«e-satisfaction: Ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω Internet»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«e-satisfaction: Ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω Internet»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία «e-satisfaction: Ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω Internet» ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΤΕΝΑ Πειραιάς, 2009

2 Αφιερώνεται στους γονείς μου, τον Παναγιώτη και την Εύα

3 «e-satisfaction: Ικανοποίηση καταναλωτή από αγορές μέσω Internet» Μαρία Κτενά Σημαντικοί όροι: ηλεκτρονικό εμπόριο, ικανοποίηση καταναλωτή, Διαδίκτυο, e-satisfaction, ηλεκτρονικό κατάστημα, μοντέλα ικανοποίησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Internet αποτελεί ένα καινοτομικό μέσο επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ λιανέμπορων και καταναλωτών. Αν και οι λιανικές πωλήσεις μέσω Internet αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών λιανικών πωλήσεων, η σημαντική ανάπτυξη των online αγορών και ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης των λιανέμπορων που πωλούν online έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά. Μέσα στα πλαίσια αυτού του νέου περιβάλλοντος αναδεικνύεται και η ανάγκη της έρευνας της συμπεριφοράς του καταναλωτή στο Διαδίκτυο. Ωστόσο η έρευνα αυτή βρίσκεται σε αρχικά στάδια ειδικά σε σχέση με την έννοια της ικανοποίησης του καταναλωτή από αγορές μέσω Διαδικτύου. Ενώ δηλαδή, η τόσο σημαντική για το marketing έννοια της ικανοποίησης έχει ερευνηθεί ευρέως ως προς τις διαστάσεις της, τους προσδιοριστικούς της παράγοντες και τα επακόλουθά της στο φυσικό περιβάλλον, η αντίστοιχη έρευνα σε σχέση με το λιανεμπόριο μέσω του Internet βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, προσπαθεί να συνεισφέρει στη διερεύνηση της ικανοποίησης του καταναλωτή στα πλαίσια του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου ερευνώντας ένα δείγμα Ελλήνων online καταναλωτών. Εξετάζουμε ποιοι είναι οι παράγοντες προσδιορισμού της ικανοποίησης του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Διαδικτύου καθώς και τη σημαντικότητα που έχουν αυτοί οι παράγοντες για τους online καταναλωτές.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες I Κατάσταση Πινάκων II Κατάσταση Διαγραμμάτων III Κεφάλαιο 1- Εισαγωγή Το ερευνητικό πρόβλημα Ερευνητικό υπόβαθρο Αναγκαιότητα της έρευνας Ερευνητική προσέγγιση Οι στόχοι της έρευνας Δομή της έρευνας 4 Κεφάλαιο 2- Διαδίκτυο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το Διαδίκτυο Διαδίκτυο και στατιστικά στοιχεία Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ιστορική αναδρομή Κατάταξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με βάση την φύση των συναλλαγών Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο Στατιστικά στοιχεία B2C στην Ελλάδα 17 Κεφάλαιο 3- Ικανοποίηση Η έννοια της ικανοποίησης Η ικανοποίηση σε επίπεδο συναλλαγής και σε αθροιστικό επίπεδο Παράγοντες επηρεασμού της ικανοποίησης Προσδοκίες Διάψευση προσδοκιών Απόδοση Συναίσθημα (affect) Ισότητα (equity) Επιθυμίες Αξία Ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίηση πελάτη Συνέπειες της ικανοποίησης Παράπονα Από στόμα σε στόμα επικοινωνία (Word-of-mouth) Επαναλαμβανόμενες αγορές και πιστότητα Ικανοποίηση και οικονομική απόδοση Όρια της μέτρησης και της αξιοποίησης της ικανοποίησης 38 Κεφάλαιο 4- Η ικανοποίηση στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο Εισαγωγή Η ποιότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος Μοντέλα ικανοποίησης στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο Το μοντέλο Szymanski & Hise (2000) 53

5 4.3.2 Το μοντέλο ECCSI (2005) Το μοντέλο Akshay (2007) 59 Κεφάλαιο 5- Οι ερευνητικές υποθέσεις και η ερευνητική μεθοδολογία Οι ερευνητικές υποθέσεις και το θεωρητικό μοντέλο Ερευνητική Μεθοδολογία Δειγματοληπτική διαδικασία Μέθοδος συλλογής στοιχείων Λόγοι χρήσης του Internet για την έρευνα Προβλήματα και περιορισμοί από τη χρήση του Internet για την έρευνα Το Ερωτηματολόγιο Επεξεργασία των δεδομένων Χαρακτηριστικά του δείγματος Μέτρηση των θεωρητικών εννοιών της έρευνας Μεταβλητές της έρευνας Μεταβλητές «Ευκολίας» Μεταβλητές «Merchandising» Μεταβλητές «Σχεδιασμού του site» Μεταβλητή «Ασφάλειας» Μεταβλητές «Υπηρεσιών προς τον πελάτη» Μεταβλητή Ικανοποίησης Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) 80 Κεφάλαιο 6- Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εισαγωγή Μονομεταβλητές αναλύσεις Ικανοποίηση και προσδιοριστικοί παράγοντες αυτής Ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης Συμπεράσματα Περιορισμοί της έρευνας Περαιτέρω έρευνα 94 Κεφάλαιο 7- Παράρτημα Βιβλιογραφία Το ερωτηματολόγιο 107

6 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθιά τον κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο, επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας, όχι μόνο για την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση που μου προσέφερε στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης μελέτης, αλλά και για το γεγονός ότι αποτέλεσε κίνητρο για μας τους φοιτητές να προσπαθούμε συνεχώς, να μαθαίνουμε και να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Χρήση Διαδικτύου στην Ελλάδα για τα έτη 2000 και Πίνακας 2: Factor loadings 80 Πίνακας 3: Συντελεστές συσχέτισης Pearson για τον παράγοντα «Ευκολία» 81 Πίνακας 4: Συντελεστές συσχέτισης Pearson για τον παράγοντα «Merchandising» 82 Πίνακας 5: Συντελεστές συσχέτισης Pearson για τον παράγοντα «Σχεδιασμός site» 82 Πίνακας 6: Συντελεστές συσχέτισης Pearson για τον παράγοντα «Υπηρεσίες προς τον πελάτη» 83 Πίνακας 7: Συντελεστές συσχέτισης Pearson ανάμεσα στην ικανοποίηση και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτής 90 Πίνακας 8: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης 91

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Συγκριτική υιοθέτηση του Διαδικτύου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου 7 Διάγραμμα 2: Χρήστες του Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού χρηστών παγκοσμίως (Δεκέμβριος 2007) 8 Διάγραμμα 3: Αριθμός χρηστών Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή (Δεκέμβριος 2007) 8 Διάγραμμα 4: Βαθμός διείσδυσης (penetration) Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή (Δεκέμβριος 2007) 9 Διάγραμμα 5: Οι 10 χώρες με τους περισσότερους χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη (Δεκέμβριος 2007) 10 Διάγραμμα 6: Κυριότεροι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε.) 11 Διάγραμμα 7: Ηλεκτρονικό εμπόριο: Α τρίμηνο (Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) 18 Διάγραμμα 8: Ηλεκτρονικό εμπόριο ανά ηλικιακή ομάδα: Α τρίμηνο (Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) 19 Διάγραμμα 9: Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών: (Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας) 20 Διάγραμμα 10: Οι 4 βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης από ηλεκτρονικές αγορές κατά Szymanski και Hise 54 Διάγραμμα 11: Το μοντέλο ECCSI 58 Διάγραμμα 12: Το μοντέλο Akshay 60 Διάγραμμα 13: Οι πέντε κατηγορίες παραγόντων στο μοντέλο του Akshay 67 Διάγραμμα 14: Ανάλυση δείγματος ως προς το φύλο 74

9 Διάγραμμα 15: Ανάλυση δείγματος ως προς την ηλικία 74 Διάγραμμα 16: Ανάλυση δείγματος ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης 75 Διάγραμμα 17: Ανάλυση δείγματος ως προς το επάγγελμα 75 Διάγραμμα 18: Κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται μέσω Διαδικτύου 76 Διάγραμμα 19: Ποσοστά απαντήσεων ερωτώμενων για την αξιολόγηση «πολύ σημαντικός παράγοντας» 87 Διάγραμμα 20: Ποσοστά απαντήσεων ερωτώμενων για την αξιολόγηση «μέτρια έως και καθόλου σημαντικός παράγοντας» 88 Διάγραμμα 21: Ποσοστά απαντήσεων ερωτώμενων σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης τους από μια ηλεκτρονική αγορά 89

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το ερευνητικό πρόβλημα Ερευνητικό υπόβαθρο H κατανόηση των καταναλωτών και της καταναλωτικής διαδικασίας επιφέρει έναν αριθμό ωφελειών όπως μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα παροχής βοήθειας προς τους managers στη λήψη αποφάσεων, τη διαθεσιμότητα μιας βάσης γνώσεων από την οποία οι ερευνητές του marketing μπορούν να αναλύσουν τους καταναλωτές και την παροχή βοήθειας προς το μέσο καταναλωτή στο να παίρνει καλύτερες αγοραστικές αποφάσεις (Mowen and Minor, 1998). Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η σημασία της έννοιας της ικανοποίησης του καταναλωτή για το marketing έχει επισημανθεί και διερευνηθεί εκτενώς μέσα από πληθώρα άρθρων που προσπαθούν να συλλάβουν την έννοια και να μετρήσουν την ικανοποίηση των καταναλωτών καθώς και να παραστήσουν με μοντέλα τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτής (Yi, 1990). Ωστόσο, η εξέταση της ικανοποίησης στα πλαίσια του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου βρίσκεται ακόμα σε αρχικά στάδια και παρατηρείται ένα κενό στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία (Szymanski and Hise, 2000). Έτσι, η παρούσα έρευνα για την ικανοποίηση στο e-tailing προσπαθεί να συνεισφέρει στην κατανόηση του online καταναλωτή, των αντιλήψεων του και της συμπεριφοράς του. Για το σκοπό αυτό αντλούμε στοιχεία και από τη βιβλιογραφία του marketing υπηρεσιών σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς, εκτός του ότι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου φέρεται ως η βασική στρατηγική λιανικής πώλησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικών πωλήσεων, (Hummel and Savit, 1988; Reichheld and Sasser, 1990), οι αγορές στο Internet μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατανάλωση υπηρεσιών (Grönroos et al., 2000) Αναγκαιότητα της έρευνας Η παρούσα έρευνα σε σχέση με την ικανοποίηση του καταναλωτή από αγορές στο Internet καθίσταται αναγκαία για τρεις σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με την εκθετική αύξηση των online αγορών και τον πρωτοφανή ρυθμό αύξησης και του πλήθους των λιανέμπορων οι οποίοι πωλούν online, που έχει 1

11 δημιουργήσει μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά (Szymanski and Hise, 2000). Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον η πιστότητα και οι επαναγορές καθίστανται κρίσιμες διαστάσεις επιτυχίας για μια εταιρία, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη μέτρησης του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών των ηλεκτρονικών καταστημάτων, αφού η ικανοποίηση είναι η αναγκαία συνθήκη για την πιστότητα του πελάτη (Oliver, 1999). Από την άλλη, επειδή το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο διαφέρει από το παραδοσιακό, δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο ότι τα σχετικά συμπεράσματα της υπάρχουσας έρευνας σε σχέση με την ικανοποίηση μπορούν να εφαρμοστούν και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Οι αγορές μέσω Internet απαιτούν την αλλαγή δεκαετιών φυσικών αγοραστικών συνηθειών (Rosen and Howard, 2000), καθώς σύμφωνα με τους Lohse και Spiller (1998) «υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ενός φυσικού καταστήματος και του ηλεκτρονικού του αντίστοιχου», όπου στους πελάτες παρέχεται μια τελείως νέα και καινοτομική αγοραστική εμπειρία. Αν και οι Szymanski και Hise (2000) υποστηρίζουν ότι ο εννοιολογικός χώρος του e-satisfaction, όπως ονομάζουν την ικανοποίηση από αγορές μέσω του Internet, εμφανίζεται παρόμοιος με αυτόν της γενικής βιβλιογραφίας του marketing, οι δραστηριότητες του marketing και η καταναλωτική συμπεριφορά πρέπει να επαναξιολογηθούν στο νέο πλαίσιο του Internet, καθώς το World Wide Web παρουσιάζει ένα θεμελιωδώς διαφορετικό περιβάλλον για λιανεμπορικές δραστηριότητες από τα παραδοσιακά φυσικά καταστήματα ή τους καταλόγους (Hoffman and Novak, 1996). Τέλος, η υπάρχουσα έρευνα των Szymanski και Hise (2000) σχετικά με την ικανοποίηση του καταναλωτή από αγορές στο Internet εμφανίζεται να επικεντρώνεται στη θεώρηση της ικανοποίησης στα πλαίσια της επαφής του καταναλωτή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εξέταση όμως της ικανοποίησης και στη διάσταση της εξυπηρέτησης μετά την πώληση θα μπορούσε να συνεισφέρει στη συνολικότερη εξερεύνηση του ερευνητικού αυτού χώρου Ερευνητική προσέγγιση Προκειμένου να διερευνήσουμε τη διάσταση της ικανοποίησης στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που τη συνθέτουν προτείνεται η ερευνητική προσέγγιση της εξέτασης ενός δείγματος Ελλήνων online καταναλωτών με τη συμπλήρωση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. 2

12 1. 2 Οι στόχοι της έρευνας Δεδομένης της περιορισμένης βιβλιογραφίας σε σχέση με την ικανοποίηση του καταναλωτή από αγορές μέσω Internet (e-satisfaction), στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διακρίβωση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ικανοποίηση του καταναλωτή από τη διαδικασία των αγορών στο Internet. Το θεωρητικό μοντέλο που αναφέρεται ανήκει στον Akshay Anand (2007) και είναι αυτό πάνω στο οποίο θα βασιστεί το ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας καθώς, εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί το πιο πρόσφατο και γνωστό μοντέλο στο χώρο του e- satisfaction, επιπλέον συγκεντρώνει δεκαοχτώ προσδιοριστικούς παράγοντες on-line ικανοποίησης, χωρισμένους σε πέντε μεγαλύτερες κατηγορίες-ενότητες, κάνοντας το μοντέλο περισσότερο αναλυτικό. Πιο αναλυτικά, το θεωρητικό μοντέλο διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της online ικανοποίησης καθώς και το βαθμό επίδρασης αυτών των παραγόντων πάνω στην ικανοποίηση του καταναλωτή. Οι πέντε κύριες κατηγορίες προσδιοριστικών παραγόντων είναι: Η ευκολία (convenience) Οι προϊόντικές πληροφορίες και προσφορές (merchandising) Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας (site design) Η ασφάλεια (security) Οι υπηρεσίες προς τον πελάτη (serviceability) Επομένως, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των προσδιοριστικών παραγόντων online ικανοποίησης από το μοντέλο του Akshay και συγκεκριμένα σε ποιο βαθμό ο καθένας παράγοντας ξεχωριστά επηρεάζει τα επίπεδα ικανοποίησης του καταναλωτή στις περιπτώσεις αγορών μέσω του Διαδικτύου. 3

13 1.3 Δομή της έρευνας Η έρευνα αποτελείται από επτά κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγής της έρευνας, περιγράφεται το ερευνητικό πρόβλημα καθώς και οι στόχοι της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Internet και στις έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν, εμπορίου και λιανεμπορίου, ενώ περιλαμβάνονται και οι σχετικές αναφορές σε σχέση με τη χώρα μας. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συνοπτική ανασκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας σε σχέση με την ικανοποίηση του πελάτη (φύση της έννοιας και διαφορετικές προσεγγίσεις, προσδιοριστικοί παράγοντες, συνέπειες) και των σχέσεων της ικανοποίησης με τη συναφή έννοια της αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση και βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω εννοιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Internet. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ερευνητικές υποθέσεις και το θεωρητικό μοντέλο, ενώ γίνεται και μια σύντομη περιγραφή του ευρύτερου θεωρητικού μοντέλου, μέρος του οποίου αποτελεί και η παρούσα έρευνα. Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα μας. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων, τα συμπεράσματα που εξήχθηκαν, οι διοικητικές επιπτώσεις, οι περιορισμοί και οι σκέψεις για περαιτέρω έρευνα. Στο τέλος ακολουθεί το παράρτημα που περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 4

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Mowen, J.C. and Minor, M. (1998), Consumer Behavior, 5th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ. - Yi, Youjae (1990), A Critical Review of Consumer Satisfaction, Review of Marketing, Ed. Valarie A. Zeithaml. Chicago: American Marketing Association, Szymanski David M, and Hise Richard T. (2000), E - Satisfaction: An Initial Examination, Journal of Retailing, Vol. 76, (3), Hummel, J.W. and Savitt, R. (1988), Integrated customer service and retail strategy, International Journal of Retailing, Vol. 2, pp Reichheld and Sasser (1990), Zero defections: quality comes to services, Harvard Business Review, Vol. 68, Issue 5, pp Grönroos, C., Heinonen, F., Isoniemi, K. and Lindholm, M. (2000), The Netoffer model: a case example from the virtual marketspace, Management Decision, 38, 4, Oliver, Richard L. (1999), Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63 (Special Issue), Rosen, K. and Howard, A. (2000), "E-retail: gold rush or fool s gold", California Management Review, Vol. 42, No. 3, pp Lohse, G.L. and Spiller, P. (1998), Electronic Shopping, Communications of the ACM, Vol. 41 No. 7, pp Hoffman Donna L. and Novak Thomas P. (1996), Marketing in Hypermedia Computer- Mediated Environments: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 60, (July), Akshay Anand (2007), E-Satisfaction A Comprehensive Framework, Second International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 07). 5

15 2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2.1 Το Διαδίκτυο To Internet ή Διαδίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο δικτύων. To Internet δεν διοικείται και δεν αποτελεί κτήμα κάποιου οργανισμού αλλά αποτελεί μια παγκόσμια κοινωνία χρηστών οι οποίοι επικοινωνούν και ανταλλάζουν πληροφορίες (Δουκίδης et.al, 1998). Η λέξη Internet προέρχεται από την λέξη internetworking που σημαίνει την σύνδεση ξεχωριστών δικτύων (networks) καθένα από τα οποία διατηρεί τη δική του ταυτότητα μέσα σε ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο (Laudon &Laudon, 2006). Η σχετικά πρόσφατη ιστορία του Διαδικτύου έχει περιγραφεί αναλυτικά σε πολλά βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες. Μια γρήγορη ματιά στην εξέλιξη αυτή αναδεικνύει δύο ενδιαφέροντα σημεία: το γεγονός ότι στην αρχική ιδέα της δημιουργίας του Διαδικτύου δεν υπήρχε η παραμικρή υποψία εμπορικής εκμετάλλευσης και το ότι η ταχύτητα εξάπλωσής του είναι εξαιρετικά γρήγορη (Δημητριάδης και Μπάλτας, 2003). Το 1968 η APRA (Advanced Research Project Agency-Υπηρεσία Προχωρημένων Ερευνητικών Έργων) του Υπουργείου Άμυνας των Η.Π.Α. (τώρα DAPRA- Defense Advanced Research Projects Agency), ίδρυσε το APRANET την πρώτη μορφή Διαδικτύου με σκοπό να βρεθεί τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ασύμβατων υπολογιστών του. Από το τέλος του 60, η APRA είχε αρχίσει να προωθεί την έρευνα με αντικείμενο τα δίκτυα υπολογιστών, χρηματοδοτώντας τα παραρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών πολλών πανεπιστημίων στις Η.Π.Α. καθώς επίσης και μερικές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε ένα πειραματικό δίκτυο τεσσάρων κόμβων, το οποίο ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 1969 και βρίσκεται έκτοτε σε λειτουργία (Tanembaum, 1989). Σήμερα το Internet αποτελεί το μέσο επικοινωνίας με τη γρηγορότερη υιοθέτηση όλων των εποχών. Ο ρυθμός υιοθέτησης του ξεπέρασε το ρυθμό κάθε άλλης τεχνολογίας που προηγήθηκε (Department of Commerce, 1998). Το διάγραμμα 1, παρουσιάζει ενδεικτικά τη σύγκριση διάδοσης της χρήσης του Διαδικτύου ως προς το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 6

16 Διάγραμμα 1 : Συγκριτική υιοθέτηση του Διαδικτύου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου Αριθμός ετών που χρειάστηκαν τα διάφορα μέσα για να φτάσουν τα 50 εκατ. χρήστες Ραδιόφωνο Τηλεόραση Διαδίκτυο Αριθμός ετών Πηγή : Στα τέσσερα πρώτα χρόνια διάθεσής του στο κοινό, πενήντα εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο συνδέθηκαν με το Διαδίκτυο. Χρειάστηκαν 38 χρόνια για το ραδιόφωνο και 13 χρόνια για την τηλεόραση για να πετύχουν αυτό το επίπεδο αποδοχής Διαδίκτυο και στατιστικά στοιχεία Στο διάγραμμα 2, εμφανίζεται η γεωγραφική κατανομή των χρηστών του Διαδικτύου ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού χρηστών παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι οι συνολικοί χρήστες του Διαδικτύου στον κόσμο αγγίζουν περίπου τους (20% του συνολικού πληθυσμού της γης) ενώ χρήστες προέρχονται από χώρες της Ασίας, αντιπροσωπεύοντας το 38,7% των συνολικών χρηστών του Διαδικτύου στον κόσμο. Ακολουθεί η Ευρώπη με ποσοστό 26,4% και η Β. Αμερική με 18%. 38 7

17 Διάγραμμα 2 : Χρήστες του Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού χρηστών παγκοσμίως (Δεκέμβριος 2007) Γεωγραφική κατανομή χρηστών Διαδικτύου στον κόσμο (Δεκέμβριος 2007) 1,5% 9,6% 18,0% 2,5% 3,4% 26,4% 38,7% Πηγή : Ασία Ευρώπη Β. Αμερική Λατινική Αμερική/ Καραϊβική Αφρική Μέση Ανατολή Ωκεανία/Αυστραλία Το Δεκέμβριο του 2007, οι συνολικοί χρήστες του Διαδικτύου παγκοσμίως υπολογίζεται ότι ανήλθαν στους εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί προέρχονται από την Ασία. Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των χρηστών του Διαδικτύου ανά τον κόσμο σε απόλυτα νούμερα. Διάγραμμα 3 : Αριθμός χρηστών Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή (Δεκέμβριος 2007) εκατομμύρια χρήστες Ωκεανία/Αυστραλία Μέση Ανατολή Αφρική Λατινική Αμερική/ Καραϊβική Β. Αμερική Ευρώπη Πηγή : Ασία 8

18 Συγκριτικά, πολύ μικρή παρουσία εμφανίζουν χρήστες προερχόμενοι από περιοχές όπως η Ωκεανία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Στο διάγραμμα 4, εμφανίζεται ο βαθμός διείσδυσης (penetration) του Διαδικτύου σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Ο βαθμός διείσδυσης θα λέγαμε ότι εκφράζει τον βαθμό εξοικείωσης των κατοίκων μιας περιοχής με το Διαδίκτυο, δηλαδή δείχνει το πόσο γρήγορα οι κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το Internet, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Παρατηρούμε. ότι την κυρίαρχη θέση κατέχει η περιοχή της Β. Αμερικής με ένα συγκριτικά μεγάλο ποσοστό της τάξης του 71,1%, ενώ ακολουθούν η περιοχή της Ωκεανίας και της Ευρώπης με 57,1% και 43,4% αντίστοιχα. Ο μέσος βαθμός διείσδυσης παγκοσμίως αγγίζει το 20% ενώ οι περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής κυμαίνονται αρκετά χαμηλότερα από αυτόν. Διάγραμμα 4 : Βαθμός διείσδυσης (penetration) Διαδικτύου ανά γεωγραφική περιοχή (Δεκέμβριος 2007) 4,7% 17,4% 13,7% 22,2% 20,0% 43,4% 57,1% 71,1% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% ρυθμός διείσδυσης Πηγή : Β. Αμερική Ωκεανία/Αυστραλία Ευρώπη Λατινική Αμερική/ Καραϊβική Μ.Ο. Παγκοσμίως Μέση Ανατολή Ασία Αφρική Το διάγραμμα 5, απεικονίζει τις 10 χώρες με τους περισσότερους χρήστες, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Η χώρα με τους περισσότερους χρήστες (53,2 εκατομ.) εμφανίζεται η Γερμανία ενώ ακλουθεί το Ην. Βασίλειο και η Γαλλία με 40,4 και 34,9 εκατομ. αντίστοιχα. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι τις τέσσερις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν χώρες οι οποίες 9

19 θα λέγαμε ότι ανήκουν στις πλουσιότερες της Ευρώπης. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι το διάγραμμα παρουσιάζει απόλυτα νούμερα και όχι ποσοστά επί του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας, χωρίς, με αυτόν τον τρόπο, να λαμβάνεται υπόψη η αναλογία των χρηστών του Διαδικτύου μιας χώρας σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της. Διάγραμμα 5 : Οι 10 χώρες με τους περισσότερους χρήστες του Διαδικτύου στην Ευρώπη (Δεκέμβριος 2007) 7, ,5 14,1 22,8 29,4 34,9 33,1 40,4 53, εκατομμύρια χρήστες Πηγή : Γερμανία Ην. Βασίλειο Γαλλία Ιταλία Ρωσία Ισπανία Τουρκία Ολλανδία Πολωνία Πορτογαλία Ο πίνακας 1, παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2000 και 2006 που σχετίζονται με τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου καθώς και τον αντίστοιχο ρυθμό διείσδυσης. Πίνακας 1 : Χρήση Διαδικτύου στην Ελλάδα για τα έτη 2000 και 2006 Πηγή : Computer Industry Almanac Inc.( ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ,1% ,5% Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 1, παρά την σημαντική πρόοδο που επιτελείται, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σημαντικά πίσω από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χρήση του Διαδικτύου. Ο ρυθμός διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα ανέρχεται στο 33,5 % ενώ αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο ρυθμός αυτός 10

20 ανέρχεται στο 55,7%. Επιπλέον, οι Έλληνες χρήστες αποτελούν το 1,4% των συνολικών χρηστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται η Γερμανία με 19,5%, το Ην. Βασίλειο με 14,8%, η Γαλλία με 12,8%, η Ιταλία με 12,1% και η Ισπανία με 8,4% (http://www.internetworldstats.com). Διάγραμμα 6 : Κυριότεροι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε.) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες Ενημέρωση (Νέα, Καιρός, Αθλητικά) Ψυχαγωγία - παιχνίδια Ψυχαγωγία - μουσική Εκπαίδευση Αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες Δημοσίου Ψυχαγωγία - TV, Video Αγορές προϊόντων / υπηρεσιών Chat Rooms Τραπεζικές συναλλαγές Αναζήτηση εργασίας Χρήση Υπηρ. Δημ. (Συναλ. Με Εφορία / TAXIS, ΙΚΑ, Δήμους) Πρόσβαση σε δωρεάν λογισμικό 3,3 3,8 3,9 2,4 3,2 3,4 1,6 2,6 2,6 4,3 2,2 1,9 1,2 1,2 1,6 8 5,9 7,5 19,1 17,6 17,3 13,4 15,2 16,6 10,6 11,4 10,3 8,4 9,9 8,6 Πηγή : 1,5 1,3 1,3 1,6 1,4 1,3 1,6 1,6 0, ,6 21,2 20,6 11

21 Από μια έρευνα που διεξήγε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε) για τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας στη χώρα μας, το 2006 βρέθηκε ότι οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του Διαδικτύου είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και πληροφορίες, η ενημέρωση, τα παιχνίδια και η μουσική. Το διάγραμμα 6, παρουσιάζει αναλυτικότερα τους κυριότερους λόγους χρήσης του Internet για τα έτη 2002,2005 και 2006, απεικονίζοντας έτσι και την τάση που υπάρχει για κάθε λόγο. Αξίζει να αναφερθεί το πολύ χαμηλό ποσοστό του ηλεκτρονικού εμπορίου ως λόγος χρήσης του Διαδικτύου καθώς κατέχει την 9 η θέση στη γενική κατάταξη. 2.2 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Eμπόριο Σύμφωνα με τον Kotler (2002), το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) περιγράφει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και υποδομών για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, «το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τα πάντα από τις αγορές και τις πωλήσεις στο Web, έως τα extranets, τα οποία συνδέουν την εταιρεία με τους προμηθευτές, από τα intranets, τα οποία επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα τη γνώση του, έως τα συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) τα οποία οργανώνουν πιο αποδοτικά την αλυσίδα εφοδιασμού μιας εταιρείας και από την ηλεκτρονική υποστήριξη πελατών έως την αυτόματη παρακολούθηση των παραγγελιών» (Brache and Webb, 2000). Σύμφωνα με τον Lou Gerstner, γενικό διευθυντή της ΙΒΜ, «το e-business αναφέρεται στον χρόνο κύκλου, στην ταχύτητα, στην παγκοσμιοποίηση, στη βελτιωμένη παραγωγικότητα, στην προσέγγιση νέων πελατών και στη διάχυση γνώσης ανάμεσα σε οργανισμούς για επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» ( Turban et.al, 2000). Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) είναι πιο συγκεκριμένο από το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ορίζεται ως η διαδικασία αγορών και πωλήσεων με ψηφιακά μέσα (Kalakota and Robinson, 2000). Εναλλακτικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα (Δουκίδης et.al,1998). Το ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέρει την δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών 12

22 μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών (Δουκίδης et.al, 1998). Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η συνολική στρατηγική και το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πλευρά του ηλεκτρονικού επιχειρείν (Kalakota and Robinson, 2000) Ιστορική αναδρομή Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι νέο φαινόμενο. Η χρήση ηλεκτρονικών δικτύων για το εμπόριο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 στον οικονομικό τομέα με εφαρμογές όπως η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT) (Δουκίδης et.al, 1998). Στη δεκαετία του 80, η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου επεκτάθηκε σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων κυρίως με την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI Electronic Data Interchange) επιτρέποντας έτσι στις επιχειρήσεις να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα εργασίας (όπως παραγγελίες αγορών) σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση (Δουκίδης et.al, 1998). Ωστόσο, στη δεκαετία του 90, η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) αντιμετώπισε με αποτελεσματικό τρόπο θέματα δημοσίευσης και διάδοσης πληροφοριών (Δουκίδης et.al, 1998). Πιο συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι μια υπηρεσία του Internet, η οποία οργανώνει τις πληροφορίες με τη χρήση υπερμέσων και η οποία δείχνει να διαθέτει τις περισσότερες δυνατότητες για το marketing ( Hoffman and Novak, 1996). Σύμφωνα με τους Kalakota και Robinson (2000), η επίδραση του ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση ( ), το ηλεκτρονικό εμπόριο μόλις έμπαινε στο προσκήνιο δειλά, με μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν μια online παρουσία χωρίς, από την άλλη πλευρά, να έχουν συνειδητοποιήσει τις τρομακτικές δυνατότητες του Διαδικτύου. Κατά την δεύτερη φάση ( ), το ηλεκτρονικό εμπόριο επικεντρώνεται στις συναλλαγές/αγοροπωλησίες με ψηφιακά μέσα με εστίαση στην ροή παραγγελιών (order flow) και στη δημιουργία εσόδων (gross revenue). Στην τρίτη φάση (2000-?), το ηλεκτρονικό εμπόριο εστιάζει στην επίδραση του Διαδικτύου πάνω στην κερδοφορία (profitability) (με όρους περιθωρίων και όχι πωλήσεων) και εμφανίζεται η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν ως μια στρατηγική επαναπροσδιορισμού παλαιών επιχειρηματικών μοντέλων με τη βοήθεια της τεχνολογίας που στοχεύει στην μεγιστοποίηση της αξίας του πελάτη και των κερδών (Kalakota and 13

23 Robinson, 2000). Χαρακτηριστική είναι η φράση στο περιοδικό Business Week (June 19,2000, p.101) ξεχάστε το B2B ή το B2C, το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι P2P δρόμος προς την κερδοφορία (path to profitability) Κατάταξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με βάση την φύση των συναλλαγών Σύμφωνα με τους Turban E., Lee J., King D. και Chung H.M. (2000) το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να διακριθεί σε ξεχωριστές κατηγορίες ανάλογα με την φύση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Υπάρχουν οι παρακάτω τύποι συναλλαγών: Επιχειρήσεις με Επιχειρήσεις (Β2Β-business to business). Το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου σήμερα είναι αυτού του τύπου. Επιχειρήσεις με Καταναλωτές (Β2C- business to customer). Πρόκειται για συναλλαγές λιανικού εμπορίου που πραγματοποιούνται με μεμονωμένους αγοραστές. Καταναλωτής με Καταναλωτή (C2C- Consumer to Consumer). Σε αυτήν την κατηγορία ένας καταναλωτής πωλεί απευθείας σε άλλους καταναλωτές. Καταναλωτές με Επιχειρήσεις (C2B-Consumer to Business). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει άτομα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισμούς. Ο Kotler (2002) αναφέρει συμπληρωματικά και τους τύπους εκείνους ΗΕ που αφορούν στις σχέσεις με την κυβέρνηση όπως G2C, G2B, B2G και C2G. 2.3 Ηλεκτρονικό Λιανεμπόριο Το ηλεκτρονικό λιανεμπόριο (e-tailing) είναι το επιχειρηματικό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου στο οποίο ο λιανέμπορος αγοράζει προϊόντα και τα μεταπωλεί online (Strauss and Frost, 2001). Υπάρχουν δύο τύποι ηλεκτρονικών λιανέμπορων. Ο ένας πουλάει φυσικά προϊόντα online και χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς για να τα παραδώσει. Ο άλλος γνωστός και ως bit vendor πουλάει ψηφιακά προϊόντα, όπως για παράδειγμα λογισμικό και μουσική και τα διανέμει μέσω του Internet (Strauss and Frost, 2001). Μπορούμε επίσης να διακρίνουμε τους ηλεκτρονικούς λιανέμπορους μεταξύ εταιριών pure-click, δηλαδή εκείνων που δημιούργησαν ένα website, δίχως προηγούμενη ύπαρξη ως εταιρεία και των εταιριών brick-and-click, δηλαδή υπαρχόντων εταιρειών οι οποίες προσέθεσαν ένα website για πληροφορίες ή /και 14

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται: Το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου internet χωρίς να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜ ΠΟ ΡΙΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011

Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό εμπόριο Απρίλιος 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο τύπου Επιχείρησης - Πελάτη 4 Οργάνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου 5 Ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος 6 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 e-επιχειρείν Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Σκοπός του Μαθήματος Να μελετηθούν: Τι είναι το e-εμπόριο και το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε.

ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε. ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ Η.Ε. Πρoβλέψεις γιά το μέγεθος της Ηλεκτρονικής Αγοράς -B2C Ερευνητικό Ίδρυμα IDC VSAComm VeriFone ActifMedia Killen&Assoc 1997 ($εκατ εκατ.) 1.000 48 350 436 2000 ($εκατ εκατ) 117.000

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον «20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών στην οικονομία και κοινωνία» Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον 1 H εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013 2 Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Δεκεμβρίου 2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ «Στοιχεία Ωριμότητας και Αναπτυξιακές Προοπτικές για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο B-C στην Ελλάδα» Αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας του ELTRUN 2014 Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες

Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Ηλεκτρονικές ηµοπρασίες Του Ιωάννη Βάρδα Υποψήφιου ιδάκτορα Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Συνεργάτη του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου Κρήτης α. Εισαγωγή Η εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης

Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Η σημασία του Servicescape και της ικανοποίησης στον τρόπο επιλογής χώρου εστίασης Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Μαυροειδής Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Άγγελος Παντουβάκης Δεκέμβριος 2014 Στόχος Executive

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 5: Συμπεριφορά Καταναλωτή Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα