ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ (ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ) ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ Τι είναι οι µειωτήρες πίεσης αερίων; Τα αέρια εντός των φιαλών βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλειοψηφία των εφαρµογών. Απαραίτητη διαδικασία για την χρήση του αερίου είναι ο υποβιβασµός και η ρύθµιση της πίεσης στα επιθυµητά από την εκάστοτε εφαρµογή όρια. Τον ρόλο αυτό αναλαµβάνουν οι µειωτήρες πίεσης (συχνά αναφερόµενοι και ως ρυθµιστές ή εκτονωτές ή ακόµα και υποβιβαστές πίεσης). Οι µειωτήρες πίεσης (pressure regulators) είναι όργανα που παρεµβάλλονται στην ροή ενός αερίου µε σκοπό να µετατρέψουν µία υψηλή και κυµαινόµενη πολλές φορές πίεση σε µία χαµηλότερη και σταθερότερη. Βασικές τεχνολογίες και είδη µειωτήρων πίεσης Στην επόµενη εικόνα φαίνεται η βασική τεχνολογία µειωτήρα πίεσης αερίου απλού σταδίου (single stage). Εικόνα 1: Μειωτήρας πίεσης απλού σταδίου Στην εικόνα 1 το αέριο εισέρχεται από την δεξιά πλευρά σε υψηλή πίεση. Το µανόµετρο εισόδου καταγράφει διαρκώς την πίεση αυτή που µπορεί να είναι είτε σταθερή (πχ δίκτυο διανοµής σωληνώσεων) είτε διαρκώς µειούµενη (πχ φιάλη αερίου που µε το πέρασµα του χρόνου καταναλώνεται και κατά συνέπεια µειώνεται η πίεση της). Το κόκκινο χρώµα είναι η περιοχή στο εσωτερικό του µειωτήρα που επικρατεί η υψηλή πίεση. Η βαλβίδα εκτόνωσης είναι το σηµείο που το αέριο διέρχεται από στενό πέρασµα, στραγγαλίζεται και κατά συνέπεια υποβιβάζεται η πίεση του. Η στενότητα του περάσµατος ρυθµίζεται µέσω του ρυθµιστή πίεσης, ο οποίος περιστρεφόµενος ρυθµίζει την πίεση που το ελατήριο ασκεί στο έµβολο της βαλβίδας εκτόνωσης. Έτσι µέσω του ρυθµιστή µπορεί να τροποποιηθεί η στενότητα του περάσµατος και κατά συνέπεια η πίεση εξόδου από το πέρασµα που αποτελεί και την πίεση εξόδου του αερίου από το εσωτερικό του µειωτήρα. Το κίτρινο χρώµα είναι η περιοχή στο εσωτερικό του µειωτήρα που επικρατεί η χαµηλή πίεση. Το µανόµετρο εξόδου καταγράφει την πίεση εξόδου. Ιδιαίτερο ρόλο παίζει το διάφραγµα η ρύθµιση του ύψους του οποίου (µέσω του ρυθµιστή) ορίζει τον όγκο του χώρου στον οποίο εκτονώνεται το αέριο. Το υλικό του διαφράγµατος, που µπορεί να είναι είτε ελαστοµερές είτε µεταλλικό, έχει ιδιάζοντα ρόλο για την ποιότητα του εξερχόµενου αερίου.

2 Ο µειωτήρας πίεσης απλού σταδίου αποτελεί το πρώτο από τα δύο είδη µειωτήρων που υπάρχουν. Το δεύτερο είναι ο µειωτήρας διπλού σταδίου (double stage) η βασική τεχνολογία του οποίου παρουσιάζεται στην παρακάτω είκονα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η διαφορά µε τον µειωτήρα απλού σταδίου έγκειται στην ύπαρξη της ενδιάµεσης µέσης πίεσης (πράσινο χρώµα). Στην ουσία πρόκειται για δυο µειωτήρες, τοποθετηµένους σε σειρά, ούτως ώστε η πίεση εξόδου του πρώτου να αποτελεί πίεση εισόδου για τον δεύτερο. Έτσι έχουµε δύο βαλβίδες εκτονωσης, δύο διαφράγµατα και δύο ρυθµιστές που όµως ο ένας είναι σταθερά προρυθµισµένος από το εργοστάσιο κατασκευής. Τυπικά παραδείγµατα µειωτήρων πίεσης Εικόνα 2: Μειωτήρας πίεσης διπλού σταδίου Μειωτήρας πίεσης για σωληνώσεις βιοµηχανικών αερίων

3 βιοµηχανικού τύπου βιοµηχανικού τύπου µε ενσωµατωµένο ροόµετρο εργαστηριακού τύπου, απλού σταδίου εργαστηριακού τύπου, διπλού σταδίου Μειωτήρας φιάλης οξυγόνου, ιατρικού τύπου µε ενσωµατωµένο ροόµετρο Λειτουργικά χαρακτηριστικά µειωτήρων πίεσης Τα δύο βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των µειωτήρων πίεσης είναι το Droop και το SPE (Supply Pressure Effect). Τι είναι όµως ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά; Ως Droop ορίζεται η µεταβολή της πίεσης εξόδου όταν σε συγκεκριµένη ρύθµιση η παροχή αερίου στην έξοδο του µειωτήρα αυξάνεται από την µηδενική τιµή στην µέγιστη τιµή που µπορεί να παρέχει ο µειωτήρας. Δηλαδή, όταν ο µειωτήρας ρυθµιστεί σε µία πίεση εξόδου Α µε ταπωµένη την έξοδο και αµέσως µετά απελευθερώσουµε την έξοδο, πόσο µεταβάλλεται η πίεση Α;

4 Ως SPE ορίζεται η µεταβολή της πίεσης εξόδου όταν µεταβάλλεται η πίεση εισόδου. Συνήθως όσο µειώνεται η πίεση εισόδου τόσο αυξάνεται η πίεση εξόδου. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά (Droop και SPE) παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου µειωτήρα για κάθε εφαρµογή. Επιλογή του κατάλληλου µειωτήρα Οι µειωτήρες απλού σταδίου έχουν µικρό Droop (δηλαδή δεν παρουσιάζουν µεγάλες µεταβολές της πίεσης εξόδου όταν η παροχή εξόδου µεταβάλλεται) αλλά έχουν µεγάλο SPE (δηλαδή η πίεση εξόδου επηρεάζεται πολύ από τις µεταβολές της πίεσης εισόδου). Οι µειωτήρες διπλού σταδίου έχουν ακριβώς την αντίθετη συµπεριφορά. Δηλαδή µεγάλο Droop και µικρό SPE. Άρα, όταν η εφαρµογή µας αποτελείται από µικρές σε διάρκεια χρήσεις όπου η ακρίβεια της τελικής ρύθµισης δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική τότε µπορεί να επιλεγεί η χρήση του µειωτήρα απλού σταδίου. Όταν όµως η εφαρµογή µας αποτελείται από χρήση µεγάλης διάρκειας (πχ φιαλή συνεχώς συνδεδεµένη σε συσκευή για αδιάλειπτη παροχή) ή επιβάλλεται µεγάλη ακρίβεια στην ρύθµιση της πίεσης εξόδου τότε πρέπει να επιλεγεί η χρήση µειωτήρα διπλού σταδίου. Εκτός βέβαια από τα παραπάνω, στην επιλογή του κατάλληλου µειωτήρα σηµαντικό ρόλο παίζει και το υλικό κατασκευής, ιδιαιτέρως του διαφράγµατος του µειωτήρα. Τα ελαστοµερή διαφράγµατα έχουν την τάση να διαχέουν το οξυγόνο του αέρα και να απορροφούν τα αέρια, κάτι που δεν είναι σηµαντικό για µη διαβρωτικά αέρια αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό για τα διαβρωτικά και τα µείγµατα αερίων και ιδίως αυτών που περιέχουν υδρογονάνθρακες. Αντίθετα, οι µειωτήρες πίεσης µε ανοξείδωτα διαφράγµατα προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια κατά της διάβρωσης και εξασφαλίζουν την ποιότητα του εξερχόµενου αερίου. Κριτήρια επιλογής µειωτήρα πίεσης 1) Για πιο αέριο θα χρησιµοποιηθεί ο µειωτήρας; Ποιά είναι η καθαρότητα του αερίου που απαιτείται; 2) Ποια είναι η επιθυµητή πίεση στην έξοδο του µειωτήρα; Ποιό είναι το ανώτερο όριο της πίεσης εξόδου; 3) Ποια είναι η εφαρµογή που θα χρησιµοποιηθεί ο µειωτήρας; Θα είναι συνεχούς παροχής ή διαλείπουσας; Οδηγίες ασφαλούς χρήσης µειωτήρων πίεσης 1) Πάντα χρησιµοποιούµε προστατευτικά γυαλιά όταν χειριζόµαστε εξοπλισµό πίεσης (συµπεριλαµβανοµένων και των µειωτήρων πίεσης) 2) Ο κάθε µειωτήρας πρέπει να χαρακτηρίζεται από το αέριο που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί και δεν πρέπει να τον χρησιµοποιήσουµε ποτέ για άλλη χρήση. Μειωτήρες που χρησιµοποιήθηκαν για οξυγόνο ή άλλα οξειδωτικά αέρια δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε άλλη εφαρµογή. 3) Ποτέ µην εκθέτουµε φιάλες ή εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για φιάλες σε θερµοκρασίες άνω των 52 C 4) Όταν ο µειωτήρας δεν χρησιµοποιείται κλείνουµε πάντα το κλείστρο της φιάλης 5) Πάντα ελέγχουµε το κλείστρο της φιάλης και ο σύνδεσµος του µειωτήρα που θα συνδεθεί στην φιάλη να είναι καθαρά και συµβατά για την εφαρµογή. 6) Ποτέ δεν προσπαθούµε να αφαιρέσουµε έναν µειωτήρα από φιάλη όταν αυτός είναι υπό

5 πίεση. Κλείνουµε το κλείστρο της φιάλης, περιµένουµε να εκτονωθεί το υπολειπόµενο αέριο και µετά αφαιρούµε τον µειωτήρα 7) Ποτέ µην ανεβάζουµε την πίεση ενός µειωτήρα σε επίπεδα µεγαλύτερα από αυτά που έχει σχεδιαστεί

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ: Ψύξη-Κλιµατισµός-Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ

ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΠΕΣ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ...1 1 Εισαγωγή...3 2 Αέρια Κοπής-Συγκόλησης...3 2.1 Οξυγόνο (Ο 2 )...3 2.2 Ασετυλίνη

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ,ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αυτόματο σύστημα διαθέτει συνήθως αισθητήρια με την βοήθεια των οποίων παίρνει πληροφορίες από την εγκατάσταση, διαθέτει ακόμη κάποιας μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. θερµικές µεθόδους Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-02-02 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 02 Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών 02 Καθαιρέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί.

Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου τοποθετείται η βιομάζα και ένα μέρος της χρησιμοποιείται για την θέρμανση του φούρνου ο οποίος την αεριοποιεί. AΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΕΝΟΓΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ -GASIFLAME- (Patent) Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1Τι είναι ο θερμικός Αεριοποιητής βιομάζας: Είναι ένας φούρνος εντός του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Στην εποχή μας η ενέργεια είναι ένα από τα σημαντικότερα αγαθά, που εάν την παρομοιάσουμε με το νερό δεν θα θέλαμε να χάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πτυχιακή εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ τμήμα ηλεκτρολογίας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εισηγητής: Εμμανουήλ Βενιέρης ΡΕΘΥΜΝΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Παραδοσιακοί τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Κατηγορία : Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε την έννοια της ντιρεκτίβας ως προς την απόδοση Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A / WTC 60-A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0091/2006 1997/0335(COD) EL 16/03/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συµβούλιο στις 23 Φεβρουαρίου 2006 για την έκδοση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις υδραυλικών µεγεθών κατά τη ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς Βαθµονόµηση µετρητικών οργάνων» ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ (AM: 4585) ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Επιβλέπουσα : Μήλιου Αμαλία 1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δοχεία διαστολής μεμβράνης

Δοχεία διαστολής μεμβράνης Δοχεία διαστολής μεμβράνης Reflex, Refix Είμαστε ικανοποιημένοι, μόνο Νέος στόχος της Reflex είναι να υποστηρίζει τους πελάτες της με ολοκληρωμένες λύσεις. Ό,τι κι αν σκέφτεστε να κάνετε σε μία εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα