Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Αρ. πρωτ. xxxx/xx-xx-2012 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη xx/xx/2012 και ώρα xx.xx π.μ. Κωδικός ΟΠΣ: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... Συντομογραφίες... Περιβάλλον του Έργου... Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου... Α1.1.1 Α Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας... Α1.1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης... Α1.1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου... Α1.1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)... Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)... Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας... Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα... Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών... Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών... Α1.2.5 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος Έργου (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)... Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου... Α2.1 Αντικείμενο του Έργου... Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη... Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου... Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου... Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου... Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... A3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος... Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου... Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)... Α Λειτουργική Ενότητα 1 «Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου»... Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου»... Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα 3 «Εμπλουτισμός Βιβλιογραφικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης»... Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα 4 «Παραμετροποίηση Εφαρμογών»... 2

3 Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα 5 «Σύστημα CRIS».... Α3.4.6 Λειτουργική Ενότητα 6 «Προσωποποιημένη προβολή των Υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν»... Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών... Α3.6 Διαλειτουργικότητα... Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση... Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα... Α3.9 Απαιτήσεις Ασφαλείας... Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος... Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας... Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου... Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων... Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου... Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών.... Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης... Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης... Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας... Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» & Υπηρεσίες Συντήρησης... Α4.5 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών... Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου... Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης... Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου... Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας... 3

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου To ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ διαθέτει δύο Σχολές στη Λαμία με πέντε Τμήματα και δύο Παραρτήματα με δύο Τμήματα αντίστοιχα, ένα στο Καρπενήσι κι ένα στην Άμφισσα. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος βρίσκεται στη Λαμία και τα παραρτήματα διαθέτουν δικές του Βιβλιοθήκες. Τα Τμήματα που εξυπηρετεί η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας είναι: - Τμήμα Νοσηλευτικής - Τμήμα Φυσικοθεραπείας - Τμήμα Ηλεκτρονικής - Τμήμα Πληροφορικής και - Τμήμα Ηλεκτρολογίας Το Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Καρπενησίου εξυπηρετεί το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος στην Άμφισσα εξυπηρετεί το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Οι Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι Βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων χρησιμοποιούν το Λογισμικό αυτοματοποίησης Advance στην έκδοση 6.8, client/server, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη στη Λαμία. Οι βιβλιοθήκες της Άμφισσας και του Καρπενησίου συνδέονται μέσω δικτύου, έχουν τις δικές τους Συλλογές και ο τελικός χρήσης μπορεί να έχει πρόσβαση στον τοπικό κατάλογο της κάθε Βιβλιοθήκης ή στο Συλλογικό. Κάθε βιβλιοθήκη εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες δανεισμού και διάθεσης του υλικού της σε συνεργασία πάντα με την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Στο σύνολό της η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας διαθέτει μία σειρά από δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους χρήστες της: α) αυτοματοποιημένο κατάλογο online μέσω του Διαδικτύου (Internet) β) δανεισμό του υλικού της, γ) ηλεκτρονική διαχείριση των παραγγελιών δ) πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και οnline βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, ε) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα συνδεδεμένα σε δίκτυο υπολογιστών, στ) ηλεκτρονικούς υπολογιστές για ελεύθερη αναζήτηση και για χρήση του οπτικοακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης, ζ) πρόσβαση στη healink μέσα από τους υπολογιστές της Βιβλιοθήκης. Με το παρόν έργο το ΤΕΙ Λαμίας σχεδιάζει: 4

5 1. να δημιουργήσει τη βάση για την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους χρήστες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά και τους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενισχύοντας τις εκπαιδευτική διαδικασία σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας. 2. να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ενεργοποιώντας όλες τις λειτουργίες του διαθέσιμου λογισμικού και αυτών που θα αναπτυχθούν μέσα από τη ψηφιακή σύγκλιση σε μία ενιαία φόρμα αναζήτησης. 3. να εγκαταστήσει συνεργατικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα πρότυπα κοινωνικής δικτύωσης και να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με άλλες συνεργατικές δράσεις και ιδιαίτερα με την Οριζόντια Δράση ΑΕΙ-ΤΕΙ. 4. να δημιουργήσει και να εμπλουτίσει ένα Ιδρυματικό Καταθετήριο/Αποθετήριο χρήσιμο τόσο για τους σπουδαστές του Ιδρύματος όσο και για την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 5. να προβάλει την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΕΠ του Ιδρύματος μέσω της εφαρμογής CRIS που θα υλοποιηθεί 6. να εξασφαλίσει ενοποιημένη πρόσβαση στο σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών μέσω ενός λειτουργικού, διαδραστικού Portal. 7. να διαχειριστεί ένα μεγάλο κομμάτι των εκπαιδευτικών εγχειριδίων του ιδρύματος δημιουργώντας μια βάση e-notes για τους σπουδαστές και για τους εκπαιδευτικούς της κοινότητας ενισχύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με σύγχρονα μέσα. 8. να προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των παραπάνω υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα το παρόν έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες διακριτές ενότητες, οι οποίες θα λειτουργήσουν συνεργατικά αποσκοπώντας σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και ανοιχτό σύστημα πληροφόρησης: Δράση 1 (Δ1). Δημιουργία Ιδρυματικών Αποθετηρίων/Καταθετηρίων που θα επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη συλλογή, οργάνωση, καταχώρηση τόσο των εργασιών (πτυχιακών, μεταπτυχιακών) όσο και της ερευνητικής παραγωγής του Ιδρύματος από τα ίδια τα μέλη του. Θα διαμορφωθούν δύο Αποθετήρια: - το Ιδρυματικό Αποθετήριο που θα περιλαμβάνει την απόθεση και τεκμηρίωση των προπτυχιακών, πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών - το Ερευνητικό Ιδρυματικό Αποθετήριο (CRIS Υπηρεσία Ανοικτής Πρόσβασης και Διάθεσης των Αποτελεσμάτων και των Συμπερασμάτων των Επιστημονικών Ερευνών/Δραστηριοτήτων των μελών του Ιδρύματος) Δράση 2 (Δ2). Εμπλουτισμός Ιδρυματικών Αποθετηρίων (ως άνω) με υλικό το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στις Γραμματείες των Τμημάτων του Ιδρύματος. Αυτό θα γίνει με συγκέντρωση του υλικού, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή (αναδρομική επεξεργασία υλικού) Δράση 3 (Δ3). Δημιουργία Συστήματος συγκέντρωσης, ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και προβολής στο διαδίκτυο e-notes που αφορούν εκδόσεις του Ιδρύματος και συγκεκριμένα σημειώσεις επάνω σε μαθήματα των Τμημάτων του Ιδρύματος 5

6 Δράση 4 (Δ4). Δημιουργία συστήματος προβολής του συνόλου των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν και διάθεσής τους στους φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, μέσω τη δημιουργίας ενιαίας πύλης πληροφόρησης με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία. Δράση 5 (Δ5). Δράση 6 (Δ6). Αγορά εξοπλισμού για την ενίσχυση και υποστήριξη των νέων εφαρμογών που θα αναπτύξει η Βιβλιοθήκη μέσα από το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης. Κατάλληλη παραμετροποίηση των προσφερόμενων λογισμικών και υπηρεσιών για ενοποιημένη παρουσίαση αποτελεσμάτων. Παράλληλα το έργο θα εξασφαλίζει την αυτοματοποίηση των ροών διοχέτευσης της επιστημονικής παραγωγής του Ιδρύματος προς κεντρικά αποθετήρια για την προβολή της, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας με αναπτυσσόμενες κοινοπραξίες. 6

7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠΠΕ ΕΠ Π.Π. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΕΕΠ ΘΟΕ ΣΑΕ ΤΠΕ ΤΕΙ-Λ CMS SMS H/W S/W Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Προγραμματική Περίοδος Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Επιστημονική Επιτροπή του Έργου Θεματική Ομάδα Εργασίας Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΕΙ Λαμίας Content Management System Short Messaging System Hardware Software Π.Ο.Π. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 7

8 Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και ο εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου του Ιδρύματος, η Δημιουργία και ο εμπλουτισμός Αποθετηρίου ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, η Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού με στόχο τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, η δημιουργία και προβολή στο διαδίκτυο e-notes που αφορούν εκδόσεις του Ιδρύματος, η αναβάθμιση των αυτοματοποιημένων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης προς τους χρήστες με τη δημιουργία ενιαίας πύλης πληροφόρησης και η αγορά εξοπλισμού για την ενίσχυση των νέων υπηρεσιών. Το έργο θα γίνει με ανάθεση σε εξωτερικό φορέα. Οι εργασίες συγκέντρωσης του υλικού, διαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών, παρακολούθησης των σταδίων εκτέλεσης του έργου, κλπ καθώς και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνουν από προσωπικό του φορέα, όπως προβλέπεται στο Υποέργο 2 της παρούσας εγκεκριμένης πράξης και κατά συνέπεια δεν αποτελεί αντικείμενο της διακήρυξης. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η υλοποίηση του Υποέργου 1 με τις 6 δράσεις που περιλαμβάνει, ως εξής: Υποέργο 1: Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας Δ1: Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Δημιουργία συστήματος συγκέντρωσης και καταγραφής της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Ιδρύματος (CRIS) (απόθεση, έλεγχος, τεκμηρίωση και προβολή υλικού) Δ2: Εμπλουτισμός Αποθετηρίων με ήδη κατατεθειμένο υλικό που θα συγκεντρωθεί, θα ψηφιοποιηθεί (περίπου σελίδες ) θα τεκμηριωθεί (3.000 περίπου εργασίες) και θα εισαχθεί στο Αποθετήριο (για εργασίες και ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα) Δ3: Σύστημα συγκέντρωση, ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και προβολής e-notes Δ4: Δημιουργία ενιαίας πύλης πληροφόρησης. Δ5: Απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού και εγκατάστασή του. Δ6: Κατάλληλη παραμετροποίηση των προσφερόμενων λογισμικών και εφαρμογών για ενοποιημένη παρουσίαση αποτελεσμάτων. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 210/ και σύμφωνα με το Ν. 1404/83, ως ένα ανεξάρτητο πλήρως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπονται απο τις διατάξεις του νόμου, ενώ ειδικότερα θέματα ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ Λαμίας. Η έδρα του Ιδρύματος βρίσκεται στη Λαμία 8

9 Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας αποτελείται από 2 Σχολές (Σ.Τ.ΕΦ και Σ.Ε.Υ.Π.), 2 Παραρτήματα (Καρπενησίου και Άμφισσας) και έχει συνολικά 7 Τμήματα. Τα τμήματα του Τ.Ε.Ι στην παρούσα τους κατάσταση παρουσιάζονται παρακάτω, (σε παρένθεση αναφέρεται η ακαδημαϊκή χρονιά κατά την οποία εισήχθη ο πρώτος σπουδαστής στο ανάλογο τμήμα). Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Τμήμα Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Τμήμα Νοσηλευτικής Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Παράρτημα Καρπενησίου. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Παράρτημα Άμφισσας. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδρύματος είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το ΤΕΙ Λαμίας διοικείται από το Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η διαρκής και συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης του τρίπτυχου Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Έρευνα αποτελεί το κύριο στοιχείο του Ακαδημαϊκού χαρακτήρα του Τεχνολογικού Εκαπιδευτικού Ιδρύματος το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τη στρατηγική της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της γνώσης της ΕΕ. Το Ίδρυμα είναι, ως εκ της φυσικής και νομικής δομής του, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και έχει ως πρωτεύουσα θεσμική συνιστώσα της αποστολής του την παροχή ανώτατης παιδείας διακεκριμένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας. Οι Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ (ΕΛΚΕ) είναι ο θεσμοθετημένος Φορέας Διαχείρισης όλων των έργων και ενεργειών που εντάσσονται στο ανωτέρω πλαίσιο. Η προσφορά της Επιτροπής Ερευνών είναι πολυδιάστατη. Δεν περιορίζεται απλά και μόνο στη διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο όπως στην ανάπτυξη της τεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής του, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη δημιουργία νέων. Η Επιτροπή Ερευνών προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής του 9

10 Ιδρύματος, τη δια βίου κατάρτιση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Συγχρόνως, ενισχύει τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και την έρευνα. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ιδρύματος ιδρύθηκε με σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών και άλλων σχετικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσής και της έρευνας με την παραγωγή. Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται από το επιστημονικό προσωπικό σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος έχει εμπειρία - στην εκτέλεση έργων διαχείρισης δαπανών ανθρωπίνου δυναμικού (μισθοδοσία μόνιμου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, μελών ΔΕΠ και συμβασιούχων). - στη διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποδομής των Τμημάτων και των Εργαστηρίων του Ιδρύματος. Στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος λειτουργεί Τμήμα Προμηθειών το οποίο έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΤΕΙ Λαμίας Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχει σαν κύρια αποστολή την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο σπουδαστή ή μέλος ΕΠ και τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Κύριοι στόχοι της Βιβλιοθήκης είναι: - η σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ. - η σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τους επιστημονικούς κλάδους του Ιδρύματος - η εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο - η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης και η σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της σε συνδυασμό με τον κατάλληλο εξοπλισμό - η αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων και η φροντίδα για εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη βιβλιοθήκη, για τη στήριξη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η δομή της Βιβλιοθήκης αποτυπώνεται στο παρακάτω οργανόγραμμα 10

11 Στο πλαίσιο της συνεργασίας για την υλοποίηση του παρόντος έργου η Βιβλιοθήκη θα συνεργαστεί με τις ακόλουθες υπηρεσίες του ιδρύματος ως ακολούθως: Οικονομική Υπηρεσία Η Οικονομική Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για την συλλογή και έλεγχο των οιονδήποτε οικονομικών στοιχείων που θα προκύψουν στα πλαίσια των δράσεων και την διεκπεραίωσή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του δημοσίου λογιστικού Ειδικός Λογαριασμός Ο Ειδικός λογαριασμός θα είναι υπεύθυνος για θέματα που άπτονται της Επιτροπής Ερευνών, υποστηρίζοντας διοικητικά την επιστημονική δραστηριότητα των αποφάσεων και επίσης για την μελέτη και επεξεργασία των κατευθύνσεων που προδιαγράφει η Επιτροπή και την υποβολή στην επιτροπή προτάσεων για νέες κατευθύνσεις. Τμήμα Προμηθειών 11

12 Το Τμήμα Προμηθειών θα είναι υπεύθυνο για την σύνταξη, διενέργεια και κατοχύρωση των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν στα πλαίσια των δράσεων Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών: Τμήμα Πληροφορικής Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων, την μέριμνα για την ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων, την μέριμνα των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού των δράσεων και την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού με την συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση αυτού, τον έλεγχο συμβατότητας και απόδοσης του εξοπλισμού, τον έλεγχο της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν στο στάδιο των προμηθειών και τέλος την επιμέλεια των τερματικών και περιφερειακών, την εξασφάλιση συνεχούς ροής δικτύων και αποθηκευτικού χώρου δεδομένων Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δικαιούχου Το υπό ανάθεση έργο θα υποστηριχθεί κυρίως από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του, καθώς και μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Βασικός στόχος της Βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών/ψηφιακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος θα παρακολουθεί την εξέλιξη των υποέργων ως προς το τεχνικό μέρος, έτσι ώστε να είναι κοινωνός των τεχνικών λειτουργιών των νέων συστημάτων και να γνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν για μελλοντική ανάπτυξη και βελτίωση. Στον τομέα της Διαχείρισης το έργο θα υποστηριχθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος, η δραστηριότητα της οποίας είναι πολυδιάστατη. Δεν περιορίζεται απλά και μόνο στη διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων αλλά συμβάλλει και στην ανάπτυξη του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο όπως στην ανάπτυξη της τεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής του, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη δημιουργία νέων. Η Επιτροπή Ερευνών προωθεί την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτικής του Ιδρύματος, τη δια βίου κατάρτιση και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Συγχρόνως, ενισχύει τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και την έρευνα. Ο Ειδικός Λογαριασμός θα έχει την οικονομική διαχείριση του έργου, σύμφωνα με την κατανομή δαπανών και το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται στη συνέχεια Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά το πέρας της υλοποίησης του υποέργου θα διεξάγει έρευνα ικανοποίησης χρηστών η οποία θα επικεντρώνεται στη συχνότητα χρήσης των συστημάτων, στην ευελιξία των εφαρμογών, στην αξιοπιστία και ακρίβεια των αποτελεσμάτων που ενδιαφέρουν τους χρήστες, στις μεθόδους προβολής των νέων υπηρεσιών, στο σχεδιασμό του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος πλοήγησης, κ.ά. Η έρευνα θα φιλοξενείται σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ παράλληλα θα καταχωρείται με στατιστική μορφή η συλλογή των στοιχείων. Κατά συνέπεια, θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των χρηστών ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για επέκταση, αλλαγή, παραμετροποίηση των επιμέρους εφαρμογών 12

13 Το ΤΕΙ Λαμίας, ως φορέας Λειτουργίας και Υλοποίησης του Έργου για το Υποέργο 1, θα αναλάβει την επιλογή του υλικού, τη διαμόρφωση οδηγιών παραμετροποίησης των υπό ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής ανάπτυξης, εγκατάστασης των εφαρμογών και των λοιπών παραδοτέων εκ μέρους του αναδόχου. Ειδικότερα θα αναλάβει: - τη σχεδίαση, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων για αξιοποίηση των δεδομένων - το καθορισμό των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών - την επιλογή του υλικού που θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές - το καθορισμό των διαδικασιών ανάπτυξης, λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων, των εργαλείων, των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών - τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο - την οργάνωση της εκπαίδευσης του μόνιμου προσωπικού προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω συντήρηση και υποστήριξη των υπηρεσιών μετά τη λήξη της Πράξης. Για το Υποέργο 1 το ΤΕΙ Λαμίας έχει ορίσει ΕΕΠ που αποτελείται από το ακόλουθο μόνιμο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης, του Τμήματος πληροφορικής και της τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος. - Παπάζογλου Παναγιώτης (μέλος ΔΕΠ) Υπεύθυνος της Πράξης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής - Ανδρίτσου Δήμητρα, (Μόνιμη Υπάλληλος) Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθηκονόμος, απόφοιτος του Τμήματος βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. - Γκόγια Ευαγγελία, (Υπάλληλος ΙΔΑΧ) Βιβλιοθηκονόμος της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας, απόφοιτος του Τμήματος βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας με εμπειρία σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης υλικού, λογισμικού και δικτύων Η Ομάδα θα ενισχυθεί μέσω του προγράμματος με δύο άτομα από το υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος και με τρία άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου. Με τις αναθέσεις έργου θα απασχοληθούν: ένα άτομο με ειδίκευση στην Πληροφορική και στα ΠΣ και δύο άτομα με ειδίκευση στην Βιβλιοθηκονομία (το ένα από αυτά για τις ανάγκες του παραρτήματος Καρπενησίου) Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Όπως ανωτέρω στο Α Α1.1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Όπως ανωτέρω στο Α

14 Α1.1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Ρόλος στην Υλοποίηση του Έργου: Το ΕΚΤ θα παρέχει στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας τα ακόλουθα: Το λογισμικό παρακολούθησης της Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) του Ιδρύματος, σε μορφή κατάλληλη να παραμετροποιηθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιηθεί το σύστημα CRIS B. Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ε.Ε. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών στη διάθεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Για την Υλοποίηση του Έργου) η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. θα παρέχει: Υπολογιστική υποδομή για τη φιλοξενία του ΙΑ. Αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση των δεδομένων (5 ΤΒytes). Υποστήριξη μέσω οργανωμένου γραφείου αρωγής και ομάδας τεχνικής υποστήριξης (5 Τ Βytes) Α1.1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Διοικητική οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής για το Εργο Για την διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει Επιστημονική Επιτροπή του Έργου που θα ασχοληθεί με τον συντονισμό των εργασιών και των επιμέρους εμπλεκομένων. Η ΕΕΕ αποτελείται από τρία στελέχη, μόνιμο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία αποτελούν και το σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια αιτήματα του έργου. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (ΕΠΠΕ) που θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αρχής με βασικό στόχο την προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης του Έργου, της λήψης αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του Έργου και τον διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του. Στην ΕΠΠΕ θα οριστούν ως μέλη και Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου 14

15 Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Τέλος αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ θα είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης καθώς και η τμηματική και οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η ΕΠΠΕ θα ενημερώνεται κάθε τέλος του μήνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Διοικητική οργάνωση του Αναδόχου για το Έργο. Από τη πλευρά του ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του Έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (ομάδα Έργου), με αναλυτική αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο Έργο. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Στην καταγραφή της ομάδας του Έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του Έργου από την πλευρά του Αναδόχου και ο αναπληρωτής αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του Έργου. Για κάθε μέλος της ομάδας του Έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο Έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (πίνακας ανθρωπομηνών ανά φάση του Έργου) κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο από την ομάδα Έργου ρόλο τους, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την άρση της μη συμμόρφωσης με την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να προτείνει για την υλοποίηση του Έργου ένα σύστημα επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή που να προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία παράδοσης ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής. Το Έργο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τη Μεθοδολογία, το Σχήμα Διοίκησης Έργου και γενικά όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που θα λαμβάνει καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, προκειμένου να εξασφαλισθεί η άρτια και έγκαιρη υλοποίησή του. Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης των υπό ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο Έργο, λαμβάνοντας υπόψη το κύρος και την αναγνωρισμένη διεθνώς παρουσία της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης να εκπονήσει και παρουσιάσει ένα κατάλληλο για το φορέα και το παρόν Έργο σχήμα οργάνωσης των παραδοτέων, ενώ δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία σωστή και έγκυρη Διαχείριση Έργου, συνοδευόμενη από τρόπο ελέγχου της ποιότητας των εργασιών. 15

16 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει και να τεκμηριώσει τόσο τις ενέργειες, όσο και την ακολουθούμενη μεθοδολογία και (ενδεχομένως) τυχόν εξοπλισμό ή και λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της παρούσας ενότητας. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λαμίας έχουν περιγραφεί αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια (Συνοπτική περιγραφή του έργου και Α1.1.1) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Στο κεφάλαιο Δομές Στήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δικαιούχο, έχει αναλυθεί η συμμετοχή των στελεχών της βιβλιοθήκης στην υλοποίηση του παρόντος υποέργου και οι ευθύνες που θα αναλάβει. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Στο έργο θα συμμετέχουν σύμφωνα με το οργανόγραμμα και τη διοικητική δομή του ΤΕΙ Λαμίας και ανάλογα θα παρέχουν το απαραίτητο υλικό ή θα υποστηρίζουν επί μέρους ενέργειες απαραίτητες για την εκ μέρους του αναδόχου σωστή υλοποίηση του έργου: Για το επιστημονικό μέρος του έργου: Οι υπεύθυνοι των βιβλιοθηκών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, όπως αναφέρθηκαν στο κεφ. Α1.1.1, παρέχοντας στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση των ενεργειών, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη παράγραφο. Για τη Διαχείριση του έργου: Η διαχείριση της προτεινόμενης Πράξης θα γίνει μέσω του Υπευθύνου της Πράξης/ Επιστημονικού Υπεύθυνου της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και της Ομάδας Διαχειριστικής Υποστήριξης της Πράξης. Η Ομάδα αυτή θα απαρτίζεται από 2 άτομα με εμπειρία σε διαχειριστική, γραμματειακή και διεκπεραιωτική υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων και θα είναι υπεύθυνα για την επικοινωνία με τη ΕΥΔ και τη διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ Προσυμβατικός Έλεγχος, Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών στο ΟΠΣ, κλπ). Τα άτομα που απαρτίζουν την Ομάδα Διαχειριστικής Υποστήριξης της Πράξης είναι: Καραγιάννης Θωμάς, Προϊστάμενος του Ειδικού Λογαριασμού Μπέλεχα Χαρούλα, Υπάλληλος του Ειδικού Λογαριασμού, Υπεύθυνη Διαγωνισμών Το Οργανόγραμμα των Διοικητικών Μονάδων του ΤΕΙ Λαμίας απεικονίζεται παρακάτω: 16

17 17

18 18

19 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το ΤΕΙ Λαμίας είναι ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που βρίσκεται στο Κέντρο της Στερεάς Ελλάδας και διαθέτει Τμήματα στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα. Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Ιδρύματος διαμορφώνεται σήμερα ως εξής: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: Τμήμα Νοσηλευτικής Τμήμα Φυσικοθεραπείας Παράρτημα Καρπενησίου Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Η Κεντρική Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος βρίσκεται στην έδρα του και τα παραρτήματα έχουν κάθε ένα τη δική τους βιβλιοθήκη που εξυπηρετεί τα επιστημονικά αντικείμενα των Τμημάτων. Όλες οι βιβλιοθήκες συνδέονται σε δίκτυο με το Κεντρικό Σύστημα αυτοματοποίησης το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Λαμία. Το Λογισμικό Advance εγκαταστάθηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και στις Βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου το 2007 και σταδιακά καταγράφονται οι συλλογές των κατά τόπους βιβλιοθηκών. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος προσφέρει μια σειρά από επιτόπιες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες δωρεάν στους χρήστες της, όπως αυτοματοποιημένο κατάλογο online μέσω του Διαδικτύου (Internet), δανεισμό του υλικού της, παραγγελία βιβλιογραφίας, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και οnline βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τους χρήστες, ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών σε Η/Υ ειδικά για την χρήση οπτικών δίσκων, αναγνωστήριο και προσωπικούς υπολογιστές για τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Στο επίπεδο δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι πολύ λίγες, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα δεδομένου ότι το ΤΕΙ Λαμίας είναι σχετικά νέο και ο όγκος του υλικού είναι ακόμα ελέγξιμος. Με το προτεινόμενο έργο θα επιδιωχθεί η 19

20 οριοθέτηση μιας διαδικασίας Μέρος κατάθεσης, Α: Αντικείμενο αξιολόγησης, και Προδιαγραφές χαρακτηρισμού, Έργου ευρετηρίασης και τεκμηρίωσης των πτυχιακών εργασιών, διδακτορικών και δημοσιεύσεων τόσο των φοιτητών όσο και των μελών ΔΕΠ και εν συνεχεία διάθεσης του υλικού αυτού μέσω διαδικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα, υιοθετώντας κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας. Με το προτεινόμενο έργο επιθυμείται η αναβάθμιση των λειτουργιών διαχείρισης και τεκμηρίωσης των συλλογών και των δραστηριοτήτων της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος προκειμένου να οργανωθούν μεθοδολογικά ώστε να υπάρξει διασύνδεση και διαλειτουργικότητα τους με τη χρήση νέων πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών όπως και συνεργατικών εργαλείων του Διαδικτύου, με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της βιβλιοθήκης, της ερευνητικής δραστηριότητας και της επιστημονικής παραγωγής του ΤΕΙ καθώς και του ψηφιακού αποθέματος που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου. Συγχρόνως, είναι πρωταρχικό μέλημα του ΤΕΙ Λαμίας να συμμετάσχει και να συμβάλει με το υλικό του στις συνεργατικές δράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ΑΕΙ και αφορούν τη συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή της ερευνητικής και επιστημονικής παραγωγής στη χώρα, μέσω προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής. Το έργο επομένως στοχεύει μέσω του προτεινόμενου έργου: Να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του, ενεργοποιώντας όλες τις λειτουργίες του διαθέσιμου λογισμικού, σε όλες τις βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα. Να εμπλουτίσει τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης ενσωματώνοντας ψηφιακό περιεχόμενο, περιεχόμενο από άλλες πηγές (ελληνικές ή ξένες μέσω διαδικτύου) και να εγκαταστήσει συνεργατικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα πρότυπα κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0, Web 3.0) Nα δημιουργήσει νέες πηγές πληροφόρησης από υλικό που ήδη διαθέτει και το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά (Ιδρυματικό Αποθετήριο, Ψηφιακές Συλλογές, Course reserves, e- Notes, κλπ) Να εξασφαλίσει ενοποιημένη πρόσβαση στο σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών μέσω ενός λειτουργικού, διαδραστικού Portal Να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και επικοινωνία με άλλες συνεργατικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και ιδιαίτερα με την Οριζόντια Δράση ΑΕΙ & ΤΕΙ Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό η Βιβλιοθήκη θα καταστεί το επίκεντρο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στο Ίδρυμα μας και θα συμβάλει ενεργά στην υποστήριξη τόσο του Εκπαιδευτικού προσωπικού κα των σπουδαστών, αλλά και την ευρύτερης κοινότητας αφού θα προσφέρεται πολυδιάστατη και πολυκάναλη πρόσβαση στη γνώση. 20

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ «Υ λ ο π ο ί η σ η Π. Σ. Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΛΙΩΝ ΕΡΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 268/Φ30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, ΕΣΙΤ» Στα πλαίσια της πράξης: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπ.α.α.τ)» Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα