ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Η αρχή του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος είναι κοινή (στοματική κοιλότητα-φάρυγγας). Η επιγλωττίδα καλύπτει κατά την κατάποση τον λάρυγγα, δηλαδή την τραχεία, εμποδίζοντας τις τροφές να περάσουν στην τραχεία και οδηγώντας τες στον οισοφάγο. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση αναπνοής και κατάποσης. Η λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος στηρίζεται σε: o Αερισμός: Μεταφορά Ο 2 από την ατμόσφαιρα μέσω των αεροφόρων οδών στις κυψελίδες o Αναπνοή: Μέσω της ανταλλαγής αερίων (Ο 2, CO 2 ) στο επίπεδο των κυψελίδων στον πνεύμονα o Αερόβιος μεταβολισμός: Το Ο 2 από τους πνεύμονες μεταφέρεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια στους ιστούς. Τα κύτταρα χρησιμοποιούν το Ο 2 για την παραγωγή ενέργειας μέσω της καύσης των θρεπτικών ουσιών και παράγουν CO 2 ως υποπροϊόν της καύσης. Επί αδυναμίας του αναπνευστικού συστήματος να παράσχει Ο 2 στα κύτταρα ή να απομακρύνει γρήγορα το CO 2 τα κύτταρα λειτουργούν αναερόβια. Παρατεταμένος αναερόβιος μεταβολισμός οδηγεί στο θάνατο. Πρωταρχικός στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς οξυγόνωσης των ιστών: o Ικανότητα πρόσληψης Ο 2 ανοικτός αεραγωγός o Ικανότητα χρησιμοποίησης του Ο 2 Αίτια απόφραξης αεραγωγού σε τραυματία: o Νευρολογικά: Πτώση γλώσσας προς τα πίσω (η συχνότερη αιτία σε ασθενή με μειωμένο επίπεδο συνείδησης) και μειωμένου επίπεδου συνείδησης (που οφείλεται σε διάφορα αίτια π.χ. ΚΕΚ, κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ) o Αποφρακτικά: Ξένα σώματα (π.χ. δόντια, τεχνητές οδοντοστοιχίες), οστικές κακώσεις (π.χ. εκτεταμένες κακώσεις προσωπικού κρανίου, λάρυγγα) και εισπνευστικό έγκαυμα. Κλινική εικόνα μερικής ή ολικής απόφραξης του αεραγωγού: o Απουσία αναπνοής o Γρήγορες, ρηχές, θορυβώδεις αναπνοές o Θορυβώδεις, αναπνοές που θυμίζουν ροχαλητό σημαίνουν μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού από κάποιο στερεό ξένο σώμα, πιθανότατα τη γλώσσα o Γαργαρισμοί στην αναπνοή σημαίνουν μερική απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού από αραιά πολτώδη υγρά. o Εισπνευστικός συριγμός υποδηλώνει βρογχόσπασμο ή λαρυγγόσπασμο ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 90

2 A. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ Η διάνοιξη του αεραγωγού γίνεται πάντα με βασικές μεθόδους. Δεν χρειάζεται κανένα μηχανικό μέσο, παρά μόνο τα χέρια του διασώστη. Οι τεχνικές έχουν περιγραφεί στο Μέρος Γ: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, αλλά επαναλαμβάνονται εδώ επιγραμματικά: Έκταση της κεφαλής και ανύψωση της κάτω γνάθου (head tilt - chin lift) Έκταση της κεφαλής και ώθηση του πώγωνα (head tilt - jaw thrust) Ώθηση του πώγωνα (jaw thrust) Ώθηση του πώγωνα με ταυτόχρονη ακινητοποίηση της κεφαλής με τα χέρια (trauma jaw thrust) Ανύψωση της κάτω γνάθου με ταυτόχρονη ακινητοποίηση της κεφαλής με τα χέρια (trauma chin lift) B. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ Για τη διατήρηση του αεραγωγού επαρκεί η διατήρηση των βασικών χειρισμών. Οι τεχνικοί αεραγωγοί χρησιμοποιούνται όταν η διάνοιξη του αεραγωγού με τα χέρια κρίνεται ανεπαρκής, ή όταν χρειάζεται να απελευθερωθεί ο διασώστης από τη διατήρηση των βασικών χειρισμών, για να κάνει άλλες ενέργειες. Αναρρόφηση Αν κατά τη διάρκεια της ανάνηψης διαπιστωθεί ότι στη στοματική κοιλότητα του ασθενούς υπάρχουν εμέσματα ή διάφορες εκκρίσεις που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη βατότητα του αεραγωγού, συνίσταται η χρήση της αναρρόφησης για την αφαίρεσή τους. Πρόκειται για μια συσκευή, χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη (Εικόνα 48), η οποία δημιουργεί ένα κενό, αναρροφώντας οτιδήποτε αραιό πολτώδες υγρό υπάρχει στη στοματική κοιλότητα του ασθενούς. Ο καθετήρας αναρρόφησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένος έτσι ώστε να μπορεί να αναρροφά Εικόνα 48 οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στη στοματική κοιλότητα του θύματος, χωρίς να προκαλεί τραυματισμούς στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν δυο τύποι καθετήρων αναρρόφησης που χρησιμοποιούνται προνοσοκομειακά: ο μαλακός και ο σκληρός. Ο πρώτος είναι μικρότερης διατομής και μακρύτερος και χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση εκκρίσεων, ενώ ο δεύτερος είναι μεγαλύτερης διατομής και κοντύτερος και βρίσκει εφαρμογή στην απομάκρυνση εμεσμάτων. Συνεπώς, ο δεύτερος χρησιμοποιείται περισσότερο στην αντιμετώπιση τραυματιών, αφού συνήθως οι τραυματίες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εισρόφησης λόγω εμέτου. 91

3 Η αναρρόφηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν ο ασθενής διατηρεί το αντανακλαστικό του εμέτου. Επίσης, θα πρέπει ο διασώστης να έχει υπόψη του ότι παρατεταμένες προσπάθειες αναρρόφησης έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ή την προαγωγή της υποξίας. Γι αυτό πριν από κάθε προσπάθεια αναρρόφησης, ο απνοϊκός ασθενής θα πρέπει να αερίζεται με αμπού και συμπληρωματικό οξυγόνο για τουλάχιστον 1 λεπτό, ενώ σε όλους τους Εικόνα 49 ασθενείς η αναρρόφηση θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα γρήγορα. Ο καθετήρας αναρρόφησης εισάγεται στη στοματική κοιλότητα και όταν βρεθεί στο κατώτατο σημείο που έχει επιλέξει ο διασώστης, τότε ξεκινά η αναρρόφηση. Η προσπάθεια συνεχίζεται για 15 το πολύ δευτερόλεπτα, μετά το πέρας των οποίων ο καθετήρας εξάγεται χωρίς όμως να σταματήσει η αναρρόφηση. Ο χρόνος των 15 δευτερολέπτων μπορεί πρακτικά να μετρηθεί ως εξής: αμέσως πριν την έναρξη της προσπάθειας αναρρόφησης ο διασώστης παίρνει μια κανονική αναπνοή και την κρατάει σε όλη τη διάρκεια της αναρρόφησης. Όταν νιώσει την ανάγκη για αέρα, αυτό σημαίνει ότι την ίδια ανάγκη έχει και ο ασθενής. Μετά το τέλος της αναρρόφησης, ο απνοϊκός ασθενής θα πρέπει να αερίζεται ξανά για 1 λεπτό. Γενικά, το μήκος εισαγωγής του καθετήρα αναρρόφησης στο στόμα είναι ίσο με την απόσταση ανάμεσα στη μύτη και στο λοβό του αυτιού (Εικόνα 49). Το μήκος αυτό μετράται με τον καθετήρα αναρρόφησης ο οποίος τοποθετείται στην παρειά του προσώπου. Ο διασώστης σημαδεύει με το δάχτυλό του το μήκος αυτό πάνω στον καθετήρα και έπειτα ο καθετήρας εισάγεται στη στοματική κοιλότητα μέχρι το δάχτυλο του διασώστη να ακουμπήσει στο χείλος του θύματος. Στοματοφαρυγγικός αεραγωγός Είναι μια ημικυκλική συσκευή σχεδιασμένη ώστε να κρατά τη γλώσσα στη θέση της, εμποδίζοντάς την από το να πέφτει στα οπίσθια τοιχώματα του φάρυγγα (Εικόνα 8). Έχει περίπου στρογγυλή διατομή. Τοποθετείται μόνο σε αναίσθητα θύματα. Αυτό γίνεται γιατί αν τοποθετηθεί σε άτομα που έχουν τις αισθήσεις τους, ενεργοποιείται το αντανακλαστικό του εμέτου και υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισρόφησης. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του πνευμονογαστρικού νεύρου, και συνεπώς βραδυκαρδία. Πριν την εισαγωγή του θα πρέπει η στοματική κοιλότητα να έχει καθαριστεί από τυχόν εμέσματα, εκκρίσεις ή άλλα αντικείμενα. Η τοποθέτησή του πρέπει να γίνεται ώστε να μην παρασυρθεί η άκρη της γλώσσας κατά την είσοδο του αεραγωγού στη στοματική κοιλότητα. Γι αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται η ακόλουθη τεχνική: με το θύμα σε ύπτια θέση, ανοίγεται το στόμα χρησιμοποιώντας την τεχνική «Έλξη πηγουνιού - γλώσσας». Ο διασώστης ανοίγει το στόμα του θύματος και συγκρατεί την κάτω γνάθο με τον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο του ενός χεριού (κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χειρισμών θα πρέπει ο διασώστης να φοράει πλαστικά γάντια για την προστασία του από τα υγρά ου σώματος του θύματος). Με αυτό το χέρι εφαρμόζει έλξη του σαγονιού του θύματος προς τα πάνω και έξω. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνει τον αεραγωγό και ανοίγει 92

4 το δρόμο για την είσοδο του στοματοφαρυγγικού αεραγωγού. Ο αεραγωγός κρατιέται από τα πτερύγια, σαν μολύβι, και μπαίνει στο στόμα με γωνία 180 ο (δηλαδή «κοιτάει» προς τα πάνω) όπως φαίνεται στην εικόνα 50. Όταν ο διασώστης αισθανθεί αντίσταση, αυτό σημαίνει ότι ο αεραγωγός έχει φθάσει στη μαλθακή υπερώα. Τότε ο αεραγωγός στρέφεται κατά 180 ο, ώστε να «βλέπει» προς τα κάτω, έχοντας σαν οδηγό για τη στροφή το στόμα του ασθενούς. Σταματάει η εισαγωγή του αεραγωγού όταν τα πτερύγια ακουμπήσουν στα χείλη του ασθενούς. Εικόνα 50 Μια άλλη μέθοδος τοποθέτησης είναι η ακόλουθη: χρησιμοποιώντας ένα γλωσσοπίεστρο, συγκρατούμε τη γλώσσα στο κάτω μέρος της στοματικής κοιλότητας και εισάγουμε τον αεραγωγό χωρίς να τον γυρίσουμε. Το γλωσσοπίεστρο θα πρέπει να «πιάνει» πάνω από το μισό της γλώσσας, για να είναι αποτελεσματικός ο χειρισμός. Χρειάζεται και πάλι προσοχή να μην πιαστεί το άκρο της γλώσσας κατά την εισαγωγή του ΣΦΑ στη στοματική κοιλότητα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στους παιδιατρικούς ασθενείς, αλλά παραμένει χρήσιμη και στους ενήλικες. Καλό είναι να βρίσκονται τα γλωσσοπίεστρα στο ίδιο σημείο με τους αεραγωγούς μέσα στο φαρμακείο, ώστε όταν χρειαστούν, να είναι εύκολο να βρεθούν. Γενικά ένδειξη ότι ο αεραγωγός έχει παρασύρει προς τα μέσα το άκρο της γλώσσας είναι η μετατόπιση του αεραγωγού προς τα έξω κατά την εκπνοή. Σ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο αεραγωγός να εξαχθεί χωρίς περιστροφή ακολουθώντας την ανατομία του στόματος του ασθενούς, και να ξανατοποθετηθεί σωστά. Οι στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη, για να ταιριάζουν σε διάφορα «μεγέθη» ασθενών. Στον κάθε ασθενή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σωστό μέγεθος αεραγωγού, το οποίο βρίσκεται ως εξής: ο αεραγωγός τοποθετείται δίπλα στο στόμα ώστε τα πτερύγια να βρίσκονται στο επίπεδο των κοπτήρων και το τμήμα που αντιστοιχεί στα δόντια να είναι παράλληλο προς τη σκληρά υπερώα Εικόνα 51 του θύματος. Το σωστό μέγεθος είναι αυτό που εκτείνεται από τους κοπτήρες μέχρι τη γωνία της κάτω γνάθου (εικόνα 51). Ο διασώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι, ακόμα και μετά 93

5 την τοποθέτηση του ΣΦΑ, το κεφάλι του ασθενούς θα πρέπει να διατηρείται στην ευθεία και ουδέτερη θέση για να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Πριν από κάθε προσπάθεια τοποθέτησης τεχνητού αεραγωγού ή διασωλήνωσης, απαιτείται ο επαρκής αερισμός του ασθενή. Οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Πλεονεκτήματα: 1. Κρατά τη γλώσσα στη θέση της και την εμποδίζει από να πέσει πίσω και να φράξει τον υποφάρυγγα. 2. Παρέχει ένα εύκολο πέρασμα για τον καθετήρα αναρρόφησης 3. Σε περίπτωση σπασμών, προστατεύει τον αεραγωγό Πιθανές Επιπλοκές 1. Αν είναι πολύ μικρός, θα σπρώχνει τη γλώσσα προς τα πίσω 2. Αν είναι πολύ μεγάλος, θα φράσσει το φάρυγγα 3. Μπορεί να προκαλέσει εμετό σε έναν ασθενή που διατηρεί το αντανακλαστικό αυτό (έχει τις αισθήσεις του) 4. Δεν προστατεύει τον κατώτερο αεραγωγό από εισρόφηση 5. Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να σπρώξει τη γλώσσα πίσω στον υποφάρυγγα 6. Σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 9 ετών, θα πρέπει να τοποθετείται μόνο με τη χρήση γλωσσοπίεστρου, καθώς οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν πλήρως ανεπτυγμένη την περιοχή του στοματοφάρυγγα και κινδυνεύουν περισσότερο από τραυματισμούς, εάν ο αεραγωγός τοποθετηθεί με στροφή. Ρινοφαρυγγικός αεραγωγός: Πρόκειται για έναν πλαστικό σωλήνα κατασκευασμένο από μαλακό ή ημίσκληρο πλαστικό. Ο ρινοφαρυγγικός αεραγωγός εισάγεται από τη μύτη και έχει τον ίδιο σκοπό με το στοματοφαρυγγικό αεραγωγό. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι καλύτερα ανεκτός από άτομα που έχουν τις αισθήσεις τους. Παρόλα αυτά, αν δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη ρινική κοιλότητα του θύματος. Δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 9 ετών (γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να προκληθούν τραυματισμοί στη ρινική κοιλότητα), καθώς και σε τραυματίες με υποψία κατάγματος βάσης κρανίου, αφού υπάρχει πιθανότητα ο αεραγωγός να εισχωρήσει στο εσωτερικό του κρανιακού θόλου και να προκαλέσει σοβαρότατες βλάβες στο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Επίσης, όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί του γναθοπροσωπικού κρανίου, θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή του. Εικόνα 52 Για την εισαγωγή του πρέπει πρώτα ο διασώστης να εξετάσει τα ρουθούνια του θύματος για τυχόν εμπόδια με τη χρήση ενός μικρού φακού και να επιλέξει το μεγαλύτερο (συνήθως το δεξί). Έπειτα το άκρο του αεραγωγού λιπαίνεται με 94

6 υδατοδιαλυτή γέλη (προτιμάται συνήθως Xylocaine gel) για να αποφευχθούν τραυματισμοί της ρινικής κοιλότητας. Στη συνέχεια εισάγεται ο αεραγωγός με φορά προς τα κάτω (εικόνα 52). Εάν κατά την εισαγωγή του ο διασώστης αισθανθεί αντίσταση, θα πρέπει να μετακινήσει ήπια τον αεραγωγό μέσα έξω για να συνεχίσει. Επίσης, αν κατά την εισαγωγή ενεργοποιηθεί το αντανακλαστικό του εμέτου, αυτό σημαίνει ότι ο αεραγωγός είναι πολύ μακρύς και πρέπει να μετακινηθεί προς τα έξω 1 2 εκατοστά. Θα πρέπει οπωσδήποτε ο αεραγωγός να ασφαλίζεται, με τον τοποθέτηση μικρής παραμάνας (που συνοδεύει τις συσκευασίες αυτές) στο πάνω άκρο του. Η μέτρηση του αεραγωγού γίνεται με βάση το μικρό δάχτυλο του θύματος και ισχύει γενικά ότι ο αεραγωγός θα πρέπει να είναι λίγο πιο λεπτός από το δάχτυλο αυτό. Το μήκος του αεραγωγού θα πρέπει να είναι ίσο με την απόσταση από τη μύτη έως το λοβό του αυτιού του ασθενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Πριν από κάθε προσπάθεια τοποθέτησης τεχνητού αεραγωγού ή διασωλήνωσης, απαιτείται ο επαρκής αερισμός του ασθενή. Οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Πλεονεκτήματα: 1. Κρατά τη γλώσσα στη θέση της και την εμποδίζει από να πέσει πίσω και να φράξει τον υποφάρυγγα. 2. Παρέχει ένα εύκολο πέρασμα για τον καθετήρα αναρρόφησης 3. Σε περίπτωση σπασμών, προστατεύει τον αεραγωγό 4. Γενικά, είναι καλύτερα ανεκτός από έναν ασθενή που έχει τις αισθήσεις του. Πιθανές Επιπλοκές 1. Αν είναι πολύ μικρός, δεν θα είναι αποτελεσματικός 2. Αν είναι πολύ μεγάλος, θα προκαλεί το αντανακλαστικό του εμέτου 3. Δεν προστατεύει τον κατώτερο αεραγωγό από εισρόφηση 4. Δεν τοποθετείται σε παιδιατρικούς ασθενείς 5. Δεν τοποθετείται σε τραυματίες με υποψία κατάγματος βάσης κρανίου 6. Δεν τοποθετείται σε τραυματίες με σοβαρό γναθοπροσωπικό τραύμα Λαρυγγική μάσκα Αποτελείται από ένα σωλήνα μεγάλης διαμέτρου που στο άκρο του φέρει ένα ελλειψοειδή ακροθάλαμο, έτσι σχεδιασμένο ώστε να επικάθεται γύρω από το στόμιο του λάρυγγα και να αφήνει το στόμιο του σωλήνα να έρχεται σε στενή επαφή με το άνοιγμα της επιγλωττίδας. Επιτρέπει την ενέργεια τυφλής ενδοτραχειακής διασωλήνωσης δια του σωλήνα της με ειδικούς τραχειοσωλήνες. Παρέχει μικρή προστασία από την πιθανότητα εισρόφησης. 95

7 C. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ Ενδοτραχειακή Διασωλήνωση (στοματοτραχειακή ή ρινοτραχειακή) Σε περίπτωση αδυναμίας του διασώστη να αερίσει τον ασθενή με το σύστημα AMBU ή επί ανικανότητας του ασθενή να διατηρήσει ανοικτές τις αεροφόρους οδούς. Η μέθοδος με την οποία εξασφαλίζεται πλήρης αερισμός του θύματος (ως προς τον αεραγωγό) και παράλληλα απομονώνεται η αεροφόρος οδός εκμηδενίζοντας έτσι την πιθανότητα εισρόφησης. Απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία για να πραγματοποιηθεί. Κρικοθυρεοτομή με βελόνη Ύστατη λύση όταν ο αερισμός με αμπού ή η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι ανεπιτυχής (π.χ. εκτεταμένη κάκωση προσώπου ή κώλυμα στο λάρυγγα) Τοποθέτηση: Παρακέντηση με χοντρή βελόνη στο ύψος της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης (= το σημείο υποχώρησης μεταξύ του θυρεοειδούς (μήλο του Αδάμ) και κρικοειδούς χόνδρου). Δίνουμε Ο2 για 1 λεπτό και αφήνουμε για τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να γίνει παθητική εκπνοή. Παρ όλα αυτά γίνεται συσσώρευση CO2 στον ασθενή ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ MIN το μέγιστο έως να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Πριν από κάθε προσπάθεια τοποθέτησης τεχνητού αεραγωγού ή διασωλήνωσης, απαιτείται ο επαρκής αερισμός του ασθενή. Οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες. D. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Έχουν ήδη αναφερθεί στο Μέρος Γ: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση μέθοδοι αερισμού που βασίζονται στον εκπνεόμενο ή τον ατμοσφαιρικό αέρα, και επαναλαμβάνονται εδώ επιγραμματικά: Στόμα με στόμα Στόμα με μύτη Στόμα με τραχειοστομία Μαντηλάκι εμφυσήσεων Μάσκα εμφυσήσεων (Pocket Mask) Αυτοδιατεινόμενος ασκός (ασκός Ambu) Επιπλέον, θα αναφέρουμε εξειδικευμένες συσκευές χορήγησης αναπνευστικών μιγμάτων πλούσιων σε οξυγόνο, με ή χωρίς θετική πίεση, καθώς και μεθόδους αερισμού και χορήγησης οξυγόνου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει τεχνητός αερισμός ενός ασθενούς. Κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου αποτελούν κατά σειρά προτεραιότητας η ασφάλεια του διασώστη, η παροχή επαρκούς όγκου αέρα σε κάθε εμφύσηση και η παροχή εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO 2 ). Ο εκπνεόμενος αέρας περιέχει 16% και ο ατμοσφαιρικός 20% οξυγόνο. Ο εκπνεόμενος και ο ατμοσφαιρικός αέρας μπορούν να εμπλουτισθούν μέσω κατάλληλων συσκευών για να αυξηθεί η περιεκτικότητά τους μέχρι και 100% οξυγόνο. Θα πρέπει η ομάδα των διασωστών που αερίζει το θύμα να επιδιώκει να παρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο FiO 2 κατά την ανάνηψη απνοϊκού θύματος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά εισπνεόμενου οξυγόνου που 96

8 επιτυγχάνονται με διάφορες παροχές οξυγόνου από φιάλη και συνδυασμούς συσκευών. Σε θύματα που δεν αναπνέουν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο συσκευές και μέθοδοι που εξασφαλίζουν θετική πίεση του εισπνεόμενου μείγματος, για να μπορεί να γίνεται η έκπτυξη των πνευμόνων. Ο εκπνεόμενος αέρας, η μάσκα εμφυσήσεων και ο αυτοδιατεινόμενος ασκός (Ambu) εξασφαλίζουν επαρκή θετική πίεση για την έκπτυξη των πνευμόνων και θα πρέπει να προτιμώνται κατά την ανάνηψη απνοϊκού θύματος. Συσκευές όπως η απλή και η ρινική μάσκα οξυγόνου, καθώς και οι μάσκες Venturi και με συλλέκτη δεν εξασφαλίζουν θετική πίεση και επομένως είναι πρακτικά άχρηστες στην ανάνηψη απνοϊκού ασθενούς. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να χορηγηθεί συμπληρωματικό οξυγόνο σε κάποιον ασθενή που αναπνέει μεν, αλλά χρειάζεται αναπνευστική υποστήριξη (π.χ. ένας ασθενής με αναπνευστική δυσχέρεια). Και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την παροχή εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO 2 ) στο μείγμα. Γενικά σε τραυματίες επιδιώκουμε ένα FiO 2 όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 100%, είτε αναπνέουν, οπότε τους χορηγείται μόνο συμπληρωματικό οξυγόνο χωρίς θετική πίεση, είτε όχι, οπότε αερίζονται τεχνητά με κάποια από τις προαναφερθείσες μεθόδους. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ Ο 2 FiO 2 Εκπνεόμενος αέρας (στόμα με στόμα, στόμα με 16 17% μύτη, μάσκα εμφυσήσεων) Μάσκα εμφυσήσεων με συμπληρωματικό Ο 2 10 l/min 50% Μάσκα αμπού 21% Μάσκα αμπού με συμπληρωματικό Ο l/min 40 60% Μάσκα αμπού με συμπληρωματικό Ο 2 και συλλέκτη l/min % Χειρισμός Sellick Ονομάζεται αλλιώς και πίεση κρικοειδούς. Κατά την τεχνική αυτή ασκείται πίεση με δυο δάχτυλα του ενός χεριού στον κρικοειδή χόνδρο, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του οισοφάγου. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάνηψης, σημαντικό ποσοστό του χορηγούμενου αέρα μπαίνει στο στομάχι. Αυτό το ποσοστό μειώνεται σημαντικά με σωστό αερισμό του θύματος. Αν για κάποιους λόγους χρειάζεται να ελαχιστοποιηθεί, τότε χρησιμοποιείται ο χειρισμός αυτός. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση. Η χρήση του μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους και θα πρέπει να γίνεται με προσοχή όταν υπάρχει υποψία κάκωσης της σπονδυλικής στήλης. Δυνητικά μπορεί να προκληθούν κατάγματα του λάρυγγα από υπερβολική πίεση. Επίσης, οι πιέσεις που αναπτύσσονται στο στομάχι και δεν εκτονώνονται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του στομάχου. Συνίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η απελευθέρωση του χειρισμού για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να μειώνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης όλων των πιθανών επιπλοκών. Αυτό, βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καθυστερεί την ανάνηψη. 97

9 Χορήγηση οξυγόνου Συμπληρωματικό οξυγόνο θα χορηγείται σε οποιονδήποτε ασθενή εμφανίζει μειωμένο όγκο λεπτού (εκτίμηση μέσω του ρυθμού και του βάθους των αναπνοών). Ακόμα, σε όποιο ασθενή ή τραυματία έχει αναπνευστική δυσχέρεια, θα πρέπει να χορηγείται οξυγόνο με κάποια κατάλληλη συσκευή, με σκοπό να αυξηθεί το ποσοστό οξυγόνου στο εισπνεόμενο μείγμα, ώστε τελικά ο ασθενής ή ο τραυματίας να έχει ένα FiO 2 κατάλληλο για την πάθησή του. Αυτό για τους τραυματίες και τους ασθενείς με σοβαρές καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις είναι το 100%. Σε ασθενή ή τραυματία που διατηρεί την αυτόματη αναπνοή του γενικά δεν είναι απαραίτητο να χορηγηθεί οξυγόνο με θετική πίεση, εκτός από περιπτώσεις όπου ο όγκος λεπτού του θύματος έχει μειωθεί αισθητά, και συνεπώς χρειάζεται υποστήριξη της αναπνοής με συμπληρωματικό οξυγόνο και αυτοδιατεινόμενο ασκό. Η τεχνική της υποστηρικτικής αναπνοής είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται κανείς αρκετή εμπειρία για να την εφαρμόσει σωστά, γιατί απαιτεί το συγχρονισμό του διασώστη με την αναπνοή του θύματος. Η χρήση συσκευής οξυμετρίας παλμού αναβάθμισε κατά πολύ την εκτίμηση της οξυγόνωσης του τραυματία και του βαρέως πάσχοντος. Προσπάθεια του διασώστη είναι να διατηρεί τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης πάνω από το 90%. Οι νέες συσκευές οξυμετρίας παλμού εκστρατείας τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπουν την ταυτόχρονη παρακολούθηση του αρτηριακού σφυγμού και του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. Για τη χορήγηση οξυγόνου, απαραίτητος είναι ο παρακάτω εξοπλισμός, ο οποίος εικονίζεται στην εικόνα 53: Φιάλη οξυγόνου Ρυθμιστής πιέσεως Ρυθμιστής παροχής (συνήθως ενσωματωμένος στο ρυθμιστή πιέσεως) Σωληνάκι παροχής οξυγόνου Συσκευή παροχής οξυγόνου (μάσκα) Με τη σύγχρονη τεχνολογία είναι δυνατή η λειτουργία μηχανικών συσκευών αναρροφήσεως μέσω της φιάλης οξυγόνου. Ακόμα, είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση αυτοδιατεινόμενων ασκών με τη φιάλη μέσω σωληνώσεων υψηλής πίεσης, για την πιο γρήγορη πλήρωση του ασκού με καθαρό οξυγόνο. Βέβαια, και οι δυο αυτές συνδεσμολογίες οδηγούν σε μη οικονομική σε οξυγόνο λειτουργία των συσκευών, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φειδωλά σε φορητές φιάλες οξυγόνου. Εικόνα 53 Οι μάσκες οξυγόνου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και οι παροχές και οι αποδόσεις τους σε FiO 2 φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιλέγεται η καταλληλότερη συσκευή για την χορήγηση οξυγόνου στον τραυματία ή τον ασθενή μας. 98

10 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ Ο 2 FiO 2 Ρινική μάσκα 1 6 l/min 24 26% Απλή μάσκα 8 10 l/min 40 60% Μάσκα Venturi 8 10 l/min 24 50% Μάσκα με συλλέκτη (μη επανεισπνοής) l/min % Φορητοί αναπνευστήρες o Συνδέονται με τον ενδοτραχειακό σωλήνα o Έχουν δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων π.χ. συγκέντρωσης χορηγούμενου οξυγόνου, συχνότητας αναπνοών o Έχουν την δυνατότητα προειδοποιητικών σημάτων Κάθε είδος μάσκας που χρησιμοποιούμε πρέπει να συγκρατείται στέρεα και στεγανά πάνω στο πρόσωπο του ασθενούς. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Σε όλη την διαδικασία διάνοιξης του αεραγωγού και αερισμού του ασθενή θα πρέπει να διατηρείται η ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ. 99

Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής

Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 51 Βασικοί Χειρισμοί Απελευθέρωσης Αεραγωγού και Υποστήριξης της Αναπνοής ΕΛΕΝΗ ΤΖΗΛΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος

Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Φροντίδα τραχειοστομίας Βασική Νοσηλευτική Ι Εργαστήριο (Βασιλική Καρρά ΠΕ Νοσηλεύτρια MSc, PhD(c), ΓΝΑ ΣιΣμανόγλειο) Ανατομία - Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος Δομές αναπνευστικού συστήματος 1

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή.

Αναπνοή. Εικόνα 13. Η πνευµονική αναπνοή. Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 35-45 Αναπνοή Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του οργανισµού, κατά την οποία χρησιµοποιείται το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr

Αλγόριθμοι Αντιμετώπισης Επείγουσων Καταστάσεων. www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr www.steliosk.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡ ΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ Η γνώση βασικών αρχών παροχής αναζωογόνησης σε ενήλικες και παιδιά σε περίπτωση ανακοπής έχει καταστεί πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί

Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34. Αεροφόροι οδοί Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 26-34 Αεροφόροι οδοί Οι αεροφόροι οδοί επιτρέπουν την είσοδο του αέρα από το Περιβάλλον µέχρι τους πνεύµονες κατά τη φάση της εισπνοής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ Στόχοι Να γνωρίζουμε βασικά θέματα του ΑΕΑ (AED) Να εφαρμόζουμε τον ΑΕΑ Να γνωρίζουμε να εφαρμόζουμε ΚΑΡ.Π.Α. σε συνδυασμό με ΑΕΑ Να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά

Όροι Χρήσης. 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίας Θράκης 2 Τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά Όροι Χρήσης Το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ Αποφρακτική άπνοια είναι οι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής λόγω αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ B. ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ A. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ Συχνότερα τα κατάγματα 5 ης - 9 ης πλευράς. Τα κατάγματα 1 ης -2 ης πλευράς απαιτούν πολύ ισχυρή δύναμη, γεγονός που τα συνδέει με αυξημένη πιθανότητα κάκωσης ενδοθωρακικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΑΝΕΙΑ 3 Ο διασώστης έχει προτεραιότητες µε την άφιξη στο τόπο του ατυχήµατος: - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ 1)Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 Έλεγχος Αιμορραγίας Αιμόσταση Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS)

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (BLS) ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ (ALS) Καφαντάρης Ιωάννης 1, Μεϊμέτη Ευαγγελία 2 1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

LAERDAL SimMan. 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit

LAERDAL SimMan. 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit LAERDAL SimMan 211-00050 Laerdal SimMan 210-09133 Peripheral kit standard 210-01050 Compressor 230-240V 276-15001 NBC Module kit Το πρόπλασμα SimMan της Laerdal σας παρέχει την ικανότητα παροχής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ. Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ Μπάρδης Παναγιώτης 10522 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Οι Τεχνικές Διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία του αίµατος

Κυκλοφορία του αίµατος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 46-54 Κυκλοφορία του αίµατος Η µεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύµονες σε όλα τα µέρη του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Καρδιοπνευμονική Αναζωογόννηση Βασική Υποστήριξη Ζωής & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 2 Αντικειμενικός Στόχος Εκτίμηση ατόμου που έχει καταρρεύσει Εκτέλεση Θωρακικών Συμπιέσεων & Εμφυσήσεων Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ Γιώργος Μιξίδης MD FRCPC Ιούνιος 2010 Ι. Τι είναι Τραχειοστομία; Είναι ένα άνοιγμα (τομή) στην πρόσθια επιφάνεια του λαιμού μέσω του οποίου τοποθετείται σωλήνας (Σωλήνας τραχειοστομίας)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας

Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου-Σ.Ε.Υ.Π. Ιωάννινα Αξιολόγηση και Θεραπεία της Δυσφαγίας στα πλαίσια της Αφασίας Επόπτης: Χριστοδουλίδης Παύλος Σπουδαστές: Γώρου Ουρανία Καπουνάς Δημήτριος Φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ Βασικός εχθρός στην αντιμετώπιση του τραυματία και του ασθενούς είναι ο χρόνος. Σ ένα τραυματία οι πιθανότητες επιβίωσης ελαττώνονται αν δεν αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος

ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους. Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος ΑνατομίαΑναπνευστικούγια αναισθησιολόγους Τηλέμαχος Παρασκευόπουλος Τιπεριλαμβάνει; Ρινική κοιλότητα Φάρυγγας Λάρυγγας Τραχεία Βρογχιόλια Βρόγχοι Κυψελίδες Όριοανώτερου κατώτερουασ Φωνητικές χορδές Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας. Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πρώτες Βοήθειες στο Χώρο Εργασίας Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τι είναι Α Βοήθειες Η βοήθεια που παρέχεται σε ασθενείς άμεσα μετά τον τραυματισμό ή την πάθηση και πριν προσέλθει ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΙΓΜΟΣ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ

ΠΝΙΓΜΟΣ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΙΓΜΟΥ ΠΝΙΓΜΟΣ Ο πνιγμός δεν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινά αμέσως μετά τη βύθιση του θύματος στο νερό. Στην πραγματικότητα όλα τα περιστατικά πνιγμού είναι συνέπεια μια αλληλουχίας γεγονότων, τα οποία συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 210 7623301, 697 2910407 Website: www.empfirstaid.gr Email: akonovesi@empfirstaid.gr ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Τα εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0

Certified First Aid Provider Έκδοση 1.0 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό. Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011

Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό. Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011 Πρώτες Βοήθειες γύρω από το νερό Διδακτική Κολύμβησης Μάιος 2011 Μανούβρα του HEIMLICH Δίδεται όταν: Το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή να φωνάξει Το άτομο αρχίζει και μελανιάζει από έλλειψη οξυγόνου Το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

START TRIAGE. Ασ ασία Καραµάνου Πολιτικός Μηχανικός, Msc Πολιτική Προστασία, Phd. aspasia.karamanou@patt.gov.gr

START TRIAGE. Ασ ασία Καραµάνου Πολιτικός Μηχανικός, Msc Πολιτική Προστασία, Phd. aspasia.karamanou@patt.gov.gr START TRIAGE σε Μαζικές Καταστροφές Ασ ασία Καραµάνου Πολιτικός Μηχανικός, Msc Πολιτική Προστασία, Phd aspasia.karamanou@patt.gov.gr Βασικές Έννοιες και Ορισμοί Triage(ή στην απλή Ελληνική απόδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 7 o BLS. BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATIC EXTERNAL DEFIBRILLATION (ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ). Συγγραφέας: Τούλιος Γεώργιος* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

1. Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτροπληξία προκαλεί βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό, που είναι το άμεσο αποτέλεσμα της δράσης του ηλεκτρικού ρεύματος στους ιστούς (Παπαδημητρίου Λ., 2006). Τα ηλεκτρικά εγκαύματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας Χατζηνικόλας Μιχαήλ ΠΕ04 Βιολόγος ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Αναπνευστικό Σύστημα Βρογχικό δέντρο Α Γυμνασίου Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Α Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΑΠΝΟΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ο όρος αναπνοήαναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Βρογχοσκόπηση. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Βρογχοσκόπηση (καλωσόρισμα) Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο Επιθεώρηση βρογχικού δέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΑΤΟΜΙΑ 01/64 Μέρη του αναπνευστικού συστήµατος 1.Μύτη Ρινική κοιλότητα: χωρίζεται µε το ρινικό διάφραγµα σε δύο ρινικές θαλάµες Ρινικές κόγχες: τρεις σε κάθε ρινική θαλάµη 02/64

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων.... 15 Κατάλογος ερωτήσεων... 17 Α. Ατομική φροντίδα ασθενή... 19 Β. Διατροφή ασθενή... 29 Γ. Επισπαστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης ΠΥΡΗΝΑΣ «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (ΜΕΘ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ 2 ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΑ 3 4 5 ΒΑΣΗ ΚΡΑΝΙΟΥ 6 ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 7 ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΟΙ ΚΟΛΠΟΙ 8 9 10 11 ΑΤΛΑΝΤΟΑΞΟΝΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 12 13 14 15 ΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη. Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη. Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Πρώτες βοήθειες: τηλεφωνικές οδηγίες προς τον ιδιοκτήτη Γιώργος Μ. Καζάκος ΜΑΕΘ, Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Τηλεφωνικές οδηγίες (telephone triage) Η διαχείριση της υγείας ενός ασθενούς από απόσταση με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος

Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 14-19 Ασφαλής προσέγγιση του πάσχοντος Η προσέγγιση του πάσχοντος, για να του παρασχεθούν οι Πρώτες Βοήθειες, πρέπει να γίνεται γρήγορα,

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια

Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα. Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Κινητικό σύστημα του ανθρώπου Μέρος Ι: Ερειστικό, μυϊκό και συνδεσμικό σύστημα Μάλλιου Βίβιαν Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Φυσικοθεραπεύτρια Τα συστήματα του ανθρώπινου σώματος Αναπνευστικό σύστημα (αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ. Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ Κωστάντη Ελεονώρα, MD, PhD ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Είναι οποιοδήποτε μέσο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευές ή μηχανήματα με στόχο να βοηθήσει ή να αντικαταστήσει την αυτόματη αναπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής

Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης στο Οδοντιατρείο II. Βασική Υποστήριξη της Ζωής Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 1(4): 326-331, 2000. 2000 Ελληνικής Εταιρείας Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Αντιμετώπιση Καταστάσεων Ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες;

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες; ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ Τι είναι οι ρινικές κόγχες; Οι Ρινικές κόγχες είναι οστικές δομές μέσα στη μύτη σας που καλύπτονται από τους βλεννογόνους. Ενεργούν ως θερμαντικά σώματα στη μύτη σας, υγραίνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17805 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η Αρθροσκόπηση της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Ανατομική της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Η ποδοκνημική άρθρωση είναι η άρθρωση που σχηματίζεται στη θέση σύνδεσης τριών οστών: του κάτω άκρου της περόνης προς τα έξω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Το δεύτερο αιώνα ο Γαληνός τόνιζε τη συσχέτιση ρινικών συμπτωμάτων και άσθματος συνιστώντας

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικό Σύστημα. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon

Αναπνευστικό Σύστημα. Ioannis Lazarettos. MD PhD Orthopaedic Surgeon Αναπνευστικό Σύστημα Ioannis Lazarettos MD PhD Αναπνευστικό Σύστημα Το αναπνευστικό σύστημα εξυπηρετεί τη λειτουργία της αναπνοής, δηλαδή της ανταλλαγής αερίων στον οργανισμό 2 Όργανα Αναπνευστικού Λάρυγγας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη

Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εργασία στο μάθημα της βιολογίας υπεύθυνη καθηγήτρια : Ζαρφτσιάν Μαρία Ελένη Εισαγωγή: Το κυκλοφορικό είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και από τα πιο ευαίσθητα συστήματα του οργανισμού μας. Τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ. By Dr. KYRIAKIDES Y. 09-Oct-13 1

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ. By Dr. KYRIAKIDES Y. 09-Oct-13 1 By Dr. KYRIAKIDES Y. 09-Oct-13 1 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΙΚΗ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ 09-Oct-13 2 ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ελληνική έκδοση

Οδηγίες χρήσης Ελληνική έκδοση 2 Περιεχόμενα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 4 4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 4.1 Προειδοποιήσεις 4 4.2 Προφυλάξεις 5 5 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5 6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 04/02/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Πρώτη Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Ιωάννης Σάββας Γιώργος Καζάκος Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. v δεκαπέντε φορές περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές από σκύλο και γάτα v δυσκολότερος ο κλινικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - Φυσιολογία

Ανατομία - Φυσιολογία ΦΥΣΙΟ ΠΝΕΥΜΩΝ Ανατομία - Φυσιολογία Φυσιολογική α/α Ακτινοανατομία Ακτινοανατομία Αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών Β ρ ο γ χ ο γ ρ α φ ί α Πύκνωση Αντικατάσταση του αέρα των κυψελίδων από υλικό, συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα. Τα 5 λεπτά που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου! κατά του. Δωρεάν εξέταση για καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Παγκόσμια Ημέρα. Τα 5 λεπτά που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου! κατά του. Δωρεάν εξέταση για καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου Παγκόσμια Ημέρα κατά του Τα 5 λεπτά που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου! Δωρεάν εξέταση για καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου http://www.ifhnos.org/world- cancer- day Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας- Θράκης 27η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου

Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 221 Περιεγχειρητική Χορήγηση Οξυγόνου ουρανια σαχινιδου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΖΑΪΜΗ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΚΑΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ (PN) Ρουμπελάκη Μαρία Νοσηλεύτρια PhD,καθηγήτρια ΤΕΙ Ηρακλείου ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (SSI) Επιπολής (SSI S) Εν τω βάθει (SSI D) Οργάνου/Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα