I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2"

Transcript

1

2 I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ 2 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE 5 II ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ 6 III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΙΣ 7 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ K ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ACP ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9 IV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 10 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 13 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 14 ΠΙΝΑΚΕΣ 15 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16 1

3 Τα συστήµατα κατάσβεσης φωτιάς µε αερόλυµα (aerosol) αποτελούν τη νεώτερη εξέλιξη στα συστήµατα ολικού κατακλυσµού. Βασισµένο στην τεχνογνωσία της Ρώσικης Υπηρεσίας ιαστήµατος απ όπου και αναπτύχθηκε αρχικά µε σκοπό την πυροπροστασία διαστηµικών σταθµών και σε συνδυασµό µε την αναλυτική µελέτη του σύνθετου φαινοµένου της καύσης και της φωτιάς, προέκυψε το κατασβεστικό σύστηµα µε αερόλυµα UNIMARSAFE, αποτελεσµατικό και ευέλικτο για πολλές εφαρµογές πυρόσβεσης και µε προοπτικές να καθιερωθεί ως το κατασβεστικό υλικό του µέλλοντος. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Το αερόλυµα UNIMARSAFE είναι ένα ειδικό οµογενές µίγµα που περιέχεται σε στερεά µορφή σε έναν κατάλληλα διαµορφωµένο κύλινδρο, που ονοµάζεται γεννήτρια aerosol. Ένας ενεργοποιητής που βρίσκεται σε επαφή µε το στερεό κατασβεστικό υλικό, σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιείται µε θερµικό, µηχανικό ή ηλεκτρικό τρόπο προκαλώντας την έναρξη της καύσης του στερεού υλικού στο εσωτερικό της γεννήτριας. Με αυτό τον τρόπο παράγεται το αεροζόλ δηλαδή µια διασπορά από στερεά σωµατίδια της τάξεως των 0,2µ και το οποίο ουσιαστικά αποτελείται από οξείδια και άλατα αλκαλικών µετάλλων, αλκαλικές γαίες, καθώς και άλλα αέρια προϊόντα µη τοξικά που διαχέονται οµοιόµορφα σε όλο τον προστατευόµενο χώρο προκαλώντας την στιγµιαία κατάσβεση της φωτιάς. Η φιλοσοφία του συστήµατος κατάσβεσης µε αερόλυµα, στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η διαδικασία εξέλιξης του φαινοµένου της καύσεως και της φωτιάς εκτός από τα ευνόητα στοιχεία (θερµότητα, καύσιµη ύλη και οξειδωτικό µέσο) προϋποθέτει και ένα τέταρτο στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη της πυρκαγιάς, τις ελεύθερες ρίζες (free radicals) οι οποίες δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Οι ελεύθερες ρίζες αντιδρούν µε το οξυγόνο και τα αέρια της καιγόµενης ύλης κατά εξελισσόµενο τρόπο ως αλυσιδωτή αντίδραση που βοηθά την ανάπτυξη και εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις επιβραδυνθούν αρκετά και τελικά διακοπούν επιτυγχάνεται η κατάσβεση. Η κατασβεστική δράση του αεροζόλ στηρίζεται ακριβώς στη διακοπής της αλυσιδωτής αντίδρασης που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, δρώντας κατασταλτικά στην αντίδραση οξείδωσης, χωρίς να επηρεάζεται πρακτικά η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο. Η συγκέντρωση του αερολύµατος στον προστατευόµενο χώρο µετά την κατάσβεση προστατεύει επιπλέον το χώρο από πιθανή επανάφλεξη της φωτιάς χωρίς να προκαλείται καµία ζηµιά στον προστατευόµενο εξοπλισµό. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το σύστηµα UNIMARSAFE αποτελεί την νεότερη παγκοσµίως εξέλιξη στα συστήµατα αερολύµατος. Το Aerosol UNIMARSAFE, συµπεριφέρεται ως σύστηµα ολικού κατακλυσµού µε αέριο, παρέχοντας όµως και τα ακόλουθα σηµαντικά πλεονεκτήµατα: Αυξηµένη κατασβεστική ικανότητα Οι απαιτούµενες ποσότητες του υλικού UNIMARSAFE για την κατάσβεση, ανά µονάδα όγκου του προστατευόµενου χώρου, το καθιστούν ιδιαίτερα αποδοτικό σε σχέση µε τα υπάρχοντα κατασβεστικά υλικά. Πράγµατι λόγω της χηµικής σύστασης του υλικού, η απαραίτητη ποσότητα αερολύµατος για την κατάσβεση πυρκαγιάς, αντιπροσωπεύει µόνο το 0,2 0,4% του όγκου του προστατευόµενου χώρου τη στιγµή που η αντίστοιχη τιµή για το CO 2 είναι 40 45% και για το FM200 περ. 5,8 %. Αυξηµένη προστασία του χώρου από επανάφλεξη 2

4 Η χηµική σύσταση του αερολύµατος µετά την ενεργοποίηση του και αφού κατασβεσθεί η φωτιά, εµποδίζει την ενδεχόµενη επανάφλεξη ακόµα και εάν ο χώρος αποσφραγισθεί, κάτι που στα συστήµατα αερίου δεν επιτρέπεται, µέχρι να ψυχθεί τελείως ο χώρος. Μηδενική πρακτικά µείωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο Η κατάσβεση µε συστήµατα αερολύµατος πραγµατοποιείται µε χηµικό τρόπο χωρίς να επηρεάζεται η συγκέντρωση του οξυγόνου στον προστατευόµενο χώρο, σε αντίθεση µε τα αέρια και ιδιαίτερα τα αδρανή και το CO 2 όπου ο µηχανισµός της κατάσβεσης βασίζεται στη δέσµευση του οξυγόνου. Απουσία φιαλών υπό πίεση Η γεννήτρια αερολύµατος δεν εγκυµονεί κινδύνους δεδοµένου ότι αποτελείται από ένα κατάλληλα διαµορφωµένο κύλινδρο στον οποίο αποθηκεύεται το αερόλυµα σε στερεά µορφή. Αντίθετα τα λεγόµενα συστήµατα πυρόσβεσης υψηλής πίεσης, χρησιµοποιούν χαλύβδινες φιάλες αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού π.χ. CO 2 οι οποίες το διατηρούν υπό πίεση της τάξεως των 52 bar για θερµοκρασία περιβάλλοντος. Απουσία θερµικού σοκ στον προστατευόµενο εξοπλισµό Η κατάσβεση φωτιάς µε σύστηµα αερολύµατος πλεονεκτεί και για την απουσία µεγάλων θερµικών διακυµάνσεων κατά την κατάσβεση στον προστατευόµενο χώρο. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, η προστασία του χώρου από θερµικό σοκ λόγω πολύ χαµηλής θερµοκρασίας του κατασβεστικού υλικού, που µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του προστατευόµενου εξοπλισµού. Φιλικότητα προς το περιβάλλον Το αεροζόλ UNIMARSAFE είναι οικολογικό, δεν βλάπτει το όζον και δεν συνεισφέρει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Μηδενική τοξικότητα Το αερόλυµα µετά την ενεργοποίηση του παράγει και απελευθερώνει στο χώρο προϊόντα όπου η χηµική τους σύνθεση τα καθιστά ως µη τοξικά σε περίπτωση εισπνοής τους, όπως βεβαιώνεται και από σχετική πιστοποίηση του Χηµείου του Κράτους. Βέβαια, το υλικό UNIMARSAFE, αν και βασίζεται σε µια πρωτοποριακή τεχνολογία που του προσδίδει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, διατηρεί επιπλέον όλα τα κατασβεστικά χαρακτηριστικά αλλά και τις γενικές ιδιότητες των συστηµάτων αερίου όπως: Εφαρµογή για κατάσβεση υπό ηλεκτρική τάση Το αερόλυµα UNIMARSAFE δεν παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα και έχει δοκιµασµένη κατασβεστική ικανότητα σε κατηγορίες πυρκαγιών που προέρχονται από καύσιµα των κατηγοριών Α,Β και C πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις πού βρίσκονται υπό τάση. Ειδικότερα το υλικό UNIMARSAFE έχει δυνατότητα κατάσβεσης χωρίς να παρουσιάζει ηλεκτρική αγωγιµότητα, υπό ηλεκτρική τάση έως 40KV εν διαβρώνουν τα προστατευόµενα αντικείµενα Το κατασβεστικό υλικό του αερολύµατος εκτός από µη τοξικό για τον άνθρωπο, είναι και µη διαβρωτικό για τα υλικά και γενικότερα για τον εξοπλισµό πού βρίσκεται στον προστατευόµενο χώρο. Μετά την ενεργοποίηση του συστήµατος και την κατάσβεση της φωτιάς, µένουν σωµατίδια σε µορφή υπέρλεπτης πούδρας που µπορεί να αποµακρυνθεί πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας π.χ. µια ηλεκτρική σκούπα. Έχουν µεγάλη διεισδυτικότητα στον προστατευόµενο χώρο Λόγω της µορφής και της χηµικής του σύνθεσης το αεροζόλ UNIMARSAFE, έχει την ικανότητα να αναµιγνύεται πλήρως µε τον αέρα, σχηµατίζοντας ένα είδος νέφους το οποίο διαχέεται οµοιόµορφα σε όλα τα σηµεία του προστατευόµενου χώρου χωρίς να επηρεάζεται από τυχόν εµπόδια. Αντίθετα µε τα υλικά ξηράς κόνεως που επηρεάζονται σηµαντικά από την παρουσία τυχόν εµποδίων. Ο δε χρόνος πυρόσβεσης είναι κατά πολύ µικρότερος απ ότι προβλέπεται από σχετικούς κανονισµούς. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα πλεονεκτήµατα του υλικού UNIMARSAFE, πολλαπλασιάζονται, θεωρώντας το ολοκληρωµένο αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης UNIMARSAFE από πλευράς εγκατάστασης ενεργοποίησης και συντήρησης σε σχέση µε άλλα αυτόµατα συστήµατα. Ειδικότερα το σύστηµα UNIMARSAFE παρουσιάζει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 3

5 Μειωµένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης Τα συστήµατα αερολύµατος αποτελούνται από αυτόνοµες µονάδες ή γεννήτριες αερολύµατος, διασυνδεδεµένες προαιρετικά ανάλογα µε τις ανάγκες πυροπροστασίας και τη γεωµετρία του χώρου. Η εγκατάσταση της γεννήτριας aerosol, λόγο του ειδικού τρόπου λειτουργίας της δεν χρειάζεται υδραυλικές σωληνώσεις, ηλεκτροβαλβίδες, φιάλες υπό πίεση, ειδικούς χώρους αποθήκευσης των φιαλών κλπ, και επιπλέον δεν απαιτούνται πολύπλοκα συστήµατα ενεργοποίησης. Η µειωµένη πολυπλοκότητα του συστήµατος προσδίδει ένα επιπλέον πλεονέκτηµα δεδοµένου ότι µετά το τέλος της εγκατάστασης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εργασίες αποκατάστασης του χώρου, ενώ αποφεύγονται και ενδεχόµενες ζηµιές στον υπάρχοντα εξοπλισµό και δεν εµποδίζονται διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες που τυχόν εκτελούνται ταυτόχρονα. Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης Το σύστηµα κατάσβεσης µε αερόλυµα, παρέχει τη δυνατότητα εύκολης τροποποίησης της εγκατάστασης λόγω αλλαγής της χρήσης ή της γεωµετρίας του προστατευόµενου χώρου, πράγµα που σε άλλα συστήµατα που προϋποθέτουν υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι οικονοµικά ασύµφορο και πρακτικά αδύνατο. υνατότητα πολλαπλών συστηµάτων ενεργοποίησης Το σύστηµα UNIMARSAFE µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόµατα µέσω ηλεκτρικής ενεργοποίησης µε τους ακόλουθους τρόπους 1. Με τα ολοκληρωµένα αυτόµατα συστήµατα UNIMARSAFE 2. Μέσω συµβατού πίνακα κατάσβεσης του εµπορίου σε συνεργασία µε ένα οποιοδήποτε σύστηµα πυρανίχνευσης, µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλακέτας που είναι σε θέση να ενεργοποιήσει περισσότερες από µία γεννήτριες UNIMARSAFE µε µικρές ανάγκες ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 3. Με τη βοήθεια ειδικών ανιχνευτών θερµότητας της UNIMARSAFE (αυτόνοµο σύστηµα), οι οποίοι κατά τη διέγερσή τους στην επιθυµητή θερµοκρασία, παράγουν οι ίδιοι την απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια για την ενεργοποίηση των γεννητριών. Μεγαλύτερη αξιοπιστία Σε περίπτωση σφάλµατος του πίνακα ελέγχου ή και του δικτύου πυρανίχνευσης η ενεργοποίηση του συστήµατος UNIMARSAFE εξασφαλίζεται και µε άλλους εφεδρικούς τρόπους. Ενεργοποίηση ορίου ασφαλείας που επιτυγχάνεται µε αυτοενεργοποίηση του ενεργοποιητή της γεννήτριας όταν η θερµοκρασία φτάσει στους 270 ο C. Ο εφεδρικός αυτός τρόπος προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια από άλλα συστήµατα αερολύµατος που ενεργοποιούνται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Το κατασβεστικό υλικό των γεννητριών UNIMARSAFE αυτοενεργοποιείται θερµοχηµικά, όταν η θερµοκρασία στο χώρο υπερβεί τούς 711 o C. Εφαρµογή σε αποµονωµένες περιοχές όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας Το αποκλειστικό, πρωτοποριακό σύστηµα ηλεκτρικής ενεργοποίησης µε ειδικούς θερµικούς ανιχνευτές ηλεκτρογεννήτριες, καθώς και χειροκίνητα µέσω µπουτόν, προσδίδει απλότητα και αξιοπιστία για αποµονωµένες εφαρµογές, που µόνο σε συστήµατα της UNIMARSAFE συναντώνται. Μειωµένο κόστος εγκατάστασης Λόγω της απλότητας του συστήµατος, απαιτούνται λιγότερα υλικά, άρα µικρότερο κόστος αλλά και χρόνος εγκατάστασης. Επιπλέον λόγω της υψηλής κατασβεστικής ικανότητας του υλικού, απαιτούνται µικρές ποσότητες και άρα µικρότερο κόστος για την προµήθεια του αερολύµατος. Τέλος ο τρόπος εγκατάστασης που δεν προϋποθέτει υδραυλικές εγκαταστάσεις, τοποθέτηση και συνδεσµολογία φιαλών, µειώνει σηµαντικά το χρόνο εγκατάστασης του συστήµατος και κατά συνέπεια το χρόνο παράδοσης του έργου. Χαµηλό κόστος συντήρησης Μετά την εγκατάσταση ενός συστήµατος κατάσβεσης µε αερόλυµα, το κόστος συντήρησης καθώς και τα τρέχοντα έξοδα του συστήµατος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, είναι µηδαµινά συγκριτικά µε άλλα συστήµατα που απαιτούν περιοδική αναγόµωση φιαλών, τεστ πίεσης, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση, έλεγχος βαλβίδων και ηλεκτροβαλβίδων. Το κατασβεστικό υλικό UNIMARSAFE ανοίγει νέους ορίζοντες στον τοµέα της πυροπροστασίας, εισάγοντας µια νέα τεχνολογία που χαρακτηρίζεται, σε σχέση µε τα υφιστάµενα συστήµατα κατάσβεσης, από µεγαλύτερη ασφάλεια, αξιοπιστία, ευελιξία και ευκολία εγκατάστασης. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος το καθιστούν σαν το κατασβεστικό υλικό του µέλλοντος, κάτι που εξάλλου επιβεβαιώνεται και από το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο προς τις εφαρµογές κατάσβεσης µε τα συστήµατα αυτά. 4

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ UNIMARSAFE Η εγκατάσταση των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE, δεν απαιτεί δίκτυο µε υδραυλικές σωληνώσεις αλλά γίνεται µε απλές ηλεκτρολογικές διασυνδέσεις µεταξύ των γεννητριών και του πίνακα κατάσβεσης. Η τοποθέτηση των γεννητριών γίνεται εύκολα µέσα στον προστατευόµενο χώρο, σε θέσεις κοντά στην οροφή ή πάνω σε τοίχους καθώς και µέσα σε ψευδοπάτωµα ή ψευδοροφή, ανάλογα µε τις ανάγκες πυροπροστασίας και αισθητικής του χώρου. Ο αριθµός αλλά και ο τύπος των γεννητριών aerosol UNIMARSAFE, εξαρτάται από τον όγκο και τη γεωµετρία του προστατευόµενου χώρου, το είδος του προστατευόµενου εξοπλισµού, την παρουσία ανθρώπων, απώλειες από ανοίγµατα, επικινδυνότητα υλικών κλπ. Οι γεννήτριες aerosol UNIMARSAFE ενεργοποιούνται ηλεκτρικά µέσω ειδικού ηλεκτρικού µηχανισµού εκκίνησης (ESD), που βιδώνεται σε ειδικό σπείρωµα στη βάση της γεννήτριας (σε µερικά µοντέλα είναι ενσωµατωµένος). Με την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ο µηχανισµός αναφλέγεται προκαλώντας χηµική αντίδραση στο περιεχόµενο υλικό της γεννήτριας, η καύση του οποίου δηµιουργεί το aerosol. Σε περίπτωση πυρκαγιάς η ενεργοποίηση, γίνεται µε αυτόµατο τρόπο µέσω εντολής που δίνεται από πίνακα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης διευθυνσιοδοτούµενου ή συµβατικού τύπου. Control Panel ΖΩΝΗ 1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΕΡΟΖΟΛ ΙΑΚΟΠΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ELECTICAL STARTING DEVICE AEROSOL! ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 CONNECTION BOX ACTIVATION MODULE Οι γεννήτριες UNIMARSAFE είναι συµβατές µε οποιουδήποτε πίνακα κατάσβεσης που παρέχει στην έξοδο, για κάθε ζώνη ελάχιστη ένταση ρεύµατος της τάξεως 0,8-1 Α. Η διασύνδεση του πίνακα κατάσβεσης µε τις γεννήτριες UNIMARSAFE (βλ. σχήµα) γίνεται απαραιτήτως µέσω µιας ειδικής ηλεκτρονικής πλακέτας (UNIMARSAFE Activation Module UM1-4A). Κατά την ενεργοποίηση το Activation Module UM1-4Α ρυθµίζει την ένταση του ρεύµατος και εξασφαλίζει την οµαλή διέγερση του ενεργοποιητή της γεννήτριας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πιθανού βραχυκυκλώµατος της εσωτερικής του αντίστασης. Ένα Activation Module UM1-4A µπορεί να ενεργοποιήσει το πολύ µέχρι 2 γεννήτριες µε την προϋπόθεση ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια ζώνη κατάσβεσης και είναι γειτονικές. Στην ίδια ζώνη κατάσβεσης µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 8 Activation Module UM1-4A και µε αυτό τον τρόπο να ενεργοποιηθούν µέχρι και 16 γεννήτριες µε µικρές απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τον πίνακα κατάσβεσης. Οι γεννήτριες µετά την ενεργοποίηση τους διαχέουν το Αεροζόλ οµοιόµορφα στον υπό προστασία χώρο, επιτυγχάνοντας την άµεση κατάσβεση της φωτιάς. 5

7 Τα συστήµατα UNIMARSAFE είναι δοκιµασµένα στο διεθνoύς κύρους εργαστήριο ΤΝΟ ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ, στην ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΟΤ και εγκεκριµένα από το Χηµείο του Κράτους ως προς την µη τοξικότητα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως προς την κατασβεστική τους αποτελεσµατικότητα, όπως και από αρµόδια Υπουργεία της Ρωσίας. Πληρούν όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού IMO MSC/Circ και έχει γίνει πιστοποίηση από τον Ρωσικό Νηογνώµονα. Επίσης, πληρούν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σχέδιο (7/2003) του υπό προετοιµασία NFPA 2010 Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems των ΗΠΑ, το οποίο θα εκδοθεί το 2005, και είναι το πλέον έγκυρο διεθνές πρότυπο για τα συστήµατα αερολύµατος. Η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιηµένο από τον διεθνή φορέα TUV ως προς την συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 9001:2000. Αναλυτικά τα πιστοποιητικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ «ΑΠΟ ΟΧΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» Αρ. Πρωτ Φ ( ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ «ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ» Αρ. Πρωτ. 4232/09/2004 ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ «ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» Αρ. Πρωτ /3813/02 ( ) ISO 9001:2000 TUV HELLAS «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ&ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Αρ ( ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Νο Π.04626(-30).03.4 ( ) ΡΩΣΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ EMERCOM «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» Νο. POCC.RU.BB02.H ( ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΩΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Νο. CCΠb.RU.YΠ001.B ( ) ΡΩΣΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ» No Σταθερά συστήµατα ( ), No Φορητή γεννήτρια ( ) ISO 9001:2000 RUSSIAN MIRITIME REGISTRY OF SHIPPING «ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΚΙΜΗ & ΙΑΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΡΓΟΛΗΨΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Αρ ( ) Αναλυτικά οι δοκιµές ΕΒΕΤΑΜ Αρ.Πρωτ. ΑΤ/ΚΜ 2020/02 art.95 (02/2002) T.N.O. ΟΛΛΑΝ ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ No /01.01 ΕΛΟΤ Π ( ) 6

8 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ- ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Αξιόπιστη λύση µε τον ενιαίο πίνακα µικρών διαστάσεων UNIMARSAFE Κ2.01, που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρανίχνευσης και αυτόµατης κατάσβεσης µικρών ή µεσαίων χώρων ενός πυροδιαµερίσµατος. Με την εκδήλωση πυρκαγιάς, όταν η πρώτη ζώνη δώσει συναγερµό, ενεργοποιούνται οι (φάρο)σειρήνες της ζώνης (PreAlarm) και όταν γίνει διασταύρωση (Cross Zoning) από τη δεύτερη ζώνη, ενεργοποιούνται : το κύκλωµα κατάσβεσης βάση της προεπιλεγµένης χρονοκαθυστέρησης και οι φωτεινές ενδείξεις «NO ENTRY/EVACUATE LOCAL» που εκπέµπουν διαδοχικό προειδοποιητικό ηχητικό σήµα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κ2.01: αναγγελίας επικείµενης κατάσβεσης (Alarm). Τάση τροφοδοσίας V Εναλλακτικά η ενεργοποίηση των γεννητριών µπορεί να γίνει χειροκίνητα µέσω µπουτόν (Manual Activation). Τέλος µέσω του µπουτόν ακύρωσης (Abort) του πίνακα, µπορεί να σταµατήσει και να ακυρωθεί οποιαδήποτε ενέργεια κατάσβεσης. Σε εµφανή και προσιτά σηµεία τοποθετούνται µπουτόν (Call Point) για την χειροκίνητη αναγγελία συναγερµού. Πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών µέσω Latch Relay απενεργοποιείται το σύστηµα εξαερισµού - κλιµατισµού του προστατευόµενου χώρου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτόµατου τηλεφωνητή. Όλες οι ενέργειες όπως και η επιλογή της κατάστασης λειτουργίας του πίνακα µπορούν να γίνουν µέσω τηλεδιαχείρισης. Μπαταρίες (για 24 ώρες) των 6.5 Ah 24V Κουτί: 1.2 mm λαµαρίνα, ιαστάσεις: 365 x 285 x 88 mm ύο ζώνες πυρανίχνευσης µε µεγάλο αριθµό ανιχνευτών Μια ζώνη κατάσβεσης, έξοδος του κυκλώµατος κατάσβεσης µε ασφάλεια στο 1Α Επιλογή χρονοκαθυστέρησης των 4, 32, 64 και 128 sec Είσοδοι τηλεχειρισµού Ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας τροφοδοσίας Συνεχής έλεγχος της ακεραιότητας γραµµών (αποσύνδεση γεννητριών, κοµµένα καλώδια, βραχυκύκλωµα, κτλ). οκιµή καλής λειτουργίας των λυχνιών (LAMP TEST) Επαναφορά στις αρχικές συνθήκες (Reset) Μπουτόν αποσιώπησης σειρήνας συναγερµού Μπουτόν ενεργοποίησης εκτάκτου ανάγκης. Μπουτόν ακύρωσης διαδικασίας κατάσβεσης Επιλογή κατάστασης: evacuate-enable control-normal Επιλογής του τρόπου λειτουργίας κατάσβεσης: χειροκίνητος (Manual Only), αυτόµατος / χειροκίνητος (Automatic & Manual ), Απενεργοποιηµένος (Disabled) Λυχνία επικείµενης ενεργοποίησης γεννητριών Λυχνία επιβεβαίωσης ενεργοποίησης γεννητριών Θερµοκρασία λειτουργίας από -5 ο C έως +50 ο C Υγρασία έως 95% (Non Condensing) Σχεδιασµός σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2&4 PROTEC SERIES 3000 T S O 6K8 PROTEC SERIES 3000 S O S 6K8 TERMINAL RESTSTANCE 10K TERMINAL RESTSTANCE 10K TERMINAL RESTSTANCE 10K STOP AC ESD UNIMARSAFE + - UM 1-4A AGS 16 EVACUATE CB LOCAL STATUS UNIT LATCH RELEY NO ENTRY ESD + - UM 1-4A CB UNIMARSAFE AGS 1 + EXT - O/P 2nd ALARM DISABLE IMMINENT RELEASED DISABLE DISABLE + ALARM 1ST STAGE + Z1 - + Z1 - + S2-1ST STAGE + S1-1ST STAGE REMOTE CONTROL + 24V - OUT K2.01 PCB 7

9 ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο διευθυνσιοδοτούµενο σύστηµα µε πίνακα πυρανίχνευσης UNIMARSAFE ACP 6300 περισσότερες από µια περιοχές (ζώνες) συνδέονται στον κεντρικό πίνακα µε ένα κοινό κύκλωµα βρόγχου (loop). Ο βρόγχος ξεκινά από τον πίνακα ACP 6300 και αφού διανύσει όλο τον προστατευόµενο χώρο συνδέοντας τις συσκευές ανίχνευσης φωτιάς, επιστρέφει στον πίνακα πάνω σε διαφορετική κλέµα. Κάθε συσκευή µετά από προγραµµατισµό, αποκτά συγκεκριµένη διεύθυνση στο βρόγχο και παρέχει στον πίνακα πυρανίχνευσης πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση λειτουργίας. Η απόφαση για το πότε υπάρχει φωτιά στον προστατευόµενο χώρο, λαµβάνεται από τον πίνακα ACP 6300 ανάλογα µε την διεύθυνση (τοποθεσία) των συσκευών αναγγελίας φωτιάς µέσα στο βρόγχο. Στις ειδικές µονάδες εισόδου εξόδου συνδέονται πίνακες κατάσβεσης (όπως ο UNIMARSAFE UM 2-4Z) οι οποίοι ενεργοποιούνται αυτόµατα µετά από εντολή του πίνακα ACP Η αποµόνωση και η προστασία από σφάλµατα στο βρόγχο που προέρχονται από διαφορετικές ζώνες, επιτυγχάνεται µε τη χρήση αποµονωτών βραχυκυκλώµατος (Short Circuit Isolator). ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ACP 6300: Κύρια τάση τροφοδοσίας 230 V AC NOMINAL ±10% Τάση λειτουργίας Εφεδρική τροφοδοσία Κατανάλωση ρεύµατος Max ρεύµα βρόγχου Θερµοκρασία λειτουργίας Υγρασία Ζώνες 32 Αναλογικές ιευθύνσεις ιαστάσεις Συσκευές υποστήριξης V DC 4x6 V 10 Ah 180 mα χωρίς φορτίο βρόγχου, στα 24 V DC µε εκτυπωτή σε αναµονή 600 mα ανά βρόγχο 0 ο C έως +40 ο C Έως 85% (Non Condensing) 4 Βρόγχοι, 191 διευθύνσεις ανά βρόγχο 385 mm W: 440 H: 145mm D Protec 6000 series DETECTOR SERIES 6000 S ISOLATOR CALL POINT DETECTOR SERIES 6000 O INTERFACE I/O CALL POINT SOUNDER 6000 CALL POINT DETECTOR SERIES 6000 S ISOLATOR ZONE 1 ZONE 2 ZONE 32 O DETECTOR SERIES 6000 DETECTOR SERIES 6000 O SOUNDER 6000 INTERFACE I/O DETECTOR SERIES 6000 O INTERFACE I/O DETECTOR SERIES 6000 S SOUNDER 6000 ISOLATOR ZONE 3 ZONE 4 UNIMARSAFE AGS 1 UNIMARSAFE AGS 16 FIRE 01 OF O1 LOOP 1 ADDRESS 05 Z1 Z2 Z3 Z4 INPUT UNIMARSAFE ACP 6300 OUTPUT UNIMARSAFE UM 2-4 Z ESD + - CB UM 1-4A ESD + - CB UM 1-4A 8

10 ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το αυτόνοµο σύστηµα UNIMARSAFE είναι ιδανική πρόταση για εφαρµογή σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας αποµονωµένων χώρων όπου δεν υπάρχει διαθεσιµότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η αυτόνοµη ενεργοποίηση των γεννητριών γίνεται µέσω ειδικών θερµικών ανιχνευτών. Οι ανιχνευτές αυτοί διαφέρουν από τους συνήθεις πυρανιχνευτές, γιατί κατά την διέγερσή τους, παράγουν οι ίδιοι την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτόνοµων ανιχνευτών: Οι ανιχνευτές που η λειτουργία τους βασίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής είναι διαθέσιµοι σε δύο µοντέλα: ο ανιχνευτής USP µε θερµοκρασία ενεργοποίησης τους 72 ο C και ο USP τους 120 ο C. Ανιχνευτές TPE-1 που τροφοδοτούνται από µπαταρίες Νi-Cd και διαθέτουν προσαρµοσµένο αισθητήριο όργανο που ενεργοποιείται σε επιθυµητή θερµοκρασία. Επιπλέον το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης µέσω ειδικού µπουτόν το οποίο τροφοδοτείται από 2 µπαταρίες Ni-Cd και µπορεί να ενεργοποιήσει µέχρι και 2 γεννήτριες Αερολύµατος UNIMARSAFE. Σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποίησης µεγαλύτερου αριθµού γεννητριών χρησιµοποιείται ο ειδικός πυκνωτής UTPI-1 (Thermochemical Current Source) µέσω του οποίου µπορούν να ενεργοποιηθούν µέχρι και 20 γεννήτριες UNIMARSAFE. Η απλότητα και η συνεπαγόµενη αξιοπιστία της παραπάνω λύσης είναι προφανής, αφού στην λειτουργία του συστήµατος δεν υπεισέρχονται ηλεκτρονικά κυκλώµατα επιδεχόµενα ενδεχόµενης βλάβης. Heat Sensor USP UTPI Push Button /500V 2x1.5 mm^2 Connection Box E.S.D E.S.D E.S.D AEROSOL GENERATOR 1 AEROSOL GENERATOR 2 AEROSOL GENERATOR 20 9

11 ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΕΙΡΑ 2 AEROSOL GENERATOR AGS 2/4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 21 m 3 40 sec 5,30 kgr 1,60 kgr 167mm( )x179mm(υ) ΣΕΙΡΑ 3 AEROSOL GENERATOR AGS 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 3,2 m 3 19 sec 1,20 kgr 0,32 kgr 122mm( )x65mm(υ) ΣΕΙΡΑ 6 AEROSOL GENERATOR AGS 6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 52 m 3 35 sec 14,30 kgr 3,40 kgr 167mm( )x420mm(υ) ΣΕΙΡΑ 8 AEROSOL GENERATOR AGS 8/1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 65 m 3 80 sec 10 kgr 3,25 kgr 220mm( )x220mm(υ) AEROSOL GENERATOR AGS 8/2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 134 m sec 19 kgr 6,70 kgr 220mm( )x350mm(υ) 10

12 ΣΕΙΡΑ 11 AEROSOL GENERATOR AGS 11/1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 2,2 m 3 7 sec 0,55 kgr 0,11 kgr 122mm( )x25mm(υ) AGS 11/1 AEROSOL GENERATOR AGS 11/2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 3,4 m 3 10 sec 0,80 kgr 0,17 kgr 124mm( )x32mm(υ) AGS 11/2 AEROSOL GENERATOR AGS 11/3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 6 m 3 20 sec 1,30 kgr 0,30 kgr 124mm( )x52mm(υ) AGS 11/3 AEROSOL GENERATOR AGS 11/4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 18 m 3 25 sec 2,00 kgr 0,90 kgr 165mm( )x72mm(υ) AGS 11/4 AEROSOL GENERATOR AGS 11/5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 28 m 3 36 sec 4,50 kgr 1,40 kgr 187mm( )x94mm(υ) AGS 11/5 AEROSOL GENERATOR AGS 11/6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 48m 3 36 sec 4,70 kgr 2,40 kgr 187mm( )Χ94mm(Υ) AGS 11/6 11

13 ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ AEROSOL GENERATOR AGS 5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 40 m 3 24 sec 4,60 kgr 2,70 kgr 210mm( )x112mm(υ) ΝΑΥΤΙΛΙΑ AEROSOL GENERATOR SOT 1M ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 60 m sec 7.50 kgr 3.30 kgr 178mm( )Χ355mm(Υ) AEROSOL GENERATOR SOT 2M ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 21 m 3 40 sec 5,90 kgr 1,60 kgr 167mm( )Χ180mm(Υ) ΦΟΡΗΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ AEROSOL GENERATOR AGS 5 M ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ 60 m 3 24 sec 5,40 kgr 3,30 kgr 217mm( )Χ101mm(Υ) 12

14 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ESD Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών 1 Για τύπους Γεννητριών AGS 3, AGS 6, AGS 8 Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 270 ο C ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ MSD Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών 1 Για τύπους Γεννητριών AGS 5, AGS 5M Θερµοκρασία αυτανάφλεξης 270 ο C ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 2x1.5 mm 2 FRC-15 Τάση 300/500 V Πυραντοχή 750 ο C Οπλισµός FR PVC ANSI Color code 90 mm Τύπος TELDOR 1x2x16# OFS/300/FR LDV 93/68/EEC & 93/465/EEC ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΩ ΙΟ 2x1.5 mm 2 FRC-25 Τάση 300/500 V κατά BS7629 Part1 Πυραντοχή CWZ κατά BS 6387 AEI ENGLAND FIRETEC Τύπος BS4066 Part 1&3-BS7622-BS6425- IEC331 2x1.5x1.5 mm 2 LSZH ΚΟΥΤΙ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗΣ KC 3-2 Χρώµα ιαστάσεις Μαύρο 40 mm x 70 mm MODULES MODULE ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ UM 1-4A Τάση ενεργοποίησης Max ρεύµα εξόδου ιάρκεια ενεργοποίησης Χρονοκαθυστέρηση Θερµοκρασία Λειτουργίας 24 V DC 1 Α 1 sec 1,5 9,5 sec -5 ο C +50 ο C 13

15 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤ. USP 101 Τάση / ρεύµα εξόδου 5,5 V / 0,8 A Ακτίνα δράσης 3 m Θερµοκρασία ενεργοποίησης (72 ± 5 ) ο C (120 ± 5 ) ο C Θερµοκρασία λειτουργίας ο C +70 ο C ιαστάσεις 100 mm (L) x 70 mm (D) Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 2 ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ TPE-1 Ρεύµα εξόδου 3 V / 0,6 A Ακτίνα δράσης 5 m Θερµοκρασία ενεργοποίησης ο C Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών Έως 2 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ UTPI-1 Τάση ενεργοποίησης 0,5 V Τάση / ρεύµα εξόδου 24 V / 8 Α ιάρκεια ενεργοποίησης 10 sec Θερµοκρασία Λειτουργίας -5 ο C +50 ο C ιαστάσεις 6.5 mm (L) x 4 mm (D) Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 20 Συνδυάζεται µε Αυτόνοµο Ανιχνευτή USP 101 ή TPE 1 ή Blick button ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ BLIK PB Τάση / ρεύµα εξόδου 6 V / 1 Α Θερµοκρασία Λειτουργίας -5 ο C +50 ο C ιαστάσεις 55 mm x 55 mm Θερµοκρασία Λειτουργίας -15 ο C +40 ο C Αριθµός συνδεόµενων γεννητριών έως 2 14

16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Κ 2.01 Ζώνες πυρανίχνευσης 2 Ζώνες κατάσβεσης 1 Τάση γραµµής ανίχνευσης 24 V DC Έξοδος κυκλώµατος κατάσβεσης Με ασφάλεια στο 1 Α Χρονοκαθυστέρηση 4, 32, 64 και 128 sec Τάση τροφοδοσίας V Μπαταρίες (Για 24 ώρες) 6.5 Ah 24V ιαστάσεις 365mm W: 290 H: 88 mm D Βάρος 6 Kg ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΝΩΝ UM 2-4A Ζώνες κατάσβεσης Έως 4 Έξοδος κυκλώµατος κατάσβεσης Ανεξάρτητο για κάθε ζώνη Τάση τροφοδοσίας V Μπαταρίες (Για 24 ώρες) 6.5 Ah 24V o Ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας τροφοδοσίας και φόρτισης o Έλεγχο της ακεραιότητας των γραµµών o Ανεξάρτητη ενεργοποίηση εκτάκτου ανάγκης για κάθε ζώνη o Ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας κατάσβεσης o οκιµή καλής λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών πίνακα (LAMP TEST) o Αποσιώπηση σειρήνας συναγερµού o Επαναφορά συστήµατος ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝ0Σ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ACP 6300 Αριθµός Βρόγχων (Loop) 1-4 Αναλογικές ιευθύνσεις 191 διευθύνσεις ανά βρόγχο Αριθµός ζωνών 32 Τάση τροφοδοσίας 230 V AC Nominal ± 10% Μπαταρίες 4x6V 10 Ah Εκτυπωτής Θερµικός Τάση γραµµής ανίχνευσης 24 V DC Max ρεύµα βρόγχου 600 ma ανά βρόγχο ιαστάσεις 385mm W:440 H: 145 mm D 15

17 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 3000/OP Τάση Λειτουργίας 16-32V Ρεύµα ηρεµίας < 0.55 µa Ρεύµα συναγερµού 25 ma Τάση συναγερµού 8 25 ma Χρόνος επαναφοράς 1 sec Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -10 έως +50 o C Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% Βάρος Kg ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 3000/TEMP Θερµοκρασία Ενεργοποίησης 64 ή 84 ο C Τάση Λειτουργίας 16-32V Ρεύµα ηρεµίας < 0.55 µa Ρεύµα συναγερµού 25 ma Τάση συναγερµού 8 25 Ma Χρόνος επαναφοράς 1 sec Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -10 έως +45 o C (70 o C/84) Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% Βάρος Kg ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 6000/OP Ρεύµα ηρεµίας 0.55 am Ρεύµα συναγερµού 0.85 ma Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 7 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 20 to 55 o C Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% Συµµόρφωση ως προς EMC standard BSEN50130 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ PROTEC ALGO-TEC 6000/TEMP Ρεύµα ηρεµίας 0.48 ma Ρεύµα συναγερµού 0.78 ma Τάξη ανιχνευτή EN54 Part 5 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος -20 to 70 o C Σχετική Υγρασία (Μη Συµπυκνωµένη) Έως 90% Συµµόρφωση ως προς EMC standard BSEN /OP 3000/TEMP 6000/OP 6000/TEMP ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (CALL POINTS) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ PROTEC BGK088 Αντίσταση Επαφών Max 150 mohm Τάση Min 12 V c.c ή c.a Συχνότητα 45/65 Ηz Καλώδιο 2 αγωγών διατοµής <2.5 mm 2 BGK088 16

18 ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ PROTEC 6000/BGK Χειροκίνητος διακόπτης αναγγελίας συναγερµού µε χρήση κλειδιού για έλεγχο. Περιλαµβάνει αποµονωτή βραχυκυκλώµατος για αποµόνωση σφάλµατος των καλωδίων εισόδου εξόδου. ιαστάσεις: 86mm H x 86mm W x 28mm D (ΦΑΡΟ)ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 3000/SB Τάση 24 V D.C Ηχητική απόδοση 1m Κατανάλωση 7.5 ma Ήχος 4 Τόνοι 6000/BGK 3000/SB ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΑΡ. ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 3000/SBEA Τάση 24v DC Ηχητική απόδοση 1m Συχνότητα αναλαµπών 0.25 sec on sec off Κατανάλωση 20 ma Ήχος 4 Τόνοι 3000/SBEA ΙΕΥΘ. ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣ. ΣΕ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 6000/ASB2 Ηχητική απόδοση στο 1 m 90dBA Φορτίο συναγερµού βρόγχου 5mA Ήχος 3 Τόνοι Συµπεριλαµβάνεται µηχανισµός αποµόνωσης βραχυκυκλώµατος 6000/ASB2 ΙΕΥΘ. ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣ. ΣΕ ΠΥΡΑΝ. 6000/ASBEA4 Ηχητική απόδοση στο 1 m 90dBA Συχνότητα αναλαµπών 0.25 sec Φορτίο συναγερµού βρόγχου 25mA Ήχος 3 Τόνοι Συµπεριλαµβάνεται µηχανισµός αποµόνωσης βραχυκυκλώµατος 6000/ASBEA4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ ΜΟΝΑ Α I/O (INTERFACE) 6000/MICCO Με ελεγχόµενη είσοδο κατάλληλη για χρήση µε απλούς διακόπτες και έξοδο καθαρή επαφή στα 5amp & 240 V ac. Η έξοδος χρησιµοποιείται για την διασύνδεση του βρόγχου µε πίνακα κατάσβεσης. Συµπεριλαµβάνεται απόµονωτής βραχυκυκλώµατος για αποµόνωση σφάλµατος µεταξύ εισόδου εξόδου των καλωδίων του βρόγχου. ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΣ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (ISOLATOR) 6000/FIU Αποµονώνει βραχυκύκλωµα µεταξύ των καλωδίων εισόδου και εξόδου. Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε κουτί 30mm. ιαθέτει ενδεικτική λυχνία. 17

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

DSPA. AEROSOL FIRE EXTINGUISHING SYSTEmS EFFECTIVE AND INNOVATIVE

DSPA. AEROSOL FIRE EXTINGUISHING SYSTEmS EFFECTIVE AND INNOVATIVE DSPA AEROSOL FIRE EXTINGUISHING SYSTEmS EFFECTIVE AND INNOVATIVE 1 DSPA AFG Group Ο όμιλος AFG είναι από τους μεγαλύτερους στο χώρο της πυροπροστασίας στην Ευρώπη διαθέτοντας για κάθε εφαρμογή ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 Η γεννήτριες της σειράς DSPA-8 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προέρχεται από καύση εύφλεκτων υγρών (βενζίνη, έλαια, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες

Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουµε στην Παράγουµε στην BS-627 Πίνακας µιας εντολής κατάσβεσης µε 4 ζώνες Ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης

Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης Σύστηµα Πυρόσβεσης µε Αερόλυµα (Clean Agent) Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον Εγχειρίδιο Χρήσης & Συντήρησης 1.1 Περιγραφή Προϊόντος Οι Γεννήτριες Αερολύµατος ΜΟΒΙΑΚ είναι καινοτόµα προϊόντα, σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HA-262 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 6 ΠΡΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΖΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1979 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το HA-266 είναι ένα έξυπνο σύστηµα συναγερµού µε 6 ζώνες ελέγχου, που έχει σχεδιαστεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ54:1998 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΕΘΝΙΚΟ) ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ : ΕΛΟΤ.ΕΝ54- ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕ ΙΑΜΟΥ BS5839 Pt1: 1988 Design,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 19-6-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ A.Π.: Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics @olympiaelectro ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΕΛΛΑΔΑ OlympiaElectronics olympiaelectronics Olympia Electronics Olympia Electronics OlympiaElectronics @olympiaelectro

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αριθµός Ζωνών 2 Αριθµός Γραµµών Σειρήνων 2 Τάση Ζώνης 30V DC Τάση Γραµµών Σειρήνων 24V DC +5% -15% Παροχή Τάσης ικτύου 230 VAC +10% -15% Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού 18V / 18VA Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3)

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (1/3) Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει όλα τα καταχωρημένα υλικά που είναι κατάλληλα για πυρόσβεση με ολική κατάκλυση, όπως αυτά αναφέρονται στον τελευταίο χρονολογικό κατάλογο (21-8-2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1 ΒΡΟΧΟΥ... -02 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-2 ΒΡΟΧΩΝ... -03 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-5 ΒΡΟΧΩΝ... -04 ΔΙΕΥΘ/ΜΕΝΟΣ 1-8 ΒΡΟΧΩΝ... -05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS5839 Pt1:1988 ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (Προτεινόµενο από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27-2-02) 1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ» Παρακαλώ να δοθεί προσφορά για τις κάτωθι εργασίες αναλυτικά για κάθε δομή και συνολικά με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α» «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» ( Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 6, Ιωάννινα Πληροφορίες: Κέγκου Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια

Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια 01.11.2004 1 Ηδιείσδυση του φυσικού αερίου στην αγορά ενέργειας Τεχνικά προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια Τι είναι το φυσικό αέριο Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που το παράγει η φύση και το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking

Εξώφυλλο Σύστηµα µ Κα θ δή δ γη γ σης η σε parking Εξώφυλλο Σύστηµα Καθοδήγησης σε parking Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί κυκλοφόρησε; Ποιούς αφορά Προσδοκίες ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχετικά τεχνικά δεδοµένα Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα(+ εικόνες) Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (LPG/LNG) / CGD 541 & CGD 542 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΟΝΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) CGD 341 & CGD 342 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Πυρανίχνευσης ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ. Fire Detection Analogue ΦΑΡΟI-ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ TIMH

Είδη Πυρανίχνευσης ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ. Fire Detection Analogue ΦΑΡΟI-ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ TIMH Είδη Πυρανίχνευσης ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Fire Detection Analogue ΠΙΝΑΚΑΣ-ANALOGUE PANELS Πίνακας ελέγχου 2 βρόγχων DF61002-(2 Loop Control) - Πίνακας ελέγχου 2 βρόγχων DF6000/2 -(2 Loop

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

: DISCOVERY APOLLO 3.

: DISCOVERY APOLLO 3. ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούµενο (σηµειακής αναγνώρισης) και θα περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003101765 2015-09-29

15REQ003101765 2015-09-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 13 ο ΗΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr

Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης www.olympia-electronics.gr Τρόποι χρήσης, Εγκατάστασης και Ελέγχου Συστημάτων Φωτισμού Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Σκοπός του φωτισμού ασφαλείας. Είναι μόνο για διαφυγή ή και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση της διαφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας

Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας x1r Ηλεκτροµηχανική κλειδαριά θωρακισµένης πόρτας Η Ιταλική εταιρεία FIAM (γκρούπ ISEO), µε 50 χρόνια εµπειρίας στην κατασκευή κλειδαριών, παρουσιάζει τη νέα ηλεκτροµηχανική κλειδαριά για θωρακισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου

Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου SIEMENS 7 682.1 Σύστηµα ανίχνευσης διαφυγής αερίου για εγκαταστάσεις θέρµανσης LYC13.5 Q / EXP6.5 Χρήση Περίληψη τύπων Ηλεκτρονικό σύστηµα για ανίχνευση διαφυγής αερίου, µε ένα ή περισσότερα αισθητήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα