Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο"

Transcript

1 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των λογισμικών και εκπαίδευσης των χρηστών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός : ,71 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης : ,27 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια : 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11/9/2012 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 47

2 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές υποέργου Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία υποέργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ... 5 Συντομογραφίες... 5 Α1. Περιβάλλον του υποέργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του υποέργου...8 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του υποέργου)...8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του υποέργου)...9 Α1.2.1 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών...9 Α1.2.2 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος υποέργου...9 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου... 9 Α2.1 Αντικείμενο του υποέργου...9 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...10 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του υποέργου...12 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου...13 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές υποέργου...14 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...14 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...17 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης υποέργου...18 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...20 Α3.4.1 Ηλεκτροκαρδιογράφος...20 Α3.4.2 Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο...20 Α3.4.3 Μετρητής γλυκόζης / χοληστερόλης/ τριγλυκεριδίων...21 Α3.4.4 Ζυγαριά/ Αναλυτής Σύστασης Σώματος...21 Α3.4.5 Οξύμετρο...21 Α3.4.6 Σπιρόμετρο...22 Α3.4.7 Φορητοί υπολογιστές (laptop) συγκέντρωσης, δρομολόγησης και ανάγνωσης ιατρικών δεδομένων με ενσωματωμένο λογισμικό εφαρμογών γραφείου...22 Α3.4.8 Φορητός βιντεοπροβολέας - Projector...23 Α3.4.9 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής...23 Α Αναλώσιμα...23 Α Λογισμικό για την λήψη και μεταφορά ιατρικών δεδομένων...24 Α Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Δημότη...25 Α Εκπαίδευση...27 Α Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση...27 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...28 Σελίδα 2 από 47

3 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...29 Α3.7 Διαλειτουργικότητα...30 Α3.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...31 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...32 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...33 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...33 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...34 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις υποέργου...34 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...40 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης υποέργου...40 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...41 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...41 Α4.2 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...41 Α4.3 Υπηρεσίες Συντήρησης...41 Α4.4 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών...42 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης υποέργου...43 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...43 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του υποέργου...44 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου υποέργου...45 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...45 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και υποέργου...46 Σελίδα 3 από 47

4 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Συνοπτικά στοιχεία υποέργου Το υποέργο με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των, υλοποιείται στα πλαίσια του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ». Το έργο στοχεύει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των ενήλικων δημοτών με την αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής που ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Στις εφαρμογές αυτές θα προστεθούν μια σειρά από υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης που θα περιλαμβάνει εκτός από την τηλεμετρία και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Αρχικά θα ελεγχθούν όσοι δημότες χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές (Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να ελεγχθούν και όσοι από τους Δημότες το επιθυμούν. Υπό την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό του Συντονιστή Ιατρού, θα συμπληρώνεται ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για κάθε δημότη και στη συνέχεια θα γίνονται εξετάσεις. Τα αποτελέσματα μέσω εφαρμογών τηλεϊατρικής θα φτάνουν άμεσα στον κεντρικό server του προγράμματος, όπου θα αναλύονται. Όλα τα αποτελέσματα θα ελέγχονται από τον συντονιστή ιατρό ή άλλο ειδικό ιατρό, θα εκτυπώνονται και θα δίνονται στον εξεταζόμενο με τη σύσταση να συνεκτιμώνται από τον οικογενειακό, το θεράποντα ή άλλο ιατρό. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς θα προτείνεται επανεξέταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή θα συστήνεται άμεσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό. Σε όλους τους ασθενείς μετά το τέλος της εξέτασης, θα δίνονται οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας τους. Για την επίτευξη των παραπάνω προαναφερόμενων παρεμβάσεων, απαιτούνται στα πλαίσια του παρόντος υποέργου η υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων: 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός οξυγόνου, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας (φορητός υπολογιστής, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας) 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια, αυτοκόλλητα patches και τον εξοπλισμό ΤΠΕ, όπως γραφίτης, κασσέτες εκτύπωσης 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσης λογισμικού. 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Σελίδα 4 από 47

5 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΗΙΦ ISO ΚΑΠΗ Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος International Organization for Standardization Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Υπηρεσία του Διαδικτύου, η οποία επιτρέπει τη συγγραφή, αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών. SMS (Short Message Service) Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος Pc (personal computer) Internet Laptop RSS (Really Simple Syndication) XML (Extensible Markup Language) Web Services HL7 (Health Level Seven) ΕΔΔ Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης υποέργου (ΕΠΠ) ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Ορισμοί Προσωπικός υπολογιστής Διαδίκτυο Φορητός Υπολογιστής Format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Ένα κανάλι RSS αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν ένα τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα Η πιο διαδεδομένη γλώσσα σήμανσης, που περιέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων Μία κοινή αρχιτεκτονική ανάπτυξης, δημοσίευσης και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους, η οποία καθορίζεται από το W3C, με στόχο τη διασύνδεση με άλλα συστήματα τρίτων φορέων. Το πρότυπο για τον ορισμό των προδιαγραφών διασύνδεσης εφαρμογών και ανταλλαγής δεδομένων στο χώρο της υγείας Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης του υποέργου και την παραλαβή του υποέργου (τμηματική οριστική). Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Σελίδα 5 από 47

6 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΠΠ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Υποέργο Κύριος του υποέργου Προϋπολογισµός υποέργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του υποέργου. Ο ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του υποέργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποέργου Η ΕΠΠ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου. Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση υποέργου. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του υποέργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του υποέργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Καλαµάτας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του υποέργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύµβαση, β. τη ιακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σελίδα 6 από 47

7 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α1. Περιβάλλον του υποέργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του υποέργου Για την υλοποίηση του υποέργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Ο Δήμος Καλαμάτας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011 προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Καλαμάτας, Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 440,3 τ. χλμ και ο πληθυσμός του κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμάτας απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν τις ακόλουθες Διευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Διοικητικών 2. Διεύθυνση Οικονομικών 3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 6. Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 7. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π) 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 9. Διεύθυνση Πολεοδομίας 10. Διεύθυνση Πρόνοιας 11. Διεύθυνση Παιδείας. Ειδικότερα η Διεύθυνση Πρόνοιας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλλων καθώς και για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα: Α. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Ερευνών και Υγείας Σελίδα 7 από 47

8 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Β. Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας Γ. Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Αρωγής Επίσης ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει τη δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» με τομείς δράσης της, τους ακόλουθους: Α1. Τομέας Πολιτισμού Α2. Κοινωνικής Αλληλεγγύης A3. Τομέας Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση Η «ΦΑΡΙΣ» έχει υπό την εποπτεία της και τη λειτουργία του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Καλύπτει γεωγραφικά όλο το νέο Καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας και τις Τοπικές Κοινότητες του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου, της Θουρίας, των Αρφαρών και του κεντρικού Δήμου Καλαμάτας. Το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί καθημερινά, εξυπηρετώντας κυρίως οικονομικά ευπαθείς ομάδες (εισόδημα ετήσιο < ). Επιπλέον, οι γιατροί επισκέπτονται απομακρυσμένες περιοχές 1-2 φορές το μήνα, με αυτοκίνητο του δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τη Βοήθεια στο Σπίτι. Επιπρόσθετα στο Δήμο Καλαμάτας έχει συσταθεί το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων του Τομέα Κοινωνικής Προστασίας, την εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων με την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, ώστε αυτό να παραμείνουν στην οικογένεια και στην κοινωνία. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας υλοποίησης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του υποέργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην υλοποίηση του υποέργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του υποέργου) Στο Δήμο Καλαμάτας θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ) του υποέργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Αρμοδιότητα της ΕΠΠ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Υποέργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής υποέργου»). Θα οριστεί υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του υποέργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές, του Δήμου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του υποέργου. Σελίδα 8 από 47

9 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του υποέργου) Α1.2.1 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει βασική υποδομή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Δομημένη Καλωδίωση σε όλα τα κτίρια, Δικτύωση όλων των κτιρίων μεταξύ τους, Συστήματα Υλικού, Λογισμικό Συστήματος, Λογισμικό Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων) καθώς και τις κύριες εφαρμογές Back-Office για τη διεκπεραίωση των καθημερινών του λειτουργιών. Επίσης διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο computer room, το οποίο παρέχει ασφαλή φύλαξη, αδιάλειπτη λειτουργία, σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας, παροχή τριφασικού ρεύματος, ειδικά σχεδιασμένη γείωση και δικτύωση με όλα τα κτίρια του Δήμου. Α1.2.2 Επίπεδο Ωριμότητας του παρόντος υποέργου Το υποέργο παρουσιάζει υψηλό βαθμό ωριμότητας καθώς: 1. Ο Τελικός Δικαιούχος έχει λάβει Διαχειριστική Επάρκεια με φορέα πιστοποίησης την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 737/ ) 2. Το υπάρχον προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου θα εκπαιδευτεί (μαζί με το νέο) στις νέες εφαρμογές του προγράμματος, προκειμένου, και αυτό να συμβάλει στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων του. Επιπλέον των ιατρών και νοσηλευτών θα εκπαιδευτεί και το προσωπικό από το τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής. 3. Οι υπηρεσίες τηλεμετρίας που προσφέρονται στο έργο, αφορούν στην προληπτική ιατρική δημοτών, που θα προσέρχονται σε καθορισμένα σημεία κατά περίπτωση (π.χ. ΚΑΠΗ, δημοτικό ιατρείο). Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου Α2.1 Αντικείμενο του υποέργου Αντικείμενο του παρόντος υποέργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ». 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για τη μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός οξυγόνου, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). Συγκεκριμένα: Σελίδα 9 από 47

10 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Ηλεκτροκαρδιογράφος Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο Μετρητής γλυκόζης / χοληστερόλης / τριγλυκεριδίων Ζυγαριά / Αναλυτής Σύστασης Σώματος Οξύμετρο Σπιρόμετρο 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας. Ειδικότερα: φορητοί υπολογιστές (laptop) πολυλειτουργικός εκτυπωτής βιντεοπροβολέας 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια για τα σπιρόμετρα, αυτοκόλλητα patches για τους ηλεκτροκαρδιογράφους για εξετάσεις ατόμων. 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. Αναλυτικά: Λογισμικό λήψης και μετάδοσης ιατρικών δεδομένων (εγκατεστημένο στο φορητό υπολογιστή). Άδειες χρήσης λογισμικού ΗΙΦ των δημοτών για πρόσβαση από περιφερειακό σημείο. Άδειες χρήσης λογισμικού ΗΙΦ των δημοτών για πρόσβαση από κεντρικό σταθμό (Διεύθυνση Πρόνοιας). 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των λογισμικών. Εκπαίδευση χρηστών στον εξοπλισμό τηλεϊατρικής και στα λογισμικά 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτου και νοσηρότητας στη χώρα μας. Περίπου οι μισοί από τους θανάτους οφείλονται σήμερα σε καρδιαγγειακά αίτια, περίπου 30% των Ελλήνων πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και 9% από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Σελίδα 10 από 47

11 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) η οικονομική επιβάρυνση από τα καρδιαγγειακά νοσήματα ξεπέρασε για την ΕΕ τα 190 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα μας επιβαρύνεται ετησίως με περισσότερα από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα τα νοσήματα αυτά μόνο το 2002 ευθύνονταν στη χώρα μας για περισσότερα από σταθμισμένα ως προς αναπηρία έτη ζωής (αντιστοιχούν σε χαμένα χρόνια παραγωγικής ηλικίας). Γνωρίζοντας ότι α) όλοι οι παραπάνω δείκτες χειροτερεύουν κάθε χρόνο, β) το 2015 περίπου το 20% του ελληνικού πληθυσμού θα είναι μεγαλύτερο από 65 ετών και γ) οι πόροι για την υγεία είναι περιορισμένοι και μειώνονται διαρκώς, είναι προφανές ότι εναλλακτικές, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Η προτεινόμενη πράξη στοχεύει στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας των πολιτών με την αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής που ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της τεχνολογικής προόδου στους τομείς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Βιοϊατρικών Οργάνων. Στις εφαρμογές αυτές θα προστεθούν μια σειρά από υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης που θα περιλαμβάνει εκτός από την τηλεμετρία και εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη. Στα πλαίσια της πράξης αυτής θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές της Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Δημοτικού Ιατρείου, των ΚΑΠΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με σκοπό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί από τη συμμετοχή στην πράξη αυτή και του εξοπλισμού, ώστε να είναι δυνατό να συνεχιστεί το πρόγραμμα και μετά τη λήξη της παρούσας δράσης και χρηματοδότησης. Ωφελούμενος πληθυσμός Αρχικά θα ελεγχθούν όσοι δημότες χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες υποδομές (Δημοτικό Ιατρείο, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι) ενώ στη συνέχεια θα μπορούν να ελεγχθούν και όσοι από τους Δημότες το επιθυμούν. Επομένως ο πληθυσμός αναφοράς είναι το σύνολο των ενηλίκων δημοτών του Δήμου Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι οι πολίτες που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία αυτή άμεσα θα ξεπεράσουν τους χίλιους (1.000). Ωστόσο, η προβολή του προγράμματος και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα κινητοποιήσει πολύ περισσότερους στο να προβούν σε προληπτικό έλεγχο σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς τους ή με άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορούν να ελεγχθούν πολύ περισσότεροι δημότες με τον προτεινόμενο εξοπλισμό και προσωπικό. Προσδοκώμενα Οφέλη Δημότες: Προληπτική ιατρική Απρόσκοπτη επικοινωνία με εξειδικευμένους ιατρούς Αυξημένο αίσθημα ασφάλειας μέσω της πρόσβασης σε εξειδικευμένους ιατρούς Κατάργηση γεωγραφικών περιορισμών Σελίδα 11 από 47

12 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Περιορισμός άσκοπων μετακινήσεων Διατήρηση στοιχείων ιστορικού Βελτίωση της ποιότητας της ζωής, λόγω καλύτερης διαχείρισης της πάθησης και ενεργής συμμετοχής στην φροντίδα της υγείας. Συμμετέχοντες Ιατροί: Παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας Αποτελεσματική διαχείριση ασθενών & πρόληψη επιπλοκών Παροχή υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές Επιστημονική συνεργασία. Δήμος - Πολιτεία: Υποστήριξη δημοτών που δεν εξυπηρετούνται από τον κρατικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες Έγκαιρη διάγνωση (μέσω διεξαγωγής προσυμπτωματικού ελέγχου) με χρήση υπάρχοντος δυναμικού Καλύτερη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων & πρόληψη επιπλοκών Πληρέστερη εικόνα του ασθενούς / τήρηση πλήρους ιατρικού φακέλου: προγράμματα εξατομικευμένης παρακολούθησης Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων Μείωση του κόστους χρόνιων νοσημάτων Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του υποέργου Το παρόν υποέργο αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής. Ο πληθυσμός του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται σύμφωνα με απογραφή του 2011 σε άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι το 70% αποτελούν οι ενήλικες. Ο πληθυσμός αναφοράς είναι το σύνολο των ενηλίκων δημοτών του Δήμου Καλαμάτας. Εκτιμάται ότι οι πολίτες που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία αυτή άμεσα θα ξεπεράσουν τους χίλιους (1.000). Ωστόσο, η προβολή του προγράμματος και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα κινητοποιήσει πολύ περισσότερους στο να προβούν σε προληπτικό έλεγχο σε συνεργασία με τους οικογενειακούς ιατρούς τους ή με άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο να υιοθετήσουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Παρόλα αυτά, το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο ώστε να μπορούν να ελεγχθούν πολύ περισσότεροι δημότες με τον προτεινόμενο εξοπλισμό και προσωπικό. Σελίδα 12 από 47

13 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός χρηστών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία >1000 Παρεμβάσεις προστασίας Δημόσιας υγείας 1 Επωφελούμενοι από δράσεις ευαισθητοποίησης / ενημέρωσης ( %) Ενήλικοι δημότες του δήμου Καλαμάτας : 70% Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του υποέργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του υποέργου Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής και άλλων αναλωσίμων Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, φιλοξενίας & συντήρησης των εφαρμογών Εκπαίδευση των χρηστών. Τύπος 1 Τ Τ Τ Τ Τ Τ/Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με τον κατάλληλο φορητό εξοπλισμό Τηλεϊατρικής Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με φορητούς υπολογιστές, πολυμηχάνημα για εκτυπώσεις και βιντεοπροβολέα Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με αναλώσιμα υλικά για τις φορητές συσκευές Τηλεμετρίας και τον εξοπλισμό ΤΠΕ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον φορέα λειτουργίας με τις κατάλληλες εφαρμογές για τη λήψη και αποστολή του ιατρικού σήματος καθώς και τις αντίστοιχες άδειες λογισμικού. Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσίες φιλοξενίας & συντήρησης των εφαρμογών Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Πίνακας 2: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του υποέργου 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 13 από 47

14 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές υποέργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι προτεινόμενες υπηρεσίες διακρίνονται στις εξής ενότητες: 1. Υπηρεσίες ενημέρωσης δημογραφικών κ.α. δεδομένων των δημοτών μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Από ένα απομακρυσμένο σημείο (secondary site), όπως είναι ο χώρος του Δημοτικού Ιατρείου, ο χώρος των ΚΑΠΗ ή η οικία του δημότη που εξυπηρετείται στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ο επαγγελματίας υγείας (νοσηλευτής ή ιατρός), που στελεχώνει το πρόγραμμα, συμπληρώνει (σε ειδική εφαρμογή εγκατεστημένη σε laptop) για κάθε δημότη ωφελούμενο του προγράμματος ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει: α) Ηλικία, β) Φύλο, γ) Κάπνισμα, δ) Ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, ε) Ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, στ) Ιστορικό για αρτηριακή υπέρταση και ζ) Φάρμακα για αρτηριακή υπέρταση. Στη συνέχεια μέσω διαδικτύου (ασύρματο internet εγκατεστημένο σε laptop) στέλνει τα δεδομένα με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω internet στον διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ) των δημοτών. 2. Υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέτρησης των ιατρικών δεδομένων των δημοτών. Στη συνέχεια ο επαγγελματίας υγείας (νοσηλευτής ή ιατρός), αφού συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, έχει πρόσβαση μέσω διαδικτύου (ασύρματο internet εγκατεστημένο σε laptop, wifi ή ethernet), σε διαδικτυακή εφαρμογή λήψης ιατρικών δεδομένων και διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις: a. Μέτρηση σωματικού βάρους και ύψους, εκτίμηση δείκτη μάζας σώματος. b. Μέτρηση συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης. c. Μέτρηση καρδιακής συχνότητας. d. Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου. e. Μέτρηση σακχάρου. f. Μέτρηση χοληστερόλης. g. Μέτρηση τριγλυκεριδίων. h. Ηλεκτροκαρδιογράφημα. i. Σπιρομέτρηση. Ανάλογα με το είδος της εξέτασης τοποθετεί συσκευή φορητής τηλεϊατρικής σε κατάλληλο σημείο του σώματος του δημότη (π.χ. στο μπράτσο για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης), την ενεργοποιεί και αυτή κάνει λήψη του βιολογικού σήματος και αποθηκεύει τα δεδομένα (π.χ. οι τιμές της συστολικής και διαστολικής πίεσης). Ακολούθως, ασύρματα, τα ψηφιακά δεδομένα «μεταφράζονται» και μεταφέρονται με ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας μέσω internet στον διαδικτυακό ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο (ΗΙΦ) των δημοτών. 3. Υπηρεσίες τηλε-γνωμάτευσης των εξετάσεων των δημοτών. Τα δεδομένα που μέσω τηλεϊατρικής φτάνουν άμεσα στον κεντρικό server του προγράμματος, αναλύονται, με βάση αλγορίθμους, που θα ετοιμαστούν για αυτό το πρόγραμμα από Σύμβουλο Ειδικό Καρδιολόγο με εμπειρία σε προγράμματα τηλεκαρδιολογίας. Οι αλγόριθμοι, οι οποίοι θα βασίζονται στα νεότερα ιατρικά δεδομένα που αφορούν τη διαστρωμάτωση του κινδύνου και την καρδιαγγειακή πρόληψη, θα είναι σύμφωνοι με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής θα περιλαμβάνει: a. Σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των εξετάσεων που έχουν γίνει. Σελίδα 14 από 47

15 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου b. Τη διαστρωμάτωση του κινδύνου (10ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο) c. Προτάσεις για τον τρόπο μείωσης του κινδύνου αυτού, με βάση τα πιο πρόσφατα ιατρικά δεδομένα. Στη συνέχεια ο Συντονιστής Ιατρός (Ειδικός Ιατρός: Παθολόγος, Καρδιολόγος ή Γενικός Ιατρός), ο οποίος έχει έδρα τη Διεύθυνση Πρόνοιας εισέρχεται από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή (laptop), στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας των δημοτών, αποκωδικοποιεί τα δεδομένα που έχουν σταλεί και κάνει ιατρική γνωμάτευση, σύσταση για παραπομπή ή φαρμακευτική αγωγή ή προχωράει σε επείγουσα ιατρική παρέμβαση. Εφόσον κριθεί απαραίτητο και ζητηθεί δεύτερη γνωμάτευση ο Επιστημονικός Σύμβουλος Εφαρμογών Τηλεϊατρικής/ Τηλεκαρδιολογίας (ειδικός Καρδιολόγος) ελέγχει τα αποτελέσματα παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον ασθενή. Ταυτόχρονα, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του δημότη, αποθηκεύεται για μελλοντική χρήση από τον Συντονιστή Ιατρό της πράξης, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πλήρη πρόσβαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 4. Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών. Περιορισμένη πρόσβαση στον ΗΙΦ μπορεί να δοθεί και στον δημότη για απλή κατόπτευση των δεδομένων του, της προτεινόμενης αγωγής, της συμβουλευτικής παρέμβασης ή την εκτύπωση αναφορών. Το αποτέλεσμα θα εκτυπώνεται και θα δίνεται στον εξεταζόμενο με τη σύσταση να συνεκτιμάται από τον οικογενειακό, το θεράποντα ή άλλο ιατρό. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς θα προτείνεται επανεξέταση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ειδικά στους ασθενείς με πολύ υψηλές τιμές σε κάποιες από τις εξεταζόμενες παραμέτρους, με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο ή με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα θα συστήνεται άμεσα εκτίμηση από ειδικό ιατρό. Σε όλους τους ασθενείς μετά το τέλος της εξέτασης, θα δίνονται οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας τους. Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσίες ενημέρωσης δημογραφικών κ.α. δεδομένων των δημοτών μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Δεδομένα δημοτών που καταχωρούνται μέσω ερωτηματολογίων α) Ηλικία, β) Φύλο, γ) Κάπνισμα, δ) Ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων, ε) Ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη, στ) Ιστορικό για αρτηριακή υπέρταση, ζ) Φάρμακα για αρτηριακή υπέρταση) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων σε ΗΙΦ Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Σελίδα 15 από 47

16 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Υπηρεσίες τηλεϊατρικής μέτρησης των ιατρικών δεδομένων των δημοτών Υπηρεσίες τηλεγνωμάτευσης των εξετάσεων των δημοτών Υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών Μετρήσεις ιατρικών συσκευών (σωματικό βάρος και ύψος, εκτίμηση δείκτη μάζας σώματος, συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, κορεσμός οξυγόνου, σακχάρου, χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση) Ιατρική γνωμάτευση, σύσταση για παραπομπή ή φαρμακευτική αγωγή ή επείγουσα ιατρική παρέμβαση, εισαγωγή παρατηρήσεων στον ΗΙΦ καθώς και άλλων δεδομένων υγείας π.χ. ακτινογραφίες κλπ. Δεύτερη γνωμάτευση Δεδομένα που εμφανίζονται σε ΗΙΦ Επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων σε ΗΙΦ Εμφάνιση σε ΗΙΦ σύνοψης αποτελεσμάτων, διαστρωμάτωσης κινδύνου, προτάσεων για μείωση του κινδύνου Προβολή και εκτύπωση των δεδομένων του δημότη, της προτεινόμενης αγωγής, της συμβουλευτικής παρέμβασης ή αναφορών. Οδηγίες για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίπεδο 3 Διαδραστική υπηρεσία Διάθεση των δεδομένων με χρήση διαδικτύου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Πίνακας 3: Περιγραφή Υπηρεσιών υποέργου Για τις ανάγκες λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών, ο Δήμος θα εξοπλιστεί με τις ακόλουθες υποδομές - υπηρεσίες: 1) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού τηλεϊατρικής για την μέτρηση των ιατρικών δεδομένων των δημοτών (ΗΚΓ, παράμετροι αναπνευστικής λειτουργίας, κορεσμός Σελίδα 16 από 47

17 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου οξυγόνου, καρδιακή συχνότητα, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, χοληστερόλη, πίεση, βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος, % περιεκτικότητας σε λίπος). 2) Προμήθεια άλλου εξοπλισμού ΤΠΕ για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας (laptop, εκτυπωτής, βιντεοπροβολέας) 3) Προμήθεια των απαραίτητων συνοδευτικών αναλωσίμων υλικών για τις συσκευές τηλεϊατρικής, όπως λανσέττες, ταινίες μέτρησης γλυκόζης, τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, επιστόμια, αυτοκόλλητα patches) 4) Προμήθεια εφαρμογών για την μέτρηση, μεταφορά, αποθήκευση και ανάλυση των ιατρικών δεδομένων, καθώς και άδειες χρήσεις λογισμικού. 5) Προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης των εφαρμογών και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. 6) Πάγιες υπηρεσίες mobile internet, τουλάχιστον 10 GB τον μήνα και για ένα έτος για τα laptop. Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος To προτεινόμενο υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ, λογισμικών και αναλώσιμων υλικών ΤΠΕ για την υλοποίηση της πράξης και προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, φιλοξενίας των, χρησιμοποιεί πολυκαναλική προσέγγιση για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων και των εμπλεκόμενων στις υπηρεσίες του. Καταρχήν, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι προσβάσιμο τόσο μέσω Διαδικτύου όσο και μέσω κινητών τηλεφώνων / συσκευών, με χρήση native mobile εφαρμογών προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και καλύτερη αίσθηση interface, ενώ οι ιατροί και οι δημότες, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες του συστήματος μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου/laptop με GPRS / 3G σύνδεση. Σημειώνεται ότι μελλοντικά, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει και επιπλέον συσκευές μέτρησης ιατρικών σημάτων. Τα λογισμικά προγράμματα στηρίζονται σε υποδομή λογισμικού διαχείρισης διεργασιών (work flow management) ώστε να μπορούν να παραμετροποιούνται στις διαδικασίες και ιδιαιτερότητες του Δήμου και να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα ανάλογα με τις αλλαγές στις υποστηριζόμενες διαδικασίες. Οι διαδικτυακές εφαρμογές θα υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Ο προς υλοποίηση διαδικτυακές εφαρμογές συμμορφώνονται κατ ελάχιστον με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας της Αναθέτουσας Αρχής. Πιο αναλυτικά οι υποδομές που απαιτούνται είναι οι εξής : Ηλεκτροκαρδιογράφος Πιεσόμετρο/γλυκοζόμετρο Μετρητής γλυκόζης/ χοληστερόλης/ τριγλυκεριδίων Ζυγαριά/ Αναλυτής Σύστασης Σώματος Οξύμετρο Σελίδα 17 από 47

18 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Σπιρόμετρο Φορητοί υπολογιστές (laptop) συγκέντρωσης, δρομολόγησης και ανάγνωσης ιατρικών δεδομένων με ενσωματωμένο λογισμικό εφαρμογών γραφείου Φορητός βιντεοπροβολέας- Projector Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Αναλώσιμα Λογισμικό για την λήψη και μεταφορά ιατρικών δεδομένων Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Δημότη Εκπαίδευση Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση. Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης υποέργου Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τα πληροφοριακά συστήματα για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 1. Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια εφαρμογών του νέου πληροφοριακού συστήματος την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 2. Οι εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του επιχειρησιακού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας. Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI κλπ.). Υποστήριξη των αντίστοιχων διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών. 3. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 4. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του. Σελίδα 18 από 47

19 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου 5. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τα στελέχη του Δήμου με στόχο τα εξής: Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των διακριτών εφαρμογών των υποέργων Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές χρηστών με τις διαδικτυακές εφαρμογές των υποέργων 6. Όλες οι επιμέρους εφαρμογές και υποσυστήματα είναι δυνατόν να παρασχεθούν ως υπηρεσία με το μοντέλο του SaaS Software as a Service (Λογισμικού ως υπηρεσία). 7. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου, είτε ως πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα. 8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 9. Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. 10. Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που θα προσφερθούν. 11. Όλες ανεξαιρέτως οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη (τελικού και διαχειριστή) να απαιτούν μόνο έναν κοινό web browser, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που αυτοί υποστηρίζουν π.χ Microsoft IE 6+, Firefox 2+, Google Chrome 1+, Opera 9+, Safari Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός εναλλακτικά λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη από τον φορέα μελλοντικά. 13. Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single Sign On). Σελίδα 19 από 47

20 Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Υποέργου Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Ηλεκτροκαρδιογράφος Στα πλαίσια του υποέργου ο Δήμος θα εξοπλίσει τις υπάρχουσες υποδομές του με δύο (2) έξυπνες ιατρικές συσκευές τηλεμετρίας για την καταγραφή και την αποστολή εξετάσεων ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Η συσκευή θα είναι ασύρματη και φορητή και να δίνει την δυνατότητα καταγραφής ΗΚΓ 1- και 12- απαγωγών. Τα αποτελέσματα θα μεταδίδονται ασύρματα στο φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια στον ΗΙΦ, για περαιτέρω ανάλυση και προσθήκη διάγνωσης από τον ειδικό ιατρό. Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Φορητή Δυνατότητα καταγραφής ΗΚΓ 1- και 12- απαγωγών Δυνατότητα ασύρματης αποστολής μετρήσεων σε ΗΙΦ Να δίδεται το εύρος μέτρησης αλλά και τα περιθώρια απόκλισης Αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται στον πίνακα C3.1. Α3.4.2 Πιεσόμετρο / γλυκοζόμετρο Στα πλαίσια του υποέργου ο Δήμος θα εξοπλίσει τις υπάρχουσες υποδομές του με δύο (2) έξυπνες ιατρικές συσκευές τηλεμετρίας για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής συχνότητας και της γλυκόζης. Η συσκευή θα πρέπει να είναι ασύρματη και φορητή και να συνδυάζει την παρακολούθηση του επιπέδου γλυκόζης στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να μεταδίδονται ασύρματα στο φορητό υπολογιστή και στη συνέχεια στον ΗΙΦ, για περαιτέρω ανάλυση και προσθήκη διάγνωσης από τον ειδικό ιατρό. Ενδεικτικά Χαρακτηριστικά Φορητή Δυνατότητα ασύρματης αποστολής μετρήσεων σε ΗΙΦ Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων με ημερομηνία και ώρα Να δίδεται το εύρος μέτρησης αλλά και τα περιθώρια απόκλισης Αναλυτικές προδιαγραφές αναφέρονται στον πίνακα C3.2. Σελίδα 20 από 47

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τ.Ε.Ι Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΛΕ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μανωλούδης Ιωσήφ Ροΐδης Χρήστος 1.Τι είναι η Τηλεϊατρική Η Χρήση Η/Υ και των δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Μελέτης : 124/2015 C P V 8 5 1 2 1 0 0 0-3 (Υπηρεσίες παροχής ιατρικής παρακολούθησης μελών των

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα

Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Ανασκόπηση Τηλεμετρία και τηλεφροντίδα σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα Αγορίτσα Κουλούρη 1, RN, RMN, MSc Ζωή Ρούπα 2, MD, RN, PhD Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης 3, MD 1 Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας 2 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λογισμικού για καταγραφή αιτημάτων πολιτών μέσω κινητής. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο Προμήθειας)

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια λογισμικού για καταγραφή αιτημάτων πολιτών μέσω κινητής. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο (Αντικείμενο Προμήθειας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 04/08/2015 Δ Η Μ Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ K.A. 10.7134.03 «Προμήθεια λογισμικού, Δ/ΝΣΗ : ΠΛΗΡΦΡΙΚΗΣ για καταγραφή αιτημάτων πολιτών μέσω ΤΜΗΜΑ: ΔΙΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα: Υπό την Αιγίδα: Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας 1 ΣΚΟΠΟΣ: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα 40 65 ετών. ΑΤΟΜΑ 40 65 ΕΤΩΝ: Αυξημένοι παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Τηλεματική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Τηλεματική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr

Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. http://www.e-syntagografisi.gr Μυτιλήνη, 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 http://www.e-syntagografisi.gr Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σημαντικών οικονομιών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Διαχείριση χρόνιων πασχόντων με συστήματα τηλεματικής Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών)

Εγχειρίδιο Διαχειριστή. (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) (Υπηρεσία Αναζήτησης Συνεπιβατών) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Διαχειριστή... 7 4.1 Σύνδεση Διαχειριστή... 7 4.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος εν δράσει. Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος Αντιδήμαρχος

Δήμος εν δράσει. Δρ. Ηρακλής Τιτόπουλος Αντιδήμαρχος Δήμος εν δράσει Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη Έκταση: 155.800 τ. χλμ. Απογραφή 2001: 50.162 Απογραφή 2011: 70.210 Βασική προτεραιότητα του δήμου: Η Προστασία του Περιβάλλοντος Η Πρόληψη H Προαγωγή της Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Τηλεματικής στην Υγεία

Υπηρεσίες Τηλεματικής στην Υγεία Υπηρεσίες Τηλεματικής στην Υγεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Στοιχεία Εταιρίας... 3 1.1. Στοιχεία Επικοινωνίας... 3 1.2. Πιστοποιητικά Ποιότητος της εταιρίας... 3 1.2.1 Πιστοποιήσεις... 3 1.2.2 Πολιτική ποιότητας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ:

Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: Λαγκαδάς, 03-10 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 534 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΦΑΞ ΠΡΟΣ: ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΞ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: 15 ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στο σύνολο των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 4 Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2810399297

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Dr.Νικόλαος Ι. Βαλάνος Ορθοπαιδικός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πρόκληση πώς να

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα