ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):# ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου έργου συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συστήματος AIS, ώστε να συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, αξιολογούνται, διαχειρίζονται και διανέμονται οι πληροφορίες AIS των πλοίων που πλέουν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Οι πληροφορίες αυτές θα λαμβάνονται μέσω δικτύου επίγειων σταθμών ξηράς AIS που θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σε κτίρια Λιμενικών Αρχών που εδρεύουν στην ανωτέρω περιοχή. Ακολούθως, τα δεδομένα AIS μέσω του δημοσίου δικτύου ''ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα αποστέλλονται στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, που εδρεύει στον Πειραιά, όπου θα συγκεντρώνονται - αποθηκεύονται και θα προβάλλονται σε σταθμούς εργασίας με κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης και ηλεκτρονικούς χάρτες, ενώ θα είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω διεπαφής ιστού (web interface). Το σύστημα θα έχει υψηλές δυνατότητες διασυνδεσιμότητας και επεκτασιμότητας. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνει δεδομένα από υφιστάμενα δίκτυα και σταθμούς ξηράς AIS ενώ θα έχει δυνατότητα λήψης από νέα δίκτυα και σταθμούς AIS. Επίσης, θα αποστέλλει δεδομένα σε υπάρχοντα δίκτυα AIS και θα υλοποιηθεί δυνατότητα για αποστολή δεδομένων σε νέα τρίτα δίκτυα AIS. Επιπλέον, θα παρέχονται πλήρεις δυνατότητες λήψης, απεικόνισης και διαχείρισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που αποστέλλουν τα πλωτά Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του εξοπλισμού AIS που ήδη διαθέτουν. 2

3 1. Επίγειοι Σταθμοί Ξηράς AIS AIS Base Stations ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 Οι επίγειοι σταθμοί ξηράς AIS θα εγκατασταθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμενικών Αρχών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ραδιοκάλυψης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Λιμενικές Αρχές όπου θα εγκατασταθούν σταθμοί ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3 ΜΥΡΙΝΑΣ 4 ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, στην οποία, μέσω κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις εκτιμώμενες ραδιοκαλύψεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση σταθμών AIS στα κτίρια των Λιμενικών Αρχών των Πινάκων 1 και 2, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η εγκατάσταση των τεσσάρων (04) σταθμών ξηράς στις θέσεις του Πίνακα 1 εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση που από τις προσομοιώσεις προκύψει ότι με διαφορετικό συνδυασμό τοποθεσιών μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 επιτυγχάνεται πληρέστερη ραδιοκάλυψη, οι οριστικές θέσεις εγκατάστασης θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Πίνακας 2: Εναλλακτικές Λιμενικές Αρχές για εγκατάσταση επιπλέον σταθμών ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 2 ΚΑΒΑΛΑΣ 3 ΙΕΡΙΣΣΟΥ 4 ΣΚΙΑΘΟΥ 5 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 6 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1.3 Το λογισμικό προσομοίωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 1.2 ανωτέρω θα αναφερθεί στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. 1.4 Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ, θα μελετήσει τις δυνατότητες μελλοντικής διασύνδεσης σταθμών ξηράς στο σύστημα μέσω διαδικτύου (εκτός του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες ασφαλούς διασύνδεσης των σταθμών (πχ μέσω VPN). 3

4 1.5 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση σταθμού βάσης σε κάποιον από τους προεπιλεγμένους χώρους, τότε με μέριμνα του αναδόχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού ξηράς στη νέα θέση. 1.6 Επιπλέον, το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης/επέκτασης των σημείων του Πίνακα 2 με άλλες Λιμενικές Αρχές πριν την υπογραφή της σύμβασης, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για αυτό, όπως η επέκταση του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που χρησιμοποιεί του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε περισσότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 1.7 Με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση και λειτουργία κάθε σταθμού ξηράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται ρευματοδότηση του εξοπλισμού και διασύνδεσή του στο δίκτυο δεδομένων, εγκατάσταση κεραίας, αναγκαίου εξοπλισμού κλπ. Όλες οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα εγκατασταθούν σε ανεξάρτητα κανάλια όδευσης καλωδίων. 1.8 Οι σταθμοί ξηράς AIS θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: Σύσταση του IALA A-124 ITU RM ΕΝ /2 ΙEC Οι σταθμοί ξηράς θα έχουν τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: Λήψη των δεδομένων από όλες τις συσκευές AIS που είναι εγκατεστημένες σε πλοία που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης VHF κάθε σταθμού Λήψη και αποστολή δεδομένων AIS από και προς συσκευές AIS οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα κρυπτογράφησης Blowfish και AES, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται πλήρως με τις συσκευές AIS τύπου Κongsberg AIS 200 BF blue force που είναι ήδη εγκατεστημένες σε πλωτά Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Αποστολή μηνυμάτων κειμένου point-to-point ή broadcast Υποστήριξη εκπομπής διορθώσεων DGNSS μέσω ζεύξης δεδομένων VHF, όταν συνδεθεί με σταθμό αναφοράς GNSS Η αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων θα πραγματοποιείται εντός της κεντρικής υποδομής που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών) και όχι στον κάθε σταθμό ξηράς Οι σταθμοί πρέπει να είναι ελεγχόμενοι και προγραμματιζόμενοι τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα, από την κεντρική υποδομή του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας. 4

5 1.12 Όλες οι μονάδες που αποτελούν το σταθμό ξηράς AIS θα βρίσκονται τοποθετημένες σε ικρίωμα (rack) με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, το οποίο θα εγκατασταθεί στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις Οι σταθμοί ξηράς AIS θα περιλαμβάνουν δέκτη GPS τουλάχιστον 12 καναλιών Οι σταθμοί ξηράς θα διαθέτουν διεπαφή Ethernet (RJ 45), για την άμεση διασύνδεσή τους σε δίκτυο δεδομένων χωρίς μεσολάβηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα UDP unicast και UDP multicast Οι κεραίες θα είναι κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του σταθμού βάσης και θα αναφερθούν αναλυτικά οι τύποι τους. Θα εγκατασταθούν σε κατάλληλους ιστούς στο υψηλότερο δυνατό σημείο του κτιρίου, ώστε τεκμηριωμένα να μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων θέσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Οι προσφερόμενες κεραίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 44 - ΦΕΚ 44 A / , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και θα πληρούν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Απολαβή (gain): τουλάχιστον 4 dbi Μήκος κεραίας (total length): Από 1,30 m ελάχιστο έως 6,00 m μέγιστο Ισχύς λειτουργίας : τουλάχιστον 50 W Αντοχή σε ταχύτητα ανέμου (wind load): τουλάχιστον 125km/h 1.17 Η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ των θέσεων εγκατάστασης των σταθμών ξηράς AIS και του δικτύου AIS θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου των φορέων του δημοσίου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Κάθε σταθμός ξηράς θα συνδεθεί σε συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ( UPS), που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο. Tα UPS θα είναι τύπου on-line και η ελάχιστη διάρκεια παροχής ισχύος σε πλήρες φορτίο θα είναι 15 λεπτά Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προσφέρει έναν (01) επιπλέον σταθμό ξηράς AIS μετά των παρελκομένων του (όπως κεραία και καλώδιο). Ο εν λόγω σταθμός θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην Ακτή Βασιλειάδη χωρίς να εγκατασταθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικός, κατά κρίση των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Σταθμοί εργασίας χειριστή AIS Λογισμικό σταθμών εργασίας 2.1. Στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη) και σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία, θα εγκατασταθούν δύο (02) σταθμοί εργασίας χειριστή AIS, όπου θα απεικονίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη οι θέσεις και πληροφορίες όλων των πλοίων που λαμβάνουν οι σταθμοί ξηράς AIS της ενότητας 1 ανωτέρω, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες πλοίων που θα λαμβάνονται από άλλους σταθμούς ξηράς ή/και ολοκληρωμένα συστήματα AIS με τα οποία θα έχει διασυνδεθεί. 5

6 2.2. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που θα συνοδεύουν το σύστημα θα ακολουθούν την τυποποίηση S57 ή CM93 ή αντίστοιχη και θα καλύπτουν τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Μεσογείου και θα έχουν δυνατότητα αναβάθμισης Οι σταθμοί εργασίας θα έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών και η διεπαφή τους θα είναι παραμετροποιήσιμη (καθορισμός παραθύρων προβαλλόμενων πληροφοριών, επιλογή χρωμάτων στόχων AIS, κτλ) Οι σταθμοί εργασίας θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS καθώς και των σταθμών ξηράς του AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Type of Hazardous cargo Safety-related messages Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) 2.5. Οι διαθέσιμοι στόχοι θα εμφανίζονται σε λίστα, όπου θα περιέχονται οι τρέχουσες διαθέσιμες δυναμικές και στατικές πληροφορίες από τους κινητούς σταθμούς και τους σταθμούς ξηράς σε μορφή κειμένου. Στη λίστα των στόχων θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν φίλτρα με βάση τις παραπάνω πληροφορίες. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει χρονικό διάστημα 6 λεπτών, με δυνατότητα ο χρόνος αυτό να τροποποιείται από τον χρήστη Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος και πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα Το σύστημα παρακολούθησης, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής από το χρήστη συγκεκριμένων περιοχών επί του χάρτη και θα παράγει επιχειρησιακούς συναγερμούς για όλα τα συμβάντα που αναφέρονται παρακάτω: Είσοδος Έξοδος πλοίων στις ανωτέρω περιοχές. 6

7 Πιθανότητα σύγκρουσης ή προσάραξης πλοίου στο σύνολο του χάρτη ή στις ανωτέρω περιοχές Τα πλοία που εκπέμπουν κρυπτογραφημένα μηνύματα AIS θα είναι δυνατό να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης/απεικόνισης βοηθημάτων ναυσιπλοΐας ( Aids to Navigation) Το σύστημα AIS θα έχει την δυνατότητα, εφόσον επιλεγεί από τον χειριστή, να προβάλει εικόνα κίνησης με απεικονίσεις στιγμάτων που λαμβάνονται από την λειτουργία αναπαραγωγής των δεδομένων AIS (AIS Data Replay). Ο χρήστης που ζητά την αναπαραγωγή δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, μέσω φίλτρου, τις απαιτούμενες πληροφορίες που θέλει να λάβει. Κατ ελάχιστον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να καθορίσουν παραμέτρους για τα ακόλουθα πεδία: Χρονικό διάστημα αναπαραγωγής Τύπος στοιχεία πλοίων Θα πραγματοποιείται καταγραφή των κινήσεων των χρηστών σε αρχεία (log files). 3. Κεντρική υποδομή συστήματος AIS 3.1 Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα διανέμει τα δεδομένα AIS από/προς όλα τα συστήματα AIS που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο AIS, θα υλοποιηθεί σε τρία επίπεδα: Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογής και Ιστού. Η αρχιτεκτονική του θα περιγραφεί αναλυτικά, περιλαμβάνοντας σχεδιαγράμματα και ανάλυση των επιμέρους διεπαφών. Η εγκατάσταση των προαναφερόμενων εξυπηρετητών θα γίνει σε εικονικές μηχανές μέσω του λογισμικού VMware vsphere 5 Enterprise σε σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας ενώ η αποθήκευση δεδομένων θα γίνει σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( SAN) που επίσης διατίθεται από τον φορέα. Για την επέκταση των προαναφερόμενων συστημάτων ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 3.10 και Επίσης, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει Αυτοματοποιημένο Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας ( tape library system), όπως περιγράφεται στην παράγραφο Επισημαίνεται ότι σήμερα, στο χώρο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί ήδη εξυπηρετητής AIS, με τον οποίο συνδέονται οκτώ (08) σταθμοί ξηράς AIS, που είναι εγκατεστημένοι σε Λιμενικές Αρχές καθώς και το δίκτυο AIS του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύνολο των εν λόγω σταθμών/δικτύων AIS, θα διασυνδεθούν με τη νέα κεντρική υποδομή. 3.3 Στην κεντρική υποδομή AIS θα διασυνδέονται όλοι οι σταθμοί ξηράς AIS που θα εγκατασταθούν, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, στις Λιμενικές Αρχές. 3.4 Θα υποστηρίζεται κατ ελάχιστο το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ και θα χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διεπαφές και πρωτόκολλα επικοινωνίας (όπως παροχή δεδομένων XML μέσω αιτημάτων HTTP), ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με άλλα συστήματα (τουλάχιστον είκοσι διαφορετικά, με πρωτόκολλο NMEA) και εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα διασυνδεθεί κατ ελάχιστο με τους οκτώ (08) σταθμούς AIS των Λιμενικών Αρχών, με το δίκτυο 7

8 AIS του Πολεμικού Ναυτικού, με το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών (SafeSeaNet) και με τον εξυπηρετητή AIS της περιοχής της Μεσογείου (MAREΣ). Είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας να ζητήσει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, διασύνδεση με επιπλέον των ανωτέρω συστήματα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 3.5 Κατά τη σύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα συστήματα, θα είναι δυνατή η επιλογή των πληροφοριών AIS που θα αποστέλλονται προς αυτά. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει δυνατότητα μη αποστολής των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS, καθώς και μηνυμάτων που αφορούν σε πλοία συγκεκριμένου τύπου, σημαίας ή σε συγκεκριμένα πλοία. 3.6 Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης λειτουργίας των σταθμών ξηράς και αποστολής απομακρυσμένων εντολών προς αυτούς (πχ. πραγματοποίηση επανεκκίνησής τους). Επίσης, θα παρακολουθείται η κατάσταση των συνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα/συστήματα AIS. 3.7 Για κάθε σταθμό ξηράς θα καταγράφονται στατιστικά κάλυψης και διαθεσιμότητας, τα οποία θα εμφανίζονται και με γραφικό τρόπο. Ειδικότερα, για τα στοιχεία κάλυψης θα εμφανίζεται επί χάρτη η περιοχή από όπου λαμβάνει πληροφορίες AIS ο κάθε σταθμός, με κατάλληλες χρωματικές διαβαθμίσεις, ώστε να προκύπτει η πυκνότητα των λαμβανόμενων πληροφοριών στα επιμέρους τμήματά της. 3.8 Ο προμηθευτής θα προσφέρει δικτυακή εφαρμογή, όπου θα εμφανίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη (ο οποίος δύναται να είναι δωρεάν) όλες οι πληροφορίες των πλοίων του δικτύου AIS και θα έχει ανάλογες δυνατότητες με τον σταθμό εργασίας AIS. Ειδικότερα, θα υπάρχει κατ ελάχιστο δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών, θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στο χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO. Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει ορισμένο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή θα εμφανίζει την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος κα ι πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα. Η εφαρμογή με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία θα ενσωματωθεί στην 8

9 ιστοσελίδα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ανωτέρω εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μη εμφάνισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υποστηρίζει τουλάχιστον διακόσιους πενήντα (250) χρήστες, από τους οποίους οι πενήντα (50) θα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε αυτή. 3.9 Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.1 οι εξυπηρετητές θα εγκατασταθούν σε εικονικές μηχανές στο σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας. Συγκεκριμένα, οι εικονικές μηχανές θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των πόρων (πχ μέγεθος μνήμης, υπολογιστική ισχύς) των εικονικών μηχανών πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητών θα καθοριστούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά. Εφόσον υπάρξει τροποποίηση στα χαρακτηριστικά των πόρων από το στάδιο της κατάθεσης της τεχνικής προσφοράς έως το στάδιο της υλοποίησης, αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τον Ανάδοχο Ειδικά για τον αποθηκευτικό σημειώνεται ότι το σύνολο των δεδομένων AIS θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα επαρκή αριθμό δίσκων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.12, για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου που διαθέτει ο φορέας Για την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος ο Ανάδοχος θα προσφέρει δύο (02) Blade Servers καθώς και τις αντίστοιχες άδειες για το λογισμικό VMware vsphere with Operations Management Enterprise for 1 processor / CPU ως εξής: α) Μοντέλο: IBM BladeCenter HS23 β) Χαρακτηριστικά: i) 2 επεξεργαστές Intel Xeon 6C E W 2.0GHz/1333MHz/15MB, ii) O/Bay 2.5in SAS iii) 128GB μνήμης, δηλαδή 16 μνήμες 8GB (8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM, iv) 2 IBM 64GB SATA 2.5in MLC HS Enterprise Value SSD, v) QLogic Ethernet and 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFh) for IBM Blade Center 3.12 Για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου ο Ανάδοχος θα προσφέρει Είκοσι δύο (22) σκληρούς δίσκους IBM 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD για IBM Storwize V Επιπλέον, θα παρασχεθεί, εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο ανεξάρτητη συσκευή καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας (backup) του συνόλου των δεδομένων AIS σε μονάδα ταινίας (tape) χωρίς να διακόππτεται η λειτουργία των εξυπηρετητών του συστήματος AIS. Κάθε φορά που θα λαμβάνεται αντίγραφο εφεδρείας θα είναι δυνατή η καταγραφή των δεδομένων που έχουν τροποποιηθεί μετά τον χρόνο λήψης του τελευταίου αντιγράφου εφεδρείας. Μαζί με τη συσκευή θα παραδοθούν κενές κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 10 TB καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό και άδειες χρήσης απαιτούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. 9

10 3.14 Τέλος, θα διατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία δικτυακό έγχρωμο πολυμηχάνημα (εκτυπωτής/σαρωτής/φωτοαντιγραφικό) τύπου laser, φύλλων Α4, για την εκτύπωση στιγμιότυπων της εφαρμογής. Η ελάχιστη ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης θα είναι 15 σελ/λεπτό και θα ενσωματώνει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). 10

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμμορφώνεται κατ ελάχιστο με τους κάτωθι απαράβατους όρους. 1.1 Υποβολή Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 1.2 Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός πέντε (05) ημερών από την υποβολή της. 1.3 Χρόνος Παράδοσης: Το αργότερο εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης. 1.4 Δοκιμαστική Λειτουργία: Στα πλαίσια των ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής του συστήματος θα πραγματοποιηθεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον επτά (07) ημέρες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της διαδικασίας διασύνδεσης σταθμών ξηράς και της αποστολής των δεδομένων AIS σε άλλο σύστημα που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Η εν λόγω διαδικασία θα περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στα εγχειρίδια που θα παραδώσει ο προμηθευτής. 1.5 Χρόνος παραλαβής: Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, από την παράδοση του έργου. Ο χρόνος παραλαβής συμπεριλαμβάνει και το χρόνο των απαιτούμενων δοκιμών που θα διενεργηθούν για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει δεκαπενθήμερες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν. 2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 2.1 Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, αρχίζει η περίοδος Εγγύησης που θα έχει διάρκεια τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Τεχνικής υποστήριξης, όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. Η παραπάνω Εγγύηση καλύπτει επίσης εργασίες, ανταλλακτικά καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 2.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 2.3 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3.4) από το χρόνο έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας 11

12 την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή των υπεργολάβων του. Ζημιά θεωρείται βλάβη από αστοχία υλικού ή κατασκευής και όχι βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση ή εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες. Στην προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του προβλήματος. 2.4 Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μετάβασης και παραμονής του συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά αναλυτικό σχέδιο παροχής τεχνικής υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος, η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης, το προσωπικό που παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Επίσης, θα αναφέρονται στην προσφορά και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που προσφέρονται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 3.1 Συμβόλαιο Συντήρησης Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ= 5 έτη Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού για περίοδο μεγαλύτερη της Κ, οφείλει να το δηλώσει, γνωστοποιώντας την ακριβή χρονική διάρκεια παροχής συντήρησης. Τονίζεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του φορέα η υπογραφή συμβολαίου συντήρησης, καθώς και η διάρκεια της περιόδου αυτής (μπορεί να είναι και μικρότερη της περιόδου Κ) Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Αναλυτικό σχέδιο συμβολαίου παροχής υπηρεσιών συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι όροι του συμβολαίου θα είναι τουλάχιστον αυτοί της περιόδου της εγγύησης. (β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το πρώτο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 3.2 Χρήση Εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, χρησιμοποιείται για το σκοπό του παρόντος έργου από το φορέα κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα 12

13 μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με τη συντήρηση και την αντίστοιχη δαπάνη της. 3.3 Προληπτική Συντήρηση Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κλπ). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία φορέα-προμηθευτή. Εφόσον ζητείται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις εργασίες αυτές εκτός ωραρίου λειτουργίας του φορέα. 3.4 Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας του συστήματος δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα άφιξης τεχνικού στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη ή από την ώρα απόκρισης, σε περίπτωση που δεν απαιτείται αποστολή τεχνικού Ο μέγιστος χρόνος αποστολής τεχνικού σε περίπτωση που απαιτηθεί είναι: Για την Κεντρική Υπηρεσία Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 12 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στην ηπειρωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 48 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 96 ωρών Ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και φαξ, ) με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει. 3.5 Ανταλλακτικά- Αναλώσιμα Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης βλαβών Ο κατάλογος των προτεινόμενων ανταλλακτικών θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις αντικαταστάσιμες μονάδες. Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν στα παραπάνω ανταλλακτικά πρέπει να περιληφθούν στην οικονομική προσφορά και δεν θα ληφθούν υπόψη στο συνολικό κόστος της προσφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής. 13

14 3.5.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται, ώστε τυχόν βλάβες του συστήματος να μπορούν να αποκαθίστανται εντός των προβλεπόμενων χρόνων στα πλαίσια υποστήριξης αυτού, καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο προμηθευτής έχει τη συνολική ευθύνη διασφάλισης των ανταλλακτικών και για τα χορηγούμενα από τυχόν υποκατασκευαστές Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού AIS ότι έχει την δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος με ανταλλακτικά για οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. 4. Εκπαίδευση 4.1 Ο προμηθευτής θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες: α. Διαχειριστές του συστήματος σε τουλάχιστον πέντε (05) στελέχη του ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα διαχείρισης-υποστήριξης του κεντρικού συστήματος AIS (υλισμικού και λογισμικού) καθώς και διαχείρισης του συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας. β. Τεχνικοί Κέντρου σε τουλάχιστον έξι (0 6) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα τεχνικής φύσεως, τα οποία θα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του κεντρικού συστήματος AIS (π.χ. παράκτιο δίκτυο AIS, συσκευές AIS στις Λιμενικές Αρχές κλπ.). Επίσης, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο εγκατάστασης και ολοκλήρωσης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, στην διασύνδεση του συστήματος με τρίτα συστήματα και αντιστρόφως. γ. Τεχνικοί Επαρχίας σε τουλάχιστον δύο (02) στελέχη κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα για αντιμετώπιση προβλημάτων στις συσκευές (όπως δ ιαδικασία επανεκκίνησης, έλεγχος καλωδιώσεων, κλπ). δ. Χειριστές συστήματος σε τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία θα καλύπτει πλήρως το χειρισμό και την εξοικείωση των ανωτέρω στελεχών με τις λειτουργίες/δυνατότητες του συνόλου του λογισμικού που θα παραδοθεί. 4.2 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 4.3 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει λεπτομερώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) για την εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων. Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι: α. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους Διαχειριστές β. Τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Κέντρου γ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Επαρχίας δ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους χειριστές του συστήματος 14

15 4.4 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του φορέα στον Πειραιά, πλην αυτής των τεχνικών επαρχίας, όπου θα λάβει χώρα στην κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα. 4.5 Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του θα ελέγξει και θα διαπιστώσει την επάρκεια των στελεχών του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται επανάληψη αυτής. 4.6 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 4.7 Στις προσφορές να καθορίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με περαιτέρω ανάλυση των αντικειμένων και ωρών εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κλπ. 4.8 Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί στην οικονομική προσφορά. 4.9 Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παραλαβή του συστήματος Επισημαίνεται ότι, εφόσον στα πλαίσιο της εκπαίδευσης, απαιτηθεί το υπό εκπαίδευση προσωπικό να μεταβεί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός περιοχής Αττικής τότε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 5. Τεχνικά εγχειρίδια και Τεκμηριωτικό Υλικό 5.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 5.2 Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά (αριθμός, αντικείμενο κλπ.). Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού και δε νοείται παράδοση του αντικειμένου χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση των εγχειριδίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό που θα παρασχεθεί στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. 5.3 Τα εγχειρίδια λειτουργίας - χειρισμού και του λοιπού υλικού τεκμηρίωσης χορηγούνται συνταγμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι δυνατόν και στην Ελληνική). 5.4 Επιπλέον, θα παρασχεθούν αναλυτικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, η διαδικασία διασύνδεσης του συστήματος με τρίτα συστήματα, καθώς και η διαδικασία σύνδεσης τρίτων συστημάτων με το υπό προμήθεια σύστημα AIS. Στα εγχειρίδια θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπα οθόνης με περιγραφή και συγκεκριμένα ολοκληρωμένα παραδείγματα. 15

16 6. Ομάδα Έργου και στελέχωσή της 6.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα καταρτίσει και θα συμπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αναλυτικά τον κατάλογο της συνολικής ομάδας διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου η οποία θα αποτελείται από: α. Τον κύριο υπεύθυνο του έργου β. Την ομάδα του έργου γ. Τους ειδικευμένους συνεργάτες. δ. Τα άτομα που θα παρέχουν την Εκπαίδευση. 6.2 Ο Κύριος Υπεύθυνος του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο. Πρέπει να είναι έμπειρος επιστήμονας με σημαντική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Επίσης η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη που να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία για όλους τους τομείς του έργου. 6.3 Οι εργασίες του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου μπορούν να υποστηρίζονται από ομάδα Εξειδικευμένων Συνεργατών (προσδιοριζόμενων στην προσφορά) σε διάφορα επιμέρους θέματα. Οι συνεργάτες οφείλουν να είναι σε θέση να καλύπτουν όλες τις ελλείψεις σε γνώσεις ειδικών θεμάτων του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου. 6.4 Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα της ομάδας έργου, οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. β. Ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. γ. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας. δ. Τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και εμπειρίας κάθε μέλους σχετικά με το ρόλο που θα τους ανατεθεί. ε. Το ποσοστό χρόνου εργασίας και τη διάρκεια που κάθε μέλος θα συμμετάσχει στο έργο. 7. Λοιποί όροι 7.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, διενέργειας επί τόπου επίσκεψης (site survey) στους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το υλικό, προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για το υπό προμήθεια σύστημα. 7.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροφορικής πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικτάστασης/απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναφέρονται στοιχεία όπως: επωνυμία κατασκευαστή, μοντέλο, κωδικός μοντέλου, συνθήκες λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού, υποστηριζόμενα περιβάλλοντα κ.λ.π. 7.3 Τονίζεται ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» ( turnkey solution). Σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός (ενεργός ή παθητικός) ή λογισμικό γ ια την ορθή λειτουργία του συστήματος και δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ από τον ανάδοχο του έργου. 16

17 7.4 Οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες κλπ. απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση σχετικών σχεδίων, μελετών κλπ. και οι διορθώσεις συμπληρώσεις αυτών, που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων κλπ. θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 7.5 Όλοι οι κωδικοί χρήστη, διαχειριστή και εγκαταστάτη οποιασδήποτε μονάδας του συστήματος σε επίπεδο υλικού και λογισμικού θα παραδοθούν εγγράφως στο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 7.6 Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, κατά την περίοδο εγγύησης, υποχρεούται επίσης: α) Να παρέχει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή e- mail στο αρμόδιο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με τις τεχνολογίες και τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στο σύστημα. β) Να προβαίνει σε αλλαγές στις ρυθμίσεις του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να ενσωματωθεί νέος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή να εφαρμοστούν νέες τεχνικές δικτύωσης και ασφάλειας στο σύστημα. γ) Να προβαίνει σε αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού με νέες εκδόσεις που θα προμηθεύεται το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Να προβαίνει στην ενσωμάτωση και την κατάλληλη ρύθμιση νέου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό 17

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055193 2014-05-16

14PROC002055193 2014-05-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης

ΡΑΕ - Ενίσχυση υλικού µηχανοργάνωσης Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS 1 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η συντήρηση τεχνική υποστήριξη του Εθνικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 2. Γενική περιγραφή Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Κοζάνη 26/06/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MOBILE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΡΟΣ Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ( MIS 483008) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνοπτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα