ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24 ΤΟΥ 1978, 25 ΤΟΥ 1979, 80 ΤΟΥ 1982, 15 ΤΟΥ , 115 ΚΑΙ 199 ΤΟΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΟΥ 1987, 108 ΚΑΙ 243 ΤΟΥ 1988, 122 ΤΟΥ 1990, 97(I) ΤΟΥ 1992, 45(I) ΤΟΥ 1994, 14(I) ΚΑΙ 52(I) ΤΟΥ 1996, 37(I) ΚΑΙ 72(I) ΤΟΥ 1997, 71(I) ΤΟΥ 1998, 35(I), 61(I) ΚΑΙ 81(I) ΤΟΥ 1999, 57(I), 66(I), 73(I), 126(I) 157(I) ΤΟΥ 2000, 26(I), 33(I) ΚΑΙ 202(I) ΤΟΥ 2002, 101(I)ΤΟΥ 2006, 21(I) ΚΑΙ 32(I) ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 47(I) ΤΟΥ 2011 Ανάκληση Δεσμευτικής Ρυμοτομίας δυνάμει του άρθρου 12 Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας ως «η αρμόδια αρχή», (που στο εξής θα αναφέρεται ως «η αρμόδια αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών Οικοδομών Νόμου (που θα αναφέρεται στο εξής ως «ο Νόμος»), με γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ ημερομηνίας 14/11/1980 σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 12 του Νόμου, έκαμε γνωστό ότι κατάρτισε δημοσίευσε σχέδια για τη διαπλάτυνση ευθυγράμμιση της οδού που αναφέρεται στο δελτίο της πιο πάνω γνωστοποίησης. Και επειδή η αρμόδια αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου έκρινε ότι γραμμή ρυμοτομίας επί του τεμαχίου με αρ. 112, του Φύλλου/Σχεδίου , Τμήμα 13 στην οδό Ζαππείου, Ενορία Καϊμακλί, πρέπει να καταργηθεί, καθότι δεν συνάδει με τη διατήρηση της δομής του χαρακτήρα της ιστορικής/παραδοσιακής περιοχής. Και επειδή το Πολεοδομικό Συμβούλιο υιοθετεί την πιο πάνω απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, με την προϋπόθεση της αποκατάστασης του συνεχούς συστήματος δόμησης της σύγχρονης επαναφοράς του χαρακτήρα της δομής του δρόμου. Γι αυτό η αρμόδια αρχή ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή από το άρθρο 12 του Νόμου, με την παρούσα καταργεί το σχέδιο δεσμευτικής ρυμοτομίας που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις με τη γνωστοποίηση αρ στην έκταση που αυτή επηρεάζει το τεμάχιο με αρ. 112 του Φύλλου/Σχεδίου στην οδό Ζαππείου, στην Ενορία Καϊμακλί. Έγινε στις 29 Αυγούστου 2014.

2 4278 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Aριθμός 4330 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόφαση ΕΠΑ: 31/2014 Αρ. Φακέλου ΟI ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟI TOY 2008 KAI 2014 Καταγγελία της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ εναντίον της εταιρείας Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: κα Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος κα Ελένη Καραολή, Μέλος κ. Ανδρέας Καρύδης, Μέλος κ. Χάρης Παστελλής, Μέλος κ. Χρίστος Τσίγκης, Μέλος Ημερομηνία απόφασης: 16 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Η παρούσα υπόθεση αφορά την επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Τεχνοπλαστική Λτδ (εφεξής «η Τεχνοπλαστική») ημερομηνίας 19/2/2010 εναντίον της εταιρείας Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd (εφεξής η «Linde»), ως αποτέλεσμα της ανάκλησης από την Επιτροπή στις 31/1/2014 της απόφασης με αρ. 29/2012. Ι. Ιστορικό Διαδικασίας Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010 αφού εξέτασε την καταγγελία που υποβλήθηκε από την εταιρεία Τεχνοπλαστική στη βάση του άρθρου 35 του Νόμου είχε ομόφωνα αποφασίσει να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της πιθανολογούμενης παράβασης που περιέχεται στην καταγγελία. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2012, υπό τη νέα σύνθεσή της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ημερομηνίας 20/12/2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/ /09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), αφού έλαβε υπόψη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2010 για τη διεξαγωγή έρευνας όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ υπαρχής. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2010 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό διολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε με σχετικές επιστολές στη Linde Τεχνοπλαστική στις 17 Ιανουαρίου Η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση της απόφασης της Επιτροπής αφού ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα της υπέβαλε στις 3 Φεβρουαρίου 2012, σχετικό σημείωμα. Σε συνεδρία της ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο του σημειώματος της Υπηρεσίας ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012 σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα αποφάσισε (α) ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου από μέρους της Linde ως αποτέλεσμα της πρακτικής που υιοθέτησε τον Οκτώβριο του 2008 διολογείται η κατάρτιση Έκθεσης Αιτιάσεων όσον αφορά την εν λόγω πιθανολογούμενη παράβαση (β) να καλέσει την Τεχνοπλαστική να θέσει εγγράφως τις απόψεις τις θέσεις του, εάν το επιθυμεί, επί των προκαταρκτικών της συμπερασμάτων ότι, η επιβολή του ημερήσιου ενοικίου από τη Linde το ύψος αυτού δεν αποτελεί αθέμιτο όρο συναλλαγής υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, εντός είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα λάβει την απόφαση της, αφού συνεκτιμηθούν οι γραπτές θέσεις του καταγγέλλοντα εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2012, μετά την παρέλευση είκοσι μία (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προκαταρκτικής απόφασης της στην Τεχνοπλαστική μετά από τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους (Εξήντα Επτά Χιλιάδες Πεντακόσια Εβδομήντα Ευρώ) στη Linde. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε όπως καλέσει τη Linde μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης να καταβάλει στην Επιτροπή την εν λόγω χρηματική ποινή. Η απόφαση της Επιτροπής υπ αριθμό 29/2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12 Οκτωβρίου 2012.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Linde προχώρησε σε καταχώρηση προσφυγής με αριθμό 1549/12 εναντίον της απόφασης της Επιτροπής στις 17 Οκτωβρίου Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2014 δυνάμει του άρθρου 15(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, εξέτασε την παρούσα καταγγελία, υπό τη νέα σύνθεση της, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 16/04/ /05/2013. Η Επιτροπή εξέτασε την παρούσα καταγγελία υπό το φως νομικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα ημερομηνίας 16/1/2014 σύμφωνα με την οποία η δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, εν προκειμένω της απόφασης διορισμού της Προέδρου των μελών της Επιτροπής, αποτελούν προϋπόθεση της έναρξης ισχύος της εν λόγω απόφασης. Υπό το φως της πιο πάνω διαπίστωσης, η Επιτροπή στο διάστημα που μεσολάβησε από τη λήψη της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (20/12/2011) μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (27/1/2012) δεν είχε νομίμως συγκροτηθεί δεν μπορούσε να λαμβάνει νομίμως αποφάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς το ότι στην παρούσα υπόθεση είχε ληφθεί απόφαση για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία κατά τη σχετική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 5/1/2012, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την απόφαση της με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2012 καθώς όλες τις προηγούμενες αποφάσεις της που λήφθηκαν υπό τη σύνθεση της Επιτροπής, ως ο διορισμός της από το Υπουργικό Συμβούλιο με ημερομηνία 20/12/2011. Έπειτα, η Επιτροπή προχώρησε στην εξ υπαρχής εξέταση της υπόθεσης αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, αποφάσισε ομόφωνα, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, να αποδεχτεί την καταγγελία, καθότι θεώρησε ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες ήταν ικανοποιητικές για την εξέταση της καταγγελίας προς τούτο έδωσε οδηγίες προς την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται σε αυτή. Η πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε με σχετικές επιστολές ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014 στις Linde Τεχνοπλαστική. Λόγω της ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής αποσύρθηκε η προσφυγή αρ. 1549/12 που αφορούσε το παρόν ζήτημα. Η καταγγελλόμενη εταιρεία απέστειλε στις 28/5/2014 μέσω των δικηγόρων της σχετική επιστολή με την οποία προσφέρεται να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 2/6/2014 σημείωσε το περιεχόμενο της επιστολής 28/5/2014 ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία όπως υποβάλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις προτεινόμενες από την καταγγελλόμενη εταιρεία δεσμεύσεις, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας που διεξάγει στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής. Η Υπηρεσία αφού ολοκλήρωσε την προκαταρκτική της έρευνα υπέβαλε σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 13/6/2014. Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 17/6/2014 αφού μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα κάνοντας χρήση του υπάρχοντος στο διοικητικό φάκελο υλικού, κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ενημερώσει σχετικά την Τεχνοπλαστική, ούτως ώστε να θέσει τις απόψεις της επί αυτών των προκαταρκτικών συμπερασμάτων εντός είκοσι μίας ημερών. Κατά την ίδια συνεδρία η Επιτροπή, αναφορικά με το κατά πόσον οι προσφερόμενες από την καταγγελλόμενη εταιρεία δεσμεύσεις αίρουν τις αμφιβολίες της, ομόφωνα αποφάσισε όπως το κείμενο αυτών, ως αυτό κατατέθηκε στην Επιτροπή, αποσταλεί στην καταγγέλλουσα εταιρεία ούτως ώστε να θέσει εγγράφως τις απόψεις θέσεις της επί αυτών εντός είκοσι μία (21) ημερών, εάν το επιθυμεί, υπό το φως της προκαταρτικής εκτίμησης της Επιτροπής περί εφαρμογής ανόμοιων όρων σε ισοδύναμες συναλλαγές κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, ως αποτέλεσμα της πρακτικής της να επιβάλλει ημερήσιο ενοίκιο στους πελάτες που επανεμφανίζουν τις φιάλες να μην επιβάλλει ημερήσιο ενοίκιο σε πελάτες που έχουν στην κατοχή τους φιάλες δεν τις παρουσίαζαν, διάκριση που δεν διολογείται αντικειμενικά καθότι λόγω της μονοπωλιακής της θέσης με αυτή την διακριτική μεταχείριση κάποιοι πελάτες της τίθενται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Τα προκαταρτικά συμπεράσματα της Επιτροπής αποστάληκαν στην καταγγέλλουσα με επιστολή ημερομηνίας 10/7/2014 η καταγγέλλουσα απάντησε με ηλεκτρονικό μήνυμα / επιστολή την ίδια ημέρα. ΙΙ. Αντικείμενο Καταγγελίας Αντικείμενο της καταγγελίας αποτελεί η κατ ισχυρισμό κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η εταιρεία Linde στην παραγωγή διάθεση βιομηχανικών αερίων, ως αποτέλεσμα της αιφνίδιας απόφασής της να επιβάλει στους πελάτες της ημερήσιο ενοίκιο στις φιάλες βιομηχανικών αερίων, ενώ ήδη με την πρώτη αγορά αερίου η εταιρεία Τεχνοπλαστική είχε καταβάλει εγγύηση (deposit) για την κάθε φιάλη. ΙΙΙ. Εμπλεκόμενα Μέρη Η εταιρεία Τεχνοπλαστική είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ασχολείται με τη βιομηχανική παραγωγή εμπορία πλαστικών ειδών χρησιμοποιεί εξοπλισμό αιχμής για την παραγωγή των προϊόντων της. Διαθέτει εξοπλισμένο μηχανουργείο για κατασκευές επιδιορθώσεις εξαρτημάτων, καλουπιών γενικά τεχνική υποστήριξη της παραγωγής της διεξάγει τις εργασίες της στο μηχανουργείο που διατηρεί με τη χρήση βιομηχανικών αερίων τα οποία προμηθεύεται σε φιάλες από την Linde. Τα βιομηχανικά αέρια που χρησιμοποιεί η Τεχνοπλαστική είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το αργόν, το άζωτο, το οξυγόνο η ασετιλίνη.

4 4280 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η Linde Hadjikyriakos Gas Ltd είναι μετοχική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ανήκει στον όμιλο εταιρειών The Linde Group. Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου περιλαμβάνουν τον τομέα των ιατρικών βιομηχανικών αερίων, τη μελέτη εκπόνηση εγκαταστάσεων (engineering) τον τομέα των Logistics. Η Linde Hadjikyriakos Gas Ltd δραστηριοποιείται στην Κύπρο στον τομέα παραγωγής, εισαγωγής πώλησης αερίων τα οποία προμηθεύει στον τελικό χρήστη σε φιάλες χύδην μέτοχοι της είναι η Linde AG από τη Γερμανία με ποσοστό 51% η Hadjikyriakos Industries Ltd με ποσοστό 49%. Η προμήθεια βιομηχανικών αερίων σε φιάλες αποτελεί βασική πρώτη ύλη για αριθμό πελατών της Linde όπως μηχανουργεία βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, ενώ η ίδια η Linde δεν έχει ανταγωνιστές σε σχέση με την προμήθεια βιομηχανικών αερίων σε φιάλες (εξαιρουμένου του ήλιου). Η Linde χρησιμοποιεί τις φιάλες για να προμηθεύει τα αέρια που παράγει / ή εισάγει σε πελάτες της, όπως μηχανουργεία βιομηχανίες. Ο καταναλωτής προμηθεύεται το αέριο από την Linde σε φιάλη επιστρέφοντάς την, του δίδεται σε αντικατάσταση αμέσως άλλη γεμάτη φιάλη. Οι φιάλες συνήθως αποτελούν ιδιοκτησία της Linde η οποία φροντίζει ώστε να πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας ενώ το εμφιαλωτήριο της Linde ελέγχει προετοιμάζει τις φιάλες. Ο πελάτης έχει την επιλογή είτε να παραλάβει ο ίδιος τα αέρια σε φιάλες από τα καταστήματά της Linde είτε να χρεωθεί ένα ποσό για τη μεταφορά των αεριών από την Linde σε αυτόν μετά από σχετική τηλεφωνική παραγγελία. Στη βιομηχανία η συσκευασία (φιάλες) αξίζει πολλαπλάσια του αερίου. Τα μεγέθη φιαλών που προσφέρει η Linde για ενοικίαση είναι χωρητικότητας των 34, των 40 των 50 λίτρων (χωρητικότητας νερού) η χρέωση της προκαταβολής (deposit), ενοικίου φιάλης των χρεώσεων για υδροστατικό έλεγχο το βάψιμο της φιάλης είναι η ίδια ανεξαρτήτως μεγέθους καθότι το κόστος συντήρησης ελέγχου των φιαλών βιομηχανικού αερίου δεν διαφοροποιείται με το μέγεθος της φιάλης. Η πρακτική που εφαρμοζόταν ήταν η καταβολή ενός ποσού ως προκαταβολή (deposit) για κάθε φιάλη που περιείχε αέριο, η οποία αποτελούσε ιδιοκτησία της εταιρείας. Το ποσό αυτό της προκαταβολής επιστρεφόταν στον καταναλωτή στην περίπτωση κατά την οποία επέστρεφε οριστικά τη φιάλη δεν προμηθευόταν άλλη. Συνεπώς, το ποσό αυτό δεν αποτελεί εισόδημα της Linde, αλλά επένδυση κεφαλαίου. Με την παρέλευση των ετών το ποσό της προκαταβολής αυξανόταν ανάλογα με το αυξανόμενο κόστος των φιαλών. Συνεπώς το ποσό που έχει καταβάλει κάθε πελάτης διαφέρει επειδή έχει σχέση με τη χρονική περίοδο κατά την οποία προμηθεύτηκε για πρώτη φορά φιάλη βιομηχανικού αερίου. Αυτή η πρακτική συνεχίστηκε έως το Το 2006 η Linde προχώρησε στην αλλαγή της πρακτικής καταβολής προκαταβολής. Σύμφωνα με τη νέα πρακτική που εφαρμόσθηκε από το 2006, ως αυτή καταγράφεται σε αριθμό τιμολογίων στην εγκύκλιο Οκτωβρίου 2008, για κάθε φιάλη καταβαλλόταν το ποσό των 85, από τα οποία τα αποτελούσαν προκαταβολή, ενώ τα άλλα παρέμεναν στη Linde ως δικαίωμα χρήσης/ συντήρησης 1. Σε σχέση με την πρακτική που επιβλήθηκε το 2006, η Linde υποστήριξε ότι το ποσό των το οποίο αντιστοιχεί στο δικαίωμα χρήσης συντήρησης δεν ήταν επιστρεπτέο μετά τον ένα μήνα κατακράτησης της φιάλης ως κίνητρο για επιστροφή της φιάλης σε διάστημα συντομότερο του ενός μηνός. Εντούτοις, στους Όρους χρήσης κυλίνδρων όπως αυτοί αναγράφονται σε σχετικό έγγραφο 2 αναφέρεται: «(α) Για κυλίνδρους οι οποίοι παραχωρούνται σε πελάτες με ντεπόζιτο η εταιρεία με την επιστροφή τους θα επιστρέφει το 50% του συνολικού ποσού του ντεποζίτου ενώ το υπόλοιπο θα παραμένει στην εταιρεία σαν δικαίωμα χρήσης, (β) οι κύλινδροι παραχωρούνται στον πελάτη μόνο για αποκλειστική χρησιμοποίηση από τον ίδιο του περιεχομένου τους επιστρέφονται μόλις αδειάσουν το αργότερο όμως μέσα σε 60 μέρες από την παραλαβή τους». Επίσης στην εγκύκλιο του Οκτωβρίου 2008 η Linde αναφέρει τα ακόλουθα σε σχέση με την πρακτική που εφαρμοζόταν προηγουμένως: «Μέχρι τώρα το ποσό της πιο πρόσφατης εγγύησης ήταν 85 με την επιστροφή της φιάλης κατακρατείτο το 50% του ποσού αυτού ως τέλος χρήσης Σημειωτέον πως παλαιότερα το ποσό της εγγύησης αυτής ήταν σταδιακά μικρότερο». Ως εκ τούτου, η αναφορά της Linde στο χρονικό διάστημα του ενός μηνός για επιστροφή της φιάλης δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ειδικότερα από τους όρους που καταγράφονται στους όρους των τιμολογίων. Συνακόλουθα, βάσει των πιο πάνω στοιχείων συμπεραίνεται ότι το ποσό των ως δικαίωμα παρέμενε στη Linde ασχέτως του πότε θα επιστρεφόταν η φιάλη, σε αντίθεση με τα όσα υποστήριξε η Linde. Την 1 η Δεκεμβρίου , η Linde ξεκίνησε να χρεώνει ημερήσιο ενοίκιο Φ.Π.Α. για κάθε φιάλη, ανεξαρτήτως του μεγέθους της φιάλης. Οι πελάτες που είχαν ήδη χρεωθεί τα πιστώθηκαν, σύμφωνα με την Linde, με το ισάξιο ποσό ενώ το ποσό χρέωσης προκαταβολής ανερχόταν πλέον στα 45. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Linde, επιβάλλεται ενοίκιο μόνο όταν κάποιος πελάτης παρουσιάσει τη φιάλη του για επαναγέμιση λόγω του ότι τα στοιχεία της εταιρείας δεν είναι επαρκώς μηχανογραφημένα. Η Linde υποστήριξε ότι σκοπός της επιβολής ενοικίου είναι η επιστροφή φιαλών από πελάτες οι οποίοι τις κατακρατούν, η ικανοποιητική διακίνηση τους, καθώς ο έλεγχος της συχνότητας της εν λόγω διακίνησης. Σύμφωνα με τη Linde η αχρησία μη διακίνηση των φιαλών για μεγάλα χρονικά διαστήματα αυξάνει το κόστος συντήρησής τους. Περαιτέρω, υποστήριξε ότι με την επιστροφή των αδρανών φιαλών εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πελατών του προσωπικού της ίδιας αφού έχει την ευθύνη για τoν έλεγχο των φιαλών. 1 Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της εταιρείας Linde η οποία υποστηρίζει ότι αυτό το ποσό επιστρεφόταν σε περίπτωση που η φιάλη επιστρεφόταν από τον πελάτη στο χρονικό διάστημα του ενός μηνός. 2 Έγγραφο που αποστάληκε από την Τεχνοπλαστική. 3 Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Οκτωβρίου 2008

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Σε ότι αφορά τον τρόπο χρέωσης των πελατών από την Linde, από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: α) Το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται όταν επιστραφεί οριστικά η φιάλη από τον πελάτη στην Linde. Για την επιστροφή αυτού του ποσού χρησιμοποιείται Δελτίο Πληρωμής ενώ για την αρχική καταβολή του εν λόγω ποσού χρησιμοποιείται Δελτίο Είσπραξης. β) Η τιμολόγηση για την ποσότητα αερίου γίνεται με την παραλαβή της φιάλης από τον πελάτη, όπου εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο. γ) Για το ημερήσιο ενοίκιο εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο ανά τριμηνία. δ) Η είσπραξη για εξόφληση του τιμολογίου ενοικίου δε φαίνεται πάνω στο ίδιο τιμολόγιο αλλά σε σχετικές αποδείξεις είσπραξης. Η Τεχνοπλαστική, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, έχει στην κατοχή της 4 φιάλες. Η Τεχνοπλαστική επισκέπτεται η ίδια τα υποστατικά της Linde για να προμηθευτεί με νέες φιάλες να επιστρέψει τις κενές για επαναγέμιση. Τα έτη χρεώθηκε ημερήσιο ενοίκιο μόνο για μία φιάλη λόγω του ότι παρουσίασε μόνο μία φιάλη για επαναγέμισμα, ως αναφέρουν τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Η Linde στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται σε έλλειψη μηχανογραφημένων στοιχείων. Η Linde αναφέρει επίσης, ότι βάσει των δικών της στοιχείων η Τεχνοπλαστική πρέπει να έχει στην κατοχή της 5 φιάλες για τις οποίες έχει πληρώσει προκαταβολή κατά τα έτη 1969:2, 1973:1, 1988:1 1989:1. H Linde πριν από την επιβολή του ημερήσιου ενοικίου φιάλης βιομηχανικού αερίου, επέλεξε να ενημερώσει τους πελάτες της για τη νέα αυτή πρακτική αποστέλλοντας σχετική ενημερωτική εγκύκλιο Οκτωβρίου 2008 μόνο προς τους πελάτες με τους οποίους είχε «ενεργή συνεργασία δυνατότητα επικοινωνίας». Επίσης, η εν λόγω εγκύκλιος ήταν διαθέσιμη στα γραφεία της Linde διδόταν σε όλους τους πελάτες της που επισκέπτονταν τα γραφεία της για κάποια παραγγελία όταν γινόταν παράδοση αερίου στα υποστατικά των πελατών της. Η σχετική εγκύκλιος του Οκτωβρίου 2008 για την επιβολή ενοικίου άρχισε να δίνεται στους πελάτες τον Οκτώβρη του 2008 ενώ η ειδοποίηση επιβολής ενοικίου αναγραφόταν σε εμφανές σημείο στο μπροστινό μέρος όλων των υπό έκδοση τιμολογίων από τις αρχές του Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Linde, η Τεχνοπλαστική ενημερώθηκε για την επιβολή ενοικίου το Φεβρουάριο του 2009, τόσο προφορικά, όσο με τη σχετική εγκύκλιο όταν είχε παρουσιαστεί στα υποστατικά της Linde για να προμηθευτεί νέα φιάλη. Από την πλευρά της η Τεχνοπλαστική ισχυρίζεται ότι δεν ενημερώθηκε από την Linde με οποιοδήποτε τρόπο για την επιβολή ενοικίου χρήσης φιαλών. Έλαβε ταχυδρομικώς τιμολόγιο για ημερήσιο ενοίκιο για μία φιάλη μετά που προέβηκε στην αγορά αερίου από την ίδια το Φεβρουάριο του Τέλος, η Linde ανέφερε ότι όσοι πελάτες δήλωναν ότι δεν είχαν ενημερωθεί πράγματι διαπιστωνόταν ότι δεν έτυχαν ενημέρωσης, τότε ο πελάτης πιστωνόταν το ενοίκιο για την αμφισβητούμενη από αυτόν- χρονική περίοδο με έκδοση πιστωτικής σημείωσης ο πελάτης αποδεχόταν αυτό τον διακανονισμό. IV. Έννομο Συμφέρον Η εταιρεία Τεχνοπλαστική είναι βιομηχανία παραγωγής εμπορίας πλαστικών ειδών διαθέτει άρτια εξοπλισμένο μηχανουργείο για κατασκευές επιδιορθώσεις εξαρτημάτων, καλουπιών για τεχνική υποστήριξη της παραγωγής της, ενώ η Linde κατέχει μονοπωλιακή θέση όσο αφορά τα αέρια τα οποία προμηθεύεται η Τεχνοπλαστική για τη διεξαγωγή των εργασιών της όσο αφορά τη συντήρηση επιδιόρθωση των μηχανημάτων εξοπλισμού της. Σημειώνεται ότι η Τεχνοπλαστική χρησιμοποιεί αυτά τα αέρια σποραδικά ανάλογα με τις ανάγκες του μηχανουργείου της. Η Τεχνοπλαστική προμηθεύεται αυτά τα αέρια σε φιάλες οι οποίες ανήκουν στην Linde. Είναι θέση της Τεχνοπλαστικής ότι ενώ είχε δώσει παλαιότερα ένα ποσό για προκαταβολή - deposit για τις φιάλες που έχει στην κατοχή της, η Linde κατά το 2010 επέβαλε, χωρίς καμία προειδοποίηση, επιπρόσθετα ημερήσιο ενοίκιο που ανέρχεται στα 0,10 ανά ημέρα κατοχής μίας φιάλης χωρίς να επιστρέψει αυτή την προκαταβολή. Επιπλέον, η Τεχνοπλαστική ισχυρίζεται ότι η Linde χρησιμοποιεί τη μονοπωλιακή της θέση στην αγορά αερίων επιβάλλει αθέμιτους όρους στους πελάτες της, ήτοι τη χρέωση ενοικίου. Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι το έννομο συμφέρον της Τεχνοπλαστικής συνίσταται στο ότι με τη νέα πολιτική που εφαρμόζει η Linde επηρεάζεται οικονομικά εφόσον θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον ποσά στην Linde για κάθε μέρα που έχει στην κατοχή της κάθε φιάλη. V. Έννοια Επιχείρησης Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες της είναι κερδοσκοπικές ή όχι. Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 5 Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα», εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών /ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που 4 Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο η χρέωση του ενοικίου είχε αρχίσει από την 1 η Δεκεμβρίου Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR 2999.

6 4282 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 το διέπει τον τρόπο της χρηματοδότησης του η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 6 Η καταγγελλόμενη στην παρούσα υπόθεση εταιρεία Linde, παράγει, εισάγει διαθέτει στην αγορά ένα αριθμό αερίων, βιομηχανικών, ιατρικών ειδικών, σε υγρή / ή σε αέρια μορφή, χύδην / ή σε φιάλες έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, κάτι που συνιστά οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, υπό το φως των δραστηριοτήτων της καταγγελλόμενης η Επιτροπή καταλήγει ότι η Linde αποτελεί επιχείρηση για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου καθότι προσφέρει προϊόντα ασκεί καθ όλα οικονομικής εμπορικής φύσεως δραστηριότητες. VI. Άρθρο 6(1) του Νόμου Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ειδικότερα τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της στην πρόνοια του σχετικού με την υπόθεση άρθρου, δηλαδή του άρθρου 6(1) (α) (γ) του Νόμου. Με γνώμονα τις πιο πάνω διατάξεις η Επιτροπή κρίνει πώς για την υπαγωγή στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου προαπαιτείται η στοιχειοθέτηση δύο παραμέτρων: (α) της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, (β) της ύπαρξης αθέμιτων όρων συναλλαγής. Περαιτέρω, η Επιτροπή κρίνει πώς για την υπαγωγή στην απαγόρευση της διάταξης του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου προαπαιτείται η στοιχειοθέτηση επίσης δύο παραμέτρων: (α) της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, (β) της ύπαρξης ανόμοιων όρων συναλλαγής για ισοδύναμες συναλλαγές χωρίς αντικειμενική διολογία. Η έννοια της κατάχρησης σύμφωνα με την νομολογία είναι αντικειμενική 7 η συμπεριφορά μιας επιχειρήσεως σε δεσπόζουσα θέση μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική ανεξαρτήτως πταίσματος 8, πλην όμως σχετίζεται με τη συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που επιδρά στην δομή της αγοράς, αποδυναμώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισμό με τη χρήση μεθόδων ανάρμοστων σε καθεστώς υγιούς αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Σχετική Αγορά Σε σχέση με την πρώτη παράμετρο, των πιο πάνω κατ ισχυρισμό παραβάσεων, η Επιτροπή αφού διεξήλθε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, διαπίστωσε ότι η παρούσα υπόθεση αφορά τις ακόλουθες αγορές (α) προμήθειας διοξειδίου του άνθρακα σε φιάλες, (β) προμήθειας αργόν σε φιάλες, (γ) προμήθειας αζώτου σε φιάλες, (δ) προμήθειας οξυγόνου σε φιάλες, (ε) προμήθειας ασετιλίνης σε φιάλες, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί τούτου, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 9, τα αέρια δύνανται να διαχωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με τις χρήσεις τους, συγκεκριμένα σε βιομηχανικά αέρια, ιατρικά αέρια ειδικά αέρια. Κάθε αέριο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς βιομηχανίες 10, ενώ ένα αέριο δύναται να χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς να κατηγοριοποιείται ανάλογα, όπως, για παράδειγμα, το οξυγόνο το οποίο αποτελεί τόσο βιομηχανικό όσο ιατρικό αέριο 11. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικές ως προς τον καθορισμό της σχετικής αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών αερίων τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις Μ.1641 Linde/AGA, COMP/ M.4141 LINDE/BOC IV/M.926 Messer Griesheim/ Hydrogas, όπου, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε ότι μεταξύ των βιομηχανικών αερίων δεν συγκαταλέγονται τα ιατρικά αέρια τα αέρια των οποίων η καθαρότητα είναι ανώτερη της συνήθους, ή αέρια των οποίων η ακρίβεια μίγματος είναι μεγαλύτερη απ' ότι στα μείγματα βιομηχανικών αερίων (ειδικά αέρια/ specialty gases). Επιπλέον, στη βάση των εν λόγω αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα βιομηχανικά αέρια λόγω των διαφορετικών χημικών φυσικών ιδιοτήτων των μεμονωμένων αερίων γενικά δεν μπορούν να υποκατασταθούν αμοιβαία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι η θέση της Linde ότι «υπάρχουν υποκατάστατα, όπως είναι η ασετυλίνη της οποίας το υποκατάστατο είναι το υγραέριο/ προπάνιο, το υποκατάστατο του CORGON είναι η μέθοδος συγκόλλησης με Flux welding wire ή το διοξείδιο του άνθρακα» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η παρούσα καταγγελία αφορά εξ ολοκλήρου τα βιομηχανικά αέρια. Σε ότι αφορά την προμήθεια των αερίων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις M.1630 Air Liquide/BOC Μ.1641 Linde/AGA, καταλήγει ότι οι διαφορετικές μέθοδοι προμήθειας αερίων, ήτοι κατά τόναζ, χύδην σε κυλίνδρους, αποτελούν τρεις διαφορετικές σχετικές αγορές. Η Επιτροπή, κρίνοντας τα πιο πάνω, καταλήγει ότι για σκοπούς της παρούσας έρευνας η σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται ως α) η προμήθεια διοξειδίου του άνθρακα σε φιάλες, (β) η προμήθεια Αργόν σε Φιάλες, (γ) η προμήθεια αζώτου σε φιάλες, (δ) η προμήθεια οξυγόνου σε φιάλες, (ε) η προμήθεια ασετιλίνης σε φιάλες, στο σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 6 Ibid. 7 Βλέπε Υπόθεση C-85/76 Hoffmann- La Roche & Co. AG v. Commission of the European Communities [1979] ECR 00461, παρ Βλέπε υπόθεση Τ-65/89 BPB Industries & Βritish Gypsum v Commission[1993] ECR II-389, παρ.70 The Court further observes that the concept of abuse is an objective one (see paragraph 91 of the judgment of the Court of Justice in Case 85/76 Hoffman-La Roche, cited above) and that, accordingly, the conduct of an undertaking in a dominant position may be regarded as abusive within the meaning of Article 86 of the EEC Treaty even in the absence of any fault.. 9 Μ.1641 Linde/AGA 10 Ibid. 11 Σημειώνεται ότι απαιτούνται διαφορετικές άδειες ανάλογα με τη χρήση του ως βιομηχανικό ή ως ιατρικό αέριο.

7 Ύπαρξη Δεσπόζουσας θέσης ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την ερμηνεία που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, σημειώνει ότι η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά μπορεί να προκύπτει από διάφορους παράγοντες οι οποίοι, μεμονωμένα λαμβανόμενοι, μπορεί να μην είναι αποφασιστικοί. Το μεγάλο όμως μερίδιο αγοράς είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας 12. Στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου διαφαίνεται ότι κατά την υπό εξέταση χρονική στιγμή, δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία να προμηθεύει τα αέρια που χρειάζεται η Τεχνοπλαστική σε φιάλες, εκτός από τη Linde. Επίσης, δεν διαφαίνεται να υπήρχε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ως εμφιαλωτήριο αερίων στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχοντας υπόψη ότι ο τελικός χρήστης/ καταναλωτής δεν μπορούσε να προμηθευθεί τα εν λόγω αέρια με τη συγκεκριμένη μέθοδο προμήθειας από οποιαδήποτε τρίτη εταιρεία, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Linde κατείχε κατά το 2010 το μονοπώλιο στην αγορά προμήθειας σε φιάλες των διοξειδίου του άνθρακα, αργόν, αζώτου, οξυγόνου ασετυλίνης, με κάθε αέριο να αποτελεί μία ξεχωριστή αγορά. Καταχρηστική Συμπεριφορά Η Επιτροπή, σε σχέση με τη δεύτερη παράμετρο του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου σημειώνει ότι αυτό ορίζει ότι, καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής. Σύμφωνα με την κοινοτική νομολογία σε θέματα ανταγωνισμού, η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης δεν απαγορεύεται αλλά αποτελεί την αφετηρία για την περαιτέρω έρευνα του κατά πόσο η εκμετάλλευση αυτής της δεσπόζουσας θέσης γίνεται κατά τρόπο καταχρηστικό. (α) Επιβολή αθέμιτων όρων (άρθρο 6(1)(α)) Η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητικές τις αποφάσεις Tetra Pak II 13 Alsatel 14, όπου τα κριτήρια καθορισμού κατά πόσο ένας όρος συναλλαγής ήταν δίος ή όχι επικεντρώθηκαν στην επιβάρυνση που τίθεται στους πελάτες με τον συγκεκριμένο όρο 15. Αρχικά εξετάστηκε κατά πόσο η ταυτόχρονη επιβολή ενοικίου προκαταβολής από μέρους της Linde συνιστά αθέμιτο όρο συναλλαγής, μιας ένας από τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς της εταιρείας Τεχνοπλαστική είναι ότι η Linde μονομερώς αποφάσισε την επιβολή ημερήσιου ενοικίου ενώ έχει ήδη καταβληθεί στη Linde σχετική προκαταβολή. Σε σχέση με τον πιο πάνω ισχυρισμό η Linde υποστήριξε ότι το ποσό της προκαταβολής, το οποίο ανερχόταν σε 42,50 μέχρι τον Οκτώβριο 2008 σε 45 από τον Νοέμβριο του 2008 μετά, επιστρέφεται στον πελάτη μόνο με την οριστική επιστροφή της φιάλης. Προς απόδειξη του ισχυρισμού της, απέστειλε σχετικά Δελτία Πληρωμής Δελτία Είσπραξης όπου φαίνεται η επιστροφή αυτού του ποσού της προκαταβολής, ενώ το ίδιο το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε πελάτη αναφέρει ότι αυτή η προκαταβολή/ εγγύηση επιστρέφεται. Η Επιτροπή για το σημείο αυτό σημειώνει ότι σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι δύο πλευρές, η προκαταβολή που καταβάλλεται για τη χρήση μιας φιάλης, επιστρέφεται μόνο όταν επιστραφεί μία φιάλη οριστικά πίσω στην Linde. Συνεπώς, είναι εύλογο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, εφόσον η Τεχνοπλαστική συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις φιάλες που έχει πάρει από τη Linde, δεν μπορεί να της επιστραφεί η προκαταβολή που είχε καταβάλει. Σε περίπτωση, όμως, που η Τεχνοπλαστική επιστρέψει μία φιάλη οριστικά, χωρίς να πάρει άλλη, τότε το ποσό της προκαταβολής θα της επιστραφεί. Συνακόλουθα, η Επιτροπή καταλήγει ότι η προκαταβολή δεν αποτελεί εισόδημα της Linde σε αντίθεση με το ενοίκιο επιστρέφεται πάντα στον πελάτη όταν αυτός επιστρέψει τη φιάλη. Πέραν όμως αυτού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταβολή ενός ποσού το οποίο καταβάλλεται με την επιστροφή της φιάλης ως προκαταβολή αποτελεί εύλογο οικονομικά διολογημένο όρο, εφόσον οι φιάλες αποτελούν ιδιοκτησία της Linde, η οποία κατακρατεί το ποσό αυτό μόνο σε περίπτωση μη επιστροφής της φιάλης από τον πελάτη. Είναι κατανοητό ότι η Linde, ως ιδιοκτήτρια των φιαλών οι οποίες αποτελούν επένδυση κεφαλαίου για την ίδια πρέπει να διασφαλίσει με κάποιο τρόπο την επιστροφή της ιδιοκτησίας της ή την αποζημίωσή της για τη μη επιστροφή της. Ως εκ τούτου, αυτό το ποσό αποτελεί εισόδημα της εταιρείας μόνο σε περίπτωση μη οριστικής επιστροφής της φιάλης από τον εκάστοτε πελάτη, γεγονός που θα ανάγκαζε τη Linde να αγοράσει νέα φιάλη. Από τα γεγονότα της υπόθεσης διαπιστώνεται ότι η επιβολή ημερήσιου ενοικίου αποφασίστηκε ως αντικατάσταση του ποσού των 42,50 που χρεωνόταν ως δικαίωμα χρήσης. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν από τη Linde, με την εισαγωγή του ημερήσιου ενοικίου, το ποσό των 42,50 πιστώθηκε σε όσους πελάτες είχαν καταβάλει αυτό το ποσό κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριο Συνεπώς, από τον Οκτώβριο του 2008, η μόνη χρηματική επιβάρυνση στον πελάτη με την εισαγωγή αυτής της νέας πρακτικής ήταν η καταβολή του ημερήσιου ενοικίου των 10 σεντ για κάθε φιάλη, εφόσον η προκαταβολή θα του επιστραφεί στο μέλλον. Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ταυτόχρονη επιβολή προκαταβολής ημερήσιου ενοικίου /ή η αλλαγή της πολιτικής χρέωσης από ένα εφάπαξ ποσό σε ημερήσιο ενοίκιο, δεν δύναται να αποτελεί αθέμιτο όρο συναλλαγής εφόσον η αιτιολογία για την χρέωση ενοικίου είναι αντικειμενικά διολογημένη. 12 ΔΕΚ, Hoffmann La Roche, Υπόθ. 85/76, Συλλ.1979, 461, παρ Υπόθεση 92/163 Tetra Pak II [1991] OJ L72, , σελ.1, παρ Υπόθεση 247/86 Alsatel [1988] ECR 5987, παρ Faull & Nickpay The EC Law of Competition (2007) 2 nd Ed., Oxford Uniiversity Press, παρ Βλέπε επιστολή Linde 5/7/2010.

8 4284 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε κατά πόσο η επιβολή του ημερήσιου ενοικίου αυτή καθεαυτή αποτελεί αθέμιτο όρο κατά πόσο η αιτιολογία που προβάλλεται από τη Linde είναι αντικειμενική. Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην απόφαση της Microsoft v Commission 17, από την οποία θεωρεί ότι μπορεί να αντλήσει καθοδήγηση για το σημείο αυτό. Η Linde προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με την ορθότητα της επιβολής ημερήσιου ενοικίου. Η Επιτροπή αναφέρει πιο κάτω τα συμπεράσματά της σε σχέση με αυτούς τους ισχυρισμούς. Σε ότι αφορά τον ένα από τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς της Linde για τους λόγους επιβολής του ημερήσιου ενοικίου, ήτοι ότι το ποσό της αύξησης του ελέγχου της συντήρησης φιαλών έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Linde δεν παραχώρησε οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον εν λόγω ισχυρισμό της, αν η ίδια, ως καταγγελλόμενη, φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών περί ύπαρξης αντικειμενικής διολογίας. Εξάλλου, ως αναφέρει η ίδια η Linde το ύψος του ποσού των 0.10 του ημερήσιου ενοικίου είναι συμβολικής αξίας δεν γίνεται καμία σύνδεση του με το κόστος ελέγχου συντήρησης ως αποτέλεσμα των νέων Ευρωπαϊκών προδιαγραφών αλλά αντίθετα γίνεται σύνδεση με την κατακράτηση φιαλών τη μη συχνή διακίνηση αυτών. Συνακόλουθα, η Επιτροπή εν πρώτοις ομόφωνα καταλήγει ότι η αιτιολογία για τη διαμόρφωση αύξηση του ελέγχου της συντήρησης των φιαλών βάσει των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καθότι δεν στηρίζεται σε επαρκή αντικειμενικά πραγματικά στοιχεία. Κατά δεύτερο, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι ο προβαλλόμενος ισχυρισμός περί του αυξημένου κόστους ως αποτέλεσμα της αχρησίας των φιαλών της ανάγκης αντικατάστασης τους, δεν ευσταθεί καθότι σύμφωνα με τα όσα η ίδια η Linde έχει αναφέρει, ορισμένους μεγάλους πελάτες δεν τους χρεώνει ημερήσιο ενοίκιο. Η Επιτροπή, αν διαπιστώνει ότι πράγματι υπήρχε κατακράτηση των φιαλών από μια μερίδα πελατών της Linde ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Linde με την επιβολή του ημερήσιου ενοικίου μεγάλος αριθμός αυτών επιστράφηκε, επισημαίνει ότι η θέση της Linde για την επιβολή του ημερήσιου ενοικίου, ότι δηλαδή είναι το κίνητρο για την επιστροφή των φιαλών που κατακρατούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, έρχεται σε αντίφαση με τον τρόπο που λειτούργησε συμπεριφέρθηκε. Συγκεκριμένα: (α) η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί τον ισχυρισμό της Linde ότι η επιβολή του εφάπαξ ποσού ως διώματος χρήσης κρίθηκε ως αναποτελεσματική εφόσον δεν υπήρχε οποιοδήποτε κίνητρο για την επιστροφή της φιάλης από τους πελάτες μιας, σύμφωνα με τους όρους των τιμολογίων, το εν λόγω ποσό κατακρατείτο από τη Linde δεν επιστρεφόταν στην περίπτωση επιστροφής της φιάλης σε ένα μήνα, ως ο ισχυρισμός της Linde. (β) ο επιδιωκόμενος στόχος έρχεται σε αντίθεση αφενός με το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν όλοι οι πελάτες της, αφετέρου με το γεγονός ότι δεν χρεώθηκαν όλες οι φιάλες που κατακρατούνταν από τον κάθε ένα πελάτη, αλλά μόνο αυτές που διακινούνταν. (γ) οι πελάτες που κατακρατούσαν τις φιάλες για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή οι πελάτες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους δεν επέστρεψαν τις φιάλες που κατακρατούσαν, δεν χρεώθηκαν άρα δεν έχουν κίνητρο να τις επιστρέψουν στη Linde. (δ) από τους όρους χρήσης κυλίνδρων σε τιμολόγιο ημερομηνίας 17/6/2009 που έχει αποσταλεί από την Τεχνοπλαστική σε φωτοτυπημένο τιμολόγιο ημερομηνίας 17/11/2009 που είχε σταλεί από τη Linde, διαπιστώνεται ότι η Linde παρέλειψε να ετοιμάσει νέα τιμολόγια στα οποία να καταγράφονται οι νέοι όροι παροχής των φιαλών αερίου εγκαίρως, ήτοι τον Οκτώβριο του 2008 οπόταν είχε έρθει σε εφαρμογή η νέα πολιτική, με αποτέλεσμα να μη γίνεται ορθή ενημέρωση στον πελάτη. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή συμφωνεί αναφορικά με την αναγότητα ελέγχου των φιαλών από τη Linde, η οποία ως ιδιοκτήτρια εταιρεία φέρει την ευθύνη για έλεγχο αυτών βάσει των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών των κυπριακών νόμων. Είναι λογικό ότι οι φιάλες που παραμένουν αδρανείς για μεγάλα διαστήματα ή που δεν χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα θα χρειάζονται περισσότερους ελέγχους από μία φιάλη η οποία χρησιμοποιείται συχνά. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι όλα τα τιμολόγια που έχουν αποσταλεί στην Υπηρεσία αναφέρουν την ανάγκη για διενέργεια ελέγχων των φιαλών, δεδομένο που καταδεικνύει ότι αυτό ήταν σε γνώση της Τεχνοπλαστικής. Σε σχέση με το κατά πόσο η επιβολή του ημερήσιου ενοικίου από μέρους της Linde χωρίς καμία προειδοποίηση αποτελεί αθέμιτο όρο στα πλαίσια του Νόμου, η Επιτροπή αναφέρει τα πιο κάτω: Η Linde ισχυρίστηκε ότι ενημέρωσε την Τεχνοπλαστική για την επιβολή ενοικίου το Φεβρουάριο του 2009, όταν είχε παρουσιαστεί στα υποστατικά της Linde για την επαναγέμιση μίας φιάλης τόσο προφορικά όσο με τη σχετική εγκύκλιο. Αντιθέτως, η Τεχνοπλαστική, ισχυρίστηκε ότι δεν ενημερώθηκε από την Linde με οποιοδήποτε τρόπο για την επιβολή ενοικίου χρήσης φιαλών, ενώ ανέφερε ότι είχε ακούσει από την αγορά (φίλους, ιδιοκτήτες μηχανουργείων) για την επιβολή αυτού του ενοικίου ώσπου έλαβε ταχυδρομικώς τιμολόγιο για ημερήσιο ενοίκιο για μία φιάλη μετά από κάποια αγορά αερίου από την ίδια. Διαπιστώνεται από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου ότι η Τεχνοπλαστική συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο πελατών τον οποίο έχει αποστείλει η Linde από όπου μπορούν να βρεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε ενεργή συνεργασία με την Τεχνοπλαστική κατά το χρόνο επιβολής του ενοικίου ούτως ώστε να της αποσταλεί η εγκύκλιος, εντούτοις υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί της. Σημειώνεται, παράλληλα ότι η Τεχνοπλαστική αγόραζε πάντοτε τα βιομηχανικά αέρια τοις μετρητοίς τα μετέφερε με δικά της αυτοκίνητα από το εργοστάσιο της καταγγελλομένης. Η Τεχνοπλαστική ανέφερε ότι τα τιμολόγια της καταγγελλομένης τα έβλεπε ο οδηγός της ο λογιστής της που τα καταχωρούσε. 17 Υπόθεση T-201/04 Microsoft Corp v Commission [2007] ECR II-000, [2007] 5 CMLR 846, παρ

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Επισημαίνεται επίσης, ότι η Τεχνοπλαστική κατά τη διενέργεια της δέουσας έρευνας πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι πρόσεξε τη σημείωση, που βρισκόταν στο κάτω μέρος του τιμολογίου, η οποία αναφερόταν σε ενοίκιο κατοχής φιάλης τους νέους Όρους Χρήσης Κυλίνδρων που βρισκόταν στο πίσω μέρος, μόνο όταν ζήτησε τα τιμολόγια από το λογιστήριό της για να τα αποστείλει στην Υπηρεσία μετά από ερώτημα της Υπηρεσίας σχετικά με τους εν λόγω όρους. Το γεγονός αυτό δεικνύει ότι η Διεύθυνση της Τεχνοπλαστικής δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη των όρων που αναγράφονταν στα τιμολόγια. Η παράλειψη αυτή δεν μπορεί να βαραίνει την Linde. Στην βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Τεχνοπλαστική είχε ειδοποιηθεί για την επιβολή ημερήσιου ενοικίου, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της ότι της επιβλήθηκε το ημερήσιο ενοίκιο χωρίς καμία προειδοποίηση από μέρους της Linde. Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η επιβολή ημερήσιου ενοικίου σε φιάλες βιομηχανικών αερίων αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική. Αυτό επιβεβαιώνεται από στοιχεία που έχει αποστείλει η Linde σχετικά με την επιβολή ημερήσιου ενοικίου σε φιάλες βιομηχανικών αερίων από τον ίδιο όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκει καθώς από άλλες εταιρείες σε ότι αφορά τρίτες χώρες (ευρωπαϊκές μη). Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι η απόφαση της Linde για την επιβολή ημερήσιου ενοικίου αντί της επιβολής ενός εφάπαξ ποσού ως διώματος χρήσης διολογείται, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι: (α) Υπάρχει μεγάλος αριθμός φιαλών που κατακρατείται δεν επιστρέφεται στη Linde, (β) με την επιβολή του ημερήσιου ενοικίου μεγάλος αριθμός φιαλών έχει επιστραφεί, (γ) δεν γίνεται αναδρομική επιβάρυνση από τη Linde του ημερήσιου ενοικίου, αλλά ούτε επιβάρυνση σε άτομα επιχειρήσεις που δεν είχαν ενημερωθεί έγρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται μόνο με την επανεμφάνιση μίας φιάλης λόγω μη ενημέρωσης του λογισμικού της συστήματος μηχανογράφησης των στοιχείων των πελατών της, (δ) η επιβολή ημερήσιου ενοικίου αποτελεί μια συνήθης διεθνή εμπορική πρακτική. Η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, η επιβολή του ημερήσιου ενοικίου δεν αποτελεί αθέμιτο όρο συναλλαγής υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου. (β) Επιβολή αθέμιτων τιμών (υπερβολικές χρεώσεις), (άρθρο 6(1)(α)) Η Επιτροπή εξέτασε επίσης το ύψος του ημερήσιου ενοικίου για να διαφανεί κατά πόσο αυτό συνιστούσε υπερβολική τιμολόγηση στη βάση των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού. Η άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως εκ μέρους μιας επιχειρήσεως που κατέχει δεσπόζουσα θέση συνιστά καταχρηστική πρακτική κάτω από τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου. Η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητικές σε αυτό το σημείο τις υποθέσεις General Motors 18 United Brands 19 Deutsche Post 20. Σε σχέση με το ύψος του ενοικίου, η Linde ανέφερε ότι αυτό είναι συμβολικής αξίας ότι δεν προήλθε από συγκεκριμένες μελέτες ή υπολογισμούς αλλά από μία σύγκριση μεταξύ των ενοικίων που επιβάλλονται σε άλλες χώρες, σημειώνοντας ότι το ποσό των 10 σεντ που επιβλήθηκε είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη. Σε σχέση με τα ημερήσια ενοίκια που επιβάλλονται σε άλλες χώρες εντός εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις φιάλες, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτά ούτως ώστε να φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα εφόσον δεν έχει επαρκή στοιχεία ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στις πιο πάνω χώρες ώστε να θεωρηθούν συγκρίσιμα με τις συνθήκες που επικρατούν στην κυπριακή αγορά. Η μόνη διολογία που δίνει η Linde σχετικά με το ύψος του ενοικίου είναι το ύψος του ενοικίου άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, το οποίο κυμαίνεται από {.} * έως {.} σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, χωρίς να εξηγεί το λόγο ή τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε η ίδια στην τιμή των 0.10 ως ημερήσιο ενοίκιο για την κυπριακή αγορά. Στην απουσία οποιασδήποτε μελέτης από μέρους της Linde αναφορικά με την αιτιολογία τόσο της ύπαρξης ημερήσιου ενοικίου στις φιάλες όσο του ύψους αυτού θέλοντας να εξετάσει το ζήτημα αυτό η Επιτροπή, σημείωσε τα όσα κατέγραψε επί τούτου η Υπηρεσία, στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε, όπου προέβηκε σε σύγκριση των προβλεπόμενων εισοδημάτων της εταιρείας Linde από την ενοικίαση επαναγεμιζόμενων φιαλών βιομηχανικού αερίου για είκοσι χρόνια με το συνολικό κόστος αγοράς, ετοιμασίας συντήρησης αυτών των φιαλών. Από την εν λόγω ανάλυση διαφάνηκε ότι η Linde έχει συνολικό κόστος αγοράς, ετοιμασίας συντήρησης μίας ενοικιαζόμενης φιάλης βιομηχανικού αερίου για περίοδο 20 ετών ύψους {..} το οποίο είναι ψηλότερο από την καθαρή παρούσα αξία των ενοικίων της ίδιας περιόδου, ήτοι {..}, κατά { } (ή {..}%).Από την εν λόγω ανάλυση διαφαίνεται ότι η επιβολή ημερήσιου ενοικίου των 10 σεντς + ΦΠΑ για την χρήση φιάλης βιομηχανικού αερίου από την Linde προς τους πελάτες της καλύπτει μόνο το κόστος αγοράς, ετοιμασίας συντήρησης μίας ενοικιαζόμενης φιάλης. Σημειώνεται επίσης ότι στο κόστος αυτό δε συμπεριλήφθηκε άλλο κόστος, όπως το κόστος διοίκησης έξοδα χρηματοδότησης. 18 OJ [1975] L 29/14, [1975] 1 CMLR D Απόφαση Δ.Ε.Κ. ημ.14/2/1978, Υπόθεση 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities. European Court reports 1978 Page 00207, παρ Deutsche Post, D.Comm, July 25, 2001, 2001 OJ L 331/40, παρ * Οι αριθμοί /ή τα στοιχεία που παραλείπονται δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της απάλειψης είναι το σύμβολο { }.

10 4286 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στη βάση της ανάλυσης που έγινε, ομόφωνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σε σχέση με το ύψος της τιμής, ακολουθώντας τις αρχές της υπόθεσης United Brands 21, η τιμή που επιβλήθηκε ως ημερήσιο ενοίκιο δεν υπερβαίνει το κόστος της Linde συνακόλουθα το ύψος αυτής δεν αποτελεί υπερβολική / ή αθέμιτη τιμή στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου. (γ) Ύπαρξη διακριτικής τιμολόγησης (άρθρο 6(1)(γ)) Η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσο υφίσταται καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η Linde ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου. Η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικές ως προς την εφαρμογή του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου τις αποφάσεις Europe Chemi-Con (Deutschland) 22, Corsica Ferries 23 Deutsche Post AG-Interception of Cross-border mail 24. Στη βάση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου διαφαίνεται ότι η νέα πρακτική χρέωσης ημερήσιου ενοικίου εφαρμόζεται σε φιάλες οι οποίες εμφανίζονται για επαναγέμισμα. Για αυτό το λόγο η Τεχνοπλαστική πληρώνει ενοίκιο μόνο για μία φιάλη, την οποία στην περίπτωσή της παρουσίασε το 2009 δεν πληρώνει για τις άλλες φιάλες τις οποίες η Linde γνωρίζει ότι η Τεχνοπλαστική έχει στην κατοχή της. Με αυτό τον τρόπο όμως πελάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις φιάλες τους ή τις παρουσιάζουν για επαναγέμιση χρεώνονται ημερήσιο ενοίκιο ενώ άλλοι πελάτες που κατακρατούν φιάλες ίσως δεν τις επιστρέψουν ποτέ δεν χρεώνονται με ημερήσιο ενοίκιο. Άρα, ενώ οι δύο χρησιμοποιούν φιάλες-ιδιοκτησία της Linde, ο ένας από αυτούς χρεώνεται επειδή χρειάστηκε να αγοράσει αέριο ενώ ο άλλος την έχει στην κατοχή του δεν χρεώνεται. Ως εκ τούτου, η Linde κατά την εφαρμογή της πρακτικής ημερήσιου ενοικίου επιβάλλει ανόμοιους όρους για ισοδύναμες συναλλαγές. Η Linde απέδωσε την αδυναμία της να χρεώσει όλους τους πελάτες της που κατακρατούν φιάλες στο γεγονός ότι το λογισμικό της σύστημα δεν είναι ενημερωμένο. Συγκεκριμένα, η Linde σημειώνει ότι η προσπάθεια ενημέρωσης του λογισμικού της είναι «συνεχής χρονοβόρα λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι στην αγορά από το 1947 είναι εξαιρετικά δύσκολη η πλήρης ενημέρωση του λογισμικού». Η θέση της Linde ότι η ενημέρωση του λογισμικού της εταιρείας αποτελεί ένα δύσκολο έργο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εταιρεία λειτουργεί από το 1947, αναιρείται από το γεγονός ότι ενώ η Linde αναφέρει ότι τα περισσότερα παλιά στοιχεία των πελατών δεν είναι μηχανογραφημένα (συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την Τεχνοπλαστική), μετά από ερώτηση της Υπηρεσίας, ανέτρεξε στα στοιχεία/ τιμολόγια που έχει εκδώσει κατά ρούς διαπίστωσε ότι η Τεχνοπλαστική έχει πάρει πέντε φιάλες από την Linde (2 το 1969, 1 το 1973, 1 το το 1989) ενώ χρεώνεται μόνο για μία από αυτές την οποία παρουσίασε κατά το 2009 για επαναγέμιση για την οποία έχει ενημερωθεί το λογισμικό της. Συνεπώς, η Linde έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε παλαιότερα Δελτία Εισπράξεως (σε σχέση με την προκαταβολή που δόθηκε από κάθε πελάτη για τις φιάλες) στη λογιστική μερίδα 25 που διατηρεί για κάθε πελάτη σε σχέση με την αγορά αερίου τουλάχιστον όσον αφορά τα τελευταία χρόνια- ούτως ώστε να φτάσει σε ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την κατακράτηση φιαλών από τους διάφορους πελάτες της να εφαρμόσει ομοιόμορφα τη νέα πολιτική στους πελάτες που ευθύνονται για την αναγότητα επιβολής της. Η ενημέρωση του λογισμικού των συστημάτων της Linde αποτελεί αποκλειστικά δική της ευθύνη οποιαδήποτε αδυναμία της στην ορθή τήρησή του δεν μπορεί να αποτελεί αντικειμενική διολογία. Ήταν άλλωστε πρόβλημα που προϋπήρχε, το ζήτημα της κατακράτησης φιαλών, του 2006, οπότε εισήγαγε την πρακτική επιβολής διώματος χρήσης. Η Επιτροπή καταλήγει ότι, εφόσον η Linde θεωρεί ότι οι φιάλες αποτελούν για την ίδια επένδυση κεφαλαίου εφόσον γνώριζε τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονταν με την κατακράτησή τους, τη μη επιστροφή τους τη μη διακίνησή τους, όφειλε να ενημερώνει το λογισμικό της σύστημα πληρέστερα με την πάροδο των ετών ούτως ώστε να γνωρίζει επακριβώς τη διακίνηση των φιαλών, τις ακριβείς ανάγκες για επιβολή νέας πρακτικής την πιο στοχευόμενη εφαρμογή οποιασδήποτε νέας πρακτικής. Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι η μη ορθή έγρη ενημέρωση του λογισμικού συστήματος δεν αποτελεί αντικειμενική διολόγηση από μέρους της Linde για το διακριτικό τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τους πελάτες της, επιβάλλοντας μόνο σε μια μερίδα αυτών το ημερήσιο ενοίκιο, ενώ σε άλλους όχι. Η Linde ως δεσπόζουσα επιχείρηση φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τις πρακτικές που ακολουθεί μιας στην απουσία ανταγωνιστών, οι προμηθευτές δεν έχουν άλλη επιλογή στην τυχόν αύξηση των τιμών. Ως εταιρεία που κατέχει το μονοπώλιο, ως εκ τούτου, δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, η Linde έχει «special responsibility» (ιδιαίτερη ευθύνη), πράγμα που την κάνει ακόμα πιο υπεύθυνη σε περίπτωση παραβίασης του Νόμου Απόφαση Δ.Ε.Κ. ημ.14/2/1978, Υπόθεση 27/76 United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities. European Court reports 1978 Page 00207, παρ Απόφαση του Δικαστηρίου της 27ης Ιανουαρίου 2005, C-422/02 P, Europe Chemi-Con (Deutschland) κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2005, σ. I-791, σκέψη Υπόθεση C-18/93 Corsica Ferries Italia Srl v Corporazione Dei Piloti Del Porto Di Genoa [1994] Συλλογή Δικαστηρίου Deutsche Post AG Επίσημη Εφημρίδα της Ε.Ε. [2001]L 331/ Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι στη σχετική λίστα με τους πελάτες της την οποία έχει αποστείλει η καταγγελλόμενη, η Τεχνοπλαστική έχει τον αριθμό Υπόθεση 322/81, Michelin v. Commission, [1983] ECR 3461, para. 57.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προκαταρκτικά εκτιμά ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Linde καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην προμήθεια φιαλών διοξείδιο του άνθρακα, αργόν, αζώτου, οξυγόνου ασετυλίνης, εφαρμόζοντας ανόμοιους όρους σε ισοδύναμες συναλλαγές κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, ως αποτέλεσμα της πρακτικής της να επιβάλλει ημερήσιο ενοικίου στους πελάτες που επανεμφανίζουν τις φιάλες να μην επιβάλλει ημερήσιο ενοίκιο σε πελάτες που έχουν στην κατοχή τους φιάλες δεν τις παρουσίαζαν. Η Επιτροπή ομόφωνα προκαταρκτικά εκτίμησε ότι η έλλειψη μηχανογραφημένων στοιχείων δεν αποτελεί αντικειμενική διολογία για τη διάκριση αυτή καθότι λόγω της μονοπωλιακής της θέσης με αυτή την διακριτική μεταχείριση κάποιοι πελάτες της τίθεται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. VII. Ανάληψη Δεσμεύσεων από την καταγγελλόμενη επιχείρηση Στις 28/5/2014 η καταγγελλόμενη εταιρεία Linde με σχετική επιστολή της προς την Επιτροπή, αναφερόμενη στην επιστολή ημερομηνίας 3/2/2014 της Υπηρεσίας με την οποία ενημερώθηκε για την ανάκληση επανεξέταση της απόφασής της με αριθμό 29/2012 από την Επιτροπή, δήλωσε τα πιο κάτω: «1. Οι πελάτες μας έχοντας μελετήσει την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ημερ. 29 Αυγούστου 2012 στην υπόθεση 34/12 δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται πλήρως με τα ευρήματα τις υποδείξεις της Επιτροπής στην πιο πάνω απόφαση ούτως ώστε να μην γίνεται οποιαδήποτε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακριτική μεταχείριση των πελατών τους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πελάτες μας σαν μονοπώλιο αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά. 2. Οι πελάτες μας από το 2010 προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του λογισμικού τους αναλαμβάνουν ότι το εν λόγω λογισμικό σύστημα των πελατών μας θα είναι πάντοτε δεόντως ενημερωμένο. 3. Οι πελάτες μας δεσμεύονται ότι εάν υπάρξει αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής τους σε σχέση με την ενοικίαση φιαλών βιομηχανικών αερίων τότε όλοι οι επηρεαζόμενοι πελάτες τους θα ενημερώνονται άμεσα, έγρα με σαφήνεια. 4. Περαιτέρω οι πελάτες μας δεσμεύονται ότι δεν θα επιβάλλουν ανόμοιους όρους για ισοδύναμες συναλλαγές κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008.» Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι δεσμεύσεις που προσέφερε να αναλάβει η καταγγελλόμενη μέσω των νομικών εκπροσώπων της αποστάληκαν στην καταγγέλλουσα εταιρεία Τεχνοπλαστική Λτδ, η οποία σε επιστολή της ημερομηνίας 10/7/2014 αναφέρει ότι «Μας ικανοποιούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Linde-Hadjikyriakos [ ] δώσαμε τη μάχη η Linde-Hadjikyriakos Ltd δεσμεύτηκε να σέβεται τους πελάτες της». Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακληθείσα απόφαση της Επιτροπής αφορούσε την εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Τροποποιητικό Νόμο του 2014 Ν. 41(Ι)/2014, σημειώνοντας το άρθρο 58 των περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου του 1999 το άρθρο 53(4) του Νόμου , επεσήμανε ότι κατά την εξέταση της περιπτώσεως ανάληψης δεσμεύσεων εφαρμόζεται ο Νόμος, ως έχει τροποποιηθεί. Σύμφωνα με το Νόμο αρ. 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί: «25.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση, με την οποία να απαιτεί τον τερματισμό μιας παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 /ή 6 του Νόμου /ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ /ή 102 ΣΛΕΕ οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων προσφέρονται να αναλάβουν δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει περαιτέρω δράση. (2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) απόφαση, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.» Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, εφόσον κατά την προκαταρκτική εκτίμησή της σε ό,τι αφορά την παρούσα υπόθεση η Επιτροπή θα εξέδιδε σχετική απόφαση με την οποία να απαιτείται ο τερματισμός της παράβασης, τότε η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να δεχθεί δεσμεύσεις που έχουν προσφερθεί από την καταγγελλόμενη. Η Επιτροπή, επίσης, επισημαίνει την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, όπου αναφέρεται ότι: «όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή». Επιπλέον, στο σημείο 13 του Προοιμίου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, αναφέρεται ότι: «όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή απαγόρευσης, συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις προτείνουν στην Επιτροπή να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να παραμερίσουν τις αντιρρήσεις της, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις, εκδίδοντας σχετική απόφαση. Οι αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι δράσης από μέρους της Επιτροπής, δίχως να συνάγουν ότι υπήρχε ή ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράβαση. Οι αποφάσεις δέσμευσης δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών ανταγωνισμού των δικαστηρίων των κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση να αποφασίζουν ως προς την υπόθεση. Σε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει πρόστιμο, δεν ενδείκνυνται αποφάσεις δέσμευσης».

12 4288 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σχετικό είναι το Memorandum (Memo/04/217 Ευρωπαϊκής Επιτροπής) το οποίο εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 9 του Κανονισμού: (α) να διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, οι αναλαμβανόμενες υπ αυτών δεσμεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις ανησυχίες, (β) να μην πρόκειται για περίπτωση όπου το πρόστιμο θεωρείται επιβεβλημένο, άρα για σοβαρές παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού (hardcore cases), (γ) λόγοι αποτελεσματικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσμεύσεων όχι την έκδοση μιας επίσημης απαγορευτικής απόφασης. Η Επιτροπή, όπως αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι λοιπές Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την επιλογή άσκησης των εξουσιών που της απονέμει το άρθρο 25 του Νόμου. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Alrosa 27, η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει λύσεις λιγότερο αυστηρές ή ηπιότερες από τις προτεινόμενες δεσμεύσεις. Η μόνη υποχρέωση που είχε εν προκειμένω η Επιτροπή, όσον αφορά την αναλογικότητα των δεσμεύσεων, είναι να ελέγξει αν οι δεσμεύσεις είναι ικανές να άρουν τις αντιρρήσεις που είχε διατυπώσει. 28 Ως καθοδηγητικό κρίνεται από την Επιτροπή το έγγραφο «ECN Recommendation on Commitment Procedures» στο οποίο καταγράφονται τα ακόλουθα: «Commitment decisions do not make a finding of infringement, nor do they conclude that an infringement would be terminated». Επίσης, στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι η ανάληψη δεσμεύσεων έχει αριθμό πλεονεκτημάτων: «The first is the quick reestablishment of effective competition on the market, to the benefit of consumers and the public interest. The second is effectiveness, as commitment decisions do not need to be based on full-scale investigations and do not reach conclusions on the facts of the case or the application of the law. Moreover, they usually involve less procedural steps which allows for more appropriate use of Authorities resources. [ ] To ensure that the advantages of commitment decisions are fully realized in terms of securing swift changes to the market which address the competition concerns and procedural economies, it is important to ensure that the procedures for the adoption of commitment decisions are effective and efficient, while ensuring sufficient opportunity to the undertaking under investigation to interact with the Authority. [ ] When applying the principle of proportionality, the Authorities should not be obliged to go further than verifying that the commitments do not manifestly go beyond what is necessary to address these concerns and that the undertakings subject to the proceedings have not offered less onerous commitments that also address the competition concerns adequately.» Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι «unambiguous and self-executing». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι παρούσες δεσμεύσεις προσφέρονται στο πλαίσιο επανεξέτασης της καταγγελίας, ως αποτέλεσμα της ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής με αρ.29/2012. Επίσης, η παρούσα καταγγελία αφορά γεγονότα ή στοιχεία του 2010, ήτοι στοιχεία ή γεγονότα που αφορούν την τότε κατάσταση, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζονται με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην αγορά. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η παρούσα περίπτωση δεν πρόκειται για σοβαρή περίπτωση παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού (hardcore cases), εφόσον πρόκειται για τη συμπεριφορά μίας συγκεκριμένης εταιρείας η οποία κατείχε το μονοπώλιο στην αγορά κατά το 2010 η οποία, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής, ενδεχομένως να αποτελεί παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου. Επιπλέον, η συμπεριφορά αυτή αν ενδεχομένως να αποτελεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης αποτελεί μία περίπτωση για την οποία χρειάζεται ρύθμιση της μελλοντικής συμπεριφοράς της επιχείρησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι κατ αρχήν πρόσφορη για την αποδοχή δεσμεύσεων, ενώ η φύση τα χαρακτηριστικά των δεσμεύσεων όπως διαμορφώθηκαν ενδείκνυνται για την αποκατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο το είδος των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Ειδικότερα, η Linde στις δεσμεύσεις της αναφέρει ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του λογισμικού της. Σχετική επιβεβαίωση είχε συμπεριληφθεί σε επιστολή ημερομηνίας 3/5/2012 που στάλθηκε από την Linde στην Επιτροπή στην οποία αναφέρεται ότι «Η ενημέρωση του λογισμικού της Εταιρείας ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2010». Πέραν όμως των ενεργειών στις οποίες προέβηκε η εταιρεία μέχρι σήμερα, δεσμεύεται ότι το λογισμικό της σύστημα θα είναι πάντοτε δεόντως ενημερωμένο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω δέσμευση είναι πολύ σημαντική δεδομένου του γεγονότος ότι η Linde είχε αναφέρει ότι οι προηγούμενες ενέργειες ή/ πράξεις της οφείλονταν σε μη ενημέρωση του λογισμικού της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 27 Απόφαση Alrosa C-441/07 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Alrosa Company Ltd, σκ , , απ όπου προκύπτει πως η σχετική απόφαση της Επιτροπής ελέγχεται δικαστικά μόνο σε περίπτωση παράβασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής. 28 Ibid.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ θεωρεί ότι η τήρηση ενημερωμένου λογισμικού με τα στοιχεία όλων των πελατών της θα συντείνει στην αποφυγή μελλοντικής συμπεριφοράς ή/ ενεργειών που δυνατόν να οδηγήσουν σε διακριτική μεταχείριση. Η εν λόγω δέσμευση ενισχύεται από το γεγονός ότι η Linde έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι αυτή η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 2010, θα συνεχίζει να τηρείται ενήμερο το λογισμικό σύστημα. Επιπρόσθετα, η δέσμευση για άμεση, έγρη σαφή ενημέρωση των πελατών αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, καθώς οι γενικότερες δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, θεωρούνται από την Επιτροπή ως σημαντικές. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δέσμευση για άμεση, έγρη σαφή ενημέρωση των πελατών αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η καταγγελλόμενη έχει το μονοπώλιο της αγοράς, θα επιτρέψει την καλύτερη πιο αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς. Η Linde ως επιχείρηση η οποία έχει ειδική ευθύνη ως προς την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί υπό καθεστώς διαφάνειας σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή της πολιτική διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πελάτες της θα είναι πλήρως ενημερωμένοι σε ό,τι αφορά αυτήν. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάληψη αυτής της δέσμευσης θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς με την αποφυγή καταχρηστικών συμπεριφορών. Πέραν όμως αυτού, η δέσμευση αυτή θα συμβάλει στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων εταιρειών αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική της καταγγελλόμενης τους όρους παροχής των υπηρεσιών των προϊόντων της. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεινόμενες από την επιχείρηση δεσμεύσεις είναι σαφείς συγκεκριμένες, ικανές πρόσφορες να παύσουν τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που διατυπώνονται στο παρόν σημείωμα να αποκαταστήσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Επίσης, μπορούν να εκτελεσθούν από τη Linde που τις αναλαμβάνει μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως άμεσα. Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι δεσμεύσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων στην επιτάχυνση αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, ενόψει του γεγονότος ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση εκδήλωσε το ενδιαφέρον της να αναλάβει δεσμεύσεις κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα περίπτωση η προκαταρκτική έρευνα αφορούσε ουσιαστικά εξέταση του υπάρχοντος στους διοικητικούς φακέλους υλικού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση για ανάληψη δεσμεύσεων αποστάληκε νωρίς συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην εξοικονόμηση πόρων της. Συνεπώς, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις της Τεχνοπλαστικής επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων, καθώς την επιβεβαίωση από τη Linde μέσω των νομικών της εκπροσώπων με επιστολή ημερομηνίας 3/5/2012 ότι η ενημέρωση του λογισμικού συστήματος της καταγγελλόμενης ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2010, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις ως αυτές καταγράφονται, είναι ικανές να άρουν τις ανησυχίες για παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου από ενέργειες ή / συμπεριφορές της Linde κατά το 2010, στη βάση αυτών δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει περαιτέρω δράση. VIII. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της το άρθρο 25 του Νόμου αφού έλαβε τις θέσεις της καταγγέλλουσας με επιστολή της ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2014, υπό το φως της προκαταρκτικής της εκτίμησης αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχτεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που ανέλαβε η Linde, καθώς με αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις ή / ανησυχίες της Επιτροπής,, ως εκ τούτου, τις καθιστά με την παρούσα απόφαση υποχρεωτικές δεσμευτικές για την καταγγελλόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου. Ειδικότερα, η Linde δεσμεύεται ότι: (α) θα συμμορφώνεται πλήρως με τα ευρήματα τις υποδείξεις της Επιτροπής στην απόφαση αρ. 34/ ούτως ώστε να μην γίνεται οποιαδήποτε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διακριτική μεταχείριση των πελατών της λαμβάνοντας υπόψη ότι σαν μονοπώλιο αποτελεί τον αποκλειστικό προμηθευτή των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά, (β) από το 2010 προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του λογισμικού της αναλαμβάνει ότι το εν λόγω λογισμικό σύστημα της εταιρείας θα είναι πάντοτε δεόντως ενημερωμένο, (γ) όταν υπάρχει αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας σε σχέση με την ενοικίαση φιαλών βιομηχανικών αερίων τότε όλοι οι επηρεαζόμενοι πελάτες της θα ενημερώνονται άμεσα, έγρα με σαφήνεια, (δ) δεν θα επιβάλλει ανόμοιους όρους για ισοδύναμες συναλλαγές κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του Η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχουν λόγοι αποτελεσματικότητας για την υιοθέτηση δεσμεύσεων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δεσμεύσεις ανταποκρίνονται στις ανησυχίες περί ενδεχόμενης παραβάσεως του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, ενώ δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι οι οποιεσδήποτε ανησυχίες εκφράζονται αφορούν το 2010 γεγονότα τα οποία επισυνέβησαν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, στη βάση των κανόνων επανεξέτασης υποθέσεων. Η Επιτροπή, επίσης, θεωρεί ότι ο προτεινόμενες δεσμεύσεις είναι σαφείς, η φύση τα χαρακτηριστικά αυτών όπως διαμορφώθηκαν ενδείκνυνται για την αποκατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, ενώ επιπλέον, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων της Επιτροπής την επιτάχυνση αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει περαιτέρω δράση. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις θεωρούνται επαρκείς από την Επιτροπή ώστε να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρούσα απόφασή της αφορά αποκλειστικά την κρινόμενη υπόθεση. 29 Απόφαση ΕΠΑ 34 /2012 Καταγγελία της εταιρείας Ανδρέας & Πανίκος Μάππα εναντίον της εταιρείας Linde- Hadjikyriacos Gas Ltd.

14 4290 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25(2) των Νόμων «Σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) απόφαση, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.». Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στη βάση του άρθρου 27 των Νόμων δύναται κατόπιν αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της εκδοθείσα δυνάμει των άρθρων 24 ή 25 ή 28 των Νόμων: «(α) εάν μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό περιστατικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η απόφασή της. (β) εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση. (γ) εάν η απόφαση οφείλεται σε παραπλάνηση της Επιτροπής, με την παροχή ανακριβών, ψευδών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή την απόκρυψη των αληθών. (δ) εάν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραλείψουν / ή αρνηθούν να συμμορφωθούν με τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση.» Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Αριθμός 4331 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Γνωστοποίηση Διεξαγωγής Δημόσιας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία χορήγησης Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου (Ολοκληρωμένη Πρόληψη Έλεγχος της Ρύπανσης) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιούν ότι: (α) Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 9.00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3 ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος Περιβάλλοντος, στη Λεωφόρο 28 ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Λευκωσία, με θέμα τη χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, μετά από αίτηση που υποβλήθηκε εκ μέρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τροποποίηση της Άδειας που κατέχει με αρ. 186/2012. (β) Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συμμετάσχει στη Δημόσια Ακρόαση στα πλαίσια της δυνατότητας συμμετοχής του στη διαδικασία χορήγησης ή τροποποίησης των Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 του Παραρτήματος VIII του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου του (γ) Η σχετική αίτηση για τροποποίηση της Άδειας παραλήφθηκε στις 4 Ιουνίου 2014 αναφέρεται σε επέκταση των ωρών λειτουργίας της πρώτης συστοιχίας των τριών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ1) για τα έτη (τροποποίηση του όρου λειτουργίας Β.4.2 της προσωρινής Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών με αρ. 186/2012). (δ) Η αίτηση για τροποποίηση οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 3ος όροφος, Λευκωσία στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28 ης Οκτωβρίου 20-22, 1 ος όροφος, Λευκωσία είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες. (ε) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2014, να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων Περιβάλλοντος ή/ στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τυχόν έγγραφες θέσεις αναφορικά με την αιτούμενη τροποποίηση άδειας την επέκταση των ωρών λειτουργίας της πρώτης συστοιχίας των ΜΕΚ1. (στ) Έγγραφες θέσεις μπορούν να υποβληθούν είτε γραπτώς στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία ή/ στο Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία, είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:

15 Αριθμός 4332 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1989 (Άρθρο 29) Στοιχεία καταχωριζόμενα στο Αρχείο Βιβλίων 1. Τίτλος Βιβλίου περιεχόμενο εξωφύλλου 2. Γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο 3. Όνομα του συγγραφέα, του μεταφραστή ή του εκδότη του βιβλίου ή μέρους αυτού. 4. Θέμα 5. Τόπος εκτύπωσης έκδοσης 6. Τυπογραφείο Εκδοτικός Οίκος 7. Ημερομηνία παράδοσης από το τυπογραφείο ή έκδοσης 8. Αριθμός φύλλων ή σελίδων 9. Μέγεθος 10. Αριθμός έκδοσης 11. Αριθμός αντιτύπων της έκδοσης 12. Κατά πόσο το βιβλίο είναι τυπωμένο ή λιθογραφημένο 13. Τιμή πώλησης 14. Όνομα διεύθυνση αυτού που έχει διώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο βιβλίο ή μέρος αυτού. (1) 1. Ζήνων, τόμος ( ) 2. Ελληνικά 3. Κλ. Ιωαννίδης, Τζ. Κωνσταντινίδη, Α. Σαββίδης 4.Φιλοσοφία 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη 7. 5/ Χ Φιλοσοφική Εταιρεία Κύπρου. (2) 1. Ο Καραβάς, Τέχνες Τεχνίτες 2. Ελληνικά 3. Ελένη Παπαδημητρίου 4. Λαϊκή Τέχνη του Καραβά 5. Λευκωσία 6. Δήμος Καραβά, Λευκωσία 7. 6/ Χ Ελένη Παπαδημητρίου. (3) 1. Η πύλη της Κολάσεως 2. Ελληνικά 3. Γεώργιος Ζαβρίδης 4. Στρατιωτικά βιώματα 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Σ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 6/ Χ Λιθογραφημένο Γεώργιος Ζαβρίδης, Δ. Γεωργίου 15, Πάφος, τηλ (4) 1. Λόγοι για τον Άγιο Νεκτάριο τόμος Α 2. Ελληνικά 3. Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης 4. Θρησκευτικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη 7. 8/ Χ Α Λιθογραφημένο Εκδόσεις Ακτή. (5) 1. Λόγοι για τον Άγιο Νεκτάριο τόμος Β 2. Ελληνικά 3. Αρχιμανδρίτης Ανανίας Κουστένης 4. Θρησκευτικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 8/ Χ Β Λιθογραφημένο Εκδόσεις Ακτή. (6) 1. Στες ρίζες της παράδοσης 2. Ελληνικά 3. Κυριάκος Μιχαήλ Κουτσοβεντιανός 4. Ποίηση 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 8/ Χ Λιθογραφημένο Κυριάκος Μιχαήλ Κουτσοβεντιανός, Ν.Θ. Ιωάννου 41 Α, 1036, Καϊμακλί. (7) 1. Φωνή Κυρίου, τα Τέσσερα Ευαγγέλια σε ένα 2. Ελληνικά 3. Κώστας Κωνσταντίνου 4. Εκκλησιαστικά 5. Λευκωσία 6. Τυπογραφείο Στ. Λειβαδιώτη Λτδ. 7. 6/ Χ Β Λιθογραφημένο Κώστας Κωνσταντίνου, Κόννου , Αγρός. Τηλ Αριθμός 4333 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011/2012 Αντίτυπα της έκθεσης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2011/2012 στην Ελληνική Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 17,00 το αντίτυπο. Αριθμός 4334 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ORNAMENTAL CO. LTD Στις 27/8/2014, με βάση τις πρόνοιες Ομολόγων Κυμαινόμενης Επιβάρυνσης, που εκδόθηκαν από την πιο πάνω εταιρεία, με ημερομηνία 26/3/2010, 1/3/2012, 28/3/ /4/2012 αντίστοιχα, η εταιρεία ORNAMENTAL CO. LTD, έχει τεθεί υπό Διαχείριση έχω διοριστεί Παραλήπτης Διαχειριστής αυτής. Παρακαλείται οποιοσδήποτε πιστωτής, ή οποιοσδήποτε έχει συμβληθεί με την εταιρεία πριν το διορισμό μου, να επικοινωνήσει γραπτώς μαζί μου, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 232, Apollo Court, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Τ.Θ , 3820 Λεμεσός, τηλέφωνο , επισυνάπτοντας συμβόλαια, έγγραφα, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναλλαγές με την εταιρεία, ώστε να εξακριβωθούν οι υποχρεώσεις της ιδίας, για τους σκοπούς της διαχείρισης. Επίσης χρεώστες της εταιρείας, καλούνται όπως προβαίνουν σε εξόφληση των υποχρεώσεών τους απευθείας στον Παραλήπτη Διαχειριστή, στην πιο πάνω διεύθυνση. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Παραλήπτης Διαχειριστής, ORNAMENTAL CO. LTD.

16 4292 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4335 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με την Karin Norma Williams, Αρ. Διαβ τέως από την Αγγλία, αποβιώσασα. Αρ. Αίτησης 205/14. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 26/9/2014 ώρα 8.30 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας της Karin Norma Williams τέως από την Αγγλία, αποβιώσασας, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας στις 21/3/2014. Αριθμός 4336 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αναφορικά με τη Nicole McLoughlin nee Papakyprianou, αποβιώσασα. Λ. ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Δ.Ε.Π.Ε, Δικηγόροι για Shelagh Marilyn Noizet Marie-Helene Chapman. Αρ. Αίτ. 213/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 2 Οκτωβρίου 2014 στις 9.00 π.μ., θα υποβληθεί αίτηση στο πιο πάνω κατονομαζόμενο Επαρχιακό Δικαστήριο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος επικύρωσης της διαθήκης της Nicole McLoughlin nee Papakyprianou, τέως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αποβιώσασας, που εκδόθηκε από το High Court of Justice The District Probate Registry at Manchester, στις 5 Ιανουαρίου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ-ΜΑΝΤΗ, Διαχειρίστρια της περιούσιας της αποβιώσασας Nicole McLoughlin nee Papakyprianou. Αριθμός 4337 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Aρ. Aίτησης 464/2014. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία BURIED HILL SERDAR HOLDINGS LIMITED. Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 24/9/2014 ώρα 9.00 π.μ. για την ακρόαση αίτησης της Εταιρείας BURIED HILL SERDAR HOLDINGS LIMITED διά της οποίας αιτείται ως ακολούθως:- (α) Όπως εγκριθεί από το Σεβαστό Δικαστήριο το Ειδικό Ψήφισμα ημερ. 30/5/2014 το οποίο λήφθηκε με ειδική απόφαση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας για μείωση του Λογαριασμού Υπεραξίας της Εταιρείας (Share Premium Account) αντίγραφο του οποίου θα επισυναφθεί θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αιτούμενου διατάγματος. (β) Όπως εγκριθεί από το Σεβαστό Δικαστήριο το ακόλουθο πρακτικό: (1) «ΟΠΩΣ ο Λογαριασμός Υπεραξίας της Εταιρείας (Share Premium Account) ο οποίος τηρείται βάσει του άρθρου 55 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 μειωθεί διά του παρόντος κατά USD ,00 (δώδεκα εκατομμύρια δολλάρια Αμερικής). (2) ΟΠΩΣ το ποσό των USD ,00 που θα προκύψει συνολικά από τη μείωση του Λογαριασμού Υπεραξίας Μετοχών επιστραφεί στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας.» (γ) Έκδοση Διατάγματος για την κατάθεση εγγραφή του Διατάγματος με τον Έφορο Εταιρειών εντός 30 ημερών από τη σύνταξη του εν λόγω διατάγματος. (δ) Έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος το οποίο το Σεβαστό Δικαστήριο θεωρεί ορθό δίο υπό τις περιστάσεις. Η αίτηση βασίζεται στα άρθρα 57, 64(1) (2), 65, του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 στους περί Εταιρειών Κανονισμούς Δ.5(α) Δ8. Η παρούσα αίτηση έγινε από τους Δικηγόρους της Αιτήτριας Εταιρείας, κ.κ. των κ.κ. Πολάκη Σαρρή & Σία Δ.Ε.Π.Ε.. Διεύθυνση Επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο των των κ.κ. Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Λεωφ. Βύρωνος 36, Nicosia Tower Center, 8 ος όροφος, Γραφείο/Διαμ. 801, 1506 Λευκωσία. Τα γεγονότα επί των οποίων βασίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη στην αίτηση ένορκη δήλωση της κας Χριστίνας Σαρρή, από τη Λευκωσία. ΑΝΤΙΓΟΝΗ Δ. ΦΑΚΟΝΤΗ, Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Καταχωρήθηκε την 16/6/2014 Ορίσθηκε την 24/9/2014 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Προς: Έφορο Εταιρειών Λευκωσία

17 Αριθμός 4338 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία E. K. «Ο ΧΛΟΙΟΣ» ΛΤΔ, ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αρ. Αίτησης 641/2013. Αναφορικά με την αίτηση της ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., για διάλυση της εταιρείας E. K. «Ο ΧΛΟΙΟΣ» ΛΤΔ. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. καταχώρισε στις 16/9/2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 17/9/2014 ώρα 8.30π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους αιτητές σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΠΙΕΡΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών. Διεύθυνση Επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο Κολοκασίδης Χατζηπιερής Δ.Ε.Π.Ε., Ρούπελ 3, Άγιος Αντρέας, 1105 Λευκωσία, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους αιτητές, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή από τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους αιτητές, όχι αργότερα από τις 4.00μ.μ. της 15 ης Σεπτεμβρίου Αριθμός 4339 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Αναφορικά με την Εταιρεία Aldecor Trading Ltd, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της Λανίτης Αριστοφάνους Λτδ για τη εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας. Αρ. Αίτησης 225/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι οι Λανίτης Αριστοφάνους Λτδ καταχώρισαν στις 31 Οκτωβρίου 2013 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτούνται Διάταγμα του Δικαστηρίου για εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΚΩΣΤΑΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητών, Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας, Γρ. 603, Τ.Θ , 1522 Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους Κώστας Π. Δημητριάδης Δ.Ε.Π.Ε. γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω Δικηγόρους όχι πιο αργά από τις 12μ. της 18ης Σεπτεμβρίου 2014.

18 4294 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αριθμός 4340 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Πιστωτών Αναφορικά με την Εταιρεία M.I.P SALAMIS SHOP LTD (υπό εκούσια εκκαθάριση πιστωτών), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 283 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Πιστωτών της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Μακαρίου Γ 232, Πολυκ. Απόλλο, 4ος όροφος, Γραφείο 402, Λεμεσός, στις 7 Οκτωβρίου 2014 ώρα 4.00 μ.μ μ.μ. αντίστοιχα, για να τεθεί ενώπιον των πιο πάνω συνελεύσεων η έκθεση του Εκκαθαριστή αναφορικά με τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε εξηγήσεις που τυχόν θα ζητηθούν. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Εκκαθαριστής. Αριθμός 4341 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την MANDLINO HOLDINGS LIMITED, από τη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 10ος όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος (η Aποκτώσα Εταιρεία ), Αναφορικά με την VSŽ KGOKOR S.R.O., από την Štúrova 27, Košice, the Slovak Republic (η Aποκτώμενη Εταιρεία ), Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου, Νόμος 186(I)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 τον Νόμο αρ. 657/2007, με τον οποίο τροποποιείται ο Νόμος αρ. 513/1991 της Σλοβάκικης Δημοκρατίας. (Α) Μορφή, όνομα εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) (β) MANDLINO HOLDINGS LIMITED Moρφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές (i) (ii) Όνομα: Mandlino Holdings Limited Eγγεγραμμένο Γραφείο: Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 10ος όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος. VSŽ KGOKOR, S.R.O. (iii) (iv) Moρφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Όνομα: Vsž Kgokor, s.r.o. Eγγεγραμμένο Γραφείο: Štúrova 27, Košice, the Slovak Republic. (Β) Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (α) (β) Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ΗΕ ) στο γραφείο του Επισήμου Παραλήπτη Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ) το μητρώο εταιρειών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Ι του Košice, Τμήμα Sro, (District Court Košice I, Section Sro) Αριθμός 35251/V (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας διώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μία των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας ως αποτέλεσμα δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης διωμάτων μειοψηφίας. (β) Αναφορικά με τους πιστωτές, η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη /ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία θα τους παραχωρήσει όλα τα διώματα που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο της Σλοβακίας. (γ) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από τον κύριο Michal Vrgzula, οδός Αγίας Φυλάξεως Πολυγνώστου 212, C&I Center, 2ος όροφος, 3082 Λεμεσός, Κύπρος.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ) (Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) από μεταξύ της MANDLINO HOLDINGS LIMITED της VSŽ KGOKOR, s.r.o. MANDLINO HOLDINGS LIMITED, εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη υφίσταται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας με εγγεγραμμένο γραφείο στη Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 1082 Λευκωσία, Κύπρος, εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Επισήμου Παραλήπτη, με αριθμό HE , (εφεξής αναφερόμενη ως η «Απορροφώσα εταιρεία»). της VSŽ KGOKOR s.r.o., εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη υφίσταται σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, με εγγεγραμμένο γραφείο στη Štúrova 27, Košice, Δημοκρατία της Σλοβακίας, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Košice Ι, Ενότητα Sro, με αριθμό καταχώρησης 35251/V (εφεξής αναφερόμενη ως η «Απορροφώμενη εταιρεία» από κοινού με την Απορροφώσα εταιρεία εφεξής αναφερόμενες ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»). ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι: (1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/56/ΕΚ ημερομηνίας 26 ης Οκτωβρίου 2005 (εφεξής αναφερόμενη ως η «Οδηγία») έχει, σε σχέση με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (όπως ορίζονται στην Οδηγία), ζητήσει απο τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχει καλέσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ να επιβάλουν νόμους, άλλες νομικές ρυθμίσεις διοικητικά μέτρα αναγκαία για την επίτευξη συμμόρφωσης με την Οδηγία μέχρι την 15 η Δεκεμβρίου (2) Η Δημοκρατία της Σλοβακίας η Δημοκρατία της Κύπρου θέσπισαν νόμους οι οποίοι ενσωματώνουν τις διατάξεις της Οδηγίας στα εθνικά τους νομικά καθεστώτα. Η Δημοκρατία της Σλοβακίας θέσπισε το Νόμο Αρ. 657/2007 της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, σε τροποποίηση του Νόμου Αρ. 513/1991 του Εμπορικού Κώδικα (εφεξής αναφερόμενος ως «Σχετικός Σλοβακικός Νόμος»). Η Δημοκρατία της Κύπρου θέσπισε τον περί Εταιριών (Τροποποιητικό) Νόμο (Αρ. 4) του 2007, Νόμος 186(I)/2007 (εφεξής αναφερόμενος ως «Σχετικός Κυπριακός Νόμος» από κοινού με τον Σχετικό Σλοβακικό Νόμο εφεξής αναφερόμενοι ως «Εθνικοί νόμοι»). (3) Η Απορροφώμενη εταιρεία η Απορροφώσα εταιρεία είναι αμφότερες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (όπως ορίζεται στην Οδηγία), για τις οποίες επιτρέπεται η διασυνοριακή συγχώνευση σύμφωνα με τους Εθνικούς Νόμους. (4) Καθώς η Απορροφώσα εταιρεία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Απορροφώμενης εταιρείας θα εφαρμοστεί η διαδικασία απλουστευμένων διατυπώσεων σε σχέση με τη διασυνοριακή συγχώνευση. Συνεπώς, η παρούσα συμφωνία δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με ζητήματα που προβλέπονται στα άρθρα 5(β), 5(γ) 5(ε) της Οδηγίας τις αντίστοιχες διατάξεις των Εθνικών Νόμων. (5) Τα Συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να συνάψουν την παρούσα Συμφωνία, η οποία ορίζει τους κοινούς όρους τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα επιτελεστεί η διασυνοριακή συγχώνευση η οποία θα συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τις διατάξεις των Εθνικών Νόμων, ειδικότερα όλα τα περιουσιακά στοιχεία υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα εταιρεία, η Απορροφώμενη εταιρεία θα διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση. ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ τα εξής: AΡΘΡΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1. Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές - σημαίνει μια εταιρεία που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κυπριακού περί Εταιριών Νόμου Κεφ. 113 συμμορφώνεται με τους όρους τις προϋποθέσεις των άρθρων 3(2)(α) 29(1) του εν λόγω νόμου. 2. CET σημαίνει κεντρική Ευρωπαϊκή ώρα (central European time) 3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - σημαίνει μια εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 105 επόμενα του Σλοβακικού Εμπορικού Κώδικα. 4. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος - σημαίνει την ημερομηνία την οποία το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας θα αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχετικού Κυπριακού Νόμου, ως ημερομηνία έναρξης ισχύς της διασυνοριακής συγχώνευσης. 5. Λογιστική ημερομηνία ισχύος σημαίνει η 1 η Νοεμβρίου 2014.

20 4296 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ημερομηνία Διακοπής σημαίνει την προηγούμενη μέρα της Λογιστική ημερομηνίας ισχύος (δηλαδή την 31 η Οκτωβρίου 2014),. 7. Εργαζόμενοι - σημαίνει τα άτομα, τα οποία είναι εργαζόμενοι της Απορροφώσας ή της Απορροφώμενης εταιρείας. 8. Διασυνοριακή συγχώνευση - σημαίνει την διασυνοριακή συγχώνευση, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία βάσει των Εθνικών Νόμων της Οδηγίας. 9. Μερίδιο επιχείρησης - σημαίνει τα διώματα υποχρεώσεις του μετόχου της Απορροφώμενης εταιρείας το αντίστοιχο μερίδιο στην Απορροφώμενη εταιρεία ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 114 του Σλοβακικού Εμπορικού Κώδικα. 10. Σλοβακικός Εμπορικός Κώδικας - σημαίνει το Νόμο Αρ. 513/1991, ο ισχύων Εμπορικός Κώδικας στη Δημοκρατία της Σλοβακίας. AΡΘΡΟ ΙΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (1) Οι εταιρίες, που θα συγχωνευτούν βάσει της παρούσας Συμφωνίας με τη μορφή Διασυνοριακής Συγχώνευσης, είναι: (α) η MANDLINOHOLDINGS LIMITED i. Νομική μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, ii. Εταιρική επωνυμία: MANDLINO HOLDINGS LIMITED, iii. Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, Άγιοι Ομολογητές, 10 ος όροφος, 1082 Λευκωσία, Κύπρος iv. Εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Επισήμου Παραλήπτη, Κύπρος, v. Αριθμός εγγραφής: HE (β) Η VSŽ KGOKOR s. r. o. i. Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ii. Εταιρική επωνυμία: VSŽ KGOKOR s. r. o. iii. Εγγεγραμμένη έδρα: Štúrova 27, Košice Ι, Δημοκρατία της Σλοβακίας, iv. Εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Košice Ι, Ενότητα: Sro, Αριθμός Καταχώρησης: 35251/V, v. Αριθμός Ταυτοποίησης Εταιρείας: (2) Λαμβάνοντας υπόψη (i) τους όρους τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, (ii) τις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων Εθνικών Νόμων, (iii) τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων που προβλέπονται στους Εθνικούς Νόμους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Απορροφώσα εταιρεία θα υποχρεωθεί να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας (η οποία θα διαλυθεί χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση), η Απορροφώμενη εταιρεία δια της παρούσης συμφωνεί να μεταβιβάσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία υποχρεώσεις της από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στην Απορροφώσα Εταιρεία. (3) Τα Συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους Εθνικούς Νόμους την Οδηγία, σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, συμφωνούν ότι η Απορροφώμενη εταιρεία θα συγχωνευτεί με την Απορροφώσα εταιρεία, στην βάσει αυτού τα περιουσιακά στοιχεία οι υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας θα μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα εταιρεία, η οποία θα καταστεί ο γενικός νόμιμος διάδοχος της Απορροφώμενης εταιρείας. (4) Ως συνέπεια της Διασυνοριακής Συγχώνευσης το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας θα ακυρωθεί δια εφαρμογής του νόμου. Δεν θα εξαγοραστούν ή εκδοθούν οποιεσδήποτε μετοχές στο κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας. (5) Η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Απορροφώμενης εταιρείας από την Απορροφώσα εταιρεία, δεν θα σημαίνει σε καμία περίπτωση ίδρυση υποκαταστήματος της Απορροφώσας εταιρείας στην Δημοκρατία της Σλοβακίας. AΡΘΡΟ ΙΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ, ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (1) Τα Συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για λογιστικούς σκοπούς (μόνο) κάθε ενέργεια συναλλαγή της Απορροφώμενης εταιρείας που διεξήχθη από τις 00:00 CET της Λογιστικής ημέρας ισχύος θα θεωρείται ενέργεια συναλλαγή της Απορροφώσας εταιρείας, ανεξάρτητα από το πότε θα οριστεί η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. (2) Προς αποφυγή τυχόν αμφιβολιών, όλα τα περιουσιακά στοιχεία υποχρεώσεις της Απορροφώμενης εταιρείας που έχουν καταγραφεί στα λογιστικά της βιβλία κατά την Ημερομηνία Διακοπής θα καταχωρηθούν για λογιστικούς σκοπούς, από την Λογιστική ημερομηνία ισχύος στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώσας Εταιρείας. Όλες οι ενέργειες της Απορροφώμενης εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν από τις 00:00 CET της Λογιστικής ημερομηνίας ισχύος, για λογιστικούς λόγους, θα καταχωρηθούν στα λογιστικά βιβλία της Απορροφώσας εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Ενημερωτικό Έντυπο Ν. 73 09 Ιανουαρίου 2012 Για περαιτέρω διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ειδικούς επί θεμάτων ΦΠΑ: Χάρης Χαραλάμπους 22 209 300 hcharalambous@kpmg.com Μιχάλης Χάλιος 24 200

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/15.10.2015 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ. Καρύδα-Πην. Ζωγράφου Αθήνα, 6/3/2010 ΠΟΛ: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 15 η Δ/νση Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑTA Α B

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΙΟΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα