Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο"

Transcript

1 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός : ,71 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης : ,27 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11/9/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 47

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές υποέργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία υποέργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του υποέργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του υποέργου...8 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του υποέργου)...8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του υποέργου)...9 Α1.2.1 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...9 Α1.2.2 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος υποέργου...9 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου... 9 Α2.1 Αντικείμενο του υποέργου...9 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...10 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του υποέργου...12 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου...13 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές υποέργου...14 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...14 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...17 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης υποέργου...18 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...20 Α3.4.1 Ηλεκτροκαρδιογράφος...20 Α3.4.2 Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο...20 Α3.4.3 Μετρητής γλυκόζης / χοληστερόλης/ τριγλυκεριδίων...21 Α3.4.4 Ζυγαριά/ Αναλυτής Σύστασης Σώματος...21 Α3.4.5 Οξύμετρο...21 Α3.4.6 Σπιρόμετρο...22 Α3.4.7 Φορητοί υπολογιστές (laptop) συγκέντρωσης, δρομολόγησης και ανάγνωσης ιατρικών δεδομένων με ενσωματωμένο λογισμικό εφαρμογών γραφείου...22 Α3.4.8 Φορητός βιντεοπροβολέας - Projector...23 Α3.4.9 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής...23 Α Αναλώσιμα...23 Α Λογισμικό για την λήψη και μεταφορά ιατρικών δεδομένων...24 Α Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Δημότη...25 Α Εκπαίδευση...27 Α Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση...27 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...28 Σελίδα 2 από 47

3 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...29 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...30 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...31 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...32 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...33 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...33 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...34 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις υποέργου...34 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...40 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης υποέργου...40 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...41 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...41 Α4.2 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...41 Α4.3 Υπηρεσίες Συντήρησης...41 Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...42 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης υποέργου...43 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...43 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του υποέργου...44 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου υποέργου...45 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...45 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και υποέργου...46 Σελίδα 3 από 47

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Συνοπτικά στοιχεία υποέργου Το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των, υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ». Το έργο στοχεύει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των ενήλικων δημοτών με την αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής που ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Στις εφαρμογές αυτές θα προστεθούν μια σειρά από υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης που θα περιλαμβάνει εκτός από την τηλεμετρία και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Αρχικά θα ελεγχθούν όσοι δημότες χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές (Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να ελεγχθούν και όσοι από τους Δημότες το επιθυμούν. Υπό την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό του Συντονιστή Ιατρού, θα συμπληρώνεται ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για κάθε δημότη και στη συνέχεια θα γίνονται εξετάσεις. Τα αποτελέσματα μέσω εφαρμογών τηλεϊατρικής θα φτάνουν άμεσα στον κεντρικό server του προγράμματος, όπου θα αναλύονται. Όλα τα αποτελέσματα θα ελέγχονται από τον συντονιστή ιατρό ή άλλο ειδικό ιατρό, θα εκτυπώνονται και θα δίνονται στον εξεταζόμενο με τη σύσταση να συνεκτιμώνται από τον οικογενειακό, το θεράποντα ή άλλο ιατρό. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς θα προτείνεται επανεξέταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή θα συστήνεται άμεσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό. Σε όλους τους ασθενείς μετά το τέλος της εξέτασης, θα δίνονται οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας τους. Για την επίτευξη των παραπάνω προαναφερόμενων παρεμβάσεων, απαιτούνται στα πλαίσια του παρόντος υποέργου η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός οξυγόνου, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας (φορητός υπολογιστής, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας) 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια, αυτοκόλλητα patches και τον εξοπλισμό ΤΠΕ, όπως γραφίτης, κασσέτες εκτύπωσης 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσης λογισμικού. 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Σελίδα 4 από 47

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΗΙΦ ISO ΚΑΠΗ Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος International Organization for Standardization Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών. SMS (Short Message Service) Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος Pc (personal computer) Internet Laptop RSS (Really Simple Syndication) XML (Extensible Markup Language) Web Services HL7 (Health Level Seven) ΕΔΔ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης υποέργου (ΕΠΠ) ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ορισμοί Προσωπικός υπολογιστής Διαδίκτυο Φορητός Υπολογιστής Format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Ένα κανάλι RSS αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα Η πιο διαδεδομένη γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων Μία κοινή αρχιτεκτονική ανάπτυξης, δημοσίευσης και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους, η οποία καθορίζεται από το W3C, με στόχο τη διασύνδεση με άλλα συστήματα τρίτων φορέων. Το πρότυπο για τον ορισμό των προδιαγραφών διασύνδεσης εφαρμογών και ανταλλαγής δεδομένων στο χώρο της υγείας Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης του υποέργου και την παραλαβή του υποέργου (τμηματική οριστική). Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σελίδα 5 από 47

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΠΠ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Υποέργο Κύριος του υποέργου Προϋπολογισµός υποέργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του υποέργου. Ο ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του υποέργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποέργου Η ΕΠΠ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση υποέργου. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του υποέργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του υποέργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Καλαµάτας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του υποέργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. τη ιακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σελίδα 6 από 47

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α1. Περιβάλλον του υποέργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου Για την υλοποίηση του υποέργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Ο Δήμος Καλαμάτας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011 προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Καλαμάτας, Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 440,3 τ. χλμ και ο πληθυσμός του κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμάτας απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Διοικητικών 2. Διεύθυνση Οικονομικών 3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 6. Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 7. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π) 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 9. Διεύθυνση Πολεοδομίας 10. Διεύθυνση Πρόνοιας 11. Διεύθυνση Παιδείας. Ειδικότερα η Διεύθυνση Πρόνοιας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλλων καθώς και για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα: Α. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών και Υγείας Σελίδα 7 από 47

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Β. Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας Γ. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής Επίσης ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει τη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» με τομείς δράσης της, τους ακόλουθους: Α1. Τομέας Πολιτισμού Α2. Κοινωνικής Αλληλεγγύης A3. Τομέας Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση Η «ΦΑΡΙΣ» έχει υπό την εποπτεία της και τη λειτουργία του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Καλύπτει γεωγραφικά όλο το νέο Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας και τις Τοπικές Κοινότητες του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου, της Θουρίας, των Αρφαρών και του κεντρικού Δήμου Καλαμάτας. Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά, εξυπηρετώντας κυρίως οικονομικά ευπαθείς ομάδες (εισόδημα ετήσιο < ). Επιπλέον, οι γιατροί επισκέπτονται απομακρυσμένες περιοχές 1-2 φορές το μήνα, με αυτοκίνητο του δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τη Βοήθεια στο Σπίτι. Επιπρόσθετα στο Δήμο Καλαμάτας έχει συσταθεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, την εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων με την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, ώστε αυτό να παραμείνουν στην οικογένεια και στην κοινωνία. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του υποέργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην υλοποίηση του υποέργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του υποέργου) Στο Δήμο Καλαμάτας θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ) του υποέργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Αρμοδιότητα της ΕΠΠ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Υποέργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής υποέργου»). Θα οριστεί υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του υποέργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές, του Δήμου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του υποέργου. Σελίδα 8 από 47

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του υποέργου) Α1.2.1 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει βασική υποδομή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Δομημένη Καλωδίωση σε όλα τα κτίρια, Δικτύωση όλων των κτιρίων μεταξύ τους, Συστήματα Υλικού, Λογισμικό Συστήματος, Λογισμικό Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων) καθώς και τις κύριες εφαρμογές Back-Office για τη διεκπεραίωση των καθημερινών του λειτουργιών. Επίσης διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο computer room, το οποίο παρέχει ασφαλή φύλαξη, αδιάλειπτη λειτουργία, σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας, παροχή τριφασικού ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένη γείωση και δικτύωση με όλα τα κτίρια του Δήμου. Α1.2.2 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος υποέργου Το υποέργο παρουσιάζει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς: 1. Ο Τελικός Δικαιούχος έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια με φορέα πιστοποίησης την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 737/ ) 2. Το υπάρχον προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου θα εκπαιδευτεί (μαζί με το νέο) στις νέες εφαρμογές του προγράμματος, προκειμένου, και αυτό να συμβάλει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων του. Επιπλέον των ιατρών και νοσηλευτών θα εκπαιδευτεί και το προσωπικό από το τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής. 3. Οι υπηρεσίες τηλεμετρίας που προσφέρονται στο έργο, αφορούν στην προληπτική ιατρική δημοτών, που θα προσέρχονται σε καθορισμένα σημεία κατά περίπτωση (π.χ. ΚΑΠΗ, δημοτικό ιατρείο). Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου Α2.1 Αντικείμενο του υποέργου Αντικείμενο του παρόντος υποέργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ». 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για τη μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός οξυγόνου, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). Συγκεκριμένα: Σελίδα 9 από 47

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ηλεκτροκαρδιογράφος Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο Μετρητής γλυκόζης / χοληστερόλης / τριγλυκεριδίων Ζυγαριά / Αναλυτής Σύστασης Σώματος Οξύμετρο Σπιρόμετρο 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας. Ειδικότερα: φορητοί υπολογιστές (laptop) πολυλειτουργικός εκτυπωτής βιντεοπροβολέας 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια για τα σπιρόμετρα, αυτοκόλλητα patches για τους ηλεκτροκαρδιογράφους για εξετάσεις ατόμων. 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. Αναλυτικά: Λογισμικό λήψης και μετάδοσης ιατρικών δεδομένων (εγκατεστημένο στο φορητό υπολογιστή). Άδειες χρήσης λογισμικού ΗΙΦ των δημοτών για πρόσβαση από περιφερειακό σημείο. Άδειες χρήσης λογισμικού ΗΙΦ των δημοτών για πρόσβαση από κεντρικό σταθμό (Διεύθυνση Πρόνοιας). 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των λογισμικών. Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισμό τηλεϊατρικής και στα λογισμικά 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου και νοσηρότητας στη χώρα μας. Περίπου οι μισοί από τους θανάτους οφείλονται σήμερα σε καρδιαγγειακά αίτια, περίπου 30% των Ελλήνων πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και 9% από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Σελίδα 10 από 47

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) η οικονομική επιβάρυνση από τα καρδιαγγειακά νοσήματα ξεπέρασε για την ΕΕ τα 190 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα μας επιβαρύνεται ετησίως με περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα τα νοσήματα αυτά μόνο το 2002 ευθύνονταν στη χώρα μας για περισσότερα από σταθμισμένα ως προς αναπηρία έτη ζωής (αντιστοιχούν σε χαμένα χρόνια παραγωγικής ηλικίας). Γνωρίζοντας ότι α) όλοι οι παραπάνω δείκτες χειροτερεύουν κάθε χρόνο, β) το 2015 περίπου το 20% του ελληνικού πληθυσμού θα είναι μεγαλύτερο από 65 ετών και γ) οι πόροι για την υγεία είναι περιορισμένοι και μειώνονται διαρκώς, είναι προφανές ότι εναλλακτικές, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των πολιτών με την αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής που ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Στις εφαρμογές αυτές θα προστεθούν μια σειρά από υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης που θα περιλαμβάνει εκτός από την τηλεμετρία και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Στα πλαίσια της πράξης αυτής θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές της Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Δημοτικού Ιατρείου, των ΚΑΠΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με σκοπό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί από τη συμμετοχή στην πράξη αυτή και του εξοπλισμού, ώστε να είναι δυνατό να συνεχιστεί το πρόγραμμα και μετά τη λήξη της παρούσας δράσης και χρηματοδότησης. Ωφελούμενος πληθυσμός Αρχικά θα ελεγχθούν όσοι δημότες χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές (Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να ελεγχθούν και όσοι από τους Δημότες το επιθυμούν. Επομένως ο πληθυσμός αναφοράς είναι το σύνολο των ενηλίκων δημοτών του Δήμου Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι οι πολίτες που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία αυτή άμεσα θα ξεπεράσουν τους χίλιους (1.000). Ωστόσο, η προβολή του προγράμματος και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα κινητοποιήσει πολύ περισσότερους στο να προβούν σε προληπτικό έλεγχο σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς τους ή με άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορούν να ελεγχθούν πολύ περισσότεροι δημότες με τον προτεινόμενο εξοπλισμό και προσωπικό. Προσδοκώμενα Οφέλη Δημότες: Προληπτική ιατρική Απρόσκοπτη επικοινωνία με εξειδικευμένους ιατρούς Αυξημένο αίσθημα ασφάλειας μέσω της πρόσβασης σε εξειδικευμένους ιατρούς Κατάργηση γεωγραφικών περιορισμών Σελίδα 11 από 47

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων Διατήρηση στοιχείων ιστορικού Βελτίωση της ποιότητας της ζωής, λόγω καλύτερης διαχείρισης της πάθησης και ενεργής συμμετοχής στην φροντίδα της υγείας. Συμμετέχοντες Ιατροί: Παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας Αποτελεσματική διαχείριση ασθενών & πρόληψη επιπλοκών Παροχή υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές Επιστημονική συνεργασία. Δήμος - Πολιτεία: Υποστήριξη δημοτών που δεν εξυπηρετούνται από τον κρατικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Έγκαιρη διάγνωση (μέσω διεξαγωγής προσυμπτωματικού ελέγχου) με χρήση υπάρχοντος δυναμικού Καλύτερη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων & πρόληψη επιπλοκών Πληρέστερη εικόνα του ασθενούς / τήρηση πλήρους ιατρικού φακέλου: προγράμματα εξατομικευμένης παρακολούθησης Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων Μείωση του κόστους χρόνιων νοσημάτων Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του υποέργου Το παρόν υποέργο αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής. Ο πληθυσμός του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται σύμφωνα με απογραφή του 2011 σε άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι το 70% αποτελούν οι ενήλικες. Ο πληθυσμός αναφοράς είναι το σύνολο των ενηλίκων δημοτών του Δήμου Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι οι πολίτες που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία αυτή άμεσα θα ξεπεράσουν τους χίλιους (1.000). Ωστόσο, η προβολή του προγράμματος και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα κινητοποιήσει πολύ περισσότερους στο να προβούν σε προληπτικό έλεγχο σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς τους ή με άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορούν να ελεγχθούν πολύ περισσότεροι δημότες με τον προτεινόμενο εξοπλισμό και προσωπικό. Σελίδα 12 από 47

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία >1000 Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας υγείας 1 Επωφελούμενοι από δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης ( %) Ενήλικοι δημότες του δήμου Καλαμάτας : 70% Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του υποέργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής και άλλων αναλωσίμων Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φιλοξενίας & συντήρησης των εφαρμογών Εκπαίδευση των χρηστών. Τύπος 1 Τ Τ Τ Τ Τ Τ/Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με τον κατάλληλο φορητό εξοπλισμό Τηλεϊατρικής Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με φορητούς υπολογιστές, πολυμηχάνημα για εκτυπώσεις και βιντεοπροβολέα Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με αναλώσιμα υλικά για τις φορητές συσκευές Τηλεμετρίας και τον εξοπλισμό ΤΠΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με τις κατάλληλες εφαρμογές για τη λήψη και αποστολή του ιατρικού σήματος καθώς και τις αντίστοιχες άδειες λογισμικού. Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες φιλοξενίας & συντήρησης των εφαρμογών Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Πίνακας 2: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του υποέργου 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 13 από 47

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές υποέργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι προτεινόμενες υπηρεσίες διακρίνονται στις εξής ενότητες: 1. Υπηρεσίες ενημέρωσης δημογραφικών κ.α. δεδομένων των δημοτών μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Από ένα απομακρυσμένο σημείο (secondary site), όπως είναι ο χώρος του Δημοτικού Ιατρείου, ο χώρος των ΚΑΠΗ ή η οικία του δημότη που εξυπηρετείται στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ο επαγγελματίας υγείας (νοσηλευτής ή ιατρός), που στελεχώνει το πρόγραμμα, συμπληρώνει (σε ειδική εφαρμογή εγκατεστημένη σε laptop) για κάθε δημότη ωφελούμενο του προγράμματος ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει: α) Ηλικία, β) Φύλο, γ) Κάπνισμα, δ) Ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, ε) Ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, στ) Ιστορικό για αρτηριακή υπέρταση και ζ) Φάρμακα για αρτηριακή υπέρταση. Στη συνέχεια μέσω διαδικτύου (ασύρματο internet εγκατεστημένο σε laptop) στέλνει τα δεδομένα με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω internet στον διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ) των δημοτών. 2. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέτρησης των ιατρικών δεδομένων των δημοτών. Στη συνέχεια ο επαγγελματίας υγείας (νοσηλευτής ή ιατρός), αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου (ασύρματο internet εγκατεστημένο σε laptop, wifi ή ethernet), σε διαδικτυακή εφαρμογή λήψης ιατρικών δεδομένων και διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις: a. Μέτρηση σωματικού βάρους και ύψους, εκτίμηση δείκτη μάζας σώματος. b. Μέτρηση συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. c. Μέτρηση καρδιακής συχνότητας. d. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου. e. Μέτρηση σακχάρου. f. Μέτρηση χοληστερόλης. g. Μέτρηση τριγλυκεριδίων. h. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. i. Σπιρομέτρηση. Ανάλογα με το είδος της εξέτασης τοποθετεί συσκευή φορητής τηλεϊατρικής σε κατάλληλο σημείο του σώματος του δημότη (π.χ. στο μπράτσο για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης), την ενεργοποιεί και αυτή κάνει λήψη του βιολογικού σήματος και αποθηκεύει τα δεδομένα (π.χ. οι τιμές της συστολικής και διαστολικής πίεσης). Ακολούθως, ασύρματα, τα ψηφιακά δεδομένα «μεταφράζονται» και μεταφέρονται με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω internet στον διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ) των δημοτών. 3. Υπηρεσίες τηλε-γνωμάτευσης των εξετάσεων των δημοτών. Τα δεδομένα που μέσω τηλεϊατρικής φτάνουν άμεσα στον κεντρικό server του προγράμματος, αναλύονται, με βάση αλγορίθμους, που θα ετοιμαστούν για αυτό το πρόγραμμα από Σύμβουλο Ειδικό Καρδιολόγο με εμπειρία σε προγράμματα τηλεκαρδιολογίας. Οι αλγόριθμοι, οι οποίοι θα βασίζονται στα νεότερα ιατρικά δεδομένα που αφορούν τη διαστρωμάτωση του κινδύνου και την καρδιαγγειακή πρόληψη, θα είναι σύμφωνοι με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής θα περιλαμβάνει: a. Σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των εξετάσεων που έχουν γίνει. Σελίδα 14 από 47

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου b. Τη διαστρωμάτωση του κινδύνου (10ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο) c. Προτάσεις για τον τρόπο μείωσης του κινδύνου αυτού, με βάση τα πιο πρόσφατα ιατρικά δεδομένα. Στη συνέχεια ο Συντονιστής Ιατρός (Ειδικός Ιατρός: Παθολόγος, Καρδιολόγος ή Γενικός Ιατρός), ο οποίος έχει έδρα τη Διεύθυνση Πρόνοιας εισέρχεται από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (laptop), στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας των δημοτών, αποκωδικοποιεί τα δεδομένα που έχουν σταλεί και κάνει ιατρική γνωμάτευση, σύσταση για παραπομπή ή φαρμακευτική αγωγή ή προχωράει σε επείγουσα ιατρική παρέμβαση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί δεύτερη γνωμάτευση ο Επιστημονικός Σύμβουλος Εφαρμογών Τηλεϊατρικής/ Τηλεκαρδιολογίας (ειδικός Καρδιολόγος) ελέγχει τα αποτελέσματα παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον ασθενή. Ταυτόχρονα, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του δημότη, αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση από τον Συντονιστή Ιατρό της πράξης, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πλήρη πρόσβαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 4. Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών. Περιορισμένη πρόσβαση στον ΗΙΦ μπορεί να δοθεί και στον δημότη για απλή κατόπτευση των δεδομένων του, της προτεινόμενης αγωγής, της συμβουλευτικής παρέμβασης ή την εκτύπωση αναφορών. Το αποτέλεσμα θα εκτυπώνεται και θα δίνεται στον εξεταζόμενο με τη σύσταση να συνεκτιμάται από τον οικογενειακό, το θεράποντα ή άλλο ιατρό. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς θα προτείνεται επανεξέταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ειδικά στους ασθενείς με πολύ υψηλές τιμές σε κάποιες από τις εξεταζόμενες παραμέτρους, με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο ή με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα θα συστήνεται άμεσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό. Σε όλους τους ασθενείς μετά το τέλος της εξέτασης, θα δίνονται οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας τους. Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες ενημέρωσης δημογραφικών κ.α. δεδομένων των δημοτών μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Δεδομένα δημοτών που καταχωρούνται μέσω ερωτηματολογίων α) Ηλικία, β) Φύλο, γ) Κάπνισμα, δ) Ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, ε) Ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, στ) Ιστορικό για αρτηριακή υπέρταση, ζ) Φάρμακα για αρτηριακή υπέρταση) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων σε ΗΙΦ Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Σελίδα 15 από 47

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέτρησης των ιατρικών δεδομένων των δημοτών Υπηρεσίες τηλεγνωμάτευσης των εξετάσεων των δημοτών Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών Μετρήσεις ιατρικών συσκευών (σωματικό βάρος και ύψος, εκτίμηση δείκτη μάζας σώματος, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου, σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση) Ιατρική γνωμάτευση, σύσταση για παραπομπή ή φαρμακευτική αγωγή ή επείγουσα ιατρική παρέμβαση, εισαγωγή παρατηρήσεων στον ΗΙΦ καθώς και άλλων δεδομένων υγείας π.χ. ακτινογραφίες κλπ. Δεύτερη γνωμάτευση Δεδομένα που εμφανίζονται σε ΗΙΦ Επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων σε ΗΙΦ Εμφάνιση σε ΗΙΦ σύνοψης αποτελεσμάτων, διαστρωμάτωσης κινδύνου, προτάσεων για μείωση του κινδύνου Προβολή και εκτύπωση των δεδομένων του δημότη, της προτεινόμενης αγωγής, της συμβουλευτικής παρέμβασης ή αναφορών. Οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Πίνακας 3: Περιγραφή Υπηρεσιών υποέργου Για τις ανάγκες λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών, ο Δήμος θα εξοπλιστεί με τις ακόλουθες υποδομές - υπηρεσίες: 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός Σελίδα 16 από 47

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου οξυγόνου, καρδιακή συχνότητα, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας (laptop, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας) 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια, αυτοκόλλητα patches) 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος To προτεινόμενο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των, χρησιμοποιεί πολυκαναλική προσέγγιση για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων και των εμπλεκόμενων στις υπηρεσίες του. Καταρχήν, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι προσβάσιμο τόσο μέσω Διαδικτύου όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων / συσκευών, με χρήση native mobile εφαρμογών προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και καλύτερη αίσθηση interface, ενώ οι ιατροί και οι δημότες, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του συστήματος μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου/laptop με GPRS / 3G σύνδεση. Σημειώνεται ότι μελλοντικά, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει και επιπλέον συσκευές μέτρησης ιατρικών σημάτων. Τα λογισμικά προγράμματα στηρίζονται σε υποδομή λογισμικού διαχείρισης διεργασιών (work flow management) ώστε να μπορούν να παραμετροποιούνται στις διαδικασίες και ιδιαιτερότητες του Δήμου και να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα ανάλογα με τις αλλαγές στις υποστηριζόμενες διαδικασίες. Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Ο προς υλοποίηση διαδικτυακές εφαρμογές συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας της Αναθέτουσας Αρχής. Πιο αναλυτικά οι υποδομές που απαιτούνται είναι οι εξής : Ηλεκτροκαρδιογράφος Πιεσόμετρο/γλυκοζόμετρο Μετρητής γλυκόζης/ χοληστερόλης/ τριγλυκεριδίων Ζυγαριά/ Αναλυτής Σύστασης Σώματος Οξύμετρο Σελίδα 17 από 47

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Σπιρόμετρο Φορητοί υπολογιστές (laptop) συγκέντρωσης, δρομολόγησης και ανάγνωσης ιατρικών δεδομένων με ενσωματωμένο λογισμικό εφαρμογών γραφείου Φορητός βιντεοπροβολέας- Projector Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Αναλώσιμα Λογισμικό για την λήψη και μεταφορά ιατρικών δεδομένων Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Δημότη Εκπαίδευση Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση. Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης υποέργου Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τα πληροφοριακά συστήματα για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 1. Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια εφαρμογών του νέου πληροφοριακού συστήματος την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 2. Οι εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του επιχειρησιακού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας. Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.). Υποστήριξη των αντίστοιχων διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών. 3. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 4. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του. Σελίδα 18 από 47

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου 5. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τα στελέχη του Δήμου με στόχο τα εξής: Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των διακριτών εφαρμογών των υποέργων Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές χρηστών με τις διαδικτυακές εφαρμογές των υποέργων 6. Όλες οι επιμέρους εφαρμογές και υποσυστήματα είναι δυνατόν να παρασχεθούν ως υπηρεσία με το μοντέλο του SaaS Software as a Service (Λογισμικού ως υπηρεσία). 7. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου, είτε ως πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα. 8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 9. Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. 10. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. 11. Όλες ανεξαιρέτως οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη (τελικού και διαχειριστή) να απαιτούν μόνο έναν κοινό web browser, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που αυτοί υποστηρίζουν π.χ Microsoft IE 6+, Firefox 2+, Google Chrome 1+, Opera 9+, Safari Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός εναλλακτικά λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη από τον φορέα μελλοντικά. 13. Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single Sign On). Σελίδα 19 από 47

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Ηλεκτροκαρδιογράφος Στα πλαίσια του υποέργου ο Δήμος θα εξοπλίσει τις υπάρχουσες υποδομές του με δύο (2) έξυπνες ιατρικές συσκευές τηλεμετρίας για την καταγραφή και την αποστολή εξετάσεων ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η συσκευή θα είναι ασύρματη και φορητή και να δίνει την δυνατότητα καταγραφής ΗΚΓ 1- και 12- απαγωγών. Τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται ασύρματα στο φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια στον ΗΙΦ, για περαιτέρω ανάλυση και προσθήκη διάγνωσης από τον ειδικό ιατρό. Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Φορητή Δυνατότητα καταγραφής ΗΚΓ 1- και 12- απαγωγών Δυνατότητα ασύρματης αποστολής μετρήσεων σε ΗΙΦ Να δίδεται το εύρος μέτρησης αλλά και τα περιθώρια απόκλισης Αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται στον πίνακα C3.1. Α3.4.2 Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο Στα πλαίσια του υποέργου ο Δήμος θα εξοπλίσει τις υπάρχουσες υποδομές του με δύο (2) έξυπνες ιατρικές συσκευές τηλεμετρίας για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής συχνότητας και της γλυκόζης. Η συσκευή θα πρέπει να είναι ασύρματη και φορητή και να συνδυάζει την παρακολούθηση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να μεταδίδονται ασύρματα στο φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια στον ΗΙΦ, για περαιτέρω ανάλυση και προσθήκη διάγνωσης από τον ειδικό ιατρό. Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Φορητή Δυνατότητα ασύρματης αποστολής μετρήσεων σε ΗΙΦ Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα Να δίδεται το εύρος μέτρησης αλλά και τα περιθώρια απόκλισης Αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται στον πίνακα C3.2. Σελίδα 20 από 47

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: : 376.300,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Βελτίωση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Αριθμ. Πρωτ.: 12031/03-10-2013 Αριθμ. Διακ.: 14/2013 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα