Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό της απόθεµα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό της απόθεµα"

Transcript

1 Περιεχόµενα 1.Εισαγωγή στην περιφερειακή ανάπτυξη Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτιστικό απόθεµα Πολιτισµός στα πλαίσια της Ευρωπαïκής Ένωσης 2.2.Πολιτική απασχόλησης στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 3.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ) Στατιστικά στοιχεία 3.2.Πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης- Μελέτη για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού µε βάση αξιόλογα στοιχεία του πολιτιστικού αποθέµατος 4.Πολιτιστικό απόθεµα περιφέρειας ΑΜΘ Προϋποθέσεις αξιολόγησής του 4.2.Πολιτιστικό απόθεµα κατά νοµούς 4.3.Συνεισφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη: ηµοτικές Πολιτιστικές Επιχειρήσεις Συνεισφορά στην πολιτιστική ανάπτυξη: σύλλογοι...35 Παράδειγµα: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης 5.Στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης Η παράµετρος του πολιτισµού 5.2.Αρχές που διέπουν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς...38 για την προγραµµατική περίοδο Ισχύς τους για την περιφέρεια ΑΜΘ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Πολιτισµός» Ο πολιτισµός στο Β και στο Γ Κ.Π.Σ Σύγκριση του Β µε το Γ Κ.Π.Σ Κράτος και πολιτισµική πολιτική Μηχανισµοί υλοποίησης των έργων Τρόπος προσέγγισης: πολιτιστική κληρονοµιά και Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνηµείων Ο πολιτισµός στο Ελληνικό νοµικό πλαίσιο Πολιτιστικό περιβάλλον στο Ελληνικό Σύνταγµα, άρ Ο ν.3028/ Το λεγ. «Περιβαλλοντικό Σύνταγµα» Ο πολιτισµός, ο δηµόσιος χώρος και η οικονοµία 6.Η πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια ΑΜΘ µέσω των Ευρωπαïκών Προγραµµάτων Γενικοί και ειδικοί στόχοι, άξονες προτεραιότητας που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Πολιτισµός» Αναβάθµιση της υφιστάµενης και δηµιουργία νέας υποδοµής µουσείων (Μέτρο 1.1.) Στόχοι του Μέτρου Προστασία και ανάδειξη µνηµείων, συνόλων και αρχαιολογικών χώρων (Μέτρο 1.2.) 6.2.Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, σύνολα και µνηµεία στην περιφέρεια ΑΜΘ...63 επισκεψιµότητα Έργα ενταγµένα ανά κατηγορία ενέργειας: µουσεία 6.3.Περιθώρια βελτίωσης Ειδικό καθεστώς αυτεπιστασίας ορισµένων έργων

2 6.5.Θετικές επιπτώσεις Αποτελέσµατα Περιφερειακή ανάπτυξη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 6.7.Έργα ενταγµένα ανά κατηγορία ενέργειας: ανάπλαση - ανάδειξη - αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων Παρατηρήσεις 6.9.Έργα πολιτισµού στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Υλοποίηση των ενταγµένων έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΜΘ 6.11.Έργα πολιτισµού ενταγµένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»...82 για την περιφέρεια ΑΜΘ 6.12.Έργα πολιτισµού στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Έργα πολιτισµού στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον»...87 για την περιφέρεια ΑΜΘ 6.14.Λοιπά έργα για τον πολιτισµό ενταγµένα στα Ευρωπαïκά Ταµεία για την περιφέρεια ΑΜΘ...89 ανά κατηγορία ενέργειας: έργα υποδοµής εκπαίδευσης, έργα υποδοµής υγείας και πρόνοιας, αξιοποίηση σπηλαίου, υποδοµές Κοινωνίας της Πληροφορίας στον πολιτισµό, δικτύωση, υποδοµές σύγχρονου πολιτισµού - επικοινωνιακά γεγονότα, µελέτες - εργαλεία - έρευνες, ενέργειες ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση, κατάρτιση, δοµές υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού 6.15.Πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας ΑΜΘ : γενικές παρατηρήσεις Πολιτιστικό δίκτυο σε συνδυασµό µε άλλα δίκτυα λ.χ. αρχαιολογικών χώρων - κόµβοι - κατανοµή - προβολή Επίµετρο - τελικές παρατηρήσεις ικτυακοί τόποι Ενδεικτική βιβλιογραφία Η Νίκη της Σαµοθράκης 2

3 ΘΕΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η εργασία αποβλέπει στο να προτείνει στοιχεία για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης µε βάση το πολιτιστικό απόθεµα που διαθέτει η περιοχή, όλων των θεµατικών µορφών και περιόδων, µε ισόρροπη ενδοπεριφερειακή κατανοµή και σκοπό την αξιοποίησή του σε στόχους ανάπτυξης κ / ή συνοχής. Θα ληφθεί υπόψη µια πιο ολοκληρωµένη θεώρηση ως προς τις λοιπές πολιτικές (εκπαίδευση, µεταφορών, κοινωνική, τουριστική, σύγχρονα µέσα διαχείρισης κ.ά.) καθώς και γεωγραφικών πληροφοριακών συστηµάτων κ. ά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγικά σηµειώνουµε αυτό που πρέπει να ληφθεί κατ εξοχήν υπόψη σ έναν σοβαρό σχεδιασµό για κάθε ανάπτυξη: διότι ακριβώς οι διάφοροι πόροι (συγκεντρώσεις πληθυσµού, δραστηριοτήτων, φυσικών πόρων κ.ά., που παρουσιάζουν συγκεκριµένη κατανοµή στο χώρο ) είναι πάντοτε πεπερασµένοι, επιζητείται µε τη λογική χρήση τους η µεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Όµως, η ανοµοιόµορφη κατανοµή της ανάπτυξης στο χώρο, που αποτελεί σχεδόν πάντα τον κανόνα, καθιστά αναγκαία µια ενεργή περιφερειακή πολιτική, δηλ. την καλύτερη κατανοµή των πόρων ώστε να µειωθούν οι ανισότητες και να υπάρξει µια µεγιστοποίηση της χωρικής κατανοµής της ανάπτυξης. Παρατηρείται επίσης ότι οι σκοποί αναφέρονται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ενώ τα µέσα τα διαµορφώνουν και τα υλοποιούν οι φορείς. Τα εθνικά κράτη είναι εκείνα που, κατά πρώτο λόγο, πρέπει να λύσουν τα περιφερειακά τους προβλήµατα ( µε την κατασκευή των υποδοµών και την ενίσχυση των επενδύσεων ) και γνώµονα τη δηµιουργία απασχόλησης. Αλλά και η ευρωπαïκή περιφερειακή πολιτική συντονίζει τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές, ενώ επίσης εναρµονίζει τις διάφορες πολιτικές και τα χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. για να τους 3

4 δίνει µια «περιφερειακή διάσταση» και να αυξάνει έτσι την επίδρασή τους στις περιοχές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης 1. Ο συνδυασµός των σκοπών της γενικής αναπτυξιακής και της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί επίσης κύριο µέληµα, µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα και την ισότητα, για καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Όλο και περισσότερο, παράλληλα µε τα παραδοσιακά µέσα περιφερειακής πολιτικής (όπως υποδοµές, επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, πιστωτικά κίνητρα, θεσµικά µέτρα, έλεγχοι και αντικίνητρα), εφαρµόζονται και τα νέα µέσα περιφερειακής πολιτικής : ενίσχυση του ρόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τεχνοπόλεις, καινοτοµία και νέα τεχνολογία, τοπική ανάπτυξη. Πιο ειδικά, η τοπική ανάπτυξη προσφέρει το µοντέλο της ολοκληρωµένης και ενδογενούς ανάπτυξης, που κάνει την εµφάνισή του από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ως επακόλουθο της κρίσης της βαριάς βιοµηχανίας και των αστικο-βιοµηχανικών κέντρων. Με τον όρο τοπική εννοείται πλέον η ανάπτυξη, όπου οι τοπικοί φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιµελητήρια, επαγγελµατικές οργανώσεις, σύνδεσµοι κ.λπ.) συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία, ενώ γίνεται αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτηµάτων, βάσει της λογικής ότι όλες οι χωρικές µονάδες διαθέτουν πόρους που µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα µε την ενεργοποίηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και του πληθυσµού. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται πως ο τοµέας του πολιτισµού διαθέτει και µια καθαρά περιφερειακή διάσταση 2, ενώ, όπως θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε στη συνέχεια και στο παράδειγµα της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, αυτό εφαρµόζεται µε ολοκληρωµένα, πολυετή και πολυτοµεακά, τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, ή κατά πόσο τουλάχιστον καταβάλλεται προσπάθεια προς αυτή τη κατεύθυνση. Ένα από τα µοντέλα της περιφερειακής ανάπτυξης, που προτάσσεται µάλιστα σε περιόδους κρίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι αυτό της ολοκληρωµένης ανάπτυξης 3 των περιφερειών ή κρατών, όπου η µεγέθυνση, η ανάπτυξη ή η πρόοδος πετυχαίνεται µε βοήθεια κυρίως ενδογενών παραγόντων. Προς αυτό αξιοποιούνται όλες οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες και τα τοπικά πλεονεκτήµατα (και βασικό 1 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική,2001, σ Βλ. λ.χ.: Ντόρα Κόνσολα, Πολιτιστική δραστηριότητα και κρατική πολιτική, 1990 [η προβληµατική της περιφερειακής διάστασης της πολιτιστικής πολιτικής, σ.27-34]. 3 Αθ.. Παπαδασκαλόπουλος, Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, 1995, σ. 51 κ.ε. 4

5 πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι ακριβώς ο πολιτιστικός της πλούτος), ενώ η ισόρροπη ανάπτυξη επιδιώκεται µέσω της κινητοποίησης όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων και µε έµφαση στα τοπικά πλεονεκτήµατα, καθώς και την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιφερειακών µονάδων, και όχι λ.χ. µόνο των ευνοηµένων κέντρων. Ο τύπος αυτός της ανάπτυξης, που αποδεικνύεται συχνά πιο ανθεκτικός στις αλλαγές και βιώσιµος, βασίζεται µεταξύ άλλων στην τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα, είναι δηλ. ενδογενής, προέρχεται εν πολλοίς από την «βάση» και τους τοπικούς φορείς, επιδιώκει την συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, και των απλών κατοίκων ακόµη, ενώ δικαίως χαρακτηρίζεται ως δηµοκρατικός. Στα µέσα για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη συγκαταλέγονται και ο τουρισµός και ο πολιτισµός 4. Κατά αυτόν τον τρόπο, και η πολιτιστική ανάπτυξη µπορεί να συµβάλλει στην συγκράτηση του πληθυσµού, την τόνωση της απασχόλησης καθώς και την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης. Το πλαίσιο για τα προαναφερθέντα τίθεται εν πολλοίς από την ίδια την Ευρωπαïκή Ένωση. Και πιο συγκεκριµένα, η Ε.Ε., µεταξύ άλλων, έχει προβεί ακόµη και στην διαπεριφερειακή συνεργασία για την πολιτιστική ανάπτυξη, λ.χ. µε το πρόγραµµα CULTURE, ήδη από το Με το κείµενο «Πολιτική Συνοχής και Πολιτισµός, µια συνεισφορά στην απασχόληση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι, οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο δράσης µόνο του δηµόσιου τοµέα, αλλά και του ιδιωτικού προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της απασχόλησης. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθούν οι καινοτόµες δραστηριότητες και σ αυτό τον τοµέα, έτσι ώστε να αποτελέσει αντικείµενο αξιοποίησης και εκµετάλλευσης 5. Αναφέρεται επιπλέον η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COM (96) 512, 20 Νοεµβρίου 1996 ], µε την οποία τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η συνέργια µεταξύ των διαρθρωτικών ταµείων και του πολιτισµού και προτείνει να εντατικοποιηθούν οι παρεµβάσεις των ταµείων στον πολιτιστικό τοµέα, προκειµένου αυτός να συµβάλει περισσότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τα µέσα ενηµέρωσης, την κοινωνία των πληροφοριών, την πολιτιστική κληρονοµιά και την περιφερειακή ταυτότητα 6. 4 Βλ. επίσης: Ντόρα Κόνσολα, Θέµατα Πολιτιστικής Πολιτικής, Πανεπιστηµιακές Σηµειώσεις, Πάντειο Παν/µιο. 5 Μανώλης Σ. Χριστοφάκης, Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική, 2001, σ Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση: ίκαιο- Οικονοµία- Πολιτική, 2001, σ.217 [όπου και περισσότερη ξενόγλωσση βιβλιογραφία για την περιφερειακή πολιτική στην σ.227]. 5

6 Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων Επίσης, στα διάφορα µοντέλα πόλων ανάπτυξης, βιοµηχανικής ή γενικότερα οικονοµικής, συνεκτιµάται στην ελκυστικότητά τους και η ανάπτυξη της πολιτιστικής υποστήριξης, η οποία συµβάλλει, µεταξύ άλλων, και στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζοµένων, που αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις για µεγαλύτερη παραγωγικότητά τους στην εργασία, ενώ προσελκύει επίσης ανώτερα στελέχη και ευνοεί την εγκατάσταση επιχειρήσεων Πολιτισµός στα πλαίσια της Ε.Ε. Σηµειώνουµε πιο ειδικά πλέον ότι, οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πολιτιστικό τοµέα είναι σχετικά πρόσφατες και επιδιώκουν, µεταξύ άλλων, κυρίως τη διάσωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενίσχυση των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα, οι οποίοι χρειάζονται περισσότερη κοινωνική προστασία. Επιπλέον, ως µια από τις σύγχρονες ανάγκες, η πολιτιστική κληρονοµιά εντάσσεται και στη γενικότερη στρατηγική για την απασχόληση της Ένωσης, µέσω επίσης της ενθάρρυνσης των τοπικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης της απασχόλησης 7. 7 Νίκος Μούσης, Ευρωπαϊκή Ένωση : ίκαιο Οικονοµία Πολιτική, σ.237 κ.ά. 6

7 Συνειδητοποιείται πως για τη µείωση της ανεργίας απαιτείται όλο και περισσότερο µια ενεργητική πολιτική για την απασχόληση. Αυτή επιζητεί µια ριζικά νέα χρησιµοποίηση των εργαλείων που µπορούν να επηρεάσουν την απασχόληση, όπως µεταξύ άλλων η κατάργηση διοικητικών εµποδίων, διοικητικά κ.ά. κίνητρα, η νοµοθεσία της εργασίας, και τα οποία συγκροτούν «τα εθνικά συστήµατα απασχόλησης». Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που πρέπει να πάρουν την µεγάλη πλειοψηφία των µέτρων που χρειάζονται για την αντιµετώπιση της κατάστασης της απασχόλησης στη χώρα τους Η πολιτική απασχόλησης στη Συνθήκη του Άµστερνταµ Ωστόσο, η Συνθήκη του Άµστερνταµ προχώρησε σε κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και υπογράµµισε την ανάγκη της κινητοποίησης των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών υπέρ της απασχόλησης. Αυτές περιλαµβάνουν 8 : -την βελτίωση της απασχολησιµότητας, δηλ. παροχή στους ανέργους και στους εργαζόµενους γενικότερα των καλύτερων δυνατών ευκαιριών για να βρουν απασχόληση, ιδίως µέσω της κατάλληλης κατάρτισης, -την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, µε το να καταστήσουν ευκολότερη τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης και την αυτοαπασχόληση, -την ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής, µε την ανάπτυξη στρατηγικών για τη σύγχρονη και ευέλικτη οργάνωση της εργασίας, από κοινού µε τους κοινωνικούς εταίρους, την εξέταση νέων ειδών συµβάσεων απασχόλησης, καθώς και τη θέσπιση κινήτρων για ατοµική και ενδοεπιχειρησιακή περαιτέρω κατάρτιση, -ενίσχυση των πολιτικών ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών και την βελτίωση της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Συγκεκριµένα, στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας άρθρο 125 αναφέρεται : «Τα κράτη µέλη και η κοινότητα [η Ε.Ε.] εργάζονται [ ], για την ανάπτυξη συντονισµένης στρατηγικής για την απασχόληση, και δη για να προάγουν τη δηµιουργία εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, και αγοράς εργασίας ανταποκρινόµενης στις εξελίξεις της οικονοµίας [ ]», το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει ότι : «Σε όλες 8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού : Ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική : µια πολιτική για τον άνθρωπο,

8 τις δραστηριότητες [ ] η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών», ενώ το άρθρο 13 αναφέρει ότι η Ε.Ε. µπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέµηση κάθε είδους διακρίσεων. 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 3.1. Στατιστικά στοιχεία Η εναργέστερη συνειδητοποίηση του ρόλου που µπορεί να παίξει το πολιτιστικό απόθεµα και γενικά ο πολιτισµός στην ανάπτυξη µιας περιφέρεια και στην τόνωση της απασχόλησης ή συγκράτησης του πληθυσµού, διαφαίνεται και στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης. Η περιφέρεια 9, που αποτελείται από τους νοµούς Καβάλας, ράµας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 10, καλύπτει το 10,7 % της έκτασης της χώρας ( τ.χλµ., 4 η σε έκταση ανάµεσα στις 13 συνολικά ελληνικές περιφέρειες), ενώ σηµαντικό χαρακτηριστικό της αποτελεί το γεγονός ότι ο πληθυσµός της (περ κάτοικοι, που αντιστοιχεί στο 5,3 % του συνολικού πληθυσµού του κράτους, δηλ. 7 η µεταξύ των ελληνικών περιφερειών), από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 κ.ε. παρουσιάζει έναν οριακά θετικό ρυθµό µεταβολής, που παραµένει ωστόσο χαµηλότερος του ρυθµού του συνόλου της χώρας (όπου καταγράφεται κατά την τελευταία δεκαετία αύξηση σε ποσοστό περίπου 5 %). Το αρνητικό αυτό για την περιφέρεια φαινόµενο, συνυφασµένο µε ποικίλους παράγοντες πολιτικογεωγραφικούς, οικονοµικούς και κοινωνικούς τείνει να επαναθεωρηθεί, σε συνάρτηση µε την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραµµάτων, που θα ήταν δυνατό να εφαρµοστούν αποδοτικά στην προκεχωρηµένη αυτή ζώνη της Ευρωπαïκής Ένωσης 11. Ιδίως τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία αποτελεί µία από τις ακρότερες ανατολικές και, κατ εξοχήν, ευαίσθητη επαρχία, τα οποία συχνά χαρακτηρίζονται γι αυτό και ως «πιλοτικά», µε τα οποία τείνουν να αντιµετωπιστούν παλαιά αιτήµατα της περιοχής, 9 Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 17 Φεβρουαρίου 2000, αφιέρωµα µε τίτλο «Η οικονοµία των ελληνικών περιφερειών», σ (ελληνικές περιφέρειες και ανάπτυξη : Ανατολική Μακεδονία και Θράκη). 10 Στην περιφέρεια υπάρχουν πλέον 55 ΟΤΑ (Ν. 2539/1997), και επιπλέον οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ροδόπης-Έβρου και ράµας-καβάλας-ξάνθης (Ν. 2240/ άρθρο 5 ΚΝΑ). 11 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας, σ.271, στον τόµο : Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β έκδοση, Ιούλιος

9 σε σηµαντικό βαθµό, ανεκπλήρωτα, όπως η άρση της αποµόνωσης, η ολοκληρωµένη και συστηµατική εκµετάλλευση των φυσικών και πολιτιστικών, θα πρόσθετε κανείς, πόρων, καθώς και του ορυκτού πλούτου της, η πληρέστερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της, η βελτίωση και, ακόµη, ο εκσυγχρονισµός των κοινωνικών και οικονοµικών υποδοµών 12. Επιπλέον, η γεωπολιτική θέση της περιφέρειας, στοιχείο που συνέβαλε στο παρελθόν στην αποµόνωση και την περιθωριοποίησή της, θα ήταν, αντίθετα σήµερα, δυνατό να συµβάλει, και αυτή, στην αναβάθµιση της περιοχής µε την ανάπτυξη της συνεργασίας σε περιφερειακή βάση. Ήδη όµως, σε ευρύτερη πολιτική και οικονοµική κλίµακα, η περιφέρεια προσφέρεται για να αποτελέσει σηµείο διασταύρωσης και στήριξης ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας ανθρώπων και αγαθών, πολιτιστικής ακτινοβολίας ακόµη θα λέγαµε, που θα συνενώσει οργανικά τη υτική Ευρώπη µε την Ανατολική Βαλκανική και τη δυτική παρευξείνια ζώνη µέχρι και τη Ρωσία 13. Σηµαντική διαφοροποίηση παρουσιάζει ενδοπεριφερειακά ωστόσο η πληθυσµιακή της συγκρότηση σε σχέση µε τις λοιπές περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας της ύπαρξης της θρησκευτικής µειονότητας των µουσουλµάνων 14. Ειδικότερα, το µουσουλµανικό στοιχείο κατανέµεται κυρίως στις πρωτεύουσες και στις ορεινές ζώνες των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης 15. Σηµειώνεται επίσης ότι πλέον έχουν εξασφαλισθεί όλες οι προϋποθέσεις για την ακώλυτη κοινωνική και οικονοµική πρόοδο των ελλήνων µουσουλµάνων της υτικής Θράκης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βιώνει σήµερα ελεύθερα στο ελληνικό κράτος και απολαµβάνει γνήσια ισονοµία και ισοπολιτεία, ενώ, εν προκειµένω για το θέµα µας, έχει καταβληθεί φροντίδα να διατηρηθεί µε κάθε τρόπο η πολιτιστική ταυτότητά του. Εντούτοις, παραµένει καθοριστικό για τη δοµή της κοινωνίας και την εσωτερική της διάρθρωση ο βαθµός και οι µορφές διαφοροποίησης µεταξύ των θρησκευτικών οµάδων της υτικής Θράκης 16. Όπως συχνά κρίνεται, η µουσουλµανική µειονότητα δεν έχει ενταχθεί οργανικά στον κοινωνικό κορµό και 12 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ Κωνσταντίνος Σβολόπουλος (ως άνω). 14 Βλ. λ.χ. : Κωνσταντίνου Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του βόρειου ελληνισµού, 2000, κεφάλαιο δωδέκατο ΙΙΙ (Η µουσουλµανική µειονότητα της δυτικής Θράκης και η σύγχρονη πραγµατικότητα, σ ), επίσης : Πόλυς Α. Μυλωνάς, Οι Ποµάκοι της Θράκης, Υπολογίζονται σε περ., που αποτελεί όµως φυλετικά και γλωσσικά ανοµοιογενές πληθυσµιακό στρώµα, εφόσον συγκροτείται από τουρκόφωνους (54%), Ποµάκους (36%), Αθίγγανους και Κιρκάσιους (18%). 16 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ

10 δεν αξιοποιεί, σε ισότιµη βάση, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρονται στο πεδίο της οικονοµίας και της παιδείας, µε επιπτώσεις που τείνουν βαθµιαία να εκδηλωθούν στον πολιτικό τοµέα υπό µορφή φυγόκεντρων τάσεων. Ως αιτίες αναφέρονται οι περιορισµένες αγροτικές ασχολίες (κυρίως σε ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές) στις οποίες είναι προσκολληµένοι, το ασαφές καθεστώς που διέπει τις ιδιοκτησίες τους, το χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο, οι επιφυλάξεις που έχουν αλλά και οι δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν ως προς την ένταξή τους στην τοπική οικονοµία 17. Έτσι, στο πεδίο της οικονοµίας παρατηρείται εσωστρέφεια µε τη δηµιουργία κλειστού κυκλώµατος στους κόλπους της τοπικής αγοράς και εξωστρέφεια σ ότι αφορά την τοποθέτηση και την αξιοποίηση των εισοδηµάτων τους, όπως επίσης στην παιδεία και στο πολιτικό πεδίο. Η πολιτεία αποβλέπει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και δυνατοτήτων της, στη λήψη µέτρων ικανών να συµβάλουν στην αποκατάσταση ή στην αναδιάταξη των κοινωνικών ισορροπιών στο χώρο της Θράκης, όπου, θα πρόσθετε κανείς, και ο πολιτιστικός τοµέας θα µπορούσε να αναλάβει, µε τον παιδευτικό του ρόλο, το µερίδιο που του αναλογεί. Και ως εκ τούτου, η περιφέρεια παράγει το 4,8 % του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προïόντος της χώρας, ενώ σύµφωνα µε στοιχεία του 1997, ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί το 40,1 % του ενεργού πληθυσµού της, ο δευτερογενής τοµέας το 17,9 % και ο τριτογενής το 42,1 % (τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8 %, 22,5 % και 57,7 % αντίστοιχα, για το 1997), µε τάση ενίσχυσης του τριτογενούς τοµέα και µείωσης του πρωτογενούς, ενώ ο δευτερογενής τοµέας παραµένει περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ιδίως ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, αξιόλογα τουριστικά πλεονεκτήµατα 18. Όπως επισηµαίνεται, αυτά εντοπίζονται όχι µόνο στο νησιωτικό χώρο (Σαµοθράκη, Θάσος) και στο παράλιο τµήµα της, αλλά και στους πλούσιους φυσικούς πόρους που περιλαµβάνει, καθώς και στους πολιτιστικούς, όπως τους παραδοσιακούς οικισµούς και τους αρχαιολογικούς της χώρους, στα θρησκευτικά της µνηµεία. Κατά αυτόν τον τρόπο επιµηκύνεται η τουριστική περίοδος και προσφέρονται δυνατότητες περιηγητικού περιπατητικού, ιαµατικού, εκκλησιαστικού, αρχαιολογικού τουρισµού, ενώ δύναται να προσελκύσει έτσι τουρισµό υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη παρουσιάζεται έντονη και ποικιλόµορφη, µε αξιόλογη ανάπτυξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων σ όλους τους νοµούς της 17 Ακαδηµία Αθηνών, Η ανάπτυξη της Θράκης. Προκλήσεις και προοπτικές. Αθήνα Βλ. λ.χ. : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 10

11 περιφέρειας, όπου και διαπιστώνεται σηµαντική ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας 19. Συµπερασµατικά µπορεί να λεχθεί, ωστόσο, ότι η περιφέρεια εξαρτάται, κυρίως, από τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, καθώς η ανάπτυξη του τουρισµού και των υπηρεσιών είναι αργή, αφήνοντάς τους όµως περιθώρια βελτίωσης. Ποσοστά ανεργίας (2002) 20 Αν. Μακ. Θράκη 10,4% Κ. Μακεδονία 11,5% υτ. Μακεδονία 14,7% Ήπειρος 10,6% Θεσσαλία 10,6% Ιόνια Νησιά 10,5% υτ. Ελλάδα 9,8% Αττική 9,2% Πελοπόννησος 7,3% Β. Αιγαίο 9,2% Ν. Αιγαίο 14,2% Κρήτη 7,2% Μέσος όρος χώρας 9,9% 21 Κοινή διαπίστωση άλλωστε αποτελεί το γεγονός ότι, τα φυσικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας Ανατολής Μακεδονίας Θράκης παρέµειναν για δεκαετίες αναξιοποίητα, λόγω της απόστασής της από τα µεγάλα εσωτερικά αστικά κέντρα, των κλειστών βορείων συνόρων της, της αποµόνωσής της, που ενδυναµώνονταν από το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό σύστηµα διοίκησης που ήθελε να αγνοεί κάθε είδους περιφερειακή ανάπτυξη. Στις γενικότερες χωροοικονοµικές προστίθενται ασφαλώς και οι διοικητικές δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στον θρακικό χώρο και απαιτούν άµεση και δραστική αντιµετώπιση Βλ. λ.χ. : Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΗΜΗΤΡΑ ενηµέρωση πληροφόρηση Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρούσα κατάσταση 20 Στοιχεία του συναδέλφου Χρ. Κωτσάκου 21 Για το ίδιο έτος η Eurostat δίνει µέσο όρο για τη χώρα 10,4%. 22 Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Η υτική Θράκη στον κορµό της ελληνικής επικράτειας (ως άνω) σ

12 Το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Προïόν της περιφέρειας ανέρχεται στο 61,5 % του Κοινοτικού µέσου όρου, κατατάσσοντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη µεταξύ των πιο φτωχών περιφερειών της χώρας αλλά και του στόχου 1 [προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των αναπτυξιακά καθυστερηµένων περιφερειών, δηλ. εκείνων των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κατώτερο από το 75% του κοινοτικού µέσου όρου] της Ευρωπαïκής Ένωσης 23. Ωστόσο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται να αναβαθµίσει την θέση της. Συµπερασµατικά διαπιστώνεται 24 για την περίοδο ότι, µολονότι σηµειώθηκε αναστροφή της πληθυσµιακής συρρίκνωσης στην περιφέρεια, εντούτοις η επίδοση της οικονοµικής βάσης και της αγοράς εργασίας κρίνεται υποτονική, κυρίως λόγω της κοστοβόρας προσαρµογής του παραγωγικού προτύπου στις νέες συνθήκες εγχώριου και διεθνούς ανταγωνισµού που επιδρούν αρνητικά ειδικά στις δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα. Γι αυτό, µεγαλύτερη ευχέρεια προβλέπεται µελλοντικά στην προσέγγιση στόχων παρεµβάσεων που αφορούν βασικές και κοινωνικές υποδοµές, συγκριτικά µε τις παρεµβάσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση της (παραγωγικής) ανταγωνιστικότητας και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (αστικός και ορεινός χώρος). Φρούριο Καβάλας 23 Βλ. επίσης : Οι περιφέρειες της Ελλάδας στην Ευρωπαïκή Ένωση, έκδοση της Ευρωπαïκής Επιτροπής, 1999, [Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία] σ Βλ.: Συµπεράσµατα και προτάσεις στην Ενδιάµεση αξιολόγηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

13 3.2.Πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης µελέτη για τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού µε βάση αξιόλογα στοιχεία πολιτιστικού αποθέµατος. Ασφαλώς και για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η επιδιωκόµενη πρόοδος στον οικονοµικό τοµέα κατά το παρελθόν να είχε αποβεί εις βάρος της ποιοτικής (πολιτιστικής και κοινωνικής) διάστασης της ανάπτυξης, που παρατηρείται ως γενικό φαινόµενο της όλης αναπτυξιακής προσπάθειας κατά τη µεταπολεµική περίοδο 25. Η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και η καταστροφή των µνηµείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα οποία θεωρήθηκαν ως τροχοπέδη στην όλη αναπτυξιακή διαδικασία, αφορά ασφαλώς κατά τα παρελθόντα έτη και τον ελλαδικό χώρο. Η συνειδητοποίηση, όπως προαναφέρθηκε, συνεπώς, της αναγκαιότητας µιας πολυδιάστατης ανάπτυξης οδήγησε στο να ενσωµατωθεί η πολιτιστική διάσταση, που αναλύεται σε µακροοικονοµικό (άνοδο της πολιτιστικής στάθµης του πληθυσµού και ποιοτική αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού, µε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην έρευνα) και µικροοικονοµικό επίπεδο (διαµόρφωση εξωτερικών οικονοµιών), στον εθνικό, περιφερειακό και τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασµό. Επίσης, επισηµαίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πολιτιστικού προϊόντος που επιδιώκεται κατά αυτόν τον τρόπο, εξαρτάται αφενός από το µέγεθος και την ποιότητα των επενδύσεων σε υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό και νέες τεχνολογίες και αφετέρου από τον εκσυγχρονισµό των σχετικών µε τον πολιτισµό δοµών, τον αριθµό, την ποιότητα και την πληρότητα των σχετικών δικτύων και την διασύνδεσή τους µε αντίστοιχα διεθνή δίκτυα (ψηφιακά και πολιτιστικά χωρικά δίκτυα) 26. Μία πτυχή του θέµατος αποτελεί καταρχήν η επιδίωξη της ανάπτυξης και προβολής εναλλακτικών µορφών τουρισµού 27 που αναµένεται να έχει θετικότερα αποτελέσµατα για την περιοχή, καθώς ειδικά για τον τουρισµό κρίνεται πιο αποτελεσµατική η στόχευση συγκεκριµένων οµάδων πληθυσµού. 25 Βλ. λ.χ.: Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ.: Πολιτιστική Κληρονοµιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ι Εκπαιδευτική Σειρά Τµήµα: Τ.Α.Π.Α. Ε.Σ..., Αθήνα 2003, σ Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ. (ως άνω), σ Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης [έργο της περιφέρειας ΑΜΘ µε χρηµατοδότηση από το Γ ΚΠΣ] σ.28 κ.ε. Άλλωστε η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προïόντος και η απαραίτητη σύνδεση του τουρισµού µε την πολιτιστική κληρονοµιά ανήκει στην πολιτική στοχοθεσία (βλ. λ.χ. άρθρο του Στάθη ΚΟΥΣΟΥΝΗ για τον τουρισµό στην εφηµερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ). 13

14 Όπως σηµειώνεται, οι οµάδες αυτές έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που µπορούν να προσδιοριστούν ανάλογα µε την κατηγορία, το είδος των ενδιαφερόντων τους, τη χώρα προέλευσης κ.λπ. Στα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά οφείλει να ανταποκριθεί αντίστοιχα µια διαφοροποιηµένη και εξειδικευµένη προσφορά, η οποία οφείλει να καλύψει µε επάρκεια τις απαιτήσεις των αντίστοιχων κατηγοριών επισκεπτών. Ο οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός, που µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική τόνωση των τοπικών κοινωνιών, µπορεί να συνδυαστεί και εν µέρει προϋποθέτει το πολιτιστικό απόθεµα. Παραδοσιακά κτίσµατα σε διατηρητέους οικισµούς, παραδοσιακά αγροτόσπιτα, κάθε είδους άλλα κτήρια (πύργοι, χάνια, εγκαταλειµµένα µοναστήρια κ.λπ.) δύναται να τους αποδοθεί νέα χρήση για τη φιλοξενία επισκεπτών, εντάσσοντάς τα επωφελώς στην σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, διατηρώντας και συνεισφέροντας παράλληλα στη διατήρηση της φυσιογνωµίας τους. Ο οικοτουρισµός, αλλά και οι άλλες µορφές τουρισµού, όπως ο θαλάσσιος τουρισµός, ο συνεδριακός επαγγελµατικός τουρισµός, αφήνουν περιθώρια για από κοινού προσφορά εναλλακτικών δραστηριοτήτων προς τους ενδιαφερόµενους επισκέπτες µε τον λεγ. πολιτιστικό τουρισµό. Μια µορφή που κατεξοχήν µπορεί να αξιοποιεί το πολιτιστικό απόθεµα της περιφέρειας αποτελεί ο αρχαιολογικός τουρισµός 28, δεδοµένου ότι η περιοχή παρουσιάζει σηµαντικό αρχαιολογικό πλούτο, για τον οποίο καταρχήν ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί τόσο µέσω των αρχαιολογικών χώρων όσο και µέσω των διάφορων αρχαιολογικών µουσείων που λειτουργούν στην περιοχή. Θα πρόσθετε κανείς τον όλο και σηµαντικότερο ρόλο που καλείται να αναλάβει η ηλεκτρονική ή ψηφιακή προσπέλαση και ενηµέρωση σχετικά µε το πολιτιστικό προïόν και τα µνηµεία στη σύγχρονη εποχή και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κοινού. 28 Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ.31. Βλ. επίσης: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,2002 [ευγενική παραχώρηση στον γράφοντα από τον κ. Γ. Ταταράκη, /νση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κοµοτηνή]. 14

15 Ως σηµαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης υποδείχθηκαν καταρχήν οι εξής: -Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων. -Αρχαία πόλη της Θάσου. -Αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων. -Κοινότητα Θερµών Ανάγλυφο του Μίθρα Ταυροκτόνου. -Μακεδονικοί τάφοι. -Τα ερείπια της αρχαίας πόλης Τοπείρου οι αρχαίοι παραποτάµιοι οικισµοί του Νέστου. -Σαµοθράκη. -Αρχαιολογικός χώρος Αµφίπολης 29 Παράλληλα στη περιοχή λειτουργεί σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών µουσείων, όπως το Αρχαιολογικό µουσείο Καβάλας, το Αρχαιολογικό µουσείο ράµας, το Αρχαιολογικό µουσείο Αβδήρων κ.ά. Επιπλέον, ο θρησκευτικός τουρισµός αναφέρεται σε επισκέπτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν θρησκευτικούς τόπους σηµαντικής ιστορικής αξίας. Στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λειτουργούν πολλές ιστορικής σηµασίας εκκλησίες και µοναστήρια, τα οποία µπορούν να προσελκύσουν, όπως αναφέρεται 30, το ενδιαφέρον των επισκεπτών αυτής της εξειδικευµένης µορφής τουρισµού. Ενδεικτικά αναφέρεται από µελέτες ότι στο χωριό Λυδία του Νοµού Καβάλας βρίσκεται η φυλακή του Αποστόλου Παύλου καθώς και το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Η Καβάλα ήταν η πρώτη πόλη της Ευρώπης που δέχτηκε το κήρυγµα του Χριστιανισµού από τον Απόστολο Παύλο, ενώ στην περιοχή βαπτίσθηκε η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Παράλληλα, στην περιοχή λειτουργούν οι εξής µονές και εκκλησίες µε µεγάλο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες: Μονή Αγίου Παντελεήµονα, Μοναστήρι της Υπαπαντής, Μοναστήρι της Παναγίας της Παγγαιώτισσας, ο Ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου στη Σαµοθράκη, η βυζαντινή Παναγία Κοσµοσώτειρα στις Φέρες, η Μονή 29 Τον οποίο θα µπορούσε να προσθέσει κανείς. 30 Βλ. : Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ

16 Κορνοφωλιάς, το Μοναστήρι της Παναγίας Φανερωµένης / Βαθυρρύακα,, τα Μοναστήρια της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, της Παναγίας της Καλαµού και η Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών στην Ξάνθη. Στην κατηγορία αυτή µπορεί να περιληφθούν και τα εκκλησιαστικά µουσεία, όπως αυτό της ράµας, όπου εκτίθενται σπάνιες εικόνες και κειµήλια ή το εκκλησιαστικό µουσείο που λειτουργεί στην Ξάνθη, όπου εκτίθενται βυζαντινές εικόνες και χειρόγραφα του 12 ου και 13 ου αι. Μία άλλη κατηγορία αποτελούν και τα µνηµεία της οθωµανικής περιόδου, εφόσον µ αυτόν τον τρόπο προαχθεί η αλληλοκατανόηση σε µια πολυπολιτισµική περιοχή ή λ.χ. καταδειχθεί η στενή σχέση και συνέχεια της αρχιτεκτονικής πολλών κτηρίων µ αυτά της βυζαντινής περιόδου απ όπου συχνά εµπνεύσθηκαν. Μία επιπλέον έκφανση αποτελεί και ο τουρισµός πόλεων, η γνωριµία της φυσιογνωµίας τους και µέσω των ιστορικών συνοικιών τους την διαχρονική τους εξέλιξη ή την κοινωνική και οικονοµική ζωή των κατοίκων της έως την σύγχρονη εποχή. Ο συνεδριακός και επαγγελµατικός τουρισµός 31 απαιτεί καταρχήν την ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών, εκτός από ξενοδοχειακές µονάδες και σε συνεδριακούς χώρους και κάθε είδους υπηρεσίες προς τους συµµετέχοντες, που είναι αναγκαίο να χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα.. Ο συνεδριακός τουρισµός αποτελεί και ένα µέσο για τους συνέδρους, συνήθως µεσαίας ή υψηλής εισοδηµατικής τάξης και µορφωτικού επιπέδου, να γνωρίσουν την περιοχή και τον πολιτισµό της, και πιθανόν να την επισκεφτούν ξανά ως τουρίστες πλέον και όχι ως σύνεδροι. Καβάλα - καπναποθήκες 31 Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σ.34. Επίσης: Φιλιώ Λαζανά, Εισαγωγή στον επαγγελµατικό τουρισµό, σ

17 4. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Κρίνεται αναγκαίο η παράθεση των σηµαντικότερων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας 32, για τα οποία µέχρι στιγµής έχει ληφθεί µέριµνα διατήρησης και προβολής τους και µπορεί να αξιοποιηθούν µελλοντικά σε µια µορφή πολυδιάστατης ανάπτυξής της Προϋποθέσεις αξιολόγησής του Εκκίνηση αποτελεί η παραδοχή ότι στην πολιτιστική ζωή της κοινωνίας συµµετέχουν και τη διαµορφώνουν περισσότεροι φορείς, που καθορίζονται από διάφορες πληθυσµιακές οµάδες και διαφορετικούς πολιτιστικούς πόρους (δηµόσιες εγκαταστάσεις, πολιτιστικές επιχειρήσεις, πολιτιστική κληρονοµιά/ περιβάλλον, πολιτιστικοί οργανισµοί, πολιτιστική εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί πόροι, πολιτιστικός και περιβαλλοντικός τουρισµός, φεστιβάλ και εκδηλώσεις, θρησκευτικοί οργανισµοί, µέσα και δραστηριότητες µειονοτήτων) 33. Η αποτίµηση των πολιτιστικών πόρων γίνεται από διοικούσα επιτροπή µε ποσοτικές (διεξαγωγή έρευνας,, κατάστρωση του προφίλ του πληθυσµιακού και πολιτιστικού δυναµικού) και ποιοτικές µεθόδους (οργάνωση εργαστηρίων και ασκήσεων πολιτιστικής χαρτογράφησης 34 ). 32 Η ενδεικτική παρουσίαση προέκυψε από στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τις εξής πηγές: -Επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων προώθησης τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης,2002 (παράρτηµα ΙΙ: Τουριστικό προïόν Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης), -Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός, εκδόσεις Explorer, 2003 [βιβλιογραφία στη σ. 240], - ιαρκής κατάλογος των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων της Ελλάδας, ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων του Υπουργείου Πολιτισµού (νοµοί Σερρών, ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) [κατόπιν επερώτησης του γράφοντος], βλ. Παράρτηµα, - Θράκη, Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, β έκδοση, Ιούλιος 2000, [όπου και εκτενής βιβλιογραφία για τα µνηµεία και τον πολιτισµό εν γένει της Θράκης: σ ], -Στοιχεία της ιεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και της ιεύθυνσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού [κατόπιν επερώτησης του γράφοντος και στοιχεία που µου παραχωρήθηκαν από την κ. Μπέσου], -από την ιστοσελίδα του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 33 Βλ. λ.χ.: D. Grogan & C. Mercer, The Cultural Planning Handbook. An essential Australian guide, Allen & Urwin 1995 [Μεθοδολογία πολιτιστικού σχεδιασµού Ποσοτική πολιτιστική αποτίµηση] (σε ανεπίσηµη µετάφραση του Κ.Γασπαρινάτου). 34 Η οποία επιχειρείται καταρχήν. 17

18 Τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς 35, όπως αυτά που παρατίθενται στη συνέχεια, προκειµένου να αξιολογηθούν ορθότερα, εµπεριέχουν -κοινωνικές πολιτισµικές αξίες: ιστορική, εκπαιδευτική επιστηµονική αξία, καλλιτεχνική αξία, αισθητική αξία, πολιτισµική/συµβολική αξία, κοινωνική αξία, πνευµατική/θρησκευτική αξία -οικονοµικές αξίες: αξία χρήσης, είτε από τα αγαθά που µπορούν να καταναλωθούν άµεσα, είτε λόγω των υπηρεσιών που το αγαθό παρέχει ή θα ήταν δυνατόν να παρέχει στο µέλλον, αξία µη χρήσης, που συνδέεται µε την επιθυµία των πολιτών να διαφυλάσσουν τα πολιτιστικά τοπία, αν και δεν τα έχουν ακόµα επισκεφτεί, καθώς και η επιθυµία κληροδότησης του συγκεκριµένου αγαθού στις επόµενες γενεές Πολιτιστικό απόθεµα κατά νοµούς Νοµός ράµας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Αρχαιολογικό Μουσείο ράµας: παλαιοντολογικά, προϊστορικά, κλασικά, ελληνιστικά, ρωµαϊκά, βυζαντινά ευρήµατα και ντοκουµέντα νεότερων χρόνων (εγκαινιάσθηκε το 1999). Βυζαντινά τείχη της ράµας: στο κέντρο της πόλης. Λαογραφικό Μουσείο ράµας: του τοπικού Λυκείου Ελληνίδων. Νεκροταφείο Τύµβων: στη βιοµηχανική ζώνη της πόλης της ράµας. Βυζαντινές Εκκλησίες Αγ. Σοφίας Ταξιαρχών στη ράµα: 10 ου και 11 ου - 14 ος (;) αι. µ.χ. Νεώτερες εκκλησίες ράµας: παλιά και νέα Μητρόπολη, Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Νικόλαος. ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ράµας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Παρανέστι). Νεολιθικός Οικισµός Φωτολίδος (15χλµ. Ν.). Οχυρά της Γραµµής Μεταξά. 35 Γκιόκα Ε., Γρηγορακάκης Γρ., Παπαϊωάννου Αρ.: Πολιτιστική Κληρονοµιά και Περιφερειακή Ανάπτυξη, (ως άνω), Αθήνα 2003, σ R. MASON, Assessing Values in Conservation Plannning: Methodologigal Issues and Choises,

19 Οχυρό «Λίσσε»: στο χωριό Περιθεώρι(ο). Μουσείο Οχυρού «Λίσσε» Νευροκόπι: παραδοσιακά αγροτόσπιτα του 19 ου και των αρχών του 20 ου αι., Ι. Ν. Αγ. ηµητρίου. Παραδοσιακοί οικισµοί: Παγονέρι κ.ά. Εκκλησιαστική Συλλογή στη Μητρόπολη ράµας: σπάνιες εικόνες από τον 13 ο αι µ.χ. και κειµήλια από την Μ. Ασία και τον Πόντο. Ιερό του ιονύσου ή Απόλλωνα: χωριό Καλή Βρύση. Νεοκλασικά Αρχοντικά στη ράµα: στις γραφικές γειτονιές της πόλης, λ.χ. του Τζίµα (1922), παραδοσιακά εµπορικά καταστήµατα, το καφενείο «Ελευθερία» µε δηµοτική αίθουσα τέχνης, το µέγαρο του Αναστασιάδη. Καπναποθήκες: της περιόδου του Μεσοπολέµου στην συνοικία της Αγ. Βαρβάρας στη ράµα (του Χέρµαν Σπήρερ, του Γιοσέφ Φαρατζή κ.ά.), επίσης ο µουσουλµανικός µύλος των Ζώνκε. Οικοδόµηµα Οθωµανικής Περιόδου: στην Παλιά Πόλη της ράµας. Κουρσαµλή Τζαµί και Ακ Αχµέτ Αγά Τζαµί στη ράµα. Υπαίθριο Θέατρο: φαράγγι της Πετρούσας. οξάτο: µνηµείο σε ανάµνηση της σφαγής του 1913 στο οξάτο, η βασιλική του Αγ. Αθανασίου (1867), τα Εκπαιδευτήρια οξάτου ( ), το αρχοντικό Βογιατζή και άλλα νεοκλασικά κτήρια. Σπήλαιο του Αγγίτη (Μααρά): µε παλαιολιθκά ευρήµατα, νεώτερες οχυρώσεις και υδροτροχό οθωµανικής περιόδου. ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΑ ΡΩΜΕΝΑ Ετήσιο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους: κάθε Σεπτέµβριο, έχει ενταχθεί από το ΥΠ.ΠΟ. στο Εθνικό Πολιτιστικό ίκτυο Πόλεων, ενώ συνεργάζεται µε άλλα αντίστοιχα διεθνή φεστιβάλ. Παραµονή της γιορτής της Αγ. Βαρβάρας στη ράµα. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: 1 η Ιουνίου, για την απελευθέρωση της πόλης. Τοπικά ρώµενα Μεταµφιέσεις «ωδεκαηµέρου». Σφάγια Κουρµπάνι: 18 Ιανουαρίου στο Μοναστηράκι. Καρναβάλι: στη Χωριστή Κ. ευτέρα. Εκδηλώσεις µε παραδοσιακό χαρακτήρα και µε διονυσιακές καταβολές: περίοδος Θεοφανίων, στον Βώλακα, την Καλή Βρύση (Αράπηδες, Τσολιάδες, Γκιλίνες, Μωρόγεροι), το Μοναστηράκι, τον Ξηρόκαµπο, την Πετρούσα, τους Πύργους. Επέτειος Μάχης των Οχυρών «ΛΙΣΣΕ»: 6 Απριλίου στο οχυρό. Ιπποδροµίες: Νευροκόπι, οξάτο,2 Μαΐου. Χορός των γυναικών: Νευροκόπι, 2 Μαΐου. «Αναστενάρια»-Πυροβασίες: Μαυρολεύκη, 21 Μαΐου. Ελευθέρια: τέλος Ιουνίου. Αντάµωµα Σαρακατσάνων: δασικό χωριό Ελατιάς, 20 Ιουνίου. 19

20 «Ακρίτια»: Κ. Νευροκόπι, Ιουλίου. Ηµέρες της Πατάτας: Κ.Νευροκόπι, µέσα φθινοπώρου. Πολιτιστικοί σύλλογοι: λ.χ. αναφορικά µε µουσική και χορό: Λύκειο Ελληνίδων- παράρτηµα ράµας, Πολιτιστικός & µορφωτικός σύλλογος οξάτου, Σύλλογος Σαρακατσαναίων ράµας, Σύλλογος Ποντίων ράµας Οι Κοµνηνοί, µουσικοχορευτικός σύλλογος Προσοτσάνης Ο Μέγας Αλέξανδρος, Εκπολιτιστικός σύλλογος Νέας Αµίου ράµας, Μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος Ξηροποτάµου, καθώς κ.ά. σε διάφορους ήµους και Κοινότητες του νοµού ράµας. Νοµός Καβάλας ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας: ευρήµατα από αρχαίες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (την αρχαία Αµφίπολη, από την αρχαία Νεάπολη (Καβάλα), τη Γαληψό, την Οισύµη,την Τόπειρο, τα Άβδηρα, τη Μεσηµβρία, την αρχαία Τράγιλο). ηµοτικό Λαογραφικό Μουσείο Καβάλας (σε νεοκλασικό κτήριο, από κοινού µε το Ιστορικό Αρχείο και την Πινακοθήκη). Ιστορικό αρχείο της πόλης της Καβάλας: στοιχεία της νεότερης ιστορίας της πόλης (ελληνικό και βρετανικό ΥΠ.ΕΞ., Εργατικό Κέντρο Καβάλας, φωτογραφικό και κινηµατογραφικό υλικό κ.ά.), ενώ διαθέτει νέους εκθεσιακούς χώρους στην κεντρική καπναποθήκη, στην πλατεία του Καπνεργάτη. Μουσείο Αµφίπολης: εκθέµατα από προϊστορικά έως βυζαντινά χρόνια. Αρχαιολογικός χώρος της Αµφίπολης (5 ου αι. π.χ. 15 ος αι. µ.χ.) 36 : δύο οχυρωµατικοί περίβολοι, ιερό της Κλειώς, ιερό της Κυβέλης, Γυµνάσιο, η γέφυρα του Στρυµόνα αποτελούµενη από ξύλινους πάσσαλους του 5 ου αι. π.χ., ο Λέοντας της Αµφίπολης (λίθινο ταφικό µνηµείο του 5 ου αι. π.χ.), ερείπια οικιών κ.ά. Μοναστήρι της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας στο όρος Παγγαίο: 10 ος και 15 ος αι. µ.χ., το νέο καθολικό της Μονής από το Βυζαντινό Κάστρο (Καβάλα): αρχές του 15 ου αι. µ.χ (διαδέχτηκε την βυζαντινή ακρόπολη που καταστράφηκε το 1391). Παίρνει την σηµερινή µορφή του το ν 17 ο και 18 ο αι. µ.χ. Περιλαµβάνει χώρους για άµυνα, όπως προµαχώνα, δεξαµενή νερού, αποθήκη εφοδίων (αργότερα φυλακή), φυλάκιο καθώς και τον κυκλικό πύργο που σώθηκε από την βυζαντινή περίοδο. Σήµερα το εσωτερικό του διασκευάστηκε σε υπαίθριο θέατρο 37. Κάστρο της Ανακτορούπολης (οχύρωση της βυζαντινής πόλης των Ελευθερών, 12 ου αι. µ.χ.) στη χερσόνησο Βρασίδα, κοντά στη Νέα Πέραµο. 36 Βλ. λ.χ.: ηµήτριος Λαζαρίδης, Αµφίπολις, εκδ. ΤΑΠΑ, 2 η έκδ [όπου και βιβλιογραφία για δηµοσιεύσεις των µνηµείων: σ ]. 37 Αποτελεί παράδειγµα για τη διαχείριση µνηµείου από ήµο (της Καβάλας) και επίβλεψη ή συνεργασία από την περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. (12 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων). 20

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017

Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 1 Ανακοινώσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου αναφορικά με τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Κομοτηνή, 2/2/2017 Σας ανακοινώνουμε επίσημα: 1. την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά

Ωστόσο, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο πολιτισµός χρειάζεται τον τουρισµό και το αντίστροφο. Γιατί ο πρώτος χρειάζεται χρηµατοδότηση των συχνά ΗΚεντρική Μακεδονία είναι η χώρα των θεών του Ολύµπου, του πολιτισµού των αρχαίων Μακεδόνων, της δόξας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και της βυζαντινής Ορθόδοξης µεγαλοπρέπειας. Είναι η γη των µύθων, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα. Σταύρος Αρναουτάκης. Περιφερειάρχης Κρήτης. ...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο

Το Πρόγραμμα. Σταύρος Αρναουτάκης. Περιφερειάρχης Κρήτης. ...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης...δημιουργία για τον τόπο μας, για τον άνθρωπο Η Περιφέρεια Κρήτης έχοντας θέσει ως στρατηγικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και την

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 4. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Δήμαρχος Πλατανιά 4-8 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μεσόγειος-Ίσαλος Γραμμή: με το Μίτο της Αριάδνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος»

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική Χάρτα Πελοπόννησος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίπολη: 18-4-2007 Ομιλία της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλας Αβούρη στην ημερίδα «Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

EC - EIE Programme - SEIPLED Project. WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: EC - EIE Programme - SEIPLED Project WP 2: «Μεθοδολογία & Εργαλεία» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο Τοπικές συνθήκες Εμπόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Στάδιο Σχεδιασμού Πρόγραμμα εργασίας 1. Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα