Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του"

Transcript

1 Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα Χρυσούλα 4 1 Νηπιαγωγός, 2 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μελίτης Φλώρινας 2 Νηπιαγωγός, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγγελοχωρίου Νάουσας 3 Νηπιαγωγός, 2 o Νηπιαγωγείο Έδεσσας 4 Νηπιαγωγός, 6 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βέροιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σήμερα αποτελεί μία πολύ σημαντική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τα παιδιά. Οι νέοι τρόποι επικοινωνίας και ενημέρωσης δημιούργησαν νέες δυναμικές για τον εκπαιδευτικό ενώ η αμεσότητα και ο ρεαλισμός της προσφερόμενης εικόνας ενθουσιάζουν τους μαθητές κάθε ηλικίας. Τα μικρά παιδιά μεγαλώνουν σ ένα κόσμο που όχι μόνο συμπεριλαμβάνει αλλά και διαμορφώνεται από τις ΤΠΕ. Η χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και οι μαθητές μαθαίνουν. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα εξετάζονται η χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου στο σπίτι ως στοιχείο ανίχνευσης των προϋπαρχόντων γνώσεων των παιδιών καθώς και ο τρόπος χρήσης και χρησιμότητας στο σχολείο. Δείγμα αποτέλεσαν τα 16 νήπια ενός κλασσικού τμήματος νηπιαγωγείου (μελέτη περίπτωσης). Τα δεδομένα έδειξαν ότι τα μικρά παιδιά δείχνουν προτίμηση σε παιχνίδια του διαδικτύου στα οποία εξασκούνται με ευκολία μόνα τους, αλλά γνωρίζουν και τη χρησιμότητα του για τους ενήλικες και το σχολείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να καθοδηγήσει τη δράση των παιδιών με τις προτάσεις και τις επιλογές τους στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική της προσχολικής αγωγής. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαδίκτυο, νηπιαγωγείο, μελέτη περίπτωσης, χρήση διαδικτύου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Το Διαδίκτυο έχει εισχωρήσει σ' όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής προκαλώντας σαρωτικές αλλαγές και ποικίλους μετασχηματισμούς κυρίως στον [384]

2 τρόπο επικοινωνίας και πληροφόρησης. Λόγω της αυξημένης δυναμικής του, τα τελευταία χρόνια τέθηκε, αναπόφευκτα, και το ζήτημα της διδακτικής αξιοποίησής του. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων δικτύων και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας συμβάλει στο να αναβαθμιστεί η παρεχόμενη γνώση και να εισαχθούν νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προϊόντα στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, φέρνει τη σχολική κοινότητα κοντά στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στις τεχνολογικές καινοτομίες. Το Διαδίκτυο εκτιμάται ότι βελτιώνει σημαντικά την εκπαίδευση, καθιστώντας ουσιαστικότερη τη μάθηση και μετασχηματίζοντας τις επικρατούσες διδακτικές και μαθησιακές πρακτικές. Πολλοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν σ' αυτό ένα μέσο που ανανεώνει τον παιδαγωγικό προβληματισμό και παράλληλα, επειδή έχει μεγάλη αποδοχή από τις νεαρές ηλικίες, εξοπλίζει καλύτερα τους μαθητές στα εργαλεία που προσφέρονται στην αρχή του νέου αιώνα (Χατζηδημητρίου, 2004). Το Διαδίκτυο συμβάλλει στην καλύτερη συστηματοποίηση της σχολικής ζωής, στην αρτιότερη οργάνωση της διδασκαλίας, στην επικοινωνία διαφορετικών σχολικών μονάδων και στην προώθηση συλλογικών καθώς και συνεργατικών καταστάσεων μάθησης εντός και εκτός σχολείου (Κόμης, 2004). Διευρύνει ακόμη τη σχολική κοινότητα επιτρέποντας την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (μέσω γραπτής συνομιλίας ή τηλεδιάσκεψης) ανάμεσα σε διαφορετικές τάξεις του ίδιου σχολείου ή ανάμεσα σε τάξεις σχολείων που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και χώρες, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αποστάσεις και την αναμονή που χαρακτηρίζει τους άλλους συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας. Ανανεώνει επίσης την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ανάμεσα στα άτομα, επιτρέπει την πιο συστηματική διαχείριση διαθέσιμων πηγών, τον πολλαπλασιασμό και την προσαρμογή των χρήσεων και της διαθεσιμότητάς τους, ενώ, παράλληλα, ευνοεί τις ατομικές δραστηριότητες και χρήσεις. Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε μια σειρά από άξονες γύρω από τους οποίους είναι δυνατό να αξιοποιηθούν τα δίκτυα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης, 2004): Η σχολική αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς ή τάξεις μαθητών). Η γρήγορη και εξ αποστάσεως πρόσβαση σε στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα (μηχανές αναζήτησης, on line εγκυκλοπαίδειες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικές πύλες, δικτυακοί τόποι με εκπαιδευτικό ή πολιτιστικό περιεχόμενο, ιστοσελίδες σχολείων και μαθητών, κ.τ.λ.). Οι βιβλιοθήκες εκπαιδευτικού και άλλων κατηγοριών λογισμικού. Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε απομακρυσμένες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές Η διαρκής κατάρτιση (training) και δια βίου μάθηση (life long learning). Τα σχολικά δίκτυα (οι συμπράξεις δηλαδή σχολείων που επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους σε σταθερή βάση γύρω από συγκεκριμένα θέματα) και η συνεργατική μάθηση. Το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή πληροφόρησης, μέσο επικοινωνίας και έκφρασης καθώς και μέσο ενημέρωσης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για τα εκπαιδευτικά συστήματα, αφού διαφοροποιούν και επεκτείνουν τις χρήσεις των τεχνολογιών για μετάδοση και αναζήτηση πληροφοριών. Το Διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζουν την [385]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» παραδοσιακή διδασκαλία σε μια ενεργητική μαθησιακή διαδικασία καθώς: Υποστηρίζουν την ενεργητική συμμετοχή και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Ευνοούν διαφορετικά μαθησιακά στυλ και υποστηρίζουν την εξατομικευμένη μάθηση. Καλλιεργούν ένα εύρος σημαντικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της γενικής παιδείας. Παρέχουν στους μαθητές πολλαπλές δυνατότητες έκφρασης και επικοινωνίας. Παρέχουν ευκαιρίες και δυνατότητες μεταφοράς εμπειριών της πραγματικής ζωής στο χώρο του σχολείου. Προωθούν την επικοινωνία μεταξύ μαθητών από διαφορετικές περιοχές επιτρέποντας την κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας τους. Διαμορφώνουν ευκαιρίες στους μαθητές να μαθαίνουν πώς μαθαίνουν (Κωστής & Τζιμογιάννης, 2008). Το Διαδίκτυο ωστόσο, μπορεί να παραμείνει ένα απλό μέσο πληροφόρησης, χωρίς καμιά ευρύτερη παιδαγωγική και μαθησιακή αξία, αν χρησιμοποιηθεί με βάση τα παραδοσιακά μοντέλα για τη μάθηση. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να μετασχηματίσει τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Η αξιοποίηση του διαδικτύου αφορά κυρίως τη διαδικασία μετασχηματισμού της πληροφορίας σε γνώση. Σχετίζεται με την αναγνώριση των αναγκών για πληροφορία, τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της πληροφορίας, την εφαρμογή της πληροφορίας για τη δημιουργία και την επικοινωνία της γνώσης (Τοκμανίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, 2010). Στο περιβάλλον της σχολικής τάξης το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους για την υποστήριξη ενός μαθήματος που βασίζεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων και έχει συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους. Οι μαθητές αξιοποιούν τις πληροφορίες που παίρνουν από το Διαδίκτυο αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους στην επίλυση του προβλήματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός για την καθοδήγηση των μαθητών και την επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός εστιάζεται κυρίως στο να οργανώνει και να συντονίζει τα πολλαπλά μέσα που διαθέτει υποστηρίζοντας το μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης και μαθαίνοντας το μαθητή πώς να μαθαίνει. Όταν το μάθημα οικοδομείται πάνω σ' αυτό το μοντέλο η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό για επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Η απαιτούμενη τεχνογνωσία εκπαιδευτικών και μαθητών, η τεχνολογική ωριμότητα του διαδικτύου, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ύπαρξη πηγών στην ελληνική γλώσσα, η κριτική ικανότητα των μαθητών στην επιλογή πηγών που διαθέτουν καθώς και η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων επικοινωνίας στη σχολική τάξη, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (Χατζηδημητρίου, 2004). ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η αξιοποίηση του διαδικτύου στην προσχολική εκπαίδευση προσφέρει εναλλακτικές και συμπληρωματικές μαθησιακές δραστηριότητες, χωρίς φυσικά να θεωρείται υποκατάστατο της αλληλεπίδρασης των παιδιών με το φυσικό τους περιβάλλον. Τα νήπια με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού μπορούν: Να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους. [386]

4 Να συνεργαστούν με παιδιά άλλων νηπιαγωγείων της ίδιας ή άλλης χώρας. Να γνωρίσουν πώς είναι τα νηπιαγωγεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Να επισκεφτούν μουσεία ή βιβλιοθήκες. Να εμπλακούν σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Νικολοπούλου, 2009). Το διαδίκτυο μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί από τις/τους νηπιαγωγούς προκειμένου: Να αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό ή λογισμικό κατάλληλο για την τάξη τους Να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις με εκπαιδευτικούς της ίδιας ή άλλης χώρας. Να ενημερωθούν για συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις Να κατασκευάσουν ιστοσελίδα για το νηπιαγωγείο τους και να αναρτήσουν εργασίες των παιδιών. Να διεκπεραιώσουν διοικητικές εργασίες. Η εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου έγινε με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). Σύμφωνα λοιπόν με αυτό: «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του». Ο μαθητής καλείται να μάθει να αναγνωρίζει τις βασικές μονάδες του υπολογιστή, να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητά του αλλά και να μάθει να αναπτύσσει ομαδικές δραστηριότητες γύρω από τον υπολογιστή μέσα από το παιχνίδι μ αυτόν. Σχετικά με το περιεχόμενο του ΔΕΠΠΣ όμως παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε παραδείγματα και εφαρμογές που να δείχνουν τους ειδικούς τρόπους διασύνδεσης των ΤΠΕ με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει υποδειγματική δραστηριότητα που να ενημερώνει την νηπιαγωγό πως θα ενσωματώσει τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επιμόρφωση μικρού ποσοστού εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ ενισχύει τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του ΔΕΠΠΣ (Κόμης & Παπανδρέου, 2005). Ωστόσο την προσπάθεια εισαγωγής νέων αντικειμένων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην προσχολική εκπαίδευση έρχεται να ολοκληρώσει η συγγραφή του Οδηγού της Νηπιαγωγού με έμφαση στα δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, αν ο υπολογιστής αξιοποιηθεί σε κατάλληλα οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παιδιών, την κοινωνικοποίησή τους, την ευελιξία της σκέψης, τη δημιουργικότητά τους καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους για επίλυση προβλημάτων (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Στον Οδηγό της Νηπιαγωγού γίνεται μια πρώτη πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τα θέματα των σχεδίων εργασίας. Με την καθοδήγηση της/του νηπιαγωγού τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, εικόνες κτλ και στη συνέχεια να τις επεξεργαστούν. Ωστόσο το κεφάλαιο για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι το λιγότερο ανεπτυγμένο, χωρίς προτεινόμενες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας (Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010). Σύμφωνα με τον Κόμη (2007), τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των [387]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του νηπιαγωγείου αφήνουν να διαφανεί ο άξονας του «πληροφορικού γραμματισμού» (εκμάθηση εννοιών και δεξιοτήτων που αφορούν τη χρήση του Η/Υ) αλλά κάνουν ελάχιστες αναφορές στη χρήση του Η/Υ ως εργαλείου για την υλοποίηση των στόχων τους. Οι νηπιαγωγοί λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνοντας κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες για την τάξη τους προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος. Όσον αφορά την αξιοποίηση του διαδικτύου η Νικολοπούλου (2009) αναφέρει ότι υπάρχουν λίγες καλές ιστοσελίδες για μικρά παιδιά καθώς οι πιο πολλές είναι μάλλον ακατάλληλες. Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής των ιστοσελίδων που προτείνουν οι συγγραφείς είναι η διαδραστικότητα, η απλότητα, η σαφήνεια των εκπαιδευτικών στόχων και η συμβολή τους στην κατανόηση σφαιρικών φαινομένων. Οι καλά σχεδιασμένες διαδραστικές ιστοσελίδες μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια διαθεματικών ή/και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων και να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δημιουργία διαθεματικού υλικού στην προσχολική εκπαίδευση (Παύλου & Βαλαβανίδης, 2008). Η χρήση του διαδικτύου προσφέρει νέες δυνατότητες για καινοτόμες δραστηριότητες που μπορούν να καταστήσουν τη μάθηση ευκολότερη και διασκεδαστική. Ωστόσο οι νηπιαγωγοί κάνουν τελικά τη διαφορά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας καθώς καθοδηγούν τους μαθητές προς τη γνώση, τους ενισχύουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών και τους υποστηρίζουν στην επεξεργασία καταστάσεων προβληματισμού (Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010). Η κατάλληλη εκπαίδευσηεπιμόρφωση των νηπιαγωγών θα συμβάλει στην επέκταση της παιδαγωγικής αξιοποίησης του διαδικτύου στο χώρο της προσχολικής αγωγής. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δείγμα μας αποτέλεσαν 16 νήπια κλασσικού νηπιαγωγείου, ηλικίας 4-6 ετών. Κριτήριο για την επιλογή τους αποτέλεσε η ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά και η αξιοποίηση του στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης στο νηπιαγωγείο. Για τη συλλογή δεδομένων θεωρήθηκε ως κατάλληλη μέθοδος η ημιδομημένη συνέντευξη καθώς αποτελεί μία άμεση μορφή επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα συζήτησης και παρέμβασης και εξασφαλίζει υψηλό βαθμό συμμετοχής των ερωτούμενων. Για τα νήπια, χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες ερωτήσεων, η πρώτη ήταν εισαγωγικές ερωτήσεις που αφορούσαν στη χρήση του διαδικτύου και η δεύτερη οι κύριες ερωτήσεις που αφορούσαν στην ανίχνευση ιδεών των παιδιών για το διαδίκτυο. Στις συνεντεύξεις έλαβαν μέρος 16 από τα 18 παιδιά της τάξης, τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια μας. Από αυτά, το 50% ήταν κορίτσια, ενώ υπήρχαν μόνο 3 προνήπια, εκ των οποίων δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Οι συνεντεύξεις ήταν ατομικές και έλαβαν χώρα μέσα στην τάξη την ώρα του διαλείμματος. Για να πάρουμε ακριβέστερα δεδομένα χρησιμοποιήσαμε στο τέλος ως εργαλείο και το ιχνογράφημα. Ορίστηκαν οι κύριες μεταβλητές που αναφέρονται στους τρόπους χρήσης του διαδικτύου από τα νήπια, στις ιδέες που έχουν διαμορφώσει γι αυτό και στην επιθυμία τους να το χρησιμοποιούν στο σπίτι ή στο σχολείο. Ποιο αναλυτικά, τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής Εισαγωγικά: [388]

6 Σε ποιο βαθμό είναι εξοικειωμένα τα νήπια με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου Ποιες από τις δυνατότητες που διανοίγει η τεχνολογία αξιοποιούν και ποιες όχι Με ποιον τρόπο εμπλέκονται οι γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας Κύρια: Ποιες είναι οι ιδέες και η εικόνα που έχουν διαμορφώσει για το διαδίκτυο Ποια η σημασία που του προσδίδουν Είναι ελκυστική η χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο Όσον αφορά στη νηπιαγωγό, χρησιμοποιήθηκε το ίδιο εργαλείο με τα εξής ερωτήματα: Έχετε γνώσεις χειρισμού του Η/Υ και από πού τις αποκτήσατε; Έχετε στο νηπιαγωγείο Η/Υ; Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο; Έχετε Η/Υ στο σπίτι; Πόσο καλά θα λέγατε ότι χειρίζεστε τον Η/Υ; Πόσο καλές είναι οι γνώσεις σας όσο αφορά τη χρήση του διαδικτύου; Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον Η/Υ στο νηπιαγωγείο και με ποιους τρόπους; Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο στο νηπιαγωγείο και με ποιον τρόπο; Πως το χρησιμοποιούν/χειρίζονται τα παιδιά; Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση του internet κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συμβάλλει στη βελτίωση της; 15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν ότι τα παιδιά έχουν μία απόλυτα ευμενή προδιάθεση προς τη χρήση του Η/Υ και ιδιαίτερα του διαδικτύου, του οποίου τη χρήση απολαμβάνουν κυρίως λόγω της οπτικοακουστικής του φύσης αλλά και του μεγάλου βαθμού ενεργητικότητας που επιτρέπει στο χρήστη (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας 2003). Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου στο σπίτι, τα 11 νήπια (ποσοστό 69%) αναφέρουν ότι παίζουν αποκλειστικά παιχνίδια. Από αυτά τα 4 αναφέρουν ότι παίζουν όλη μέρα ή πολύ ώρα ενώ παραπάνω από 11 αναφέρουν και το όνομα των ιστοσελίδων που παραπέμπει σε δημοφιλή σειρά παιχνιδιών (π.χ. Ben 10) ή σε γνωστούς παιδικούς ήρωες (π.χ. Shrek, Scooby Do). Τα υπόλοιπα 5 νήπια (ποσοστό 31%) εκτός από το να παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο, ζωγραφίζουν, γράφουν και ακούν μουσική. Σχετικά με το φύλο δεν έλειψαν και τα στερεότυπα που φαίνονται από τις προτιμήσεις των αγοριών να παίζουν παιχνίδια με τέρατα ενώ τα κορίτσια επιλέγουν «παιχνίδια με τη Barbie» παιχνίδια μαγειρικής. Την ιστοσελίδα friv φαίνεται να την επιλέγουν και τα δύο φύλα, το παιχνίδι Ben 10 μόνο τα αγόρια, ενώ τη ζωγραφική στο internet, την προτιμούν κυρίως τα κορίτσια. Οι γονείς ή τα αδέρφια των 12 από τα 16 παιδιά τους βοηθούν όταν χρειαστεί για να βρουν παιχνίδια ή «όταν κολλάει ο υπολογιστής». Τα υπόλοιπα 4 αναφέρουν ότι δεν τα βοηθούν και μπορούν μόνα τους να ανοίξουν τον Η/Υ και να βρουν τα παιχνίδια που θέλουν. Στην ερώτηση εάν κάθονται μαζί τους, 4 παιδιά δίνουν αρνητική απάντηση, 7 παιδιά λένε ότι κάθονται και παίζουν μαζί με τα αδέλφια τους, 1 με το θείο του και 4 παίζουν μαζί με τους γονείς τους. Όσον αφορά στις ιδέες τους για το διαδίκτυο, επιχειρήσαμε στον πίνακα 1 μία καταγραφή των αναφορών σε κατηγορίες από τις προφορικές συνεντεύξεις των παιδιών. 1 Οι περισσότερες ερωτήσεις προέρχονται από το βιβλίο: Λαφατζή, Ι. Γ. (2005), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κυριακίδη. [389]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Κατηγορίες Παραδείγματα απαντήσεων Ν Ψυχαγωγία «είναι/βρίσκουμε παιχνίδια», «είναι για να παίζω», 14 και internet «βλέπεις ταινίες/βίντεο», «ακούς μουσική» Σχολείο και internet Σπίτι γονείς και internet Πληροφοριακός ρόλος του internet Ερμηνείες για το internet Δυσκολία στην ερμηνεία για το internet «η κυρία μας βάζει παιχνίδια», «μας δείχνει 14 πράγματα», «κάνει δουλειές», «κάνουμε δραστηριότητες», «στέλνουμε και μας στέλνουν φωτογραφίες» «επικοινωνούμε με άλλα παιδιά», «ακούμε παραμύθια» «η μαμά κι ο μπαμπάς κάνουν δουλειές», «ο 12 μπαμπάς μιλάει με φίλο του», «η μαμά ψάχνει συνταγές», «η αδερφή μου ακούει τραγούδια» «βλέπουμε μέρη που δεν έχουμε ξαναδεί/εικόνες», 3 «βλέπουμε φωτογραφίες» «βρίσκεις ό,τι θες» «Είναι το Google» «Είναι μέσα στον Η/Υ», «Είναι μία 4 σκέψη του Η/Υ» «Όχι», «Δεν ξέρω», «Το έχω ακούσει» 6 Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των νηπίων στην ερώτηση «τι είναι το internet;» Στον πίνακα 1 λοιπόν βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά (ποσοστό 87,5%) αναφέρονται στη ψυχαγωγική πλευρά του διαδικτύου αφού πιστεύουν ότι το διαδίκτυο «είναι για να βρίσκεις παιχνίδια», να «ακούς μουσική» και να «βλέπεις ταινίες ή βίντεο». Το παιχνίδι κυρίως είναι εκείνο που «καθορίζει» για τα ίδια τα παιδιά το internet γιατί σχετίζεται με τις δικές τους εμπειρίες και δραστηριότητες, ενώ όλες οι άλλες ενέργειες αφορούν κυρίως τους μεγαλύτερους, όπως καταλαβαίνουμε από τις υπόλοιπες αναφορές τους. Σχεδόν όλα επίσης (14 παιδιά) αναφέρουν ξεχωριστά τη χρήση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με απαντήσεις όπως «η κυρία μας βάζει παιχνίδια», «μας δείχνει πράγματα», «κάνει δουλειές», «κάνουμε δραστηριότητες», «στέλνουμε και μας στέλνουν φωτογραφίες», «επικοινωνούμε με άλλα παιδιά», «ακούμε παραμύθια». Eδώ φαίνεται πως τα νήπια θεωρούν ότι το διαδίκτυο έχει μία διαφοροποιημένη χρήση μέσα στην τάξη και αυτό ενισχύεται από συμπληρωματικές απαντήσεις του τύπου «στο σχολείο δεν είναι σκέτο internet» ή «στο σχολείο παίζουμε λίγα παιχνίδια» κτλ. Πέρα από την ψυχαγωγία και τη σχολική εμπειρία ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πλειοψηφία των παιδιών (ποσοστό 75%) ανέφεραν κι άλλες χρήσεις του διαδικτύου, όπως: οι γονείς (ή τα αδέρφια) τους το χρησιμοποιούν για δουλειά, επικοινωνία ή αναζήτηση πληροφοριών («Οι γονείς δουλεύουν», «μιλάνε με τους φίλους τους», «αναζητούν αθλητικά, συνταγές, για τα λεφτά, για τον κήπο»). Αυτό έχει άμεση σχέση με την εμπειρία που αποκομίζουν από το σπίτι, όπου βλέπουν από τους μεγαλύτερους μια διαφορετική χρήση του internet. Τον πληροφοριακό χαρακτήρα του internet λοιπόν τον αντιλαμβάνονται τα παιδιά από τη χρήση κυρίως των μεγαλύτερων (γονείς, αδέρφια, νηπιαγωγός) αλλά ανεξάρτητα από αυτούς ορισμένα παιδιά (3) τονίζουν γενικά τη δυνατότητα του internet να «βλέπουμε μέρη που δεν έχουμε ξαναδεί/εικόνες» ή ακόμα να μπορείς να «βρίσκεις ό,τι θες». Η ερμηνεία του internet ως «Google» και «ιστοσελίδες» ή η προσπάθεια κάποιων [390]

8 παιδιών (4) να μιλήσουν για το που βρίσκεται το internet («είναι μέσα στον Η/Υ», «είναι μία σκέψη του Η/Υ») δείχνει την τάση τους να αποδώσουν έναν ορισμό ή να το συνδέσουν με τον Η/Υ αφού πιστεύουν ότι όλα βρίσκονται εκεί μέσα. Τέλος υπήρξε κι ένα μικρό ποσοστό παιδιών (37,5%) που δυσκολεύτηκαν να ορίσουν το internet αλλά δεν στάθηκαν σε μία αρνητική απάντηση αφού ακόμα κι αυτά είχαν κάποιες ιδέες. Στη δεύτερη από τις κύριες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αν είναι το internet σημαντικό ή όχι και γιατί, 13 από τα 16 παιδιά (ποσοστό 81,2%) απάντησαν ότι «ναι, είναι», 1 είπε «όχι, γιατί χαλάει τα μάτια» και 2 δήλωσαν «δεν ξέρω». Από τα 13 παιδιά που απάντησαν θετικά τα 8 λένε ότι είναι σημαντικό το internet για τα παιχνίδια («γιατί μ αρέσουν τα παιχνίδια», «γιατί βρίσκεις παιχνίδια», «γιατί έχει πολλά παιχνίδια»), τα 4 το βρίσκουν σημαντικό «γιατί κάνεις διάφορα πράγματα εκτός από το να παίζεις» («βλέπουμε πολλά πράγματα», «βρίσκουμε πράγματα που θέλουμε») ενώ 3 αναφέρουν ως σημαντικό το γεγονός ότι «βρίσκεις ταινίες, εικόνες, μουσική». Ένα παιδί αναφέρει ως σημαντική την επικοινωνία («μιλάω με τους θείους μου στο εξωτερικό») ενώ ένα άλλο θεωρεί σημαντικό το internet «για τις εργασίες του μπαμπά» ενώ «στο σχολείο» λέει ότι είναι «λιγάκι» σημαντικό. Στην επόμενη ερώτηση για το που προτιμούν να χρησιμοποιούν το internet τα παιδιά στο σπίτι ή στο σχολείο και γιατί, τα περισσότερα (13, ποσοστό 81,2%) είπαν ότι στο σπίτι είναι καλύτερα γιατί «έχει πιο καλά/ωραία/πολλά παιχνίδια», «είναι πιο γρήγορο», «διαλέγω μόνος μου», «παίζω πολύ ώρα», «έχει ησυχία», «παίζω κάθε μέρα», «είναι δικό μου το κομπιούτερ», ενώ στο σχολείο «έχει πολλά παιδιά και περιμένω», «η κυρία το βάζει για λίγο», «το κομπιούτερ του σχολείου χαλάει». Δύο παιδιά είπαν ότι θέλουν να χρησιμοποιούν το internet «και στα δύο», «παντού αν μ αφήνουν» γιατί «η κυρία μας έδειξε τα παιδιά του Πολυτεχνείου» και «γιατί είμαστε πολλά παιδιά αλλά έχουμε μεγάλο υπολογιστή». Ένα μόνο παιδί έδειξε προτίμηση για το internet του σχολείου «γιατί έχει ένα ωραίο παιχνίδι με δεινόσαυρους» και μάλλον αυτό το παιδί «μονοπωλεί» τον Η/Υ στο σχολείο. Είναι φανερό το γεγονός ότι στο σχολείο ο περιορισμένος χρόνος, ο μεγάλος αριθμός των παιδιών και οι επιλογές των παιχνιδιών επηρεάζουν τα παιδιά και τα κάνουν να έχουν σαφή προτίμηση στο σπίτι όπου η χρήση του internet τα ικανοποιεί περισσότερο. Στην τελευταία ερώτηση πριν τη ζωγραφική «πως είναι (το internet); Πως το φαντάζεσαι;» τα μισά παιδιά (8 από 16) ανέφεραν πάλι τα παιχνίδια «είναι πάρα πολλά παιχνίδια», «έχει παιχνίδια», «ένας υπολογιστής με παιχνίδια» και μάλιστα ένα από τα παιδιά αυτά είπε ότι «η μαμά έβαλε όλα τα παιχνίδια για να παίζω εγώ». Σχεδόν όλα τα παιδιά που ανέφεραν τα παιχνίδια συμπλήρωσαν κι άλλες χρήσεις του internet στην προσπάθεια τους να το περιγράψουν, όπως «στέλνουμε », «έχει μέσα για τις δουλειές», «έχει κι άλλα πράγματα», «έχει ταινίες», «έχει εικόνες», «κάνουμε διάφορα πράγματα» ενώ χαρακτηριστική είναι η φράση ενός παιδιού «όλοι οι άνθρωποι τα βλέπουν, όλοι οι υπολογιστές έχουν internet». Είναι πολύ εύστοχη η προσπάθεια 5 παιδιών (ποσοστό 31,2%) να αποδώσουν με λόγια αυτό που φαντάζονται ότι είναι το internet «ένα μεγάλο κομπιούτερ», «ένα site πολύ μεγάλο», «πολλές ιστοσελίδες μαζί», «σαν το τηλέφωνο, αλλά έχει εικόνες και παιχνίδια, μάλλον είναι τεράστιο», «πολλές οθόνες σε πολλά σπίτια με καλώδια για να μιλάνε», ενώ ένα παιδί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στο internet, «είναι κάτι άσπρο στον υπολογιστή, το πατάς και μπαίνεις κάπου». Οι απαντήσεις αυτές είναι αξιοθαύμαστα λογικές αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για μικρά παιδιά κι ότι ακόμα κι ένας ενήλικας θα δυσκολευόταν πολύ να απαντήσει σε τέτοιου είδους ερώτηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι το internet για τα [391]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» παιδιά είναι ο ίδιος ο υπολογιστής ή είναι κάτι μέσα σε κάθε υπολογιστή («έχει πολλά μέσα του αυτός ο υπολογιστής») ή ακόμα ένας χώρος άγνωστος που προσφέρει όμως πολλά («ένα μέρος που κάνουμε διάφορα πράγματα εκτός από το να παίζουμε»). ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην συνέντευξη δέχτηκαν να ζωγραφίσουν το internet όπως αυτά νομίζουν. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να δώσουν τη δική τους ερμηνεία εξήγηση στις ζωγραφιές τους. Τα αποτελέσματα των ζωγραφικών τους αναπαραστάσεων ακολουθούν σχεδόν πιστά τις απόψεις τους έτσι όπως τις εξέφρασαν μέσα από τις παραπάνω απαντήσεις. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα παιδιά (10, ποσοστό 62,5%) ζωγράφισαν τον υπολογιστή (πάνω σε γραφείο), την οθόνη με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι ακόμα και την καρέκλα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η οθόνη στις ζωγραφιές αυτές απεικονίζει το αγαπημένο παιχνίδι του κάθε παιδιού (π.χ. «το τέρας με τα τεράστια χέρια στην οθόνη», «εγώ παίζω φάρμα και μαζεύω ντομάτες», «είναι ένα παιχνίδι με μια βαρκούλα που μ αρέσει») ή μία χαρακτηριστική εικόνα (π.χ. «ένα ανθρωπάκι στο internet», «ένα κοριτσάκι που τραγουδάει»). Από τα υπόλοιπα παιδιά τα 5 (ποσοστό 31,2%) ζωγράφισαν τα παιχνίδια που παίζουν στο internet χωρίς να κάνουν τον υπολογιστή (π.χ. «έναν ήρωα με τους κακούς», «το παιχνίδι με τους δεινόσαυρους», «ο Σρεκ, ο Μίκυ, ο Τομ κι ο Τζέρυ, τους παίζω στο internet») ενώ ένα κοριτσάκι ζωγράφισε μία χαρακτηριστική εικόνα: «ο υπολογιστής στο σχολείο και τα παιδάκια που περιμένουν στη σειρά», κάτι το οποίο σχολιάστηκε έντονα από κάποια παιδιά στη διάρκεια της συνέντευξης. Οι ζωγραφιές των παιδιών είναι πολύ εύστοχες τόσο ως προς τα γενικά στοιχεία όσο και ως προς τις λεπτομέρειες. Το internet για τα περισσότερα παιδιά δεν νοείται έξω από τον υπολογιστή όπως δεν νοείται internet χωρίς εικόνα και δράση κάτι που δεν λείπει από καμία ζωγραφιά. Από τις πιο σύνθετες μέχρι τις πιο απλές οι ζωγραφιές των παιδιών μας δίνουν στοιχεία για τη δική τους οπτική σχετικά με το ηλεκτρονικό υπολογιστή και το internet. Έτσι μέσα στο internet - υπολογιστή υπάρχουν όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά, υπάρχουν εικόνες, ενώ το σκηνικό συμπληρώνεται από τις περιφερειακές συσκευές, όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι (ακόμα και σε κανονικό σχήμα ποντικιού) αλλά και το ηχείο. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Πρώτα απ όλα πρέπει να επισημάνουμε τη θετική ανταπόκριση των παιδιών σε αυτή την μικρή μας ερευνητική προσπάθεια. Όλα τα παιδιά έδωσαν ικανοποιητικές εκτενείς απαντήσεις που δείχνουν την προτίμηση τους κυρίως στα παιχνίδια του internet απ ότι στις υπόλοιπες χρήσεις. Αυτό είναι απόλυτα λογικό αν σκεφτεί κανείς τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας αλλά και τα είδη του παιχνιδιού που προσφέρει το internet τα οποία έχουν ωραία γραφικά και διαθέτουν διαδραστικότητα. Ωστόσο η πολύωρη και συχνή ενασχόληση των παιδιών με παιχνίδια στο internet (και γενικά στον Η/Υ) ενέχει και κινδύνους που σχετίζονται με τον παραγκωνισμό άλλων στοιχειωδών αναγκών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, όπως είναι το παραδοσιακό παιχνίδι, η εξερεύνηση του περιβάλλοντος και της φύσης με όλες τις αισθήσεις στον αντίποδα της απομόνωσης του νηπίου μπροστά σε μία οθόνη και της έλλειψης κοινωνικών συναναστροφών (Cuban, 2001). Στην έρευνα μας λοιπόν τα παιδιά είχαν διάθεση να μιλήσουν, αναφέρθηκαν σε διάφορα παιχνίδια που παίζουν στο internet αλλά δεν στάθηκαν μόνο σε αυτά. [392]

10 Αντίθετα περιέγραψαν κι άλλους τρόπους χρήσης από την εμπειρία τους κυρίως στο σπίτι αλλά και στο σχολείο (βίντεο, εικόνες, αλληλογραφία, επικοινωνία). Είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται την πολλαπλή χρησιμότητα του internet παρόλο που τόσο στις απαντήσεις τους όσο και στις ζωγραφιές τους υπερισχύει το παιχνίδι. Πέρα από τις προτιμήσεις τους, τα παιδιά δεν δίστασαν να περιγράψουν, να ορίσουν, να φανταστούν το internet, να μιλήσουν για το πόσο σημαντικό το θεωρούν και τέλος να το ζωγραφίσουν. Από όλες αυτές τις προσπάθειες προέκυψε ένα πλήθος πληροφοριών παρά το περιορισμένο δείγμα της έρευνας. Αυτό σχετίζεται και με την επιλογή του δείγματος αφού πρόκειται για μια τάξη νηπιαγωγείου η οποία χρησιμοποιεί το internet, αλλά και στο σπίτι τα παιδιά - μόνα τους ή με τη βοήθεια άλλων - συνηθίζουν να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια. Μια τέτοιου είδους έρευνα είναι σημαντική γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ότι οι εμπειρίες και οι προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών παίζουν σημαντικό ρόλο στη στάση τους και πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη. Για το λόγο αυτό ίσως να παρουσίαζε ενδιαφέρον μία συγκριτική έρευνα που θα περιλάμβανε και νήπια με λιγότερες εμπειρίες στο σπίτι ή το σχολείο ή ακόμα και μια διδακτική παρέμβαση με συγκεκριμένο στόχο βασισμένο πάντα σε ανιχνεύσεις ιδεών των παιδιών. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ Έχει τελειώσει ακαδημία διετούς φοίτησης, εξομοίωση και διδασκαλείο. Έτη υπηρεσίας: 14. Έχει πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ: επιμόρφωση και πιστοποίηση Α και Β επιπέδου και προσωπική ενασχόληση. Έχει Η/Υ στο σπίτι τον οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά για: προετοιμασία για τη διδασκαλία, εφαρμογές διαδικτύου (προσωπική αλληλογραφία, περιήγηση σε ιστοσελίδες εκπαιδευτικού και μη περιεχομένου). Στο νηπ/γείο υπάρχουν 2 Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο: laptop στο γραφείο της και ένας στη γωνιά του Η/Υ η οποία λειτουργεί καθημερινά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Υπάρχει η δυνατότητα προβολής στην οθόνη της τηλεόρασης. Καλές γνώσεις όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου. Καθημερινή χρήση του Η/Υ στο νηπ/γείο για θέματα σχετικά με τη μάθηση: προγράμματα, εφαρμογές διαδικτύου, εκπ/τικό λογισμικό (kidipedia, μαθαίνω να κυκλοφορώ, Μικροί καλλιτέχνες). Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο στο νηπ/γείο με τους εξής τρόπους: αναζήτηση μέσω Google, βίντεο και μουσική στο YouTube, περιήγηση σε μουσεία, εκθέσεις κτλ, εκπαιδευτικές εφαρμογές (παιχνίδια για γλώσσα, μαθηματικά, περιβάλλον) και απλά παιχνίδια για διασκέδαση! Ακόμη για την αλληλογραφία του νηπ/γείου, και το πρόγραμμα e-twinning που εφαρμόζει φέτος για πρώτη φορά και δηλώνει ενθουσιασμένη μ αυτό. Η περιήγηση στο διαδίκτυο γίνεται από την ίδια και τα παιδιά παρακολουθούν. Η ενημέρωση της ιστοσελίδας γίνεται από την ίδια χωρίς τη συμμετοχή των νηπίων. Θεωρεί ότι τα νήπια μπορούν να περιηγηθούν στο διαδίκτυο με καθοδήγηση. Παίζουν μόνα τους την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Θεωρεί ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συμβάλει πολύ στη βελτίωση του μαθήματος και ότι γενικά η χρήση του Η/Υ ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η στάση της νηπιαγωγού απέναντι στη χρήση του Η/Υ και του internet στην τάξη [393]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» είναι θετική και οι γνώσεις που έχει της επιτρέπουν την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει δραστηριότητες στις οποίες η χρήση του internet δίνει στα παιδιά δυνατότητες επικοινωνίας και εμπλουτισμού γνώσεων σε ποικίλους τομείς (π.χ. ανταλλαγή φωτογραφιών, εικόνες βίντεο για την γιορτή του Πολυτεχνείου, εικονική περιήγηση σε μουσεία, κ.α.). Οι απαντήσεις της νηπιαγωγού δείχνουν μια συχνή και πολύπλευρη ενασχόληση των παιδιών με το internet μέσα στην τάξη κάτι όμως στο οποίο τα παιδιά δεν έδωσαν την αρμόζουσα σημασία ενώ αντίθετα έδειξαν την προτίμηση τους για χρήση του internet στο σπίτι. Συγκεκριμένα η νηπιαγωγός έχει συνέχεια ανοιχτό τον υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος πολλές φορές και με την οθόνη της τηλεόρασης και αναζητά σχεδόν καθημερινά πληροφορίες για διάφορα θέματα. Παρόλα αυτά φάνηκε ότι τα παιδιά έχουν περισσότερες εμπειρίες για το internet από το σπίτι όπου έχουν τη δυνατότητα να παίξουν περισσότερη ώρα και να εστιάσουν καλύτερα την προσοχή τους σε εργασίες των γονιών ή των μεγαλύτερων αδελφών από τους οποίους μαθαίνουν πολλά. Στο σχολείο η ώρα που παίζουν τα παιδιά στο internet είναι περιορισμένη κι αυτό σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό των παιδιών, τα οποία θέλουν αλλά δεν προλαβαίνουν να παίξουν, δημιουργεί μια αρνητική διάθεση. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επιθυμία των παιδιών να ασχολούνται συνέχεια με το internet είναι γεγονός ότι κάνει και τις νηπιαγωγούς να τα θεωρούν ως πηγή συγκρούσεων και συχνών εντάσεων μέσα στην τάξη (Φαχαντίδης, Χριστοφόρου & Πνευματικός, 2004). Επίσης φαίνεται ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια παιχνίδια στο σχολείο απ ότι στο σπίτι και δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν όταν παίζουν οι άλλοι παρά μόνο να είναι θεατές, κάτι το οποίο δεν τους αρέσει. Έτσι το internet, που για τα παιδιά σημαίνει παιχνίδι, έχει ουσιαστικότερο νόημα όταν έχουν τη δυνατότητα να αυτενεργούν παρά όταν χρησιμοποιείται σαν εποπτικό μέσο. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από την παρατήρηση που κάναμε σχετικά με τη δραστηριότητα ανταλλαγής φωτογραφιών με άλλα νηπιαγωγεία που έκανε η νηπιαγωγός στα πλαίσια του προγράμματος e-twinning. Οι φωτογραφίες των παιδιών των άλλων νηπιαγωγείων εκτυπώθηκαν από τη νηπιαγωγό και αναρτήθηκαν σε εμφανές σημείο της τάξης. όπως και οι σημαίες των χωρών προέλευσης. Παρόλα αυτά όταν ρωτήθηκαν τα παιδιά γι αυτές τις φωτογραφίες εκείνα απάντησαν ότι «τις έφερε η κυρία», «δεν ξέρω από πού είναι», «είναι κάτι παιδάκια». Προφανώς όλη η διαδικασία που ακολούθησε η νηπιαγωγός για την συγκεκριμένη δραστηριότητα να μην εντυπώθηκε στη μνήμη των παιδιών ίσως γιατί έγινε με επιφανειακό, σύντομο τρόπο στον οποίο τα παιδιά δεν ενήργησαν καθόλου. Αυτό μπορεί να είναι ένα τυχαίο παράδειγμα αφού η δική μας έρευνα περιορίστηκε στις ιδέες των παιδιών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη - με τη βοήθεια του internet - κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Έχει αποδειχθεί όμως ότι η κυρίαρχη πρόταση για τη χρήση του διαδικτύου συνδέεται με ένα μοντέλο προσέγγισης, στο οποίο ο εκπαιδευτικός αναζητά πληροφορίες ή οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό μόνος του, χωρίς να εμπλέκει σ αυτή τη διαδικασία το μαθητή. Το διαδίκτυο δηλαδή αντιμετωπίζεται ως πηγή έτοιμου υλικού και ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται η δυναμική που διαφοροποιεί τις ΤΠΕ από τις παραδοσιακές μεθόδους (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, 2010). [394]

12 Η παρατήρηση αυτή επίσης ενισχύει το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας που έχει να κάνει με την προτίμηση των παιδιών στα παιχνίδια του internet από το σπίτι αλλά αναδεικνύει ίσως και μια άλλη διάσταση στο θέμα, αυτή της επιμόρφωσης των νηπιαγωγών. Μπορεί λοιπόν το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες να εξασφαλίζει τεχνολογικές γνώσεις αλλά δεν εξασφαλίζει ίσως την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί δηλαδή η νηπιαγωγός να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του internet στην τάξη, μπορεί να μην αφήνει τα παιδιά να κάνουν αλόγιστη χρήση όπως συμβαίνει στο σπίτι και να επιλέγει με παιδαγωγικά κριτήρια τα παιχνίδια με τα οποία θα παίζουν αλλά η χρήση του internet ως εποπτικού μόνο μέσου δεν φαίνεται να συγκινεί τα παιδιά. Αποτελέσματα έρευνας των Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου (2010) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποκτήσει από την επιμόρφωσή τους μόνο βασικές δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, αλλά περιορίζονται μόνο σ αυτό. Ωστόσο διευρυμένη χρήση του διαδικτύου δεν προτείνεται ακόμη και από τους εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επικεντρώνεται συχνά σε τεχνικές δεξιότητες και όχι σε διδακτικές πρακτικές. Η επιμόρφωση δεν φαίνεται να παρέχει μια εναλλακτική προοπτική για τη χρήση της τεχνολογίας. Έτσι εμποδίζεται η μετατόπιση από τις παραδοσιακές σε καινοτόμες προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση η επιμόρφωση από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει αλλαγές ούτε να συμβάλει στην ουσιαστική αξιοποίηση του διαδικτύου, καθώς αυτή αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυπαραμετρικό ζήτημα (Τοκμακίδου, Καλογιαννίδου & Τσιτουρίδου, 2010). Ακόμα και σε δραστηριότητες όπως η επικοινωνία μέσω internet, η αποστολή φωτογραφιών κ.α. τα παιδιά θα πρέπει ίσως να έχουν ενεργητικότερο ρόλο κι όχι να είναι απλά θεατές μιας οθόνης όσο χειρίζεται το πρόγραμμα η κυρία. Τα παιδιά μπορεί να καθηλώνονται στην οθόνη και η νηπιαγωγός μπορεί να νιώθει ευχαριστημένη από το γεγονός ότι έχει καταφέρει να εντάξει το internet, αλλά τελικά δεν εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών γιατί ίσως αυτή η δραστηριότητα δεν έχει νόημα για τα ίδια αφού δεν συμμετέχουν ενεργά. Οι φωτογραφίες θα πρέπει ίσως να έχουν τραβηχτεί από τα ίδια τα παιδιά τα οποία, όταν μεταφερθούν αυτές στον υπολογιστή, θα κάνουν την επιλογή και θα συμμετέχουν στην αποστολή (π.χ. κάθε παιδί ή σε ζευγάρια αναλαμβάνει μαζί με τη νηπιαγωγό την αποστολή μίας φωτογραφίας ή μίας ζωγραφιάς κάθε φορά κ.ο.κ.). Έτσι μπορεί η διαδικασία να γίνει πιο ουσιαστική για τα παιδιά ώστε η δραστηριότητα να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον (Ράπτης & Ράπτη, 2006). Επίσης για τα παιχνίδια των παιδιών στο internet της τάξης απαιτείται ίσως μια τακτική, για παράδειγμα ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα τηρείται κάποια σειρά ενώ στον υπολογιστή μπορούν να κάθονται τα παιδιά ανά δύο έτσι ώστε να αλληλεπιδρούν και να εμπλέκονται σε προφορική επικοινωνία και συνεργασία (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας 2003). Επιλογικά θα λέγαμε ότι η παρούσα έρευνα δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία για την σχολική και εξωσχολική ενασχόληση των νηπίων με το internet. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η διερεύνηση ποικίλων χρήσεων του internet από τα παιδιά του νηπιαγωγείου και η μελέτη της αξιοποίησης και επίδρασης του στη διδασκαλία και τη μάθηση γενικότερα, στα πλαίσια μιας διευρυμένης έρευνας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού- [395]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα, ΟΕΔΒ. Κόμης, Β. Ι. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. Κόμης, Β. & Παπανδρέου, Μ. (2005), «Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση: μια κριτική προσέγγιση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών», Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, τευχ. 6, σ.σ Κόμης, Β. Ι. (2007), Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Ντίνας, Κ. (2003) Η πληροφοριακή επικοινωνιακή τεχνολογία στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση, Αθήνα, Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Κωστής, Ν. & Τζιμογιάννης, Α.(2008), Το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και Μάθησης. Το Παράδειγμα των Δικτύων ΣΕΠ σε Εκπαιδευτικές Μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου, 6ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση 0.pdf. Λαφατζή, Ι. Γ. (2005), Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη. Μυλωνά, Ι. (2005), Το διαδίκτυο και η χρήση του από εκπαιδευτικούς της Α βάθμιας εκπαίδευσης, 3ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Νικολοπούλου, Κ. (2009), Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα, Πατάκης. Νικολοπούλου, Κ. (2010), Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης, 7 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Οικονομίδης, Β. & Ζαράνης, Ν.(2010), Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Παύλου, Β. & Βαλαβανίδης, Ν. (2008), Ψηφιακές Διαδικτυακές Δραστηριότητες με Διαθεματικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για το Νηπιαγωγείο: Ο Ρόλος των Εικαστικών Τεχνών, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2006) Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας, ολική προσέγγιση, τόμος Α, Αθήνα. Τοκμανίδου,Ε., Καλογιαννίδου, Α. & Τσιτουρίδου, Μ. (2010) Το διαδίκτυο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: προσεγγίσεις εκπαιδευτικών, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση Τσάκαλης, Π., Νικολάου, Ε.& Χαλκίδης, Α. (1999), Το Διαδίκτυο στην επιστημονική έρευνα των κοινωνικών επιστημών,1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΠΕ, ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2010 από τη διεύθυνση [396]

14 ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, (2003), Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το νηπιαγωγείο. Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Φαχαντίδης, Ν., Χριστοφόρου, Β. & Πνευματικός, Α., (2004), «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών μετά τη βασική τεχνολογική επιμόρφωση», στο Γρηγοριάδου, Μ, Ράπτης, Α., Βοσνιάδου Σ., & Κυνηγός, Χ. (επιμ.) Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά 4 ου πανελλήνιου συνεδρίου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Χατζηδημητρίου, Σ. (2004), Το Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση. Στο Δημητρακοπούλου, Α. (επιμ.), Οι Τεχνολογίες της πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα, Δ.Ο.Ε.-ΙΠΕΜ. Cuban, L. (2001), Oversold and underused, computers in the classroom. Harvard University Press. [397]

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος

Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Mαθησιακό Περιβάλλον: Χώρος και μη λεκτική επικοινωνία ως στοιχεία του μαθησιακού περιβάλλοντος Τι είναι/ περιλαμβάνει ένα περιβάλλον μάθησης;? Χώρος? Εκπαιδευτικά Υλικά? Σχέσεις- Αλληλεπιδράσεις? Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 4: Παραδείγματα οργάνωσης δραστηριοτήτων Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Α. Τζαβάρα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών tzavara@upatras.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα