ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΑ ΜΑΡΙΑ 8299 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΑΒΑΛΑ 2011

2 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κεφάλαιο 2.1: Οδηγός Σπουδών 5 Κεφάλαιο 2.2: Η Δομή του Ιδρύματος 5 Κεφάλαιο 2.3: Η Ιστορία του Τμήματος Λογιστικής 6 Κεφάλαιο 2.4: Όργανα Διοίκησης του Τμήματος 6 Κεφάλαιο 2.5: Το προσωπικό του Τμήματος 7 Κεφάλαιο 2.6: Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων 7 Κεφάλαιο 2.7: Οι Σπουδές του Τμήματος 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κεφάλαιο 3.0: Οι Πτυχιακές Εργασίες 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κεφάλαιο 4.1: Αναλυτικοί Πίνακες των Πτυχιακών Εργασιών του Τμήματος Λογιστικής Τα Έτη 2007 έως Κεφάλαιο 4.2: Οι Καθηγητές/τριες που ανήκουν στο Μόνιμο Προσωπικό του ΤΕΙ 17 Κεφάλαιο 4.3: Οι Καθηγητές/τριες που ανήκουν στο Έκτακτο Προσωπικό του ΤΕΙ 18 [1]

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κεφάλαιο 5.1: Πίνακες με τις Πτυχιακές Εργασίες ανά Καθηγητή/τρια χωριστά 21 Κεφάλαιο 5.1.1: Μόνιμο Διδακτικό Προσωπικό του ΤΕΙ 21 Κεφάλαιο : Καθηγητές Εφαρμογών 29 Κεφάλαιο 5.1.2: Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό του ΤΕΙ 34 Κεφάλαιο 5.2: Ομαδοποίηση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών 57 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6.0: Πίνακες Ανάλυσης των Φοιτητών/τριων που εκπόνησαν Πτυχιακές Εργασίες 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Συμπεράσματα 68 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 69 [2]

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελίδες ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός πτυχιακών εργασιών καθηγητή/τρια (μόνιμοι) 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αριθμός πτυχιακών εργασιών καθηγητή/τρια (έκτακτοι) 18 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΩΣ 8: Θέματα των πτυχιακών εργασιών των καθηγητών/τριών ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΕΩΣ 13: Καθηγητές Εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ 14 ΕΩΣ 64: Θέματα πτυχιακών εργασιών του έκτακτου προσωπικού ΠΙΝΑΚΑΣ 65: Ομαδοποίηση Θεμάτων 57 ΠΙΝΑΚΑΣ 66 ΕΩΣ 73: Αναλυτικά στοιχεία των φοιτητών/τριών για τα έτη 2007 έως 2010 (αναφέρονται και οι πίνακες με τα ζευγάρια) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Σελίδες ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Συγκεντρωτικό γράφημα των πτυχιακών εργασιών του μόνιμου προσωπικού για τα έτη 2007 έως ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Συγκεντρωτικό γράφημα των πτυχιακών εργασιών του έκτακτου προσωπικού για τα έτη 2007 έως ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Φοιτητές/τριες και πως υλοποίησαν την πτυχιακή τους εργασία 15 ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Οι πτυχιακές που δόθηκαν από τους καθηγητές/τριες για τα 2007 έως ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΕΩΣ 12: Διαγραμματική απεικόνιση των πινάκων [3]

5 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας αναφέρεται στην καταγραφή και κατηγοριοποίηση των θεμάτων, των πτυχιακών εργασιών που δόθηκαν στο τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Η επιλογή του παρόντος θέματος έγινε για το σκοπό να προβληθούν οι επιλογές και οι προτιμήσεις των σπουδαστών του τμήματος ως προς τη μελέτη, την ανάπτυξη και την υλοποίηση της τελικής τους πτυχιακής εργασίας. Από την παρούσα εργασία γίνεται φανερό ότι κυρίως επιλέγονται θέματα που αφορούν την επικαιρότητα ή θέματα που έχουν άμεση σχέση με το τμήμα και το ΤΕΙ γενικότερα. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί σαν θέμα καταγράφει τις πτυχιακές εργασίες που έχουν δοθεί και τις παρουσιάζει συγκεντρωμένες με σκοπό να μπορεί κάποιος να τις μελετήσει. Και ακριβώς αυτός ήταν ο στόχος της πτυχιακής εργασίας. Τα δεδομένα καταγράφηκαν από την γραμματεία και αφορούν την χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούνιο του Η διάρθρωση της πτυχιακής εργασίας είναι η εξής. Το κεφάλαιο 1 αναφέρεται στον οδηγό σπουδών και παραθέτει βασικά στοιχεία που αφορούν το τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας όσον αφορά το πώς αυτό λειτουργεί και τα μαθήματα που διδάσκονται. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε γενικά θέματα που αφορούν τις πτυχιακές εργασίες. Στο κεφάλαιο 3 παραθέτονται πίνακες σχετικοί με τις πτυχιακές εργασίες που έχουν δοθεί στο Τμήμα μας. Μπορεί να δει κανείς τα ονόματα των καθηγητών/τριών, τον αριθμό πτυχιακών που έχουν δοθεί και σε ποιόν τομέα ανήκουν τόσο για το μόνιμο, όσο και για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα θέματα ανά καθηγητή/τρια, δηλαδή δίνονται οι σχετικοί πίνακες με τα θέματα που έχουν παραδώσει οι καθηγητές του Τμήματος ξεχωριστά. Επίσης, παρουσιάζονται τα θέματα πτυχιακών εργασιών ομαδοποιημένα. Το κεφάλαιο 5 μας αναφέρεται στους φοιτητές/τριες που υλοποίησαν και παρουσίασαν πτυχιακές εργασίες. Το τελευταίο κεφάλαιο περιέχει συμπεράσματα της εργασίας και παρατηρήσεις. Τέλος, ευχαριστίες οφείλονται στην γραμματεία του τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας που παρείχαν τις βασικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που αφορούν το Τμήμα Λογιστικής αναφέρονται κατά την χρονική περίοδο συγγραφής της παρούσας πτυχιακής εργασίας. [4]

6 Κεφάλαιο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μαζί με τα Πανεπιστήμια της χώρας, είναι αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.minedu.gov.gr/). Το ΤΕΙ Καβάλας διανύει την τρίτη δεκαετία της ζωής του και βρίσκεται στα δυτικά όρια της πόλης της Καβάλας (συνοικία Αγίου Λούκα). Κτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές του λόφου έχει θέα όλη την πόλη της Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/teikav/). Είναι ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα σε οικοπεδική έκταση m 2 και περιλαμβάνει: Χώρους Βασικής Διδασκαλίας, Εργαστήρια, Αμφιθέατρα, Βιβλιοθήκες. Το Μεγάλο Αμφιθέατρο, το οποίο έχει 430 θέσεις και εκθεσιακό χώρο 215 m2. Το ΤΕΙ έχει επιπλέον στη διάθεσή του υπαίθριο 300 θέσεων περίπου, κτίρια φοιτητικών εστιών με 230 δωμάτια και 460 κλίνες, εστιατόριο, αναψυκτήριο, Πολιτιστικό στέκι και αθλητικές εγκαταστάσεις με κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα τένις κλπ. 2.2 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Το ΤΕΙ Καβάλας περιλαμβάνει 3 Σχολές και ένα Τμήμα ως Παράρτημα του ΤΕΙ Καβάλας : Α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με τα παρακάτω Τμήματα : α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ δ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ε) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) με τα παρακάτω Τμήματα : α) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ β) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ γ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γ. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας που βρίσκεται στη γειτονική πόλη της Δράμας και περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα : α) ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ β) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ και το νεοσύστατο Τμήμα γ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ. Το Παράρτημα Νοσηλευτικής που βρίσκεται στην πόλη του Διδυμοτείχου στο Νομό Έβρου [5]

7 2.3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας είναι από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στο ΤΕΙΚ και το πρώτο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο κτιριακό συγκρότημα του Αγίου Σίλα και στις αρχές της δεκαετίας του 90 μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις στο Campus του ΤΕΙ Καβάλας στον Άγιο Λουκά. Είναι το πολυπληθέστερο Τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας καθώς σ αυτό είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν περίπου σπουδαστές, ενώ ο αριθμός των σπουδαστών που συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία ανέρχεται περίπου σε Η πορεία και το έργο που υλοποιείται στο Τμήμα ανέδειξαν αυτό σε ένα από τα καλύτερα τμήματα τεχνολογικής εκπαίδευσης αυτής της ειδικότητας σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Τμήμα Λογιστικής Καβάλας αποτελεί πρώτη επιλογή σημαντικού αριθμού υποψηφίων σπουδαστών, ενώ μετά και την εφαρμογή της «βάσης 10» για την είσοδο φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση, το Τμήμα Λογιστικής Καβάλας καλύπτει τις περισσότερες θέσεις εισακτέων που εγκρίνεται από το ΥΠΕΠΘ, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό εισερχομένων φοιτητών από όλα τα τμήματα που εδρεύουν στην Καβάλα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας, καθιστούν το Τμήμα Λογιστικής Καβάλας μια σημαντική, σοβαρή και ανταγωνιστική εκπαιδευτική μονάδα στον ελλαδικό χώρο (http://ad.teikav.edu.gr/). 2.4 ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Όργανα Διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση των 2 τομέων. Η Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και απαρτίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό του και από εκπροσώπους των σπουδαστών, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με το 40% του αριθμού των μελών Ε.Π. Συμβούλιο Τμήματος Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται κάθε φορά από τον εκάστοτε Προϊστάμενο, τους δύο τομεάρχες έναν εκπρόσωπο σπουδαστών, εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π όταν συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη Ε.Τ.Π. και εκπρόσωπο των έκτακτων εκπαιδευτικών με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν. Η σύνθεση του Συμβουλίου κατά το ακαδημαϊκό έτος είναι : Πρόεδρος: Καρασαββόγλου Αναστάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Μέλη: α) Σωτηριάδου Δομινίκη- Υπεύθυνος Τομέα [6]

8 β)καλαμπούκα Καλλιόπη Υπεύθυνος Τομέα γ)εκπρόσωπος των φοιτητών Και οι τομείς που θα αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο 2.5 ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Καρασαββόγλου Αναστάσιος Φλώρου Γιαννούλα Κηπουρός Αναγνώστης Νικολαΐδης Μιχαήλ Καλαμπούκα Καλλιόπη Μανδήλας Αθανάσιος Αναγνωστού Δημήτριος Βαλσαμίδης Σταύρος Ελευθεριαδου Γεσθημανή Κερενίδου Ελευθερία Σωτηριάδου Δομινίκη Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 66 Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 68 Διοικητικό Προσωπικό Προϊσταμένη: Συμεωνίδου Σοφία Γραμματειακή Υποστήριξη: Παπαδοπούλου Χαρίκλεια Γραμματειακή Υποστήριξη: Γρηγοριάδου Παναγιώτα 2.6 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η επαγγελματική κατοχύρωση των Λογιστών καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα : 1. Μπορούν να εργαστούν είτε σε λογιστήρια είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο και ασχολούνται με θέματα όπως: τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις και λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρούνται περιοδικά [7]

9 τα περιουσιακά στοιχεία των Οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων με λογιστικά βιβλία χρεογράφων ή μηχανογραφημένων τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων διπλοτύπων εισπράξεως κτλ. ενημέρωση καρτελών καταγραφή περιουσιακών στοιχείων τήρηση βιβλίων στοιχείων κοστολογίου βιβλίων και στοιχείων αποθήκης μισθοδοσία τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήμα όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθευτών κτλ. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι, μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συναφούς προϋπηρεσίας, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπευθύνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα οποία παρακολουθούν βιβλία των κατηγοριών Α, Β και Γ του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 3. Μπορούν επίσης να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης Α, Β και Γ κατηγορίας βιβλίων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δηλώσεις προς τις αρμόδιες Οικονομικές Εφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος φόρου προστιθέμενης αξίας κτλ. 4. Τέλος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση 2.7 ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ακαδημαϊκό Έτος Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου του έτους και ολοκληρώνεται την 31 η του επόμενου Αυγούστου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ολοκληρώνεται την 5 η Ιουλίου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς περιόδους, το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξεταστικές περίοδοι. [8]

10 Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και των εξετάσεων καθορίζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και ανακοινώνονται σε εύθετο χρόνο. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και για κάθε μάθημα πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 10 εβδομάδες διδασκαλίας ώστε να θεωρείται ότι το μάθημα διδάχθηκε. Εορτολόγιο Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙΚ είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει: α) Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων β) Πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις στα εργαστήρια των τμημάτων. Τονίζεται ότι η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική, με εξαίρεση τους σπουδαστές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο εργαστήριο και δεν έχουν επιτύχει. Αυτοί οφείλουν να δηλώσουν τα μη περασμένα τόσο ηλεκτρονικά όσο και στις καταστάσεις εργαστηρίων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να τα παρακολουθήσουν, μόνο να συμμετάσχουν στην τελική εξέταση γ) Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες δ) Πτυχιακή εργασία και ε) Πρακτική άσκηση επί ένα εξάμηνο που αρχίζει την 1 η Απριλίου ή την 1 η Οκτωβρίου κάθε έτους Εγγραφές Την ιδιότητα του φοιτητή την αποκτούν όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά την εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μαθήματα Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά. Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει 41 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Μετακινήσεις Φοιτητών/τριών στο Εξωτερικό με Προγράμματα Το τμήμα Λογιστικής διατηρεί εδώ και χρόνια ένα πολυπληθές δίκτυο συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσφέρει στους φοιτητές του πρωτόγνωρες εμπειρίες με τη συμμετοχή τους σ αυτά. Έτσι οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να επισκεφθούν για κατά βάση ένα εξάμηνο κάποιο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο σπουδών στο Πανεπιστήμιο να πραγματοποιήσουν την πτυχιακή τους εργασία ή/και να πραγματοποιήσουν εκεί την πρακτική τους άσκηση. [9]

11 Πτυχιακή Εργασία Κάθε φοιτητής που διανύει το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση του εισηγητή καθηγητή. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται από την Γραμματεία του τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου. Πρακτική Άσκηση Οι φοιτητές του τμήματος υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον επτά από τα δεκατέσσερα μαθήματα Ειδικότητας και συνολικά είκοσι έξι μαθήματα του γενικού συνόλου των μαθημάτων. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τέλος του ΣΤ εξαμήνου και εφόσον ο σπουδαστής καλύπτει τις προϋποθέσεις. Παροχές Οι σπουδαστές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη εφόσον επιλέξουν να έχουν βιβλιάριο υγείας του ΤΕΙ. Έχουν όμως τη δυνατότητα να επιλέξουν τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγονταν και πριν εισαχθούν στο ΤΕΙ. Στους σπουδαστές παρέχονται επίσης: Ειδικό δελτίο μειωμένου εισιτηρίου Δωρεάν βιβλία και διδακτικές σημειώσεις Άτοκα δάνεια όταν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης Υποτροφίες του ΙΚΥ Οι παροχές παρέχονται στους σπουδαστές καθ όλη την διάρκεια των σπουδών τους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα εξαμήνων. Προγράμματα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Όλα τα εξάμηνα του τμήματος Λογιστικής έχουν από έξι διδακτικά μαθήματα τα οποία έχουν περίπου 32 με 33 διδακτικές ώρες. Περιγραφή Μαθημάτων Α Εξάμηνο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1 Β Εξάμηνο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ [10]

12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γ Εξάμηνο ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δ Εξάμηνο ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ε Εξάμηνο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤ Εξάμηνο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ζ Εξάμηνο ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ [11]

13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ [12]

14 Κεφάλαιο ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι πτυχιακές εργασίες είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν από όλους τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής. Για να μπορέσει ένας φοιτητής/τρια να αναλάβει την υλοποίηση μίας πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να έχει φτάσει στο 8 ο εξάμηνο σπουδών και να έχει παρακολουθήσει το υποχρεωτικό μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων του οποίου υπολείπονται. Το θέμα της πτυχιακής που θέλει να υλοποίηση ο κάθε φοιτητής/τρία το επιλέγει μόνος/η του μέσα από μια σειρά θεμάτων που αναρτούν οι καθηγητές του τμήματος Λογιστικής (http://ad.teikav.edu.gr/). Την πτυχιακή εργασία μπορούν να την αναλάβουν από ένα μέχρι και δύο άτομα το πολύ. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να παραδοθεί στον υπεύθυνο καθηγητή από την ημερομηνία που την ανέλαβε μετά από έξι μήνες ακριβώς, αλλά σε περίπτωση μη υλοποίησης δίνεται παράταση μέχρι και έξι μήνες. Μετά το πέρας όμως του ενός χρόνου οι φοιτητές/τριες δεν έχουν δικαίωμα να ξανά-αναλάβουν το ίδιο θέμα και θα πρέπει να επιλέξουν καινούργιο με τον ίδιο καθηγητή ή άλλο. Οι πτυχιακές εργασίες μπορούν να έχουν σχέση με διάφορα θέματα όπως θέματα που να αφορούν το τμήμα στο οποίο σπουδάζουν, όπως βέβαια και διάφορες γενικές στατιστικές μελέτες ακόμη και θέματα που να αφορούν διάφορα σημαντικά γεγονότα της χώρας όπως π.χ. ένα επίκαιρο θέμα είναι η οικονομική κατάσταση του κράτους. Για την υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής/τρία ανάλογα με το θέμα που έχει επιλέξει θα πρέπει να κάνει και την σχετική έρευνα. Υπάρχουν θέματα που χρειάζονται ειδικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να τις βρει με την βοήθεια είτε του διαδικτύου που το ΤΕΙ και το τμήμα λογιστικής παρέχει σε όλους τους σπουδαστές/στριες, είτε με την βοήθεια βιβλίων οπού και πάλι το τμήμα παρέχει δανειστική βιβλιοθήκη, είτε με κάποια στατιστική και εμπειρική έρευνα επάνω στο θέμα το οποίο έχουν επιλέξει. Οι πτυχιακές εργασίες μπορούν να χωριστούν και αυτές σε 2 τομείς ανάλογα με τον καθηγητή που έχει αναλάβει την πτυχιακή εργασία. Είναι τα θέματα εκείνα που ανήκουν στον τομέα Α:«Οικονομικών και συναφών μαθηματικών» και στον τομέα Β:«Λογιστικών μαθημάτων και πληροφορικής». Συμφωνά με μια στατιστική έρευνα από το έτος 2007 μέχρι και το έτος 2010 τα θέματα πτυχιακών εργασιών που δόθηκαν ήταν από καθηγητές οι οποίοι ανήκαν στον τομέα Β:«Λογιστικών μαθημάτων και πληροφορικής». Ενώ λιγότερα θέματα δόθηκαν από καθηγητές οι οποίοι ανήκαν στον τομέα Α:«Οικονομικών και συναφών μαθηματικών». Ο αριθμός των πτυχιακών εργασιών που αφορούσε τον Α τομέα: «Οικονομικών και συναφών μαθηματικών» ήταν 26 και αντίστοιχα τον Β τομέα: «Λογιστικών μαθημάτων και [13]

15 πληροφορικής» ήταν 36. Οι 11 από τους καθηγητές/τριες που έδωσαν πτυχιακή εργασία είναι στο μόνιμο προσωπικό. Το έτος 2007 δόθηκαν 143 πτυχιακές εργασίες από τις οποίες οι 51 ήταν από μόνιμους καθηγητές και οι αντίστοιχες 92 από έκτακτους. Το έτος 2008 δόθηκαν 131 από τις οποίες οι 50 ήταν από μόνιμους και οι 81 από έκτακτους. Το έτος 2009 δόθηκαν 97 όπου οι 35 ήταν μόνιμοι και οι 62 ήταν έκτακτοι. Και τέλος του τελευταίο έτος τρεχούμενο μέχρι στιγμής δόθηκαν 76 από τις οποίες οι 21 από μόνιμους και οι 55 από έκτακτους. Συνολικός αριθμός ολοκληρωμένων πτυχιακών εργασιών είναι 447. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω τις πτυχιακές εργασίες μπορούν να τις αναλάβουν από 1 έως 2 άτομα παραπάνω αριθμός φοιτητών δεν επιτρέπεται. Το έτος 2007 οι 109 φοιτητές επέλεξαν να υλοποιήσουν μόνοι τους την πτυχιακή εργασία ενώ οι 34 επέλεξαν να είναι δύο φοιτητές. Το έτος 2008 οι 95 ήταν μόνοι τους ενώ οι 36 ανά 2. Το έτος 2008 οι 79 μόνοι τους ενώ οι 18 ανά 2. Το τελευταίο έτος 2010 οι 59 επέλεξαν μόνοι τους και οι 17 ανά ζευγάρια. Όπως βλέπουμε και από τα νούμερα οι φοιτητές/τριες που επέλεξαν να ασχοληθούν με την υλοποίηση της τελικής πτυχιακής εργασίας ήταν κατά διαφορά οι περισσότεροι από εκείνους που επέλεξαν να εργαστούν ανά ζευγάρια. Από έρευνα τα ζευγάρια είναι κυρίως του ιδίου φύλλου και σπάνια συνεργάστηκαν αγόρια με κορίτσια. Γράφημα 1: Συγκεντρωτικό γράφημα των πτυχιακών εργασιών του μόνιμου προσωπικού για τα έτη 2007 έως 2010 Το γράφημα μας παρουσιάζει τα ακριβή ποσοστά των πτυχιακών εργασιών που έδωσαν οι καθηγητές/τριες που ανήκουν στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του ΤΕΙ και στο τμήμα Λογιστικής. Συνολικά οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν με επιβλέποντα μόνιμο καθηγητή/τρια για όλα τα έτη που καταγράψαμε είναι 157. [14]

16 Γράφημα 2: Συγκεντρωτικό γράφημα των πτυχιακών εργασιών του έκτακτου προσωπικού για τα έτη 2007 έως 2010 Το γράφημα μας παρουσιάζει τα ακριβή ποσοστά των πτυχιακών εργασιών που έδωσαν οι καθηγητές/τριες που ανήκουν στο έκτακτο διδακτικό προσωπικό του ΤΕΙ και στο τμήμα Λογιστικής. Συνολικά οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν με επιβλέποντα έκτακτο καθηγητή/τρια για όλα τα έτη που καταγράψαμε είναι 290. Γράφημα 3: Φοιτητές/τριες και πως υλοποίησαν την πτυχιακή τους εργασία. [15]

17 Στο γράφημα βλέπουμε με τα ποσοστά ακριβώς πώς οι φοιτητές/τριες επέλεξαν να υλοποιήσουν την εργασία τους, δηλαδή αν την υλοποίησαν μόνοι τους ή ανά ζευγάρια. Γίνεται δηλαδή γραφική απεικόνιση των όσο αναφέρθηκαν παραπάνω. [16]

18 Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΕΩΣ 2010 Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε μέσα από τους πίνακες που υπάρχουν τα ονόματα των καθηγητών/τριων που έχουν παραδώσει εργασίες, τον αριθμό των εργασιών που έχουν δώσει από το 2007 έως το 2010 και τέλος σε ποιόν τομέα του ΤΕΙ ανήκουν. Και για το μόνιμο και για το έκτακτο προσωπικό. Οι καθηγητές/τριες χωρίζονται σε δύο (2) τομείς από τους οποίους υπάρχουν και δύο (2) τομεάρχες. Στον Α τομέα ο οποίος είναι ο τομέας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» είναι τομεάρχης η κυρία ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Στον Β τομέα ο οποίος είναι ο τομέας «ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» είναι τομεάρχης η κυρία ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ. 4.2 Οι καθηγητές/τριες που ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του ΤΕΙ. Πίνακας 1: Αριθμός πτυχιακών εργασιών ανά καθηγητή/τρια (αλφαβητική σειρά). ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Β 8 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Β 17 ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Β 11 ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Α 26 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Α 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΕΝΙΔΟΥ Α 13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΣ Α 14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ 7 Β [17]

19 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 16 Α ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Β 12 ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 26 Α 4.3 Οι καθηγητές/τριες που ανήκουν στο έκτακτο προσωπικό του ΤΕΙ. Πίνακας 2: Αριθμός πτυχιακών εργασιών ανά καθηγητή/τρια (αλφαβητική σειρά). ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 Α ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ 1 Β ΑΣΛΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 3 Β ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1 Β ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7 Β ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 2 Β ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΧΑΙΔΩ 9 Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 11 Β ΖΑΙΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1 Α ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29 Α ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 2 Β ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΗ 3 Β ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 Β ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 2 Α ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 3 Β ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Β [18]

20 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 Β ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6 Α ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Α ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 3 Α ΚΟΥΜΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 5 Β ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 Β ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΝΩΠΗ 6 Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 5 Α ΜΟΜΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 4 Β ΜΟΣΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2 Β ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 Β ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΒΡΑΧΙΩΝΗΣ 2 Β ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ 1 Α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11 Α ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 Β ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 Β ΠΑΤΣΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 Α ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3 Α ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7 Β ΣΚΑΡΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 13 Β ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 Β ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3 Β ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 Α ΣΤΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Α ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 3 Β ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 10 Β ΤΣΙΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4 Β ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 8 Α ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24 Β [19]

21 ΤΣΟΥΚΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8 Β ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4 Α ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 Β ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 5 Α ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 Α ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 Α Το σύνολο των πτυχιακών εργασιών του έτους 2007 είναι 143 από το οποίο τα 51 ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του ΤΕΙ και τα 92 στο έκτακτο προσωπικό. Το έτος 2008 ο αριθμός των καθηγητών/τριων είναι 131 βλέπουμε μια μείωση από τα οποία το 50 είναι από το μόνιμο προσωπικό και τα 81 από το έκτακτο προσωπικό. Σε αντίθεση με τα έτη 2009 και 2010 που βλέπουμε μεγαλύτερη μείωση, όπου εδώ το μόνιμο προσωπικό παρέδωσε για το έτος 2009, 35 πτυχιακές εργασίες και το έκτακτο προσωπικό 62 πτυχιακές εργασίες και αντίστοιχα το έτος 2010 το μόνιμο προσωπικό παρέδωσε 21 πτυχιακές εργασίες και το έκτακτο προσωπικό 55. Ο συνολικός αριθμός και για τα 4 έτη είναι: 447 πτυχιακές εργασίες καθηγητών/τριων. Γράφημα 4: Οι πτυχιακές που δόθηκαν από τους καθηγητές/τριες για τα 2007 έως Το γράφημα μας παρουσιάζει τα όσα αναφέρονται παραπάνω. [20]

22 Κεφάλαιο ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΧΩΡΙΣΤΑ Στο παρακάτω κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πτυχιακές εργασίες που παραδόθηκαν και υλοποιήθηκαν για τα έτη που καταγράφουμε. Παρουσιάζονται για τον κάθε καθηγητή/τρια ξεχωριστά. Οι πτυχιακές εργασίες που δόθηκαν έχουν αρκετές φορές θέματα ανεξάρτητα από το μάθημα που διδάσκουν οι καθηγητές/τριες στο τμήμα Λογιστικής. Σε κάποιες περιπτώσεις δόθηκαν παρόμοια θέματα. Από ότι είδαμε οι φοιτητές/τριες επιλέγουν να πάρουν πτυχιακή εργασία από καθηγητές/τριες που ανήκουν στο έκτακτο προσωπικό του ΤΕΙ Μόνιμο Διδακτικό Προσωπικό του ΤΕΙ Πίνακας 3: Θέματα πτυχιακών εργασιών του κ. Α. Καρασαββόγλου ΔΙΑΥΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪKHΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΕΝΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.(ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ) Ο ΡΟΛΟΣ & Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ο κύριος Καρασαββόγλου παραδίδει γενικά θέματα. Τα θέματά του συνήθως αφορούν την επικαιρότητα και ένα σύνηθες είναι οι μετανάστες. Τα θέματα του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. [21]

23 Πίνακας 4: Θέματα πτυχιακών εργασιών της κα Γ. Φλώρου. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ [22]

24 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 & 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΔΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Η κυρία Φλώρου έχει παραδώσει πτυχιακές εργασίες που αφορούν διάφορες στατιστικές μελέτες σε θέματα όπως τουρισμός, καταναλωτές, για τους φοιτητές/τριες του ΤΕΙ ή και για το ίδιο το ΤΕΙ π.χ. για το διδακτικό προσωπικό, για την πόλη της Καβάλας, για επιχειρήσεις και τέλος στατιστικές μελέτες για άλλους νομούς της Ελλάδας όπως για την Ξάνθη που γίνεται στατιστική παρουσίαση για τα γεωργικά της προϊόντα. Η κυρία Φλώρου δίνει περισσότερα θέματα με βάση το μάθημα το οποίο διδάσκει στο ΤΕΙ. Πίνακας 5: Θέματα πτυχιακών εργασιών του κ. Μ. Νικολαΐδη. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ [23]

25 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ Ν. ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥΣ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΩΣ [24]

ΨΙΑΙΓΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

ΨΙΑΙΓΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΨΙΑΙΓΠΛν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Μ. 64 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Λογιστή Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Λογιστή Λάρισα 2012 1 Σύνταξη Οδηγού: Τσιφόρα Ευδοκία Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Λογιστικής Τηλ.: 2410684463 Fax: 2410610803 Ε-mail: tsifora@teilar.gr Συντονισμός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό Σύστημα Οινοποιίας. Μελέτη περίπτωσης επιχείρησης Βαρβαγιάννη (Information

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Πρόλογος Αγαπητές σπουδάστριες και αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οδηγός Σπουδών Οδηγός Σπουδών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ εμποριασ & ποιοτικου ελεγχου αγροτικων προιοντων 6 αποστολη τει 6 6 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 7 ΤΟ ΤΜΗΜΑ εμποριασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα