ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών»."

Transcript

1 ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Το έργο αφορά τον εξοπλισμό της πύλης ελέγχου επιβατών και αποσκευών που δημιουργείται στο λιμάνι της Πάτρας έτσι ώστε με ασφάλεια και ταχύτητα να ελέγχεται πλήρως το σύνολο των διακινουμένων επιβατών καθώς και των αποσκευών τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονος και θα επιτρέπει να γίνεται ο έλεγχος και η αναγνώριση των επικίνδυνων αντικειμένων και εξοπλισμού ή ειδών που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους, φόβο ή πανικό, άμεσα, χωρίς να απαιτείται δεύτερη διέλευση από το πεδίο ελέγχου. Επίσης θα εξασφαλίζεται η ελεγχόμενη διέλευση των ατόμων προς τους χώρους επιβίβασης (ή τελικής εξόδου), με αυτόματο τρόπο με αναγνώριση καρτών ή εισιτηρίων, ενώ θα παρακολουθείται όλος ο χώρος της πύλης ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των οργάνων ελέγχου και η ασφάλεια των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων. Οι όλες εργασίες ελέγχου θα διευκολύνονται/ υποστηρίζονται από τον εξοπλισμό και το δίκτυο επικοινωνιών και πληροφορικής που θα εγκατασταθεί. Για την μετακίνηση /πρόσβαση προς και από τα πλοία τις ώρες που δεν λειτουργεί η πύλη ελέγχου του προσωπικού τους,θα εγκατασταθεί ξεχωριστή πύλη (turnstile) η οποία επίσης θα λειτουργεί με κάρτες(οπτικά ή/και μαγνητικά μέσα). Ο χώρος θα επιτηρείται με κάμερες για να μπορούν να εντοπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα εξυπηρέτησης των επιβατών ( διακινουμένων) και να αντιμετωπίζονται, ενώ το σύστημα συναγερμού θα βοηθήσει στην ασφάλεια χώρου και εγκαταστάσεων τις ώρες που η πύλη δεν θα λειτουργεί. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας των διακινουμένων και των εγκαταστάσεων, που συμπληρώνει τα άλλα μέτρα και μέσα που το λιμάνι διαθέτει για τον έλεγχο των οχημάτων, της πρόσβασης σ αυτό, κλπ. Ο έλεγχος των εισερχομένων στη χώρα όπως και των εξερχομένων αποτελεί κομβικό στοιχείο στην ενίσχυση της ασφάλειας και του αισθήματος ασφάλειας και ο σύγχρονος τρόπος ελέγχου που καθιερώνεται με τον εξοπλισμό θα συντελέσει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και στην εικόνα και τη θέση του λιμένα της Πάτρας στο δίκτυο/σύστημα των ευρωπαϊκών μεταφορών. Ο εξοπλισμός που αποτελείται από επιμέρους υποσυστήματα/ ομάδες πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες γενικές απαιτήσεις : α. Προστασία από παρεμβολές Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβολές και ηλεκτρομαγνητικούς θορύβους. β. Διαδικασίες αυτόματης διάγνωσης βλαβών. Σελίδα 1 από 29

2 Τα διάφορα υποσυστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες ενσωματωμένου ελέγχου (ΒΙΤ procedures) έτσι ώστε να είναι άμεσα αντιληπτή μια ενδεχόμενη βλάβη τους γ. Ευκολία στη συντήρηση. Το κάθε υποσύστημα του συστήματος ασφάλειας πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών (στρατιωτικού ή αστυνομικού τύπου) και να αποτελείται από επί τόπου αντικαθιστάμενες μονάδες. δ. Επεκτασιμότητα. Το σύστημα ελέγχου πρέπει να επιτρέπει τη μελλοντική προσθήκη νέων αισθητήρων χωρίς την ριζική αναπροσαρμογή του συστήματος ε. Διασύνδεση με σύγχρονα συστήματα. Τα υποσυστήματα πρέπει να έχουν την δυνατότητα σύνδεσης/επικοινωνίας με (σύγχρονα) συστήματα ελέγχου (κεντρικών ή τοπικών). στ. Ευκολία χειρισμού. Ο χειρισμός τους να είναι εύκολος και να διαθέτουν εργονομικό πίνακα χειρισμού (control panel). ζ. Συνεχής 24ωρη λειτουργία. η. Οι ισχύοντες κανονισμοί /πρότυπα και απαιτήσεις ισχύουν ισοδύναμα τόσο για τις αναφερόμενες όσο και για τις ισοδύναμες προτάσεις ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτά δεν αναφέρεται ρητά. Όλες οι συσκευές των υποσυστημάτων ασφάλειας θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί για 24ωρη συνεχή λειτουργία και να καλύπτουν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, O εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος στο κτίριο ελέγχου και σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού, η παροχή τεχνικών οδηγιών και οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης και η διετής (τουλάχιστον) εγγύηση. 2. Τεχνική περιγραφή Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα : Μαγνητική πύλη πεζών Με τη μαγνητική πύλη, που θα έχει κάθετες μεταβλητές ζώνες ανίχνευσης (τουλάχιστον 20) θα γίνεται ο έλεγχος όλων των εισερχομένων/διερχομένων ατόμων, για να εντοπίζεται και να αποτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνου /απαγορευμένου μεταλλικού εξοπλισμού και υλικών (όπλων, κλπ.) και γενικότερα μεταλλικών αντικειμένων. Ο έλεγχος θα γίνεται με τη βοήθεια του παραγόμενου συνεχούς μαγνητικού πεδίου, τα στοιχεία του οποίου θα ελέγχονται από ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή, με δυνατότητες επεξεργασίας και ψηφιακής ανάλυσης του σήματος. Η (μαγνητική) πύλη ανίχνευσης θα είναι στιβαρής κατασκευής, με σήμανση CE, ο δε προμηθευτής της στην Ελλάδα και ο κατασκευαστής της θα διαθέτουν ISO 9000:2008 (τα οποία θα υποβληθούν με την προσφορά) και θα αποτελείται: Σελίδα 2 από 29

3 α) Από την δίοδο ανίχνευσης των ατόμων η οποία θα επιτρέπει την ευχερή διέλευση και έλεγχο ενός και μόνο ατόμου, με ελάχιστο ωφέλιμο πλάτος 70cm, ελάχιστο ωφέλιμο ύψος 200cm. β) Από την ηλεκτρονική μονάδα τοποθετημένη στο επάνω μέρος της πύλης. γ) Από τον απαραίτητο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλώδια, εξωτερικό ξεχωριστό τροφοδοτικό συνεχούς τάσης για αποφυγή ηλεκτροπληξίας κλπ). δ) Ειδικές βάσεις στήριξης, έτσι ώστε η στήριξη επί του δαπέδου να είναι σταθερή για να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι οποίες δεν θα εμποδίζουν την ευχερή διέλευση των ατόμων. Φορητή (χειρός) συσκευή ελέγχου μετάλλων Φορητός (χειρός) ανιχνευτής μετάλλων με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή για τον δευτερογενή έλεγχο των ατόμων που δημιούργησαν συναγερμό κατά την διέλευσή τους από την μαγνητική πύλη. Η συσκευή θα είναι εύχρηστη, ασφαλής και αποτελεσματική. Συσκευές x ray ελέγχου αντικειμένων Η προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συσκευών X-RAY για τον έλεγχο αντικειμένων επικίνδυνων/ απαγορευμένων, εξοπλισμού και υλικών (όπλων, εκρηκτικών μηχανισμών, κ.α.) σε χειραποσκευές, σακίδια, τσάντες, χαρτοφύλακες, κλπ., με ελάχιστες διαστάσεις ανοίγματος 60cm πλάτος Χ 40cm ύψος ή μία και 50 cm Χ 75 cm (αντίστοιχα) η δεύτερη. Ο πλήρης διαχωρισμός των αντικειμένων να επιτυγχάνεται με τη μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων «Χ» των διαφόρων αντικειμένων και το εξειδικευμένο λογισμικό της συσκευής. Η κάθε συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία χωρίς μεταβολή των λειτουργικών επιδόσεων και χαρακτηριστικών της και δεν θα επηρεάζεται από πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου (noise sources). Θα συνοδεύονται από τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους, εξοπλισμό. Στη (κάθε) συσκευή θα υπάρχει ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας, που θα περιλαμβάνει οθόνες και εργονομικό χειριστήριο, τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση από τη συσκευή. Επίσης θα συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την εύρυθμη λειτουργία της. Θα παραδοθεί με ολοκληρωμένο σταθμό εργασίας, που θα περιλαμβάνει τραπέζι εργασίας τροχήλατο (με φρένα), οθόνη 19 και χειριστήριο. Περιστρεφόμενος ελεγκτής πρόσβασης (τουρνικέ) Θα εγκατασταθούν μηχανισμοί πρόσβασης των ατόμων στο χώρο επιβίβασης (ή εξόδου) που θα επιτρέπουν την διέλευση ενός και μόνον ατόμου κάθε φορά (ηλεκτρικών τουρνικέ). Το άνοιγμα του μηχανισμού για τη διέλευση θα γίνεται ή μηχανικά χειροκίνητα ή αυτόματα / ηλεκτρονικά μετά από ανάγνωση εισιτηρίου ή κάρτας (μαγνητικού μέσου ή bar code) που ο διερχόμενος θα τοποθετεί στον αναγνώστη που ο μηχανισμός πρέπει να διαθέτει. Η σύνδεση και μεταβίβαση των πληροφοριών από το μηχανισμό σε κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι απαραίτητη. Περιστροφικός ελεγκτής πρόσβασης προσωπικού Ελεγκτής πρόσβασης προσωπικού (εργαζομένων) προς (και από) το χώρο του λιμανιού που θα λειτουργεί ή μηχανικά χειροκίνητα ή αυτόματα / ηλεκτρονικά μετά από ανάγνωση κάρτας (μαγνητικού μέσου ή bar code) που ο διερχόμενος θα τοποθετεί στον αναγνώστη που ο μηχανισμός πρέπει να διαθέτει. Η σύνδεση και μεταβίβαση των πληροφοριών από το μηχανισμό σε κεντρικό σύστημα ελέγχου είναι απαραίτητη. Σύστημα επιτήρησης και καταγραφής χώρου (CCTV ) Σελίδα 3 από 29

4 Για την ασφάλεια και την επιτήρηση του χώρου θα εγκατασταθούν κάμερες παρακολούθησης και οπτικού ελέγχου του χώρου, οθόνες και μονάδα καταγραφής DVR. Όλος ο εξοπλισμός θα φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. Εξοπλισμός επικοινωνιών (Τηλεφωνικό κέντρο) Για την επικοινωνία των συσκευών ελέγχου και των ελεγκτών με βάσεις δεδομένων, κέντρα πληροφοριών τις αρχές, για ανταλλαγή δεδομένων/πληροφοριών, κλ.π, θα εγκατασταθεί τηλεφωνικό κέντρο και ο αντίστοιχος εξοπλισμός. Μηχανογραφικός εξοπλισμός (Η/Υ, Λογισμικό) Περιλαμβάνονται Η/Υ και εκτυπωτές με τα αντίστοιχα λειτουργικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών ελέγχου. Σύστημα ασφαλείας- συναγερμού Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός (και η εγκατάσταση) συστήματος ασφαλείας - συναγερμού του κτιρίου της πύλης ελέγχου για την ασφάλεια του χώρου, όταν το κτίριο είναι κλειστό. Σελίδα 4 από 29

5 Οι επιμέρους προδιαγραφές του εξοπλισμού πίνακες συμμόρφωσης φαίνονται αναλυτικά στη συνέχεια : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α Γενικές Απαιτήσεις Υποχρεωτική Απαίτηση Μαγνητική πύλη ελέγχου Αριθμός Συσκευών 2 1 Τάση και συχνότητα λειτουργίας: 230V/50Hz/AC. () Η απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης δεν θα επηρεάζεται από μεταβολές της τάσης κατά ποσοστό 15% και της συχνότητας κατά 5%. Αυτό θα επιτυγχάνεται αυτόματα χωρίς καμία επέμβαση ή χρήση μεταγωγικού διακόπτη ή χρήση γεφύρωσης, σύνδεση κλπ. 2 Περιβάλλον εργασίας: Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου από 20οC έως +70οC και σχετική υγρασία 95% στους +40οC. 3 Εσωτερική μπαταρία αυτόματης φόρτισης και μεταγωγής (για την περίπτωση της διακοπής του () ρεύματος). Η ενσωματωμένη μπαταρία θα δίνει αυτονομία λειτουργίας για διάρκεια τουλάχιστον 30 λεπτών. Μόλις επανέλθει η παροχή ρεύματος, αποκαθίσταται αυτόματα η προηγούμενη λειτουργία και ταυτόχρονα επαναφορτίζεται η μπαταρία (με το ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης). 4 Η αρχή λειτουργίας της συσκευής θα είναι βασισμένη σε παλμικό μαγνητικό πεδίο ελεγχόμενο με ψηφιακή τεχνολογία. Το μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να έχει ανάλογη κατανομή έτσι ώστε η ανίχνευση να γίνεται ομοιόμορφα και ανεξάρτητα από: α) τη θέση του προς ανίχνευση αντικειμένου επί του ατόμου (π.χ. δεξιό ή αριστερό θυλάκιο, πάνω ή κάτω μέρος του σώματος β) την αξονική θέση του αντικειμένου επί του προς έλεγχο ατόμου, γ) τη συσκευασία του αντικειμένου, δ) τη μάζα του αντικειμένου πάνω από ένα προκαθορισμένο μέγεθος, ε) τη θέση του μεταλλικού αντικειμένου εντός του μαγνητικού πεδίου της πύλης 5 Η ευαισθησία ανίχνευσης θα είναι ρυθμιζόμενη με 100 τουλάχιστον διαβαθμίσεις και τουλάχιστον 20 προγράμματα. Στις προσφορές θα πρέπει να δοθούν τα πρακτικώς εφαρμόσιμα προγράμματα ανίχνευσης από τη συσκευή (π.χ. WEAPONS,ALL METAL κλπ). 6 Η ευαισθησία στο εσωτερικό της πύλης και ύστερα NAI ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Απάντηση Παραπομπή Προμηθευτή Σελίδα 5 από 29

6 από τη σχετική ρύθμιση θα πρέπει: α) να παραμένει σταθερή για συνεχή και 24ωρη λειτουργία, β) να είναι περιοδικά αυτοελεγχόμενη (Να δηλωθεί η περιοδικότητα) γ) να μην επηρεάζεται από τυχόν ελαφρές ταλαντώσεις εξ αιτίας των διερχομένων ατόμων δ) να μην δίνει εσφαλμένους συναγερμούς από εξωτερικές αιτίες ή από το προσωπικό χειρισμού. Θα έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και κάθε 7 φορά που η συσκευή θα εκκινεί, θα κάνει αυτομάτως αυτοδιάγνωση για βλάβη ή πρόβλημα και θα αναγράφει στην οθόνη που έχει βλάβη. Η συσκευή θα έχει ικανότητα ανίχνευσης μεγάλου 8 εύρους διαφορετικών υλικών (σιδηρομαγνητικά, μαγνητικά και κράματα) σύμφωνα με τους τρέχοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την ασφάλεια των πτήσεων(eu standard 1, 2 ) ή με το διεθνές standard NILECJ Να αναφερθούν οι κανονισμοί και να προσκομισθούν τα σχετικά πιστοποιητικά. Οπτική και ηχητική ένδειξη συναγερμού (ALARM). 9 Η ένταση και η χροιά του ήχου θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα από τον χειριστή. Η οπτική ένδειξη alarm θα είναι ανάλογη προς το μέγεθος του υπό ανίχνευση αντικειμένου και θα εμφανίζεται σε στήλη φωτοδιόδων (LEDS), ή ισοδύναμο/ καλύτερο σύστημα. Η πύλη θα έχει την δυνατότητα να 10 υποδεικνύει με μεγάλη ακρίβεια στον χειριστή σε πιο ύψος και σε ποια πλευρά (δεξιά, αριστερά, μέσον) επί του διερχομένου ατόμου βρίσκεται το ανιχνευθέν αντικείμενο ή αντικείμενα (πολλαπλός συναγερμός). Αυτό θα επιτυγχάνεται με την αφή στήλης φωτοδιόδων (LEDS) ή ισοδύναμο καλύτερο/ σύστημα που θα υπάρχουν και θα ανάβουν στη μία πλευρά της συσκευής ή και στις δύο που θα ρυθμίζεται από το χρήστη. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ζώνες ανίχνευσης. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να εμφανίζει ψεύτικες 11 προειδοποιήσεις (FALSE ALARM), οφειλόμενες στην ασταθή λειτουργία της. Ο χρόνος επανόδου από την κατάσταση 12 συναγερμού (ALARM) σε κατάσταση ηρεμίας (NORMAL) μετά την ανίχνευση να είναι μικρότερος από 1 sec. Να δηλωθεί και εγγράφως η τιμή του. 13 Η ευαισθησία της να παραμένει ανεπηρέαστη σε περίπτωση γειτνιάσεώς της με κινούμενα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. πόρτες, καρότσια), με συσκευή X-RAY ή ανάλογη, ή ακόμη και με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. () NAI () () Σελίδα 6 από 29

7 Να δηλωθούν εγγράφως τα ελάχιστα 14 επιτρεπόμενα όρια απόστασης από ανάλογη συσκευή ή μεταλλικά αντικείμενα (κινούμενα ή μη) και αν υπάρχει μείωση της ευαισθησίας της από τυχούσα προσέγγιση μεταλλικών μαζών όταν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία. Να δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε συγχρονισμό 15 δύο τέτοιων συσκευών πλησίον ή μια της άλλης χωρίς την ύπαρξη δυσμενών αλληλεπιδράσεων. Να δηλωθεί και εγγράφως η ελάχιστη απόσταση καλής λειτουργίας των δύο συσκευών σε συγχρονισμό. 16 Η συσκευή πρέπει να απορρίπτει παρεμβολές από εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ανεξαρτήτως του επιπέδου ευαισθησίας στην οποία λειτουργεί και να δουλεύει απρόσκοπτα σε δύσκολο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον (Να μην επηρεάζεται από εκπομπές και λήψεις ραδιοκυμάτων στις μπάντες LF, MF, HF, VHF,UHF κλπ.). 17 Θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα η δυνατότητα της συσκευής να πραγματοποιεί μέτρηση και απεικόνιση της έντασης του εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού θορύβου. 18 Η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα και στον χειρισμό της συσκευής ανίχνευσης θα περιορίζεται από διαβαθμισμένους κωδικούς πρόσβασης (password) εισαγωγής στο σύστημα. Ο supervisor θα καθορίζει τις παραμέτρους που μπορεί να τροποποιήσει ο χειριστής. 19 Θα είναι κατάλληλη για ταχύτητες (U) διέλευσης ατόμων μέσα από την πύλη τουλάχιστον μεταξύ του ορίου: 0.5 m/s U 1.3 m/s. Να δηλωθούν και εγγράφως οι ταχύτητες διέλευσης των ατόμων για τις οποίες δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της πύλης. 20 Θα διαθέτει ενσωματωμένο μετρητή διερχομένων ατόμων με δυνατότητα επαναφοράς (Reset) και σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 21 Να είναι τελείως ακίνδυνη για τους χειριστές, τα διερχόμενα άτομα, ακόμη και για άτομα με βηματοδότη, τις εγκύους, τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, μέσα εγγραφής Η/Υ, films,κ.α. Να δηλωθούν (και προσκομισθούν) τα επίσημα πιστοποιητικά που το αποδεικνύουν. 22 Θα φέρει έγκριση CE. Να δηλωθεί και εγγράφως η συμμόρφωση της με άλλα διεθνή standards, καθώς και οι πιστοποιήσεις της από διεθνείς οργανισμούς. 23 Να δηλωθεί η απαιτούμενη συχνότητα και οι πιστοποιημένοι φορείς διακρίβωσης καθώς και η ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥ Ν / ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ () Σελίδα 7 από 29

8 συχνότητα και ο τρόπος καταγραφής των ενδιάμεσων αυτοδιαγνωστικών και λοιπών ελέγχων, προκειμένου να θεωρείται αξιόπιστη σε όλη την περίοδο λειτουργίας της. 24 Χρόνος παράδοσης της συσκευής: δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Σελίδα 8 από 29

9 Φορητή συσκευή (χειρός) ελέγχου μετάλλων Αριθμός Συσκευών 2 1 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και φορτιστή 2 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας 3 Υποδοχή για την τοποθέτηση του φορτιστή μπαταρίας 4 Αυτόματη ρύθμιση 5 Εύκολο χειρισμό και ανίχνευση 360 μοιρών 6 Ηχητικό και φωτεινό σήμα συναγερμού ή σιωπηλή δόνηση (επιλογή από το χειριστή). 7 Υποδοχή για χρήση ακουστικών στην περίπτωση που δεν θέλουμε τα σήματα ανίχνευσης να ακούγονται από τους παρευρισκόμενους, θα αξιολογηθεί επιπρόσθετα. 8 Σύστημα εξουδετέρωσης εσωτερικών παρεμβολών 9 Βάρος μικρότερο των 500 gr 10 Πλήρης ακινδυνότητα για το χειριστή, τα άτομα με βηματοδότη, τις εγκύους γυναίκες, τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, μέσα εγγραφής Η/Υ, films,κ.α. Να δηλωθούν (και προσκομισθούν) τα επίσημα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού που το αποδεικνύουν. 11 Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά και τεχνικό φυλλάδιο 12 Εγγύηση 2 τουλάχιστον ετών 13 Σήμανση CE 14 Να δηλωθεί η απαιτούμενη συχνότητα και οι πιστοποιημένοι φορείς διακρίβωσης, προκειμένου να θεωρείται αξιόπιστη σε όλη την περίοδο λειτουργίας της. Σελίδα 9 από 29

10 Συσκευή X RAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (1) Αριθμός Συσκευών 1 1. Οι διαστάσεις του ανοίγματος για τη διέλευση των προς έλεγχο αντικειμένων (χειραποσκευών, κ.λ.π.) θα είναι: - Πλάτος 60εκ τουλάχιστον - Ύψος 40εκ. τουλάχιστον 2. Τεχνολογίας αιχμής και όλο το hardware να είναι pc-based και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards). 3. Τάση τροφοδοσίας: V AC(+ _}10%)/50Hz. 4. Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0o έως 40o C τουλάχιστον και σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 30oC 5. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης ή άλλα προβλήματα σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία της. 6. Θα Διασφαλίζεται ο αποκλεισμός παρεμβολής μέλους του σώματος στην πρωτεύουσα δέσμη ακτινοβολίας. 7. Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε οποιεσδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση 8. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων (Χ) και το πάχος τους. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται με μια μοναδική διεύλεση των ελεγχόμενων χειραποσκευών κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους, στις τρείς παραπάνω κατηγορίες θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα (απαράβατος όρος). 9. Η διέλευση των προς ανίχνευση αποσκευών, κλπ μέσα από τη συσκευή XRAY θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιόδρομου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προεκτατικών διαδρόμων κύλισης αντικειμένων (rollers) στην είσοδο και Σελίδα 10 από 29

11 έξοδο. Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για έλξη φορτίων βάρους 150kg τουλάχιστον. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάστροφης κίνησης (reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. 10. Ο βοηθητικός ιμάντας εισόδου-εξόδου να είναι ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή. Μήκος βοηθητικού ιμάντα εισόδου 80εκ και εξόδου 80εκ. τουλάχιστον. Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου θα παρέχει ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινούμενων μερών της συσκευής κατά τη λειτουργία της. 11. Με την προσφορά απαραιτήτων να δηλωθεί: Η ταχύτητα του ιμάντα Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (π.χ. drumin motor) Η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ Η στάθμη θορύβου (db) σε απόσταση 1μ. από τη συσκευή. Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιοδρόμου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια. 12. Θα συνοδεύεται από τροχήλατη βάση μεταφοράς του εργοστασίου κατασκευής της, με τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον για την εύκολη μετακίνησή της. Η βάση μεταφοράς θα μετατρέπεται σε βάση στήριξης κατά την εγκατάσταση της συσκευής. 13. Η συσκευή, απαραιτήτως να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα ως προς το δάπεδο (ύψος φόρτωσης) να είναι εως 60εκ. και το μέγιστο κατανεμημένο βάρος στον ταινιόδρομο τουλάχιστον 150kg. 14. Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων χειραποσκευών, κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμα monitors με εμφάνιση ασπρόμαυρων και ψευδοχρωματικών εικόνων, για την απεικόνιση του περιεχομένου των ελεγχομένων (τσάντες, σάκους,κ.λ.π). Όλα τα όργανα ελέγχου και κομβία χειρισμού της συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή 15. Το υπό ανίχνευση περιεχόμενο της αποσκευής, κλπ θα απεικονίζεται σε ένα (1) τουλάχιστον έγχρωμο monitor τύπου TFT/ LCD που θα έχει κατ ελάχιστον : - μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 19 - ανάλυση resolution τουλάχιστον 1280Χ1024 pixels στα 70Hz - ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης (contrast) ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 11 από 29

12 16. Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά τουλάχιστον εγγυημένα 30mm πάχος ατσάλι. 17. Η διακριτικότητα (RESOLUSION) της εικόνας θα παρέχει δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό με διάμετρο τουλάχιστον εγγυημένα 36AWG και διάκρισης σύρματος διαμέτρου τουλάχιστον 32AWG καλυμμένου από τουλάχιστον 5/16 πλάκας αλουμινίου. 18. Δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real-time 19. Δυνατότητα παραμονής της τελευταίας εικόνας στα monitors για απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων 20. Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδιόδων ή ισοδυνάμου/καλύτερου τεχνολογίας αιχμής. Να δηλωθεί ο αριθμός φωτοδιόδων ή τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 21. Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά το χρόνο ακτινοβολίας της. 22. Διπλός μετρητής αριθμού ελεγχόμενων αντικειμένων (αποσκευών, τσαντών, κλπ) με δυνατότητα reset και σωρευτική ένδειξη. 23. Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία της όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα ή μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα ενδοασφάλισης (interlock)και να τιθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας της 24. Για την γεννήτρια (x-ray), η οποία θα είναι μονομπλόκ να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο τύπος κατασκευής της και ο κατασκευαστής της Η τάση λειτουργίας της σε KV Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας που χρησιμοποιεί (τύπος, κατασκευή κλπ) Το είδος και ο τύπος του μονωτικού υλικού της. -Το μέσο ψύξης της 25. Η διαχεόμενη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή και σε απόσταση 5 cm δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5mR ανά ώρα συνεχούς λειτουργίας. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν. () ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 12 από 29

13 26. Το ποσοστό (δόση) ακτινοβολίας πάνω στο προς ανίχνευση αντικείμενο θα είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζει ευαίσθητα φωτογραφικά φιλμς και για 10 διελεύσεις τουλάχιστον καθώς επίσης και για διελεύσεις τροφίμων και φαρμάκων μέσα από τη συσκευή. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν 27. Να δηλωθεί το ποσοστό ακτινοβολίας στο υπό ανίχνευση αντικείμενο, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2, μsv ανά εξέταση αντικειμένου 28. Η διαρρέουσα ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας και της ΕΕΑΕ. Πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς θα αξιολογηθούν 29. Δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης της εικόνας Χ δέκα έξι φορές τουλάχιστον, σε προκαθορισμένα συνεχή βήματα χωρίς την απώλεια ποιότητας και χωρίς το φαινόμενο εμφάνισης pixels. Να δηλωθεί ο τρόπος που γίνεται. Δυνατότητα ανάκλησης προηγούμενων ελεγμένων αντικειμένων Η ψηφιοποίηση της εικόνας θα γίνεται τουλάχιστον σε επίπεδο 14 bit, ενώ η επεξεργασία της σε επίπεδο 24bit σε πραγματικό χρόνο. 32. Αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων. Τα ύποπτα αντικείμενα θα μαρκάρονται αυτόματα με χρωματικό πλαίσιο. 33. Κιτ βαθμονόμησης του αυτόματου συστήματος εντοπισμού 34. Ο υπολογιστής για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων και εικόνων υψηλής ανάλυσης θα είναι τεχνολογίας αιχμής και εγκατεστημένος εντός της συσκευής, που θα υποστηρίζεται από λογισμικό Windows combatable. Θα διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: -επεξεργαστή 2,4GHZ HDD 500Gb τουλάχιστον RAM 4Gb Δύο (2) θύρες usb μία (1) θύρα Ethernet - Flash μνήμη 512ΜΒ για την εκκίνηση του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου. -Εξωτερικό UPS για την ομαλή απενεργοποίηση του εσωτερικού υπολογιστή σε περίπτωση διακοπής της ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι () Σελίδα 13 από 29

14 κύριας τάσης τροφοδοσίας. - Αντίστροφη ροή εικόνων. 35. Για τη συσκευή X-RAY και την γεννήτρια ακτίνων X. να δηλωθεί ο μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών (M.T.B.F.) 36. Η συσκευή να διαθέτει κατάλληλο βοηθητικό λογισμικό (TIP) για την συντήρηση εκπαίδευσης και την αξιολόγηση του χειριστή, με ανάλογη βιβλιοθήκη με επικίνδυνα αντικείμενα (εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα διαφόρων τύπων κλπ). 37. Να δηλώσουν τα Ευρωπαϊκά Διεθνή standards που πληρούν οι προσφερόμενες συσκευές και αυτό να προκύπτει από κρατικό φορέα η διεθνείς οργανισμούς. 38. σήμανση CE και συμμόρφωση του κατασκευαστή και του προμηθευτή με το πρότυπο της σειράς ISO 9000:2008 (ή νεώτερη). 39. Πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας με όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και νόρμες Ελληνικών και Διεθνών (Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ) Οργανισμών (πχ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμες EN κλπ) σε σχέση με: Επιτρεπτά όρια συστημάτων ακτίνων X-RAY για την επίδραση έκθεσης και τα όρια διαρροής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό. Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Επιδράσεις μαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (μαγνητικές κασέτες, ταινίες, δισκέτες, κάρτες κλπ). 40. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 41. Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. 42. Η ενδεικτική δαπάνη και το πρόγραμμα συντήρησης, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, για κάθε χρόνο για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια. 43. Πίνακας κυριότερων ανταλλακτικών με ενδεικτικές τιμές. 44. Εγγύηση για δεκαετή, τουλάχιστον, προμήθεια ανταλλακτικών των συσκευών. 45. Χρόνο παράδοσης της συσκευής: δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Να Δηλωθο ύν Σελίδα 14 από 29

15 Συσκευή X RAY ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (2) Αριθμός Συσκευών 1 1. Οι διαστάσεις του ανοίγματος για τη διέλευση των προς έλεγχο αντικειμένων (χειραποσκευών, κ.λ.π.) θα είναι: - Πλάτος 50εκ τουλάχιστον - Ύψος 75εκ. τουλάχιστον 2. Τεχνολογίας αιχμής και όλο το hardware να είναι pc-based και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (standards). 3. Τάση τροφοδοσίας: V AC(+ _}10%)/50Hz. 4. Συνθήκες λειτουργίας της συσκευής: Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0o έως 40o C τουλάχιστον και σχετική υγρασία μέχρι 95% στους 30oC 5. Η συσκευή θα είναι κατάλληλη για 24ωρη λειτουργία, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα υπερθέρμανσης ή άλλα προβλήματα σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία της. 6. Θα παρέχεται ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος στην πρωτεύουσα δέσμη ακτινοβολίας. 7. Ο έλεγχος των αντικειμένων θα είναι πλήρης σε ποσοστό 100%, χωρίς να υπάρχουν κενά (cut-offs), σε οποιεσδήποτε από τις πλευρές τους και χωρίς να απαιτείται η τοποθέτησή τους στον ιμάντα μεταφοράς σε ορισμένη θέση 8. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα ύποπτα αντικείμενα σε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ) και το ποσοστό απορρόφησης των παραγόμενων ακτίνων (Χ) και το πάχος τους. Η ανίχνευση και ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε πλαστικά (organics), μέταλλα (inorganics) και μικτά (mixed) θα ολοκληρώνεται με μια μοναδική διεύλεση των ελεγχόμενων χειραποσκευών κλπ, μέσα από τη συσκευή. Η απεικόνιση των αντικειμένων στην οθόνη μετά τον διαχωρισμό τους, στις τρείς παραπάνω κατηγορίες θα γίνεται με ξεχωριστό χρώμα (απαράβατος όρος). 9. Η διέλευση των προς ανίχνευση αποσκευών, κλπ μέσα από τη συσκευή XRAY θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ταινιόδρομου. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προεκτατικών διαδρόμων κύλισης αντικειμένων (rollers) στην είσοδο και έξοδο. Ο ταινιόδρομος (ιμάντας) να είναι ικανός για Σελίδα 15 από 29

16 έλξη φορτίων βάρους 150kg τουλάχιστον. Επίσης να έχει τη δυνατότητα ανάστροφης κίνησης (reverse) κατά την επιθυμία του χρήστη. 10. Ο βοηθητικός ιμάντας εισόδου-εξόδου να είναι ανθεκτικός, εμφανίσιμος και κατάλληλος για την απομάκρυνση των αντικειμένων από την κυρίως συσκευή. Μήκος βοηθητικού ιμάντα εισόδου 80εκ και εξόδου 80εκ. τουλάχιστον. Το σύστημα κίνησης του ταινιόδρομου θα παρέχει ασφάλεια ώστε να είναι αδύνατη η παρεμβολή μέλους του σώματος (χέρια) εντός των κινούμενων μερών της συσκευής κατά τη λειτουργία της. 11. Με την προσφορά απαραιτήτων να δηλωθεί: Η ταχύτητα του ιμάντα Το χρησιμοποιούμενο σύστημα κίνησης (π.χ. drumin motor) Η ισχύς του χρησιμοποιούμενου μοτέρ Η στάθμη θορύβου (db) σε απόσταση 1μ. από τη συσκευή. Ο θόρυβος του συστήματος κίνησης του ταινιοδρόμου θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και μέσα στα διεθνώς αποδεκτά όρια. 12. Θα συνοδεύεται από τροχήλατη βάση μεταφοράς του εργοστασίου κατασκευής της, με τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον για την εύκολη μετακίνησή της. Η βάση μεταφοράς θα μετατρέπεται σε βάση στήριξης κατά την εγκατάσταση της συσκευής. 13. Η συσκευή, απαραιτήτως να εγκαθίσταται / τοποθετείται σε χαμηλό ύψος ως προς το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος του ιμάντα ως προς το δάπεδο (ύψος φόρτωσης) να είναι εως 60εκ. και το μέγιστο κατανεμημένο βάρος στον ταινιόδρομο τουλάχιστον 150kg. 14. Το περιεχόμενο των ελεγχόμενων χειραποσκευών, κλπ να απεικονίζεται σε έγχρωμα monitors με εμφάνιση ασπρόμαυρων και ψευδοχρωματικών εικόνων, για την απεικόνιση του περιεχομένου των ελεγχομένων (τσάντες, σάκους,κ.λ.π). Όλα τα όργανα ελέγχου και κομβία χειρισμού της συσκευής θα πρέπει να είναι προσιτά στον χειριστή 15. Το υπό ανίχνευση περιεχόμενο της αποσκευής, κλπ θα απεικονίζεται σε ένα (1) τουλάχιστον έγχρωμο monitor τύπου TFT/ LCD που θα έχει κατ ελάχιστον : - μέγεθος οθόνης τουλάχιστον 19 - ανάλυση resolution τουλάχιστον 1280Χ1024 pixels στα 70Hz - ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης (contrast) ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 16 από 29

17 16. Η διαπερατότητα (PENETRATION) της δέσμης X-RAY θα είναι ικανότητας να διαπερνά τουλάχιστον εγγυημένα 30mm πάχος ατσάλι. 17. Η διακριτικότητα (RESOLUSION) της εικόνας θα παρέχει δυνατότητα διάκρισης σύρματος από χαλκό με διάμετρο τουλάχιστον εγγυημένα 36AWG και διάκρισης σύρματος διαμέτρου τουλάχιστον 32AWG καλυμμένου από τουλάχιστον 5/16 πλάκας αλουμινίου. 18. Δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας να είναι on-line και real-time 19. Δυνατότητα παραμονής της τελευταίας εικόνας στα monitors για απεριόριστο χρόνο και μέχρι τη διέλευση νέων αντικειμένων 20. Το σύστημα παραγωγής εικόνων (detection system) θα συνίσταται από διπλή σειρά φωτοδιόδων ή ισοδυνάμου/καλύτερου τεχνολογίας αιχμής. Να δηλωθεί ο αριθμός φωτοδιόδων ή τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 21. Οπτικές ενδείξεις που να δείχνουν την ενεργοποίηση της γεννήτριας κατά το χρόνο ακτινοβολίας της. 22. Διπλός μετρητής αριθμού ελεγχόμενων αντικειμένων (αποσκευών, τσαντών, κλπ) με δυνατότητα reset και σωρευτική ένδειξη. 23. Συστήματα ασφαλείας που αυξάνουν την ακτινοπροστασία της όπως προστατευτικά μολυβδοκαλύμματα ή μολυβδοκουρτίνες. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα ενδοασφάλισης (interlock)και να τιθεται εκτός λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασής της κατά το χρόνο λειτουργίας της 24. Για την γεννήτρια (x-ray), η οποία θα είναι μονομπλόκ να δηλωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο τύπος κατασκευής της και ο κατασκευαστής της Η τάση λειτουργίας της σε KV Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας που χρησιμοποιεί (τύπος, κατασκευή κλπ) Το είδος και ο τύπος του μονωτικού υλικού της. -Το μέσο ψύξης της 25. Η διαχεόμενη ακτινοβολία σε οποιοδήποτε σημείο γύρω από τη συσκευή και σε απόσταση 5 cm δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,5mR ανά ώρα συνεχούς λειτουργίας. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά που να το πιστοποιούν. () ΝΑ ΔΗΛΩΘΕ Ι Σελίδα 17 από 29

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (Εφαρμογή στο κτίριο του Ι.Τ.Ε.) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 2/2014 για την προµήθεια οχήµατος τηλεπισκόπησης αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 60/2007: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Προµήθεια υπολειπόµενου εξοπλισµού των ειδικών σχολείων του ήµου Σερρών µετά την 1 η κατακύρωση. Αρ.Μελέτης: 119/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0

Τεχνική Περιγραφή ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ2 ΚΑΙ 4Χ4 91253/13-06-08/Ε3.0 ΟΧΗΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4Χ ΚΑΙ 4Χ4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 9153V30.doc ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μια πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24-2-203 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 23 204670-7 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / 720660

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Μ. 2/2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩN ΣΧΟΛΕΙΩΝ Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: Εφαρμογή Συστήματος RFID στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002604495 2015-02-27

15PROC002604495 2015-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα