Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : FAX : ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 29Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Πρόχειρος ιαγωνισµός Η χαµηλότερη τιµή Παρασκευή , ώρα π.µ.. Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ) 1439 (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ,66 ΕΥΡΩ συµπ. ΦΠΑ Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 2. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/ )περί συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών», 3. Την αρίθµ.π1-1105/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις. 4. Του Ν.2522/1997,«Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων 1

2 κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» 5. Του Ν2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99), «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 6. Του Ν 2328/1995,(ΦΕΚ159/Α/95)όπως τροποποιήθηκε µε το Ν2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/1996) αρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96), «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµόσιου ή των νοµικών προσώπων του Ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05, 7. Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 8. Το Π.. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 9. Το Ν.3310 /05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 10. Την µε αρίθµ.24014/ (ΦΕΚ1637/Β/05)Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την εφαρµογή του Ν 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον N.3414/2005» 11. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις 12. Τον Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 13. Το Π..60/2007(ΦΕΚ 64/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005.» 14. Το Π..118/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) ( Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α ) 15. Το Ν.3580/07 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 16. Το Ν.3867/ (ΦΕΚ128/ ) άρθρο 27 παρ.12 <<εξόφληση προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών>>. 17. Το Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/ ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις)» 18. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/ ) «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 19. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/ ) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.της εθνικής οικονοµίας» 20. Το ΦΕΚ 2309/ Β/ σχετικά µε ορισµό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών. Β: Την απόφαση: 21. Την µε αριθµ. 4./ πρκ 6./ Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού. 2

3 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ιαφόρων µηχανηµάτων γενικής και ειδικής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος (είδη που δεν προσφέρθηκαν / κατακυρώθηκαν στον τακτικό διαγωνισµό). Προϋπολογισµός: ,66 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ Τόπος παράδοσης: Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Γλώσσα : Ελληνική Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: η Πέµπτη , ώρα στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών η Παρασκευή , ώρα π.µ.. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς). Προσφορές που παραδίδονται µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες σε δύο αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα. Για την αναγραφή των ορολογιών και των τύπων δύναται να χρησιµοποιηθεί και η ξένη γλώσσα. Η προσφορά θα είναι χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, διορθώσεις και δεν υπόκειται σε χαρτόσηµο και δεν θα φέρει αριθµητικά πολλαπλασιαστικά και προσθετικά λάθη. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει τις ενδείξεις : α) Η λέξη " προσφορά " β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, ήτοι " ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ " γ) Ο αριθµός διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση CD ή άλλου µέσου αποθήκευσης Η/Υ σε προγράµµατα Microsoft. Το σχετικό παράβολο από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο πληρώθηκε) προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ. Το ποσό που απαιτείται για την συµµετοχή στο διαγωνισµό ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ θα πληρώνεται µε µετρητά στο Ταµείο του Νοσοκοµείου. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.chaniahospital.gr) Γραφείο Προµηθειών Νοσοκοµείου. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα αναφέρεται στην προσφορά. : Η τιµή θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (µεταφορικά) εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο. 3

4 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ : Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµό. Κατά την ώρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινήσεις µετά την κατάθεση των προσφορών απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ : Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι : 1. Μ. Τ. Π. Υ. 1,5 %Χ καθαρής αξίας. 2. Χαρτόσηµο 2,4 % επί Μ. Τ. Π. Υ. 3. Φόρος 4% Χ καθαρής αξίας µείον των κρατήσεων. 4. 0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (ΑΑ Σ). 5. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και την.υ6α/γπ/οικ.36932/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β / ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Η πληρωµή θα γίνει αφού προηγουµένως ο προµηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύµβασης, µε χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν. 2649/97. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές, καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές κρίνονται απορριπτέες και επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1.Όταν ο προσφέρων δε δηλώνει στην προσφορά του : α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. β) Το χρόνο παράδοσης. 2. Όταν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι µικρότερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη. 3. Όταν ο χρόνος παράδοσης είναι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο στη διακήρυξη. 4. Όταν η προσφορά δεν είναι δακτυλογραφηµένη ή φέρει ξέσµατα σβησίµατα διορθώσεις. 5. Όταν η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε συνάλλαγµα ή θέτει όρο αναπροσαρµογής. 6. Όταν θέτει όρο πληρωµής εφ όσον δεν προβλέπεται από την διακήρυξη. 7. Όταν δεν καταθέτουν δείγµατα ή προσπέκτους, ενώ αυτά προβλέπονται από τη διακήρυξη. 8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918/2011, στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές 4

5 προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιµών και οι τιµές θα πρέπει να συµπληρώνονται επί ποινή απορρίψεως στην προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα.) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: Ως χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζονται οι δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Ο χρόνος παράδοσης µετράει από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης µεταξύ Νοσοκοµείου και Προµηθευτή. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος µεγαλύτερος του προβλεπόµενου στη διακήρυξη, δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Σαν τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Η παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα γίνει ενώπιον επιτροπής, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό έργο της επιτροπής παραλαβής είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος βάσει των δειγµάτων της προσφοράς. Σε περίπτωση που το προς παράδοση είδος κριθεί απορριπτέο από την επιτροπή ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ηµερών. ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) Αν δεν υπογράψει τη σύµβαση στην προαναφερόµενη καθορισµένη προθεσµία. Β) Αν δεν παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός του ορισθέντος χρόνου. Και στις δύο περιπτώσεις ο προµηθευτής υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.. 394/96,όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π..118/07. Ο ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 5

6 1 EAGLE Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink , Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο σύνδεσης SP Περιχειρίδες LATEX - FREE ( ,5 & cm) Περιχειρίδες LATEX - FREE (25-35cm) Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων , Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Σένσορες οξυµετρίας νεογνών Ν-25 µιας χρήσης 2 EAGLE Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) πολικό καλώδιο ασθενούς Multilink , Συνδετικό καλώδιο για Probe ΤΕΜΑΧΙΟ 6 Οξυµετρίας Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Probe Οξυµετρίας Sp02 ακτύλου Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων ECG-10-Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink Aπολήξεων 5-LEAD V-LEAD (grabber) Περιχειρίδες Latex-free (33-47cm) , Περιχειρίδες LATEX_FREE (42-50 cm) Περιχειρίδες LATEX_FREE (32-42 cm) Περιχειρίδες LATEX_FREE (23-33 cm) 3 MAC 1200/ , ,50 10 ΤΕΜΑΧΙΟ Μανδαλάκια (σετ 4 τεµ.) , Φούσκες µε µέταλλο (σετ) , Πλήρες 10πολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών ΝΈΟ grabber Κεντρική φίσα Επαναφορτιζόµενη µπαταρία µε κωδικό CARDIOSERV ΑΠΙΝΙ ΩΤΗΣ Παιδιατρικά Paddles Μπαταρία cardioserv µε κωδικό Χερούλια για κουτάλες απινιδωτή Καλώδιο σύνδεσης αυτοκ/των ηλεκτροδίων Ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτ/κής απινίδωσης (paddles) /πολικό καλώδιο ασθενούς ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών (Grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου νεογνών Ν-25 µιας χρήσεως B Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινιδωτή (Π/ ) ΤΕΜΑΧΙΟ

7 /πολικό καλώδιο ασθενούς (grabber) 5 MICROSMART ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ Φούσκες µε µέταλλο (σετ) Μανδαλάκια (σετ 4 τεµ.) , Καλώδιο ασθενούς 10/πολικό (νέο) ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό σετ ακροδεκτών (lines ΝΕΟ) Πληκτρολόγιο στο οποίο να περιλαµβάνεται το πλήκτρο on/off Καπάκι καταγραφικού κωδ Πλαστικό εναπόθεσης χαρτιού κωδ Πλαινό πλαστικό καταγραφικού κωδ ΤΕΜΑΧΙΟ Κουµπί ανοίγµατος καταγραφικού κωδ ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ SCHILLER AT-2 PLUS Μοτέρ κίνησης χαρτιού S Πάνω καπάκι θήκης χαρτιού S Κύλινδρος χαρτιού S Πλαστικές ροδέλες - ολισθητήρες TEMAXIO 10 κυλίνδρου χαρτιού S Γρανάζι S TEMAXIO εκαπολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό S για καρδιογράφο εξακάναλο SCHILLER - AT - 2 plus Μπαταρία επαναφορτιζόµενη µε κωδικό S Θήκη χαρτιού µε κωδικό S Θερµική κεφαλή εκτύπωσης µε κωδικό S Αισθητήρας κίνησης χαρτιού µε κωδικό S Ασφάλεια για κράτηµα κυλίνδρου καταγραφής µε κωδικό S ΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΟΣ SCHILLER AT Μπαταρία καρδιογράφου S εκαπολικό καλώδιο ασθενούς µε κωδικό S για καρδιογράφο εξακάναλο SCHILLER - AT DASH 2000 TEMAXIO 1 TEMAXIO /πολικό καλώδιο ασθενούς multilink , Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) ΤΕΜΑΧΙΟ Συνδετικό καλώδιο για Probe ΤΕΜΑΧΙΟ 8 Οξυµετρίας ,00 Probe Οξυµετρίας SP02 ακτύλου 9,00 7

8 ,00 Σένσορες οξυµετρίας νεογνών Ν-25 7,00 µιας χρήσης, Αισθητήρες οξυµετρίας µίας χρήσεως για µόνιτορ DASH 2000, να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO ΕΝ , το αυτοκόλλητο υλικό να είναι αναγνωρισµένης εταιρείας, να είναι κατάλληλοι για νεογνά µε βάρος µέχρι 3 kgr. Ο σύνδεσµος να είναι κατάλληλος για σύνδεση µε µόνιτορ DASH 2000 τόσο σαν σχήµα όσο και σαν λειτουργία και να είναι οπωσδήποτε συµβατός µε τα αυθεντικά εξαρτήµατα της κατασκευάστριας του monitor. Κατασκευή από PVC µε επιχρυσωµένους ακροδέκτες ,00 Σένσορες οξυµετρίας βρεφών ,00 µιας χρήσης Αισθητήρες οξυµετρίας µίας χρήσεως για µόνιτορ DASH 2000, να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO ΕΝ , το αυτοκόλλητο υλικό να είναι αναγνωρισµένης εταιρείας. Ο σύνδεσµος να είναι κατάλληλος για σύνδεση µε µόνιτορ DASH 2000 τόσο σαν σχήµα όσο και σαν λειτουργία και να είναι οπωσδήποτε συµβατός µε τα αυθεντικά εξαρτήµατα της κατασκευάστριας του monitor. Κατασκευή από PVC µε επιχρυσωµένους ακροδέκτες Περιχειρίδες Latex-free (31-40 cm) , Περιχειρίδες Latex-free (23-33 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Latex-free (17-25 cm) Περιχειρίδες Latex-free (12-19 cm) Περιχειρίδες Latex-free (8-13 cm) Περιχειρίδες (32-42cm) πολλαπλών ,50 6 χρήσεων Περιχειρίδες (25-35cm) πολλαπλών χρήσεων Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων , Καλώδιο σύνδεσης περιχειριδίων για νεογνά ΤΕΜΑΧΙΟ /πολικό ηλεκτρόδιο νεογνών µιας 0 χρήσης Adapter για νεογνικό ηλεκτρόδιο Συνδετικό καλώδιο για Probe θερµοκρασίας Probe θερµοκρασίας πολλαπλών χρήσεων, ορθού/οισοφαγ. ενηλίκου Καλύµατα θερµοµέτρων (πακέτο 1000 τεµ.) 9 DASH 3000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΥΠΟΥ DASH 3000 ΚΩ SOLAR 8000M ECG-10-Πολικό καλώδιο ασθενούς multilink Απολήξεων 5-πολικό σετ (grabber) Απολήξεων 5-LEAD V-LEAD (grabber) Probe οξυµετρίας SP02 ακτύλου 8

9 Probe θερµοκρασίας πολλαπλών χρήσεων, ορθού/οισοφαγ. ενηλίκου Περιχειρίδες Latex-free (31-40 cm) , Περιχειρίδες Latex-free (33-47 cm) , Αισθητήρας ETCO2 για module C3 (καπνογράφος) Συνδετικό καλώδιο καπνογραφίας Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων 11 ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ LFT Μίγµα Ηλίου 11.2 Μίγµα αερίων διάχυσης (Νe, CO) 11.3 Μίγµα αερίων όγκων (Ne) 11.4 Ασκός 3 λίτρων διάχυσης ΤΕΜΑΧΙΟ Ασκός 7 λίτρων 11.6 Πνευµοταχογράφος 11.7 Στήλη αέριας χρωµατογραφίας 11.8 Τύµπανα αέρα 11.9 Βάση στήριξης ασκού 12 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ DATEX-OHMEDA Αισθητήρας ροής , Αισθητήρας Ο2 αναπνευστήρα , Αισθητήρας Ο2 καπνογράφου , Φιάλη βαθµονόµησης Οhmeda Αισθητήρας SPO Καλώδιο αισθητήρα SPO2 ΤΕΜΑΧΙΟ Σωληνίσκος δειγµατοληψίας Φίλτρο καπνογράφου , Φυσούνα αναπνευστήρα 13 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ JULIAN/DRAGER 13.1 Φίλτρα αέρος 13.2 Control glass 13.3 Valve disk κεραµικοί δίσκοι 13.4 Συνδετικό ασκού (ευθύ) 13.5 Υ-Συνδετικό ασθενούς µε luer lock συνδετικό για καπνογράφηση 13.6 Σωλήνας σπιράλ 1,10 µέτρα Spirolog sensors (σετ 5 τεµ.) 13.8 Container lot water separator 13.9 Water separator Πλωτήρας συσκευασία 5 τεµαχίων Μανσέτα σιλικόνης αναρρόφησης Γωνιώδη συνδετικά - καπάκι αναρρόφησης Καπάκι αναρρόφησης Φιάλη εκκριµάτων 14 ΜΕΘ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ EVITA 2 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ DURA/DRAGER Αισθητήρας Ροής ΤΕΜΑΧΙΟ Spirolog sensors (σετ 5 τεµ.) Σένσορες Απινιδωτής NIHON KOHDEN Κουτάλα απινιδωτή 9

10 καλώδιο σύνδεσης ασθενή Μπαταρία 16 ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ HEINE F.O Μπαταρία επαναφορτιζόµενη 3.5V 16.2 Projection lamp type V 100W Μπαταρία επαναφορτιζόµενη 2.5 V 17 ΛΑΜΠΑΚΙΑ,ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΕΣ 17.1 ΛΑΜΠΑΚΙΑ HEINE F.O XENON ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3.5V 17.2 ΛΑΜΠΑΚΙΑ HEINE F.O XENON ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2.5V Λάµπες για προβολείς χειρ/ου 22.8V 0 50W τύπου HANAULUX 2007 & 2003 & Λαµπάκια απλά λαρυγγοσκοπίου ΤΕΜΑΧΙΟ Λαµπάκια ψυχρού φωτισµού λαρυγγοσκοπίου 17.6 Λαµπάκια για κολποσκόπιο CARL ZEISS 12V 100W καθρέπτου ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ Φωτ/πεία LIGHT II OHMEDA 20V ΤΕΜΑΧΙΟ 3 150W καθρέπτου 17.8 Λυχνίες για βρογχοσκόπιο 15V ΤΕΜΑΧΙΟ 3 150W καθρέπτου Λυχνίες ενδοσκοπίου storz 24V 250W Λυχνίες για προβολείς HANAULUX ΤΕΜΑΧΙΟ V 50W καθρέπτου Νο 5 - F Οπτικό πεδίο OCTOPUS PERIMETER λυχνία MLX HLX BR2 12V 50W Σχισµοειδής λυχνία ΝΙΚΟΝ FS/3V 12V 30W XENOP HOT HLX τεµ Projector TAKAGI λυχνία 6518/2 6V 20W HAAG STREIT λυχνία 6V 4,5A 0,00-0, Λυχνία αλογόνου για µικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ-400 type V 30W Λυχνία αλογόνου για µικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ ALPHPHOT 2Y52-H Λυχνίες αλογόνου Decostar OSRAM 50W 12V SP καθρέπτου για προβολείς HERAEUS HANALUX Λυχνία µικροσκοπίου LEICA M690 ΜΟΝΤΕΛΟ GUERRA - HLX V 50W Λυχνίες µικροσκοπίου ZEISS OPMI PRO Magis S8 12V 100W καθρέπτου, 4 τεµ Αντικειµενικός φακός εστιακής απόστασης F350 για µικροσκόπιο ZEISS OPMI PRO Magis S Λυχνίες µικροσκοπίου ZEISS OPMI- 1 12V 100W Λυχνία για ενδοσκοπική πηγή WISAR Λυχνία για ενδοσκοπική πηγή STORZ Λυχνία αλογόνου 250W για ενδοσκοπική πηγή RICHARD WOLF Λυχνία XENON 180W για πηγή ψυχρού φωτισµού XION και ILO ΤΕΜΑΧΙΟ 9 ΤΕΜΑΧΙΟ ,

11 17.27 Λάµπα για Videoprojector Sanyo (Model no.plv -Z3 lamp type no POA-LMP86) Λαµπάκια για FRENZELDEHAG LAMP 507,4 V,0,23 AMP,1 WATT, DIAMETER 3,5X0,35mm Λαµπάκια για Heine Beta Σχισµοειδής λυχνία 6V 20W, για XEEL Σχισµοειδής λυχνία YAG II PLUS Model Visulas ZEISS Λυχνίες 15 V 150W για µικροσκόπιο OP -C12 OPTOMIC καθρέφτου Λυχνία ενδοσκοπική PENTAX EPK Λυχνία ενδοσκοπική PENTAX EPK Λυχνίες για πηγή ψυχρού φωτισµού HEINE HK Α) MAC ΚΥΡΤΕΣ ΛΑΜΕΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ HEINE F.O No 0 - F & No 1 - F No 2 - F No 3 - F ΤΕΜΑΧΙΟ No 4 - F ΤΕΜΑΧΙΟ No 5 - F B) MILLER No 00 - F No 0 - F No 1 - F Γ) ΗΕΙΝΕ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ & & No 0 - F No 1 - F ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΥΣΚΟΛΗ ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ HEINE FLEX TIP + F.O Λάµα No Mac 3 F Λάµα No Mac 4 F Λαβή κοντή F.O για δύσκολη διασωλήνωση F ΙΑΘΕΡΜΙΑ MARTIN Καλώδια διαθερµιών Martin 400 χωρίς adaptor ποδοκίνητα µε εµπρόσθιο άκρο σχήµα µαχαιρίδιου (αποσπώµενο) Καλώδια διαθερµιών Martin 400 χωρίς adaptor χειροκίνητα µε εµπρόσθιο σχήµα µαχαιρίδιου (αποσπώµενο) Μαχαιρίδια για τα καλώδια διαθερµιών Martin Μπίλιες µονωµένες µήκους 15 cm 4mm για διαθερµίες Martin Μπίλιες για τα καλώδια διαθερµιών Martin 400, 4 mm Καλώδια για πλάκες γείωσης Martin για διαθέρµια, 3 µέτρα Καλώδια διπολικά για διαθέρµια Martin Λαβίδες διπολικές για διαθέρµια Martin , ,

12 23 ΙΑΘΕΡΜΙΑ ΥΓΡΟΥ ΠΕ ΙΟΥ MALIS 23.1 Καλώδια διπολικά για Malis απλά ΤΕΜΑΧΙΟ 3 µ.x. 24 ΑΓΓΥΛΕΣ ΚΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ STORZ τεµαχιο Μονοπολικές µε µπίλια Μονοπολικές µε µαχαιρίδιο Μονοπολικές µε αγκύλη ΤΕΜΑΧΙΟ WELCH-ALLYN Η.Π.Α ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΑ ΑΜΕΣΑ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ Νο ΤΕΜΑΧΙΟ 3 26 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ LIGA SURE Αιµοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόµενο σύστηµα ηλεκτροθερµικής συγκόλλησης αγγείων διατοµής µέχρι 7mm του Νοσοκοµείου µας, µε αυτόµατη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωµα χειρολαβής. Με ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, ενεργοποιούµενες από την χειρολαβή, κυρτούς σιαγώνες µήκους κοπής 34mm & µήκος στυλεού 18cm, και κλείδωµα χειρολαβής. Να διαθέτει ξεχωριστή µηχανική σκανδάλη κοπής Ενεργό ηλεκτρόδιο µιας χρήσης µε τρία κοµβία ελέγχου κοπής, αιµόστασης και διαχωρισµού ιστών µε αιµόσταση και ολισθαίνων ρυθµιστή αλλαγής ισχύς από το αποστειρωµένο πεδίο για LIGA SURE Λαβίδες θερµικής συγκόλησης µε ενσωµατωµένο καλώδιο, BAYONET για συσκευή Starion Λαβίδες θερµικής συγκόλησης πιστολοειδούς λαβής µε ενσωµατωµένο καλώδιο µήκους εργασίας 14 cm για συσκευή Starion 26.5 Λεπίδες για δερµοτόµους Storz πλάτους κοπής 12,5 mm σε συσκευασία των 10 τεµαχίων Φρέζες κοπής πολλαπλών χρήσεων (Suction Shaver Blade) διαφόρων τύπων για χειρολαβή shaver Storz Drill Cut-X και STAMMBERGER- CASTELNUOVO Σετ σωλήνων πλύσης (tubing set) πολλαπλών χρήσεων για τη συσκευή Storz UNIDRIVE ENT Motor System ,00 5 ΤΕΜΑΧΙΟ , , MONITOR SCHILLER /πολικό ηλεκτρόδιο µιας χρήσεως ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 2, µιας χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα. 0 12

13 Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 3, µιας 0 χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα Περιχειρίδες µονού αυλού Νο 4, µιας 0 χρήσεως κατάλληλες για νεογνά, λευκού χρώµατος, υλικού κατασκευής woven latex-free, σύνδεση µε velcro, να διαθέτει ενδείξεις τοποθέτησης πάνω στην περιχειρίδα Συνδετικό καλώδιο αναίµακτης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 πίεσης για περιχειρίδες µε micro connector για νεογνά µήκους 1,75m Καλώδιο σένσορα ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο σύνδεσης περιχειρίδων για νεογνά Συνδετικό καλώδιο για probe θερµοκρασίας νεογνών /πολικό καλώδιο ΗΚΓ πολλαπλών χρήσεων /πολικό καλώδιο ΗΚΓ µιας χρήσεως 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 ΤΕΜΑΧΙΟ Οξύµετρο NELLCOR OPERATOR'S MANUAL NPB Σένσορες οξυµετρίας βρεφών 1-20 µιας χρήσεως ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥΣ 29.1 για κρανιοτόµο Aesculap 29.2 για κρανιοτόµο HILAN ΤΕΜΑΧΙΟ 7 30 ΦΡΕΖΕΣ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥΣ για κρανιοτόµο Hilan 31 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SAMNOLAB) 31.1 Αισθητήρας ροής ροχαλητού (θερµίστορας) 31.2 Θωρακικός αισθητήρας 31.3 Κοιλιακός αισθητήρας 31.4 Θωρακικός αισθητήρας µε σύνδεσµο διαφραγµατικού αισθητήρα Καλώδια ηλεκτροκαρδιογράφου που συνδέουν τα pads µε το µηχάνηµα του εργαστηρίου 32 Πιεσόµετρα υδραργυρικά S.K. Miniatur 300B Περιχειρίδες Νο cm , Περιχειρίδες Νο 20-29cm Περιχειρίδες Νο 10-14cm 33 ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ EG-2930K επιστόµιο EG-2930K λάδι σιλικόνης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 13

14 34 ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WOLF Σετ σωληνώσεων π.χ για την αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ Μεµβράνες στεγανοποίησης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 σύνδεσης 35 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ EN OTECHNIC EN ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ WATER FILTER ΤΕΜΑΧΙΟ SUCTION ΤΕΜΑΧΙΟ TANK ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΛΤΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΩΝ 2) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 36 Πιεσόµετρα ηλεκτρονικά AND Περιχειρίδες Νο 22-32cm ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Νο18-22 cm ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδες Νο 13,5-19,5 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 3 37 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ Αναρρόφηση τύπου FASSET µε ΤΕΜΑΧΙΟ 20 κωδικό Αναρροφήσεις τύπου RVTM 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ Αναρροφήσεις τύπου ATMOS ΤΕΜΑΧΙΟ Αναρρόφηση PV2TM 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 38 Συσκευή NSK SUURGIC XT Χειρολαβές (κεφαλές) κυρτές tour ωτοχειρ/κής RPM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39 Οξύµετρο NELLCOR N Μετωπιαίοι αισθητήρες µιας χρήσεως ενηλίκων Οξύµετρο NELLCOR N Αισθητήρας οξυµετρίας Ανταλλακτική µπαταρία 41 Οξύµετρο NELLCOR N Αισθητήρας παλµικής οξυµετρίας για φορητό Ν Νεογνικός SENSORE O 2 MASIMO SET LNOP NEO-L < 3 kgr or > 40 kgr 41.3 Απινιδωτής LAERDAL HEARTSART FR Μπαταρία µαγγανίου λιθίου µοντέλο M3863A PHILIPS 42 ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ TEMAXIO Φρέζα κρανιοανάτρησης νέου κρανιοτόµου MEDICON κωδ Φρέζες διαµαντέ mm 42.3 Φρέζες διαµαντέ mm 42.4 Φρέζες διαµαντέ mm 14

15 42.5 Φρέζες Rosen mm 42.6 Φρέζες Rosen ,8mm 42.7 Φρέζα κρανιοτόµου Medicon 1,5mm 42.8 Καλώδιο πηγής ψυχρού φωτισµού Coronate - XH - DUO νέου πύργου λαπ/κών 42.9 Λάστιχο πλύσης αναρρόφησης για συσκευή ενδοκοιλιακών πλύσεων Aqua-Puvator Biotherm REF SS (Νέος πύργος Λαπ.) Σωλήνας πνευµοπεριτοναίου WISAP REF 7642 HSE για συσκευή διόγκωσης πνευµοπεριτοναίου Tetraflator Λαβίδα σύλληψης για αφαίρεση ξένων σωµάτων µήκους 40cm και διαµέτρου 7Fr Ποδοδιακόπτης διπλός (Cut + Coag) για συσκευή διαθερµίας Martin TEMAXIO 6 43 ΟΞΥΜΕΤΡΟ NOVAMETRIXE OXYPLETH 520A Αισθητήρας ενηλίκων πλήρης πολλαπλών χρήσεων µήκους 3m TEMAXIO 3 44 ΟΞΥΜΕΤΡΟ - ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ CMS 5000 ΟΙΚΟΥ CONTEC MEDICAL SYSTEM Αισθητήρας SPO2 Βρεφών ΤΕΜΑΧΙΟ Καλώδιο προέκτασης κορεσµού ΤΕΜΑΧΙΟ 3 SPO2 για αισθητήρες παίδων - βρεφών - νεογνών 44.3 Περιχειρίδα νεογνών (6-11 cm) TEMAXIO Περιχειρίδα βρεφών (10-19 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Περιχειρίδα παίδων (18-26 cm) ΤΕΜΑΧΙΟ Αισθητήρας παίδων ΤΕΜΑΧΙΟ Αισθητήρας ενηλίκων ΤΕΜΑΧΙΟ 3 45 ΟΞΥΜΕΤΡΟ MD600P ΟΙΚΟΥ COMDEK Αισθητήρας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων πλήρης ΤΕΜΑΧΙΟ 3 46 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ V100 DINAMAP GE HEALTHCARE 46.1 Περιχειρίδες διπλού αυλού Νο 2, Νο 3, Νο 4 critikon ΤΕΜΑΧΙΟ 3 15

16 47 ΙΑΦΟΡΑ 47.1 Θερµαντήρας υγράνσεως BIPAP Καλώδιο ασθενούς µε ενσωµατωµένο clip δακτύλου για την µέτρηση κορεσµού O2 για το monitor Nelcor - Puritan Bennet LR 98913C ίσκος κοπής γύψου γυψοπρίονου TEKNO ίσκος κοπής ναρθήκων µηχανήµατος κοπής ναρθήκων Cast Saw από τιτάνιο Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο ΑΤ 2 plus SCHILER Ακροδέκτες για το Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο ΑΤ 2 plus SCHILER Περιχειρίδες για πιεσόµετρα OMRON M4-I Περιχειρίδα για Πιεσόµετρο Ηλεκτρονικό AND 47.9 Περιχειρίδες για holter πίεσης medset σε µεγέθη medium-large Σένσορα οξυµετρίας για οξύµετρο φορητό NPB Σένσορα οξυµετρίας για οξύµετρο Finger Print BCI Μπαταρίες επαναφαρτιζόµενες Nicd 3,5V για φορτιστή Heine NT 200 (λαρυγγοσκοπίου Heine) Μπαταρίες επαναφαρτιζόµενες Nicd 2,5V για φορτιστή Heine NT 200 (λαρυγγοσκοπίου Heine) Αντάπτορες µεταλλικοί για ωτοσκόπια Heine 100 (σετ των2) Μετωπιαίο κάτοπτρο ρεύµατος θερµού φωτισµού µε καθρέπτη 55χιλ και µε µονό βύσµα για το τροφοδοτικό Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο NIHON COHDEN BD-615 E Καλώδιο ασθενούς για καρδιογράφο esaote BIOMEDICA P Καλώδιο για ηλεκτροµυογράφο PT- UDS V (LABORIE MEDICAL TECHNOLOGY CORP) Φίλτρο βιολογικό κλιβάνου ατµού ΩΡΛ STATIM 5000 SCICAN S Revision No Συνδετικά CO2 σωλήνα παροχής για συσκευή VIS AIR πνευµοπεριτοναίου Φίλτρα για σύνδεση µε τη συσκευή πνευµοπεριτοναίου WOLF σετ 10 τεµ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ,

17 47.22 Μπουκαλάκια οξυγόνου Λαβές εστίασης & µετακίνησης προβολών HAHAULUX Λαβές εστίασης & µετακίνησης προβολών HAHAULUX KIT αποκατάστασης βιοψίας για κεφαλές υπερήχου C Επιχρυσωµένα Ηλεκτρόδια για τη λειτουργία εγκεφαλογράφου Nicolet (Gold EEG Cup Electrode, 10mm DIA, 1 OM Cable) Probe δακτύλων για οξύµετρα BCI Probe δακτύλων για οξύµετρα Nelcor Probe δακτύλων για οξύµετρα Nonin Μελανοταινία για καταγραφή των προγραµµάτων αποστείρωσης (κλίβανος Colussi) Καλώδιο CP-101 TD FUKUDA για καρδιογράφο FUCUDA DENSHI CARDIMAX FX Γυναικολογικός καθετήρας θερµκής εκτοµής του ενδοµητρίου µε µπαλόνι µ.x. αποστειρωµένος για σύστηµα THERMACHOICE Acoustic filter discs (φίλτρα) για το µηχάνηµα Accuscreen της Madsen σε συσκευασία των 10 τεµ Ετικέτες για το µηχάνηµα Accuscreen της Madsen (DYMO Label writer Turbo 330) (πακέτο των 300 ετικετών) Αισθητήρες µιας χρήσης για νεογνά για οξύµετρα τύπου BCL Σωλήνες παροχής CO2 για συσκευή πνευµοπεριτοναίου πολλαπλών χρήσεων Σωλήνες παροχής CO2 για συσκευή πνευµοπεριτοναίου µιας χρήσεως Καλώδιο πηγής ψυχρού φωτισµού για µετωπιαίο κάτοπτρο του χειρουργείου του οίκου Sunoptics Γυάλινες φιάλες 4lt για αναρροφήσεις τύπου ATMOS Πλαστικές φιάλες 4lt για αναρροφήσεις ATMOS Γυάλινες φιάλες 1lt για αναρροφήσεις τύπου ATMOS Φίλτρα αναρρόφησης Unit ΩΡΛ, τύπου dantschke MEDIZINTECHNIK Γερµανίας Αυτοκόλλητα patch για ABR, ASSR και VEMP (πακέτο των 50) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 17

18 47.44 Ενδοκαναλικά βύσµατα ΚΟΥΤΙ 1 ωτοακουστικών εκποµπών (για το Accuscreen) σε διάφορα µεγέθη Ενδοκαναλικά βύσµατα από σπογγώδες εύπλαστο υλικό για ABR - ASSR τύπου EarLink α) µεγάλα (3Α) (πακέτο των 50) β) µεσαία (3Β) (πακέτο των 50) γ) νεογνών (πακέτο των 10) Φίλτρα συµπιεστή αέρος κλιβάνου αποστείρωσης ατµού STATIM 5000S τύπου Sci Can Λάστιχο στεγανοποίησης και λιπαντικό KIT C για την κασέτα αποστείρωσης κλιβάνου STATIM 5000S (µε κωδικό S) Φίλτρο γραµµής νερού για STATIM 5000S (µε κωδικό S) Φίλτρο ρεζερβουάρ νερού για STATIM 5000S (µε κωδικό S) Καταγραφικό Χαρτί για εκτυπωτή κλιβάνου STATIM 5000S (µε κωδικό S) Στεγανωτικό υγρό κασέτας µε ψεκαστήρα STAT DRY 60ML (µε κωδικό 20ΖPLUS) Αισθητήρας οξυµέτριυ για µόνιτορ BIONET ΒΜ 800-UH10-BNT Αισθητήρας οξυµέτρου για µόνιτορ MEK APOLLON ΜΡ Καλώδιο προέκτασης αισθητήρα οξυµέτριας για µόνιτορ MEK APOLLON ΜΡ Σετ 5πολικών ακροδεκτών για το κύριο καλώδιο για την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος για µόνιτορ MEK 1000 µε κωδικό D5-90P-I (σετ 5 τεµαχίων) Κύριο καλώδιο για την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήµατος για µόνιτορ MΕΚ 1000 µε κωδικό D I Αισθητήρας οξυµέτρου για µόνιτορ MEK MP Καλώδιο ψυχρού φωτισµού για την πηγή Wolf W Σωληνάκι πλαστικό µέτρησης πιέσεως για το µηχάνηµα του εργαστηρίου ύπνου, µήκους 90 cm διαµέτρου 5mm Υγραντηράκια για τους µείκτες O2 Aera, συµβατά µε τους µείκτες MAX blend ΤΕΜΑΧΙΟ 678,

19 Αισθητήρας οξυµετρίας για το νεογνικό οξυγονόµετρο τύπου maxtec για να χρησιµοποιηθεί µε το οξυγονόµετρο MAX blend Αισθητήρας θωρακικός Weinmann κωδ Αισθητήρας κοιλιακός Weinmann κωδ Σύνδεσµος διαφραγµατικού αισθητήρα Weinmann κωδ Αισθητήρας ροής ροχαλητού (θερµίστορας) Weinmann κωδ Μπαταρία φορητού Weinmann κωδ Θηλές τυµπανογράφου Λαµπάκια µετωπιαίου κατόπτρου θερµού φωτισµού 6 Volt - 6 Watt Λυχνία µικροσκοπίου D.F. Vasconcellos OSRAM HLX XENOPHOT 15V-150W (3ος όροφος ΩΡΛ) Προσοφθάλµια οίκου Vasconcellos για Μικροσκόπιο Vasconellos MCM Ηλεκτρόδια ETB4 Cable with button για συσκευή Eclipse Interacoustics, σετ των τεσσάρων Ξέστρα συσκευής αποτρίγωσης SATELEC Λυχνία XENON FLASH LAMP 300W για µηχάνηµα KOWA PRO-III Καλώδιο προέκτασης για αισθητήρα οξυµετρίας πλήρως συµβατό µε το µόνιτορ MINDRAY VS Αισθητήρας οξυµετρίας δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων µε σκληρό κέλυφος πλήρως συµβατό µε υο µόνιτορ MINDRAY VS ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 5700ΗΑΧ Η 5700LAX ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ GE COROMETRICS 151ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡ ΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 2264 ΗΑΧ (BUTTON STYLE ) ΓΙΑ ΣΥΣΚ GE COROMETRICS 151 ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΠΑΣΜΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 3 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 TEMAXIO 1 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 30 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ (CPV 33141420-0) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε.Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 25Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20Π ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV 30236000-2) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (CPV 30236000-2) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 73 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ Η ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (CPV 90460000-9) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την λήψη προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε την λήψη προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 25-10-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003547365 2015-12-22

15PROC003547365 2015-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 41/2015 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ: 19863 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 14-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 10Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003168637 2015-10-15

15PROC003168637 2015-10-15 15PROC003168637 2015-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 31720000-9) (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 2820 22306 FAX : 2820-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 75Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 59Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210 22309 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 36 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Μ. ΝΙΚΑ Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 7 Π/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-10-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 62Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες :ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 80 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 14 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΣΑΜΨΑΚΗ Ε. Τηλέφωνο : 28210-22310-309

Διαβάστε περισσότερα

7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Χανιά 11/3/2014 Αριθμ. Διακ. 8 Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210-22308 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 226 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 24 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 41 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320

Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΤΙΜΗ 1 38828 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 5740/5940 ΕΓΧΡΩΜΟ C9363EE 18.380 2 75528 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 1320 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 9-1-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 46Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του Ν.. 2592/53 (Φ Ε Κ 254/Α/1953) Περί οργανώσεως της ιατρικής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 13-12-2013 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 43Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 71 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ {Εξοπλισμού χειρουργείου (CPV 33162100-4)}

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 71 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ {Εξοπλισμού χειρουργείου (CPV 33162100-4)} ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 71 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 7-2-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 5Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό µε την λήψη σφραγισµένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ΥΟ (2) ΤΕΜΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό µε την λήψη σφραγισµένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ΥΟ (2) ΤΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 6-10-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 60Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 1-4-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 19Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Χανιά 2/7/2014 Αριθμ. Διακ. 44 Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210-22308 FAX

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 18-04-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2913 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη: Α. Τις διατάξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διακοπεί σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται, εφόσον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 78 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 83Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 83Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV 44115210-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 83Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 56/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 56/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 56/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Ηλεκτρόδια, CPV: 31711140-6) όπως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2820 22309 FAX : 2820-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 27 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 35/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 35/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831959 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002831959 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5PROC008959 05-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης, 45 6 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 086657, φαξ 086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, -05-05 Αριθ. πρωτ.754/08-06-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 84 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 84 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 44111000-1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 84 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 2210 22306 FAX : 2210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 6 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 12-5-14 Αριθμ. Πρωτ.:15384

Αθήνα: 12-5-14 Αριθμ. Πρωτ.:15384 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 28/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

46.760,45 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16978 ΠΛΗΡ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΜΕΡ: 11/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058394 FAX: 213 2058614 E-mail:mailto:panagopoulou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 52/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 17786 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ: 22/7/2014 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση»

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Στυλεών ιαθερµίας για ηµόσια ιαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Χ. Σαµαρτζή Πειραιάς 16081/29-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 24-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 944 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία: 13/07/2016 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00 π.μ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία: 13/07/2016 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 11:00 π.μ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα: 30/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 11711 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου ΤΗΛ.: 26613-60538 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Συνολική δαπάνη : 44.698,20 με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Συνολική δαπάνη : 44.698,20 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 19-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16404 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛ ΟΓΟΥ Ν ΕΤΗΣΙ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΚΑΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ A/A

ΑΝΑΛ ΟΓΟΥ Ν ΕΤΗΣΙ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΚΩΔΙ ΚΟΣ ΚΑΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΜ A/A ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ",CPV:(31711100-4),ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ,ΚΑΕ 1899,ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14-8-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14-8-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 14-8-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 2ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ/ΚΩΔ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ADULT 25-35CM MONITOR H/P ΤΕΜΑΧΙΑ 10 110,70

ΤΥΠΟΣ/ΚΩΔ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ADULT 25-35CM MONITOR H/P ΤΕΜΑΧΙΑ 10 110,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (44523300-5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 189.870,41 ΜΕ Φ.Π.Α. Π.Π.Υ.Υ 2012 Α/Α ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ/ΚΩΔ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941

Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 18-12-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 42941 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 14391 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27/10/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣ: 04-03-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1610 ΠΡΟΣ : ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α:ΩΥ194690ΒΜ-ΛΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία: 03-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/15978 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ " έχοντας υπόψη τις

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  έχοντας υπόψη τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Χανιά 7/7/2014 Αριθμ. Διακ. 45 Π ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 28210-22308 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ

Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ 1 Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ Πρόλογος Στη σύνταξη προδιαγραφών για ΣΕΤ εργαλείων μιας χρήσεως για διάφορες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις έγινε προσπάθεια να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες των διάφορων Νοσοκομείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 18-02-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:27

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) : 18-02-2014 ********************************************* ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 12:27 ================================================== ΕΤΟΣ : 2012 Α/Α : 52 ΘΕΜΑ : ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ *********************************************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 15Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-12-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 14630 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-12-2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ξυλούρη Όλγα Αρ.Πρωτ: 14630 ΤΗΛ: 2810-368806 FAX: 2810-214481 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π16/ 2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ» CPV

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π16/ 2011 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ» CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Η ΔΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Βαβαλέκα Πολύμνια Τηλ : 23213 51 298

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΝΑΙ Εάν ζητηθεί από την Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14PROC001843948 2014-01-29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 28-01-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 1/2014 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟ /ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟ /ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ..Καφιέρη Πειραιάς 22333/2-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (CPV ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα