ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας"

Transcript

1 Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου TEE/τKM - YΠΠO Ήπιες Επεµβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη 2004, 1 ος τόµος (σελίδες ) ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ : Ηχοπροστασία & Εφαρµογές Σκηνογραφίας Νίκος Κ. Μπάρκας, δρ. πολιτικός µηχανικός.π.θ. - duap ακουστικής Le Mans France 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο ζήτηµα της προστασίας των αρχαίων θεάτρων συναντώνται τα προβλήµατα διατήρησης ενός µνηµείου µε τις απαιτήσεις της λειτουργικής του αποκατάστασης. Η αναβίωση του αρχαίου δράµατος, το αίτηµα επιστροφής στο φυσικό του χώρο (από τις αρχές του 20 ου αιώνα) και το δηµοφιλές ρεύµα που αναπτύχθηκε έκτοτε, έθεσαν σε προτεραιότητα τα ζητήµατα των ήπιων επεµβάσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών θεατρικής λειτουργίας. Οι διαφωνίες, κατά τη διοργάνωση των παραστάσεων, συνήθως αφορούν τον τρόπο και τις θέσεις εγκατάστασης συγχρόνων υποδοµών, αλλά κυρίως την προστασία της ορχήστρας και των ερειπίων της σκηνής από τις σκηνικές διευθετήσεις και τις σκηνογραφικές εφαρµογές. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο αποτελεί ένα παλίµψηστο διαδοχικών οικοδοµικών φάσεων όπου, µε δεδοµένες τις διαχρονικές επεµβάσεις και µετατροπές, η αναστήλωση και στερέωση διαπλέκονται µε την ερµηνεία των ερειπίων και την αξιόπιστη επαναλειτουργία του θεατρικού χώρου. Ο θεατρικός σχεδιασµός της αρχαιότητας επέλυσε µε απλότητα και αρτιότητα ένα σύνολο παραγόντων, όπου συναντώνται η χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική σύνθεση, οι τεχνικές στερέωσης - αποστράγγισης των κοίλων και η θεατρική λειτουργία. Στη διάρκεια µιας µακραίωνης πορείας, ανάλογα µε τις πολιτιστικές και κοινωνικές αντιλήψεις κάθε περιόδου, οι επιµέρους ιδιαιτερότητες αντιµετωπίστηκαν µε ευελιξία. Οι θεατρικές, αρχιτεκτονικές και ακουστικές εξελίξεις ήταν αλληλένδετες, τα προβλήµατα ενός τοµέα επιλυόταν µε την προσαρµογή και συνδροµή των υπολοίπων Το αρχαίο ελληνικό θέατρο εξελίχθηκε συντηρητικά, χωρίς ριζικές αλλαγές και δραστικές παρεµβάσεις. [1], [2]. Κατά τη διάρκεια µιας παράστασης, οι απαιτήσεις των ηθοποιών και των θεατών έχουν ως κοινό στόχο την απρόσκοπτη θεατρική επικοινωνία : άνετη οπτική επαφή, ηχοπροστασία, ακουστική ζωντάνια και διαύγεια, καταληπτότητα του θεατρικού λόγου. Οι θεατρικοί χώροι της αρχαιότητας συνδυάζουν µε επιτυχία δύο αντιτιθέµενες λειτουργικές απαιτήσεις : µεγάλη χωρητικότητα µε άριστη οπτική - ακουστική άνεση. Παλιές και σύγχρονες ακουστικές έρευνες απέδειξαν ότι στα αρχαία θέατρα ισχύουν οι βασικές αρχές σχεδιασµού που εξυπηρετούν την ιδιόµορφη ακουστική συµπεριφορά των υπαιθρίων χώρων : -εξαφάνιση των εξωτερικών, παρασιτικών οχλήσεων,

2 2 -αρµονική ανάπτυξη του θεατρικού χώρου γύρω από τα δρώµενα, γεωµετρικές συναρτήσεις των λειτουργικών στοιχείων (ακτίνα ορχήστρας, κλίση κοίλου, διαστάσεις σκηνής) στα µέτρα της ανθρώπινης φωνητικής και ακουστικής κλίµακας, -ανάδειξη του κατευθείαν ήχου και ενίσχυσή του µε έγκαιρες, θετικές ηχοανακλάσεις, για την εξασφάλιση ενός αυτοδύναµου (παθητικού) µεγαφώνου, -υποβάθµιση των καθυστερηµένων, βλαπτικών ηχοανακλάσεων και της ηχούς, εκµετάλλευση των ακουστικών πλεονεκτηµάτων της ανοικτής κάτοψης (έλλειψη οροφής, προσχεδιασµένη κατάργηση των συµπαγών πλευρικών τοιχωµάτων) [2], [3]. 2. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2.1. Το κοίλο και η υπαίθρια ηχοδιάδοση Η εµπειρική αξιοποίηση της πλαγιάς ενός λόφου και στη συνέχεια η βαθµιδωτή διάταξη των θέσεων ευνοεί τις συνθήκες υπαίθριας ηχοδιάδοσης ως συνάρτηση της θερµότητας, της ατµοσφαιρικής πίεσης και της επιρροής του ανέµου. Η σταδιακή υπερθέρµανση της ορχήστρας και των εδωλίων στην διάρκεια της ηµέρας (στις αυθεντικές συνθήκες λειτουργίας του θεάτρου κατά την αρχαιότητα) συντελεί στην καθ` ύψος εξέλιξη της ηχοδιάδοσης. Ταυτόχρονα, η πτώση της θερµοκρασίας µε την αύξηση του υψοµέτρου προκαλεί κύρτωση των ηχητικών ακτίνων (δηλαδή µείωση των ενεργειακών απωλειών) κατά το ανάγλυφο του κοίλου. [4] Χωροθέτηση και πολεοδοµική ένταξη Η χωροθέτηση των αρχαίων θεάτρων δεν ακολουθεί κάποιον δεδοµένο προσανατολισµό (π.χ. το µεσηµβρινό, όπως διατείνεται ο Βιτρούβιος) [5]. Η διεύθυνση του κύριου θεατρικού άξονα διατρέχει όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, ανάλογα µε τους πνέοντες ανέµους και τις πιθανές πηγές εξωτερικών θορύβων (εγκάρσια στον άξονα µιας κοιλάδας, πάνω στον άξονα µιας χαράδρας, µέσα στην κοιλότητα ενός όρµου, σε τεχνητή επιχωµάτωση). Η ένταξη του θεάτρου στον πολεοδοµηµένο χώρο (αγορά, ιερή τοποθεσία, σύµπλεγµα δηµοσίων κτιρίων, οργανωµένο ιερό), δεν υπακούει επίσης σε κάποιο πρότυπο. Με ευέλικτες προσαρµογές και δηµιουργικές επιτόπιες επιλύσεις, η χωροθέτηση του θεάτρου, ανάλογα µε τις πολιτιστικές αντιλήψεις και την κοινωνική οργάνωση µιας περιοχής, εξυπηρετούσε τις θεατρικές, αρχιτεκτονικές και ακουστικές απαιτήσεις κάθε ιστορικής περιόδου [6].

3 Υπαίθριος χώρος και ορχήστρα Η υπαίθρια µορφή και το εκτεταµένο σχήµα του θεατρικού χώρου δεν οδηγούν υποχρεωτικά στην υποβάθµιση της καταληπτότητας της οµιλίας. Αντίθετα, η έλλειψη στέγης εξαφανίζει τις ανεπιθύµητες ηχοανακλάσεις, περιορίζοντας τη διάρκεια της αντήχησης στα επιβεβληµένα χρονικά όρια σαφήνειας και διαύγειας του θεατρικού λόγου. Το ανάκλαστρο της ορχήστρας (µε κατάλληλη συµπύκνωση του εδάφους και λείανση της επιφάνειάς της) σε απόλυτη εγγύτητα µε τους υποκριτές και το χορό, ενισχύει τον κατευθείαν ήχο µε ελάχιστη χρονική καθυστέρηση [3]. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα ενισχύουν την ένταση του ωφέλιµου ήχου στις βαθµίδες του κάτω διαζώµατος, περιοχή όπου κανένα άλλο πιθανό ανάκλαστρο δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια Το σκηνικό πλαίσιο και η πρόσοψη της σκηνής Η οργάνωση ενός κτιρίου σκηνής δεν αποτέλεσε πρωτογενές στοιχείο του θεατρικού και ακουστικού σχεδιασµού. Με αφορµή την παράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου στο κλασικό αθηναϊκό θέατρο του ιόνυσου (458 π.χ.), η λειτουργική ανάπτυξη ενός ξύλινου σκηνικού πλαισίου και η σταδιακή εµπέδωση της αντίστοιχης θεατρικής σύµβασης, εξασφάλιζε έναν εγκάρσιο αρχιτεκτονικό άξονα προβάλλοντας τη θεατρική δράση και εστιάζοντας το δραµατικό ενδιαφέρον πίσω από την ορχήστρα [1], [6]. Με αυτόν τον τρόπο, η φωνή του ηθοποιού (πηγή περιορισµένης έντασης, σε σχέση µε την πολυφωνική παρουσία του χορού) ενισχυόταν στις ψηλότερες βαθµίδες, περιοχή όπου οι ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα εξασθενούν σηµαντικά (ηχοαπορρόφηση στα σώµατα των θεατών). Οι µετέπειτα λίθινες κατασκευές στο χώρο της σκηνής του ιονυσιακού θεάτρου (στη διάρκεια του 4ου αιώνα π.χ. πριν την οριστική ανακατασκευή του Λυκούργου), εκτός των άλλων σκοπι- µοτήτων, προσέφεραν µειωµένη ηχοαπορροφητικότητα σε σχέση µε τις αρχικά υφασµάτινες ή ξύλινες εφαρµογές της µόνιµης σκηνογραφίας των κλασικών χρόνων. Όταν τελικά η µεγέθυνση της σκηνής στον τύπο του ελληνιστικού και ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου οδήγησε στην ανάπτυξη ενός διώροφου ή τριώροφου κτιρίου, εµφανίστηκε ο κίνδυνος της ενίσχυσης των καθυστερηµένων ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα, µε συνέπεια την αύξηση της αντήχησης και τη µείωση της καταληπτότητας στα ψηλότερα διαζώµατα. Για την αντιµετώπιση των ανεπιθύµητων ηχοανακλάσεων, η πρόσοψη της λίθινης σκηνής απέκτησε ένα τυπικό διάκοσµο (εσοχές, ανάγλυφα και γλυπτά συµπλέγµατα), ευνοώντας την ηχοδιάχυση στις µικρές και πολυποίκιλες επιφάνειές της [3]. Στη συνέχεια, για να ελαχιστοποιηθούν οι ακουστικές παρενέργειες από τη διαµόρφωση µιας υπερυψωµένης εξέδρας προσκηνίου, στον τύπο του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου και αργότερα στο ρωµαϊκό θέατρο υιοθετήθηκαν ανακλητές εφαρµογές σκηνογραφίας, (ηχοαπορροφητικές επιφάνειες από ξύλινα πετάσµατα και

4 4 υφασµάτινες διακοσµήσεις) στα πολυάριθµα ανοίγµατα της σκηνής και του υποσκηνίου. Έρευνες σε ρωµαϊκά θέατρα έδειξαν ότι η µετωπική παράθεση του κτιρίου της σκηνής (scaenea frons) µε το αµφιθέατρο (auditorium) και η σύνθεσή τους σε ένα ενιαίο, αυτοφερόµενο κέλυφος σχετίζεται µε την εγκατάσταση των θεάτρων στα αστικά κέντρα και την ηχοπροστασία του χώρου από τους αστικούς θορύβους [7], [8] 2.5. Το προσκήνιο Η ταυτόχρονη λειτουργία δύο ισχυρών ανάκλαστρων (ορχήστρα - σκηνικό πλαίσιο) στον τύπο του κλασικού θεάτρου έθεσε αναπόφευκτα το πρόβληµα της οµογενοποίησης των διακεκριµένων ηχοανακλάσεων και τη συσσωµάτωσή τους στον κατευθείαν ήχο (αποτροπή ακουστικού µετεικάσµατος ή ηχούς). Η συνδυασµένη αξιοποίηση των ανάκλαστρων υποχρέωνε τους ηθοποιούς να περιορίσουν τις µετακινήσεις στο χώρο της ορχήστρας, παραµένοντας κοντά στο σκηνικό πλαίσιο (λογείον). Αυτή η εξέλιξη ανέδειξε τη λειτουργική και δραµατική σπουδαιότητα του ενδιάµεσου, προσκήνιου χώρου. Η ακριβής έκταση, το πλάτος του και η πιθανή λειτουργία µίας υπερυψωµένης εξέδρας ανάµεσα στην ορχήστρα και τη σκηνογραφία (την όψη της σκηνής) αποτέλεσαν το σηµαντικότερο πρόβληµα ερµηνείας του θεατρικού χώρου της κλασικής ελληνιστικής εποχής. Οι έρευνες και ερµηνείες των αρχαιολογικών ευρηµάτων (η γεωµετρική σχέση της ορχήστρας µε τη σκηνή και τις παρόδους), καταλήγουν στο συµπέρασµα ενός στενού ισόγειου χώρου, περιορισµένου ανάµεσα στην νοητή εφαπτοµένη της ορχήστρας, τα παρασκήνια και το σκηνικό πλαίσιο [9], [10]. Πρόκειται για τη ζώνη Haas, µία ακουστικά χρήσιµη περιοχή (µπροστά από τη σκηνογραφία), έξω από την οποία αρχίζει να γίνεται αισθητή η διάκριση πηγής - ειδώλων [3]. Επιπλέον, ακουστικά πειράµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των ανάκλαστρων απέδειξαν την υπεροχή µίας χαµηλής εξέδρας προσκηνίου. ηλαδή επιβεβαίωσαν τις θεατρολογικές αντιλήψεις για τον ισόγειο προσκήνιο χώρο του ιονυσιακού θεάτρου (τέλη του 5ου αιώνα π.χ.), όπου σταδιακά διαµορφώθηκε ένα χαµηλό, περιορισµένο βάθρο (σε επαφή µε τον λίθινο πρόβολο, το «θεµέλιο Τ»), µπροστά στο τυπικό πρόπυλο του κεντρικού θυρώµατος της περιοδικής, ξύλινης σκηνογραφίας [2], [7] Πάροδοι και παρασκήνια Οι πάροδοι, εκτός των άλλων τελετουργικών και επικοινωνιακών λειτουργιών, αποτέλεσαν τις βασικές χοάνες εκτόνωσης των πλάγιων ηχοανακλάσεων προς το κοίλο (άµεσα µε ηχοαπορρόφηση ή έµµεσα µε ηχοδιάχυση - εξασθένιση στη λιθοδοµή των αναληµµάτων). Η λειτουργία τους αρχίζει σταδιακά να συρρικνώνεται στον τύπου του ελληνο-ρωµαϊκού θεάτρου (όταν το προσκήνιο αρχίζει να εισχωρεί στον χώρο της ορχήστρας), για να οδηγηθούν σε λειτουργικό

5 5 αδιέξοδο στα ρωµαϊκά θέατρα (όταν η εξέδρα του προσκηνίου καταλαµβάνει ολόκληρη την ηµιπεριφέρεια της ορχήστρας) [1]. Στη θέση των παρόδων, για τη µερική αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων αντήχησης, διαµορφώνονται θολωτές στοές (vomitorum, διακοσµηµένες µε ακανόνιστη λιθοδοµή στις εµφανείς παρειές) [4]. Την πλευρική προστασία της σκηνής εξυπηρετούσαν και τα παρασκήνια, αποτρέποντας την ηχώ (µεταξύ αναληµµάτων - σκηνής) και διοχετεύοντας τις καθυστερηµένες ηχοανακλάσεις στις παρόδους. Παράλληλα, τα παρασκήνια (οι προεξοχές στις άκρες του κτιρίου - σκηνή) εξασφάλιζαν τον εστιασµό της δέσµης των ηχοανακλάσεων από το σκηνικό πλαίσιο, στοχεύοντας το κοίλο. Όπως επιβεβαιώθηκε µε ακουστικά πειράµατα, οι χώροι ανοικτής κάτοψης, χάρη στις µικρές, αλλά οριακά κρίσιµες αυτές προβολές (µία σύνθετη γεωµετρική συνάρτηση της αναλογίας του βάθους παρασκηνίου προς το µήκος προσκηνίου), διατηρούν τα πλεονεκτήµατα των σχη- µάτων κλειστής κάτοψης για οµιλία, χωρίς τα πλευρικά µειονεκτήµατά τους [11] Το κοίλο και η αρχιτεκτονική σύνθεση Η οπτική και ακουστική άνεση των θεατών εξαρτάται από την κλίση του κοίλου. Με κατάλληλη χάραξη των βαθµίδων (αναλογία πλάτους προς ύψος), τα αρχαία θέατρα εµφανίζουν αξιοπρόσεχτα µεγάλες κλίσεις (συχνά µεγαλύτερες στα άνω διαζώµατα) υπερκαλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις (21 0 ως 30 0, αντί 13 0 ) και αποτρέποντας την ηχοαπορρόφηση του χρήσιµου ήχου στα σώµατα των θεατών [4], [7], Ακουστικές έρευνες απέδειξαν πως η επιτυχής σύνθεση του θεατρικού χώρου (η ταυτόχρονη εξασφάλιση κατευθείαν ήχου και θετικών ηχοανακλάσεων) καθορίζεται από την κανονική εξίσωση των αρχαίων θεάτρων, µια σύνθετη τριγωνοµετρική συνάρτηση στην οποία υπεισέρχεται η κλίση και το αξονικό ανάπτυγµα του κοίλου, η ακτίνα της ορχήστρας, το βάθος και το ύψος του προσκηνίου, καθώς και η θέση του σκηνικού πλαισίου [3]. Σε προηγούµενη µελέτη, αναφορικά µε παραµένουσες δοξασίες για την ακουστική λειτουργία του αρχαίου θεάτρου, διερευνήσαµε αναλυτικά τις συνέπειες από την υπερµεγέθυνση του προσκηνίου. Η σταδιακή διόγκωση του κτιρίου της σκηνής σε συνδυασµό µε την αυτονόµηση και υπερύψωση της εξέδρας του προσκηνίου επέφερε την υποβάθµιση της ακουστικής λειτουργίας και τη συρρίκνωση της χωρητικότητας του θεάτρου κατά τη ρωµαϊκή εποχή [5], [6] Η φυσική µεγαφωνική ενίσχυση και τα οικοδοµικά υλικά του θεάτρου Η ακουστική ποιότητα του αρχαίου θεάτρου οφείλεται στην επιτυχηµένη αναλογία της χρήσιµης, συνολικής ηχητικής ενέργειας αναφορικά µε την αρχική ένταση του αυθεντικού µηνύµατος. Εκφράζεται από το συντελεστή µεγαφωνικής ενίσχυσης (δηλαδή την ικανότητα αναπλήρωσης

6 6 των ενεργειακών απωλειών εξαιτίας της υπαίθριας ηχοδιάδοσης), ο οποίος εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξηµένος στις ψηλότερες βαθµίδες του κοίλου [3]. Η ακουστική εξυπηρέτηση υπαιθρίων θεάτρων µεγάλης χωρητικότητας, χωρίς ηλεκτρακουστική ενίσχυση, επιβάλλει τη µεγιστοποίηση της ηχοανακλαστικής ικανότητας των διαθέσιµων επιφανειών κοντά στην πηγή, σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση κάθε αποµακρυσµένου, πιθανού ηχοανάκλαστρου (ή τη µεγιστοποίηση της ηχοαπορροφητικής ικανότητας των υλικών της επιφάνειάς του) για την αποτροπή καθυστερηµένων ηχοανακλάσεων. Σχηµατικά, για να αναπληρωθεί η έλλειψη τεχνητής ενίσχυσης, οι οικοδοµικές επιλογές οδηγήθηκαν στα ακρότατα : -υπαίθριος χώρος ανοικτής κάτοψης (ηχοαπορρόφηση στην ατµόσφαιρα), -µεγάλες, λείες επιφάνειες µε υλικά χαµηλής ηχοαπορροφητικής ικανότητας (ορχήστρα, σκηνικό πλαίσιο), -ηχοδιαχυτικά στοιχεία µικρών διαστάσεων, ακανόνιστου σχήµατος στα αναλήµµατα, στις περιµετρικές στοές της στέψης του κοίλου, στα υπερυψωµένα τοιχώµατα της σκηνής. Ιδιαίτερη µέριµνα εµφανίζει η κατασκευή των βαθµίδων (το σύµπλεγµα των εδωλίων και των κλιµάκων). Τα ρίχτια τους, (λείες, καµπύλες ή επίπεδες επιφάνειες 17 ως 35 cm από τυποποιηµένους λίθους, µονοκόµµατους ή συναρθρωµένους, µε ή χωρίς κονίαµα) ανταποκρίνονται σε συχνότητες µέγιστης ακουστικής ευαισθησίας και υψηλής φωνητικής διακριτότητας ( Hz). Αυτή η πρόβλεψη (µακριά από την πηγή, κοντά σε κάθε θεατή) εξασφαλίζει την προνοµιακή ενίσχυση (ηχοδιάχυση) ενός κρίσιµου συχνοτικού φάσµατος [12]. 3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1. Υπαίθριοι χώροι ανοικτής κάτοψης Η γεωµετρική προσοµοίωση της ηχοδιάδοσης µε τον υπολογισµό της διαδροµής των ηχητικών ακτίνων και της επίδρασης των ειδώλων - πηγών αποτελεί µία επιστηµονικά δόκιµη και τεχνικά εύχρηστη µέθοδο αξιολόγησης της ακουστικής των αιθουσών. Κατά την εξέλιξη ενός ακουστικού γεγονότος, οι διαδοχικές ηχοανακλάσεις στα εσωτερικά τοιχώµατα του χώρου προκαλούν µιαν ακολουθία ειδώλων της αυθεντικής πηγής και των ειδώλων πηγών της, δηµιουργώντας ένα δίκτυο κόµβων ηχητικής ενέργειας και αναπαράγοντας, στο διηνεκές, ενεργές εικόνες του αρχέτυπου χώρου. Ως χρονική µονάδα προσδιορισµού των γεγονότων της ηχοδιάδοσης ορίζεται το «πέρασµα», ανάλογα µε την απόσταση της πηγής από τον θεατή. Μέτρο αξιολόγησης των επιδράσεων κάθε ειδώλου είναι η απόστασή του από τον θεατή (αθροίζοντας τις επιµέρους ηχοδιαδροµές), το πλήθος και η χρονική κατανοµή των ενεργών ειδώλων - πηγών, καθώς και η ηχοαπορροφητική ικανότητα των εσωτερικών επενδύσεων [3]. Εκτενείς έρευνες σε µοντέλα υπαιθρίων χώρων,

7 7 ανοικτής κάτοψης, έδειξαν πως ο ακουστικός σχεδιασµός των αρχαίων ελληνικών θεάτρων επιτυγχάνει ιδανικές συνθήκες αντήχησης και καταληπτότητας της οµιλίας, ενισχύοντας συστηµατικά την ένταση του κατευθείαν ήχου µε έγκαιρες ηχοανακλάσεις, καθώς εµφανίζονται : -κατά το 1ο πέρασµα, ισχυρές ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα ή το σκηνικό πλαίσιο (µπροστά ή πίσω από τον ηθοποιό), -κατά το 2ο πέρασµα, έντονες ηχοανακλάσεις από τη συνδυασµένη επίδραση της ορχήστρας και της σκηνογραφίας (διαδοχικές ηχοανακλάσεις πίσω και µπροστά από τον ηθοποιό), -ραγδαία πτώση των εντάσεων στα υπόλοιπα περάσµατα (δηλαδή υποβάθµιση της επίδρασης των αποµακρυσµένων ειδώλων - πηγών) [11] Θόρυβος βάθους Θόρυβος βάθους ονοµάζεται κάθε µόνιµη ή παροδική ηχητική παρενόχληση της ακουστικής επικοινωνίας. Στους υπαίθριους χώρους κυριαρχεί ο κυκλοφοριακός θόρυβος, ο θόρυβος από γειτονικές µηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι θόρυβοι της φύσης, ενώ ειδικά στα θέατρα παρεισφρύουν οι απρόβλεπτες ή σπασµωδικές αντιδράσεις του κοινού (ψίθυροι, βηξίµατα, κινήσεις). Ο θόρυβος βάθους καλύπτει ένα τµήµα του ωφέλιµου σήµατος παρεµβάλλοντας σταθερά ή ευκαιριακά ένα είδος ηχητικής καλύπτρας, µάσκας. Η επίδραση κάθε θορύβου εξαρτάται από το συχνοτικό φάσµα και την ηχητική έντασή του. Η βαρύτητα του φαινοµένου είναι ανάλογη της στάθµης όχλησης και µεγεθύνεται επικίνδυνα στη ζώνη της δεσπόζουσας ή των αρµονικών συχνοτήτων του παρασιτικού σήµατος. Γενικά οι θόρυβοι παραµορφώνουν τις υψηλές συχνότητες, αλλά οι συνεχείς θόρυβοι σαρώνουν ολόκληρο το φάσµα του µηνύµατος. Οι ακουστικές έρευνες έδειξαν ότι η µέγιστη αποτελεσµατικότητα ενός θορύβου εµφανίζεται στις µέσες συχνότητες ( Hz). Ειδικά στο θέατρο, το φιλτράρισµα της οµιλίας εξελίσσεται σε µια ψυχοακουστική διαδικασία σύνθετης αποτίµησης (ανάλογα µε τη δυνατότητα οπτικής επαφής ή αλλαγής της κατεύθυνσης ακρόασης κάθε θεατή) [12] Η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος Ανάδυση ονοµάζεται η διαφορά ηχητικής στάθµης µεταξύ των εντάσεων ενός µηνύµατος και του θορύβου. Πρόκειται για το τµήµα της ηχητικής ενέργειας που παραµένει ευδιάκριτο, µετά την ακύρωση του υπολοίπου τµήµατος που αντισταθµίζεται από το θόρυβο. Σχηµατικά, σε διάγραµµα χρόνου - έντασης, η ανάδυση του µηνύµατος εµφανίζεται σαν τη κορυφή του παγόβουνου πάνω από τη θάλασσα του θορύβου. Το µέγεθος της ανάδυσης, σε σφαιρικές και συχνοτικές τιµές, χαρακτηρίζει την ευκρίνεια της α- κουστικής επικοινωνίας και αποτελεί το πρώτιστο µέληµα του ακουστικού σχεδιασµού στα υπαί-

8 8 θρια θέατρα. Ποιοτικά διαπλέκεται µε τη φασµατική πυκνότητα, το χρωµατισµό της οµιλίας (τη χροιά, τα συχνοτικά ιδιοχαρακτηριστικά της ανθρώπινης φωνής), τη δυνατότητα διαχωρισµού" (την αναγνώριση των επιµέρους τµηµάτων της γλωσσικής αλυσίδας), καθώς επίσης και την αντήχηση, την επιµήκυνση της οµιλίας (το ρυθµό απόσβεσης της ηχητικής ενέργειας του εκφερόµενου λόγου) [13], [14]. Θόρυβοι καθαρού τόνου έχουν αµελητέα επίδραση στην οµιλία, ακόµη και όταν υπερβαίνουν την ένταση της (έως +10dB). Αν το φάσµα ενός θορύβου µετατοπιστεί από τις υψηλές προς τις χαµηλές συχνότητες, οι επιπτώσεις της επικάλυψης καθίστανται σηµαντικές για διαφορικά µικρότερα µεγέθη ανάδυσης. Θόρυβοι συνεχούς φάσµατος εκµηδενίζουν την καταληπτότητα της οµιλίας ακόµα και σε ισχυρές στάθµες ανάδυσης (µέχρι -20dB χαµηλότερα από την ένταση του ωφέλιµου σήµατος) [12] Κριτήρια ακουστικής άνεσης Τα κριτήρια θορύβου ( Noise Criteria, ΝC) είναι οι πρότυπες συχνοτικές καµπύλες που υιοθετούν οι διεθνείς κανονισµοί (και τα σχέδια του ΕΛΟΤ) για να χαρακτηρίσουν τις διακεκριµένες συνθήκες ακουστικής άνεσης και τα επιβεβληµένα όρια ησυχίας, σε µέση ωριαία, στατιστικά ισοδύναµη ηχοστάθµη [15]. Τα µεγέθη ακουστικής άνεσης του Ελληνικού Κτιριοδοµικού Κανονισµού (άρθρο 12), αναφορικά µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη όχληση στις προσόψεις των κτιρίων, αντιστοιχίζονται (αλλά δεν ταυτίζονται) µε τα διεθνή κριτήρια. Η διεθνής πρακτική, για µια συντηρητικά ασφαλή θεώρηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων σε χώρους υψηλής σπουδαιότητας (αρχαιολογικά σύνολα ή πολιτιστικά κέντρα), προτείνει τη διόρθωση της µέσης, ισοδύναµης ηχοστάθµης θορύβου (L eq ) από τη µέγιστη αναµενόµενη τιµή όχλησης (L max ) [16]. Βαθµονοµώντας τις στάθµες ανάδυσης του ωφέλιµου σήµατος, για την αξιολόγηση θεατρικών και συναυλιακών χώρων, οι ακουστικές έρευνες υιοθετούν τις παρακάτω ταξινοµήσεις [2], [14] : -άριστη συµπεριφορά ( > 25 db), καλή συµπεριφορά ( db) -µέτρια συµπεριφορά (15-20 db), µη ικανοποιητική συµπεριφορά ( < 15 db) 4. Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 4.1 Το γεωµετρικό µοντέλο Στην κατάστρωση ενός γεωµετρικού µοντέλου ηχητικών ακτίνων και ειδώλων - πηγών στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων αξιοποιήθηκαν γεωµετρικές σχέσεις και µεγέθη (πριν και µετά τις ρωµαϊκές επεµβάσεις), όπως εµφανίζονται στις αποτυπώσεις των αρχικών ανασκαφών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής και διασταυρώθηκαν µε σχέδια από το αρχείο του Μουσείου της Καβάλας και προσωπικές επιτόπιες µετρήσεις (την περίοδο ) [17].

9 9 Σε προηγούµενη έρευνα, χρησιµοποιήσαµε αυτό το γεωµετρικό µοντέλο για την ακουστική αποτίµηση της αποκατάστασης του κοίλου (στην υφιστάµενη µορφή του, από την περίοδο µε αφορµή την έναρξη των παραστάσεων αρχαίου δράµατος), την αξιολόγηση των διαστάσεων του προσκηνίου (βάθος και ύψος πιθανής εξέδρας), καθώς και για τη σύγκριση των υπολογιστικών ακουστικών δεδοµένων µε τις επιτόπιες ηχητικές µετρήσεις σε ποικίλες περιστάσεις (άδειο ή γεµάτο θέατρο, πρόβα ή θεατρική παράσταση, µε ή χωρίς εξέδρα συναυλιών, µε λειτουργία ή διακοπή της κυκλοφορίας στην εγγύς εθνική οδό) [2]. Στην παρούσα έρευνα (για συγκριτικούς λόγους και επειδή η µορφή του θεατρικού χώρου, όπου τις τελευταίες δεκαετίες δίνονται παραστάσεις, παραµένει σταθερή) συνεχίζουµε να χρησι- µοποιούµε τα ίδια σχέδια και υπολογιστικά δεδοµένα, µολονότι πλέον υπάρχουν πρόσφατες αποτυπώσεις, µε σύγχρονες µεθόδους [18]. Για τη συγκρότηση του καταλόγου των µεταβλητών της παρούσας έρευνας επιλέχθηκαν τρεις οµάδες : α) η θέση του θεατή (τέσσερα σηµεία, µεταβαλλόµενη γωνιακή απόκλιση από τον κύριο άξονα του κοίλου, ανάλογα µε τη θέση της πηγής), Στον προσδιορισµό της θέσης των θεατών συνυπολογίστηκε το περιµετρικό ρωµαϊκό στηθαίο, οι υψοµετρικές και καµπύλες ασυµµετρίες των κερκίδων (το σχήµα της ρωµαϊκής αρένας), καθώς και η καταστροφή του βαθµιδωτού αναπτύγµατος στις χαµηλές βαθµίδες (εξαιτίας ρωµαϊκών µετατροπών), επεµβάσεις που διατηρήθηκαν κατά την αποκατάσταση του κοίλου, β) η στάση του ηθοποιού (τρία σηµεία, µεταβαλλόµενη απόσταση πηγής - δέκτη), Η θέση των ηθοποιών µετακινείται πάνω στον κύριο άξονα του θεάτρου, στο πίσω ηµικύκλιο της ορχήστρας (προς τα ερείπια της σκηνής), γ) η εφαρµογή σκηνογραφίας (ενεργοποίηση του ανάκλαστρου ανάλογα µε τη διεύθυνση της σχετικής απόστασης πηγής - δέκτη). Η υποτιθέµενη σκηνογραφία (ένα χαµηλό, επίµηκες σκηνικό βάθος µε τις προεξοχές των παρασκηνίων στα άκρα) τοποθετήθηκε µπροστά από τα ερείπια της σκηνής (στη περιοχή όπου συνήθως τοποθετούνται οι σκηνογραφίες των σύγχρονων παραστάσεων), µε το όριο του προσκηνίου (τη νοητή πρόσοψη των παρασκηνίων) στην εφαπτόµενη της υφιστάµενης ορχήστρας - αρένας, εγκάρσια στον κύριο άξονα του χώρου Η αξιολόγηση της σκηνογραφίας Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών παρατίθενται στον Πίνακα 1. Ο άξονας 1 αφορά τις κεντρικές κερκίδες, τα σηµεία Θ1 & Θ2 τις θέσεις στο κάτω & άνω διάζωµα. Ο άξονας 2 αφορά τις πλάγιες κερκίδες, τα σηµεία Θ3 & Θ4 τις θέσεις στο κάτω & άνω διάζωµα. Η θέση Κ της πηγής

10 10 τοποθετήθηκε 13,8m πίσω από το ρωµαϊκό στηθαίο, η θέση Π της πηγής τέθηκε στο νοητό όριο του προσκηνίου της παράστασης (24,4m πίσω από το ρωµαϊκό στηθαίο), ενώ η θέση Ε της πηγής στην ενδιάµεση απόσταση. Οι τιµές των τεσσάρων αρχικών στηλών καταγράφουν αποστάσεις πηγής (ή ειδώλου) - δέκτη. Οι υπόλοιπες στήλες περιγράφουν αρνητικές στάθµες (δηλαδή αποµειώσεις της αρχικής) ηχητικής έντασης Ο κατευθείαν ήχος (στήλη Ι αη ) Το κυκλικό σχήµα και η βαθµιδωτή διάταξη του κοίλου περιορίζει τις αρνητικές συνέπειες των µεγάλων διαστάσεων του χώρου. Οµογενοποιείται η κατανοµή των ακουστικών εντάσεων, µεταξύ ψηλών και χαµηλών θέσεων (µέγιστες αποκλίσεις 3 ως 4 db). Οι αποκλίσεις καθίστανται εντονότερες όσο η πηγή προσεγγίζει το κέντρο της ορχήστρας αρένας (0,5 ως 1 db) και αυξάνουν στις πλάγιες θέσεις (ως 1 db). Στην περίπτωση τοπικών ανωµαλιών (στο βαθµιδωτό ή στην καµπυλότητα των κερκίδων), η εξέλιξη των ηχητικών εντάσεων εµφανίζει ακουστικές κηλίδες, καταστρέφοντας την οµαλή κατανοµή σε µία ευρύτερη περιοχή (0,5 ω1 db). Όσο η πηγή υποχωρεί προς τη σκηνογραφία, οι αποκλίσεις τονίζονται Συσχέτιση του κατευθείαν µε τον συνολικό ήχο (στήλες Ι αη - ΣΙ) Σε ολόκληρο το κοίλο εµφανίζονται απόλυτα κέρδη ακουστικής έντασης (+3 ως +6 db). Το µέγεθος του κέρδους συναρτάται µε την υποχώρηση της πηγής, δηλαδή µε την επιρροή του ανάκλαστρου της σκηνογραφίας. Η αναπλήρωση των ενεργειακών απωλειών (λόγω απόστασης) γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις ψηλές και πλάγιες θέσεις Συσχέτιση του κατευθείαν ήχου & των ηχοανακλάσεων από την ορχήστρα µε τον συνολικό ήχο (στήλες Ι αη+ο - ΣΙ) Η ορχήστρα ενισχύει αποφασιστικά το σύνολο των θέσεων, για το σύνολο των µετακινήσεων της πηγής (σταθερά +3 db). Χάρη στις ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα, η κατανοµή του συνολικού ήχου επιτυγχάνει µια εµφανή αποµείωση των αρχικών αποκλίσεων µεταξύ κεντρικών και πλάγιων κερκίδων (0,5 ως 1dB). Η βελτίωση του τελικού αποτελέσµατος είναι θεαµατική στο άνω διάζωµα, όσο η πηγή υποχωρεί προσεγγίζοντας τη σκηνογραφία (0,5 ως 2 db) Η ενίσχυση του κατευθείαν ήχου από τη σκηνογραφία (στήλες Ι αη - Ι σκ ) Η συσσωµάτωση των ηχοανακλάσεων από τη σκηνογραφία στον κατευθείαν ήχο γίνεται ακουστικά εφικτή και αριθµητικά ουσιώδης, όταν η πηγή αποµακρύνεται από την κεντρική περιοχή της ορχήστρας (+1 ως +2dB). Αντίθετα, όσο η πηγή προωθείται, οι πλάγιες προεξοχές των παρασκηνίων και οι πάροδοι αναλαµβάνουν την εξουδετέρωση πλάγιων ηχοανακλάσεων από λοξές διευθύνσεις. Η ενίσχυση των ακουστικών εντάσεων επικεντρώνεται στις θέσεις του άνω διαζώµατος (+0,5 ως +1 db). Η βελτίωση περιορίζεται στις κεντρικές κερκίδες, ενώ στις πλάγιες κερκίδες εµφανίζονται αποκλίσεις (ως 1 db).

11 11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Lαη Lο Lσκ Lo+σκ Ι αη Ι ο Ι σκ Ιο+σκ Ι αη+ο Ι σκ+συν ΣΙ m m m m db (-) db (-) db (-) db (-) db (-) db (-) db (-) Άξονας 1 Πηγή Κ Θ1 19,7 20,3 25,9 26,1 22,9 22,9 Θ2 31,8 32,8 30,0 30,3 27,0 27,0 Πηγή E Θ1 23,3 23, ,3 27,3 27,6 33,3 33,3 24,3 30,3 23,8 Θ2 35,5 36,5 57,9 58,4 31,0 31,2 35,3 35,3 28,0 32,2 27,0 Πηγή Π Θ1 28,4 28,8 43, ,1 29,2 32,8 32,9 26,1 29,8 24,6 Θ2 40,4 41,1 55, ,1 32,3 34,9 35,0 29,1 31,9 27,1 Άξονας 2 Πηγή Κ Θ3 19,2 19,9 25,7 26,0 22,7 22,7 Θ4 31,4 32,4 29,9 30,2 26,9 26,9 Πηγή E Θ3 20,19 20,85 57,83 58,13 26,1 26,4 35,2 35,3 23,1 32,2 23,1 Θ4 32,4 33,32 63,6 70,14 30,2 30,5 36,1 36,9 27,2 33,1 26,7 Πηγή Π Θ3 22,14 22,74 44,87 45,18 26,9 27,1 33,0 33,1 23, ,9 Θ4 34,38 35,3 56,79 57,35 30,7 31,0 35,1 35,2 27,7 32,1 26, Η ενίσχυση του κατευθείαν ήχου από τη συνδυασµένη επιρροή ορχήστρας και σκηνογραφίας (στήλες Ι αη - Ι ο+σκ ) Η δυνατότητα αξιοποίησης των διαδοχικών ηχοανακλάσεων στην ορχήστρα και στη σκηνογραφία αυξάνει, όσο η πηγή υποχωρεί προς το προσκήνιο (+2 ως +3 db). Η ενίσχυση του κατευθείαν ήχου είναι εντυπωσιακή στην κεντρική περιοχή του κοίλου. Μεταξύ κεντρικών και πλαγίων κερκίδων (όσο αυξάνει η απόκλιση από τον κεντρικό άξονα) οι διαφορές στην κατανοµή των ηχητικών εντάσεων γίνονται κρίσιµες ( 0,5 ως 2 db) Ο συνολικός ήχος (στήλη ΣΙ) Η συνάθροιση των χρήσιµων ηχοανακλάσεων και η συσσωµάτωσή τους στον κατευθείαν ήχο αναπληρώνει τις αρχικές ενεργειακές απώλειες (λόγω απόστασης ή γωνιακής απόκλισης) σε ο-

12 12 λόκληρο το κοίλο και για όλες τις θέσεις της πηγής. Ο υπαίθριος θεατρικός χώρος αποκτά ακουστική οµοιογένεια, µε µικρές αποκλίσεις (max +/-3 db) µεταξύ χαµηλών - ψηλών ή κεντρικών - πλαγίων θέσεων Ηχοπροστασία & ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος Σε προηγούµενη έρευνα, µε επιτόπιες ηχοµετρήσεις σε ποικίλες χρονικές περιστάσεις, καταγράψαµε στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων τις παρακάτω χαρακτηριστικές στάθµες θορύβων,: -περιβάλλον µε δυνατό άνεµο (58 ως 62 db), άπνοια µε τζιτζίκια ή γρύλους (50 ως 55 db). -κυκλοφοριακός θόρυβος στην εγγύς εθνική οδό (60 ως 64 db), περάσµατα φορτηγών ή αγροτικών µηχανηµάτων (68 ως 78 db) -αγροτικές εργασίες, κυκλοφορία σε παρακαµπτηρίους αγροτικούς δρόµους (κατά τη διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό, 46 ως 52 db) [2]. Αυτός ο κατάλογος αποκαλύπτει πως, µε τη δεδοµένη οργάνωση της περιοχής, το θέατρο των Φιλίππων παρενοχλείται από κυκλοφοριακό θόρυβο αντίστοιχο της καµπύλης ΝC - 55 (σταθερή και µόνιµη όχληση, µε ισχυρές υπερβάσεις εξαιτίας της πυκνότητας των βαρέων οχηµάτων). Είναι επίσης φανερό ότι, παρά τα αστυνοµικά µέτρα κατά τη διάρκεια των παραστάσεων, οι αναπόφευκτες διαταράξεις της φύσης (περιορισµένης διάρκειας και συχνοτικής έκτασης) και οι οχλήσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (παραµένουσας διάρκειας και εκτεταµένου φάσµατος) επιβαρύνουν τη λειτουργία του θεατρικού χώρου µε θόρυβο βάθους αντίστοιχο της καµπύλης ΝC 30. Στην παρούσα έρευνα, για να µελετήσουµε τις συνέπειες του θορύβου βάθους στην ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος, χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα της παραπάνω (4.2) προσοµοίωσης, στη περίπτωση στάσης του ηθοποιού στην κεντρική περιοχή της ορχήστρας αρένας (πηγή Κ). Αρχικά στο σχήµα 1 εµφανίζεται η κατανοµή των εντάσεων του συνολικού ήχου (κατευθείαν ή- χος και ηχοανακλάσεις από την ορχήστρα και τη σκηνογραφία) στο κοίλο, µε πηγή στάθµης 87dB στο 1m (οµιλία δυνατής έντασης). Περιλαµβάνει διακυµάνσεις της έντασης από 68dB χα- µηλά ως 59 db ψηλά, στις κεντρικές κερκίδες, µε αποµειώσεις από 64dB χαµηλά ως 55dB ψηλά, στις ακραίες κερκίδες Στη συνέχεια, η ανάδυση του ωφέλιµου ήχου (οι διαφορές στάθµης από τον θόρυβο βάθους) απεικονίζεται µε διαφορετική γραµµοσκίαση (ανάλογη της ακουστικής διαύγειας) σε τρεις διακριτές περιπτώσεις, αντίστοιχες των διεθνών κριτηρίων ακουστικής άνεσης και ησυχίας : α) στο σχήµα 2, µε στάθµη θορύβου 45 db[α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC- 35), για µέτριες ακουστικές συνθήκες,

13 13 β) στο σχήµα 3 µε στάθµη θορύβου 40 db[α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC- 30), για καλές ακουστικές συνθήκες, γ) στο σχήµα 4 µε στάθµη θορύβου 35 db[α] (αντίστοιχη της καµπύλης θορύβου ΝC- 25), για πολύ καλές ακουστικές συνθήκες [15] Θόρυβος βάθους ΝC - 35, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +22 ως +10 db. Η εξασθένιση της ανάδυσης (κάτω από την κρίσιµη στάθµη +20 db) εκτείνεται από τα πλάγια του κάτω διαζώµατος µέχρι την κεντρική περιοχή του άνω διαζώµατος. Σηµαντική έκταση του κοίλου στα πλάγια του άνω διαζώµατος κυριαρχείται από χαµηλή ανάδυση (< +15 db). Το επιγενόµενο αυτής της κατάστασης είναι η συρρίκνωση της πραγµατικής χωρητικότητας του θεάτρου και οι δικαιολογηµένες δυσχέρειες των ηθοποιών στη φάση της πρόβας (άδειο κοίλο). Η α- κουστική του χώρου υποβαθµίζεται από την επικράτηση πλευρικών ηχοανακλάσεων (µειωµένη ηχοαπορροφητική ικανότητα), την επιλεκτική αύξηση της αντήχησης και, κατά συνέπεια, τη µείωση της καταληπτότητας Θόρυβος βάθους ΝC - 30, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +27 ως +15 db.

14 14 Η πτώση της ανάδυσης κάτω από το κρίσιµο όριο (+20 db) περιορίζεται στα άκρα και τις ψηλότερες βαθµίδες του άνω διαζώµατος. Οι υψηλές στάθµες ανάδυσης, σε εκτεταµένη περιοχή του κοίλου, εξασφαλίζουν κατάλληλες ακουστικές συνθήκες για θεατρική παράσταση. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται σε µία κρίσιµη επαύξηση των εντάσεων του συνολικού ήχου (ιδίως στο άνω διάζωµα) χάρη στην ευεργετική λειτουργία της σκηνογραφίας. Στην περίπτωση απουσίας ενός τέτοιου ανάκλαστρου, η κατανοµή της ανάδυσης εκπίπτει στην προηγούµενη, δυσµενή κατάσταση Θόρυβος βάθους ΝC - 25, η ανάδυση του ωφέλιµου σήµατος κυµαίνεται από +32 ως +20 db. Σε όλο το κοίλο επικρατεί ισχυρή ανάδυση (στάθµες πάνω από το κρίσιµο όριο +20 db). Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από συνθήκες µειωµένων οχλήσεων (σε σχέση µε το υφιστάµενο θορυβικό περιβάλλον), δηλαδή την εφαρµογή αυξηµένων µέτρων ηχοπροστασίας που διευκολύνουν τη σύγχρονη θεατρική λειτουργία και αποκαθιστούν, παρά τα όποια προβλήµατα καταστροφών και επεµβάσεων, την περίφηµη ακουστική ποιότητα του αρχαίου θεάτρου 5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υπολογιστική διερεύνηση της ακουστικής συµπεριφοράς ενός ανάκλαστρου σκηνογραφίας αποδεικνύει τη λειτουργική του σπουδαιότητα. Η διαµόρφωση ενός σκηνικού πλαισίου (µε στενό προσκήνιο και τις προεξοχές των παρασκηνίων στο νοητό όριο της εφαπτοµένης) πίσω από την ορχήστρα ενισχύει τις αποµακρυσµένες βαθµίδες του άνω διαζώµατος, επαυξάνει τη θετική επίδραση του ανάκλαστρου της ορχήστρας και εξασφαλίζει την ακουστική οµογενοποίηση του θεάτρου. Η εφαρµογή ενός χαµηλού, λιτού και αισθητικά ουδέτερου σκηνικού βάθους, ενός ελαφρού και ανακλητού ανάκλαστρου, σε σωστή θέση και κατάλληλο ανάπτυγµα, αποτελεί ήπια επέµβαση στο χώρο του µνηµείου, κατά την περίοδο των παραστάσεων, µέτρο που σε τίποτε δεν µειώνει την καλλιτεχνική ελευθερία για επιλογή σκηνογραφίας ή άλλης σκηνικής κατασκευής (αναρτηµένης ή τοποθετηµένης µπροστά στο φόντο), ή την υιοθέτηση ελάχιστων σκηνογραφικών παρεµβάσεων µε σκηνικά αντικείµενα, ή την απόλυτη απουσία σκηνογραφίας. Σε τελευταία ανάλυση, η καλλιτεχνική δηµιουργία στις αναπαραστατικές τέχνες κρίνεται καταβάλλοντας το τίµηµα του λειτουργικού αποτελέσµατος. Τα γεωµετρικά µεγέθη των θεάτρων, η φυσική (παθητική) µεγαφωνική δυνατότητα του θεατρικού χώρου και τα φυσιολογικά, φωνητικά - ακουστικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν την εύρυθµη θεατρική λειτουργία µε οχλήσεις περιβάλλοντος υψηλότερες της καµπύλης NC Η παραπάνω εκτίµηση είναι συντηρητική, επειδή χωρίς το ανάκλαστρο της σκηνογραφίας, η απαίτηση ησυχίας στο περιβάλλον των αρχαίων θεάτρων δεν µπορεί να υπολείπεται του διεθνούς κριτηρίου NC - 25.

15 15 Η προστασία της λειτουργίας των θεατρικών χώρων της αρχαιότητας επιβάλλει την θέσπιση κριτηρίου ησυχίας στην περιοχή του µνηµείου, την επιβολή αναγκαστικών µέτρων ηχοπροστασίας (για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή άλλες οχλούσες χρήσεις) σε ακτίνα 1-2 Km και την υιοθέτηση προσωρινών ή ευκαιριακών µέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε µία ευρύτερη ζώνη 3 ως 10 Km, µέχρι την οριστική αποµάκρυνση του άξονα ταχείας κυκλοφορίας από την περιοχή. 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Αθανασόπουλος Χ.Γ.: Προβλήµατα στις Εξελίξεις του Συγχρόνου Θεάτρου, Ι. Σιδέρηs, 1976, Αθήνα [2] Mπάρκας Ν.Κ.: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Σχεδιασµός και Λειτουργία, διδακτορική διατριβή, 1992, Ξάνθη [3] Canac Fr.: L` Acoustique des Theatres Antiques, CNRS, 1967, Paris [4] Lehmann R.: L` Acoustique des Theatres Antiques, Grecs et Romaine, πανεπιστηµιακή έκδοση, Le Mans [5] Vitruvii : De Architectura, µετάφραση Π. Λέφας, τόµος Α, βιβλίο V, Πλέθρον, 1997, Αθήνα [6] Μπάρκας Ν.Κ.: Η Ακουστική ως Παράµετρος Σχεδιασµού στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, περιοδικό Μνηµείο & Περιβάλλον, τεύχος 2, 1994, Θεσσαλονίκη [7] Izenour G. C.: Τheater Design, Mc Graw-Hill, 1977, New York [8] Hunningher B.: Acoustics and Acting in the Theatre of Dionysus Eleuthereus, διδακτορική διατριβή, 1956, Amsterdam [9] Doerpfeld W. Reisch E.: Das Griechische Theater, Barth und von Hirst, 1896, Athen [10] Allen J. T.: The Key to the Reconstruction of the Fifth Century Theater, πανεπιστηµιακή έκδοση, 1918, California [11] Canac Fr.: Nounelles Recherches sur les Theatres en Plein Air, CRSIM, πανεπιστηµιακή έκδοση, 1957, Marseille [12] Lehmann R.: Elements de Physio et de Psychoacoustique, Dunod, 1969, Paris [13] Μπάρκας Ν. K.: Χρόνος Αντήχησης και Κριτήρια Ακουστικής Αξιολόγησης, πρακτικά συνεδρίου της Ελληνικής Ακουστικής Εταιρείας, 1992, Αθήνα [14] Liepp E.: Qualites Acoustiques des Lieux d`ecoute, CNRS, 1981, Paris [15] Αθανασόπουλος Χ.Γ.: Προστασία κτιρίων, 1991, Αθήνα [16] Stryjenski J.: L` Αcoustique Αpplique a l` Urbanisme, πανεπιστηµιακή έκδοση, 1975, Geneve. [17] Collard P.: Philippes, τόµος I, Boccard, 1937, Paris [18] Καραδέδος Γ. Κουκούλη Χ.: Θέατρο Φιλίππων , ΑΕΜΘ τ. 15, 2001, σελ

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας

Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας. Νίκος Κ. Μπάρκας Αρχαία Ελληνικά Θέατρα: προβλήματα επαναλειτουργίας και ηχοπροστασίας Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. e-mail : nbarkas@arch.duth.gr http://nikosbarkas.gr 1. Εισαγωγή Τα αρχαία ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Επανάχρησης και Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων

Προβλήµατα Επανάχρησης και Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων 2 ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ «ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ» IInd INTERNATIONAL CONFERENCE ON HELLENIC CIVILIZATION SPACE AND TIME IN ANCIENT THEATRE Αλεξανδρούπολη, 15-18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων

Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Ανακοίνωση στο 5 ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Προβλήµατα Ηχοπροστασίας κατά τη Σύγχρονη Επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Ηλιάνα Αντωνιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ. elianantonia@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2004» Θεσσαλονίκη σελ 25-30 Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολικός μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων : προβλήµατα ηχορύπανσης

Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων : προβλήµατα ηχορύπανσης Ελληνική µετάφραση του πρωτότυπου κειµένου που περιλαµβάνεται στα Ψηφιακά Πρακτικά του International Conference EAA "The Acoustics of Ancient Theatres", Patras, 2011 Σύγχρονη επαναλειτουργία των Αρχαίων

Διαβάστε περισσότερα

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT

H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί οι θεοί στο αρχαίο δράµα; ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006», Ηράκλειο : Μ. Ταρουδάκης Π. Παπαδάκης (σελίδες 191-198) H ακουστική λειτουργία της σκηνικής ανωδοµής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου: ήταν ηχητικά ισχυροί

Διαβάστε περισσότερα

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975)

Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», ΕΜΠ, Αθήνα Η Ακουστική Λειτουργία της Σκηνογραφίας σε Σύγχρονες Παραστάσεις Αρχαίου ράµατος (1950 1975) Μαρία Αγγελική Ζάννη Αρχιτέκτων Μηχανικός.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υπαίθρια αμφιθεατρική κατασκευή ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία Μέρη αρχαίου θεάτρου σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτίριο προσκήνιο: στοά με κίονες μπροστά από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ. Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό «Η Αρχιτεκτονική ως Τέχνη», έκδοση ΣΑΘ, τεύχος 6, Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2002, σελ. 20 ΞΥΛΙΝΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ολυμπία Χατζοπούλου Νίκος Μπάρκας

Διαβάστε περισσότερα

Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Η Χ Ο Σ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Δίκτυο «Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της ν.δ. Ελλάδας» Πάτρα, Φεβρουάριος 2013 Γ ι ά ν ν η ς Μ ο υ ρ τ ζ ό π ο υ λ ο ς Κ α θ η γ η τ ή ς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 4 ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008» Ξάνθη, σελ. 454-464 Το Πολυλειτουργικό Κέντρο του Ελευθερίου Κορδελιού : Θεατρικός και Ακουστικός Σχεδιασμός Kατερίνα Μπαδόλα, αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το αρχαίο θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση. 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ. Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ. Προφορική ανακοίνωση στο Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Συνέδριο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΟΜΗΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ & Δόμηση Διοργάνωση HELEXPO ECON3 στο πλαίσιο της έκθεσης ENERGY TECH ΙΙ, 3 / 2009 Νίκος Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα

Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας Το οικόπεδο που μας δίνεται να αναπτύξουμε την κτιριακή σύνθεση χαρακτηρίζεται από την έντονη κλίση προς τη θάλασσα και από την ακανόνιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού

Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού σχεδιασμού Πρακτικά Συνεδρίου «Ήπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών», Θεσσαλονίκη 2000, σελ 399-410 Οργάνωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε ιστορικά κτίρια : προβλήματα θεατρικού & ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας

Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2010», Αθήνα σελ. 228-236 Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.

Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol. Κώστας Ζάµπας Πολιτικός Μηχανικός ρ ΕΜΠ. Σκιάθου 43-11254 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-2237167 Φαξ: 210-2237257 Ηλεκτρονική διεύθυνση: c-zambas@hol.gr Αθήνα 4/2/2015 Προς τον Πρόεδρο τους µη κερδοσκοπικού σωµατείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/ ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) ΕΙΣΗΓΗΣΗ 10 ΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΑΡΧΙΤ ΜΗΧ Άρθρο 13 Κλίμακες 1. Οι κλίμακες των κτιρίων και δομικών έργων πρέπει να κατασκευάζονται (αριθμός, μορφή θέση και πλάτος) έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ)

ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι: 3η Διάλεξη ΟΜΟΕ-Χ (Κριτήρια Ασφαλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 86882 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ 2 διαγραμμα 1 1. Εισαγωγή Ο αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λόφου της Φάμπρικας και η σπηλιές που έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ακουστική 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλεία Μανιδάκη αρχιτέκτων ΥΠΠΟΤ-ΥΣΜΑ Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων Διάλεξη 3: DSP for Audio Δρ. Θωµμάς Ζαρούχας Επιστηµμονικός Συνεργάτης Μεταπτυχιακό Πρόγραµμµμα: Τεχνολογίες και Συστήµματα Ευρυζωνικών Εφαρµμογών και Υπηρεσιών 1 Προεπισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ αναπληρωτής καθηγητής οικοδοµικής τεχνολογίας - αρχιτεκτονικής ακουστικής Σηµειώσεις για το ΠΕΓΑ πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου

Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Ξενοδοχείο 4* «Virginia Hotel» εκτός Σχεδίου Δήμος Ρόδου Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ.

Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας. Νίκος Κ. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Συνεδρίου «Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική :κενά και πλήρη», Θεσσαλονίκη 2002, σελ 284 290 Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιας όψης : οι δυσεπίλυτες

Διαβάστε περισσότερα

Ι = p 2 rms / ρc και W o = 4 R 2 I

Ι = p 2 rms / ρc και W o = 4 R 2 I ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Εισαγωγή Η έρευνα γύρω από τις υποκειµενικές ακουστικές εντυπώσεις και τα αντικειµενικά κριτήρια ακουστικής αξιολόγησης µιας αίθουσας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος

Υπόγειο δίκτυο πρόσβασης Ένα νέο έδαφος Ένα νέο έδαφος Το ελληνικό τοπίο υπομένει για περισσότερα από 40 χρόνια μια παρατεταμένη διαδικασία «προ-αστικοποίησης». Στην ανάπτυξη των παραθεριστικών οικισμών κυριαρχούν τα γνώριμα μοντέλα της πανταχόθεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση διαλέξεων ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Μάθηµα 3ου εξαµήνου : ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ διδάσκων Νίκος Μπάρκας δρ. πολιτικός µηχανικός duap ακουστικής LeMans επίκουρος καθηγητής αρχιτεκτονικής τεχνολογίας - ακουστικής Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Π.Θ. παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή Βασικές έννοιες Ακουστική Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου. Κλάδοι Ακουστικής: Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 7 η : «Ακουστική Χώρων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Αλυσίδα ηχητικής αναπαραγωγής Ψ/Α Ακροατής Προενισχυτής Ενισχυτής Χώρος Ο χώρος είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο, 2011-2012 Περιεχόμενα Αρχαία Δωδώνη γεωγραφικά στοιχεία Κοίλον Ορχήστρα Σκηνή Ρωμαϊκά χρόνια Παραστάσεις που φιλοξενήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη του παραθεριστικού οικισμού, έχει σαν στόχο να ικανοποιήσει λειτουργικά και αισθητικά το αγοραστικό κοινό αλλά και να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την οικοδομισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΘΟΡΥΒΟΣ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΟΡΙΣΜΟΣ Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ήχος είναι το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Δημιουργία θορύβου Οι ήχοι δημιουργούνται όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης

Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Προβλήµατα κατά τη µετάδοση σήµατος Τρόποι αντιµετώπισης Στόχος κατά τη µετάδοση σε µια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη είναι να ληφθεί στην έξοδο του δέκτη το αρχικό µέγεθος µε τις λιγότερες δυνατές αλλοιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών. Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012 Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 3 «Καταγραφή της επίπτωσης της κατευθυντικότητας ηλεκτροακουστικών μετατροπέων» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρχιτεκτονική. Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική Η ιδιοκτησία της ΑΝΘΕΜΙΑΣ Α.Ε., χωροθετείται μέσα στον οικισμό της Καρδίας. Ο πολεοδομικός και ο οικιστικός σχεδιασμός των οικοπέδων της ιδιοκτησίας οφείλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης

ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ. Στρατηγική Συν-Κατοίκησης ΞΑΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Στρατηγική Συν-Κατοίκησης Η πρόταση μας εισάγει μια νέα τυπολογία κατοικίας, αυτήν της οριζόντιας πολυκατοικίας. Η αναφορά στην ελληνική αστική πολυκατοικία είναι σκόπιμη αφού η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Gottfried Schubert 0.11.2010 1 of 45 2 of 45 Η μουσική ακουστική ασχολείται με την παραγωγή και αντίληψη της μουσικής. Τμήματα της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα