ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ ,968,928 Fax E mail Θεσσαλονίκη 30/10/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά, µέχρι την Τετάρτη 12/11/2014 και στη διεύθυνση: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Τµήµα Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η αυτόµατη διαχείριση, ο τοπικός και ο αποµακρυσµένος έλεγχος του αντλιοστασίου λυµάτων υλοποιείται από τον ΤΣΕ (Τοπικός Σταθµός Ελέγχου), ο οποίος διασυνδέεται µε το υφιστάµενο και εν λειτουργία σύστηµα MOSCAD (MotorolaSCADA). Ο ΤΣΕ τηλε-ελέγχεται και τηλε-χειρίζεται από τον υφιστάµενο ΚΣΕ (Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου), ο οποίος περιλαµβάνει τον επεξεργαστή επικοινωνιών MOSCADMCP-Tκαι το λογισµικό Wizcon. Ο αναβαθµισµένος ΤΣΕ ελέγχει τον ίδιο Η/Μ εξοπλισµό που ήλεγχε ο παλαιός ΤΣΕ και εγκαθίσταται στην ίδια θέση µε αυτή του παλαιού ΤΣΕ. Αναλυτικότερα η προµήθεια περιλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό και εργασίες για την ολοκληρωµένη λειτουργία του αναβαθµισµένου ΤΣΕ: 1. Αποξήλωση παλαιού ΤΣΕ.

2 2. Προµήθεια και εγκατάσταση ενός ΤΣΕ (Τοπικού Σταθµού Ελέγχου) για τον αυτόµατο και αποµακρυσµένο έλεγχο του αντλιοστασίου. 3. ιασύνδεση του ΤΣΕ µε τον Η/Μ εξοπλισµό, έλεγχος και αντιστοίχηση σηµάτων. 4. Προγραµµατισµός ΤΣΕ και ασύρµατων επικοινωνιών. 5. ιασύνδεση ΤΣΕ µε υφιστάµενο ΚΣΕ. 6. οκιµές και εκπαίδευση. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΣΕ Το σύστηµα ΤΣΕ περιλαµβάνει τον Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή, το ενσωµατωµένο σε αυτόν radiomodem, τον ποµποδέκτη µε την κεραία, το τροφοδοτικό και το σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Σε κατάλληλες, σε αριθµό και είδος, κάρτες εισόδων / εξόδων του Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή συνδέονται ο ελεγχόµενος ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα αισθητήρια όργανα της τοπικής εγκατάστασης. Ο Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής εξασφαλίζει σε τοπικό επίπεδο την Συλλογή Πληροφοριών και την Αυτόµατη Εκτέλεση των αποστελλόµενων εντολών από τον ΚΣΕ του συστήµατος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού. Ο ΤΣΕ διαθέτει πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας ενσωµατωµένο στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του. Για τη διασύνδεση του ΤΣΕ µε το υφιστάµενο σύστηµα MOSCAD, είναι απαραίτητο όπως το πρωτόκολλο επικοινωνίας του να είναι αποδεδειγµένα πλήρως συµβατό µε αυτό του συστήµατος MOSCAD. Το ενσωµατωµένο στον ΤΣΕ πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας είναι σχεδιασµένο και προσαρµοσµένο κατάλληλα για χρήση σε σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού και εξασφαλίζει την έγκυρη µεταφορά των δεδοµένων. Η µεταφορά των δεδοµένων από τον ΤΣΕ προς τον ΚΣΕ ή τους άλλους ΤΣΕ του συστήµατος MOSCADκαι αντίστροφα υλοποιείται σε πραγµατικό χρόνο (realtime), ώστε η αυτόµατη διαχείριση των αντλιοστασίων να είναι άµεση. Γενική περιγραφή συστήµατος Ο ΤΣΕ περιλαµβάνει µία σύνθετη µονάδα (Αποµακρυσµένη Μονάδα Ελέγχου - RTU) η οποία αποτελείται από δύο µέρη, τον προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή (ProgrammableLogicController - PLC) για τον τοπικό έλεγχο της εγκατάστασης και το σύστηµα επικοινωνιών για τον αποµακρυσµένο έλεγχο της εγκατάστασης. Στις λειτουργίες της µονάδας συγκαταλέγονται: Αυτοµατοποίηση των τοπικών λειτουργιών. Συλλογή δεδοµένων από αισθητήρια τοποθετηµένα στην περιοχή της. Λήψη δεδοµένων από άλλες πηγές εκτός περιοχής (από άλλους ΤΣΕ και ΚΣΕ του συστήµατος) για επεξεργασία ή αναµετάδοση. Η τοπική µονάδα είναι ικανή να πραγµατοποιεί τις παρακάτω εργασίες: Χρήση των διαθεσίµων δεδοµένων για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις διαδικασίες και διεργασίες που λαµβάνουν χώρα στον τόπο της εγκατάστασης. Αποστολή εντολών στον τοπικά εγκατεστηµένο εξοπλισµό για τροποποιήσεις σε παραµέτρους τοπικών διεργασιών. Αποστολή δεδοµένων ή µηνυµάτων που µπορούν να µεταβάλλουν την λειτουργία άλλου, µη τοπικού, εξοπλισµού (σε αντίστοιχες Μονάδες άλλων τοπικών σταθµών ή στον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου). υνατότητα φύλαξης σε τοπική µνήµη δεδοµένων και προγράµµατος διαχείρισης δεδοµένων. υνατότητα αποστολής δεδοµένων ή µηνυµάτων στον ΚΣΕ ή τους ΤΣΕ του συστήµατος. Για λόγους επεκτασιµότητας και ευελιξίας του συστήµατος, η Τοπική Μονάδα θα συντίθεται από ανεξάρτητες ηλεκτρονικές κάρτες, τόσο για την CPU όσο και για την υλοποίηση των απαιτουµένων εισόδων

3 εξόδων (Ι/O) που απαιτεί ο ΤΣΕ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιµες οι παρακάτω κάρτες, οι οποίες συνδυαζόµενες θα δώσουν τελικά έναν ΤΣΕ µε τις επιθυµητές λειτουργίες: CPU (επεξεργαστής 32 bit, µνήµη SDRAM 32MB, µνήµη Flash 16ΜΒ). Ψηφιακών εισόδων DI (τάσης). Ψηφιακών εξόδων DO (ρελέ) Αναλογικών εισόδων ΑΙ (4..20mA). Αναλογικών εξόδων ΑO (4..20mA). Μικτές (συνδυασµοί των παραπάνω εισόδων εξόδων). Για την υλοποίηση των επικοινωνιών η Τοπική Μονάδα διαθέτει ξεχωριστά τα ακόλουθα: Modem ασύρµατης επικοινωνίας (radiomodem). Ποµποδέκτη Κεραία. Ο ΤΣΕ επικοινωνεί µε όλους του υπόλοιπους σταθµούς ελέγχου του συστήµατος MOSCADώστε ο χρήστης του συστήµατος να µπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να προγραµµατίζει το σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού από οποιοδήποτε σηµείο της εγκατάστασης. Για να επιτευχθεί αυτό η βασική µονάδα του σταθµού ελέγχου θα περιέχει µόνο µίαcpuη οποία θα ελέγχει το radiomodem και θα είναι ικανή να υλοποιεί τόσο τον τοπικό όσο και τον αποµακρυσµένο έλεγχο. Ο ΤΣΕ ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο της πόλης (230 VAC, 50Hz), διαθέτει απαραιτήτως σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ώστε να λειτουργεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ωρών από την στιγµή της διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από το δίκτυο της πόλης. Πρωτόκολλο επικοινωνιών Το πρωτόκολλο των επικοινωνιών είναι αποδεδειγµένα κατάλληλα σχεδιασµένο για ασύρµατες επικοινωνίες και έχει εφαρµοσθεί σε εν λειτουργία συστήµατα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον δέκα (10) Σταθµούς Ελέγχου και οι οποίοι επικοινωνούν αδιαλείπτως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών χρησιµοποιώντας το ασύρµατο δίκτυο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις δυνατότητες που παρέχονται µέσω του πρωτοκόλλου σε µελλοντικές επεκτάσεις του συστήµατος και η κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίησή του. Το πρωτόκολλο υποστηρίζει: 1. Συνδέσεις (pointtopoint και pointtomultipoint) που προτείνονται για την παρούσα αλλά και για µελλοντικές φάσεις ανάπτυξης του συστήµατος. 2. Την βελτιστοποίηση της ταχύτηταςγια την ασύρµατη µεταφορά των πραγµατικών πληροφοριών. 3. Την αδιάλειπτη µετάδοση των δεδοµένων. 4. Την επικοινωνία µε άλλα πρωτόκολλα. 5. Την ανίχνευση σφαλµάτων. 6. Την αυτορρύθµιση για µικρά ή µεγάλα µηνύµατα. 7. Την διευθυνσιοδότηση πληροφοριών. Τέλος θα πρέπει να βασίζεται στην οδηγία για την ιασύνδεση Ανοικτών Συστηµάτων OSI(OpenSystemInterconnection) του ISO (InternationalStandardsOrganization). Λογισµικό Προγραµµατισµού του ΤΣΕ Το λογισµικό περιλαµβάνει µια συλλογή προγραµµάτων που επιτρέπουν στον µηχανικό του συστήµατος: Να ορίσει την διαµόρφωση του ΤΣΕ (θύρες επικοινωνιών, θέση στο motherboard και είδος I/O modules, ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά κλπ.).

4 Να γράψει το πρόγραµµα που θα εκτελεί ο ΤΣΕ για να ικανοποιεί την αυτόµατη λειτουργία της ελεγχόµενης από αυτόν εγκατάστασης (Ορισµός µεταβλητών, σάρωση µεταβλητών, λογικός συνδυασµός µεταβλητών, εντολοδότηση, Complication). Να µεταφέρει το πρόγραµµα στην µνήµη της Τοπικής Μονάδας. Να παρακολουθήσει βήµα - βήµα την εκτέλεση του προγράµµατος και να διαγνώσει λειτουργικά σφάλµατα (Debugging). Να ανακαλέσει το πρόγραµµα από τον ΤΣΕ για τροποποίηση έλεγχο. Ο υπολογιστής που εκτελεί τα προγράµµατα αυτά θα συνδέεται σε οποιοδήποτε Σταθµό Ελέγχου του συστήµατος, είτε τοπικά είτε αποµακρυσµένα δια µέσου modem, από οποιοδήποτε σηµείο της Γης και από τη θέση αυτή θα δύναται να ελέγξει, να τροποποιήσει ή να τροφοδοτήσει µε νέο πρόγραµµα τον ΤΣΕ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα ασύρµατη επικοινωνιακή υποδοµή του συστήµατος µε τη χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνιών που περιγράφηκε παραπάνω. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΣΕ Το λογισµικό προγραµµατισµού του ΤΣΕ θα προέρχεται από τον κατασκευαστή του PLC, για τον προγραµµατισµό του αυτοµατισµού θα χρησιµοποιεί µία προηγµένη συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού «LADDER» η οποία θα επιτρέπει την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων, των επικοινωνιών, των τιµών, και του προφίλ του PLCτο οποίο θα υλοποιεί οποιονδήποτε έλεγχο απαιτείται από το σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού. Θα εκτελούνται ρουτίνες γραµµένες σε γλώσσα προγραµµατισµού «C» ως τµήµα ή ολόκληρο πρόγραµµα αυτοµατισµού. ηλαδή θα είναι δυνατή η δηµιουργία σύνθετων προγραµµάτων αυτοµατισµού µε την χρήση των βιοµηχανικά αποδεκτών γλωσσών «LADDER» και «C» ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Οι λειτουργίες του προγράµµατος θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι απλοϊκές και θα πρέπει να εκπληρώνονται χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό για εφαρµογές Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού το οποίο θα τρέχει σε κοινό PCκαι λειτουργικό σύστηµα. Το λογισµικό θα διαθέτει password protection ώστε ο χρήστης να προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι µη εξουσιοδοτηµένων αλλαγών και αντιγραφής των προγραµµάτων του. Το λογισµικό πρέπει υποχρεωτικά να υποστηρίζει: Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ). Κανονικά κλειστή επαφή (NC). Σύγκριση (=, <,, >). ιάκριση (, ). Relay (ON, OFF, Latch, Unlatch). Χρονικό (Delay ON, Delay Off, Retentive). Απαριθµητή (Up, Down). Reset. Μετατροπή µεταβλητής (σε BCD, σε Binary). υνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούµενης ή δηλωµένης σειράς µε την οποία εκτελούνται οι εντολές στο πρόγραµµα (JumpwithinProcess). υνατότητα εγκατάλειψης της υπονοούµενης ή δηλωµένης σειράς µε την οποία εκτελούνται οι εντολές στο υποπρόγραµµα ( JumptoSubprocess). υνατότητα επιστροφής στο υποπρόγραµµα (ReturnfromSubprocess). Εκτέλεση προγράµµατος (RunProcess). Μετακίνηση τιµής (Move Value or Low Byte, Move High Value). Αποστολή δεδοµένων στην θύρα RS-232 Σάρωση πραγµατικών και απεικονισµένων εισόδων / εξόδων (ScanphysicalandmappedI/O).

5 Κλήση συνάρτησης (GetChr, GetDht, SndFrm, AnsFrm, RcvFrm, TxEvnt, SetCOS, CALC, κλπ) Αριθµητικές πράξεις (+, -, /, ). υαδικές πράξεις σε επίπεδο bit (AND, OR, XOR). Λογική ολίσθηση (Left, Right). Περιστροφή (Left, Right). Έλεγχο µε τη µέθοδο βρόγχου PID. Προγραµµατισµός µε INDEX. Αντιγραφή µεταβλητών (copycolumns-cpy). ιακλάδωση οποιασδήποτε µορφής. Εισαγωγή µεταβλητών µε µνηµονικά ονόµατα. Λήψη και αποστολή δεδοµένων µε την βοήθεια συντεταγµένων. Αυτόµατη ενεργοποίηση προγραµµάτων µε την αλλαγή της κατάστασης χωρίς να απαιτείται η λειτουργία της σάρωσης (EventDrivenSoftware). Προσοµοίωση (SIMULATION) της κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου / εξόδου. Απαριθµητές για εσωτερικά γεγονότα, εσωτερικούς χρονικούς απαριθµητές για απαρίθµηση χρόνου καθώς και εσωτερικά βοηθητικά ρελέ (Flags) για εσωτερικά γεγονότα ή δεδοµένα σε µόνιµη βάση ώστε να είναι πρακτικά απεριόριστος ο προγραµµατισµός του ελεγκτή. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ) Ο ΤΣΕ θα περιλαµβάνει ένα πλήρη Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC), ένα πλήρες σύστηµα ασύρµατων επικοινωνιών και ένα σύστηµα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας των ανωτέρω προερχόµενα από τον ίδιο κατασκευαστή για λόγους παρούσης και µελλοντικής συµβατότητας. Ο ΤΣΕ φέρει έγκριση CE και ο κατασκευαστής αυτού πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 πιστοποιηµένο από επίσηµο οργανισµό για όλα τα µέρη που συνθέτουν τον ΤΣΕ ήτοι τροφοδοτικό, συστοιχία συσσωρευτών, κάρτες και σύστηµα επικοινωνιών. Το PLC θα προγραµµατίζεται ελεύθερα (χωρίς κανένα απολύτως περιορισµό), η σύνθεσή του θα περιλαµβάνει ανεξάρτητες µονάδες, εναλλάξιµες κάρτες (modularsystem) και σύστηµα επικοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, για την επικοινωνία διασύνδεση µε το τοπικό και αποµακρυσµένο περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει τυποποιηµένες κάρτες (modules): Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) Ψηφιακών εισόδων (DI) τύπου τάσης Για τον πλήρη αυτόµατο έλεγχο του αυτοµατισµού και των επικοινωνιών µε άλλους αποµακρυσµένους ΤΣΕ του συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου. Για την εισαγωγή σηµάτων από διακόπτες στάθµης, επαφές relay, κλπ. Ψηφιακών εξόδων (DO) τύπου relay Για την αποστολή εντολών σε κατάλληλο εξοπλισµό (αντλίες, κλπ.). Αναλογικών εισόδων (ΑΙ) τύπου Για την συλλογή µετρήσεων από αισθητήρια ρεύµατος (4..20 ma). όργανα που παρέχουν αναλογικό σήµα (σταθµήµετρα, πιεσόµετρα κλπ.). Αναλογικών εξόδων (ΑO) τύπου ρεύµατος (4..20 ma). Για την συνεχή ρύθµιση της λειτουργίας των inverter, Η/Β κλπ. Modem ασύρµατης επικοινωνίας Για την κατάλληλη µορφοποίηση των (radio-modem). δεδοµένων ώστε δια µέσου του ποµποδέκτη να διαβιβασθούν προς άλλους ΤΣΕ. Επιπλέον πρέπει να έχει την δυνατότητα: Σύνδεσης µε Η/Υ και καταγραφικό (εκτυπωτή κλπ.) χωρίς την διακοπή των επικοινωνιών µε το ασύρµατο δίκτυο του συστήµατος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού.

6 Αποµακρυσµένου, διαµέσου του ασύρµατου δικτύου, καθώς και τοπικού, διαµέσου σειριακής σύνδεσης RS232, φόρτωσης του προγράµµατος και του κώδικα της µονάδας, παρακολούθησης της λειτουργίας καθώς και της κατάστασης του εξοπλισµού µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Αποµακρυσµένης διαµέσου του ασύρµατου δικτύου, καθώς και τοπικής, διαµέσου σειριακής σύνδεσης RS232 του Η/Υ, ενηµέρωσης για την λειτουργία οποιουδήποτε σταθµού του συστήµατος Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού και µε ταυτόχρονη λειτουργία του συστήµατος Τηλεελέγχου / Τηλεχειρισµού. Ανταλλάσσει πληροφορίες µε οποιοδήποτε PLC ή οµάδα PLC του συστήµατος. Επιτηρεί συνεχώς το δίκτυο επικοινωνιών ώστε να αποφεύγονται οι διενέξεις των πληροφοριών. Ο κάθε ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνοµα επικοινωνία µε τους άλλους ΤΣΕ ή σε όλους τους σταθµούς ελέγχου ταυτόχρονα (broadcasting) σε κρίσιµες καταστάσεις και για αυτόν το λόγο θα εποπτεύει συνεχώς την διαθεσιµότητα του ασύρµατου δικτύου ώστε να µην εκπέµπονται ταυτόχρονα και άσκοπα από περισσότερους του ενός ΤΣΕ µηνύµατα. Γίνεται κόµβος επικοινωνιών (αναµεταδότης) χωρίς την χρήση διαφορετικής συχνότητας από αυτή την οποία χρησιµοποιεί το σύστηµα Τηλε-ελέγχου / Τηλεχειρισµού καθώς και εξοπλισµού. Προµήθεια και Εγκατάστασης των καρτών I/Oόταν λειτουργεί (Hot-Swap I/O replacement). Ελεύθερης τοποθέτηση των καρτών εισόδων εξόδων στο motherboard. Λειτουργίας σε αποµακρυσµένα σηµεία µε διακύµανση τάσης τροφοδοσίας χωρίς ανθρώπινη παρουσία για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε περιβάλλον µε σχετική υγρασία 90% και θερµοκρασία από 20 0 C έως C. Ο ελεγκτής θα είναι εγκατεστηµένος σε βιοµηχανικό ερµάριο µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65 και µέγεθος ανάλογο µε την σύνθεση σε κάρτες, το τροφοδοτικό/συσσωρευτή και το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας. Θα περιλαµβάνει σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας ώστε να συνεχίζεται η λειτουργία του PLCκαι της ασύρµατης επικοινωνίας για τουλάχιστον 5 ώρες από την στιγµή της διακοπής της τροφοδοσίας από το δίκτυο της ΕΗ. Ο σηµερινός αριθµός εισόδων εξόδων πρέπει να µπορεί να αυξηθεί ώστε να καλύπτει µελλοντικές απαιτήσεις, µόνο µε την προσθήκη επιπλέον καρτών που θα επικοινωνούν µε τις γειτονικές µονάδες διαµέσου του motherboard. Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.η συγκράτηση των αγωγών στις κλεµµοσειρές των καρτών να είναι βιδωτή. Τα καλώδια να συρµατώνονται σε αριθµηµένη κλεµµοσειρά διαιρούµενου τύπου για να είναι δυνατή η αλλαγή των καρτών χωρίς αποσύνδεση και επανασύνδεση καλωδίων. ΣτοPLC θα πρέπει να δεικνύεται µε LED η ηλεκτρική τροφοδοσία, η λειτουργία του προγράµµατος στη CPU, το λειτουργικό σφάλµα της CPU, η κατάσταση των συσσωρευτών, η αποστολή και λήψη δεδοµένων ανά θύρα επικοινωνίας, η κατάσταση των καρτών I/Oανά είσοδο/έξοδο. Για λόγους ασφαλείας στο σύστηµα είναι αποδεκτή µόνο η κρυπτογραφηµένη µετάδοση των δεδοµένων. Ο επεξεργαστής (CPU)του ελεγκτή πρέπει απαραίτητα να: Είναι πραγµατικού χρόνου (realtime) υψηλής απόδοσης 32bit / 200MHz, να υποστηρίζει άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA) και πράξεις κινητής υποδιαστολής, ώστε να διαθέτει εκτεταµένες δυνατότητες για ταχεία, πλήρως αυτόµατη και αυτόνοµη επεξεργασία των πληροφοριών τόσο για τον τοπικό / αποµακρυσµένο έλεγχο της εγκατάστασης όσο και για την ασύρµατη µετάδοση των δεδοµένων σε άλλα PLC. ιαθέτει λειτουργικό σύστηµα πραγµατικού χρόνου (realtime) (λειτουργικά συστήµατα για εφαρµογές γραφείου όπως Windowsκαι Linuxδεν είναι αποδεκτά). ιαθέτει πολλαπλές σειριακές θύρες (RS232 / RS485).

7 ιαθέτει µνήµες: RAM τουλάχιστον 32Mbytes και Flash τουλάχιστον 16Mbytes. Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή θα αποθηκεύονται στην µνήµη Flash. ιαθέτει ρολόι πραγµατικού χρόνου (softwarertc) το οποίο θα περιλαµβάνει έτη, µήνες, ηµέρες, ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Αρχείο σφαλµάτων (errorlogger) για την συνεχή καταγραφή σφαλµάτων λειτουργίας του ελεγκτή και των επικοινωνιών. Για τις ψηφιακές εισόδους / εξόδους απαιτείται: Αποµόνωση: 1,5 KV ανά είσοδο / έξοδο. Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο / έξοδο. Ένδειξη σφάλµατος ανά κάρτα εισόδου / εξόδου. Για τις αναλογικές εισόδους / εξόδους απαιτείται: ιακριτική ικανότητα (resolution): τουλάχιστον 14 bits (13 bits + πρόσηµο). Ακρίβεια: ±0.1% σε πλήρη κλίµακα. Αποµόνωση εισόδου: 1,5 KV ανάµεσα στην είσοδο και το λογικό κύκλωµα. Να µπορούν να επεξεργαστούν αναλογικά σήµατα που µετρούν βασικές περιοχές ρεύµατος 4-20 mα/200 Ω. Ένδειξη κατάστασης ανά είσοδο / έξοδο. Ένδειξη σφάλµατος ανά κάρτα εισόδου / εξόδου. Το σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Σύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας σύµφωνο µε ISO 7498 αποδεδειγµένα κατάλληλο για ασύρµατη επικοινωνία, µε µηχανισµό ανίχνευσης σφαλµάτων CRC-32 σε επίπεδο bit (ΙΕΕΕ 802-3), µε δυνατότητα διαχωρισµού του συνολικού µηνύµατος σε frames και µε επιλεκτική επανεκποµπή των αλλοιωµένων frames. Modem ασύρµατης ασύγχρονης simplex επικοινωνίας µε δυνατότητα σύνδεσης µε ποµποδέκτη, διαµόρφωση FSK (διφασική), ταχύτητα µετάδοσης πραγµατικών δεδοµένων τουλάχιστον 2,4Kbits / sec. Ποµποδέκτης halfduplex, UHF, ισχύος 25W, µε ενσωµατωµένο ηχείο και διακόπτη για την ρύθµιση της έντασης, τουλάχιστον 8 προτοποθετηµένα κανάλια µε δυνατότητα επιλογής, θύρα µικροφώνου, κατάλληλο λογισµικό πλήρους προγραµµατισµού και έγκριση τύπου. Ο ΤΣΕ θα δύναται να ενεργοποιεί αυτόνοµα επικοινωνία µε τους άλλους ΤΣΕ σε κρίσιµες καταστάσεις και για αυτόν το λόγο θα εποπτεύει συνεχώς την διαθεσιµότητα του ασύρµατου δικτύου ώστε να µην εκπέµπονται ταυτόχρονα και άσκοπα από περισσότερους του ενός ΤΣΕ µηνύµατα. ΚΕΡΑΙΑ ΤΣΕ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ) Η κατευθυντική κεραία (Yagi) θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Συχνότητα λειτουργίας: MHz. Απολαβή: 7,5 dbd. Στοιχεία: 5. Τύπος ακροδέκτη: M-J. υνατότητα εγκατάστασης σε ιστό από Φ25 έως Φ43. Ο ιστός της κεραίας θα είναι γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως τύπου (πράσινη) 1 ½, µήκους 6 µέτρων και θα γειώνεται δια µέσου κατάλληλων εξαρτηµάτων ως ακολούθως:

8 Ένα χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο περιλαίµιο για σωλήνα διαµέτρου 1 ½ µε ένα σηµείο σύνδεσης αγωγού και διαστάσεις ελάσµατος 40 x3 mm. Μία επαφή CUPAL διµεταλλική. Ένας σφικτήρας συνδέσεως χάλκινος στρογγυλού αγωγού σε επίπεδη επιφάνεια ενός σηµείου, διαστάσεων 8 10 mm. Πολύκλωνος χάλκινος αγωγός 50 mm 2 µήκους 3 m. Ένα ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε χαλύβδινη ψυχή, διαστάσεων Φ16x1500 mm. Ένας σύνδεσµος επιµηκύνσεως ηλεκτροδίου Φ16. Ένας επικρουστήρας Φ16. Ένας κοχλιωτός σφικτήρας Φ16. Η κάθοδος της κεραίας θα είναι οµοαξονικό καλώδιο υψηλών συχνοτήτων κατάλληλο για τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές και πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Εσωτερικός αγωγός : Γυµνός πολύκλωνος εκ συρµατιδίων χαλκού. ιάµετρος 2.25mm (7/0.75). Μόνωση εσωτερικού αγωγού : Πολυαιθυλένιο. Εξωτερικός αγωγός : Γυµνό πλέγµα χαλκού. Μανδύας : PVC. Εξωτερική διάµετρος : 10.30mm. Βάρος καλωδίου (kg/km) : 157 kg/km. Αντίσταση καλωδίου : 50 Ω. Απόσβεση : 13.5 db / 100 m στην συχνότητα των 400 MHz. Ενδεικτικός τύπος : RG 213/U ΑΠΑΝΗ Α/Α Περιγραφή Υλικού /Υπηρεσίας Μον.Μετρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σύνολο 1 Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής µε βάση και motherboard για 1 CPU και 3 κάρτες I/O µε 16 DI / 4 DO / 4 AI (σύνολο 48 DI / 12 DO / 12 AI), CPU 32 bit / 16MB RAM / 32MB Flash (ενσωµατωµένoπρωτόκολλo ασύρµατης επικοινωνίας) / 4 θύρες επικοινωνίας (2 x RS232 onboard, 1 x Ethernet, 1 x modem ασύρµατης επικοινωνίας FSK βυσµατωµένο στη µητρική της CPU), τροφοδοτικό/φορτιστή 230VAC, συσσωρευτή 6,5 Ah για 5 ώρες αυτονοµία, αντιδιαβρωτικό ερµάριο IP66. τεµ. 1 ΣΥΝΟΛΟ: Φ.Π.Α. 23%: ΠΛΗΡΩΤΕΟ:

9 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η παραπάνω προµήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισµό και οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στα αντλιοστάσια, βαρύνουν τον προµηθευτή. Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. Η προσφερόµενη τιµή των υλικών θα δοθεί ανά µονάδα και συνολικά. Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιµή της προσφοράς. Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ηµέρες. Η εξόφληση των τιµολογίων θα γίνει σε περίπου 60 ηµέρες από την έκδοσή αυτών και µετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη διεύθυνση Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ Κωνσταντίνο Αλβανό, ή στον κ. Βασίλη Παλλάδα, στα τηλ /927 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών,.Υ. & Αποθηκών Ελένη Παχατουρίδου

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Ιστός κεραιών Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ολικού µήκους

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014

1(17) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αθήνα, Ιούλιος 2014 1(17) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Honeywell 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (BMS) είναι ένα ολοκληρωµένο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρησης, το οποίο επιτηρεί και ελέγχει τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013

Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3

1 19-2-2014 10:00 10:15 1487/2013 71/2014 2 73.769,25 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα