ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):# ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου έργου συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συστήματος AIS, ώστε να συλλέγονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται, αξιολογούνται, διαχειρίζονται και διανέμονται οι πληροφορίες AIS των πλοίων που πλέουν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου. Οι πληροφορίες αυτές θα λαμβάνονται μέσω δικτύου επίγειων σταθμών ξηράς AIS που θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν στο πλαίσιο της παρούσας σε κτίρια Λιμενικών Αρχών που εδρεύουν στην ανωτέρω περιοχή. Ακολούθως, τα δεδομένα AIS μέσω του δημοσίου δικτύου ''ΣΥΖΕΥΞΙΣ, θα αποστέλλονται στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, που εδρεύει στον Πειραιά, όπου θα συγκεντρώνονται - αποθηκεύονται και θα προβάλλονται σε σταθμούς εργασίας με κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης και ηλεκτρονικούς χάρτες, ενώ θα είναι διαθέσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω διεπαφής ιστού (web interface). Το σύστημα θα έχει υψηλές δυνατότητες διασυνδεσιμότητας και επεκτασιμότητας. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνει δεδομένα από υφιστάμενα δίκτυα και σταθμούς ξηράς AIS ενώ θα έχει δυνατότητα λήψης από νέα δίκτυα και σταθμούς AIS. Επίσης, θα αποστέλλει δεδομένα σε υπάρχοντα δίκτυα AIS και θα υλοποιηθεί δυνατότητα για αποστολή δεδομένων σε νέα τρίτα δίκτυα AIS. Επιπλέον, θα παρέχονται πλήρεις δυνατότητες λήψης, απεικόνισης και διαχείρισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων που αποστέλλουν τα πλωτά Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω του εξοπλισμού AIS που ήδη διαθέτουν. 2

3 1. Επίγειοι Σταθμοί Ξηράς AIS AIS Base Stations ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1 Οι επίγειοι σταθμοί ξηράς AIS θα εγκατασταθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμενικών Αρχών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου, με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ραδιοκάλυψης, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Λιμενικές Αρχές όπου θα εγκατασταθούν σταθμοί ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 3 ΜΥΡΙΝΑΣ 4 ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1.2 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών, ο ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, στην οποία, μέσω κατάλληλου λογισμικού προσομοίωσης, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις εκτιμώμενες ραδιοκαλύψεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση σταθμών AIS στα κτίρια των Λιμενικών Αρχών των Πινάκων 1 και 2, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι η εγκατάσταση των τεσσάρων (04) σταθμών ξηράς στις θέσεις του Πίνακα 1 εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη της περιοχής του Βορείου Αιγαίου. Σε περίπτωση που από τις προσομοιώσεις προκύψει ότι με διαφορετικό συνδυασμό τοποθεσιών μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 επιτυγχάνεται πληρέστερη ραδιοκάλυψη, οι οριστικές θέσεις εγκατάστασης θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Πίνακας 2: Εναλλακτικές Λιμενικές Αρχές για εγκατάσταση επιπλέον σταθμών ξηράς AIS Α/Α Λιμενική Αρχή 1 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 2 ΚΑΒΑΛΑΣ 3 ΙΕΡΙΣΣΟΥ 4 ΣΚΙΑΘΟΥ 5 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 6 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 1.3 Το λογισμικό προσομοίωσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της παραγράφου 1.2 ανωτέρω θα αναφερθεί στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. 1.4 Στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ, θα μελετήσει τις δυνατότητες μελλοντικής διασύνδεσης σταθμών ξηράς στο σύστημα μέσω διαδικτύου (εκτός του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). Κατά την εκπόνηση της μελέτης θα ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες ασφαλούς διασύνδεσης των σταθμών (πχ μέσω VPN). 3

4 1.5 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση σταθμού βάσης σε κάποιον από τους προεπιλεγμένους χώρους, τότε με μέριμνα του αναδόχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ θα επιλεγεί ο κατάλληλος χώρος που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος. Επιπρόσθετα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του σταθμού ξηράς στη νέα θέση. 1.6 Επιπλέον, το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης/επέκτασης των σημείων του Πίνακα 2 με άλλες Λιμενικές Αρχές πριν την υπογραφή της σύμβασης, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για αυτό, όπως η επέκταση του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που χρησιμοποιεί του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε περισσότερα σημεία. Σε κάθε περίπτωση, τα σημεία θα επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η περιοχή του Βορείου Αιγαίου. 1.7 Με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση και λειτουργία κάθε σταθμού ξηράς. Σε αυτές περιλαμβάνονται ρευματοδότηση του εξοπλισμού και διασύνδεσή του στο δίκτυο δεδομένων, εγκατάσταση κεραίας, αναγκαίου εξοπλισμού κλπ. Όλες οι καλωδιώσεις που θα απαιτηθούν θα εγκατασταθούν σε ανεξάρτητα κανάλια όδευσης καλωδίων. 1.8 Οι σταθμοί ξηράς AIS θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: Σύσταση του IALA A-124 ITU RM ΕΝ /2 ΙEC Οι σταθμοί ξηράς θα έχουν τις ακόλουθες λειτουργικές δυνατότητες: Λήψη των δεδομένων από όλες τις συσκευές AIS που είναι εγκατεστημένες σε πλοία που κινούνται εντός της περιοχής κάλυψης VHF κάθε σταθμού Λήψη και αποστολή δεδομένων AIS από και προς συσκευές AIS οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα πρότυπα κρυπτογράφησης Blowfish και AES, ώστε να μπορούν να συνεργάζονται πλήρως με τις συσκευές AIS τύπου Κongsberg AIS 200 BF blue force που είναι ήδη εγκατεστημένες σε πλωτά Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ Αποστολή μηνυμάτων κειμένου point-to-point ή broadcast Υποστήριξη εκπομπής διορθώσεων DGNSS μέσω ζεύξης δεδομένων VHF, όταν συνδεθεί με σταθμό αναφοράς GNSS Η αποκρυπτογράφηση των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων θα πραγματοποιείται εντός της κεντρικής υποδομής που θα εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (παρ. 3 των τεχνικών προδιαγραφών) και όχι στον κάθε σταθμό ξηράς Οι σταθμοί πρέπει να είναι ελεγχόμενοι και προγραμματιζόμενοι τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα, από την κεντρική υποδομή του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας. 4

5 1.12 Όλες οι μονάδες που αποτελούν το σταθμό ξηράς AIS θα βρίσκονται τοποθετημένες σε ικρίωμα (rack) με τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, το οποίο θα εγκατασταθεί στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις Οι σταθμοί ξηράς AIS θα περιλαμβάνουν δέκτη GPS τουλάχιστον 12 καναλιών Οι σταθμοί ξηράς θα διαθέτουν διεπαφή Ethernet (RJ 45), για την άμεση διασύνδεσή τους σε δίκτυο δεδομένων χωρίς μεσολάβηση ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα UDP unicast και UDP multicast Οι κεραίες θα είναι κατάλληλου τύπου για τη λειτουργία του σταθμού βάσης και θα αναφερθούν αναλυτικά οι τύποι τους. Θα εγκατασταθούν σε κατάλληλους ιστούς στο υψηλότερο δυνατό σημείο του κτιρίου, ώστε τεκμηριωμένα να μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ραδιοκάλυψη. Η τελική έγκριση των προτεινόμενων θέσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Οι προσφερόμενες κεραίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΠΔ 44 - ΦΕΚ 44 A / , όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και θα πληρούν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Απολαβή (gain): τουλάχιστον 4 dbi Μήκος κεραίας (total length): Από 1,30 m ελάχιστο έως 6,00 m μέγιστο Ισχύς λειτουργίας : τουλάχιστον 50 W Αντοχή σε ταχύτητα ανέμου (wind load): τουλάχιστον 125km/h 1.17 Η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ των θέσεων εγκατάστασης των σταθμών ξηράς AIS και του δικτύου AIS θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου των φορέων του δημοσίου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Κάθε σταθμός ξηράς θα συνδεθεί σε συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας ( UPS), που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο. Tα UPS θα είναι τύπου on-line και η ελάχιστη διάρκεια παροχής ισχύος σε πλήρες φορτίο θα είναι 15 λεπτά Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα προσφέρει έναν (01) επιπλέον σταθμό ξηράς AIS μετά των παρελκομένων του (όπως κεραία και καλώδιο). Ο εν λόγω σταθμός θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στην Ακτή Βασιλειάδη χωρίς να εγκατασταθεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρικός, κατά κρίση των Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 2. Σταθμοί εργασίας χειριστή AIS Λογισμικό σταθμών εργασίας 2.1. Στο κεντρικό κτίριο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Ακτή Βασιλειάδη) και σε χώρο που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία, θα εγκατασταθούν δύο (02) σταθμοί εργασίας χειριστή AIS, όπου θα απεικονίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη οι θέσεις και πληροφορίες όλων των πλοίων που λαμβάνουν οι σταθμοί ξηράς AIS της ενότητας 1 ανωτέρω, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες πλοίων που θα λαμβάνονται από άλλους σταθμούς ξηράς ή/και ολοκληρωμένα συστήματα AIS με τα οποία θα έχει διασυνδεθεί. 5

6 2.2. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες που θα συνοδεύουν το σύστημα θα ακολουθούν την τυποποίηση S57 ή CM93 ή αντίστοιχη και θα καλύπτουν τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Μεσογείου και θα έχουν δυνατότητα αναβάθμισης Οι σταθμοί εργασίας θα έχουν δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών και η διεπαφή τους θα είναι παραμετροποιήσιμη (καθορισμός παραθύρων προβαλλόμενων πληροφοριών, επιλογή χρωμάτων στόχων AIS, κτλ) Οι σταθμοί εργασίας θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS καθώς και των σταθμών ξηράς του AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Type of Hazardous cargo Safety-related messages Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) 2.5. Οι διαθέσιμοι στόχοι θα εμφανίζονται σε λίστα, όπου θα περιέχονται οι τρέχουσες διαθέσιμες δυναμικές και στατικές πληροφορίες από τους κινητούς σταθμούς και τους σταθμούς ξηράς σε μορφή κειμένου. Στη λίστα των στόχων θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν φίλτρα με βάση τις παραπάνω πληροφορίες. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στον χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει χρονικό διάστημα 6 λεπτών, με δυνατότητα ο χρόνος αυτό να τροποποιείται από τον χρήστη Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC Οι σταθμοί εργασίας θα εμφανίζουν την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος και πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα Το σύστημα παρακολούθησης, θα έχει τη δυνατότητα εισαγωγής από το χρήστη συγκεκριμένων περιοχών επί του χάρτη και θα παράγει επιχειρησιακούς συναγερμούς για όλα τα συμβάντα που αναφέρονται παρακάτω: Είσοδος Έξοδος πλοίων στις ανωτέρω περιοχές. 6

7 Πιθανότητα σύγκρουσης ή προσάραξης πλοίου στο σύνολο του χάρτη ή στις ανωτέρω περιοχές Τα πλοία που εκπέμπουν κρυπτογραφημένα μηνύματα AIS θα είναι δυνατό να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης/απεικόνισης βοηθημάτων ναυσιπλοΐας ( Aids to Navigation) Το σύστημα AIS θα έχει την δυνατότητα, εφόσον επιλεγεί από τον χειριστή, να προβάλει εικόνα κίνησης με απεικονίσεις στιγμάτων που λαμβάνονται από την λειτουργία αναπαραγωγής των δεδομένων AIS (AIS Data Replay). Ο χρήστης που ζητά την αναπαραγωγή δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, μέσω φίλτρου, τις απαιτούμενες πληροφορίες που θέλει να λάβει. Κατ ελάχιστον, θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να καθορίσουν παραμέτρους για τα ακόλουθα πεδία: Χρονικό διάστημα αναπαραγωγής Τύπος στοιχεία πλοίων Θα πραγματοποιείται καταγραφή των κινήσεων των χρηστών σε αρχεία (log files). 3. Κεντρική υποδομή συστήματος AIS 3.1 Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα διανέμει τα δεδομένα AIS από/προς όλα τα συστήματα AIS που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο AIS, θα υλοποιηθεί σε τρία επίπεδα: Βάσης Δεδομένων, Εφαρμογής και Ιστού. Η αρχιτεκτονική του θα περιγραφεί αναλυτικά, περιλαμβάνοντας σχεδιαγράμματα και ανάλυση των επιμέρους διεπαφών. Η εγκατάσταση των προαναφερόμενων εξυπηρετητών θα γίνει σε εικονικές μηχανές μέσω του λογισμικού VMware vsphere 5 Enterprise σε σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας ενώ η αποθήκευση δεδομένων θα γίνει σε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ( SAN) που επίσης διατίθεται από τον φορέα. Για την επέκταση των προαναφερόμενων συστημάτων ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό που περιγράφεται στην παράγραφο 3.10 και Επίσης, ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει Αυτοματοποιημένο Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας ( tape library system), όπως περιγράφεται στην παράγραφο Επισημαίνεται ότι σήμερα, στο χώρο του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργεί ήδη εξυπηρετητής AIS, με τον οποίο συνδέονται οκτώ (08) σταθμοί ξηράς AIS, που είναι εγκατεστημένοι σε Λιμενικές Αρχές καθώς και το δίκτυο AIS του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύνολο των εν λόγω σταθμών/δικτύων AIS, θα διασυνδεθούν με τη νέα κεντρική υποδομή. 3.3 Στην κεντρική υποδομή AIS θα διασυνδέονται όλοι οι σταθμοί ξηράς AIS που θα εγκατασταθούν, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, στις Λιμενικές Αρχές. 3.4 Θα υποστηρίζεται κατ ελάχιστο το πρωτόκολλο ΝΜΕΑ και θα χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διεπαφές και πρωτόκολλα επικοινωνίας (όπως παροχή δεδομένων XML μέσω αιτημάτων HTTP), ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με άλλα συστήματα (τουλάχιστον είκοσι διαφορετικά, με πρωτόκολλο NMEA) και εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα θα διασυνδεθεί κατ ελάχιστο με τους οκτώ (08) σταθμούς AIS των Λιμενικών Αρχών, με το δίκτυο 7

8 AIS του Πολεμικού Ναυτικού, με το ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών (SafeSeaNet) και με τον εξυπηρετητή AIS της περιοχής της Μεσογείου (MAREΣ). Είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας να ζητήσει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, διασύνδεση με επιπλέον των ανωτέρω συστήματα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. 3.5 Κατά τη σύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα συστήματα, θα είναι δυνατή η επιλογή των πληροφοριών AIS που θα αποστέλλονται προς αυτά. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχει δυνατότητα μη αποστολής των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS, καθώς και μηνυμάτων που αφορούν σε πλοία συγκεκριμένου τύπου, σημαίας ή σε συγκεκριμένα πλοία. 3.6 Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης λειτουργίας των σταθμών ξηράς και αποστολής απομακρυσμένων εντολών προς αυτούς (πχ. πραγματοποίηση επανεκκίνησής τους). Επίσης, θα παρακολουθείται η κατάσταση των συνδέσεων με τα λοιπά δίκτυα/συστήματα AIS. 3.7 Για κάθε σταθμό ξηράς θα καταγράφονται στατιστικά κάλυψης και διαθεσιμότητας, τα οποία θα εμφανίζονται και με γραφικό τρόπο. Ειδικότερα, για τα στοιχεία κάλυψης θα εμφανίζεται επί χάρτη η περιοχή από όπου λαμβάνει πληροφορίες AIS ο κάθε σταθμός, με κατάλληλες χρωματικές διαβαθμίσεις, ώστε να προκύπτει η πυκνότητα των λαμβανόμενων πληροφοριών στα επιμέρους τμήματά της. 3.8 Ο προμηθευτής θα προσφέρει δικτυακή εφαρμογή, όπου θα εμφανίζονται επί ηλεκτρονικού χάρτη (ο οποίος δύναται να είναι δωρεάν) όλες οι πληροφορίες των πλοίων του δικτύου AIS και θα έχει ανάλογες δυνατότητες με τον σταθμό εργασίας AIS. Ειδικότερα, θα υπάρχει κατ ελάχιστο δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) και μετατόπισης (pan) του κέντρου των ηλεκτρονικών χαρτών, θα προβάλλουν εικόνα για την τρέχουσα κίνηση με απεικονίσεις στιγμάτων των κινητών συσκευών AIS. Οι απεικονίσεις των γεωγραφικών στιγμάτων θα προβάλλονται στον ηλεκτρονικό χάρτη, βασισμένες στην αναφορά του στίγματος αυτών. Οι κάτωθι πληροφορίες κάθε στόχου πρέπει να είναι διαθέσιμες και να προβάλλονται στην οθόνη: SOG COG True heading Call sign IMO Number Name Type of ship Navigational status (e.g. NUC, at anchor, etc.) Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα στο χειριστή να εντοπίσει ένα πλοίο παρέχοντας μόνο κάποιο στοιχείο του πλοίου αυτού, όπως π.χ. όνομα, διακριτικό κλήσης ή αριθμό IMO. Ένας στόχος θα αφαιρείται από την εικόνα της τρέχουσας κίνησης, όταν ο χρόνος από την τελευταία αναφορά θέσης του ξεπεράσει ορισμένο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή θα εμφανίζει την τρέχουσα θέση του κέρσορα (γεωγραφικό μήκος κα ι πλάτος αυτής) και θα παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της απόστασης και τη διόπτευση από έναν επιλεγμένο στόχο ή από ένα καθορισμένο σταθερό σημείο, ως προς την τρέχουσα θέση του κέρσορα. Η εφαρμογή με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την επισπεύδουσα Υπηρεσία θα ενσωματωθεί στην 8

9 ιστοσελίδα του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην ανωτέρω εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μη εμφάνισης των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων AIS. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα υποστηρίζει τουλάχιστον διακόσιους πενήντα (250) χρήστες, από τους οποίους οι πενήντα (50) θα είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι σε αυτή. 3.9 Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.1 οι εξυπηρετητές θα εγκατασταθούν σε εικονικές μηχανές στο σύστημα Blade Servers που διαθέτει ο φορέας. Συγκεκριμένα, οι εικονικές μηχανές θα δημιουργηθούν σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των πόρων (πχ μέγεθος μνήμης, υπολογιστική ισχύς) των εικονικών μηχανών πόρων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του εξυπηρετητών θα καθοριστούν και θα τεκμηριωθούν από τον Ανάδοχο στην τεχνική του προσφορά. Εφόσον υπάρξει τροποποίηση στα χαρακτηριστικά των πόρων από το στάδιο της κατάθεσης της τεχνικής προσφοράς έως το στάδιο της υλοποίησης, αυτή θα πρέπει να τεκμηριωθεί από τον Ανάδοχο Ειδικά για τον αποθηκευτικό σημειώνεται ότι το σύνολο των δεδομένων AIS θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα επαρκή αριθμό δίσκων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.12, για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου που διαθέτει ο φορέας Για την επέκταση της υπολογιστικής ισχύος ο Ανάδοχος θα προσφέρει δύο (02) Blade Servers καθώς και τις αντίστοιχες άδειες για το λογισμικό VMware vsphere with Operations Management Enterprise for 1 processor / CPU ως εξής: α) Μοντέλο: IBM BladeCenter HS23 β) Χαρακτηριστικά: i) 2 επεξεργαστές Intel Xeon 6C E W 2.0GHz/1333MHz/15MB, ii) O/Bay 2.5in SAS iii) 128GB μνήμης, δηλαδή 16 μνήμες 8GB (8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L CL9 ECC DDR3 1333MHz VLP RDIMM, iv) 2 IBM 64GB SATA 2.5in MLC HS Enterprise Value SSD, v) QLogic Ethernet and 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFh) for IBM Blade Center 3.12 Για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου ο Ανάδοχος θα προσφέρει Είκοσι δύο (22) σκληρούς δίσκους IBM 900GB 6Gb SAS 10K 2.5-inch SFF HDD για IBM Storwize V Επιπλέον, θα παρασχεθεί, εγκατασταθεί και παραμετροποιηθεί από τον Ανάδοχο ανεξάρτητη συσκευή καταγραφής αντιγράφων ασφαλείας (backup) του συνόλου των δεδομένων AIS σε μονάδα ταινίας (tape) χωρίς να διακόππτεται η λειτουργία των εξυπηρετητών του συστήματος AIS. Κάθε φορά που θα λαμβάνεται αντίγραφο εφεδρείας θα είναι δυνατή η καταγραφή των δεδομένων που έχουν τροποποιηθεί μετά τον χρόνο λήψης του τελευταίου αντιγράφου εφεδρείας. Μαζί με τη συσκευή θα παραδοθούν κενές κασέτες συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 10 TB καθώς και οποιοδήποτε λογισμικό και άδειες χρήσης απαιτούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. 9

10 3.14 Τέλος, θα διατεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία δικτυακό έγχρωμο πολυμηχάνημα (εκτυπωτής/σαρωτής/φωτοαντιγραφικό) τύπου laser, φύλλων Α4, για την εκτύπωση στιγμιότυπων της εφαρμογής. Η ελάχιστη ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης θα είναι 15 σελ/λεπτό και θα ενσωματώνει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF). 10

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Χρονοδιάγραμμα Έργου Ο προμηθευτής υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα ακολουθήσει κατά την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα συμμορφώνεται κατ ελάχιστο με τους κάτωθι απαράβατους όρους. 1.1 Υποβολή Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. 1.2 Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής: Το αργότερο εντός πέντε (05) ημερών από την υποβολή της. 1.3 Χρόνος Παράδοσης: Το αργότερο εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Στο χρόνο αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης. 1.4 Δοκιμαστική Λειτουργία: Στα πλαίσια των ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής του συστήματος θα πραγματοποιηθεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον επτά (07) ημέρες. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη της διαδικασίας διασύνδεσης σταθμών ξηράς και της αποστολής των δεδομένων AIS σε άλλο σύστημα που θα υποδειχτεί από την Υπηρεσία. Η εν λόγω διαδικασία θα περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στα εγχειρίδια που θα παραδώσει ο προμηθευτής. 1.5 Χρόνος παραλαβής: Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, από την παράδοση του έργου. Ο χρόνος παραλαβής συμπεριλαμβάνει και το χρόνο των απαιτούμενων δοκιμών που θα διενεργηθούν για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει δεκαπενθήμερες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάστηκαν. 2. Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 2.1 Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, αρχίζει η περίοδος Εγγύησης που θα έχει διάρκεια τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και περιλαμβάνει δωρεάν παροχή υπηρεσιών Συντήρησης- Τεχνικής υποστήριξης, όπως περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. Η παραπάνω Εγγύηση καλύπτει επίσης εργασίες, ανταλλακτικά καθώς και τα έξοδα μετάβασης του αναγκαίου προσωπικού που θα διαθέσει ο προμηθευτής για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 2.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής προσφέρει μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. 2.3 Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα (όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3.4) από το χρόνο έγγραφης ειδοποίησής του από την Υπηρεσία, να αναλάβει χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της Υπηρεσίας 11

12 την αποκατάσταση της υποβάθμισης, ανωμαλίας, ζημίας ή βλάβης με προσωπικό του ή των υπεργολάβων του. Ζημιά θεωρείται βλάβη από αστοχία υλικού ή κατασκευής και όχι βλάβη που οφείλεται σε κακή χρήση ή εξωτερικούς αστάθμητους παράγοντες. Στην προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του προβλήματος. 2.4 Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβανομένων των εξόδων εξάρμοσης, συσκευασίας, μεταφορικών και ασφαλίστρων τόσο των ελαττωματικών εξαρτημάτων όσο και των προς αντικατάσταση ή επισκευή ειδών, των εξόδων εγκατάστασης, άρμοσης, επισκευής και δοκιμών, το κόστος μετάβασης και παραμονής του συνεργείου ως και όλες οι συναφείς δαπάνες για την αποκατάσταση του συστήματος στην κανονική κατάσταση λειτουργίας του, βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη Στην προσφορά θα πρέπει να περιέχεται υποχρεωτικά αναλυτικό σχέδιο παροχής τεχνικής υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος, η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης, το προσωπικό που παρέχει την τεχνική υποστήριξη. Επίσης, θα αναφέρονται στην προσφορά και οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που προσφέρονται ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. 3.1 Συμβόλαιο Συντήρησης Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυηθεί ότι θα δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρει στο διαγωνισμό για περίοδο Κ= 5 έτη Η περίοδος αυτή αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δύναται να παρέχει συντήρηση τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και λογισμικού για περίοδο μεγαλύτερη της Κ, οφείλει να το δηλώσει, γνωστοποιώντας την ακριβή χρονική διάρκεια παροχής συντήρησης. Τονίζεται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του φορέα η υπογραφή συμβολαίου συντήρησης, καθώς και η διάρκεια της περιόδου αυτής (μπορεί να είναι και μικρότερη της περιόδου Κ) Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Αναλυτικό σχέδιο συμβολαίου παροχής υπηρεσιών συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το είδος και η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι όροι του συμβολαίου θα είναι τουλάχιστον αυτοί της περιόδου της εγγύησης. (β) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεωτικά να αναφέρουν στην οικονομική προσφορά το κόστος τεχνικής υποστήριξης συντήρησης για το πρώτο έτος μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6% της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης. 3.2 Χρήση Εξοπλισμού Όλος ο εξοπλισμός ή τμήμα αυτού, χρησιμοποιείται για το σκοπό του παρόντος έργου από το φορέα κατά την κρίση του οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, απεριόριστα 12

13 μέσα στο εικοσιτετράωρο, εξαιρουμένου του χρόνου της διενεργούμενης προληπτικής συντήρησης Η χρήση αυτή δεν διαφοροποιεί με κανένα τρόπο όλα τα σχετικά με τη συντήρηση και την αντίστοιχη δαπάνη της. 3.3 Προληπτική Συντήρηση Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης (τι περιλαμβάνει, κάθε πότε επαναλαμβάνεται κλπ). Οι ώρες πραγματοποίησης της προληπτικής συντήρησης θα καθορίζονται μετά από συνεργασία φορέα-προμηθευτή. Εφόσον ζητείται από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί τις εργασίες αυτές εκτός ωραρίου λειτουργίας του φορέα. 3.4 Επανορθωτική Συντήρηση Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας μίας μονάδας του συστήματος δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο των 48 συνεχών ωρών από την ώρα άφιξης τεχνικού στο σημείο που εντοπίστηκε η βλάβη ή από την ώρα απόκρισης, σε περίπτωση που δεν απαιτείται αποστολή τεχνικού Ο μέγιστος χρόνος αποστολής τεχνικού σε περίπτωση που απαιτηθεί είναι: Για την Κεντρική Υπηρεσία Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 12 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στην ηπειρωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 48 ωρών Για Λιμ. Αρχές με έδρα στη νησιωτική Ελλάδα Ανεξαρτήτου ημέρας και ώρας Εντός 96 ωρών Ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνων και φαξ, ) με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει. 3.5 Ανταλλακτικά- Αναλώσιμα Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά λεπτομερείς καταλόγους που θα περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την αρχική υποστήριξη του συστήματος αρχής γενομένης από την ημερομηνία της παραλαβής λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους χρόνους αποκατάστασης βλαβών Ο κατάλογος των προτεινόμενων ανταλλακτικών θα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις αντικαταστάσιμες μονάδες. Τα οικονομικά μεγέθη (τιμές) που αφορούν στα παραπάνω ανταλλακτικά πρέπει να περιληφθούν στην οικονομική προσφορά και δεν θα ληφθούν υπόψη στο συνολικό κόστος της προσφοράς για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής. 13

14 3.5.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει στην τεχνική προσφορά του ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για ανανέωση των ανταλλακτικών όταν απαιτείται, ώστε τυχόν βλάβες του συστήματος να μπορούν να αποκαθίστανται εντός των προβλεπόμενων χρόνων στα πλαίσια υποστήριξης αυτού, καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο προμηθευτής έχει τη συνολική ευθύνη διασφάλισης των ανταλλακτικών και για τα χορηγούμενα από τυχόν υποκατασκευαστές Ο προμηθευτής υποχρεούται στην προσφορά του να συμπεριλάβει δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού AIS ότι έχει την δυνατότητα υποστήριξης του συστήματος με ανταλλακτικά για οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια. 4. Εκπαίδευση 4.1 Ο προμηθευτής θα προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες: α. Διαχειριστές του συστήματος σε τουλάχιστον πέντε (05) στελέχη του ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα διαχείρισης-υποστήριξης του κεντρικού συστήματος AIS (υλισμικού και λογισμικού) καθώς και διαχείρισης του συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας. β. Τεχνικοί Κέντρου σε τουλάχιστον έξι (0 6) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα τεχνικής φύσεως, τα οποία θα αφορούν την επισκευή και συντήρηση του κεντρικού συστήματος AIS (π.χ. παράκτιο δίκτυο AIS, συσκευές AIS στις Λιμενικές Αρχές κλπ.). Επίσης, θα εκπαιδευτούν στον τρόπο εγκατάστασης και ολοκλήρωσης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, στην διασύνδεση του συστήματος με τρίτα συστήματα και αντιστρόφως. γ. Τεχνικοί Επαρχίας σε τουλάχιστον δύο (02) στελέχη κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα για αντιμετώπιση προβλημάτων στις συσκευές (όπως δ ιαδικασία επανεκκίνησης, έλεγχος καλωδιώσεων, κλπ). δ. Χειριστές συστήματος σε τουλάχιστον έξι (06) στελέχη ΥΝΑ/ΑΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία θα καλύπτει πλήρως το χειρισμό και την εξοικείωση των ανωτέρω στελεχών με τις λειτουργίες/δυνατότητες του συνόλου του λογισμικού που θα παραδοθεί. 4.2 Ο χρόνος διδασκαλίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις έξι (6) ώρες ανά ημέρα. 4.3 Για κάθε αντικείμενο ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προβλέψει την ύπαρξη αριθμού εγχειριδίων και κατάλληλου εξοπλισμού (εφόσον απαιτείται), αντίστοιχου με τον αριθμό των προς εκπαίδευση ατόμων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καθορίσει λεπτομερώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεματικές ενότητες και χρονική διάρκεια) για την εκπαίδευση των ανωτέρω ομάδων. Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης είναι: α. Τρεις (03) εργάσιμες ημέρες για τους Διαχειριστές β. Τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Κέντρου γ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους Τεχνικούς Επαρχίας δ. Δύο (02) εργάσιμες ημέρες για τους χειριστές του συστήματος 14

15 4.4 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του φορέα στον Πειραιά, πλην αυτής των τεχνικών επαρχίας, όπου θα λάβει χώρα στην κάθε Λιμενικής Αρχής όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα. 4.5 Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του θα ελέγξει και θα διαπιστώσει την επάρκεια των στελεχών του προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται επανάληψη αυτής. 4.6 Επισημαίνεται ότι είναι στη ευχέρεια του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ η τροποποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης, με πιθανή δημιουργία νέων αντικειμένων, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης όπως αυτό θα προκύπτει από τις εκάστοτε ανάγκες του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 4.7 Στις προσφορές να καθορίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με περαιτέρω ανάλυση των αντικειμένων και ωρών εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών κλπ. 4.8 Το συνολικό κόστος εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί στην οικονομική προσφορά. 4.9 Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την παραλαβή του συστήματος Επισημαίνεται ότι, εφόσον στα πλαίσιο της εκπαίδευσης, απαιτηθεί το υπό εκπαίδευση προσωπικό να μεταβεί σε εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός περιοχής Αττικής τότε τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 5. Τεχνικά εγχειρίδια και Τεκμηριωτικό Υλικό 5.1 Ο προμηθευτής θα πρέπει να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με επαρκή εγχειρίδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. 5.2 Επαρκή στοιχεία για τα εγχειρίδια αυτά θα δοθούν με την προσφορά (αριθμός, αντικείμενο κλπ.). Τα εγχειρίδια και το ως άνω υλικό τεκμηρίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού και δε νοείται παράδοση του αντικειμένου χωρίς την ταυτόχρονη παράδοση των εγχειριδίων. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εφοδιάσει το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων για κάθε συσκευή ή λογισμικό που θα παρασχεθεί στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης. 5.3 Τα εγχειρίδια λειτουργίας - χειρισμού και του λοιπού υλικού τεκμηρίωσης χορηγούνται συνταγμένα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με όλα τα απαραίτητα σχέδια και σχεδιαγράμματα να είναι συνταγμένα στην Αγγλική γλώσσα (εάν είναι δυνατόν και στην Ελληνική). 5.4 Επιπλέον, θα παρασχεθούν αναλυτικά εγχειρίδια στην ελληνική γλώσσα, όπου θα περιγράφεται ο τρόπος εγκατάστασης νέων σταθμών ξηράς στο σύστημα, η διαδικασία διασύνδεσης του συστήματος με τρίτα συστήματα, καθώς και η διαδικασία σύνδεσης τρίτων συστημάτων με το υπό προμήθεια σύστημα AIS. Στα εγχειρίδια θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στιγμιότυπα οθόνης με περιγραφή και συγκεκριμένα ολοκληρωμένα παραδείγματα. 15

16 6. Ομάδα Έργου και στελέχωσή της 6.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα καταρτίσει και θα συμπεριλάβει στο Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς αναλυτικά τον κατάλογο της συνολικής ομάδας διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου η οποία θα αποτελείται από: α. Τον κύριο υπεύθυνο του έργου β. Την ομάδα του έργου γ. Τους ειδικευμένους συνεργάτες. δ. Τα άτομα που θα παρέχουν την Εκπαίδευση. 6.2 Ο Κύριος Υπεύθυνος του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και θα έχει πλήρη απασχόληση στο έργο. Πρέπει να είναι έμπειρος επιστήμονας με σημαντική δραστηριότητα σε τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Επίσης η ομάδα έργου πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη που να διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία για όλους τους τομείς του έργου. 6.3 Οι εργασίες του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου μπορούν να υποστηρίζονται από ομάδα Εξειδικευμένων Συνεργατών (προσδιοριζόμενων στην προσφορά) σε διάφορα επιμέρους θέματα. Οι συνεργάτες οφείλουν να είναι σε θέση να καλύπτουν όλες τις ελλείψεις σε γνώσεις ειδικών θεμάτων του Κύριου Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου. 6.4 Προκειμένου να αξιολογηθεί και να διαπιστωθεί η ικανότητα και η καταλληλότητα της ομάδας έργου, οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: α. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. β. Ο συγκεκριμένος ρόλος κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου. γ. Τρόπος υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας από τα μέλη της Ομάδας. δ. Τεκμηρίωση της εξειδίκευσης και εμπειρίας κάθε μέλους σχετικά με το ρόλο που θα τους ανατεθεί. ε. Το ποσοστό χρόνου εργασίας και τη διάρκεια που κάθε μέλος θα συμμετάσχει στο έργο. 7. Λοιποί όροι 7.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, θα έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, διενέργειας επί τόπου επίσκεψης (site survey) στους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το υλικό, προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για το υπό προμήθεια σύστημα. 7.2 Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροφορικής πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικτάστασης/απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. Στην προσφορά του αναδόχου πρέπει να αναφέρονται στοιχεία όπως: επωνυμία κατασκευαστή, μοντέλο, κωδικός μοντέλου, συνθήκες λειτουργίας, πιστοποιητικά ποιότητας εξοπλισμού, υποστηριζόμενα περιβάλλοντα κ.λ.π. 7.3 Τονίζεται ότι ζητείται λύση «με το κλειδί στο χέρι» ( turnkey solution). Σε περίπτωση που απαιτηθούν αναβαθμίσεις ή επιπλέον εξοπλισμός (ενεργός ή παθητικός) ή λογισμικό γ ια την ορθή λειτουργία του συστήματος και δεν έχουν προβλεφθεί, τότε αυτός θα προσφερθεί δωρεάν στο ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ από τον ανάδοχο του έργου. 16

17 7.4 Οποιεσδήποτε τυχόν εγκρίσεις, άδειες κλπ. απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού, θα εξασφαλιστούν με μέριμνα του προμηθευτή σε συνεργασία με την Υπηρεσία μέσα στα χρονικά όρια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση σχετικών σχεδίων, μελετών κλπ. και οι διορθώσεις συμπληρώσεις αυτών, που τυχόν απαιτηθούν για την έκδοση αδειών, εγκρίσεων κλπ. θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη του προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας. 7.5 Όλοι οι κωδικοί χρήστη, διαχειριστή και εγκαταστάτη οποιασδήποτε μονάδας του συστήματος σε επίπεδο υλικού και λογισμικού θα παραδοθούν εγγράφως στο Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 7.6 Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος στα πλαίσια της διασφάλισης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, κατά την περίοδο εγγύησης, υποχρεούται επίσης: α) Να παρέχει τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή e- mail στο αρμόδιο προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σχετικά με τις τεχνολογίες και τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί στο σύστημα. β) Να προβαίνει σε αλλαγές στις ρυθμίσεις του κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού προκειμένου να ενσωματωθεί νέος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή να εφαρμοστούν νέες τεχνικές δικτύωσης και ασφάλειας στο σύστημα. γ) Να προβαίνει σε αναβάθμιση του εγκατεστημένου λογισμικού με νέες εκδόσεις που θα προμηθεύεται το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δ) Να προβαίνει στην ενσωμάτωση και την κατάλληλη ρύθμιση νέου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) που θα προμηθευτεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες του συστήματος υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η συμβατότητα με τον υφιστάμενο εξοπλισμό 17

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 18/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 4947/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

Αναλυτικά θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Πληροφορίες: Διονυσία Σγούρου Τηλέφωνο: 213 1306 208 Fax: 213 1306 480 e-mail: dsgourou@ekdd.gr Αθήνα, 18/10/2016 Α.Π.: 5855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών (CODEC) ήχου μέσω δικτύου IP (Audio over IP Contribution CODECS). ΜΑΪΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3-12-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών. Σελίδα 1 από 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Σαράντα (40) Ζευγών Κρυπτοσυσκευών Σελίδα 1 από 10 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...3 2.1 ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΗ...3 2.2 ΦΑΞ...4 3. ΕΓΓΥΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 10-06-2014 και ώρα 10:00 π.μ. ΝΑΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 23-5-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6226 /

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 749/30.06.2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι Αθήνα 19/11/2014 ΑΠ 856 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System

Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης. AIS Automatic Identification System Σύστημα Αυτόματης Ταυτοποίησης AIS Automatic Identification System Ορισμός Απαίτηση από τον ΙΜΟ (international Maritime Organization) από το 2004 (για πλοία με χωρητικότητας μεγαλύτερη από 300 gt) Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3ος όροφος Τ.Κ. 38333 Βόλος Βόλος, 21-01-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 39/21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ Συκιές 22/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: «Προμήθεια δύο έγχρωμων ψηφιακών CPV: 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16/5/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9575/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16/5/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9575/ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 16/5/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9575/17-5-2016 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για αναβάθμιση > με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 527/04-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Διοικητικής ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314567-75 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 09/11/2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO:

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. :3005 Θεσσαλονίκη, 18.12.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ. Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ Προς: Από: Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής συγχρηµατοδοτούµενων Δράσεων (ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ) ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση: ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5478/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος Οδηγού Χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κορυδαλλός 05/10/2016 Αριθμ. πρωτ. 31147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ..: 181.20 Κορυδαλλός e Δ/νση: www.korydallos.gr Πληροφορίες.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Βουλή των Ελλήνων. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα. (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) Πίνακας Στοιχείων Έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Βουλή των Ελλήνων. Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα. (Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες) Πίνακας Στοιχείων Έργου ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ημερομηνία 18/12/2015 Προς Βουλή των Ελλήνων Δ/νση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων Πίνακας Στοιχείων Συμμετέχοντα Επωνυμία: Έδρα: Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 04 /10/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 10430 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αργυροκάστρου

Διαβάστε περισσότερα