ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):# ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου έργου συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συστήματος AIS, ώστε να συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, αξιολογούνται, διαχειρίζονται και διανέμονται οι πληροφορίες AIS των πλοίων που πλέουν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Οι πληροφορίες αυτές θα λαμβάνονται μέσω δικτύου επίγειων σταθμών ξηράς AIS που θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σε κτίρια Λιμενικών Αρχών που εδρεύουν στην ανωτέρω περιοχή. Ακολούθως, τα δεδομένα AIS μέσω του δημοσίου δικτύου ''ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα αποστέλλονται στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, που εδρεύει στον Πειραιά, όπου θα συγκεντρώνονται - αποθηκεύονται και θα προβάλλονται σε σταθμούς εργασίας με κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης και ηλεκτρονικούς χάρτες, ενώ θα είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω διεπαφής ιστού (web interface). Το σύστημα θα έχει υψηλές δυνατότητες διασυνδεσιμότητας και επεκτασιμότητας. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνει δεδομένα από υφιστάμενα δίκτυα και σταθμούς ξηράς AIS ενώ θα έχει δυνατότητα λήψης από νέα δίκτυα και σταθμούς AIS. Επίσης, θα αποστέλλει δεδομένα σε υπάρχοντα δίκτυα AIS και θα υλοποιηθεί δυνατότητα για αποστολή δεδομένων σε νέα τρίτα δίκτυα AIS. Επιπλέον, θα παρέχονται πλήρεις δυνατότητες λήψης, απεικόνισης και διαχείρισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που αποστέλλουν τα πλωτά Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του εξοπλισμού AIS που ήδη διαθέτουν. 2

3 1. Επίγειοι Σταθμοί Ξηράς AIS AIS Base Stations ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 Οι επίγειοι σταθμοί ξηράς AIS θα εγκατασταθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμενικών Αρχών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ραδιοκάλυψης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Λιμενικές Αρχές όπου θα εγκατασταθούν σταθμοί ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3 ΜΥΡΙΝΑΣ 4 ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, στην οποία, μέσω κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις εκτιμώμενες ραδιοκαλύψεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση σταθμών AIS στα κτίρια των Λιμενικών Αρχών των Πινάκων 1 και 2, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η εγκατάσταση των τεσσάρων (04) σταθμών ξηράς στις θέσεις του Πίνακα 1 εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση που από τις προσομοιώσεις προκύψει ότι με διαφορετικό συνδυασμό τοποθεσιών μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 επιτυγχάνεται πληρέστερη ραδιοκάλυψη, οι οριστικές θέσεις εγκατάστασης θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Πίνακας 2: Εναλλακτικές Λιμενικές Αρχές για εγκατάσταση επιπλέον σταθμών ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 2 ΚΑΒΑΛΑΣ 3 ΙΕΡΙΣΣΟΥ 4 ΣΚΙΑΘΟΥ 5 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 6 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1.3 Το λογισμικό προσομοίωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 1.2 ανωτέρω θα αναφερθεί στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. 1.4 Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ, θα μελετήσει τις δυνατότητες μελλοντικής διασύνδεσης σταθμών ξηράς στο σύστημα μέσω διαδικτύου (εκτός του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες ασφαλούς διασύνδεσης των σταθμών (πχ μέσω VPN). 3

4 1.5 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση σταθμού βάσης σε κάποιον από τους προεπιλεγμένους χώρους, τότε με μέριμνα του αναδόχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού ξηράς στη νέα θέση. 1.6 Επιπλέον, το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης/επέκτασης των σημείων του Πίνακα 2 με άλλες Λιμενικές Αρχές πριν την υπογραφή της σύμβασης, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για αυτό, όπως η επέκταση του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που χρησιμοποιεί του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε περισσότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 1.7 Με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση και λειτουργία κάθε σταθμού ξηράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται ρευματοδότηση του εξοπλισμού και διασύνδεσή του στο δίκτυο δεδομένων, εγκατάσταση κεραίας, αναγκαίου εξοπλισμού κλπ. Όλες οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα εγκατασταθούν σε ανεξάρτητα κανάλια όδευσης καλωδίων. 1.8 Οι σταθμοί ξηράς AIS θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: Σύσταση του IALA A-124 ITU RM ΕΝ /2 ΙEC Οι σταθμοί ξηράς θα έχουν τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: Λήψη των δεδομένων από όλες τις συσκευές AIS που είναι εγκατεστημένες σε πλοία που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης VHF κάθε σταθμού Λήψη και αποστολή δεδομένων AIS από και προς συσκευές AIS οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα κρυπτογράφησης Blowfish και AES, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται πλήρως με τις συσκευές AIS τύπου Κongsberg AIS 200 BF blue force που είναι ήδη εγκατεστημένες σε πλωτά Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Αποστολή μηνυμάτων κειμένου point-to-point ή broadcast Υποστήριξη εκπομπής διορθώσεων DGNSS μέσω ζεύξης δεδομένων VHF, όταν συνδεθεί με σταθμό αναφοράς GNSS Η αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων θα πραγματοποιείται εντός της κεντρικής υποδομής που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών) και όχι στον κάθε σταθμό ξηράς Οι σταθμοί πρέπει να είναι ελεγχόμενοι και προγραμματιζόμενοι τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα, από την κεντρική υποδομή του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας. 4

5 1.12 Όλες οι μονάδες που αποτελούν το σταθμό ξηράς AIS θα βρίσκονται τοποθετημένες σε ικρίωμα (rack) με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, το οποίο θα εγκατασταθεί στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις Οι σταθμοί ξηράς AIS θα περιλαμβάνουν δέκτη GPS τουλάχιστον 12 καναλιών Οι σταθμοί ξηράς θα διαθέτουν διεπαφή Ethernet (RJ 45), για την άμεση διασύνδεσή τους σε δίκτυο δεδομένων χωρίς μεσολάβηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα UDP unicast και UDP multicast Οι κεραίες θα είναι κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του σταθμού βάσης και θα αναφερθούν αναλυτικά οι τύποι τους. Θα εγκατασταθούν σε κατάλληλους ιστούς στο υψηλότερο δυνατό σημείο του κτιρίου, ώστε τεκμηριωμένα να μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων θέσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Οι προσφερόμενες κεραίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 44 - ΦΕΚ 44 A / , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και θα πληρούν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Απολαβή (gain): τουλάχιστον 4 dbi Μήκος κεραίας (total length): Από 1,30 m ελάχιστο έως 6,00 m μέγιστο Ισχύς λειτουργίας : τουλάχιστον 50 W Αντοχή σε ταχύτητα ανέμου (wind load): τουλάχιστον 125km/h 1.17 Η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ των θέσεων εγκατάστασης των σταθμών ξηράς AIS και του δικτύου AIS θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου των φορέων του δημοσίου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Κάθε σταθμός ξηράς θα συνδεθεί σε συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ( UPS), που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο. Tα UPS θα είναι τύπου on-line και η ελάχιστη διάρκεια παροχής ισχύος σε πλήρες φορτίο θα είναι 15 λεπτά Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προσφέρει έναν (01) επιπλέον σταθμό ξηράς AIS μετά των παρελκομένων του (όπως κεραία και καλώδιο). Ο εν λόγω σταθμός θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην Ακτή Βασιλειάδη χωρίς να εγκατασταθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικός, κατά κρίση των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Σταθμοί εργασίας χειριστή AIS Λογισμικό σταθμών εργασίας 2.1. Στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη) και σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία, θα εγκατασταθούν δύο (02) σταθμοί εργασίας χειριστή AIS, όπου θα απεικονίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη οι θέσεις και πληροφορίες όλων των πλοίων που λαμβάνουν οι σταθμοί ξηράς AIS της ενότητας 1 ανωτέρω, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες πλοίων που θα λαμβάνονται από άλλους σταθμούς ξηράς ή/και ολοκληρωμένα συστήματα AIS με τα οποία θα έχει διασυνδεθεί. 5

6 2.2. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που θα συνοδεύουν το σύστημα θα ακολουθούν την τυποποίηση S57 ή CM93 ή αντίστοιχη και θα καλύπτουν τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Μεσογείου και θα έχουν δυνατότητα αναβάθμισης Οι σταθμοί εργασίας θα έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών και η διεπαφή τους θα είναι παραμετροποιήσιμη (καθορισμός παραθύρων προβαλλόμενων πληροφοριών, επιλογή χρωμάτων στόχων AIS, κτλ) Οι σταθμοί εργασίας θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS καθώς και των σταθμών ξηράς του AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Type of Hazardous cargo Safety-related messages Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) 2.5. Οι διαθέσιμοι στόχοι θα εμφανίζονται σε λίστα, όπου θα περιέχονται οι τρέχουσες διαθέσιμες δυναμικές και στατικές πληροφορίες από τους κινητούς σταθμούς και τους σταθμούς ξηράς σε μορφή κειμένου. Στη λίστα των στόχων θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν φίλτρα με βάση τις παραπάνω πληροφορίες. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει χρονικό διάστημα 6 λεπτών, με δυνατότητα ο χρόνος αυτό να τροποποιείται από τον χρήστη Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος και πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα Το σύστημα παρακολούθησης, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής από το χρήστη συγκεκριμένων περιοχών επί του χάρτη και θα παράγει επιχειρησιακούς συναγερμούς για όλα τα συμβάντα που αναφέρονται παρακάτω: Είσοδος Έξοδος πλοίων στις ανωτέρω περιοχές. 6

7 Πιθανότητα σύγκρουσης ή προσάραξης πλοίου στο σύνολο του χάρτη ή στις ανωτέρω περιοχές Τα πλοία που εκπέμπουν κρυπτογραφημένα μηνύματα AIS θα είναι δυνατό να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης/απεικόνισης βοηθημάτων ναυσιπλοΐας ( Aids to Navigation) Το σύστημα AIS θα έχει την δυνατότητα, εφόσον επιλεγεί από τον χειριστή, να προβάλει εικόνα κίνησης με απεικονίσεις στιγμάτων που λαμβάνονται από την λειτουργία αναπαραγωγής των δεδομένων AIS (AIS Data Replay). Ο χρήστης που ζητά την αναπαραγωγή δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, μέσω φίλτρου, τις απαιτούμενες πληροφορίες που θέλει να λάβει. Κατ ελάχιστον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να καθορίσουν παραμέτρους για τα ακόλουθα πεδία: Χρονικό διάστημα αναπαραγωγής Τύπος στοιχεία πλοίων Θα πραγματοποιείται καταγραφή των κινήσεων των χρηστών σε αρχεία (log files). 3. Κεντρική υποδομή συστήματος AIS 3.1 Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα διανέμει τα δεδομένα AIS από/προς όλα τα συστήματα AIS που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο AIS, θα υλοποιηθεί σε τρία επίπεδα: Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογής και Ιστού. Η αρχιτεκτονική του θα περιγραφεί αναλυτικά, περιλαμβάνοντας σχεδιαγράμματα και ανάλυση των επιμέρους διεπαφών. Η εγκατάσταση των προαναφερόμενων εξυπηρετητών θα γίνει σε εικονικές μηχανές μέσω του λογισμικού VMware vsphere 5 Enterprise σε σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας ενώ η αποθήκευση δεδομένων θα γίνει σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( SAN) που επίσης διατίθεται από τον φορέα. Για την επέκταση των προαναφερόμενων συστημάτων ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 3.10 και Επίσης, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει Αυτοματοποιημένο Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας ( tape library system), όπως περιγράφεται στην παράγραφο Επισημαίνεται ότι σήμερα, στο χώρο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί ήδη εξυπηρετητής AIS, με τον οποίο συνδέονται οκτώ (08) σταθμοί ξηράς AIS, που είναι εγκατεστημένοι σε Λιμενικές Αρχές καθώς και το δίκτυο AIS του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύνολο των εν λόγω σταθμών/δικτύων AIS, θα διασυνδεθούν με τη νέα κεντρική υποδομή. 3.3 Στην κεντρική υποδομή AIS θα διασυνδέονται όλοι οι σταθμοί ξηράς AIS που θα εγκατασταθούν, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, στις Λιμενικές Αρχές. 3.4 Θα υποστηρίζεται κατ ελάχιστο το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ και θα χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διεπαφές και πρωτόκολλα επικοινωνίας (όπως παροχή δεδομένων XML μέσω αιτημάτων HTTP), ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με άλλα συστήματα (τουλάχιστον είκοσι διαφορετικά, με πρωτόκολλο NMEA) και εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα διασυνδεθεί κατ ελάχιστο με τους οκτώ (08) σταθμούς AIS των Λιμενικών Αρχών, με το δίκτυο 7

8 AIS του Πολεμικού Ναυτικού, με το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών (SafeSeaNet) και με τον εξυπηρετητή AIS της περιοχής της Μεσογείου (MAREΣ). Είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας να ζητήσει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, διασύνδεση με επιπλέον των ανωτέρω συστήματα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 3.5 Κατά τη σύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα συστήματα, θα είναι δυνατή η επιλογή των πληροφοριών AIS που θα αποστέλλονται προς αυτά. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει δυνατότητα μη αποστολής των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS, καθώς και μηνυμάτων που αφορούν σε πλοία συγκεκριμένου τύπου, σημαίας ή σε συγκεκριμένα πλοία. 3.6 Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης λειτουργίας των σταθμών ξηράς και αποστολής απομακρυσμένων εντολών προς αυτούς (πχ. πραγματοποίηση επανεκκίνησής τους). Επίσης, θα παρακολουθείται η κατάσταση των συνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα/συστήματα AIS. 3.7 Για κάθε σταθμό ξηράς θα καταγράφονται στατιστικά κάλυψης και διαθεσιμότητας, τα οποία θα εμφανίζονται και με γραφικό τρόπο. Ειδικότερα, για τα στοιχεία κάλυψης θα εμφανίζεται επί χάρτη η περιοχή από όπου λαμβάνει πληροφορίες AIS ο κάθε σταθμός, με κατάλληλες χρωματικές διαβαθμίσεις, ώστε να προκύπτει η πυκνότητα των λαμβανόμενων πληροφοριών στα επιμέρους τμήματά της. 3.8 Ο προμηθευτής θα προσφέρει δικτυακή εφαρμογή, όπου θα εμφανίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη (ο οποίος δύναται να είναι δωρεάν) όλες οι πληροφορίες των πλοίων του δικτύου AIS και θα έχει ανάλογες δυνατότητες με τον σταθμό εργασίας AIS. Ειδικότερα, θα υπάρχει κατ ελάχιστο δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών, θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στο χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO. Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει ορισμένο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή θα εμφανίζει την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος κα ι πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα. Η εφαρμογή με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία θα ενσωματωθεί στην 8

9 ιστοσελίδα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ανωτέρω εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μη εμφάνισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υποστηρίζει τουλάχιστον διακόσιους πενήντα (250) χρήστες, από τους οποίους οι πενήντα (50) θα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε αυτή. 3.9 Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.1 οι εξυπηρετητές θα εγκατασταθούν σε εικονικές μηχανές στο σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας. Συγκεκριμένα, οι εικονικές μηχανές θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των πόρων (πχ μέγεθος μνήμης, υπολογιστική ισχύς) των εικονικών μηχανών πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητών θα καθοριστούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά. Εφόσον υπάρξει τροποποίηση στα χαρακτηριστικά των πόρων από το στάδιο της κατάθεσης της τεχνικής προσφοράς έως το στάδιο της υλοποίησης, αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τον Ανάδοχο Ειδικά για τον αποθηκευτικό σημειώνεται ότι το σύνολο των δεδομένων AIS θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα επαρκή αριθμό δίσκων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.12, για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου που διαθέτει ο φορέας Για την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος ο Ανάδοχος θα προσφέρει δύο (02) Blade Servers καθώς και τις αντίστοιχες άδειες για το λογισμικό VMware vsphere with Operations Management Enterprise for 1 processor / CPU ως εξής: α) Μοντέλο: IBM BladeCenter HS23 β) Χαρακτηριστικά: i) 2 επεξεργαστές Intel Xeon 6C E W 2.0GHz/1333MHz/15MB, ii) O/Bay 2.5in SAS iii) 128GB μνήμης, δηλαδή 16 μνήμες 8GB (8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM, iv) 2 IBM 64GB SATA 2.5in MLC HS Enterprise Value SSD, v) QLogic Ethernet and 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFh) for IBM Blade Center 3.12 Για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου ο Ανάδοχος θα προσφέρει Είκοσι δύο (22) σκληρούς δίσκους IBM 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD για IBM Storwize V Επιπλέον, θα παρασχεθεί, εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο ανεξάρτητη συσκευή καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας (backup) του συνόλου των δεδομένων AIS σε μονάδα ταινίας (tape) χωρίς να διακόππτεται η λειτουργία των εξυπηρετητών του συστήματος AIS. Κάθε φορά που θα λαμβάνεται αντίγραφο εφεδρείας θα είναι δυνατή η καταγραφή των δεδομένων που έχουν τροποποιηθεί μετά τον χρόνο λήψης του τελευταίου αντιγράφου εφεδρείας. Μαζί με τη συσκευή θα παραδοθούν κενές κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 10 TB καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό και άδειες χρήσης απαιτούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. 9

10 3.14 Τέλος, θα διατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία δικτυακό έγχρωμο πολυμηχάνημα (εκτυπωτής/σαρωτής/φωτοαντιγραφικό) τύπου laser, φύλλων Α4, για την εκτύπωση στιγμιότυπων της εφαρμογής. Η ελάχιστη ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης θα είναι 15 σελ/λεπτό και θα ενσωματώνει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). 10

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμμορφώνεται κατ ελάχιστο με τους κάτωθι απαράβατους όρους. 1.1 Υποβολή Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 1.2 Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός πέντε (05) ημερών από την υποβολή της. 1.3 Χρόνος Παράδοσης: Το αργότερο εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης. 1.4 Δοκιμαστική Λειτουργία: Στα πλαίσια των ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής του συστήματος θα πραγματοποιηθεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον επτά (07) ημέρες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της διαδικασίας διασύνδεσης σταθμών ξηράς και της αποστολής των δεδομένων AIS σε άλλο σύστημα που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Η εν λόγω διαδικασία θα περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στα εγχειρίδια που θα παραδώσει ο προμηθευτής. 1.5 Χρόνος παραλαβής: Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, από την παράδοση του έργου. Ο χρόνος παραλαβής συμπεριλαμβάνει και το χρόνο των απαιτούμενων δοκιμών που θα διενεργηθούν για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει δεκαπενθήμερες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν. 2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 2.1 Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, αρχίζει η περίοδος Εγγύησης που θα έχει διάρκεια τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Τεχνικής υποστήριξης, όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. Η παραπάνω Εγγύηση καλύπτει επίσης εργασίες, ανταλλακτικά καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 2.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 2.3 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3.4) από το χρόνο έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας 11

12 την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή των υπεργολάβων του. Ζημιά θεωρείται βλάβη από αστοχία υλικού ή κατασκευής και όχι βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση ή εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες. Στην προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του προβλήματος. 2.4 Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μετάβασης και παραμονής του συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά αναλυτικό σχέδιο παροχής τεχνικής υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος, η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης, το προσωπικό που παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Επίσης, θα αναφέρονται στην προσφορά και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που προσφέρονται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 3.1 Συμβόλαιο Συντήρησης Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ= 5 έτη Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού για περίοδο μεγαλύτερη της Κ, οφείλει να το δηλώσει, γνωστοποιώντας την ακριβή χρονική διάρκεια παροχής συντήρησης. Τονίζεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του φορέα η υπογραφή συμβολαίου συντήρησης, καθώς και η διάρκεια της περιόδου αυτής (μπορεί να είναι και μικρότερη της περιόδου Κ) Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Αναλυτικό σχέδιο συμβολαίου παροχής υπηρεσιών συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι όροι του συμβολαίου θα είναι τουλάχιστον αυτοί της περιόδου της εγγύησης. (β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το πρώτο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 3.2 Χρήση Εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, χρησιμοποιείται για το σκοπό του παρόντος έργου από το φορέα κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα 12

13 μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με τη συντήρηση και την αντίστοιχη δαπάνη της. 3.3 Προληπτική Συντήρηση Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κλπ). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία φορέα-προμηθευτή. Εφόσον ζητείται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις εργασίες αυτές εκτός ωραρίου λειτουργίας του φορέα. 3.4 Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας του συστήματος δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα άφιξης τεχνικού στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη ή από την ώρα απόκρισης, σε περίπτωση που δεν απαιτείται αποστολή τεχνικού Ο μέγιστος χρόνος αποστολής τεχνικού σε περίπτωση που απαιτηθεί είναι: Για την Κεντρική Υπηρεσία Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 12 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στην ηπειρωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 48 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 96 ωρών Ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και φαξ, ) με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει. 3.5 Ανταλλακτικά- Αναλώσιμα Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης βλαβών Ο κατάλογος των προτεινόμενων ανταλλακτικών θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις αντικαταστάσιμες μονάδες. Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν στα παραπάνω ανταλλακτικά πρέπει να περιληφθούν στην οικονομική προσφορά και δεν θα ληφθούν υπόψη στο συνολικό κόστος της προσφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής. 13

14 3.5.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται, ώστε τυχόν βλάβες του συστήματος να μπορούν να αποκαθίστανται εντός των προβλεπόμενων χρόνων στα πλαίσια υποστήριξης αυτού, καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο προμηθευτής έχει τη συνολική ευθύνη διασφάλισης των ανταλλακτικών και για τα χορηγούμενα από τυχόν υποκατασκευαστές Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού AIS ότι έχει την δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος με ανταλλακτικά για οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. 4. Εκπαίδευση 4.1 Ο προμηθευτής θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες: α. Διαχειριστές του συστήματος σε τουλάχιστον πέντε (05) στελέχη του ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα διαχείρισης-υποστήριξης του κεντρικού συστήματος AIS (υλισμικού και λογισμικού) καθώς και διαχείρισης του συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας. β. Τεχνικοί Κέντρου σε τουλάχιστον έξι (0 6) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα τεχνικής φύσεως, τα οποία θα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του κεντρικού συστήματος AIS (π.χ. παράκτιο δίκτυο AIS, συσκευές AIS στις Λιμενικές Αρχές κλπ.). Επίσης, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο εγκατάστασης και ολοκλήρωσης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, στην διασύνδεση του συστήματος με τρίτα συστήματα και αντιστρόφως. γ. Τεχνικοί Επαρχίας σε τουλάχιστον δύο (02) στελέχη κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα για αντιμετώπιση προβλημάτων στις συσκευές (όπως δ ιαδικασία επανεκκίνησης, έλεγχος καλωδιώσεων, κλπ). δ. Χειριστές συστήματος σε τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία θα καλύπτει πλήρως το χειρισμό και την εξοικείωση των ανωτέρω στελεχών με τις λειτουργίες/δυνατότητες του συνόλου του λογισμικού που θα παραδοθεί. 4.2 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 4.3 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει λεπτομερώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) για την εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων. Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι: α. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους Διαχειριστές β. Τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Κέντρου γ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Επαρχίας δ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους χειριστές του συστήματος 14

15 4.4 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του φορέα στον Πειραιά, πλην αυτής των τεχνικών επαρχίας, όπου θα λάβει χώρα στην κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα. 4.5 Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του θα ελέγξει και θα διαπιστώσει την επάρκεια των στελεχών του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται επανάληψη αυτής. 4.6 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 4.7 Στις προσφορές να καθορίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με περαιτέρω ανάλυση των αντικειμένων και ωρών εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κλπ. 4.8 Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί στην οικονομική προσφορά. 4.9 Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παραλαβή του συστήματος Επισημαίνεται ότι, εφόσον στα πλαίσιο της εκπαίδευσης, απαιτηθεί το υπό εκπαίδευση προσωπικό να μεταβεί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός περιοχής Αττικής τότε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 5. Τεχνικά εγχειρίδια και Τεκμηριωτικό Υλικό 5.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 5.2 Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά (αριθμός, αντικείμενο κλπ.). Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού και δε νοείται παράδοση του αντικειμένου χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση των εγχειριδίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό που θα παρασχεθεί στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. 5.3 Τα εγχειρίδια λειτουργίας - χειρισμού και του λοιπού υλικού τεκμηρίωσης χορηγούνται συνταγμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι δυνατόν και στην Ελληνική). 5.4 Επιπλέον, θα παρασχεθούν αναλυτικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, η διαδικασία διασύνδεσης του συστήματος με τρίτα συστήματα, καθώς και η διαδικασία σύνδεσης τρίτων συστημάτων με το υπό προμήθεια σύστημα AIS. Στα εγχειρίδια θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπα οθόνης με περιγραφή και συγκεκριμένα ολοκληρωμένα παραδείγματα. 15

16 6. Ομάδα Έργου και στελέχωσή της 6.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα καταρτίσει και θα συμπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αναλυτικά τον κατάλογο της συνολικής ομάδας διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου η οποία θα αποτελείται από: α. Τον κύριο υπεύθυνο του έργου β. Την ομάδα του έργου γ. Τους ειδικευμένους συνεργάτες. δ. Τα άτομα που θα παρέχουν την Εκπαίδευση. 6.2 Ο Κύριος Υπεύθυνος του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο. Πρέπει να είναι έμπειρος επιστήμονας με σημαντική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Επίσης η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη που να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία για όλους τους τομείς του έργου. 6.3 Οι εργασίες του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου μπορούν να υποστηρίζονται από ομάδα Εξειδικευμένων Συνεργατών (προσδιοριζόμενων στην προσφορά) σε διάφορα επιμέρους θέματα. Οι συνεργάτες οφείλουν να είναι σε θέση να καλύπτουν όλες τις ελλείψεις σε γνώσεις ειδικών θεμάτων του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου. 6.4 Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα της ομάδας έργου, οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. β. Ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. γ. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας. δ. Τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και εμπειρίας κάθε μέλους σχετικά με το ρόλο που θα τους ανατεθεί. ε. Το ποσοστό χρόνου εργασίας και τη διάρκεια που κάθε μέλος θα συμμετάσχει στο έργο. 7. Λοιποί όροι 7.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, διενέργειας επί τόπου επίσκεψης (site survey) στους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το υλικό, προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για το υπό προμήθεια σύστημα. 7.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροφορικής πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικτάστασης/απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναφέρονται στοιχεία όπως: επωνυμία κατασκευαστή, μοντέλο, κωδικός μοντέλου, συνθήκες λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού, υποστηριζόμενα περιβάλλοντα κ.λ.π. 7.3 Τονίζεται ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» ( turnkey solution). Σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός (ενεργός ή παθητικός) ή λογισμικό γ ια την ορθή λειτουργία του συστήματος και δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ από τον ανάδοχο του έργου. 16

17 7.4 Οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες κλπ. απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση σχετικών σχεδίων, μελετών κλπ. και οι διορθώσεις συμπληρώσεις αυτών, που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων κλπ. θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 7.5 Όλοι οι κωδικοί χρήστη, διαχειριστή και εγκαταστάτη οποιασδήποτε μονάδας του συστήματος σε επίπεδο υλικού και λογισμικού θα παραδοθούν εγγράφως στο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 7.6 Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, κατά την περίοδο εγγύησης, υποχρεούται επίσης: α) Να παρέχει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή e- mail στο αρμόδιο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με τις τεχνολογίες και τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στο σύστημα. β) Να προβαίνει σε αλλαγές στις ρυθμίσεις του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να ενσωματωθεί νέος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή να εφαρμοστούν νέες τεχνικές δικτύωσης και ασφάλειας στο σύστημα. γ) Να προβαίνει σε αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού με νέες εκδόσεις που θα προμηθεύεται το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Να προβαίνει στην ενσωμάτωση και την κατάλληλη ρύθμιση νέου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό 17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Προς: Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές. Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου MarineTraffic Έρευνα & Εφαρμογές Δημήτρης Λέκκας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 Συλλογή δεδομένων κυρίως με τη βοήθεια της Διαδικτυακής Κοινότητας 3 Automatic Identification System (AIS): Όλα τα πλοία ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 09/11/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πιθανή δαπάνη: 18.327,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.A. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Πληροφορίες: Α. Μέξιας Ταχ. Δ/νση: Β. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ.-FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ 27037 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ : (213 2010425) Πληροφορίες: Κ. Μπασαράς Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΔΑ: 4Α5ΙΜΞ-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ANAΡTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 24-3 - 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα