ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R

2 LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης Άλλες μονάδες διαμόρφωσης ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ιακόψτε την τροφοδοσία Εγκαταστήστε ένα συναγερμό ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν δυσλειτουργίες Ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε επισκευή Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας στις παρακάτω περιπτώσεις ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλα και βασικές προδιαγραφές ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση Επισκευές επί πληρωμή (Εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης)...7 Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη μονάδα συμπύκνωσης της Daikin. Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα συμπύκνωσης, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία της μονάδας και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα. Τύπος ψυκτικού μέσου: R410A Τιμή GWP (1) : 1975 (1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (Οι τιμές υποδεικνύονται στους Κανονισμούς για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, Παράρτημα I, τμήματα 1 και 2.) Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες. 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες της μονάδας συμπύκνωσης στο μέγιστο και να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία λόγω λανθασμένου χειρισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας πριν από τη χρήση. Αυτή η μονάδα συμπύκνωσης έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία "συσκευές μη προσβάσιμες για το ευρύ κοινό". Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις χωρίς παράλειψη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ... Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ... Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό, οοποίος ενδέχεται να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις. Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε κάποιο μέρος όπου να μπορεί να το διαβάσει κάθε χρήστης οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταβίβαση σε νέο χρήστη, θα του παραδοθεί επίσης και το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρμανσης από το κλιματιστικό ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ ψυχρός ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας. Εάν η μονάδα συμπύκνωσης παρουσιάσει δυσλειτουργία (μυρωδιά καμένου κλπ.), απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η συνέχιση της λειτουργίας κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να κάνει την εγκατάσταση της μονάδας. Η εγκατάσταση από εσάς ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας σχετικά με την τροποποίηση, τις επισκευές και τη συντήρηση της μονάδας συμπύκνωσης. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους, τα δάκτυλά σας κλπ., στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας συμπύκνωσης. Μην αγγίζετε ποτέ την έξοδο αέρα ή τις οριζόντιες λεπίδες, ενώ λειτουργεί το αιωρούμενο πτερύγιο. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλά σας ή η μονάδα να υποστεί βλάβη. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Αν η μονάδα συμπύκνωσης δεν λειτουργεί σωστά (δηλαδή, ηεσωτερική θερμοκρασία της μονάδας συμπύκνωσης δεν μειώνεται αποτελεσματικά), αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπύκνωσης είναι ασφαλές και συνήθως δεν παρουσιάζει διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει διαρροή ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα, ενδέχεται να δημιουργηθούν επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης και καλέστε τον αντιπρόσωπο. Ενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης μόνο αφού ο εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή επιδιορθώθηκε. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχή σας για το τι θα κάνετε σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Όταν η μονάδα συμπύκνωσης πρόκειται να εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε η ποσότητα διαρροής ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης σε περίπτωση διαρροής. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα λόγω εξάντλησης οξυγόνου. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη σύνδεση των εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα υποδεικνυόμενα από τον κατασκευαστή. Εάν προκληθεί κακοτεχνία από δική σας εργασία, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό της περιοχή σας για την επανατοποθέτηση και επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης. Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε ασφάλειες με τη σωστή τιμή έντασης ηλεκτρικού ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, χάλκινα ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατο, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη στη μονάδα. 1

3 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη διαρροής προς την γη. Αν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής προς την γη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή τηλεφωνική γείωση. Η εσφαλμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ρεύμα υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα συμπύκνωσης. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας στη περίπτωση που η μονάδα συμπύκνωσης βρεθεί μέσα στο νερό εξαιτίας φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρας ή τυφώνα. Μην λειτουργείτε τη μονάδα συμπύκνωσης σε αυτήν την περίπτωση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ξεκινήστε ή τερματίστε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το διακόπτη ισχύος για αυτόν το σκοπό. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επίσης, επειδή έχει οριστεί αντιστάθμιση διακοπής ρεύματος, οανεμιστήρας θα περιστρέφεται απότομα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον μολυσμένο με ατμό λαδιού, όπως ατμό λαδιού μαγειρέματος ή λαδιού μηχανής. Ατμοί λαδιού μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, ηλεκτροπληξία, ήπυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με υπερβολικό λιπαρό καπνό, όπως χώρους μαγειρέματος, ή σε χώρους με εύφλεκτο αέριο, διαβρωτικό αέριο ή σκόνη μετάλλων. Τυχόν χρήση του προϊόντος σε τέτοιους χώρους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι μαλλιών ήεντομοκτόνο) κοντά στο προϊόν. Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς διαλύτες, όπως διαλυτικό μπογιάς. Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν (ράγισμα), ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην διατηρείτε πτητικά ή εύφλεκτα προϊόντα μέσα στη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ειδική παροχή ρεύματος για τη μονάδα συμπύκνωσης. Τυχόν χρήση άλλης παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για τον καθαρισμό του εσωτερικού της μονάδας συμπύκνωσης. Ο εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση των πλαστικών μερών ή διαρροή νερού, καθώς και άλλες βλάβες, όπως η ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα συμπύκνωσης για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα συμπύκνωσης για την ψύξη οργάνων ακριβείας, έργων τέχνης, αφού αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειμένου. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ψύξη νερού. Ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος. Μην αφαιρείτε την προστατευτική σχάρα του ανεμιστήρα της μονάδας. Η προστατευτική σχάρα σάς προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο γύρω από τη μονάδα που πρέπει να παραμένει στεγνό. Η περιοχή ενδέχεται να βραχεί λόγω του συμπυκνωμένου νερού της μονάδας. Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές. Εάν τα αφήσετε σε κατεστραμμένη κατάσταση, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην τοποθετείτε φιάλες με εύφλεκτα σπρέι ούτε να τα χρησιμοποιείτε κοντά στη μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία σπρέι σε απόσταση εντός 1 μέτρου από την έξοδο αέρα. Τα δοχεία μπορεί να εκραγούν λόγω της παραγωγής θερμού αέρα από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον γενικό διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην επιτρέψετε σε κάποιο παιδί να ανέβει στην εξωτερική μονάδα ή αποφύγετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω σε αυτήν. Πτώση ή ανατροπή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μην πλένετε τη μονάδα συμπύκνωσης με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα λουλουδιών, γλάστρες κλπ.) πάνω στη μονάδα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα συμπύκνωσης σε κάποια θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συγκέντρωση αερίου κοντά στη μονάδα συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τοποθετήστε τις σωληνώσεις αποστράγγισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση. Σε περίπτωση μη σωστής αποστράγγισης ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη ή από άτομα που δεν είναι αρμόδια για το χειρισμό μονάδων συμπύκνωσης. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μονάδα. Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού από ένα παιδί ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία. Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε άμεση εγγύτητα με τη μονάδα συμπύκνωσης και μην αφήνετε φύλλα και άλλες ακαθαρσίες να συσσωρεύονται γύρο από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία ενδέχεται να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία, δημιουργία καπνού ή φωτιά. Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή γύρω από την εξωτερική μονάδα. Εάν αγγίξουν τη μονάδα κατά λάθος, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. ιαφορετικά, η θερμοκρασία της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί ή να προκληθεί πυρκαγιά στη μονάδα λόγω συσσώρευσης σκόνης. Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο με γυμνά χέρια κατά τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. [Τοποθεσία εγκατάστασης] Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε επαρκώς εξαεριζόμενο χώρο χωρίς εμπόδια; Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στους παρακάτω χώρους. a. Σε χώρους με ορυκτέλαια, όπως λιπαντικά. b. Σε χώρους που εκτίθενται άμεσα σε θαλασσινό νερό και αλατούχο αέρα. c. Σε χώρους όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικά λουτρά. d. Σε χώρους με ακραίες διακυμάνσεις τάσης, όπως στα εργοστάσια. e. Σε οχήματα ή πλοία. f. Σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα ψεκασμού λαδιού ή έκλυσης υπερβολικής ποσότητας ατμών, όπως σε κουζίνες. g. Σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. h. Σε χώρους με όξινα αέρια, αλκαλικά αέρια ή ατμούς. i. Σε χώρους με ανεπαρκή αποστράγγιση. j. Σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. 2

4 Εγκαταστήστε τη μονάδα, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια μετάδοσης και τις σωληνώσεις ψυκτικού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και στερεοφωνικά συστήματα. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές θορύβου στην εικόνα και τον ήχο. Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας κατά του χιονιού; Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με διαδικασίες, όπως η εγκατάσταση καλύμματος προστασίας από το χιόνι, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. Υπάρχει κενό γύρω από την οπή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Ο ψυχρός αέρας θα διαρρεύσει από το κενό και η απόδοση ψύξης της μονάδας θα μειωθεί. Έχετε εξασφαλίσει χώρο για τη συντήρηση; Αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης είναι 20 C, ενδέχεται να απαιτείται προσθήκη ψυκτικού λαδιού. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του συμπιεστή. Αν αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης από 20 C σε 20 C, ενδέχεται να απαιτείται προσθήκη ψυκτικού λαδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Μετά την προσθήκη ψυκτικού λαδιού δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης σε 20 C. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες. 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μονάδα συμπύκνωσης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 3-1 Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης Ονομασία Κύρια μονάδα Βοηθητική μονάδα Σχήμα 3-2 Άλλες μονάδες διαμόρφωσης Ονομασία Σχήμα Εσωτερική μονάδα Ψύξη Ψύκτης μονάδας Περίβλημα [Ηλεκτρικές εργασίες] Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε ηλεκτρικές εργασίες ήεργασίες γείωσης, εκτός εάν έχετε την κατάλληλη άδεια. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για τις ηλεκτρικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης. Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία είναι κατάλληλη για τη μονάδα και ότι παρέχεται ένα αποκλειστικό κύκλωμα για τη σύνδεση της μονάδας. Ελέγξτε την ισχύ και την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες. Ονομασία Εσωτερική μονάδα Πάγωμα Ψύκτης μονάδας Περίβλημα Πίνακας ελέγχου απόψυξης Σχήμα [Ψυκτικό μέσο] Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Τύπος ψυκτικού: R410A, τιμή GWP: 1975 Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη για περισσότερες πληροφορίες. Η μέγιστη συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού ενός συστήματος ZEAS πολλαπλών μονάδων πρέπει να είναι μικρότερη από 100 kg, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις CE (πρότυπο EN ). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που η υπολογιζόμενη συνολική ποσότητα πλήρωσης ψυκτικού είναι ίση ή μεγαλύτερη από 95 kg πρέπει να διαχωρίσετε το σύστημα πολλαπλών εξωτερικών μονάδων σε μικρότερα ανεξάρτητα συστήματα, το καθένα από τα οποία θα περιέχει μικρότερη ποσότητα ψυκτικού από 95 kg. 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20 3 Για άλλες μονάδες διαμόρφωσης, ανατρέξτε στα Εγχειρίδια λειτουργίας των αντίστοιχων εξαρτημάτων. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ Προετοιμασία Ενεργοποιήστε όλες τις μονάδες διαμόρφωσης. Ενεργοποιήστε οπωσδήποτε τις REMOTE μονάδες τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας για προστασία των μηχανημάτων. 1. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας της κύριας μονάδας στη θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. ιακοπή 2. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας της κύριας μονάδας στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. REMOTE OFF ON ΠΡΟΣΟΧΗ OFF Η μονάδα πρέπει να λειτουργήσει σε κίνηση διακοπής πριν από την απενεργοποίησή της. Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε τον κεντρικό διακόπτη μετά από την απενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας. εν μπορείτε να εκκινήσετε και να τερματίσετε τη λειτουργία του συστήματος χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας της βοηθητικής μονάδας. Σημείωση: Συνιστάται η χρήση διακόπτη τηλεχειρισμού, αν η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται συχνά. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να εγκαταστήσει έναν διακόπτη τηλεχειρισμού. ON

5 5. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 5-1 ιακόψτε την τροφοδοσία αν η μονάδα δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μονάδα θα καταναλώσει ισχύ πολλών έως πολλών εκατοντάδων watt, αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στη σημείωση). Ωστόσο, για λόγους προστασίας των μηχανημάτων, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας. Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας της μονάδας εξαρτάται από παράγοντες λειτουργίας, όπως το μοντέλο της μονάδας συμπύκνωσης. 5-2 Εγκαταστήστε ένα συναγερμό αν τα σφάλματα λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα εμπορεύματα προς αποθήκευση. Η μονάδα διαθέτει έναν ακροδέκτη για έξοδο ενός σήματος συναγερμού. Αν το σύστημα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και δεν υπάρχει συναγερμός, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εμπορεύματα προς αποθήκευση. Συνιστάται η εγκατάσταση συναγερμού για την άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων σε αυτές τις περιπτώσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ιακόψτε οπωσδήποτε τη λειτουργία της μονάδας με το διακόπτη λειτουργία και απενεργοποιήστε τη μονάδα (δηλαδή κλείστε το διακόπτη διαρροής προς τη γη) πριν από την έναρξη της συντήρησης της μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο με γυμνά χέρια κατά τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Μην πλένετε τη μονάδα συμπύκνωσης με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον γενικό διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας να αναλάβει τον τακτικό καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 7-1 Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν δυσλειτουργίες. 1. Η μονάδα δεν λειτουργεί. Η μονάδα επανεκκινείται αμέσως μετά από τη διακοπή της λειτουργίας της. Η μονάδα βρίσκεται υπό περιορισμένη λειτουργία για να μην προκαλέσει υπερβολική φόρτωση στα μηχανικά τμήματα. Η λειτουργία της μονάδας θα ξεκινήσει σε 1 έως 5 λεπτά. Η μονάδα έχει μόλις ενεργοποιηθεί. Ο μικροεπεξεργαστής πρέπει να προετοιμαστεί. Περιμένετε δύο λεπτά περίπου. 2. εν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας. Ο διακόπτης λειτουργίας απενεργοποιήθηκε πριν από λίγο. Η μονάδα λειτουργεί για λίγο πριν διακοπεί η λειτουργία της, προκειμένου να προστατευτούν τα μηχανικά μέρη. Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπή, όταν ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία. 3. Η μονάδα εκπέμπει θόρυβο. Η μονάδα εκπέμπει ένα συνεχές σιγανό σφύριγμα στη λειτουργία ψύξης. Πρόκειται για τον ήχο του αερίου (ψυκτικού) που κυκλοφορεί στη μονάδα συμπύκνωσης. Η μονάδα εκπέμπει ένα σφύριγμα αμέσως μετά από την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας της. Πρόκειται για τον ήχο κυκλοφορίας του αερίου (ψυκτικού). Η μονάδα εκπέμπει ένα ήχο "κροταλίσματος", όταν η λειτουργία της ξεκινά και διακόπτεται επανειλημμένα. Πρόκειται για τον ήχο του αερίου (ψυκτικού) που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης. 4. Ο εξωτερικός ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Η λειτουργία περιστροφής του ανεμιστήρα είναι περιορισμένη, προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. 5. εν είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας ούτε του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας ούτε και του εξωτερικού ανεμιστήρα. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μετά από τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας. Ο συμπιεστής και ο εξωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζουν να λειτουργούν, προκειμένου να αποτρέψουν την συγκράτηση του ψυκτικού λαδιού και του ψυκτικού αερίου. Η λειτουργία τους θα διακοπεί σε 5 έως 10 λεπτά περίπου. 4

6 7-2 Ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε επισκευή. 1. Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει καεί η ασφάλεια ρεύματος; Απενεργοποιήστε τις μονάδες. (Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για την αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος.) Είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης; Ενεργοποιήστε τη μονάδα, αν το κουμπί του γενικού διακόπτη βρίσκεται στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Μην ενεργοποιήσετε τη μονάδα αν το κουμπί του γενικού διακόπτη βρίσκεται στη θέση απεμπλοκής. (Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.) ON OFF Υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος; Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η τροφοδοσία. Εάν προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα αμέσως μετά από την επαναφορά της τροφοδοσίας. Είναι όλες οι παροχές τροφοδοσίας ενεργοποιημένες; Ενεργοποιήστε όλες τις παροχές. 2. Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται λίγο μετά από την έναρξη της λειτουργίας της. Υπάρχουν εμπόδια που φράσσουν την είσοδο ή την έξοδο αέρα της εξωτερικής ή της εσωτερικής μονάδας; Αφαιρέστε τα εμπόδια. 3. Η λειτουργία ψύξης της μονάδας είναι χαμηλή. Έχει σχηματιστεί υπερβολική ποσότητα πάγου στην εσωτερική μονάδα (ψύκτης μονάδας και περίβλημα); Πραγματοποιήστε απόψυξη χειροκίνητα ή μειώστε τον κύκλο της λειτουργίας απόψυξης. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα στο εσωτερικό; Μειώστε τον αριθμό των αντικειμένων. εν λειτουργεί ομαλά η κυκλοφορία ψυχρού αέρα στην εσωτερική μονάδα (ψύκτης μονάδας και περίβλημα); Αλλάξτε την κατανομή των αντικειμένων. Έχει σχηματιστεί υπερβολική σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας; Αφαιρέστε τη σκόνη με μια βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα χωρίς να χρησιμοποιήσετε νερό ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. ιαρρέει ο ψυχρός αέρας έξω από τη μονάδα; Σταματήστε τη διαρροή ψυχρού αέρα. Είναι η καθορισμένη θερμοκρασία της εσωτερικής μονάδας (ψύκτη μονάδας και περιβλήματος) υπερβολικά υψηλή; Ρυθμίστε κατάλληλα τη θερμοκρασία. Έχουν αποθηκευτεί στο χώρο αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας; Αποθηκεύστε τα αφού έχουν ψυχθεί. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που παραμένει η πόρτα ανοιχτή; Ελαχιστοποιήστε το χρονικό διάστημα που παραμένει η πόρτα ανοιχτή. 7-3 Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας στις παρακάτω περιπτώσεις. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν η μονάδα συμπύκνωσης παρουσιάσει δυσλειτουργία (μυρωδιά καμένου κλπ.), απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η συνέχιση της λειτουργίας κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 1. Οι διατάξεις προστασίας, όπως η ασφάλεια, ο γενικός διακόπτης και ο διακόπτης διαρροής προς τη γη, λειτουργούν συχνά ή η λειτουργία του διακόπτη λειτουργίας δεν είναι σταθερή. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 2. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας, αν παρατηρήσετε άλλα προβλήματα εκτός από τα παραπάνω ή αν οι μονάδες δεν λειτουργούν κανονικά αφού εκτελέσετε τα βήματα που καθορίζονται στην ενότητα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η προληπτική συντήρηση της μονάδας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στα εμπορεύματα. Ζητήστε από έναν τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπό σας να διεξαγάγει επιθεώρηση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ενότητα "Επιθεώρηση συντήρησης" στη σελίδα 7 για την επιθεώρηση συντήρησης. 5

7 9. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 9-1 Μοντέλα και βασικές προδιαγραφές. Μοντέλο Τροφοδοσία Ψυκτικό Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία εξάτμισης Εξωτερική θερμοκρασία Εξωτερικές διαστάσεις (Υ Π Β) (mm) LREQ30BY1 LREQ40BY1 LREQ15B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ20B7Y1R φάσεων 50 Hz V Σημείωση: *1. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος. *2. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η ένδειξη θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης που έχει οριστεί για την προστασία της μονάδας. *3. Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μικρότερη από 70 db(a). R410A 45 C~+10 C 20 C~+43 C Βάρος προϊόντος 331 kg 331 kg 337 kg 337 kg Σωλήνες Σωλήνας υγρού Ø19,1 σύνδεσης ψυκτικού Σωλήνας αερίου Ø41,3 Καθορισμένη πίεση Πλευρά υψηλής πίεσης Πλευρά χαμηλής πίεσης (bar) (MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8 (bar) (MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5 6

8 10. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 10-1 Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας σχετικά με την τροποποίηση, τις επισκευές και τη συντήρηση της μονάδας συμπύκνωσης. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό της περιοχή σας για την επανατοποθέτηση και επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης. Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Αν η μονάδα συμπύκνωσης δεν λειτουργεί σωστά (δηλαδή, ηεσωτερική θερμοκρασία της μονάδας συμπύκνωσης δεν μειώνεται αποτελεσματικά), αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπύκνωσης είναι ασφαλές και συνήθως δεν παρουσιάζει διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει διαρροή ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα, ενδέχεται να δημιουργηθούν επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης και καλέστε τον αντιπρόσωπο. Ενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης μόνο αφού ο εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή επιδιορθώθηκε. 1. Να ενημερώνετε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με τα παρακάτω στοιχεία, όταν ζητάτε επισκευή. Όνομα μοντέλου Αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Αριθμός σειράς και ημερομηνία εγκατάστασης Αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Συνθήκες βλάβης Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς Η διεύθυνση, το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου σας 2. Επισκευές μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Είναι δυνατές οι επισκευές επί πληρωμή, αν η μονάδα μπορεί να διατηρήσει τις αρχικές της λειτουργίες μετά την ολοκλήρωση των επισκευών. 3. Επιθεώρηση συντήρησης Στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης ψύξης θα συσσωρευτεί βρωμιά και η απόδοση της μονάδας ενδέχεται να υποβαθμιστεί μετά την πάροδο αρκετών σεζόν χρήσης. Για την αποσυναρμολόγηση και τον εσωτερικό καθαρισμό της μονάδας απαιτούνται ειδικές τεχνικές. Επομένως, οαντιπρόσωπος θα σας συστήσει την εκτέλεση επιθεώρησης συντήρησης επί πληρωμή παράλληλα με τις συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. Λάβετε υπόψη ότι η εγγύηση που παρέχεται από τον αντιπρόσωπό μας ενδέχεται να μην καλύπτει δυσλειτουργίες που οφείλονται στην αποσυναρμολόγηση ή τον εσωτερικό καθαρισμό της μονάδας από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τον αντιπρόσωπο. 4. Επανατοποθέτηση και απόρριψη Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την αφαίρεση και την επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης, καθώς για αυτές τις διαδικασίες απαιτείται τεχνογνωσία. Η μονάδα συμπύκνωσης χρησιμοποιεί ψυκτικό που περιέχει φθοράνθρακες. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την απόρριψη της μονάδας συμπύκνωσης, επειδή η συλλογή, η μεταφορά και η απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. 5. Ερωτήσεις Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση Επισκευές επί πληρωμή (Εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης) Ατυχήματα που οφείλονται σε χρήση στην οποία δεν τηρούνται τα πρότυπα χρήσης Χρήση κατά παραβίαση των ορίων Εφαρμογές διαφορετικές από τον καθορισμένη σκοπό χρήσης ή τροποποίησης. Πρότυπα χρήσης Μονάδα συμπύκνωσης Στοιχείο Πρότυπο χρήσης Ψυκτικό R410A (*5) Ψυκτικό λάδι Daphne FVC68D (*6) Εύρος θερμοκρασίας εξάτμισης (Te) 45 C ~ +10 C (*2)(*8) Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας 20 C ~ +43 C (*4) Βαθμός υπερθέρμανσης αερίου αναρρόφησης 10 K ή υψηλότερος (*7) Θερμοκρασία αερίου αναρρόφησης 20 C ή χαμηλότερη Ρύθμιση τάσης Εύρος Τροφοδοσία αυξομείωσης τάσης Ρύθμιση συχνότητας Συχνότητα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ συμπιεστή Μήκος σωλήνα σύνδεσης (ισοδύναμο μήκος σωλήνα) (*1) Μέγ. διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας Χώρος εγκατάστασης Συνολική απόδοση εσωτερικής μονάδας Κιτ σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης εξωτερικής μονάδας εντός ±10% από την ονομαστική τάση εντός ±2% από την ονομαστική τάση εντός ±2% από την ονομαστική συχνότητα 6 φορές ή λιγότερο/ώρα 130 m ή μικρότερο (Te 20) 100 m ή μικρότερο (Te < 20) 35 m ή μικρότερη (*3) (Όταν η μονάδα συμπύκνωσης έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά από την πλευρά ψύξης) 10 m ή μικρότερη (Όταν η μονάδα συμπύκνωσης έχει τοποθετηθεί πιο χαμηλά από την πλευρά ψύξης) Ανάλογος με το χώρο συντήρησης της εγκατάστασης Έχοντας ως δεδομένο την έναρξη από εξωτερική θερμοκρασία 32 C, η συνολική απόδοση της εσωτερικής μονάδας πρέπει να είναι 50% της συνολικής απόδοσης της εξωτερικής μονάδας Για να διαχωρίσετε τους σωλήνες αερίου και να τους συνδέσετε σε διαφορετικές εξωτερικές μονάδες, απαιτείται στο κιτ σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης εξωτερικής μονάδας (EKHRQZM) 7

9 Περιορισμοί για την πλευρά αναρρόφησης Σημείωση: Ελάχιστο φορτίο με δυνατότητα σύνδεσης Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υγρού εγκαθίσταται με αντίθετη φορά από τη βάνα εκτόνωσης Μέθοδος απόψυξης Μειωτής 4,0 kw (Te 20) 3,2 kw (Te < 20) *1. Το μήκος του σωλήνα σύνδεσης διαφέρει ανάλογα με την καθορισμένη τιμή της θερμοκρασίας εξάτμισης. Ο συνολικός εσωτερικός όγκος των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 l. *2. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία εξάτμισης, η θερμοκρασία εξάτμισης είναι χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία εξάτμισης *3. Απαιτείται η εγκατάσταση λεκάνης σε διάστημα 5m από την εξωτερική μονάδα. *4. Αν οι εξωτερικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί σε χώρο όπου ηθερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να μειωθεί κάτω από τους 10 C, τοποθετήστε έναν ανεμοφράκτη ή ένα κάλυμμα συγκράτησης του χιονιού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης. *5. Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό R410A. *6. Χρησιμοποιείτε μόνο το ψυκτικό λάδι που αναφέρεται στη λίστα προϊόντων σέρβις της Daikin. *7. Ισχύει επίσης για τη λειτουργία μετά την απόψυξη. *8. Αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης είναι 20 C, ενδέχεται να απαιτείται προσθήκη ψυκτικού λαδιού Σφάλματα επιλογής, εγκατάστασης και εργασίας που περιγράφονται παρακάτω και άλλα σφάλματα Σημείωση: Τα στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο υποδεικνύουν πρακτικά παραδείγματα. 1. Σφάλματα επιλογής μοντέλου Έχει επιλεγεί μοντέλο που δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές αποθήκευσης. * Κατά την ψύξη των προϊόντων δεν επιτυγχάνεται η προοριζόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. Υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή ψύξη σύμφωνα με τον αντιπρόσωπο. * Η λειτουργία διακόπτεται 6 ή περισσότερες φορές την ώρα ήηκαθορισμένη θερμοκρασία ψύξης δεν επιτυγχάνεται. 2. Σφάλμα εγκατάστασης (προβλήματα στην εγκατάσταση και το περιβάλλον) Η μονάδα δεν έχει εγκατασταθεί σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια. * Η τοποθέτηση της μονάδας δεν είναι ασφαλής. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου εγκατάστασης διαφέρουν από τις κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. * Περιβάλλον με αλατούχο αέρα, κοντά σε ακτή, περιβάλλον με ατμούς λαδιού, χώρος κοντά σε απορροφητήρα κουζίνας, άλλα διαβρωτικά αέρια και περιβάλλον με νέφος που προσκολλάται. Ο χώρος εγκατάστασης παρουσιάζει ανεπαρκή εξαερισμό και απώλεια θερμότητας. * Στο μηχάνημα εισέρχεται αέρας που παράγεται από την έξοδο. εν χρησιμοποιήθηκε το απαιτούμενο κιτ σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης εξωτερικής μονάδας. εν εγκαταστάθηκε ο απαιτούμενος ανεμοφράκτης ή το απαιτούμενο κάλυμμα συγκράτησης του χιονιού σε περίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας 10 C. εν τηρήθηκαν σωστά οι οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Στην περίπτωση του ψυκτικού R410A, μέγιστη διαφορά πίεσης λειτουργίας: 3,5 MPa ή υψηλότερη Πρέπει να ρυθμίσετε τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες στην εσωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας τη "Λειτουργία μονάδας" της εξωτερικής μονάδας Η απόψυξη θερμού αερίου δεν είναι δυνατή Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη, συνεχίστε τη λειτουργία του φυσητήρα της πλευράς ψύξης για 3 λεπτά το μέγιστο Χρησιμοποιήστε μια βάνα θερμικής εκτόνωσης για το ψυκτικό R410A 3. Σφάλμα εργασίας εν έχει πραγματοποιηθεί επαρκές στέγνωμα υπό κενό στο εσωτερικό του σωλήνα. * Οι στενές περιοχές του σωλήνα έχουν φραγεί λόγω σχηματισμού πάγου. Το εσωτερικό του σωλήνα δεν είναι επαρκώς αεροστεγές. * ιαρροή ψυκτικού αερίου. Το εσωτερικό του σωλήνα έχει υποστεί ρύπανση λόγω εισχώρησης ξένων ουσιών. * Οι στενές περιοχές του σωλήνα έχουν φραγεί. Οι εργασίες τροποποίησης στο χώρο εγκατάστασης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μονάδα. * Χρήση της μονάδας σε θερμοκρασία εκτός του εύρους της θερμοκρασίας λειτουργίας λόγω της τροποποίησης στο χώρο εγκατάστασης. Προέκυψε ατύχημα λόγω εσφαλμένου χειρισμού της μονάδας κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. * Χαλάρωση ή ταλάντευση του εξωτερικού πλαισίου ή θραύση ήκάμψη του σωλήνα. * εν τηρήθηκαν σωστά οι οδηγίες σχετικά με την προσθήκη ψυκτικού λαδιού. * Το σύστημα πληρώθηκε με υπερβολική ή πολύ λίγη ποσότητα ψυκτικού. 4. Σφάλμα λειτουργίας Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τα αποθηκευμένα αντικείμενα ήταν λανθασμένες. * Αποθήκευση λαχανικών σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 C. Παραμελήθηκε η τακτική συντήρηση της μονάδας. * Φράξιμο του εναλλάκτη θερμότητας αέρα, σχηματισμός σκουριάς σε κάθε τμήμα, διαρροή αερίου και σχηματισμός πάγου στην εσωτερική μονάδα (περίβλημα και ψύκτης μονάδας). εν τηρήθηκαν σωστά οι ακόλουθες οδηγίες σχετικά με την προσθήκη ψυκτικού λαδιού. * Αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης είναι 20 C, ενδέχεται να απαιτείται προσθήκη ψυκτικού λαδιού. * Μετά την προσθήκη ψυκτικού λαδιού δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης σε 20 C. * Αν η επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης έχει μειωθεί κατά 5 C (ξεκινώντας από μια επιθυμητή θερμοκρασία εξάτμισης 20 C), πρέπει να επανυπολογίσετε την ποσότητα ψυκτικού λαδιού και να προσθέσετε περισσότερο, εφόσον χρειάζεται. 5. Άλλα εν πραγματοποιήθηκαν οι βελτιώσεις που προτάθηκαν στο παρελθόν από τον αντιπρόσωπο. * Ταυτόχρονη εκκίνηση και διακοπή πολλών μονάδων. Προκλήθηκαν ατυχήματα λόγω φυσικής καταστροφής ήπυρκαγιάς. * Βλάβη στα ηλεκτρικά τμήμα λόγω κεραυνού. Προέκυψαν άλλα προβλήματα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία πέρα από την κοινή λογική. * Χρήση της μονάδας χωρίς θερμομόνωση στις σωληνώσεις. Εκτελέστηκαν εργασίες χωρίς την τήρηση των παρακάτω περιορισμών σχετικά με το περίβλημα. <Περιορισμοί σχετικά με το περίβλημα> Εγκατάσταση της θερμοστατικής βάνας εκτόνωσης και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υγρού (και οι δύο προορίζονται για το ψυκτικό R410A) στο περίβλημα. Ο αισθητήρας της θερμοστατικής βάνας εκτόνωσης πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμομόνωση. Εγκαταστήστε τα περιβλήματα στο ίδιο δάπεδο, αν όλα τα περιβλήματα είναι συνδεδεμένα σε μία εξωτερική μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του σωλήνα που χρησιμοποιείται για τον εναλλάκτη θερμότητας βρίσκεται προς τα κάτω (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). 8

10

11

12 *4P B * Copyright 2013 Daikin 4P B

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Δυνατότητες Αυξημένη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΑΝΕΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η κατεύθυνση της ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH2500 RW Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικά συστήματος split FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB 1 4 6 7 5 1 3 2 8 1 2 A 1 2 B 1 1 2 3 RR71-100-125 RQ71-100-125 RZQ200-250

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. FOCUS ST-IIIB 1 www.tele.gr ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS ST-IIIB ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS ST-IIIB 1 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN25KEV1B FTXN35KEV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα