ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»"

Transcript

1 : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 14PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6393 ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 9, 11, 12 και 13 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Μονάδα Γ 02/2014 1/1

2 : Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Προϋπολογισμός: ,92 (άνευ ΦΠΑ) Διάρκεια: ENTEKA (11) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή της Σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Κωδικός ΟΠΣ: ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 1 από 30

3 : Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ... 3 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 7 Α.1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 7 Α.1.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 7 Α.1.3. ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ)... 8 Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 8 Α.2.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 8 Α.2.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ...15 A.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ...16 Α.3.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ...16 Α.3.2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ...16 Α.3.4. ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ...16 Α.3.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ...17 Α.3.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ...17 Α.3.7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ...18 Α.3.8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ...18 Α.3.9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ...19 A.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ...19 Α.4.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ...19 Α Εγγύηση Εξοπλισμού...20 Α Εγγύηση Έτοιμου Λογισμικού...20 Α Τεχνική Υποστήριξη...21 Α.4.2 ΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΗΤΡΕΣ...22 A.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ...24 Α.5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...24 Α Σχήμα (οργάνωσης) διοίκησης και υλοποίησης του έργου...25 Α Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...26 Α Διαχείριση Κινδύνων...26 Α.5.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΈΡΓΟΥ...26 Α.5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΟΥ...28 ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 30

4 : Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ- ΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣAE : ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» 04 Ψηφιακή Σύγκλιση 09 Μακεδονία - Θράκη 11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 12 Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 13 Αττική 02 ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής 04 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ 05 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ 06 Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 05 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας 02 Αειοφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Αριθ. Πρωτ.: α) /ΨΣ8242-Α2/ β) /ΨΣ3313-Α2/ ΣΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Δ/νση ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και Δ/νση ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΙ Επιλεγμένα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΑΙ Επιλεγμένα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εποπτικά μέσα & εξοπλισμός διδασκαλίας : Πίνακες: Βιντεοπροβολείς: ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 3 από 30

5 : Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές : Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας : Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου : Εξοπλισμός και καλωδίωση δικτύου : Εξοπλισμός δικτύου : Καλωδίωση δικτύου: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Χαμηλότερη Τιμή Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα Δύο Εκατομμυρίων, Οκτακοσίων Πενήντα Έξι Χιλιάδων και Επτακοσίων Τριάντα Ευρώ : ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Προϋπολογισμός ΑΝΕΥ ΦΠΑ : ,92 και ΦΠΑ (23 %): ,08 Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα (Lot). Ο προϋπολογισμός ανά τμήμα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι: Τμήμα 1: ,03 Τμήμα 2: ,67 Τμήμα 3: ,64 Τμήμα 4: ,98 Τμήμα 5: ,68 Το Έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου περιλαμβάνουν επιπλέον φυσικό αντικείμενο Έργου και μπορεί να προκύψουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β.5.1 και δεν δύνανται να υπερβαίνουν αθροιστικά, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της αρχικής σύμβασης ανά τμήμα, τον προϋπολογισμό του Έργου ανά τμήμα Έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 4 από 30

6 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1 ου ορόφου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι , ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031, 1 ου ορόφου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γραφείο 1036, 1 ου ορόφου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Έως ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Έως Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης: ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ Fax : και Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Τεύχους Προκήρυξης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΜΠΕΡΗΣ MΠΡΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Fax : και ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 5 από 30

7 : ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού οι κάτωθι όροι, θα χρησιμοποιούνται με το κάτωθι περιεχόμενο: - ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - Υ.ΠΑΙ.Θ. : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων - Ενδιαφερόμενος: οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, - Διαγωνιζόμενος: ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, - Τεύχη: τα τεύχη δημοπράτησης A, B και C της παρούσας Διακήρυξης, - Επιτροπή: η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, η οποία θα ορισθεί βάσει των οικείων διατάξεων. - Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και εκκρεμεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών της παραγράφου Β2.4 του μέρους Β των Τευχών της παρούσας Διακήρυξης. - Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. - Σύμβαση: το Συμβατικό Κείμενο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του οριστικού Αναδόχου, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού σε αυτόν. - Συμβατική αμοιβή: η οικονομική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ. - ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΨΣ: Ψηφιακή Σύγκλιση - ISO : International Organization for Standardization - ΠΣΔ : Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 6 από 30

8 : Α.1. Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΙΠΕΕ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α.1.2. Συνοπτική παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής - Φορέα Υλοποίησης ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Αττική, Τηλέφωνο : και Αριθ. Τηλεομοιοτυπίας: , Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων υλοποίησης έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην υπ. αριθ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2126/ Β/ ), όπως αυτή ισχύει. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 7 από 30

9 : Α.1.3. Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το σύστημα διακυβέρνησης, σχήμα διοίκησης και ο τρόπος που η Αναθέτουσα Αρχή, αναμένει κατ ελάχιστον, να λαμβάνονται αποφάσεις για το έργο (συχνότητα συνεδριάσεων, επίπεδο αποφάσεων, τρόπος ενημέρωσης, χρονισμός δέσμευσης πόρων, κοκ) περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω. Το παρόν δεν υποκαθιστά την μεθοδολογία διοίκησης όπως αυτή θα προτείνεται στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, αλλά συνιστά τον τρόπο με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή, αντιλαμβάνεται τη διοίκηση της υλοποίησης του Έργου. Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου: Αποτελείται από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου συμμετέχει ο υπεύθυνος του έργου και οι υπεύθυνοι των υποέργων καθώς και άλλα στελέχη που κρίνει απαραίτητα η Αναθέτουσα Αρχή. Συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μεριμνά για το ομαλή υλοποίηση του έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) και αποτελεί το επίπεδο κεντρικής παρακολούθησης και παραλαβής του συνολικού έργου, καθώς και της κεντρικής παραλαβής των παραδοτέων. Επιτροπές Παραλαβής Σχολικής Μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.) : που θα παραλαμβάνουν σε επίπεδο σχολικής μονάδας εφόσον χρειαστεί. τα παραδοτέα του έργου. Υποστηρίζονται από την ΕΠΠΕ του Έργου, Α.2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1. Αντικείμενο του Έργου Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω της εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων. Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων με την απαραίτητη Δικτύωση και επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της χώρας και για όλα τα τμήματα της Α Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της χώρας. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 8 από 30

10 : Το κάθε Διαδραστικό Σύστημα περιλαμβάνει: ένα (1) Διαδραστικό Πίνακα περιλαμβανομένων των ηχείων και του λογισμικού όπως προβλέπεται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.1 ένα (1) Ψηφιακό Βιντεοπροβολέα και μια (1) Βάση ψηφιακού βιντεοπροβολέα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές έτσι όπως αυτές καθορίζονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.2 ένα (1) Φορητό Υπολογιστή, ο οποίος θα συνδεθεί με τον Διαδραστικό Πίνακα και το Ψηφιακό Βιντεοπροβολέα και θα συνοδεύεται από αντίστοιχα λογισμικά. Οι ελάχιστες απαιτούμενες Προδιαγραφές των φορητών και λογισμικών περιλαμβάνονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.3. Παράλληλα, απαιτείται Δικτυακός εξοπλισμός για τις σχολικές μονάδες καθώς και Δομημένη καλωδίωση για τις σχολικές αίθουσες έτσι όπως προβλέπονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.4. Τέλος, απαιτούνται υπηρεσίες εγκατάστασης του Διαδραστικού Συστήματος, επιμόρφωσης των χρηστών στη χρήση του Διαδραστικού Συστήματος καθώς και σχετική Δημοσιότητα έτσι όπως αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης C.3.5 Η Πράξη θα εφαρμοστεί : α) στην ΣΤ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Χώρας, β) σε όλα τα τμήματα των Α, Β και Γ τάξεων όλων των Γυμνασίων της Χώρας, εξαιρουμένης της Β Τάξης εκείνων των Γυμνασίων που προμηθεύτηκαν ήδη Διαδραστικά Συστήματα μέσω του «Προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών Συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μια ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» της σχετική Πράξης της Πρόσκλησης 78 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και γ) στην Α Τάξη όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 9 από 30

11 : Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού, και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης της παρούσας Πράξης, δηλαδή στην ΣΤ τάξη των Δημοτικών σχολείων της Χώρας, στην Α Λυκείου όλων των τμημάτων των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας και σε κάθε Τμήμα της Α, Β και Γ Τάξης των Γυμνασίων της Χώρας, πλην των ως άνω αναφερομένων εξαιρέσεων, δηλ.: Τμήματα ΣΤ Δημοτικού = Τμήματα Γυμνασίων = Τμήματα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ για Α Λυκείου = Η λίστα των σχολείων στα οποία θα παραδοθεί ο εξοπλισμός επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Επισημαίνεται καταρχάς η μεγάλη διασπορά των σχολείων και σε απομακρυσμένα σημεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Τα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού ανά Περιφέρεια καθώς και η οριστική λίστα των σχολείων με αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές και κατά συνέπεια σχετική διαφοροποίηση στον αριθμό των σχολείων, στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο Β.5.1 της παρούσας. Συνολικά και σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνει η προμήθεια: Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά, Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptop) Επιπλέον θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε σημείο παράδοσης (σχολική μονάδα) τις αναγκαίες αντίστοιχες υπηρεσίες (εγκατάστασης και επίδειξης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, βασικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων) σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται διεξοδικότερα στο παρόν τεύχος προκήρυξης, ήτοι συνολικά : o Δομημένων Καλωδιώσεων, o Δικτυακών Υποδομών ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 10 από 30

12 : Σημείωση: Όλοι οι υποψήφιοι μαζί με την υποβολή των προσφορών τους, θα προσκομίσουν ένα δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού και ειδικότερα ένα (1) διαδραστικό πίνακα με τα ηχεία του, ένα (1) βιντεοπροβολέα με το βραχίονα (βάση) εγκατάστασής του και δύο (2) φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (laptop) με προσαρμοσμένα και προεγκατεστημένα όλα τα απαιτούμενα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης, όπως αυτές αναφέρονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης 1, 2 και 3, ήτοι στις παραγράφους C.3.1, C.3.2 και C.3.3 του Μέρους C της παρούσας Προκήρυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να επιβεβαιώσει η αρμόδια επιτροπή την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στους σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3). ΤΜΗΜΑΤΑ (Lot) Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα (Lot). Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε τουλάχιστον ένα (1) τμήμα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για το οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά. Στους κάτωθι πίνακες φαίνεται το πλήθος των σχολικών μονάδων, το πλήθος των τμημάτων όπου θα εγκατασταθούν τα Διαδραστικά Συστήματα, καθώς και το πλήθος των απαιτούμενων καλωδιώσεων και των δικτυακών υποδομών για το κάθε ένα από τα πέντε (5) τμήματα. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 11 από 30

13 : Τμήμα 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κ1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ (Κ2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ3) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Το Τμήμα 1 περιλαμβάνει το σύνολο των σχολικών μονάδων που αφορούν την διακήρυξη και εδρεύουν στους νομούς: ΔΡΑΜΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΧΑΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ καθώς και τα σχολεία που υπάγονται στο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ Τμήμα 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κ1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ (Κ2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ3) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Το Τμήμα 2 περιλαμβάνει το σύνολο των σχολικών μονάδων που αφορούν την διακήρυξη και εδρεύουν στους νομούς/διευθύνσεις εκπαίδευσης: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ, Α ΑΘΗΝΑΣ, Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 12 από 30

14 Τμήμα 3 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κ1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ (Κ2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ3) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Το Τμήμα 3 περιλαμβάνει το σύνολο των σχολικών μονάδων που αφορούν την διακήρυξη και εδρεύουν στους νομούς/διευθύνσεις εκπαίδευσης: ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΗΜΑΘΙΑΣ, Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τμήμα 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κ1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ (Κ2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ3) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Το τμήμα 4 περιλαμβάνει το σύνολο των σχολικών μονάδων που αφορούν την διακήρυξη και εδρεύουν στους νομούς/διευθύνσεις εκπαίδευσης: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 13 από 30

15 Τμήμα 5 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Κ1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ (Κ2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ3) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ Το Τμήμα 5 περιλαμβάνει το σύνολο των σχολικών μονάδων που αφορούν την διακήρυξη και εδρεύουν στους νομούς/διευθύνσεις εκπαίδευσης: ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, Β ΑΘΗΝΑΣ, Δ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ Η αναλυτική λίστα των σχολείων, ανά τμήμα, στα οποία θα παραδοθεί ο εξοπλισμός, επισυνάπτεται στα παραρτήματα C C5.1.5 της παρούσας προκήρυξης. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 14 από 30

16 : Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και η ορθή παιδαγωγική αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα καθώς επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στην διδακτική διαδικασία. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές Πανελλαδικά. Ειδικότερα, το παρόν Έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) για το «Ψηφιακό Σχολείο» που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα μέσω της σταδιακής ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, έρχεται να συμπληρώσει, ολοκληρώσει, συνεχίσει αλλά και επεκτείνει την εισαγωγή των ΤΠΕ σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ενώ παράλληλα λειτουργεί σε άμεση συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις του Ψηφιακού Σχολείου. Ειδικότερα μέσω του παρόντος Έργου διασφαλίζεται η άμεση συνοχή με τα ακόλουθα: παλαιότερες δράσεις/ έργα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης και της συνέχισης των αποτελεσμάτων τους άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και τις δράσεις που προβλέπονται στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο» δράσεις για τη Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας δράσεις που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 15 από 30

17 : A.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1. Προμήθεια Διαδραστικών Πινάκων Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια Διαδραστικών Πινάκων, μέσω των οποίων οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός θα μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας πρόσβαση, σε ψηφιακό Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των Διαδραστικών Πινάκων παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.1). Α.3.2. Προμήθεια Βιντεοπροβολέων Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια βιντεοπροβολέων, που θα επιτρέπουν την απεικόνιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου πάνω στον διαδραστικό πίνακα, όντας συνδεδεμένοι με τον φορητό υπολογιστή. Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των βιντεοπροβολέων παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.2). Α.3.3. Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πραγματοποιηθεί προμήθεια φορητών Η/Υ (laptop), μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η πρόσβαση, μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των φορητών Η/Υ και των εγκατεστημένων σε αυτά λογισμικών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.3). Α.3.4. Δικτυακός εξοπλισμός και δομημένη καλωδίωση Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον αναγκαίο δικτυακό εξοπλισμό στις σχολικές μονάδες και την απαραίτητη δομημένη καλωδίωση, στις αντίστοιχες σχολικές τάξεις Δημοτικών, Γυμνασίων και ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 16 από 30

18 : ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από κάθε σχολική τάξη, που θα εξοπλιστεί με διαδραστικό σύστημα, στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και στο Διαδίκτυο. Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των δικτυακού εξοπλισμού και δομημένης καλωδίωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.4). Α.3.5. Εγκατάσταση, Επίδειξη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και επιμόρφωση Ο Ανάδοχος οφείλει, αφού εγκαταστήσει τα Διαδραστικά Συστήματα που θα προμηθεύσει στην ΣΤ τάξη των Δημοτικών, στις Α, Β και Γ τάξεις των Γυμνασίων και Α τάξη ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, να επιδείξει την καλή λειτουργία τους στα μέλη της επιτροπής παραλαβής σχολικής μονάδας, καθώς και να επιμορφώσει τους δασκάλους και καθηγητές στη χρήση τους (κυρίως όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού του Διαδραστικού Πίνακα) με σκοπό την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη καλής λειτουργίας θα περιλαμβάνει την εκκίνηση κάθε Διαδραστικού Συστήματος και με τα δύο λειτουργικά συστήματα, τη σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς και την επίδειξη της λειτουργίας του Διαδραστικού Συστήματος (υλικό και λογισμικό) στην Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας (Ε.Π.Σ.Μ.). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα περιλαμβάνει εκπαίδευση στη λειτουργία του Διαδραστικού Συστήματος και στη χρήση του λογισμικού ελάχιστης διάρκειας ΕΝΝΕΑ (09) ωρών, ανά σχολική μονάδα. Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των συγκεκριμένων Υπηρεσιών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.5) Α.3.6 Δημοσιότητα Ο Ανάδοχος οφείλει να παράξει και να επικολλήσει τις απαιτούμενες ειδικές σημάνσεις δημοσιότητας (Ετικέτες, Πινακίδες) σε όσα σημεία της κάθε Σχολικής Μονάδας απαιτείται (στον εξοπλισμό και σε εξωτερικό σημείο της Σχολικής Μονάδας). Οι προδιαγραφές της κάθε Σήμανσης και τα απαιτούμενα Σήματα περιλαμβάνονται στο Τεύχος Β (Β.5.6 παράγραφος 17.1 και 17.2) της παρούσας Προκήρυξης καθώς και στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα C.3.5). ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 17 από 30

19 : Α.3.7. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α/Α Φάσης Τίτλος Φάσης Μήνας Έναρξης Μήνας Λήξης (παράδοσης) 1. 1 η Φάση Υλοποίησης Τ0 Τ η Φάση Υλοποίησης Τ0+3 Τ η Φάση Υλοποίησης Τ0+6 Τ Οριστική Παραλαβή Έργου Τ0+9 Τ Έναρξη Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Πίνακας 1: Πίνακας Φάσεων Έργου Κατ ελάχιστον 60 μήνες μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού Α.3.8. Πίνακας Παραδοτέων Α/Α Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος Παραδοτέου 1 Μήνας Παράδοσης 2 1 Ολοκλήρωση 1 ης Φάσης Υλοποίησης. Υ - Προμήθεια & Τ0+3 Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού, εγκατάσταση επίδειξη καλής λειτουργίας & διαδραστικών επιμόρφωση καθηγητών, τουλάχιστον συστημάτων με τον αντίστοιχο εξοπλισμό στο 20% των σχολείων. 2 Ολοκλήρωση 2ης Φάσης Υλοποίησης. Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού, επίδειξη καλής λειτουργίας & επιμόρφωση καθηγητών, τουλάχιστον στο 50% των σχολείων. 3 Ολοκλήρωση 3 ης Φάσης Υλοποίησης. Παράδοση και Εγκατάσταση εξοπλισμού, επίδειξη καλής λειτουργίας & επιμόρφωση καθηγητών, στο 100% των σχολείων. που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του σύμφωνα με το Αντικείμενο του Έργου. 4 Ολοκλήρωση Έργου. Οριστική Παραλαβή του Συνόλου του έργου. Πίνακας 2: Πίνακας Παραδοτέων Έργου Τ0+6 Τ0+9 Τ Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ (Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Τ0, Τ1,...ΤΝ) όπου Τ0 είναι η ημερομηνία έναρξης του Έργου ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 18 από 30

20 : Α.3.9. Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α/Α Τίτλος Οροσήμου Μήνας Επίτευξης Μέθοδος μέτρησης της επίτευξης 1 Έναρξη Έργου Τ0 Υπογεγραμμένη Σύμβαση & κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (10%) 2 Ολοκλήρωση της 1 ης Φάσης Τ0+3 Τ0+4 Πρακτικά Ποσοτικής και Προσωρινής Ποιοτικής Παραλαβής τουλάχιστον στο 20% των σχολείων Πρακτικά Οριστικής Παραλαβής τουλάχιστον στο 20% των σχολείων 3 Ολοκλήρωση της 2 ης Φάσης Τ0+6 Τ0+7 Πρακτικά Ποσοτικής και Προσωρινής Ποιοτικής Παραλαβής τουλάχιστον στο 50% των σχολείων Πρακτικά Οριστικής Παραλαβής τουλάχιστον στο 50% των σχολείων 4 Ολοκλήρωση της 3 ης Φάσης Τ0+9 Τ0+10 Πρακτικά Ποσοτικής και Προσωρινής Ποιοτικής Παραλαβής στο 100% των σχολείων Πρακτικά Οριστικής Παραλαβής τουλάχιστον στο 100% των σχολείων 5 Ολοκλήρωση Συνόλου του Έργου Τ0+11 Πρακτικά Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο των σχολικών μονάδων του συμβατικού τμήματος Πίνακας 3: Πίνακας Οροσήμων Έργου A.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Α.4.1. Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Οι υπηρεσίες της Περιόδου Εγγύησης αφορούν στο σύνολο του Έργου, παρέχονται σε περιβάλλον Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (βλ. παρ. Α.4.2) και είναι αυτές που περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν, αλλά παρέχονται δωρεάν. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 19 από 30

21 : Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή των φάσεων του Έργου. Ειδικότερα, κατά την Περίοδο Εγγύησης θα πρέπει να παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: Α Εγγύηση Εξοπλισμού o Αποκατάσταση βλαβών εξοπλισμού. Οι ενέργειες (εργασίες και ανταλλακτικά) που απαιτείται να εκτελεστούν στον εξοπλισμό (hardware) και στο λογισμικό (software), προκειμένου να αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία τους μετά την εμφάνιση σχετικού προβλήματος. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. Α.4.2, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. o Εξασφάλιση ανταλλακτικών. Υποχρέωση του Αναδόχου να έχει όλα τα απαραίτητα καινούργια ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των συστημάτων. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών και αναλωσίμων για διάστημα τουλάχιστον πέντε (05) ετών από την Οριστική Παραλαβή. Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις και με στόχο την καλύτερη και γρηγορότερη ανταπόκριση για την αποκατάσταση της βλάβης, έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει την προβληματική μονάδα με ίδια ή ανώτερη έως ότου επισκευασθεί η αρχική μονάδα. Α Εγγύηση Λογισμικού Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού. o Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση. Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τη Σχολική Μονάδα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός χρονικού διαστήματος από την αναγγελία (βλ. παρ. Α.4.2) εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες παρεμβάσεις τρίτων. Αν η πλήρης και οριστική επίλυση του προβλήματος δεν είναι εφικτή εντός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου όπως προβλέπεται στην παρ. Α.4.2, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ρήτρες. o Διάθεση αναβαθμίσεων/ διορθωτικών εκδόσεων (updates, patches, ή minor releases που δεν απαιτούν νέα άδεια) λογισμικού. Διασφάλιση παροχής νέων εκδόσεων λογισμικού Διαδραστικού Πίνακα. o Όπως προδιαγράφεται στην απαίτηση IWB 3.17 του πίνακα συμμόρφωσης C3.1. ΜΟΝΑΔΑ Γ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 20 από 30

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Κωδ. ΟΠΣ: 374616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ»

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Έργο «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» «Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων -Τμήμα Γ» στο πλαίσιο του Υποέργου «Ψηφιακές εφαρμογές μεταδόσεων υψηλής ευκρίνειας και υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης» της Πράξης «Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα

Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών» σε δύο (2) τμήματα στο πλαίσιο του Υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα