2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βελισσάριος Ανδρέας ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Πατρών Φραγκούλης Ιωσήφ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Πατρών Φράγκος ηµήτριος Περιφερειακή ιεύθυνση Α/µιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης υτικής Ελλάδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται µία µαθησιακή δραστηριότητα τύπου οµαδικής συνθετικής εργασίας (project). Μελετάται η δυνατότητα υποστήριξης των µαθητών για ενεργητική - συµµετοχική και αυτοδύναµη µάθηση µε αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο δηµοτικό σχολείο. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα από την πειραµατική εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πρότασης για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών, στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο, µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και από απόσταση επικοινωνία. Η επικοινωνία από απόσταση (Πάτρα - Σέρρες) των δύο σχολείων για την παράλληλη προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από το ένα σχολείο στο άλλο, έδειξε σε δασκάλους και µαθητές τις δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τους ορίζοντες επικοινωνίας και συνεργασίας που ανοίγονται. ιαπιστώθηκε η ανάγκη για πιο εξειδικευµένη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο. Η συνεργασία των µαθητών σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους έδειξε ότι αυξάνει τις µαθησιακές τους εµπειρίες µέσα από ένα εναλλακτικό µαθησιακό περιβάλλον. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ : ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Τοπική Ιστορία, ιαθεµατικό Πρόγραµµα Σπουδών, Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο.

2 97 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν τον καταλύτη πολλών αλλαγών και στην εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι επιθυµητό να καθοδηγείται από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της µάθησης και όχι από την τεχνολογία. Η αλλαγή της φιλοσοφίας του τρόπου διδασκαλίας, του ρόλου του εκπαιδευτικού, των σχέσεων µαθητών και δασκάλων, αλλά και του ίδιου του περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων, αποτελεί τετριµµένη διαπίστωση. Η εποικοδοµητική όµως χρήση των ΤΠΕ αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο της συµβατικής και άλλων (π.χ. εξ αποστάσεως) εκπαιδευτικών µεθοδολογιών. Νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές εµπλουτίζουν τη φαρέτρα του εκπαιδευτικού και µπορούν να υπηρετήσουν τους στόχους της µάθησης. Η Hiltz (1997) ορίζει τη συνεργατική µάθηση ως τη µάθηση που δίνεται έµφαση σε οµαδική συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων προωθώντας την ενεργή συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα και όλες τις κατευθύνσεις. Η κατανόηση και πρόσκτηση της γνώσης διευκολύνεται από την αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων δια ζώσης και µέσω των ΤΠΕ. Ένα µέρος του ρόλου του διδάσκοντα µπορεί να αποδοθεί διαδοχικά σε κάθε ένα από τους διδασκόµενους. Κάθε µαθητής ή οµάδα µαθητών µπορεί να παρουσιάζει το υλικό που έχει συλλέξει και τις εργασίες του, στους υπόλοιπους µαθητές ή οµάδες µαθητών. Οι υπόλοιποι τις αξιολογούν και τις χρησιµοποιούν ως µαθησιακό υλικό. ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από το σχολικό έτος , λειτούργησαν 28 πιλοτικά Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία, καθώς επίσης και σηµαντικός αριθµός Σχολείων ιευρυµένου Ωραρίου. (ολοήµερο περιορισµένης υποδοµής µε ένα δάσκαλο ανά τµήµα). Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευµατινού χρόνου παραµονής των παιδιών στο σχολείο, µε πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Το πρόγραµµα του περιλαµβάνει προετοιµασία για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας, καθώς επίσης και συµµετοχή των µαθητών σε µαθήµατα και δραστηριότητες που αναβαθµίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Αθλητισµό, Χορό, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά (Φ.50/57/26650/Γ ). Τα 28 πιλοτικά ολοήµερα σχολεία λειτούργησαν ως εργαστήρια εφαρµογής πειραµατικών προγραµµάτων, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή του θεσµού. Το ΥΠΕΠΘ αξιοποιώντας τόσο τα παιδαγωγικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη λειτουργία των 28 πιλοτικών σχολείων, όσο και την εµπειρία της οργάνωσης των σχολείων διευρυµένου ωραρίου, προχώρησε στη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου µε τους ακόλουθους στόχους: Να γίνει το ολοήµερο σχολείο ο χώρος όπου οι µαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώσεις τους, «µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δηµιουργικοί».

3 98 Να δοµήσει µε «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των µαθητών, ώστε αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές;της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Να συµβάλλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του µαθητή και στην απαλλαγή της από τη φροντίδα και το κόστος για αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του µαθητή εκτός σχολείου. Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιτυγχάνοντας το «άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία». Να διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, µέσα από τη συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία). Από το σχολικό έτος µε τη λειτουργία ολοήµερων ηµοτικών Σχολείων και 1800 Νηπιαγωγείων, ο θεσµός επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές της χώρας, από τα αστικά κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Το πρόγραµµα του ολοήµερου κατά την εφαρµογή του αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως βιωµατικής µορφής. Οι µαθητές συµµετέχουν αβίαστα και ευχάριστα σ ένα περιβάλλον δεκτικό για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους. Στα πλαίσια λειτουργίας ενός τέτοιου νέου σχολείου δεν θα µπορούσαν να λείπουν καινοτόµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής, τοπικής ιστορίας, υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του σχολείου, αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αξιοποιώντας στην πράξη τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα από τη λειτουργία του Ολοήµερου ηµοτικού Σχολείου στο πλαίσιο του προγράµµατος ΟΙΚΑ Ε, το 4 ο ηµοτικό Σχολείο Πάτρας σε συνεργασία µε το 22ου ηµοτικού Σχολείου Σερρών, σχεδίασαν, οργάνωσαν και την υλοποίησαν ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. Για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος αυτού, αξιοποιήθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως επικοινωνία ήταν: ένα Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης SONY PCS-1600, ψηφιακή κάµερα, µικρόφωνα, µία TV 24, δύο γραµµές ISDN. Από το Νοέµβριο του 2002 έως τον Απρίλιο 2003, δύο ώρες κάθε εβδοµάδα γινόταν σύνδεση του 4ου ηµοτικού Σχολείου Πατρών µε το 22ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών (που διαθέτει ανάλογο εξοπλισµό). Κατά τη διάρκεια αυτή της επικοινωνίας αρχικά έγινε: α) η γνωριµία µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών από τις, Ε & ΣΤ Τάξεις των δύο σχολείων β) επιλέχθηκε ως κοινό αντικείµενο εργασίας η «Τοπική Ιστορία» γ) από την Πάτρα επιλέχθηκε ως θέµα µελέτης «Το Λιµάνι της Πάτρας» και από τις Σέρρες «Η Ιστορία της Πόλης των Σερρών» δ) αποφασίστηκε ο τρόπος εργασίας των µαθητών των δύο σχολείων να επιλεγεί από κοινού από τον δάσκαλο και τους

4 99 µαθητές του ανεξάρτητα σε κάθε ένα από τα δύο σχολεία ώστε στη συνέχεια να γίνει συγκριτική µελέτη των δύο µεθόδων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. Οι µαθητές και ο δάσκαλος του 4ου ηµοτικού Σχολείου Πατρών συναποφάσισαν να εργαστούν αξιοποιώντας τη µέθοδο project, η οποία ως βιωµατική µέθοδος διδασκαλίας αποτελούσε την καταλληλότερη µέθοδο για την οργάνωση ενός οµαδοσυνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς και για την ενεργητική εµπλοκή των µαθητών σε όλα τα στάδια υλοποίησης της µαθησιακής διαδικασίας (Αναλυτικά η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Οι µαθητές και ο δάσκαλος του 22ου ηµοτικού Σχολείου Σερρών αποφάσισαν να εργαστούν µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας στα πλαίσια της οποίας ο δάσκαλος ανέθεσε σε κάθε µαθητή µία εργασία για κάθε ένα από τα αντικείµενα της τοπικής ιστορίας της πόλης των Σερρών. Μαθητής Μαθητής Μαθήτρια Μαθητής άσκαλος Μαθήτρια Μαθητής Μαθήτρια Σχήµα 1: Το Παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό Σύστηµα

5 100 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΞΗ Η παραδοσιακή τάξη χαρακτηρίζεται από (Αλεξιάδης 1981): α) Την δασκαλοκεντρική µορφή διδασκαλίας που διακρίνεται για την µετωπικότητά της, το µονόλογο του διδάσκοντα, την ακινησία των µαθητών, την σιωπηρή παρακολούθηση και βέβαια την µη συµµετοχή β) την εµφάνιση της τάξης εγκατεστηµένης σε µεγάλη και ευρύχωρη αίθουσα, όπου η θεωρία της «τάξης», της «οργάνωσης», της «πειθαρχίας», της «σοβαρότητας», στερούν από τους συµµετέχοντες (και κύρια από τους µαθητές) την δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών γ) Την άκριτη, λιτή και αυστηρή εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος όπως αυτό προτείνεται, χωρίς καµία πρωτοβουλία ότι και αν αυτό µπορεί να σηµαίνει. Παρά τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά, η παραδοσιακή τάξη κατορθώνει και επιβιώνει και διατηρείται ακόµα σε λειτουργία, για πολλούς λόγους µεταξύ των οποίων θα αναφέρουµε τους, κατά την γνώµη µας, σηµαντικότερους: Η προσαρµοστικότητα των παραγόντων της παραδοσιακής τάξης δηλαδή των µαθητών, και της συµπεριφοράς του δασκάλου προς τον µέσο όρο των δυνατοτήτων της τάξης. Η σταδιακή µεταβολή του παραδοσιακού µαθήµατος σε µάθηµα διαλογικής µορφής µε ερωταποκρίσεις, και µε τον τρόπο αυτό δηµιουργίας της εντύπωσης ότι κάτι νέο γεννιέται µε την «συµµετοχή» των µαθητών, οι διακοπές του µονόλογου του δασκάλου µε ερωτήσεις µαθητών, και έτσι η ελαχιστοποίηση της αίσθησης της ακινησίας της τάξης. Η περιορισµένη διαπιστωτική ικανότητα του διδασκάλου λόγω απουσίας ή µειωµένης παρουσίας γνώσεων, δεξιοτήτων καθώς και εµπειριών αξιολόγησης, η οποία εξυπηρετείται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η οικονοµική στενότητα ή η µη βούληση παροχής κονδυλίων εκ µέρους της πολιτείας για την κατασκευή διδακτηρίων των οποίων οι προδιαγραφές θα επιτρέπουν την άσκηση ενός σύγχρονου τρόπου διδασκαλίας και συµπεριφοράς εκ µέρους των παραγόντων της µάθησης. Έτσι παραµένουµε στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η σύγχρονη τάξη χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασµό αξιοποίησης πολλαπλών πηγών και µορφών πληροφορίας, ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης καθώς και ένα ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της: Ενεργητικές διδακτικές µεθόδους και θεωρίες µάθησης µε αντικειµενικό σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του µαθητή και την ανάδειξη από αυτόν ενός ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη µε γνώση και ποιότητα. Πιο συγκεκριµένα, τρόπους λειτουργίας που βασίζονται στη σύγχρονη θεωρία των Curriculum (Αναλυτικών προγραµµάτων διαρκούς εσωτερικής και εξωτερικής µεταρρύθµισης), και µεθόδους διδασκαλίας τέτοιες όπως αυτή της Βιωµατικής διδασκαλίας (Μέθοδος project), µε ταυτόχρονη παραποµπή µας στην Συνεργατική και ιαθεµατική ιδασκαλία, στις παράπλευρες δραστηριότητες καθώς και τις «συνέπειές» τους. Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως µαθησιακού εργαλείου του ο- ποίου κύριος ρόλος είναι η υποβοήθηση της µάθησης, του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού, η επικαιροποίηση της γνώσης, η διεύρυνση του γνωστικού ορί-

6 101 ζοντα των εµπλεκοµένων, και φυσικά η ανάπτυξη στον µαθητή της ικανότητας της επιλογής και χρήσης της πληροφορίας. ιαφορετικό ρόλο του δασκάλου ο οποίος από διεκπεραιωτής και µεταφορέας της γνώσης εξελίσσεται σε συνεργάτη, υποστηρικτή, διαµεσολαβητή και εµψυχωτή του µαθητή για την κατάκτηση της γνώσης. ιδακτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, διάθεση και οργάνωση του χώρου µε τρόπο που απορρέει από τον σεβασµό στο ρόλο, την βούληση, τις επιθυµίες και τις ανάγκες του µαθητή. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθητής άσκαλος Πανεπιστήµια Περιοδικά Μουσεία Chat ιαδίκτυο Κοινότητες Μάθησης Σχήµα 2: Το Σύγχρονο Σύστηµα στην ΚτΠ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Η µέθοδος project είναι ένα ευρύτερο συλλογικό έργο που εκτελείται µε ορισµένο τρόπο(αλεξιάδης, 1989). Στην Παιδαγωγική είναι η µέθοδος όπου η εργασία αντιµετωπίζεται συλλογικά µε ένα ορισµένο τρόπο και οδηγεί στη µόρφωση µέσω µιας συγκεκριµένης διαδικασίας µάθησης. Η µάθηση πηγάζει από τις εµπειρίες που αποκτούν τα άτοµα που εργάζονται στην οµάδα µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες της. (Frey, 1986). Βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι: α) η ύπαρξη ε- λευθερίας για καθένα µέλος της οµάδας που προτείνει ένα θέµα, β) η διαµόρφωση της εργασίας µε τη συµµετοχή όλων, γ) η διεξαγωγή της εργασίας γίνεται από όλα τα µέλη της οµάδος δ). Η παραγωγή ενός συλλογικού έργου (Frey, 1986).

7 102 Η διάρκεια ενός project µπορεί να είναι µικρή (από 2-6 ώρες), µέτρια (από µια µέρα µέχρι µια εβδοµάδα) ή µεγάλη (από µια µερικές εβδοµάδες). Όσο µεγαλώνει η διάρκεια, τόσο και το αντικείµενο της προσπάθειας γίνεται πολυπλοκότερο. Ενδιάµεσα προβλέπεται να γίνονται διαλείµµατα ενηµέρωσης είτε για έλεγχο της προόδου του έργου, είτε για προετοιµασία υλικού, είτε για ρύθµιση οργανωτικών προβληµάτων και κυρίως για ανατροφοδοτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρόνος που θα διατεθεί για το συλλογικό έργο πρέπει να προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα και να συνδυάζεται µε αυτό στα πλαίσια ενός διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. Το Π.Ι. εισάγει τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και δοµεί το περιεχόµενο των διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνθεση γνωστικών α- ντικειµένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεµάτων και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει και τη Γενική παιδεία. (Αλαχιώτης, 2002). Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα. Αντί αυτών χρησιµοποιούν ως κριτήρια επιλογής και πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης σηµαντικά θέµατα, ζητήµατα και προβλήµατα. Η αλλαγή, όµως, στον τρόπο οργάνωσης της σχολικής γνώσης επιφέρει αλλαγές και στον τρόπο διδασκαλίας, η οποία καθίσταται µαθητοκεντρική και διερευνητική, αλλά και στην οργάνωση τον διδακτικού χρόνου (Ματσαγγούρας, 2002). Οι συνθήκες που επικρατούν στο παραδοσιακό σχολείο, δεν ευνοούν έργα τα ο- ποία ακριβώς απαιτούν αποδέσµευση της εργασίας από χρονικούς περιορισµούς. Παρ' όλες όµως τις δυσκολίες, δεν σηµαίνει ότι τέτοιες εφαρµογές δεν µπορούν να γίνουν ακόµη και στο ηµοτικό Σχολείο, ύστερα από πολύ προσεκτική προετοιµασία του όλου έργου από το δάσκαλο. Αντίθετα θεσµοί όπως το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα σπουδών δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης µεθόδων συλλογικών έργων (project). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Με τον όρο Τοπική Ιστορία εννοούµε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριµένου τόπου σε συσχετισµό µε την ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, γεωγραφικό διαµέρισµα) αλλά και µε την εθνική και παγκόσµια ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό. (Παπαγιαννόπουλος 2000). Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος µελέτης από τα δύο σχολεία έγινε µε βάση τα πιο κάτω κριτήρια: α) το θέµα να προέρχεται από το χώρο των άµεσων εµπειριών των µαθητών, β) να βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντά τους, στις ανάγκες και τις επιθυµίες τους καθώς και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά, γ) να δη- µιουργεί προϋποθέσεις ερευνητικής ερµηνευτικής και κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας πραγµατικότητας. Τα προαναφερόµενα έχουν ως αποτέλεσµα να µελετούν οι µαθητές την ιστορία του τόπου τους και να έρχονται σε επαφή µε τα προβλήµατα του τόπου τους, να τα προσεγγίζουν διαχρονικά, να προβαίνουν σε κρίσεις, αναλύσεις, συγκρίσεις και σταδιακά να οδηγούνται στην απόκτηση ιστορικής συνείδησης. Η τελευταία βοηθά στο να γίνουν συνειδητοποιηµένοι πολίτες, οι οποίοι µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων του τόπου

8 103 τους δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη. (Παπαγιαννόπουλος κ.α., 2000). ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στην υλοποίηση του προγράµµατος πήραν µέρος 30 µαθητές από το 4 ο ηµοτικό Σχολείο Πατρών. Συµµετείχαν 2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ο ένας από τους οποίους είχε εµπειρία στην εκπαίδευση από απόσταση. Το πρόγραµµα είχε συνολική διάρκεια 6 µηνών και η υλοποίησή του γινόταν 4 ώρες συνολικά την εβδο- µάδα στα πλαίσια λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. Μετά την επιλογή του θέµατος µελέτης από τους µαθητές, προχωρήσαµε στη συγκρότηση των επι µέρους οµάδων εργασίας µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιθυ- µίες των µαθητών, καθώς και στον ορισµό συντονιστών της κάθε οµάδας. Κάθε οµάδα εργασίας παρουσίαζε στα µέλη της τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς της και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα µέλη των άλλων οµάδων. Στη συνέχεια ακολουθούσε η σύνθεση απόψεων και ο προγραµµατισµός επόµενων δράσεων. Από το 22 ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών συµµετείχαν 25 µαθητές, οι οποίοι συγκέντρωναν το υλικό της µελέτης τους, κατόπιν ανάθεσης συγκεκριµένης εργασίας από τον δάσκαλο σε κάθε µαθητή. Οι µαθητές αυτού του σχολείου όταν συγκέντρωσαν το υλικό µελέτης τους, το παρουσίασαν διαδοχικά στο δάσκαλο, ο οποίος τους έκανε παρατηρήσεις και διορθώσεις. Στη συνέχεια έγινε εξ αποστάσεως επικοινωνία µεταξύ των δύο σχολείων και παρουσίαση του τρόπου δουλειάς και των αποτελεσµάτων της. Κατά τη σύγκριση των δύο µεθόδων διακρίθηκαν τα πλεονεκτήµατα στην προσέγγιση του θέµατος µε αξιοποίηση της µεθόδου project και της εργασίας σε οµάδες. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Με το διδακτικό µοντέλο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη που πειραµατιστήκαµε διαπιστώσαµε: α) την βελτίωση του τρόπου προσφοράς της γνώσης β) την βελτίωση στις σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους γ) την βελτίωση στις σχέσεις µαθητών - εκπαιδευτικών δ) την αλλαγή του ρόλου δασκάλου και του µαθητή στη νέα σχολική πράξη ε) την αλλαγή στη δοµή και λειτουργία του αναλυτικού προγράµµατος στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο στ) το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία ζ) τη χρήση του τοπικού χώρου ως αφορµή για µάθηση η) την παροχή ίσων ευκαιριών και ενθάρρυνση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ για συµµετοχή στη σχολική ζωή όλων των µαθητών ανεξάρτητα από την επίδοσή τους και την κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική τους προέλευση και η) την εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση της κατανόησης της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής τους. Το παραδοσιακό µάθηµα δεν είναι µάθηµα συλλογικού έργου διότι: α) η πρόταση για επεξεργασία ενός διδακτικού περιεχοµένου γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από το δάσκαλο ή εξαρτάται αποκλειστικά από την έγκριση του, β) δεν ερωτάται η σχολική τάξη αν την επεξεργασία αυτή την προτιµούν όλοι, γ) τα παιδιά µαθαίνουν ακριβώς το διδακτικό περιεχόµενο που είναι το αντικείµενο της µάθησης κατά τη διδακτική ώρα, δ) οι εµπειρίες αποκτούνται από τα παιδιά από την επαφή τους µε το διδακτικό περιεχόµενο, όχι από την εργασία πάνω σ' αυτό, ε) µε τη µέθοδο project δεν τηρούνται οι

9 104 κανόνες διεξαγωγής του µαθήµατος όπως στην παραδοσιακή τάξη και ο δάσκαλος δεν λαµβάνει σχεδόν κανένα µέτρο για να περιορίσει τις δραστηριότητες των µαθητών. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν επικεντρώθηκαν: α) στην καλλιέργεια ενός µαθησιακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, συνεργασίας και µάθησης µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών από την ίδια τάξη αλλά και µεταξύ αποµακρυσµένων ηµοτικών Σχολείων (από Αχαΐα και Σέρρες) µε χρήση ΤΠΕ β) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών τόσο µε τις ΤΠΕ όσο και µε µεθόδους αξιοποίησης τους στη διδακτική πράξη και γ) στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διαθεµατική προσέγγιση και παιδαγωγική αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας στο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο µε τη µέθοδο project. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, όχι µόνο επειδή ενσωµατώνουν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά γιατί υιοθετούν την παιδαγωγική επιλογή της διερευνητικής µάθησης. Οι µαθητές φθάνουν στη µάθηση µέσα από µια διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης, συγκροτούν οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους και συνεργάζονται, ερευνούν πηγές, τις επεξεργάζονται, τις κρίνουν, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, και αποφασίζουν. Γενικές συνταγές δεν υπάρχουν, όπως γνωρίζει καλύτερα από όλους κάθε δάσκαλος. Οι δραστηριότητες που δοκιµάσαµε και αναφέρουµε εδώ ως µελέτη περίπτωσης, δεν φιλοδοξούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά ως πρότυπα. Φιλοδοξούν µόνο να αποτελέσουν αφορµή για τον δάσκαλο να σκεφτεί, µε οδηγό τις ανάγκες και τις δυνατότητες της τάξης του, µε βάσει τα ενδιαφέροντά του και τα ενδιαφέροντα των µαθητών του, νέες διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας µε στόχο να γίνει ποιο ελκυστικό το µαθησιακό περιβάλλον και να συµβαδίζει µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά σηµαντική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εµπειρία που αποκόµισαν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαθεµατική προσέγγιση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας µε τη µέθοδο project. Παρά τα προβλήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, την έλλειψη εµπειρίας σε ανάλογες εκπαιδευτικές µεθόδους και µέσα, οι αρχικοί φόβοι και η ανασφάλεια αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία. Οι µαθητές από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η συνεργασία σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους αύξησε τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους µέσα από ένα διαφορετικό µαθησιακό περιβάλλον. Η µέθοδος εργασίας τους οδήγησε στη συνεργασία τόσο µεταξύ τους όσο και µε το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι δάσκαλοι που συµµετείχαν εκτίµησαν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και διαπίστωσαν την ανάγκη για επιµόρφωση στις ΤΠΕ και αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. Η παιδεία δεν παρέχεται µόνο µε απρόσωπα τεχνολογικά εργαλεία. Ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης και ενθάρρυνσης, ζωντανό παράδειγ- µα για τους µαθητές. Η σωστή χρήση όµως των ΤΠΕ αποτελεί ένα ακόµη ισχυρό εργαλείο για επίτευξη των µαθησιακών στόχων στα χέρια δασκάλων και µαθητών.

10 105 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Frey Karl (1986), Η Μέθοδος Project, Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη. 2. Hiltz R., Wellmn, B. (1997), «Asynchronous Learning Networks as a Virtual Classroom», Communications of the ACM, Vol 40, No 9, September 1997). 3. Marc Bloch (1994), Απολογία για την ιστορία, µετάφραση Κώστας Γαγανάκης, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα. 4. Αλεξιάδης Κάρολος (1989), Ανάγκη προετοιµασίας και σχεδίασης του µαθήµατος του σχολείου, Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 5. Ζακ Λε Γκόφ, Πιέρ Νορά, (1975), Το έργο της ιστορίας, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα. 6. Ιστορία και µέθοδοί της (1985), Εγκυκλοπαίδεια της Πλειάδας, τοµ. Α, τοµ., Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 7. Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, (1993) (Γ Ανατύπωση), Εισαγωγή στην τεχνική της Επιστηµονικής ιστορικής εργασίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 8. Κρίβας Σπύρος (1999). Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, Τεχνικό ελτίο, ΥΠΕΠΘ /ΕΠΕΑΕΚ 9. Ματσαγγούρας Ηλίας (1988), Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 10. Ματσαγγούρας Ηλίας (2002), Η ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα. 11. Ματσαγγούρας Ηλίας, (2000), Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα. 12. Παπαγιαννόπουλος Κων/νος, Σιµώνη Ελένη, Φραγκούλης Ιωσήφ (2000), Η Τοπική Ιστορία ως πεδίο σπουδής στα πλαίσια της σχολικής παιδείας, Εκδόσεις Ο- Ε Β.

11 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Να γνωρίσουν οι µαθητές το λιµάνι της Πάτρας µέσα από το πέρασµα των χρόνων και ειδικότερα το ρόλο του στην εξέλιξη και ανάπτυξη της πόλης, µέσα από την αξιοποίηση της διαθεµατικής διεπιστηµονικής προσέγγισης καθώς και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σε επίπεδο γνωστικών στόχων επιδιώκεται: 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του λιµανιού της Πάτρας σε σχέση µε την ιστορία της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής. 2. Να γνωρίσουν το ρόλο και τη σηµασία του λιµανιού στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι και σή- µερα 3. Να γνωρίσουν τις ασχολίες και τα επαγγέλµατα των κατοίκων της περιοχής που σχετίζονται µε το λιµάνι. 4. Να γνωρίσουν τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την επέκταση- ανάπτυξη του λιµανιού της πόλης και της περιοχής γύρω από αυτό, όσο και των ενεργειών που γίνονται σήµερα γι αυτό το σκοπό. 5. Να κατανοήσουν τη σηµασία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής σε σχέση µε το λιµάνι. Σε επίπεδο συναισθηµατικών στόχων επιδιώκεται: 1. Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του λιµανιού και τις δραστηριότητες του γενικά. 2. Να σέβονται και να εκτιµούν τις συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των ατόµων που έζησαν και δηµιούργησαν στο συγκεκριµένο χώρο. 3. Να βιώσουν το αίσθηµα της αποδοχής και της ικανοποίησης µέσα από τη συνειδητοποίηση της συµβολής των ατόµων του άµεσου περίγυρου και κατά συνέπεια και τη δική τους στη δηµιουργία της Τοπικής Ιστορίας. 4. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα προβλήµατα που σχετίζονται µε το λιµάνι της Πάτρας. Σε επίπεδο ψυχοκινητικών στόχων επιδιώκεται 1. Να εθιστούν οι µαθητές στην παρατήρηση και την έρευνα 2. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε το λιµάνι της Πάτρας 3. Να καλλιεργήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την περιέργεια και την παρατηρητικότητά τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να µελετήσουν και να ερευνήσουν ά- µεσες ιστορικές πηγές.

12 107 Για την υλοποίηση των προαναφερόµενων στόχων επιλέξαµε ως µέθοδο εργασίας τη µέθοδο project καθώς αυτή αποτελεί µια ανοικτή διαδικασία µάθησης, τα όρια και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα, ενώ εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου οι µαθητές προσεγγίζουν τη γνώση και αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα µέσα από οµαδική εργασία και δράση. Κινητοποιούνται πτυχές της προσωπικότητάς τους και προσπαθούν µέσα από δηµιουργικές διαδικασίες να προσεγγίσουν το προς µελέτη θέµα καθώς και την υφιστάµενη πραγµατικότητα. Παράλληλα λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες οι επιθυµίες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελών της οµάδας. Το τελευταίο διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία προσέγγισης της γνώσης, ενώ παράλληλα δηµιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της παιδαγωγικής οµάδας. Η προαναφερόµενη µέθοδος περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 1. Αναζήτηση και εντοπισµός συγκεκριµένου θέµατος µελέτης: Η φάση αυτή περιλαµβάνει προτάσεις, συζητήσεις καθώς και καθορισµό του θέµατος µε το ποίο θα ασχοληθούν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός. 2. Έρευνα Στη φάση αυτή διεξάγονται συζητήσεις και ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέες σχετικά µε το πως θεωρούν οι µαθητές ότι θα προσεγγίσουν το συγκεκρι- µένο θέµα. Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής του καταιγισµού ιδεών (brainstorming) καταγράφονται σε αρχικό στάδιο οι ιδέες των µαθητών σχετικά µε τη µελέτη και προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος και στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις τόσο κατά οµάδες όσο και στην ολοµέλεια. Παράλληλα σε αυτή τη φάση δηµιουργείται και συγκεντρώνεται το σχετικό µε το θέµα µελέτης υλικό από τους µαθητές, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. 3. Οργάνωση δεδοµένων Το υλικό ταξινοµείται και τα δεδοµένα οργανώνονται σε ένα συνεπές σχήµα (προεπιλεγµένη δοµή) από κάθε οµάδα. Οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολο- µέλεια την αποκτηµένη µέσα από τη προσέγγιση του θέµατος γνώση. 4. Εφαρµογή Σύµφωνα µε τη µέθοδο project ένα πρόγραµµα παραµένει αναποτελεσµατικό αν δεν καταλήξει σε µια δραστηριότητα. Μια τέτοια δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει από τη συζήτηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών στην τάξη, µέχρι και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε οποιοδήποτε τρόπο στο κοινό. (πχ. κατασκευή poster, µακέτας, ιστοσελίδας, ηλεκτρονική κατασκευή κτλ). 5. Αξιολόγηση Η όλη προσπάθεια αξιολογείται. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί την τελευταία φάση της µεθόδου. Πραγµατοποιείται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος µε στόχο την ανατροφοδότηση των συµµετεχόντων σε αυτό. Έχει δυναµικό χαρακτήρα.

13 108 Προκειµένου να είναι επιτυχής η εφαρµογή της µεθόδου project απαραίτητο είναι να ληφθούν υπόψη κάποια οργανωτικά ζητήµατα. Ως τέτοια µέσα από τη µελέτη της σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας αναφέρονται τα ακόλουθα: Ο χρόνος Ο χώρος Η σχέση µε εξωσχολικούς φορείς Η σχέση µε τα µέλη της Τοπικής Κοινωνίας Η συνεργασία µε τους γονείς Τα Οικονοµικά Οι ιοικητικές διατυπώσεις Η επεξεργασία και η µελέτη των θεµάτων της Τοπικής Ιστορίας επιχειρείται µέσα από διεπιστηµονική- διαθεµατική προσέγγιση. Στα πλαίσια του ιαθεµατικού Προγράµµατος Σπουδών και του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος που επιχειρείται να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο project θα µπορούσαν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες διαθεµατικές διεπιστηµονικές δραστηριότητες: ηµιουργία τοπογραφικού χάρτη υπό κλίµακα ηµιουργία µακέτας υπό κλίµακα Αναζήτηση πληροφοριών(ιστορικών, οικονοµικών, πολιτιστικών) σε βιβλιοθήκες, σε περιοδικά, σε εφηµερίδες, στο internet, σε άτοµα που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία του λιµανιού της πόλης Λήψη συνεντεύξεων από πολίτες και φορείς της περιοχής για το λιµάνι Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του λιµανιού Σύγκριση νέων φωτογραφιών µε παλαιότερες Προβολή του λιµανιού στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης ηµιουργία Ιστοσελίδας ή CD ηµιουργία φυλλαδίων σχετικά µε τη σηµασία της προστασίας του λιµανιού της Πάτρας και του σχετικού µε αυτό οικοσυστήµατος από αλόγιστες ανθρώπινες παρεµβάσεις Συγκέντρωση άρθρων για την αναβάθµιση της περιοχής γύρω από το λιµάνι Συλλογή λογοτεχνικών κειµένων σχετικών µε το λιµάνι Συλλογή µύθων- θρύλων παραδόσεων Συλλογή µουσικών κοµµατιών σχετικών µε το λιµάνι ηµιουργία Λευκώµατος ή ταµπλό µε φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από φωτογράφηση των «Θετικών» και «Αρνητικών» ανθρώπινων παρεµβάσεων που αναπτύσσονται στο λιµάνι ηµιουργία φυλλαδίου σχετικού µε το λιµάνι Καταγραφή επαγγελµάτων και νέων θέσεων εργασίας που αναπτύσσονται και έχουν σχέση µε το λιµάνι ιοργάνωση σχετικής µε το λιµάνι εκδήλωσης στο σχολείο και παρουσίασή της σε πολίτες και φορείς της Τοπικής Κοινωνίας.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ

Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία: projicio = προβάλλω, σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου. Σηµερινή χρήση: Η λέξη project εµπεριέχει δύ Ηµερίδα εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Κατερίνη, 10-10-2008 Η Παιδαγωγική του ΣΧΕ ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μέθοδος Project) Γιώργος Περδίκης Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τι σηµαίνει µέθοδος project; Ετυµολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί,

Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής. ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, P P Μαθητής/τρια Ηλεκτρονικό Εργαστήριο Φυσικής ρακόπουλος Γρηγόρης, ΠΕ04, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, drakopoulos@kalamari.gr Τίκβα Χριστίνα, ΠΕ19, Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί, christinatikva@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή

Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα. Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Διαδραστικός πίνακας και φιλολογικά μαθήματα Επιμέλεια: Νότα Σεφερλή Περί τίνος πρόκειται Υβριδική συσκευή που συνδυάζει κλασικά χαρακτηριστικά πίνακα τάξης με χαρακτηριστικά των ΤΠΕ Μπορεί να δείξει ό,τι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος)

Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης. Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) Παιδί και Ιστορικά Αρχεία: Προβληματισμοί, Μεθοδολογία, Μελέτη περίπτωσης Λεωνίδας Κ. Πλατανιώτης Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 (Φιλόλογος) 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να αναδείξει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ

Κανόνεςσχεδιασµού (1/2) Οσχεδιασµόςθαπρέπειναέχειπάντοτεως κέντρο τους στόχους και το αντικείµενο µάθησης ΗχρήσητωνΝέωνΤεχνολογιώνθαπρέπεινα γίνεται µ Ταδιαθεµατικάσχέδιαεργασίας καιηδράση etwinning Το 1 ο δικτυοκεντρικόσεµινάριογιατηδράση etwinning στηνελλάδα Ιωάννα Κοµνηνού Μαρία Τεντζεράκη ηµήτρης Καρακώστας Κρύστα Ρακαλλίδου Κανόνεςσχεδιασµού (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου Δείκτης Αξιολόγησης 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

32 απαντήσεις. Σύνοψη

32 απαντήσεις. Σύνοψη 32 απαντήσεις Επεξεργασία αυτής της φόρμας Προβολή όλων των απαντήσεων Σύνοψη Κατά σχολείο ενδοσχολική επιμόρφωση εκτός ωραρίου (με πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων). [Α. Εκτός από τις υποχρεωτικές, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση

«Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση «Ανακαλύπτοντας τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Επαρχίας Ελασσόνας»- Μια διδακτική προσέγγιση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 7 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου

ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου ΣΧΟΛΕΙΟ: 7 ο Γυμνάσιο Περιστερίου Σχέδιο δράσης Τομέας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Κοινωνικοπολιτισμικές. Θεωρίες Μάθησης. & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις Η σκέψη αναπτύσσεται (προϊόν οικοδόμησης και αναδόμησης γνώσεων) στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.) εντάσσεται και η καινοτοµία, της

Διαβάστε περισσότερα