METAβιβλίο, µια πρόταση πολυµεσικού βιβλίου φυσικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "METAβιβλίο, µια πρόταση πολυµεσικού βιβλίου φυσικής"

Transcript

1 METAβιβλίο, µια πρόταση πολυµεσικού βιβλίου φυσικής Χ. Ραγιαδάκος 1, Σ. Κεσανίδης 2, Φ. Κωνσταντίνου 3, Ν. Papadovasilakis 4, Κ. Παπαµιχάλης 5, Ν. Παπασταµατίου 6, K. Reich 7, F. Scheuermann 7 1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2 Γεννάδειος Σχολή, 3 Ελληνική Ευρωπαϊκή Σχολή Philips, Κύπρος, 4 Mary Hare Grammar School, Newbery, UK, 5 ΕΚΦΕ Παλλήνης, Ι 6 ΕΚΦΕ Οµόνοιας, 7 Institute for Future Studies, Austria ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το έργο ΜΕΤΑβιβλίο είναι µια ηλεκτρονική φυσική Γυµνασίου µε τη µορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book). Αποτελεί ένα πολυµεσικό, διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό που παρέχει στο µαθητή ένα πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον. Τρέχει είτε σε φορητό/ προσωπικό υπολογιστή είτε στο διαδίκτυο, ώστε να υποστηρίζει δράσεις του µαθητή στην τάξη ή/ και στο σπίτι. Στόχος του έργου είναι να ερευνηθούν οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού βιβλίου στην τάξη και γενικά στην εκπαίδευση, µε προοπτική την πιθανή µελλοντική αντικατάσταση των παραδοσιακών έντυπων βιβλίων. Στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησής του το κεφάλαιο Θερµότητα δοκιµάστηκε τη σχολική χρονιά στη β τάξη πέντε γυµνασίων, δηµόσιων και ιδιωτικών, στην Αθήνα, Πειραιά, Άλιµο και Αχαρνές, ενός στη Λευκωσία, Κύπρος, και µιας αντίστοιχης τάξης ενός ειδικού σχολείου κωφών στο Newbery, Αγγλία. Οι απαντήσεις των µαθητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις είναι ως επί το πλείστον θετικές, στα κριτήρια αξιολόγησης που διακρίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ερευνητικών ερωτηµάτων: τεχνολογία φιλικότητα ποιότητα προϊόντος/ περιεχοµένου. Κατά το τρέχον σχολικό έτος βρίσκεται σε πρόοδο η αξιολόγηση όλου του βιβλίου στα ίδια σχολεία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ιδασκαλία/ µάθηση, ΜΕΤΑβιβλίο, e-book, πολυµεσικό ηλεκτρονικό βιβλίο, διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό, φυσική γυµνασίου, εικονικό εργαστήριο, διαδίκτυο ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Το έργο ΜΕΤΑβιβλίο (metabook) είναι ανταγωνιστικό έργο ( ) στο πλαίσιο της δράσης ΜΙΝΕΡΒΑ του προγράµµατος SOCRATES της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι µια ηλεκτρονική φυσική Γυµνασίου µε τη µορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) που εκµεταλλεύεται πλήρως τις υπάρχουσες δυνατότητες του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος (πολυµέσα κλπ.) και αποτελεί ένα πολυµεσικό, διαδραστικό διδακτικό βιβλίο µε έµφαση στην αλληλεπίδραση του χρήστη µε το λογισµικό, παρέχοντας στο µαθητή ένα πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον. Τρέχει είτε σε φορητό/ προσωπικό υπολογιστή είτε στο διαδίκτυο είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε να υποστηρίζει δράσεις του µαθητή στην τάξη παρουσία του εκπαιδευτικού ή/και στο σπίτι για µελέτη και αυτο-εκπαίδευση. Στόχος του έργου είναι να ερευνηθούν οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού βιβλίου στην τάξη και γενικά στην εκπαίδευση, µε προοπτική την πιθανή µελλοντική αντικατάσταση των παραδοσιακών έντυπων βιβλίων.

2 56 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ΑΠΟ ΤΟΝ SKINNER ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το 1954 που ο (Skinner, 1954) ανέπτυξε µια θεωρία προγραµµατισµένης διδασκαλίας και µάθησης από µηχανές διδασκαλίας, τα πρώιµα προγράµµατα «διδασκαλίας µε τον υπολογιστή» (Computer Aided/Αssisted Ιnstruction CAI) στις ΗΠΑ, µέχρι την εποχή της εµφάνισης του παγκόσµιου ιστού (www) και την τρέχουσα, από το 1995 και µετά, εποχή έχουν συµβεί δραµατικές εξελίξεις στον τρόπο διδασκαλίας και µάθησης µε τον υπολογιστή (Ραγιαδάκος κ.ά. 2004). Η εισαγωγή συνοδεύθηκε από τρεις τάσεις ενίσχυσης, δηλαδή, την εµφάνιση τεχνολογίας για φθηνούς φορητούς υπολογιστές, τη συνεχώς επιταχυνόµενη βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο (σήµερα και ασύρµατης) και τέλος, την εφεύρεση των τυποποιηµένων προγραµµάτων περιήγησης (browsers) που επιτρέπουν στους χρήστες να εξερευνήσουν εύκολα µια απέραντη πηγή πληροφόρησης και γνώσης. Συνδυασµός που έχει οδηγήσει σε µια µετατόπιση του «παραδείγµατος», µε άλλα λόγια τον τρόπο που οι δάσκαλοι και οι µαθητές σκέφτονται για τη διδασκαλία και τη µάθηση µέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Dede, 2000). Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Anytime Anywhere Learning που υποστηρίζει η Microsoft σε συνεργασία µε την Toshiba και άλλες εταιρίες µε την (πιλοτική) εισαγωγή, από το 1997, του φορητού υπολογιστή µε σύνδεση στο διαδίκτυο και του ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) στα σχολεία στις ΗΠΑ και Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο ότι µετά τρία πρώτα χρόνια εφαρµογής (Μicrosoft, 2000): o Η πρόσβαση στην τεχνολογία βελτιώνει την ικανότητα γραφής των µαθητών και ενθαρρύνει τη µεταξύ τους συνεργασία. o Οι µαθητές που χρησιµοποιούν φορητό υπολογιστή βελτιώνουν τις γραπτές εργασίες τους. o Οι καθηγητές που χρησιµοποιούν φορητό υπολογιστή ολονέν και περισσότερο o χρησιµοποιούν την εποικοδοµητική προσέγγιση στη διδασκαλία τους. Οι καθηγητές που χρησιµοποιούν φορητό υπολογιστή αισθάνονται περισσότερο υπεύθυνοι για τη µάθηση και την πρόοδο των µαθητών τους. Συνάµα στην Αυστραλία η έρευνα έδειξε, µεταξύ άλλων, ότι στις τάξεις που χρησιµοποιούν υπολογιστή για τη διδασκαλία της φυσικής, οι µαθητές ανέπτυξαν περισσότερο θετική στάση για το µάθηµα (Fisher & Stolarchuk, 1998). Σήµερα, ευρεία εφαρµογή προγραµµάτων µορφής «µαθαίνοντας µε το φορητό υπολογιστή» (learning with laptop) δοκιµάζει η µία στις πέντε εκπαιδευτικές περιφέρειες στις ΗΠΑ σε ένα ή σε περισσότερα σχολεία, και το Υπουργείο Παιδείας του Τέξας εξετάζει να αντικαταστήσει τα σχολικά εγχειρίδια µε φορητούς υπολογιστές στα δηµόσια σχολεία! Παράλληλα ένας αριθµός ευρωπαϊκών σχολείων έχει ενσωµατώσει το φορητό υπολογιστή τουλάχιστον σε µερικές από τις τάξεις του (Jones-Nerzic, 2001). ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Από παιδαγωγική σκοπιά τα πρώτης γενεάς συστήµατα/ προγράµµατα διδασκαλίας µε τον υπολογιστή (CAI) διαµορφώθηκαν από τη συµπεριφορική θεωρία (µπιχεβιορισµό) και περιλαµβάνουν «προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής» που στηρίζονται στις αρχές της προγραµµατισµένης διδασκαλίας του Skinner, έχουν απλή γραµµική µορφή και καλούν τον χρήστη να απαντήσει σε µια σειρά ερωτήσεων, παρέχοντας άµεση ενίσχυση για κάθε σωστή απάντηση. Σήµερα µεγάλο ποσοστό προγραµµάτων διδασκαλίας µε τον υπολογιστή συνεχίζουν να ακολουθούν τη συµπεριφορική προσέγγιση. Στις εφαρµογές της δεύτερης γενεάς η έµφαση µετατοπίζεται από το περιεχόµενο στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. Είναι επηρεασµένες από τις γνωστικές θεωρίες µάθησης και συµπεριλαµβάνουν οπτικοποιήσεις, προσοµοιώσεις και µέσω του υπολογιστή επικοινωνία µεταξύ δασκάλου και µαθητή. Στις τρίτης και τέταρτης γενεάς εφαρµογές διδασκαλίας µε τον υπολογιστή ο χρήστης-µαθητής αλληλεπιδρά µε την εκπαιδευτική πράξη µε τη βοήθεια του λογισµικού. Στηρίζονται στη θεωρία της

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 57 εποικοδοµητικής µάθησης και στο σχεδιασµό, αντίστοιχα, σχεδόν ανοιχτών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ή εντελώς ανοιχτών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Μικρόπουλος, 2000). Το παρόν (διδακτικού τύπου) λογισµικό κατατάσσεται στις εφαρµογές δεύτερης γενεάς, αν και εµπνέεται από την εποικοδοµητική αντίληψη για τη µάθηση και τις άλλες µετα-θεωρίες µάθησης. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Στο ΜΕΤΑβιβλίο ο µαθητής έχει τον έλεγχο της µαθησιακής διαδικασίας και ο εκπαιδευτικός το ρόλο του καθοδηγητή και του εµψυχωτή. Σε αντιδιαστολή µε τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (διάλεξη, κιµωλιοπίνακας ή/και πείραµα επίδειξης από τον καθηγητή) όπου εκπαιδευτικός ελέγχει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης µε το µαθητή να έχει συνήθως το ρόλο «παθητικού» αποδέκτη και µε αποτέλεσµα η επικοινωνία στην τάξη να είναι ασύµµετρη (Ραγιαδάκος κ.ά., 2003). Λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα στη διαδικασία της διδασκαλίας και της µάθησης είναι η απόκτηση από το µαθητή των απαιτούµενων πληροφοριών για τη δηµιουργία των κατάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων, κατά τρόπο που να ενσωµατώσει στις γνωστικές του δοµές τη νέα γνώση και τη σύνθεση των πληροφοριών που ανακτά, οι επιλογές στο ΜΕΤΑβιβλίο είναι τέτοιες, ώστε : o Ο τρόπος πλοήγησης του χρήστη να ανακλά τις γνωστικές δοµές του µαθητή/ χρήστη. o Η επιλογή ενός κόµβου να σχετίζεται µε την προηγούµενη γνώση του µαθητή. o Το λογισµικό να περιλαµβάνει στρατηγικές, ώστε ο µαθητής να ενσωµατώνει πληροφορίες στις γνωστικές του δοµές. o Η δοµή του λογισµικού να διευκολύνει το µαθητή στη σύνθεση νέων δοµών γνώσης. o Οι ασκήσεις και τα προβλήµατα να διευκολύνουν το µαθητή στη σύνθεση πληροφοριών. o Οι υποδείξεις που παρέχει το λογισµικό σε ανοιχτά προβλήµατα µε τη µορφή συγγραφής εργασιών και εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων και δραστηριοτήτων, να διευκολύνουν το µαθητή στη σύνθεση πληροφοριών και στη µεταγνώση. Επίσης, το λογισµικό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το χρήστη, να ελέγχει την κατανόηση των θεµάτων, να περιλαµβάνει στρατηγικές διόρθωσης παρανοήσεων κλπ. που περιλαµβάνουν: o o Τεχνικές για τη µείωση του γνωστικού φόρτου. ραστηριότητες για έλεγχο της προόδου του µαθητή από τον ίδιο. Το πακέτο της τρέχουσας πιλοτικής εφαρµογής του ΜΕΤΑβιβλίου περιλαµβάνει ένα πακέτο βιβλίων ήτοι βιβλίο του µαθητή, εργαστηριακό οδηγό και βιβλίο για τον καθηγητή, που συνυπάρχουν σε φορητό υπολογιστή ή σε προσωπικό υπολογιστή αλλά και στο διαδίκτυο λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διατηρηθεί τη δοµή των έντυπων βιβλίων µια και «συνυπάρχει» µε αυτά (Ραγιαδάκος κ.ά., 2003, Ζησιµόπουλος κ.ά. 2002). Το λογισµικό του προγράµµατος είναι εντοπισµένο και προσαρµοσµένο σε δύο γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά) και σε τρία διαφορετικά αναλυτικά προγράµµατα σπουδών (ελληνικό, κυπριακό, αγγλικό). ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η προϋπόθεση αυτού του προγράµµατος για τη µελλοντική αντικατάσταση του γνωστού κλασικού βιβλίου από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό στηρίζεται στο συλλογισµό ότι ένας φορητός υπολογιστής, λόγου χάρη, µπορεί να αντικαταστήσει όλα τα σχολικά βιβλία που υπάρχουν στην τσάντα του µαθητή στη δωδεκάχρονη εκπαίδευση, µε κόστος την τιµή αγοράς του και το κόστος του λογισµικού! Η σηµερινή λιανική τιµή ενός φορητού υπολογιστής είναι µικρότερη από 1000 και η αναµενόµενη χονδρική τιµή φορητού υπολογιστής µετά από δυο χρόνια (µπορεί και λιγότερο ) εκτιµάται ότι θα είναι µικρότερη από 500. Στο ίδιο διάστηµα, η τιµή αυτή µπορεί να συγκριθεί µε το κόστος (συγγραφή, εκτύπωση, διακίνηση κλπ.) των παραδοσιακών σχολικών βιβλίων, που ανέρχεται περίπου σε 450 για το σύνολο των βιβλίων

4 58 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών ενός µαθητή και για τα 12 έτη φοίτησης (πηγή: ΥΠΕΠΘ, έτος 2002). Και επειδή το κόστος των βιβλίων στο εγγύς µέλλον αναµένεται να αυξηθεί παρά να µειωθεί, η ιδέα του φορητού υπολογιστή οικονοµικά είναι ιδιαίτερα ελκυστική (Ραγιαδάκος κ.ά., 2003). Επίσης, ο υπολογιστής, το «σκληρό εξώφυλλο» του ηλεκτρονικού βιβλίου, είναι µια εργαλειοθήκη που βοηθά το µαθητή να µαθαίνει σε συµφωνία µε την άποψη της πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner. Αφού υποστηρίζει, ότι η δυναµική χρήση του υπολογιστή στη διδασκαλία ατόµων ξεχωριστών τύπων µάθησης είναι ουσιαστική ( ) και ο υπολογιστής µπορεί να είναι ένας ζωτικής σηµασίας βοηθός κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, που βοηθά τα άτοµα αυτά να διαπραγµατευτούν λογικές ακολουθίες στους δικούς τους προτιµώµενους ρυθµούς µε τη χρήση ποικίλων εκπαιδευτικών τεχνικών (Gardner, 1983). Από την άλλη µεριά τα βιβλία έχουν µειονεκτήµατά που βρίσκονται ακριβώς εκεί όπου το ηλεκτρονικό βιβλίο υπερέχει. ηλαδή τα έντυπα σχολικά βιβλία: o Περιέχουν περιορισµένες πληροφορίες, ενώ τα ηλεκτρονικά βιβλία µπορούν να περιέχουν σχεδόν απεριόριστο αριθµό πληροφοριών. o εν είναι αλληλεπιδραστικά και πολυµεσικά. o Με το τέλος του σχολικού έτους είναι άχρηστα στους µαθητές και πρέπει να αντικατασταθούν. o Είναι σχεδόν αδύνατο να αλλαχτεί αµέσως το περιεχόµενό τους αν βρεθεί λάθος ή οι περιλαµβανόµενες πληροφορίες και τα στοιχεία αλλάξουν αµέσως µετά την εκτύπωση. o Πιάνουν χώρο και έχουν βάρος για να µεταφερθούν στο σχολείο από το µαθητή κάθε ηµέρα o εν µπορούν να προσαρµοστούν στην αλλαγή του προγράµµατος σπουδών µαθηµάτων ή σε διαφορετικές σχολικές ανάγκες. ΙΑΘΡΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ Στο βιβλίο του µαθητή το κάθε ένα από τα 19 πολυµεσικά µαθήµατα (διδακτικές ενότητες από τα κεφάλαια της Θερµότητας και της Οπτικής συν την Εισαγωγή) η κάθε ενότητα δοµείται γύρω από µια ηλεκτρονική σελίδα ανοικτής αρχιτεκτονικής και µικρό µέγεθος µε τη χρήση τεχνικών Internet, όπως είναι οι τεχνικές HTML, DHTΜL, JavaScript, Java applets, Flash animation. Η πλοήγηση είναι έτσι σχεδιασµένη, ώστε ο χρήστης κάθε στιγµή να ξέρει που είναι και να πηγαίνει παντού µε τρία κλικ το πολύ. Παράλληλα οι πληροφορίες που θα χρειαστεί είναι 100% ορατές µόλις εισάγει τη σελίδα (Ragiadakos, et. al., 2003). Η κάθε σελίδα/ µάθηµα περιλαµβάνει την αφόρµηση, που συνήθως είναι ένα σχετικό κινούµενο σχέδιο (animation), τις βασικές έννοιες και ένα animation των σηµαντικών βηµάτων ενός εικονικού πειράµατος, το οποίο είναι και ο σύνδεσµος προς το «Εικονικό Εργαστήριο». Στο κάτω µέρος της κύριας σελίδας του µαθήµατος υπάρχουν οι σύνδεσµοι πλοήγησης προς «Πρόσθετες Γνώσεις», «Ασκήσεις Επανάληψης», «Κύριο Μενού και άλλα µαθήµατα κεφαλαίου», «Τεχνολογία» και «Λεξικό». Παράλληλα οι νέες έννοιες του µαθήµατος έχουν µαρκαριστεί και ανοίγει κατάλληλο παράθυρο µε τη σχετική επεξήγησή τους (Εικόνα 1). Οι βασικές έννοιες εισάγονται µε τη λογική του ελάχιστου κειµένου µε βαθµιαία πρόοδο στο ρυθµό του χρήστη. Στη σελίδα του πολυµεσικού εικονικού εργαστηρίου ο µαθητής εκτελεί διαδραστικά το βασικό πείραµα του µαθήµατος, που είναι ένα εικονικό πείραµα καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε πάγκο εργασίας και «εργαλιοθήκη» µε τα αναγκαία όργανα και συσκευές, φύλλο εργασίας µε οδηγίες, παρατηρήσεις, µετρήσεις, διαλόγους µαθητή-καθηγητή, συµπεράσµατα (Εικόνα 2). Το εικονικό εργαστήριο δεν καταργεί το κλασικό σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστηµών, το συµπληρώνει. Για το λόγο αυτό εξάλλου υπάρχει ενσωµατωµένος εργαστηριακός οδηγός µε φύλλα εργασίας κλπ. Ο εργαστηριακός οδηγός περιέχει εννέα εργαστηριακές ασκήσεις (πειράµατα καθοδηγούµενης ανακάλυψης) συµπληρωµατικές των αντίστοιχων Εικονικών Εργαστηρίων.

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 59 Εικόνα 1. Εικόνα 2. Τέλος, στον οδηγό διδασκαλίας (βιβλίο καθηγητή) δίνεται ένας συνοπτικός σχεδιασµός για το καθένα από τα µαθήµατα του ΜΕΤΑβιβλίου, που περιλαµβάνει: τους διδακτικούς στόχους, τις βασικές ιδέες του µαθήµατος, τις εννοιολογικές δυσκολίες, τις λέξεις κλειδιά και τα (προτεινόµενα) βήµατα διαχείρισης του µαθήµατος. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας του σχεδιασµού και της κατανοµής ενός εκπαιδευτικού κύκλου ή προγράµµατος, υπάρχουν τουλάχιστον δύο στάδια κατά τα οποία πρέπει να αναπτύσσεται η διαδικασία της αξιολόγησης: o Η επικύρωση των δεδοµένων της πιλοτικής εφαρµογής, ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια και ποιότητα των εκπαιδευτικών εργαλείων. o Η αξιολόγηση στο τέλος της όλης διαδικασίας, ώστε να µετρηθούν οι αντιδράσεις και να γίνουν αναθεωρήσεις µε στόχο την περαιτέρω ενηµέρωση και διάχυση των νέων δεδοµένων. Μια περίληψη της µεθοδολογίας αξιολόγησης του ΜΕΤΑβιβλίου φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 3): Σχεδιασµός Ανάπτυξη Αξιολόγηση Σχεδιασµός / Ενδιάµεση αξιολόγηση Προϊόν / Τελική αξιολόγηση Ανάπτυξη Σχεδιασµός Αξιολόγηση Εικόνα 3. ιάγραµµα αξιολόγησης ΜΕΤΑβιβλίου. Κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΜΕΤΑβιβλίου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε τεχνικά ζητήµατα. Έτσι το 1/3 σχεδόν των ερωτήσεων των ερωτηµατολογίων αφορούν την εκτίµηση της εφαρµοζόµενης τεχνολογίας και οι υπόλοιπες τη φιλικότητα του λογισµικού προς

6 60 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών τον χρήστη και την ικανοποίηση που αισθάνεται ο τελευταίος από τη χρήση του, την ποιότητα του προϊόντος και του περιεχοµένου. Η συνεχιζόµενη (τελική) αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής θα επιτρέψει την εξαγωγή τεχνικών, παιδαγωγικών και συγκριτικών οικονοµικών αναφορών που θα βοηθήσουν την πολιτική ηγεσία και τους λοιπούς εµπλεκόµενους στην αποδοτική εισαγωγή του πολυµεσικού ηλεκτρονικού βιβλίου στη (δευτεροβάθµια) εκπαίδευση. Τη σχολική χρονιά το κεφάλαιο Θερµότητα του ΜΕΤΑβιβλίου δοκιµάστηκε πιλοτικά, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αξιολόγησης, στη β τάξη πέντε γυµνασίων, δηµόσιων και ιδιωτικών, στην Αθήνα, Πειραιά, Άλιµο και Αχαρνές, ενός στη Λευκωσία, Κύπρος, και µιας αντίστοιχης τάξης ενός ειδικού σχολείου κωφών και βαρήκοων στο Newbery, Αγγλία. Οµάδες στόχος ήταν οι αντίστοιχοι µαθητές, οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες (βαρήκοοι) και οι διδάσκοντες. Μετείχαν συνολικά 151 παιδιά (64 αγόρια και 87 κορίτσια), από τα οποία 11 µε προβλήµατα ακοής, και εννέα διδάσκοντες. Οι 99 από τους µαθητές είναι από την Ελλάδα, 41 από την Κύπρο και 11 από τη Μ. Βρετανία µε ίση αναλογία µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ερευνητικών ερωτηµάτων: τεχνολογία φιλικότητα ποιότητα προϊόντος/ περιεχοµένου. Στα ερωτηµατολόγια που οι µαθητές συµπληρώσαν, οι απαντήσεις τους στις αντίστοιχες ερωτήσεις, στην κλίµακα διαφωνώ πλήρως- διαφωνώ- έτσι και έτσι- συµφωνώ-συµφωνώ πλήρως, είναι ως επί το πλείστον θετικές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Σύµφωνα µε τις απαντήσεις µαθητών ήταν ευχάριστο να µελετούν µε το ΜΕΤΑβιβλίο αλλά θα ήθελαν βελτιώσεις σε παραµέτρους που αναφέρονται παρακάτω. Αν και µαθητές δεν έχουν κανένα πρόβληµα να εργάζονται µε διαφορετικές συσκευές δηλαδή επιτραπέζιους υπολογιστές (PCs) ή φορητούς υπολογιστές (Laptops) ή επίπεδους υπολογιστές (Tablet-PCs), καµιά συσκευή δεν µπορεί να θεωρηθεί σαν βέλτιστη λύση. Οι επιτραπέζιοι υπολογιστές κρίνονται καλύτερα ως προς το επίπεδο ευκολίας στη χρήση και στο µέγεθος της οθόνης σε σύγκριση µε φορητούς ή επίπεδους υπολογιστές, αλλά είναι χειρότεροι ως προς τη φορητότητα και την απόδοση. Πάντως οι µαθητές αντιµετώπισαν αρκετές τεχνικές δυσκολίες.[προς το παρόν το ΜΕΤΑβιβλίο χρησιµοποιείται περισσότερο σε επιτραπέζιους υπολογιστές σε ποσοστό περίπου 60% απ' ό,τι σε φορητές συσκευές.] Στα υπέρ του ΜΕΤΑβιβλίου είναι ότι αποτελεί ένα ολοκληρωµένο διδακτικό εργαλείο, δηλαδή ο συνδυασµός διαφορετικών µέσων που παραγάγουν ένα αποτελεσµατικό σύνολο. Οι µαθητές και οι δάσκαλοι θεωρούν ότι ο συνδυασµός πολυµέσων, τα κινούµενα σχέδια και τα διαδραστικά πειράµατα (εικονικό εργαστήριο), είναι ελκτικά και χρήσιµα για την κατανόηση του µαθήµατος. Ειδικά τα διαδραστικά πειράµατα βοήθησαν τους µαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόµενο. Οι µαθητές θεωρούν πολύ καλή τη σχεδίαση της (εισαγωγικής) οθόνης όπως προκύπτει και από τη θετική άποψη που έχουν για τις φωτογραφίες, τα κινούµενα σχέδια και τα χρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν. Η καλή τη σχεδίαση της οθόνης διευκολύνει επίσης την περιήγηση εστιάζοντας στον εύκολο προσδιορισµό των συνδέσµων από το χρώµα τους. Εντούτοις οι µαθητές δεν µπορούν εύκολα να βρουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, εποµένως η διαδικασία πλοήγησης πρέπει να επανεξεταστεί περαιτέρω. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως όλες οι λειτουργίες βοήθειας στο δείγµα που αξιολογήθηκε, εξηγώντας εν µέρει τη (κακή) γνώµη των µαθητών. Το επίπεδο δυσκολίας κατανόησης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο ΜΕΤΑβιβλίο είναι ικανοποιητικό, δεδοµένου ότι οι µαθητές αντιµετώπισαν ελάχιστα προβλήµατα σε αυτό τον τοµέα. Αυτό απεικονίζεται, επίσης, στην καλή γνώµη τους για την προσφερόµενη γνώση (γνωστικές απαιτήσεις), που είναι εξισορροπηµένη.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 61 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dede, C. (2000), The role of emerging technologies for knowledge mobilization,dissemination and use in education. Fairfax, VA: Commissioned by the Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Education Fisher, D. and Stolarchuk, E. (1998), The effect of using laptop computers on achievement, attitude to science and classroom environment in science. Proceedings Western Australian Institute for Educational Research Forum Gardner, H. (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books Jones-Nerzic, R. (2001), The laptop revolution, Teaching History Online, 4, Μicrosoft (2000), Research finds laptop learning yields better students and better teachers through Anytime, Anywhere Access: Year three key findings, Ragiadakos C., Kessanidis S. et. al., (2003), METABOOK. Evaluating the possibilities of e-books in schools, Proceedings of Sixth International Conference on Computer Based Learning in Science (CBLIS), Nicosia: University of Cyprus Skinner, B. F. (1954). The science of learning and the art of teaching, Harvard Educational Review, 24, Ζησιµόπουλος, Γ., Καφετζόπουλος, Κ., Μουτζούρη-Μανούσου, Ε., Παπασταµατίου, Ν., (2002), Θέµατα διδακτικής για τα µαθήµατα των φυσικών επιστήµων, , Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη Μικρόπουλος, Α. (2000), Εκπαιδευτικό λογισµό Αθήνα: Κλειδάριθµος Ραγιαδάκος Χ., Κεσανίδης Σ., Papadovasilakis Ν., κ.ά, (2003), ΜΕΤΑβιβλίο: Πρώτο στάδιο δηµιουργίας ενός πολυµεσικού ηλεκτρονικού βιβλίου φυσικής γυµνασίου, Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη, Σύρος (υπό εκδ.) Ραγιαδάκος Χ., Κεσανίδης Σ., Papadovasilakis Ν., κ.ά, (2004), ΜΕΤΑβιβλίο: Ένα πολυµεσικό, διαδραστικό ηλεκτρονικό βιβλίο φυσικής γυµνασίου. Ενδιάµεση αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής του, Πρακτικά 2 ου Συνεδρίου Ένωσης για τη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Ε ΙΦΕ) και 2 ου Συµποσίου IOSTE στη Νότια Ευρώπη ιδακτική Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας:Οι προκλήσεις του 21 ου αιώνα, Καλαµάτα (υπό εκδ.)

8 62 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη

Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά. Περίληψη Αξιολόγηση λογισμικού Engino KidCAD για τρισδιάστατη σχεδίαση από παιδιά Δημητρίου Δημήτρης Δάσκαλος, MA IT in Education engino.education@gmail.com Σίσαμος Κώστας Μηχ. Μηχανικός, MSc Δάσκαλος c.sisamos@engino.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Εκμάθηση Νεοελληνικής Γλώσσας Β Δημοτικού μέσω Flash Γεωργακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα/ειδικότητα. Σχεδιασµός αναλυτικών προγραµµάτων κατάρτισης» 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα