2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ"

Transcript

1 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βελισσάριος Ανδρέας ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Πατρών Φραγκούλης Ιωσήφ ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Πατρών Φράγκος ηµήτριος Περιφερειακή ιεύθυνση Α/µιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης υτικής Ελλάδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται µία µαθησιακή δραστηριότητα τύπου οµαδικής συνθετικής εργασίας (project). Μελετάται η δυνατότητα υποστήριξης των µαθητών για ενεργητική - συµµετοχική και αυτοδύναµη µάθηση µε αξιοποίηση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας στο δηµοτικό σχολείο. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα από την πειραµατική εφαρµογή µιας εκπαιδευτικής πρότασης για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στο πλαίσιο του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών, στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο, µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και από απόσταση επικοινωνία. Η επικοινωνία από απόσταση (Πάτρα - Σέρρες) των δύο σχολείων για την παράλληλη προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων από το ένα σχολείο στο άλλο, έδειξε σε δασκάλους και µαθητές τις δυνατότητες που δίνουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα τους ορίζοντες επικοινωνίας και συνεργασίας που ανοίγονται. ιαπιστώθηκε η ανάγκη για πιο εξειδικευµένη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο. Η συνεργασία των µαθητών σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους έδειξε ότι αυξάνει τις µαθησιακές τους εµπειρίες µέσα από ένα εναλλακτικό µαθησιακό περιβάλλον. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ : ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Τοπική Ιστορία, ιαθεµατικό Πρόγραµµα Σπουδών, Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο.

2 97 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν τον καταλύτη πολλών αλλαγών και στην εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι επιθυµητό να καθοδηγείται από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της µάθησης και όχι από την τεχνολογία. Η αλλαγή της φιλοσοφίας του τρόπου διδασκαλίας, του ρόλου του εκπαιδευτικού, των σχέσεων µαθητών και δασκάλων, αλλά και του ίδιου του περιεχοµένου των αναλυτικών προγραµµάτων, αποτελεί τετριµµένη διαπίστωση. Η εποικοδοµητική όµως χρήση των ΤΠΕ αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο της συµβατικής και άλλων (π.χ. εξ αποστάσεως) εκπαιδευτικών µεθοδολογιών. Νέες εκπαιδευτικές µέθοδοι και τεχνικές εµπλουτίζουν τη φαρέτρα του εκπαιδευτικού και µπορούν να υπηρετήσουν τους στόχους της µάθησης. Η Hiltz (1997) ορίζει τη συνεργατική µάθηση ως τη µάθηση που δίνεται έµφαση σε οµαδική συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευοµένων προωθώντας την ενεργή συµµετοχή σε όλα τα επίπεδα και όλες τις κατευθύνσεις. Η κατανόηση και πρόσκτηση της γνώσης διευκολύνεται από την αλληλεπίδραση των εµπλεκοµένων δια ζώσης και µέσω των ΤΠΕ. Ένα µέρος του ρόλου του διδάσκοντα µπορεί να αποδοθεί διαδοχικά σε κάθε ένα από τους διδασκόµενους. Κάθε µαθητής ή οµάδα µαθητών µπορεί να παρουσιάζει το υλικό που έχει συλλέξει και τις εργασίες του, στους υπόλοιπους µαθητές ή οµάδες µαθητών. Οι υπόλοιποι τις αξιολογούν και τις χρησιµοποιούν ως µαθησιακό υλικό. ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Από το σχολικό έτος , λειτούργησαν 28 πιλοτικά Ολοήµερα ηµοτικά Σχολεία, καθώς επίσης και σηµαντικός αριθµός Σχολείων ιευρυµένου Ωραρίου. (ολοήµερο περιορισµένης υποδοµής µε ένα δάσκαλο ανά τµήµα). Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευµατινού χρόνου παραµονής των παιδιών στο σχολείο, µε πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Το πρόγραµµα του περιλαµβάνει προετοιµασία για τα µαθήµατα της επόµενης µέρας, καθώς επίσης και συµµετοχή των µαθητών σε µαθήµατα και δραστηριότητες που αναβαθµίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Αθλητισµό, Χορό, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά (Φ.50/57/26650/Γ ). Τα 28 πιλοτικά ολοήµερα σχολεία λειτούργησαν ως εργαστήρια εφαρµογής πειραµατικών προγραµµάτων, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή του θεσµού. Το ΥΠΕΠΘ αξιοποιώντας τόσο τα παιδαγωγικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη λειτουργία των 28 πιλοτικών σχολείων, όσο και την εµπειρία της οργάνωσης των σχολείων διευρυµένου ωραρίου, προχώρησε στη λειτουργία του ολοήµερου σχολείου µε τους ακόλουθους στόχους: Να γίνει το ολοήµερο σχολείο ο χώρος όπου οι µαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώσεις τους, «µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δηµιουργικοί».

3 98 Να δοµήσει µε «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των µαθητών, ώστε αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές;της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης. Να συµβάλλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του µαθητή και στην απαλλαγή της από τη φροντίδα και το κόστος για αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του µαθητή εκτός σχολείου. Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιτυγχάνοντας το «άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία». Να διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, µέσα από τη συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (µαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία). Από το σχολικό έτος µε τη λειτουργία ολοήµερων ηµοτικών Σχολείων και 1800 Νηπιαγωγείων, ο θεσµός επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές της χώρας, από τα αστικά κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Το πρόγραµµα του ολοήµερου κατά την εφαρµογή του αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως βιωµατικής µορφής. Οι µαθητές συµµετέχουν αβίαστα και ευχάριστα σ ένα περιβάλλον δεκτικό για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους. Στα πλαίσια λειτουργίας ενός τέτοιου νέου σχολείου δεν θα µπορούσαν να λείπουν καινοτόµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως δραστηριότητες αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής αγωγής, τοπικής ιστορίας, υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του σχολείου, αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αξιοποιώντας στην πράξη τις ευκαιρίες που προσφέρονται µέσα από τη λειτουργία του Ολοήµερου ηµοτικού Σχολείου στο πλαίσιο του προγράµµατος ΟΙΚΑ Ε, το 4 ο ηµοτικό Σχολείο Πάτρας σε συνεργασία µε το 22ου ηµοτικού Σχολείου Σερρών, σχεδίασαν, οργάνωσαν και την υλοποίησαν ένα πρόγραµµα διδασκαλίας της Τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια του διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. Για την πραγµατοποίηση του προγράµµατος αυτού, αξιοποιήθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως επικοινωνία ήταν: ένα Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης SONY PCS-1600, ψηφιακή κάµερα, µικρόφωνα, µία TV 24, δύο γραµµές ISDN. Από το Νοέµβριο του 2002 έως τον Απρίλιο 2003, δύο ώρες κάθε εβδοµάδα γινόταν σύνδεση του 4ου ηµοτικού Σχολείου Πατρών µε το 22ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών (που διαθέτει ανάλογο εξοπλισµό). Κατά τη διάρκεια αυτή της επικοινωνίας αρχικά έγινε: α) η γνωριµία µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών από τις, Ε & ΣΤ Τάξεις των δύο σχολείων β) επιλέχθηκε ως κοινό αντικείµενο εργασίας η «Τοπική Ιστορία» γ) από την Πάτρα επιλέχθηκε ως θέµα µελέτης «Το Λιµάνι της Πάτρας» και από τις Σέρρες «Η Ιστορία της Πόλης των Σερρών» δ) αποφασίστηκε ο τρόπος εργασίας των µαθητών των δύο σχολείων να επιλεγεί από κοινού από τον δάσκαλο και τους

4 99 µαθητές του ανεξάρτητα σε κάθε ένα από τα δύο σχολεία ώστε στη συνέχεια να γίνει συγκριτική µελέτη των δύο µεθόδων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. Οι µαθητές και ο δάσκαλος του 4ου ηµοτικού Σχολείου Πατρών συναποφάσισαν να εργαστούν αξιοποιώντας τη µέθοδο project, η οποία ως βιωµατική µέθοδος διδασκαλίας αποτελούσε την καταλληλότερη µέθοδο για την οργάνωση ενός οµαδοσυνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς και για την ενεργητική εµπλοκή των µαθητών σε όλα τα στάδια υλοποίησης της µαθησιακής διαδικασίας (Αναλυτικά η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Οι µαθητές και ο δάσκαλος του 22ου ηµοτικού Σχολείου Σερρών αποφάσισαν να εργαστούν µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας στα πλαίσια της οποίας ο δάσκαλος ανέθεσε σε κάθε µαθητή µία εργασία για κάθε ένα από τα αντικείµενα της τοπικής ιστορίας της πόλης των Σερρών. Μαθητής Μαθητής Μαθήτρια Μαθητής άσκαλος Μαθήτρια Μαθητής Μαθήτρια Σχήµα 1: Το Παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό Σύστηµα

5 100 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΞΗ Η παραδοσιακή τάξη χαρακτηρίζεται από (Αλεξιάδης 1981): α) Την δασκαλοκεντρική µορφή διδασκαλίας που διακρίνεται για την µετωπικότητά της, το µονόλογο του διδάσκοντα, την ακινησία των µαθητών, την σιωπηρή παρακολούθηση και βέβαια την µη συµµετοχή β) την εµφάνιση της τάξης εγκατεστηµένης σε µεγάλη και ευρύχωρη αίθουσα, όπου η θεωρία της «τάξης», της «οργάνωσης», της «πειθαρχίας», της «σοβαρότητας», στερούν από τους συµµετέχοντες (και κύρια από τους µαθητές) την δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών γ) Την άκριτη, λιτή και αυστηρή εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος όπως αυτό προτείνεται, χωρίς καµία πρωτοβουλία ότι και αν αυτό µπορεί να σηµαίνει. Παρά τα παραπάνω αρνητικά χαρακτηριστικά, η παραδοσιακή τάξη κατορθώνει και επιβιώνει και διατηρείται ακόµα σε λειτουργία, για πολλούς λόγους µεταξύ των οποίων θα αναφέρουµε τους, κατά την γνώµη µας, σηµαντικότερους: Η προσαρµοστικότητα των παραγόντων της παραδοσιακής τάξης δηλαδή των µαθητών, και της συµπεριφοράς του δασκάλου προς τον µέσο όρο των δυνατοτήτων της τάξης. Η σταδιακή µεταβολή του παραδοσιακού µαθήµατος σε µάθηµα διαλογικής µορφής µε ερωταποκρίσεις, και µε τον τρόπο αυτό δηµιουργίας της εντύπωσης ότι κάτι νέο γεννιέται µε την «συµµετοχή» των µαθητών, οι διακοπές του µονόλογου του δασκάλου µε ερωτήσεις µαθητών, και έτσι η ελαχιστοποίηση της αίσθησης της ακινησίας της τάξης. Η περιορισµένη διαπιστωτική ικανότητα του διδασκάλου λόγω απουσίας ή µειωµένης παρουσίας γνώσεων, δεξιοτήτων καθώς και εµπειριών αξιολόγησης, η οποία εξυπηρετείται από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Η οικονοµική στενότητα ή η µη βούληση παροχής κονδυλίων εκ µέρους της πολιτείας για την κατασκευή διδακτηρίων των οποίων οι προδιαγραφές θα επιτρέπουν την άσκηση ενός σύγχρονου τρόπου διδασκαλίας και συµπεριφοράς εκ µέρους των παραγόντων της µάθησης. Έτσι παραµένουµε στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας µε ότι αυτό συνεπάγεται. Η σύγχρονη τάξη χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασµό αξιοποίησης πολλαπλών πηγών και µορφών πληροφορίας, ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας και µάθησης καθώς και ένα ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της: Ενεργητικές διδακτικές µεθόδους και θεωρίες µάθησης µε αντικειµενικό σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του µαθητή και την ανάδειξη από αυτόν ενός ελεύθερου και υπεύθυνου πολίτη µε γνώση και ποιότητα. Πιο συγκεκριµένα, τρόπους λειτουργίας που βασίζονται στη σύγχρονη θεωρία των Curriculum (Αναλυτικών προγραµµάτων διαρκούς εσωτερικής και εξωτερικής µεταρρύθµισης), και µεθόδους διδασκαλίας τέτοιες όπως αυτή της Βιωµατικής διδασκαλίας (Μέθοδος project), µε ταυτόχρονη παραποµπή µας στην Συνεργατική και ιαθεµατική ιδασκαλία, στις παράπλευρες δραστηριότητες καθώς και τις «συνέπειές» τους. Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ως µαθησιακού εργαλείου του ο- ποίου κύριος ρόλος είναι η υποβοήθηση της µάθησης, του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού, η επικαιροποίηση της γνώσης, η διεύρυνση του γνωστικού ορί-

6 101 ζοντα των εµπλεκοµένων, και φυσικά η ανάπτυξη στον µαθητή της ικανότητας της επιλογής και χρήσης της πληροφορίας. ιαφορετικό ρόλο του δασκάλου ο οποίος από διεκπεραιωτής και µεταφορέας της γνώσης εξελίσσεται σε συνεργάτη, υποστηρικτή, διαµεσολαβητή και εµψυχωτή του µαθητή για την κατάκτηση της γνώσης. ιδακτήρια τα οποία χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, διάθεση και οργάνωση του χώρου µε τρόπο που απορρέει από τον σεβασµό στο ρόλο, την βούληση, τις επιθυµίες και τις ανάγκες του µαθητή. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Βιβλιοθήκες Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθητής άσκαλος Πανεπιστήµια Περιοδικά Μουσεία Chat ιαδίκτυο Κοινότητες Μάθησης Σχήµα 2: Το Σύγχρονο Σύστηµα στην ΚτΠ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Η µέθοδος project είναι ένα ευρύτερο συλλογικό έργο που εκτελείται µε ορισµένο τρόπο(αλεξιάδης, 1989). Στην Παιδαγωγική είναι η µέθοδος όπου η εργασία αντιµετωπίζεται συλλογικά µε ένα ορισµένο τρόπο και οδηγεί στη µόρφωση µέσω µιας συγκεκριµένης διαδικασίας µάθησης. Η µάθηση πηγάζει από τις εµπειρίες που αποκτούν τα άτοµα που εργάζονται στην οµάδα µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες της. (Frey, 1986). Βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι: α) η ύπαρξη ε- λευθερίας για καθένα µέλος της οµάδας που προτείνει ένα θέµα, β) η διαµόρφωση της εργασίας µε τη συµµετοχή όλων, γ) η διεξαγωγή της εργασίας γίνεται από όλα τα µέλη της οµάδος δ). Η παραγωγή ενός συλλογικού έργου (Frey, 1986).

7 102 Η διάρκεια ενός project µπορεί να είναι µικρή (από 2-6 ώρες), µέτρια (από µια µέρα µέχρι µια εβδοµάδα) ή µεγάλη (από µια µερικές εβδοµάδες). Όσο µεγαλώνει η διάρκεια, τόσο και το αντικείµενο της προσπάθειας γίνεται πολυπλοκότερο. Ενδιάµεσα προβλέπεται να γίνονται διαλείµµατα ενηµέρωσης είτε για έλεγχο της προόδου του έργου, είτε για προετοιµασία υλικού, είτε για ρύθµιση οργανωτικών προβληµάτων και κυρίως για ανατροφοδοτήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο χρόνος που θα διατεθεί για το συλλογικό έργο πρέπει να προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραµµα και να συνδυάζεται µε αυτό στα πλαίσια ενός διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. Το Π.Ι. εισάγει τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης και δοµεί το περιεχόµενο των διδασκόµενων αυτοτελών µαθηµάτων στη βάση µιας ισόρροπης οριζόντιας και κάθετης κατανοµής της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνθεση γνωστικών α- ντικειµένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεµάτων και προβάλλεται η παράµετρος της διαθεµατικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει και τη Γενική παιδεία. (Αλαχιώτης, 2002). Τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόµενα µαθήµατα. Αντί αυτών χρησιµοποιούν ως κριτήρια επιλογής και πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης σηµαντικά θέµατα, ζητήµατα και προβλήµατα. Η αλλαγή, όµως, στον τρόπο οργάνωσης της σχολικής γνώσης επιφέρει αλλαγές και στον τρόπο διδασκαλίας, η οποία καθίσταται µαθητοκεντρική και διερευνητική, αλλά και στην οργάνωση τον διδακτικού χρόνου (Ματσαγγούρας, 2002). Οι συνθήκες που επικρατούν στο παραδοσιακό σχολείο, δεν ευνοούν έργα τα ο- ποία ακριβώς απαιτούν αποδέσµευση της εργασίας από χρονικούς περιορισµούς. Παρ' όλες όµως τις δυσκολίες, δεν σηµαίνει ότι τέτοιες εφαρµογές δεν µπορούν να γίνουν ακόµη και στο ηµοτικό Σχολείο, ύστερα από πολύ προσεκτική προετοιµασία του όλου έργου από το δάσκαλο. Αντίθετα θεσµοί όπως το νέο διαθεµατικό πρόγραµµα σπουδών δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης µεθόδων συλλογικών έργων (project). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» Με τον όρο Τοπική Ιστορία εννοούµε τη συνολική (κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριµένου τόπου σε συσχετισµό µε την ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο βρίσκεται (επαρχία, γεωγραφικό διαµέρισµα) αλλά και µε την εθνική και παγκόσµια ιστορία, όσο αυτό είναι εφικτό. (Παπαγιαννόπουλος 2000). Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος µελέτης από τα δύο σχολεία έγινε µε βάση τα πιο κάτω κριτήρια: α) το θέµα να προέρχεται από το χώρο των άµεσων εµπειριών των µαθητών, β) να βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντά τους, στις ανάγκες και τις επιθυµίες τους καθώς και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά, γ) να δη- µιουργεί προϋποθέσεις ερευνητικής ερµηνευτικής και κριτικής ανάλυσης της υπάρχουσας πραγµατικότητας. Τα προαναφερόµενα έχουν ως αποτέλεσµα να µελετούν οι µαθητές την ιστορία του τόπου τους και να έρχονται σε επαφή µε τα προβλήµατα του τόπου τους, να τα προσεγγίζουν διαχρονικά, να προβαίνουν σε κρίσεις, αναλύσεις, συγκρίσεις και σταδιακά να οδηγούνται στην απόκτηση ιστορικής συνείδησης. Η τελευταία βοηθά στο να γίνουν συνειδητοποιηµένοι πολίτες, οι οποίοι µέσα από την ενεργό συµµετοχή τους στις διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων του τόπου

8 103 τους δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη. (Παπαγιαννόπουλος κ.α., 2000). ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στην υλοποίηση του προγράµµατος πήραν µέρος 30 µαθητές από το 4 ο ηµοτικό Σχολείο Πατρών. Συµµετείχαν 2 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ο ένας από τους οποίους είχε εµπειρία στην εκπαίδευση από απόσταση. Το πρόγραµµα είχε συνολική διάρκεια 6 µηνών και η υλοποίησή του γινόταν 4 ώρες συνολικά την εβδο- µάδα στα πλαίσια λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου. Μετά την επιλογή του θέµατος µελέτης από τους µαθητές, προχωρήσαµε στη συγκρότηση των επι µέρους οµάδων εργασίας µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις επιθυ- µίες των µαθητών, καθώς και στον ορισµό συντονιστών της κάθε οµάδας. Κάθε οµάδα εργασίας παρουσίαζε στα µέλη της τα αποτελέσµατα της προσπάθειάς της και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα µέλη των άλλων οµάδων. Στη συνέχεια ακολουθούσε η σύνθεση απόψεων και ο προγραµµατισµός επόµενων δράσεων. Από το 22 ο ηµοτικό Σχολείο Σερρών συµµετείχαν 25 µαθητές, οι οποίοι συγκέντρωναν το υλικό της µελέτης τους, κατόπιν ανάθεσης συγκεκριµένης εργασίας από τον δάσκαλο σε κάθε µαθητή. Οι µαθητές αυτού του σχολείου όταν συγκέντρωσαν το υλικό µελέτης τους, το παρουσίασαν διαδοχικά στο δάσκαλο, ο οποίος τους έκανε παρατηρήσεις και διορθώσεις. Στη συνέχεια έγινε εξ αποστάσεως επικοινωνία µεταξύ των δύο σχολείων και παρουσίαση του τρόπου δουλειάς και των αποτελεσµάτων της. Κατά τη σύγκριση των δύο µεθόδων διακρίθηκαν τα πλεονεκτήµατα στην προσέγγιση του θέµατος µε αξιοποίηση της µεθόδου project και της εργασίας σε οµάδες. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Με το διδακτικό µοντέλο αξιοποίησης νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη που πειραµατιστήκαµε διαπιστώσαµε: α) την βελτίωση του τρόπου προσφοράς της γνώσης β) την βελτίωση στις σχέσεις των µαθητών µεταξύ τους γ) την βελτίωση στις σχέσεις µαθητών - εκπαιδευτικών δ) την αλλαγή του ρόλου δασκάλου και του µαθητή στη νέα σχολική πράξη ε) την αλλαγή στη δοµή και λειτουργία του αναλυτικού προγράµµατος στο Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο στ) το άνοιγµα του σχολείου στην τοπική κοινωνία ζ) τη χρήση του τοπικού χώρου ως αφορµή για µάθηση η) την παροχή ίσων ευκαιριών και ενθάρρυνση στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ για συµµετοχή στη σχολική ζωή όλων των µαθητών ανεξάρτητα από την επίδοσή τους και την κοινωνικοοικονοµική και πολιτισµική τους προέλευση και η) την εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη διεύρυνση της κατανόησης της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής τους. Το παραδοσιακό µάθηµα δεν είναι µάθηµα συλλογικού έργου διότι: α) η πρόταση για επεξεργασία ενός διδακτικού περιεχοµένου γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από το δάσκαλο ή εξαρτάται αποκλειστικά από την έγκριση του, β) δεν ερωτάται η σχολική τάξη αν την επεξεργασία αυτή την προτιµούν όλοι, γ) τα παιδιά µαθαίνουν ακριβώς το διδακτικό περιεχόµενο που είναι το αντικείµενο της µάθησης κατά τη διδακτική ώρα, δ) οι εµπειρίες αποκτούνται από τα παιδιά από την επαφή τους µε το διδακτικό περιεχόµενο, όχι από την εργασία πάνω σ' αυτό, ε) µε τη µέθοδο project δεν τηρούνται οι

9 104 κανόνες διεξαγωγής του µαθήµατος όπως στην παραδοσιακή τάξη και ο δάσκαλος δεν λαµβάνει σχεδόν κανένα µέτρο για να περιορίσει τις δραστηριότητες των µαθητών. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν επικεντρώθηκαν: α) στην καλλιέργεια ενός µαθησιακού περιβάλλοντος επικοινωνίας, συνεργασίας και µάθησης µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µαθητών από την ίδια τάξη αλλά και µεταξύ αποµακρυσµένων ηµοτικών Σχολείων (από Αχαΐα και Σέρρες) µε χρήση ΤΠΕ β) στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών τόσο µε τις ΤΠΕ όσο και µε µεθόδους αξιοποίησης τους στη διδακτική πράξη και γ) στην δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διαθεµατική προσέγγιση και παιδαγωγική αξιοποίηση της Τοπικής Ιστορίας στο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο µε τη µέθοδο project. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι δραστηριότητες που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζουν ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, όχι µόνο επειδή ενσωµατώνουν τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη µαθησιακή διαδικασία, αλλά γιατί υιοθετούν την παιδαγωγική επιλογή της διερευνητικής µάθησης. Οι µαθητές φθάνουν στη µάθηση µέσα από µια διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης, συγκροτούν οµάδες ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους και συνεργάζονται, ερευνούν πηγές, τις επεξεργάζονται, τις κρίνουν, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αυτενεργούν, και αποφασίζουν. Γενικές συνταγές δεν υπάρχουν, όπως γνωρίζει καλύτερα από όλους κάθε δάσκαλος. Οι δραστηριότητες που δοκιµάσαµε και αναφέρουµε εδώ ως µελέτη περίπτωσης, δεν φιλοδοξούν να λειτουργήσουν παραδειγµατικά ως πρότυπα. Φιλοδοξούν µόνο να αποτελέσουν αφορµή για τον δάσκαλο να σκεφτεί, µε οδηγό τις ανάγκες και τις δυνατότητες της τάξης του, µε βάσει τα ενδιαφέροντά του και τα ενδιαφέροντα των µαθητών του, νέες διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας µε στόχο να γίνει ποιο ελκυστικό το µαθησιακό περιβάλλον και να συµβαδίζει µε την κοινωνική πραγµατικότητα. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικά σηµαντική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την εµπειρία που αποκόµισαν από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διαθεµατική προσέγγιση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας µε τη µέθοδο project. Παρά τα προβλήµατα υλικοτεχνικής υποδοµής, την έλλειψη εµπειρίας σε ανάλογες εκπαιδευτικές µεθόδους και µέσα, οι αρχικοί φόβοι και η ανασφάλεια αντιµετωπίστηκαν µε επιτυχία. Οι µαθητές από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η συνεργασία σε οµάδες και η ενασχόληση τους µε ένα θέµα των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων τους αύξησε τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους µέσα από ένα διαφορετικό µαθησιακό περιβάλλον. Η µέθοδος εργασίας τους οδήγησε στη συνεργασία τόσο µεταξύ τους όσο και µε το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι δάσκαλοι που συµµετείχαν εκτίµησαν τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και διαπίστωσαν την ανάγκη για επιµόρφωση στις ΤΠΕ και αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. Η παιδεία δεν παρέχεται µόνο µε απρόσωπα τεχνολογικά εργαλεία. Ο δάσκαλος είναι αναντικατάστατη πηγή έµπνευσης και ενθάρρυνσης, ζωντανό παράδειγ- µα για τους µαθητές. Η σωστή χρήση όµως των ΤΠΕ αποτελεί ένα ακόµη ισχυρό εργαλείο για επίτευξη των µαθησιακών στόχων στα χέρια δασκάλων και µαθητών.

10 105 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Frey Karl (1986), Η Μέθοδος Project, Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη. 2. Hiltz R., Wellmn, B. (1997), «Asynchronous Learning Networks as a Virtual Classroom», Communications of the ACM, Vol 40, No 9, September 1997). 3. Marc Bloch (1994), Απολογία για την ιστορία, µετάφραση Κώστας Γαγανάκης, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα. 4. Αλεξιάδης Κάρολος (1989), Ανάγκη προετοιµασίας και σχεδίασης του µαθήµατος του σχολείου, Εκδόσεις Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 5. Ζακ Λε Γκόφ, Πιέρ Νορά, (1975), Το έργο της ιστορίας, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα. 6. Ιστορία και µέθοδοί της (1985), Εγκυκλοπαίδεια της Πλειάδας, τοµ. Α, τοµ., Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 7. Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, (1993) (Γ Ανατύπωση), Εισαγωγή στην τεχνική της Επιστηµονικής ιστορικής εργασίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη. 8. Κρίβας Σπύρος (1999). Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, Τεχνικό ελτίο, ΥΠΕΠΘ /ΕΠΕΑΕΚ 9. Ματσαγγούρας Ηλίας (1988), Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα. 10. Ματσαγγούρας Ηλίας (2002), Η ιαθεµατικότητα στη σχολική γνώση, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα. 11. Ματσαγγούρας Ηλίας, (2000), Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση, Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα. 12. Παπαγιαννόπουλος Κων/νος, Σιµώνη Ελένη, Φραγκούλης Ιωσήφ (2000), Η Τοπική Ιστορία ως πεδίο σπουδής στα πλαίσια της σχολικής παιδείας, Εκδόσεις Ο- Ε Β.

11 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : Να γνωρίσουν οι µαθητές το λιµάνι της Πάτρας µέσα από το πέρασµα των χρόνων και ειδικότερα το ρόλο του στην εξέλιξη και ανάπτυξη της πόλης, µέσα από την αξιοποίηση της διαθεµατικής διεπιστηµονικής προσέγγισης καθώς και της χρήσης Νέων Τεχνολογιών. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σε επίπεδο γνωστικών στόχων επιδιώκεται: 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές την ιστορία του λιµανιού της Πάτρας σε σχέση µε την ιστορία της πόλης των Πατρών και της ευρύτερης περιοχής. 2. Να γνωρίσουν το ρόλο και τη σηµασία του λιµανιού στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης από τις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι και σή- µερα 3. Να γνωρίσουν τις ασχολίες και τα επαγγέλµατα των κατοίκων της περιοχής που σχετίζονται µε το λιµάνι. 4. Να γνωρίσουν τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την επέκταση- ανάπτυξη του λιµανιού της πόλης και της περιοχής γύρω από αυτό, όσο και των ενεργειών που γίνονται σήµερα γι αυτό το σκοπό. 5. Να κατανοήσουν τη σηµασία του ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής σε σχέση µε το λιµάνι. Σε επίπεδο συναισθηµατικών στόχων επιδιώκεται: 1. Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του λιµανιού και τις δραστηριότητες του γενικά. 2. Να σέβονται και να εκτιµούν τις συλλογικές προσπάθειες και τους αγώνες των ατόµων που έζησαν και δηµιούργησαν στο συγκεκριµένο χώρο. 3. Να βιώσουν το αίσθηµα της αποδοχής και της ικανοποίησης µέσα από τη συνειδητοποίηση της συµβολής των ατόµων του άµεσου περίγυρου και κατά συνέπεια και τη δική τους στη δηµιουργία της Τοπικής Ιστορίας. 4. Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα προβλήµατα που σχετίζονται µε το λιµάνι της Πάτρας. Σε επίπεδο ψυχοκινητικών στόχων επιδιώκεται 1. Να εθιστούν οι µαθητές στην παρατήρηση και την έρευνα 2. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε το λιµάνι της Πάτρας 3. Να καλλιεργήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την περιέργεια και την παρατηρητικότητά τους, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να µελετήσουν και να ερευνήσουν ά- µεσες ιστορικές πηγές.

12 107 Για την υλοποίηση των προαναφερόµενων στόχων επιλέξαµε ως µέθοδο εργασίας τη µέθοδο project καθώς αυτή αποτελεί µια ανοικτή διαδικασία µάθησης, τα όρια και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα, ενώ εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Στα πλαίσια αυτής της µεθόδου οι µαθητές προσεγγίζουν τη γνώση και αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα µέσα από οµαδική εργασία και δράση. Κινητοποιούνται πτυχές της προσωπικότητάς τους και προσπαθούν µέσα από δηµιουργικές διαδικασίες να προσεγγίσουν το προς µελέτη θέµα καθώς και την υφιστάµενη πραγµατικότητα. Παράλληλα λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες οι επιθυµίες καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µελών της οµάδας. Το τελευταίο διευκολύνει ουσιαστικά τη διαδικασία προσέγγισης της γνώσης, ενώ παράλληλα δηµιουργεί προϋποθέσεις ουσιαστικής συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της παιδαγωγικής οµάδας. Η προαναφερόµενη µέθοδος περιλαµβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 1. Αναζήτηση και εντοπισµός συγκεκριµένου θέµατος µελέτης: Η φάση αυτή περιλαµβάνει προτάσεις, συζητήσεις καθώς και καθορισµό του θέµατος µε το ποίο θα ασχοληθούν οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός. 2. Έρευνα Στη φάση αυτή διεξάγονται συζητήσεις και ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέες σχετικά µε το πως θεωρούν οι µαθητές ότι θα προσεγγίσουν το συγκεκρι- µένο θέµα. Με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνικής του καταιγισµού ιδεών (brainstorming) καταγράφονται σε αρχικό στάδιο οι ιδέες των µαθητών σχετικά µε τη µελέτη και προσέγγιση του συγκεκριµένου θέµατος και στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις τόσο κατά οµάδες όσο και στην ολοµέλεια. Παράλληλα σε αυτή τη φάση δηµιουργείται και συγκεντρώνεται το σχετικό µε το θέµα µελέτης υλικό από τους µαθητές, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυµίες τους. 3. Οργάνωση δεδοµένων Το υλικό ταξινοµείται και τα δεδοµένα οργανώνονται σε ένα συνεπές σχήµα (προεπιλεγµένη δοµή) από κάθε οµάδα. Οι οµάδες παρουσιάζουν στην ολο- µέλεια την αποκτηµένη µέσα από τη προσέγγιση του θέµατος γνώση. 4. Εφαρµογή Σύµφωνα µε τη µέθοδο project ένα πρόγραµµα παραµένει αναποτελεσµατικό αν δεν καταλήξει σε µια δραστηριότητα. Μια τέτοια δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει από τη συζήτηση των αποτελεσµάτων και των εµπειριών στην τάξη, µέχρι και την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε οποιοδήποτε τρόπο στο κοινό. (πχ. κατασκευή poster, µακέτας, ιστοσελίδας, ηλεκτρονική κατασκευή κτλ). 5. Αξιολόγηση Η όλη προσπάθεια αξιολογείται. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί την τελευταία φάση της µεθόδου. Πραγµατοποιείται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος µε στόχο την ανατροφοδότηση των συµµετεχόντων σε αυτό. Έχει δυναµικό χαρακτήρα.

13 108 Προκειµένου να είναι επιτυχής η εφαρµογή της µεθόδου project απαραίτητο είναι να ληφθούν υπόψη κάποια οργανωτικά ζητήµατα. Ως τέτοια µέσα από τη µελέτη της σχετικής µε το θέµα βιβλιογραφίας αναφέρονται τα ακόλουθα: Ο χρόνος Ο χώρος Η σχέση µε εξωσχολικούς φορείς Η σχέση µε τα µέλη της Τοπικής Κοινωνίας Η συνεργασία µε τους γονείς Τα Οικονοµικά Οι ιοικητικές διατυπώσεις Η επεξεργασία και η µελέτη των θεµάτων της Τοπικής Ιστορίας επιχειρείται µέσα από διεπιστηµονική- διαθεµατική προσέγγιση. Στα πλαίσια του ιαθεµατικού Προγράµµατος Σπουδών και του Νέου Αναλυτικού Προγράµµατος που επιχειρείται να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο project θα µπορούσαν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες διαθεµατικές διεπιστηµονικές δραστηριότητες: ηµιουργία τοπογραφικού χάρτη υπό κλίµακα ηµιουργία µακέτας υπό κλίµακα Αναζήτηση πληροφοριών(ιστορικών, οικονοµικών, πολιτιστικών) σε βιβλιοθήκες, σε περιοδικά, σε εφηµερίδες, στο internet, σε άτοµα που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία του λιµανιού της πόλης Λήψη συνεντεύξεων από πολίτες και φορείς της περιοχής για το λιµάνι Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του λιµανιού Σύγκριση νέων φωτογραφιών µε παλαιότερες Προβολή του λιµανιού στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης ηµιουργία Ιστοσελίδας ή CD ηµιουργία φυλλαδίων σχετικά µε τη σηµασία της προστασίας του λιµανιού της Πάτρας και του σχετικού µε αυτό οικοσυστήµατος από αλόγιστες ανθρώπινες παρεµβάσεις Συγκέντρωση άρθρων για την αναβάθµιση της περιοχής γύρω από το λιµάνι Συλλογή λογοτεχνικών κειµένων σχετικών µε το λιµάνι Συλλογή µύθων- θρύλων παραδόσεων Συλλογή µουσικών κοµµατιών σχετικών µε το λιµάνι ηµιουργία Λευκώµατος ή ταµπλό µε φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από φωτογράφηση των «Θετικών» και «Αρνητικών» ανθρώπινων παρεµβάσεων που αναπτύσσονται στο λιµάνι ηµιουργία φυλλαδίου σχετικού µε το λιµάνι Καταγραφή επαγγελµάτων και νέων θέσεων εργασίας που αναπτύσσονται και έχουν σχέση µε το λιµάνι ιοργάνωση σχετικής µε το λιµάνι εκδήλωσης στο σχολείο και παρουσίασή της σε πολίτες και φορείς της Τοπικής Κοινωνίας.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος Υπεύθυνη καθηγήτρια : κ. Γρίβα Έλενα ΓΑΖΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 Το παιδί γίνεται ο ήλιος γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα μέσα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: ιαθεματικότητα στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα και μέθοδος Project ιδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μαθησιακών Δραστηριοτήτων από Απόσταση της Α/θμιαςεκπ/σης με θέμα: «Το νερό νεράκι» Κονιδάρη Χριστίνα Μακρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία

Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σχολείο : 9/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ Τίτλος/Θέμα Προγράμματος Το Κάστρο του Πλαταμώνα μέσα στην Iστορία Τάξεις ή Τμήματα συμμετοχής: ΣΤ1, ΣΤ2 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σχολεία ϖου συµµετέχουν 5ο ηµοτικό σχολείο Κέρκυρας 2ο ηµοτικό σχολείο Νάξου Σχολική χρονιά 2005-2006 ιδακτική µεθοδολογία ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Περίοδος ϖροετοιµασίας Τηλεδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας. Μαρούσι 20-7 - 2010 Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. Φ. 12 / 879 / 88413 /Γ1 Α Π Ο Φ Α Σ Η Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη)

(Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Μεθοδολογία ενός μαθήματος αντι ντόπινγκ (Από το βιβλίο: Το Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, Γνώση και Πρόληψη, Δρ Νέλλη Αρβανίτη) Η Εκπαίδευση ως θεσμός παραπέμπει στην κοινωνική και μορφωτική λειτουργία. Προωθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα