ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών»."

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Το έργο αφορά τον εξοπλισμό της πύλης ελέγχου επιβατών και αποσκευών που δημιουργείται στο λιμάνι της Πάτρας έτσι ώστε με ασφάλεια και ταχύτητα να ελέγχεται πλήρως το σύνολο των διακινουμένων επιβατών καθώς και των αποσκευών τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονος και θα επιτρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η αναγνώριση των επικίνδυνων αντικειμένων και εξοπλισμού ή ειδών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, φόβο ή πανικό, άμεσα, χωρίς να απαιτείται δεύτερη διέλευση από το πεδίο ελέγχου. Επίσης θα εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη διέλευση των ατόμων προς τους χώρους επιβίβασης (ή τελικής εξόδου), με αυτόματο τρόπο με αναγνώριση καρτών ή εισιτηρίων, ενώ θα παρακολουθείται όλος ο χώρος της πύλης ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των οργάνων ελέγχου και η ασφάλεια των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων. Οι όλες εργασίες ελέγχου θα διευκολύνονται/ υποστηρίζονται από τον εξοπλισμό και το δίκτυο επικοινωνιών και πληροφορικής που θα εγκατασταθεί. Για την μετακίνηση /πρόσβαση προς και από τα πλοία τις ώρες που δεν λειτουργεί η πύλη ελέγχου του προσωπικού τους,θα εγκατασταθεί ξεχωριστή πύλη (turnstile) η οποία επίσης θα λειτουργεί με κάρτες(οπτικά ή/και μαγνητικά μέσα). Ο χώρος θα επιτηρείται με κάμερες για να μπορούν να εντοπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα εξυπηρέτησης των επιβατών ( διακινουμένων) και να αντιμετωπίζονται, ενώ το σύστημα συναγερμού θα βοηθήσει στην ασφάλεια χώρου και εγκαταστάσεων τις ώρες που η πύλη δεν θα λειτουργεί. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, που συμπληρώνει τα άλλα μέτρα και μέσα που το λιμάνι διαθέτει για τον έλεγχο των οχημάτων, της πρόσβασης σ αυτό, κλπ. Ο έλεγχος των εισερχομένων στη χώρα όπως και των εξερχομένων αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και στην εικόνα και τη θέση του λιμένα της Πάτρας στο δίκτυο/σύστημα των ευρωπαϊκών μεταφορών. Ο εξοπλισμός που αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα/ ομάδες πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις : α. Προστασία από παρεμβολές Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβολές και ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους. β. Διαδικασίες αυτόματης διάγνωσης βλαβών. Σελίδα 1 από 29

2 Τα διάφορα υποσυστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες ενσωματωμένου ελέγχου (ΒΙΤ procedures) έτσι ώστε να είναι άμεσα αντιληπτή μια ενδεχόμενη βλάβη τους γ. Ευκολία στη συντήρηση. Το κάθε υποσύστημα του συστήματος ασφάλειας πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (στρατιωτικού ή αστυνομικού τύπου) και να αποτελείται από επί τόπου αντικαθιστάμενες μονάδες. δ. Επεκτασιμότητα. Το σύστημα ελέγχου πρέπει να επιτρέπει τη μελλοντική προσθήκη νέων αισθητήρων χωρίς την ριζική αναπροσαρμογή του συστήματος ε. Διασύνδεση με σύγχρονα συστήματα. Τα υποσυστήματα πρέπει να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης/επικοινωνίας με (σύγχρονα) συστήματα ελέγχου (κεντρικών ή τοπικών). στ. Ευκολία χειρισμού. Ο χειρισμός τους να είναι εύκολος και να διαθέτουν εργονομικό πίνακα χειρισμού (control panel). ζ. Συνεχής 24ωρη λειτουργία. η. Οι ισχύοντες κανονισμοί /πρότυπα και απαιτήσεις ισχύουν ισοδύναμα τόσο για τις αναφερόμενες όσο και για τις ισοδύναμες προτάσεις ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτά δεν αναφέρεται ρητά. Όλες οι συσκευές των υποσυστημάτων ασφάλειας θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για 24ωρη συνεχή λειτουργία και να καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, O εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος στο κτίριο ελέγχου και σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού, η παροχή τεχνικών οδηγιών και οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης και η διετής (τουλάχιστον) εγγύηση. 2. Τεχνική περιγραφή Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα : Μαγνητική πύλη πεζών Με τη μαγνητική πύλη, που θα έχει κάθετες μεταβλητές ζώνες ανίχνευσης (τουλάχιστον 20) θα γίνεται ο έλεγχος όλων των εισερχομένων/διερχομένων ατόμων, για να εντοπίζεται και να αποτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνου /απαγορευμένου μεταλλικού εξοπλισμού και υλικών (όπλων, κλπ.) και γενικότερα μεταλλικών αντικειμένων. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη βοήθεια του παραγόμενου συνεχούς μαγνητικού πεδίου, τα στοιχεία του οποίου θα ελέγχονται από ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, με δυνατότητες επεξεργασίας και ψηφιακής ανάλυσης του σήματος. Η (μαγνητική) πύλη ανίχνευσης θα είναι στιβαρής κατασκευής, με σήμανση CE, ο δε προμηθευτής της στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής της θα διαθέτουν ISO 9000:2008 (τα οποία θα υποβληθούν με την προσφορά) και θα αποτελείται: Σελίδα 2 από 29

3 α) Από την δίοδο ανίχνευσης των ατόμων η οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση και έλεγχο ενός και μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 70cm, ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200cm. β) Από την ηλεκτρονική μονάδα τοποθετημένη στο επάνω μέρος της πύλης. γ) Από τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλώδια, εξωτερικό ξεχωριστό τροφοδοτικό συνεχούς τάσης για αποφυγή ηλεκτροπληξίας κλπ). δ) Ειδικές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του δαπέδου να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων. Φορητή (χειρός) συσκευή ελέγχου μετάλλων Φορητός (χειρός) ανιχνευτής μετάλλων με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή για τον δευτερογενή έλεγχο των ατόμων που δημιούργησαν συναγερμό κατά την διέλευσή τους από την μαγνητική πύλη. Η συσκευή θα είναι εύχρηστη, ασφαλής και αποτελεσματική. Συσκευές x ray ελέγχου αντικειμένων Η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συσκευών X-RAY για τον έλεγχο αντικειμένων επικίνδυνων/ απαγορευμένων, εξοπλισμού και υλικών (όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών, κ.α.) σε χειραποσκευές, σακίδια, τσάντες, χαρτοφύλακες, κλπ., με ελάχιστες διαστάσεις ανοίγματος 60cm πλάτος Χ 40cm ύψος ή μία και 50 cm Χ 75 cm (αντίστοιχα) η δεύτερη. Ο πλήρης διαχωρισμός των αντικειμένων να επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων «Χ» των διαφόρων αντικειμένων και το εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής. Η κάθε συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία χωρίς μεταβολή των λειτουργικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών της και δεν θα επηρεάζεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources). Θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους, εξοπλισμό. Στη (κάθε) συσκευή θα υπάρχει ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας, που θα περιλαμβάνει οθόνες και εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση από τη συσκευή. Επίσης θα συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την εύρυθμη λειτουργία της. Θα παραδοθεί με ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας τροχήλατο (με φρένα), οθόνη 19 και χειριστήριο. Περιστρεφόμενος ελεγκτής πρόσβασης (τουρνικέ) Θα εγκατασταθούν μηχανισμοί πρόσβασης των ατόμων στο χώρο επιβίβασης (ή εξόδου) που θα επιτρέπουν την διέλευση ενός και μόνον ατόμου κάθε φορά (ηλεκτρικών τουρνικέ). Το άνοιγμα του μηχανισμού για τη διέλευση θα γίνεται ή μηχανικά χειροκίνητα ή αυτόματα / ηλεκτρονικά μετά από ανάγνωση εισιτηρίου ή κάρτας (μαγνητικού μέσου ή bar code) που ο διερχόμενος θα τοποθετεί στον αναγνώστη που ο μηχανισμός πρέπει να διαθέτει. Η σύνδεση και μεταβίβαση των πληροφοριών από το μηχανισμό σε κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι απαραίτητη. Περιστροφικός ελεγκτής πρόσβασης προσωπικού Ελεγκτής πρόσβασης προσωπικού (εργαζομένων) προς (και από) το χώρο του λιμανιού που θα λειτουργεί ή μηχανικά χειροκίνητα ή αυτόματα / ηλεκτρονικά μετά από ανάγνωση κάρτας (μαγνητικού μέσου ή bar code) που ο διερχόμενος θα τοποθετεί στον αναγνώστη που ο μηχανισμός πρέπει να διαθέτει. Η σύνδεση και μεταβίβαση των πληροφοριών από το μηχανισμό σε κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι απαραίτητη. Σύστημα επιτήρησης και καταγραφής χώρου (CCTV ) Σελίδα 3 από 29

4 Για την ασφάλεια και την επιτήρηση του χώρου θα εγκατασταθούν κάμερες παρακολούθησης και οπτικού ελέγχου του χώρου, οθόνες και μονάδα καταγραφής DVR. Όλος ο εξοπλισμός θα φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. Εξοπλισμός επικοινωνιών (Τηλεφωνικό κέντρο) Για την επικοινωνία των συσκευών ελέγχου και των ελεγκτών με βάσεις δεδομένων, κέντρα πληροφοριών τις αρχές, για ανταλλαγή δεδομένων/πληροφοριών, κλ.π, θα εγκατασταθεί τηλεφωνικό κέντρο και ο αντίστοιχος εξοπλισμός. Μηχανογραφικός εξοπλισμός (Η/Υ, Λογισμικό) Περιλαμβάνονται Η/Υ και εκτυπωτές με τα αντίστοιχα λειτουργικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών ελέγχου. Σύστημα ασφαλείας- συναγερμού Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός (και η εγκατάσταση) συστήματος ασφαλείας - συναγερμού του κτιρίου της πύλης ελέγχου για την ασφάλεια του χώρου, όταν το κτίριο είναι κλειστό. Σελίδα 4 από 29

5 Οι επιμέρους προδιαγραφές του εξοπλισμού πίνακες συμμόρφωσης φαίνονται αναλυτικά στη συνέχεια : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α Γενικές Απαιτήσεις Υποχρεωτική Απαίτηση Μαγνητική πύλη ελέγχου Αριθμός Συσκευών 2 1 Τάση και συχνότητα λειτουργίας: 230V/50Hz/AC. () Η απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης δεν θα επηρεάζεται από μεταβολές της τάσης κατά ποσοστό 15% και της συχνότητας κατά 5%. Αυτό θα επιτυγχάνεται αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση ή χρήση μεταγωγικού διακόπτη ή χρήση γεφύρωσης, σύνδεση κλπ. 2 Περιβάλλον εργασίας: Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου από 20οC έως +70οC και σχετική υγρασία 95% στους +40οC. 3 Εσωτερική μπαταρία αυτόματης φόρτισης και μεταγωγής (για την περίπτωση της διακοπής του () ρεύματος). Η ενσωματωμένη μπαταρία θα δίνει αυτονομία λειτουργίας για διάρκεια τουλάχιστον 30 λεπτών. Μόλις επανέλθει η παροχή ρεύματος, αποκαθίσταται αυτόματα η προηγούμενη λειτουργία και ταυτόχρονα επαναφορτίζεται η μπαταρία (με το ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης). 4 Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι βασισμένη σε παλμικό μαγνητικό πεδίο ελεγχόμενο με ψηφιακή τεχνολογία. Το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να έχει ανάλογη κατανομή έτσι ώστε η ανίχνευση να γίνεται ομοιόμορφα και ανεξάρτητα από: α) τη θέση του προς ανίχνευση αντικειμένου επί του ατόμου (π.χ. δεξιό ή αριστερό θυλάκιο, πάνω ή κάτω μέρος του σώματος β) την αξονική θέση του αντικειμένου επί του προς έλεγχο ατόμου, γ) τη συσκευασία του αντικειμένου, δ) τη μάζα του αντικειμένου πάνω από ένα προκαθορισμένο μέγεθος, ε) τη θέση του μεταλλικού αντικειμένου εντός του μαγνητικού πεδίου της πύλης 5 Η ευαισθησία ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενη με 100 τουλάχιστον διαβαθμίσεις και τουλάχιστον 20 προγράμματα. Στις προσφορές θα πρέπει να δοθούν τα πρακτικώς εφαρμόσιμα προγράμματα ανίχνευσης από τη συσκευή (π.χ. WEAPONS,ALL METAL κλπ). 6 Η ευαισθησία στο εσωτερικό της πύλης και ύστερα NAI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απάντηση Παραπομπή Προμηθευτή Σελίδα 5 από 29

6 από τη σχετική ρύθμιση θα πρέπει: α) να παραμένει σταθερή για συνεχή και 24ωρη λειτουργία, β) να είναι περιοδικά αυτοελεγχόμενη (Να δηλωθεί η περιοδικότητα) γ) να μην επηρεάζεται από τυχόν ελαφρές ταλαντώσεις εξ αιτίας των διερχομένων ατόμων δ) να μην δίνει εσφαλμένους συναγερμούς από εξωτερικές αιτίες ή από το προσωπικό χειρισμού. Θα έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και κάθε 7 φορά που η συσκευή θα εκκινεί, θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβλημα και θα αναγράφει στην οθόνη που έχει βλάβη. Η συσκευή θα έχει ικανότητα ανίχνευσης μεγάλου 8 εύρους διαφορετικών υλικών (σιδηρομαγνητικά, μαγνητικά και κράματα) σύμφωνα με τους τρέχοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την ασφάλεια των πτήσεων(eu standard 1, 2 ) ή με το διεθνές standard NILECJ Να αναφερθούν οι κανονισμοί και να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Οπτική και ηχητική ένδειξη συναγερμού (ALARM). 9 Η ένταση και η χροιά του ήχου θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα από τον χειριστή. Η οπτική ένδειξη alarm θα είναι ανάλογη προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειμένου και θα εμφανίζεται σε στήλη φωτοδιόδων (LEDS), ή ισοδύναμο/ καλύτερο σύστημα. Η πύλη θα έχει την δυνατότητα να 10 υποδεικνύει με μεγάλη ακρίβεια στον χειριστή σε πιο ύψος και σε ποια πλευρά (δεξιά, αριστερά, μέσον) επί του διερχομένου ατόμου βρίσκεται το ανιχνευθέν αντικείμενο ή αντικείμενα (πολλαπλός συναγερμός). Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αφή στήλης φωτοδιόδων (LEDS) ή ισοδύναμο καλύτερο/ σύστημα που θα υπάρχουν και θα ανάβουν στη μία πλευρά της συσκευής ή και στις δύο που θα ρυθμίζεται από το χρήστη. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ζώνες ανίχνευσης. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εμφανίζει ψεύτικες 11 προειδοποιήσεις (FALSE ALARM), οφειλόμενες στην ασταθή λειτουργία της. Ο χρόνος επανόδου από την κατάσταση 12 συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση ηρεμίας (NORMAL) μετά την ανίχνευση να είναι μικρότερος από 1 sec. Να δηλωθεί και εγγράφως η τιμή του. 13 Η ευαισθησία της να παραμένει ανεπηρέαστη σε περίπτωση γειτνιάσεώς της με κινούμενα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. πόρτες, καρότσια), με συσκευή X-RAY ή ανάλογη, ή ακόμη και με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. () NAI () () Σελίδα 6 από 29

7 Να δηλωθούν εγγράφως τα ελάχιστα 14 επιτρεπόμενα όρια απόστασης από ανάλογη συσκευή ή μεταλλικά αντικείμενα (κινούμενα ή μη) και αν υπάρχει μείωση της ευαισθησίας της από τυχούσα προσέγγιση μεταλλικών μαζών όταν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία. Να δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε συγχρονισμό 15 δύο τέτοιων συσκευών πλησίον ή μια της άλλης χωρίς την ύπαρξη δυσμενών αλληλεπιδράσεων. Να δηλωθεί και εγγράφως η ελάχιστη απόσταση καλής λειτουργίας των δύο συσκευών σε συγχρονισμό. 16 Η συσκευή πρέπει να απορρίπτει παρεμβολές από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ανεξαρτήτως του επιπέδου ευαισθησίας στην οποία λειτουργεί και να δουλεύει απρόσκοπτα σε δύσκολο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (Να μην επηρεάζεται από εκπομπές και λήψεις ραδιοκυμάτων στις μπάντες LF, MF, HF, VHF,UHF κλπ.). 17 Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η δυνατότητα της συσκευής να πραγματοποιεί μέτρηση και απεικόνιση της έντασης του εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. 18 Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον χειρισμό της συσκευής ανίχνευσης θα περιορίζεται από διαβαθμισμένους κωδικούς πρόσβασης (password) εισαγωγής στο σύστημα. Ο supervisor θα καθορίζει τις παραμέτρους που μπορεί να τροποποιήσει ο χειριστής. 19 Θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U) διέλευσης ατόμων μέσα από την πύλη τουλάχιστον μεταξύ του ορίου: 0.5 m/s U 1.3 m/s. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ταχύτητες διέλευσης των ατόμων για τις οποίες δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της πύλης. 20 Θα διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή διερχομένων ατόμων με δυνατότητα επαναφοράς (Reset) και σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 21 Να είναι τελείως ακίνδυνη για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, ακόμη και για άτομα με βηματοδότη, τις εγκύους, τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, μέσα εγγραφής Η/Υ, films,κ.α. Να δηλωθούν (και προσκομισθούν) τα επίσημα πιστοποιητικά που το αποδεικνύουν. 22 Θα φέρει έγκριση CE. Να δηλωθεί και εγγράφως η συμμόρφωση της με άλλα διεθνή standards, καθώς και οι πιστοποιήσεις της από διεθνείς οργανισμούς. 23 Να δηλωθεί η απαιτούμενη συχνότητα και οι πιστοποιημένοι φορείς διακρίβωσης καθώς και η ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥ Ν / ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ () Σελίδα 7 από 29

8 συχνότητα και ο τρόπος καταγραφής των ενδιάμεσων αυτοδιαγνωστικών και λοιπών ελέγχων, προκειμένου να θεωρείται αξιόπιστη σε όλη την περίοδο λειτουργίας της. 24 Χρόνος παράδοσης της συσκευής: δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σελίδα 8 από 29

9 Φορητή συσκευή (χειρός) ελέγχου μετάλλων Αριθμός Συσκευών 2 1 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή 2 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας 3 Υποδοχή για την τοποθέτηση του φορτιστή μπαταρίας 4 Αυτόματη ρύθμιση 5 Εύκολο χειρισμό και ανίχνευση 360 μοιρών 6 Ηχητικό και φωτεινό σήμα συναγερμού ή σιωπηλή δόνηση (επιλογή από το χειριστή). 7 Υποδοχή για χρήση ακουστικών στην περίπτωση που δεν θέλουμε τα σήματα ανίχνευσης να ακούγονται από τους παρευρισκόμενους, θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα. 8 Σύστημα εξουδετέρωσης εσωτερικών παρεμβολών 9 Βάρος μικρότερο των 500 gr 10 Πλήρης ακινδυνότητα για το χειριστή, τα άτομα με βηματοδότη, τις εγκύους γυναίκες, τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, μέσα εγγραφής Η/Υ, films,κ.α. Να δηλωθούν (και προσκομισθούν) τα επίσημα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού που το αποδεικνύουν. 11 Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά και τεχνικό φυλλάδιο 12 Εγγύηση 2 τουλάχιστον ετών 13 Σήμανση CE 14 Να δηλωθεί η απαιτούμενη συχνότητα και οι πιστοποιημένοι φορείς διακρίβωσης, προκειμένου να θεωρείται αξιόπιστη σε όλη την περίοδο λειτουργίας της. Σελίδα 9 από 29

10 Συσκευή X RAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (1) Αριθμός Συσκευών 1 1. Οι διαστάσεις του ανοίγματος για τη διέλευση των προς έλεγχο αντικειμένων (χειραποσκευών, κ.λ.π.) θα είναι: - Πλάτος 60εκ τουλάχιστον - Ύψος 40εκ. τουλάχιστον 2. Τεχνολογίας αιχμής και όλο το hardware να είναι pc-based και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards). 3. Τάση τροφοδοσίας: V AC(+ _}10%)/50Hz. 4. Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0o έως 40o C τουλάχιστον και σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 30oC 5. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης ή άλλα προβλήματα σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία της. 6. Θα Διασφαλίζεται ο αποκλεισμός παρεμβολής μέλους του σώματος στην πρωτεύουσα δέσμη ακτινοβολίας. 7. Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε οποιεσδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση 8. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων (Χ) και το πάχος τους. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται με μια μοναδική διεύλεση των ελεγχόμενων χειραποσκευών κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους, στις τρείς παραπάνω κατηγορίες θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα (απαράβατος όρος). 9. Η διέλευση των προς ανίχνευση αποσκευών, κλπ μέσα από τη συσκευή XRAY θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιόδρομου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προεκτατικών διαδρόμων κύλισης αντικειμένων (rollers) στην είσοδο και Σελίδα 10 από 29

11 έξοδο. Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για έλξη φορτίων βάρους 150kg τουλάχιστον. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάστροφης κίνησης (reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. 10. Ο βοηθητικός ιμάντας εισόδου-εξόδου να είναι ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή. Μήκος βοηθητικού ιμάντα εισόδου 80εκ και εξόδου 80εκ. τουλάχιστον. Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου θα παρέχει ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινούμενων μερών της συσκευής κατά τη λειτουργία της. 11. Με την προσφορά απαραιτήτων να δηλωθεί: Η ταχύτητα του ιμάντα Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (π.χ. drumin motor) Η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ Η στάθμη θορύβου (db) σε απόσταση 1μ. από τη συσκευή. Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιοδρόμου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια. 12. Θα συνοδεύεται από τροχήλατη βάση μεταφοράς του εργοστασίου κατασκευής της, με τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον για την εύκολη μετακίνησή της. Η βάση μεταφοράς θα μετατρέπεται σε βάση στήριξης κατά την εγκατάσταση της συσκευής. 13. Η συσκευή, απαραιτήτως να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα ως προς το δάπεδο (ύψος φόρτωσης) να είναι εως 60εκ. και το μέγιστο κατανεμημένο βάρος στον ταινιόδρομο τουλάχιστον 150kg. 14. Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων χειραποσκευών, κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμα monitors με εμφάνιση ασπρόμαυρων και ψευδοχρωματικών εικόνων, για την απεικόνιση του περιεχομένου των ελεγχομένων (τσάντες, σάκους,κ.λ.π). Όλα τα όργανα ελέγχου και κομβία χειρισμού της συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή 15. Το υπό ανίχνευση περιεχόμενο της αποσκευής, κλπ θα απεικονίζεται σε ένα (1) τουλάχιστον έγχρωμο monitor τύπου TFT/ LCD που θα έχει κατ ελάχιστον : - μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 19 - ανάλυση resolution τουλάχιστον 1280Χ1024 pixels στα 70Hz - ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης (contrast) ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 11 από 29

12 16. Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά τουλάχιστον εγγυημένα 30mm πάχος ατσάλι. 17. Η διακριτικότητα (RESOLUSION) της εικόνας θα παρέχει δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό με διάμετρο τουλάχιστον εγγυημένα 36AWG και διάκρισης σύρματος διαμέτρου τουλάχιστον 32AWG καλυμμένου από τουλάχιστον 5/16 πλάκας αλουμινίου. 18. Δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real-time 19. Δυνατότητα παραμονής της τελευταίας εικόνας στα monitors για απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων 20. Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδιόδων ή ισοδυνάμου/καλύτερου τεχνολογίας αιχμής. Να δηλωθεί ο αριθμός φωτοδιόδων ή τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 21. Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά το χρόνο ακτινοβολίας της. 22. Διπλός μετρητής αριθμού ελεγχόμενων αντικειμένων (αποσκευών, τσαντών, κλπ) με δυνατότητα reset και σωρευτική ένδειξη. 23. Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία της όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα ή μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα ενδοασφάλισης (interlock)και να τιθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας της 24. Για την γεννήτρια (x-ray), η οποία θα είναι μονομπλόκ να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο τύπος κατασκευής της και ο κατασκευαστής της Η τάση λειτουργίας της σε KV Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας που χρησιμοποιεί (τύπος, κατασκευή κλπ) Το είδος και ο τύπος του μονωτικού υλικού της. -Το μέσο ψύξης της 25. Η διαχεόμενη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή και σε απόσταση 5 cm δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5mR ανά ώρα συνεχούς λειτουργίας. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν. () ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 12 από 29

13 26. Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζει ευαίσθητα φωτογραφικά φιλμς και για 10 διελεύσεις τουλάχιστον καθώς επίσης και για διελεύσεις τροφίμων και φαρμάκων μέσα από τη συσκευή. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν 27. Να δηλωθεί το ποσοστό ακτινοβολίας στο υπό ανίχνευση αντικείμενο, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2, μsv ανά εξέταση αντικειμένου 28. Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας και της ΕΕΑΕ. Πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς θα αξιολογηθούν 29. Δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας Χ δέκα έξι φορές τουλάχιστον, σε προκαθορισμένα συνεχή βήματα χωρίς την απώλεια ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης pixels. Να δηλωθεί ο τρόπος που γίνεται. Δυνατότητα ανάκλησης προηγούμενων ελεγμένων αντικειμένων Η ψηφιοποίηση της εικόνας θα γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο 14 bit, ενώ η επεξεργασία της σε επίπεδο 24bit σε πραγματικό χρόνο. 32. Αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων. Τα ύποπτα αντικείμενα θα μαρκάρονται αυτόματα με χρωματικό πλαίσιο. 33. Κιτ βαθμονόμησης του αυτόματου συστήματος εντοπισμού 34. Ο υπολογιστής για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και εικόνων υψηλής ανάλυσης θα είναι τεχνολογίας αιχμής και εγκατεστημένος εντός της συσκευής, που θα υποστηρίζεται από λογισμικό Windows combatable. Θα διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: -επεξεργαστή 2,4GHZ HDD 500Gb τουλάχιστον RAM 4Gb Δύο (2) θύρες usb μία (1) θύρα Ethernet - Flash μνήμη 512ΜΒ για την εκκίνηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου. -Εξωτερικό UPS για την ομαλή απενεργοποίηση του εσωτερικού υπολογιστή σε περίπτωση διακοπής της ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι () Σελίδα 13 από 29

14 κύριας τάσης τροφοδοσίας. - Αντίστροφη ροή εικόνων. 35. Για τη συσκευή X-RAY και την γεννήτρια ακτίνων X. να δηλωθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (M.T.B.F.) 36. Η συσκευή να διαθέτει κατάλληλο βοηθητικό λογισμικό (TIP) για την συντήρηση εκπαίδευσης και την αξιολόγηση του χειριστή, με ανάλογη βιβλιοθήκη με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κλπ). 37. Να δηλώσουν τα Ευρωπαϊκά Διεθνή standards που πληρούν οι προσφερόμενες συσκευές και αυτό να προκύπτει από κρατικό φορέα η διεθνείς οργανισμούς. 38. σήμανση CE και συμμόρφωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή με το πρότυπο της σειράς ISO 9000:2008 (ή νεώτερη). 39. Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (πχ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες EN κλπ) σε σχέση με: Επιτρεπτά όρια συστημάτων ακτίνων X-RAY για την επίδραση έκθεσης και τα όρια διαρροής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες κλπ). 40. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 41. Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. 42. Η ενδεικτική δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. 43. Πίνακας κυριότερων ανταλλακτικών με ενδεικτικές τιμές. 44. Εγγύηση για δεκαετή, τουλάχιστον, προμήθεια ανταλλακτικών των συσκευών. 45. Χρόνο παράδοσης της συσκευής: δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Σελίδα 14 από 29

15 Συσκευή X RAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (2) Αριθμός Συσκευών 1 1. Οι διαστάσεις του ανοίγματος για τη διέλευση των προς έλεγχο αντικειμένων (χειραποσκευών, κ.λ.π.) θα είναι: - Πλάτος 50εκ τουλάχιστον - Ύψος 75εκ. τουλάχιστον 2. Τεχνολογίας αιχμής και όλο το hardware να είναι pc-based και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards). 3. Τάση τροφοδοσίας: V AC(+ _}10%)/50Hz. 4. Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0o έως 40o C τουλάχιστον και σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 30oC 5. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης ή άλλα προβλήματα σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία της. 6. Θα παρέχεται ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος στην πρωτεύουσα δέσμη ακτινοβολίας. 7. Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε οποιεσδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση 8. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων (Χ) και το πάχος τους. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται με μια μοναδική διεύλεση των ελεγχόμενων χειραποσκευών κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους, στις τρείς παραπάνω κατηγορίες θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα (απαράβατος όρος). 9. Η διέλευση των προς ανίχνευση αποσκευών, κλπ μέσα από τη συσκευή XRAY θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιόδρομου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προεκτατικών διαδρόμων κύλισης αντικειμένων (rollers) στην είσοδο και έξοδο. Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για Σελίδα 15 από 29

16 έλξη φορτίων βάρους 150kg τουλάχιστον. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάστροφης κίνησης (reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. 10. Ο βοηθητικός ιμάντας εισόδου-εξόδου να είναι ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή. Μήκος βοηθητικού ιμάντα εισόδου 80εκ και εξόδου 80εκ. τουλάχιστον. Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου θα παρέχει ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινούμενων μερών της συσκευής κατά τη λειτουργία της. 11. Με την προσφορά απαραιτήτων να δηλωθεί: Η ταχύτητα του ιμάντα Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (π.χ. drumin motor) Η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ Η στάθμη θορύβου (db) σε απόσταση 1μ. από τη συσκευή. Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιοδρόμου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια. 12. Θα συνοδεύεται από τροχήλατη βάση μεταφοράς του εργοστασίου κατασκευής της, με τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον για την εύκολη μετακίνησή της. Η βάση μεταφοράς θα μετατρέπεται σε βάση στήριξης κατά την εγκατάσταση της συσκευής. 13. Η συσκευή, απαραιτήτως να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα ως προς το δάπεδο (ύψος φόρτωσης) να είναι εως 60εκ. και το μέγιστο κατανεμημένο βάρος στον ταινιόδρομο τουλάχιστον 150kg. 14. Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων χειραποσκευών, κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμα monitors με εμφάνιση ασπρόμαυρων και ψευδοχρωματικών εικόνων, για την απεικόνιση του περιεχομένου των ελεγχομένων (τσάντες, σάκους,κ.λ.π). Όλα τα όργανα ελέγχου και κομβία χειρισμού της συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή 15. Το υπό ανίχνευση περιεχόμενο της αποσκευής, κλπ θα απεικονίζεται σε ένα (1) τουλάχιστον έγχρωμο monitor τύπου TFT/ LCD που θα έχει κατ ελάχιστον : - μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 19 - ανάλυση resolution τουλάχιστον 1280Χ1024 pixels στα 70Hz - ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης (contrast) ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 16 από 29

17 16. Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά τουλάχιστον εγγυημένα 30mm πάχος ατσάλι. 17. Η διακριτικότητα (RESOLUSION) της εικόνας θα παρέχει δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό με διάμετρο τουλάχιστον εγγυημένα 36AWG και διάκρισης σύρματος διαμέτρου τουλάχιστον 32AWG καλυμμένου από τουλάχιστον 5/16 πλάκας αλουμινίου. 18. Δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real-time 19. Δυνατότητα παραμονής της τελευταίας εικόνας στα monitors για απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων 20. Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδιόδων ή ισοδυνάμου/καλύτερου τεχνολογίας αιχμής. Να δηλωθεί ο αριθμός φωτοδιόδων ή τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 21. Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά το χρόνο ακτινοβολίας της. 22. Διπλός μετρητής αριθμού ελεγχόμενων αντικειμένων (αποσκευών, τσαντών, κλπ) με δυνατότητα reset και σωρευτική ένδειξη. 23. Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία της όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα ή μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα ενδοασφάλισης (interlock)και να τιθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας της 24. Για την γεννήτρια (x-ray), η οποία θα είναι μονομπλόκ να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο τύπος κατασκευής της και ο κατασκευαστής της Η τάση λειτουργίας της σε KV Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας που χρησιμοποιεί (τύπος, κατασκευή κλπ) Το είδος και ο τύπος του μονωτικού υλικού της. -Το μέσο ψύξης της 25. Η διαχεόμενη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή και σε απόσταση 5 cm δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5mR ανά ώρα συνεχούς λειτουργίας. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν. () ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 17 από 29

18 26. Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζει ευαίσθητα φωτογραφικά φιλμς και για 10 διελεύσεις τουλάχιστον καθώς επίσης και για διελεύσεις τροφίμων και φαρμάκων μέσα από τη συσκευή. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν 27. Να δηλωθεί το ποσοστό ακτινοβολίας στο υπό ανίχνευση αντικείμενο, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2, μsv ανά εξέταση αντικειμένου 28. Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας και της ΕΕΑΕ. Πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς θα αξιολογηθούν 29. Δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας Χ δέκα έξι φορές τουλάχιστον, σε προκαθορισμένα βήματα χωρίς την απώλεια ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης pixels. Να δηλωθεί ο τρόπος που γίνεται. Δυνατότητα ανάκλησης προηγούμενων ελεγμένων αντικειμένων Η ψηφιοποίηση της εικόνας θα γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο 14 bit, ενώ η επεξεργασία της σε επίπεδο 24bit σε πραγματικό χρόνο. 32. Αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων. Τα ύποπτα αντικείμενα θα μαρκάρονται αυτόματα με χρωματικό πλαίσιο. 33. Κιτ βαθμονόμησης του αυτόματου συστήματος εντοπισμού 34. Ο υπολογιστής για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και εικόνων υψηλής ανάλυσης θα είναι τεχνολογίας αιχμής και εγκατεστημένος εντός της συσκευής, που θα υποστηρίζεται από λογισμικό Windows combatable. Θα διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: -επεξεργαστή 2,4GHZ HDD 500Gb τουλάχιστον RAM 4Gb Δύο (2) θύρες usb μία (1) θύρα Ethernet - Flash μνήμη 512ΜΒ για την εκκίνηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου. -Εξωτερικό UPS για την ομαλή απενεργοποίηση του εσωτερικού υπολογιστή σε περίπτωση διακοπής ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι () Σελίδα 18 από 29

19 της κύριας τάσης τροφοδοσίας. - Αντίστροφη ροή εικόνων. 35. Για τη συσκευή X-RAY και την γεννήτρια ακτίνων X. να δηλωθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (M.T.B.F.) 36. Η συσκευή να διαθέτει κατάλληλο βοηθητικό λογισμικό (TIP) για την συντήρηση εκπαίδευσης και την ξιολόγηση του χειριστή, με ανάλογη βιβλιοθήκη με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κλπ). 37. Να δηλώσουν τα Ευρωπαϊκά Διεθνή standards που πληρούν οι προσφερόμενες συσκευές και αυτό να προκύπτει από κρατικό φορέα η διεθνείς οργανισμούς. 38. σήμανση CE και συμμόρφωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή με το πρότυπο της σειράς ISO 9000:2008 (ή νεώτερη). 39. Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (πχ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες EN κλπ) σε σχέση με: Επιτρεπτά όρια συστημάτων ακτίνων X-RAY για την επίδραση έκθεσης και τα όρια διαρροής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες κλπ). 40. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 41. Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. 42. Η ενδεικτική δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. 43. Πίνακας κυριότερων ανταλλακτικών με ενδεικτικές τιμές. 44. Εγγύηση για δεκαετή, τουλάχιστον, προμήθεια ανταλλακτικών των συσκευών. 45. Χρόνο παράδοσης της συσκευής: δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Σελίδα 19 από 29

20 Σύστημα ελέγχου πρόσβασης (ηλεκτρικά τουρνικέ) Αριθμός Συστημάτων 7 1 Ελεγχος διέλευσης διπλής κατεύθυνσης (2 ways), με σύστημα παρεμπόδισης αντίθετης φοράς, με απελευθέρωση μπαρών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ενεργοποίηση με μπουτόν ή μήνυμα πυρκαγιάς), εξουσιοδοτημένη διέλευση, διακοπτόμενη ροή για αυστηρό έλεγχο των εισερχομένων, ταχύτητα ροής min.8-max.17 άτομα/λεπτό, λειτουργία σε θερμοκρασίες από -17 C μέχρι +68 Τροφοδοσία: VAC, (± 10%),50-60 Hz, Ο μηχανισμός περιλαμβάνει: Σώμα: Όλα τα τμήματα της κατασκευής από 304 ανοξείδωτο χάλυβα αισθητικής εμφάνισης Πτερύγια : από γυαλί πάχους 10mm, με πλάτος πτερυγίων ως 550 χιλιοστά (τεμάχια 5) ή ως 900 χιλιοστά (τεμάχια 2). Λειτουργία χειροκίνητα, με ηλεκτρική ή υδραυλική κίνηση των πτερυγίων ( κατά 90 ο ) ομαλή, αθόρυβη με σύστημα απορρόφησης κραδασμών. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει πλήρη μονάδα ελέγχου πρόσβασης, η οποία έχει οθόνη 7, αναγνώστη καρτών ( οπτικών ή μαγνητικών MRZ line passport/visa ή άλλου τύπου εγγράφων (standard ICAO, TAT, ATB tickets κ.α) και το απαραίτητο λογισμικό. Μνήμη flash με τη διατήρηση δεδομένων των δεδομένων που συλλέγονται (64MB). Anti-passback λειτουργία δεν επιτρέπει πολλαπλές διόδους ή επαναχρησιμοποίηση της ίδιας κάρτας Οι λειτουργίες μπορούν να ελεγχθούν μέσω RS485, RS 232 ή LAN δικτύου. Συλλέκτη καρτών και μετρητή Επαναφορά : Δυνατότητα ρύθμισης. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, δυνατότητα ρύθμισης για άνοιγμα ή κλείδωμα (προς μια ή την άλλη κατεύθυνση 2 Τροφοδοσία: VAC,( ± 10%), Hz, Σελίδα 20 από 29

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 17-03-2009 & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6431 α/α 03/09 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8038/6/33-ΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CTV ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Θεσσαλονίκη 09/06/2015 4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ειδικά σχεδιασμένος για να ανιχνεύει πυροβόλα όπλα σε εισόδους με υψηλό ρυθμό κυκλοφορίας, ο HI-PE/CF συνδυάζει την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα CEIA με τον πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός

940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός * ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 940 SM - Ενισχυμένος μηχανισμός 2.000.000 κινήσεις Eγγυημένη απόδοση καλής λειτουργίας Μονόφυλλη, Δίφυλλη & Τηλεσκοπική, Συνεχής λειτουργία. * Κανένας φόβος για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2014. 1.Τις διατάξεις: α) Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2014. 1.Τις διατάξεις: α) Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10-07-2007 ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Φελλί Γρεβενών Ταχ. Κώδικας : 511 00 Πληροφορίες : ηµοσθένης Γκόψης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. /νση : Π.ΤΣΑΛ ΑΡΗ 18 Ταχ. Κώδικας : 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Τηλ. : 2665360103 Fax : 2665025032 E mail : th.pitoulis@php.gov.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014 Α.Π.: 6028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007

Φάρδος 15cm. Ύψος 10cm. Ο πραγματικά συμπαγής αυτόματος μηχανισμός συρόμενων πορτών. O Kόσμος του Γυαλιού Οκτώβριος 2007 ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. του Ομίλου εταιρειών Γαρυφάλλου, συνεχίζοντας την δυναμική της πορεία στο τομέα των αυτόματων πορτών, φέρνει αποκλειστικά για την Ελλάδα & την Κύπρο τον καινούργιο συμπαγή μηχανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 1/9/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση X-RAY (Ελεγκτές Ασφαλείας)

Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση X-RAY (Ελεγκτές Ασφαλείας) Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας με Χρήση X-RAY (Ελεγκτές Ασφαλείας) 1. 1η Ενότητα Εισαγωγή (αρχή λειτουργίας του μηχανήματος) Πύλες Ελέγχου επισκεπτών Συσκευές Ανίχνευσης Εκρηκτικών Συσκευές Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του τμήματος επειγόντων περιστατικών του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP

Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Η ΜΙΚΡΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ MP 2OO1SP Το ΜΡ 2001SP αποτελεί ένα ψηφιακό φωτοαντιγραφικό υψηλής ταχύτητας και παραγωγικότητας, laser εκτυπωτής/σαρωτής και µε δυνατότητα επέκτασης σε Fax βαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα