INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ"

Transcript

1 Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -6 Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΚΩΔΙΚΟΣ: Ι31112 Εταίρος 3: ΤΕΙ Μεσολογγίου Τίτλος: ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8

2 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Ομάδα έργου: Βορεινάκης Φάνης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ/Μ, επιστημονικός υπεύθυνος, Δρ. Χώτος Γ., καθηγητής ΤΕΙ/Μ Δρ. Κατσέλης Γ., επικ. Καθηγητής ΤΕΙ/Μ Δρ. Ράμφος Α., Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ/Μ Msc. Βλάχος Ν., Επιστ. Συνεργάτης ΤΕΙ/Μ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Περιοχή μελέτης... 4 Περιγραφή δειγματοληψιών... 7 Αποτελέσματα... 8 Υδρογραφικά χαρακτηριστικά... 8 Βένθος Θρεπτικά Βιβλιογραφία τελική έκθεση 2

3 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Εισαγωγή Οι ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενος κλάδος με μεγάλα οφέλη στην εθνική οικονομία αλλά και στο τοπικό επίπεδο (εξαγωγές, απασχόληση, κτλ.). Αυτή η αναπτυξιακή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον με την προσθήκη και νέων ειδών εκτροφής. Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, ειδικά όταν πρόκειται για περιοχή NATURA, πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική μελέτη, ενώ οι επιπτώσεις από τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας στο θαλάσσιο οικοσύστημα πρέπει να είναι γνωστές και προεκτιμημένες. Η ανάγκη εκτίμησης των επιπτώσεων ιχθυοκαλλιέργειας καθίσταται πιο επιτακτική όσο εκκρεμεί το σχέδιο χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιεργειών σε εθνικό επίπεδο. Η περιοχή ΝΑΤURA GR223 καθώς και οι άμεσα γειτονικές περιοχές φιλοξενούν πολυάριθμες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής GR223, είναι αναγκαία η διερεύνηση των επιπτώσεων των υπαρχόντων ιχθυοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και για την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων από μελλοντικές νέες μονάδες. Το τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου ανέλαβε στο πλαίσιο του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ενταγμένο στο Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -6 Πρόγραμμα την παρακολούθηση της επίδρασης των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων στις περιοχές ΝΑΤURA GR223 που αφορά στην καταγραφή βασικών φυσικοχημικών, στον εμπλουτισμό της περιοχής με θρεπτικά στοιχεία ως αποτελεσμα της δραστηριότητας της ιχθυοκαλλιέργειας και η εκτίμηση της επίδρασης της δραστηριότητας στις βενθικές βιοκοινωνίες. Πιο συγκεκριμένα η στρατηγική της χωροχρονικής παρακολούθησης της επίδρασης των ιχθυομονάδων αφορά στην καταγραφή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αραιότερα τον χειμώνα όταν υπάρχει ανάμιξη της στήλης του νερού και συχνότερα το καλοκαίρι με την ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας και τις ήπιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν τον ευτροφισμό. Οι δείκτες επίδρασης αφορούν στην ποσοτική εκτίμηση των προϊόντων του μεταβολισμού των ψαριών και των υπολειμμάτων τροφής τους στην στήλη του νερού (νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνία, υδρόθειο, φωσφορικά) και άλλων σημαντικών παραμέτρων ευζωίας των ψαριών (διαφάνεια νερού, περιεκτικότητα σε οξυγόνο, βαρέα μέταλλα), αλλά και η ποιοτική υφή και οξυδοαναγωγικές ιδιότητες του υποστρώματος και το επίπεδο ανάπτυξης βενθικών βιοκοινωνιών κάτω από την ιχθυοκαλλιέργειες. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αλλά και με εκτενή συγκριτική μελέτη της βιβλιογραφίας τελική έκθεση 3

4 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 γίνεται μια συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων στο άμεσο θαλάσσιο περιβάλλον. Περιοχή μελέτης Στη θαλάσσια περιοχή ΝΑΤURA GR223 παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα ιχθυοπαραγωγικών μονάδων, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του αριθμού των μονάδων στην επικράτεια (Εικόνα 1). Εικόνα 1: Οι θέσεις των ιχθυοπαραγωγικών μονάδων στη θαλάσσια περιοχή NATURA GR223 Οι μονάδες της περιοχής παράγουν κατά κύριο λόγο τσιπούρα και λαβράκι και η μέση ετήσια παραγωγή τους ανά μονάδα είναι περίπου tn. Η παραγωγή αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε στρογγυλούς κλωβούς με μέση διάμετρο, στην περιοχή, 14m ενώ ο αριθμός τους ποικίλει μεταξύ των μονάδων όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ο μέσος αριθμός των στρογγυλών κλωβών ανά μονάδα είναι, ενώ στις περισσότερες μονάδες χρησιμοποιούνται και τετράγωνοι κλωβοί οι οποίοι είναι κυρίως βοηθητικοί της παραγωγής (Εικόνα 3). Αριθμός Στρογγυλών Κλωβών Αριθμός Τετράγωνων Κλωβών Εικόνα 2: Ο αριθμός των στρογγυλών κλωβών ανά ιχθυοπαραγωγική μονάδα στη θαλάσσια περιοχή NATURA GR223. Εικόνα 3: Ο αριθμός των τετράγωνων κλωβών ανά ιχθυοπαραγωγική μονάδα στη θαλάσσια περιοχή NATURA GR223. Από το σύνολο των μονάδων της περιοχής επιλέχθηκαν τρεις μονάδες μέσης παραγωγικότητας οι οποίες θεωρήθηκαν ως αντιπροσωπευτικές του συνόλου και στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες της παρούσας μελέτης. Δευτερεύοντα τελική έκθεση 4

5 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν η προσβασιμότητα των μονάδων, το βάθος της περιοχής στο οποίο είναι τοποθετημένες οι μονάδες καθώς και η πρόθεση συνεργασίας από τους ιχθυοπαραγωγούς. Η τοποθεσία των μονάδων που επιλέχθηκαν παρουσιάζεται στην Εικόνα 4. Η μονάδα 1 (Εικόνα ) βρίσκεται στην περιοχή της πόλης του Αστακού σε βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 3 και m, και χρησιμοποιεί για την παραγωγή της 12 στρογγυλούς κλωβούς διαμέτρου 13m και 16 τετράγωνους κλωβούς με μήκος πλευράς 7m. Οι μονάδες 2 & 3 (Εικόνα 6) βρίσκονται στην ακτογραμμή της νήσου Οξιάς στο ΝΑ άκρο της περιοχής. Η μονάδα 2 βρίσκεται σε βάθος που κυμαίνεται από 3 έως 4m και χρησιμοποιεί 18 στρογγυλούς κλωβούς διαμέτρου 13m. Η μονάδα 3 βρίσκεται σε έναν ημίκλειστο κόλπο στη Ν.Οξιά, απέναντι από τις εκβολές του ποταμού Αχελώου σε βάθος που κυμαίνεται από έως 3m. Χρησιμοποιεί κυρίως τετράγωνους κλωβούς για την παραγωγή (64 τετράγωνοι κλωβοί διαστάσεων 7.m x 7.m) καθώς και 4 στρογγυλούς διαστάσεων 13m. Οι ακριβείς θέσεις των μονάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα Εικόνα 4: Τοποθεσία μονάδων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες. 1: Αστακός, 2,3: Οξιά τελική έκθεση

6 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Εικόνα : Η μονάδα 1 στην περιοχή του Αστακού Εικόνα 6: Η μονάδες 2 και 3 στην περιοχή της Οξιάς πλησίον της εκβολής του ποταμού Αχελώου. τελική έκθεση 6

7 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Περιγραφή δειγματοληψιών Κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης (Φεβρουάριος 7 Ιούνιος 8) πραγματοποιηθήκαν στην περιοχή ΝΑΤURA GR223 συνολικά 27 επισκέψεις στις τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που περιγράφηκαν προηγουμένως. Στους Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν. Πίνακας 1: Στοιχεία δειγματοληψιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου Δεκεμβρίου 7 Ημερομηνία Περιοχή Γεωγραφικό Γεωγραφικό Ώρα πλάτος μήκος 22/6/7 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 23 Α 11: 18/7/7 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 1:3 19/1/7 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 11:3 19/1/8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 11: 12/2/8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 11:3 18/3/8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 11:3 18/4/8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 23 Α 11: 21//8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 1: 12/6/8 Μονάδα 1 38º27 98 Β 21º3 22 Α 11:3 28/6/7 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 12: 21/9/7 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 11: 7/12/7 Μονάδα 2 38º18 6 Β 21º7 173 Α 1: 17/1/8 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 1: 21/2/8 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 1:3 /3/8 Μονάδα 2 38º18 6 Β 21º7 173 Α 1: 24/4/8 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 1: 23//8 Μονάδα 2 38º Β 21º7 196 Α 1: 8/6/8 Μονάδα 2 38º18 6 Β 21º7 173 Α 1: 7/12/7 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12: 21/9/7 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 13: 17/1/8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 21/2/8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 /3/8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 24/4/8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 23//8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 8/6/8 Μονάδα 3 38º Β 21º6 79 Α 12:3 Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μόνο από τις πλατφόρμες εργασίας των μονάδων. Η χρήση των πλωτών μέσων των μονάδων για τις ανάγκες των δειγματοληψιών δεν στάθηκε δυνατή λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου του προσωπικού των μονάδων ή/και λόγω ακαταλληλότητας των σκαφών. Σε κάθε επίσκεψη/δειγματοληψία μετρήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά σε όλη την υδάτινη στήλη, από την επιφάνεια μέχρι ένα μέτρο επάνω από τον πυθμένα. Η θερμοκρασία, η αλατότητα και το διαλυμένο οξυγόνο μετρήθηκαν με τη χρήση του αυτόματου καταγραφικού HORIBA 2XD και η διαφάνεια του νερού μετρήθηκε με τη χρήση δίσκου τύπου Secchi. Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των θρεπτικών αλάτων στην υδάτινη στήλη, συλλέχθηκαν σε κάθε δειγματοληψία δείγματα νερού με τη χρήση κλειόμενης φιάλης τύπου Niskin, από την επιφάνεια και κάθε 1 μέτρα βάθους. Η δειγματοληψία του ιζήματος στην περιοχή των μονάδων πραγματοποιήθηκε με τελική έκθεση 7

8 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 δειγματολήπτη ιζήματος τύπου Van-Veen επιφάνειας.4m 2. Σε κάθε σημείο συλλέχθηκαν 1-3 δείγματα ιζήματος. Σε μερικές περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ιζήματος λόγω της παρουσίας σκληρού υποστρώματος κάτω από τη θέση της πλατφόρμας από την οποία πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν σε κάθε δειγματοληψία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Παράμετροι μου μετρήθηκαν και δείγματα που συλλέχθηκαν ανά επίσκεψη στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Ημερομηνία Περιοχή Θερμοκρασία Αλατότητα Οξυγόνο Διαφάνεια νερού Θρεπτικά άλατα Δείγμα Ιζήματος 22/6/7 Μονάδα 1 (-42m) (, 1,, 4m) 18/7/7 Μονάδα 1 (-39m) (,,, 3m) 19/1/7 Μονάδα 1 (-37m) (, 1,, 3m) 19/1/8 Μονάδα 1 (-4m) 12/2/8 Μονάδα 1 (-34m) 18/3/8 Μονάδα 1 (-37m) 18/4/8 Μονάδα 1 (-31m) 21//8 Μονάδα 1 (-29m) 12/6/8 Μονάδα 1 (-4m) 28/6/7 Μονάδα 2 (-29m) (, 1,, 3m) 21/9/7 Μονάδα 2 (-32m) (, 1,, 3m) 7/12/7 Μονάδα 2 (-m) (, 1, 18m) 17/1/8 Μονάδα 2 (-24m) 21/2/8 Μονάδα 2 (-27m) (, 1,, 29m) /3/8 Μονάδα 2 (-32m) 24/4/8 Μονάδα 2 (-22m) (, 1,, 29m) 23//8 Μονάδα 2 (-29m) (, 1,, 29m) 8/6/8 Μονάδα 2 (-32m) 21/9/7 Μονάδα 3 (-m) (,, 1, m) 7/12/7 Μονάδα 3 (-m) (, 1, 18m) 17/1/8 Μονάδα 3 (-21m) 21/2/8 Μονάδα 3 (-22m) (,, 1, m) /3/8 Μονάδα 3 (-19m) 24/4/8 Μονάδα 3 (-1m) (,, 1, m) 23//8 Μονάδα 3 (-23m) (,, 1, m) 8/6/8 Μονάδα 3 (-23m) Αποτελέσματα Υδρογραφικά χαρακτηριστικά Η θερμοκρασία και η αλατότητα στην περιοχή μελέτης κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά για την περιοχή επίπεδα (Εικόνες 7 & 8) (Stergiou et al., 1996; Ramfos et al., ). Οι υψηλότερες τιμές της θερμοκρασίας ( 24ºC) παρατηρήθηκαν τους θερινούς μήνες (Ιούνιο & Ιούλιο) στην επιφάνεια της υδάτινης. Μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας δεν παρατηρήθηκαν έντονες διαφορές στις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας. Οι ελάχιστες τιμές ( ºC) παρατηρήθηκαν τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες (Φεβρουάριο, Μάρτιο) σε όλη την περιοχή μελέτης. τελική έκθεση 8

9 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Η κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας εμφάνισε την αναμενόμενη χρονική εξέλιξη. Τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο) η υδάτινη στήλη εμφανίστηκε στρωματοποιημένη λόγω της ύπαρξης θερμοκλινούς. Το θερμοκλινές παρουσίασε πλάτος περίπου 7ºC και καταλάμβανε το τμήμα της υδάτινης στήλης από τα πέντε έως τα 3 μέτρα βάθος. Κατά τους φθινοπωρινούς μήνες (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο), ήταν εμφανής η σταδιακή αποδόμηση του θερμοκλινούς, ενώ από το μήνα Δεκέμβριο έως και τον Μάρτιο, η κατανομή της θερμοκρασίας στην υδάτινη στήλη εμφανίστηκε ομοιόμορφη. Οι τιμές της αλατότητας εμφάνισαν φυσιολογικές για την περιοχή τιμές και παρουσίασαν μικρή χωρική και χρονική διακύμανση (Εικόνα 8). Οι χαμηλότερες τιμές (37-38 psu) παρατηρήθηκαν στα πρώτα επιφανειακά μέτρα της υδάτινης στήλης, κυρίως την καλοκαιρινή αλλά και την φθινοπωρινή περίοδο. Πίνακας 3: Διαφάνεια νερού στην Η παρουσία χαμηλών τιμών αλατότητας στην υδάτινη στήλη ανά τοποθεσία κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής επιφάνεια της υδάτινης στήλης ήταν συχνότερη και περιόδου. εντονότερη στην περιοχή της Ν.Οξιάς γεγονός που Ημερομηνία Περιοχή Διαφάνεια νερού (m) οφείλεται στην εγγύτητα της περιοχής με τις εκβολές 22/6/7 Αστακός 7 του ποταμού Αχελώου. Βαθύτερα των μέτρων, η 18/7/7 Αστακός αλατότητα εμφανίστηκε ελαφρώς υψηλότερη ( /1/7 Αστακός 1 19/1/8 Αστακός 9 39 psu) και χωρίς ιδιαίτερα έντονες διακυμάνσεις. 12/2/8 Αστακός 9. Οι τιμές του διαλυμένου οξυγόνου στην υδάτινη 18/3/8 Αστακός 9 στήλη κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα ακόμη και 18/4/8 Αστακός 8 21//8 Αστακός 7. πολύ κοντά στον πυθμένα όπου υπήρχε 12/6/8 Αστακός 8 συγκεντρωμένο το οργανικό υλικό από τη λειτουργία 28/6/7 Οξιά 8. 21/9/7 Οξιά 9 7/12/7 Οξιά 6 17/1/8 Ν.Οξιά 9 21/2/8 Ν.Οξιά 9. /3/8 Ν.Οξιά 1 24/4/8 Ν.Οξιά 12 23//8 Ν.Οξιά 9 8/6/8 Ν.Οξιά 9 21/9/7 Οξιά 7/12/7 Οξιά 6 17/1/8 Ν.Οξιά 6. 21/2/8 Ν.Οξιά 7 /3/8 Ν.Οξιά 7 24/4/8 Ν.Οξιά 7 23//8 Ν.Οξιά 6 8/6/8 Ν.Οξιά 6. των μονάδων (Εικόνα 9). Η διαφάνεια του νερού όπως εκτιμήθηκε με το δίσκο του Secchi κυμάνθηκε μεταξύ και 12 μέτρα χωρίς να εμφανίζεται κάποιο ξεκάθαρο εποχικό πρότυπο στις διάφορες περιοχές (Πίνακας 3). Οι τιμές αυτές είναι αναμενόμενες για τα ολιγότροφα παράκτια οικοσυστήματα της ανατολικής Μεσογείου και αντιστοιχούν σε τιμές συγκέντρωσης Chl-a στην υδάτινη στήλη στο εύρος των.3 1. mg/m 3 (Megard & Berman, 1989). Αν και η επίδραση της παραγωγικής δραστηριότητας των μονάδων έχει συχνά ως αποτέλεσμα την αύξηση των θρεπτικών στοιχείων στην υδάτινη στήλη κοντά στους κλωβούς, δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στην αύξηση του φυτοπλαγκτού κοντά στις μονάδες σε σχέση με τους σταθμούς μάρτυρες (Pitta et al., 1999). τελική έκθεση 9

10 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Μονάδα 1 - Αστακός Θερμοκρασία ( ο C) Θερμοκρασία ( ο C) /6/7 18/7/7 19/1/7 19/1/8 12/2/8 18/3/ /7/8 18/4/8 21//8 12/6/8 Μονάδα 2 Ν. Οξιά Θερμοκρασία ( ο C) Θερμοκρασία ( ο C) /6/7 21/9/7 7/12/7 17/1/8 21/2/8 /3/ /4/8 23//8 8/6/8 /7/8 Μονάδα 3 Ν. Οξιά Θερμοκρασία ( ο C) Θερμοκρασία ( ο C) /9/7 7/12/7 17/1/8 21/2/8 /3/8 1 24/4/8 23//8 8/6/8 /7/8 Εικόνα 7: Κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας στην περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου τελική έκθεση 1

11 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Μονάδα 1 - Αστακός Αλατότητα Αλατότητα /6/7 18/7/7 19/1/7 19/1/8 12/2/8 18/3/ /7/8 18/4/8 21//8 12/6/8 Μονάδα 2 Ν. Οξιά Αλατότητα Αλατότητα /6/7 21/9/7 7/12/7 17/1/8 21/2/8 /3/ /4/8 23//8 8/6/8 /7/8 Μονάδα 3 Ν. Οξιά Αλατότητα Αλατότητα /9/7 7/12/7 17/1/8 21/2/8 /3/8 1 23//8 24/4/8 8/6/8 /7/8 Εικόνα 8: Κατακόρυφη κατανομή της αλατότητας στην περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου τελική έκθεση 11

12 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Μονάδα 1 - Αστακός Οξυγόνο (mg/l) Οξυγόνο (mg/l) /6/7 18/7/7 19/1/7 19/1/8 12/2/8 18/3/ /7/8 18/4/8 21//8 12/6/8 Μονάδα 2 Ν. Οξιά Οξυγόνο (mg/l) Οξυγόνο (mg/l) /6/7 21/9/7 7/12/7 21/2/8 17/1/8 /3/ /4/8 23//8 8/6/7 /7/8 Μονάδα 3 Ν. Οξιά Οξυγόνο (mg/l) Οξυγόνο (mg/l) /9/7 7/12/7 17/1/8 21/2/8 /3/8 1 23//8 /7/8 24/4/8 8/6/8 Εικόνα 9: Κατακόρυφη κατανομή του οξυγόνου στην περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου τελική έκθεση 12

13 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Βένθος Οι δειγματοληψίες βένθους πραγματοποιήθηκαν από τις πλατφόρμες εργασίας των μονάδων. Συλλέχθηκαν δείγματα ιζήματος από σημεία που βρίσκονταν μεταξύ των κλωβών πάχυνσης της κάθε μονάδας και συνεπώς υπό την άμεση επίδραση των δραστηριοτήτων των μονάδων. Στη μονάδα 1 (περιοχή Αστακού) πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία πολύ λίγες δειγματοληψίες ιζήματος λόγω του σκληρού (βραχώδους) υποστρώματος επάνω από το οποίο ήταν τοποθετημένη η μονάδα. Στις περιπτώσεις όπου η δειγματοληψία ήταν επιτυχής, τα δείγματα χαρακτηρίσθηκαν από την χαμηλή παρουσία οργανικού υλικού από τα περιττώματα των ψαριών και τα υπολείμματα τροφής. Αντίθετα, έντονη ήταν η παρουσία από κελύφη διθύρων και γαστεροπόδων καθώς και από πολύχαιτους και νηματώδεις. Η παρουσία των οργανισμών αυτών, η οποία δεν αναμένεται σε σκληρό υπόστρωμα, οφείλεται στο οργανικό υλικό που προέρχεται από τη λειτουργία της μονάδα. Η μικρή ποσότητα συγκεντρωμένου οργανικού υλικού κάτω από τους κλωβούς της μονάδας υποδηλώνει τη θετική επίδραση των τοπογραφικών χαρακτηριστικών (παρουσία σκληρού υποστρώματος, μεγάλο βάθος 4-m, απότομη κλίση του πυθμένα) στη διασπορά του οργανικού υλικού που οφείλεται στη λειτουργία της μονάδας. Στην περιοχή της Ν.Οξιάς (μονάδες 2 & 3) οι δειγματοληψίες βένθους πραγματοποιήθηκαν επίσης από τις πλατφόρμες εργασίας που βρίσκονταν ανάμεσα στους κλωβούς εκτροφής των μονάδων. Ο πυθμένας και στις δύο περιοχές είναι αμμώδηςλασπώδης και χαρακτηρίζεται από σχετικά ήπια κλίση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παρατηρήθηκε έντονη συσσώρευση οργανικού υλικού κάτωθεν των κλωβών. Τα δείγματα βένθος που συλλέχθηκαν χαρακτηρίσθηκαν από την έντονη παρουσία οργανικού υλικού το οποίο είχε σε όλες τις περιπτώσεις χαρακτηριστικά ανοξικών συνθηκών. Στην περιοχή της μονάδας 2 η βενθική βιοκοινωνία χαρακτηρίσθηκε σχεδόν σε όλες τις δειγματοληψίες από την υψηλή αφθονία των πολυχαίτων. Εξαίρεση αποτέλεσε η δειγματοληψία του Δεκεμβρίου 7 όπου η ομάδα των πολυχαίτων ήταν η μόνη ομάδα που βρέθηκε στα δείγματα και με πολύ μικρή αφθονία. Εκτός των πολυχαίτων η βενθική βιοκοινωνία στη μονάδα 2 περιελάμβανε νηματώδεις σχεδόν σε όλα τα δείγματα και περιστασιακά αμφίποδα, δίθυρα και αρπακτικοειδή κωπήποδα. Στην περιοχή της μονάδας 3 σε δύο από τις τέσσερις δειγματοληψίες (Δεκέμβριος 7 & Απρίλιος 8) δεν βρέθηκε κανένας ζωντανός οργανισμός στο ίζημα κάτω από τους κλωβούς της μονάδας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η βενθική βιοκοινωνία χαρακτηρίσθηκε από την υψηλή αφθονία σε νηματώδεις, ενώ δεν εντοπίσθηκε καμία άλλη ομάδα βενθικών οργανισμών στα δείγματα. Αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει την άμεση αρνητική επίδραση που έχουν οι μονάδες στον πυθμένα της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένες (Kalantzi & Karakassis, 6). Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής με την οποία τροφοδοτούνται τα ψάρια στους κλωβούς καταλήγει, άμεσα ή έμμεσα, στον πυθμένα και μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτής είναι τελικά εκμεταλλεύσιμο ως βιομάζα ψαριών (Karakassis et al, ). Η συγκεντρωμένη παροχή οργανικού άνθρακα στην περιοχή των μονάδων επηρεάζει άμεσα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ιζήματος και συνεπώς τη σύνθεση της βενθικής βιοκοινωνίας (Klaoudatos et al., 6). Η επίδραση αυτή φαίνεται να έχει ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα τελική έκθεση 13

14 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 και εκτείνεται σε αποστάσεις περίπου m περιμετρικά των κλωβών της μονάδας (Karakassis et al, ). Οι μεταβολές στη βενθική βιοκοινωνία που οφείλονται στη δραστηριότητα των μονάδων αφορούν τόσο στη συνολική αφθονία και βιομάζα των βενθικών οργανισμών όσο και στη σύνθεση των ειδών. Κοντά στους κλωβούς παρατηρείται αύξηση της συνολικής αφθονίας και βιομάζας των βενθικών οργανισμών ενώ παράλληλα, ο αριθμός των ειδών μειώνεται και επικρατούν κάποια ευκαιριακά είδη κυρίως πολυχαίτων αλλά και νηματωδών (Pereira et al., 4, Klaoudatos et al., 6, Lampadariou et al, 8). Σε ακραίες καταστάσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν αζωικές συνθήκες στο ίζημα (Weston, 199). Η αποκατάσταση του πυθμένα στις αρχικές συνθήκες έπειτα από την παύση της λειτουργίας των μονάδων ή μετακίνηση των κλωβών σε νέα σημεία φαίνεται να είναι μια αργή διαδικασία. Αποτελέσματα από προγράμματα παρακολούθησης με αυτό το σκοπό δείχνουν ότι μετά από χρονικό διάστημα μηνών οι επιβαρυμένες περιοχές χαρακτηρίζονται ακόμη από την παρουσία ευκαιριακών ειδών πολυχαίτων και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως περιοχές με ενδιάμεση διαταραχή (Pereira et al., 4). Εικόνα 1: Αντιπροσωπευτικά είδη πολυχαίτων από τα δείγματα βένθους που συλλέχθηκαν στη μονάδα 1 (περιοχή Αστακός) τελική έκθεση 14

15 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Εικόνα 11: Αντιπροσωπευτικά είδη πολυχαίτων, νηματώδους, κωπηπόδου και αμφιπόδου από τα δείγματα βένθους που συλλέχθηκαν στη μονάδα 2 (περιοχή Ν.Οξιά) τελική έκθεση

16 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Εικόνα 12: Αντιπροσωπευτικά είδη νηματωδών από τα δείγματα βένθους που συλλέχθηκαν στη μονάδα 3 (περιοχή Ν.Οξιά) Εικόνα 13: Μακροσκοπική εικόνα των δειγμάτων βένθους έπειτα από την αφαίρεση του ιζήματος με κόσκινο.mm στις τρεις μονάδες (Μονάδα 1 - Αστακός, Μονάδες 2 & 3 Ν.Οξιά) τελική έκθεση 16

17 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Θρεπτικά Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των θρεπτικών στοιχείων παρουσιάζονται στους πίνακες 1 και 2. Η θερινή περίοδος που διεξήχθη η πρώτη δειγματοληψία, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς από πολλές απόψεις η ένταση τους αναμένεται να είναι περισσότερο εμφανής: η ποσότητα της χορηγούμενης τροφής ανά ημέρα είναι πολλαπλάσια εκείνης του χειμώνα επομένως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στη στήλη του νερού θα πρέπει να παρουσιάζουν την μέγιστη έντασή τους κατά την εποχή αυτή. είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι επιπτώσεις σε συνδυασμό με την θερινή στρωμάτωση του νερού όπου υπάρχει αυτή. από την άποψη των χρήσεων της παράκτιας ζώνης η κύρια ανταγωνιστική προς τις υδατοκαλλιέργειες δραστηριότητα (τουρισμός) ενδιαφέρεται για την ποιότητα του νερού σε αυτήν ακριβώς την περίοδο Κατά μέσον όρο η ένταση των ανέμων και κατά συνέπεια των ανεμογενών ρευμάτων είναι μικρότερη κατά την περίοδο αυτή η οποία ρύπανση είναι ευχερέστερα ανιχνεύσιμη ο συνδυασμός υψηλής συγκέντρωσης θρεπτικών και έντονης ηλιοφάνειας θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική άνθιση του φυτοπλαγκτού. τελική έκθεση 17

18 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Πίνακας 1:Μετρήσεις στους σταθμούς δειγματοληψίας ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΟΞΙΑ Ι HM/NIA ΒΑΘΟΣ (m) ΤΑΝ (mg/l) ΝΟ - 2 (mg/l) - ΝΟ 3 (mg/l) Ca ++ (ppm) -- PO 4 (mg/l) Cu (mg/l) REDOX (mv) 22/6/7 1,8,4 1,1 6 1, ,98,,8 2,6 241,91,2,9 6, ,, 1,2 4 1, /9/7,3, ,26, ,19, ,22, ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΑΣΤΑΚΟΣ Ι 22/6/7 1,87,8,8 38 1,4 4 1,8,3,4,8 1,77,6 1,1 4 2, ,71,4 1,2 4 1, /7/7,8,1,2 4,1 322,9,,3 36, ,6, 1,1 6,12 3,89,9 1,1 6, ,13,1,9 6, /1/7,4,2 4,9 19 1,3,2 38,9 194,4,3 47,9 3,3,4 48,9 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΟΞΙΑΙΙ 22/9/7,39 46, 276 τελική έκθεση 18

19 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Πίνακας 2: Μετρήσεις στους σταθμούς δειγματοληψίας ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΟΞΙΑ Ι HM/NIA ΒΑΘΟΣ (m) ΝΗ 4 + (μμ) ΝΟ - 2 (μμ) ΝΟ 3 - (μμl) Ca ++ (ppm) PO 4 -- (μμl) Cu (μμ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7,3, 4, 276,,2 48, 289 1,31,1 43,1 288, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8,3,1 3 3,27,7 29,1 34 1,14,2,1 3,2 3,2,1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8,12,1,98 38, ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΟΞΙΑ ΙΙ,17,,8 38, ,14,2,6 34,32 24,12,,3 4, 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 7,8, ,1 1,2,4,7,94 24,3,3,62 4, ,17,4,31 7,12 23 REDOX (mv) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8,23, ,19,7 29,1 34,1,2,1 3, ,8,1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 8,3,1 38, ,26, 346,1 243,17,2 239, 293 τελική έκθεση 19

20 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι ,1, 31,8 239 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΑΣΤΑΚΟΣ Ι ΙΟΥΝΙΟΣ 7 1,87,8,8 38 1,4 4 1,8,3,4,8 1,77,6 1,1 4 2, ,71,4 1,2 4 1,4 246 ΙΟΥΛΙΟΣ 7,8,1,2 4,1 322,9,,3 36, ,6, 1,1 6,12 3,89,9 1,1 6, ,13,1,9 6,13 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 8,4,2 4,9 19 1,3,2 38,9 194,4,3 47,9 3,3,4 48,9 ΜΑΙΟΣ 8 1,1,4,23 4 1,1 36 1,8,,1 4, 34,31,16,12 36,12 6 3,26,12,27 299,1 τελική έκθεση

21 Η περίοδος του Νοεμβρίου Δεκεμβρίου κατά την οποία διεξήχθη η δεύτερη δειγματοληψία, ήταν επίσης σημαντική καθώς συνέπεσε με το τέλος της θερμής περιόδου. Κατά την περίοδο αυτή έχει ολοκληρωθεί η περίοδος έντονης παροχής τροφής και επομένως η συσσώρευση της οργανικής ύλης στο ίζημα θα πρέπει να θεωρείτε μέγιστη. Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τις αρχές τις άνοιξης η όλη δραστηριότητα, από την άποψη της ροής της ύλης στο σύστημα, ελαχιστοποιείται και επομένως το σύστημα εισέρχεται σε περίοδο «ανάκαμψης» Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συγκεντρωτικά και συγκρίνει τα αποτελέσματα των περιοχών δειγματοληψίας (ΟΞΙΑ Ι, ΟΞΙΑ ΙΙ και ΑΣΤΑΚΟΣ Ι) με άλλες περιοχές στον Ελλαδικό χώρο. Πίνακας 2: Σύγκριση των θρεπτικών στα επιφανειακά στρώματα των περιοχών δειγματοληψίας με άλλες περιοχές. (σημειώνονται από τους.neofitou & Klaoudatos 8) ΝΗ 4 + (μμ) ΝΟ - 2 (μμ) ΝΟ 3 - (μμ) PO 4 -- (μμ) ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ,3-1,8,9-,21,3-1,,-,6 ΙΘΑΚΗ,8-3,6,4-,22,-1,,6-,23 ΣΟΥΝΙΟ,1-,3,2-,8,3-,6,-,6 ΧΙΟΣ,1-,6 1,4-3,,44-1,8 ΕΓΚΕΛΙ,11-3,9,1-,,1-2,,2-,73 ΠΑΓΑΣΙΤΙΚΟΣ,-3,,1-,32,7-2,21,3-,31 ΟΞΙΑ Ι,12-,41,-,,-,98,-1, ΟΞΙΑ ΙΙ,8-1,8,1-,7,-1,2,-1,98 ΑΣΤΑΚΟΣ Ι,3-1,87,-,16,-1,2,-1,1 Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι: Οι επιπτώσεις στη στήλη του νερού δεν ήταν σημαντικές ως προς τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων, διότι κυμαίνονταν σε φυσιολογικά επίπεδα, με εξαίρεση κάποια δείγματα, τα οποία παρουσίασαν τιμές ελάχιστα μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες περιοχές. Η ταχύτητα των ρευμάτων έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώνεται μέχρι και 6% εντός των κλωβών (Inoue 1972). Αυτή η μείωση εξηγεί τις σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις ΝΗ 4 και PO 4 που ανιχνεύθηκαν στους κλωβούς δειγματοληψίας, ενώ σε μικρή απόσταση από την μονάδα αυτή μειώνεται δραματικά (Neofitou & Klaoudatos, 8)

22 ΙNTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA, Ι31112 Βιβλιογραφία Kalantzi I. & Karakassis I. (6). Benthic impacts of fish farming: Meta-analysis of community and geochemical data. Marine Pollution Bulletin 2: Karakassis, I., Tsapakis, M., Hatziyanni, E., Papadopoulou, K.-N., Plaiti, W. (). Impact of cage farming of fish on the seabed in three Mediterranean coastal areas. ICES Journal of Marine Science 7 (): Klaoudatos S.D., Klaoudatos D.S., Smith J., Bogdanos K. & Papageorgiou E. (6). Assessment of site specific benthic impact of floating cage farming in the eastern Hios island, Eastern Aegean Sea, Greece. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 338: Megard R.O. & Berman T. (1989). Effects of algae on the Secchi transparency of the southeastern Mediterranean Sea. Limnol. Oceanogr., 34(8), Neofitou N & Klaoudatos S.(8). Effect of fish farming on the water column nutritient concentration in a semi enclosed gulf of the Eastern Mediterranean. Pearson T.H. & Rosenberg (1978). Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment. Oceanogr. Mar.Biol.Ann.Rev.,16, Pereira P.M.F., Black K.D, McLusky D.S. & Nickell T.D. (4). Recovery of sediments after cessation of marine fish farm production. Aquaculture 23: 3 33 Pitta P., Karakassis I., Tsapakis M. & Zivanovic S. (1999). Natural vs. mariculture induced variability in nutrients and plankton in the eastern Mediterranean. Hydrobiologia 391: Ramfos A., Somarakis S., Koutsikopoulos C. & Fragopoulu N. (). Summer mesozooplankton distribution in coastal waters of central Greece (eastern Mediterranean). I. Hydrology and group composition. J Mar Biol Ass UK 8: Stergiou KI, Christou ED, Georgopoulos D, Zenetos A, Souvermezoglou E (1997) The Hellenic Seas: physics, chemistry, biology and fisheries. Oceanogr Mar Biol Annu Rev 3:4 38 Weston D.P. (199). Quantitative examination of macrobenthic community changes along an organic enrichment gradient. Mar.Ecol. Prog. Ser. 61: τελική έκθεση 22

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc.

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΑΘΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΣΤΑΚΟΣ) Σιγάλα Κ., Παπαγεωργίου Ν., Καρακάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας. (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Λίμνης Παμβώτιδας (Lake Pamvotis Water Monitoring Programm) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Min-Max Επιφάνειας: 7,6 (Φεβ) 28,5 (Ιουλ) Min-Max Πυθμένα: 6,1 (Φεβ) 25,3 (Ιουλ) Jun_Temperature_S3

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ

ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ ιαχείριση υδατικών οικοσυστηµάτων: η περίπτωση του Σαρωνικού κόλπου Π. Παναγιωτίδης, ΕΛΚΕΘΕ Βιβλιογραφία ΕΚΘΕ, 1988. Καταγραφή βιολογικών παραµέτρων του Σαρωνικού Κόλπου για την περίοδο Ιανουαρίου- εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Γιαννικόπουλος Ν., Δασενάκης Ε., Παρασκευοπούλου Β. Τμημα

Διαβάστε περισσότερα

Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη;

Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη; 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ Εξακολουθεί η λιμνοθαλασσα του αιτωλικου να ειναι μονιμα ανοξικη; Γιάννη Α., Ζαχαρίας Ι. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ.. ΓΗ: Ο «ΜΠΛΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΩΚΕΑΝΟΙ 71% της επιφάνειας - (90% της επιφάνειας του νοτίου ημισφαιρίου, 50% του βορείου ημισφαιρίου) Earth? or ΘΑΛΑΣΣΑ!! Φυσικά και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου)

1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 8 Η ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1. Δομή του μορίου : (δεσμοί υδρογόνου) 2. Καταστάσεις του νερού : το νερό είναι η μοναδική ουσία στη γη που βρίσκεται στη φύση και με τις τρεις μορφές τις (υγρή στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΧΘΥΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ Υ ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ

Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργασία στο μάθημα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Θέμα: ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ 1 Ονομ/μο φοιτήτριας: Κουκουλιάντα Στυλιανή Αριθμός μητρώου: 7533 Υπεύθυνος καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών

Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Παρουσίαση της μεθοδολογίας επισκόπησης υδρόβιων μακροφύτων ως μέσου για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των ελληνικών λιμνών Γιώργος Πουλής, Δημήτρης Ζέρβας, Βασιλική Τσιαούση e-mail: gpoulis@ekby.gr

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι -256-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και των εκβολων του σπερχειου

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού Μέρος 2 ο : Φυσική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θερμοκρασία 2. Πυκνότητα 3. Διάδοση του φωτός στο νερό 4. Διάδοση του ήχου στο νερό Μια από τις πιο σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία.

ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ. Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία. ΑΣΚΗΣΗ- 1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΗΣ Σε μια μονάδα εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς έγινε δειγματοληψία. Στον κλωβό δείγμα όπου υπάρχουν 12.450 λαβράκια προσδιορίσθηκε το μέσο βάρος και ήταν 30 g. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ

Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος ΟΙΚΑΠΑΒ κα. Πολίνα Πολυκάρπου MER LAB LTD BSc Βιολογία, ΑΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα

Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 647 Μελετη της εαρινης δυναμικης και παραγωγικοτητας του φυτοπλαγκτου σε σχέση με φυσικοχημικους παραγοντες σε ενα παρακτιο ολιγοτροφικο οικοσυστημα Ι. Πεσματζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣΦΑΙΡΑΣ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος Ιζηματολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου. περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης

Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου. περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Η περιβαλλοντική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου και η ανάγκη διαχείρισης της περιοχής με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης Αναπλ. Καθηγητής Mάνος Δασενάκης Πρόεδρος ΣΕΩΚ/ΕFMS Πανεπιστήμιο Αθηνών Eργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ(TROPHIC STATE) Trophy) ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΣΜΟΣ (Trophy ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (TROPHIC STATE) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το βαθμό παραγωγικότητας μιας λίμνης.

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών

Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Αλοπηγική Τεχνολογία- Οικοσύστημα Αλυκών Νικόλαος Α. Κοροβέσης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Γρηγοράτου Μ. 1, Ζερβουδάκη Σ. 2 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (WFD 2000/60/ΕΚ) ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛIΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ν. Σύμπουρα 1, Σ. Ρεϊζοπούλου 1, Σ. Ορφανίδης 2 & Π. Παναγιωτίδης 1 1 Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο

Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο Ποιότητα νερού στις Υδατοκαλλιέργειες Μέρος 1 ο By Leonard Lovshin and Lucas Manomaitis Department of Fisheries and Allied Aquacultures Auburn University, Alabama, 36849 USA (adapted to Greek for teaching

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Μελέτη του φανερόγαμου CYMODOCEA NODOSA ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Βογιατζής Μ., Ρόκκος Π., Κατσέλης Γ., Ράμφος Α. Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών και ΑλιευτικήςΔιαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου, ramfos@teimes.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Για 5η χρονιά φέτος, παρέχετε επιστημονική υποστήριξη στην εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ αναλαμβάνοντας την επεξεργασία των φύλλων καταγραφής που συμπληρώνουν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια των καθαρισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Πρωτογενής Παραγωγή Εκροή Θρεπτικών Αλάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΩΒΟΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΩΒΟΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΩΒΟΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Φοδελιανάκης Σ., Παπαγεωργίου Ν.,

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες :

Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ. 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : 50 Β) ΜΕΡΟΠΛΑΓΚΤΟ 1) ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ : περιλαμβάνει δύο κύριες κατηγορίες : α) Δεκάποδα (αστακοί, γαρίδες, καβούρια) β) Θυσσανόποδα (καρκινοειδή που ζούνε προσκολλημένα σε σκληρές επιφάνειες του

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στεφανίδης

Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα

Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Τοποθέτηση & Λειτουργία Μηχανών Θαλάσσιας Ενέργειας: Επιπτώσεις στη Βιοποικιλότητα και τα Οικοσυστήματα Αναστασία Μήλιου Αρχιπέλαγος Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας www.archipelago.gr Αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου

ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου -822-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΣτοιχεΙα βιολογιας και οικολογιας δυο βαθυβιων ψαριων του Ν.Α. ΙονΙου Αναστασοπούλου Α., Βασιλοπούλου B. Ινστιτούτο Θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 70 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΗΛ: 210-9549151 FAX: 210-9514759 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Από Καψιμάλη Βασίλη Δρ. Γεωλόγο - Ωκεανογράφο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων

ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων ιαχείριση Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Κεφάλαιο 2 είκτες Τροφικής Κατάστασης & Κύκλοι Θρεπτικών Αλάτων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Η προσθήκη θρεπτικών αλάτων στο νερό, προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις του συλλόγου για το σ/ν <<Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών>>:

Θέσεις του συλλόγου για το σ/ν <<Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών>>: ΠΑ.Σ.Τ.Ι. Αριθμός Μητρώου Πρωτοδικείου Πειραιά 4759 και Επαγγελματικού Σωματείου 1413 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ (Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ν. 4009/11) ΤΘ 80543 - ΤΚ 18510 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Facebook:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Οι οργανισμοί των εσωτερικών υδάτων (συνέχεια.)

Οι οργανισμοί των εσωτερικών υδάτων (συνέχεια.) Οι οργανισμοί των εσωτερικών υδάτων (συνέχεια.) 6) ΤΡΟΧΟΖΩΑ Eίναι οργανισμοί μικρού μεγέθους (από 0.05 έως 0.1 mm) Έχουν βλεφαρίδες τις οποίες κινούν για να φέρουν την τροφή κοντά τους δίνοντας την αίσθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης σε παράκτια σκληρά υποστρώματα στον κόλπο Βασιλικού, χρησιμοποιώντας το βιοτικό δείκτη ΕΕΙ

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης σε παράκτια σκληρά υποστρώματα στον κόλπο Βασιλικού, χρησιμοποιώντας το βιοτικό δείκτη ΕΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης σε παράκτια σκληρά υποστρώματα στον κόλπο Βασιλικού, χρησιμοποιώντας το βιοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ημερησιο ΠΡΟΤΥΠΟ διατροφης του ευρωπαϊκου γαυρου (Engraulis encrasicolus) τον ΙοΥλιο του 2007 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ Νικολιουδάκης Ν. 1,2, Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 813 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κουτσούμπας Δ. 1, Ευαγγελόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση πλαγκτονικών τρηματοφόρων και μελέτη παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών στο Λιβυκό πέλαγος.

Διαβάστε περισσότερα