ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT-RWG ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ (µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΜΕΤΡΟ: 4.2

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INNACT-RWG ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 Υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας µέσω υιοθέτησης καινοτόµων τεχνολογιών ΜΕΤΡΟ 4.2 Συγκριτικές µελέτες των επιπτώσεων της ρύπανσης του υπεδάφους και των υδάτων στη βιολογική και συµβατική γεωργία και εκτίµηση της επικινδυνότητας στην ανθρώπινη υγεία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟ- ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑ 1 Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών και σύνδεση συνδυασµός του µε την υπάρχουσα υποδοµή του Φορέα Εκτέλεσης. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία / συντήρηση του νέου εξοπλισµού 2 Προµήθεια πακέτων λογισµικού και διασύνδεσή τους µε το υπάρχον λογισµικό του Φορέα Εκτέλεσης και εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία τους 3 Αξιολόγηση δυνατοτήτων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών, τεκµηρίωση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και σχέδιο βιωσιµότητας ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Καθ. Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ιευθυντής Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο, Τ.Θ. 1414, 26504, Πάτρα ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Καθ. Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης ρ. Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ιευθυντής Εντεταλµένος Λειτουργικός Επιστήµονας ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο, Τ.Θ , Πάτρα Οδός Σταδίου, Πλατάνι-Ρίο, Τ.Θ , Πάτρα ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX FAX ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ 2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT-RWG ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ (µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΜΕΤΡΟ: 4.2

4 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) Το Υποέργο 1 του παρόντος Έργου που αφορούσε την προµήθεια εξοπλισµού έπρεπε να ολοκληρωθεί στις Επειδή όµως παρατηρήθηκε σηµαντική χρονική υστέρηση στις χρηµατοοικονοµικές εισροές και ο προϋπολογισµός του Υποέργου 1 αντιστοιχούσε στο περίπου 86% του συνολικού προϋπολογισµού, η προµήθεια µέρους του εξοπλισµού ολοκληρώθηκε µετά τη λήψη της δεύτερης προκαταβολής του Έργου. Αντικείµενο του παρόντος Έργου είναι η δηµιουργία ενός Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών (Τµήµα της Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Προστασίας Εδάφους και Υδάτων του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) που διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και το εξειδικευµένο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό για τις ακόλουθες µακροπρόθεσµες δραστηριότητες: Εντοπισµός και καταγραφή των πηγών ρύπανσης Παρακολούθηση και έλεγχος της ρύπανσης µε δειγµατοληπτική εξακρίβωσή της στο υπέδαφος, τα πόσιµα, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα για τη ταυτοποίηση και το ποσοτικό προσδιορισµό ουσιών (π.χ. οργανικές ενώσεις, βαρέα µέταλλα) που είναι επιβλαβείς ή και τοξικές για τον άνθρωπο και το οικοσύστηµα. Χηµική αναγνώριση των ρύπων στο υπέδαφος και υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα αγροτικά προϊόντα Με βάση τα ως άνω αποτελέσµατα Θα υπολογίζεται η εξέλιξη της ρύπανσης µε συνδυασµένη χρήση πειραµατικών δεδοµένων από εργαστηριακές δοκιµές και πυρηνοληψίες και θεωρητικών προβλέψεων της βραχυπρόθεσµης & µακροπρόθεσµης µεταφοράς ρύπων στο υπέδαφος µε τη βοήθεια κωδίκων Η/Υ Θα εκτιµάται ο κίνδυνος περαιτέρω µόλυνσης των υπογείων υδάτων και ο κίνδυνος για τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών, το οικοσύστηµα, τα γεωργικά και άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής Θα προτείνει τεχνικά και οικονοµικά βιώσιµες στρατηγικές ανάσχεσης της ρύπανσης και εξυγίανσης του υπεδάφους. Στόχος του Υποέργου 1 µε τίτλο «Προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών και σύνδεση συνδυασµός του µε την υπάρχουσα υποδοµή του Φορέα Εκτέλεσης. Πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία / συντήρηση του νέου εξοπλισµού» είναι αρχικά η επιλογή, προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισµού για χηµική αναγνώριση των ρύπων (π.χ. οργανικές ενώσεις, βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα, εντοµοκτόνα, κλπ.) στο υπέδαφος, τα πόσιµα, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα αγροτικά προϊόντα. Ο εξοπλισµός του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών περιλαµβάνει όργανα ή συστήµατα οργάνων που αγοράσθηκαν και όργανα που ήδη υπάρχουν στο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π2.1. Αρχικά έγινε η προµήθεια και εγκατάσταση των τεσσάρων µεγάλων οργάνων του Εργαστηρίου, που αποτελούν και την «καρδιά» του Εργαστηρίου, όσον αφορά τις χηµικές αναλύσεις δηλαδή, Χρωµατογράφος αερίων µε φασµατογράφο µάζας Χρωµατογράφος υγρών µε φασµατογράφο µάζας Ιοντικός Χρωµατογράφος Συσκευή µέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και µέτρησης Ολικού Αζώτου Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων προαναφερθέντων οργάνων που αγοράστηκαν δίνονται στο Παράρτηµα Π2.1 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Όργανο-Συσκευή Χαρακτηρισµός & Ανάλυση Εδαφών Ανάλυση Υδάτων Ανάλυση Φυτοφαρµάκων Χρωµατογράφος αερίων µε φασµατογράφο µάζας Χρωµατογράφος υγρών µε φασµατογράφο µάζας Ιοντικός Χρωµατογράφος Συσκευή µέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Ολικού Αζώτου Θάλαµος βιολογικής ασφάλειας Ψυκτικός / Θερµαινόµενος θάλαµος (incubator) Αναβάθµιση συστήµατος micro-raman Συσκευή µέτρησης ph Συσκευή µέτρησης ηλεκτρικής αγωγιµότητας Σύστηµα βιοαντιδραστήρα / ζυµωτήρα (fermentor) Οπτικό µακροσκόπιο Συσκευή φυγοκέντρησης Αντλία κενού Κλίβανος Ψυχρό δωµάτιο (cold room) Βασικός εξοπλισµός Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών (πάγκοι, απαγωγοί, κλπ.) Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (η αγορά χρηµατοδοτείται από άλλη πηγή) * Φασµατόµετρο φθορισµού ακτινοβολίας Χ * Φασµατόµετρο Ατοµικής Απορροφήσεως * Φασµατογράφος µάζας ισοτόπων υψηλής ακριβείας * Πορόµετρο υδραργύρου * Συσκευή ανάλυσης πορωδών υλικών µε ρόφηση αερίων * Μετρητές µεγέθους σωµατιδίων * Μετρητής µεγέθους και ηλεκτρικού φορτίου κολλοειδών σε αιωρήµατα * Μικροσκόπιο Ατοµικών υνάµεων * Οπτικά Μικροσκόπια * Η/Υ Για επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων και για το λογισµικό του Υποέργου 2 * Προϋπάρχον εξοπλισµός Επίσης αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν τα ακόλουθα όργανα: Θάλαµος βιολογικής ασφάλειας όπου γίνονται όλες οι προκαταρκτικές εργασίες προετοιµασίας των δειγµάτων προς ανάλυση εξασφαλίζοντας ότι τα βακτήρια και οι µικροοργανισµοί που πάντα υπάρχουν στα δείγµατα (ιδίως σε δείγµατα εδάφους) δεν θα εξαπλωθούν Ψυκτικός / Θερµαινόµενος θάλαµος (incubator) που λειτουργεί σε θερµοκρασίες ο C για αποθήκευση / διατήρηση δειγµάτων και εκτέλεση πειραµάτων / µετρήσεων υπό συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας. Εξαρτήµατα για αναβάθµιση συστήµατος micro-raman Το σύστηµα micro-raman µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσδιορισθούν µολύνσεις, προσµίξεις, ανοµοιογένειες, καθώς και φυσικοχηµικές και δοµικές ιδιότητες της επιφάνειας στερεών υλικών, όπως το χώµα. Το δείγµα τοποθετείται σε µικροτράπεζα µικροσκοπίου και µπορεί να κινηθεί µε απόλυτη ακρίβεια κατά την x και y διεύθυνση. Σε συγκεκριµένο σηµείο (x, y) του δείγµατος προσπίπτει µονοχρωµατική δέσµη laser Ar και ανιχνευτής CCD συλλέγει την σκεδάζουσα ακτινοβολία. Για το συγκεκριµένο σηµείο αποθηκεύεται στον υπολογιστή ένα φάσµα Raman. Το δείγµα µετακινείται κατά µικρά βήµατα (µέγιστη µετατόπιση ~ 1 mm) κατά την x ή την y διεύθυνση 5

6 και η διαδικασία επαναλαµβάνεται. Στο τέλος υπάρχει στο PC ένα file µε τα φάσµατα Raman σε κάθε θέση (x, y). Με τον τρόπο αυτό σχηµατίζεται ένας χάρτης που δίνει πληροφορίες για την παρουσία και τη συγκέντρωση συγκεκριµένων χηµικών ειδών ή ενεργών θέσεων σε κάθε σηµείο της επιφάνειας που έχει σαρωθεί. Με το τρόπο αυτό αντλούνται πληροφορίες για προσροφηµένες ουσίες στην επιφάνεια κόκκων χώµατος. Συσκευή µέτρησης ph µε ακρίβεια µέτρησης ph Συσκευή µέτρησης ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε ακρίβεια µέτρησης ms και εύρος µέτρησης ms. Σύστηµα βιοαντιδραστήρα / ζυµωτήρα (fermentor) για καλλιέργειες κυττάρων, ζυµών, βακτηρίων κλπ., τεσσάρων δοχείων µε συστήµατα ανάδευσης, θέρµανσης, ελέγχου ph, ελέγχου αφρισµού, και συστήµατα προσθήκης αντιδραστηρίων. Οπτικό µακροσκόπιο για οπτική παρατήρηση στερεών δειγµάτων. Συσκευή φυγοκέντρησης για διαχωρισµούς αιωρηµάτων. Αντλία κενού ως εφεδρική για δηµιουργία κενού στα συστήµατα GC/MS και LC/MS. Κλίβανος για καθαρισµό µε καύση στερεών δειγµάτων. Κατασκευάστηκε «ψυχρό δωµάτιο» (cold room) προκειµένου να εκτελούνται πειράµατα και µετρήσεις υπό σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας µικρότερης αυτής του περιβάλλοντος και απόλυτα καθαρές συνθήκες. Εγκαταστάθηκε βασικός εξοπλισµός του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών που περιλαµβάνει πάγκους εργασίας, απαγωγούς, κλπ. Γίνεται φανερό από τον Πίνακα Π2.1 και το Παράρτηµα Π2.1 ότι µε τα όργανα που αγοράστηκαν το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μελετών είναι δυνατόν να εκτελέσει πλήρεις ποιοτικές και ποσοτικές χηµικές αναλύσεις σχετικές µε την προστασία περιβάλλοντος. Οι αναλύσεις αυτές µπορεί να είναι είτε αναλύσεις «ρουτίνας», είτε εξειδικευµένες χηµικές αναλύσεις τοξικών οργανικών ενώσεων, βαρέων µέταλλων, ιχνοστοιχείων, υπολειµµάτων λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, εντοµοκτόνων κλπ. σε δείγµατα εδάφους, υπόγειου και επιφανειακού νερού, αγροτικών προϊόντων κλπ. Με τον προϋπάρχοντα εξοπλισµό του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ µπορούν επίσης να γίνουν οι ακόλουθοι τύποι αναλύσεων: Στερεολογική / µορφολογική ανάλυση πορωδών υλικών, όπως το έδαφος, µε τα όργανα όπως το Πορόµετρο υδραργύρου, η Συσκευή ανάλυσης πορωδών υλικών µε ρόφηση αερίων, το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης µε DEXA και TEM, το Μικροσκόπιο Ατοµικών υνάµεων, τα Οπτικά Μικροσκόπια Ανάλυση κολλοειδών και γενικά σωµατιδίων σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα µε τα όργανα όπως οι Μετρητές µεγέθους σωµατιδίων, ο Μετρητής µεγέθους και ηλεκτρικού φορτίου κολλοειδών σε αιωρήµατα Υδρολογικές αναλύσεις (προσδιορισµός «µονοπατιών ροής» υπόγειων υδάτων) µε όργανα όπως ο Φασµατογράφος µάζας ισοτόπων υψηλής ακριβείας Με τον τρόπο αυτόν έχουν καλυφθεί οι βασικές ανάγκες σε εξοπλισµό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Μελετών και µετά την εκπαίδευση του προσωπικού των δυο (2) ατόµων που έχουν προσληφθεί ειδικά για την λειτουργία, χειρισµό και συντήρηση του ως άνω εξοπλισµού, θα προχωρήσουµε σε δειγµατοληψία εδάφους και υδάτων από περιοχές που εφαρµόζεται τόσο η συµβατική, όσο και η βιολογική γεωργία και θα ακολουθήσει λεπτοµερής ανάλυση των δειγµάτων. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Χρωµατογράφος αερίων µε φασµατογράφο µάζας Χρωµατογράφος υγρών µε φασµατογράφο µάζας Ιοντικός Χρωµατογράφος Συσκευή µέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Ολικού Αζώτου

8 Σύστηµα Χρωµατογράφου Αερίων µε Φασµατογράφο Μάζας (GC/MS) Επελέγη, αγοράστηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Σύστηµα Χρωµατογράφου Αερίων µε Φασµατογράφο Μάζας Saturn 2200 του οίκου Varian. Το σύστηµα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: α) Χρωµατογράφος Αερίων µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Θυρίδα εισαγωγής τύπου split/splitless µε ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και προγραµµατισµού των πιέσεων και των ροών, µε µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 450 C και µε ικανότητα ρύθµισης του λόγου split από 1: :1. Ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και προγραµµατισµού των πιέσεων και των ροών. Ευρύχωρο κλίβανο χωρητικότητας τριών (3) στηλών. Θερµοκρασιακή περιοχή κλιβάνου στηλών: Από περιβάλλοντος + 4 C έως 450 C έχεται τρεις (3) εισαγωγείς δείγµατος διαφόρων τύπων έχεται τρεις (3) διαφορετικούς ανιχνευτές (εκτός του φασµατογράφου µάζας) οι οποίοι µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Όλες οι παράµετροι λειτουργίας ρυθµίζονται µέσω λογισµικού Αυτόµατο ξεκίνηµα του προγράµµατος ανάλυσης µε την έγχυση του δείγµατος Ενσωµατωµένο πακέτο εντολών βοήθειας (On-line Help) β) Φασµατογράφος Μάζας τύπου παγίδας ιόντων (ion trap) µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Πηγή ιονισµού µε πρόσκρουση ηλεκτρονίων (EI) µε διπλό νήµα (dual filament) µε αυτόµατη εναλλαγή µέσω λογισµικού Θετικό χηµικό ιονισµό (PCI) Λειτουργία Αποθήκευσης Επιλεγµένων Ιόντων (SIS) για 5 οµάδες ιόντων ή 5 ιόντα υνατότητα MS/MS Περιοχή µαζών: amu Ταχύτητα σάρωσης: amu/sec Γραµµική δυναµική περιοχή: 10 4 ιακριτική ικανότητα ίση µε µία µονάδα µάζας (unit mass) σε όλη τη περιοχή µαζών Σύστηµα συνεχούς ελέγχου κενού και παρακολούθησης της πιέσεως στο θάλαµο ανάλυσης Στροβιλοµοριακή αντλία παροχής: 70 l/sec ψυχόµενη µε αέρα Λειτουργία και έλεγχος από σύγχρονο λογισµικό, συµβατό µε τις τελευταίες εκδόσεις MS Windows Συνοδεύεται από σύγχρονη και πιστοποιηµένη βιβλιοθήκη φασµάτων (NIST - 130,000 φασµάτων) γ) Σταθµός ελέγχου και συλλογής / επεξεργασίας δεδοµένων του συστήµατος του συστήµατος εφοδιασµένο µε το κατάλληλο λογισµικό 8

9 δ) Πρόσθετοι ανιχνευτές: FID (Flame Ionization Detector) για αναλύσεις ρουτίνας και επαλήθευση αποτελεσµάτων ανιχνευτή MS, ECD (Electron Capture Detector) για προσδιορισµό οργανοχλωριωµένων ενώσεων (φυτοφαρµάκων). Η φασµατοσκοπία µάζας είναι µία πανίσχυρη αναλυτική τεχνική, η οποία δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης αγνώστων ουσιών σε δείγµατα νερού ή εδάφους, ποσοτικής τους ανάλυσης αλλά και µελέτης της µοριακής τους δοµής. Με την µεθοδολογία αυτή µπορούν να µετρηθούν ποσοτικά ουσίες στο νερό των οποίων η συγκέντρωση φθάνει τα ppq (parts per quadrillion). Η φασµατοσκοπία µάζας στηρίζεται βασικά στη «ζύγιση» των µορίων, η οποία και πραγµατοποιείται µε την µέτρηση του λόγου της µάζας προς το ηλεκτρικό φορτίο (m/z), ηλεκτρικά φορτισµένων µορίων ή ιόντων τα οποία εισέρχονται σε µαγνητικό πεδίο. Η απόκλιση της τροχιάς τέτοιων φορτισµένων ατοµικών συγκροτηµάτων είναι ανάλογη της µάζας τους. Μέτρηση λοιπόν της απόκλισης της τροχιάς των ιόντων σε αέρια κατάσταση καταλήγει σε µέτρηση της αντίστοιχης µάζας. Η χρωµατογραφία αερίων αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο εισαγωγής των δειγµάτων σε ένα φασµατογράφο µάζας. Μίγµατα των προς ανάλυση ουσιών διαχωρίζονται σε ένα χρωµατογράφο αερίων και στην συνέχεια εισάγονται σε φασµατογράφο µάζας, ο οποίος είναι και ο ανιχνευτής, και όπου γίνεται η ποσοτική ανάλυση των ειδών. Το βασικό χαρακτηριστικό το οποίο και καθορίζει τα όρια ανίχνευσης διαφόρων ουσιών σε µίγµατα είναι η ροή των προς ανάλυση ουσιών µε την διατήρηση της κατάλληλης πίεσης στην είσοδο του φασµατογράφου µάζας. Η συνηθέστερη διάταξη σύνδεσης χρωµατογράφου αερίων -φασµατογράφου µάζας είναι αυτή της τριχοειδούς στήλης η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλή ροή του φέροντος αερίου. Ο χρωµατογράφος αερίων µε φασµατογράφο µάζας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των περισσοτέρων χηµικών ενώσεων σχετικά χαµηλού µοριακού βάρους (ΜΒ < 650 για τον συγκεκριµένο που αγοράστηκε), οι οποίες εξαερώνονται και είναι σταθερές στην αέρια φάση. Οι ενώσεις που δεν µπορούν να αναλυθούν στο Χρωµατογράφο αερίων µε φασµατογράφο µάζας αναλύονται στο Χρωµατογράφο υγρών µε φασµατογράφο µάζας. Γενικά η ανάλυση µε χρωµατογράφο αερίων µε φασµατογράφο µάζας προτιµάται εκείνης µε χρωµατογράφο υγρών µε φασµατογράφο µάζας, όπου µπορούν να γίνουν αναλύσεις και µε τα δυο όργανα επειδή για την χρωµατογραφία αερίων µε φασµατογράφο µάζας υπάρχουν διεθνώς αποδεκτές βιβλιοθήκες φασµάτων και τα αποτελέσµατα είναι επαναλήψιµα, ενώ τα αποτελέσµατα της χρωµατογραφίας υγρών µε φασµατογράφο µάζας εξαρτώνται από τον διαλύτη στον οποίο βρίσκονται οι προς ανάλυση ενώσεις, την µέθοδο εκχύλισης και επειδή για την χρωµατογραφία υγρών µε φασµατογράφο µάζας δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτές βιβλιοθήκες φασµάτων. 9

10 Σύστηµα Χρωµατογράφου Υγρών µε Φασµατογράφο Μάζας (LC/MS) Επελέγη, αγοράστηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Σύστηµα Χρωµατογράφου Υγρών µε Φασµατογράφο Μάζας LCQ Advantage Quadrapole Ion Trap του οίκου ThermoFinnigan αξίας Το σύστηµα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: α) Χρωµατογράφο Υγρών HPLC Surveyor µε σύστηµα άντλησης και ανάµιξης δυο εµβόλων και δυνατότητα βαθµωτής έκλουσης τεσσάρων διαλυτών και µε ενσωµατωµένο απαερωτή κενού µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6000 psi Κλίµακα ροής τουλάχιστον: ml/min Σχετική τυπική απόκλιση ροής: ±0.5%. Ακρίβεια ροής: ±0.5% (για παροχή 1ml/min) Ακρίβεια συγκεντρώσεων: ±1% (για παροχή 1ml/min) Ακρίβεια πίεσης σε υψηλές πιέσεις: ±1%-2% Προγραµµατισµός λειτουργίας µε λογισµικό. β) Ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους µε διάταξη 512 διόδων και περιοχή λειτουργίας τουλάχιστον από nm µε λυχνίες δευτερίου και βολφραµίου-αλογόνου γ) Θερµοστάτη Στηλών δ) Φασµατογράφο Μάζας µε φίλτρα µάζας τύπου παγίδας ιόντων (ion trap) τύπου MS/MS µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Περιοχή µαζών: amu ιακριτική ικανότητα: 1 amu σε όλη την περιοχή µαζών Ρυθµός σάρωσης: amu/sec Γραµµική δυναµική περιοχή: 10 5 Σύστηµα δηµιουργίας κενού Με µηχανική & στροβιλοµοριακή αντλία Σταθερότητα µάζας: 0.1 amu σε 8 ώρες. υνατότητες σάρωσης : Πλήρης Σάρωση, Παρακολούθηση Επιλεγµένων Ιόντων (SIM), MS/MS, SRM, ZoomScan, AGC, κ.α. Πηγή ιονισµού: Ηλεκτροψεκασµός (Electrospray ionization, ESI) µε περιοχή ροής δείγµατος µl/min και δυνατότητα προσθήκης πηγής ιονισµού ατµοσφαιρικής πίεσης (Atmospheric Pressure Chemical Ionization, APCI) Πλήρης έλεγχος από λογισµικό ε) Σταθµό ελέγχου και συλλογής / επεξεργασίας δεδοµένων του συστήµατος εφοδιασµένο µε το κατάλληλο λογισµικό 10

11 Το σύστηµα είναι κατάλληλο για ανάλυση φυτοφαρµάκων και των προϊόντων αποδόµησης τους σε υπόγεια και επιφανειακά νερά. Τα φυτοφάρµακα και τα ζιζανιοκτόνα που αναλύονται ποιοτικά και ποσοτικά αποκλειστικά σε συστήµατα LC/MS είναι εκείνα που παρουσιάζουν υδρόφιλα χαρακτηριστικά (διαλύονται πλήρως στο νερό), παρουσιάζουν υψηλή πολικότητα και χαµηλή πτητικότητα. Τέτοιες ενώσεις είναι φαινυλικές ουρίες, µεθυλοκαρβαµυδικά, τριαζίνες, κλπ., µίγµατα των οποίων είναι τα περισσότερα φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα. Οι προαναφερθείσες ενώσεις είναι γενικά δύσκολο να ανιχνευτούν, αλλά κυρίως να αναλυθούν ποσοτικά µε φασµατοφωτοµετρικές µεθόδους οπτικής απορρόφησης, καθόσον υπάρχει αλληλεπίδραση µε τον διαλύτη. Το σύστηµα LC/MS είναι εφοδιασµένο και µε ανιχνευτή ορατού-υπεριώδους, ώστε να γίνεται αρχικά µια προανίχνευση των συστατικών του προς εξέταση δείγµατος, προκειµένου να περιορισθεί ενδεχόµενη είσοδος στον ανιχνευτή MS ουσιών που θα προκαλέσουν προβλήµατα στην ανάλυση. Ο Φασµατογράφος Μάζας είναι τύπου παγίδας ιόντων, που όπως τεκµηριώνεται από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, είναι εκείνος ο τύπος ανιχνευτή που εξασφαλίζει καλύτερη ανίχνευση ακόµα και σε δείγµατα που είναι µολυσµένα µε πολλές ενώσεις. Τα όρια ανίχνευσης είναι εξαιρετικά χαµηλά και συγκεκριµένα µερικές δεκάδες pg (10-12 g), η ακριβής τιµή των οποίων εξαρτάται από την συγκεκριµένη ένωση. Τα όρια αυτά καλύπτουν τα standards που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε τα ανώτατα όρια ρύπων σε ύδατα. 11

12 Σύστηµα Χρωµατογράφου Ιόντων (IC) Επελέγη, αγοράστηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Σύστηµα Χρωµατογράφου Ιόντων ICS-2500 του οίκου Dionex αξίας Το σύστηµα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα: α) Αντλία βαθµωτής έκλουσης δυο (2) εµβόλων µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ικανότητα δηµιουργίας υψηλής πίεσης: psi Σταθερότητα και ακρίβεια ροής: διακύµανση παλµών 1%, ακρίβεια 0.5% ή 2µl/min Επαναληψιµότητα: 0.1% Πλήρης αυτοµατοποιηµένος έλεγχος λειτουργίας Εύρος ροής: ml/min υνατότητα ελεγχόµενης ανάµιξης τεσσάρων (4) διαλυτών. υνατότητα κυκλοφορίας του διαλύµατος αναγέννησης από ανεξάρτητη οδό. Σύστηµα αυτοκαθαρισµού της αντλίας. β) Ανιχνευτής αγωγιµότητας µε ικανότητα µέτρησης από 0.01 µs/cm έως µs/cm ( ιακριτική ικανότητα: 0.1 ns και Θόρυβος: 0.1 ns), καθώς και Ηλεκτροχηµικός και αγωγιµοµετρικός ανιχνευτής µε θερµοστατούµενο στοιχείο αγωγιµότητας και αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας µε αγωγιµότητα. και µε πλήρη αυτοµατοποιηµένο έλεγχο λειτουργίας και αυτοµατοποιηµένο σύστηµα διάγνωσης ροών γ) Ηλεκτρονική βαλβίδα εισαγωγής δείγµατος από αδρανές υλικό δ) Σύστηµα θερµοστάτησης των στηλών ε) Σύστηµα χηµικής καταστολής µε ή χωρίς την ανάγκη παροχής εξωτερικού διαλύµατος αναγέννησης Η χρωµατογραφία ιόντων στηρίζεται στον διαχωρισµό των ιόντων µε βάση τη διαφορετική ταχύτητα µετακίνησής τους σε ιοντοανταλλακτική στήλη. Ο διαχωρισµός των ιόντων επιτυγχάνεται λόγω της διαφορετικής τους ιοντοανταλλακτικής αντίδρασης, η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε ιόν. Η διαφορετική συνάφεια των ιόντων (κατιόντων και ανιόντων) για συγκεκριµένους ιοντοανταλλάκτες εξασφαλίζει το Χρωµατογραφικό διαχωρισµό τους κατά την διέλευση µίγµατος ιόντων από στήλη, η οποία περιέχει τον ιοντοανταλλάκτη. Η ποσοτικοποίηση της περιεκτικότητας σε ιόντα (κατιόντα/ανιόντα) γίνεται µε την βοήθεια του κατάλληλου ανιχνευτή (αγωγιµότητας, αµπεροµετρικός, UV/VIS) και των αντιστοίχων προτύπων διαλυµάτων. 12

13 Συσκευή Μέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Ολικού Αζώτου (TOC/TN) Επελέγη, αγοράστηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Σύστηµα Μέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Ολικού Αζώτου AG 2000 του οίκου Analytik Jena αξίας Το Σύστηµα Μέτρησης Ολικού Οργανικού Άνθρακα και Ολικού Αζώτου AG 2000 έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Προσδιορισµός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC), Ολικού Άνθρακα (TC), Ανόργανου Άνθρακα (IC), Πτητικού Οργανικού Άνθρακα (NPOC), καθώς και Ολικού Αζώτου (ΤΝ) σε υγρά και στερεά δείγµατα Οι µέθοδοι ανάλυσης είναι σύµφωνες µε τα διεθνή πρότυπα και οι αναλυτές είναι πιστοποιηµένοι. Ανιχνευτής NDIR για TOC (καταλύτης CeO 2 ή Pt) και CLD (chemiluminescence) ή αντίστοιχο για TN. Λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες οξείδωσης (950 ο C) για µέτρηση TOC. Απλό στη χρήση µέσω Προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (µε κατάλληλο λογισµικό). Ποσότητα δείγµατος: ml Εύρος µέτρησης TOC: mg/l Εύρος µέτρησης TN: mg/l Επαναληψιµότητα µετρήσεων: 0.05% της πλήρους κλίµακας. Χρόνος µέτρησης µικρότερος των 5 min. Η µετατροπή από ανάλυση υγρών σε ανάλυση στερεών δειγµάτων είναι γρήγορη και δεν απαιτεί µετατροπές του οργάνου. Αυτόµατη ηλεκτρονική ρύθµιση φέροντος αερίου και βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας Σύστηµα ξήρανσης φέροντος αερίου που να µην απαιτεί συντήρηση Καταλύτης αποσύνθεσης του παραγοµένου όζοντος για την προστασία περιβάλλοντος χώρου και χειριστών Συνοδεύεται από την απαραίτητη φιάλη αερίου Οξυγόνου (99,995%) µε τα σχετικά µανόµετρα. Συνοδεύεται από αναλώσιµα 1000 δειγµάτων. Για την µέτρηση του Ολικού Οργανικού Άνθρακα, TOC, υπάρχουν δύο µέθοδοι: Η διαφορική και η άµεση. Στην πρώτη µετρούνται τόσο ο ολικός άνθρακας, TC, και ο ανόργανος άνθρακας, IC, µε ξεχωριστές µετρήσεις και ο TOC υπολογίζεται από την διαφορά µεταξύ TC και ΙC. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται στις περιπτώσεις στις οποίες ο IC είναι µικρότερος του TOC, ή τουλάχιστον παρόµοιου µεγέθους. Στην άµεση µέθοδο ο IC αποµακρύνεται από το οξινισµένο δείγµα µε την βοήθεια φέροντος αερίου και στην συνέχεια ο TOC προσδιορίζεται από την µέτρηση του TC, καθόσον ο TC είναι ίσος προς τον TOC. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται και µέθοδος µέτρησης µη απαερούµενου οργανικού άνθρακα (NPOC, Non- Purgeable Organic Carbon) λόγω του ότι ο οργανικός άνθρακας ο οποίος αποµακρύνεται µε απαέρωση (POC, Purgeable Organic Carbon) όπως ο περιεχόµενος σε βενζόλιο, τολουόλιο, κυκλοεξάνιο και χλωροφόρµιο µπορεί να αποµακρυνθεί µερικά από το δείγµα µε απαέρωση µε την βοήθεια αδρανούς αερίου. Η άµεση µέθοδος εφαρµόζεται σε επιφανειακά, υπόγεια και πόσιµα νερά επειδή στα δείγµατα 13

14 αυτά κατά κανόνα το TOC είναι µικρότερο σε σύγκριση µε τον IC και αµελητέος σε σύγκριση µε τον POC. Τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται για την ανάλυση TOC βασίζονται στην οξείδωση του άνθρακα προς CO 2 είτε µε καύση είτε µε οξειδωτικά µέσα όπως το υπερθειϊκό Κάλιο. Το παραγόµενο CO 2 µετρείται µε την βοήθεια ειδικού ανιχνευτή υπερύθρου NDIR (non-dispersive infrared gas analyzer) Η µέτρηση του Ολικού Αζώτου, TN, επιτυγχάνεται µε καύση του δείγµατος σε ατµόσφαιρα οξυγόνου σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των1000 C. Το χηµικά δεσµευµένο άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικό οξύ το οποίο στην συνέχεια αντιδρά εντός ηλεκτροχηµικού κελιού µε 3 ηλεκτρόδια: Αντίδραση Καύσεως: R - N + O 2 CO 2 + H 2 O + NO + οξείδια (1000 C) Ανίχνευση: NO + 2H 2 O (ηλεκτρολύτης) HNO 3 + 3H + + 3e - Το ρεύµα το οποίο παράγεται (αντίδραση ανίχνευσης) είναι ανάλογο της συγκεντρώσεως του αζώτου στο δείγµα. 14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π4 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNACT-RWG ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ (µε συγχρηµατοδότηση από το ΕΤΠΑ) ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 4 ΜΕΤΡΟ: 4.2

16 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Το Υποέργο 2 «Προµήθεια πακέτων λογισµικού και διασύνδεσή τους µε το υπάρχον λογισµικό του Φορέα Εκτέλεσης και εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία τους» είχε ως αντικείµενο την προµήθεια του απαραίτητου λογισµικού για το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μελετών µε σκοπό την πρόβλεψη της εξέλιξης της ρύπανσης στο υπέδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Το λογισµικό αυτό σε συνδυασµό µε λογισµικό που έχει αναπτυχθεί από Ερευνητές του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ χρησιµοποιείται από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του Εργαστηρίου για τις ακόλουθες µακροπρόθεσµες δραστηριότητες: Υπολογισµός της εξέλιξης της ρύπανσης µε συνδυασµένη χρήση πειραµατικών δεδοµένων από εργαστηριακές δοκιµές και πυρηνοληψίες και θεωρητικών προβλέψεων της βραχυπρόθεσµης & µακροπρόθεσµης µεταφοράς ρύπων στο υπέδαφος λαµβάνοντας υπόψη τις φυσικοχηµικές και βιοχηµικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στο υπέδαφος (διασπορά ρύπων, προσρόφηση και εκρόφηση ρύπων στους κόκκους του εδάφους, φυσική βιοαποδόµηση ρύπων από γηγενή βακτήρια που πάντα υπάρχουν στο υπέδαφος και χρησιµοποιούν τον άνθρακα των οργανικών ενώσεων ως τροφή, κλπ.) Εκτίµηση του κινδύνου περαιτέρω µόλυνσης των υπογείων υδάτων και εκτίµηση επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων των εν λόγω περιοχών, το οικοσύστηµα, τα γεωργικά και άλλα προϊόντα ζωικής παραγωγής Εκπόνηση τεχνικά και οικονοµικά βιώσιµων προτάσεων για στρατηγικές ανάσχεσης της ρύπανσης και όπου χρειάζεται εξυγίανσης του υπεδάφους. Βασικός στόχος η δυνατότητα µελέτης του προβλήµατος της εξέλιξης της ρύπανσης σε βάθος χρόνου και των επιπτώσεών της στον άνθρωπο και το οικοσύστηµα σε δυο επίπεδα, δηλαδή το «χονδρικό» και το «αναλυτικό». Κατά την «χονδρική» µελέτη θα γίνεται µια γρήγορη και προσεγγιστική πρώτη εκτίµηση των επιπτώσεων της ρύπανσης στο περιβάλλον χρησιµοποιώντας τον µικρότερο δυνατό αριθµό δεδοµένων, που µπορεί σχετικά εύκολα να δώσει κάθε ενδιαφερόµενος «πελάτης» του Εργαστηρίου. Τα επιπλέον δεδοµένα που απαιτούνται θα µπορούν να εκτιµηθούν εύκολα από τον χειριστή του λογισµικού. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται ταχύτατα, θα δίνει µια πρώτη εκτίµηση της κατάστασης καθώς και θα παρέχει πληροφορίες για το είδος και τον αριθµό των αναλύσεων (και συνεπώς και το κόστος) που απαιτούνται προκειµένου να γίνει µια «αναλυτική» µελέτη. Κατά την «αναλυτική» µελέτη θα απαιτούνται επιπλέον δεδοµένα σε σχέση µε τη ακριβή σύσταση των ρύπων και τη λεπτοµερή περιγραφή της γεωλογίας, γεωµορφολογίας, υδρολογίας και των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων της περιοχής. Τα δεδοµένα αυτά θα προκύπτουν µε κατάλληλη δειγµατοληψία εδάφους και επιφανειακών ή υπόγειων νερών, όπως αυτή θα έχει καθοριστεί από τη «χονδρική» µελέτη, ακολουθούµενη από ανάλυση των δειγµάτων µε τον εξοπλισµό και τα όργανα που θα είναι εφοδιασµένο το «Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Μελετών», καθώς και από βιβλιογραφικά δεδοµένα που θα έχουν συγκεντρωθεί για την περιοχή. Τέτοια δεδοµένα αφορούν τη κατανοµή χρήσης γης στην περιοχή (π.χ. ύπαρξη εν δυνάµει πηγών ρύπανσης, όπως βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, χωµατερές, άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες, την αγροτοκτηνοτροφική ή αστική χρήση γης, κλπ.), την γεωµορφολογία της περιοχής (π.χ. το ανάγλυφο της περιοχής, την ύπαρξη ποταµών, χειµάρρων ή λιµνών, την ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα καθώς και του βάθους του και των χαρακτηριστικών ροής του, την ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων, κλπ.), τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους (είδος εδάφους, κατανοµή πορώδους, διαπερατότητας, συντελεστή διασποράς, κλπ.), κλιµατολογικά χαρακτηριστικά (κατανοµή θερµοκρασιών, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην περιοχή, κλπ.), τη φυσική δράση των γηγενών βακτηρίων που αποδοµούν ή τροποποιούν πλήθος χηµικών ενώσεων που θεωρούνται ρυπογόνοι, κλπ. Η «αναλυτική» µελέτη γίνεται µε χρήση εξειδικευµένων λογισµικών πακέτων και η πραγµατοποίησή της χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο εκείνου της αντίστοιχης «χονδρικής» µελέτης. Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα εξαρτάται άµεσα από το βαθµό ακρίβειας που απαιτείται. 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ Π4.1: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ονοµασία Λογισµικού υνατότητες Λογισµικού Visual MODFLOW Pro with MT3D 99 Εξοµοίωση ροής υπόγειων υδάτων και συναγωγής πολυσυστατικών ρύπων σε τρισδιάστατα χωρία Εξοµοίωση συναγωγής ρύπων µε χηµικές / βιοχηµικές αντιδράσεις, όπως βιοαποδόµηση µίγµατος υδρογονανθράκων, αναγωγική αποχλωρίωση TCE/PCE, αντιδράσεις φυσικής βιοαποδόµησης και φυσικής εξασθένησης, ρόφηση, αντιδράσεις κινητικής Monod, κλπ. Εξοµοίωση φυσικής εξασθένησης Εξοµοίωση αλληλεπιδράσεων επιφανειακών / υπόγειων υδάτων Εξοµοίωση µεταβατικών και χρονικά σταθερών καταστάσεων Αποτίµηση τεχνικών αποκατάστασης ρυπασµένων περιοχών υνατότητα αυτόµατων γραφικών αναπαραστάσεων (µε ή χωρίς κίνηση) MODFLOW SURFACT Εξοµοίωση ροής υπόγειων υδάτων στην ακόρεστη / κορεσµένη ζώνη Εξοµοίωση ροής υδρατµών στο υπέδαφος Πλήρης συνεργασία µε το Visual MODFLOW FEFLOW Εξοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία ροής υπόγειων υδάτων και συναγωγής πολυ-συστατικών ρύπων, µεταφοράς θερµότητας, ακόρεστης ροής και ροής που εξαρτάται από την πυκνότητα Εξοµοίωση µε πεπερασµένα στοιχεία ροής υπόγειων υδάτων και συναγωγής πολυ-συστατικών ρύπων, µεταφοράς θερµότητας, ακόρεστης ροής και ροής που εξαρτάται από την πυκνότητα Εξοµοίωση είσδυσης θαλασσινού νερού σε ταµιευτήρες ύδατος Σχεδιασµός τεχνικών απορρύπανσης Risk WorkBench Εκτιµά το κίνδυνο (risk assessment) για τον άνθρωπο και το οικοσύστηµα λόγω της εξάπλωσης των ρύπων στο υπέδαφος βασισµένο σε κανόνες διεθνών υπηρεσιών, όπως το Environmental Protection Agency (EPA) των ΗΠΑ, το EPA της Μ. Βρετανίας κλπ. PoreSpace/Genus Πρόγραµµα υπολογισµού γεωµετρικών και τοπολογικών χαρακτηριστικών τρισδιάστατων πορωδών υλικών µέσω επεξεργασίας δισδιάστατων ψηφιοποιηµένων σειριακών τοµών. PoreFlow/Dispersion: Πρόγραµµα προσοµοίωσης της διασποράς ρυπογόνων ουσιών σε υπόγεια ύδατα. PoreFlow/Ganglion & DeProF Πρόγραµµα προσοµοίωσης της ταυτόχρονης ροής οργανικού ρύπου και νερού στο υπέδαφος σε συνθήκες αµιγούς, µερικώς αναµίξιµης και πλήρως αναµίξιµης ροής PoreBiodegradation Λογισµικό εξοµοίωσης της φυσικής βιοαποδόµησης οργανικών ρύπων στο υπέδαφος από γηγενή βακτήρια Σύµβολο : Νέο Υπάρχον 17

18 Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο εφοδιάσθηκε µε κατάλληλα πακέτα λογισµικού, µερικά εκ των οποίων αγοράσθηκαν και άλλα αναπτύχθηκαν από τους Ερευνητές του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΗΘ. Τα πακέτα λογισµικού που προµηθεύτηκε το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και εκείνα που αναπτύχθηκαν από ερευνητές του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΗΘ φαίνονται στον Πίνακα 4.1. Στον Πίνακα 4.1 εµφανίζονται και οι δυνατότητες αυτών των λογισµικών πακέτων. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.1 τα πακέτα λογισµικού που αγοράσθηκαν στοχεύουν στη πρόβλεψη της εξάπλωσης της ρύπανσης σε µακροσκοπική κυρίως κλίµακα (σε κλίµακα µηκών από µερικές δεκάδες µέτρων έως µερικές χιλιάδες µέτρων). Συνήθως απαιτούν πολλά µεσοσκοπικά / µακροσκοπικά δεδοµένα (ως παράδειγµα αναφέρουµε τη διαπερατότητα του εδάφους, την κινητική της βιοαποδόµησης των ρύπων από βακτήρια που βρίσκονται στο υπέδαφος, κλπ.) για να εκτελεσθούν. Πολλά από τα δεδοµένα αυτά είναι δύσκολο ή/και δαπανηρό να προσδιορισθούν πειραµατικά (απαιτούν δηλαδή την κατασκευή πολύπλοκων πειραµατικών συσκευών και την εκτέλεση δύσκολων και χρονοβόρων πειραµάτων). Η συνήθης πρακτική είναι να εκτιµώνται οι τιµές των παραµέτρων αυτών από τον αναλυτή µε βάση τη εµπειρία και τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Η διαδικασία αυτή όµως έχει ως αποτέλεσµα πολλές φορές να υποεκτιµώνται ή να υπερεκτιµώνται οι τιµές των παραµέτρων και τα τελικά αποτελέσµατα να απέχουν κατά πολύ από την πραγµατικότητα. Εναλλακτικά, οι τιµές των παραµέτρων αυτών µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα από εξοµοιωτές που ήδη έχουν αναπτυχθεί στο ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και φαίνονται στον Πίνακα Π4.1 (PoreSpace/Genus, PoreFlow/Dispersion, PoreFlow/Ganglion & DeProF, PoreBiodegradation). Οι εξοµοιωτές αυτοί εξοµοιώνουν κυρίως τις αντίστοιχες διεργασίες σε µικροκλίµακα (από κλίµακα ενός κόκκου ή πόρου του υπεδάφους έως µερικών χιλιάδων κόκκων ή πόρων, δηλαδή µερικών χιλιοστών έως εκατοστών του µέτρου). Η εξοµοίωση γίνεται µε βάση κανόνες και νόµους της φυσικής και της χηµείας και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γίνει καµιά εκτίµηση παραµέτρων. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η πρόβλεψη της µεσοσκοπικής συµπεριφοράς της αντίστοιχης διεργασίας και ως εκ τούτου η αξιόπιστη πρόβλεψη των µεσοσκοπικών / µακροσκοπικών ιδιοτήτων. Ως παράδειγµα εκτίµησης µακροσκοπικών παραµέτρων αναφέρουµε το λογισµικό PoreBiodegradation, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του παρόντος Έργου και εξοµοιώνει τη φυσική βιοαποδόµηση οργανικών ρύπων στο υπέδαφος και σε ταµιευτήρες ύδατος. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε εξοµοιωτής της βιοαποδόµησης οργανικών ρύπων σε δίκτυο πόρων που εξοµοιώνει το υπέδαφος. Ο εξοµοιωτής υπολογίζει το πεδίο ροής και τη συναγωγή οργανικών συστατικών και οξυγόνου που είναι διαλελυµένα στο νερό. Τα θρεπτικά συστατικά (οργανικές ενώσεις και οξυγόνο) διαχέονται από το κυρίως µέρος των πόρων στους βιοϋµένες, όπου καταναλίσκονται από τα βακτήρια. Τα βακτήρια σχηµατίζουν βιοϋµένα στα τοιχώµατα των πόρων. Η ανάπτυξη των βακτηρίων επιφέρει αύξηση του πάχους των βιοϋµένων και µείωση της ενεργού διατοµής των πόρων και συνεπώς αλλαγή του τοπικού πεδίου ροής, του τοπικού ρυθµού µεταφοράς θρεπτικών συστατικών και των ρυθµών ανάπτυξης και κατάπτωσης των βακτηρίων. Σε πολλές περιπτώσεις, λόγω της ανάπτυξης των βιοϋµένων, επέρχεται φράξιµο µερικών πόρων που προκαλεί σηµαντική µείωση της τοπικής διαπερατότητας και της τοπικής διασύνδεσης των πόρων. Ο εξοµοιωτής χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της απόδοσης της βιοαποδόµησης ως συνάρτησης της ογκοµετρικής παροχής και των συγκεντρώσεων τροφοδοσίας. Ο εξοµοιωτής αυτός παρουσιάσθηκε σε δυο συνέδρια, δηλαδή, στο 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), Thessaloniki, Greece, May 13-15, 2003 και στο 4ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Μαΐου 2001, µε ειδική αναφορά στη χρηµατοδότηση από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Ελλάδος και το παρόν Έργο. Αντίγραφα των δηµοσιεύσεων στα πρακτικά των προαναφερθέντων συνεδρίων δόθηκαν στα Παραδοτέα Π3 ως Παράρτηµα Π3.1. Στη συνέχεια παραθέτουµε δυο µελέτες / παραδείγµατα επίδειξης των δυνατοτήτων των ως άνω λογισµικών πακέτων. 18

19 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ 4.1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Κατά τη µελέτη αυτή θεωρούµε έκταση 2000 m x 2000 m, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.1α. Στην έκταση αυτή υπάρχει περιοχή βιολογικής καλλιέργειας (νοτιοδυτική περιοχή) και περιοχή συµβατικής καλλιέργειας (βορειοανατολική περιοχή). Στη περιοχή συµβατική καλλιέργειας υπάρχει η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Α που ραντίζεται µε µίγµα φυτοπροστατευτικών ουσιών µια φορά το χρόνο στην αρχή της περιόδου µελέτης (υποθέτουµε ότι η µελέτη ξεκινά την 1 η Απριλίου) και η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Β η οποία ψεκάζεται µε µίγµα φυτοπροστατευτικών ουσιών ετησίως µε έναρξη έξι µήνες µετά την αρχή της περιόδου µελέτης (σύµφωνα µε την προαναφερθείσα υπόθεση την 1 η Οκτωβρίου). Επίσης υπάρχει θερµοκήπιο στο οποίο υπάρχει συνεχής δραστηριότητα σε χρησιµοποίηση φυτοφαρµάκων. Το ανάγλυφο της περιοχής φαίνεται στο σχήµα 4.1α µε ισοϋψείς καµπύλες, δηλαδή η βορειοανατολική κορυφή βρίσκεται 50 m ψηλότερα από της άλλες τρεις. Υποθέτουµε ότι το υπέδαφος έχει διαπερατότητα m/s και υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας όπου το νερό ρέει από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά µε ταχύτητα 1 m/d. Υποθέτουµε ότι µόνο το χειµερινό εξάµηνο ( ) βρέχει µε µέσο ύψος βροχόπτωσης 100 mm/yr. Επιπλέον υποθέτουµε ότι οι καλλιέργειες ποτίζονται µε µέσο ύψος ποτίσµατος 200 mm/yr και ότι ο ψεκασµός της ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Α γίνεται µε 8 g δραστικής ουσίας φυτοφαρµάκου διαλυµένη σε νερό µε συγκέντρωση 500 µg/l, ενώ της ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Β µε 6 g δραστικής ουσίας φυτοφαρµάκου διαλυµένη σε νερό µε συγκέντρωση 500 µg/l και ότι από το θερµοκήπιο τα νερά άρδευσης που διαφεύγουν έχουν συγκέντρωση σε δραστική ουσία ίση µε 50 µg/l. Υποθέτουµε επίσης ότι υπάρχει βιοαποδόµηση της δραστικής ουσίας φυτοφαρµάκου µε κινητική α τάξης και σταθερά αντίδρασης 2x10-4 d -1. Στο Σχήµα 4.1 φαίνεται το πεδίο συγκεντρώσεων της δραστικής ουσίας (η µπάρα χρωµάτων δηλώνει την αντιστοιχία χρωµάτων µε τη συγκέντρωση σε µg/l) και η εξάπλωση της κηλίδας της ρύπανσης ανά τρίµηνο για τα πρώτα δυο έτη (ως αρχική κατάσταση θεωρούµε ότι το πεδίο είναι αρχικά καθαρό από φυτοφάρµακα). Κατά µέσο όρο ότι δεν είναι µπλε αντιστοιχεί σε συγκέντρωση πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Συµβατική Καλλιέργεια ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Β ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Βιολογική Καλλιέργεια Σχήµα 4.1α: Ορισµός προβλήµατος για µελέτη εξέλιξης ρύπανσης από συµβατική καλλιέργεια 19

20 t = 3 months t = 6 months t = 9 months t = 12 months Σχήµα 4.1: Εξέλιξη ρύπανσης από συµβατική καλλιέργεια (1 ο έτος) 20

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA)

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) H ιστορική εξέλιξη των αυτόµατων µεθόδων ανάλυσης Κλασική ανάλυση Ασυνεχής αυτόµατη ανάλυση Ανάλυση συνεχούς ροής? Τα πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Άσκηση 2 η : Φασματοφωτομετρία. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Χημείας Άσκηση 2 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία 4. Χρωματογραφία Ηλεκτροχημεία Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Φασματομετρία μαζών Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ 2 Εφαρμογές 1) Επαλήθευση ή διερεύνηση οργανικών ενώσεων κατά τη συνθετική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

DANAHER. DANAHER το 1999.

DANAHER. DANAHER το 1999. HACH LANGE Η συνεργασία δύο κορυφαίων οικογενειακών επιχειρήσεων που ακόµη µεγαλώνει!!! Ιδρύθηκε το 1942 από τους Clifford και Kathryn Hach στην Αϊόβα, στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Dr Bruno Lange

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Πέτρος Α. Ταραντίλης, Λέκτορας Δρ. Χρήστος Παππάς, Λέκτορας (βάσει Ν. 407/80) Δρ. Σοφία Κουλοχέρη, Επιστημονικός συνεργάτης Δρ. Αναστασία Μίχου, Επιστημονικός συνεργάτης Βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια

ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD. Θεωρητικό υπόβαθρο. Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2. Οξείδωση Ενέργεια. Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια ΑΣΚΗΣΗ 6 η BOD-COD Θεωρητικό υπόβαθρο Αποσύνθεση υπό αερόβιες συνθήκες Ο 2 Οργανικά απόβλητα και µικροργανισµοί Οξείδωση Ενέργεια Τελικά προϊόντα Η 2 Ο, CO 2, SO 4, NO 3, ενέργεια οξείδωση Νέα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο 3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο H 2 O 2 / Lipase O C 8 H 14 (110.2) H 2 O 2 (34.0) C 8 H 14 O (126.2) Βιβλιογραφία S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas, J. Mol. Catalysis B: Enzym.

Διαβάστε περισσότερα

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» Άγγελος Ντάντος Χημικός, PhD Cp Foodlab ltd Πετρέλαιο Πολύπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων Αλειφατικοί Αρωματικοί Αλκάνια Αλκένια Αλκίνια n-αλκάνια Διακλαδισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση. Ιδιότητες H 2 O. Γενικές. (non-si) Φυσικές

Σύσταση. Ιδιότητες H 2 O. Γενικές. (non-si) Φυσικές Νερό Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Το νερό σε στερεά (παγόβουνο), υγρή (θάλασσα) και αέρια (σύννεφα) µορφή Το νερό (ή στη καθαρεύουσα ύδωρ, λέξη από την οποία και πολλοί οι παράγωγοι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τους διαγωνιζόµενους Αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, κατ αρχήν σας συγχαίρουµε για την εξαιρετική επίδοσή σας στην α φάση του 17 ου Πανελλήνιου Μαθητικού ιαγωνισµού Χηµείας, βάσει των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µεµβρανικών λιπιδίων µε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας 60 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑ ΑΣ Σκοπός της άσκησης : η εφαρµογή της χρήσης µιας φυσικής ιδιότητας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 ΜΕΛΕΤΗ ΤHΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΑΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ V 2 O 5 ΚΑΙ TΩΝ ΠΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΣΕ TiΟ 2 Λ. Ναλµπαντιάν Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ιεργασιών, ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 57001, Θέρµη,Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Ιόντα με υψηλές ενέργειες (συνήθως Ar +, O ή Cs + ) βομβαρδίζουν την επιφάνεια του δείγματος sputtering ουδετέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύποι. Αντίδραση βιολογικών συστημάτων σε παράγοντες αύξησης ΡΥΠΑΝΣΗ 91 είναι η άμεση ή έμμεση διοχέτευση από τον άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας με επιβλαβή αποτελέσματα για τους οργανισμούς ( ο ορισμός της ρύπανσης από τον ΟΗΕ ) Ρύποι Φυσικοί (εκρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC)

ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ. Με εφαρμογή υψηλής πίεσης η κινητή φάση διέρχεται μέσα από τη στατική ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ (HPLC) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ XΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΦΑΣΗ: Υγρό ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ: 1. Στερεά σωματίδια Χρωματογραφία υγρού-στερεού (Χρωματογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 11: Ιοανταλλαγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Κατανόηση του φαινομένου της ιοντικής ανταλλαγής Περιεχόμενα ενότητας 1) Ρόφηση 2) Απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΜΕΘΟ ΟΙ Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των 2 φάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Στοιχεία βιογεωχημείας Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήµατα. Βασική αρχή της µεθόδου XRF. Στοιχεία πειραµατικήςδιάταξης Φορητά Συστήµατα. reflection XRF, TXRF)

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήµατα. Βασική αρχή της µεθόδου XRF. Στοιχεία πειραµατικήςδιάταξης Φορητά Συστήµατα. reflection XRF, TXRF) Μέθοδος φθορισοµετρίας XRF X-ray Fluorescence Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός βαρέων µετάλλων και ιχνοστοιχείων σε νερό 1 Χαρακτηριστικά Βασική αρχή της µεθόδου XRF Φορητά Συστήµατα Ειδική γεωµετρία

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα