Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου"

Transcript

1 Λαϊκή Ποίηση στην επαρχία Αμμοχώστου Άσμα του Παυλή Που Δύσην ως Ανατολήν, σ ούλην την οικουμένην, Ελάτε να γροικήσετε, όσοι στε συναμένοι, Μιαν ιστορίαν να σας πώ, να μείνετε θλιμμένοι, Όποιος ακούσει τζι εν κλάψει, έχει καρκιάν πετρένην. Μέσα εις το Λευκόνοικον, το φονικόν που γίνειν, Στέκομαι, διαλοϊζομαι τζιαι πόθεν ν αρκινήσω, Το άδικον που γίνηκεν πώς θα το ιστορήσω. Στα χίλια οκτακόσια και ενενήντα ενιά Του Δεκεμβρίου δεκαφτά, Αγιών Παιδκιών ημέραν, Τετράδη ήτανε τω όντι μαύρη μέρα, Του μακαρίτη του παυλή και τελευταία ώρα, που εσκοτώθην άδικα ως νέον παλληκάρι, χωρίς κανένα φταίσιμον, χωρίς να χει χαπάριν. Που πήεν έτσι άδικα, το αίμα κι η ψυχή του, Άδικα ο καλότυχος, έχασεν την ζωήν του. Το κρίμαν του να μέν κόψει εις ούλον τον καιρόν του, Γιατ εν εξανακούστηκεν ποττέ μεσ στο χωρκόν του. Όποιος ήτουν το φταίσιμον, κι όποιος ήτουν το θέμαν, Έτσι να πάει άδικα και το δικόν του γαίμαν. Ήρτεν βουλή που τον πασάν εις τον καϊμακκάμην Να πάει στο Λευκόνικον να κλείσει ταις ταβέρναις, Κι ούλους τους ταβερνάριδαις, τζι ούλους τους καφενέδες. Οι τούρκοι εζητούσασιν πως ήταν ραμαζάνι, Τότες καϊμακάμπεης έκαμεν τους χατίριν, Ούλους τους επαττάλεψεν τζι άφηκεν τον Σμαήλην, Για να τους κάνμει τον καβέν έως το παϊράμιν, Τζι έν θέλουσιν χριστιανους στον καφενέν να πάσιν. Τζείντην την ημέραν ο Παυλής ήρτεν που το ζευκάριν, Δήμμαν του ήλιου έβκηκεν στον καφενέν να πάει, Τζι εγέμωσεν τον αρκιλέν τζι αρκίνησεν να πίννει. Τότες εφάνην ο μουλλάς πο τζιεί σαν το σιαχίνιν, Εμπήκεν μέσ στον καφενέν τζι είχεν πολλήν μανιέραν. Άμα τους εχαιρέτησε, τσαέραν ο Κατσικίτη, Ευτύς έν του επρόσφερεν, εκείνην δε την ώραν, Ο μουλλάς κατά πολλά θυμώθην, πώς έν του προσηκώθηκεν, Τζι αρκίνησεν τζι εμάλλωννεν μετά του Κατσικίτη, Έβριζεν τζι εξητίμαζεν χριστιανών την πίστην, Του Κατσικίτ αρκίνησεν, κρεμίστου βρε κιοπέκκιν, Ο Κατσικίτης τζιείνου τζεί, εσού σαι ο κοπέκκης. Τραβά τον λάζον ο μουλλάς, πάνω στον Κατσικίτην, Τζιαι τρεις φοραίς επάσκισε για να του τον εμπήξει. Ο Κατσικίτης πότορμος, πιάννει τον που το χέρι, Τζιαι έν τ αφήννει να μπηχτεί πάνω του το μαχαίριν, Τζιείνος που το μαράζιν του έτρεξεν πά στ ασκέριν,

2 Σαν τον κελλάττην έπαθεν που παίζει το μαχαίριν. Φύετε βρε γκιαούρηες που μές στον καφενέν μας. Χριστιανοί ετρέξασιν να βκούσιν που την πόρταν, Του καϋμένου του παυλή εβάρησεν η σόρτα, Ετύλιξεν τον αρκιλέν τζι εγύρεψεν να φύει. Μέσα στην πόρταν φτάννει τον, μιαν μαχαιριάν του μπήει, που πάνω στην κουτάλαν του, που την διξιάν μερκάν του, τζιαι τα φλαγκιά του έλυσε τζι ούλα τα σωτηκά του. Ο καϋμένος ο Παυλής κόμα ν είχεν χαπάριν, Το αίμαν του κοκκίνησεν μέσα εις το παζάριν, Εκοκκινήσαν τα στενά και τα φορέματά του, Τα δαχτυλίδια του Σπανού, από τα αίματά του. Ακόμη εσυντύχαννεν τζι ήρταν να τον ρωτήσουν, Τζι είπεν τους που νε τον μουλλάν το αίμαν να ζητήσουν. Επιάσαν τον τζι επαίρναν τον στο σπίτιν του κυρού του, Εφτά μερόνυκτα έκαμεν άταφον το κορμίν του, Τζι είχαν τον πάνω στο ψαθίν, στο σπίτι του κυρού του, Ώστη τζι επέψαν άθρωπον τζι επήεν εις την Χώραν Τζια έφερεν την άδειαν τζι εθάφτην τζιειν την ώραν. Εκείνος που το ποίησε σαν ποιητής λοάται, Ζωήν τζιαι χρόνια νά χετε όσοι τζι αν το γροικάτε, Τζιείνου πρέπει συγχώρησις τζι εμένα το ως πολλάτε. Άσμα εις την Ανάστασιν του Λαζάρου απόσπασμα (κατά Καρπασεώτας) Καλή αρκή καλή βουλή, καλή ημέρα του μηνός, Άρκοντες χαιρετούμεν σας και περι-παρακαλούμεν σας. Να πάρετε υπομονή τζιαι ούλα του τα θάμματα Που ο Χριστός εποίησεν, σήμμερα ν αρκινήσετε Ως βασιλέα τζι ως Θεόν να τον δοξολοήσετε, Να φτάσετε τα πάθη του ούλοι να προσκυνήσετε Και την λαμπράν Ανάστασιν να την πανηϋρίσετε. Τζιαι ο Χριστός επέρασεν στον Ιορδάνην ποταμόν, Τζι ο Λάζαρος αστένησεν και πάραυτα επαίθανεν. Χριστός το επρογίνωσκεν Λάζαρος πως επαίθανεν, Στους μαθητάς του το λεεν, μαθηταί και φίλοι μου Σηκώστητε να πάωμεν πάλιν στην Βηθανίαν, Ώ μαθηταί και φίλοι μου, Λάζαρος ο φίλος μας Αστένησεν τζι επαίθανεν για να τον αναστήσωμεν, (θαυμάσιον παράδοξον στον κόσμον να κηρύξωμεν) Ότ επί πόλου καθεσθείς πάει στην Βηθανίαν Και τα βάϊα στρώνουσιν Οβραίων τα παιδία, Τζιείνα τα βρέφη τα μωρά που ταν εις τα βυζία, Τζι εσημειώναν στον Χριστόν τιμήν και την αξίαν, Πως ήταν τέλειος Θεός τζι έχει την βασιλείαν.

3 Άσμα εις την Ανάστασιν του Χριστού Απόσπασμα (Κατά Καρπασεώτας) Αν πεθυμάτε άρκοντες, την ακριβήν ήμέραν Πώς ανεστήθην ο Χριστός και θάμμαν ένι μέαν Άρκοντες ευγενέστατοι για να σας το συντύχω, Πάνω εις την Ανάστασιν θέλω να σας μιλήσω. Αρκήν αρκεύκω το λοιπόν τζ ούλοι αφουγκραστήτε, Πάνω εις την Ανάστασιν ούλοι ν ακροαστείτε, Όπου σταυρώσαν τον Χριστόν οι άνομοι Οβραίοι, Τζι εθάψαν τον αιώνιον υπερευλοημένοι, Ο Ιωσήφ Νικόδημος εκείνος ξακουσμένος. Επήαν οι αρχιερείς τζι είπαν το του Πιλάτου. Αφέντη, πέψε βούλλωσε τον τάφον από πάνω, Στες τρεις ημέρες κούσαμεν πως εννά ζωντανέψει, Τζιαι μας που τον σταυρώσαμεν κόλασιν θα μας πέψει. Τζιαι ο Πιλάτος είπεν τους κουστοδία εν δική σας, Άμετε τζιαι βουλλώστε τον ως ένι η βουλή σας. Επήαν τζι εβουλλώσασιν τον τάφον απού πάνω, Τζια στρατιώταις βάλασιν δια να τον φυλάουν, Μήπως έρτουν και κλέψουν τον οι έντεκα Αποστόλοι, Πούσιν πως ανεστήθηκεν και μεν τους έρτη λύπη. Επάνω στα μεσάνυχτα ως αστραπή εφάνη, Άγγελος που τους ουρανούς πάνω στο μνήμα φτάννει. Τον λίθον γαρ εκύλισαν που πάνω που το μνήμαν, Τζιαι πάνωθεν εκάθισεν τζι ελέασιν το θάμμαν. Ιδού ανέστη ο Χριστός ως τον εξεζητάτε, Τον θάνατον επάτησεν ανέστην ως προείπεν. Οι φύλακες ετρόμαξαν πολλά εφοηθήκαν, Τζι απού τον φόον τον πολλύν ευτύς ετυφλωθήκαν. Επήαν εις τους άρκονταις για να τους το ειπούσιν, Πως ανεστήθην ο Χριστός δια να πιστωθούσιν. Εκείνοι ως το άκουσαν τρέχουν για να ιδούσιν, Να δράμουν ούλοι γλήροις να ψευτομαρτυρήσουν. Πέτε πως αφυπνώθητε τζι ήταν οι μαθηταί του, Στραβάραν τους εβκάλασιν οι άνομοι Οβραίοι, Οι σκύλλοι οι παράνομοι οι τρισκαταραμένοι. Δράμετε ούλοι με χαράν τζιαι ούλοι σας με βίαν, Τζι οι ιερείς προσμένουν σας μέσα στην εκκλησίαν, Με πόθον και ευλάβειαν γεναίκες και παιδία, Να φτάσετε εις την λιτήν, ν άψετε τα κερκά σας, Τζιαι να πανηϋρήσετε δια την πασκαλιάν σας, Ν ακούσετε Ευαγγέλιον π ο Κύριος επέστη, Ν ακούσετε πως ψάλουσιν και το Χριστός ανέστη. Οι άγγελοι εχάρησαν τζι ουρανός εξέστη, Απόστολοι έψάλλασιν τζι οι άγγελοι ελέαν. Πολλή χαρά εγείνηκεν την σήμμερον ημέρα

4 Οι καταρράκται τ ουρανού αννοίξαν τζιαι αρπάξαν τον Από τον φόον τον πολλύν εστάθην τζιαι ελοάτον. Πολλύν τρομάδαν έπιασεν τότες τζιείνην την ώραν, Απού τον φόον τον πολλύν που χασιν οι Οβραίοι, Ούλοι από τον φόον τους εμείναν τυφλωμένοι. Άσμα της Ροδούς Ο ουρανός ένι πλατύς τζι η θάλασσα απλωμένη, Ελάτε να γρικήσετε μιαν λύπην λυπημένην, Τζιαι της Ροδούς που τον Δαυλόν της νεοπαντρεμένης, Έν τ ώρπιζα στον πλάτην μου, τούτη δουλειά να γένη, Την Τζιερκατζιήν να παντρεφτεί την άλλην να πεθάνει, Ώσπου να πά το μήνυμαν τζιαι να ρτει το μαντατον, Εκαταιβάσαν την Ροδούν τζι απού την τάβλαν κάτω. Στολίζουν την βασιλιτζιές τζι αθθούς με τον μάχον Σχίζουν δυο νέοι χρουσεροί τζιαι παν να βκάλουν μνήμαν, Να θάψουν τζιείνην την Ροδούν που τουν κοκώνα φίνα Τζι η καϋμένη η μάνα της εβούραν τους κατόπιν, Έκλαιεν τζι αναστέναζεν τζι εκρούζασιν οι τόποι, Άλλος κανείς να μεν δεχτεί του χάρου τες πικράδες. Έπιασε πέτρες ξωχερής πάνω που τρεις οκάδες, Τζι εκτύπαν εις το στήθος της με τον σταυρόν που κράτεν. Τρέξετε μμάδκια τρέξετε σαν ποταμός κινάτε Γιατί εχάσατε Ροδούν που θεννά την παινάτε. Εσείς καλές γειτόνισσες τζιαι σεις στα μαύρα μπάτε, Γιατί εχάσετε Ροδούν που θεννά την παινάτε Τρέξετε φέρτε τον παπάν τζι ευτύς με κοινωνάτε Τζι έχει λαμπρόν ανυπόφερτον όποιος το συλλοάται. Έπιασα που τον ήλιον δηλητικόν να κάμω Ράστιν τζιαι μέσα στο χωρκόν εκάμαν τζι άλλον γάμο, Εβάλλαν ούλοι μιαν φωνήν τζι είπασιν ίνταν τούτο, Τζι ευτύς επάψαν τα βκιολιά, επάψαν τα λαούτα. Που τ άκουσε τζιαι ο παπάς πετάσσει τα χαρκιά του Πετάσσει τζιαι την σκούφκιαν του τζι ετράβαν τα μαλλιά του. Πααίννει στον κουμπάρον του κλαμένος σκοτωμένος Κλαμένος τζιαι κακόκαρτος τζιαι παραπονημένος, Ίντα παθες, κουμπάρε μου τζι είσαι πεζαρισμένος; Για την Ροδούν που πέθανεν είμαι πεζαρισμένος, Με ξέρ αν είμαι ζωντανός μ αν είμαι ποθαμμένος. Έβκαλλεν αναστεναμούς, το στήθος του σηκώθη, Γύρνει που την τσαέραν του τζι έππεσε τζι εσκοτώθην. Λαλεί του τζι ο κουμπάρος του, κουμπάρε έχ αμάντα Τούτ η δουλειά έν που τον Θεόν πως παρπατούμεν πάντα. Τζιαι διάσχισεν ο ουρανός τζι εφανήκεν το μνήμα, Συνάχτην ούλον το χωρκόν πουπανωθκιόν στο μνήμα. Μικροί μεάλοι κλαίασι ποπανωθκιόν στο μνήμα, Τζι η καϋμένη η μάνα της εβούραν τους κατόπιν,

5 Έκλαιεν τζι αναστέναζεν τζι εκρούζασιν οι τόποι, Έπιαννεν πέτρες ξωχερής που την ζερβήν μασκάλην, Τζι εκτύπαν εις το στήθος της τζι έσγαφφεν να την βκάλει. Εκείνος που το ποίησε σαν ποιητής λοάται, Κείνης πρέπει μακάρισι τζι εμένα το ς πολλά τε, Τζι αν έχετε γλυκύν κρασίν πρέπει να μας κερνάτε.

Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4.

Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4. Εισαγωγικό Σημείωμα Συντελεστές Α1. Καλώς Ήρταν οι Ξένοι μας - «Φωνή» της Τάβλας Α2. Έλα Γιε του Γιακουμή Α3. Τρεις Ελιές τ αι μιαν Τομάταν Α4. Ελένη, Ελενάρα μου Α5. Φωνή Παφίτιτ η Α6. Ερωτικά Τ ιαττιστά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Μιχάλη Πασιαρδή Συντελεστές Πλευρά Α 1. Κότσιηνη Τρανταφυλιά 2. Το Πλούμισμαν των Βκιλάρηδων 3. Φωνή Ακαθκιώτισσα 4.

Σημείωμα του Μιχάλη Πασιαρδή Συντελεστές Πλευρά Α 1. Κότσιηνη Τρανταφυλιά 2. Το Πλούμισμαν των Βκιλάρηδων 3. Φωνή Ακαθκιώτισσα 4. Σημείωμα του Μιχάλη Πασιαρδή Συντελεστές Πλευρά Α 1. Κότσιηνη Τρανταφυλιά 2. Το Πλούμισμαν των Βκιλάρηδων 3. Φωνή Ακαθκιώτισσα 4. Η Μουζουρού του Μόρφου 5. Το Τραούδιν τ Άη Γιώρκη 6. Ο Βοσκός Πλευρά B

Διαβάστε περισσότερα

«Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην»

«Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #9 «Αν κάμω έναν γιον τζιαι φκάλω τον Βασίλην» (Κύπρος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #1 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Οδυσσέας Ελύτης ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ Οδυσσέας Ελύτης Αντί προλόγου Το ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ του Οδυσσέα Ελύτη το αντέγραψα γράμμα-γράμμα το 1996 με ένα δάκτυλο αφού δεν ήξερα γραφομηχανή. Το διοχέτευσα (ανώνυμα) στο Ιντερνετ λίγο μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας;

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2008 μάνα η γιαγιά μου, αυτός ο θηλυκός πάνθηρας, με δύναμη ψυχής και ατσαλένιο κορμί, άντεξε ογδόντα και πάνω Η χρόνια περνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος

Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος Ύµνος εις την Ελευθερίαν - Εθνικός Ύµνος Ο «Ύµνος εις την Ελευθερία» γράφτηκε από τον ιονύσιο Σολωµό, τον Μάιο του 1823 στην Ζάκυνθο. Το 1828 µελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάτζαρο και το 1864 καθιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΥ π. ΙΩΣΗΦ ΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ 1 ΕΚ ΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 2000 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οταν ηλθα γιά πρώτη φορά στό Αγιο Ορος, τό 1964, µετά από τίς προσκυνηµατικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. Μ αν δεν ξανάρθω πίσω, τ όνομά μου Σας δίνω κι Ορφανούς Σας λέω, για ναστε Στη

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας

ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ. (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας ΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΖΟΥΝ (Σύντομο λυσάρι για τους μικρούς μας φίλους) Οδός Αγίας Βαρβάρας Εδώ βρίσκεται η εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας. Γιορτάζει στις 4 Δεκεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν

Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν ΝΟΕΒΡΙΟΣ 2007 Τεύχος 11 Η Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν τσι ξεκινάνε οι ιστορίες µας στο τεύχος αυτό και γεµάτες φαντασία µας οδηγούν σε µέρη µαγικά. Έ ιαφορετικοί χαρακτήρες αναδύονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) *************

ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* 1 Τάσος Κολοκοτρώνης 1948 ΛΑΊΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ Νέα Μαγνησίας (Ιωνία) Θεσσαλονίκης Και Της ξενιτιάς (Αυστραλίας) ************* Τάσος Κολοκοτρώνης 2008 Μελβούρνη 2009 2 Προλεγόμενα Καθώς πέρασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΩΡΑ

ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΩΡΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΩΡΑ τα μάτια του, βρισκόταν εκεί, στο ίδιο σημείο που είχε ξαπλώσει την ώρα του μεγάλου χαμού. Μόνος, έρημος, πληγωμένος κι αβοήθητος. Ο Άγγελος πουθενά. «Θα έρθουν να με πάρουν» σκέφτηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Σοφία Μαυροειδή Παπαδάκη ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Καθώς ροβολούσε τον Αχλαδόκαμπο, πηγαίνοντας απ' την Τρίπολη στο Άργος να φράξει το δρόμο του Δράμαλη, ο Κολοκοτρώνης σταμάτησε μια στιγμή, παραξενεμένος

Διαβάστε περισσότερα

109 Θα μας τιμήσει η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει το... & ώρα... στον Ιερό Ναό...

109 Θα μας τιμήσει η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει το... & ώρα... στον Ιερό Ναό... KEIMENA (ΓΑΜΟΥ) 101 Σας προσκαλούμε στην πρεμιέρα της κοινής μας ζωής... Η αυλαία θα ανοίξει το...& ώρα... στον Ιερό Ναό... 102 Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας η παρουσία σας στο γάμο μας που

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας

Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Ομιλία για τη γιορτή της Μητέρας Εκφωνήθηκε στις 10 Μαΐου 2009 στην Ιερά Μονή Παναγίας Βιγλιώτισσας από τον Δ/ντή του Α Δημοτικού Σχολείου Νεαπόλεως κ. Γεώργιο Μαμάκη Πίστευα πως ερχόμαστε στον πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ- ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΛΕΓΕΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ του Νικηφόρου Βρεττάκου Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ' όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα