κατανόησή µας για το λαό της και το περιβάλλον της. Σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας αναζητούµε καθοδήγηση από τις αρχές. 4. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουµε µερικά βασικά στοιχεία της γλώσσας που οµιλείται στη φιλοξενούσα χώρα : τύπους χαιρετισµών, παρακαλώ, ευχαριστώ, ηµέρες της εβδοµάδας, ώρα, αριθµούς κ.λ.π. Είναι εκπληκτικό όταν διαπιστώνουµε πόσο αυτή η µικρή επένδυση βελτιώνει την ποιότητα της επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο συµβάλλουµε στην κατανόηση µεταξύ των διαφορετικών πολιτισµών. 5. εν πρέπει ποτέ να χάσουµε την ευκαιρία να µοιραστούµε τις αναρριχητικές µας ικανότητες µε τους ντόπιους που ενδιαφέρονται. Κοινές αποστολές µε αναρριχητές από τη χώρα υποδοχής είναι το καλύτερο σκηνικό για ανταλλαγή εµπειριών. 6. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλουµε το θρησκευτικό συναίσθηµα των οικοδεσποτών µας. Για παράδειγµα θα πρέπει να αποφεύγουµε την επίδειξη γυµνού δέρµατος, σε µέρη όπου αυτό δεν είναι αποδεκτό για θρησκευτικούς ή κοινωνικούς λόγους. Αν κάποιες εκφράσεις άλλων θρησκειών δεν είναι κατανοητές δείχνουµε ανοχή και αποφεύγουµε να ασκούµε κριτική. 7. ίνουµε κάθε δυνατή βοήθεια στους ντόπιους που έχουν την ανάγκη µας. Ο γιατρός µιας αποστολής µπορεί να συντελέσει στην αισθητή διαφορά στη ζωή ενός σοβαρά άρρωστου ατόµου. 8. Για να ωφεληθούν οι ορεινές κοινότητες οικονοµικά, αγοράζουµε τοπικά προϊόντα, εάν αυτό είναι εφικτό, και επωφελούµαστε από τις τοπικές υπηρεσίες. 9. Πρέπει να ενθαρρύνουµε και να αυξάνουµε τη βοήθειά µας στις ορεινές κοινότητες, εισάγοντας και στηρίζοντας τη δηµιουργία υποδοµής που οδηγεί στη βιώσιµη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Για παράδειγµα εκπαίδευση και υπηρεσίες εκπαίδευσης, ή οικολογικά συµβατές οικονοµικές επιχειρήσεις. Άρθρο 5. Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και Άλλων Αρχηγών Οι επαγγελµατίες οδηγοί βουνού, άλλοι αρχηγοί και µέλη οµάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους ρόλους τους και να δείχνουν σεβασµό στις ελευθερίες και τα δικαιώµατα άλλων οµάδων και ατόµων. Με στόχο να είναι άριστα προετοιµασµένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα µέλη οµάδων, θα πρέπει να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήµατός τους, να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εµπειρία και το σωστό εξοπλισµό και να ελέγχουν διαρκώς τις καιρικές συνθήκες. 1. Ο οδηγός ή αρχηγός πληροφορεί τον πελάτη του ή την οµάδα για τον ενυπάρχοντα κίνδυνο µιας ανάβασης και το επίπεδο επικινδυνότητας και αν αυτοί είναι ιδιαίτερα έµπειροι τους εµπλέκει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 2. Η επιλεγµένη διαδροµή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ικανότητες του πελάτη ή της οµάδας για να διασφαλιστεί η απολαυστική και εποικοδοµητική εµπειρία. 3. Εάν είναι απαραίτητο ο οδηγός ή αρχηγός επισηµαίνει τα όρια της δικής του ικανότητας και όπου αυτό είναι εφικτό παραπέµπει τους πελάτες του ή τις οµάδες σε πιο ικανούς συναδέλφους του. Είναι ευθύνη των πελατών και των µελών των οµάδων να επισηµάνουν εάν πιστεύουν πως ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα µεγάλος και ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί ή τακτική της υποχώρησης ή κάποια άλλη εναλλακτική λύση. 4. Σε περιπτώσεις όπως ιδιαίτερα επικίνδυνες αναρριχήσεις και αναβάσεις σε µεγάλο υψόµετρο οι οδηγοί και οι αρχηγοί θα πρέπει να ενηµερώσουν προσεκτικά τους πελάτες τους και τις οµάδες ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι πλήρως ενήµεροι για τα όρια υποστήριξης που οι οδηγοί και οι αρχηγοί µπορούν να παρέχουν. 5. Οι τοπικοί οδηγοί θα πρέπει να πληροφορούν τους επισκέπτες συναδέλφους τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους και τις ισχύουσες συνθήκες. Άρθρο 6. Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, Ετοιµοθάνατοι και Θάνατος Με σκοπό να είναι προετοιµασµένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που περιλαµβάνουν σοβαρά ατυχήµατα και θάνατο όλοι όσοι συµµετέχουν στα αθλήµατα βουνού θα πρέπει ξεκάθαρα να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισµό. Όλοι οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι έτοιµοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήµατος και επίσης να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες µιας τραγωδίας.

6 1. Το να βοηθήσουµε κάποιον που κινδυνεύει έχει την απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε οποιουσδήποτε στόχους που έχουµε θέσει για τον εαυτό µας στο βουνό. Το να σώσουµε µια ζωή ή να προλάβουµε την επιδείνωση της υγείας ενός τραυµατία έχει µεγαλύτερη αξία από τη δυσκολότερη πρώτη ανάβαση. 2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν η εξωτερική βοήθεια δεν είναι διαθέσιµη και µπορούµε οι ίδιοι να βοηθήσουµε, θα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι να παρέχουµε στα άτοµα που έχουν ανάγκη, όλη τη δυνατή υποστήριξη που χρειάζονται, χωρίς όµως να θέσουµε αδικαιολόγητα τον εαυτό µας σε κίνδυνο. 3. Πρέπει να δίνονται όλες οι δυνατές ανέσεις σε κάποιον που είναι τραυµατισµένος ή ετοιµοθάνατος, παράλληλα µε οποιαδήποτε βοήθεια που µπορεί να τον κρατήσει στη ζωή. 4. Σε αποµακρυσµένες περιοχές αν δεν είναι δυνατόν να περισώσουµε τη σορό του νεκρού θα πρέπει να καταγραφεί ή τοποθεσία όσο πιο πιστά γίνεται µε στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος. 5. Τα προσωπικά αντικείµενα όπως φωτογραφική µηχανή, ηµερολόγιο, σηµειωµατάριο, φωτογραφίες, γράµµατα και άλλα προσωπικά είδη πρέπει να φυλαχτούν και να παραδοθούν στους οικείους του θανόντος. 6. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να δηµοσιευθούν εικόνες του θανόντος χωρίς προηγούµενη συναίνεση των οικείων του. Άρθρο 7. Πρόσβαση και Προστασία Πιστεύουµε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια µε υπευθυνότητα είναι ένα θεµελιώδες δικαίωµα. Θα πρέπει πάντα να ασκούµε τις δραστηριότητές µας δείχνοντας την ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είµαστε προποµποί για την προστασία της φύσης. Σεβόµαστε τους περιορισµούς πρόσβασης και τους κανονισµούς που έχουν συµφωνηθεί µε τους αναρριχητές και τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης. 1. Σεβόµαστε τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής στα βουνά και τα βράχια και φροντίζουµε να τηρούνται οι κανονισµοί και από τους συντρόφους µας. Αποφεύγοντας να κάνουµε θόρυβο ελαττώνουµε την παρενόχληση της άγριας ζωής. 2. Εάν είναι δυνατό, πλησιάζουµε στον προορισµό µας χρησιµοποιώντας τη δηµόσια συγκοινωνία ή αυτοκίνητα κοινής χρήσης για να µειώσουµε την κίνηση στους δρόµους. 3. Για να αποφευχθεί ή διάβρωση και να µην ενοχλούµε την άγρια ζωή, µένουµε σε µονοπάτια κατά την ανάβαση και κατάβαση και, στην άγρια φύση, επιλέγουµε τη διαδροµή που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. 4. Κατά τη διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής και φωλιάσµατος των πουλιών που κατοικούν σε βράχους σεβόµαστε τους εποχιακούς περιορισµούς στην πρόσβαση. Μόλις µάθουµε ότι ισχύει η περίοδος αναπαραγωγής θα πρέπει να ενηµερώσουµε τους συντρόφους µας και να βεβαιωθούµε ότι δεν θα πλησιάσουν την περιοχή φωλιάσµατος. 5. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αναβάσεων πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι δεν θέτουµε σε κίνδυνο τους βιότοπους σπανίων ειδών ζώων και φυτών. Εξοπλίζοντας και αναπτύσσοντας τις διαδροµές, θα πρέπει να λαµβάνουµε κάθε προφύλαξη για να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον. 6. Οι µεγάλες επιπτώσεις του να κάνουµε δηµοφιλείς κάποιες περιοχές ασφαλίζοντας διαδροµές από πάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν. Ο διαρκώς αυξανόµενος αριθµός αναρριχητών µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα πρόσβασης. 7. Ελαχιστοποιούµε τη φθορά στα βράχια χρησιµοποιώντας τη λιγότερο επιβλαβή τεχνική ασφάλισης. 8. Όχι µόνο πρέπει να µεταφέρουµε τα απορρίµµατά µας µακριά από τα βουνά αλλά και να συλλέγουµε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους. 9. Όταν δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής, θα πρέπει να κρατάµε ικανή απόσταση από κατοικίες, χώρους κατασκήνωσης, χείµαρρους, ποτάµια ή λίµνες κατά τις κενώσεις µας και να λαµβάνουµε τα απαραίτητα µέτρα για να αποφευχθεί φθορά στο οικοσύστηµα. Αποφεύγουµε να προσβάλλουµε την αισθητική άλλων ατόµων. Σε πολυσύχναστες περιοχές µε χαµηλό ποσοστό βιολογικού καθαρισµού, οι αναρριχητές θα πρέπει να µπουν στον κόπο να συσκευάσουν τις κενώσεις τους. 10. ιατηρούµε το χώρο κατασκήνωσης καθαρό αποφεύγοντας να δηµιουργούµε πολλά απορρίµµατα ή επιλέγουµε να τα πετάµε σε κατάλληλο µέρος. Όλος ο αναρριχητικός

7 εξοπλισµός - σταθερά σχοινιά, σκηνές και φιάλες οξυγόνου - πρέπει να µην εγκαταλείπονται στο βουνό. 11. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να µειώνεται στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν έλλειψη ξυλείας, αποφεύγουµε το οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει περαιτέρω µείωση των δασών. Σε χώρες µε επαπειλούµενα δάση θα πρέπει να µεταφέρουµε αρκετά καύσιµα για την προετοιµασία του φαγητού όλων των µελών της αποστολής. 12. Η χρήση του ελικοπτέρου θα πρέπει να µειώνεται στο ελάχιστο εκεί που αποτελεί απειλή για τη φύση ή τον πολιτισµό. 13. Όταν υπάρχει διαµάχη πάνω σε θέµατα πρόσβασης, οι γαιοκτήµονες, οι αρχές και οι σύλλογοι θα πρέπει να διαπραγµατευθούν για να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές. 14. Λαµβάνουµε ενεργά µέρος στην επιβολή αυτών των κανονισµών, ιδιαίτερα δηµοσιοποιώντας τους και συµµετέχοντας στη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής. 15. Μαζί µε τους ορειβατικούς συλλόγους και άλλες περιβαλλοντικές οµάδες είµαστε προποµποί σε πολιτικό επίπεδο να προστατέψουµε τους φυσικούς οικοτόπους και το περιβάλλον. Άρθρο 8. Tο Στυλ Η ποιότητα της εµπειρίας και το πως επιλύουµε ένα πρόβληµα είναι πιο σηµαντικά από την επίλυση του ίδιου του προβλήµατος. Στηρίζουµε ένθερµα την αρχή του να µην αφήνουµε ίχνη. 1. Στόχος µας είναι να διατηρήσουµε τον αυθεντικό χαρακτήρα όλων των αναρριχήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ιστορική σηµασία. Αυτό σηµαίνει πως οι αναρριχητές δεν θα πρέπει να αυξάνουν τα σταθερά σηµεία ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες διαδροµές. Εξαίρεση γίνεται µόνο όταν υπάρχει τοπική συναίνεση - συµπεριλαµβανόµενης και της συγκατάθεσης του αναρριχητή που άνοιξε τη διαδροµή - να γίνει αναβάθµιση στο επίπεδο της σταθερής προστασίας, τοποθετώντας νέα υλικά ή αφαιρώντας τα παλιά. 2. Σεβόµαστε τη πολυµορφία της τοπικής παράδοσης και δεν προσπαθούµε να επιβάλλουµε την άποψή µας σε άλλες σχολές αναρρίχησης- ούτε δεχόµαστε την επιβολή άλλων απόψεων. 3. Τα βράχια και τα βουνά είναι µια περιορισµένη πηγή περιπέτειας που πρέπει να µοιραζόµαστε µε άλλους αναρριχητές µε πολλά ενδιαφέροντα και χάριν των επερχοµένων γενεών. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι επόµενες γενεές θα χρειαστούν να ανακαλύψουν τους αποκλειστικά δικούς τους τρόπους νέων περιπετειών στο πλαίσιο αυτής της ήδη περιορισµένης πηγής. Φροντίζουµε να αξιοποιούµε τα βουνά και τα βράχια µε τρόπο ώστε να µην υποκλέπτουµε τις ευκαιρίες από τις µελλοντικές γενεές. 4. Σε περιοχές που επιτρέπεται η χρήση βυσµάτων, είναι προτιµότερο να διατηρούµε τις διαδροµές, τµήµατα βράχων, ή ολόκληρες ορθοπλαγιές χωρίς βύσµατα για να συντηρείται ένα καταφύγιο περιπέτειας και να δείχνουµε τον ανάλογο σεβασµό σε διαφορετικά αναρριχητικά ενδιαφέροντα. 5. Οι διαδροµές που είναι ασφαλισµένες µε φυσικό τρόπο προσφέρουν τον ίδιο βαθµό ευχαρίστησης µε εκείνες που είναι τεχνητά ασφαλισµένες. Θα πρέπει οι περισσότεροι αναρριχητές να µάθουν να τοποθετούν φυσικά σηµεία ασφάλισης και να εκπαιδευτούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχτούν ότι αυτό προσφέρει περισσότερη περιπέτεια και πλούσιες εµπειρίες µε την ανάλογη ασφάλεια όταν κατέχουµε την τεχνική. 6. Στην περίπτωση διαµάχης µεταξύ διαφορετικών οµάδων, οι αναρριχητές θα πρέπει να επιλύουν τις διαφορές τους χρησιµοποιώντας το διάλογο και τη διαπραγµατευτική τους ικανότητα για να αποφευχθεί η ενδεχόµενη απαγόρευση πρόσβασης. 7. Οι εµπορικές πιέσεις δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να επηρεάσουν την αναρριχητική ηθική ενός ατόµου ή µιας περιοχής. 8. Το καλό στυλ στα µεγάλα βουνά προϋποθέτει την απουσία χρήσης σταθερών σχοινιών, ουσιών που βελτιώνουν την επίδοση ή φιαλών οξυγόνου. Άρθρο 9. Οι Πρώτες Αναβάσεις Η πρώτη ανάβαση µιας διαδροµής ή βουνού είναι µια πράξη δηµιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να επιχειρείται µε τον καλύτερο τρόπο, συµβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να δείχνει την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των µελλοντικών αναρριχητών.

8 1. Οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται µε σεβασµό προς το περιβάλλον και σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς, την επιθυµία των γαιοκτηµόνων και τις πνευµατικές αξίες των κατοίκων της περιοχής. 2. εν πρέπει να παραµορφώνουµε τα βράχια κόβοντας ή προσθέτοντας κρατήµατα. 3. Στις αλπικές περιοχές, οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται «από κάτω» (χωρίς προεγκαταστηµένα σηµεία ασφάλισης από πάνω). 4. Αφού έχει αποδοθεί ο απαιτούµενος σεβασµός προς τις τοπικές παραδόσεις, είναι αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του πρώτου αναρριχητή να καθορίσει το επίπεδο των σταθερών σηµείων προστασίας της διαδροµής του (λαµβάνοντας υπ' όψιν τις προτάσεις του άρθρου 8). 5. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικά προστατευόµενες ή φυσικοί βιότοποι από τους αρµόδιους και τις τοπικές επιτροπές πρόσβασης η χρήση των βυσµάτων θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο για να διατηρηθεί το δικαίωµα πρόσβασης. 6. Κατά τις πρώτες αναβάσεις τεχνητής αναρρίχησης η διάνοιξη οπών µε τρυπάνι και η τοποθέτηση σταθερών σηµείων ασφάλισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (τα βύσµατα θα πρέπει να αποφεύγονται ακόµα και στα σηµεία αλλαγών, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα). 7. Οι διαδροµές περιπέτειας θα πρέπει να µείνουν όσο φυσικές γίνεται, κάνοντας χρήση σηµείων ασφάλισης που αφαιρούνται, όπου αυτό είναι εφικτό και χρήση βυσµάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο, πάντα µε σεβασµό στην τοπική παράδοση. 8. Ο ανεξάρτητος χαρακτήρας των παρακείµενων διαδροµών δεν πρέπει να διακυβεύεται. 9. Στις εκθέσεις των πρώτων αναβάσεων, είναι βασικό να αναφέρονται οι λεπτοµέρειες όσο πιο πιστά γίνεται. Η εντιµότητα και η ακεραιότητα του κάθε αναρριχητή δεν αµφισβητούνται παρά µόνον όταν υπάρχουν στοιχεία που τη διακυβεύουν. 10. Τα βουνά µεγάλου υψοµέτρου είναι µια περιορισµένη πηγή. Προτρέπουµε τους αναρριχητές να χρησιµοποιούν το καλύτερο στυλ ανάβασης. Άρθρο 10. Χορηγίες, ιαφήµιση και ηµόσιες Σχέσεις Η συνεργασία µεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι µια επαγγελµατική σχέση που υπηρετεί τα συµφέροντα των αθληµάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των ορεινών αθληµάτων, σε όλο το φάσµα της, να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τα µέσα ενηµέρωσης και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές. 1. Η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ του αθλητή και του χορηγού είναι απαραίτητη για να καθορισθούν οι κοινοί στόχοι. Η πολυµορφία των αθληµάτων βουνού απαιτεί σαφή προσδιορισµό των ειδικών γνώσεων του αθλητή και του χορηγού για να µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες. 2. Για να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο των επιδόσεών τους οι αναρριχητές εξαρτώνται από τη διαρκή υποστήριξη των χορηγών τους. Γι αυτό το λόγο είναι σηµαντικό, οι χορηγοί να στηρίζουν τους συνεργάτες τους ακόµα και µετά µια σειρά αποτυχιών. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χορηγός να πιέζει τον αναρριχητή για επιδόσεις. 3. Για να υπάρχει διαρκής παρουσία στα µέσα ενηµέρωσης, θα πρέπει να υφίστανται σαφείς δίοδοι επικοινωνίας που θα είναι καλά οργανωµένες και θα συντηρούνται. 4. Οι αναρριχητές θα πρέπει να προσπαθούν να αναφέρουν τη δραστηριότητά τους µε ρεαλιστικό τρόπο. Μία σαφής και λεπτοµερής έκθεση όχι µόνο τονίζει την αξιοπιστία του αναρριχητή αλλά και την καλή φήµη του αθλήµατός του. 5. Ο αθλητής είναι κυριολεκτικά υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ήθους, του σωστού τρόπου της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στον χορηγό του και στα µέσα ενηµέρωσης, όπως ορίζεται από τη ιακήρυξη του Τυρόλου.

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Η πολυµορφία του αναρριχητικού παιχνιδιού Η σύγχρονη αναρρίχηση περιλαµβάνει ένα µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων από την πεζοπορία και το bouldering µέχρι την αναρρίχηση βράχου και την ορειβασία. Η ορειβασία περιλαµβάνει και τις ακραίες µορφές αλπινισµού µεγάλου υψοµέτρου, καθώς και τις αναρριχητικές αποστολές σε ψηλές οροσειρές, όπως οι Άνδεις ή τα Ιµαλάϊα. Αν και οι διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στις διάφορες µορφές αναρρίχησης δεν είναι αυστηρά οροθετηµένες, η ακόλουθη κατηγοριοποίηση επιτρέπει να παρουσιαστεί η ευρεία ποικιλία των σύγχρονων αθληµάτων βουνού µε πιο συνοπτικό τρόπο. Πεζοπορία και Trekking Η πεζοπορία προς τα ορεινά καταφύγια, διάσελα και κορυφές είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή ορειβασίας. Η πολυήµερη πεζοπορία στα βουνά ή σε άλλες άγριες περιοχές, ιδιαίτερα εκτός µονοπατιών, αναφέρεται συχνά µε τον όρο trek. Η πεζοπορία µετατρέπεται σε µια πιο απαιτητική µορφή ορειβασίας, αµέσως µόλις χρησιµοποιηθούν και τα χέρια για προώθηση. Αναρρίχηση σε Via Ferratas ιαδροµές σε απόκρηµνο βραχώδες έδαφος εξοπλισµένες µε συρµατόσχοινα και σιδερένια σκαλιά γίνονται όλο και πιο δηµοφιλείς. Το πεδίο που µέχρι τώρα χρησιµοποιούνταν για τεχνική αναρρίχηση βράχου γίνεται προσιτό µέσω µιας περίπλοκης υποδοµής και ειδικά συστήµατα προστασίας. Κλασική Ορειβασία Ο ορειβάτης αυτής της κατηγορίας πρέπει να πραγµατοποιεί αναρρίχηση βράχου µε βαθµό δυσκολίας 3 της κλίµακας U.I.A.A. και ανάβαση σε πεδίο πάγου - χιονιού µε κλίση 50 µοιρών. Οι χαρακτηριστικοί στόχοι σε αυτή την κατηγορία αναρρίχησης είναι οι κανονικές διαδροµές προς τις κορυφές της αλπικής ζώνης. Ορειβατικό Σκι Οι οπαδοί αυτής της κλασικής µορφής αλπινισµού χρησιµοποιούν ορειβατικά χιονοπέδιλα ή χιονοπέδιλα τύπου telemark για να ανέβουν στα βουνά ή να διασχίσουν µεγάλες οροσειρές. εδοµένου ότι απαιτούνται πολύσύνθετες ικανότητες, αυτό το άθληµα κατατάσσεται µεταξύ των πιο απαιτητικών - και επικίνδυνων - µορφών ορειβασίας. Η Ιεραρχία του Αναρριχητικού Παιχνιδιού Ένα σύστηµα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών µορφών αναρρίχησης που πρότεινε ο Lito Tejada Flores, αποδείχτηκε χρήσιµο για να περιγραφούν οι πολλαπλές µορφές που έχει λάβει σήµερα η τεχνική της αναρρίχησης. Κάθε ειδικός τύπος αναρριχητικού «παιχνιδιού» καθορίζεται από ένα ανεπίσηµο σύνολο κανόνων, που διατυπώνονται µε σκοπό να γίνεται η ενασχόληση όλο και πιο δύσκολη και ως εκ τούτου ενδιαφέρουσα. Όσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε ένα συγκεκριµένο αναρριχητικό παιχνίδι εξ αιτίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο πιο επιεικείς είναι οι περιορισµοί ως προς τη χρήση τεχνικού εξοπλισµού. Όσο λιγότεροι είναι οι αντικειµενικοί κίνδυνοι τόσο πιό αυστηροί γίνονται οι κανόνες. Bouldering Η αναρρίχηση «Bouldering» σε δύσκολα τµήµατα βράχου κοντά στο έδαφος γίνεται συνήθως χωρίς σχοινί. Ο εξοπλισµός που επιτρέπεται είναι τα αναρριχητικά παπούτσια, ο σάκος µαγνησίας - και στις µέρες µας - το στρώµα για µια οµαλή πτώση. Το Bouldering ασκείται σε φυσικούς ογκόλιθους ή βράχια ή σε τεχνητά πεδία. Αναρρίχηση σε τεχνητά πεδία Σήµερα οι περισσότεροι αναρριχητές χρησιµοποιούν τεχνητούς (αναρριχητικούς) τοίχους, στο σπίτι τους ή σε γυµναστήρια ή σε εξωτερικούς χώρους για προπόνηση και

10 ψυχαγωγία. Ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός αναρριχητών δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τεχνητούς (αναρριχητικούς τοίχους). Υπάρχουν επίσης νέες µορφές όπως, η θεραπευτική αναρρίχηση και η αναρρίχηση ως τέχνη - παράδειγµα ο χορός ή το µπαλέτο. Αναρρίχηση Βράχου Οι διαδροµές µε µήκος 1-3 σχοινιών αποκαλούνται αναρριχήσεις βράχου. Εξ αιτίας του µικρού τους µήκους και της σχεδόν συνολικής απουσίας αντικειµενικών κινδύνων, η «ηθική» της ελεύθερης ανάβασης έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή γι αυτό τον τύπο αναρρίχησης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αυτό σηµαίνει πως µία διαδροµή, υπολογίζεται µόνο όταν δεν έχουν τοποθετηθεί σταθερά σηµεία ασφάλισης στο βράχο για την προώθηση του αναρριχητή. Συνεχής Αναρρίχηση Εάν η αναρρίχηση σε µία διαδροµή έχει µήκος πάνω από 3 ή 5 σχοινιές τότε αναφέρεται ως διαδροµή συνεχούς αναρρίχησης. Αναρρίχηση σε Μεγάλες Ορθοπλαγιές / Τεχνητή Αναρρίχηση Σε αυτό το αναρριχητικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα Yosemite, οι αναρριχητές σκαρφαλώνουν ορθοπλαγιές που δεν µπορούν να γίνουν µε ελεύθερη αναρρίχηση και χωρίς ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό. Αγωνίζονται να περιορίσουν το άνοιγµα οπών µε τρυπάνι για την τοποθέτηση βυσµάτων ή άλλων µέσων προώθησης όσο γίνεται περισσότερο, αφήνοντας ελάχιστα ίχνη όταν ολοκληρώσουν την ανάβαση. Αλπική Αναρρίχηση Στο «αλπικό παιχνίδι» οι αναρριχητές δεν έχουν µόνο να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που τίθενται από αυτήν καθαυτή την αναρρίχηση, αλλά και τους «αντικειµενικούς» κίνδυνους ενός συχνά εχθρικού περιβάλλοντος στα ψηλά βουνά. Επειδή η επιβίωση συχνά δεν εξαρτάται µόνο από την ικανότητα να χειρίζεται κάποιος µε ασφάλεια τα τεχνικά προβλήµατα µιας διαδροµής αλλά επίσης και από την ταχύτητα µιας οµάδας, οι άγραφοι κανόνες του αλπικού παιχνιδιού κατά παράδοση επιτρέπουν τη χρήση καρφιών και σφηνών για προώθηση. Όµως, αρχίζοντας από το τέλος της δεκαετίας του 60, οι αρχές της ελεύθερης αναρρίχησης έχουν αρχίσει αυξητικά να εφαρµόζονται και στα ψηλά βουνά. Ενώ στην αρχή της νέας εποχής ο στόχος ήταν η ελεύθερη αναρρίχηση διαδροµών που κανονικά γίνονται µε τεχνητά µέσα, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να εµφανισθούν καινούργιες δύσκολες αναρριχήσεις στα βουνά, που έγιναν σύµφωνα µε τους πιο αυστηρούς κανόνες. Αυτές περιλαµβάνουν εξαιρετικά τολµηρές διαδροµές περιπέτειας και απολαυστικές αθλητικές αναρριχήσεις. Μια σηµαντική πλευρά της αλπικής αναρρίχησης είναι η ανάβαση σε διαδροµές πάγου. Αυτές ποικίλλουν από κλασικές διαδροµές πάγου σε πολύ δύσκολα φουτουριστικά εγχειρήµατα. Ένας τύπος αναρρίχησης πάγου που τελευταία έγινε ιδιαίτερα δηµοφιλής είναι η αναρρίχηση σε παγωµένους καταρράκτες, σταλακτίτες πάγου και παγωµένους σαν γυαλί βράχους. Οι σύγχρονες µικτές διαδροµές βράχου - πάγου συχνά απαιτούν πολύ δύσκολες κινήσεις στο βράχο, µε χρήση κραµπόν και αξίνας πάγου (πιολέ). Το παιχνίδι αυτό διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης αναρρίχησης. Οι διαδροµές πάγου και οι µικτές διαδροµές ποικίλλουν από διαδροµές µιας σχοινιάς, έως τολµηρές επιχειρήσεις σε ψηλότερες οροσειρές που µπορούν να διαρκέσουν πολλές εβδοµάδες. Αναρρίχηση Περιπέτειας και Αθλητική Αναρρίχηση Η ορολογία της σύγχρονης αναρρίχησης διαφοροποιείται µεταξύ του στυλ της περιπέτειας ή της παραδοσιακής αναρρίχησης και της αθλητικής αναρρίχησης. Η αναρρίχηση περιπέτειας ή η παραδοσιακή αναρρίχηση περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: - Η επίδοση κρίνεται από το ποσοστό αντοχής στην έντονη πίεση που απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας διαδροµής. - Ο αναρριχητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση προστατευτικών µέσων ή µπορεί να κάνει και χωρίς αυτά.

11 - Τα λάθη που γίνονται από τον αρχηγό µπορούν να έχουν πολύ άσχηµες συνέπειες. Η αθλητική αναρρίχηση χαρακτηρίζεται ως εξής: - Η επίδοση κρίνεται από το βαθµό τεχνικής δυσκολίας της διαδροµής. - Κυριαρχεί το στοιχείο της αισθητικής της κίνησης. - Τα σηµεία ασφάλισης εγγυώνται τέλεια προστασία. - Εάν οι σύγχρονες τεχνικές ασφάλισης χρησιµοποιούνται κατάλληλα οι πτώσεις των «πρώτων» δεν έχουν συνέπειες. Τα στυλ της αναρρίχησης περιπέτειας και της αθλητικής αναρρίχησης µπορούν να εφαρµόζονται στα βράχια, καθώς επίσης και στις αλπικές ορθοπλαγιές. Ανάµεσα στις καθαρές µορφές της αναρρίχησης περιπέτειας και της αθλητικής αναρρίχησης υπάρχουν πολυάριθµες υβριδικές µορφές. Τα διαφορετικά παιχνίδια και οι «φιλοσοφίες» ασφάλισης αντιστοιχούν στις αποκλίνουσες ατοµικές ανάγκες των αναρριχητών. Η πληθώρα µορφών στα αθλήµατα βουνού προσφέρει ευχαρίστηση και αυτο-εκπλήρωση για ένα µεγάλο αριθµό ατόµων - γεγονός που αντιµετωπίζουµε θετικά. Οι φίλοι της αθλητικής αναρρίχησης καθώς και οι οπαδοί της φιλοσοφίας της περιπέτειας έχουν κάθε δικαίωµα να σκαρφαλώνουν σύµφωνα µε τις επιθυµίες και τις ικανότητές τους. Ο απώτερος στόχος µας θα έπρεπε να είναι να διατηρήσουµε την πολυµορφία των στυλ αναρρίχησης και να τους δώσουµε το δικό τους χώρο. Υπερ-αλπική Αναρρίχηση Αυτός ο κλάδος της ορειβασίας εφαρµόζει τους κανόνες της αλπικής αναρρίχησης σε πεδίο µεγάλου υψοµέτρου σε κορυφές έξι, επτά και οκτώ χιλιάδων µέτρων που προηγούµενα χρησιµοποιούνταν για παραδοσιακές αποστολές. Στην υπερ-αλπική αναρρίχηση τα σταθερά σχοινιά, η βοήθεια από εξωτερικές πηγές, ή η εγκατάσταση µιας αλυσίδας κατασκηνώσεων και χρήσης φιαλών οξυγόνου δεν είναι αποδεκτά. Αναρρίχηση Αποστολών Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι αυτής της δραστηριότητας : Ο πρώτος αποσκοπεί στο να δώσει τη δυνατότητα στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό µελών να φθάσουν, από την κανονική διαδροµή, στις µυθικές κορυφές των ψηλών οροσειρών. Αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιµοποιώντας πολλούς βαστάζους, σταθερά σχοινιά και τεχνητό οξυγόνο. Εν αντιθέσει, η ακραία µορφή της αναρρίχησης αποστολών πασχίζει να σπρώξει τα όρια της τεχνικής δυσκολίας µε την βοήθεια που ο σύγχρονος εξοπλισµός µπορεί να παρέχει : φιάλες οξυγόνου, σταθερά σχοινιά, µεταφερόµενες κατασκηνώσεις και σταθµούς ανεφοδιασµού. Σηµείωση : Το παρόν κείµενο είναι το τελικό κείµενο όπως παραδόθηκε στη Γενική Συνέλευση της U.I.A.A. τον Οκτώβριο 2002 στο Flaggstaf των Η.Π.Α. χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία. Η σύνταξη των άρθρων έγινε από τους συνέδρους στα διάφορα εργαστήρια που δηµιουργήθηκαν στην Αυστρία το Σεπτέµβριο 2002, γιαυτό και η ανοµοιοµορφία στη γραφή και στην ορολογία. Η Ε.Ο.Ο.Α συµµετείχε στο εργαστήρι : «Πρόσβαση και Προστασία» (άρθρο 7). Μετάφραση : Μ. Φουριώτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ για την Καλύτερη Aσκηση των Αθλημάτων του Βουνού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ για την Καλύτερη Aσκηση των Αθλημάτων του Βουνού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ για την Καλύτερη Aσκηση των Αθλημάτων του Βουνού. Εισαγωγικό σημείωμα Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων ασκούν την ορειβασία και την αναρρίχηση. Σε πολλές χώρες τα αθλήματα βουνού

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου Φθινόπωρο 2014 Σκοπός της σχολής είναι η περαιτέρω τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015

Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες ορειβάτες να πραγματοποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών. Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010

Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών. Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010 Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2010 Η Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων που που διοργανώνει ο ΕΟΣ Αθηνών, είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Ορεινή Πεζοπορία Πορεία µε τα πόδια σε ορεινό περιβάλλον Ορειβασία Ανέβασµαή αναρρίχηση σε βουνό:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή!

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! EVEREST POWER TALK Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! Την άνοιξη του 2004 σε συνθήκες πρωτόγνωρης δυσκολίας, η πρώτη Ελληνική ορειβατική αποστολή, ύστερα από δεκαετίες αποτυχηµένων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ HELLENIC FEDERATION OF MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION HELLENIQUE D'ALPΙNΙSΜΕ ET DE L ESCALADE GRIECHISCHER BERGSTEIGER VERBAND EOOA ΜΗΛΙΩΝΗ 5, 106

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE:

Κώδικας συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE. Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Κώδικας Συµπεριφοράς ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE: Περιεχόµενα 1) Σκοπός... 3 2) Οι αρχές µας κατά το επιχειρείν... 3 3) Η συµπεριφορά µεταξύ των συναδέλφων... 4 4) Η συµπεριφορά της ιοίκησης προς τους εργαζοµένους...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο ΕΟΣ Αθηνών προκηρύσσει την οργάνωση Σχολής Ορειβατικού Σκι για το χειµώνα 2015. Συνεχίζοντας την πλούσια και πρωτοπόρα στον ελλαδικό χώρο παράδοση στην ορειβασία και την χιονοδροµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Α. Εισαγωγή Τα βουνά προσφέρονται για δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορεινή πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση κλπ, κρύβουν όμως κινδύνους. Για την αποφυγή δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών.

Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. Κανονισµός λειτουργίας της πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών. 1. Διάρκεια λειτουργίας αναρριχητικής πίστας κατ έτος: Εννέα (9) µήνες το έτος (θα παραµένει κλειστή τους µήνες Ιούνιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ Θα προσκοµιστούν ή θα παραχθούν 200 ψηφιακές φωτογραφίες (50 φωτογραφίες Χ 4 Περιφερειακές Ενότητες στις 4 εποχές), που κατά κύριο λόγο θα αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ιατρικής σε Υψόμετρο»

«Ιατρικής σε Υψόμετρο» Καλωσόρισμα Αγαπητοί φίλοι,, Το φετινό τρίτο κατά σειρά Σεμινάριο «Ιατρικής σε Υψόμετρο» συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την πρώτη κατάκτηση της κορυφής του Βουνού των Θεών από τους πρωτοπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αριστοτελική Φρόνηση

Η Αριστοτελική Φρόνηση Η Αριστοτελική Φρόνηση µία δια βίου πρακτική για τον δια βίου µαθητευόµενο Χριστίνα Ζουρνά ΠΜΣ ΕΚΠ ΠΑΜΑΚ ΒΜ και σύγχρονη Πολιτεία Αυτό που θεωρείται πολύ σηµαντικό στο πρόγραµµα των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ www.romvos.edu.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1) Ο συγγραφέας αναφέρεται στην απαράµιλλη οµορφιά της Ελλάδας, καθώς επίσης και στον κίνδυνο καταστροφής της εξαιτίας του τουρισµού. Επισηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για τους νέους Εισαγωγή Ζούµε σε µία πολύ σηµαντική εποχή, όπου βρίσκοµαστε αντιµέτωποι µε την πρόκληση να προστατεύσουµε τη Γη. Επειδή όλοι οι λαοί και οι πολιτισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 12/9/2008 2:02 Page 2 2 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια

Κυκλοφορώ µε ασφάλεια PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 1 παιδιά Κυκλοφορώ µε ασφάλεια για µικρός οδηγός Με την υποστήριξη των PAIDIKO TRAUMA3.qxp 1/8/2008 9:55 Page 2 2 3 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρριχητικό πεδίο Καράβι Υμηττού

Αναρριχητικό πεδίο Καράβι Υμηττού Αναρριχητικό πεδίο Καράβι Υμηττού Το Καράβι βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Υμηττού, πάνω από το δήμο Βύρωνα. Είναι ένα μικρό σε ύψος αλλά πολύ όμορφο πεδίο, με θέα ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Οφείλει την

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής

Εισαγωγή. Παλλήνη, 6 Οκτωβρίου 2014 Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελληνογερμανικής Αγωγής 2 3 4 Εισαγωγή Θέλουμε έναν κόσμο ανοιχτό στο μέλλον και τις προκλήσεις του. Θέλουμε μία κοινωνία ανεκτική σε όλους ανεξάρτητα από γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία, ατομικές διαφορές. Θέλουμε να είμαστε ο

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π.

Κλάδος Λυκοπούλων Γενικής Εφορείας Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ : Μια λέξη περίεργη Προ, προ,προ, προετοιµάζω, προγραµµατίζω, προϋπολογίζω, προσδιορίζω, προβλέπω, προϋποθέτω, προσπαθώ, προκαλώ, Πρόσκοποι.. Και δεν είναι τυχαίες οι λέξεις γιατί όλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

, . , , , , . , , , , , , » , , .

, . ,  ,  ,   , . ,   ,  ,   ,  ,  ,  »  ,   , . - 1 - Αποτελεί µεγάλη ευχαρίστηση για µένα να βρίσκοµαι εδώ σήµερα, ανάµεσα σας. Αναζήτησα αυτή την ευκαιρία να σας συναντήσω και να έρθω σε επαφή µαζί σας. Εδώ, σε αυτό το χώρο, αυτή τη στιγµή, αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

1 of 10 12/11/2014 4:45 µµ

1 of 10 12/11/2014 4:45 µµ 1 of 10 12/11/2014 4:45 µµ ρεις φίλοι, τρεις ηµέρες, 2917 µέτρα. Αυτό που δεν είχαν προβλέψει στο σχεδιασµό τους ο Αχιλλέας, ο Πάνος και ο Γιώργος, ήταν ότι στην ανάβασή τους στο «βουνό των Θεών», τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ. Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ. Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ... 3 1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ... 4 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Οι αναρριχήσεις στους ΜΕΤΕΩΡΙΤΙΚΟΥΣ βράχους είναι μια πολύ παλιά υπόθεση για την περιοχή μας. Στους χρόνους του αρχαίου Αιγινίου οι κάτοικοι της περιοχής κατέφευγαν

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ. Επίπεδα και Ύλη Σχολών Αναρρίχησης

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ. Επίπεδα και Ύλη Σχολών Αναρρίχησης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Επίπεδα και Ύλη Σχολών Αναρρίχησης 2 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ Η σχολή αθλητικής

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων

Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων επενδύσεων Environmental Actions for the promotion of alternative forms of tourism Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 Πακέτο Εργασιών 6: Προετοιμασία Ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.ΟΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΦΑΜ Στις καταστατικές αρχές και τους στόχους της ΕΕΦΑΜ η οριοθέτηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών στην άσκηση του Φαρµακευτικού Marketing, αποτελεί πρώτιστο δεδοµένο και ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr

Αμφιθέατρο της. Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. www.palladianconferences.gr Athens Women Forum 2015 η palladian communications specialists διοργανώνει το athens women forum 2015, με σκοπό τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου και διαβούλευσης, με επίκεντρο τη

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα