ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Σελ. 1 από 10"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: , FAX: Πληροφορίες: κ. Χ. Κυριάκου Τηλ.: , Ψαχνά, 5/6/2013 Αρ. Πρωτ.: 2209 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» (κωδικός MIS ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση », κατηγορία πράξεων «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους Έχοντας υπόψη: Υπουργική απόφαση 679/ , ΦΕΚ 826/1996, τ. Β` «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας"» Οδηγό ιαχείρισης και Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ ΤΕΙ Χαλκίδας Tις διατάξεις του Π.. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α / ). Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α / ). Τις αποφάσεις 46 ης / της Ε ΕΛ του ΤΕΙ Χαλκίδας για την προκήρυξη και τον ορισμό επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού Την /Ε5/ (ΦΕΚ 368/ τ. Υ.Ο...) πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ Χαλκίδας Τη με αρ. πρωτ. 4457/ (ΦΕΚ 2143/ τ. Β ) πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Χαλκίδας, με την οποία ορίστηκε ως Πρόεδρος της Ε ΕΛ του ΤΕΙ Χαλκίδας, η Αντιπρόεδρος Οικονομικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας, κα. Μαρία Τζαμτζή του Παναγιώτη Την υπ' αριθμό 15126/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση Σελ. 1 από 10

2 Την απόφαση ορισμού Ιδρυματικού Υπευθύνου, Πρακτικό 14/ του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας για το ορισμό του κ. Μ. Σκαρπέτη ως Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας» (κωδικός MIS ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση », κατηγορία πράξεων «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της προμήθειας: Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ/τεμ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 1 3 Ενισχυτής lock-in Συμμετρικό γραμμικό τροφοδοτικό 3 4 Αναπτυξιακή κάρτα ,6 3591,6 επαλήθευσης συστημάτων υψηλών ταχυτήτων με χρήση επαναδιατάξιμων μικροηλεκτρονικών διατάξεων () 4 4 Παθητικός διαμοιραστής οπτικής ίνας (1x2 passive splitter) 5 4 Μετατροπέας 1 147,6 147,6 ενσύρματου/οπτικού Ethernet (media converter) 6 5 Οπτική διάταξηεπικοινωνιών 7 5 Οπτική διάταξη BER Ψηφιακός παλμογράφος 9 6 Σύστημα Ελέγχου θέσης ταχύτητας υδραυλικού εμβόλου διπλής ενέργειας Αναπτυξιακή πλακέτα 1 240,00 240, Αναπτυξιακή πλακέτα 1 355,00 355, Αναπτυξιακή πλακέτα 1 820,00 820, Αναπτυξιακή πλακέτα 1 710,00 710, Αναπτυξιακή πλακέτα 1 900,00 900, Αναπτυξιακή πλακέτα , , Αναπτυξιακή πλακέτα , , Πλακέτα περιφερειακών 1 225,00 225,00 συσκευών για πλακέτες ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Σελ. 2 από 10

3 18 7 Πλακέτα περιφερειακών 1 225,00 225,00 συσκευών για πλακέτες 19 7 Πλακέτα περιφερειακών 1 225,00 225,00 συσκευών για πλακέτες 20 7 Πλακέτα περιφερειακών 1 450,00 450,00 συσκευών για πλακέτες 21 7 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες Mote Module , ,8 με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτός πλήρως συμβατός με την πλατφόρμα TelosB 23 8 συσκευή συλλογής δεδομένων με GPRS/GSM ελεγκτή 24 8 Συσκευή συλλογής 2 479,7 959,4 δεδομένων (sniffer) που λειτουργεί ως γέφυρα Ethernet με δυνατότητα προγραμματισμού 25 8 Ασύρματος αισθητήρας 5 86,1 430,5 με μορφή USB stick 26 8 Πλακέτα αισθητήρων 4 104,55 418,2 PIR, Magnetic & Microphone με βομβητή 27 8 πλακέτα αισθητήρων 3 147,6 442,8 πίεσης, δόνησης και αλλαγής γωνίας 28 8 Σύστημα μέτρησης 4 202,95 811,8 οξειδίων του άνθρακα 29 8 Πακέτο (kit) μέτρησης 2 184,5 369 αγωγιμότητας εδάφους 30 8 Αισθητήρας 1 24,6 24,6 βαρομετρικής πίεσης 31 8 Πακέτο μέτρησης 2 233,7 467,4 οξυγόνου 32 8 Πακέτο μέτρησης ph Πακέτο μέτρησης 2 86,1 172,2 καιρού 34 8 ΒΑΛΒΙ Α 12V - 3/4 " 5 12,3 61, αισθητήρας 3 61,5 184,5 επιτάχυνσης με οδηγούς για linux 36 8 Συνδυαστικός 2 184,5 369 αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας 37 9 Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών ,9 συνολικού προϋπολογισμού εξήντα μια χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και ενενήντα λεπτά (ολογράφως) ευρώ (61586,9 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ-Χ. Σελ. 3 από 10

4 Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί εγγράφως στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ-Χ σε κλειστό φάκελο, μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται σε χωριστούς κλειστούς φακέλους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ένα (1) μήνα από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Παραδοτέο της προμήθειας θα είναι τα είδη τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων της προμήθειας είναι οι εξής (ή ισοδύναμες): Α/ ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α 1 Ενισχυτής lock-in 1 Ενισχυτής lock-in, με τα ακόλουθα ελάχιστα ή ισοδύναμα χαρακτηριστικά: 2 Συμμετρικό γραμμικό τροφοδοτικό Voltage Input : True Differential Instrumentation Amplifier Current Input: transimpedance Amplifier, Gain 1 kv/a Sensitivity (Full Scale): o Voltage: 3 μv mv o Current: 3 na μa Gain Accuracy ± 2% for a Sinusoidal Input Signal Working Frequency 10 Hz - 45 khz Reference Input ± 100 mv to ± 5 V Time Constants 3 ms - 10 s 1 Συμμετρικό γραμμικό τροφοδοτικό, με τα ακόλουθα ελάχιστα ή ισοδύναμα χαρακτηριστικά: Voltage output: 0 to ±36V Output current: 0 to ±6A Separate control circuits for voltage and current with automatic crossover between main channel and limit channel. Zeroable preamplifier for scaling and summing external signals. digital control via GPIB or RS Αναπτυξιακή κάρτα επαλήθευσης συστημάτων υψηλών ταχυτήτων με χρήση επαναδιατάξιμων μικροηλεκτρονικών διατάξεων () 1 Τύπος κάρτας Xilinx ML605 (Virtex-6 Embedded Kit) Τύπος επαναδιατάξιμων μικροηλεκτρονικών διατάξεων ( ) XILINX Virtex-6 τύπου XC6VLX240T-1FFG1156 Πλήθος επαναδιατάξιμων μικροηλεκτρονικών διατάξεων () >=1, Μνήμη DRAM >128MB, Μονάδες σύνθεσης παλμών χρονισμού (low-skew global clock networks), Ενσωματωμένη μνήμη προγραμματισμού, ιεπαφή επικοινωνίας JTAG, Ύπαρξη LED και διακοπτών προγραμματιζόμενων από το χρήστη, Υποδοχές σύνδεσης καρτών επέκτασης, Ύπαρξη υλικού επίδειξης λειτουργίας (Demos) Εξωτερική μονή παροχή ρεύματος λειτουργίας, υνατότητα εγκατάστασης σε PCI slot Πλήρη συνοδευτικά εγχειρίδια χρήσης Συνοδευτικό λογισμικό: ISE Design Suite: Embedded Edition Embedded Development Kit (EDK) Platform Studio (XPS) Software Development Kit (SDK) (Eclipse-IDE) MicroBlaze Soft Processor Core ISE Design Suite: Logic Edition ISE Foundation with Simulator (ISim) Xilinx CORE Generator System PlanAhead Design Analysis Tool ChipScope Pro and the ChipScope Pro Serial I/O Toolkit 4 Παθητικός 1 Παθητικός διαμοιραστής 1:2 καλωδίων μονότροπης (single mode) οπτικής ίνας (Pigtailed Σελ. 4 από 10

5 διαμοιραστής οπτικής ίνας (1x2 passive splitter) 5 Μετατροπέας ενσύρματου/οπτικ ού Ethernet (media converter) 6 Οπτική διάταξηεπικοινωνι ών 1x2 Fiber splitter), τερματισμένων με συνδετήρες (connector) τύπου LC, Max.Insertion Loss<4dB 1 Προδιαγραφές οπτικής διεπαφής 1000Base-SX/LX (LC connector) 1 Πειραματικό χαρακτηρισμό όλων των κύριων συστατικών μιας οπτικής σύνδεσης επικοινωνιών (πομπός, οπτική ίνα και δέκτης) ιερεύνηση και σύγκριση της συνολικής απόδοσης του συστήματος για αποστάσεις ζεύξης 1, 2 & 3 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας μία δίοδο λέιζερ και LED πομπού Προσδιορισμός του θορύβου του δέκτη και της ευαισθησίας Μέτρηση των χαρακτηριστικών PI της διόδου λέιζερ και LED Μετρήσεις στο πεδίο του χρόνου και συχνότητας 850 nm ST LED πομπού με ρυθμιζόμενο ρεύμα και διαμόρφωση σήματος εισόδου 790 nm ST δίοδο laser πομπού με ρυθμιζόμενο ρεύμα και διαμόρφωση σήματος εισόδου Si φωτοδίοδο δέκτη 4 MHz γεννήτρια παλμών τετραγωνικού σήματος Μεταβλητή γεννήτρια (1 έως 25 MHz) ημιτόνου Οπτική ίνα 1 και 2 χιλιόμετρων σε κυλίνδρους βαθμωτού δείκτη διάθλαση Η διάταξη θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα για να είναι πλήρως λειτουργική (τερματισμούς, συνδετήρες, προσαρμογείς, καλώδια διασύνδεσης κτλ) Υποστηρίζεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης Παρεχόμενη εγγύηση, συντήρηση/υποστήριξη 3 χρόνια 7 Οπτική διάταξη BER 1 Συνεργάζεται με την Οπτική διάταξη Επικοινωνιών ημιουργεί και εμφανίζει eye pattern σε διάφορους ρυθμούς μετάδοσης Υπολογίζει χρόνους ανόδου / καθόδου, πλάτος παλμού και jitter χρησιμοποιώντας διάφορα μήκη ινών (1 έως 5 χιλιόμετρα) και ρυθμούς μετάδοσης (1 έως 40Mbits / s) Υπολογίζει πλάτος θορύβου για διόδους LED και λέιζερ σε διάφορα μήκη και ρυθμούς bit Συγκρίνει το BER χρησιμοποιώντας Q-παράγοντες που προκύπτουν από τις μετρήσεις της έντασης του θορύβου στα eye pattern Η διάταξη θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα για να είναι πλήρως λειτουργική (τερματισμούς, συνδετήρες, προσαρμογείς, καλώδια διασύνδεσης κτλ) Υποστηρίζεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης Παρεχόμενη εγγύηση, συντήρηση/υποστήριξη 3 χρόνια 8 Ψηφιακός παλμογράφος 1 Κανάλια 2 Εύρος συχνοτήτων 70 MHz Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας ανά κανάλι 1 GSa/s Μέγιστο εύρος μνήμης 100 kpts Ρυθμός ανανέωσης κυματομορφής ανά sec κυματομορφές WaveGen Built-in 20 MHz function generator Κάθετη ανάλυση 8 bit Οριζόντια ανάλυση 2.5 ps Οθόνη 8.5-inch WVGA Θύρες επικοινωνίας USB Συνοδεύεται με τα κατάλληλα probes Υποστηρίζεται από βιβλίο οδηγιών χρήσης Σελ. 5 από 10

6 9 Σύστημα Ελέγχου θέσης ταχύτητας υδραυλικού εμβόλου διπλής ενέργειας. Παρεχόμενη εγγύηση, συντήρηση/υποστήριξη 1 Το σύστημα θα περιλαμβάνει : 3 χρόνια 1. Αναλογικό Ψηφιακό ελεγκτή S7 EduTrainer Compact (S7-313C-2DP) ή ισοδύναμο με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά : Α) 16 Ψηφιακές εισόδους / Εξόδους, Β) 4 αναλογικές εισόδους, Γ) 2 αναλογικές εξόδους, Τα αναλογικά I/Os θα πρέπει να δέχονται σήματα από 0-10V και 4-20mA Interfaces: 2 SysLink sockets to IEEE 488 each for 8 digital inputs/outputs 15-pin Sub-D connector for analogue inputs/outputs 4 mm safety sockets for 24 V operating voltage MPI interface or additional Profibus-DP interface for CPU S7-313C-2DP/S7-314C- 2DP AS-interface connection socket (reserved for ASi) EMERGENCY-OFF function Ο ελεγκτής θα περιλαμβάνει επίσης : 1.1 Tabletop power supply unit (τροφοδοτικό) Input voltage: 230/115 V AC (47-63 Hz) Output voltage: 24 V DC, short-circuit-proof Output current: max 1.2. PC adapter Με καλώδια «Cable for the SIMATIC S7. With RS232 cable or USB cable for Win 2000/XP» 1.3. Universal connection unit, digital Connection to an I/O terminal of an MPS station via an I/O cable with SysLink connectors at both ends I/O coupling via the 4 mm laboratory connectors of a PLC using an open I/O cable (IEEE488 connector bare wires) Simple connection of actuators and sensors via 4 mm laboratory connectors with the EasyPort interface unit for FluidSIM 1.4. I/O data cable with SysLink connectors (IEEE 488) at both ends For connection of SysLink interfaces, for example an EduTrainer PLC, with the universal connection unit, digital 1.5. Connection unit, analogue Permissible voltage range: V DC Reference: GND 4 analogue voltage inputs: Range: -10 V +10 V (max. 30 V), input resistance: 200 kω 4 analogue current inputs: Range: 0 20 ma (max ma), input voltage: max. ±30 V 2 analogue outputs: Voltage: V, short-circuit-proof, max. ±30 V, fuseprotected, current: max. 20 ma Using an analogue cable, the unit can also be used as an analogue connection unit for the EduTrainer PLC I/O data cable, analogue For connection of the analogue connector to the PLC EduTrainers using the analogue connection unit 2. Proportional amplifier The amplifier allows control of proportional valves. It is designed so that it can either be driven by two independent solenoids (1 channel) or a valve with two solenoids (2 channel) such as a 4/3-way proportional valve. The proportional amplifier thus works either as a 1-channel amplifier or a 2-channel amplifier. Setpoint values: ±10 V DC in steps of 100 mv Switching signal for internal setpoint values: V DC Solenoid outputs: PWM signal, 24 V, max. 1 A Enabling switching signal: V DC Basic current: ma, in steps of 1 ma Σελ. 6 από 10

7 10 Αναπτυξιακή πλακέτα 11 Αναπτυξιακή πλακέτα 12 Αναπτυξιακή πλακέτα 13 Αναπτυξιακή πλακέτα 14 Αναπτυξιακή πλακέτα 15 Αναπτυξιακή πλακέτα 16 Αναπτυξιακή πλακέτα 17 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες 18 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες 19 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες 20 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες 21 Πλακέτα περιφερειακών συσκευών για πλακέτες Jump current: ma, in steps of 1 ma Maximum current: 100 ma 1 A, in steps of 5 ma Dither frequency: Hz, in steps of 1 Hz The inputs are short-circuit protected or surge-proof up to 24 V. 3. 4/3-way proportional Operating pressure p: 6 MPa (60 bar) Max. permissible pressure pmax: 12 MPa (120 bar) Valve design: Directly actuated spool valve Actuation: Proportional solenoid, pressure-tight, pushing Port pattern, hydraulic: ISO/DIN 4401 size 02 Max. degree of pollution: Category 19/17/14, according to ISO 4406 Nominal flow rate qn: 1.5 l/min, at dpn = 0.5 MPa (5 bar)/control edge Nominal current: 800 ma 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Spartan 6 LX45 / μνήμη 128MB DDR2 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / RS232 / USB / HDMI Video / AC97 Audio. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Zynq 7000 / μνήμη 512MB DDR3 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / USB / VGA / AC97 Audio. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Virtex 5 VLX110 / μνήμη 256MB DDR2 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / RS232 / USB / VGA / AC97 Audio. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Cyclone IV / μνήμη 128MB SDRAM / 2xEthernet 10/100/1000 Mbps / RS232 / USB / VGA / AC97 Audio / οθόνη αφής / κάμερα 5MP. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Spartan 6 LX150 / μνήμη 128MB DDR3 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / PCI / SATA / RS232 / USB. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Virtex 6 VLX240 / μνήμη 512MB DDR3 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / USB / PCI / DVI. 1 Αναπτυξιακή πλακέτα Kintex 7 XC7K325T / μνήμη 1GB DDR3 / Ethernet 10/100/1000 Mbps / USB / PCI / HDMI. 1 Πλακέτα διπλου αισθητήρα σταθερης εικόνας DVI-input, DVI-output, clock synthesizer, συνδετήρας FMC. 1 Πλακέτα αισθητήρα κινούμενης εικόνας High definition video 30 frames per sec, 60 frames per sec), συνδετήρας FMC. 1 Πλακέτα δικτύωσης για βιομηχανικές εφαρμογές 2xEthernet 10/100 Mbps / 2xCAN / RS232 / RS485, συνδετήρας FMC. 1 Πλακέτα οδήγησης κινητήρων 16bit ADC / 10bit DAC / 2 οδηγοί κινητήρων Brushed DC (BDC), Brushless DC (BLDC), Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM), συνδετήρας FMC. 1 Πλακέτα μετατροπής AD/DA 2 κανάλια A/D 14bit, 150MSPS / 2 κανάλια D/A 14bit, 250MSPS, συνδετήρας HSMC Mote 30 IEEE Mote Module με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτός πλήρως Σελ. 7 από 10

8 Module με αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και φωτός πλήρως συμβατός με την πλατφόρμα TelosB 23 συσκευή συλλογής δεδομένων με GPRS/GSM ελεγκτή 24 Συσκευή συλλογής δεδομένων (sniffer) που λειτουργεί ως γέφυρα Ethernet με δυνατότητα προγραμματισμού 25 Ασύρματος αισθητήρας με μορφή USB stick 26 Πλακέτα αισθητήρων PIR, Magnetic & Microphone με βομβητή 27 πλακέτα αισθητήρων πίεσης, δόνησης και αλλαγής γωνίας 28 Σύστημα μέτρησης οξειδίων του άνθρακα 29 Πακέτο (kit) μέτρησης αγωγιμότητας εδάφους 30 Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης Πακέτο μέτρησης οξυγόνου Πακέτο μέτρησης ph 33 Πακέτο μέτρησης καιρού 34 ΒΑΛΒΙ Α 12V - 3/4 " 35 αισθητήρας επιτάχυνσης με οδηγούς για linux 36 Συνδυαστικός αισθητήρας συμβατός με την πλατφόρμα TelosB, με μικροεπεξεργαστή TI MSP430F1611, CC2420 RF Chip, συμβατό με TinyOS 2.x & ContikiOS, 3xLeds και USB Interface συσκευή συλλογής δεδομένων (datalogger) με GPRS/GSM controller με CPU ARM 7, διεπαφές RS 232, RS485 kai USΒ, υποστήριξη TCP/IP, και αναλογικές και ψηφιακές Εισόδους εξόδους Συσκευή συλλογής δεδομένων (sniffer) που λειτουργεί ως γέφυρα 2.4GHz Ethernet με δυνατότητα προγραμματισμού με 4 θύρες USB για να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα δοκιμών WSN & επαναπρογραμματισμό και web interface Ασύρματος αισθητήρας με μορφή USB stick συμβατός με IEEE και βασισμένος στην ανοιχτή πλατόφρμα TelosB, συμβατός με TinyOS 2.x & ContikiOS, μικροελεγκτή TI MSP430F1611 και μνήμη flash 48ΚΒ και δεδομένων 10ΚΒ. Πλακέτα αισθητήρων PIR, Magnetic & Microphone με βομβητή συμβατή με αισθητήρες συμβατούς με TelosB και επεκτάσιμους με συνδέσμους 51-ακίδων πλακέτα αισθητήρων πίεσης, δόνησης και αλλαγής γωνίας συμβατό με mote module με συνδέσμους 51-ακίδων, με αισθητήρα δύναμης και φορτίου, επιταχυνσιόμετρο (σε δύο άξονες) και αισθητήρα κλίσης (για αλλαγή γωνίας) Σύστημα μέτρησης οξειδίων του άνθρακα AR-1000 για μέτρηση CO, CO2 kai σωματιδίων σκόνης βασισμενο σε τεχνολογία τάσης εξόδου και resistive. Να διαθέτει σύνδεσμο 51 pin για επεκτασιμότητα Το σύστημα πρέπει να περιέχει:κύκλωμα αγωγιμότητας, αισθητήρα αγωγιμότητας από πλατίνα (Κ=1,0), σύστημα βαθμονόμησης (calibration), αρσενικός σύνδεσμος BNC, κάρτα επέκτασης με υποδοχή BNC, Υλικό σώματος: Εποξειδικές, Μέγιστη Θερμοκρασία: 0-70 βαθμούς C, Μέγιστη PSI: 1379 kpa (200 psi), μετρήσεις αγωγιμότητας + / - 5μsΤο σύστημα πρέπει να περιέχει:κύκλωμα αγωγιμότητας, αισθητήρα αγωγιμότητας από πλατίνα (Κ=1,0), σύστημα βαθμονόμησης (calibration), αρσενικός σύνδεσμος BNC, κάρτα επέκτασης με υποδοχή BNC, Υλικό σώματος: Εποξειδικές, Μέγιστη Θερμοκρασία: 0-70 βαθμούς C, Μέγιστη PSI: 1379 kpa (200 psi), μετρήσεις αγωγιμότητας + / - 5μs Πλακέτα που φέρει αισθητήρα βαρομετρικής πίεσης από 300 ως 1100 hpa με ακρίβεια 0.03 hpa και έχει δυνατότητα προγραμματισμού Το πακέτο πρέπει να περιέχει τόσο τον αισθητήρα όσο και το σχετικό κύκλωμα μέτρηςη, σύνδεσμο BNC, να έχει εύρος μετρήσεων 0-20 Mg/L και μέγιστη θερμοκρασία δειγματοληψίας 50 Degrees C Το πακέτο πρέπει να περιέχει 250ml Κόκκινο Ρυθμιστικό ιάλυμα - ph 4,0, 250ml Κίτρινο Ρυθμιστικό ιάλυμα - ph 7,0, 250ml Μπλε Ρυθμιστικό ιάλυμα - ph 10,0 250ml Buffer solution, ph Probe, ph Stamp, BNC Connector, Εύρος ph: 0-14 (Na + σε λάθος> 12,3 ph), Ταχύτητα απόκρισης: 95% σε 1 δευτερόλεπτο, Ισοδυναμικό σημείο: ph 7.00 (0 mv), Offset: + / - 0,20 ph Το πακέτο πρέπει να περιέχει ανεμοδείκτη, Ανεμόμετρο, βροχόμετρο, σύστημα στήριξης, 2 x κολάρα, 4 x Zip Ties Βαλβίδα ρύθμισης ροής υγρού. Πρέπει να λειτουργεί με ελάχιστο της τάξης του 3 PSI, επιτρέποντας περίπου 3 L / min ροής. επιταχυνσιόμετρο 3 αξόνων με μέτρηση έως 6g μ εοδηγούς για linux και με σειριακή διεπαφή RS232 2 Συνδυαστικός αισθητήρας θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας με σειριακή διεπαφή RS232 Σελ. 8 από 10

9 θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας 37 Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών 1 Μέγιστη Θερμοκρασία:1750 ο C Εσωτερικές ιαστάσεις: Πλάτος: 150mm, Βάθος: 300 mm, Ύψος: 150 mm Όγκος: 8l Επιτραπέζια κατασκευή. Χρόνος μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία: 40 min Ισχύς τροφοδοσίας: 8kW Ηλεκτρική σύνδεση: Τριφασική ελληνικού δικτύου (380 V) Θερμαντικά στοιχεία από Molybdenum Silicide Θάλαμος φούρνου με επένδυση ινώδους υλικού Περίβλημα από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα Περίβλημα διπλού τοιχώματος με πρόσθετη ψύξη για χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες Ανυψούμενη θύρα που ανοίγει από επάνω Ρυθμιζόμενο στόμιο προσαγωγής αέρα Άνοιγμα απαγωγής αέρα στην οροφή Θερμοζεύγη τύπου Β Μονάδα ελέγχου με θυρίστορες σε λειτουργία φασικής γωνίας Να διαθέτει ρυθμιστή με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: Αριθμός Προγραμμάτων: 9 κατ ελάχιστο Μηνύματα συστήματος σε μορφή κειμένου Ρύθμιση ώρας έναρξης Χρονομετρητής λειτουργίας Αυτόματη βελτιστοποίηση Εισαγωγή προγράμματος σε βήματα του 1 o C ή 1 min Λειτουργία παράβλεψης για αλλαγή τμήματος Καθοδήγηση χειροκίνητης ρύθμισης ζωνών Μετρητής kwh Εισαγωγή δεδομένων μέσω αριθμητικού πληκτρολογίου Όπου αναφέρεται εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τύπος ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής εννοείται και οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο. Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερος ελάχιστος χρόνος εγγύησης στον παραπάνω πίνακα. Προσφορές που δεν ικανοποιούν τον προηγούμενο όρο απορρίπτονται. Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν τα εξής κριτήρια: 1. Όλοι οι περιεχόμενοι στην προκήρυξη όροι, τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν ή/ και να υπερκαλυφθούν (αποδεδειγμένα στο σύνολό τους) από τους προσφέροντες για κάθε είδος το οποίο προσφέρουν. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις προς το χείρον από τους υποχρεωτικούς όρους της προκήρυξης, θα απορρίπτονται. 2. Αοριστίες, ελλιπείς πληροφορίες και μη τεκμηριωμένα στοιχεία, θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς. 3. Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να παρέχουν πάνω από μία (1) ολοκληρωμένη λύση. 4. Αν η εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών είναι μικρότερη της ελάχιστης οριζόμενης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, οι προσφορές απορρίπτονται. 5. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για επιμέρους είδη, όπως αυτά περιγράφονται. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Περίπτωση χαμηλότερης τιμής Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. Για κάθε είδος που περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές οι προσφορές που πληρούν ή υπερπληρούν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. Σελ. 9 από 10

10 Κάθε είδος κατακυρώνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ O προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα παραδοτέα μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το χρονικό περιθώριο του ενός μήνα θα δύναται να παραταθεί αιτιολογημένα μόνο κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων μερών. Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος H Πρόεδρος της Ε ΕΛ του ΤΕΙ Χαλκίδας Σκαρπέτης Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Τζαμτζή Π. Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σελ. 10 από 10

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ε.Ε.) 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,35100 Λαμία Τηλέφωνο : 22310-30512 ( & Fax )22310-60123

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699886 2015-04-08

15PROC002699886 2015-04-08 15PROC002699886 2015-04-08 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 8/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 500 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, 02122014 με Αριθμ. Πρωτ.: 2250/Φ.30.1/02122014 Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : 2810379392,2810379307

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία αποστολής για Δημοσίευσης Διενέργειας του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. δημοσίευση στο στον Ημερήσιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.3.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1401 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: Β43Θ4691Ο3-ΠΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ. 1939 71004, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Αριστείδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Νο:08(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας. (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) Θέρµη: - 4-05 Αρ. Πρωτ: 580 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»(MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα