Laboratory: Hands-On, LCG & EGEE Grids

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Laboratory: Hands-On, LCG & EGEE Grids"

Transcript

1 Laboratory: Hands-On, LCG & EGEE Grids Fotis Georgatos Grid Technologies Trainer, GRNET University of Athens, October 23 rd -24 th, 2006

2 Μία Εφαρμογή σε έναν Υπολογιστή

3 Μία Εφαρμογή στο Πλέγμα

4 Δομή Εφαρμογής στο Πλέγμα Ο χρήστης ζητάει: την εκτέλεση μιας εφαρμογής σε ένα μακρινό σύστημα, η οποία αναλύει κάποια δεδομένα εισόδου (τα οποία ενδεχομένως προϋπάρχουν στο Πλέγμα) παράγει κάποια δεδομένα εξόδου, τα οποία αποθηκεύονται επίσης στο Πλέγμα, πιθανώς σε καποιο Storage Element ή στο UI.

5 Πόροι που διατίθενται στο Πλέγμα

6 Ιδιαιτερότητες του Πλέγματος Το Πλέγμα (LCG Grid) προσπαθεί να συντονίσει πόρους οι οποίοι ξεφεύγουν κατά πολύ από την τάξη μεγέθους και τα όρια ενός τοπικού ή campus-wide cluster. Οι αυξημένες δυνατότητες παρέχονται μεν, αλλά αναπόφευκτα με κάποια αυξημένη πολυπλοκότητα στο ενδιάμεσο λογισμικό. Απαιτείται, για να γίνεται η διαχείριση των εργασιών, οι εργασίες να εκτελούνται διά μέσω ειδικών LCG ή glite εντολών.

7 Συνεργασία κόμβων στο Πλέγμα Τερματικά Χρηστών enter Grid enter Grid enter Grid enter Grid CE SE UI UI WN WN - JDL files - PKI X.509 certificates - Input & Output files RB/II WN WN WN WN

8 Η βασική ομάδα κόμβων στο LCG UI: User Interface - Διεπαφή Χρηστών Είναι το σύστημα από το οποίο οι χρήστες υποβάλουν διεργασίες Μπορεί να είναι οποιοδήποτε Linux σύστημα, ακόμη και ένα laptop RB/WMS: Resource Broker - Κατανεμητής Πόρων Οι διεργασίες υποβάλονται εδώ από τον Χρήστη, πριν πάνε σε κάποιο CE (Στο glite middleware, αντί για RB έχουμε το WMS) CE: Computing Element - Υπολογιστικό Στοιχείο Είναι ο κόμβος που παρέχει πρόσβαση σε μία ομάδα Worker Nodes WN: Worker Node - Κόμβος Εξυπηρέτησης Διεργασιών Οι κόμβοι αυτοί παρέχουν υπολογιστικές υπηρεσίες στο Πλέγμα SE: Storage Element - Αποθηκευτικό Στοιχείο Οι κόμβοι SE παρέχουν πρόσβαση σε συστήματα δίσκων και ταινιών BDII: ( ) - Βάση Δεδομένων Υπηρεσιών Καταλόγου Είναι ο κατανεμημένος μηχανισμός που παρέχει την πληροφόρηση «Που/Ποιος/Τι είναι το Πλέγμα» (Δουλεύει περίπου όπως το DNS)

9 Κατάσταση εφαρμογής στο Πλέγμα

10 Ροή Εφαρμογής στο Πλέγμα

11 Η Ελληνική Υποδομή HellasGrid Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: Εκμετάλλευση ευρυζωνικών υποδομών ΕΔΕΤ2 Τοποθέτηση κόμβων Grid μέσα σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Δημιουργία ανθρώπινου δικτύου (Επιστημονικές και Ερευνητικές κοινότητες - ΕΔΕΤ) Δημιουργία Πόλων Τεχνογνωσίας ενσωματωμένων στα Ιδρύματα Χρήση AccessGrid για επικοινωνία και διαχείριση

12 Εκτέλεση εφαρμογής στο Πλέγμα Χρήση ενός ssh client, πχ putty Το βρίσκετε εύκολα, πχ με ένα search engine όπως το google, ή κατευθείαν στην διεύθυνση Πρόσβαση σε ένα σύστημα τύπου User Interface: ssh password: <mypassword> ls -als.globus (mkdir.globus εάν δεν υπάρχει ήδη) Το ιδιωτικό κλειδί σας θα είναι το αρχείο userkey.pem Το πιστοποιητικό σας θα είναι το αρχείο usercert.pem Ενεργοποίηση πιστοποιητικού (συνήθως για 12 ώρες) voms-proxy-init --voms hgdemo και απαντάτε με keyforcert voms-proxy-info, για να επιβεβαιώσετε ότι είναι πλέον ενεργό το πιστοποιητικό και πόσες ώρες απομένουν για την χρήση του

13 Προετοιμασία του πιστοποιητικού

14 Εκτέλεση εφαρμογής στο Πλέγμα Job Description Language Κατά το πρότυπο Condor classified advertisements Πληροφορία που αξιοποιείται για την βέλτιστη εκτέλεση της εργασίας Παράδειγμα ενός hostname.jdl: Executable Arguments StdOutput StdError OutputSandbox VirtualOrganisation Requirements Rank = "/bin/hostname"; = "-f"; = "std.out"; = "std.err"; = {"std.out","std.err"}; = hgdemo"; = other.arch= i386 ; = other.freecpus;

15 Εκτέλεση εφαρμογής στο Πλέγμα glite-job-list-match --vo hgdemo testjob.jdl lcg-infosites --vo hgdemo ce lcg-infosites --vo hgdemo se lcg-infosites --vo see ce lcg-infosites --vo see se lcg-infosites --vo biomed ce lcg-infosites --vo biomed se lcg-infosites --vo atlas ce lcg-infosites --vo atlas se lcg-infosites --vo dteam ce lcg-infosites --vo dteam se

16 Εκτέλεση εφαρμογής στο Πλέγμα glite-job-submit -o today.jid --vo hgdemo testjob.jdl Στέλνει την διεργασία στον Resource Broker (RB) To RB εντοπίζει το πλέον κατάλληλο CE και στέλνει την διεργασία εκεί Το CE αναθέτει σε ένα ελεύθερο WN την διεργασία glite-job-status -i today.jid Για να ελέγξουμε την πρόοδο submitted: Η διεργασία έχει υποβληθεί στο RB waiting: Η διεργασία αναμένει επεξεργασία στο RB ready: Η διεργασία έχει αντιστοιχηθεί ήδη σε κάποιο CE, αλλά δεν έχει ακόμα φτάσει στο LRMS του CE. scheduled: Η διεργασία έχει μπει σε μια ουρά του LRMS στο CE running: Η διεργασία τρέχει πλέον σε κάποιο Worker Node done: Η διεργασία τερμάτισε και μένει η συλλογή από το RB glite-job-cancel εάν θέλουμε την Ακύρωση μιας διεργασίας glite-job-output -i today.jid --dir. Παραλαβή εξόδου

17 Διαχείριση Δεδομένων στο Πλέγμα Αναζήτηση Storage Element στα οποία έχουμε πρόσβαση: lcg-infosites --vo <myvo> se πχ myvo == hgdemo Κατάθεση ενός αρχείου σε ένα Storage Element: lcg-cr --vo=<myvo> -d <SE> -l lfn:<mylogicalfilename> file://`pwd`/<file> Ανάληψη ενός αρχείου από ένα Storage Element: lcg-cp --vo=<myvo> -l lfn:<mylogicalfilename> file://`pwd`/<file> Δημιουργία αντίγραφου σε ένα άλλο SE: lcg-rep --vo <myvo> -d <SE> lfn:<mylogicalfilename> Ερώτηση για τα αντίγραφα ενός αρχείου (με βάση το lfn): lcg-lr --vo <myvo> lfn:<mylogicalfilename>

18 Υπάρχει ελπίδα να τα μάθω αυτά; GLITE 3.0 USER GUIDE Οδηγίες χρήσης του glite, με πολλές εντολές middleware, ένα.pdf με 166 σελίδες. Getting started Information Service Workload Management &.jdl Data Management User tools RTFM! (=Read The Fine Manual!)

19 Ποιοι ωφελούνται από το Πλέγμα Medical/Healthcare Imaging Diagnonis & Treatment Drug design (malaria, d2ol, Η5Ν1, anthrax, embola) Bioinformatics Study of the human/other genomes Protein folding Geological & climate applications Weather Forecasting Climate Simulation Ocean current analysis Oil and Gas Exploration Seismic Signal Analysis Pharmaceutical, Chemical, Biotechnology atmospheric chemistry systems biology molecular modeling nanotechnology materials science material interaction simulations catalysis investigations) Mathematics and Basic Research prime numbers (gimps/mprimes effort) The (partial) verification of Riemann's hypothesis Business decision support Financial analysis Portfolio optimization Risk management applications Supply Chain and Demand Chain Optimization Search and Retrieval (huge databases, data mining) Route Optimization Transportation LAN and WAN Networking Electrical, Mechanical and Civil Engineering Energy production/distribution strategy optimization Engineering and digital design CAD / CAM Aerodynamic simulation (wind tunnel simulation) Digital Rendering (raytracing, digital video synthesis) Construction verification against earthquakes eg. finite elements method Physics & Astrophysics High Energy Physics simulations and signal analysis N-body problem simulation space probe signal analysis radio telescope signal analysis Computer Science Cryptography (distributed.net) Search Engines (grud, a distributed Internet crawler) Πολλοί!

20 Q & A

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment

HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment HY555 Παράλληλα Συστήματα και Grids Χειμερινό εξάμηνο 2007 Άσκηση 3 Εξοικείωση με το EGEE GRID Environment Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εξοικείωση με ένα πραγματικό περιβάλλον Grids. Θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Entering the GRID. George Oikonomou Users Support Team

Entering the GRID. George Oikonomou <georgeik@ceid.upatras.gr> Users Support Team Entering the GRID George Oikonomou Users Support Team University of Patras, Department of Computer Engineering & Informatics National Documentation Center, November 9 th -10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Υπολογιστικό πλέγμα: Συγκριτική παρουσίαση πλατφορμών ενδιάμεσου

Διαβάστε περισσότερα

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων:

Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Κεφάλαιο 4 Τεχνολογία των Υπολογιστικών Συστημάτων: Υλικό, Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα 4.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπολογιστική Νέφους Ανάλυση της υποδομής νέφους ως υπηρεσία και υλοποίηση ιδιωτικού νέφους αξιοποιώντας τη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β. Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β. Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Β Τεχνολογίες Υπολογιστών Grid & Ασφάλεια Δικτύων στο Internet Αύγουστος Τσινάκος 1 1 Τεχνολογίες Grid και Μοντέλα Ανάπτυξης 1.1 Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το Εισαγωγή γή στo Grid, EGEE και το HellasGrid Introduction to Grid, EGEE and HellasGrid Athanasia Asiki nasia@cslab.ece.ntua.gr ntua Computing Systems Laboratory, National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περασμένο Μάθημα

Στο Περασμένο Μάθημα Στο Περασμένο Μάθημα Εικονική Μνήμη Πυραμίδα Μνήμης Βοηθητικά Κυκλώματα Αρτηρίες Διεπαφές & Ελεγκτές Περιφερειακές Συσκευές Αποθηκευτικοί Χώροι Μονάδες Εισόδου και Εξόδου Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Παραδοτέο Π1.3.2 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξακρίβωση Προβλημάτων Διαλειτουργικότητας σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών

Μεταπτυχιακή Εργασία. Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Μηχανισµοί Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης για Ροές Επιστηµονικών Εργασιών Χαράλαµπος Ι. Γκίκας Ηράκλειο, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Στόχοι μαθήματος. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, εισαγωγή σε δίκτυα/internet/www, τεχνολογίες προγραμματισμού στο web Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P»

«Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «Εξομοίωση Αλγορίθμων για Video on Demand σε περιβάλλοντα P2P» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου

Κεφάλαιο. Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου 3 Κεφάλαιο Πρόσβαση στο διαδίκτυο - To μοντέλο client/server του διαδικτύου Το Internet υιοθετεί το μοντέλο client/server (πελάτη / διακομιστή) όσον αφορά στην παράδοση των πληροφοριών. Βάσει του μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Εισαγωγή στη χρήση των Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Χριστίνα Βαλίνι Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2004-1 - 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/ Υ 1.1 Hardware 1.2 Software 1.2.1 Το Λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέποντες πολιτικών του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά δεδοµένα Air Quality Data Service

Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά δεδοµένα Air Quality Data Service ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Πλατφόρµας Web Services υπηρεσιών για περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud Computing Systems ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Efficient Big Data Storage and Retrieval in Multimedia Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EPC RFID ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπό ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ ΕΛΛΗ Επίβλεψη Δρ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δράμα 2013 Η παρούσα εργασία αφιερώνεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα