Εκπαιδευτικό Λογισµικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικό Λογισµικό"

Transcript

1 Διάλεξη 2 Εκπαιδευτικό Λογισµικό Εφαρµογές ΤΠ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαµπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 1/35 2/10/2014

2 Σύνοψη Μαθήµατος 1. Εισαγωγή στις εφαρµογές ΤΠ στην Ε&ΕΑ, εισαγωγή στο µάθηµα 2. Εκπαιδευτικό λογισµικό ορισµοί, κατηγορίες & εξέλιξη Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 2/35 2/10/2014

3 Σύνοψη Διάλεξης " Εκπαιδευτικό Λογισµικό F ορισµός, κατηγορίες Κόµης Β., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, " Educational Software F definition, history, categories Wikipedia Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 3/35 2/10/2014

4 Ορισµός " Εφαρµογές λογισµικού και υλικού που χρησιµοποιούνται για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης " Κατασκευάζονται µε στόχο να εκπληρώσουν συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 4/35 2/10/2014

5 Κατηγορίες " Συστήµατα καθοδηγούµενης από τους υπολογιστές διδασκαλίας και συστήµατα καθοδήγησης (tutorials) ή επίλυσης προβληµάτων F κατά κανόνα συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής drill and practice " Περιβάλλοντα µάθησης µέσω καθοδηγούµενης ανακάλυψης και διερεύνησης (discovery and exploratory learning) F κατά κανόνα συστήµατα ανοικτού τύπου " Περιβάλλοντα έκφρασης και αναζήτησης πληροφορίας, επικοινωνίας και συνεργασίας F κατά κανόνα λογισµικά γενικής χρήσης και εφαρµογές διαδικτύου Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 5/35 2/10/2014

6 Συστήµατα καθοδήγησης & διδασκαλίας " Θεωρία του συµπεριφορισµού F λογισµικό εξάσκησης και πρακτικής F λογισµικό καθοδήγησης ή διδασκαλίας F εκπαιδευτικά παιχνίδια F λογισµικό πολυµέσων " Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας F έµπειρα διδακτικά συστήµατα F νευρωνικά δίκτυα Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 6/35 2/10/2014

7 Περιβάλλοντα µάθησης µέσω ανακάλυψης, διερεύνησης & οικοδόµησης " Θεωρίες του εποικοδοµιτισµού και του κοινωνικού εποικοδοµιτισµού F εφαρµογές υπερµέσων F εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας F συστήµατα οπτικοποίησης F συστήµατα εννοιολογικής χαρτογράφησης F εφαρµογές προσοµοίωσης F εφαρµογές µοντελοποίησης F εργαστήρια βασισµένα σε υπολογιστή Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 7/35 2/10/2014

8 Περιβάλλοντα µάθησης µέσω ανακάλυψης, διερεύνησης & οικοδόµησης (2/2) " Θεωρίες του εποικοδοµιτισµού και του κοινωνικού εποικοδοµιτισµού F συσκευές σύνδεσης µε το περιβάλλον (αισθητήρες) F συστήµατα ροµποτικής F µικρόκοσµοι σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα F προγραµµατιστικά περιβάλλοντα F εκπαιδευτικά παιχνίδια ή ηλεκτρονικά παιχνίδια F λογισµικό γενικής χρήσης (π.χ. εφαρµογές γραφείου) Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 8/35 2/10/2014

9 Συστήµατα έκφρασης, αναζήτησης & επικοινωνίας της πληροφορίας " Κοινωνικο-πολιτισµικές θεωρίες F εφαρµογές διαδικτύου (chat, forums, video conference) F εργαλεία διαδικτύου για συνεργασία και επικοινωνία (συστήµατα συνεργατικής µάθησης) F ηλεκτρονικά παιχνίδια διαδικτύου F εκπαιδευτικές δικτυακές πύλες Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 9/35 2/10/2014

10 Συστήµατα έκφρασης, αναζήτησης & επικοινωνίας της πληροφορίας (2/2) " Θεωρίες του εποικοδοµιτισµού και του κοινωνικού εποικοδοµιτισµού F ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά F ψηφιακές βιβλιοθήκες F µηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο F λογισµικό γενικής χρήσης F συστήµατα ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων και ιστοσελίδων Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 10/35 2/10/2014

11 Κατηγοριοποίηση παιδαγωγική βάση Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 11/35 2/10/2014

12 Κατηγοριοποίηση χρονολογία Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 12/35 2/10/2014

13 Σύνοψη Διάλεξης " Εκπαιδευτικό Λογισµικό F ορισµός, κατηγορίες Κόµης Β., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, " Educational Software F definition, history, categories Wikipedia Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 13/35 2/10/2014

14 Definition " Educational software F is computer software, the primary purpose of which is teaching or self-learning Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 14/35 2/10/2014

15 Early history, 1940s s " The use of computer hardware and software in education and training dates to the early 1940s, when American researchers developed flight simulators which used analog computers to generate simulated onboard instrument data " One such system was the type19 synthetic radar trainer, built in 1943 " Pioneering educational computer systems in this era included the PLATO system (1960), developed at the University of Illinois, and TICCIT (1969) " In 1963, IBM had established a partnership with Stanford University s Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences (IMSSS), to develop the first comprehensive CAI elementary school curriculum which was implemented on a large scale in schools in both California and Mississippi Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 15/35 2/10/2014

16 Early history, 1940s s (2/2) " In 1967 Computer Curriculum Corporation was formed to market to schools the materials developed through the IBM partnership " Early terminals that ran educational systems cost over $10,000, putting them out of reach of most institutions " Some programming languages from this period, particularly BASIC (1963), and LOGO (1967) can also be considered educational, as they were specifically targeted to students and novice computer users " The PLATO IV system, released in 1972, supported many features which later became standard in educational software running on home computers - bitmap graphics, primitive sound generation, and support for non-keyboard input devices, including the touchscreen Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 16/35 2/10/2014

17 Αντίκες Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 17/35 2/10/2014

18 History 1970s 1980s " The arrival of the personal computer, with the Altair 8800 in 1975, changed the field of software in general, with specific implications for educational software " Whereas users prior to 1975 were dependent upon university or government owned mainframe computers with timesharing, users after this shift could create and use software for computers in homes and schools, computers available for less than $2000 " By the early 1980s, the availability of personal computers including the Commodore PET, and Apple II allowed for the creation of companies and nonprofits which specialized in educational software " These and other companies designed a range of titles for personal computers, with the bulk of the software initially developed for the AppleII Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 18/35 2/10/2014

19 Αντίκες Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 19/35 2/10/2014

20 History 1990s " Major developments in educational software in the early and mid 1990s were made possible by advances in computer hardware " Multimedia graphics and sound were increasingly used in educational programs " CD-ROMs became the preferred method for content delivery " With the spread of the internet in the second half of the 1990s, new methods of educational software delivery appeared " In the history of virtual learning environments, the 1990s were a time of growth for educational software systems, primarily due to the advent of the affordable computer and of the Internet " Today Higher Education institutions use virtual learning environments to provide greater accessibility to learners Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 20/35 2/10/2014

21 Major types of educational software " children's learning & home learning " classroom aids " edutainment " reference software " educational software on custom platforms " computer games with learning value " software in corporate training & tertiary education " software for specific educational purposes Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 21/35 2/10/2014

22 Children's learning and home learning " An immense number of titles, probably running into the 1000s, were developed and released from the mid-1990 s onwards, aimed primarily at the home education of younger children " Later iterations of these titles often began to link educational content to school curricula (such as England s National Curriculum) " The design of educational software programmes for home use has been influenced strongly by computer gaming concepts in other words, they are designed to be fun as well as educational Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 22/35 2/10/2014

23 Courseware " A term that combines the words course with software " Its meaning originally was used to describe additional educational material intended as kits for teachers or trainers or as tutorials for students, usually packaged for use with a computer " The term's meaning and usage has expanded and can refer to the entire course and any additional material when used in reference an online or 'computer formatted' classroom " Many companies are using the term to describe the entire "package" consisting of one 'class' or 'course' bundled together with the various lessons, tests, and other material needed Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 23/35 2/10/2014

24 Courseware (2/2) " The courseware itself can be in different formats, some are only available online such as html pages, while others can be downloaded in pdf files or other types of document files " Many forms of e-learning are now being blended with term courseware " Most leading educational companies solicit or include courseware with their training packages Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 24/35 2/10/2014

25 Classroom aids " Software designed for use in school classrooms " Typically such software may be projected onto a large whiteboard at the front of the class and/or run simultaneously on a network of desktop computers in a classroom " While teachers often choose to use educational software from other categories in their IT suites (e.g. reference works, children s software), a whole category of educational software has grown up specifically intended to assist classroom teaching " Software titles are often very specialised and produced by a wide variety of manufacturers, including many established educational book publishers Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 25/35 2/10/2014

26 Edutainment " An intentional merger of computer games and educational software into a single product (and could therefore also comprise more serious titles described above under children s learning software) " In the narrower sense used here, the term describes educational software which is primarily about entertainment, but tends to educate as well and sells itself partly under the educational umbrella " Software of this kind is not structured towards school curricula, does not normally involve educational advisors, and does not focus on core skills such as literacy and numeracy Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 26/35 2/10/2014

27 Reference software " Many publishers of print dictionaries and encyclopedias have been involved in the production of educational reference software since the mid-1990s " They were joined in the reference software market by both startup companies and established software publishers, most notably Microsoft " The first commercial reference software products were reformulations of existing content into CD-ROM editions, often supplemented with new multimedia content, including compressed video and sound Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 27/35 2/10/2014

28 Reference software (2/2) " More recent products made use of internet technologies, to supplement CD-ROM products, then, more recently, to replace them entirely " Wikipedia and its offspins (such as Wiktionary) marked a new departure in educational reference software " Previously, encyclopedias and dictionaries had compiled their contents on the basis of invited and closed teams of specialists " The wiki concept has allowed for the development of collaborative reference works through open cooperation incorporating experts and non-experts Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 28/35 2/10/2014

29 Educational software on custom platforms " Some manufacturers regarded normal desktop computers as an inappropriate platform for learning software for younger children and produced custom child-friendly pieces of hardware instead " The hardware and software is generally combined into a single product, such as a child-sized laptop-look-alike " The most well-known example are Leapfrog products " These include imaginatively designed hand-held consoles with a variety of pluggable educational game cartridges and book-like electronic devices into which a variety of electronic books can be loaded " These products are more portable than laptop computers, but have a much more limited range of purposes, concentrating on literacy and numeracy Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 29/35 2/10/2014

30 Computer games with learning value " These are games which were originally developed for adults or older children and which have potential learning implications " For the most part, these games provide simulations of different kinds of human activities, allowing players to explore a variety of social, historical and economic processes " Examples F city-building games such as the SimCity series ( ) and Caesar (video game) ( ) invite players to explore the social, practical and economic processes involved in city management F empire-building games such as the Civilization (video game) series ( ) and the Europa Universalis series ( ) help players to learn about history and its political, economic and military aspects F railroad management games such as Railroad Tycoon ( ) and Rails Across America (2001) illuminate the history, engineering and economics of railroad management Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 30/35 2/10/2014

31 Software in corporate training " Earlier educational software for the important corporate market was designed to run on a single desktop computer (or an equivalent user device) " In the years immediately following 2000, planners decided to switch to server-based applications with a high degree of standardization " This means that educational software runs primarily on servers which may be hundreds or thousands of miles from the actual user Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 31/35 2/10/2014

32 Software in corporate training (2/2) " The user only receives tiny pieces of a learning module or test, fed over the internet one by one " The server software decides on what learning material to distribute, collects results and displays progress to teaching staff " Another way of expressing this change is to say that educational software morphed into an online educational service Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 32/35 2/10/2014

33 Software for specific educational purposes " language learning software " typing tutors " medical & dental encyclopedia e-learning software " driving test software " software for enabling simulated dissection of human and animal bodies (used in medical and veterinary college courses) " interactive geometry software " medical and healthcare educational software Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 33/35 2/10/2014

34 Συζήτηση " Για το µάθηµα F πώς σας φάνηκαν τα 2 κείµενα? F οι διαφορές τους? " Γενικά F χρησιµοποιείτε τη Wikipedia? F διαβάζετε αγγλικά? Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 34/35 2/10/2014

35 Καλό απόγευµα Διάλεξη 2: Εκπαιδευτικό Λογισµικό Ι - Ορισµοί 35/35 2/10/2014

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS

WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.1 SURVEY OF THE TRAINING PROVIDERS GREECE DRAFT

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Implementing the European Language Portfolio to promote reflective learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT

PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT Cyprus Pedagogical Institute PREPARING TEACHERS TO TEACH WITH ICT LEONARDO EUPT3 PROJECT Deliverable D11 Project Evaluation Plan & Instruments WP8: Evaluation & Quality Assurance WP Leader: Innovade LI

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release)

i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Educational Activities (First Release) ieus i.e.us (That is, Us!) Intercultural Educational Dialogues: What Unites Us, What Separates Us! Educational Activities (First Release) Project name: Intercultural

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης

Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης IP/09/714 Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2009 Στην Πράγα θα τελεστεί η τρίτη απονοµή των ευρωπαϊκών βραβείων διά βίου µάθησης εκαοκτώ σχέδια και δραστηριότητες για την κινητικότητα των σπουδαστών που χρηµατοδοτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY

FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY Lifelong Learning Programme Transversal programme: Key Activity 1 Support for European cooperation in Education and Training (ECET-Part B) FARE - FACILITATING REFLECTIONS ON EQUITY IN LLL STRATEGY PROJECT

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής& εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Multilateral Projects - Transfer of Innovation / TOI ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo da Vinci Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα