Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 Βασιλεία Στεφάνου Καθηγήτρια Πληροφορικής Σχολή ιοίκησης Επιχειρήσεων Αµερικανικό Κολέγιο Ελλάδος (Deree College) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο σηµερινός παγκοσµιοποιηµένος πολιτισµός δίκαια χαρακτηρίζεται ως πολιτισµός της ψηφιακής εποχής, αφού έχει κατακλυσθεί, αν όχι αποκλειστικά στηριχθεί, στην µεγάλη τρίτη λεγόµενη βιοµηχανική επανάσταση, αυτή της σιλικόνης, στην αναµφισβήτητη δεσποτεία του Η/Υ. (1) Αν η πρώτη και η δεύτερη βιοµηχανική επανάσταση, αυτή του άνθρακα του 19 ου αιώνα και αυτή του πετρελαίου τον 20 ο µπόρεσαν να ενισχύσουν σε εντυπωσιακό, θα πρέπει να δεχτούµε, βαθµό τις δυνατότητες επέµβασης του ανθρώπου σε υλικό επίπεδο, η τρίτη βιοµηχανική επανάσταση, αυτή της σιλικόνης, στόχευσε στην ενίσχυση του σε διανοητικές επεξεργασίες, ασύλληπτες µέχρι σήµερα για τα ανθρώπινα µέτρα. Πράγµατι, η δυνατότητα συσσώρευσης πληροφοριών και η ταχύτητα επεξεργασίας τους έχουν φτάσει µέσα σε ελάχιστα χρόνια σε τέτοιους ρυθµούς ανάπτυξης που δύσκολα ελέγχονται, ενώ οι παράπλευρες επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, ξεφεύγουν των δυνατοτήτων πρόβλεψης και παρακολούθησης. Σήµερα, ο Η/Υ έχει µπει σε κάθε εκδήλωση της ζωής µας και απ αυτόν εξαρτώνται πλέον όλοι οι τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την οικονοµία, την υγεία, την παιδεία έως την αγροτική ή τη βιοµηχανική παραγωγή, τις συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες και γενικά τον έλεγχο και τη διαχείριση κάθε µορφής ανθρώπινης παρέµβασης. Ακόµα και τοµείς που έχουν να κάνουν αποκλειστικά µε πνευµατικές ή ψυχικές εκφράσεις όπως π.χ. η τέχνη, δεν έχουν ξεφύγει από την ανάθεση στον Η/Υ µεγάλου µέρους του έργου τους. Όταν η Francoise Choay (2) στον πρόλογο που έγραφε για τη γαλλική έκδοση του περίφηµου βιβλίου του Edward T. Hall The hidden Dimension, αναφερόταν στις «επεκτάσεις του ανθρώπινου οργανισµού» και στη βοήθεια που η µέχρι τότε τεχνολογία πρόσφερε για την αύξηση των δυνατοτήτων µας µέσω της τηλε-ακοής, τηλε-όρασης των τεχνικών µετακίνησης κλπ., δεν φανταζόταν ακόµα, ήδη την 10ετία του 60, την ραγδαία αύξηση των επεκτάσεων, όχι των υλικών µας πλέον οργάνων, αλλά των ίδιων των αντιληπτικών µας δυνατοτήτων. Σήµερα, η πληροφορία είναι το υπ αριθµόν ένα πολύτιµο προϊόν και αυτός που την κατέχει, την ελέγχει και τη διαχειρίζεται εµφανίζεται ως ο δυνατός των ηµερών. Όπως είναι φυσικό αφού η πληροφορία και κατ επέκταση η γνώση (τουλάχιστον στο βαθµό που αυτή συναρτάται µε το πλήθος των συγκεντρωµένων πληροφοριών) έχουν τον πρώτο ρόλο και η πληροφορική ως νέα επιστήµη έχει αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά την παροχή πληροφοριών και την απόκτηση αυτής της γνώσης, γεγονός που την καθιστά υπεύθυνη για τη διαµόρφωση της νοοτροπίας και γιατί όχι της ιδεολογίας των ατόµων 1

2 και των κοινωνικών οµάδων, αυτή έχει εκ των πραγµάτων συνδεθεί άρρηκτα µε την παιδεία. Ήδη και στη χώρα µας όπου η πρόοδος µας στην χαρακτηριζόµενη ως «ψηφιακή σύγκλιση» προσπάθεια της Ε.Ε. δεν µπορεί να θεωρηθεί ακόµα ιδιαίτερα επιτυχής, κάθε προσπάθεια αξιολόγησης, είτε των συστηµάτων εκπαίδευσης, είτε της διατιθέµενης υποδοµής ή εξοπλισµών, στηρίζεται στο βαθµό της πληροφορικής ανάπτυξής τους. Σε έρευνα π.χ. που διενήργησε ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων για λογαριασµό του ΟΟΣΑ, του Παγκόσµιου Οργανισµού Οικονοµικής συνεργασίας και Ανάπτυξης οι περισσότεροι µαθητές έκριναν το σχολείο τους µε κριτήριο τον αριθµό και την παλαιότητα των Η/Υ που διέθετε το σχολείο, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (3). Αυτό µας δείχνει ότι θα πρέπει να ενσκήψουµε µε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η πληροφορική στον τοµέα της εκπαίδευσης, τη στιγµή µάλιστα που η ίδια η γεωγραφία της χώρας µας παρουσιάζει ιδιοµορφίες που καθιστούν την παραπάνω επιταγή απόλυτα αναγκαία. Είναι γνωστή η ποικιλοµορφία του ελληνικού χώρου και η εξ αυτής δυσκολία χωροταξικής αντιµετώπισης στον τοµέα της παιδείας. Με ένα πληθυσµό περίπου 10 εκατοµµύρια κατοίκους η Ελλάδα διαθέτει περίπου οικισµούς, 169 κατοικηµένα νησιά και καταλαµβάνεται από µεγάλους ορεινούς όγκους µε αξιόλογη πολιτισµική ποικιλία των διαφόρων περιοχών. Ταυτόχρονα, στον τοµέα της παιδείας οι τοµείς των θεωρητικών γνώσεων έχουν πολλαπλασιαστεί, της τεχνολογίας ακόµα περισσότερο, ενώ οι απαιτήσεις για αντιµετώπιση ειδικών αναγκών εµφανίζονται πλέον επιτακτικές. Στο επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το γεγονός ότι η Ελλάδα των 10 εκατοµµυρίων κατοίκων διαθέτει σήµερα σαράντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ένα σηµαντικό αριθµό ιδιωτικών σχολών και κολλεγίων που συνεργάζονται µε ξένα πανεπιστήµια, δείχνει την ανάγκη αφενός αντιµετώπισης των διαφόρων τοπικών αναγκών και πιέσεων και αφετέρου την προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει µια αναπτυξιακή πολιτική των Επαρχιακών Πόλεων στη συγκέντρωση επί τόπου κάποιων σπουδαστικών πληθυσµών. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι παραδοσιακές µορφές εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν πλέον να ανταποκριθούν στις σηµερινές απαιτήσεις και ότι θα πρέπει να στραφούµε προς την αναζήτηση νέων µορφών και µέσων τα οποία µας παρέχει η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των αντιλήψεων για τη σύγχρονη µόρφωση, για την ανάγκη συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, επαγγελµατικής επιµόρφωσης και µιας δια βίου µάθησης. Η συνεκτίµηση όλων των παραπάνω µας οδηγεί αναµφισβήτητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στην Τηλε-εκπαίδευση. Η ιδέα της τηλε-εκπαίδευσης δεν είναι νέα. Η ιστορία του γνωστού πανεπιστηµίου της Ν. Αφρικής (του UNISA) στο οποίο φοίτησε µε τη µορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ο ίδιος ο Νέλσον Μαντέλα και το οποίο ιδρύθηκε το 1873 και εφαρµόζει τηλεεκπαίδευση ήδη από το 1946 είναι ενδεικτική. Πράγµατι το Πανεπιστήµιο αυτό σήµερα προσφέρει τηλε-εκπαίδευση µε πολύ έµπειρο προσωπικό σε θεµατικές ενότητες σε 63 τµήµατα Σπουδών που αντιπροσωπεύουν 6 Πανεπιστηµιακές Σχολές, ενώ οι τηλεφοιτητές του εξετάζονται σε 450 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσµο. (4) Μεγάλο επίσης επαναστατικό βήµα της µορφής αυτής εκπαίδευσης αποτελεί η υποστήριξη των σπουδών µε πολυµέσα τα οποία µάλιστα αξιολογούνται µε το πλέον αξιόλογο διεθνές σύστηµα EML και EDUBOX σε συνεργασία µε το Ανοικτό Πανεπιστήµιο της 2

3 Ολλανδίας καθώς και το σύστηµα αξιολόγησης DETC σε συνεργασία µε Αµερικανικά Πανεπιστήµια. Ως Τηλε-εκπαίδευση ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να οριστεί ως µια προγραµµατισµένη εµπειρία διδασκαλίας µάθησης η οποία χρησιµοποιεί πληθώρα νέων τεχνολογιών (βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ) για να προσοµοιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση. Περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να επιλέξουν τον χρόνο, τόπο και ρυθµό µάθησης που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. (Πηγή EastCollege Tele-examing) Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε οµάδες επαγγελµατιών οι οποίοι ήδη βρίσκονται µέσα στην παραγωγική διαδικασία αλλά χρειάζονται επί πλέον κατάρτιση για να µπορούν να προλαβαίνουν τις εξελίξεις στο χώρο τους. (5) Όπως είναι γνωστό η Τηλεκπαίδευση διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: - Σύγχρονη (synchronous, on-line) εκπαίδευση, στην οποία οι εκπαιδευόµενοι και ο εκπαιδευτής βρίσκονται ταυτόχρονα στο ιαδίκτυο. Η εκπαίδευση πραγµατοποιείται σε «πραγµατικό» χρόνο µε τη µορφή διάλεξης από τον εκπαιδευτή και µε δυνατότητες αλληλεπίδρασης µέσω ερωταποκρίσεων. - Ασύγχρονη (asynchronous, off-line) εκπαίδευση, στην οποία το εκπαιδευτικό υλικό, εµπλουτισµένο συνήθως µε πολυµέσα, είναι διαθέσιµο σε εξυπηρετητή (web server) του ιαδικτύου και οι εκπαιδευόµενοι επιλέγουν τον χρόνο και το ρυθµό µελέτης σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητά τους και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στα ασύγχρονα συστήµατα τηλεκατάρτισης, συνήθως ενσωµατώνονται αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες παρακολούθησης του µαθήµατος και πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό. Καθώς και εργαλεία παροχής απαντήσεων σε ασκήσεις αξιολόγησης. Η επικοινωνία µε τον εκπαιδευτή γίνεται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων σε οµάδες συζητήσεων (forum). Το εκπαιδευτικό υλικό, που συχνά προσαρµόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, διαδραµατίζει τον σηµαντικότερο ρόλο.(6) Βεβαίως και η τηλεκπαίδευση όπως γενικότερα οι µορφές της τηλεµάθησης (e-learning) λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης και εξάπλωσης της και της έλλειψης χρόνου αφοµοίωσης και προσαρµογής υπόκειται σε όλους τους σχετικούς παράγοντες αντίστασης όπως: - Η δυσκολία αποµάκρυνσης από το παραδοσιακό πρόγραµµα σπουδών. - Η δύναµη της προφορικής παράδοσης και η προσκόλληση σ αυτή. - Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις τεχνολογικές λύσεις σε θέµατα εκπαίδευσης - Και τέλος, η έλλειψη γνώσης και εµπειρίας µε τα µέσα. (7) Πράγµατι, σύµφωνα µε ένα παραδοσιακό πρόγραµµα σπουδών η µάθηση στηρίζεται στη γραµµική πρόοδο µε τη χρήση προγραµµάτων σπουδών, αναλυτικών προγραµµάτων µαθηµάτων, ανάθεσης εργασιών κλπ. ώστε όταν ο µαθητευόµενος φτάσει στο σηµείο να χρειάζεται µια γνώση να την κατέχει, ενώ η τηλεκπαίδευση περισσότερο τον µαθαίνει να µπορεί να αναζητεί κάτι τη στιγµή ακριβώς που το χρειάζεται. Σε ότι αφορά την προφορική παράδοση είναι αρκετά δύσκολο ιδίως για τους διδάσκοντες να εγκαταλείψουν µια παράδοση αιώνων και να περιοριστούν σε µια µηχανική επικοινωνία ανταλλαγής πληροφορίας τη στιγµή µόνο που αυτή χρειάζεται και µάλιστα χωρίς τη βοήθεια της γλώσσας του σώµατος, της θεατρικής συµπεριφοράς και όλων των άλλων 3

4 τρόπων της προφορικής και άµεσης επικοινωνίας. Το ίδιο ισχύει για το γεγονός ότι σε θέµατα εκπαίδευσης η τεχνολογία που στον περασµένο αιώνα ήταν πολύ προχωρηµένη (ραδιόφωνο, τηλεόραση, µαγνητόφωνο κλπ.) δεν µπόρεσε σε ψυχολογικό τουλάχιστον επίπεδο να υποκαταστήσει ή έστω και να περιορίσει τον ρόλο του φυσικού διδάσκοντα. Η όποια τεχνο-λύση δεν καλύπτει εύκολα τις συναισθηµατικές παραµέτρους της µάθησης. Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία των µέσων δεν δίνει πολλές ευκαιρίες στους διδάσκοντες να την παρακολουθήσουν πολύ δε περισσότερο να την µάθουν καλά ώστε αυτή να γίνει εύχρηστο διδακτικό εργαλείο. Παρόλα αυτά, τα πλεονεκτήµατα της τηλεκπαίδευσης είναι τόσα και τόσο σηµαντικά ώστε η διάδοσή της να ξεπερνά σχετικά εύκολα τους προαναφερόµενους ανασταλτικούς παράγοντες. Αν θελήσουµε να απαριθµήσουµε µερικά από αυτά θα αναφερόµαστε στα παρακάτω: - Άρση φυσικών εµποδίων, κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά στη διάδοση της γνώσης. - Προοπτικές οµοιόµορφης αντιµετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους σε ό,τι αφορά την απόσταση και στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείµενο. - Συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων. - Επιτάχυνση της διαδικασίας της µεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές στους εκπαιδευόµενους. - Άµεση διασύνδεση ατόµων και οµάδων µε εξωτερικές πηγές γνώσεων (ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, µουσεία κλπ.) και αυξηµένες δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών οι οποίοι είναι γεωγραφικά διασπαρµένοι. - ηµιουργία µιας «ηλεκτρονικής τάξης» µε εξοµοίωση όλων των λειτουργιών µιας παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων. υποβολή ερωτήσεων κλπ.) - Εξοικονόµηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού. - Αύξηση του αριθµού των εκπαιδευοµένων µε ταυτόχρονη µείωση των λειτουργικών αναγκών. - Εξέλιξη στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθµό µάθησης. - Έλεγχος από την πλευρά του εκπαιδευοµένου για τον ρυθµό προόδου που σηµειώνει κατά την µαθησιακή διαδικασία. - Οικονοµικά οφέλη για κάθε εµπλεκόµενο µε τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση. (9) Στα παραπάνω πλεονεκτήµατα θα µπορούσαν να προστεθούν και όλα εκείνα που προβάλλονται από τις σχετικές ιστοσελίδες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει προγράµµατα τηλεκπαίδευσης κυρίως για συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, για Επαγγελµατική Κατάρτιση ή δια Βίου Εκπαίδευση. Έτσι π.χ. το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης προβάλει ως πρωταρχικό πλεονέκτηµα το γεγονός ότι το πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης θα διευκολύνει τα µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητάς του, αλλά και άλλους φορείς και οργανισµούς να αναπτύξουν προγράµµατα συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. (9) Για να το επιτύχει αυτό το ΑΠΘ προσφέρει: 4

5 - Υποστήριξη οµάδων σε αίθουσες τηλεκπαίδευσης. - Υποστήριξη εκδηλώσεων, διαλέξεων, συναντήσεων σε οποιαδήποτε αίθουσα µε εξοπλισµό τηλεδιάσκεψης. - Υποστήριξη µεµονωµένων χρηστών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τηλεδιασκέψεις µέσω του προσωπικού τους υπολογιστή. (10) Ταυτόχρονα µια σειρά από υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης είναι διαθέσιµες στα µέλη του Πανεπιστηµίου: - ράση του Κέντρου Υποστήριξης Εκπαίδευσης ΚΥΠΕ του ΑΠΘ µε σκοπό να υποστηρίξει τους διδάσκοντες του ιδρύµατος σε θέµατα χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΥΠΕ)στην Εκπαίδευση. - ράση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Κεντρικής βιβλιοθήκης του ΑΠΘ µέσω του λογισµικού Blackboard. ιατίθενται ανοιχτά µαθήµατα µε υλικό που έχει τοποθετήσει διδακτικό προσωπικό του ΑΠΘ. - Πανελλήνια δράση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού ικτύου GUNET µέσω του ανοικτού λογισµικού e-class. ιατίθενται δεκάδες ανοικτά µαθήµατα µε υλικό που έχει τοποθετήσει διδακτικό προσωπικό πολλών ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας. - Πιλοτική δράση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Κέντρου Λειτουργίας ικτύου του ΑΠΘ µέσω του ανοικτού λογισµικού e-class. υνατότητα φιλοξενίας υλικού µαθηµάτων σε τοπικό εξυπηρετητή που παρέχει τις ίδιες δυνατότητες µε τον παραπάνω εξυπηρετητή του GUNET. - Εξυπηρετητής video server του Κέντρου Λειτουργίας ικτύου του ΑΠΘ, όπου µπορούν να αποθηκευτούν ψηφιοποιηµένα video εκδηλώσεων, διαλέξεων και εκπαιδευτικού υλικού για να είναι διαθέσιµο στην κοινότητα των χρηστών ondemand. - Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης του Εθνικού ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ) µέσα από τις σελίδες των υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου (RTS) - Συµµετοχή αποµακρυσµένων οµάδων σε δράσεις τηλεκπαίδευσης µε χρήση αιθουσών τηλεκπαίδευσης σε άλλα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. - Υπηρεσίες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχει το Κέντρο Υποστήριξης eμάθησης και Παραγωγής Πολυµέσων (ΚΥ eμα) του Ακαδηµαϊκού ικτύου (GUNET). Οι παρεχόµενες υπηρεσίες απευθύνονται και αφορούν στην ακαδηµαϊκή κοινότητα της χώρας, δηλαδή, το διδακτικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ανάλογη είναι βεβαίως και η δραστηριότητα στον τοµέα αυτόν και των λοιπών µεγάλων πανεπιστηµίων της χώρας όπως και του ΕΜΠολυτεχνείου (11), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (12), όπως και των Πανεπιστηµίων Πατρών (13), Κρήτης (13), Αιγαίου κλπ, καθώς και ορισµένων ΤΕΙ. Όλα τα Ιδρύµατα αυτά έχουν ήδη εξοπλιστεί µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, τις κατάλληλες αίθουσες, ώστε η τηλεκπαίδευση που παρέχουν αφενός να µην παρουσιάζει προβλήµατα αφ ετέρου να αυξάνει τη δυνατότητα εξάπλωσης και ανάπτυξής της. Βεβαίως, σε σχέση µε την πρόοδο της τηλεκπαίδευσης σε προηγµένες και αναπτυγµένες χώρες η µορφή αυτή εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε νηπιακή µπορούµε να πούµε ηλικία και κυρίως σε πειραµατικό στάδιο. Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών π.χ. περιγράφει τις δυνατότητες και τη µέχρι τώρα δραστηριότητά του στην τηλεκπαίδευση τονίζοντας ότι : 5

6 Ο εκπαιδευτής µπορεί να πραγµατοποιεί τη διάλεξη σε µια αίθουσα τηλεκπαίδευσης και την ίδια χρονική στιγµή η συγκεκριµένη διάλεξη να παρακολουθείται από εκπαιδευόµενους οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες, σε γραφείο ή ακόµα και στην οικία τους. Παράλληλα µε την εικόνα και τον ήχο των συµµετεχόντων είναι δυνατή και η µετάδοση των διαφανειών των διαλέξεων ή το περιεχόµενο του πίνακα. Υποστηρίζεται η πλήρως αµφίδροµη επικοινωνία των αιθουσών µέσω της µετάδοσης της εικόνας του ήχου και των παρουσιάσεων. Ο βαθµός διαλεκτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ αιθουσών είναι υψηλός και υποστηρίζεται η αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων µε όλους τους τρόπους της κλασικής αίθουσας, όπως ερωτήσεις, απαντήσεις κ.ά. κάθε αίθουσα διαθέτει εξοπλισµό που προσαρµόζεται στον τρόπο διδασκαλίας του εκπαιδευτή και έτσι δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής να προσαρµόζει τη διδασκαλία του ανάλογα µε τις δυνατότητες της αίθουσας. Τέλος, παρέχει επιπρόσθετες δυνατότητες διδασκαλίας και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού από ότι η κλασική αίθουσα διδασκαλίας µε χρήση πολυµέσων. Εκτός των εκπαιδευόµενων στις αποµακρυσµένες αίθουσες τηλεκπαίδευσης επί πλέον εκπαιδευόµενοι µπορούν να παρακολουθούν τη διάλεξη από την οικία τους χωρίς όµως τη δυνατότητα άµεσης έκφρασης ερωτήσεων προς τον εκπαιδευτή παρά µόνον µε γραπτές ερωτήσεις. Η µετάδοση της πληροφορίας πραγµατοποιείται είτε πάνω από ΙΡ δίκτυο δεδοµένων είτε πάνω από το δηµόσιο δίκτυο. (14) Επίσης για το µέχρι τώρα έργο του στην Τηλεκπαίδευση αναφέρει ότι την τελευταία διετία έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω από 15 συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 60 ωρών. Πετυχηµένο παράδειγµα αποτελεί η σύγχρονη τηλεκπαίδευση που πραγµατοποιήθηκε µε το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια σεµιναρίων που διοργάνωσε το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. Στο ίδιο κείµενο του το ΕΚΠΑ τονίζει ότι είναι δυνατή η σύνδεση µε άλλες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή η διάλεξη είτε εγγράφεται σε µία κασέτα (minidv) και στη συνέχεια µπορεί να ψηφιοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να µετατραπεί σε άλλη µορφή, είτε να ψηφιοποιείται σε πραγµατικό χρόνο. Το ψηφιακό προϊόν µπορεί να διατεθεί µέσω του ιαδικτύου ή να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή DVD. εδοµένης της δυσκολίας συνεργασίας ανάµεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια η περιορισµένη ανταλλαγή και εµπειριών αλλά και µαθηµάτων τηλεκπαίδευσης είναι µάλλον αναµενόµενη. Εν τούτοις, Σχολές όπως η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής Και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) η κατ ουσία µόνη Σχολή η οποία απευθύνεται άµεσα σε παιδαγωγούς δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αφού τα παιδαγωγικά τµήµατα των Πανεπιστηµίων παράγουν Νηπιαγωγούς και δασκάλους, η οποία Σχολή διαθέτει έξι (άτυπα έστω) παραρτήµατα σε ολόκληρο τον Ελληνικό χώρο, τώρα µόλις ξεκινά πειραµατικά ένα πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης για να καλύψει ουσιαστικά και τυπικά τα Παραρτήµατά της. (15) Συνεκτιµώντας όλα όσα προαναφέραµε εκτιµούµε ότι η τηλεκπαίδευση στη χώρα µας έχει ακόµα σηµαντικά βήµατα να διανύσει προκειµένου να καθιερωθεί ως ένας σύγχρονος, αποδοτικός και σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητος τρόπος µάθησης. Οι σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτές των επί µέρους κοινωνιών της Ελληνικής Υπαίθρου κυρίως της ορεινής αλλά και περισσότερο της νησιωτικής επιβάλλουν την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τόσο ως προς την συνεχιζόµενη εκπαίδευση όσο και ως προς την επαγγελµατική επιµόρφωση. Σ αυτές τις µορφές συνεχούς ενηµέρωσης, παρακολούθησης και εκσυγχρονισµού των γνώσεων και 6

7 των δεξιοτήτων δεν θα πρέπει να παραλείπεται η δίκαιη απαίτηση των κατοίκων και της πλέον αποµακρυσµένης γωνιάς της Ελληνικής επικράτειας για τη δυνατότητα µιας δια βίου µάθησης. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλες εκείνες οι δυνάµεις οι οποίες είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο έργο, όπως Πανεπιστήµια, Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύµατα, Παιδαγωγικές Σχολές κλπ. αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν οι υποδοµές και οι εξοπλισµοί των τοπικών αυτοδιοικήσεων όλων των βαθµίδων (Περιφερειών, Νοµαρχιών, Επαρχιών και ήµων) ώστε η παρουσία τηλεεκπαιδευτών µέσα από δοµές όπως Πανεπιστήµια, Σχολές, ΚΕΚ κ.ά. να είναι δυνατή και συνεχής σε κάθε κοινωνική οµάδα. Αυστηρά διδακτική ή αυτό-διδακτική, µε περισσότερο θεωρητικό ή καθαρά πρακτικό χαρακτήρα, και τύπο σύγχρονο ή α- σύγχρονο, ανάλογα µε τις περιπτώσεις και τις δυνατότητες, η τηλε-µάθηση πρέπει να εισχωρήσει στην καθηµερινότητα και να εγκατασταθεί στη νοοτροπία της Ελληνικής κοινωνίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Μητούλα Ρ. - Στεφάνου Ι. «Η παγκοσµιοποίηση η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και η Φυσιογνωµία της Ελληνικής Πόλης». Εκδ. Παπαζήση. Αθήνα, Hall Edward (preface F. Choay) La dimension cache. Ed. Du Seuil. Paris, ΟΣΚ Η ποιότητα των σχολικών κτιρίων. Έρευνα στα πλαίσια του προγράµµατος PEB (Program of Education Building). Αθήνα, Tomson I. Χρυσοχόος Ι. «Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η σηµασία της διά βίου µάθησης η περίπτωση της UNISA του Nelson Mandela και των πολιτικών κρατουµένων στο Robben Island» Παπανικολάου Κυπαρισσία. «Πρόταση για Πρόγραµµα τηλεκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τµήµατος της ΑΣΠΑΙΤΕ µε τα Παραρτήµατα Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Βόλου Ηρακλείου Πάτρας και Σαπαίων. ΑΣΠAΙΤΕ. Αθήνα,

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ : ΓΚΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπόνηση της εργασίας αυτής αφορά την αξιολόγηση των ιστοσελίδων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περιληπτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται να διεξάγουμε μια έρευνα γνώμης σχετικά με το πώς αξιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μαθήματος e-learning με τίτλο: «Σχεδιασμός Εικονικών ικτύων» ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα