ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο"

Transcript

1 Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο Βαγγέλης Καρκαλέτσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο 2005, 14 Ιουλίου 2005

2 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης (Information Overload) Φιλτράρισµα Πληροφορίας Εξαγωγή Πληροφορίας Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (SKEL) Θέµατα για συζήτηση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

3 Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης ιάθεση στους χρήστες, µέσω του διαδικτύου και των ψηφιακών βιβλιοθηκών, τεράστιου όγκου πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή. Απαιτείται η ανάπτυξη τεχνικών που να επιτρέπουν στους χρήστες τη λήψη και αξιοποίηση εκείνης της πληροφορίας που σχετίζεται πραγµατικά µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

4 Τρέχουσα κατάσταση Περισσότεροι από χρήστες online Περισσότερες από εγγραφές καθηµερινά Περισσότερες από ιστοσελίδες online Λιγότερο από το 50% των ιστο-χώρων (Web sites) θα υπάρχει στη σηµερινή τους µορφή τον επόµενο χρόνο δηµιουργώντας µία κατάσταση όπου: 99% της online πληροφορίας δεν ενδιαφέρει το 99% των χρηστών ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

5 Τρέχουσα κατάσταση Πολλές υπηρεσίες πρόσβασης στην πληροφορία... είναι όµως αποτελεσµατικές ; ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

6 Προβλήµατα - Απαιτήσεις Περιορισµένη κάλυψη του Παγκόσµιου Ιστού από τις µηχανές αναζήτησης Πολύ συχνά, αυτό που πραγµατικά ζητούµε δεν κατατάσσεται σε υψηλή θέση από τις µηχανές αναζήτησης ιάχυση επιβλαβούς πληροφορίας Παροχή ανεπαρκούς πληροφορίας Περισσότερο από το 70% του Web είναι στα Αγγλικά. χρειαζόµαστε πιο έξυπνες προσεγγίσεις! ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

7 Ανάγκη για νέες τεχνολογίες Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας Εξαγωγή πληροφορίας Σύντηξη πληροφορίας από πολλαπλά µέσα Μοντελοποίηση Χρηστών ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

8 Τεχνολογίες: Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση πληροφορίας αρχικά έγγραφα (π.χ. µηνύµατα , ειδήσεις πρακτορείων, ιστοσελίδες) κατηγορία 1 (π.χ. παράπονα, οικονοµικές ειδήσεις) κατηγορία 2 (π.χ. τεχνικές ερωτήσεις, αθλητικές ειδήσεις) κατηγορία n ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

9 Τεχνολογίες: Εξαγωγή πληροφορίας ΝΕΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΟΝΤΑ Ο Όµιλος Σελόντα Riopesca προχώρησε στην εξαγορά έναντι 280 εκ. δρχ. του 80% των µετοχών της Τρίτων ΑΕ Ιχθυοκαλλιέργειας που εδρεύει στο νοµόθεσπρωτίας. Η ετήσια παραγωγή της "Τρίτων" λειτουργεί από το '89 και η ετήσια παραγωγή της ανέρχεται σε 150 τόνους λαυράκι-τσιπούρα. Αναγνώριση κατηγορίας κειµένου Εξαγωγή πληροφορίας Εταιρεία Αγοραστής Αγοραζόµενη Εταιρεία Ποσό Εξαγοράς Ποσοστό Εξαγοράς Χρόνος Εξαγοράς Όµιλος Σελόντα Riopesca Τρίτων ΑΕ Ιχθυοκαλλιέργειας ,80 Παρελθόν ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

10 Τεχνολογίες: Σύντηξη πληροφορίας από πολλαπλά µέσα ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

11 Τεχνολογίες: Μοντελοποίηση Χρηστών πηγές εξυπηρετητής αποδέκτες ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

12 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης (Information Overload) Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας Εξαγωγή Πληροφορίας Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (SKEL) Θέµατα για συζήτηση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

13 Κατηγοριοποίηση I Ανάλυση εγγράφων και ταξινόµησή τους σε µία ή περισσότερες προκαθορισµένες κατηγορίες. Έστω: Σύνολο εγγράφων D Σύνολο προκαθορισµένων κατηγοριών C Μία συνάρτηση A Φ : D x C {T, F} (περιγράφει πώς πρέπει να κατηγοριοποιηθούν τα έγγραφα) Αυτό που θέλουµε ναβρούµε είναι: Ένα ταξινοµητή Ψ: D x C {T, F} που προσεγγίζει καλύτερα την συνάρτηση Φ. (F. Sebastiani) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

14 Κατηγοριοποίηση II: Τύποι κατηγοριοποίησης Ανάλογα µε τηνεφαρµογή, µπορούµε ναέχουµε ταξινοµητές διαφόρων τύπων, π.χ. Μοναδικής κατηγοριοποίησης (Single-class): κάθε έγγραφο ταξινοµείται σε µία και µόνο κατηγορία Πολλαπλής κατηγοριοποίησης (Multi-class): κάθε έγγραφο µπορεί να ταξινοµηθεί σε περισσότερες από µία κατηγορίες Hard: ένα έγγραφο ανήκει ή δεν ανήκει σε µία κατηγορία Soft: ένα έγγραφο ανήκει σε κάθε κατηγορία µε έναβαθµό βεβαιότητας (π.χ. ένα αριθµό µεταξύ [0..1]) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

15 Κατηγοριοποίηση III: Τύποι συστηµάτων Χειρωνακτική κατηγοριοποίηση: Συγγραφή κανόνων του τύπου: IF ((money & fast) OR (nigeria & funds) OR (xxx & pics) OR (buy & viagra)) THEN spam ELSE ~spam Αυτόµατη κατηγοριοποίηση: Χρήση µεθόδων µηχανικής µάθησης για την εκµάθηση κανόνων από προ-ταξινοµηµένα έγγραφα (παραδείγµατα εκπαίδευσης) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

16 Κατηγοριοποίηση IV: Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Εγγράφων Παραδείγµατα εκπαίδευσης Προ-επεξεργασία Μείωση διαστάσεων Μηχανική Μάθηση Αφαίρεση stop-words (προθέσεις, σύνδεσµοι, κλπ.) Θεµατοποίηση/ληµµατοποίηση ( παίζετε παίζω ) Συνδυασµός γειτονικών λέξεων (n-grams) Στατιστική ανάλυση, επιλογή όρων Μηχανική µάθηση υπό-επίβλεψη (supervised) Ταξινοµητές ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

17 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης (Information Overload) Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας Εξαγωγή Πληροφορίας Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (SKEL) Θέµατα για συζήτηση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

18 Εξαγωγή Πληροφορίας Στόχοι: Εύρεση ενδιαφερόντων «γεγονότων» σε έγγραφα Εξαγωγή πληροφορίας για τα «γεγονότα» αυτά και αποθήκευσή της υσκολίες: Επεξεργασία αδόµητου ή ηµι-δοµηµένου περιεχοµένου Αναγνώριση ονοµάτων οντοτήτων, ιδιοτήτων/σχέσεων οντοτήτων, γεγονότων Απαιτείται κατανόηση περιεχοµένου του εγγράφου ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

19 Εξαγωγή Πληροφορίας Μια από τις δυσκολότερες εφαρµογές στην Γλωσσική Τεχνολογία Τα συνέδρια ARPA Message Understanding Conferences (MUC) συντέλεσαν στην βελτίωση και προώθηση της τεχνολογίας ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

20 Εξαγωγή Πληροφορίας ιεθνή Συνέδρια Αξιολόγησης Τεχνολογίας ΕΠ MUC MUCK Μηνύµατα Ναυτικού (1987) MUCK-II Μηνύµατα Ναυτικού (1989) MUC-3 Ειδήσεις για τροµοκρατικές επιθέσεις (1991) MUC-4 Ειδήσεις για τροµοκρατικές επιθέσεις (1992) MUC-5 Επιχειρηµατικές ειδήσεις (joint ventures, micro-electronics products) (1993) MUC-6 Επιχειρηµατικές ειδήσεις (management succession) ) (1995) MUC-7 Ειδήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων (1998) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

21 Εξαγωγή Πληροφορίας: στάδια επεξεργασίας Αναγνώριση Ονοµάτων Οντοτήτων (Named Entity Recognition) Προσδιορισµός Κοινών Αναφορών Οντοτήτων (Coreference Identification) Εξαγωγή Πληροφορίας για τις Οντότητες (Template Elements Filling) Εξαγωγή πληροφορίας για τις σχέσεις µεταξύ των Οντοτήτων (Template Relations Filling) Εξαγωγή Πληροφορίας για τα Γεγονότα στα οποία εµπλέκονται οι Οντότητες (Scenario-Based Template Elements Filling) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

22 Εξαγωγή Πληροφορίας κείµενα Λεξική Ανάλυση Ένα τυπικό σύστηµα ΕΠ είναι ουσιαστικά ένα σύστηµα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Συντακτική Ανάλυση Σηµασιολογική Ανάλυση Ανάλυση κατά τα Συµφραζόµενα Πληροφορία ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

23 Εξαγωγή Πληροφορίας: προσαρµογή σε νέες θεµατικές περιοχές µε χρήση κανόνων γραµµένων από «ειδικούς» (rule-based approach) µε αυτόµατη εκπαίδευση (machine learning based approach) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

24 Εξαγωγή Πληροφορίας: κατάλληλη προσέγγιση Χρήση κανόνων όταν: υπάρχουν οι απαραίτητοι γλωσσικοί πόροι (π.χ. λεξικά, λίστες) και εργαλεία που υποστηρίζουν τη συγγραφή κανόνων (π.χ. pattern editors) οι προδιαγραφές είναι πιθανό να αλλάξουν υπάρχουν οι «ειδικοί» για τη συγγραφή κανόνων οόγκοςορισµένων από τα δεδοµένα εκπαίδευσης είναι σχετικά µικρός είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το τελικό σύστηµα ναέχει όσο γίνεται καλύτερη απόδοση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

25 Εξαγωγή Πληροφορίας: κατάλληλη προσέγγιση Χρήση µηχανικής µάθησης όταν: υπάρχει το κατάλληλο σώµα εκπαίδευσης ή είναι σχετικά εύκολη η δηµιουργία του (κυρίως όσον αφορά την επισηµείωση και τον όγκο των δεδοµένων εκπαίδευσης) οι προδιαγραφές δεν είναι πιθανό να αλλάξουν δενυπάρχουνοι«ειδικοί» για τη συγγραφή κανόνων είναιαρκετότοτελικόσύστηµα ναέχειαπλά ικανοποιητική απόδοση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

26 Εξαγωγή Πληροφορίας: Wrappers Απλοποιηµένη εξαγωγή πληροφορίας: Εφαρµογή σε δοµηµένα ή ηµι-δοµηµένα έγγραφα του Παγκόσµιου Ιστού Περιορισµένες απαιτήσεις για χρήση γλωσσικής τεχνολογίας υσκολίες: ιαφορετική δόµηση της πληροφορίας ακόµα καισε ιστοσελίδες του ίδιου ιστοχώρου (web site) Ανάγκη εκπαίδευσης ξεχωριστών wrappers για κάθε διαφορετική ιστοσελίδα ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

27 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης (Information Overload) Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας Εξαγωγή Πληροφορίας Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (SKEL) Θέµατα για συζήτηση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

28 Αντικείµενο Ολοκλήρωση Πληροφορίας Πρόσβαση στην πληροφορία µε φιλικό τρόπο ηµιουργία και Συντήρηση Οντολογιών Το Εργαστήριο αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της υπερπληροφόρησης, που ζούµε µε την εξάπλωση του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web WWW) και των µετεξελίξεών του (Σηµασιολογικός Ιστός - Semantic Web), καθώς επίσης και στην φιλικότερη πρόσβαση στη διαθέσιµη πληροφορία. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

29 SKEL Κατηγοριοποίηση και Φιλτράρισµα πολυµεσικών εγγράφων Εξαγωγή Πληροφορίας από έγγραφα Μοντελοποίηση Χρηστών Εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα χρήσης του Παγκόσµιου Ιστού Παραγωγή φυσικής γλώσσας Αναπαράσταση Γνώσης ηµιουργία και συντήρηση Οντολογιών ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

30 SKEL The Ellogon language engineering platform (http://www.ellogon.org ) A platform for developing web content collection and extraction systems The Filtron personalized spam filter The Filterix Web proxy filter for obscene content The PServer generic personalization server The KOINOTITES Web usage mining environment The M-PIRO authoring tool for natural language generation Tools for creating and maintaining ontologies ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

31 CROSSMARC Platform: Αρχιτεκτονική Ontology ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

32 CROSSMARC: Focused Crawler Identifies web sites that are of relevance to a particular domain Combines 3 distinct crawler types: a crawler that exploits the topic-based Web site hierarchies used by various search engines a crawler that submits to a search engine queries from the domain ontologies and lexicons of CROSSMARC a crawler that takes a set of seed pages and conducts a similar pages search from advanced search engines Filters the list of Web sites produced ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

33 CROSSMARC: Sites spider Site navigation: traverses a Web site, collecting information from each page visited and forwarding it to the Page-Filtering and Link-Scoring modules Page-filtering is responsible for deciding whether a page is an interesting one and should be stored or not before storing a page, its language is identified the page is also converted to XHTML Link-scoring validates the links to be followed. Only links with a score above a certain threshold are followed. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

34 CROSSMARC: Information Extraction from Web pages Interesting Web Pages Information Extraction Remote Invocation (IERI) CROSSMARC Multilingual IE ENERC FNERC HNERC INERC English IE NERC based Demarcator EFE French IE NERC based Demarcator FFE Greek IE NERC based Demarcator HFE Italian IE NERC based Demarcator IFE XML Conversion XML Conversion XML Conversion XML Conversion Data Inserter Products Database ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

35 Application Building I Development of three applications to extract information from: laptops offers in e-retailers web sites (in four languages), job offers in IT companies web sites (in four languages), holidays packages in the sites of travel agencies (in two languages) ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

36 Application Building II Involves two main stages: Creation of application specific resources using the customization infrastructure Training of the system components using the application specific resources, configuration of the system components ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

37 filtering Spam: unsolicited and undesired messages, commercial or not, irrelevant to account holder Nuisance, traffic, potential security dangers Very hard to eliminate! ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

38 Spam filtering based on Sender: public black lists Subject: parsing for known spam subjects Body: Scan body for typical spam keywords ( $$$, free, funds, etc.) Signature: Message hash-code (e.g. MD5) checked against signatures of known spam messages. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

39 Spammers react with Sender: spoofing, roaming legit free addresses Subject: phrase generator, recipient s name plus terms used on recipient s Web pages Body: Insertion of hidden rubbish, word masquerading with punctuation, non-existent tags etc. ( v.ia.gr.a, Mo ney, fr<%$^^/>ee, etc.) Signature: Insertion of noise (random text) before dispatching each message ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

40 Filtron: : A case for spam filtering Hard, single-class document classification Instead of learning what is spam, learn what is legit User profile/model based on user s Inbox + spam Models per language + language identifier ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

41 Filtering Web content Illegal Pedophiles, Nazism (DE) Offensive Pornography, Racism, Violence Unsafe Medical, e-business Undesired Online gambling Day trading sites ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

42 Where and how to filter Self-regulation Self-labeling by content authors producers Browsers block according to user settings Filtering at the source - during distribution Literally impossible due to network structure, lack of provenance and routing method Filtering at the last mile ( consumer ) List-based solutions underblocking Shallow keyword matching solutions overblocking ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

43 FilterX: Web page filtering FilterX is a Web proxy server that filters pornographic content on the Web. It has been trained on self-proclaimed porn sites. Combining natural language processing image analysis and Web structure, FilterX analyses all the information available on the HTTP stream, not just the URL or title. Usingmachine learning, FilterX considers the actual contribution of textual, structural and pictorial features. Creating a multimedia representation model, and checking each document against it, FilterX achieves practically zero overblocking. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

44 Applications of FilterX Self-regulation and filters SIFT project: Use of filters when self- or 3 rd party labeling absent / not trusted resulted in ICRAplus, a free platform bridging self-regulation with filtering software QUATRO project: Use of FilterX to monitor changes in labelled web sites Protection of young students SCOFI project : Different content access according to student age denoted via smart-card ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

45 Περιεχόµενα Το πρόβληµα της υπερπληροφόρησης (Information Overload) Φιλτράρισµα/Κατηγοριοποίηση Πληροφορίας Εξαγωγή Πληροφορίας Τεχνολογίες διαχείρισης πληροφορίας στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού (SKEL) Θέµατα για συζήτηση ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

46 Φιλτράρισµα Πληροφορίας Overblocking vs. underblocking Το µεγαλύτερο µέρος του επιβλαβούς περιεχοµένου στον Παγκόσµιο Ιστό δηµιουργείται για να βρεθεί από χρήστες που ενδιαφέρονται γι αυτό Τι µπορούµε να κάνουµε για εκείνο το περιεχόµενο που οι δηµιουργοί του θέλουν να µείνει κρυφό, τι µπορούµε νακάνουµε για την παραπληροφόρηση;.. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

47 Πολυµεσικό περιεχόµενο Η εξαγωγή σηµασιολογικής πληροφορίας από άλλα µέσα εκτός του κειµένου (εικόνα, video, ήχος, φωνή) είναι ιδιαίτερα δύσκολη Απαιτείται αποτελεσµατική ολοκλήρωση της πληροφορίας που εξάγεται από διάφορα µέσα.. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

48 Τεχνικές για µεγάλους όγκους δεδοµένων Μέχρι πρόσφατα η έρευνα στη µηχανική µάθηση θεωρούσε µεγάλο ένα σύνολο από παραδείγµατα εκπαίδευσης Σε εφαρµογές του Παγκόσµιου Ιστού σύνολα δεδοµένων µεγέθους µερικών εκατοµµυρίων εγγραφών δεν είναι καθόλου σπάνια Οι τεχνικές διαχείρισης πληροφορίας πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους περιορισµούς σε αποθηκευτικό χώρο και χρόνο εκτέλεσης. ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

49 ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο Βαγγέλης Καρκαλέτσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισµικού ιαχείριση Πληροφορίας στο ιαδίκτυο ΕΚΕΦΕ, Θερινό Σχολείο, 13 Ιουλίου

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο

Διδακτορική Διατριβή. Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης στο Διαδίκτυο Πηνελόπη Θ. Μαρκέλλου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων από τον παγκόσμιο ιστό και μοντελοποίησή του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR)

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) Αθανάσης Νικόλαος Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού

CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών CREBITEL Πολύγλωσσος Σηµασιολογικός Χάρτης Πρόσβασης σε Βάσεις Γνώσεων Συντήρησης Έργων Τέχνης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ Διδακτορική Διατριβή ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΤΖΗΜΑΣ Επιβλέπων: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ιούνιος 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MSc) στα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙKH ΕΡΓΑΣΙΑ «Κατάταξη Εκφωνημάτων Προφορικών Διαλόγων» Γεώργιος Μπατιστάτος Μ3110020

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Λ. ΒΑΪΑ Α.Ε.Μ.:189

ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Λ. ΒΑΪΑ Α.Ε.Μ.:189 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρει αξιολογήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογής για Mobile Social Space ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός και ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ Theodoris Pitikaris, John Tsagatakis, Michael Nikitakis,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανταλλαγή εδοµένων σε Αδόµητα ίκτυα Οµότιµων Κόµβων µε χρήση Οντολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.infosociety.gr

http://www.infosociety.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων με Χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ζαβουδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ιαδραστικής Εκπαιδευτικής Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών Χαρτών Πλοήγησης µε Χρήση Ανοικτού Λογισµικού ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρµογής Δηµιουργίας και Προβολής Ανυσµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα